Hjem
Studentsider
erasmus+

Aberystwyth University og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByAberystwyth
  • Studieplassar5
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelorprogram ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valfrie semester og i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkrav: B2

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise, sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågere grad (bachelor) avhengig av tilbod og krav om forkunnskapar.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester av profesjonsstudiet. Du kan og reise ut i ditt valsemester (5. semester) og ta valfrie emner.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her:www.aber.ac.uk/en/modules/deptfuture/Psychology/

Aberystwyth University - Modules : Future Modules by Departmentwww.aber.ac.uk/en/modules/deptfuture/Psychology/

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Aberystwyth University blei grunnlagt i 1872, som University College of Wales, og blei då den første lærestaden på universitetsnivå i Wales. Det blei uavhengig frå University of Wales i 2007, og har i dag rundt 15 000 studentar. Universitetet oppretta eit institutt for internasjonal politikk alt i 1919 som stadig nyt eit godt omdøme på verdsbasis i dag. Hovudcampusen ligg på ei åsside og har flott utsikt til havet. Herfrå er det meste innan gangavstand.

Aberystwyth ligg på vestkysten av Wales, og er ein liten by med rundt 15 000 fastbuande innbyggarar. Ettersom studentane nærmast doblar folketalet i byen, er det naturleg at desse set preg på omgjevnadane. Blant anna kryr det av kneiper, kaféar og kulturscener her. I byen ligg òg det walisiske nasjonalbiblioteket, oppretta i 1907. Aberystwyth har fått namnet sitt frå elva Ystwyth som omgir han, sjølv om det er ei anna elv, Rheidol, som renn gjennom byen.

Bustad

Universitetet har fleire studentbustader i og rundt byen, og garanterer eit tilbod til alle utvekslingsstudentar som søker innanfor fristen.

Semesterinndeling

September - januar og januar - mai.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

31.01.2022 - 28.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Forberedelsene til oppholdet gikk stort sett knirkefritt, med god informasjon fra Global Opportunities Office ved universitetet samt utvekslingskontoret ved UiB. De svarte raskt og var behjelpelig med valg av fag.
Dersom man ønsker å bo privat, og ikke i studentbolig på universitetsområdet, anbefaler jeg å være tidlig ute med å forhøre seg angående ledige boliger. Det var lite tilgjengelig da jeg forhørte meg i november.

Undervisningsformer

Jeg hadde to fag innenfor kriminologi på post-graduate nivå. Undervisningen besto av forelesning 1-2 ganger i uken. Et fåtall av studenter møtte opp i forelesningene.
Selve undervisningen foregår i små grupper og det krever aktiv deltakelse fra oppmøtte studenter. Foreleserne er engasjerte og legger opp til gode diskusjoner. Det er rom for egne meninger og si feile ting. Vurderingsformene besto av større skriveoppgaver, samt innspilling av en podcast og en fremføring.
Det siste faget jeg tok var Negotiated Study Module, som består i å skrive en stor oppgave på 6000 ord med veiledning fra en foreleser. Faget hadde ikke forelesninger, men et par møter med foreleser for å diskutere problemstilling og fremgang i løpet av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Det juridiske fakultetet ved Aberystwyth består av fagfeltene juss og kriminologi. Alle fag er på engelsk, og det er nok fag til å fylle et semester. Noen av fagene er ikke tilgjengelig hvert semester, men Global Opportunities Office er behjelpelig med dette.
Fagene legger opp til ulike vurderingsformer. De fleste fag har flere vurderinger i løpet av semester, og det er alt fra innspilling av podcast til skriftlige skoleeksamener.

Fagleg utbyte og språk

Universitetet er bilingvalt, som innebærer at alle fag kan studeres på engelsk eller walisisk. Alle snakker likevel engelsk. Fagene var interessante, og det var greit å få et nytt perspektiv.

Universitetsområdet og byen

Aberystwyth ligger på vest-kysten av Wales og er hovedsakelig en studentby. De nærmeste flyplassene er Birmingham, Manchester og London. Det er enkelt å reise til og fra Aberystwyth med tog, men det innebærer lang reisevei. Reisen innebærer ofte forsinkelser og strekninger med buss for tog, men stort sett er det en overkommelig reise.
Aberystwyth er den største byen i området, og Cardiff ligger 4t unna med buss og tog. Det er en turistby om sommeren og en studentby resten av året. Byen virker liten, men det finnes utallige restauranter, puber og kafeer spesielt rettet mot studenter.
Universitetsområdet ligger på en høyde utenfor sentrum og det tar ca. 20 minutter å gå opp fra sentrumsområdet. Selve universitetsområdet består av ulike fakultetsbygg, samt studentboliger, bibliotek, treningsanlegg og et Arts Centre. Nasjonalbiblioteket i Wales ligger også på samme høyde.

Bustad

Universitet har garanti for bolig for utvekslingsstudenter i studentboligene på universitetsområdet. Utvekslingsstudenter som bor i universitetsboligene, får gratis medlemskap på treningssenteret. Jeg valgte å bo privat, hos Pobl Student Housing. Pobl har leiligheter for studenter langs strandpromenaden, og jeg hadde leilighet sammen med en annen person fra UiB i gaten bak strandpromenaden. Det gjelder å være tidlig ute, de fleste leiligheter var opptatt da jeg tok kontakt i november. Å bo langs strandpromenaden innebar å ha alt av butikker og restauranter i gangavstand. Det tok omtrent 20 minutter å gå til universitetsområdet.

Sosialt miljø

Universitetet har mange studentforeninger hvorav flere arrangerer «social» en gang i uken. Studentforeningene er imøtekommende, og det er alltid plass til nye studenter. Man trenger ikke betale noe kontingent for å være med på socials, men dersom man ønsker å ta i bruk materialer eller være med på større arrangementer må man melde seg inn i Aber Student Union samt betale en kontingent til studentforeningen du ønsker å være med i.
Erasmus arrangerer også en del sammenkomster i løpet av semesteret, og det er mange studenter fra forskjellige lang som velger Aberystwyth.
Post-graduate i kriminologi har få påmeldte studenter pr. fag og det er ikke alle som møter opp til undervisning. Dette gjorde det litt vanskeligere å bli kjent med med-studenter.

2021

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Som for alle lengre reiser er det alltid lurt å sette seg inn i hva som må ordnes og organiseres så snart som mulig. Jeg opplevde koordinatorene både fra fakultetet, Erasmus, og Aberystwyth som veldig lette å forholde seg til, og prosessen som rimelig oversiktlig. Det er ikke dermed sagt at man burde vente til siste liten med noe som helst. Få ting gjort i god tid, slik at eventuelle tekniske problemer eller misforståelser ikke kommer i veien for utvekslingen.

Å komme seg til Aberystwyth alene kan være komplisert og stressende. Byen er syv timer unna London med buss, og fire-fem timer med tog. Heldigvis arrangerer universitetet en gratis pick up-tjeneste fra flyplassen i Birmingham, der man hentes med en stor buss sammen med andre studenter. Jeg vil på det sterkeste anbefale denne tjenesten. Det er ikke rent sjeldent at folk får venner for hele oppholdet i løpet av bussturen, og i tillegg blir en del administrativt fikset for deg nesten automatisk.

Om man ikke vil bruke pick up-tjenesten kan man ta tog eller buss fra både London, Birmingham, og sikkert en del andre byer. Det går buss direkte til universitetet i Aberystwyth fra London for 20£. Man kan også ta tog, som er raskere, men må regne med å betale en del mer og dessuten bytte underveis. Det er også mulig å fly til London, og deretter ta buss eller tog til Birmingham for å benytte seg av pick up-tjenesten.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår stort sett i form av forelesninger, seminarer, og praktisk undervisning. Min egen erfaring er fra historie og psykologi. I disse fagene var verken forelesninger, seminarer, eller praktiske oppgaver preget av diskusjoner eller veldig aktive studenter. Jeg har hørt at studenter er noe mer aktive i andre fag. Til forskjell fra ved UiB regnes vanligvis essay man skriver i løpet av semester som en del av karakteren man får i faget (vanligvis 50%). Noen fag har også praktiske delvurderinger. Alt i alt er vurderingsformene mer variert i Aberystwyth enn i Bergen, selv om de også benytter seg av eksamener av ulike slag.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg vil anbefale deg å søke fag så snart du har fått utvekslingen godkjent. Kontakt professorene for fag du er interessert i direkte, og be om plass. Studenter både fra andre steder i verden og i Storbritannia søker fag relativt tidlig. For å få fagene du vil ha, heller enn det som er igjen etter de andre, er det derfor lurt å være proaktiv. Både professorer og administrasjon i Aberystwyth er både behjelpelige og lette å kommunisere med. Det varierer hvor mange fag universitetet tilbyr, og det er ikke alltid utvalget er så veldig bredt. Nok en grunn til å være tidlig på ballen og sikre seg fag man er interessert i så tidlig som mulig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde kvaliteten på fagene som høy, og underviserne som både kompetente og engasjerte i alle fagene jeg har tatt. Det samme inntrykket har jeg fått fra medstudenter fra andre studieretninger enn de jeg selv har tatt del i. All undervisning og litteratur er på engelsk (med mindre man tar walisiske fag), og man blir dermed fort vant til både å snakke og skrive engelsk. Det er studenter fra hele verden her, og som følger av det blir ofte engelsk det sosiale språket i tillegg til det faglige.

Universitetsområdet og byen

Aberystwyth er nydelig liten by på vestkysten av Storbritannia. Størrelsen gjør at det er lett å bli kjent i byen, men den er fortsatt stor nok til at man ikke trenger å gå lei i løpet av et semester. Mange av byggene er klassiske, sjarmerende, britiske bygninger, og man merker raskt at man ikke lenger er i Bergen. Promenaden, byens stolthet, er helt fantastisk, med en utrolig utsikt over solnedgangen i vest. Enda bedre er den fra Constitution Hill, rett ved promenaden. Byen har det aller meste man trenger. Finner man det ikke i sentrum, er sjansen stor for å finne det på en av de mange store butikkene i utkanten av byen. Ulempen med byen er at den er langt unna de fleste andre byer. Det er ikke lett med raske besøk til Aberystwyth, og det er heller ikke kjempelett å komme seg til og fra andre byer i Wales eller resten av Storbritannia. Dette skyldes delvis at togene er relativt dyre, og at Aberystwyth rett og slett ikke er kjempenært noe som helst.

Bustad

Du kan søke på en rekke ulike studentboliger av varierende kvalitet. Selv hadde jeg ikke mulighet til å søke på studentbolig før i juli, mens studenter fra andre steder i verden kunne søke langt tidligere. Det gjorde at jeg endte opp i den billigste og minst ettertraktede studentboligen Cwrt Mawr (uttales omtrent som "Court Maur"), hvor mange deler bolig med mellom seks og ni andre. For min del fungerte dette veldig bra, og de fleste av de nærmeste vennene mine under oppholdet var de jeg delte kollektiv med. Mitt inntrykk er at de fleste som endte opp i Cwrt Mawr har vært veldig fornøyd med det i ettertid, og at det sosiale samholdet blant dem som bor der er bedre enn i andre studentboliger. Det er også her de fleste av de internasjonale studentene havner. Det finnes to prisklassen for Cwrt Mawr - 1 og 2. Den første av den har en felles stue med sofaer og kjøkken i ett, men den andre bare har et kjøkken med spisebord. Jeg endte opp i prisklasse 2, den billigste av dem, men anbefaler prisklasse 1. Det koster 10£ mer per uka (som betales i ett for alle ukene), er verdt det. Standarden er generelt høyere i prisklasse 1.

Generelt er standarden helt OK for studentboligene. Det er ikke luksus, men det er på ingen måte dårlig heller, selv om de til tider kan se litt fengselscelleaktig ut.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på universitetet i Aberystwyth er helt fantastisk. Det er utrolig lett å få venner, spesielt om man er litt tidlig ute med å reise til Aberystwyth. Da ankommer man samtidig som en del av de andre internasjonale studentene. Mange av de sosiale gruppene som ble arrangert de to ukene før semesteret begynte varte hele semesteret (og vil muligens vare hele livet for en del av oss). Med det sagt - jeg tror ikke det er noe problem å få venner senere heller. Folk her er lette å komme i kontakt med, og de fleste er i samme situasjon - nye studenter, i en ny by, mange i et nytt land med fremmed språk.

Studentunionen har et enormt mangfold av grupper man kan ta del i (og ta del i så mange som mulig!!!), og arrangerer regelmessig gode sosiale arrangementer. Her er det lett å bli kjent med folk. De ulike gruppene har sosiale treff hver uke, noen ganger flere i uka, i tillegg til arrangementer knyttet til aktivitetet gruppe er dedikert til (som surfing, sport, fag, eller politiske orienteringer). De sosiale treffene består ofte av å drikke alkohol og feste. Generelt har alkohol en betydelig større plass i Aberystwyth enn i Bergen, og man kan, om man vil, feste omtrent så mye man orker. Om man ikke drikker alkohol (som meg), eller fort går lei av fester, går det også helt fint, og man kan likevel være del av de sosiale aktivitetene uten problemer.

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

21.09.2021 - 21.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å ta med turutstyr, og sko, dersom man er glad i fjellturer! De har også hiking og expedition societies så man kan bli med på turer der. Videre vil jeg anbefale å ta med varme klær dersom man drar på høsten, da temperaturen er omtrent lik som hjemme i Bergen. Ta med alt du kan trenge hjemme til vanlig, ta med adapter, høytaller, evt skjøteledning, toalettsaker osv! Jeg vil anbefale å bestille dyne, pute, sengetøy, kjøkkenutstyr osv gjennom UniKitOut ettersom at tingene da blir levert til man kommer så man slipper å tenke på det, eller sove uten dyne om man kommer sent på kvelden etter ting er stengt. Jeg tror jeg betalte rundt 2000 kr for alt det.

Undervisningsformer

Omtrent 8 timer i uken med forelesninger og seminarer, og noen workshops. Her teller essay 50/60% av karakteren i faget, så det er litt fint å slippe at eksamen blir den eneste vurderingen. Jeg måtte ta 50% psykologi fag pga jeg dro gjennom psykologisk fakultet, det var litt dumt siden jeg hadde valgfritt semester, men det var spennende fag.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene var spennende, de hadde en del å velge mellom, men husk å sjekk at de er tilknyttet riktig semester som du søker om å ta de i, ettersom noen fag kun går i semester 1 og noen kun i semester 2. Husk også at de har overlappende semester med oss hjemme i Norge, så for meg som skulle begynne på semesteret hjemme i januar betydde det overlappende eksamener fra Aberystwyth som jeg måtte ta online samtidig som jeg hadde mye forelesninger hjemme! Det er noe man må søke om på forhånd, så gi beskjed til Aberystwyth dersom dette er tilfellet så sender de deg informasjon om hva du må gjøre. For meg gikk det greit og eksamen crashet heldigvis ikke med noe annet viktig hjemme, men det er viktig å sjekke opp i på forhånd!

Fagleg utbyte og språk

Fagene var greie, om du sliter litt med engelsken kan det nok være noe mer utfordrende, men synes generelt at det gikk fint!

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig søt, men liten! Er man glad i byliv, er dette kanskje litt for lite. Dersom man derimot liker fin natur, fine solnedganger, og litt mer sjarmerende steder er dette perfekt. Bakken opp til universitetet er veldig lang og litt slitsom med mye varer, men taxi koster rundt 4-5 pund dersom man har mye å bære. Universitetsområdet er stort og fint, med treningssenter, fotballbane, cafeer og bar! Dersom man bor på campus så er det meste man trenger rett rundt hjørnet! Bor man i byen er det ca 25 min å gå til campus, så jeg foretrakk å bo på campus! Også fordi mye av det sosiale er på campus.

Bustad

Jeg bodde i Cwrt Mawr, som ligger på campus. Jeg ble litt skuffet i begynnelsen, og synes at det virket veldig stusselig, men det fungerte mye bedre enn jeg trodde! Vi hadde egne rom med enkeltseng og vask med speil på rommet. Det var to separate dusjer og to separate toaletter som gjorde at det aldri var opptatt, noe som var veldig greit. Ellers bodde jeg nærme alt jeg egentlig trengte, og er glad jeg bodde på campus i stedet for privat i byen ettersom at de fleste internasjonale studenter bodde i Cwrt Mawr og man dermed lett fikk seg venner.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er bra! For det meste henger man med andre internasjonale studenter, men det er også mulig å få britiske venner. Jeg anbefaler å bli med på freshers week ettersom man da blir kjent med mange! Det eneste som er verdt å merke seg er at generelt er folk veldig unge (18-20, de fleste 18-19). Det gjorde ikke noe, ettersom at det var noen eldre internasjonale og man heller ikke la så veldig merke til aldersforskjellen. Jeg selv er 22 vel og merke. Videre vil jeg anbefale å bli med i en Society eller sport Club, ettersom at man på den måten får mange nye venner (også mange britiske), og de har "socials" hver uke! Societies har tirsdag og sport onsdag, så man kan fint være med i to forskjellige. Følg med på aberSU sin side for arrangementer da det blir lagt ut billetter og informasjon om disse der!

BAPS-AOP - HØST 2021

BAPS-AOP - HØST 2021

20.09.2021 - 20.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å lese seg godt opp på de ulike fagene, slik at du vet hva de går ut på. På denne måten vil du unngå å gå gjennom bytte av fag i løpet av de første ukene, noe som kan være litt krevende. Jeg måtte gjøre dette selv. Det var ikke veldig vanskelig, men kunne lett vært unngått. Det er også lurt å lese seg litt opp på hvilke societies som finnes. Det er utrolig mange, og det er ikke alt man klarer å få med seg de første ukene når det er veldig mye informasjon som blir gitt.

Undervisningsformer

Det gikk for det meste i forelesninger i auditorium, men alle fagene jeg tok hadde også seminar eller practical. Disse gikk stortsett ut på å prate sammen i mindre grupper om det som var gått gjennom på de ulike forelesningene. Disse var super å ha for å gå mer i dybden av det som ble lært.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ikke det beste for de som går arbeids- og organisasjonspsykologi. Jeg trodde i utgangspunktet at jeg kunne velge fritt mellom fag, men fikk senere i prosessen vite at jeg måtte ta 50% psykologifag. De fleste fagene er 10 poengs fag, hvor man da kun kan ta tre fag. Jeg endte derfor opp med to psykologifag og et businessfag. Jeg var veldig fornøyd med dette, men skulle ønske jeg kunne ta flere businessfag. Men universitetet hadde flere interessante psykologifag, bare ikke så mange valg innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi.
En annen ting som er litt synd er at i forhold til Norge så starter semesteret deres veldig sent. Det starter ikke før i oktober og er ferdig i januar. Jeg skulle gjerne ønske jeg hadde mer tid der.

Fagleg utbyte og språk

Foreleserne var veldig flinke og engasjerte i fagene sine. Jeg følte jeg fikk god faglig utbytte. Språk var ikke noe problem, foreleserne var lett å forstå og brukte også powerpoint slik at det var lett å følge med.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var helt supert. De aller fleste utvekslingsstudentene bodde på campus da alle utvekslingsstudenter blir garantert boplass der (anbefaler absolutt å bo på campus). Alle boligfeltene er veldig nær universitetsområdet med biblioteket, forelesningssaler, studentunionen som selger mat og drikke, med egen bar og Starbucks, det er nært sportssenteret og det nasjonale biblioteket i Wales. I tillegg er det en liten matbutikk og en subway rett i nærheten. Det er veldig greit at alt er samlet på en plass for da slipper man å dra ned til byen hver dag. Byen er ekstremt fin med masse små kafeer og butikker, og store supermarked. Den har ikke de typiske kjedebutikkene, men flere bruktbutikker. Strandlinjen er utrolig vakker. Den eneste ulempen er at det er en lang bakke å gå ned til byen og en lang oppoverbakke naturligvis når man skal gå tilbake til campus. (Heldigvis er taxi ganske billig)

Bustad

Beliggenheten på boligen er helt super! Rommene er helt ok. Jeg bodde i Cwrt Mawr price band 1. De aller fleste utvekslingsstudentene bodde i Cwrt mawr og det ble et lite internasjonalt felleskap der. Jeg anbefaler når man søker å søke til price band 1 i stede for price band 2, dette er fordi at price band 1 har mye større fellesområde med moderne kjøkken og sofa område. Mens price band 2 har kun kjøkken med spisebord. Jeg bodde med 7 andre jenter. Vi hadde to dusj og to do og felles stue og kjøkken. Dette fungerte helt fint. Dusjene var litt så som så, men alt går. Det var også veldig lett å få hjelp dersom det var noe i leiligheten som ikke var i orden.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er en grunn alene til å dra til Aberystwyth. Jeg har virkelig hatt noen av de beste månedene i mitt liv der borte. Det er utrolig mange klubber og societies man kan bli med i og dette anbefaler jeg på det sterkeste. Selv var jeg med på fotball og av og til med på surfing. Vi hadde to treninger i uken i tillegg til to kamper nesten hver uke. Hver onsdag er det social for sportslagene og surfingen hadde social om tirsdagene. Alle klubber har socials, noen av dagene varierer. Dette var en helt super måte å bli kjent med andre britiske studenter på. Erasmus har også flere sosiale eventer man kan være med på. Alle jeg møtte var utrolig hyggelige. Det ble raskt et internasjonalt miljø ettersom alle var i samme posisjon og alle ønsket å bli kjent med nye. Anbefaler virkelig å reise til Aberystwyth, jeg håper jeg kan reise tilbake dit en gang selv.

PRPSYK - VÅR 2021

PRPSYK - VÅR 2021

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Eg anbefalar at ein tidleg set seg inn i kva ein må gjere i samband med førebuing til semesteret. Det kan vere greit å lage eit google docs der ein samlar all viktig informasjon, lagar sjekklister, pakkeliste osv.

Det kan vere litt kronglete å kome seg fram til Aberystwyth, særleg dersom ein flyr til London, men med litt planlegging går det veldig fint å kome seg fram. Eg valde å reise til London framfor Birmingham fordi eg ønskja å unngå å mellomlande i andre land enn Noreg pga korona og karantenereglar, men vil anbefale å dra til Birmingham flyplass dersom det lar seg gjere fordi ein då kan ta direktetog til Aberystwyth.

Dersom ein vel å reise via London har ein fleire måtar å kome seg til Aberystwyth. Eg valde å ta Heathrow Express frå Heathrow flyplass til Paddington stasjon. Deretter tok eg taxi til Euston stasjon og tog frå Euston til Birmingham, og deretter eit nytt tog frå Birmingham til Aberystwyth. Vær obs på at det kan vere problem med jernbanen i Wales som gjer at reisa vert noko endra. Difor er det best å bestille billettar gjennom Transport for Wales i staden for Trainline fordi dei gir betre informasjon dersom delar av togreisa vert erstatta av buss. Berekn god tid frå flyet ditt landar til du tek toget til Birmingham (ca 3 timar dersom du landar på Heathrow). Når ein kjem fram i Aberystwyth er det taxistasjon rett ved togstasjonen som kan køyre deg siste del av reisa - du treng ikkje å bestille taxi på førehand og taxisjåførane er godt kjende i området. Taxi er ganske billig i Storbritannia så det er verdt å benytte ein dersom du har masse bagasje med deg. Det finst mykje god informasjon om korleis du reiser til Aberystwyth, kor du skal hente nøklar til studentbustad ol. på universitetet sine nettsider.

Ha med gode klede og nokre behagelege fjellsko - dette var nesten dei einaste skoa eg brukte ila semesteret då det ofte er mykje gjørme rundt omkring (særleg dersom du vel å gå gjennom skogen ved Pentre Jane Morgan på veg til byen). Det regnar også ein del.

Pakk gjerne i ein stor koffert og ein stor fjellsekk i tillegg til ein mindre sekk for handbagasje - fjellsekken kan være veldig nyttig dersom du seinare vil reise rundt litt i Wales. Fine stadar å utforske nordover er Dolgellau, Beddgellert og Conwy. Sørover er Fishguard og Abergavenny verkeleg verdt å utforske. For dei som likar litt større byar er Swansea og Cardiff også verdt å besøkje.

Undervisningsformer

Vi hadde hovudsakeleg online undervisning dette semesteret pga korona-pandemien. Dette opplegget bestod av førelesingar som var spelte inn på førehand og som ein dermed kunne sjå når som helst. I tillegg hadde me online seminar på Teams. Desse seminara varierte i dei ulike faga - nokre førelesarar forventa at me las oss opp på materiale og førebudde oss slik at me kunne diskutere i lag på det digitale møtet, andre hadde seminar som likna meir på førelesingar der dei gjekk gjennom ein powerpoint og gav oss studentar moglegheit til å svare på spørsmål undervegs. Seminar-gruppene var nokså små (10-20) studentar og gav fine moglegheiter til å stille spørsmål til førelesar og lære frå andre studentar. I seminara der dei gav oss materiale på førehand vart me ofte delte inn i mindre grupper for å gjere oppgåver (diskutere spørsmål) før me deretter delte svara våre med dei andre gruppene i slutten av timen. Dette høyrest kanskje litt skummelt ut, men sjølv i seminara der me skulle førebu oss var det veldig låg terskel for å delta og kome med innspel, så det var enkelt å kome inn i diskusjonen og delta etterkvart som ein vart litt meir komfortabel. Fleire av førelesarane hadde også digitale Q and A sesjonar kvar veke som ein kunne delta på dersom ein hadde spørsmål - dermed var det enkelt å få kontakt og direkte svar dersom ein lurte på noko.

Vurdering av emnetilbodet

Eg tok to fag ved det psykologiske fakultetet og eitt fag ved det utdanningsfakultetet. I kvart fag hadde me to vurderingar, som oftast involverte dette å skrive essay. Eg syntest emna eg tok var veldig interessante. Det å skulle skrive essay verka litt overveldande i starten då eg ikkje var vant til denne undervisningsforma, men alle mine førelesarar tilbydde ein-til-ein rettleiing som eg valde å benytte meg av og som var til stor hjelp. Som utvekslingsstudent får du også tilbod om ein "peer mentor" som er ein annan student ved ditt fakultet og som kan hjelpe deg med spørsmål om universitetet, vurderingsformer eller Aberystwyth og aktivitetar. Du får også tildelt ein "personal tutor" som som oftast er ein professor eller undervisar som kan gi deg rettleiing ifm vurderingssituasjonar og studier. Dette var veldig nyttig.

Generelt er både undervisarar og andre tilsette ved Aberystwyth veldig opne og enkle å få kontakt med og hjelp frå - er det noko du lurar på er det berre å ta kontakt med dei.

Fagleg utbyte og språk

Semesteret mitt ved universitetet vart prega av lockdown som gjorde mykje undervisning digital. Likevel har eg forbetra engelsken min både skriftleg og munnleg gjennom oppgåver, seminar og ved å snakke engelsk med personar som eg vart kjend med. Eg har lært å skrive fagessay, portfolio og å lage ein akademisk plakat - vurderingsformer som eg ikkje var kjend med frå før av. Eg følar også at eg har fått godt fagleg utbyte i dei ulike faga - særleg seminara var til stor hjelp.

Universitetsområdet og byen

Aberystwyth er ein nydeleg by med flott natur i nærleiken! Sjølve universitetet ligg ovanfor byen på ein høgde. Eg valde å bu i studentbustad som var rett i nærleiken av universitetet som var veldig praktisk. Det tek omlag 20 minutt å gå ned til sentrum og strandpromenaden, ein kan gå langs hovudvegen, gjennom campus eller gjennom eit nydeleg lite naturreservat som ligg rett ved Pentre Jane Morgan som er ein av fleire studentbustadar. Noko av det beste med Aberystwyth er samlast med vener og medstudentar og lage bål på stranda på lange sommarkveldar. Det er også enkelt å ta bussar til mange andre små tettstadar der ein kan utforske Wales. Eg anbefalar å drå til Aberaeron som tek omlag 40 min med buss - ein nydeleg liten tettstad med eit flott bakeri, restaurantar og båthavn. Ein kan også dra til den nydelege tettstaden kalla New Quay der ein blant anna kan dra på delfinsafari! Langs kysten i Wales går også kyststi. Det er til dømes mogleg å gå frå Aberystwyth til Borth som også er ein veldig fin tettstad. Denne turen tek omlag 3-4 timar (og ein kan ta buss eller tog tilbake igjen etterpå).

I sjølve Aberystwyth kan ein gå til Constitution Hill der ein har ei nydeleg utsikt over byen og havet. Det ligg også ein nydeleg liten skog rett ved Pentre Jane Morgan som er eit lite naturreservat. I April/Mai er heilt skogen full av nydelege blåklokker! I denne skogen kan ein også gå til eit utsiktspunkt som er perfekt for å sjå solnedgongen og få eit overblikk over byen.

Elles er det mange restaurantar og pubar som ein kan benytte seg av. Aberystwyth har det aller meste!

Bustad

Eg budde i ein studentbustad i Pentre Jane Morgan saman med fem andre Erasmus-studentar. Me kom veldig godt overeins og reiste rundt i Wales saman etter at me var ferdige med eksamenane. Pentre Jane Morgan er eit av dei billegare alternativa, men har heilt grei standard. Det varierer veldig kor reinslege og aktive studentane er. Ein kan vere uheldig å ende opp i ein bustad der ein ikkje trivst, men då kan ein kontakte studentbustadkontoret og få bytte til ein ny bustad. Dei er svært behjelpelege og ønskjer at du som student skal ha det bra, så ikkje ver redd for å gi beskjed dersom du ikkje trivst i studentbustaden din.

Sosialt miljø

Mi oppleving av det sosiale miljøet i byen og ved universitetet har nok vore noko prega av lockdown og digital undervisning. Likevel føler eg at eg har hatt ei fullverdig utveksling og blitt godt kjend med mange kjekke folk. Eg kom svært godt overeins med dei andre Erasmus-studentane som eg budde me og me gjorde mange kjekke ting i lag. Det er også relativt enkelt å bli kjend med britiske studentar - folk er veldig opne og inviterande. Eg var ikkje særleg aktiv i studentforeningar fordi aktivitetane var digitale og eg valde dermed heller å prioritere å vere saman med roomiane mine.

Vi hadde digital pubquiz for alle internasjonale studentar som var ganske kjekt - seinare hadde me også digital quiz med ESN. Mitt tips for å ha det sosialt er eigentleg berre å vere litt frampå - oppsøk foreiningar og andre internasjonale studentar så er det enkelt å bli kjend med folk.

2019

VÅR 2019 - BAPS-SPED

VÅR 2019 - BAPS-SPED

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg valgte å fly Oslo-København-Birmingham, og så ta et 4 timers tog fra Birmingham til Aberystwyth. Denne ruten gikk helt fint, men det er også mulig å reise til London først, og ta tog derifra. Å ta en annen rute kan innebære togbytte, noe jeg ønsket å unngå på grunn av en del bagasje. Togene kan bookes med "Trainline" eller "London Northwestern Railway". Et tips er å skaffe seg et "railcard" hvis du planlegger å reise rundt mye. Det vil lønne seg i lengden.

Det kan lønne seg å søke om bolig gjennom universitetet, da det inkluderer forsikringer (som gjør at legebesøk er gratis, og tingene dine er forsikret), og i tillegg er ikke prisene for fæle. Dersom du skulle ende opp i et hus som ikke passer deg (uansett årsak), er det lett og kjapt gjort å få bytte til et annet sted i samme område. Jeg endte opp å bo i en studentby de kalte Pentre Jane Morgan (PJM). I mitt hus bodde det fire andre, i tillegg til meg selv. Det kan være verdt å merke seg at å bo på denne måten kan innebære at en må venne seg til litt ulike typer personligheter, ulike prioriteringer med tanke på renhold, osv. Jeg følte det var en fordel å bo i denne studentbyen som 1000+ studenter bor i. Da er man alltid omringet av andre studenter, man finner på mye forskjellig (middag, handling sammen, gå på trening, spille biljard, vaske klær sammen, osv.), som er vanskeligere dersom du velger å bo i byen. Nesten alle internasjonale studenter ender opp å bo i Pentre Jane Morgan, uansett hvilken "accomodation" du har på 1., 2., eller 3. plass i rangeringen. PJM var på 10. plass hos meg, men egentlig et helt greit sted å bo, til en grei pris og god beliggenhet til universitetet, dagligvarebutikk og treningssenteret. Rommet er ok størrelse, og det samme er fellesarealene.

Bussene i Wales er (kanskje ikke overraskende) mye billigere enn i Norge. I tillegg er de helt gratis over hele Wales i helgene. Det innebærer at det å ta en tur til hovedstaden Cardiff, eller andre fine byer rundt Aberystwyth, er lettvindt og billig.

Undervisningsformer

Du får utlevert et studentkort som du må registrere oppmøte med på alle former for undervisning. Du "chipper" deg inn når du går inn i forelesning, seminar, workshop, o.l. Dette gir deg en viss prosent med oppmøte, og dersom du går under en viss prosent vil skolen kontakte deg. Jeg tror denne prosenten ligger på rundt 50%. Dersom du er syk, eller vet du ikke kan møte opp til undervisning, ønsker universitetet at du helst registrerer dette på forhånd.

Vanligvis er undervisningen lagt opp til 2 timers forelesninger, og 2 timers seminarer. Dette foregår på samme måte som i Bergen, med en pause midt i. Alle forelesninger blir tatt opp, noe som gir deg mulighet til å høre dem om igjen når du måtte ønske dette, for å ta notater, øve til eksamen, osv. Det blir gitt ut mye papirer, så et tips er å skaffe seg en mappe eller to til dette. I tillegg er det veldig interaktiv undervisning. Det gis muligheter til å diskutere, komme med innspill, stille spørsmål, osv.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde to emnetilbud (moduler) i pedagogikk, og én i psykologi. Disse var spennende, og svært varierte. En positiv ting er at emnene krever at du arbeider jevnt gjennom hele semesteret. Du har for eksempel innleveringer som teller 20%, 50%, 60%, osv. Jeg hadde veldig varierende innleveringer. I helsepsykologifaget designet vi en plakat som talte 50%, og skrev en "forklaring"/"forsvar" til denne plakaten. På slutten av semesteret hadde vi en totimers skriftlig eksamen som talte 50%. I "play and learning" emnet leverte vi først en oppgave (som vi hadde måttet levere mindre deler av 3 ganger) som talte 60% av endelig karakter, og så designet vi en plakat om emnet som talte 20%, og til slutt hadde vi muntlig eksamen der vi forsklarte plakaten (som også talte 20%). Det siste emnet jeg hadde var "Special Educational Needs", som var delt inn i to innleveringer som begge talte 50%.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte jeg lærte mye nytt, både kulturelt og faglig. Dessverre lærte jeg ikke mye Walisisk, men fikk sjansen til å bruke engelskferdighetene mine.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er svært lite, og ligger på toppen av en bakke i nærheten av de fleste boligområdene for studenter. Det var alltid leseplasser tilgjengelig, også i eksamenstiden. I tillegg har de biljardbord, brettspill, store fellesarealer, butikker, små cafeer/restauranter rundt omkring på universitetsområdet, som kan være litt farlig for lommeboka. Omtrent 200m fra hoveduniversitetsområdet er det et treningssenter, fotballbane, store gressplener, apotek, og legekontor.

Byen er svært fin og koselig. Til tross for å ha vært der et halvt år, har jeg ikke fått sett alt der uheldigvis. Den har mange små, søte cafeer, en fin og lang strand hvor du kan se delfiner om du er heldig, fyre opp bål og grille dersom været strekker til. Solnedgangene er verdt å få med seg der.

Sosialt miljø

Å bo på PJM gir deg en god mulighet til å være en del av en stor studentby, hvor det nærmest alltid er noe å finne på, enten det er å spille amerikansk fotball eller beer-pong på gressplenen. Jeg anbefaler også å dra på treningssenteret, enten på timer eller egentrening, der er det alltid kjennsfolk å møte på. I tillegg anbefaler jeg på det sterkeste å bli med i studentorganisasjoner. Personlig var jeg med i "Erasmus" og "Hiking society". Erasmus arrangementer er verdt å få med seg, de er nesten den største studentorganisasjonen i Aberystwyth for internasjonale/Erasmus studenter, og det gir en gylden mulighet til å bli kjent med andre studenter som er i samme situasjon som deg. Ellers har de mange sportsorganisasjoner som jeg har hørt er bra. Enten du vil bli med på løpegrupper, badminton, klatring, beer-pong, osv. så er det noe for en hver i Aberystwyth.

Nattlivet er svært stort i Aberystwyth, til tross for at byen er så liten. Med så mange studenter i byen har det blitt en "norm" at studentene går ut med sine "societies" (studentorganisasjoner) tirsdager, onsdager og torsdager. Ulike organisasjoner går ut på hver av disse dagene, men som oftest møter du alle ute uansett.

VÅR 2019 - BAPS-SPED

VÅR 2019 - BAPS-SPED

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Den enkleste måten å komme seg til Aberystwyth på er med fly til Birmingham og tog fra Birmingham til Aberystwyth. Hjem igjen kan det bli knapt med tid mellom tog og fly, så den veien viste seg å være best med tog til Manchester og fly derfra.
Vi fikk tips før vi dro om å kjøpe kjøkkenutstyr, håndklær og pute/dyne og sengetøy fra en nettside som heter Uni Kit Out. Det gjorde jeg, og det var veldig praktisk å ha det på rommet da jeg kom til Aberystwyth. Jeg kan anbefale å kjøpe dyne og pute derfra, og kanskje et håndkle, så man har det med en gang man kommer. Jeg kjøpte også kjøkkenutstyr derfra, men det viste seg at det er bedre å kjøpe på feks. Tesco, da dette ofte er billigere og bedre kvalitet. Panner og gryter fra Uni Kit Out var dårlig kvalitet, jeg måtte kjøpe en ny panne på Tesco etter bare en måned.

Undervisningsformer

Undervisningen er stort sett som hjemme. Alle fagene mine hadde en forelesning på to timer i uken pluss seminar. Det ene faget hadde også workshops, hvor vi en gang fikk besøk av gjesteforeleser og en gang hadde forberedelser til en oppgave. Forelesninger og seminar var ikke obligatorisk, men deltakelsen blir registrert. Alle har et kort som må sveipes. Hvis deltakelsen blir for lav får man mail fra universitetet for å høre om det er noe galt, noe jeg syns bare er positivt.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har veldig mange og interessante moduler som vi ikke har på UiB. Foreleserne er veldig flinke og bryr seg om studentene. Ofte kommer de bort og spør hvordan det går og om man trenger noe hjelp. De er flinke til å ta vare på utvekslingsstudenter.

Fagleg utbyte og språk

Foreleserne jeg hadde var veldig engasjerte og kunne mye om det de snakket om. Det er interessant å følge med, og de hjelper mer enn gjerne hvis det er noe man lurer på. Det er ofte flere vurderingsformer gjennom hele semesteret, fremfor en skoleeksamen på slutten. Det gjør at man må lese jevnt, og den endelige karakteren er basert på flere vurderinger enn bare én. I to av modulene mine skulle jeg levere en plakat. Det gjorde at jeg måtte tenke annerledes og praktisk på faget, og det bidro til at det ble enda mer interessant å lære om. De aller fleste fagene undervises i på engelsk, men det tilbys også noen moduler på walisisk.

Universitetsområdet og byen

Hovedcampus ligger på toppen av en lang bakke. Denne kan være veldig kjip å gå opp, men til gjengjeld får man god trening av den. På campus er det forelesningssaler, bibliotek, matbutikk, kaféer og treningssenter, så man har stort sett det man trenger der oppe.
Byen Aberystwyth er til å bli forelsket i. Den er liten og sjarmerende med hyggelige og hjelpsomme mennesker. Det er koselige kaféer og en del butikker. Det er veldig fint å gå langs promenaden og ha utsikt utover havet. Å se solnedgangen fra promenaden kan anbefales! Det er også mange fine turmuligheter rundt Aber med mye fin natur. Bussene er gratis i helger, så da er det gode muligheter også for å utforske andre steder i Wales.

Bustad

Jeg bodde på Pentre Jane Morgan. Standarden her var ikke den høyeste, men vi hadde det vi trengte. Rommene er ganske små, men så bruker man heller ikke så store deler av dagen på å være der. PJM består av 177 små hus med ca. 5-6 studenter i hvert. Jeg bodde med 5 andre jenter. Det jeg kommer til å savne mest med å bo der er den umiddelbare nærheten til alle venner. Stort sett tar det bare 2 min å gå mellom husene.
Man kan velge mellom å dele husleien på to betalinger eller betale alt i ett. Jeg valgte å betale alt på en gang, og det var deilig å slippe å tenke på husleien resten av semesteret. Strøm, internett og treningsmedlemskap er inkludert i husleien, så det er et stort pluss.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på universitetet er helt fantastisk. De har mange forskjellige foreninger og sportsklubber man kan delta i, og alle klubbene har en fast dag i uken hvor de møtes på kvelden for å være sosiale, i tillegg til andre ting de arrangerer. Jeg var med i Erasmus hvor omtrent alle utvekslingsstudenter er med. Min erfaring var at det er mye enklere å bli kjent med andre utvekslingsstudenter, og de bekjentskapene er gull verdt. Ikke vær redd for å snakke med andre, si noe feil eller være annerledes, de aller aller fleste er også ute etter å bli kjent med andre. De beste vennene jeg fikk der nede var andre utvekslingsstudenter fra andre land.

VÅR 2019 - BAPS-SPED

VÅR 2019 - BAPS-SPED

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Prosessen ved å søke om å dra på utveksling kan være nokså lang, og inkluderer utfylling av masse skjema og korrespondanse med både ditt universitet og vertsuniversitetet. Begynn i god tid! Det er også litt knotete å reise til Aberystwyth; vi reiste til Birmingham og tok et direktetog til Aberystwyth, men det er også mulig å reise fra London eller Manchester. Alle som jobber på universitetet, og spesielt de som jobber med utvekslings/internasjonale studenter er veldig behjelpelige både med alt formelt og tips til hvordan du kan klare deg best mulig på universitetet deres. De er varme og imøtekommende.

Undervisningsformer

I Aberystwyth foregår alle forelesninger på engelsk, og skiller seg i ganske stor grad fra undervisning på UiB. I Aberystwyth forventer de at elever er aktive i timen, de stiller åpne spørsmål og håper på innspill. Dette er noe jeg erfarte som nyttig, og likte veldig godt.

Vurdering av emnetilbodet

De har et veldig bredt tilbud av ulike emner i Aberystwyth. Det spesielle ved Aberystwyth er at de forventer ikke at du tar fag spesifikt mot din utdanning i Norge (dette er likevel lurt å prøve å få til), noe som betyr at du kan velge fra et bredt spekter av fag. Det er svært høy kvalitet på emnetilbudene.

Fagleg utbyte og språk

Som erasmus-student i Aberystwyth kan du ikke unngå å måtte snakke engelsk daglig, og jeg har personlig fått et stort utbytte både faglig og språklig. Som utvekslingstudent blir en stadig mer sikker på å snakke det engelske språket. En bonus er at i Aberystwyth snakker de også walisisk, og en plukker lett opp både ord og setninger.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet i Aberystwyth ligger opp en legendarisk lang bakke, kalt "suicide hill" av lokale og studenter. Denne blir man aldri helt vant til, men gjett om den er god trening. Oppe på bakken ligger hele campus, og alle boligområdene som tilbys studenter. Campus er nydelig utformet, og har alt fra restauranter og bokbutikker. Det er nesten en by i seg selv. Rusler man ned bakken til bykjernen i Aberystwyth kommer man til en nydelig strandpromenade og flust av barer og puber. Byen har stor sjarm, og er veldig vanskelig å reise fra etter et utvekslingsopphold.

Bustad

Jeg bodde på Pentre Jane Morgan, også kalt "student village". Området består av en rekke murhus, med 4-6 studenter i hvert hus. Her delte vi bad og kjøkken. Kvaliteten er ikke av høyeste grad, men du har alt du trenger mens du er på utveksling. De fleste erasmus-studenter bodde her, da disse studentboligene bare er 5 minutter unna campus. Det fine med disse boforholdene, er at det er veldig sosialt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Aberystwyth er, uten tvil, det beste med å være på utveksling. Universitetet tilbyr deg å bli medlem av diverse "societies" som består av alt fra beerpong-society, kpop-society, hiking-society til kickboxing-society (og mye mye mer). Her er noe for en hver. I tillegg, som erasmus-student, vil du nok bli med i et eget erasmus-society med studenter fra hele europa som er på utveksling samtidig som deg. Det arrangeres sosiale arrangementer hver uke, så det er lett å bli kjent med folk tidlig i semesteret. Jeg kan lett sammenligne et halvt år i Aberystwyth som å være på folkehøgskole, og kunne ikke anbefalt det mer. Du får venner for livet på dette stedet!

2017

Haust 2016 - BAPS-AOP

Haust 2016 - BAPS-AOP

23.09.2016 - 24.01.2017

Undervisningsformer

Førelesningar, seminar, tutorials

Vurdering av emnetilbodet

Ver obs på at visse emner berre er tilgjengeleg i haust- eller vårsemesteret!

Fagleg utbyte og språk

Undervisninga er lagt opp på ein annan måte enn i Norge, med tettare oppfølging frå fagansvarleg og/eller seminarleiarar. Som utvekslingsstudent kan dette vere ein stor fordel! Sidan både praktiske og akademiske prosedyrer kan vere litt forskjellige frå dei vi har i Norge, kan det vere greitt å få litt ekstra rettleiing frå fagansvarleg, og dette kan du få utan å eingong måtte be om det. I staden for store eksamenar på slutten av året legg ein opp til fleire oppgåveinnleveringar gjennom semesteret, noko som (for nokre) fører til ein meir jamn fordeling av arbeid utover semesteret. På grunn av tettare oppfølging, fleire oppgåveinnleveringar og mindre skuleeksamenar arbeider ein på ein litt annan måte enn det ein er vand med, noko eg trur er ei god erfaring å ta med seg! Når det kjem til det reint faglege, trur eg ein av dei største fordelane med å studere i utlandet er at ein ser faget sitt frå ein litt annan ståstad enn ein gjer heime. Ein ser korleis sosiale, kulturelle og politiske faktorar speler inn både på korleis undervisninga er utforma og korleis faget blir brukt i landet ein er i.

Når det gjeld språk, er engelsk noko dei fleste nordmenn kan godt, men mine erfaringar med språket har hittil vore i samanheng med skule, jobb, reiser eller andre formelle eller praktiske situasjonar. Sånn sett var det ikkje ein veldig stor overgong frå norsk til engelsk i undervisningssamanheng, men eg har merka at min uformelle, sosiale engelsk har vore gjennom ein prosess.

Universitetsområdet og byen

Campus ligg ca. 20 min å gå frå sentrum, med ei fin utsikt over byen. Her finn ein bibliotek, ulike fakultet, kaféar og studentsamskipnaden (The Student Union), og eit treningssenter. Byen er relativt liten, men har mange trivelege kaféar og pubar. Området rundt er svært fint, med slakke haugar og åsar ein kan gå tur i.

Bustad

Min studentybel var plassert nede i byen, rett ved sjøen! Her kan ein vere vitne til både røff sjø og fine solnedgongar. Kjøkenet var nyoppussa, resten ikkje like oppdatert, men heilt ok. Eg budde med tre andre.

Sosialt miljø

Studentmiljøet i Aberystwyth er veldig allsidig. Dei har utallige student societies der ein kan velje mellom ulike idrettar, fagområde og interessefelt.

2016

Høst 2016 - BA i generell psykologi

Høst 2016 - BA i generell psykologi

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det beste er å bestille både flybilletter og togbilletter så fort som mulig. Wales er ikke så langt unna, men reisen til Aberystwyth kan være ganske så kronglete. Det enkleste for meg ble å ta fly til Birmingham for så å hoppe på toget som går direkte til Aberystwyth. Jeg tok fly fra Manchester da jeg skulle hjem til Norge, noe som ble problematisk med fire kofferter... Dette fordi man må bytte tog opptil tre ganger, og det er ofte liten plass til bagasje samt at det kan være kort tid mellom de forskjellige togene. Fly fra Manchester var derimot både billig og gikk direkte til Bergen, så dette kan være et alternativ om man har lite bagasje. Pass uansett på at fly- og togtider passer sammen, jeg måtte sove på hotell i Birmingham for så å ta tog tidlig neste morgen. Forbered deg også på muligheten for at du må klare deg uten bagasje den første dagen, mange av flyene har så kort mellomlanding i København at bagasjen ikke rekker å lastes om. Dette er likevel ikke noe problem, da bagasjen blir fraktet direkte til døren din i Aberystwyth.


Undervisningsformer

Modulene man velger har også tilhørende seminar, som det er forventet at man deltar aktivt på. Forbered deg og både du og andre får stort utbytte av timen/e. Å gå på seminar er en fordel da man får tilgang til mye informasjon som er nyttig i forbindelse med essay og eksamener man skal skrive. Det blir gjort 'recordings' av forelesningene som man kan lytte til når man ønsker det selv. Det å kunne gå tilbake til hver enkelt forelesning fant jeg svært nyttig. Dette betyr likevel ikke at man kan ta forelesningen hjemme i senga, da alle har et eget kort som skal sveipes før forelesningen. Din deltakelse blir registrert, og om ikke kortet aktiveres på tre dager får du mail fra universitetet. Dette for å høre at alt er i orden. På en egen nettside kan du finne oversikt over din egen deltakelse i de ulike fagene. Dette synes jeg var en fordel heller enn en ulempe. Husk å sjekke at deltakelsen i de forskjellige timene blir registrert, om du registrerer kortet for lang tid før forelesningen begynner kan du bli registrert for timen som var tidligere. Kortet ditt brukes også som betaling for printing og også i ulike kantiner rundt på campus. Biblioteket er åpent hele døgnet, men etter en viss åpningstid må kortet brukes for å få tilgang.

Vurdering av emnetilbodet

Du har uttallige moduler å velge mellom, her finnes virkelig noe for alle. De er spennende og interessante, og mange er veldig spesialiserte. Foreleserne kan virkelig det de snakker om, og gjør fagene sine interessante og motiverende. De fleste ønsker nær kontakt med studentene sine, og er svært behjelpelige om du har noe du lurer på. De fleste vurderer den totale karakteren på grunnlag av både essay som skrives og en endelig eksamen. Når du skriver essay får du alltid grundige tilbakemeldinger på hva du gjorde bra og hva som kan forbedres til neste gang.

Fagleg utbyte og språk

Interessante moduler og forelesere betyr et stort faglig utbytte. Man har god tid til å velge moduler, alle har en omfattende beskrivelse på nettisdene deres, der man får oversikt over innhold, læringsutbytte og hvordan man blir vurdert. Noen moduler er på walisisk, men i de fleste er undervisningsspråket og skriftlig arbeid på engelsk. Man får tilbud om å delta på en innføring i akademisk skriving eller språk. Mange og gode tilbud for internasjonale studenter, for eksempel kan man få hjelp med å forbedre egen akademiske engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger på toppen av byen, opp en lang og ganske kjent bakke blant studentene... De fleste som bor på seafront (nede i byen) har busskort og tar buss opp til campus hver dag. Det er en god bakke til å komme i form i! Det positive er at det er en nydelig havutsikt fra campus og når man går ned bakken til byen. De forskjellige fakulteter og fasiliteter på universitetsområde er moderne, og de fleste er nyoppussede. Det positive med å bo på campus er at alt det nødvendige er innenfor rekkevidde og man slipper å gå ned bakken med mindre man skal til sentrum. Det er fristende å gå til nærmeste matbutikk som ligger et minutt unna campus, men dette er også kjent som den dyreste i byen (fremdeles mye billigere enn i Norge...). Rett ved siden av denne ligger også en liten restaurant hvor man får fish and chips som take away. Et par minutter så kan man være på biblioteket, student union, matbutikk, lesesaler, treningssenter m.m. Alt er sentrert rundt 'art center' som består av både café, teater, kino og galleri. To av mine tre moduler hadde undervisning i forskjellige bygg på Penglais campus (hovedcampus), mens det tok 20 minutter å gå til Llanbadarn campus hvor jeg hadde undervisning i min tredje modul. På denne campus har de som studerer økonomi og juss i hovedsak all sin undervisning. Det positive er at man slipper å gå ned bakken, da campus ligger i andre retningen.

Ellers er selve byen og sentrum utrolig koselig. Det er en relativt liten by, men med mange muligheter, og alt er innen gåavstand. Vanvittig flotte turmuligheter som man er nødt til å benytte seg av - jeg anbefaler spesielt en tur opp til monumentet hvor man får oversikt over hele byen og gårdene/markene som omkranser den (i tillegg til havet selvfølgelig). Sjøutsikten er noe særegent ved Aberystwyth, og er man heldig ser man delfiner som visstnok skal oppholde seg ofte i området. Det er alltid fint å spasere langs promenaden og de forskjellige strendene, eller mellom slottsruinene. Bylivet er rikt, med mange koselige puber og restauranter. Å ta taxi hjem fra byen kan fort bli en vane her, ettersom prisene her er mye lavere enn i Norge... Dette er ikke byen for de som ønsker store muligheter for shopping, da de fleste bestiller klærne sine på nett. Det er likevel nok av både klesbutikker, vintage-butikker, interiørbutikker, frisører og andre nisjebutikker (alle med gode åpningstider). Det åpnet nylig en stor Tesco-butikk med veldig bra utvalg og tilbud. Aberystwyth er en studentby og befolkningen der er glad i studentene sine og mulighetene de skaper. Menneskene man møter på er alltid hyggelige og høflige. Det at byen nesten helt er uten kriminalitet gjør at man aldri føler seg utrygg der.


Bustad

Man har garantert boplass om man velger å bo på campus, ellers er det enkelt å finne seg noe selv på det private markedet. Det man likevel må være klar over da, er at man mister en del av den sosiale opplevelsen ved å bo med andre studenter som gjerne også er i erasmus-programmet. Accomodation Office er vanligvis flinke til å organisere slik at folk i samme aldersgruppe bor sammen, og man kan velge om man bare vil bo med gutter/jenter eller sammen med begge kjønn (eller ingen preferanse). På campus finnes ulike typer boliger (accomodations) som er av veldig ulik standard, dette gjenspeiles også prismessig. Strøm og internett er inkludert, noe som er positivt da man slipper å tenke på dette selv. Man leverer inn en preferanseliste, hvor man rangerer de ulike ønskene man har for bolig. Jeg brukte ca 75£ per uke, og fikk høre at min bolig var den verste boligen. Dette fordi det var det eldste bygget som ikke var oppusset. Standarden var ok, og til tross for en del sølvkre og invetar av eldre standard, var min generelle opplevelse av botilbudet bra. Dette kan ha mye å gjøre med at vi som bodde der gikk så bra sammen. Inspeksjoner av rom skjer en gang i løpet av semesteret, mens fellesarealer blir sjekket oftere, rundt tre ganger per semester. De som bor sammen fordeler oppgaver, og så lenge man holder en ok standard og vanlig, normal hygiene så er ikke dette noe problematisk.

Sosialt miljø

Det er lurt å delta på arrangementer som arrangeres av Student Union hvert semester, spesielt det hvor de ulike studentorganisasjonene og klubbene presenterer seg selv. Her ser man virkelig hvor mye forskjellig man har å velge mellom, alt fra om man er interessert i ting som politikk, natur eller kunst til sporter som tennis, klatring og kickboxing. Benytt deg av de tilbudene som finnes, og vær gjerne med i flere societies samtidig! Det er ikke alle som bare bruker tid på alkohol og festing. Flere av dem arrangerer ulike turer og andre sosiale sammenkomster jevnlig. Vær sosial og prøv å unngå å bare bruke tid sammen med andre nordmenn. Kos deg og nyt ditt fremtidige minne for livet!


Høst 2016 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

Høst 2016 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Viktig å tenke igjennom hvor man vil dra og hvilket universitet man ønsker å gå på. Når man søker om studentbolig er det viktig at man alltid dobbeltsjekker at den er sendt til riktig mailadresse. Da jeg skulle søke var det oppgitt ulike mailadresser i forskjellige dokumenter. Det endte med at jeg mottok mail om at jeg ikke hadde søkt studentbolig da fristen var gått ut. Det ordnet seg heldigvis fint da jeg forklarte dem situasjonen min. Vil anbefale alle å skrive en pakkeliste. Jeg benyttet meg også av en hjemmeside anbefalt av Aberystwyth university hvor man kunne forhåndsbestille sengesett, kjøkkenutstyr osv. Noe som var genialt da dette var i boligen da jeg kom frem sent om kvelden. Ta også med bilder hjemmefra som du kan pynte rommet med. Det hjelper mot hjemlengsel.

Undervisningsformer

Undervisning består av forelesninger, seminar og tutorials. Alt er obligatorisk og delta på. I stor grad likt som her hjemme. Noen fag har eksamen, andre har innleveringer, og noen har en kombinasjon av disse to. Innleveringer skjer før jul, eksamen i januar.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetibudet på Aberystwyth var bra på den måten at man fikk velge fritt på tvers av fagretninger. Psykologifagene er veldig generelle, så det var ikke noen arbeids- og organisasjonspsykologi fag å velge. Likevel kan noen management fag være nyttige for min bachelorgrad.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt et godt faglig utbytte og setter pris på at man blir vurdert flere ganger i semesteret og ikke bare på en eksamen. Språklig sett har jeg også merket forbedringer.

Universitetsområdet og byen

Undervisningsområdet og den lille byen er fantastisk. Jeg bodde på campus og hadde ca. 5 min gange til alt av fasiliteter. Bibliotek, undervisningslokaler, treningssenter osv. For å komme til byen går man i ca. 15-20. Det er fint at man kan ta beina i bruk for å komme seg til alle steder man vil. Byen har også det man trenger av butikker, og om man ønsker litt større butikker kan man reise på dagstur med tog til Shrewsbury, Wolverhampton eller Birmingham.

Bustad

Aberystwyth tilbyr garantert studentbolig for utvekslingsstudenter. Dette var supert. Jeg bodde i Rosser studentbolig med 7 andre studenter. Vi var 4 gutter og 4 jenter. Mine beste venner fikk jeg blant de jeg bodde med. Kjøkkenet var nyoppusset og det var ingen problemer med boligen. Men man må tåle at kjøkkenet ikke er ryddig. Spesielt om man havner med studenter som ikke rydder etter seg.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved Aberystwyth University er fantastisk. Det er utrolig mange sportsklubber og societies man kan være med i. Stort sett har alle disse en dag i uken hvor man kan delta på såkalte socials hvor man går bar til bar i byen. Man finner også på mye annet gøy. Jeg var selv en del av Aberystwyth University Womens Football Club, hvor jeg fikk mange nye venner under trening, sammenkomster og kamp. Man får også mange nye bedkjentskaper ved å delta på undervisningsseminarer.

Vår 2016 - BA i sammenliknende politikk

Vår 2016 - BA i sammenliknende politikk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Man kan spare mye penger på å bestille fly og tog god tid i forveien. Levekostnadene i Aberystwyth er ganske lave, sammenlignet med resten av landet, så man kan greie seg relativt ok. Vær oppmerksom på at husleie betales på ukes-basis og ikke måned slik det er her hjemme. Universitetet har helt ok botilbud, men man kan spare penger ved å leie privat. Studenthyblene leies ut som en pakke, og hvis man kommer før lisensen starter, blir man belastet for dette, selv om man reiser hjem tidligere før perioden er over. Vær også oppmerksom på at man tester brannalarmene hver uke, som ikke er så utrolig kjekt, men universitetet tar i hvert fall brannsikkerhet meget alvorlig. Husk å ta med omformer til strømuttak, da de bruker en helt annen type, man kan alternativt kjøpe en omformer der borte som er godkjent og ikke dyr. Vær også oppmerksom på at hvis man tar ut penger, så blir man belastet ekstra, så betal med kort. Det tar også noen dager før det man har betalt blir registrert, så hold et skyggeregnskap slik at man unngår ubehagelige overraskelser.

Undervisningsformer

Alle modulene man tar har også seminar tilknyttet som er obligatorisk, men dette er ikke problematisk, men snarere en fordel.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene var utrolig godt gjennomførte, og foreleserne var engasjert, kunnskapsrike og behjelpelige. Det mest positive var at ved Aberystwyth vurderes man etter flere punkter/kriterier enn kun en skriftlig eksamen. Det er normalt at Essay teller 50% av karakteren og Eksamen teller de resterende 50%. DEN største positive forskjellen er at de skriftlige eksamenene er på TO timer og ikke de seks timene som er vanlig på SAMPOL og siden man har flere ting å vurdere en elev på, så får man et bedre helhetsinntrykk kontra en eksamen. Alle modulene kommer med rikelig av informasjon og det tas opptak av alle forelesningene slik at man kan i fred og ro, gå over igjen, hva som ble sagt og repetere. Foreleserne og professorene liker diskusjoner og har ingenting imot å bli utfordret, så lenge argumentene er logiske og saklige.

Fagleg utbyte og språk

Det er et stort faglig utbytte grunnet at UIB dessverre ikke har en IR (internasjonale relasjoner eller internasjonal politikk) institutt. Det er mange fag man kan velge mellom og på nettsidene får man en god beskrivelse av fagene, slik at man vet hva man går til. Språkmessig foregår all undervisning og skriftlig arbeid på engelsk og man får mengdetrening ved å bo i Storbritannia. En del av kursene tilbys på walisisk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ganske moderne og bor man på Campus, ligger alle ting innenfor en 3 minutters spasertur, men mindre man studerer økonomi eller juss. Området er ganske kompakt og har alle tjenester man trenger og er alltid tilgjengelig. Biblioteket er også åpent 24/7 i semesteret, så der har man mulighet å studere i ro og mak. Byen Aberystwyth er fantastisk flott og koselig, som har et sterkt preg av viktoriansk stil. Det er en flott strand og promenade, hvor man kan spasere. Byen har for øvrig over 50 puber og alle har sin egen stil/personlighet. Prisnivået er også overkommelig og drosjetilbudet er ekstremt billig sammenlignet med Norge. Butikker er stort sett åpen alle dager. Det eksisterer nesten ikke noe form for kriminalitet der og politiet er behjelpelig og høflig, det samme gjelder også befolkningen. Aberystwyth er en studentby og 50% av befolkningen er studenter, så universitetet er hjørnesteinsbedriften.

Bustad

Botilbudet var adekvat og god standard. Prisnivået ligger fra 75£ til 120£ per uke, så her velger man det man vil bruke. Som nevnt tidligere, kan man få billigere hybel privat, men da må man også beregne andre kostnader som strøm, internett m.m. Det er også inspeksjoner av rom og fellesarealene noen ganger per semester, men så lenge man holder en ok standard, er ikke dette noe problem. Slik informasjon henges opp slik at man er oppdatert og ingenting kommer som noe overraskelse.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var utrolig bra og tilbudene var det ingenting å utsette på. Det finnes mange forskjellige foreninger. Erasmus European Language Exchange Society kan være en god mulighet til å lære andre språk og hver uke har de en språkutveksling, der man kan lære noe nytt eller bare være sosial. Kort fortalt, det blir hva du gjør det til. Unngå å havne i klikker med bare nordmenn og vær sosial.

Informasjon