Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Warwick og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByCoventry
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelorprogrammet i samanliknande politikk kan søke. Søkaren må ha tatt minimum 120 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

For utveksling til Warwick bør ein legge til rette for utreise i siste år av graden. Det er berre mogeleg å søke for eit heilt år sidan Warwick har eit tre-semestersystem.

Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Denne avtala gjeld studiar ved Department of Politics and International Studies (PAIS). Undervisninga blir organisert i lag med forskningsklyngene deira: Comparative Politics & Democratisation, Political Theory, International Political Economy, and International Relations & Security. Det blir venta at ein tar minst 75% av emna ved instituttet og dei fleste emna blir underviste som heilårsmodular, noko som gjer utveksling for berre eitt semester vanskeleg. På denne nettsida finn ein oversikt over emnetilbod.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS (120 CATS) per år. Emna utgjer frå 7,5 til 15 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Warwick ligg ikkje i byen Warwick, som namnet skulle tilseie, men i Coventry, som historisk høyrde til grevskapet Warwickshire. Universitetet blei oppretta i 1965, og er i dag eit av dei høgst rangerte i Storbritannia. Om lag 8000 av dei 24 000 studentane er internasjonale. Universitetet har fire fakultet: humaniora og kunstfag, medisin, naturvitskap og samfunnsvitskap. Hovudcampusen ligg fem kilometer sørvest for Coventry sentrum. Universitetet har òg mindre campusar i Wellesbourne og i the Shard, sentralt i London.

Coventry er den tiande største byen i England, og ligg i West Midlands, 150 kilometer nordvest for London. Ingen britisk by ligg lenger frå kysten enn kva Coventry gjer. Stalingrad (no Volgograd) og Coventry blei i 1944 verdas første vennskapsbyar, då innbyggarar i Coventry ønskte å uttrykke si støtte for Den Raude Armé under slaget om Stalingrad.

Bustad

Ein kan søke om studentbustad på campus i Coventry, eller utanfor campus i Leamington Spa og Kenilworth. Utvekslingsstudentar er garantert tilbod gitt at dei søker innan fristen.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt inn i trimester, med forelesingsperiodar og eksamensavvikling i tidsromma september - desember, januar - mars og april - juni.

Studentrapportar

2018

17-18 BA sammenliknende politikk

17-18 BA sammenliknende politikk

15.08.2017 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen var egentlig ikke så vanskelig. Finn ut hvilke fag du tenker å ta, og fyll inn Learning Agreement. Kan være et tips å få tak i adapter til ladere på forhånd. Den enkleste måten å komme seg til Warwick er med buss fra Coventry togstasjon som går hvert 15. minutt.

Undervisningsformer

De fleste fag går over et helt år. Undervisning skjer i 1. og 2. semester, mens eksamenstiden er 3. semester. Hvert fag har en forelesning og et seminar hver uke på en time hver, så 8 kontakttimer i uken. Strengt tatt er undervisningen veldig lik den ved UiB. Den største forskjellen er kanskje de små klassene og nærere kontakt med forelesere og seminarledere, som gjerne vil gi deg hjelpe deg underveis når du skriver innleveringer, også tellende innleveringer de selv skal rette.

Vurdering av emnetilbodet

Svært bredt emnetilbud innenfor politikk og mulighet til å ta fag ved andre institutt. Sørg for å velge fag tidlig (komplisert prosess på nett) og møt opp fysisk på kontoret ved Department of Politics and International Studies for å få valgene godkjent, da plassene på mange av fagene fylles opp raskt.

Fagleg utbyte og språk

Alt foregår selvfølgelig på engelsk. Jeg synes jeg har fått et stort faglig utbytte og at kvaliteten blandt forelesere og studenter er bra. Tilnærmingen til politikk som fag er langt mer teoretisk og argumenterende, og mye mindre empirisk enn ved sampol på UiB.

Universitetsområdet og byen

University of Warwick ligger omtrent fem kilometer sør for Coventry. Dette er et skikkelig campus-universitet isolert fra omverdenen. Førsteårsstudenter og masterstudenter bor på campus, mens de fleste andre- og tredjeårstudenter bor i Royal Leamington Spa. Leamington er stedet å dra for uteliv. I det store og hele er ikke Warwick det mest spennende stedet, men avstanden til London, Birmingham og Manchester/Liverpool er ikke så lang.

Bustad

Du får tilbud om å bo på campus. De fleste du vil bo med om du takker ja til det er 18-årige førsteårstudenter. Av de ulike studentboligene er Rootes klart mest festpreget og bråkete, mens Westwood ikke anbefales da det er langt unna sentrale deler av campus. Jack Martin eller Tocil er nok et godt valg, eventuelt Bluebell om du vil bo med de rike barna.

Sosialt miljø

Ta del i den internasjonale introuken! Du blir kjent med utrolig mange på få dager. Ellers er det et sterkt tilbud om alle typer idrett og mange muligheter for uteliv.

Informasjon