Hjem
Utdanning
erasmus+

University of Glasgow og Institutt for biovitenskap (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByGlasgow
  • Studieplassar1
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelorprogrammet i molekylærbiologi. Andre interesserte studentar kan òg søke, men blir prioriterte etter molekylærbiologistudentane dersom det er fleire søkarar enn ledige plassar. Du må ha tatt minst 60 studiepoeng før avreise, og vi anbefaler at du ventar til tredje studieår i bachelorgraden før du reiser på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

I studieplanen for bachelorprogrammet i molekylærbiologi er det lagt opp til at du kan reise på utveksling i 6. semester. Dersom du ønsker å studere eit heilt år i utlandet, kan du reise ut i 5. og 6. semester.

Emna MOL203 og MOL204 er obligatoriske emne i bachelorgraden ved UiB, og er lagt til 5. semester. Dersom du vil studere et heilt år i utlandet, kan du ta MOL203 og MOL204 i 4. semester, eller du kan studere eit ekstra semester og ta dei i 7. semester.

Språk

Undervisningsspråket ved Universitetet i Glasgow er engelsk.

Som Erasmus-student er det normalt ikkje naudsynt å ta språktest i engelsk før utanlandsopphaldet, så framt du har karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skule. Ver merksam på at nokre lærestadar krev dokumentasjon på språkkunnskapar. Dette får du i tilfelle beskjed om etter at du har søkt.

Kva emne kan eg ta

Ei oversikt over emnetilbodet ved University of Glasgow finn du på nettsidene deira: http://www.gla.ac.uk/courses/

Dersom du ønsker ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande eitt eller fleire spesifikke emne ved UiB. Det kan vere vanskelig å finne emne som kan erstatte dei obligatoriske emna i bachelorprogrammet i molekylærbiologi, så derfor anbefaler vi at du vel emne som skal inngå som frie studiepoeng i graden. Då kan du i utgangspunktet velje fritt mellom emna Universitetet i Glasgow tilbyr, men fleirtalet av emna bør likevel vere fagleg relevante og på eit nivå som tilsvarar 200-nivå ved UiB. Emna kan ikkje overlappe med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Glasgow blei grunnlagt i 1451, og er eit av dei eldste universiteta i den engelskspråklege verda. Det har 23 000 studentar og fire fakultet, fordelte på tre campusar. Hovudcampusen ligg fire kilometer vest for Glasgow sentrum. I april 2014 blei overvakingsvarslaren Edward Snowden vald til rektor ved University of Glasgow, ei stilling han etter planen skal ha i tre år. Mange prominente personar har studert og undervist ved universitetet, for eksempel fysikaren Lord Kelvin, «økonomiens far» Adam Smith, ingeniøren James Watt, og fleire nobelprisvinnarar.

Glasgow er den største byen i Skottland, med om lag 600 000 innbyggarar. Byen ligg sentralt i landet ved elva Clyde. Han har avla kjende musikkgrupper som Belle & Sebastian og Franz Ferdinand, og er heimby for fotballrivalane Celtic FC og Rangers FC. Skipsindustrien var, og er stadig, svært viktig for Glasgow.

Bustad

Universitetet har studentbustader til leige både på og utanfor campus. Grunna stor pågang vil studentar som tek eit heilt år eller ein grad ved universitetet bli prioriterte. Universitetet hjelper studentar som ikkje får studentbustad med å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2019

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

11.09.2018 - 30.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne å forberede seg tidlig. Det er en fordel å ha skaffet seg bolig før man ankommer byen, da dette kan ta litt tid. Informasjonen fra Universitetet i Glasgow kan være rotete, og noe ad hoc. Men dersom man sender en mail til studentsenteret så vil man få god hjelp.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i seminarer på mellom 15 og 40 personer. Det er et langt mer diskusjonsbasert format enn det man er vant med fra Bergen. Dette medfører gjerne at man blir mer skjerpet før seminarer da man er forventet å bidra aktivt. Leselistene man får utdelt kan være på opptil 100 sider. Det er ikke forventet at man leser alt, det er tilstrekkelig å skaffe et overblikk over tematikken.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange spennende emnetilbud som tilbys. Selv valgte jeg International Law and Security, hvor man spesialiserer seg i humanitærrett, menneskerettigheter, jus ad bellum (sikkerhetsjus) og internasjonal strafferett. Dette er et veldig spennende program som kan anbefales på det sterkeste. I tillegg er universitet kjent for å ha et sterkt faglig miljø innen andre rettsområder som konkurranserett og finans. Uansett anbefales det å velge et spesialiseringsfelt og ikke en generell LLM, da de fleste fagene innenfor en spesialisering henger sammen. Dette vil gi et bedre faglig utbytte.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige nivået på universitetet i Glasgow er høyt. Dersom man velger folkerettfag vil man bli undervist av store autoriteter, som f.eks. FNs spesialrapportør med ansvar for torturspørsmål (Nilz Meltzer), og advokater med prosedyreerfaring fra ICC og ICJ, og store internasjonale organisasjoner som Røde Kors. Undervisningen foregår for det meste i seminarform. "Finjus" diskuteres sjelden i seminarer, dette er det forventet at man leser seg opp på selv. I stedet fokuseres det på at studentene skal få et bredere perpektiv på stoffet og klare å trekke linjer mellom ulike fag og temaer. De som føler seg usikre språklig vil oppleve rask fremgang. De aller fleste vil skrive flytende engelsk etter et par måneder.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en fantastisk by med flust av hippe barer, restauranter og flotte museer, og det er alltid en konsert eller et kulturarrangement på kalenderen.

Bustad

Jeg anbefaler nok å skaffe en privat bolig, da studentboligene holder lav standard og høyt prisnivå. Det er også fint å bo i The West End, helst Finnieston, Hillhead, Mary Hill eller Partick, da disse bydelene er i gåavstand til universitetet. I tillegg er det her de beste spisestedene og barene er. Dersom man ønsker å flytte til Glasgows "hipstersentrum", er Shawlands på "The Southside" å anbefale; men da er det en fordel å bo i nærheten av et subway-stopp.

Sosialt miljø

En LLM ved Universitet i Glasgow er veldig sosialt. Det er mange morsomme arrangementer i løpet av året. Et tips er å melde seg inn i en av de mange studentforeningene ved Universitetet. Et annet tips er å bli venn med en eller flere lokal Glaswegians som kan ta deg med til byens skjulte perler.

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

06.09.2018 - 14.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Selve søknadsprosessen er grei og overkommelig og man kan få veiledning fra både det juridiske fakultet ved UiB og administrasjonen ved UofG. Anbefaler også å gjøre deg kjent med emnetilbudet til universitetet på forhånd så du har en viss oversikt over hvilke fag du kan velge.

Undervisningsformer

Jeg valgte fag på level 2, og undervisningsformen her var en blanding av forelesninger og tutorials, som er en obligatorisk gruppesamling og kan sammenlignes med arbeidsgruppene i Bergen. To av fagene mine var en god blanding med skotske og internasjonale studenter, mens det siste faget stort sett bare besto av skotter, men en del år yngre. Jeg opplevde verken vanskelighetsgraden eller arbeidsmengden som spesielt krevende sammenlignet med Bergen, og man kommer seg greit gjennom fagene ved oppmøte i forelesninger/tutorials, men uten å måtte lese så mye pensum. Pensumbøkene kan man for øvrig leie enkelt og gratis på biblioteket, og jeg trengte derfor ikke å kjøpe pensumbøker. Jeg hadde i alle fagene en mindre innlevering midt i semesteret som telte 25% av karakteren, og så en avsluttende skoleeksamen på 75% som varte i ca to timer. Eksamensperioden var relativt intens, jeg hadde tre eksamener på tre dager, men dette vil variere.

Vurdering av emnetilbodet

På level 2 tilsvarer hvert fag 10 studiepoeng og jeg hadde derfor totalt tre fag. Jeg syntes det her var litt begrenset utvalg av fag å velge mellom, særlig når man måtte unngå overlapp med tidligere fag ved UiB. På level 3 og 4 er det nok litt større utvalg.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var alt i alt fornøyd med fagene mine. Det første faget mitt var Advanced International Law, som var et fag bestående av seminarer der aktuelle internasjonale problemstillinger ble drøftet i et folkerettslig perspektiv. Dette syntes jeg var spennende. De andre fagene mine var Labour Law og Property Law, som omhandlet hhv. britisk og skotsk rett, og derfor av noe mindre relevans for norsk rett. Jeg syntes likevel fagene var greie, og det var interessant å sammenligne med norsk rett.

Det språklige utbyttet var bra. Man kommer ganske fort inn i engelsken, selv om det kunne være noe krevende å anvende juridisk engelsk. Skotsken kunne også til tider være utfordrende å forstå, men man kommer også etterhvert inn i dette. Mange forelesere ved UofG er internasjonale så det er ikke sikkert at man får skotske forelesere.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint og særlig hovedbygningen er vakker og imponerende, og gir Harry Potter-assosiasjoner. Universitetet ligger i West End som er blant de finere områdene i Glasgow, med mange restauranter, cafeer, puber, fine parker og mindre butikker. Her finner du også studenttreningsenter og et stort universitetsbibliotek med lesesalplasser. Selve bysentrum ligger ca 10 min unna med subway og her finner du et hav av shoppingmuligheter.

Glasgow er også kjent for å være en kulturby med mange konserter og alle museum er gratis.

Skottene er ellers veldig vennlige og jordnære folk, og hjelper deg gjerne med det meste.

Bustad

Jeg anbefaler å leie privat da jeg har hørt at standarden i studentboligene er ganske dårlig. Jeg opplevde det imidlertid ganske vanskelig å finne bolig, særlig for bare et semester på knappe fire måneder. Mye av det som legges ut er også med kort frist før overtakelse, så selv om jeg var tidlig ute med boligjakten fant jeg først bosted to-tre uker før jeg reiste til Glasgow. Anbefaler derfor å ha litt is i magen og avvente litt nærmere avreise, selv om man nok også kan være heldig å finne noe tidligere. Bruk gjerne sidene gumtree.com og spareroom.co.uk.

Anbefaler også å bo i West End-området. Det er her det meste skjer, og det er deilig med gåavstand til universitetet, særlig på skotske regntunge dager.

Sosialt miljø

Det er mange ulike undergrupper på universitetet som man kan melde seg inn i. Anbefaler dette for å bli lettere kjent med skottene, da det ikke er like lett å bli kjent i forelesninger osv. Særlig i starten (men også utover i semesteret) er det mange sosiale arrangementer man kan delta på. Det er alltid noe som skjer!

Anbefaler ellers også å planlegge noen turer rundt om i Skottland gjerne de første ukene. Semesteret går veldig fort og det er litt bedre tid i starten til å reise. Skottland er et vakkert land og det er mye flott å se. Jeg meldte meg på ulike organiserte turer for studenter i starten, og synes dette var en enkel og rimelig måte å få sett deler av Skottland på. Man kan selvsagt også leie bil for å være mer fri og fleksibel.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

06.09.2018 - 14.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du planlegger å bo i studentboliger i regi av universitet er det smart å sette seg inn i hva de ulike studenthusene tilbyr. Det er ulike priser for de ulike tilbudene. For Erasmus-studenter er det i tillegg vanskeligere å få avtale med de ulike studenthusene gjennom universitetet ettersom helårsstudentene blir prioritert. Det er derfor lurt å være tidlig ute med å søke.

Undervisningsformer

Undervisningsformen minner mye om undervisningsformen ved UiB. Det holdes forelesninger (ikke-obligatoriske) og seminarer (obligatoriske). Det kreves at man forbereder seg til seminarene og deltar i diskusjonene det legges opp til.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte godt med hensyn til at man kan velge mellom flere internasjonale fag. Disse fagene er relevante også for norsk rett. Dersom man velger fag som kun dreier seg om retten i Skottland eller UK er utbyttet naturligvis mindre.

I starten var det litt utfordrende å diskutere og skrive juridisk engelsk. Universitetet der er imidlertid vant med å ha utvekslingsstudenter og både tilpasser og tar hensyn til oss. Det tok ikke mange ukene før det var helt naturlig å diskutere og skrive juridisk engelsk. En av bakgrunnene for at jeg dro til Skottland var nettopp å forbedre engelskferdighetene mine, og universitetet bidrar veldig til å hjelpe deg med dette.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en veldig sjarmerende by med mange muligheter. Universitetet ligger i West End og jeg vil absolutt anbefale å skaffe seg bosted i denne delen av byen. Det er her det aller meste skjer, spesielt med hensyn til arrangementer i regi av universitetet og deres undergrupper. Når det er sagt er også city centre veldig sjarmerende med mange fine restauranter og barer.

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

11.09.2017 - 07.09.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å begynne å se etter bolig tidlig, selv om det er vanskelig å få leid noe uten å møte fysisk på visning. Da får man et visst inntrykk av standarden (som ligger noe lavere enn i Norge).

Frem til jul har man bedre tid til å reise og bli kjent med andre, så anbefaler å benytte denne tiden godt. Fakultet i Glasgow har en veldig handlekraftig koordinator som kan svare på de fleste spørsmål.

Ellers er det hyggelig å bli kjent med de andre som reiser fra Bergen i forkant av avreise.

Undervisningsformer

Undervisningen består hovedsaklig av seminarer. Enkelte fag med større grupper har mer forelesninger. Det er normalt lagt opp til en 'hjemmeeksamen' (essay) i januar-mars og eksamen i april/mai. Seminarene går parallelt med hjemmeeksamener, så denne perioden er noe travlere enn før jul.

Til hvert seminar publiseres det (lange) leselister, hvor det enten må begynnes tidlig eller prioriteres smart. Jeg kan anbefale å kjøpe de bøkene som går igjen hyppigst på leselisten da disse normalt er utlånt på biblioteket til enhver tid.

Vurdering av emnetilbodet

Når man søker må man velge 'linje', som i utgangspunktet vil begrense hvilke fag man kan velge. Det er imidlertid ingen problem å bytte linje eller bytte til fag utenfor linjen den første perioden. Da tildeles man bare aktuelle linjen/graden som korresponderer med de valgte fagene.

Jeg gikk Corporate and Financial Law og hadde fire fag: Corporate Finance, M&A Transactions, Debt Finance and Security og International Finance Law. M&A-faget var veldig bra, hvor blant annet en praktiserende advokat holder halvparten av undervisningen. Debt Finance er et ganske tungt teoretisk formuerettslig fag, men gir god innsikt i britisk formuerett. Corporate Finance-faget fungerte ikke optimalt, hvor seminarene ga lite læringsutbytte. International Finance Law-seminarene følger en 'unik' oppbygning, men kan gi veldig godt utbytte med litt egeninnsats.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er fornøyd med det faglige utbytte fra oppholdet på Glasgow, selv om kvaliteten på seminarene varierte noe. Særlig M&A Transactions og Debt Finance gir innsikt som er tyngre å opparbeide seg på egenhånd og vil komme til nytte senere i arbeidslivet.

Utveksling er en god mulighet til å forbedre språket, men avhenger litt av egeninnsats. Den skotske aksenten er så og si fraværende på fakultetet og byr ikke på problemer faglig. Det er derimot gode muligheter for å bygge opp egen aksent på pub-en etter endt arbeidsdag.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger på et eget område i West End. Her finner man alle de ulike byggene hvor seminarene holdes.

Jeg anbefaler å bo i West End, der man har kort vei til universitetet, pub-er og andre fasiliteter. Her er det også flust av leiligheter til leie for studenter.

Transport til sentrum eller rundt i Glasgow er lett med t-banen (verdens tredje eldste) eller med Uber (som er nesten gratis).

Bustad

Jeg bodde med to andre fra Bergen i en OK leilighet. Standarden ligger noe under norsk nivå, så jeg anbefaler å ikke leie det første og "beste". Vi reiste ned et par dager før oppstart og var på 6-8 visninger før vi fant noe som var akseptabelt. Da fikk vi flyttet inn før studiestart. Her er det verdt å merke seg at utleiebyråer og utleiere sjeldent besvarer epost. Det beste er å ringe og avtale visning. Da er de ofte fleksible.

Mange av utvekslingsstudentene bodde i studentleiligheter og her avholdes det en del festligheter. Mitt inntrykk er at standarden på disse leilighetene er god, men ulempen er å dele kjøkken og bad med 5-8 andre.

Sosialt miljø

Det var et svært godt sosialt miljø. De fleste på post-graduate (masterstudiet) er utveksling/ utenlandske studenter med enkelte innslag av engelskmenn og skotter. Dermed er det lett å komme i kontakt med andre, da de fleste er i samme situasjon.

Jeg anbefaler å bli medlem av en av sportsklubbene på fakultetet. Da blir man kjent med studenter på andre linjer, og litt flere briter (som hjelper på språket).

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

05.08.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Hvis du kun skal være i Glasgow på høstsemester så kommer du nok ikke til å få leilighet gjennom skolen. Begynn derfor å se etter leilighet i god tid og forvent at du må fikse dette selv uten hjelp fra skolen. Skolen henviser til enkelte nettsider, men mange har avtaler med skolen og da kan du bare sette deg på venteliste. Hvis disse blir ledige, blir de ledige rett før skolestart. Ønsker du å ha leiligheten i boks litt før dette så bruk f.eks. Gumtree etc.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er annerledes enn man er vandt til hjemme i Norge. De har større vekt på "aktiv learning" slik at det er lite av alminnelige forelesninger, men ofte seminarer hvor det forventes at du har forberedt deg til hver time og deltar aktiv i en faglig diskusjon.

Lesemengdene til hvert seminar er mer enn det man er vandt til hjemme i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Mange ulike fag å velge mellom så ikke noe å si på dette. De anbefaler imidlertid maksimum 3 level tre fag i ett semester, så tenk litt på dette før du velger fag i forhold til lesemengden og arbeidet du må levere i løpet av semesteret. Du kommer til å ha mellom 3-4 fag.

Fagleg utbyte og språk

Kan være noe vanskelig å forstå skotsk innimellom, men de skjerper seg som regel litt når de vet at du er utenlandsk. Ellers så er det å anbefale på det varmeste å dra på utveksling til et engelskspråklig land siden språkkunnskapene blir forbedret, spesielt innenfor det juridiske språket.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en fantastisk morsom by å bo i!! Det er hele tiden noe som skjer så det er alltid en konsert, bar, event etc. å dra på. Menneskene er også veldig varme og åpne så de viser gjerne en noe forvirret utlending veien og er lette å komme i prat med.

Bustad

Standarden er dårligere enn Norge.

Sosialt miljø

Det er masse sosialt som skjer! Både skolen og de ulike studentorganisasjonene arrangerer utrolig mye de første ukene. Si ja, bli med og bli kjent med mennesker!

Det er derimot noe vanskeligere å bli kjent med de lokalene skotske studentene gjennom den "ordinære skolenhverdagen", og derfor ekstra viktig å bli med på det sosiale i begynnelsen.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig at du begynner letingen etter bolig tidlig. Jeg brukte nettsiden Gumtree.com, og den fungerte veldig bra. Finn et sted å bo i West End. Dette er den "fine" delen av byen og det er her universitetet ligger. Om du trenger hjelp i søknadsprosessen eller i løpet av semesteret kan du sende en mail til Morna Roberts. Hun er veldig hjelpsom og svarer alltid raskt.

Reis masse i starten når du har litt bedre tid. Anbefaler virkelig Dublin. Ikke reis på organiserte turer. Det er mye bedre å heller leie en bil. Da får man se det man selv vil.

Undervisningsformer

Jeg hadde ingen forelesninger, bare seminarer. Gjennomføringen av seminarene varierer avhengig av hvem som underviser. I de fleste seminarene mine var det forventet at studentene bidro og man må være forberedt på å ta ordet. Dette virker kanskje skremmende, men det gikk veldig fint og dette blir man fortrolig med raskt.

Pensum er veldig forskjellig fra det man er vant til fra UiB. Man kjøper ikke bøker, men får leselister til hvert seminar med artikler og deler av bøker man leier på biblioteket. Leselistene er generelt svært omfattende. Man rekker ikke å lese alt, så det er viktig å studere "smart". Få oversikt gjennom å skumme artikler. Fokuser på spørsmålene du får utdelt før hvert seminar. Selv om det er mer pensum enn i Bergen, må man ikke lese mer enn i Bergen, bare annerledes.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde fire fag, Criminal Justice, Issues of Family Law, Anti Discrimination Law in Practice og Principles of Healthcare Law. Criminal Justice minner litt om rettergang, men istedenfor å lære om selve regelen så vurderer man hvordan regelen burde være. Dette var et av de lettere fagene jeg hadde. Det samme gjelder Anti Discrimination. Issues of Family Law var veldig spennende og læreren var veldig flink, men faget var noe krevende. Principles of Healthcare var tørt, men overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er fornøyd med det faglige utbyttet, selv om noen fag var "lettere" mens andre var "vanskeligere". Jeg sitter også igjen med et veldig stort språklig utbytte. Man lærer både av det sosiale og det faglige. Skriv alle notatene dine på engelsk, dette lærer man mye av.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er utrolig fint og biblioteket er stort. Byen er også veldig fin og menneskene er utrolig hyggelige. Bussystemet er veldig uoversiktlig, så bruk subwayen og gå til anskaffelse av verdikort. Dette kan kjøpes på alle subwaystasjoner.

Bustad

Jeg bodde i et stort hus med 11 andre studenter. Jeg var veldig fornøyd med dette, og endte opp med å bli veldig godt kjent med mange av de jeg bodde sammen med. Selskapet jeg leide fra het McMillan and Company. De har mange slike studenthus rundt om i Glasgow. De var veldig seriøse og hjelpsomme. Søk de opp på Gumtree.com.

Sosialt miljø

Det er ikke noen fadderuke, slik vi er vant til i Norge, bare noen få arrangementer. Men om man legger inn en innsats selv i starten så går det veldig bra! Det var veldig lett å bli kjent med både andre utvekslingsstudenter og lokale studenter. Det skjer alltid noe i byen og man kjeder seg aldri!

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskelig å finne huseiere som er villig til å leie ut et rom eller leilighet for bare tre-fire måneder. Start derfor boligjakten så tidlig som mulig. Sett deg også godt inn i emnetilbudet ved universitetet. Det er mulig å bytte fag etter semesterstart, men dette er ikke noe jeg vil anbefale da det forusetter at det er ledige plasser, og i tillegg er semesteret såpass kort og intensivt at det blir en del ekstraarbeid å ta igjen det tapte.

Undervisningsformer

I fagene jeg tok var det ukentlig seminarundervisning, som minner litt om storgruppeundervisningen på UiB, men med større fokus på at studentene selv skal diskutere forskjellige tema. Det varierer imidlertid hvor mye hver enkelt kursansvarlig krever av aktiv deltakelse fra studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var varierende. Gjennomgående synes jeg fagene var mer abstrakte og politiske enn det de er hjemme, med mindre fokus på konkret juss. Jeg tok Intellectual Property, Principles of Healthcare Law, Immigration and Asylum Law, og Institutions and Judicial Control of the EU, og var stort sett fornøyd med det. Førstnevnte ble favorittfaget mitt, mens helsejus ble etter min mening litt for krevende da det var veldig mye å forberede til hvert seminar (gjerne krav om å lese alt fra 100 til 200 sider).

Fagleg utbyte og språk

Selv om semesteret er ganske kort i Skottland, rekker man å lære masse på de få månedene undervisningen varer. Vær klar over at hvis du velger helårsfag som også tilbys til studenter som drar hjem etter jul, så får du kun deltatt på halve faget. I Intellectual Property, for eksempel, fikk jeg med meg patent og opphavsrett, men lærte ingenting om designrett eller varemerkerett. Ønsker du oversikt over hele rettsområdet du skal lære om i utvekslingssemesteret ditt bør du derfor gå for fag som kun varer ett semester.

Språklig sett gikk det også veldig greit å henge med. De kursansvarlige er vant med utvekslingsstudenter og tilpasser talemåte deretter. Utenfor universitetet slet jeg iblant med å forstå skotsken, men det gikk rimelig fort å bli vant med.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort med en imponerende hovedbygning. Det ligger i West End der de fleste studentene holder til. Glasgow er en by man fort blir glad i. Shoppingtilbudet er veldig bra, og byen inneholder en en rekke sjarmerende restauranter, kafeer etc. Det er veldig lett å trives her, da folk generelt er veldig hyggelige og vennlige.

Bustad

For rom i kollektiv fant jeg sidene www.uk.easyroommate.com og www.spareroom.co.uk mer nyttige enn gumtree.com. Det er også noen få private studentboliger (feks True Student, Hello Student etc.) som leies ut for kun et semester, men de krever gjerne en god del mer i leie enn det du må ut med for å leie et rom i kollektiv. Anbefaler videre å bo i West End, da det er her studentmiljøet holder til og det meste skjer.

Sosialt miljø

Universitetet har sosiale grupper og foreninger for enhver interesse, og hele de to første ukene går hovedsaklig ut på sosiale arrangementer. Det var dermed veldig lett å bli kjent med folk, noe det er en stor trygghet i når man skal bosette seg i en ny by som utvekslingstudent. Gjennom hele semesteret er det også en rekke sosiale arrangement og turer man kan melde seg på, og det hadde jeg stor glede av.

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2016 - 21.08.2017

Førebuingar/praktiske tips

Når alt det praktiske er på plass er det bare å pakke kofferten å dra. Utrolig flott by, bra folk og godt miljø. Om det er noe man lurer på så er det bare å sende en mail. Studieadministrasjonen er veldig behjelpelige og svarer fort. Om det er noe jeg skulle ønske jeg visste i forkant er det at det tar en god stund før man får tilbake masteren (og dermed kan få godkjent graden fra UiB).

Undervisningsformer

LLM-linjen har nesten ikke forelesninger, så det aller meste av undervisning finner sted i seminarer. Gruppene varierer fra 15-30 personer, noe som gir god anledning til samhandling med de som underviser. Hvordan seminarene gjennomføres varierer noe, i de fleste forventes det at du har lest deg opp på dagens tema og er i stand til å delta i diskusjonen det legges opp til. Vær obs på at semester 2 kan bli endel mer travelt enn semester 1 da de fleste fagene har innleveringer og eksamen først over nyttår. Om mulig kan det være en fordel å sette sammen en undervisningsplan med ett eller to fag som har vurdering på høsten og det samme på våren. Du kommer ikke til å angre på dette når våren kommer og du plutselig finner ut at du har fire eksamener på en uke.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte spesialiseringen innen IP-rett og syntes fagene for det meste var interessante. Kan anbefale faget "E-commerce" da fagansvarlig er veldig flink på å følge opp studentene sine i timen, og faget er mye mer relevant nå om dagen enn man kanskje først tror. Selv om det legges opp til at man skal pusle med masteroppgaven allerede fra nyåret av, bør du være forberedt på at det meste gjøres over sommeren. Dette da våren fort blir ganske travel med innleveringer og eksamener.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte ihvertfall endel som ikke dekkes på læreplanen i Norge. Alle fagene er i tillegg veldig EU-rettet så erfaringen fra NIRI kommer godt med. Man får et veldig bredt perspektiv på kunnskapen, så vær forberedt på å "sjekke opp" når denne skal brukes i det daglige her hjemme for å kontrollere at det samme gjelder her (noe det for det aller meste gjør innen IP ihvertfall). Om man er redd for å ikke forstå den skotske dialekten så er dette noen man fort blir vant til. I tillegg er endel av underviserne fra andre steder, og få av de snakker med veldig tykk dialekt.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger veldig fint til i den aller beste delen av byen. Det meste av undervisningen finner sted i andre bygg rundt omkring på campus, så ikke bli skuffet om du ikke får mange seminarer i selve hovedbygget. Byen er og helt fantastisk og jeg angrer ikke ett sekund på at jeg valgte Glasgow.

Bustad

Når man velger LLM er det enklere å få studentbolig enn om man bare er på utveksling et halvt år. Jeg anbefaler å skrive en mail til de som administrerer dette i tillegg til å søke på nettportalen da de er veldig behjelpelige. Fikk på denne måten en leilighet rett ved universitetet. Dette er som nevnt den beste delen av byen med masse restauranter og barer i umiddelbar nærhet.

Sosialt miljø

Alle som gikk der var veldig innstilte på å ha det gøy og bli kjent med nye folk. Du kommer til å bli kjent med en god del tyskere, så om du husker noe av undervisningen fra grunnskolen er det lett å imponere.

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

04.01.2017 - 27.05.2017

Førebuingar/praktiske tips

Eg reiste til UogG som Erasmus student våren 2017. Søknadsprosessen var ganske oversiktlig, og ein del kan gjerast elektronisk. Før ein søkjer emner anbefallar eg å snakke med rettleiiar ved det juridiske fakultet, då min oppfatning er at dei ikkje godkjenner level 1 og level 2 fag. Dette gjer ein del innskrenkingar i breidda av emnetilbodet, men faga ein kan ta blir desto meir fagleg krevjande og kan samanliknast med valfag som ein kan ta siste studieår. Eg var to gonger til Glasgow før eg reiste dit i januar, men det er absolutt ikkje naudsynt.

Undervisningsformer

Undervisninga er seminar/klasserom basert, og kan minne om storgrupper/arbeidsgrupper ved jussen. Oppmøte er likevel ikkje obligatorisk, men det er veldig lurt å møte då professorane er veldig dyktige, og diskusjon med medstudentar gir betre grunnlag for å svare på essays som skal leverast gjennom semesteret samt opp mot eksamen. Det krevjast også at ein stiller forberedt, då ein ofte diskuterer i grupper og ein kan få direkte spørsmål av professoren.

Arbeidsmengda i faga eg tok var ikkje skremmande, det er mykje å lese, men dersom ein samanliknar det med arbeidsmengda ved jussen er det ganske rolig. Eg kjøpte pensumbøker i alle fag, noko som lønna seg når det nærma seg eksamen. Då ein i nokon fag kan velje mellom ulike bøker anbefallar eg å låne bøker dei fyrste vekene for å finne ut kva ein liker best å lese. I utgangspunktet skal ein ta fire fag ved UofG, men eg fekk tilbodet om å ta tre mot å gjere ekstra arbeid. For min del var det eit ekstra essay i det eine faget, lengre eksamen i det andre, og framføring i det tredje. Det anbefallar eg på det sterkaste, då det gjer eksamensperioden betre og ein kan unngå å få fire eksamenar på fire dagar som nokre av mine medstudentar hadde. Eg hadde tre eksamenar på tre dagar og det var meir enn nok. Eg trur personleg at arbeidsmengda også blir litt mindre, sjølv om UogG truleg ikkje meiner det.

Vurdering av emnetilbodet

Emenetilbodet er ok+, men grunna avgrensinga i nivå ein kan velje mellom, samt at det ikkje skal overlappe med fag tatt ved UIB, var det kanskje litt få fag å velje mellom etter mi meining. Dette var noko eg oppdaga etter at søknadsprosessen var i gang og eg hadde blitt akseptert som student, så det er noko ein kan ha i mente.

Fagleg utbyte og språk

Faga eg tok ved UofG var Competition law, Institutions and Judical Control of the EU, og Intellectual Property. Alle faga var veldig interessante og eg lærte mykje. I konkurranserett var det berre meg og ein anna utvekslingsstudent, noko som gjorde at det faglege utbyttet kanskje var litt høgare enn i dei andre faga ,der det var stor overvekt av utvekslingsstudentar, grunna blant anna det språklege nivået.

Det språklege utbyttet var også veldig bra, det er få norske studentar ved UogG og det medfører at det er naudsynt å nytte engelsk i stor grad. At det er naudsynt å snakke engelsk i seminarundervisninga gir også eit språkleg utbytte då ein må nytte juridisk engelsk.

Universitetsområdet og byen

UofG har eit utruleg flott universitetsområde, og ein får klare Harry Potter assosiasjonar. Biblioteket er stort og delar av det ganske nytt, det er med unntak av i eksamenstida ikkje vanskeleg å få lesesalplass. Det gir også ein tryggleik at ein må nytte studentkortet til å kome seg inn, samt at det alltid er vaktar ved inngangen. Undervisninga er spredt rundt på campus, der er det varierande grad av standar utan at det påverkar opphaldet negativt.

Ikkje langt frå universitetet (ca to min gange) er det eit stort relativt nytt treningssenter, med badebasseng, saltimar, stort kondisjonsrom og styrkerom. Dette er veldig bra, og kostar ca 700 kr i semesteret. Det kan likevel vera ganske fullt der, grunna studentmengda som nyttar det. Elles er det gode jogge moglegheiter rundt universitetet, blant anna Kelvingrove Park. Det er også ein nydeleg sti som går frå under Kelvingrove Bridge opp over elva, der ein kan gå eller jogge i fleire mil oppover om ein ynskjer. Der er det også ei rekkje benkar, og eg anbefallar på det sterkaste utforske dette. I desse områda er det også botanisk hage i victoriansk stil, her kan ein på varme dagar t.d. sole seg.

UofG ligg i West end, Glasgows ”Frogner”. Det er eit lite sentrum med nokre få butikkar og mange gode resturantar. Ca tre min frå universitetet ligger Ashton lane, ei lita gate med eit stort utval av små koselege resturantar/ bar og kino. Dersom ein er glad i blåskjell (og anna mat) er Brel ein super koslig restaurant/bar med vinterhage.

Sentrum av Glasgow er nokre få stopp ved undergrunnsbanen unna ved Buchanan street. Her er eit stort utval av butikkar, og du finn dyre merkebutikkar som Mulberry og rimelegare alternativ som Top Shop.

Personleg har eg nesten ”forelska” meg i byen Glasgow, og reiser nok tilbake fleire gonger dei neste åra.

Bustad

Då også min kjærast studerte ved UogG, gjennom LLM, budde me i parleilighet to min frå universitetet. Denne var veldig bra etter britisk standar. Ein hadde eige kjøkken, bad, stove og eit stort soverom. Så dersom ein reiser i par er dette veldig og anbefalle!

Elles er det både private og studentboligar å velge mellom, etter det eg har høyrt er det norske prisar.

Sosialt miljø

Då eg reiste på våren 2017 var eg ganske skuffa over fadderveka til UofG, den kan ikkje samanliknast med introduksjonen ved det juridiske fakultet. Dette medfører at ein må ta meir personleg initiativ i starten. Jussen ved UofG har nokre sosiale møter gjennom våren. Elles er det mange studentturar å delta på, der ein får oppleve Skottland. Personleg var eg på tur til Isle of Skye, og the Highlands, noko som var veldig moro.

Glasgow er ein veldig sosial by, det er alltid folk ute på restaurant eller bar/pub, og prisane passar godt til ei student lommebok. Skottar er også eit veldig sosialt folkeslag, og du føler deg godt tatt i mot.

2016

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadensprossen var relativt grei både fra UIB og Universitetet i Glasgow sin side. Så lenger en følger instruksene som blir gitt om hvilke dokumenter som skal sendes inn og frister så vil dette by på få problemer.

Når det gjelder valg av fag vil jeg anbefale og undersøke både med vertsuniversitet og Glasgow om hvilke fag en kan ta på forhånd slik at en har en viss formening om hvilke fag en ønsker å ta.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

08.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg reiste på utveksling som Erasmus-student i ett semester til University of Glasgow (UofG). Søknadsprosessen til UofG var oversiktlig, og med veiledning fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) gikk det greit. Det er en god del papirarbeid før, under og etter utvekslingsoppholdet, men ikke noe å la seg skremme av. Før søknadsprosessen begynner anbefales det å ta en titt på kurskatalogen ved vertsuniversitet og vurdere om fagene er aktuelle for deg.

Undervisningsformer

UiB krever at vi tar kurs på høyest mulig nivå på utveksling. Ved UofG er nivå tre og fire høyeste faglig nivå tilgjengelig for Erasmus-studenter. Undervisningsformen for nivå tre og fire kurs er seminar i små grupper på rundt 10-20 stk. Det kan minne om seminarene vi har ved UiB. Oppmøte er imidlertid ikke obligatorisk, men grunnlaget for eksamen i desember legges i seminarene. Seminarene ledes av kursansvarlig professor og det forventes at alle er forberedt til seminar og deltar.

Arbeidsmengde for hvert enkelt kurs varierer noe avhengig av hvilken professor man har. Det er ikke pensumbøker i alle fag, og mye av nødvendig litteratur er derfor tilgjengelig elektronisk eller på biblioteket. Totalt er det krav om 30 ECTS credits, dvs. 60 Glasgow credits. Det gjør at man ordinært må ta fire kurs på ett semester som utvekslingsstudent. UofG har imidlertid en ordning som gjør det mulig å ta tre fag med ekstraarbeid. Det kan derfor være greit å undersøke hvilke fag som har denne ordningen. Arbeidsmengden er totalt sett lik uavhengig som man velger tre eller fire kurs.

Vurdering av emnetilbodet

Kurskatalogen for UofG er enkelt tilgjengelig på nett og det er mye å velge i på nivå tre og fire. De fleste kurs går over to semester, men UofG har en spesialordning som gjør at fagene er åpne for utvekslingsstudenter. Emnetilbudet er variert og det er stort fokus på internasjonal rett.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde tre fag under oppholdet mitt ved UofG. Det første kurset var «Law, Justice and Morality». Det er et nivå fire kurs i rettsfilosofi som drøfter forholdet mellom juss, moral og etikk med utgangspunkt i rettsfilosofiske tekster. Kurset er teoretisk og ligner ikke på kurs vi tidligere har hatt som en obligatorisk del av jusstudiet i Bergen. All nødvendig litteratur var tilgjengelig elektronisk eller på biblioteket. Kurset var krevende på grunn av vanskelig akademisk språk, men det ga meg desto større utbytte. Vi var bare to utvekslingsstudenter i gruppen og det ga en fin anledning til å bli bedre kjent med skotske studenter.

Det andre faget jeg valgte var «Intellectual Property Law». Det er et nivå tre kurs som tar for seg de ulike hoveddelene av immaterialrett i Storbritannia og i den europeiske union. Kurset var oversiktlig og hadde god balanse mellom løsning av praktiske oppgaver og teori. «Intellectual Property Law»-kurset var derfor ikke ulikt UiB i fremgangsmåte og ga stort faglig utbytte. Til sist valgte jeg nivå fire kurset «International Criminal Law». Store deler av seminarene tok utgangspunkt i diskusjon av oppbygning og anvendelse av internasjonal strafferett. Det var mye å lese til hvert seminar, men ikke uoverkommelig. Jeg fant kurset interessant, selv om noe var kjent fra tidligere.

Språk var en av hovedgrunnene til at jeg valgte å studere i Storbritannia. Selv om det til tider kan stilles spørsmål ved om skottene faktisk prater engelsk, så var det ikke vanskelig å komme inn i engelsken. Studenter fra Skandinavia har ofte en stor språkfordel sammenlignet med andre europeiske studenter, og vi klarer oss bra. Språkkunnskaper er derfor ikke en bekymring, og jeg har fått et utvidet akademisk vokabular og bedre flyt i engelsk muntlig og skriftlig.

Universitetsområdet og byen

Det er flere grunner til at Glasgow er en fantastisk studentby. For det første er universitetsområdet utrolig vakkert, og hovedbygningen ligner på Hogwarts i Harry Potter. Glasgow University er det fjerde eldste universitetet i den engelskspråklige verden, og tilbyr en solid utdanning i jus. Universitetsbiblioteket er stort og de fleste studenter leser der. Universitetet ligger i West End av Glasgow, og alt man trenger er i gåavstand fra universitetet. Treningssenteret ligger også på universitetsområdet. Glasgow har et ufortjent dårlig rykte som en farlig by. Jeg opplevde West End og City Centre som veldig trygt og kan anbefale Glasgow på det varmeste. Glasgow er ikke like vakker som hovedstaden Edinburgh, men det er en utrolig kul by med masse liv og derfor perfekt for studenter. Menneskene i Glasgow er også utrolig vennlige. Glasgow er byen med best shopping utenfor London, ligger nært opp mot det skotske høylandet og er et naturlig utgangspunkt for reise til andre deler av Storbritannia.

Bustad

Når det gjelder bosted anbefales det på det sterkeste å bo i West End. Jeg vil si det nesten er avgjørende for å få en god opplevelse av utvekslingsoppholdet. Det er imidlertid svært vanskelig å finne bolig for ett semester (fire måneder) i Glasgow fordi det ofte er krav om seks måneder leiekontrakt. Det understrekes derfor at boligjakten må begynne tidlig. Flere studenter møtte opp etter studiestart i jakt på bolig, og slet med å finne sted å bo. Jeg søkte på studentbolig, men fikk ikke tilbud. Løsningen ble derfor privat studentbolig (Unite Students). Dette er en dyrere løsning, men var verdt pengene på grunn av beliggenhet og sosialt miljø.

Sosialt miljø

Sosialt er det godt tilrettelagt for Erasmus-studenter gjennom universitetet. Universitetet har også flere studentforeninger som konkurrerer om studentens oppmerksomhet, og det arrangeres fester og konserter. Skottene begynner svært tidlig på universitetet, ofte er de bare 17 år, noe jeg synes var veldig rart. Men på grunn av at jeg tok nivå tre og fire kurs havnet jeg i seminar med mennesker på min egen alder.
Glasgow er kjent for en fantastisk musikkscene og jeg var på flere konserter i løpet av oppholdet. Prisnivået er også svært gunstig. Skottland er et vakkert land som må oppleves, og det ble organisert flere turer for studenter. Det er imidlertid viktig å utnytte tiden godt i begynnelsen av oppholdet på grunn av eksamen i desember. Eksamensperioden ved UofG oppleves som mer intens sammenlignet med Bergen, og jeg hadde tre eksamener i løpet av to dager.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

08.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler utvekslingsstudenter ved University of Glasgow til å tidlig sette seg inn i Moodle, som er den læringsplattformen som universitetet bruker. Der blir alt som har med seminarene lagt ut, hva som må leses, fremføringer osv. Det anbefales også å tidlig finne ut hvor de ulike seminarene skal være, da disse gjerne er spredt utover et nokså stort universitetsområde, og kan være vanskelig å finne i starten. Som jusstudent vil det også være en fordel å raskt bli kjent med universitetets søkemotorer, og finne ut hvor man finner lover, dommer og artikler.

Undervisningsformer

Jeg hadde fire ulike emner og dermed fire seminarer i uken. Det var ikke forelesninger i emnene jeg hadde. Seminarene fungerer på samme måte som seminarene på UiB, og det forventes at man forbereder seg og deltar på disse. Personlig synes jeg det til tider kunne være vanskelig å forberede seg ordentlig og komme igjennom mengden seminarleder forventet at ble lest. Dette gjaldt da særlig level 4 emner. I løpet av semesteret er det også en eller flere innleveringer, og gjerne også en liten presentasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har en lang rekke emner man kan velge mellom på ulike nivåer. Jeg hadde i utgangspunktet fire level 4 emner, men fikk beskjed fra veileder der om å endre på noen av disse, da dette kunne bli krevende. Selv om emnene du ønsker å ha blir forhåndsgodkjent er det ikke garantert at du får plass. Jeg måtte selv gjøre en del endringer i starten, både på grunn av mangel på plass på kurset og fordi arbeidsmengden ville blir for krevende. Jeg måtte derfor finne nye emner jeg ønsket å ha, og prosessen tok en ukes tid, noe som førte til at jeg kom i gang litt senere. Det gikk imidlertid helt fint, og de fleste andre utvekslingsstudentene jeg snakket med var i tilsvarende situasjon.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk selv et ganske stort utbytte av emnene jeg hadde, og fikk prøvd juridiske emner som er nokså annerledes fra det vi har på UiB. Enkelte av fagene har et sosiologisk preg og kan minne om ex. phil, med teoretikere, historie og individuelle drøftelser. Andre emner er imidlertid lik de norske og baserer seg på lovtekst, dommer og praktikum oppgaver.

Språket i enkelte artikler og dommer kan til tider være noe tungt og kan ta ekstra lang tid å komme igjennom. Dette er imidlertid felles for alle utvekslingsstudenter. Kursene er ikke tilrettelagt for utvekslingstudenter, og foregår sammen med lokale studenter. De har gjerne en annen juridisk bakgrunn og naturligvis et helt annet engelsk ordforråd. I starten er det også litt uvant med seminarledere og medstudenter som snakker bred skotsk dialekt, men dette går seg til.

Universitetsområdet og byen

Universitet ligger på West End, og det er også her de fleste studentene fra Glasgow Uni holder til. Universitetets treningssenter, bibliotek og utested ligger rett ved siden av. I området finnes en rekke butikker, kafeer, restauranter og barer. Som student ved universitetet bruker man dermed mye tid på denne siden av byen. Rett ved siden av universitetet ligger også Kelvingrove Park, universitetsmuseer og botanisk hage.

Sentrum av byen er en typisk stor britisk storby, og det er gjerne her man drar for shopping, nattklubber, konserter, kino osv. Som student var jeg imidlertid mest på West End, men dro gjerne ned til sentrum i helgene. Glasgow er en veldig bra kulturby, og det er stadig en utstilling, konsert, restaurant, streed food market, gatekunst ol. som er verdt å sjekke ut. Byen ligger også bare en kort time med tog unna Edinburgh, og det er dermed veldig lett å dra dit på dagstur. Dette anbefales da disse to byene er vidt forskjellige.

Bustad

Jeg synes personlig det var vanskelig i starten å finne et sted å bo bare for ett semester. Særlig via studentboligene. Jeg endte derfor opp med et privat kollektiv. Når man leter etter rom anbefaler jeg å sjekke ut ulike rent a room grupper på facebook, spareroom, gumtree osv. Prisene er som regel ganske ok og lavere enn i Norge, men man må også regne med at standarden er en litt annen. Hva gjelder sted å bo vil West End eller i nærheten av sentrum være det mest praktiske. Ser man på en aktuell leilighet kan det være en fordel å se på et kart over byen hvor denne ligger i forhold til sentrum og universitetet. Jeg ville selv anbefalt å bo i nærheten av subwayen da dette er den raskeste og enkleste måten å komme seg fra West End til sentrum eller til sør i byen på. Bor man utenfor denne undergrunnssirkelen går det imidlertid en god del busser, og det går som regel helt fint det også.

Sosialt miljø

I starten av semesteret en det en rekke ulike arrangementer for utvekslingsstudentene og jeg anbefaler å være med på disse. Noen er i regi av universitetet, mens andre er av ulike studentforeninger. Det kan også være lurt å bli medlem i ulike erasmus og utvekslingsgrupper på facebook, da disse ofte informerer om hva som skjer rundt omkring. Da vi startet i september ble vi også tilbudt å være med på den vanlige fadderuken på universitetet, den såkalte freshers week. Dette er det imidlertid ikke alle som ønsker, da de nye studentene som starter gjerne er en del yngre enn oss norske utvekslingsstudenter (17-18 år). Dette er imidlertid ikke noe problem da det er mer en nok av arrangementer og fester for utvekslingsstudenter, og jusstudenter generelt. I starten og utover semesteret er det også en rekke studentturer man kan bli med på, og det er derfor ganske enkelt å komme seg rundt å få sett Skottland. Dette anbefaler jeg å gjøre, da disse turene som regel er ganske billige, og enklere enn å selv ta tog, buss eller leie bil. Byen er generelt en veldig fin studentby, og det er hele tiden noe som skjer.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2015 - 23.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var student ved University of Glasgow året 2015/2016, hvor jeg tok en LLM i International Commercial Law. Søknadsprosessen til University of Glasgow var forholdsvis enkel. Skolen har en veldig dyktig studieveileder for LLMstudentene så jeg abslutt anbefale å kontakte henne om spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen eller fagvalg, o.l. Det er heller ikke nødvendig å søke visum for et studieår i Storbritannia. En stor andel (60%) av skolepengene må betales før oppstart. Her opplevde jeg en del utfordringer med lånekassen (Lånekassen vil ikke betale ut pengene før du har starter - du kan ikke starte før du har betalt skolepengene). Dette løste seg greit med kontakt og forklaring for Lånekassen, men vær tidlig ute. Da slipper du også å søke om utvidet betalingsfrist. De fleste administrative prosesser i Storbritannia kan være ganske omfattende, så det anbefales på sterkeste å unngå dette.

Undervisningsformer

LLMen er delt inn i tre semester; de to første er undervisning fra september til april/mai med avsluttende eksamen i april/mai. Det siste semesteret skrives en masteroppgave på ca 15 000 ord fra mai til august. I LLMprogrammet velger man fire fag, alle tilsvarende 15studiepoeng. Det er undervisning i seminarer, litt likt arbeidsgruppene på fjerde året i Bergen, som i stor grad er basert på deltagelse av studentene. Det er ganske omfattende leselister til hvert seminar, og man lærer fort at det ikke er mulig å få lest alt. Fokuser derfor på det som virker sentralt for seminarets tema. Med tanke på eksamen vil jeg absolutt anbefale å delta på de fleste seminarene. Det er ofte en nær sammenheng mellom de tema og problemer som har vært diskutert på seminar og de spørsmål som kommer på eksamen. Med tanke på masteroppgaven skal tema for oppgaven velges tidlig, allerede i midten av februar. Det vil derfor anbefales å tenke tidlig på hvilke fag du liker, og ulike problemstillinger som kommer opp i pensum/undervisningen. Valget av tema er selvstendig, og skolen oppfordrer ikke til at man hører med lærere/professorer om valg av tema. Dette opplevde jeg i virkeligheten litt formalistisk da de fleste professorer var ganske behjelpelige med valg og presisering av tema for masteroppgaven. Sammenlignet med Bergen er masteroppgaven langt mer selvstendig ettersom man kun har krav på 1/2 times konsultasjon med veileder og kan sende inn ett draft chapter innen slutten av juni. Hvor mye hjelp man får er selvsagt avhengig av den enkelte veileder, men man må i stor grad ta alle valg om research, presisering, formuleringer osv alene.

Vurdering av emnetilbodet

Ved University of Glasgow er det flere LLMprogram å velge mellom, og mange ulike rettsområder. Man bør tenke over hvilke fagområder man trives med ettersom tre av fire fag må være innenfor det valgte LLMprogrammet. Man kan også ta en generell LLM hvor man kan velge fag fra alle programmene. Personlig valgte jeg en LLM i International Commercial Law pga interesse for privatrettslige fag, samt at flere av fagene har relevans for norsk rett, blant annet Competition Law og EU Trade Law. Jeg var meget fornøyd med mine fag. Selv om arbeidsmengden er stor i alle LLMprogrammene så virket det slik at leselistene i de privatrettslige programmene var mer omfattende enn de som fokuserte på internasjonal rett (typisk international criminal law eller Dispute Settlement).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet fra mine valgfag (Competition Law 1, EU Trade Law, E-Commerce og International Trade Law) har jeg vært ganske fornøyd med, selv om noen av fagene var mer interessante enn andre. Jevnt over opplevde jeg ikke språk som en utfordring. Det var selvsagt en tilpasningsperiode i starten hvor man leter litt etter riktig ord, men dette kommer seg veldig fort. Det språklige utbyttet er jeg meget fornøyd med, spesielt etter å ha skrevet masteroppgaven, føler jeg meg komfortabel med engelsk som arbeidsspråk. Jeg ville tro at dette utbyttet er langt større ved et helt år i utlandet enn bare ett semester.

Universitetsområdet og byen

Selve Glasgow by er en gammel industriby og har lenge vært en fattig by. Selv om byen har kommet seg, kan det merkes at byen ikke har vært en stort europeisk sentrum i samme grad som Edinburgh, London eller York. Men byen har absolutt sjarm, og jeg vil si at folkene i Glasgow er langt vennligere enn i mange andre storbyer i Europa. Som student er man oppe i området West End, som også er der skolen ligger. Her er det meste man trenger av butikker, barer og kino. Jeg vil anbefale å dra på fotballkamp og se enten Rangers eller Celtic spille. Dette er kjempestemning!

Bustad

Før jeg reiste over var jeg usikker på om jeg skulle bo privat eller i studentbolig. Sistnevte er langt dyrere enn privat, men på den andre siden et langt sikrere valg. Til slutt endte jeg opp med å bo privat. Jeg var så heldig at jeg kunne ta over leiligheten fra en tidligere student fra UiB som hadde tatt en LLM i Glasgow, og var derfor ganske sikker på at det ikke ville by på så mye problemer. Leiligheten hadde super beliggenhet nærme skolen og West End, og nabolaget var rolig og flott. Med tanke på bolig vil jeg absolutt anbefale å bo oppe i West End. Dette er området hvor skolen også ligger. I likhet med Bergen kan det være mye dårlig vær og regn i Glasgow, og da er bolig nærme skolen mye verdt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet opplevde jeg som svært godt og jeg har fått mange gode venner, både internasjonale og skotter. Det er mange sosiale events den første uken for LLMstudentene, hvor man kan dra på turer rundt i Skottland, fotballkamper eller bar. Det er også en stor studentforening med mange ulike klubber, både sportslig og annet. Selv begynte jeg å spille tennis noe jeg er veldig glad for. Det var ganske morsomt å bli kjent med studenter som i stor grad var engelske, samt at jeg lærte en helt ny sport. Det var alle mulige nivå i klubben, og det mange morsomme socials gjennom året med både julebord og sommeravslutning.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2015 - 21.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Glasgow er ikke en veldig stor by, men det anbefales på det sterkeste å finne bolig i det området som kalles for "West End". Her ligger University of Glasgow, og for øvrig alt man trenger av butikker osv. Videre kan jeg anbefale utvekslingsstudenter om å sette seg inn i universitetet sine undervisningsportaler (tilsvarende MiSide): MyGlasgow og Moodle. Her vil all relevant informasjon for deg som student bli gitt, i tillegg til at du må fullføre Student Registration (velge fag) og Financial Registration (betalingsplan av skolepenger). Man kommer heller ikke inn på universitetsbiblioteket uten studentkort, så dette bør også ordnes relativt raskt.

Skolepengene betales enten i sitt fulle beløp eller ved avdrag. Velger du å betale beløpet ved avdrag så må du ha en britisk bankkonto for å sette opp dette. Dette er ganske enkelt og greit. Unngår du å betale et avdrag en måned, vil dette beløpet bare fordeles utover de resterende avdrag.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er forholdsvis kjent for en UiB-student. For de fleste av fagene foregår undervisningen gjennom seminarundervisning, der det forventes at studentene deltar aktivt og har satt seg inn i relevant stoff. Foran de ulike seminarene får man utdelt en slags leseliste. Disse listene er ofte veldig omfattende (og litt avskrekkende), men det forventes i mindre grad detaljkunnskap om alt i leselisten. En slags overordnet forståelse av stoffet er ofte mer enn tilstrekkelig.

For større fag, dvs fag der det er mange studenter, kan undervisningsformen i større grad minne om en standard forelesning.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er meget variert og spennende. Nesten uansett hvilke fag og fagkombinasjoner man velger så har man ikke vært bort i lignende gjennom fire år ved UiB. I stor grad er fagene knyttet opp mot internasjonal rett, og særlig tilbyr University of Glasgow spennende emner innenfor EU-rettslige fag. De mest populære fagene viste seg å være innenfor Corporate & Financial Law.

Jeg vil anbefale studenter om å dra på de ulike introduksjonsforelesningene som tilbys i begynnelsen, der man får et godt inntrykk av både forelesere og innhold i de ulike emnene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte en fagkombinasjon innenfor International Commercial Law som bestod av; Competition Law Substance and Enforcement, E-Commerce, Rights Management and Information, European Union Trade Law, og International Merger Control. Jeg var svært fornøyd med mine fag, og fikk en verdifull innsikt i alle disse emnene. Særlig vil jeg anbefale International Merger Control og Competition Law, der foreleserne var meget dyktige. Ofte vil kvaliteten på foreleserne avgjøre hvor spennende fagene til slutt er. Det faglige utbyttet var utvilsomt stort for min del, og erfaringene mine her i Glasgow har ført til at jeg veldig godt kunne tenke meg å jobbe videre innenfor de emnene jeg hadde.

Når det gjelder språk så er nordmenn ofte blant de beste i klassen. De andre studentene som tar LLM vil være fra alle steder i verden, og mitt inntrykk er at nordmenn ikke står tilbake for noen. Når det er sagt, så utvikler språket seg veldig i løpet av 12 måneder i Storbritannia. For min egen del opplevde jeg en voldsom forbedring først og fremst skriftlig, da det å skrive akademisk engelsk er noe helt annet enn alminnelig engelsk. Totalpakken gjennom både faglig og språklig utbytte ble derfor veldig positiv for min del.

Bustad

Her gjentar jeg det jeg sa ovenfor at det anbefales på det sterkeste å finne bolig i det området som kalles for "West End". Her ligger University of Glasgow, og for øvrig alt man trenger av butikker osv.

Universitetet tilbyr studentboliger, og som en "postgraduate" student så er man nesten garantert boplass fra UofG. Mitt inntrykk var at disse kunne være av forskjellig kvalitet og standard, i tillegg til å være ganske dyre.

Selv bodde jeg privat, der jeg delte leilighet med to andre UiB-studenter. Vi endte opp med å få en veldig fin leilighet, men prosessen fram til det var ikke videre enkel. I Storbritannia må man leie gjennom utleiebyråer, og disse er ofte i utgangspunktet skeptiske til studenter. Man må forberede seg på å være fleksibel og delta på visninger. Jeg vil ikke anbefale å ta en leilighet usett. Videre er positivt om man har noe "ekstra" å tilby byråene, for eksempel betale 6 mnd leie på forskudd eller betale litt ekstra husleie per måned. Slike tilbud vil ofte kunne få byråene (og landlord) til å godta dere som leietakere. På denne måten er det private leiemarkedet ganske annerledes fra slik vi kjenner det i Norge.

Et tredje alternativ er å søke bolig i private studentboliger. Dette er kanskje det beste alternativet, da boligene gjennomgående har bedre standard enn Universitetet sine, og de er billigere.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Man møter folk fra hele verden med ulik bakgrunn. Mange vil faktisk være ferdigutdannet og således ha mange historier og erfaringer å dele. Universitetet har også flere studentforeninger og idretter man kan delta i. Nylig ble treningssenteret pusset opp for £10m, og tilbyr alt av fasiliteter man trenger for å holde seg aktiv.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2015 - 21.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Et godt tips er å opprette bankkonto og skaffe britisk sim-kort veldig tidlig, særlig hvis man skal ta en LLM (og dermed være der et helt skoleår). Vi opplevde at det var lang ventetid for å få fikset bankkonto hos Royal Bank of Scotland, så vi gikk isteden til Bank of Scotland hvor det ble løst på et par dager. Du må ta med pass og be Kirsty (altmuligkvinne) på PG-kontoret skrive ut en bekreftelse på at du er student ved skolen og hvor du bor, så ordner banken resten. Anbefaler for øvrig Virgin Mobile som mobilselskap.

Undervisningsformer

Jeg tok en LLM hvor undervisningen stort sett foregår i seminarrom/mindre forelesningssaler forskjellige steder på campus. I enkelte fag er det lagt opp til at man forbereder seg på et emne med tilhørende oppgaver og så blir dette gått gjennom i forelesning hvor det er forventet at studentene er aktive, mens det i andre fag er mer som en forelesning hvor foreleser gjennomgår et emne uten at det stilles særlig med spørsmål til studentene.

Alle fagene har to innleveringer hvor den ene (formative essay) er frivillig og den andre (summative essay) er obligatorisk og utgjør 25% av den endelige karakteren i faget. Alle de obligatoriske innleveringene er etter jul og med avsluttende eksamener i april/mai. Høstsemesteret er med andre ord ganske rolig og det anbefales å benytte det semesteret til å reise litt rundt ettersom det blir litt mer å gjøre etter jul.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bra. Man må velge et LLM-program og minimum tre fag innenfor det programmet. Det fjerde og siste faget kan være fra et annet LLM-program. Det er verdt å merke seg at det er stor overlapping mellom fagene i flere av programmene. Det er et bredt spekter av fag og sånn sett noe for alle. Jeg valgte Int. Tax Law, Int. Financial Regulation, Int. Finance Law og Corporate Governance. Tax Law var veldig spennende og det valgte jeg å skrive masteren min om (LLM Dissertation). Corporate Governance var ikke så verst, men svak foreleser og faget hadde en veldig britisk tilnærming mtp på rettskilder så det var ikke så relevant for en ikke-brite. De to andre fagene er veldig interessante, men jeg var ikke så fornøyd med foreleseren.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syns det faglige utbyttet var ganske bra. Jeg lærte mye i Tax Law, Financial Regulation og Financial Law, men man må nok belage seg på en del selvstudium ettersom foreleserne ikke er så veldig inspirerende. Forelesningene går på skotsk, men det er absolutt ikke noe problem å forstå. Man kommer fort inn i den skotske aksenten og de som foreleser er påpasselige med å ikke legge om til den mest hardbarkede Glasgow-dialekten.

Ellers er det språklige utbyttet veldig bra. Man kommer som sagt fort inn i det skotske språket og man forbedrer engelsken sin kraftig i løpet av et år på utveksling.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet og området rundt (West End) er nok noe av det fineste i Glasgow. Byen er svært stolt av UofG. Glasgow som by har jeg bare positive ord om. Det er en storby (tredje største byen i UK) og har dermed et tilbud for alle uansett hva man liker å finne på enten det er kultur, idrett osv. Sentrum er ganske koselig og ikke så veldig stort. Det er en lang shoppinggate (Buchanan Street) som er hjertet av sentrum. Glaswegians er trolig noen av de hyggeligste menneskene du møter. Det er som kjent drøssevis av puber i Glasgow og det anbefales på det sterkeste å gå en del på pub og slå av en prat med lokalbefolkningen. Vi erfarte at de er svært glade i nordmenn.

Det anbefales også på det sterkeste å benytte oppholdet til å reise litt utenfor Glasgow også. Jeg dro en del turer opp til Highlands og Isle of Skye. Det er i grunn et must når man først bor i Skottland. Det er fullt mulig å ta toget gjennom hele Highlands eller leie bil (slik jeg gjorde) og overnatte på hotell. Jeg dro også på dagstur til Belfast (25 min flytur) og det kan også anbefales. Bestill i så fall en guidet tur med Belfast Black Cabs.

Bustad

Et godt tips er å se etter steder å bo relativt tidlig ila sommeren. Jeg vil anbefale det private leiemarkedet i motsetning til student accomodation i regi av skolen. Det er ofte dyrere og ikke spesielt god standard. Vi bodde i Partick, West End og trivdes godt der. Ca 15-20 min gange til skolen, i tillegg til at det er både metrostopp og jernbanestasjon (samme bygg) i området som frakter deg blant annet til sentrum på 6-7 min. Anbefaler generelt å bo i West End da dette er et fint område og man bor da i nærheten av skolen. Det er nok litt dyrere å bo i West End enn andre steder, men det er absolutt verdt det. Det er også fine områder nærmere sentrum for en litt billigere penge, men ikke bo lenger øst enn det. East End av Glasgow er det lurt å holde seg et stykke unna. Det var også den klare anbefalingen fra de lokale.

Det er også visse regler knyttet til leie på det private markedet dersom man ønsker å bo flere sammen. Mener å huske at leiligheten må ha HMO-lisence dersom det skal bo flere enn tre (litt usikker) i samme leilighet som ikke er i familie. Dette kan gjøre det litt vanskelig å få tak i leilighet, men det ordner seg alltid. Gå på så mange visninger som mulig og ha litt is i magen i den forstand at man ikke hopper på den første leiligheten fordi skolestart nærmer seg. Det er ganske varierende standard på leilighetene. Anbefaler å stikke innom studentinformasjonen på skolen og hente ut en oversikt over utleiefirmaer i Glasgow. De har laget en oversikt over de seriøse firmaene med kontaktinformasjon. Ville holdt meg til et av disse i tillegg til Gumtree. co.uk (UKs svar på Finn.no). Hillhead, Kelvingrove, Hyndland og Partick er alle bydeler i West End som kan anbefales mtp bosted.

Prisene på leiemarkedet er omtrent som i Bergen, antagelig noe lavere. Vi betalte 425 pund per mnd per person hvilket var nok blant de dyreste leilighetene sammenlignet med våre medstudenter (skyldes at vi var sent ute). I tillegg var pundkursen på over 13 forrige skoleår, så vi kom litt dårlig ut av det. Man finner leiligheter med ganske god standard for 300 pund og oppover per pers i West End.

Sosialt miljø

Som sagt er Glaswegians utrolig hyggelige mennesker. Men det er stort sett utvekslingsstudenter som tar en LLM slik at man havner i klasse med mennesker fra hele verden. Det er veldig hyggelige folk og den første uken er det en fordel å bli med på alle mulige pubturer osv for å bli kjent med de nye medstudentene.

Skolen har også en rekke undergrupper som driver med alt mulig. Jeg ble med på universitetslaget i fotball og det var utrolig moro. Det var et veldig profesjonelt opplegg og en fin mulighet til å bli kjent med folk utenfor LLM'en. Det er lurt å ta en tur innom standene under Fresher's Week hvis man kunne tenke seg å drive med idrett eller annet ila oppholdet. For oss som er fotballinteresserte var vi på kampene til både Celtic og Rangers. Det er alltid stor stemning på kampene, særlig etter noen øl på puben i forkant. Anbefaler en tur på kamp selv om man ikke nødvendigvis er så fotballinteressert.

West End har mest puber og få utesteder med unntak av The Viper og Oran Mor. Det er flere bra utesteder i sentrum så det er verdt å ta en tur dit. Det er også konserter med jevne mellomrom i Glasgow på SSR Hydro (tror jeg det heter) som er verdt å få med seg.

Kort oppsummert var utvekslingsåret til Glasgow helt fantastisk og jeg hadde gjort det samme igjen. Det er bare å glede seg! Bruk oppholdet til å gjøre noe annet enn å bare sitte på lesesalen hele tiden - reis rundt og finn på noe. Nok lesing blir det uansett. Et lite minus hvis man tar LLM er at man skriver masteroppgaven fra mai til slutten av august, slik at sommerferien blir noe amputert.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2015 - 21.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Student-nettsiden (MyGlasgow) får man tilgang til en god stund før skolestart, det kan derfor være greit å orientere seg på denne og de ulike fagsidene. I tillegg må man også registrere seg og betale en del av skolepengene før skolestart.

Undervisningsformer

Undervisningen består for det meste av seminarer hvor professoren leder diskusjon med gruppen (som oftes på 10-20 studenter). Det er forventet at man har forberedt seg til seminarene og har noe å si om stoffet som skal dekkes.

Vurdering av emnetilbodet

Det er svært mange emner å velge mellom på de ulike LLM-progammene, det eneste problemet kan dermed være å velge hvilke fag/kombinasjon man skal ta. Her er det lurt å benytte seg av prøveforelesningene som går de første ukene, hvor man kan observere forelesninger i de fleste fag og deretter bytte om man ønsker det.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk et svært stort faglig utbytte av mitt opphold ved University of Glasgow. Jeg valgte i hovedsak EU-rett fag og fikk dermed innsikt i et rettsområde som jeg kunne svært lite om fra før og som er veldig relevant for Norge. Når det gjelder språket tror jeg spesielt det er den skriftlige engelsken som blir mest forbedret. I starten var det ganske tungt og tidkrevende å lese og skrive alt på engelsk, mens mot slutten gikk begge deler helt av seg selv. Muntligheten er nok også blitt bedre, men kanskje ikke en like drastisk utvikling der, nordmenn er generelt gode i engelsk i forhold til mange av de andre utenlandske studentene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kjempe flott og totalt ulikt slik universiteter ser ut i Norge, man kan vandre lenge rundt på området og kikke seg rundt og det er alltid kjekt å vise besøk fra Norge området. Byen Glasgow er også en kjekk og generelt vennlig by med mye som skjer (konserter osv.). Universitet ligger i bydelen West End og her er det også et eget lite sentrum med matbutikker, cafeer, barer og små butikker. Vi oppholdt oss faktisk for det aller meste i denne delen av byen.

Bustad

Bolig var etter vår erfaring både billigere og bedre på det private markedet, men man må ha litt is i magen da man stort sett må møte fysisk på visning for å bli vurdert og dermed ikke kan starte boligjakten før man er ankommet Glasgow. Når man leier privat gjennom leiebyrå (anbefales, ryddig og sikkert) må man som regel betale 6 måneder forskudd i leie, dette er greit å være obs på og understreke at man er villig til å gjøre når man søker om en leilighet. En god nettside for å se etter leiligheter på det private markedet er: www.rightmove.co.uk, her kan en godt begynne å kikke og ringe for å booke visninger til når man er kommet dit (mail til leiebyrå besvares sjeldent). Angående områder anbefaler jeg å bo i West End området, da er man nærme skolen og har alt annet man trenger i nærområdet.

Sosialt miljø

Det arrangeres mange "bli-kjent"-kvelder i starten av oppholdet, både av skolen og av studentforeninger, disse kan være kjekke å gå på for å treffe andre studenter. Jeg opplevde det sosiale miljøet på LLM-programmet som svært godt, det er lett å komme i kontakt med andre, mye som skjer og man må egentlig bare bestemme seg for hvor mye man vil være med på.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

21.08.2015 - 20.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen gikk veldig greit, og det er egentlig bare å følge instruksene som gis fra UiB om hvilke dokumenter som skal med osv. Jeg fikk et såkalt "conditional offer" ettersom vi ikke hadde fått igjen alle eksamene fra 4 studieår. Inntrykket mitt er at dette var mer snakk om en formalitet og at det skal mye til for ikke å få tilbud om endelig plass etter å ha mottatt et slikt tilbud.

Hva gjelder forberedelser vil jeg anbefale å tenke godt gjennom hvilke fag en ønsker å ta før man kommer ned dit. Det kan være vanskelig å bestemme seg for dette på forhånd ettersom det ikke står særlig mye informasjon om de enkelte på fagene på universitetets nettsider. Det viktigste er nok likevel å være klar på hvilken retning du ønsker å ta, f eks Corporate & financial law eller International criminal law. Når det er sagt er det ingen ting i veien for å vente til man har kommet ned før man endelig bestemmer seg for hvilke fag en ønsker å ta. Det er også lagt opp til dette fra universitetets side ved at det har en slags introductory week der de forskjellige foreleserne presenterer fagene sine. Og etter det har du en frist på ca. 2 uker til å endelig bestemme deg. "Faren" ved å gjøre på den måten er vel at du kan ende opp med å ta et spontant valg som ikke er så gjennomtenkt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var gruppeundervisning i seminarer som varierte i størrelse alt etter hvor mange som hadde valgt faget/emnet. I et av fagene var vi rundt 40 og i et annet var vi ca 10 personer. I de største gruppene er det naturlig at undervisningen tok mer form som en forelesning, mens i de mindre gruppene forventet læreren gjerne mer aktiv deltakelse fra studentene. Det skjedde som oftest ved at det ble stilt spørsmål. Noen lærere/professorer var veldig flinke til å engasjere studentene, mens andre ikke var det.

Det var undervisning i hvert fag kun en gang i uken, der hvert seminar som regel varte to eller tre timer. Jeg synes det var litt lite undervisning, men det er likevel nok å gjøre ettersom det er mye forberedelser til hvert seminar. Til tider var leselistene til hvert seminar uforholdsmessig lange, men det forventes nok ikke at alt dette blir lest. Mitt inntrykk var at det viktigste var å sette seg inn i essensen i det emnet som skulle gjennomgåes på seminar. Det var lagt opp til mye selvstudium.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var bra og ganske bredt på LLM'en. Du har mye å velge i, og du kan velge en kombinasjon av fagene fra de ulike programmene dersom du ønsker.

Du velger først et "program" du vil gå på, f eks Corporate & Financial law, International law & security eller Commercial law. Deretter velger du 4 fag innenfor dette programmet.

Ett av fagene jeg valgte var International merger control. Det var et spennende og populært fag. Grunnet mangel på undervisere i dette faget hadde de gjort en vri ved at hele faget ble gjennomført på høstsemesteret i stedet for over hele året, slik det vanligvis gjøres. Jeg var litt i tvil om jeg skulle velge det ettersom det var eksamen allerede til jul. -Men det gikk helt fint, eksamen blir tilpasset og alle er i samme situasjon. Til gjengeld fikk vi ett mindre fag å tenke på da eksamensperioden kom i Mai, noe jeg satt veldig pris på. Så det anbefales hvis muligheten er der. Eksamener kan komme veldig tett i Mai, så da blir det fort litt hektisk. Opptil flere hadde f eks to eksamener på samme dag. Her kunne Universitetet gjort mer for å få eksamensplanen til å passe bedre for studentene.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var bra, og fagene var jevnt over krevende. Det ble forventet at man forberedte seg til seminarer, og spørsmål ble stilt. Utbyttet ble derved større enn om dette ikke var forventet. Foreleserne er generelt sett flinke og engasjerende, noe som hjelper på motivasjon og forståelse.

I begynnelsen var det litt tungt å ta fatt på faglitteratur på engelsk. Men det kommer man fort nok inn i, det er en tilvenningsprosess. For min del var skrivingen vanskeligere enn lesingen. Det kan f eks være utfordrende å få frem akkurat det du mener, og språket kan fort bli litt gjentakende. Men det er litt av utfordringen. Det er hvertfall ikke noe poeng å bekymre seg over språkbarrierer, universitetet vet at de har å gjøre med utvekslingsstudenter, og det forventes ikke plettfri engelsk. Jeg har definitivt blitt bedre å skrive og snakke engelsk i løpet av oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger veldig fint og sentralt til på en høyde i West End. Hovedbygningen i seg selv er nokså mektig og er en historisk viktig bygning i Glasgow. Forelesningsrommene ligger gjerne litt spredt rundt om på universitetsområdet. Hverdagen foregikk som oftest i hovedbiblioteket. Der har de opprettet en "postgraduate study space" hvor jeg for det meste oppholdt meg. Der var det nyoppusset og strømuttak på pultene. Mens vi var i Glasgow ble et nytt treningssenter i "Stevenson building" åpnet. Det var stort og moderne med nytt utstyr. Jeg likte det veldig godt, og det var en god pris for ett års medlemskap for litt i overkant av 100 pund om jeg ikke husker feil.

Når det gjelder byen er Glasgow Skottlands største by og jeg likte den veldig godt. Menneskene der var generelt sett veldig åpen og trivelige. Det er nok av ting å gjøre, for ikke å nevne et uendelig utvalg av barer. Det er ikke like mye turister som i Edinburgh, noe jeg synes var veldig behagelig. Ashton Lane rett ved universitetet er en kjent liten gate som vanskelig kan unngås som student i Glasgow. Det er en trivelig liten gate med barer, restauranter og en liten kino. Rett i nærheten ligger velkjente Byers Road som vel kan sies å være en av "hovedgatene" i West End. Her er det mye studenter gode butikker, kafeer etc. Personlig likte jeg Argyle street veldig godt når det kommer til barer, restauranter og utesteder.

Den østlige delen av Glasgow er kjent for å være litt røffere. Glasgow cathedral, the necropolis, the barras market og glasgow green er verdt å få med seg her. Ellers kan jeg anbefale en tur til Duke street i east end dersom en skulle ha lyst til å utforske litt andre deler av Glasgow. Det er en trivelig gate med noen gode restauranter og barer. På sørsiden av byen er det mer multikulturelt og derfor også et godt utvalg av spisesteder litt utenom det vanlige. I Queens park er det en topp med god utsikt over hele byen.

Ellers kan jeg anbefale å gå til anskaffelse av en sykkel. Det gjør det også mye lettere å få sett hele byen dersom du er interessert i det. Selv kjøpte jeg en sykkel til 30 pund på gumtree.co.uk.


Bustad

Det er lurt å være så tidlig ute som mulig med å finne bosted. Jeg vil også anbefale å leie på det private markedet, spesielt hvis dere er flere som skal bo sammen. Da er det gode muligheter for å få en stor leilighet til en bra pris hvis man er tidlig ute. Ved studiestart i september er det naturlig nok stor kamp om leilighetene, og da er de fleste boligene på markedet utleid. Vi var 4 stk fra UiB som hadde planlagt å bo sammen, og vi reiste til Glasgow ca en uke før studiestart for å finne et sted å bo. Det viste seg å være veldig vanskelig å finne en leilighet til 4 personer så sent. Vi fant til slutt en leilighet på gumtree.co.uk som vi var veldig fornøyd med. Vi hadde nok litt flaks, da grunnen til at den ble lagt ut så sent var at den nylig var gjort om til en "HMO"- leilighet. Jeg forstod det slik at boliger på det private markedet som skulle leies ut til flere enn 3 selvstendige personer(ikke familier), måtte ha en slik HMO-lisens. Det er i hovedsak et krav fra myndighetene om at leilighetene skal ha en viss sikkerhetsstandard. Spesielt høyt fokus var det på brannsikkerhet. Universitetet ligger i west end, og det er etter mitt syn der det er best å bo. Det er veldig greit å bo i gangavstand til universitetet. Området rundt byres road er veldig sentralt og er nok blant de mest populære områdene å bo for studenter. Jeg vil også si at områdene i nærheten av subway-stoppene kelvinbridge, hillhead, kelvinhall og partick er veldig bra områder å bo i.

Sosialt miljø

Det var et veldig godt sosialt miljø på LLM'en. Folk var veldig åpne og ivrige på å bli kjent med hverandre, spesielt i begynnelsen. Det ble ofte arrangert sosiale sammenkomster. Ellers synes jeg det var spennende å være i en gruppe der folk kom fra forskjellige deler av verden.

Det er mange sportsklubber å melde seg inn i hvis man skulle ønske seg noe organisert trening. Fikk inntrykk av at stort sett alle klubbene tillater at alle stiller på trening uavhengig av nivå, og at opptak av av nye medlemmer helst skjer i begynnelsen ("freshers week"). Det kan også være en fin måte å bli kjent med skotter på, ettersom det ikke var mange fra Skottland på LLM-programmet. Tennis, svømming, fotball, roing, volleyball eller hiking er eksempler på aktiviteter en kan melde seg på.

2015/16 - BA engelsk

2015/16 - BA engelsk

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Glasgow er en stor by og selv om de er Glaswegian trafikk er relativt aggressiv (bil har første prioritet), så var det utrolig herlig med sykkel. Mange jeg kjenner synes jeg var gal som syklet. Det er stor avstander mellom ulike steder siden Glasgow har arealer som passer 3 millioner innbyggere, og det er ikke alltid like kjekt å gå ute når det regner. På the Bike Station kan man kjøpe second hand sykler. Det ligger en liten gåtur unna UoG.

Anbefaler at du gjør deg kjent med studieteknikker. Pensum er enormt, og du må selv kunne vurdere hva du vil fokusere å lese på, hvordan, notater, memoreringer etc.

Bli kjent med bygg og hvor man finner hva før første skoledag.

Undervisningsformer

Jeg hadde level 1 fag, og hadde derfor en del obligatoriske timer seminarer. Forelesningene var anbefalt, men ikke obligatorisk.
Det bruker Power Point presentasjoner, og mikrofoner slik at alle kan høre og se alt.

Forelesningene begynner ofte fem over hel, og varer i 50 min. Dette gir deg deg ti minutter å komme til neste forelesning, og småløping hit og dit mellom bygninger er vanlig.

Vurdering av emnetilbodet

UoG har et bredt tilbud av ulike fag og mulige kombinasjoner.
Mine frie studiepoeng bestod av Media og Informasjon, Teater og Sosiologi. Administrasjonen passer på at timeplanen går opp.

OBS, i det første akademiske året gir de deg mulighet til å velge 3 forskjellige emner. Veldig kjekt, men obsobs du får bare 20stp, og mange norske uni el høgskoler krever 30/60 stp.

Fagleg utbyte og språk

Det kan være vanskelig å forstå det som blir sagt. Tonefallet til en skotte og en Glaswegian er veldig annerledes enn RP, og det kan gå veldig fort med ord og slang og rullende r-er , og sosiale kallenavn. "Tea" er middag, "belter" kan brukes i mange settinger når noe er bra eller et utrrykk for glede , "awright" som en hilsen i stedet for hei, "wee" betyr liten, "nackered" for sliten..... etc...
Heldigvis er de selv klar over at de snakker fort og bruker ord som ikke blir lært på skolen og de har ikke noe imot å gjenta eller omformulere.

Føler selv og har hørt av andre at min egen engelsk er blitt bedre, iallefall muntlig. Uttalelse og vokabular blir mye bedre når du tvinges til å lære og snakke et fremmedspråk. Du møter folk fra mange forskjellige steder og man får innsikt i hva som karakteriserer dem gjennom dialekt, ord etc.

Universitetsområdet og byen

The West End hvor UoG ligger er nydelig. Botanisk hage, cafeer og restauranter, Kelvingrove Park og museer. Alle museer er gratis!!
Stort bibliotek og mange pcer man kan låne. Lange åpningsider. Stor kantine.
The South side er lang unna universitetene, og har til dels dårlig rykte på seg. The West End er der studentene holder til. City centre byr på shopping. Går en subway fra hovedgaten Buchanan Street til the West End.
Til dels slitte gater. Viktoriansk byggetil og til dels industriell. Stirling, Edinburgh mfl. er penere byer. Glasgow har ikke samme sjarmen, men har mange koselige steder (parker, restauranter, barer).

Glasgow tilbyr rikfolk og fattige. Har ikke opplevd noe selv og tror byen er i forandring. Fikk vite da jeg kom dit at dette var Skottlands mest kriminelle by, men fikk samtidig også høre at de var kåret til det byen med hyggeligst innbyggere.

Kelvingrove Park er nydelig om sommeren og kalles Glasgow Beach siden det er her folk soler seg, griller og leker. Det er rett nedenfor UoG. Hovedbygget er magisk vakkert og inneholder et museum. Det regner mye i Glasgow.

Bustad

Jeg bodde ikke på student accommodations. Dette valgte jeg selv fordi det er til dels dyrt, tynne vegger, mange mennesker og ofte et sted hvor festene finner sted.
Jeg bodde privat. Generelt sett er husene her kalde om vinteren, og klam og mugg er ikke uvanlig. Kommer også an på hva man betaler. Renten er ganske høy, og landlord vil prøve å få så mye penger av deg som mulig. Obs GBP er veldig lav etter BREXIT. Jeg var ikke særlig fornøyd, men tror boligmarkedet er tøft i alle land.
Hvis du skal finne privat sted, spørr om rente, depositum, vann, strøm... alt av regninger.

Sosialt miljø

Skotter og Glaswegians er veldig hyggelige, pratsomme og høflige. Her er det ikke unormalt å holde en lang samtale med en fremmed. Dørene holdes åpne for hverandre, folk hilser, og folk drikker. Stor drikkekultur.
Mye som skjer i studentlivet. Idretter, grupper, aktiviteter til alt og alle. På QMU og GUU er det ofte arrangementer. Du finner mye informasjon selv, på fadderuken, og ved å spørre medstudenter.
Det tilbys turer for studenter (betaling selvfølgelig) til andre kjente byer som St, Andrews, Edinburgh, Loch Lomond, Isle of Skye.

Vår 2016 - BA i geografi

Vår 2016 - BA i geografi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Prøv å fiks bustad før du reiser, og vær forberedt på at du må betale meir om du vel å bu på campus gjennom universitetet, enn om du bur privat i Glasgow ellers.

Undervisningsformer

Undervisningsmodellen i Glasgow er ganske lik den i Bergen, og består stort sett av forelesingar, seminar og prosjektarbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet var bra, og særleg som tredjeårstudent står du fritt til å velge mellom eit hav av ulike emner.

Fagleg utbyte og språk

Både det faglege og det språklege utbyttet har vore stort, men her er det litt kva ein gjer det til sjølv.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er utruleg bra og ikkje minst veldig flott. Byen er også fin med store skilnadar mellom aust-sida og vest-sida. Ellers ein veldig livlig by med meir enn nok av ting å finne på.

Bustad

Sjølv budde eg på campus i universitetetsområde, og det kan eg anbefale.

Sosialt miljø

Som erasmus-student kjem ein automatisk inn i eit nettverk av internasjonale studenter frå alle verdas kantar. Dette er veldig greit og trygt, men det kan og vere kjekt å forsøke å bli kjend med nokon lokale.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

05.01.2016 - 27.05.2016

Undervisningsformer

Jeg hadde flest level 2 courses, noe som innebar at jeg hadde mange forelesninger/seminarer i uken. Det var litt slitsomt til tider, men med tanke på faglig progresjon synes jeg det var å foretrekke fremfor selvstendigheten som f.eks. level 4 courses krevde.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene jeg hadde er nok det jeg er minst fornøyd med når det gjelder oppholdet. Jeg valgte fag som jeg håpet og trodde var internasjonalt rettet og som kunne få noe utbytte av senere, herunder bl.a. miljørett og business organisations (som omhandler bl.a. selskapsrett og selskapsgjeld), men jeg lærte mest om nokså detaljerte, skotske regler. Så akkurat det var litt kjedelig. På den annen side tror jeg dette gjelder uansett hvor man drar, så jeg ville ikke valgt annerledes nå i ettertid.

Fagleg utbyte og språk

Skottene er ikke kjent for være de letteste å forstå, særlig ikke de som har en sterk "Glaswegian accent". Jeg ble likevel raskt vant til aksenten og stort sett gikk det derfor veldig greit å kommunisere med skottene. Ettersom de fleste jeg ble kjent med var utvekslingsstudenter selv, har jeg kanskje ikke forbedret engelsken min fullt så mye som jeg hadde trodd.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en veldig kul og spennende by som det er umulig å kjede seg i. Enten du foretrekker å gå på konsert, besøke museer, shoppe, legge deg i parken, dra på nattklubber/barer, eller nyte en rolig kopp te - Glasgow har noe for enhver smak. Ettersom byen ikke er så veldig stor, er det også lett å komme seg rundt, noe som var viktig for meg da jeg valgte hvilke universiteter jeg skulle søke på.

Bustad

Jeg bodde svært sentralt, kun to minutter til fots fra campus. De som hadde et stykke å gå til universitetsområdet klagde en del over det, så jeg vil absolutt anbefale å bosette seg nærme. På den annen side var husleien min høy, opptil 100 pund dyrere enn de som bodde feks 20-30 min fra universitet. Jeg trivdes likevel utrolig godt der jeg bodde og synes det var verdt det. Uansett vil jeg ikke anbefale å bo i City Center - det er det få studenter som gjør og det innebærer at man risikerer å måtte gå hjem alene om kveldene osv.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Glasgow er helt fantastisk, særlig blant utvekslingsstudentene. Folk er åpne og interessert å bli kjent med nye mennesker og det kryr av sosiale eventer man kan delta på.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

05.01.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst vil jeg understreke at jeg har hatt et utrolig fint utvekslingsopphold i Glasgow. Jeg var mest av alt skuffet over at semesteret var så kort - jeg var ferdig med alle fire eksamner allerede første uken i mai. Eksamensdatoene ble lagt ut veldig sent, så det kan være greit å være klar over at de fleste eksamnene er i slutten av april/begynnelsen av mai. Dette kunne vi fått informasjon om tidlige, videre skulle jeg ønske vi fikk noe mer veiledning om hvordan man skal skrive praktikumsoppgaver - da innfallsvinkelen er noe annerledes fra hva vi er vant med fra Bergen.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg valgte hadde seminarer/forelesninger i mindre grupper (rundt 30 personer) inkludert skotske studenter. Noen av fagene - tror særlig dette gjelder første- og andretrinnsfag - hadde tutorials, noe som kan sammenlignes med arbeidsgruppe hjemme i Norge. Jeg er veldig fornøyd med undervisningen - særlig likte jeg professoren i konkurranserett og EU-rett som faktisk også underviser på universitetet i Oslo.

Vurdering av emnetilbodet

Det er flere fag å velge mellom på høstsemesteret. Jeg var likevel veldig fornøyd med emnetilbudet, da det var mange EU-rettslige emner å velge mellom som også kan være relevante når man skal jobbe med juss i Norge. Jeg valgte Immaterialrett, EU-rett, EU-konkurranserett og miljørett. I level 4 fagene fikk man vite eksamensoppgaven på forhånd, og halvparten av karakteren i immaterialrett var en essay-innlevering.

Fagleg utbyte og språk

I begynnelsen gikk det tregt å lese engelsk. Det var blant annet flere "jussutrykk" jeg ikke kjente til fra før av. Dette kommer man i imidlertid raskt inn i. Jeg har blitt mye flinkere til å skrive engelsk på dette halvåret. Fagene var noe mer krevende enn jeg hadde forventet, men tror man lærer mye på Universitet i Glasgow sammenlignet med enkelte andre utvekslingsplasser. Jeg er derfor veldig fornøyd med det faglige utbyttet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsbygget/området er fantastisk, søk opp bilder på google(!). Det er et treningsstudio rett ved universitetsbygget, som er stort med gode treningstilbud. Det er også mulighet for å melde seg inn i ulike idrettsgrupper. Det er mye som skjer i west end (området der universitetet ligger); kule barer, hyggelige kafeer osv, og vi dro sjelden inn til sentrum med mindre vi skulle dra ut eller shoppe. Glasgow har også et veldig godt kulturtilbud: Museer er ofte gratis og det er mange bra konserter.

Bustad

Jeg vil anbefale å bo i west end, da dette er nærme Universitetet og et veldig hyggelig området. Det er ganske dyrt med husleie, tror man må regne med å betale mellom 450-550 pund i måneden. Leilighet kan man finne på gumtree.com.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Glasgow er veldig bra. Vi ble fort en stor "erasmusgjeng", men ble også kjent med mange fra LLM og andre linjer. Universitet har en ordning hvor man får oppnevnt en egen "jussbuddy" man kan spørre om generelle tips osv. Skottene er utrolig åpne og vennlige. Hvis man melder seg inn i en idrettsgruppe/sosial gruppe har disse ofte arrangementer i helgene. Universitetet i Glasgow har grupper for det meste, alt fra tennis og fotball til hiking, klatring, fallskjerm eller whiskey-klubber.

2015

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

14.09.2015 - 18.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Glasgow er en stor industriby. Det er derfor store variasjoner på områder, både med tanke på miljø og hvor trygt og fint det er der. The University of Glasgow ligger i West End som også er hovedområdet for kultur og parkliv. Det er dette området som er det såkalt "tryggeste" i Glasgow, og også det området som alle norske utvekslingstudenter anbefales og forsøke å finne bosted i.

Undervisningsformer

Skal du studerer juss her så må du være klar over forskjellen på rettssystemet her i Skottland og i Norge. Dette er et land med blanding av common - og civil law. Det innebærer at en del er lovfestet, mens andre ting igjen kun er stadfestet i domstolene. Blant annet strafferetten er sistnevnte. Det er noe man kanskje burde lese seg litt opp på i forkant. Gjør at undervisning - og lesing blir en del annerledes.

Ellers er undervisningen på skolen en blanding av forelesninger, tutorials og seminarer. Ved de to sistnevnte så må man forberede seg godt i forkant der det forventes at alle bidrar muntlig.
Man har også mellom 3-4 fag av gangen som gjør at man må "holde tunga rett i munnen" kanskje mer enn man er vant med fra juss UiB hvor man har ett fag før eksamen. Eksamenstiden blir derfor noe mer omfattende og stressende.

Vurdering av emnetilbodet

Stor utvalg av valgfag på engelsk her. Man kan velge valgfag fra alle trinn og både fag med fokus på skotsk rett, EU rett og UK rett innenfor disse.

Fagleg utbyte og språk

Jeg bodde med engelsktalende som gjorde at jeg måtte snakke engelsk ikke bare på skolen men også når jeg kom hjem. Det anbefales! Språklig føler jeg at jeg har fått bedre flyt i engelsken min og iallefall mindre terskel til å snakke engelsk. Skrivingen er nogenlunde den samme som før jeg dro, med unntak at et noe bredere engelsk juridisk vokabular.

Videre er det faglige veldig bra! Fagene er noe mer omfattende enn forventet, men både lærebøkene, tutorialene og forelesningene hjelper deg veldig godt på vei. Føler jeg har lært masse både om konkurranserett, skotsk forretningsjuss og straff- og prosess her nede.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er vakkert! Det ser ut som og er virkelig Galtvort. Eneste ulempen er at tårnet her er under restaurering så det fikk vi ikke nytt mye utsikten av. Ellers er det som nevnt dette området som er det fine strøket i Glasgow, og også det dyreste leieprismessig. Men sammenlignet med norske priser så er det overkommelig. Bor du i West End så trenger du heller ikke betale for buss og andre transportmuligheter. Skal du ned til sentrum så er det enkelt å komme seg dit enten fra Partick eller Hillhead t-banestasjon. Den går rett ned til sentrum på 10 min og koster omtrent 1 pund.

Den botaniske hagen ligger også rett ved universitetet og strekker seg langs elven Kelvin som er mange kilometer lang. Her er det fint og gå på turer eller ta løpeturer etter skoletid. Bare pass på at parken og området rundt stenger når det blir mørkt. Det gjør egentlig bare at området virker rimelig trygt.

Ellers er gaten Byres Road som krysser University Avenue (universitetsgaten) hovedgaten i West End, sammen med Great Western road. Disse gatene er fulle av masse hyggelige spisesteder og kafeer, og ikke minst mange gode vintage-butikker.

Bustad

Jeg hadde ikke funnet leilighet før jeg kom ned, så bodde på hotell de første dagene. Det anbefales og dra ned et par uker i forveien for å unngå dette. Likevel fant jeg et rom via Gumtree.co.uk som lå sentralt og fint i West End. Leide gjennom en privat, men vet at mange andre her leier via utleieagenter eller universitetet. Universitetsrommene er ganske dyre og lite trivelige, men har iallefall grei størrelse og eget bad med fri tilgang til strøm (kan bli rimelig kaldt her og strømmen er dyrt).

Sosialt miljø

Svært godt. Veldig mange utvekslingstudenter og man blir godt tatt vare på allerede første uken med egen fadder og MASSE sosiale eventer om man ønsker det. Selv har jeg vært på under halvparten og det føles mer enn nok (ihvertfall 10 i løpet av høsten).

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

22.08.2014 - 21.08.2015

Førebuingar/praktiske tips

Da jeg dro krevde Uni Glasgow at man hadde fullført alle fagene fra 4. studieår, noe som kan være et lite usikkerhetsmoment med tanke på formuerettseksamen. Jeg vil likevel anbefale å se etter et sted å bo eventuelt søke om studentbolig tidlig da det er mye som skjer de første ukene som blir ekstra stressende hvis bolig er et problem.

Kursdokumenter ble lagt ut på Moodle, som er en slags miside, i alle fag før semesteret startet så det kan være greit å ta en titt der før man bestemmer seg for hvilke fag man vil ta. Ellers så er de ansatte på Post Graduate Office, og spesielt Kirsty Davidson som var vår kontaktperson, veldig hjelpsomme og svarer fort på alt man lurer på både før og under oppholdet. Jeg ble syk i eksamensperioden, noe som gjorde at jeg måtte ta resit-eksamen i august, men jeg fikk veldig god hjelp av Kirsty og de andre på PG Office og forelesere som jeg tok kontakt med. Så selv om regler og rutiner kan være annerledes enn i Bergen når uforutsette ting skjer så opplevde i hvert fall jeg at alle var veldig hjelpsomme.

Undervisningsformer

Alle min fag hadde samme type undervisning, seminarer med en blandning av forelesning og varierende grad av diskusjon og deltakelse fra studentene, vi var fra 6 til litt over 20 stk i hvert fag. Seminarene kunne minne litt om storgruppene i Bergen, bortsett fra at forberedelsene var å lese tekster og ikke oppgaver. Alle foreleserne jeg hadde var veldig hyggelige og behjelpelige og det var ikke noe særlig mer formell stemning enn i Bergen. Det er ganske mye å lese til hvert seminar og det er en fordel å begynne å lese tidlig, det er veldig lett å bli hengende etter og ikke like lett å hente seg inn igjen. Timeplanen avhenger av hvilke fag man velger og kan bli litt ubalansert med f.eks. tre seminarer på en dag.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg gikk International Law & International Security der ett fag med samme navn var kjernekurset og de tre andre fagene valgfrie. Vi kunne i utgangspunktet velge mellom alle de andre LLM-fagene, men det lønner seg nok å velge blant de mest relevante fagene for den retningen man har valgt. Noen av fagene fra året før som var oppført på nettsidene som valgfag var ikke tilgjengelige så det endelige utvalget blir ikke bekreftet før man melder seg opp. Akkurat dette var litt kjedelig da flere av fagene jeg hadde vurdert ikke ble tilbudt så utvalget ble snevrere enn det le gitt inntrykk av gjennom nettsidene til programmet. Det var mulig å melde seg på flere fag enn man trenger sånn at man kunne gå på det første seminaret før man bestemte seg endelig og så droppet man bare de fagene man ikke ville ta innen en frist. Jeg valgte United Nations Law og The Laws of Armed Conflict (som var nytt av året) som var veldig relevante fag for min retning og som passet bra sammen med kjernefaget, og International Law and International Economic Governance (som også var nytt) som var litt mer på siden, men likevel ga interessante perspektiver.

Fagleg utbyte og språk

I forhold til språk så er det selvfølgelig en fordel med gode engelskkunnskaper, man skal både lese og skrive og forstå og utrykke seg muntlig, men jeg opplevde at jeg ble veldig fort vant til å forholde meg til et annet språk i det daglige. Det er også veldig mange internasjonale studenter og forelesere så jeg opplevde ikke at språket som ble brukt på seminarer og i undervisning var spesielt vanskelig.

Som tidligere nevnt er det ganske mye å lese, og i motsetning til Bergen er det ofte ikke noen lærebok (det avhenger litt av hvilket program man velger) og det meste er artikler eller bokkapitler. Mye av stoffet er tilgjengelig elektronisk, men man er også nødt til å låne på biblioteket. Noe som kanskje er litt uvant er den måten man forventes å skrive på i essays og på eksamen, det er bare teorioppgaver og det er mye fokus på at man skal få frem sin egen mening og vurdering og ikke bare være deskriptiv. Eksamen er tre spørsmål på tre timer så fire timer i Bergen virker plutselig som lang tid.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet består av flere bygninger så undervisningsrommene er spredt rundt, men det finnes en egen room-finder app som kom godt med da rommene, spesielt i hovedbygningen ikke alltid var like lette å finne. Biblioteket er åpent fra 07 til 02 med flere forskjellige "soner", fra sosiale til datafrie helt stille og en bare for post graduate studenter.

Byen er ikke veldig stor, men det er mye å finne på både i nærheten av universitetet og i sentrum. Nedenfor universitetsområdet er det flere utesteder, puber, restauranter og små butikker.

Bustad

Jeg valgte å bo i studentbolig gjennom universitetet i Maclay Residences som ligger ca 20 min gange fra universitetet. Det gikk også gratis minibuss til og fra skolen på morgenen og ettermiddagen. Det var ikke spesielt billig, ca 5500 kr i måneden, men det var greit å ha et sted å flytte rett inn ved studiestart og det var veldig ordnede forhold. Alle rommene var møblerte, hadde eget bad og kjøkken deles med 4 andre postgraduate - studenter. Alt av kjøkkenutstyr o.l. må kjøpes av hver enkelt, man kan velge å kjøpe ferdige pakker gjennom universitetet eller finne det man trenger på egenhånd. Det går også an å sjekke Studentvoice på MyGlasgow, der selges det litt av hvert, ofte billig.

Sosialt miljø

Den første uken er det diverse sosiale eventer hvor man kan bli kjent med andre LLM-studenter i tillegg til infomøter og lignende som gjør at man treffer de andre på samme program. Det er også en Fresher's Week, men den er mer rettet mot førsteårstudenter. Jeg synes det var et veldig godt sosialt miljø på mitt program, med mange internasjonale og også noen skotske studenter.

Haust 2014/Vår 2015 BA Molekylærbiologi

Haust 2014/Vår 2015 BA Molekylærbiologi

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ha noen reserve fag du kunne tenke deg å ta, ettersom det ikke er sikkert man får plass på de fagene man ønsker seg, selv om de har blitt godkjent. Prøv å ha orden i alle papirene man trenger før man reiser, og ha en viss oversikt over hva som skal gjøres når man kommer frem til vertslandet.

Undervisningsformer

Det ble foreleset i enkelt timer, og det som ble gjennomgått på forelesningene er det som ble pensum. Det ble gitt anbefalt litteratur men ikke noe spesifikke sider som måtte leses for å forstå pensum.
En del av fagene hadde også et/to labroratorietimer i tillegg, og kunnskapen fra disse laboratoriene ble testet med en flervalgs prøve i etterkant

Vurdering av emnetilbodet

Det var et variert emnetilbud, men av de emnene jeg kunne velge mellom var nesten alle bare halv poengsum (5p) så man trengte å ta 5-6 fag i semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Lærte mye nytt, og relevant. Og har forbedret engelsken.

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet var stort med bygninger av ulik alder. Området var veldig fint, men forelesingssalene var av litt forskjellig standard. Byen var passe stor. Lett å bli kjent med. Mye muligheter for shopping, men også en del parker man kunne dra for å slappe av.

Bustad

Studenthubelen jeg ble tildelt lå 20 min gangvegen i fra universitetet, noe jeg er vant med fra Bergen. Det var et ganske lite rom. Det var ferdig møbler, som er kjekt når man bare skal bo der i et år. Vinduene kunne bare åpnes på gløtt. Delte kjøkken og bad med ni andre. Vi var alle utveksling studenter.

Sosialt miljø

Skotter er et vennelig og sosialt folkeslag. Letteste måten å bli skjer med folk er å delta i ulike studentorganisjone og aktiviteter, noe det var et rikt utvalg av.

Vår 2015 BA Molekylærbiologi

Vår 2015 BA Molekylærbiologi

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å undersøke hvilke fag som er tilgjengelige for internasjonale EU studenter ved universitetet og om mottakeruniversitetet har krav til hvilke typer fag du kan ta. Det er ikke bare utsendingsuniversitetet som kan ha regler for dette.

Søk studentbolig! Det blir ofte informert om at det er sjeldent at utvekslingstudenter får tildelt studentbolig (særlig om våren), men ofte er det mange til overs. Det skader heller ikke å søke!

Undervisningsformer

Store forelesninger med opp til 600 studenter. Mange laber og halvårsprøver.
Ingen lærebøker ble brukt, alt var basert på forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Det er veldig mange spennende emner ved Universitetet i Glasgow. Dessverre ønsker universitetet at en tar mest førsteårsfag, som resulterer i fag som ikke nødvendigvis er veldig relevante for studiet. Det er likevel mye interessant en kan velge i og en får en fin erfaring med å tilnærme seg nye emner.

Fagleg utbyte og språk

Det var ikke noe problem med språket overhode. Mange av foreleserne kom fra England eller Amerika og hvis de var skotske snakket de sakte og tydelig.

Det faglige utbyttet var bra. Oppbyggingen av undervisningen passet ikke meg veldig godt, men ellers var alle foreleserne dyktige og engasjerte. Det ble ikke brukt lærebøker i noen av fagene og det ble forventet at en leste mye på forelesningsnotatene både før og etter forelesningen. Det var også en del tester i de ulike fagene utover semesteret, men de fleste av disse telte ikke spesielt mye. De fleste eksamene var korte, fra 1-3 timer og avgjorde hovedsaklig 70% av karakteren.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en fantastisk by! Fordi den hadde et tvilsomt rykte for bare 20 år siden hører man mye rart om den, men dette bilde er absolutt ikke beskrivende lenger! På mange måter har Glasgow to sentrum, et i midten av byen og et annet 30 min unna universitetet (West End). Det er her alle studentene holder til og hvor en finner alt fra hippe eller tradisjonelle barer og retrobutikker til museer og parker (bla. den Botaniske Hagen og Kelvingrove park som er helt nydelige!).

I selve semtrum av Glasgow, sentrert rundt Buchanan street og Sauchiehall Street, yrer det av liv både i hverdagen og i helgene. Det er veldig mange gatemusikanter som en både elsker og hater etter hvert og det er alltid noe artig å se på. Det er nok av butikker og restauranter i tillegg til museer og bruktbutikker. 10 min unna Buchanan street ligger Glasgow Cathedral og The Necropolis som er flotte sites +Glasgow Green og det mekelig Barras Market.

Universitetet er også flott og imponerer med sitt høye tårn og Galtvort-stil. Her er det mange flotte steder å slå seg ned på en solfylt dag og ligger bare et par minutter unna Kelvingrove park og Byres Road. Universitetsibilioteket er en stor bygning som i all hovedsak rommer lesesalene for hele universitetet. Her er det alltid masser av folk, men en pleier alltids å finne en plass å sitte uavhengig av om en trenger pc eller ikke. Det eneste som ikke er toppers på universitetsområdet er de mange kantinene. Disse selger ikke spesielt god mat og ofte er de ganske dyre.

Bustad

Det er mange måter å finne et sted å bo i Glasgow. De aller fleste jeg ble kjent med bodde i studentbolig. Dette er en veldig grei og enkel løsning, særlig hvis en bare skal bo dere i 1 semester (1år). Standarden er litt lavere enn en er vant med fra Norge, men dette varierer veldig fra hvor en bor. De aller fleste studentboligene er greie, men sørg for at du ikke søker bolig i Murano student village! Her er standarden veldig dårlig, den ligger relativt langt fra universitetet og føles ikke veldig hyggelig.

Det er også mulig å søke privat, men jeg vil absolutt anbefale å bo i kollektiv i studentbolig. På denne måten kommer en raskt i kontakt med andre studenter, som er supert fordi det er vanskelig å komme i kontakt med folk på forelesninger ol.

Sosialt miljø

Som ofte er tilfelle er det lettest å komme i kontakt med andre internasjonale studenter. Det er selvsagt synd at en ikke blir venn med flere lokale, men disse har ofte allerede etablert sine miljø og er ikke like interessert i å møte nye folk. En møter likevel noen i gruppearbeid ol., men på forelesninger er det så godt som null kontakt. Det er derfor lurt å engasjere seg i en organisasjon eller idrettslag hvis en ønsker å møte flere enn de man bor med (dette kan en finne masse info om på universitetets internettsider). Det er dessuten veldig kjekt å henge sammen som internationale studenter fordi vi ofte har samme innstilling til oppholdet og har mer tid til feks. å dra på utflukter til steder som Loch Lomond og Argyle Forest park.

Et siste tips er å dra på tur med Student Tours Scotland. Der arrangerer mange spennende guidede turer som er tilpasset en students lommebok. Jeg var på flere og de var alle absolutt fantastiske!!

2014

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 19.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

At det ble Glasgow for min del var egentlig ganske tilfeldig, men jeg kunne ikke vært mer fornøyd med valget.
Glasgow er en super studentby fordi alt ligger på et sted, sånn som i Bergen. Glasgow er likevel den tredje største byen i Storbritannia og har derfor et mye mer storbypreg enn Bergen, med veldig bra shopping og uteliv.
Jeg fikk mest informasjon om Glasgow av å snakke med tidligere studenter, da får du svar på konkrete spørsmål du måtte ha.

Vurdering av emnetilbodet

Hva gjelder selve Glasgow University har jeg egentlig bare positive ting å si. Erasmus-temaet der er veldig hjelpsomme og de svarte raskt på mail da jeg hadde spørsmål. Det er også et godt tilbud av fag. Jeg valgte labour law, anti-discrimination law og criminal justice, og var veldig fornøyd med det. Mitt tips er å ta level 3 og 4 fag. Du tenker kanskje at du er keen på et lettest mulig semester og er derfor fristet til å ta level 1 og 2 fag? Ikke la deg lure, disse er ofte mer ”krevende” fordi det er flere forelesninger og mer pugging. Da er du også i samme klasse som 18 og 19 år gamle skotter, noe i hvert fall jeg synes er kjipt. Level 3 og 4 fagene er mer diskusjonsfag med seminarer istedenfor forelesninger. Jeg likte det godt. Jeg tipper vi var ca. 10 % utvekslingselever i klassene, og resten skotter.

Bøker (hvis du er keen på å markere) burde du kjøpe brukt. Mitt tips er å gå på The SRC Secondhand Bookshop. Denne ligger i andre etasje i John McIntyre Building.

Universitetsområdet og byen

Jeg er en pingle, men følte meg aldri utrygg i Glasgow. Glaswegians er veldige hyggelige, og det er alltid en fornøyelse å ta taxi der selv om du i begynnelsen ikke skjønner bæret av hva taxisjåførene sier. Rull på R’ene og si ”Aye”, så blir de fornøyde.

Bustad

Jeg bodde privat, noe jeg var veldig fornøyd med selv om det var litt stress i starten. Jeg vil nok ikke anbefale studentboligene ettersom det som regel ikke er noe billigere å bo der enn å bo privat, og studentboligene er ganske shabby. Jeg betale 400 pund i måneden, noe som egentlig var ganske dyrt. Jeg bodde imidlertid i en utrolig fin og stor leilighet. Hvis du finner et ledig rom i et kollektiv tipper jeg prisen ligger på ca. 300 pund i måneden.
Jeg bodde sammen med en norsk venninne, og vi hadde ikke leilighet da vi reiste nedover i september. Det var akkurat på dette tidspunktet det var størst etterspørsel etter boliger, så det var mange om beinet. Dersom du ønsker å bo sammen med andre norske som også bare skal være i Glasgow et semester kan det være vanskelig å finne noe fordi utleiere ønsker stort sett langtidsleieboere. Mitt tips er å flytte inn i et ledig rom i et kollektiv. Da blir du kanskje kjent med skotter og du får mye fortere venner. Slike ledige rom finner du på www.gumtree.com. Ledige leiligheter kan du også finne der, eller så er www.rightmove.co.uk en bra side.

Det du må vite hvis du velger å bo privat er at du mest sannsynlig må betale Council Tax. Grunnen til at jeg sier mest sannsynlig er fordi Glasgow City Council har en latterlig tilfeldig praksis for hvem som må betale, og jeg er den eneste norske Erasmus-studenten jeg har hørt om som har måttet betale. Dette er vel den eneste negative opplevelsen jeg hadde da jeg bodde i Glasgow. Taxen var på 3400 NOK (sikkert mer nå pga. den svake kronen), og jeg mener fremdeles jeg aldri skulle ha betalt. Glasgow University var ikke til noe hjelp i denne prosessen.
Uansett hva du velger må du ikke finne på å bo noe annet sted enn i West End. Det er her alt ligger; skolen, hyggelige barer og restauranter, gymmen og biblioteket. Det er også her så og si alle studentene bor, sånn sett minner det veldig om Bergen. Mitt tips er å prøve å finne noe så nærme Byers Road som mulig, dette er midt i smørøyet.

Sosialt miljø

Sosialt var også universitetet et samlingspunkt. Vi var ca. 100 utvekslingsstudenter ved School of Law, og det var mye sosialt som ble arrangert sammen med disse. Jeg hadde som mål å bli kjent med så mange locals som mulig, men dette var ikke så lett som jeg hadde trodd. Jeg tror det var mest fordi skottene i klassene min var 20 eller 21 år, og jeg var 25 år. Men mitt tips hvis du vil bli kjent med folk fra Storbritannia er å joine et av sport-teamene. Her blir du kjent med masse folk fra alle studieretninger. Jeg var på squash-laget, med frivillige treninger to ganger i uka og masse sosialt.

Campus fra luften
Foto/ill.:
© University of Glasgow

Informasjon