Hjem
Studentsider
bilateral

University of North Carolina at Chapel Hill og Institutt for sammenliknende politikk (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByChapel Hill
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på studieprogramma i samanliknande politikk og Europastudium med spesialisering i samanliknande politikk kan søkje på denne avtalen. På vårsemesteret blir studentar på Masterprogrammet i samanliknande politikk prioritert. Andre søkjarar kan bli vurdert dersom det er ledige plassar. Søkjaren må ha teke minimum 60 studiepoeng ved utreise og det er krav om C-snitt.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i samanliknande politikk vil det normalt passe best å reise ut for eit semester i fjerde eller femte semester. Studentar på Europastudium reiser ut i femte semester. Masterstudentar reiser ut i sitt andre semester.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Norske studentar slepp unna engelske språktestar dersom dei har karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skule.

Kva emne kan eg ta

Avtalen er knytt til Center for European Studies (CES) ved University of North Carolina at Chapel Hill. Ved CES tilbyr dei mange spennande emne innanfor European studies. Alle emne på er opne for utvekslingsstudentar. Sjølv om CES tilbyr ei stor bredde av emne kan studentar som reiser på utveksling til Chapel Hill også velje å ta emne som blir tilbode av andre institutt, som t.d. Institutt for statsvitskap.

Studieavgift

Ein betaler ikkje skulepenge på denne avtalen. Studentar som reiser på utveksling til UNC Chapel Hill vil dra nytte av ei stipendordning som dekkjer eit månadleg tilleggsstipend gjennom semesteret til kostnader som ikkje blir dekte av Lånekassen, i tillegg til støtte til reise tur/retur til UNC Chapel Hill og visum kostnader.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of North Carolina at Chapel Hill blei grunnlagt i 1793 og er det eldste offentlege universitetet i USA. Chapel Hill ligg i delstaten Nord-Carolina og har rundt 60 000 innbyggarar. Delstatshovudstaden Raleigh ligg omtrent 30 minutt unna.

Universitetet er svært anerkjent for veldig høg kvalitet og har rundt 18 500 bachelorstudentar og 10 000 masterstudentar. Det statsvitskaplege instituttet og Centre for European Studies ved UNC Chapel Hill er topprangerte i USA og har nokre av dei beste statsvitarane og europaforskarar i verda som mellom anna jobbar med spørsmål som politisk konflikt og polarisering, europeisk integrasjon, partipolitikk, offentleg opinion og velferdsstaten.

Bustad

Universitetet har et eige bustadskontor, Carolina Housing, der ein søke om studentbustad. Ein kan velje mellom ulike typar bustad. Internasjonale studentar som søker innan fristen er garantert ein plass.

Semesterinndeling

August - desember og januar – mai

Studentrapportar

2023

Høst 2023 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2023 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2023 - 15.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Når man skal studere i USA så er det viktig å forberede seg så tidlig som mulig til visumprosessen. Jeg måtte dra til den Amerikanske ambassaden i Oslo for å få visum, og det er derfor lurt å anta at man må det i de aller fleste tilfeller. Jeg vil også anbefale at man tar med seg all informasjon som anbefales på nettsiden til den Amerikanske ambassaden, og at man bestiller time til visumintervju så tidlig som mulig. I tillegg kan man også tidlig sette seg inn i hvilke emner som finnes, og også melde seg opp til fag. Jeg meldte meg opp til fag veldig tidlig, og det er noe jeg også anbefaler.

I tillegg så er det veldig viktig at man forbereder seg tidlig på få riktig helseforsikring ettersom det er påkrevd av UNC Chapel. Jeg benyttet meg av universitets egen helseforsikring kalt for UNC Student Blue Health Insurance. Dersom man allerede har en helseforsikring eller vil benytte seg av en annen helseforsikring enn hva UNC tilbyr så må man søke om å få erstattet Student Blue med annen forsikring, og så vil UNC vurdere om den dekker minstekravene til hva UNC krever en forsikring må ha.

UNC har også noen vaksinekrav, og det er derfor viktig å lese om de slik at man har de vaksinene som kreves.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved UNC Chapel Hill var veldig annerledes enn hva jeg var vant med ved UIB. Det kan sammenlignes litt med hvordan undervisningen var på videregående. I de fem fagene jeg hadde var undervisningen obligatorisk, og deltagelsen er en del av vurderingen. Det var en rekke ulike vurderingsformer, blant annet quizzer, innleveringer, presentasjoner, og muntlig aktivitet i timen. En annen forskjell på vurderingen er såkalt "extra credit", som er ulike valgfrie oppgaver du kan gjennomføre dersom man ønsker å få ekstra poeng. Det vil være en svært liten del av sluttkarakteren i emnet, men dersom man har nok extra credit og man er nærme poengrensen kan karakteren forbedres.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved UNC Chapel Hill er bredt og interessant, og man vil garantert finne noen fag man interesserer seg for. Jeg vil anbefale at man ser etter emner som er relevant for det man studerer, men det er også mulig å finne fag utenfor sitt eget område som er interessante. I tillegg anbefaler jeg at man ser etter fag som omhandler USA, og at man får fordype seg mer i noe man interesserer seg innenfor USA, enten om det er Amerikansk politikk, historie eller kultur. Jeg valgte blant annet et fag om Amerikansk historie og et om Amerikansk poltikk som jeg var veldig fornøyd med.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes at det faglige utbyttet av mitt opphold ved UNC Chapel Hill har vært veldig godt, mye grunnet av at de mange ulike vurderingsformene gjør at man konstant jobber med fagene under hele oppholdet. I et av fagene var det for eksempel et spørsmål man skulle svare på før, under, og etter hver forelesning. I tillegg skulle man også skrive et diskusjonsinnlegg til det ukentlige seminaret man hadde i faget, samt skrive et svarinnlegg til en av medstudentenes innlegg etter hvert seminar. Det kan kanskje høres litt mye ut men etter mitt syn bidro det til at man lærte mer og fikk mer med seg av innholdet av pensumet. Dessuten var det en relativ stor del av vurderingen, noe som også bidro til at så godt som alle gjorde dette.

Siden en viktig del av vurderingen var deltagelse i timen så bidro det til at jeg tok mer initiativ til å snakke, noe som også gjorde at jeg synes at man forbedrer språket betydelig under oppholdet ved UNC Chapel HIll. I tillegg så var det presentasjoner og diskusjoner som jeg synes var veldige hjelpsomme med å forbedre den muntlige engelsken. Ved at det er såpass mange innleveringer følte jeg også at man blir tryggere og bedre skriftlig under oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Campus ved UNC Chapel Hill er et veldig koselig område med fine bygg som har det meste av nødvendige ting (spisesaler, cafeer, lesesaler, bibliotek og bokhandel osv) og undervisningen (i hvert fall i mitt tilfelle) foregikk i bygg som lå relativt nærme. Det tok circa 15 - 20 min for meg å gå fra studentboligen jeg bodde i til campus. Byen Chapel Hill er en universitetsby og i sentrum (Franklin Street) finner man det meste, som kafeer, restauranter, butikker (som Target), kino osv. Fra studentboligen min tok det circa 20 - 30 min å gå til sentrum.

Bustad

Jeg bodde i en studentbolig som kalles for Ram Village 2, og det var den studentboligen som lå kanskje lengst vekk fra campus og sentrum, men jeg synes ikke at det var et særlig stort problem. Studentboligen hadde også et kjøkken om man ønsker å lage mat. Dersom man ønsker å bo i en studentbolig må man være forberedt på at man deler rom med en annen student. Jeg synes at det gikk fint, men dersom man skulle ha et ønske om å ha et rom for seg selv må man mest sannsynlig se på andre muligheter, som å leie privat. Dersom det er aktuelt anbefaler jeg å lese om "off- campus housing". Det må sies at dersom man vurderer å leie privat kan det være at man vil få tilbud som er et stykke unna campus og sentrum av byen. Selv om det må nevnes at det er en relativ høy leiekostnad for studentboliger så er plasseringen sentralt, noe som gjør det etter mitt syn veldig verdt å bo der.

Sosialt miljø

Jeg synes at det sosiale miljøet ved UNC Chapel Hill var veldig bra. Særlig anbefaler jeg at man er aktiv i starten når man møter de andre utvekslingsstudentene da jeg opplevde at man vil med stor sannsynlighet finne sin gruppe der i utgangspunktet. Det er selvfølgelig også mange muligheter til bli bedre kjent med Amerikanerne, da det er nesten tusen ulike grupper og organisasjoner man kan velge mellom. Siden jeg var der på høsten startet semesteret med "FallFest", der man kunne snakke med mange ulike organisasjoner på stand og lære mer om hvilke tilbud som finnes. Anbefaler sterkt å delta der. Da undervisningen er så aktiv så vil jeg også si at det er gode muligheter for å bli kjent med sine medstudenter, og jeg synes at forelesningene var veldige sosiale da man ofte hadde gruppediskusjoner og gruppearbeid under forelesningene og som vurderingsformer. En viktig del av den Amerikanske universitetskulturen er det sportslige, og jeg anbefaler derfor sterkt at man deltar på alt man får muligheten til, enten det er å dra på amerikansk fotballkamp eller basketball. Eller om det er å bli med i en sportslig aktivitet selv, da det er en rekke idretter man kan delta i.

Flott bygg på campus
Foto/ill.:
© UNC-Chapel Hill

Informasjon