Hjem
Utdanning
erasmus+

Aberystwyth University og Institutt for geografi (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByAberystwyth
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelor- og masterprogrammet i geografi. Andre interesserte studentar kan òg søke, men blir prioriterte etter geografistudentane dersom det er fleire søkarar enn ledige plassar. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. For bachelorstudentar tilrår vi utveksling i 4. og/eller 5. semester, når du kan ta frie studiepoeng. For masterstudentar passar det best å reise ut i 2. semester.

Språk

Undervisingsspråket ved lærestaden er engelsk.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Emnetilbodet ved universitetet er presentert her: http://www.aber.ac.uk/en/study-schemes/

Institute of Geography and Earth Sciences (IGES) har fire bachelorprogram:

  • Human Geography
  • Physical Geography
  • Mixed Human and Physical Geography(50/50) (den mest populære)
  • Earth Science

Geografistudentar frå UiB kan velge emne frå alle bachelorprogramma ved instituttet, og då helst emne som er lagt til det tredje året. Dei kan òg ta emne ved andre institutt. Regelen er at dei må ta minst eitt kurs ved det instituttet avtalen er registrert på.

Erasmuskoordinatoren på IGES er oppteken av å gjera tilpassingar for utvekslingsstudentane der det er nødvendig. Eksempelvis går emna i første semester over i vårt vårsemester ved at dei har eksamen i januar. Insituttet har søkt om å få endra vurderingsform for utvekslingsstudentar slik at dei kan fullføre emnet til jul.

Emnekoden indikerer kva år emnet høyrer til og kor mange studiepoeng det utgjer. Året er indikert med det første talet, studiepoeng med dei to siste. Emne i første semester som sluttar med «00» går over heile året og studiepoenga står i koden for 2. semester (vårsemesteret). 15 credits svarer til 30 studiepoeng og fulltidsstudium for eit semester.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor alle fagfelt ved universitetet. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande spesifikke emne ved UiB. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen i 2. semester av masterprogrammet ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Aberystwyth University blei grunnlagt i 1872, som University College of Wales, og blei då den første lærestaden på universitetsnivå i Wales. Det blei uavhengig frå University of Wales i 2007, og har i dag rundt 15 000 studentar. Universitetet oppretta eit institutt for internasjonal politikk alt i 1919 som stadig nyt eit godt omdøme på verdsbasis i dag. Hovudcampusen ligg på ei åsside og har flott utsikt til havet. Herfrå er det meste innan gangavstand.

Aberystwyth ligg på vestkysten av Wales, og er ein liten by med rundt 15 000 fastbuande innbyggarar. Ettersom studentane nærmast doblar folketalet i byen, er det naturleg at desse set preg på omgjevnadane. Blant anna kryr det av kneiper, kaféar og kulturscener her. I byen ligg òg det walisiske nasjonalbiblioteket, oppretta i 1907. Aberystwyth har fått namnet sitt frå elva Ystwyth som omgir han, sjølv om det er ei anna elv, Rheidol, som renn gjennom byen.

Bustad

Universitetet har fleire studentbustader i og rundt byen, og garanterer eit tilbod til alle utvekslingsstudentar som søker innanfor fristen.

Semesterinndeling

September - januar og januar - mai.

Studentrapportar

2017

Haust 2016 - BAPS-AOP

Haust 2016 - BAPS-AOP

23.09.2016 - 24.01.2017

Undervisningsformer

Førelesningar, seminar, tutorials

Vurdering av emnetilbodet

Ver obs på at visse emner berre er tilgjengeleg i haust- eller vårsemesteret!

Fagleg utbyte og språk

Undervisninga er lagt opp på ein annan måte enn i Norge, med tettare oppfølging frå fagansvarleg og/eller seminarleiarar. Som utvekslingsstudent kan dette vere ein stor fordel! Sidan både praktiske og akademiske prosedyrer kan vere litt forskjellige frå dei vi har i Norge, kan det vere greitt å få litt ekstra rettleiing frå fagansvarleg, og dette kan du få utan å eingong måtte be om det. I staden for store eksamenar på slutten av året legg ein opp til fleire oppgåveinnleveringar gjennom semesteret, noko som (for nokre) fører til ein meir jamn fordeling av arbeid utover semesteret. På grunn av tettare oppfølging, fleire oppgåveinnleveringar og mindre skuleeksamenar arbeider ein på ein litt annan måte enn det ein er vand med, noko eg trur er ei god erfaring å ta med seg! Når det kjem til det reint faglege, trur eg ein av dei største fordelane med å studere i utlandet er at ein ser faget sitt frå ein litt annan ståstad enn ein gjer heime. Ein ser korleis sosiale, kulturelle og politiske faktorar speler inn både på korleis undervisninga er utforma og korleis faget blir brukt i landet ein er i.

Når det gjeld språk, er engelsk noko dei fleste nordmenn kan godt, men mine erfaringar med språket har hittil vore i samanheng med skule, jobb, reiser eller andre formelle eller praktiske situasjonar. Sånn sett var det ikkje ein veldig stor overgong frå norsk til engelsk i undervisningssamanheng, men eg har merka at min uformelle, sosiale engelsk har vore gjennom ein prosess.

Universitetsområdet og byen

Campus ligg ca. 20 min å gå frå sentrum, med ei fin utsikt over byen. Her finn ein bibliotek, ulike fakultet, kaféar og studentsamskipnaden (The Student Union), og eit treningssenter. Byen er relativt liten, men har mange trivelege kaféar og pubar. Området rundt er svært fint, med slakke haugar og åsar ein kan gå tur i.

Bustad

Min studentybel var plassert nede i byen, rett ved sjøen! Her kan ein vere vitne til både røff sjø og fine solnedgongar. Kjøkenet var nyoppussa, resten ikkje like oppdatert, men heilt ok. Eg budde med tre andre.

Sosialt miljø

Studentmiljøet i Aberystwyth er veldig allsidig. Dei har utallige student societies der ein kan velje mellom ulike idrettar, fagområde og interessefelt.

2016

Høst 2016 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

Høst 2016 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Viktig å tenke igjennom hvor man vil dra og hvilket universitet man ønsker å gå på. Når man søker om studentbolig er det viktig at man alltid dobbeltsjekker at den er sendt til riktig mailadresse. Da jeg skulle søke var det oppgitt ulike mailadresser i forskjellige dokumenter. Det endte med at jeg mottok mail om at jeg ikke hadde søkt studentbolig da fristen var gått ut. Det ordnet seg heldigvis fint da jeg forklarte dem situasjonen min. Vil anbefale alle å skrive en pakkeliste. Jeg benyttet meg også av en hjemmeside anbefalt av Aberystwyth university hvor man kunne forhåndsbestille sengesett, kjøkkenutstyr osv. Noe som var genialt da dette var i boligen da jeg kom frem sent om kvelden. Ta også med bilder hjemmefra som du kan pynte rommet med. Det hjelper mot hjemlengsel.

Undervisningsformer

Undervisning består av forelesninger, seminar og tutorials. Alt er obligatorisk og delta på. I stor grad likt som her hjemme. Noen fag har eksamen, andre har innleveringer, og noen har en kombinasjon av disse to. Innleveringer skjer før jul, eksamen i januar.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetibudet på Aberystwyth var bra på den måten at man fikk velge fritt på tvers av fagretninger. Psykologifagene er veldig generelle, så det var ikke noen arbeids- og organisasjonspsykologi fag å velge. Likevel kan noen management fag være nyttige for min bachelorgrad.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt et godt faglig utbytte og setter pris på at man blir vurdert flere ganger i semesteret og ikke bare på en eksamen. Språklig sett har jeg også merket forbedringer.

Universitetsområdet og byen

Undervisningsområdet og den lille byen er fantastisk. Jeg bodde på campus og hadde ca. 5 min gange til alt av fasiliteter. Bibliotek, undervisningslokaler, treningssenter osv. For å komme til byen går man i ca. 15-20. Det er fint at man kan ta beina i bruk for å komme seg til alle steder man vil. Byen har også det man trenger av butikker, og om man ønsker litt større butikker kan man reise på dagstur med tog til Shrewsbury, Wolverhampton eller Birmingham.

Bustad

Aberystwyth tilbyr garantert studentbolig for utvekslingsstudenter. Dette var supert. Jeg bodde i Rosser studentbolig med 7 andre studenter. Vi var 4 gutter og 4 jenter. Mine beste venner fikk jeg blant de jeg bodde med. Kjøkkenet var nyoppusset og det var ingen problemer med boligen. Men man må tåle at kjøkkenet ikke er ryddig. Spesielt om man havner med studenter som ikke rydder etter seg.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved Aberystwyth University er fantastisk. Det er utrolig mange sportsklubber og societies man kan være med i. Stort sett har alle disse en dag i uken hvor man kan delta på såkalte socials hvor man går bar til bar i byen. Man finner også på mye annet gøy. Jeg var selv en del av Aberystwyth University Womens Football Club, hvor jeg fikk mange nye venner under trening, sammenkomster og kamp. Man får også mange nye bedkjentskaper ved å delta på undervisningsseminarer.

Høst 2016 - BA i generell psykologi

Høst 2016 - BA i generell psykologi

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det beste er å bestille både flybilletter og togbilletter så fort som mulig. Wales er ikke så langt unna, men reisen til Aberystwyth kan være ganske så kronglete. Det enkleste for meg ble å ta fly til Birmingham for så å hoppe på toget som går direkte til Aberystwyth. Jeg tok fly fra Manchester da jeg skulle hjem til Norge, noe som ble problematisk med fire kofferter... Dette fordi man må bytte tog opptil tre ganger, og det er ofte liten plass til bagasje samt at det kan være kort tid mellom de forskjellige togene. Fly fra Manchester var derimot både billig og gikk direkte til Bergen, så dette kan være et alternativ om man har lite bagasje. Pass uansett på at fly- og togtider passer sammen, jeg måtte sove på hotell i Birmingham for så å ta tog tidlig neste morgen. Forbered deg også på muligheten for at du må klare deg uten bagasje den første dagen, mange av flyene har så kort mellomlanding i København at bagasjen ikke rekker å lastes om. Dette er likevel ikke noe problem, da bagasjen blir fraktet direkte til døren din i Aberystwyth.


Undervisningsformer

Modulene man velger har også tilhørende seminar, som det er forventet at man deltar aktivt på. Forbered deg og både du og andre får stort utbytte av timen/e. Å gå på seminar er en fordel da man får tilgang til mye informasjon som er nyttig i forbindelse med essay og eksamener man skal skrive. Det blir gjort 'recordings' av forelesningene som man kan lytte til når man ønsker det selv. Det å kunne gå tilbake til hver enkelt forelesning fant jeg svært nyttig. Dette betyr likevel ikke at man kan ta forelesningen hjemme i senga, da alle har et eget kort som skal sveipes før forelesningen. Din deltakelse blir registrert, og om ikke kortet aktiveres på tre dager får du mail fra universitetet. Dette for å høre at alt er i orden. På en egen nettside kan du finne oversikt over din egen deltakelse i de ulike fagene. Dette synes jeg var en fordel heller enn en ulempe. Husk å sjekke at deltakelsen i de forskjellige timene blir registrert, om du registrerer kortet for lang tid før forelesningen begynner kan du bli registrert for timen som var tidligere. Kortet ditt brukes også som betaling for printing og også i ulike kantiner rundt på campus. Biblioteket er åpent hele døgnet, men etter en viss åpningstid må kortet brukes for å få tilgang.

Vurdering av emnetilbodet

Du har uttallige moduler å velge mellom, her finnes virkelig noe for alle. De er spennende og interessante, og mange er veldig spesialiserte. Foreleserne kan virkelig det de snakker om, og gjør fagene sine interessante og motiverende. De fleste ønsker nær kontakt med studentene sine, og er svært behjelpelige om du har noe du lurer på. De fleste vurderer den totale karakteren på grunnlag av både essay som skrives og en endelig eksamen. Når du skriver essay får du alltid grundige tilbakemeldinger på hva du gjorde bra og hva som kan forbedres til neste gang.

Fagleg utbyte og språk

Interessante moduler og forelesere betyr et stort faglig utbytte. Man har god tid til å velge moduler, alle har en omfattende beskrivelse på nettisdene deres, der man får oversikt over innhold, læringsutbytte og hvordan man blir vurdert. Noen moduler er på walisisk, men i de fleste er undervisningsspråket og skriftlig arbeid på engelsk. Man får tilbud om å delta på en innføring i akademisk skriving eller språk. Mange og gode tilbud for internasjonale studenter, for eksempel kan man få hjelp med å forbedre egen akademiske engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger på toppen av byen, opp en lang og ganske kjent bakke blant studentene... De fleste som bor på seafront (nede i byen) har busskort og tar buss opp til campus hver dag. Det er en god bakke til å komme i form i! Det positive er at det er en nydelig havutsikt fra campus og når man går ned bakken til byen. De forskjellige fakulteter og fasiliteter på universitetsområde er moderne, og de fleste er nyoppussede. Det positive med å bo på campus er at alt det nødvendige er innenfor rekkevidde og man slipper å gå ned bakken med mindre man skal til sentrum. Det er fristende å gå til nærmeste matbutikk som ligger et minutt unna campus, men dette er også kjent som den dyreste i byen (fremdeles mye billigere enn i Norge...). Rett ved siden av denne ligger også en liten restaurant hvor man får fish and chips som take away. Et par minutter så kan man være på biblioteket, student union, matbutikk, lesesaler, treningssenter m.m. Alt er sentrert rundt 'art center' som består av både café, teater, kino og galleri. To av mine tre moduler hadde undervisning i forskjellige bygg på Penglais campus (hovedcampus), mens det tok 20 minutter å gå til Llanbadarn campus hvor jeg hadde undervisning i min tredje modul. På denne campus har de som studerer økonomi og juss i hovedsak all sin undervisning. Det positive er at man slipper å gå ned bakken, da campus ligger i andre retningen.

Ellers er selve byen og sentrum utrolig koselig. Det er en relativt liten by, men med mange muligheter, og alt er innen gåavstand. Vanvittig flotte turmuligheter som man er nødt til å benytte seg av - jeg anbefaler spesielt en tur opp til monumentet hvor man får oversikt over hele byen og gårdene/markene som omkranser den (i tillegg til havet selvfølgelig). Sjøutsikten er noe særegent ved Aberystwyth, og er man heldig ser man delfiner som visstnok skal oppholde seg ofte i området. Det er alltid fint å spasere langs promenaden og de forskjellige strendene, eller mellom slottsruinene. Bylivet er rikt, med mange koselige puber og restauranter. Å ta taxi hjem fra byen kan fort bli en vane her, ettersom prisene her er mye lavere enn i Norge... Dette er ikke byen for de som ønsker store muligheter for shopping, da de fleste bestiller klærne sine på nett. Det er likevel nok av både klesbutikker, vintage-butikker, interiørbutikker, frisører og andre nisjebutikker (alle med gode åpningstider). Det åpnet nylig en stor Tesco-butikk med veldig bra utvalg og tilbud. Aberystwyth er en studentby og befolkningen der er glad i studentene sine og mulighetene de skaper. Menneskene man møter på er alltid hyggelige og høflige. Det at byen nesten helt er uten kriminalitet gjør at man aldri føler seg utrygg der.


Bustad

Man har garantert boplass om man velger å bo på campus, ellers er det enkelt å finne seg noe selv på det private markedet. Det man likevel må være klar over da, er at man mister en del av den sosiale opplevelsen ved å bo med andre studenter som gjerne også er i erasmus-programmet. Accomodation Office er vanligvis flinke til å organisere slik at folk i samme aldersgruppe bor sammen, og man kan velge om man bare vil bo med gutter/jenter eller sammen med begge kjønn (eller ingen preferanse). På campus finnes ulike typer boliger (accomodations) som er av veldig ulik standard, dette gjenspeiles også prismessig. Strøm og internett er inkludert, noe som er positivt da man slipper å tenke på dette selv. Man leverer inn en preferanseliste, hvor man rangerer de ulike ønskene man har for bolig. Jeg brukte ca 75£ per uke, og fikk høre at min bolig var den verste boligen. Dette fordi det var det eldste bygget som ikke var oppusset. Standarden var ok, og til tross for en del sølvkre og invetar av eldre standard, var min generelle opplevelse av botilbudet bra. Dette kan ha mye å gjøre med at vi som bodde der gikk så bra sammen. Inspeksjoner av rom skjer en gang i løpet av semesteret, mens fellesarealer blir sjekket oftere, rundt tre ganger per semester. De som bor sammen fordeler oppgaver, og så lenge man holder en ok standard og vanlig, normal hygiene så er ikke dette noe problematisk.

Sosialt miljø

Det er lurt å delta på arrangementer som arrangeres av Student Union hvert semester, spesielt det hvor de ulike studentorganisasjonene og klubbene presenterer seg selv. Her ser man virkelig hvor mye forskjellig man har å velge mellom, alt fra om man er interessert i ting som politikk, natur eller kunst til sporter som tennis, klatring og kickboxing. Benytt deg av de tilbudene som finnes, og vær gjerne med i flere societies samtidig! Det er ikke alle som bare bruker tid på alkohol og festing. Flere av dem arrangerer ulike turer og andre sosiale sammenkomster jevnlig. Vær sosial og prøv å unngå å bare bruke tid sammen med andre nordmenn. Kos deg og nyt ditt fremtidige minne for livet!


Vår 2016 - BA i sammenliknende politikk

Vår 2016 - BA i sammenliknende politikk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Man kan spare mye penger på å bestille fly og tog god tid i forveien. Levekostnadene i Aberystwyth er ganske lave, sammenlignet med resten av landet, så man kan greie seg relativt ok. Vær oppmerksom på at husleie betales på ukes-basis og ikke måned slik det er her hjemme. Universitetet har helt ok botilbud, men man kan spare penger ved å leie privat. Studenthyblene leies ut som en pakke, og hvis man kommer før lisensen starter, blir man belastet for dette, selv om man reiser hjem tidligere før perioden er over. Vær også oppmerksom på at man tester brannalarmene hver uke, som ikke er så utrolig kjekt, men universitetet tar i hvert fall brannsikkerhet meget alvorlig. Husk å ta med omformer til strømuttak, da de bruker en helt annen type, man kan alternativt kjøpe en omformer der borte som er godkjent og ikke dyr. Vær også oppmerksom på at hvis man tar ut penger, så blir man belastet ekstra, så betal med kort. Det tar også noen dager før det man har betalt blir registrert, så hold et skyggeregnskap slik at man unngår ubehagelige overraskelser.

Undervisningsformer

Alle modulene man tar har også seminar tilknyttet som er obligatorisk, men dette er ikke problematisk, men snarere en fordel.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene var utrolig godt gjennomførte, og foreleserne var engasjert, kunnskapsrike og behjelpelige. Det mest positive var at ved Aberystwyth vurderes man etter flere punkter/kriterier enn kun en skriftlig eksamen. Det er normalt at Essay teller 50% av karakteren og Eksamen teller de resterende 50%. DEN største positive forskjellen er at de skriftlige eksamenene er på TO timer og ikke de seks timene som er vanlig på SAMPOL og siden man har flere ting å vurdere en elev på, så får man et bedre helhetsinntrykk kontra en eksamen. Alle modulene kommer med rikelig av informasjon og det tas opptak av alle forelesningene slik at man kan i fred og ro, gå over igjen, hva som ble sagt og repetere. Foreleserne og professorene liker diskusjoner og har ingenting imot å bli utfordret, så lenge argumentene er logiske og saklige.

Fagleg utbyte og språk

Det er et stort faglig utbytte grunnet at UIB dessverre ikke har en IR (internasjonale relasjoner eller internasjonal politikk) institutt. Det er mange fag man kan velge mellom og på nettsidene får man en god beskrivelse av fagene, slik at man vet hva man går til. Språkmessig foregår all undervisning og skriftlig arbeid på engelsk og man får mengdetrening ved å bo i Storbritannia. En del av kursene tilbys på walisisk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ganske moderne og bor man på Campus, ligger alle ting innenfor en 3 minutters spasertur, men mindre man studerer økonomi eller juss. Området er ganske kompakt og har alle tjenester man trenger og er alltid tilgjengelig. Biblioteket er også åpent 24/7 i semesteret, så der har man mulighet å studere i ro og mak. Byen Aberystwyth er fantastisk flott og koselig, som har et sterkt preg av viktoriansk stil. Det er en flott strand og promenade, hvor man kan spasere. Byen har for øvrig over 50 puber og alle har sin egen stil/personlighet. Prisnivået er også overkommelig og drosjetilbudet er ekstremt billig sammenlignet med Norge. Butikker er stort sett åpen alle dager. Det eksisterer nesten ikke noe form for kriminalitet der og politiet er behjelpelig og høflig, det samme gjelder også befolkningen. Aberystwyth er en studentby og 50% av befolkningen er studenter, så universitetet er hjørnesteinsbedriften.

Bustad

Botilbudet var adekvat og god standard. Prisnivået ligger fra 75£ til 120£ per uke, så her velger man det man vil bruke. Som nevnt tidligere, kan man få billigere hybel privat, men da må man også beregne andre kostnader som strøm, internett m.m. Det er også inspeksjoner av rom og fellesarealene noen ganger per semester, men så lenge man holder en ok standard, er ikke dette noe problem. Slik informasjon henges opp slik at man er oppdatert og ingenting kommer som noe overraskelse.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var utrolig bra og tilbudene var det ingenting å utsette på. Det finnes mange forskjellige foreninger. Erasmus European Language Exchange Society kan være en god mulighet til å lære andre språk og hver uke har de en språkutveksling, der man kan lære noe nytt eller bare være sosial. Kort fortalt, det blir hva du gjør det til. Unngå å havne i klikker med bare nordmenn og vær sosial.

Informasjon