Hjem
Studentsider
erasmus+

University of Glasgow og Sosiologisk institutt (ERASMUS+)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByGlasgow
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på programmet i sosiologi har fortrinn på plassane før andre samfunnsvitskaplege fagområde. Søkar må ha tatt minst 60 studiepoeng ved utreise.

Det er mogleg å søke for eit semester eller for eit heilt år.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå instituttets nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråk er engelsk. B2 nivå (CEFR) vert anbefalt.

Kva emne kan eg ta

Sosiologi i Glasgow tilhøyrer School of Social and Political Sciences. Som utvekslingsstudent innan sosiologi kan du ta emne med fokus på kultur og teori, kriminologi, rasisme, kjønn og seksualitet, helse og media. På denna nettsida finn ein informasjon om modular og emnekatalog.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS (120 credits) per år. Emna er som regel 10 ECTS.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Glasgow blei grunnlagt i 1451, og er eit av dei eldste universiteta i den engelskspråklege verda. Det har 23 000 studentar og fire fakultet, fordelte på tre campusar. Hovudcampusen ligg fire kilometer vest for Glasgow sentrum. I april 2014 blei overvakingsvarslaren Edward Snowden vald til rektor ved University of Glasgow, ei stilling han etter planen skal ha i tre år. Mange prominente personar har studert og undervist ved universitetet, for eksempel fysikaren Lord Kelvin, «økonomiens far» Adam Smith, ingeniøren James Watt, og fleire nobelprisvinnarar.

Glasgow er den største byen i Skottland, med om lag 600 000 innbyggarar. Byen ligg sentralt i landet ved elva Clyde. Han har avla kjende musikkgrupper som Belle & Sebastian og Franz Ferdinand, og er heimby for fotballrivalane Celtic FC og Rangers FC. Skipsindustrien var, og er stadig, svært viktig for Glasgow.

Bustad

Universitetet har studentbustader til leige både på og utanfor campus. Grunna stor pågang vil studentar som tek eit heilt år eller ein grad ved universitetet bli prioriterte. Universitetet hjelper studentar som ikkje får studentbustad med å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2022

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2022 - 16.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å skaffe bolig!

Undervisningsformer

Undervisningen har bestått av 1 seminar per uke i hvert fag som varer i cirka 2 timer. Spørsmål til timen ble levert ut på forhånd, sammen med en leseliste. Personlig ble det ganske mye når jeg hadde 3 fag samtidig i tillegg til å delta i studentlivet, så det gikk aldri å komme gjennom alt det anbefalte på forhånd.

Vurderingsformen er litt ulik fra fag til fag. I et fag har jeg kun 1 essay som teller 100 %. I et annet fag 2 essays på 50 %, og i det siste 1 essay på 0 %, 1 på 50 % og en digital eksamen på 50 %. Mange av eksamnene er trolig digitale i år fordi universitetet har hatt problemer med å skaffe nok plass til alle på campus.

Vurdering av emnetilbodet

Ikke forvent at du ender opp med faget du har mest lyst på. Denne høsten var det flere studenter enn det var plasser på fag. Jeg fikk kun ett av fagene jeg ønsket meg, og det siste faget var ikke på plass før 2 uker inn i semesteret. Jeg kjenner også noen andre fra Norge som endte opp med et fag for semester 2, uten at universitetet har tatt seg tid til å fikse dette. Jeg hadde heldigvis valgt "byen" fremfor "fag", slik at det ikke ble en altfor stor skuffelse for min del.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått relativt lite faglig utbytte, men det handler nok mer om mine prioriteringer. Det har allikevel vært spennende problemstillinger i fagene, og essay-stilen er noe jeg tror er en god erfaring å ta med seg videre når man skal skrive masteroppgave. Engelsken min har ikke endret seg så mye siden jeg kom hit, men det har gått greit i undervisningen og sånn ellers.

Universitetsområdet og byen

Jeg var nokså skeptisk før jeg kom til Glasgow, da jeg hadde vært i sentrum av byen ved en tidligere anledning. Heldigvis er West-End som er området universitetet ligger i, noe helt annet enn den nedslitte delen av Glasgow sentrum. Det er et utrolig koselig område i gammel arkitektur, med det meste du trenger, slik at du sjeldent trenger inn i sentrum dersom du bor i denne delen av byen.

Når det kommer til kollektiv-transport har du valget mellom buss og subway (og til dels tog, men det brukte jeg aldri selv). Subway'en går i en sirkel fra sentrum til west-end og innom på sørsiden, så du kommer deg ikke overalt med den. Men jeg bodde heldigvis mellom 2 subway stopp, så jeg brukte for det meste det. Jeg begynte med månedskort, men innså at jeg ikke dro like mye til sentrum som jeg trodde, så jeg vil anbefale å sette inn en sum på kortet og heller fylle på ved behov. Subway'en stopper allikevel å gå rundt ca. 23:20 (og tidligere på søndager), noe som er litt kjipt. Bussene går litt mer overalt, men man kan ikke alltid stole på at de kommer når de skal. Jeg ventet i 25 minutter på en buss, som skulle ha stoppet 2 ganger i løpet av den tiden. Så om du har dårlig tid ikke sats på å ta bussen. Jeg har brukt en del taxi når jeg f.eks skal til og fra busstasjonen for å ta buss til flyplassen eller hjem på nattestid, og har som regel ikke betalt noe mer enn 7-10 pund for en taxi-tur fra sentrum til West-end.

Butikker og kafeer er som regel åpne alle dagene i uka, men stenger mye tidligere enn vi er vant til i Norge, så det er noe å være obs på den første tiden. Matbutikkene er imidlertidig lengre åpne enn f.eks klesbutikkene.

Bustad

Halvårsstudenter er ikke garantert å få bolig gjennom universitetet, og dersom du blir plassert på venteliste er det ikke verdt å vente - de gir aldri ut bolig til noen på venteliste ble det kommunisert til meg da jeg tok kontakt med universitetet. Det er nok lett å la seg skremme av det private studentbolig-markedet, hvor det er leiekontrakter som varer lengre enn ett enkelt semester. Men det er mange som trenger studentbolig neste semester og som trolig vil kunne ta over kontrakten, og det er også flere kontrakter som lar deg si opp dersom du ikke kommer inn på universitetet allikevel. Jeg angrer veldig på at jeg ikke gikk for dette tidligere, men det blir også tidlig utsolgt - så dette må nok vurderes med en gang du vet at du vil til Glasgow - søk så tidlig som i januar/februar!

1 måned etter at jeg offisielt fikk plass på universitetet i mai og begynte boligsøket for alvor fikk jeg napp på Spareroom (Finn.no -aktig nettside) i midten av juni. Jeg ble boende i West-End, rett ned gata fra universitetet i en stor leilighet med en annen student jeg ikke kjente fra før, og betalte 600 pund inkludert strøm og internett og eget bad. Men jeg anser meg selv som utrolig heldig på dette punktet. Mange av utvekslingstudentene jeg kjenner bor utenfor Glasgow eller på hostell. Dette har lagt en viss demper på studentmiljøet fordi det blir vanskelig for dem å komme seg hjem om kvelden ettersom kollektivtransporten går sjeldent etter kl. 11.

Sosialt miljø

Universitetet har et society for omtrent alt - det finnes så utrolig mye gøy å engasjere seg i! Jeg brukte nok mesteparten av tiden min på å engasjere meg i ulike societies, noe jeg anbefaler på det varmeste. Her møter masse forskjellige folk, og det er gøy å komme seg litt bort fra jusmiljøet som vi har i Norge. Om jeg skal anbefale et society (/2) ville jeg gått for GUU debating og Dialectic Society (det er basically de sammene folkene i 2 forskjellige foreninger).

Når det kommer til freshers-week ol. er ingenting "forced", slik at du går på det du selv vil. Det betyr også at du må være litt på ballen for å blir kjent med andre.

Det internasjonale miljøet hadde dessverre ikke så godt opplegg i år, men det skyldes trolig corona, slik at de ikke visste hvor mange som faktisk kom til å delta i velkomst-ukene. Derfor ble det for mange utvekslingsstudenter til at opplegget ble bra, og det ble derfor til at jeg ble hengende mer med norske eller britiske studenter.

Det finnes et sosialt fellesskap for nordmenn --> ANSA Glasgow

Haust 2021/Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021/Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

13.09.2021 - 09.09.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å finne bolig i god tid før studiestart siden utleiemarkedet er veldig presset på grunn mange studenter og få boliger.
Det er også lurt å melde seg opp til mange forskjellige fag første uken for å finne ut hva man interesserer seg for, før man bestemmer seg for hvilke tre fag man liker best. Å melde seg opp i fag veldig tidlig var ikke så viktig for oss som tok LLM 2021/2022 siden det ikke var noen øvre grense på antall studenter i hvert fag.

Undervisningsformer

Høsten 2021 var undervisningen digital på grunn av Covid. Våren 2022 gikk universitetet tilbake til fysisk undervisning, som jeg synes var veldig positivt. Undervisningen lignet mer på seminarer enn klassiske forelesninger. Det er derfor mer aktiv deltakelse i timene enn ved UiB, men det er ikke høye krav til hva som forventes at man kan svare på. Likevel er det mye å lese til hvert fag, i snitt 100 sider i uken. Siden man har tre fag per semester, blir dette 300 sider uken. De færreste klarer å lese alt i alle fag, og siden man på de fleste eksamener skal velge 2 av ca. 4 oppgaver må man heller ikke kunne alt pensum som blir gitt.

I tillegg til pensum må man levere et essay i hvert fag som normalt teller 25% av karakteren i faget. Essayet skrev vi midt i semesteret i en uke der vi som oftest hadde undervisningsfri i faget, eller i det minste ikke nytt pensum. Karakteren på eksamen teller 75%, og er normalt en 2 timer lang skoleeksamen. På grunn av Covid hadde vi hjemmeeksamen over 24 timer som man i teorien skulle bruke 2 timer på å besvare.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte LLM ved Universitetet i Glasgow på grunn av det gode emnetilbudet. Jeg tok LLM i Competition Law and Policy og hadde alle fagene som tilhørte denne LLMen bortsett fra Law and Markets. Dersom man ønsker en LLM-spesialisering, slik som Competition Law and Policy, må man velge 5 av 6 fag innen den spesialiseringen. Konkurranserettsfagene var veldig spennende med gode forelesere! En av foreleserne i konkurranserett skal fortsette å undervise ved universitetet, men de to andre sluttet dessverre etter våren 2022.

Fagleg utbyte og språk

Alle de konkurranserettslige fagene var veldig bra med godt faglig utbytte. Foreleserne var flinke, og særlig Advanced International Competition law var gøy siden hvert seminar bestod av et dagsaktuelt konkurranserettslig tema. Jeg valgte å bytte ett av fagene i konkurranserett-"modulen" med Climate Change Law. Dette faget var nytt høsten 2021, så det faglige opplegget var ikke så stødig som det kanskje blir framover, men foreleseren var veldig positiv og engasjerende!

Masteroppgaven skrives fra slutten av mai til slutten av august, og er på maksimalt 12 000 ord. Det er OK med tid, men litt kjipt at sommeren går med til skriving. Det er også mindre veiledning enn man vil få ved UiB, med bare to veiledningstimer. Grundigheten og varigheten av disse veiledningstimene kan også variere fra veileder til veileder da noen er mer engasjerte enn andre. Det første møtet består av overordnet diskusjon om tema og disposisjon, mens det andre møtet er konkret veiledning til ett kapittel på maksimalt 3000 ord. Jeg synes likevel det gikk overraskende greit å skrive oppgaven ettersom vi hadde fått god skrivetrening gjennom seks obligatoriske essay samt pensum som inkluderte fagartikler.

Det største utbyttet fra LLMen har nok likevel vært det språklige utbyttet. Det kan være litt tungt i starten å lese pensum og skrive på engelsk, men man kommer veldig fort inn i det, og jeg er i ettertid veldig glad for at jeg har blitt trygg på å skrive og lese akademisk engelsk.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en kjempeflott by! Universitetet er lokalisert på West End rett ved en kjempeflott park som er helt fantastisk å gå spaserturer i. Jeg anbefaler derfor på det sterkeste å bo på West End i nærheten av parken/universitetet. Det er også mange hyggelige cafeer og restauranter i nærheten av universitetet som er verdt å besøke.

Bustad

Universitetet har flere studentboliger lokalisert på West End, men det finnes også mange private studentboliger i tillegg til kollektiv på det private utleiemarkedet. Ulempen med private studentboliger er at utenlandske studenter typisk må betale for et halvt eller et helt år av gangen istedenfor månedlige betalinger. Når det gjelder vanlige private boliger bør man merke seg at ikke alle utleiere er seriøse, så universitetet har en egen guide for hva man må være obs på når man skal leie privat. Jeg endte opp med å bo i en veldig hyggelig Airbnb på West End og var veldig fornøyd med det, men dette var ganske dyrt sammenlignet med andre alternativer. Fordelen var likevel at det er en veldig trygg måte å leie på når man ikke kjenner stedet man skal til.

Sosialt miljø

Under første semester var det litt vanskelig å bli kjent med medstudenter på grunn av digital undervisning, og fordi mange ikke reiste til Glasgow før til andre semester. Når forelesningene ble fysiske var det mye enklere å bli kjent med nye folk, og de fleste er svært hyggelige! Det er et veldig internasjonalt miljø, og man blir fort kjent med studenter fra hele verden.

Jeg vil også anbefale å reise litt rundt i Skottland! Steder som er veldig hyggelige å reise til er Luss, Fort William, Stonehaven og Edinburgh. Særlig togturen fra Glasgow til Stonehaven er veldig flott og anbefales på det varmeste! Fra Stonehaven er det en veldig flott og enkel tur til Dunnottar Castle som er verdt å gå dersom man har tid. Edinburgh er bare en 45 minutters togtur fra Glasgow sentrum, så det er fullt mulig å ta en dagstur til Edinburgh dersom man ønsker det!

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

10.01.2022 - 27.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Glaswegians kan ha en veldig tykk aksent, og kan være vanskelig å forstå. Hvis dere vil øve dere så kan dere lese en av bøkene til Douglas Stuart, der handlingene foregår i Glasgow og dialogene skrives på Glaswegian. Angående reise er det oftere billigere (og enkelt) å fly til Edinburgh og ta bussen til Glasgow derifra. Husk regnjakke :-)

Undervisningsformer

Undervisningsform varierer fra fag til fag, men som regel er det lectures du må se selv og fysiske seminarer ca. én gang i uka. Mye mulig covid påvirket mye av opplevelsen for meg, fordi eksamen ble omgjort fra 2-timer til 24-timers åpen bok. Dette medførte at man kunne ta det litt roligere med lesingen. Karakteren kan være basert på eksamen alene, essay eller en blanding - sjekk hva som gjelder for dine fag om det er betydningsfullt for deg.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde fagene Equity and Trust (LAW2039), Foundations of Evidence Law (LAW2052) og Contemporary Issues in Healthcare Law (LAW4141). Anbefaler det siste på det sterkeste, veldig interessant og endel lettere enn de andre fagene til tross for høyere nivå. Emnetilbudet for utveksling på vårsemesteret var egentlig ikke så veldig bra sammenlignet med høstsemesteret, men fortsatt endel interessante fag.

Fagleg utbyte og språk

Mye spennende fag. Vanskelig med akademisk engelsk i starten, og særlig fordi mange i seminarende (og lærerne) ofte var fra Glasgow og hadde bred aksent.

Universitetsområdet og byen

Uni ligger i west end, og har ganske bra muligheter for lesing, spising osv. Selve universitetsbygget er jo også kjent for sitt vakre utseende. Veldig mange koselige cafeer og brunch-steder i west end, og en kjent park (Kelvingrove) der ungdommen pilser hvis det er fint vær. I byen er det mest liv, med mange gatesangere etter arbeidstid og i helgene. Også her shoppingen er (dog endel vintage i west-end). Bargaten ligger vest i byen (men ikke helt west-end), og her ligger alle klubbene (Mango ble en favoritt). Ellers er det barer rundt hvert hjørnet og helt vanlig å ta seg en pils kl. 11 på en tirsdag.

Bustad

Jeg bodde på studentboligen "Blackfriars" som jeg fikk tilbud om fra universitetet i Glasgow (UofG) noen uker før jeg skulle reise ned. Det var (kanskje på grunn av covid) et stor boligproblem, der mange slet med å finne bosted. UofG hadde en søknadsprosess der man kunne søke om plass på studentbolig, men jeg fikk ingen av de boligene jeg hadde søkt på. Det er vanlig for studenter å bo i West End (der skolen ligger). Likevel var det fint å bo i byen, fikk se mye mer av Glasgow livet ved å reise fra byen til skolen. Det er en enkel subway til West End fra byen. Bargaten er mellom West End og Blackfriars (vest i byen ca.), så mulig å gå hjem fra byen også som var digg. Anbefaler å bo på studentbolig, mitt sosiale nettverk var først og fremst studenter som bodde samme sted.

Sosialt miljø

Før jeg reiste ned ble jeg medlem av en rekke Facebook-grupper (University of Glasgow freshers 2022 osv.), der mange lagde WhatsApp grupper for de som bodde samme sted, hadde samme interesser, studerte det samme osv. Dette var ekstremt viktig for min sosiale opplevlese, da nesten alle jeg møtte under utvekslingsoppholdet var folk jeg møtte via Whatsappgruppene. Anbefaler å bli med på alt sånn med en gang / før du reiser :-)

2021

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

13.09.2021 - 17.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Gratulerer med plass ved University of Glasgow!

Det viktigste forberedende tipset jeg kan komme med er: Skaff bolig - tidlig! Glasgow er delt inn i ulike bydeler, og universitetet ligger i West End, og dersom jeg skulle valgt på nytt ville jeg valgt bolig i denne bydelen.

Undervisningsformer

Høstsemesteret 2021 var første semester tilbake på campus for de lokale studentene. Dessverre med tiltak som avstand og munnbind, men vi slapp unna undervisning gjennom Zoom. Undervisningsformen ved University of Glasgow ligner på seminarmodellen vi er vant med fra UIB. Jeg tok level 3 og 4 fag, hvor det er seminar på 2 timer én gang i uken, per fag. For å fylle kravet til 30 studiepoeng måtte jeg ha tre ulike fag. Det er ikke forelesninger i disse fagene, men man får tett oppfølgning med tanke på litteratur og artikler som skal leses i forkant av timen. Gruppene er på ca. 30-50 studenter (varierer fra fag og popularitet) med en professor som leder seminarene, og det er i stor grad lagt opp til diskusjon i timene. Rent praktisk hvordan seminarene er lagt opp varierer ut ifra professor's ønske. I ett fag hadde vi gruppepresentasjoner hver uke, mens i andre fag fikk man utdelt spørsmål i forkant av seminar som alle måtte forberede seg til og deretter ble det lagt opp til felles diskusjon.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved University of Glasgow er godt, og det er mange ulike og spennende fag å velge mellom. I forkant av semesteret skriver man en 'ønskeliste' med fagene man ønsker seg, men det kan være greit å være obs på at universitetet er sent ute med å bekrefte og dele studenter inn i de ulike fagene. Informasjon om hvilke fag jeg skulle ta var ikke klar før en uke før oppstart. Det er også et godt tips å sjekke studentmailen hyppig i denne perioden. Selv var det ett fag jeg ikke kunne ta på grunn av kollisjon på timeplanen, og da fikk jeg bare velge i fagene hvor det var ledig plass igjen - og det var ingen av fagene jeg opprinnelig hadde på min liste.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært godt, og professorene har vært flinke å velge ut tema som engasjerer studentene. Det jeg ble mest overrasket over var at måten de studerer juss på er veldig annerledes enn hva vi er vant til fra UIB, med mye større vekt på å lese og skrive akademiske artikler. Vi jobbet svært lite med praktiske problemstillinger. Når det kommer til språket, så er professorene jevnt over positivt overrasket over det språklige nivået til utvekslingsstudentene - de fleste er imponert med tanke på at engelsk ikke er vårt førstespråk. Så dette hadde jeg ikke bekymret meg over!

Universitetsområdet og byen

'People make Glasgow' lever virkelig opp til sitt rykte - folk er hyggelige, og imøtekommende, spesielt med tanke på å gi en hjelpende hånd til folk som ikke kjenner byen fra før. Universitetsområdet er nydelig, og nesten som tatt ut fra Harry Potter-filmene!Bustad

Høstsemesteret var det svært vanskelig å skaffe seg bolig, og universitetet prioriterer ikke studenter som er i Glasgow for ett semester. De aller fleste utvekslingsstudenter ender derfor opp med å skaffe bolig gjennom det private markedet. Apper som SpareRoom, Rightmove og Zoopla kan være grei å merke seg. Det vil også komme flere Facebook-grupper for internasjonale studenter som leter etter bolig i Glasgow. Når det gjelder standard, så er den nok jevnt over hakket lavere enn hva vi er vant med i Norge - men dette var i utgangspunktet ikke noe problem!
Selv ble jeg boende et stykke utenfor sentrum (East end) sammen med to andre utvekslingsstudenter, og ble avhengig av buss til universitetet, som tok ca. 40-45 minutter. Selv om Glasgow er en stor by er dessverre kollektivtransporten svært begrenset og vanskelig å forholde seg til. Jeg anbefaler å skaffe seg bolig i gåavstand til universitetet!

Sosialt miljø

Universitetet har mange 'undergrupper' man kan arrangere seg i - alt fra sport til strikking. De har også et eget Nordic society som samler studenter fra universitetet, på tvers av studier, fra Norge, Danmark, Sverige og Finland. Jeg anbefaler sterkt å dra på guidet tur med "International Student Tours Scotland-Glasgow" (Facebook). De arrangerer flere turer gjennom hele semesteret, til de mest populære stedene og severdighetene i Skottland. Selv fikk jeg oppleve flotte steder i Skottland (f.eks.: Harry Potter Bridge, Glen Goe, St. Andrews) og 2-dagers tur til Isle of Skye. En tur til the Highlands anbefales sterkt!

Haust 2021 - BA i biologi

Haust 2021 - BA i biologi

15.09.2021 - 15.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Før jeg reiste var det hele litt usikkert på grunn av pandemien, men jeg bestemte meg for å reise i midten av sommeren. Jeg prøvde å finne plass å bo via spareroom.co.uk. Den var veldig grei, men jeg endte opp med å måtte poste en annonse selv og etter noen dager tok noen kontakt med meg som hadde ledig rom i et kollektiv. Dette fikk jeg ordnet ca. en måned før jeg reiste.

Undervisningsformer

Det meste var digitalt, men det var fysiske seminarer og tutorials.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var så som så, og det var ikke lett å finne ut av hvilke fag jeg kunne ta. Som erasmusstudent måtte jeg sende mail til kurslederne for å spørre om man kunne ta det enkelte faget, som jeg syntes var litt tungvint. I tillegg henger semester 1 og 2 veldig mye sammen ved Universitetet i Glasgow, så det var mange fag som gikk over to semestre.

Fagleg utbyte og språk

Jeg endte opp med å ta litt tilfeldige fag, men jeg har blitt mye stødigere i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Jeg endte opp med å bo i West End, 5 minutter fra universitetet. Det tok ca. 40 min å gå inn til sentrum, men subwayen gikk veldig ofte og var billig. Det er i West End de fleste studentene bor da det er her universitetet ligger. Dette er også et veldig fint område, med gamle bygninger og kirker. I tillegg er det mange cafeer, restauranter og butikker i området, spesielt på Byres Road. Universitetet og bygningene rundt er veldig fine, og parken like ved (Kelvingrove Park) er veldig flott. I tillegg ligger også botanisk hage like ved Byres Road.

Bustad

Standarden på boligene i West End er ikke mye å skryte av. Og siden jeg endte opp med å bo i et privat kollektiv (man har ikke rett på universitetets studentboliger når man bare er et semester) var standarden i leiligheten ganske dårlig. Det var en syv-manns leilighet med to etasjer. De som jeg bodde med var også studenter ved Universitetet i Bergen.

Sosialt miljø

Jeg endte opp med å være veldig mye med de i kollektivet. I tillegg har universitetet mange ulike klubber, både innenfor sport men også Nordic Society for eksempel. Og gjennom fadderuken får man god introduksjon til alle disse klubbene, og det er veldig lett å involvere seg i noe. På grunn av mye digitalt på studiet var det vanskeligere å bli kjent med de jeg hadde fag med. Men som sagt var det noen fysiske tutorials.

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2021 - 15.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Mitt beste tips er å starte med å se etter sted å bo så tidlig som mulig, kanskje før sommerferien om du drar på høsten. Jeg og en annen jente fra UiB var veldig heldige ettersom vi fikk leie to rom hos en skotsk jente som vi kjente noen som hadde leid av hos tidligere. Vi bodde i West End (anbefales!), og rett ved Kelvingrove Park som ligger like ved skolen. Det finnes også studentboliger i West End. Det kan også være lurt å skrive i "UofG Visiting Students" group på facebook for å forsøke å finne bolig.

Noe jeg skulle ønske at jeg visste før jeg reiste var at det er mulig (og lurt) å fylle ut flere fag i OLA-avtalen for forhåndsgodkjenning enn de fagene du faktisk kommer til å ta. Dette for å få Erasmus-stipendet så tidlig i løpet av semesteret som mulig. Grunnen til dette er at når du søker om forhåndsgodkjenning av fag så er det en god sjanse for at du likevel ikke får plass på disse fagene, og dermed må søke om nye fag med etterfulgt godkjenning av både UiB og UofG. Når det er sagt så er det en del fag å velge mellom, så det verste som skjer er at du får litt mer penger mot slutten av oppholdet bare (hvis man fortsatt får Erasmus-stipend etter 2021 pga Brexit?). Du får vite hvilke fag du har fått plass på ca. uken før skolen starter, så det er lurt å følge med på student-eposten denne tiden dersom du må velge noen andre alternative fag.

Det er også en del forberedelser å gjøre før avreise. Formell søknad til UofG etter du har fått plass fra UiB. Dette får man e-post om fra Glasgow om på våren/ mot sommeren. Selvom det er en del å gjøre så får man god informasjon fra det internasjonale temaet til UofG om hvordan søknadsprosessen foregår.

Undervisningsformer

Jeg hadde tre fag hvor jeg fikk 20 Glasgow Credits per fag, aka 10 ECTS/ norske studiepoeng. Ett av disse dagene var et helårsfag, men jeg fikk lov til å ta dette faget kun ett semester. Husk da å avklar med professoren at du får anledning til å ta en eksamen som gir 20 Glasgow Credits selv om du bare tar faget ett semester. Fagene er delt inn i Level 1 til og med 4. Jeg tok kun level 3 og level 4 fag, og det anbefaler jeg virkelig! Merket ingen forskjell i vanskelighetsgrad på level 3 og 4. Disse fagene er for de eldste studentene, men uten at dette er spesielt vanskelig sammenlignet med UiB. Fordelen med level 3 og level 4 fag er at fagene er seminar-basert, og ikke har andre former for undervisning i tillegg slik som level 1 og level 2 fag. I tillegg så er det en fordel at det er få i klassen på level 3-4 fag, slik at sjansen for fysisk oppmøte til tross for corona er stor også neste semester. Vi hadde fysiske seminarer, mens en del level 1-2 fag gikk digitalt pga. antall studenter. Det er en del å lese til hvert seminar, alt fra 50-200 sider, så det er en del å gjøre sammenlignet med andre steder man kan reise til tror jeg. Men likevel ikke mindre å lese til level 1 og 2 fag. Det er stort sett artikkel-basert, og alt var tilgjengelig online. Vi hadde også en lese-uke midt i semesteret hvor man fikk hentet seg litt inn. Så med vanlige arbeidsdager var lesingen helt overkommelig. I tillegg ble det i alle fall ikke for oss en "eksamensperiode" slik man er vandt med fra UiB, så mengden ble heller bare spredt litt mer utover. Jeg hadde følgende fag:
*Criminal Justice. Dette faget ønsket jeg å ha da flere studenter har skrevet mye positivt om dette faget i tidligere rapporter. Faget handlet om ulike modeller for straffesystemet, og særegne trekk ved det skotske og engelske systemet. Seminarene dreide seg mye om å diskutere fordeler og ulemper med ulike systemer. Spørsmålene får man på forhånd av seminarene i alle fagene. Eksamensformen bestod av et essay (50%) som vi hadde veldig god tid på, og en hjemmeeksamen (24 timer- men som skulle erstatte en 1-timers skoleeksamen).
*Wrongful Conviction. Dette faget hadde jeg opprinnelig ikke søkt på, men ble veldig fornøyd! Det var samme foreleser i dette faget som i Criminal Justice, og bygget i stor grad på Criminal Justice. Enkelt forklart så dreide det seg mye om å se på "true crime" saker. Det var ulike temaer for hvert seminar- feks "confession evidence"- hvor vi da diskuterte hvorfor og i hvor stor grad tiltalte gir en falsk tilståelse. Vi brukte mye tid på å diskutere ulike sikkerhetsventiler som kan fungere for å redusere feks falske tilståelser. Det var en del å lese til dette faget. Likevel var det nokså enkelt å forstå artiklene, samtidig som det var spennende. Eksamensformen var som for Criminal Justice.
*Politics of Labour Law. Dette faget hadde jeg ikke søkt om, men fordi det var såpass fult på de fleste fagene endte jeg og en annen fra UiB opp med dette faget. Faget omhandlet forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver fra verdenskrigene og frem til nåtid. Derfor var det også en del gamle tekster vi måtte lese, hvilket var nokså utfordrende. Det var et veldig teoretisk fag, som etter min mening handlet like mye om politikk og historie som juss. Det positive var at seminarlederen var flink til å forklare mye fra tekstene vi skulle lese, og gjennom seminarene følte jeg at jeg fikk den kunnskapen jeg trengte. Eksamen ble en 7-dagers teori pga. corona, som skulle erstatte en 2-timers skoleeksamen. Selv om eksamene overlappet litt hadde vi altså god tid til eksamen, og langt mindre stressende enn UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var bra. Det eneste var som nevnt at mange av fagene ble fylt opp selv om jeg meldte meg opp til fag tidlig. Det er derfor lurt å finne noen backup-fag før du reiser. Jeg er stort sett godt fornøyd med fagene jeg endte opp med, og utbyttet av disse. Seminarene var veldig bra- og eksamen/essay-spørsmålene bygger utelukkende på det som er gjennomgått i seminar. Det er nokså intensivt fra midten av september til desember. Eksamensdatoene får man sent, i slutten av november. Men man får tidlig vite at eksamene vil foregå i perioden fra ca. 6-17 desember. Jeg var også fornøyd med at to av fagene hadde et essay man skulle levere før eksamensperioden som telte 50% av karakteren. På den måten ble vurderingene spredt litt utover. Fordi vi hadde mye tid tilgjengelig til essay, var jeg samtidig glad for at det ene faget hadde en 100% eksamen. Er det en ting du lærer av utveksling til Glasgow så er det å skrive essay. I strafferettsfagene fikk man også levere "formative-essay", som er som en oblig som ikke telles på karakteren- altså kun for å få kommentarer på skrivestil og hvilken karakter man ville ha fått. Dette var veldig greit for å få litt skrivetrening før de tellende essayene- og eksamen. Etter å ha skrevet mye praktikum på UiB var det interessant å lære en "ny" skrivestil gjennom essay.

Fagleg utbyte og språk

De to første ukene slet jeg litt med å forstå foreleseren i strafferettsfagene da han snakker nokså bredt skotsk. Dette kom seg heldigvis nokså raskt, og jeg etterhvert tenkte jeg ikke noe spesielt over det. Foreleseren i "politics of labour law" snakket imidlertid "pent" skotsk, og var enkel å forstå. Jeg føler jeg har fått frisket opp engelsk muntlig gjennom diskusjoner i seminarene, men spesielt har fått frisket opp og blitt bedre i å skrive på engelsk gjennom essayene. Vi fikk leselister med tilhørende spørsmål til hvert seminar som vi skulle forberede oss til, og som vi diskuterte og ble forelest i i seminar. Videre var essay og- eksamene basert på temaene fra seminarene slik at man fikk jobbet med noen av temaene over litt lenger tid. Jeg er godt fornøyd med det faglige utbyttet av denne studieformen, som jo likner nokså mye på det man er vandt med fra fjerde året fra UiB (med unntak av forelesninger).

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et utrolig fint bygg! Det er flere bygg i nærheten av selve Universitetet hvor de seminarene foregikk. I tillegg er det et bibliotek/lesesal rett ved universitetet. Det er også et treningssenter som likner på "Sammen" i Bergen- med ca. samme pris for ett semester, som ligger rett ved skolen. Glasgow er en utrolig kul by, og folk er utrolig hyggelige og hjelpsomme. Det sies at "people make Glasgow" av denne grunn. Det er massevis av restauranter, cafeer, puber, barer og utesteder- og alt dette var åpent gjennom hele semesteret til tross for corona. For å nevne noen favorittrestauranter og cafeer så kan brunsj på Urban West (rett ved skolen) og den greske rett ovenfor Urban West anbefales. Mine to favorittrestauranter ble fort Chaakoo (indisk) og søsterrestauranten, Topolabamba (meksikansk). Hallomni (gresk) og Cafe Andaluz (tapas) var også veldig bra. Skal du til Edinburgh anbefales brunsj på Urban Angel og en litt finere middag på Chaophraya med utsikt over byen, eller italiensk på Bella Italia (som alltid er full til forskjell fra i Glasgow). Det er mange utesteder- feks the Garage, Bamboo, Sanctuary, og Lolas (sistnevnte er det flere internasjonale fester). The Dockyard Social var også veldig bra- en slags mathall som du kan bestille fra den restauranten du vil og med musikk. Da vi var der var Lewis Capaldi innom, så kanskje en god sjanse for å se han der hehe. Anbefaler virkelig også en drink og eller lunsj på Chorintian. Maten er ikke den beste, med stedet er veldig fint og drinkene veldig gode.

Bustad

Se som sagt tidlig etter sted å bo. Jeg anbefaler West End, da bussene sjeldent er på tid (i tillegg til at de stopper utrolig mange ganger på en kort strekning). Jeg bodde på Park Circus, som kanskje er ett av de fineste stedene i byen i tillegg til å være veldig nærme skolen og byen ellers. Det funker også å bo i East End hvis du ikke skulle finne noe i West End. Uber og Glasgow Cabs er nokså rimelige alternativer om man ikke skulle orke bussen. Finner du et sted utenfor gå-avstand til skolen kan det være et tips å sjekke hvor subwayen går, da denne nok er mer pålitelig på tid sammenlignet med bussen. Siden det er litt press på leiemarkedet er prisene ca. det samme som i Norge. Man må nok i alle fall regne med å betale 600 pund i måneden for bolig.

Sosialt miljø

Etter en (alt for) lang periode med stengt uteliv i Norge var det veldig gøy med fadderuke i Glasgow. Man ble ikke delt inn i grupper på samme måte som på UiB, men deltok på de arrangementene man selv ønsket. Det er også masse undergrupper hvor man kan være med på treninger eller bare det sosiale. Jeg var med ett par ganger med tennisklubben (uten å kunne tennis), og det virket som en veldig bra gjeng. Treningene krasjet med seminarene, så det ble derimot veldig kortvarig. Det jeg anbefaler på det sterkeste er å melde deg inn i gruppen på facebook med Erasmus/internasjonale-studenter i Glasgow turer! Jeg og flere av de norske erasmus-studentene dro på flere av disse turene. Den aller fineste turen som du absolutt bør dra på er Isle of Skye (google det for å skjønne hvorfor du må dit hehe). Prisene på en slik tur er mye bedre enn om du fikser reisen selv, i tillegg til at du får anledning til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. (International Student Tours Scotland (Glasgow)) heter gruppen. De har også turer til Harry Potter togbanen og slottet, og mye annet. Jeg og de andre norske var også med i Nordic Society gruppen sin "sitsit"- en litt mer formell middag med mange studenter fra de nordiske landene. Dette var veldig gøy! De arrangerte også Halloween- bar til bar. Det er altså masse å bli med på, så det sosiale leverte 10/10 til tross for corona.
Jeg søkte til Glasgow alene, men fant ut at det var en annen jeg kjente som skulle. Så vi fikset bolig sammen, og tok de samme fagene, men det er masse sosialt som skjer- så uansett om du søker alene så anbefales Glasgow på det sterkeste. En veldig kul og sosial studentby som har masse å by på!

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2021 - 15.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til University of Glasgow gikk veldig fint. Mitt inntrykk er at Glasgow gir god informasjon om hva som må gjøres før skolestart, og er relativt raske med å svare på spørsmål dersom man skulle lure på noe. Gjennom semesteret fikk vi ofte mail hvor de f.eks. oppdaterte oss om koronasituasjonen og ga oss informasjon om arrangementer eller studenttilbud.

Jeg anbefaler å se etter bolig tidlig. Vi (jeg og en annen fra UiB) opplevde at flere ønsket leietakere for minimum 6 måneder, som kan være problematisk når ett semester varer omtrent 4 måneder. For privat leie, så vi blant annet på www.rightmove.co.uk, www.spareroom.co.uk, www.gumtree.com, og www.zoopla.co.uk. Å skaffe leilighet ble likevel ikke en utfordring for oss. Jeg kjente en person som hadde vært på utveksling i Glasgow tidligere, og jeg kom derfor i kontakt med hennes tidligere roomie som hadde to ledige rom til oss nærme skolen. Vi bodde i bydelen West End, som anbefales på det sterkeste! Vi kunne gå til skolen på ca. 10-15 minutter og sentrum var kun et par minutter unna.

Undervisningsformer

Semesteret var preget av covid, i den forstand at vi måtte gå med munnbind i forelesning og det ble hjemmeeksamen. Vi slapp heldigvis undervisning gjennom Zoom og kunne lese på biblioteket.

Jeg valgte tre fag: én var level 3 og to var level 4. Fagene jeg likte best var Wrongful Conviction og Criminal Justice! Forståelige og spennende fag. Jeg merket ikke noe forskjell mellom fagene mtp. vanskelighetsgrad. Inntrykket er at level 3 og level 4 fag har mindre obligatorisk sammenlignet med lavere nivåer. Jeg hadde forelesning to timer i uken x 3 fag, så totalt 6 timer. Fordelen er at man har god tid til selvstudium, men også er fleksibel til å gjøre sosiale ting i ukedagene.

Det ble utdelt leseliste til hvert fag, inndelt i «essential reading» (som man burde lese før forelesningen) og «further reading» (som var frivillig å lese hvis man ville vite mer om et tema eller lignende). Det var ingen lærebøker som måtte kjøpes, da mesteparten på leselisten var artikler som man fant på nett og som ble linket til i et kursdokument vi fikk på starten av semesteret. Vi leste bare «essential reading», men jeg ble litt overrasket over mengden pensum. Omtrent 100-200 sider i hvert fag, hver uke. I tillegg var det spørsmål til stoffet som det var forventet at man hadde sett og svart på. Med normale arbeidsdager og jevnt arbeid gikk det likevel ganske greit å komme seg igjennom.

Forelesningen minnet ellers veldig om storgruppene vi har på UiB. For de fagene jeg hadde (Criminal Justice, Wrongful Conviction og Politics of Labour Law) var det ikke krav om muntlig deltakelse for å bestå eller få en spesifikk sluttkarakter, f.eks. at man måtte rekke opp hånden eller ha presentasjon.

Eksamensvurderinger og antall vurderinger varierer nok fra fag til fag. Vi opplevde at nivået var mindre krevende enn på UiB. I Criminal Justice hadde jeg én innlevering av et essay på 2000 ord i november som vi hadde et par uker på, og en exam (et mindre essay) i desember som måtte skrives på 24 timer. Innleveringene telte 50 prosent hver av den avsluttende karakteren. Jeg hadde tilsvarende vurderinger i Wrongful Conviction. I Politics of Labour Law hadde jeg kun én exam, som var innlevering av et essay på 2000 ord i desember.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var veldig godt. Det jeg likte med Glasgow, var at de tilbyr mange forskjellige fag. Det må imidlertid nevnes at jeg kun fikk ett av de tre fagene som jeg opprinnelig hadde søkt om. Kabalen går opp i starten av semesteret, og vi fikk da mail om at vi måtte velge nye fag siden flere fag var allerede fylt opp. Derfor er det lurt å finne eventuelle backupfag og ikke minst – sjekk studentmailen din ofte!

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var bra. I starten var det litt uvant med skotsk, men det venner man seg fort til! Norske studenter er generelt flinke til å både skrive og forstå engelsk. Derfor var det ikke særlig utfordrende for oss å henge med i timen eller skrive oppgaver. De fagene jeg valgte, nivå 3 og 4, hadde få praktiske problemstillinger. Det var et større fokus på å skrive akademiske artikler om et konkret emne.

Universitetsområdet og byen

University of Glasgow er fantastisk fint, og ikke minst stort! Det er flere bygg tilhørende skolen, f.eks. steder der man har seminarer, kantine, bibliotek og de har faktisk et museem også. Det lå et treningssenter to minutter å gå fra skolen, med svømmehall, styrkerom, spinningsaler, tredemøller etc. Treningssenteret hadde også gruppetimer. Tror jeg betalte rundt 1000 kr tilsammen for ett semester (studenttilbud). Ikke langt fra skolen finner du også Kelvingrove Art Gallery & Musem.

Ellers er Glasgow en veldig kul by å bo i! Ordtaket «People Make Glasgow» ser man ofte når man går gjennom sentrum, og ikke uten grunn. Folk er hyggelig og imøtekommende.

Det finnes mange gode spisesteder rundt om i byen. Anbefaler Urban West hvis du vil ha en digg frokost eller brunsj. Herifra kan du gå til Glasgow Botanic Gardens, som er et must. Favorittrestaruanter i sentrum var blant annet Halloumni, Topalabamba og Chaakoo. Dra også innom Dockyard Social for god steming og street food. Her møtte vi også den skotske artisten Lewis Capaldi, som var et pluss!!

Bustad

Som nevnt bodde vi i West End, som passet helt perfekt mtp. avstand til skolen og sentrum. Ettersom vi bodde sentrum, tok vi nesten aldri buss. De gangene jeg tok buss inn til sentrum, gikk de på tid og et par ganger i timen. En venninne av oss som bodde i East End, var avhengig av å ta buss til skolen og disse gikk dessverre ikke alltid på tid eller like ofte som de i sentrum.

Ellers er standarden på leiligheter noe lavere enn vi er vant med i Norge, men dette gikk helt fint.

Sosialt miljø

Jeg søkte til Glasgow uten å kjenne noen særlig godt fra før, men man blir veldig fort kjent med andre – enten via sosiale arrangementer eller ved å ta kontakt med andre utvekslingsstudenter. I starten av semesteret møtte vi to andre utvekslingsstudenter fra UiO, som gjorde oppholdet veldig hyggelig og sosialt!

University of Glasgow har flere undergrupper som man kan melde seg inn i, så her er det bare velge og vrake. Det var også et eget Glasgow Nordic Society, som inviterer til arragementer for hovedsakelig nordiske studenter men alle er velkomne. ANSA Glasgow har også enkelte arrangementer.

Vi kom tidlig over en gruppe på Facebook som heter «International Student Tours Scotland (Glasgow)», som arrangerer mange turer rundt om i Skottland. Dette anbefales på det sterkeste! Det er studentvennlige priser og en enkel måte å oppleve landet på. Vi reiste blant annet en helg til Isle of Skye, men også dagsturer til Harry Potter Bridge, Dunnottar Castle og Aberdeen. Det er også lett å ta buss eller tog til andre byer på egenhånd. Edinburgh er omtrent én time unna med tog, så dit dro vi flere ganger. Vi tok også buss til St. Andrews og Stirling.

Jeg har blitt veldig glad i Skottland og skal utvilsomt tilbake!

Haust 2020/Vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2020/Vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

12.09.2020 - 30.09.2021

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å se etter bolig så fort som mulig. For min del hadde det mye å si at det var i boks før jeg reiste, i tillegg til at det er fint å finne seg et sted som er i nærheten av universitetet og ligger i et hyggelig område. West End anbefales!

Undervisningsformer

Jeg var på utveksling under Covid 2020/2021, så forhåpentligvis er undervisningsformene ikke bare over Teams for de som reiser etter meg. Likevel, de kjører en relativt aktiv undervisningsform. Du har tre fag hvert semester, hvor du skal levere inn en obligatorisk oppgave (25 % av endelig karakter) og deretter eksamen (75 % av endelig karakter). Første oppgave er stort sett på rundt 1500 ord og eksamen som oftest ikke mer enn 2000 ord. Det er verdt å merke seg at de krever at man skal lese ganske mye til hver forelesning, hvor studentene forventes å svare på spørsmål. Likevel, det gikk fint å bare ha skumlest igjennom. 100 sider til hver forelesning ble litt for meget for meg, men det gikk veldig fint på eksamen for det!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns det var veldig bra! Jeg gikk Competition Law and Policy, den linjen var ny for mitt år, og jeg stortrivdes. En god balanse mellom krevende og spennende juss, og ikke minst veldig gode forelesere. Jeg kan ikke si så mye om tilbudene utover min egen linje, men de fleste av medstudentene mine virket fornøyd.

Fagleg utbyte og språk

Det er særlig språkutbytte jeg syns har vært noe av det mest givende med en LLM. Valgfagene mine har så absolutt gitt meg mye ny og nyttig kunnskap, men jeg føler virkelig at jeg nå behersker engelsk både skriftlig og muntlig meget godt. Dette var for meg et av de viktigste målene med LLM-en. Jeg er overbevist om at det er en fordel å bli god i akademisk engelsk og videre ha blitt godt kjent med engelsk juridisk språk.

Universitetsområdet og byen

Jeg ble forelsket i både by, universitet og skotter! Universitetsområdet ser ut som Galtvort og er utrolig vakkert. Glasgow er en veldig levende by, med utrolig mange hyggelige folk. Mange fine parker, kule puber, god mat og bra vintage. Det er i tillegg veldig enkelt å komme seg fra Glasgow til andre steder i Skottland; tar under en time til Edinburgh for eksempel.

Bustad

Jeg leide privat gjennom AirBnb og trivdes veldig godt med det. Jeg bodde der sammen med en annen student fra UiB. Leiligheten var nok generelt dyrere enn det du finner av studentboliger. For min del var det verdt å bo i en koselig leilighet, der alt fungerte godt og jeg forholdt meg til veldig hyggelige utleiere. Jeg trivdes såpass godt at jeg sørget for at to venninner av meg fra UiB leier den samme leiligheten i år og en venn av meg leier en annen leilighet av samme utleiere.

Sosialt miljø

Ettersom jeg var på utveksling under Covid, var det sosiale ganske utfordrende første semester. Men da det åpnet mer opp i løpet av vårsemesteret, ble det veldig mye bedre! Det er lagt opp til mye sosialt på universitetet, som man kan melde seg på. Det anbefales også å melde seg inn i ANSA.

Haust 2020/Vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2020/Vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

12.09.2020 - 30.09.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å melde seg opp til valgfag så fort det lar seg gjøre da noen har begrenset med plasser. Dersom man er usikker kan man melde seg opp til flere fag enn det som er obligatorisk og delta på seminarene, for så å melde seg av de man synes virker minst interessante.

Skolepengene betales inn i starten av første semester. Pengene man mottar fra Lånekassen første semester tilsvarer omtrent samme beløp som skolepengene. Det kan derfor være lurt å ha lagt seg opp litt sparepenger slik at man har noe å leve og bo for det første semesteret.

Det digitale biblioteket var svært bra, det er derfor ikke nødvendig å kjøpe bøker dersom man er komfortabel med å lese pensum på skjerm.

Undervisningsformer

En LLM ved UofG besto dette skoleåret av tre valgfag første semester, tre valgfag andre semester og skriving av masteroppgaven siste semester. Det var et seminar i uken per valgfag, altså tre seminar i uken de to første semestrene. Universitetets retningslinjer tilsa at det ikke var tillatt å gi mer enn 100 sider å lese per uke per fag. Leselisten per uke for alle fagene ble derfor vanligvis på 300 sider, men noe av litteraturen overlappet og noen bøker hadde svært lite tekst per side, så det var ikke så uoverkommelig som det kanskje høres ut som. I tillegg ble vi bedt om å svare på spørsmål i forkant av hvert seminar og innimellom fikk vi små oppgaver som vi kunne levere inn. Spørsmålene og oppgavene ble diskutert i det etterfølgende seminar, så det var en fordel å forberede seg til hvert seminar. Vi ble fortalt at seminarene skulle være svært interaktive, men siden de ble flyttet til Zoom og det i flere av fagene var svært mange studenter, var det flere som valgte å slå av kamera og mikrofon og med det ikke delta i gruppediskusjoner.

Vurderingsformen var lik i alle fagene jeg tok. Det var et obligatorisk essay som utgjorde 25% av den endelige karakteren og en eksamen som utgjorde de resterende 75%. Eksamen skulle opprinnelig være en to-timers skoleeksamen, men i år var det en hjemmeeksamen over 24 timer. I tillegg til dette var det i de fleste fag mulig å levere inn et frivillig essay i forkant av det obligatoriske. På den måten var det mulig å få konkrete tilbakemeldinger på et essay før det obligatoriske skulle leveres inn.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var veldig bra. Det var mulig å ta en generell LLM grad, da kunne man velge blant alle fagene som tilbys og sto fritt til å velge hvilket rettsområde man ville skrive masteroppgaven om. Det var også mulig å velge en spesialisert LLM, for dette skoleåret måtte da fire av de seks valgfagene pluss masteroppgaven falle innenfor fagene som hørte til den spesialiserte graden. Flere av de spesialiserte gradene er svært anerkjent og velutviklet, så mitt inntrykk var at de fleste valgte en spesialisering. Forutsatt at man hadde valgt de rette fagene, var det ikke noe problem å bytte spesialisering frem til slutten av januar.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok en LLM innen International Commercial Law og endte opp med å ta alle de konkurranserettslige fagene, herunder International Competition Law, Competition Law Enforcement, Advanced International Competition Law og International Merger Control. Det var et godt samarbeid mellom professorene som underviste i disse fagene, noe som bidro til å gi oss som tok alle fagene et helhetlig bilde av konkurranseretten i EU og USA. Så hvis du er interessert i konkurranserett vil jeg absolutt anbefale fagene.

I tillegg tok jeg fagene Corporate Governance og International Commercial Arbitration. Begge var interessante og jeg føler at jeg sitter igjen med et faglig utbytte, men ikke like godt som utbyttet av konkurranserettsfagene. Corporate Governance fokuserte mest på selskapsrett i UK, så dersom man ønsker å ta internasjonale fag ville jeg kanskje anbefalt å velge et annet. International Commercial Arbitration var etter min mening et litt lettere fag rent juridisk enn de andre fagene jeg tok.

Man får mindre veiledning når man skriver masteroppgave ved UofG enn ved UiB. Vi fikk en veileder som vi kunne møte to ganger. Det første møte var en litt løs samtale om tankene rundt masteroppgaven og hvilke ulike problemstillinger vi ønsket å skrive om. I forkant av det andre møtet fikk vi mulighet til å sende inn ett kapittel på maks 3000 ord som vi fikk kommentarer på. Kapittelet var grunnlaget for innholdet i det andre møtet. Det var altså ingen fra universitetet som leste gjennom hele masteroppgaven. Dette var likt for alle, og fungerte egentlig overraskende greit. Jeg synes jeg fikk et godt faglig utbytte av samtalene med veileder og prosessen med å skrive masteroppgaven.

Språklig vil jeg si at jeg utviklet meg mye, da jeg ble introdusert for mange nye fagrelaterte ord og uttrykk gjennom seminarene og litteraturen. Jeg lærte å skrive akademisk engelsk, noe jeg hadde vært lite borti tidligere. Muntlig ble jeg også bedre, men ikke helt på det nivået jeg skulle ønske ettersom det ble praktisert mindre engelsk enn ønsket grunnet lock down og strenge restriksjoner.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet besto i hovedsak av universitetet, treningssenter og bibliotek. Universitetet er veldig flott og det fungerte fint å sitte og lese på biblioteket. Universitetet ligger i enden av Kelvingrove Park som er en stor park som egner seg godt til å gå turer, møte venner og ikke minst mate ekorn om man har interesse for det.

Glasgow er en fin by, og det er alltid mye å ta seg til. Jeg kan særlig anbefale å spise skotsk frokost på The Bothy, afternoon tea på The Hidden Lane Tearoom, samt smake en Deep-fried Mars bar. Hvis du er interessert i å reise litt for å gå en nydelig fjelltur kan det anbefales å bestige Ben Nevis som er det høyeste fjellet i UK.

Bustad

Jeg leide via Airbnb og bodde i en stor leilighet i nærheten av den botaniske hage, 15 min gange fra universitetet. Det var ganske dyrt, men verdt det siden mye av tiden ble tilbragt hjemme grunnet lock down og munnbindpåbud på biblioteket. Jeg vil anbefale å bo i West End som er samme området som universitetet befinner seg i. Området er fint og er kjent for å være et av de tryggeste områdene i Glasgow.

Sosialt miljø

Med ukentlige seminarer og mange studentforeninger burde det ikke være noe problem å bli kjent med medstudenter. Selv ble jeg kjent med flere hyggelige studenter hvor noen tok en LLM mens andre studerte helt andre ting. For en person som liker å være sosial, var ikke det sosiale livet optimalt dette året. Når det er sagt, er jeg sikker på at det sosiale miljøet er mye kjekkere når det ikke er en pågående pandemi.

2020

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

12.09.2019 - 30.09.2020

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var veldig usikker på hvor jeg ville dra, så jeg endte opp med å bruke elimineringsmetoden. Jeg var sikker på at jeg ville være i utlandet i mer enn ett semester og da var LL.M. det beste (kanskje eneste?) valget å ta. Det begrenset valget en god del. En stor del av grunnen til at jeg ville være i utlandet i et helt år var at jeg ville bli ordentlig god i juridisk engelsk. Jeg tenkte at det ville være lettere å oppnå dette hvis jeg dro til et engelsktalende land, noe som begrenset valget ytterligere. Ettersom ett år er ganske lang tid, ville jeg ikke være altfor langt hjemmefra både mtp. reising hjem til jul og å få besøk. Europa var dermed et naturlig valg, noe som gjorde at jeg stod igjen med Storbritannia. I tillegg var det billigere å ta en LLM i Europa sammenliknet med Australia og USA, noe som også var en medvirkende årsak til valget.

For å velge hvor i Storbritannia jeg ville ta en LLM, syntes jeg informasjonsdagen som ble avholdt på UiB var nyttig. Jeg snakket med professorer fra ulike universiteter på stand og fikk et godt inntrykk av Glasgow (selv om den skotske aksenten var veldig sjarmerende tenkte jeg at den kunne bli en utfordring mtp. forelesninger, men det viste seg at de aller færreste professorene var skotske, jeg hadde i hvert fall ingen). I tillegg leste jeg studentrapporter fra tidligere LLM-studenter og sendte melding til noen jeg visste hadde vært på ulike studiesteder i Storbritannia (dette kan UiB også hjelpe deg med å finne ut av). Jeg fikk et ekstra godt inntrykk av Glasgow, både faglig og sosialt. University of Glasgow stod også på en liste som gjorde at man fikk ekstra stipend fra Lånekassen, så økonomisk sett var det også gunstig i forhold til andre steder (men dette kan endre seg fra år til år, så det må man undersøke). I tillegg syntes jeg universitetet hadde flere interessante linjer sammenliknet med andre universiteter i Storbritannia. Alt i alt fungerte elimineringsmetoden godt for meg, så det kan være en idé å prøve dersom man er helt blank – begynn med å avgjøre om du vil være borte i ett semester eller flere, og luk ut de stedene du vet du ikke vil dra til.

Studieveilederne på UiB kunne svare på spørsmål ifm. med søknaden til Glasgow, men etter å ha blitt akseptert på University of Glasgow, er det best å henvende seg direkte til studieveilederen i Glasgow. Sarah Shand var ansvarlig studieveileder det året jeg søkte og vet at hun fortsatt er det per dags dato (høst 2020). Hun er veldig hyggelig og behjelpelig, så ikke nøl med å kontakte henne.

Undervisningsformer

Fagene blir undervist i form av seminargrupper én gang i uka i hvert fag. Dette likner på seminarundervisningen vi har hatt i Bergen. Det er altså mye tid som går med til selvstudium, men det er man vant til som student fra UiB. Det som er utfordrende med alle fag (også på de andre linjene) er at det er veldig mye å lese før hvert seminar. De har satt en maksgrense på 100 sider i uka per fag og denne grensa ble som regel nådd i hvert fag hver uke. Jeg kjenner ingen som klarte å komme seg gjennom dette før hver time. Man må derfor prøve å lese det som er relevant til tema for timen (som man får vite på forhånd). Dette får man dreisen på etter hvert. Det er likevel noe man kan bli litt satt ut av i starten, men ikke la det stresse deg da det ikke er realistisk å skulle komme gjennom alt. Med det sagt, kan det hende at både fag og opplegg er endret i år pga. studiereformen i Glasgow. Dette kan sikkert årets studenter svare på.

Vurdering av emnetilbodet

Man kan velge mellom syv spesialiserte linjer – en såkalt spesialisert LLM. Man kan også ta en generell LLM. Det ene er ikke bedre enn det andre. Det kommer bare an på om man har lyst til å ta flere fag innen samme fagområde slik at det blir en spesialisering eller om man vil ta mange ulike fag på tvers av fagområder slik at det blir en generell LLM. Se denne linken for de ulike linjene: https://www.gla.ac.uk/schools/law/postgraduate/llm/.

Det året jeg tok LLM (2019/2020) måtte man velge fire fag som gikk over to semesteret med avsluttende eksamen i hvert fag. Det ble altså fire eksamener over åtte/ni måneder, noe som var rimelig overkommelig. Jeg vet at det har endret seg i år (2020/2021). Så vidt jeg har forstått har det økt til seks fag hvor tre av fagene er ferdig før jul og de neste tre før sommeren. Det bli altså tre eksamener før jul og tre eksamener på våren. Fagene er mindre, men jeg kan se for meg at dette blir mer hektisk da høsten går veldig fort. Særlig fordi man bruker mye av høstsemesteret på å bli kjent med byen og folk. I tillegg må man skrive essayer i hvert fag før eksamen, noe som tar tid både mtp. at essay-formatet er ukjent for oss nordmenn og fordi det tar litt tid å bli vant til å lese og skrive juridisk engelsk. Jeg har snakket med noen som er der i år og de sier det er ganske travelt, men at det fungerer greit. Kanskje lurt å høre med fakultetet om de kan fortelle hvem som er der nå sånn at man kan høre med dem om hvordan de synes det faglige opplegget er i år.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte linjen Intellectual Property and the Digital Economy med følgende fag: Trade Marks and Brands, Copyright in the Digital Environment, Contemporary Issues in Intellectual Property, Intellectual Property and the Market. Alle fag hadde et særlig fokus på den teknologiske utviklingen. En nærmere beskrivelse av fagene finnes på: https://www.gla.ac.uk/coursecatalogue/courselist/?code=LAW&name=Law under tittelen «Level 5». Jeg likte fagene godt og syntes det var veldig praktisk å ta fag innenfor samme fagområde da de overlappet litt. Det gjorde det lettere å komme inn i alle fagene. Alle undervisere, bortsett fra én, var veldig flinke og hyggelige. Denne ene professoren gjør at jeg vil advare mot faget Copyright in the Digital Environment. Det er et veldig spennende fag, men underviseren var dessverre helt elendig. Det er synd for han var faglig veldig dyktig, men ekstremt lite pedagogisk og det var ubehagelig å sitte i timen hans. Han hadde i hvert fall ikke tilnærmingen «ingen spørsmål er dumme». Jeg endte likevel opp med å skrive masteroppgave innen dette faget og vil anbefale faget på det varmeste hvis han ikke er underviser. Han fikk mange klager i løpet av året jeg var der, så man kan håpe at han ble tatt av faget. Det går kanskje an å høre med Sarah Shand hvem som er fagansvarlig neste år.

Det tar litt tid til å bli vant til å lese og skrive juridisk Engelsk. Jeg kan anbefale å kjøpe en online engelsk-norsk ordbok som heter Clue i ett år. Den var min beste venn i tillegg til Google translate. Etter hvert kommer man inn i det og tenker ikke over at man leser engelsk lenger. En av grunnene til at jeg dro til Storbritannia var at jeg ville bli ordentlig god i engelsk og det blir man virkelig etter å ha hørt, pratet og skrevet engelsk i et år både på skolen og på fritiden. Dette er en fordel når man skal søke jobb senere da mange stillinger krever at du skal beherske juridisk engelsk godt.

De aller fleste studenter (og mange av professorene) er fra ikke-engelsktalende land, så nordmenn er som regel veldig gode i engelsk sammenliknet med mange andre på studiet, så det er ikke noe å bekymre seg for. Man hører sterke aksenter fra alle verdens hjørner, så man skal ikke nøle med å by på sin (eventuelle) Jens Stoltenberg-engelsk.

Når det gjelder karakterer, var jeg selv litt spent på nivået i Glasgow vs. i Bergen da man får høre at LLM stort sett er noe folk tar etter å ha fullført en mastergrad i juss og har jobbet noen år. Det var selvfølgelig noen slike erfarne studenter, men de fleste var som oss: de får godkjent året som en del av studiet i hjemlandet slik at de ikke har fullført graden sin ennå. Ingen jeg kjenner fra UiB fikk dårligere karakterer i Glasgow enn i Bergen, heller tvert imot, så som student fra Det juridiske fakultet i Bergen er man godt rustet for å ta en LLM i Glasgow. Det krever selvfølgelig en god innsats, men min oppfatning er at det ikke krevde større innsats enn i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i West End – den «fine» delen av Glasgow. Her er det mye å finne på. Hovedbygningen til universitetet ser ut som Galtvort, det er stas, men man har sjeldent/aldri undervisning i dette bygget. Museum i Glasgow gratis og pubene har billig øl. Flere av pubene ligger i kirker, noe som er ganske stilig. Det er flere fine parker å rusle i og det er generelt mange fine bygninger å se på. Glasgow sentrum er ca 25 min. gange fra West End og her finner man alt man trenger. Glasgow er på størrelse med Oslo. Været er ikke noe å skryte av, men man drar ikke til UK hvis det er sol og strender man er ute etter (selv om man gjerne ser folk sprade rundt i shorts året rundt, det er få allværsjakker å se). Jeg vil si at Glasgow er på nivå med Bergen sånn værmessig, men som i Bergen blir byen ekstra fin når sola er framme!

Glasgow sitt slagord er «People make Glasgow». Det stemmer. Folk i Glasgow er generelt veldig hyggelige. Der får man smil og hilsener på gata av fremmede, og skulle du trenge hjelp til å finne noe på butikken, er det bare å spørre en annen kunde som hjelper deg med glede. I starten kunne man som nordmann nesten bli innbilsk, men jeg skjønte fort at det er bare sånn kulturen i Glasgow er, og det gjorde at jeg umiddelbart følte meg velkommen i byen.

Bustad

Universitetet har egne studentboliger, men jeg ble anbefalt av de fleste som hadde tatt LLM tidligere å ikke søke om en slik bolig. Det var fordi det ikke var billigere enn andre bo-muligheter og man deler gjerne kjøkken og bad med veldig mange. Jeg bodde i an airbnb-leilighet med én annen fra UiB. Det var en god løsning synes jeg, så det kan være verdt å ta en titt på airbnb og se om noen tilbyr langtidsleie.

Man må være forberedt på at standarden er en god del lavere i UK enn i Norge. Leiligheten jeg bodde i var likevel veldig bra etter norske standarder, så det er absolutt mulig å finne.

Når det gjelder plassering, vil jeg anbefale å bo i West End. Det er der universitet ligger og de fleste studentene bor. Det er et veldig rolig og fint område med mange puber, barer og restauranter, i tillegg til botanisk hage, Kelvingrove park mm. Det tar ca. 25 min å gå til sentrum fra West End.

Sosialt miljø

Når det gjelder det sosiale på skolen, finnes det enormt mange ulike undergrupper man kan delta i. Jeg anbefaler å prøve å engasjere seg i noe slikt i starten. Det er en fin måte å komme i kontakt med skotter på da det er få av dem på LLM-studiet. De fleste er likevel en god del yngre enn en, så man finner kanskje ikke bestevennene sine der, men det var likevel en fin måte å sosialisere på, i hvert fall i starten når man ikke kjenner noen.

Hvis man savner å snakke norsk innimellom, så anbefaler jeg å bli med på ANSA Glasgow sine sosiale arrangementer. Du finner gruppen på Facebook.

Ellers skjer det en del sosialt på studiet. Fresher’s week likner på fadderuka i Bergen, men de fleste deltakerne er 18 år, så det var ikke så mange fra LLM-linjene som deltok på dette så vidt jeg vet. Man må ta litt ansvar selv for å finne på noe med LLM-studentene. Vi var flere som lagde en facebook-gruppe for alle LLM-studenter og satte i gang en pub crawl og flere sosiale arrangementer ila. året. Dette gjorde at vi ble godt kjent, men man kan altså ikke sitte på rumpa og forvente at man får venner uten å gjøre en innsats. Det kan være litt ubehagelig i starten, men det er garantert verdt det! Man drar jo ikke til utlandet og tar en LLM for å være i komfortsonen hele tiden. Jeg har fått venner fra ulike land og har stortrivdes.

Jeg anbefaler på det varmeste å dra til Glasgow hvis du vil utfordre deg selv litt - både faglig og sosialt. Å flytte til utlandet er veldig spennende og lærerikt på alle måter - man vokser rett og slett som person! Jeg er blitt veldig glad i byen Glasgow og er takknemlig for alle de fine opplevelsene jeg har fått, og unner alle den samme opplevelsen. Corona ødela den siste delen av utvekslingsoppholdet for min del, så jeg kan bare tenke meg hvor fint året ville ha vært hvis jeg hadde fått et fullverdig år i Glasgow. Håper året blir komplett for de neste som søker.

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

12.09.2019 - 30.09.2020

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen er grei. Fikk eit «conditional offer» av Glasgow 17 mai med krav om at eg fikk karakter i resten av 4 års faga. Eg hadde kontinuasjonseksamen i eit av 4 års faga slik at eg fikk siste karakteren ganske seint, men det gikk bra.

Eg flydde stort sett frå Bergen. Ein gang med loganair, då kunne eg fly direkte frå Bergen til Edinburgh. Elles kan man fly både sas og norwegian, men då med mellomlanding i Oslo. Det er veldig greit å fly til Edinburgh. Frå flyplassen i Edinburgh er det ca. ein time med buss til sentrum av Glasgow. Bussen går ofte.

Man leverer masteroppgåva i september og får den tilbake i november, så det vil ta litt ekstra tid å mota vitnemålet frå UiB. UiB godkjenner at Universitet i Glasgow sender karakterutskrift til dei direkte, så det kan redusere tida for å mota vitnemålet noko samanlikna med å vente på at man får det offisielle vitnemålet frå Glasgow i posten. Men eg vil tru det tidlegaste man kan forvente vitnemålet vil vere seint i november/tidleg desember.

Undervisningsformer

Undervisninga var stort sett forelesning der foreleser prøvde å få studentane med ved å stille spørsmål slik at det skulle bli diskusjon. Det var litt ulikt kor mykje diskusjon det egentleg blei. Så det vart egentlig til at det var forelesning, men man måtte vere forberedt på å kunne få spørsmål.

Vurderingsforma i tre av mine fag var essay som talte 25% og eksamen som talte 75%. I det siste faget så var det essay 25%, problem question (minner litt om praktikum) 25% og eksamen 50%. Eksamen skulle ha vore 2 timar skuleeksamen for hand men pga. covid-19 så blei det til heimeeksamen der vi hadde 24 timar til å fullføre eksamen. Synes nivået på eksamen og anna arbeid har vore overkomeleg. Ville ikkje vore stressa med det, har man klart seg så langt på jussen i Bergen skal man fint klare seg i Glasgow også.

Vurdering av emnetilbodet

Eg ville ta forretningsjuridiske fag, men utover det så hadde eg ikkje så sterke formeiningar om kva fag. Med det utgangspunktet så synes eg det var nokk å velje av.

Eit veldig populært fag er M&A. Det var fullt når eg skulle prøve å melde meg opp, men ref. det som er sagt overfor om sein aksept i Glasgow grunna sein siste karakter frå UiB på 4 året, så var eg sein med å melde meg opp til fag. Elles har eg inntrykk av at det ikkje er eit problem å få plass på dei faga ein vil. Men om ein har fått plass hos Glasgow så vil en anbefale å melde seg opp, man har lov til å ombestemme seg dei første 2 vekene. Man kan også bytte LLM linje etter man er begynt, så om man er usikker på det så er ikkje det eit problem.

Fagleg utbyte og språk

Det er stort sett utvekslingsstudentar som tar LLM, så nordmenn er generelt dei som er best i engelsk der. Så om man er usikkert på eigen engelsk før man reiser så vil eg uansett anbefale å reise, man er betre enn ein trur. Det er selvfølgeleg ei utfordring å lese pensum på engelsk i starten, og man sitter mykje med ordbok i begynnelsen, men dette går seg til etter kvart. Dette er også ein god mulighet til å lære og få sjølvtillit på språket både sosialt og fagleg.

Fagleg utbytte synes eg generelt har vert litt varierande. Føler ikkje eg i etterkant av faga i Glasgow har hatt opplevelsen av å kunne dei like godt som eg har hatt i Bergen, til trass for ganske like resultat på eksamen. Har til tider synes det har vert litt vanskeleg å få taket på kva som er viktig i faget og kva vi eigentleg skal lære.

Det faglege innholdet i faga mine kan man lese om her: https://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/corporateandfinanciallaw/

International Merger Control
Dette faget er vel meir eit konkurranserettsfag enn corporate finance, sjølv om det også var eit av dei faga som "tilhørte" corporate finance. Faget var spennande og interessant og eit av dei faga der eg syntes det var lettast å skjønne kva man skulle lære og i størst grad satt igjen etterpå og følte eg hadde lært noko. Opplevde professoren i faget som dyktig i å forklare og undervise. Var og hyggelige og veldig villig til å svare på spørsmål i faget. Dei fleste fag går over to semester, men pga forskningspermisjon så vart dette faget ferdig til jul når eg hadde det. Det opplevde eg som utelukkande positivt då det var godt å vere ferdig med eit fag før jul, då alle andre fag egentlig ikkje var mykje jobb i før etter jul.

Corporate Finance
I dette faget var hovudpensum ei bok skreven av professoren i faget sjølv, så undervisninga var grei å følge sånn sett då den i stor grad samsvarte med oppsettet i pensum. I dette faget var fokuset på diskusjon størst.
Dei fire første forelesningane var holdt av ei fra buisiness fakultetet of var egentlig corporate finance for økonomi. Det var litt dumt dette kom først i faget, for da fikk man egentlig ikkje oppleve korleis faget egentlig er før man må bestemme seg for faget. Man må ikkje ha matte/økonomi på eksamen om man ikkje ønsker. Det kjem alltid på den delen der man kan velje spørsmål sjølv.

International Finance Regulation og International FInance Law
Skriver om desse saman fordi dei hadde samme professor. Professoren er veldig fagleg dyktig og veldig opptatt av at han skal gjere undervisninga for studentane god og han prøver å legge den opp for studentane på ein god måte, men dette viser seg ikkje alltid å vere tilfellet i praksis.
Undervisninga består for det meste av at han holder eit langt foredrag uavbrutt foredrag i lengre enn ein klokke time, liten pause, så påan igjen. Han har ofte ein power point på, men det er vanskeleg å skjønne om han følger den og kor han eventuelt er i den. Syntes også det var vanskeleg å forberede seg til timen då eg ikkje heilt skjønte rekkefølga han underviste dei ulike temane i. Av og til virka det som han bestemte/ombestemte seg i det timen begynte. Han er veldig opptatt av fintech (som ikkje er pensum, men er jo eit interesant tema) og kjem ofte innpå det. Han gjentar seg sjølv veldig ofte også, så det var vanskeleg å skjønne kva tema vi egentlig hadde om.
Pensum var også veldig vanskeleg å skjønne. Han skriver utrulig mykje sjølv og har skreve eit stort antall artiklar. Dette ligger ute på moodle (læringsplattformen Glasgow bruker) og er i stor grad "pensum" i faget. Eg opplevde det som både vanskeleg å skjønne kva av det som var relevant å lese, og når eg las det så syntes eg det var vanskeleg å forstå innholdet også. Det låg ei lang liste ute med relevant litteratur, men den var så lang og uoversiktelig at det var veldig vanskeleg å skjønne kva av det som var relevant og kva tema det var relevant for.
Han underviser også på eit universitet i London slik at han pendler til Glasgow for å undervise. Det medførte at vi hadde to timar undervisning i kvar av faga både torsdag og fredag, så for meg som hadde begge var det fire timer etter kvarande både torsdag og fredag.

Til tross for alt dette så er innholdet i faga interessante (hvert fall det eg klarte å skjønne). Så om man ser på emnebeskrivelsen i faga og synes dei er interessante så synes eg man skal prøve. Som sagt så kan man prøve eit par gongar før man bestemmer seg for fag. Eg kan og ta sjølvkritikk på å ikkje i stor nokk grad ha forsøkt å finne litteratur utanom dokumenta til professoren på moodle, det kan godt vere at ein skikkelig innsats tidlig i faget for å finne alternativ litteratur kunne gjort opplevelsen av faga mykje betre.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er ein fin by, med mykje å finne på og mange gode restaurantar. Universitetsområdet og parken rundt er veldig fin.
Eg har opplevd byen og univesitetsområdet som trygt, med unntak av at det ikkje er lys i parkane på kveldstid så man unngår ofte dei etter det er blitt mørkt.

Bustad

Eg budde i privateigd studentbustad. Hadde eige bad, men delte kjøkken. Bygget var forholdsvis nytt, så man slapp det klassiske vegg-til-vegg teppet. Det var dyrare å bu i Glasgow enn i Bergen, spesielt etter kvart som kronekursen sank. Budde med eit selskap som heitte fresh student living. Opplevde dei som profesjonelle og ordentlige, men hadde ingen problem så hadde lite kontakt med dei. Det var ein bemanna resepsjon i bygget der man kunne henvende seg dersom problem.

Vil anbefale å bu i West End der universitet er. Det er mykje som skjer der, området er fint og det er lettare å bu nærme universitetet og heller reise inn til sentrum dersom det er noko som skjer der enn å bu i sentrum og måtte reise til universitetet. Har også inntrykk av at dei fleste som går på university of glasgow bur i west end slik at det ofte er i west end mange ting skjer.

Sosialt miljø

Hadde det veldig kjekt sosialt i Glasgow. Dei fleste i LLM programmet var imøtekomande og interessert i å bli kjent. Men synes det var litt lite muligheter til å bli kjent anna enn når man møttes for undervisning. Universitetet hadde eit par ting den første vekafor LLM studentane, men utover det så var det lite bli kjent eller anna sosialt. Når folk i LLM programmet tok initiativ sjølv og møttes så var det veldig kjekt.
Min oppfatning er at freskers week ikkje er så mykje for LLM studentar, men heller dei som begynner på undergraduate programma. Trur ikkje så mange LLM studentar deltok der, eg gjorde ikkje.

Ellers er det mange ulike klubbar og grupper av alle slags variantar man kan melde seg inn i på universitetet.

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

12.09.2019 - 30.09.2020

Førebuingar/praktiske tips

Universitetet er plassert i West End, og er et populært område for studenter å bo. Det kan være lurt å se etter sted tidlig dersom man ønsker å bo nært universitetet. Det tok to måneder å få svar på søknaden til opptak fra UofG, så det kan være lurt å få dette i orden så fort UiB har nominert deg.

Undervisningsformer

På LLM er det kun seminarer, og ingen forelesninger. Likevel fungerer seminarene nesten som forelesninger avhengig av hvem som underviser. Gruppene er relativt små, og det er alltid mulig å stille spørsmål. Ingen av våre forelesninger ble streamet, så det krevde at man møtte opp fysisk. Det ble registrert oppmøte av studentene, men dette var i følge dem kun av betydning for dem som hadde studentvisum og ingen betydning for retten til å ta eksamen.

Det er både obligatoriske og frivillige innleveringer i fagene. De obligatoriske teller som en del av karakteren i emnet, men det anbefales også å gjøre de frivillige da de gav godt inntrykk av hva som var forventet på de obligatoriske. De fleste fagene har en kombinasjon av skoleeksamen og obligatorisk innlevering, hvor vektingen varier, som sammen utgjør karakteren i faget. I noen fag er det mulig å velge slik at man kun har innleveringer som utgjør endelig karakter. De fleste emner går over to semestre, med unntaksvis en deleksamen eller innlevering før jul. Arbeidsmengden blir dermed størst i begynnelsen av nyåret.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var etter mitt ganske greit. Dersom du velger en generell LLM kan du velge blant alle fag, men noen fag kan bli forbeholdt dem som studere en spesiell LLM. Dersom du velger en spesiell LLM må 3 av fagene være innen denne spesialiseringen, mens ett fag kan velges fritt. Noen fag inngår i flere spesialiseringer. Dersom du velger immateriell rett, slik jeg gjorde, bør du være oppmerksom på at det ikke er gitt at det undervises i patent det året. I Copyright bør du være oppmerksom på foreleseren forventer stor grad av forberedelse til seminar og høy deltakelse blant studentene i seminarene. Det er ikke nødvendig å være i Glasgow etter siste eksamen og frem til levering av masteroppgave i september.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var bra. De fleste professorene viser stor engasjement for undervisningen og studentene. Det er noe uvant å benytte seg av så stor andel forskningsartikler og en så mye mindre del av bøker, men jeg følte at dette gav god forståelse for faget.

I begynnelsen er det tungt å ha alt på engelsk, men dette går fort over. Jeg anbefaler å skrive notater på engelsk fra dag 1. Majoriteten av professorene var fra andre land, men de fleste snakker godt og forståelig engelsk. Det tyngste er å få kontroll på faglige utrykk på engelsk, men med en god digital ordbok kommer du langt.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er plassert i west end, og denne delen er gjerne omtalt som den fineste og tryggeste delen av byen. Til tross for at universitetet er spredt over forskjellige bygninger er det aller meste i umiddelbar nærhet til hverandre. Det er mange fine og store parker rett i nærheten og det er ikke uten grunn at universitetet blir omtalt som "Hogwarts". Det meste finnes i umiddelbar nærhet til universitetet.

Bustad

Det er anbefalt å bo nær universitetet, eventuelt i sentrum. East end og South end er mer belastede områder, og jeg vil derfor fraråde å bo der. Det finnes svært mange studentboliger i området, både private og offentlige. I tillegg finnes det mange private boliger til leie. Standarden er lavere enn hva vi er vant med i Norge. Regler for utleie er mye strengere enn i Norge, men gir leietakere veldig gode rettigheter. Vær oppmerksom på at det kreves skatt av leietakere, i motsetning til av eier som i Norge, men studenter er fritatt fra denne. Du vil dermed om du bor privat risikere å få en regning fra "kommunen" som du må søke om å få slettet på bakgrunn av at du er student. Noen studentboliger er forbeholdt mastergradsstudenter, og trolig en del roligere.

Sosialt miljø

Det er stort sett utenlandske studenter på LLM, og det er stor sjanse for at de fleste du møter vil være i samme situasjon som deg. Skotter har en åpen og imøtekommende kultur, og det var uproblematisk å komme i snakk med dem.

Det avholdes en "freshers week" i begynnelsen av vært år, og denne ligner mye på fadderuken, men det er ikke faddergrupper. Du vil få mye utbytte av å melde deg inn i foreninger/societies. Det finnes foreninger for alt du kan drømme om, og dette er en gylden mulighet til å prøve noe nytt. School of Law avholder også ved begynnelsen av semesteret noen samlinger som gjør at du møter andre LLM-studenter.

Det finnes også en ANSA-forening i Glasgow, og med flere universiteter i byen vil du her møte nordmenn du ikke hadde møtt på universitetet. De arrangerer blant annet julebord og jevnlige sammenkomster.

2019

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

16.09.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være greit å være forbredt på å se tidlig etter leilighet. Det var ganske vanskelig å finne et sted å bo dersom man bare skulle være der ett semester, da mange som leier ut ønsker å leie ut hele 12 måneder. Videre har UK noen særregler når det kommer til utleie som kan være greit å være obs på, men det skjønner man fort. Anbefaler Gumtree og Spareroom hvis man skal se etter leilighet.

Videre kan det oppstå noe problemer når det kommer til valg av fag. Du kan ikke selv melde deg opp i fag på UofG sine sider. Det er en fra UofG som har ansvar for å melde opp utveklsingstudentene til de fagene de har satt opp at de vil ta. Problemet som oppsto når vi skulle bli meldt opp i slutten av august, var at i enkelte av fagene vi hadde valgt så hadde universitetet endret antall studiepoeng, slik at kombinasjonen av fag vi hadde valgt ikke fungerte mtp studiepoengene vi skulle ta. Det ordnet seg helt fint, men kan være greit å være obs på at man kanskje er nødt til å bytte noen av fagene man opprinnelig hadde valgt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer fra om du velger 2-års fag eller 3- og 4-års fag. Jeg hadde selv bare 3- og 4-års fag og det ble gjennomført med et seminar på to timer en gang i uken, på en fast dag. Seminaret består da av en professor og mellom 30-40 studenter. Det er færre studenter per seminar på 4-års fagene enn 3-års fagene. Slik jeg har forstått det så består 2-års fagene av flere forelesninger i uken, samt et seminar hvor du får en karakter på hvordan du er under seminaret, hvor mye du bidrar osv. Det krever derfor mer oppmøte i løpet av en uke enn 3- og 4-års fagene.

Videre hadde jeg skoleeksamen i alle fagene jeg hadde. Skoleeksamen er for hånd, og varer fra mellom 1 til 2 timer. I hvert av fagene hadde jeg et essay som skulle leveres i løpet av skoleåret. Dette var ikke tellende for karakteren, men vi ble gitt en karakter for å se hvordan vi lå an. I to av fagene måtte jeg også levere et essay i Januar, som var tellende for karakteren min i de respektive fagene.

Før seminarene så setter hver professor opp en liste med artikler og dommer en burde lese. Det kan derfor være litt gjøre for seminarene, men det blir til det man gjør det til selv. Det er ikke noe obligatorisk krav om å lese alt de setter opp, er mer for egen læring.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt! Det er mange fag å velge mellom, alt fra om man ønsker mer internasjonal rett eller skotsk/britisk rett. Jeg tror det er mulig å finne noe som passer til alle.

3- og 4-års fagene virker mer spesialiserte enn 2-års fagene. Dette fordi 2-års fagene er obligatoriske for studentene som går på UofG, mens 3- og 4-års fagene er valgfag.

Fagleg utbyte og språk

Det falige utbytte er svært godt. De som jobber på fakultetet har svært god inngående kunnskap om det de underviser om, og skolen er ranket høyt. Så har man lyst på godt faglig utbytte anbefaler jeg Glasgow.

Når det kommer til språk så går alt på engelsk, og som nordmann er det ikke noe problem. Vi er gode i engelsk generelt og man kommer veldig fort inn i det. Glaswegian, som er den skotske dialekten de snakker der, kan være vanskelig å forstå i begynnelsen, men professorene pleier å tone ned det skotske så det er ikke noe problem å henge med i undervisningen. Det er først og fremst taxi-sjåfører som kan være vanskelig å forstå, det fleste andre toner ned dialekten hvis de skjønner at du ikke er fra Glasgow. Det kan også være greit å vite at "cheers" betyr takk, ikke bare skål.

Universitetsområdet og byen

Univeristetsområdet er veldig stort i forhold til jurfak. Alle som tilhører universitetet er på samme område, og det er rundt 26.000 studenter. Det er mange bygg å forholde seg til, og det kan virke litt uoversiktlig i starten. Spesielt mtp at seminarene ofte blir flyttet rundt til forskjellige bygninger. Universitetet har heldigvis sett problemet, og laget en egen app hvor man kan finne frem til bygningene og rommene man skal ha undervisning til, så det ordner seg veldig greit. I tillegg er professorene veldig greie med at de skjønner at man kan gå seg bort i ny og ne. "The Main Building" er for så vidt et utrolig fint bygg som ligner ekstremt på Galtvort og byr på fine bildemuligheter!

Byen er kanskje ikke den estetisk peneste men folkene der er veldig hyggelige. Det er en by på størrelse med Oslo. Det er derfor mye å finne på både i byen og rett utenfor. Det er masse restauranter, som ikke er særlig dyre, og det er veldig mange puber og utesteder. Det er heller ikke lange tog- eller busstur til andre steder i Skottland. Anbefaler å ta en tur til gamlebyen i Edinburgh, dra på fjelltur og dra på fotballkamp (både Celtic og Rangers er gode alternativer her, og tilhører begge Glasgow). Noe jeg virkelig anbefaler er å leie bil og ta en helgetur innom forskjellige småbyer. Da får du virkelig se og oppleve Skottland.

Bustad

Hvis det ikke er mulighet for å finne leilighet, så har Glasgow mange "student-halls". Det er alt fra "halls" som er styrt av UofG og også privateide, og det er mulig å finne alt fra studioleiligheter med eget kjøkken til vanlig rom hvor man deler bad og kjøkken.

Når det kommer til hvor en skal bo, anbefaler jeg virkelig West End. Dette er området skolen ligger i, og regnet som et fint område å bo i. Det er kort vei til City Centre og kort vei til skolen. Det går også an å bo i City centre, men da anbefaler jeg å kjøpe subwaykort som er den enkleste måten å komme seg til skolen på.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er godt. Som sagt er folk fra Glasgow generelt veldig imøtekommende og hyggelige. Det er veldig mange forskjellige studentundergrupper, alt fra landhockey til kampsport og klarting. De har til og med en egen skigruppe. Dersom man virkelig vil bli kjent med briter så anbefaler jeg å bli med i en slik studentgruppe av noe slag.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

16.09.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Se etter sted å bo tidlig, spesielt om du ønsker å leie privat og ikke gjennom skolen. Tips til steder å lete er gumtree.com, spareroom.com og facebook-siden for erasmus-studenter ved UofG.
Sjekk ut på forhånd hva du ønsker å oppleve eller gjøre mens du er i Skottland slik at du pakker med deg det du trenger. Skottland er kjent for "The Highlands" og jeg var på flere gåturer.

Undervisningsformer

Undervisningen minte meg mer om vgs enn universitetet i Norge. Jeg valgte level 3 fag og da hadde jeg kun seminar. Dette liknet en undervisningstime på vgs med mindre klasser på maks 30 stk hvor læreren snakker mest, men stiller spørsmål eller legger opp til diskusjon underveis. Det gikk greit å følge med på det som ble sagt og notere underveis.

Vurdering av emnetilbodet

Det er i utgpkt ganske mange fag å velge mellom. Vi kunne velge fag fra level 2 til level 4, men ikke level 1 da dette er fag for studenter på førsteåret. Jeg valgte kun level 3 fag da det bare var ett seminar i uken per fag. Jeg hadde tre fag og dermed tre seminar i uken. Dette ble jeg veldig fornøyd med da jeg oppdaget senere at de som valgte level 2 fag hadde både forelesning og tutorial (tilsvarende seminar hjemme) per uke, altså mer skole per uke. Level 4 fag er samme opplegg som level 3, men det er mer krevende fag.

De fagene jeg valgte var Anti-Discrimination law in Practice, Criminal Justice og Law and the Political Economy. Anti var faget jeg likte minst av de tre, og det var mer krevende enn først antatt. Det var det eneste faget med et materielt perspektiv på jussen hvor innleveringene var praktikum. Faget handler om The Equality Act 2010 og fokuserer på de ulike paragrafene der. Criminal Justice er straffeprosess, men mye enklere enn norsk straffeprosess. Dette var spennende fag hvor jeg kunne sammenlikne med de norske reglene. Det er et teoretisk perspektiv på jussen og fokuset er helst på å drøfte hvorfor straffeprosessen er som den er i Skotland. Law and the Political Economy var det vanskeligste faget synes jeg, men likevel veldig interessant. Det var mer et økonomifag enn juss og det er vel derfor det var vanskelig, ettersom jeg ikke har særlig kunnskaper innen økonomi. Likevel synes jeg dette var veldig spennende og jeg lærte mye. Vi lærte om ulike teorier, det europeiske arbeidsmarkedet og bitcoins bla.

Det blir gitt leseliste i alle fag hvor det står hva du skal lese til hvert seminar. Eksamen er basert på hva som er gjennomgått i seminar, så om du får med deg det så har du det du trenger for å kunne gjøre det greit. Eksamen i alle fagene var essay og eksamen som telte 50/50. Essay var uvant å skrive fordi det ikke er helt likt en teoretisk oppgave på UiB, men det gikk veldig fint ettersom man leser en del artikler gjennom semesteret. Dessuten vet professorene at det er utvekslingsstudenter i klassen og de legger ut oppsett på essay. Eksamen var på bare en time hvor du får en oppgave du skal svare på (eller skulle svare på en oppgave ut av tre valg). Det er naturligvis enklere enn en firetimers eksamen på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken min forbedret seg mye selv om jeg var i Glasgow i bare tre måneder (det er korte semestre der). Det legges opp til å snakke i seminar og jeg bodde på dorm i regi av uni hvor det bare var andre nasjonaliteter. Det er begrenset hvor mye faglig utbytte man får ettersom du lærer skotsk juss, men jeg har hvertfall fått stort språklig utbytte. Jeg har lært å formulere meg juridisk på engelsk og skrive praktikum på engelsk, samt mer avanserte ord enn før.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er ganske stor by, men man beveger seg helst i city center eller west end hvor uni ligger. I west end er det flere koselige kafeer og restauranter. Tips er å dra ut i Ashton lane, der er det flere puber. City center er formet som en "L" hvor det er to gater som er hovedgatene og der finner du det meste av shopping. Det er bare et par stopp med subway mellom city center og west end, så det er veldig enkelt å bevege seg mellom de to stedene. Selve uni er kjempefint og det gir deg Harry Potter-vibes.

Bustad

Jeg fant ikke noe privat å leie da jeg var for sent ute. Dessuten vil de fleste at du kommer på visning eller så er det minimum 6 mnd leie på flere leiligheter. Derfor endte jeg opp på dorm i regi av UofG som heter Wolfson Hall. Det lå en halvtime med buss unna city center, og 40 min unna uni (du må bytte buss en gang). Jeg vil slå et slag for å bo på dorm fremfor privat da du blir lettere kjent med mange nye mennesker fra mange forskjellige land. Jeg selv ble godt kjent med jenter fra Tyskland, Sverige, Nederland og Canada. I tillegg var det treningssenter rett ved siden av og catering så du får mat to ganger daglig servert. Maten var ganske god med flere alternativer å velge mellom hver dag.

Hvis du skal bo privat så burde du bo i city center eller west end. Anbefales å velge et sted der.

Sosialt miljø

Det var litt vanskelig å komme i kontakt med folk i seminar, spes de lokale studentene. Det skal sies at jeg ikke prøvde så hardt heller da jeg hadde fått venner hjemme på dormen. Semesteret starter med en freshers week som er typ fadderuke. Da er det masse aktiviteter som arrangeres og det er mulighet for å bli kjent med nye. Gjennom semesteret er det også flere aktiviteter og flere gøy utesteder å dra på.

Her er noen tips til hva du burde se/gjøre:
Ben Nevis, Skottlands høyeste fjell
Isle of Skye
Celtic fotballkamp

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

16.09.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å starte tidlig med å se etter leiligheter. Ulempen med mange utleiere er at de krever min. 6 mnd leieopphold. Derfor er det kanskje greit å prøve og komme i kontakt med private som leier ut rom i egen leilighet. Jeg anbefaler å sjekke https://www.spareroom.co.uk og https://www.gumtree.com. Prøv å få bolig i nærheten av subwayen! Da kommer du deg lett inn til sentrum og til skoleområdet. Anbefaler også å ta kontakt med UiB-studenter som studerte/studerer der nå siden de gjerne vet om folk som har ledige rom. Meld deg også inn i ANSA gruppen som er på Facebook og hør der om de vet om noen ledige steder.
Man velger fag før man drar, og det er greit å huske på at man må ha 60 skotske studiepoeng for å oppfylle kravet. Fagene har ulike studiepoeng avhengig om faget går over ett eller to semester. Viktig å være obs på at disse poengene kan endre seg fra man valgte fag til man kommer ned. Man kan også havne på venteliste for fag man har valgt, og få opplyst om at man ikke har oppfylt kravet. Dette er ikke noe å stresse med og det er lett å fikse. Jeg valgte opprinnelig fire forskjellige fag, men endte opp med tre siden poengene endret seg. Man har 3 uker fra faget starter til å endre timeplanen, og det er veldig lett å få hjelp til å gjøre dette.
Det absolutt beste tipset jeg kan gi er å ikke finne bolig som krever bussforbindelser for å komme seg rundt. Bussene er absolutt ikke til å stole på og kommer når det passer for bussjåførene om de i det hele tatt kommer. Tenk subway når du leter etter bolig. Kan ikke få understreket dette godt nok

Undervisningsformer

Hvilken type undervisningsform avhenger av hvilke level du velger. Jeg hadde bare level 3 fag og hadde undervisning i seminargrupper. Level 1 og level 2 vet jeg hadde mye forelesninger og innleveringer ila semesteret, mens det var mer selvstendig arbeid i level 3 og 4 fag.
Jeg hadde tre fag og dermed tre seminarer i uken. I alle fagene kunne man velge å levere inn en formative assigment for å få tilbakemelding. Dette var frivillige oppgaver, men tok kort tid og man fikk veldig gode tilbakemeldinger. Jeg valgte Anti discrimination law in practice, Criminal Justice og Law and the political economy. Anti disc var det faget som lignet mest på tidligere jussfag, og også det eneste faget hvor jeg skrev praktikumoppgaver. De to andre var veldig teoretiske og tok ikke for seg materiell juss i det hele tatt.
I Anti discrimination telte eksamenskarakteren 50% og en innlevering 50% av sluttkarakter, dette var det samme i Criminal Justice. I LPE var det bare skoleeksamen. Criminal justice innleveringen var før jul, mens Anti disc leverte vi digitalt i januar. Skoleeksamen varer i 1-2 timer og handler egentlig bare om å skrive ned alt man husker. Eksamen er for hånd så det forventes ikke veldig mange sider. I de ulike fagene fikk vi også tips til hva som kom til å komme på eksamen, så ganske ulikt fra hva vi tidligere har hatt.
Man får ikke vite eksamensdatoene før november, så det er egentlig det eneste negative. Man vet når eksamensperioden starter og når den slutter (11. desember – 19. desember for oss), men ikke når de aktuelle eksamene er. Dette er kanskje det eneste negative jeg har å si om skolen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med tilbudet av emner. Det er mulig å melde seg opp i fag som går over ett år selv om man bare er der for et semester. Det er også godt utvalg av fag å velge mellom. Jeg fikk ikke lov å velge fag fra level 1, men det er mulig det endres.

Fagleg utbyte og språk

Siden jeg valgte fag som hadde likheter til tidligere fag jeg har hatt var det veldig interessant å lære om forskjellene som finnes i rettsystemet. Anti disc tok for seg likestilling og diskriminering og Criminal Justice tilsvarte straffeprosess og generell strafferett. Anbefaler derfor å ta noen fag som man kan sammenligne med norsk rett.

Språket forbedret seg ganske mye på tre måneder, spesielt skriftlig. Jeg føler meg mye tryggere å skrive på engelsk nå. Man leser veldig mye akademisk britisk engelsk, og dette har jeg ikke gjort før. Anbefaler et abonnement på clue.no istedenfor å bruke google translate.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger i West End og ikke i selve sentrum. Jeg hadde ingen seminarer i selve School of law, men heller rundt i diverse bygninger tilknyttet universitetet. Jeg tror level 1 og 2 holdt til i det juridiske «fakultet», mens level 3 og 4 ble flyttet rundt på siden vi hadde seminarundervisning og ikke forelesninger.
Man kan være uheldig å få seminarrom på forskjellige deler av campus, og det kan ta opp mot 20 minutter å gå fra ulike rom. Dette er foreleserne veldig vandt med og starter seminaret 5 minutter senere for at alle skal komme på plass. Det er heller ikke noe krise dersom man blir litt forsinket så lenge man har gitt beskjed til foreleser om dette.
Selve sentrumkjernen består av mye butikker og restauranter og en god del parker. Det er mye fint å se i Glasgow og diverse arrangementer som finner sted ila semesteret/året. Det går subway fra sentrum til West End som tar ca 10 minutter.

Bustad

Jeg hadde store problemer med å få tak i bolig som bare var for 3 mnd og endte opp med å leie gjennom universitet. Jeg bodde på et internat som lå et stykke utenfor sentrum og var derfor avhengig av buss for å komme meg dit. Med uber tok det bare 10 minutter å komme seg til sentrum/universitetet, men med buss tok det minst 20 minutter dersom bussene var presise. Som oftest måtte man beregne 45 minutter for å være på den sikre side.
Standarden på rommet var helt ok. Jeg fikk et rom på ca 10 kvm + en liten «gang» med skap og egen servant. Jeg delte bad med 5 andre, og et lite kjøkken med 10 andre. Det var to toalett og en dusj. Vi fikk servert egen frokost og middag i ukedagene, og brunsj og middag i helgene. Det var egne vaskehjelper som sørget for at badet og det felles kjøkkenet var ryddig. Leieprisen var dyrere enn leien på det private markedet, men vi fikk inkludert treningsmedlemskap, busskort og mat i leien så det gikk mer eller mindre opp i opp.

Sosialt miljø

Det var veldig mange utvekslingsstudenter som bodde på samme internat som meg, så jeg ble kjent med flere nederlendere, tyskere, amerikanere, canadiere +++. Dette var et stort pluss med å bo på internat. Det var også mulig å bli kjent med studenter i seminargruppene. Det var ofte man måtte samarbeide i mindre grupper.

Det er også veldig lav terskel for å melde seg inn i ulike undergrupper på universitetet. Det arrangeres standdager hvor man kan se alle tilbudene tidlig i semesteret, så anbefaler å sjekke dette ut dersom man er interessert i noe fritidsaktiviteter.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

16.09.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen er veldig grei og man får god informasjon fra både Glasgow og Bergen om hva som skal sendes inn. Man får også fort svar på mail om det er noe man lurer på. Det kan være greit å begynne å se etter bolig forholdsvis tidlig, da man mest sannsynlig ikke vil få tildelt studentbolig gjennom universitetet for kun et semester.

Undervisningsformer

Undervisningen består kun av seminarer på level 3 og 4. Jeg hadde fag på level 3 med et seminar i uka i hvert fag. Seminarene minner om storgrupper ved UiB med rundt 20-30 studenter. Det gis ut leselister med oversikt over hva som skal leses til de ulike seminarene. Disse kan i begynnelsen virke lange og avskrekkende, men det forventes gjerne ikke nærmere detaljkunnskap om innholdet. Man blir derfor fort vant til å skumlese i større grad enn hva man er vant til fra UiB. Det meste av pensum ligger også ute på nettet så man slipper å kjøpe så mange bøker.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var bra med mulighet for å velge både internasjonale fag og fag mer rettet mot skotsk rett. Det begrenses imidlertid noe av at fagene ikke må overlappe med tidligere fag man har hatt ved UiB. Når man søker om level 3 og 4 fag er det også plassbegrensning, og det kan derfor hende at man ikke får plass i de fagene man i utgangspunktet har valgt før avreise. Man får imidlertid god tid til å bytte fag når man kommer dit hvis man trenger det.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde fagene Law and the Political Economy, Children's Rights og Anti-Discrimination Law in Practice. Det første faget besto av forholdet mellom juss og samfunnsøkonomi og var et veldig teoretisk fag. Også Children's Rights var ganske teoretisk med fokus på barnekonvensjonens rolle i skotsk rett. Anti-discrimination var mer praktisk rettet med case-oppgaver og fokus på dommer. Alt i alt var jeg fornøyd med fagene. Utbyttet var også bra, selv om det nok er større i fag som har et mer internasjonalt fokus.

Ellers blir man fort vant til at alt går på engelsk! Det kan ta litt lenger tid å lese lengre tekster i starten, men det går seg fort til.

Universitetsområdet og byen

Hovedbygningen er veldig imponerende og man får følelsen av å gå på Galtvort. Universitetsområdet ligger sentralt i West end og har en rekke spisesteder, barer, butikker osv. Det er også rett ved Kelvingrove Park og Kelvingrove Museum. Glasgow er generelt en veldig hyggelig og kulturell by med mye som skjer og med noe for alle. Prisnivået er også generelt lavere enn i Norge. Jeg trivdes veldig godt i byen og vil anbefale Glasgow på det sterkeste!

Bustad

Det kan være litt vanskelig å få bolig på det private markedet når man kun skal være der 3-4 måneder. Man bør derfor begynne å lete tidlig. Nettsidene Gumtree og Spareroom kan være til hjelp. Det kan også være aktuelt å spørre om noen vet om noe i facebookgruppene man får tilbud om å bli med i. Ellers tilbyr private studenthjem, som feks Unite Students, rom for et semester, men disse har endel dyrere leie enn private kollektiv. Jeg valgte selv å bo i et privat studenthjem rett ved universitetet og var fornøyd med det.

Sosialt miljø

Det er ingen fadderuke med opplegg som ved UiB, men de har en introduksjonsuke for internasjonale studenter med ulike aktiviteter man kan delta på før fagene begynner. Vil anbefale å melde seg opp til disse aktivitetene da det er lett å bli kjent med andre internasjonale studenter der. Det var også en rekke arrangementer av andre organisasjoner som ESN (Erasmus student network) og studentturer man kan melde seg på til forskjellige steder i Skottland. Vil anbefale å dra på noen av disse turene da man både blir kjent med flere internasjonale studenter og får mulighet til å se mer av Skottland. Man kan også delta på den vanlige fadderuka i tillegg hvis man ønsker det. Ellers er det mange sosiale arrangementer gjennom semesteret så det er masse å bli med på!

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

11.09.2018 - 30.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Begynn å lete tidlig etter bolig. Jeg fant min på Spareroom.co.uk. Det er litt som Finn.no. Været varierer mellom regn og litt mindre regn (men er mange veldig fine dager også! Bare britisk vær), derfor er det gjerne en god idé å finne et sted å bo som er i nærheten av Universitetet. Kollektivtilbudet fungerer, men ihlt. miljøet ville jeg absolutt ikke flyttet lengre øst en Merchant City, eller over broen mot Sør overhodet.

Undervisningsformer

Professorene møter oss stort sett bare i seminarer, og det er rundt 4 seminarer i uken. De er blant de fremste i sine rettsfelt, og underviser gjerne på flere universiteter. Det er lav terskel for å ta en kaffe med de etter seminar og snakke om fag, faktisk forventes det nesten litt at du gjør det. Har opplevd at de er med på å ta en øl etter foredrag også. Det er i tillegg masse frivillige foredrag. Som et litt tyngre universitet tar de imot foredragsholdere fra WTO, Bank of England osv. Disse kan være verdt å få med seg.

Til hvert seminar er det også en del å lese, men det er helt overkommelig med vanlig leserutine. Man ender med å lese som i Bergen, altså 8-12 timer om dagen. Et stort bonus er at ingen forelesninger starter før 9.00, så man kan få sovet litt lenger enn i Norge.

Merk at det du har mange "Essays". Dette kan sammenlignes med teorioppgaver/artikkeloppgaver. Lær deg god kildebruk tidlig. Essayene kan ta en del tid. De vil telle mellom 25-40 % av karakteren din, litt avhengig av fagene du velger.

I Mai er det skriftlig eksamen. Denne er for hånd, men det går stort sett fint. Denne er også i nærmere essay-form enn norsk praktikum.

Masteroppgaven kan i prinsippet starte på så tidlig som mulig. Du skal ha bestemt deg for emne i Februar. Likevel starter de færreste før i Mai. Jobb med den jevnt gjennom sommerferien, så bør det gå bra (snittet på oppgaven blant de norske studentene antar jeg ha å ligget rundt A).

Vurdering av emnetilbodet

Emnene er gode. Jeg tok IP (immaterialrett). Glasgow er særlig flinke på kommersielle fag (dvs. konkurranserett, IP og finansrett). Her er de i verdensklasse, men det forutsetter en del egenarbeid. Ansvar for egen læring er sentralt.

Fagleg utbyte og språk

Språket er på engelsk, naturligvis. De lokale snakker skotsk, men med mindre du er veldig flink i engelsk vil du neppe forstå veldig mye av hva de lokale sier før etter jul. Foreleserne snakker imidlertid forståelig, og er ofte rekruttert fra hele Europa/verden. Du jobber mye med tekster, og du vil bli veldig flink i juridisk og akademisk engelsk. Det er heldig.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en mellomstor by i europeisk kontekst. Byen, med sine 1 mill i urbant område (650.000-ish i bykjernen) er stor, i den forstand at du kan dra mye rundt om du gidder. Likevel er universitet i byens, rent estetisk, klart fineste område. Kan vel sammenlignes litt med Frogner i Oslo. Dermed har man en tendens til å forbli på West End i området rundt Hillhead (der uni ligger). Til gjengjeld er det her de kuleste barene ligger, selv om man gjerne må inn til byens faktiske sentrum for å nå de feteste klubbene. Maten er billig i skottland, og klarer man å styre unna pubmat og er det mye gøy å utforske. Jeg er glad i mat, så det er kanskje en særgreie. Det første stedet som serverte Tikka Masala er visst i byen også, stort sett best indisk og indonesisk mat.

Skottland for øvrig er et dødsfint land om man liker gåturer osv. Masse pen natur, og jeg og en del av de andre studentene har tatt en del turer ut i villmarken- selv om det gjerne forutsetter en liten busstur.

Estetisk sett er campus. VELDIG pent. Jusstudentene har en tendens til å bli flyttet litt rundt fra forelesning til forelesning, men hele campus er ganske lite. Litt som Universitet i Bergen i kombinasjon med Universitet i Oslo (ikke Blindern, men heller jurfak etc) mtp på utforming. Området uni. ligger i er veldig «posh», men i en så klassedelt by som Glasgow er det nok egentlig bare heldig. Likefullt er området rundt uni ganske rimelig sett med norske øyne.

Bustad

Standarden på bolig er nok noe lavere enn i Norge. Likevel er det helt overkommelig når du blir vant til at det er vegg til vegg tepper i _alle_ boliger. Dette inkluderer også universitetet. Prisene på bolig ser ut til å ligge mellom 4000-6000 kr i mnd, og kan derfor sammenlignes med Bergen (du kan få det ned mot 3000 kr om du gir etter for litt dårligere standard.)

Sosialt miljø

Miljøet på universitetet er kjempegodt, særlig på LLMen. Mange bor i studenthus, som gjør at vi til en viss grad kommer i kontakt med andre studenter. Likevel er parallellen mot jussen slående i at man har hele nettverket stort sett samlet i en kjernegruppe jusstudenter. Til gjengjeld er gruppene variert. Mine 5 næreste venner er fra Italia, Tyskland, Østerrike og Libanon. Det er dermed ganske stor kulturell variasjon i gruppene. Vi er vel rundt 20-30 gutter og jenter i kjernegruppen, alle fordelt på alt fra Canada til Russland. (Selv om Tyskland med 50 studenter (e.l.), Norge og Italia nok er de dominerende). Det er et tett og veldig godt miljø. Det har kanskje alene gjort at utvekslingsoppholdet har blitt så bra som det har blitt.

Det er en del studentaktivitet. Likevel er det ingen klar "juristforening" som i Bergen. Riktignok er det seilelag, rolag og løpelag- men de tilhører UoG generelt (Litt som BISI). Inntrykket er at det ikke er like lavterskel- dvs. det er lav terskel for å bli med, men de forventer mye oppmøte. Likevel er det et studenttreningssenter som er massivt, med veldig godt treningsanlegg. (Svømmebasseng, cardiorom, styrkerom, tennis og squashbaner og basketballhaller)

Jeg har fått nære venner jeg har blitt utrolig glad i og jeg håper jeg har kontakt med resten av livet. Glasgow er en av de hyggeligste byene i Nord-Europa. Det var mye arbeid, men jeg angrer ikke et eneste sekund- og det er først og fremst en følge av de fantastiske menneskene jeg har blitt kjent med.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

11.09.2018 - 30.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Man må beregne god tid og en del innsats på forhånd dersom man skal leie sted privat. Jeg opplevde det som ganske stressende å ikke ha avklart bosted før slutten av august, selv om jeg til gjengjeld endte opp på et veldig fint sted. Annonser ligger ute på nettsider som Spareroom og Gumtree, og man kan faktisk spare en del penger på å finne et bra kollektiv versus rommene som Universitetet tilbyr eller fancy student accommadations som tilbys av private aktører. De fleste studentene bor i Finnieston-området.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er seminarer. Karakteren beregnes vanligvis utifra et essay som leveres i januar/februar + eksamen, som er i mai. God forberedelse er viktig for å ha utbytte av seminarene, da formen er mer en diskusjon av diverse problemstillinger. Et tips kan være å sende en mail til kursanvarlig og spørre om leselister allerede i august/begynnelsen av september, slik at man får forberedt seg bedre på de intense første ukene. Jeg opplevde i alle fall å være konstant på etterskudd når vi endelig begynte med fagene, grunnet alt det andre sosiale som også skjedde.

Det er en mulighet for en såkalt "prøveuke" i begynnelsen der man forsøker ulike fag, men dersom man skal få noe ut av denne bør man også be kursansvarlige om oversikt over faget osv., da dette ikke alltid er klart på de første seminarene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bra! Jeg tok graden international law & international security, med kjernefaget + international courts and tribunals, human rights clinic og international security and strategic studies.

Fagleg utbyte og språk

Man kommer fort inn i språket! Opplevde det ikke som spesielt vanskelig, selv om man selvfølgelig bruker lengre tid på å lese artikler i begynnelsen enn på slutten. Ingenting å frykte, de fleste nordmenn er mer enn gode nok, sammenlignet med de andre fra andre verdenshjørner som tar en LLM i Glasgow. Det er også et viktig poeng, det er veldig få briter som tar denne mastergraden, grunnet måten jusstudiet i UK er bygget opp. Miljøet er derfor veldig internasjonalt, som jeg personlig trivdes godt med, siden alle er i samme situasjon. Hvis man vil møte briter må man engasjere seg i studentorganisasjoner, eller få seg venner på andre måter;)

Opplevde heller ikke den skotske twisten på engelsk som noe problem. Er ikke noe som preger universitetshverdagen, problemet blir heller å forstå hva kassadamen på Tesco sier eller passe på at man får riktig pålegg på Subway, og det kommer man også raskt inn i.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er uten tvil en universitetsby, med mange studenter, og det er også en veldig deilig by å bo i. Mange bra restauranter, puber, arrangementer, så problemet blir heller å ikke la seg rive med. En fantastisk fordel med Glasgow er også nærheten til bra fjellturer, som man må prøve å utnytte som student. Er lett å komme seg av gårde med buss eller tog. Etterpå kan du legge ut bilde på instagram med #munrobagging (søk det opp!)

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø! Mottoet til Glasgow er "people make glasgow" og det er virkelig sant. Folk er veldig imøtekommende!

Husk å gå på foredragene som arrangeres av School of Law, da er det ofte gratis vin etterpå.

Ellers anbefaler jeg virkelig å dra til Glasgow! Har ikke angret et sekund, og det var et helt fantastisk år. Dersom noen har spørsmål før de drar, lurer på hvordan fagene mine var lagt opp eller andre ting, kan dere kontakte meg på karolineborthen (a) hotmail.com :-)

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

11.09.2018 - 30.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å skaffe seg et skotsk bankkort og å begynne å lete etter bolig i god tid før semesteret starter. Husk regntøy - Glasgow er som Bergen.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var stort sett interaktive forelesninger, og det trivdes jeg godt med. Foreleserne er svært gode og inspirerende, og det er rom for diskusjon og forventet med deltakelse fra studentene. I tillegg til essays og skriftlig eksamener hadde jeg også en presentasjon og en moot court, og jeg syns det var et stort pluss at vi hadde varierte vurderingsformer slik at alle både ble utfordret og fikk mulighet til å gjøre det de var best i.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns emnetilbudet var veldig godt og jeg er svært fornøyd med fagene jeg endte med å ta. Linjen jeg gikk het International Law and Security. Den ligger i skjæringspunktet mellom internasjonal rett og politikk, og dreier seg i stor grad om aktuelle hendelser i det globale sikkerhetsbildet. Hver forelesning startet med en gjennomgang av det siste Trump, Erdogan, FN, NATO eller Putin måtte ha foretatt seg, og en vurdering av hvordan dette sto seg under internasjonal rett. Professorene fløy ut og inn ukentlig pga. pågående engasjementer i alt fra FN til ICRC, og det var svært inspirerende å høre first hand hva de hadde å dele av kunnskap både fra sin nåværende arbeidshverdag og fra lang erfaring innenfor feltet.

Fagleg utbyte og språk

Hva gjelder språk tilbyr universitetet diverse kurs og innføringer i akademisk engelsk dersom man føler man trenger det, men min erfaring er at studiene i seg selv og dagliglivet i Glasgow gjør at man har de beste forutsetninger for å forbedre engelsken sin betraktelig. Glaswegians er snakkesalige, så det er svært enkelt å komme i prat med folk og praktisere språket. Det faglige utbyttet er jeg også veldig fornøyd med og jeg føler jeg lærte ekstremt mye på kort tid, både fordi fagene var bra men også fordi miljøet var inspirerende og universitetet i tillegg arrangerte seminarer og foredrag med interessante fagpersoner fra universiteter rundt om i verden. Min erfaring er at det generelt er et veldig motiverende akademisk miljø på University of Glasgow, og man får lyst til å lære mer enn kun det som står på pensumlisten. I hvert fall gjaldt det for linjen jeg gikk på.

Universitetsområdet og byen

Glasgow har raskt blitt en av mine favorittbyer med sine grønne parker, smale brosteinsgater, gode spisesteder og brune puber. Det er en utrolig sosial by og menneskene er imøtekommende og hyggelige. For meg var det ekstra kult at byen har et svært godt konsert- og restauranttilbud, og så langt studentbudsjettet rekker er det viktig å leve som de lokale ved å gå ut for brunch eller pints. Mulighetene for å reise rundt i Skottland er også veldig gode, og det er det absolutt nødvendig å ta seg tid til. I tillegg er naturligvis universitetsbygningen en perle i seg selv.

Bustad

Det fins mange studentboliger sentralt i byen, men selv ønsket jeg å bo i en såkalt "flat share" for å bli kjent med enten lokale eller andre studenter. På denne måten kan man også spare litt penger. I den forbindelse anbefaler jeg nettsiden Spareroom. Vil anbefale å bo i West End fordi det er nærme universitetet og har hyggelige strøk. Fine områder å bo i er f.eks. Partick, Hyndland eller Finnieston.

Sosialt miljø

Universitetet har masse studentforeninger, klubber eller idrettslag man kan være med i. I tillegg er byen som nevnt veldig sosial i seg selv, da folk er imøtekommende og livet leves ute på pubene. Det var også mye engasjement blant LLM-studentene for å finne på ting sammen.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

11.09.2018 - 30.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne å tenke på bosted ganske tidlig i prosessen. Man står overfor valget om å leie gjennom det private markedet, gjennom universitets studentboliger eller gjennom private studenthjem. Selv leide jeg et rom i en leilighet i et privat studenthjem, og var veldig fornøyd med det. De private studenthjemmene har omtrent de samme leieprisene som universitetets studentboliger, men tilbyr vanligvis en bedre standard og følger med flere fordeler. Det er flere private aktører i markedet som tilbyr rom eller leilighet på deling i private studenthjem, men det er lurt å være tidlig ute da disse er populære blant internasjonale studenter.

Undervisningsformer

Undervisningen baserer seg i hovedsak på seminarer. Det er fire seminarer i uken, som (avhengig av valgte fag) krever gode forberedelse i forkant og aktiv deltakelse underveis. Det er ett seminar per fag, og alle publiserer leselister i forkant av seminarene. Professorene i de ulike fagene kommer som regel med anbefalinger om hvilke bøker en bør prioritere å kjøpe i faget. Ellers er mye av fagstoffet knyttet til digitale artikler. Bibliotekets databaser og tilknyttede fagsider kommer godt med her, og det kan være en fordel å bli kjent med bibliotekets systemer allerede før seminarene har startet.

Angående vurderingsformen, vil hvert fag legge opp til et essay etter første semester og en (skriftlig) eksamen etter andre semester. Essayene teller 25 % av karakteren i faget, mens eksamenene teller 75 %. I likhet med fakultetet i Bergen, får man tilgang på tidligere eksamensoppgaver. Det er verdt å merke seg at praktikumsoppgaver imidlertid er mindre vanlige, og at også eksamensoppgavene som regel er essay-baserte.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et relativt bredt emnetilbud. Man søker seg til en «linje», for eksempel «International Law and Security» eller International «Corporate and Financial Law», som igjen begrenser hvilke fag man kan velge. Det er mulighet for å dra på seminarer i ulike fag de to første ukene, og bytte om man skulle angre på linjen eller fagene man har søkt seg til (såfremt det er ledige plasser i de andre fagene). Hver linje krever at du tar minst tre tilhørende fag, slik at du står igjen med ett fag du kan velge fritt utenfor linjen.

Fagleg utbyte og språk

Selv valgte jeg linjen «International Competition Law and Policy», og hadde alle fire fagene som tilhørte denne linjen. Jeg hadde International Competition Law, Advanced International Competition Law, International Merger Control og Intellectual Property Law and the Market. Jeg hadde samme professor i de tre konkurranserettslige fagene, og opplevde en veldig god oppfølgning og sammenheng i disse fagene. Konkurranserett er krevende og kompleks, men fagene undervises på en måte som skaper både engasjement og nysgjerrighet. Konkurranserett er veldig relevant og spennende, noe som formidles svært godt gjennom seminarene. Konkurranserettsfagene ga generelt et stort læringsutbytte, og linjen anbefales på det sterkeste. Om man velger konkurranserettslinjen, bør man imidlertid forberede seg på mye lesing relatert til økonomiske konsepter og teorier.

Det fjerde faget mitt, Immaterialrett, var også interessant og lærerikt, men etter min mening for lite knyttet opp mot konkurranseretten. Det kan derfor være like givende å velge et annet fag utenfor linjen, med mindre man er spesielt interessert i immaterialrett. Immaterialrettsfaget ga imidlertid et ganske godt utbytte i konkurranserettsfagene, da i forbindelse med de seminarene der vi diskuterte konkurranse knyttet til immaterielle rettigheter.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en fantastisk by for studenter! Det er til enhver tid programmer, arrangementer, seminarer og workshops som foregår og tilbys studenter. Universitetet ligger i West End, et sosialt og livlig område. Her er det mange populære kafeer, restauranter og utesteder. Anbefales på det sterkeste å finne bosted i West End. Sentrum av Glasgow er dessuten bare noen få subway-stopp unna. Byen har en rik kultur og mange severdigheter. Det er restaurant og kafé rundt hvert eneste hjørne; og ikke minst kjempegod kaffe å finne. Det anbefales å kjøpe en kaffehåndbok og teste ut forskjellige steder som er anbefalt. Alt i alt bør man benytte seg av Glasgow sitt kulturtilbud, enten det er å dra på museum, konsert, stand-up, eller høre på livemusikk på pub.

Bustad

Jeg leide rom i en treromsleilighet i et privat studenthjem. Jeg leide gjennom HELLO STUDENT og bodde på studenthjemmet deres i WIllowbank. Det er en prisklasse over det private leiemarkedet, men her får man både treningsrom, «kino», felles oppholdsrom og flere leserom med i prisen og inkludert i hjemmet. Et personale er tilstede og tilgjengelig fra morgen til ettermiddag på hverdager, og man får til tider en følelse av at man bor på et hjemmekoselig hotell. Selv om du velger å dele en leilighet med en, to eller tre andre, får du alltid eget soverom og eget bad. Ikke minst er det veldig sosialt, og man blir kjent med studenter fra andre studieretninger.

Sosialt miljø

I Glasgow er folk imøtekommende, og det er lett å komme i kontakt med andre studenter både på universitetsområde og i byen. Det er et stort studentmiljø i Glasgow, og dette speiles som sagt i antall arrangementer som finner sted i løpet av året. Det er som regel en stor LLM-klasse, og jeg opplevde at det var mye engasjement for å finne på ting sammen. Det er dessuten mange studentorganisasjoner å melde seg inn i, noe som gjør det lettere å bli kjent med studenter utenfor ens egen studieretning. Et annet tips er å melde seg på ulike turer rundt i Skottland med forskjellige studentgrupper – for eksempel med gruppen «International Student Tours in Scotland» (søk på Facebook), eller reise selvstendig med tog til andre skotske steder og byer. Et siste tips! Universitetet tilbyr noe som heter «Language4water», som er et språkkurs som går over 10 uker og som man betaler 30 pund for (beløpet støtter et godt formål). Det er mange språk som tilbys, og det gir en ekstra mulighet for å bruke tiden på noe annerledes og lærerikt samt for å bli kjent med nye folk.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

11.09.2018 - 30.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Typiske forberedelser som vil være aktuelle i forkant av oppholdet vil inkludere valg av fag, reise, bolig (se eget felt for bolig) mv. Selve søknadsprosessen byr generelt på få problemer (uansett hvor mange feil man skulle gjøre i søknadsskjemaet, klarer de å rette dette opp).

Hva angår reise, vil man typisk velge å fly SAS/Norwegian Oslo-Edinburgh (det blir som regel noen mellomlandinger dersom man ønsker å lande ved Glasgow International), da det går en flybuss fra Edinburgh lufthavn til Glasgow Buchanan Bus Station (mer eller mindre midt i sentrum), og man kommer seg greit til Glasgow West End med taxi derfra for en 5-10 pund avhengig av tid på døgnet. Bussturen koster rundt 12 pund, og de opererer ikke med studentpriser.

Når det kommer til fagvalg, finner man en kurskatalog her: https://www.gla.ac.uk/coursecatalogue/courselist/?code=REG40400000&name=School+of+Law. Det kan være verdt å merke seg at man kan bytte både fag og LLM-spesialisering ila. de første 1-2 ukene, så for de som ikke er helt sikre på hva de ønsker, kan det være en idé å delta på ulike seminarer for å finne ut hvilke fag de liker / hvilke professorer de foretrekker. For de som skulle være opptatt av karakterer/vanskelighetsgrad, vil det også være en Word-fil ett sted inne på Moodle (Glasgow's studentportal) med karakterfordeling for hvert av fagene for de 3-4 siste årene, som gir en viss idé over vanskelighetsgrad.Undervisningsformer

Undervisningen går tilsynelatende utelukkende i form av seminarundervisning. Selv om idéen i utgangspunktet er at man skal delta aktivt i undervisningen, virker det som professorene generelt sliter med å få klassene til å bli særlig aktive. I praksis kan mange av fagene derfor minne mer om forelesninger. I praksis vil ikke aktivitet i timen ha noe å si, ettersom Glasgow - ulikt enkelte andre universiteter - ikke gir karakter for aktivitet i seminarene, så man trenger ikke være aktiv med mindre man har behov for et anbefalingsbrev fra noen av professorene i etterkant. Avhengig av underviseren, vil enkelte fag kreve at studentene gjennomfører studentpresentasjoner e.l. Generelt er læringsutbyttet sterkt redusert for slike presentasjoner, og det hjelper ikke at engelsk-nivået til mange av studentene bærer preg av at britiske universiteter for tiden ettergir for mye på språkkravene. Jeg ville personlig anbefalt å unngå fag som inkluderer studentpresentasjoner, da de bringer fint lite annet enn ekstra arbeid.

Størrelsen på seminarene kan variere veldig. De mest populære fagene virker å være innenfor Corporate & Financial Law-grenen, der enkelte fag ser ut til å ha opp mot 60 studenter. De fleste andre fag kan variere sterkt med alt fra 4-40+ studenter. De største fagene kan fort minne mer om forelesninger enn seminarer.

De fleste fagne har en vurderingsform som er splittet i 25 % research paper (normalt i essay-form) og 75 % eksamen. For de aller fleste fag er alle eksamenene samlet opp i april-mai, med research paper rundt januar-februar, men det finnes unntak. Jeg kjenner ihvertfall til at Trade Marks & Brands har 50 % 'take-home' eksamen i desember of 50 % research paper i april, og Copyright har utelukkende to research papers og ingen eksamen. Eksamensformen ved UoG er som regel 3 timer med typisk 4-10 spørsmål der man gjerne skal velge 2-4 av dem. Fordelen med dette er at man ikke trenger å kunne alt for å gi en god besvarelse. Ulempen er at spørsmålene kan være lange, og man får definitivt i større grad en følelse av å ha for liten tid ved UoG enn ved UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Generelt greit emnetilbud, men ikke av de bredeste man kan finne i Storbritannia. Ønsker man et hav av fag å velge mellom, må man nok til London. Universiteter i Storbritannia generelt har også den leie tendensen av at de ofte ikke gir beskjed om hvorvidt enkelte fag ikke lenger tilbys for et bestemt semester før man faktisk ankommer universitetet. Dette er ikke nødvendigvis deres feil, da professorer skifter jobb/pensjonerer seg/går ut i barsel på relativt kort varsel, men man bør være forberedt på at man ikke er garantert å kunne ta de fagene man så for seg da man søkte til universitetet. Vær forberedt på å måtte endre fag og at det antagelgivis blir et behov for å sende UiB en ny søknad om forhåndsgodkjenning av fag etter uke 1.

Substansen i de fagene som faktisk tilbys er imidlertid meget god og svært dekkende. UiB oversetter riktignok enkeltfagene til tilnærmet 15 SP, men realiteten er at pensum i hvert enkelt fag ofte utgjør mer enn det som ville tilsvare 30 SP ved norske universiteter. Ulikt hva som er tilfellet for norske juss-fag, vil de fleste fag som regel inneholde betydelige innslag av både materiell juss og prosess, slik at man får et meget godt helhetsbilde til slutt.

Mer spesifikt hva angår emnetilbudet i de enkelte fagområdene, varierer dette en del for hver LLM-spesialisering. Konkurranseretts-LLMen virker f.eks. tilsynelatende meget dekkende dersom man velger alle konkurranserettsfagene. Underviseren i konkurranserettsfagene er meget dyktig og generelt godt anerkjent i UK, men merk at han kommer til å gå av med pensjon for undervisningsåret 2020-2021 (eller året etter - er litt usikker der)

Personlig tok jeg International Commercial Law, som har den fordelen av å være veldig bredt orientert i den forstand at grenen tilbyr flest 'core' fag som kvalifiserer til spesialiseringen, samtidig som man kan velge en masteroppgave innen praktisk talt alt som kan defineres som "commercial". Denne spesialiseringen kan derfor være praktisk for de som f.eks. er veldig interessert i å bare ta konkurranserettslige fag / int.law / corporate finance, men som har andre idéer hva angår selve masteroppgaven. Ulikt andre spesialiseringer har man derfor friheten til å skrive oppgave om områder som det ikke er undervisning i ved UoG.

Det som emm. er Glasgows største svakhet hva angår emnetilbud innen commercial law er mangelen på privatrettslige fag. Dersom man velger International Commercial Law som sepsialisering, vil man dermed i praksis ha valget mellom enten konkurranserettslige fag, ulike former for 'international economic law' (= public int. law), immaterialrettslige fag og corporate finance/governance/M&A. Med andre ord, dersom man interesserer seg for forretningsjuss men ikke er ekstremt engasjert i public int.law eller selskaps- og finansrettslige emner, kan UoG fort bli en skuffelse. Glasgow mangler fag som konktraktsrett, (internasjonal) kjøpsrett, transportsrett, trade finance, e-commerce mv., og selv om jeg var fornøyd med mine fagvalg, skulle jeg gjerne sett at ihvertfall internasjonal kjøpsrett blir gjeninnført.

Fagleg utbyte og språk

Språket utvikler seg som regel greit når man er i utlandet. Generelt vil selv de nordmenn som føler seg svake i engelsk gjerne være på toppen språklig sett blant de andre studentene. En LLM-grad vil i de fleste engelsk-språklige land kun være attraktivt for de som ønsker å gå inn i akademia, så man møter generelt sett svært få LLM-studenter med engelsk som morsmål. Professorene har derfor også som regel ikke veldig store forventninger til engelskkunnskaper på eksamen, skjønt de trolig forventer noe mer på research paper.

Jeg tok fagene Int.Competition Law, Int. Merger Control, Int. Investment Law og Int. Trade law.

De to førstnevnte utgjør del av kjernemodulene i konkurranseretts-LLMen, og jeg er generelt svært fornøyd med undervisningen i disse fagene. Innholdet av førstnevnte sier vel seg selv. Merger Control handler om kontroll av ulike former for sammenslåinger før de kan godkjennes, for å unngå at selskaper slår seg sammen og får en for dominerende posisjon. Faget kan derfor også kombineres greit med M&A. Begge fagene inneholder en god del økonomisk teori (for de som er interessert i det), skjønt man ikke trenger å kunne mye om denne teorien når det kommer til eksamen. Sammenlignet med det øvrige fagtilbudet ved UoG virker det som at konkurranserettsfagene i større grad enn de andre prøver å fylle opp pensumlisten til det som maksimalt er godkjent (100 sider pensum per seminar, der det er 15 seminarer til sammen), og dette kan til tider være frustrerende da ganske mye av pensum til syvende og sist ofte er overflødig for eksamen/research paper.

Int. Investment law handler om investor-state arbitration og investeringsbeskyttelse gjennom BITs, i.e. forholdet mellom stat og utenlandske investorer og beskyttelse mot ekspropriering, forskjellsbehandling mv. Faget er meget interessant og samfunnsfaglig, men selv om int. Investment law for tiden har et relativt godt etablert forskningsmiljø ved UiO, har faget forholdsvis liten relevans for de som ønsker å jobbe med dette i Norge. De voldgifssakene som oppstår innenfor dette fagområdet vil typisk sett kjøres hos ICSID i Washington DC eller ved store voldgifssentre som London, Geneve, Paris, Singapore eller Hong Kong, så sakene tas gjerne også av selskaper som er etablert der, evt. i de utviklingslandene der problemene gjerne oppstår i første omgang. Jeg kan imidlertid anbefale faget som nokså interessant og meget godt kommunisert. Det er også en fordel at pensum i int.law fagene (bortsett fra int.econ.law) gjerne er mindre omfattende enn f.eks. konkurranserettsfagene.

Int. trade law har en noe misvisende tittel, da faget ikke tar for seg handelsrettslige fag som internasjonal kjøpsrett mv, men fokuserer i stedet utelukkende på WTO-rett, dvs. en slags hybrid mellom jus og diplomati i handelskonflikter mellom nasjoner. Jeg kjenner ikke personlig til noen særlig etterspørsel for WTO-rett i Norge, men mulig det finnes noe i Utenriksdepartementet eller Finansdepartementet. Faget kan kombineres greit med int. investment law, da det er flere tilknytninger å finne der, men det er også antageligvis blant de tøffeste fagene UoG tilbyr både i kompleksitet og pensum. Hovedutbyttet med dette faget er imidlertid at underviseren er meget flink til å få studentene til å tenke (forutsatt at man følger med), så om ikke annet, er faget givende av rent intellektuelle årsaker.Universitetsområdet og byen

Glasgow har med årene utviklet seg til en fin by - ihvertfall der universitetet er plassert i West End. Bor man i nærheten av universitetsområdet vil man som regel føle seg trygg, og det er mange gode utesteder. Byen har også utviklet ganske god gourmetscene, for de som er interessert i denslags. Selve universitetsområdet er også vakkert.

Bustad

Det anbefales generelt å bo på West End, da dette er nærme universitetet og også den beste delen av Glasgow. Prisene der er selvfølgelig høyere, men jeg tror de fleste studentene fant at det var verdt det. Det mest praktiske området vil være Hillhead, men områdene rundt Hillhead vil også være gode. Det er som regel bedre å dra lenger vest enn lenger øst.

Til å være et land som i såpass stor grad har undervisning og universiteter som en "industri", er Storbritannia oppsiktsvekkende lite vennligsinnet overfor internasjonale studenter når det kommer til bolig. Selv de fleste studentboliger vil ofte kreve at man forskuddsbetaler for hele oppholdet.

Dersom man leier på det private markedet, vil svært få være villige til å leie ut en bolig uten at vedkommende har kommet og sett på den - selv om utleie nærmest utelukkende skjer gjennom meglere. Disse meglerne er gjerne av veldig varierende kvalitet, men vær forberedt på at mange av dem vil være særdeles lite interessert i deg. Av en eller annen grunn tviholder de fleste utleiere på at man enten får en såkalt 'UK guarantor' eller at en vesentlig andel av husleien betales på forskudd, da de tilsynelatende har tilnærmet lik null tillit overfor leietakere. Det er enkelte selskaper som tilbyr å stille som garantist for internasjonale studenter, men de tar seg gjerne også godt betalt for dette - så godt betalt at jeg personlig anser dette som en scam (vær forberedt på å betale dem rundt 1000 pund for å stemple noen papirer). Det bedre av to onder er antageligvis å betale 6 måneder av gangen. De huseiere vil som regel akseptere dette. Skottlands husleielover gir for tiden rett til 1 måneds oppsigelsestid, så man trenger ikke å betale for mer enn antall måneder man faktisk bor i Glasgow (i.e. selv om man binder seg for 12 måneder i kontrakten, får man likevel pengene tilbake).

Huseiere i Storbritannia er notoriske for å holde igjen depositum pga. ett eller annet støvkorn de oppdaget under en pute ett sted etter at man gir fra seg leiligheten. Dette kommer av at utleieavtalene er designet slik at man ikke er pliktet til å gi fra seg boligen slik man overtok den. I stedet må man gi fra seg boligen etter den standard som agenten setter. Denne standarden er som regel betydelig høyere enn man skulle tro, tatt i betraktning den generelt dårlige standarden man overtar disse boligene i. Spar deg bryet ved å heller avtale med huseier/agenten om en vaskedame som begge er enige om å benytte seg av og tar seg av utvaskingen. Uansett hvor flink man er til å vaske ut, vil man ofte i realiteten beholde mer igjen av depositumet på denne måten enn om man forsøker seg på å vaske seg ut selv. Dersom huseier finner noe å utsette på vaskingen eller slitasje mv og man ikke har gjensidig avtalt noen til å vaske ut, bør man være forberedt på at vaskingen de arrangerer fort spiser opp 500 pund + av depositumet.

Standarden på boligene er varierende, men dersom man ønsker en fin bolig etter god norsk standard vil det fort koste rundt 1300-1500 pund i måneden ++ for en liten leilighet med 1-2 soverom. For den samme prisen som et rom i kollektiv i Norge må man som regel forvente å måtte gå ned noen hakk i standard.

Sosialt miljø

Generelt lite å utsette på dette. Universitetet gjør generelt lite for å løfte miljøet selv, men Glasgow er en livlig by og det er nok av studentorganisasjoner å velge mellom.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

11.09.2018 - 30.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne å forberede seg tidlig. Det er en fordel å ha skaffet seg bolig før man ankommer byen, da dette kan ta litt tid. Informasjonen fra Universitetet i Glasgow kan være rotete, og noe ad hoc. Men dersom man sender en mail til studentsenteret så vil man få god hjelp.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i seminarer på mellom 15 og 40 personer. Det er et langt mer diskusjonsbasert format enn det man er vant med fra Bergen. Dette medfører gjerne at man blir mer skjerpet før seminarer da man er forventet å bidra aktivt. Leselistene man får utdelt kan være på opptil 100 sider. Det er ikke forventet at man leser alt, det er tilstrekkelig å skaffe et overblikk over tematikken.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange spennende emnetilbud som tilbys. Selv valgte jeg International Law and Security, hvor man spesialiserer seg i humanitærrett, menneskerettigheter, jus ad bellum (sikkerhetsjus) og internasjonal strafferett. Dette er et veldig spennende program som kan anbefales på det sterkeste. I tillegg er universitet kjent for å ha et sterkt faglig miljø innen andre rettsområder som konkurranserett og finans. Uansett anbefales det å velge et spesialiseringsfelt og ikke en generell LLM, da de fleste fagene innenfor en spesialisering henger sammen. Dette vil gi et bedre faglig utbytte.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige nivået på universitetet i Glasgow er høyt. Dersom man velger folkerettfag vil man bli undervist av store autoriteter, som f.eks. FNs spesialrapportør med ansvar for torturspørsmål (Nilz Meltzer), og advokater med prosedyreerfaring fra ICC og ICJ, og store internasjonale organisasjoner som Røde Kors. Undervisningen foregår for det meste i seminarform. "Finjus" diskuteres sjelden i seminarer, dette er det forventet at man leser seg opp på selv. I stedet fokuseres det på at studentene skal få et bredere perpektiv på stoffet og klare å trekke linjer mellom ulike fag og temaer. De som føler seg usikre språklig vil oppleve rask fremgang. De aller fleste vil skrive flytende engelsk etter et par måneder.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en fantastisk by med flust av hippe barer, restauranter og flotte museer, og det er alltid en konsert eller et kulturarrangement på kalenderen.

Bustad

Jeg anbefaler nok å skaffe en privat bolig, da studentboligene holder lav standard og høyt prisnivå. Det er også fint å bo i The West End, helst Finnieston, Hillhead, Mary Hill eller Partick, da disse bydelene er i gåavstand til universitetet. I tillegg er det her de beste spisestedene og barene er. Dersom man ønsker å flytte til Glasgows "hipstersentrum", er Shawlands på "The Southside" å anbefale; men da er det en fordel å bo i nærheten av et subway-stopp.

Sosialt miljø

En LLM ved Universitet i Glasgow er veldig sosialt. Det er mange morsomme arrangementer i løpet av året. Et tips er å melde seg inn i en av de mange studentforeningene ved Universitetet. Et annet tips er å bli venn med en eller flere lokal Glaswegians som kan ta deg med til byens skjulte perler.

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

06.09.2018 - 14.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Selve søknadsprosessen er grei og overkommelig og man kan få veiledning fra både det juridiske fakultet ved UiB og administrasjonen ved UofG. Anbefaler også å gjøre deg kjent med emnetilbudet til universitetet på forhånd så du har en viss oversikt over hvilke fag du kan velge.

Undervisningsformer

Jeg valgte fag på level 2, og undervisningsformen her var en blanding av forelesninger og tutorials, som er en obligatorisk gruppesamling og kan sammenlignes med arbeidsgruppene i Bergen. To av fagene mine var en god blanding med skotske og internasjonale studenter, mens det siste faget stort sett bare besto av skotter, men en del år yngre. Jeg opplevde verken vanskelighetsgraden eller arbeidsmengden som spesielt krevende sammenlignet med Bergen, og man kommer seg greit gjennom fagene ved oppmøte i forelesninger/tutorials, men uten å måtte lese så mye pensum. Pensumbøkene kan man for øvrig leie enkelt og gratis på biblioteket, og jeg trengte derfor ikke å kjøpe pensumbøker. Jeg hadde i alle fagene en mindre innlevering midt i semesteret som telte 25% av karakteren, og så en avsluttende skoleeksamen på 75% som varte i ca to timer. Eksamensperioden var relativt intens, jeg hadde tre eksamener på tre dager, men dette vil variere.

Vurdering av emnetilbodet

På level 2 tilsvarer hvert fag 10 studiepoeng og jeg hadde derfor totalt tre fag. Jeg syntes det her var litt begrenset utvalg av fag å velge mellom, særlig når man måtte unngå overlapp med tidligere fag ved UiB. På level 3 og 4 er det nok litt større utvalg.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var alt i alt fornøyd med fagene mine. Det første faget mitt var Advanced International Law, som var et fag bestående av seminarer der aktuelle internasjonale problemstillinger ble drøftet i et folkerettslig perspektiv. Dette syntes jeg var spennende. De andre fagene mine var Labour Law og Property Law, som omhandlet hhv. britisk og skotsk rett, og derfor av noe mindre relevans for norsk rett. Jeg syntes likevel fagene var greie, og det var interessant å sammenligne med norsk rett.

Det språklige utbyttet var bra. Man kommer ganske fort inn i engelsken, selv om det kunne være noe krevende å anvende juridisk engelsk. Skotsken kunne også til tider være utfordrende å forstå, men man kommer også etterhvert inn i dette. Mange forelesere ved UofG er internasjonale så det er ikke sikkert at man får skotske forelesere.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint og særlig hovedbygningen er vakker og imponerende, og gir Harry Potter-assosiasjoner. Universitetet ligger i West End som er blant de finere områdene i Glasgow, med mange restauranter, cafeer, puber, fine parker og mindre butikker. Her finner du også studenttreningsenter og et stort universitetsbibliotek med lesesalplasser. Selve bysentrum ligger ca 10 min unna med subway og her finner du et hav av shoppingmuligheter.

Glasgow er også kjent for å være en kulturby med mange konserter og alle museum er gratis.

Skottene er ellers veldig vennlige og jordnære folk, og hjelper deg gjerne med det meste.

Bustad

Jeg anbefaler å leie privat da jeg har hørt at standarden i studentboligene er ganske dårlig. Jeg opplevde det imidlertid ganske vanskelig å finne bolig, særlig for bare et semester på knappe fire måneder. Mye av det som legges ut er også med kort frist før overtakelse, så selv om jeg var tidlig ute med boligjakten fant jeg først bosted to-tre uker før jeg reiste til Glasgow. Anbefaler derfor å ha litt is i magen og avvente litt nærmere avreise, selv om man nok også kan være heldig å finne noe tidligere. Bruk gjerne sidene gumtree.com og spareroom.co.uk.

Anbefaler også å bo i West End-området. Det er her det meste skjer, og det er deilig med gåavstand til universitetet, særlig på skotske regntunge dager.

Sosialt miljø

Det er mange ulike undergrupper på universitetet som man kan melde seg inn i. Anbefaler dette for å bli lettere kjent med skottene, da det ikke er like lett å bli kjent i forelesninger osv. Særlig i starten (men også utover i semesteret) er det mange sosiale arrangementer man kan delta på. Det er alltid noe som skjer!

Anbefaler ellers også å planlegge noen turer rundt om i Skottland gjerne de første ukene. Semesteret går veldig fort og det er litt bedre tid i starten til å reise. Skottland er et vakkert land og det er mye flott å se. Jeg meldte meg på ulike organiserte turer for studenter i starten, og synes dette var en enkel og rimelig måte å få sett deler av Skottland på. Man kan selvsagt også leie bil for å være mer fri og fleksibel.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

06.09.2018 - 14.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du planlegger å bo i studentboliger i regi av universitet er det smart å sette seg inn i hva de ulike studenthusene tilbyr. Det er ulike priser for de ulike tilbudene. For Erasmus-studenter er det i tillegg vanskeligere å få avtale med de ulike studenthusene gjennom universitetet ettersom helårsstudentene blir prioritert. Det er derfor lurt å være tidlig ute med å søke.

Undervisningsformer

Undervisningsformen minner mye om undervisningsformen ved UiB. Det holdes forelesninger (ikke-obligatoriske) og seminarer (obligatoriske). Det kreves at man forbereder seg til seminarene og deltar i diskusjonene det legges opp til.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte godt med hensyn til at man kan velge mellom flere internasjonale fag. Disse fagene er relevante også for norsk rett. Dersom man velger fag som kun dreier seg om retten i Skottland eller UK er utbyttet naturligvis mindre.

I starten var det litt utfordrende å diskutere og skrive juridisk engelsk. Universitetet der er imidlertid vant med å ha utvekslingsstudenter og både tilpasser og tar hensyn til oss. Det tok ikke mange ukene før det var helt naturlig å diskutere og skrive juridisk engelsk. En av bakgrunnene for at jeg dro til Skottland var nettopp å forbedre engelskferdighetene mine, og universitetet bidrar veldig til å hjelpe deg med dette.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en veldig sjarmerende by med mange muligheter. Universitetet ligger i West End og jeg vil absolutt anbefale å skaffe seg bosted i denne delen av byen. Det er her det aller meste skjer, spesielt med hensyn til arrangementer i regi av universitetet og deres undergrupper. Når det er sagt er også city centre veldig sjarmerende med mange fine restauranter og barer.

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

11.09.2017 - 07.09.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å begynne å se etter bolig tidlig, selv om det er vanskelig å få leid noe uten å møte fysisk på visning. Da får man et visst inntrykk av standarden (som ligger noe lavere enn i Norge).

Frem til jul har man bedre tid til å reise og bli kjent med andre, så anbefaler å benytte denne tiden godt. Fakultet i Glasgow har en veldig handlekraftig koordinator som kan svare på de fleste spørsmål.

Ellers er det hyggelig å bli kjent med de andre som reiser fra Bergen i forkant av avreise.

Undervisningsformer

Undervisningen består hovedsaklig av seminarer. Enkelte fag med større grupper har mer forelesninger. Det er normalt lagt opp til en 'hjemmeeksamen' (essay) i januar-mars og eksamen i april/mai. Seminarene går parallelt med hjemmeeksamener, så denne perioden er noe travlere enn før jul.

Til hvert seminar publiseres det (lange) leselister, hvor det enten må begynnes tidlig eller prioriteres smart. Jeg kan anbefale å kjøpe de bøkene som går igjen hyppigst på leselisten da disse normalt er utlånt på biblioteket til enhver tid.

Vurdering av emnetilbodet

Når man søker må man velge 'linje', som i utgangspunktet vil begrense hvilke fag man kan velge. Det er imidlertid ingen problem å bytte linje eller bytte til fag utenfor linjen den første perioden. Da tildeles man bare aktuelle linjen/graden som korresponderer med de valgte fagene.

Jeg gikk Corporate and Financial Law og hadde fire fag: Corporate Finance, M&A Transactions, Debt Finance and Security og International Finance Law. M&A-faget var veldig bra, hvor blant annet en praktiserende advokat holder halvparten av undervisningen. Debt Finance er et ganske tungt teoretisk formuerettslig fag, men gir god innsikt i britisk formuerett. Corporate Finance-faget fungerte ikke optimalt, hvor seminarene ga lite læringsutbytte. International Finance Law-seminarene følger en 'unik' oppbygning, men kan gi veldig godt utbytte med litt egeninnsats.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er fornøyd med det faglige utbytte fra oppholdet på Glasgow, selv om kvaliteten på seminarene varierte noe. Særlig M&A Transactions og Debt Finance gir innsikt som er tyngre å opparbeide seg på egenhånd og vil komme til nytte senere i arbeidslivet.

Utveksling er en god mulighet til å forbedre språket, men avhenger litt av egeninnsats. Den skotske aksenten er så og si fraværende på fakultetet og byr ikke på problemer faglig. Det er derimot gode muligheter for å bygge opp egen aksent på pub-en etter endt arbeidsdag.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger på et eget område i West End. Her finner man alle de ulike byggene hvor seminarene holdes.

Jeg anbefaler å bo i West End, der man har kort vei til universitetet, pub-er og andre fasiliteter. Her er det også flust av leiligheter til leie for studenter.

Transport til sentrum eller rundt i Glasgow er lett med t-banen (verdens tredje eldste) eller med Uber (som er nesten gratis).

Bustad

Jeg bodde med to andre fra Bergen i en OK leilighet. Standarden ligger noe under norsk nivå, så jeg anbefaler å ikke leie det første og "beste". Vi reiste ned et par dager før oppstart og var på 6-8 visninger før vi fant noe som var akseptabelt. Da fikk vi flyttet inn før studiestart. Her er det verdt å merke seg at utleiebyråer og utleiere sjeldent besvarer epost. Det beste er å ringe og avtale visning. Da er de ofte fleksible.

Mange av utvekslingsstudentene bodde i studentleiligheter og her avholdes det en del festligheter. Mitt inntrykk er at standarden på disse leilighetene er god, men ulempen er å dele kjøkken og bad med 5-8 andre.

Sosialt miljø

Det var et svært godt sosialt miljø. De fleste på post-graduate (masterstudiet) er utveksling/ utenlandske studenter med enkelte innslag av engelskmenn og skotter. Dermed er det lett å komme i kontakt med andre, da de fleste er i samme situasjon.

Jeg anbefaler å bli medlem av en av sportsklubbene på fakultetet. Da blir man kjent med studenter på andre linjer, og litt flere briter (som hjelper på språket).

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

05.08.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Hvis du kun skal være i Glasgow på høstsemester så kommer du nok ikke til å få leilighet gjennom skolen. Begynn derfor å se etter leilighet i god tid og forvent at du må fikse dette selv uten hjelp fra skolen. Skolen henviser til enkelte nettsider, men mange har avtaler med skolen og da kan du bare sette deg på venteliste. Hvis disse blir ledige, blir de ledige rett før skolestart. Ønsker du å ha leiligheten i boks litt før dette så bruk f.eks. Gumtree etc.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er annerledes enn man er vandt til hjemme i Norge. De har større vekt på "aktiv learning" slik at det er lite av alminnelige forelesninger, men ofte seminarer hvor det forventes at du har forberedt deg til hver time og deltar aktiv i en faglig diskusjon.

Lesemengdene til hvert seminar er mer enn det man er vandt til hjemme i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Mange ulike fag å velge mellom så ikke noe å si på dette. De anbefaler imidlertid maksimum 3 level tre fag i ett semester, så tenk litt på dette før du velger fag i forhold til lesemengden og arbeidet du må levere i løpet av semesteret. Du kommer til å ha mellom 3-4 fag.

Fagleg utbyte og språk

Kan være noe vanskelig å forstå skotsk innimellom, men de skjerper seg som regel litt når de vet at du er utenlandsk. Ellers så er det å anbefale på det varmeste å dra på utveksling til et engelskspråklig land siden språkkunnskapene blir forbedret, spesielt innenfor det juridiske språket.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en fantastisk morsom by å bo i!! Det er hele tiden noe som skjer så det er alltid en konsert, bar, event etc. å dra på. Menneskene er også veldig varme og åpne så de viser gjerne en noe forvirret utlending veien og er lette å komme i prat med.

Bustad

Standarden er dårligere enn Norge.

Sosialt miljø

Det er masse sosialt som skjer! Både skolen og de ulike studentorganisasjonene arrangerer utrolig mye de første ukene. Si ja, bli med og bli kjent med mennesker!

Det er derimot noe vanskeligere å bli kjent med de lokalene skotske studentene gjennom den "ordinære skolenhverdagen", og derfor ekstra viktig å bli med på det sosiale i begynnelsen.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig at du begynner letingen etter bolig tidlig. Jeg brukte nettsiden Gumtree.com, og den fungerte veldig bra. Finn et sted å bo i West End. Dette er den "fine" delen av byen og det er her universitetet ligger. Om du trenger hjelp i søknadsprosessen eller i løpet av semesteret kan du sende en mail til Morna Roberts. Hun er veldig hjelpsom og svarer alltid raskt.

Reis masse i starten når du har litt bedre tid. Anbefaler virkelig Dublin. Ikke reis på organiserte turer. Det er mye bedre å heller leie en bil. Da får man se det man selv vil.

Undervisningsformer

Jeg hadde ingen forelesninger, bare seminarer. Gjennomføringen av seminarene varierer avhengig av hvem som underviser. I de fleste seminarene mine var det forventet at studentene bidro og man må være forberedt på å ta ordet. Dette virker kanskje skremmende, men det gikk veldig fint og dette blir man fortrolig med raskt.

Pensum er veldig forskjellig fra det man er vant til fra UiB. Man kjøper ikke bøker, men får leselister til hvert seminar med artikler og deler av bøker man leier på biblioteket. Leselistene er generelt svært omfattende. Man rekker ikke å lese alt, så det er viktig å studere "smart". Få oversikt gjennom å skumme artikler. Fokuser på spørsmålene du får utdelt før hvert seminar. Selv om det er mer pensum enn i Bergen, må man ikke lese mer enn i Bergen, bare annerledes.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde fire fag, Criminal Justice, Issues of Family Law, Anti Discrimination Law in Practice og Principles of Healthcare Law. Criminal Justice minner litt om rettergang, men istedenfor å lære om selve regelen så vurderer man hvordan regelen burde være. Dette var et av de lettere fagene jeg hadde. Det samme gjelder Anti Discrimination. Issues of Family Law var veldig spennende og læreren var veldig flink, men faget var noe krevende. Principles of Healthcare var tørt, men overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er fornøyd med det faglige utbyttet, selv om noen fag var "lettere" mens andre var "vanskeligere". Jeg sitter også igjen med et veldig stort språklig utbytte. Man lærer både av det sosiale og det faglige. Skriv alle notatene dine på engelsk, dette lærer man mye av.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er utrolig fint og biblioteket er stort. Byen er også veldig fin og menneskene er utrolig hyggelige. Bussystemet er veldig uoversiktlig, så bruk subwayen og gå til anskaffelse av verdikort. Dette kan kjøpes på alle subwaystasjoner.

Bustad

Jeg bodde i et stort hus med 11 andre studenter. Jeg var veldig fornøyd med dette, og endte opp med å bli veldig godt kjent med mange av de jeg bodde sammen med. Selskapet jeg leide fra het McMillan and Company. De har mange slike studenthus rundt om i Glasgow. De var veldig seriøse og hjelpsomme. Søk de opp på Gumtree.com.

Sosialt miljø

Det er ikke noen fadderuke, slik vi er vant til i Norge, bare noen få arrangementer. Men om man legger inn en innsats selv i starten så går det veldig bra! Det var veldig lett å bli kjent med både andre utvekslingsstudenter og lokale studenter. Det skjer alltid noe i byen og man kjeder seg aldri!

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskelig å finne huseiere som er villig til å leie ut et rom eller leilighet for bare tre-fire måneder. Start derfor boligjakten så tidlig som mulig. Sett deg også godt inn i emnetilbudet ved universitetet. Det er mulig å bytte fag etter semesterstart, men dette er ikke noe jeg vil anbefale da det forusetter at det er ledige plasser, og i tillegg er semesteret såpass kort og intensivt at det blir en del ekstraarbeid å ta igjen det tapte.

Undervisningsformer

I fagene jeg tok var det ukentlig seminarundervisning, som minner litt om storgruppeundervisningen på UiB, men med større fokus på at studentene selv skal diskutere forskjellige tema. Det varierer imidlertid hvor mye hver enkelt kursansvarlig krever av aktiv deltakelse fra studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var varierende. Gjennomgående synes jeg fagene var mer abstrakte og politiske enn det de er hjemme, med mindre fokus på konkret juss. Jeg tok Intellectual Property, Principles of Healthcare Law, Immigration and Asylum Law, og Institutions and Judicial Control of the EU, og var stort sett fornøyd med det. Førstnevnte ble favorittfaget mitt, mens helsejus ble etter min mening litt for krevende da det var veldig mye å forberede til hvert seminar (gjerne krav om å lese alt fra 100 til 200 sider).

Fagleg utbyte og språk

Selv om semesteret er ganske kort i Skottland, rekker man å lære masse på de få månedene undervisningen varer. Vær klar over at hvis du velger helårsfag som også tilbys til studenter som drar hjem etter jul, så får du kun deltatt på halve faget. I Intellectual Property, for eksempel, fikk jeg med meg patent og opphavsrett, men lærte ingenting om designrett eller varemerkerett. Ønsker du oversikt over hele rettsområdet du skal lære om i utvekslingssemesteret ditt bør du derfor gå for fag som kun varer ett semester.

Språklig sett gikk det også veldig greit å henge med. De kursansvarlige er vant med utvekslingsstudenter og tilpasser talemåte deretter. Utenfor universitetet slet jeg iblant med å forstå skotsken, men det gikk rimelig fort å bli vant med.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort med en imponerende hovedbygning. Det ligger i West End der de fleste studentene holder til. Glasgow er en by man fort blir glad i. Shoppingtilbudet er veldig bra, og byen inneholder en en rekke sjarmerende restauranter, kafeer etc. Det er veldig lett å trives her, da folk generelt er veldig hyggelige og vennlige.

Bustad

For rom i kollektiv fant jeg sidene www.uk.easyroommate.com og www.spareroom.co.uk mer nyttige enn gumtree.com. Det er også noen få private studentboliger (feks True Student, Hello Student etc.) som leies ut for kun et semester, men de krever gjerne en god del mer i leie enn det du må ut med for å leie et rom i kollektiv. Anbefaler videre å bo i West End, da det er her studentmiljøet holder til og det meste skjer.

Sosialt miljø

Universitetet har sosiale grupper og foreninger for enhver interesse, og hele de to første ukene går hovedsaklig ut på sosiale arrangementer. Det var dermed veldig lett å bli kjent med folk, noe det er en stor trygghet i når man skal bosette seg i en ny by som utvekslingstudent. Gjennom hele semesteret er det også en rekke sosiale arrangement og turer man kan melde seg på, og det hadde jeg stor glede av.

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2016 - 21.08.2017

Førebuingar/praktiske tips

Når alt det praktiske er på plass er det bare å pakke kofferten å dra. Utrolig flott by, bra folk og godt miljø. Om det er noe man lurer på så er det bare å sende en mail. Studieadministrasjonen er veldig behjelpelige og svarer fort. Om det er noe jeg skulle ønske jeg visste i forkant er det at det tar en god stund før man får tilbake masteren (og dermed kan få godkjent graden fra UiB).

Undervisningsformer

LLM-linjen har nesten ikke forelesninger, så det aller meste av undervisning finner sted i seminarer. Gruppene varierer fra 15-30 personer, noe som gir god anledning til samhandling med de som underviser. Hvordan seminarene gjennomføres varierer noe, i de fleste forventes det at du har lest deg opp på dagens tema og er i stand til å delta i diskusjonen det legges opp til. Vær obs på at semester 2 kan bli endel mer travelt enn semester 1 da de fleste fagene har innleveringer og eksamen først over nyttår. Om mulig kan det være en fordel å sette sammen en undervisningsplan med ett eller to fag som har vurdering på høsten og det samme på våren. Du kommer ikke til å angre på dette når våren kommer og du plutselig finner ut at du har fire eksamener på en uke.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte spesialiseringen innen IP-rett og syntes fagene for det meste var interessante. Kan anbefale faget "E-commerce" da fagansvarlig er veldig flink på å følge opp studentene sine i timen, og faget er mye mer relevant nå om dagen enn man kanskje først tror. Selv om det legges opp til at man skal pusle med masteroppgaven allerede fra nyåret av, bør du være forberedt på at det meste gjøres over sommeren. Dette da våren fort blir ganske travel med innleveringer og eksamener.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte ihvertfall endel som ikke dekkes på læreplanen i Norge. Alle fagene er i tillegg veldig EU-rettet så erfaringen fra NIRI kommer godt med. Man får et veldig bredt perspektiv på kunnskapen, så vær forberedt på å "sjekke opp" når denne skal brukes i det daglige her hjemme for å kontrollere at det samme gjelder her (noe det for det aller meste gjør innen IP ihvertfall). Om man er redd for å ikke forstå den skotske dialekten så er dette noen man fort blir vant til. I tillegg er endel av underviserne fra andre steder, og få av de snakker med veldig tykk dialekt.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger veldig fint til i den aller beste delen av byen. Det meste av undervisningen finner sted i andre bygg rundt omkring på campus, så ikke bli skuffet om du ikke får mange seminarer i selve hovedbygget. Byen er og helt fantastisk og jeg angrer ikke ett sekund på at jeg valgte Glasgow.

Bustad

Når man velger LLM er det enklere å få studentbolig enn om man bare er på utveksling et halvt år. Jeg anbefaler å skrive en mail til de som administrerer dette i tillegg til å søke på nettportalen da de er veldig behjelpelige. Fikk på denne måten en leilighet rett ved universitetet. Dette er som nevnt den beste delen av byen med masse restauranter og barer i umiddelbar nærhet.

Sosialt miljø

Alle som gikk der var veldig innstilte på å ha det gøy og bli kjent med nye folk. Du kommer til å bli kjent med en god del tyskere, så om du husker noe av undervisningen fra grunnskolen er det lett å imponere.

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

04.01.2017 - 27.05.2017

Førebuingar/praktiske tips

Eg reiste til UogG som Erasmus student våren 2017. Søknadsprosessen var ganske oversiktlig, og ein del kan gjerast elektronisk. Før ein søkjer emner anbefallar eg å snakke med rettleiiar ved det juridiske fakultet, då min oppfatning er at dei ikkje godkjenner level 1 og level 2 fag. Dette gjer ein del innskrenkingar i breidda av emnetilbodet, men faga ein kan ta blir desto meir fagleg krevjande og kan samanliknast med valfag som ein kan ta siste studieår. Eg var to gonger til Glasgow før eg reiste dit i januar, men det er absolutt ikkje naudsynt.

Undervisningsformer

Undervisninga er seminar/klasserom basert, og kan minne om storgrupper/arbeidsgrupper ved jussen. Oppmøte er likevel ikkje obligatorisk, men det er veldig lurt å møte då professorane er veldig dyktige, og diskusjon med medstudentar gir betre grunnlag for å svare på essays som skal leverast gjennom semesteret samt opp mot eksamen. Det krevjast også at ein stiller forberedt, då ein ofte diskuterer i grupper og ein kan få direkte spørsmål av professoren.

Arbeidsmengda i faga eg tok var ikkje skremmande, det er mykje å lese, men dersom ein samanliknar det med arbeidsmengda ved jussen er det ganske rolig. Eg kjøpte pensumbøker i alle fag, noko som lønna seg når det nærma seg eksamen. Då ein i nokon fag kan velje mellom ulike bøker anbefallar eg å låne bøker dei fyrste vekene for å finne ut kva ein liker best å lese. I utgangspunktet skal ein ta fire fag ved UofG, men eg fekk tilbodet om å ta tre mot å gjere ekstra arbeid. For min del var det eit ekstra essay i det eine faget, lengre eksamen i det andre, og framføring i det tredje. Det anbefallar eg på det sterkaste, då det gjer eksamensperioden betre og ein kan unngå å få fire eksamenar på fire dagar som nokre av mine medstudentar hadde. Eg hadde tre eksamenar på tre dagar og det var meir enn nok. Eg trur personleg at arbeidsmengda også blir litt mindre, sjølv om UogG truleg ikkje meiner det.

Vurdering av emnetilbodet

Emenetilbodet er ok+, men grunna avgrensinga i nivå ein kan velje mellom, samt at det ikkje skal overlappe med fag tatt ved UIB, var det kanskje litt få fag å velje mellom etter mi meining. Dette var noko eg oppdaga etter at søknadsprosessen var i gang og eg hadde blitt akseptert som student, så det er noko ein kan ha i mente.

Fagleg utbyte og språk

Faga eg tok ved UofG var Competition law, Institutions and Judical Control of the EU, og Intellectual Property. Alle faga var veldig interessante og eg lærte mykje. I konkurranserett var det berre meg og ein anna utvekslingsstudent, noko som gjorde at det faglege utbyttet kanskje var litt høgare enn i dei andre faga ,der det var stor overvekt av utvekslingsstudentar, grunna blant anna det språklege nivået.

Det språklege utbyttet var også veldig bra, det er få norske studentar ved UogG og det medfører at det er naudsynt å nytte engelsk i stor grad. At det er naudsynt å snakke engelsk i seminarundervisninga gir også eit språkleg utbytte då ein må nytte juridisk engelsk.

Universitetsområdet og byen

UofG har eit utruleg flott universitetsområde, og ein får klare Harry Potter assosiasjonar. Biblioteket er stort og delar av det ganske nytt, det er med unntak av i eksamenstida ikkje vanskeleg å få lesesalplass. Det gir også ein tryggleik at ein må nytte studentkortet til å kome seg inn, samt at det alltid er vaktar ved inngangen. Undervisninga er spredt rundt på campus, der er det varierande grad av standar utan at det påverkar opphaldet negativt.

Ikkje langt frå universitetet (ca to min gange) er det eit stort relativt nytt treningssenter, med badebasseng, saltimar, stort kondisjonsrom og styrkerom. Dette er veldig bra, og kostar ca 700 kr i semesteret. Det kan likevel vera ganske fullt der, grunna studentmengda som nyttar det. Elles er det gode jogge moglegheiter rundt universitetet, blant anna Kelvingrove Park. Det er også ein nydeleg sti som går frå under Kelvingrove Bridge opp over elva, der ein kan gå eller jogge i fleire mil oppover om ein ynskjer. Der er det også ei rekkje benkar, og eg anbefallar på det sterkaste utforske dette. I desse områda er det også botanisk hage i victoriansk stil, her kan ein på varme dagar t.d. sole seg.

UofG ligg i West end, Glasgows ”Frogner”. Det er eit lite sentrum med nokre få butikkar og mange gode resturantar. Ca tre min frå universitetet ligger Ashton lane, ei lita gate med eit stort utval av små koselege resturantar/ bar og kino. Dersom ein er glad i blåskjell (og anna mat) er Brel ein super koslig restaurant/bar med vinterhage.

Sentrum av Glasgow er nokre få stopp ved undergrunnsbanen unna ved Buchanan street. Her er eit stort utval av butikkar, og du finn dyre merkebutikkar som Mulberry og rimelegare alternativ som Top Shop.

Personleg har eg nesten ”forelska” meg i byen Glasgow, og reiser nok tilbake fleire gonger dei neste åra.

Bustad

Då også min kjærast studerte ved UogG, gjennom LLM, budde me i parleilighet to min frå universitetet. Denne var veldig bra etter britisk standar. Ein hadde eige kjøkken, bad, stove og eit stort soverom. Så dersom ein reiser i par er dette veldig og anbefalle!

Elles er det både private og studentboligar å velge mellom, etter det eg har høyrt er det norske prisar.

Sosialt miljø

Då eg reiste på våren 2017 var eg ganske skuffa over fadderveka til UofG, den kan ikkje samanliknast med introduksjonen ved det juridiske fakultet. Dette medfører at ein må ta meir personleg initiativ i starten. Jussen ved UofG har nokre sosiale møter gjennom våren. Elles er det mange studentturar å delta på, der ein får oppleve Skottland. Personleg var eg på tur til Isle of Skye, og the Highlands, noko som var veldig moro.

Glasgow er ein veldig sosial by, det er alltid folk ute på restaurant eller bar/pub, og prisane passar godt til ei student lommebok. Skottar er også eit veldig sosialt folkeslag, og du føler deg godt tatt i mot.

2016

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

08.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg reiste på utveksling som Erasmus-student i ett semester til University of Glasgow (UofG). Søknadsprosessen til UofG var oversiktlig, og med veiledning fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) gikk det greit. Det er en god del papirarbeid før, under og etter utvekslingsoppholdet, men ikke noe å la seg skremme av. Før søknadsprosessen begynner anbefales det å ta en titt på kurskatalogen ved vertsuniversitet og vurdere om fagene er aktuelle for deg.

Undervisningsformer

UiB krever at vi tar kurs på høyest mulig nivå på utveksling. Ved UofG er nivå tre og fire høyeste faglig nivå tilgjengelig for Erasmus-studenter. Undervisningsformen for nivå tre og fire kurs er seminar i små grupper på rundt 10-20 stk. Det kan minne om seminarene vi har ved UiB. Oppmøte er imidlertid ikke obligatorisk, men grunnlaget for eksamen i desember legges i seminarene. Seminarene ledes av kursansvarlig professor og det forventes at alle er forberedt til seminar og deltar.

Arbeidsmengde for hvert enkelt kurs varierer noe avhengig av hvilken professor man har. Det er ikke pensumbøker i alle fag, og mye av nødvendig litteratur er derfor tilgjengelig elektronisk eller på biblioteket. Totalt er det krav om 30 ECTS credits, dvs. 60 Glasgow credits. Det gjør at man ordinært må ta fire kurs på ett semester som utvekslingsstudent. UofG har imidlertid en ordning som gjør det mulig å ta tre fag med ekstraarbeid. Det kan derfor være greit å undersøke hvilke fag som har denne ordningen. Arbeidsmengden er totalt sett lik uavhengig som man velger tre eller fire kurs.

Vurdering av emnetilbodet

Kurskatalogen for UofG er enkelt tilgjengelig på nett og det er mye å velge i på nivå tre og fire. De fleste kurs går over to semester, men UofG har en spesialordning som gjør at fagene er åpne for utvekslingsstudenter. Emnetilbudet er variert og det er stort fokus på internasjonal rett.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde tre fag under oppholdet mitt ved UofG. Det første kurset var «Law, Justice and Morality». Det er et nivå fire kurs i rettsfilosofi som drøfter forholdet mellom juss, moral og etikk med utgangspunkt i rettsfilosofiske tekster. Kurset er teoretisk og ligner ikke på kurs vi tidligere har hatt som en obligatorisk del av jusstudiet i Bergen. All nødvendig litteratur var tilgjengelig elektronisk eller på biblioteket. Kurset var krevende på grunn av vanskelig akademisk språk, men det ga meg desto større utbytte. Vi var bare to utvekslingsstudenter i gruppen og det ga en fin anledning til å bli bedre kjent med skotske studenter.

Det andre faget jeg valgte var «Intellectual Property Law». Det er et nivå tre kurs som tar for seg de ulike hoveddelene av immaterialrett i Storbritannia og i den europeiske union. Kurset var oversiktlig og hadde god balanse mellom løsning av praktiske oppgaver og teori. «Intellectual Property Law»-kurset var derfor ikke ulikt UiB i fremgangsmåte og ga stort faglig utbytte. Til sist valgte jeg nivå fire kurset «International Criminal Law». Store deler av seminarene tok utgangspunkt i diskusjon av oppbygning og anvendelse av internasjonal strafferett. Det var mye å lese til hvert seminar, men ikke uoverkommelig. Jeg fant kurset interessant, selv om noe var kjent fra tidligere.

Språk var en av hovedgrunnene til at jeg valgte å studere i Storbritannia. Selv om det til tider kan stilles spørsmål ved om skottene faktisk prater engelsk, så var det ikke vanskelig å komme inn i engelsken. Studenter fra Skandinavia har ofte en stor språkfordel sammenlignet med andre europeiske studenter, og vi klarer oss bra. Språkkunnskaper er derfor ikke en bekymring, og jeg har fått et utvidet akademisk vokabular og bedre flyt i engelsk muntlig og skriftlig.

Universitetsområdet og byen

Det er flere grunner til at Glasgow er en fantastisk studentby. For det første er universitetsområdet utrolig vakkert, og hovedbygningen ligner på Hogwarts i Harry Potter. Glasgow University er det fjerde eldste universitetet i den engelskspråklige verden, og tilbyr en solid utdanning i jus. Universitetsbiblioteket er stort og de fleste studenter leser der. Universitetet ligger i West End av Glasgow, og alt man trenger er i gåavstand fra universitetet. Treningssenteret ligger også på universitetsområdet. Glasgow har et ufortjent dårlig rykte som en farlig by. Jeg opplevde West End og City Centre som veldig trygt og kan anbefale Glasgow på det varmeste. Glasgow er ikke like vakker som hovedstaden Edinburgh, men det er en utrolig kul by med masse liv og derfor perfekt for studenter. Menneskene i Glasgow er også utrolig vennlige. Glasgow er byen med best shopping utenfor London, ligger nært opp mot det skotske høylandet og er et naturlig utgangspunkt for reise til andre deler av Storbritannia.

Bustad

Når det gjelder bosted anbefales det på det sterkeste å bo i West End. Jeg vil si det nesten er avgjørende for å få en god opplevelse av utvekslingsoppholdet. Det er imidlertid svært vanskelig å finne bolig for ett semester (fire måneder) i Glasgow fordi det ofte er krav om seks måneder leiekontrakt. Det understrekes derfor at boligjakten må begynne tidlig. Flere studenter møtte opp etter studiestart i jakt på bolig, og slet med å finne sted å bo. Jeg søkte på studentbolig, men fikk ikke tilbud. Løsningen ble derfor privat studentbolig (Unite Students). Dette er en dyrere løsning, men var verdt pengene på grunn av beliggenhet og sosialt miljø.

Sosialt miljø

Sosialt er det godt tilrettelagt for Erasmus-studenter gjennom universitetet. Universitetet har også flere studentforeninger som konkurrerer om studentens oppmerksomhet, og det arrangeres fester og konserter. Skottene begynner svært tidlig på universitetet, ofte er de bare 17 år, noe jeg synes var veldig rart. Men på grunn av at jeg tok nivå tre og fire kurs havnet jeg i seminar med mennesker på min egen alder.
Glasgow er kjent for en fantastisk musikkscene og jeg var på flere konserter i løpet av oppholdet. Prisnivået er også svært gunstig. Skottland er et vakkert land som må oppleves, og det ble organisert flere turer for studenter. Det er imidlertid viktig å utnytte tiden godt i begynnelsen av oppholdet på grunn av eksamen i desember. Eksamensperioden ved UofG oppleves som mer intens sammenlignet med Bergen, og jeg hadde tre eksamener i løpet av to dager.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

08.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler utvekslingsstudenter ved University of Glasgow til å tidlig sette seg inn i Moodle, som er den læringsplattformen som universitetet bruker. Der blir alt som har med seminarene lagt ut, hva som må leses, fremføringer osv. Det anbefales også å tidlig finne ut hvor de ulike seminarene skal være, da disse gjerne er spredt utover et nokså stort universitetsområde, og kan være vanskelig å finne i starten. Som jusstudent vil det også være en fordel å raskt bli kjent med universitetets søkemotorer, og finne ut hvor man finner lover, dommer og artikler.

Undervisningsformer

Jeg hadde fire ulike emner og dermed fire seminarer i uken. Det var ikke forelesninger i emnene jeg hadde. Seminarene fungerer på samme måte som seminarene på UiB, og det forventes at man forbereder seg og deltar på disse. Personlig synes jeg det til tider kunne være vanskelig å forberede seg ordentlig og komme igjennom mengden seminarleder forventet at ble lest. Dette gjaldt da særlig level 4 emner. I løpet av semesteret er det også en eller flere innleveringer, og gjerne også en liten presentasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har en lang rekke emner man kan velge mellom på ulike nivåer. Jeg hadde i utgangspunktet fire level 4 emner, men fikk beskjed fra veileder der om å endre på noen av disse, da dette kunne bli krevende. Selv om emnene du ønsker å ha blir forhåndsgodkjent er det ikke garantert at du får plass. Jeg måtte selv gjøre en del endringer i starten, både på grunn av mangel på plass på kurset og fordi arbeidsmengden ville blir for krevende. Jeg måtte derfor finne nye emner jeg ønsket å ha, og prosessen tok en ukes tid, noe som førte til at jeg kom i gang litt senere. Det gikk imidlertid helt fint, og de fleste andre utvekslingsstudentene jeg snakket med var i tilsvarende situasjon.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk selv et ganske stort utbytte av emnene jeg hadde, og fikk prøvd juridiske emner som er nokså annerledes fra det vi har på UiB. Enkelte av fagene har et sosiologisk preg og kan minne om ex. phil, med teoretikere, historie og individuelle drøftelser. Andre emner er imidlertid lik de norske og baserer seg på lovtekst, dommer og praktikum oppgaver.

Språket i enkelte artikler og dommer kan til tider være noe tungt og kan ta ekstra lang tid å komme igjennom. Dette er imidlertid felles for alle utvekslingsstudenter. Kursene er ikke tilrettelagt for utvekslingstudenter, og foregår sammen med lokale studenter. De har gjerne en annen juridisk bakgrunn og naturligvis et helt annet engelsk ordforråd. I starten er det også litt uvant med seminarledere og medstudenter som snakker bred skotsk dialekt, men dette går seg til.

Universitetsområdet og byen

Universitet ligger på West End, og det er også her de fleste studentene fra Glasgow Uni holder til. Universitetets treningssenter, bibliotek og utested ligger rett ved siden av. I området finnes en rekke butikker, kafeer, restauranter og barer. Som student ved universitetet bruker man dermed mye tid på denne siden av byen. Rett ved siden av universitetet ligger også Kelvingrove Park, universitetsmuseer og botanisk hage.

Sentrum av byen er en typisk stor britisk storby, og det er gjerne her man drar for shopping, nattklubber, konserter, kino osv. Som student var jeg imidlertid mest på West End, men dro gjerne ned til sentrum i helgene. Glasgow er en veldig bra kulturby, og det er stadig en utstilling, konsert, restaurant, streed food market, gatekunst ol. som er verdt å sjekke ut. Byen ligger også bare en kort time med tog unna Edinburgh, og det er dermed veldig lett å dra dit på dagstur. Dette anbefales da disse to byene er vidt forskjellige.

Bustad

Jeg synes personlig det var vanskelig i starten å finne et sted å bo bare for ett semester. Særlig via studentboligene. Jeg endte derfor opp med et privat kollektiv. Når man leter etter rom anbefaler jeg å sjekke ut ulike rent a room grupper på facebook, spareroom, gumtree osv. Prisene er som regel ganske ok og lavere enn i Norge, men man må også regne med at standarden er en litt annen. Hva gjelder sted å bo vil West End eller i nærheten av sentrum være det mest praktiske. Ser man på en aktuell leilighet kan det være en fordel å se på et kart over byen hvor denne ligger i forhold til sentrum og universitetet. Jeg ville selv anbefalt å bo i nærheten av subwayen da dette er den raskeste og enkleste måten å komme seg fra West End til sentrum eller til sør i byen på. Bor man utenfor denne undergrunnssirkelen går det imidlertid en god del busser, og det går som regel helt fint det også.

Sosialt miljø

I starten av semesteret en det en rekke ulike arrangementer for utvekslingsstudentene og jeg anbefaler å være med på disse. Noen er i regi av universitetet, mens andre er av ulike studentforeninger. Det kan også være lurt å bli medlem i ulike erasmus og utvekslingsgrupper på facebook, da disse ofte informerer om hva som skjer rundt omkring. Da vi startet i september ble vi også tilbudt å være med på den vanlige fadderuken på universitetet, den såkalte freshers week. Dette er det imidlertid ikke alle som ønsker, da de nye studentene som starter gjerne er en del yngre enn oss norske utvekslingsstudenter (17-18 år). Dette er imidlertid ikke noe problem da det er mer en nok av arrangementer og fester for utvekslingsstudenter, og jusstudenter generelt. I starten og utover semesteret er det også en rekke studentturer man kan bli med på, og det er derfor ganske enkelt å komme seg rundt å få sett Skottland. Dette anbefaler jeg å gjøre, da disse turene som regel er ganske billige, og enklere enn å selv ta tog, buss eller leie bil. Byen er generelt en veldig fin studentby, og det er hele tiden noe som skjer.

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadensprossen var relativt grei både fra UIB og Universitetet i Glasgow sin side. Så lenger en følger instruksene som blir gitt om hvilke dokumenter som skal sendes inn og frister så vil dette by på få problemer.

Når det gjelder valg av fag vil jeg anbefale og undersøke både med vertsuniversitet og Glasgow om hvilke fag en kan ta på forhånd slik at en har en viss formening om hvilke fag en ønsker å ta.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2015 - 23.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var student ved University of Glasgow året 2015/2016, hvor jeg tok en LLM i International Commercial Law. Søknadsprosessen til University of Glasgow var forholdsvis enkel. Skolen har en veldig dyktig studieveileder for LLMstudentene så jeg abslutt anbefale å kontakte henne om spørsmål i forbindelse med søknadsprosessen eller fagvalg, o.l. Det er heller ikke nødvendig å søke visum for et studieår i Storbritannia. En stor andel (60%) av skolepengene må betales før oppstart. Her opplevde jeg en del utfordringer med lånekassen (Lånekassen vil ikke betale ut pengene før du har starter - du kan ikke starte før du har betalt skolepengene). Dette løste seg greit med kontakt og forklaring for Lånekassen, men vær tidlig ute. Da slipper du også å søke om utvidet betalingsfrist. De fleste administrative prosesser i Storbritannia kan være ganske omfattende, så det anbefales på sterkeste å unngå dette.

Undervisningsformer

LLMen er delt inn i tre semester; de to første er undervisning fra september til april/mai med avsluttende eksamen i april/mai. Det siste semesteret skrives en masteroppgave på ca 15 000 ord fra mai til august. I LLMprogrammet velger man fire fag, alle tilsvarende 15studiepoeng. Det er undervisning i seminarer, litt likt arbeidsgruppene på fjerde året i Bergen, som i stor grad er basert på deltagelse av studentene. Det er ganske omfattende leselister til hvert seminar, og man lærer fort at det ikke er mulig å få lest alt. Fokuser derfor på det som virker sentralt for seminarets tema. Med tanke på eksamen vil jeg absolutt anbefale å delta på de fleste seminarene. Det er ofte en nær sammenheng mellom de tema og problemer som har vært diskutert på seminar og de spørsmål som kommer på eksamen. Med tanke på masteroppgaven skal tema for oppgaven velges tidlig, allerede i midten av februar. Det vil derfor anbefales å tenke tidlig på hvilke fag du liker, og ulike problemstillinger som kommer opp i pensum/undervisningen. Valget av tema er selvstendig, og skolen oppfordrer ikke til at man hører med lærere/professorer om valg av tema. Dette opplevde jeg i virkeligheten litt formalistisk da de fleste professorer var ganske behjelpelige med valg og presisering av tema for masteroppgaven. Sammenlignet med Bergen er masteroppgaven langt mer selvstendig ettersom man kun har krav på 1/2 times konsultasjon med veileder og kan sende inn ett draft chapter innen slutten av juni. Hvor mye hjelp man får er selvsagt avhengig av den enkelte veileder, men man må i stor grad ta alle valg om research, presisering, formuleringer osv alene.

Vurdering av emnetilbodet

Ved University of Glasgow er det flere LLMprogram å velge mellom, og mange ulike rettsområder. Man bør tenke over hvilke fagområder man trives med ettersom tre av fire fag må være innenfor det valgte LLMprogrammet. Man kan også ta en generell LLM hvor man kan velge fag fra alle programmene. Personlig valgte jeg en LLM i International Commercial Law pga interesse for privatrettslige fag, samt at flere av fagene har relevans for norsk rett, blant annet Competition Law og EU Trade Law. Jeg var meget fornøyd med mine fag. Selv om arbeidsmengden er stor i alle LLMprogrammene så virket det slik at leselistene i de privatrettslige programmene var mer omfattende enn de som fokuserte på internasjonal rett (typisk international criminal law eller Dispute Settlement).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet fra mine valgfag (Competition Law 1, EU Trade Law, E-Commerce og International Trade Law) har jeg vært ganske fornøyd med, selv om noen av fagene var mer interessante enn andre. Jevnt over opplevde jeg ikke språk som en utfordring. Det var selvsagt en tilpasningsperiode i starten hvor man leter litt etter riktig ord, men dette kommer seg veldig fort. Det språklige utbyttet er jeg meget fornøyd med, spesielt etter å ha skrevet masteroppgaven, føler jeg meg komfortabel med engelsk som arbeidsspråk. Jeg ville tro at dette utbyttet er langt større ved et helt år i utlandet enn bare ett semester.

Universitetsområdet og byen

Selve Glasgow by er en gammel industriby og har lenge vært en fattig by. Selv om byen har kommet seg, kan det merkes at byen ikke har vært en stort europeisk sentrum i samme grad som Edinburgh, London eller York. Men byen har absolutt sjarm, og jeg vil si at folkene i Glasgow er langt vennligere enn i mange andre storbyer i Europa. Som student er man oppe i området West End, som også er der skolen ligger. Her er det meste man trenger av butikker, barer og kino. Jeg vil anbefale å dra på fotballkamp og se enten Rangers eller Celtic spille. Dette er kjempestemning!

Bustad

Før jeg reiste over var jeg usikker på om jeg skulle bo privat eller i studentbolig. Sistnevte er langt dyrere enn privat, men på den andre siden et langt sikrere valg. Til slutt endte jeg opp med å bo privat. Jeg var så heldig at jeg kunne ta over leiligheten fra en tidligere student fra UiB som hadde tatt en LLM i Glasgow, og var derfor ganske sikker på at det ikke ville by på så mye problemer. Leiligheten hadde super beliggenhet nærme skolen og West End, og nabolaget var rolig og flott. Med tanke på bolig vil jeg absolutt anbefale å bo oppe i West End. Dette er området hvor skolen også ligger. I likhet med Bergen kan det være mye dårlig vær og regn i Glasgow, og da er bolig nærme skolen mye verdt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet opplevde jeg som svært godt og jeg har fått mange gode venner, både internasjonale og skotter. Det er mange sosiale events den første uken for LLMstudentene, hvor man kan dra på turer rundt i Skottland, fotballkamper eller bar. Det er også en stor studentforening med mange ulike klubber, både sportslig og annet. Selv begynte jeg å spille tennis noe jeg er veldig glad for. Det var ganske morsomt å bli kjent med studenter som i stor grad var engelske, samt at jeg lærte en helt ny sport. Det var alle mulige nivå i klubben, og det mange morsomme socials gjennom året med både julebord og sommeravslutning.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2015 - 21.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Student-nettsiden (MyGlasgow) får man tilgang til en god stund før skolestart, det kan derfor være greit å orientere seg på denne og de ulike fagsidene. I tillegg må man også registrere seg og betale en del av skolepengene før skolestart.

Undervisningsformer

Undervisningen består for det meste av seminarer hvor professoren leder diskusjon med gruppen (som oftes på 10-20 studenter). Det er forventet at man har forberedt seg til seminarene og har noe å si om stoffet som skal dekkes.

Vurdering av emnetilbodet

Det er svært mange emner å velge mellom på de ulike LLM-progammene, det eneste problemet kan dermed være å velge hvilke fag/kombinasjon man skal ta. Her er det lurt å benytte seg av prøveforelesningene som går de første ukene, hvor man kan observere forelesninger i de fleste fag og deretter bytte om man ønsker det.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk et svært stort faglig utbytte av mitt opphold ved University of Glasgow. Jeg valgte i hovedsak EU-rett fag og fikk dermed innsikt i et rettsområde som jeg kunne svært lite om fra før og som er veldig relevant for Norge. Når det gjelder språket tror jeg spesielt det er den skriftlige engelsken som blir mest forbedret. I starten var det ganske tungt og tidkrevende å lese og skrive alt på engelsk, mens mot slutten gikk begge deler helt av seg selv. Muntligheten er nok også blitt bedre, men kanskje ikke en like drastisk utvikling der, nordmenn er generelt gode i engelsk i forhold til mange av de andre utenlandske studentene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kjempe flott og totalt ulikt slik universiteter ser ut i Norge, man kan vandre lenge rundt på området og kikke seg rundt og det er alltid kjekt å vise besøk fra Norge området. Byen Glasgow er også en kjekk og generelt vennlig by med mye som skjer (konserter osv.). Universitet ligger i bydelen West End og her er det også et eget lite sentrum med matbutikker, cafeer, barer og små butikker. Vi oppholdt oss faktisk for det aller meste i denne delen av byen.

Bustad

Bolig var etter vår erfaring både billigere og bedre på det private markedet, men man må ha litt is i magen da man stort sett må møte fysisk på visning for å bli vurdert og dermed ikke kan starte boligjakten før man er ankommet Glasgow. Når man leier privat gjennom leiebyrå (anbefales, ryddig og sikkert) må man som regel betale 6 måneder forskudd i leie, dette er greit å være obs på og understreke at man er villig til å gjøre når man søker om en leilighet. En god nettside for å se etter leiligheter på det private markedet er: www.rightmove.co.uk, her kan en godt begynne å kikke og ringe for å booke visninger til når man er kommet dit (mail til leiebyrå besvares sjeldent). Angående områder anbefaler jeg å bo i West End området, da er man nærme skolen og har alt annet man trenger i nærområdet.

Sosialt miljø

Det arrangeres mange "bli-kjent"-kvelder i starten av oppholdet, både av skolen og av studentforeninger, disse kan være kjekke å gå på for å treffe andre studenter. Jeg opplevde det sosiale miljøet på LLM-programmet som svært godt, det er lett å komme i kontakt med andre, mye som skjer og man må egentlig bare bestemme seg for hvor mye man vil være med på.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2015 - 21.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Glasgow er ikke en veldig stor by, men det anbefales på det sterkeste å finne bolig i det området som kalles for "West End". Her ligger University of Glasgow, og for øvrig alt man trenger av butikker osv. Videre kan jeg anbefale utvekslingsstudenter om å sette seg inn i universitetet sine undervisningsportaler (tilsvarende MiSide): MyGlasgow og Moodle. Her vil all relevant informasjon for deg som student bli gitt, i tillegg til at du må fullføre Student Registration (velge fag) og Financial Registration (betalingsplan av skolepenger). Man kommer heller ikke inn på universitetsbiblioteket uten studentkort, så dette bør også ordnes relativt raskt.

Skolepengene betales enten i sitt fulle beløp eller ved avdrag. Velger du å betale beløpet ved avdrag så må du ha en britisk bankkonto for å sette opp dette. Dette er ganske enkelt og greit. Unngår du å betale et avdrag en måned, vil dette beløpet bare fordeles utover de resterende avdrag.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er forholdsvis kjent for en UiB-student. For de fleste av fagene foregår undervisningen gjennom seminarundervisning, der det forventes at studentene deltar aktivt og har satt seg inn i relevant stoff. Foran de ulike seminarene får man utdelt en slags leseliste. Disse listene er ofte veldig omfattende (og litt avskrekkende), men det forventes i mindre grad detaljkunnskap om alt i leselisten. En slags overordnet forståelse av stoffet er ofte mer enn tilstrekkelig.

For større fag, dvs fag der det er mange studenter, kan undervisningsformen i større grad minne om en standard forelesning.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er meget variert og spennende. Nesten uansett hvilke fag og fagkombinasjoner man velger så har man ikke vært bort i lignende gjennom fire år ved UiB. I stor grad er fagene knyttet opp mot internasjonal rett, og særlig tilbyr University of Glasgow spennende emner innenfor EU-rettslige fag. De mest populære fagene viste seg å være innenfor Corporate & Financial Law.

Jeg vil anbefale studenter om å dra på de ulike introduksjonsforelesningene som tilbys i begynnelsen, der man får et godt inntrykk av både forelesere og innhold i de ulike emnene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte en fagkombinasjon innenfor International Commercial Law som bestod av; Competition Law Substance and Enforcement, E-Commerce, Rights Management and Information, European Union Trade Law, og International Merger Control. Jeg var svært fornøyd med mine fag, og fikk en verdifull innsikt i alle disse emnene. Særlig vil jeg anbefale International Merger Control og Competition Law, der foreleserne var meget dyktige. Ofte vil kvaliteten på foreleserne avgjøre hvor spennende fagene til slutt er. Det faglige utbyttet var utvilsomt stort for min del, og erfaringene mine her i Glasgow har ført til at jeg veldig godt kunne tenke meg å jobbe videre innenfor de emnene jeg hadde.

Når det gjelder språk så er nordmenn ofte blant de beste i klassen. De andre studentene som tar LLM vil være fra alle steder i verden, og mitt inntrykk er at nordmenn ikke står tilbake for noen. Når det er sagt, så utvikler språket seg veldig i løpet av 12 måneder i Storbritannia. For min egen del opplevde jeg en voldsom forbedring først og fremst skriftlig, da det å skrive akademisk engelsk er noe helt annet enn alminnelig engelsk. Totalpakken gjennom både faglig og språklig utbytte ble derfor veldig positiv for min del.

Bustad

Her gjentar jeg det jeg sa ovenfor at det anbefales på det sterkeste å finne bolig i det området som kalles for "West End". Her ligger University of Glasgow, og for øvrig alt man trenger av butikker osv.

Universitetet tilbyr studentboliger, og som en "postgraduate" student så er man nesten garantert boplass fra UofG. Mitt inntrykk var at disse kunne være av forskjellig kvalitet og standard, i tillegg til å være ganske dyre.

Selv bodde jeg privat, der jeg delte leilighet med to andre UiB-studenter. Vi endte opp med å få en veldig fin leilighet, men prosessen fram til det var ikke videre enkel. I Storbritannia må man leie gjennom utleiebyråer, og disse er ofte i utgangspunktet skeptiske til studenter. Man må forberede seg på å være fleksibel og delta på visninger. Jeg vil ikke anbefale å ta en leilighet usett. Videre er positivt om man har noe "ekstra" å tilby byråene, for eksempel betale 6 mnd leie på forskudd eller betale litt ekstra husleie per måned. Slike tilbud vil ofte kunne få byråene (og landlord) til å godta dere som leietakere. På denne måten er det private leiemarkedet ganske annerledes fra slik vi kjenner det i Norge.

Et tredje alternativ er å søke bolig i private studentboliger. Dette er kanskje det beste alternativet, da boligene gjennomgående har bedre standard enn Universitetet sine, og de er billigere.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Man møter folk fra hele verden med ulik bakgrunn. Mange vil faktisk være ferdigutdannet og således ha mange historier og erfaringer å dele. Universitetet har også flere studentforeninger og idretter man kan delta i. Nylig ble treningssenteret pusset opp for £10m, og tilbyr alt av fasiliteter man trenger for å holde seg aktiv.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

22.08.2015 - 21.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Et godt tips er å opprette bankkonto og skaffe britisk sim-kort veldig tidlig, særlig hvis man skal ta en LLM (og dermed være der et helt skoleår). Vi opplevde at det var lang ventetid for å få fikset bankkonto hos Royal Bank of Scotland, så vi gikk isteden til Bank of Scotland hvor det ble løst på et par dager. Du må ta med pass og be Kirsty (altmuligkvinne) på PG-kontoret skrive ut en bekreftelse på at du er student ved skolen og hvor du bor, så ordner banken resten. Anbefaler for øvrig Virgin Mobile som mobilselskap.

Undervisningsformer

Jeg tok en LLM hvor undervisningen stort sett foregår i seminarrom/mindre forelesningssaler forskjellige steder på campus. I enkelte fag er det lagt opp til at man forbereder seg på et emne med tilhørende oppgaver og så blir dette gått gjennom i forelesning hvor det er forventet at studentene er aktive, mens det i andre fag er mer som en forelesning hvor foreleser gjennomgår et emne uten at det stilles særlig med spørsmål til studentene.

Alle fagene har to innleveringer hvor den ene (formative essay) er frivillig og den andre (summative essay) er obligatorisk og utgjør 25% av den endelige karakteren i faget. Alle de obligatoriske innleveringene er etter jul og med avsluttende eksamener i april/mai. Høstsemesteret er med andre ord ganske rolig og det anbefales å benytte det semesteret til å reise litt rundt ettersom det blir litt mer å gjøre etter jul.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bra. Man må velge et LLM-program og minimum tre fag innenfor det programmet. Det fjerde og siste faget kan være fra et annet LLM-program. Det er verdt å merke seg at det er stor overlapping mellom fagene i flere av programmene. Det er et bredt spekter av fag og sånn sett noe for alle. Jeg valgte Int. Tax Law, Int. Financial Regulation, Int. Finance Law og Corporate Governance. Tax Law var veldig spennende og det valgte jeg å skrive masteren min om (LLM Dissertation). Corporate Governance var ikke så verst, men svak foreleser og faget hadde en veldig britisk tilnærming mtp på rettskilder så det var ikke så relevant for en ikke-brite. De to andre fagene er veldig interessante, men jeg var ikke så fornøyd med foreleseren.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syns det faglige utbyttet var ganske bra. Jeg lærte mye i Tax Law, Financial Regulation og Financial Law, men man må nok belage seg på en del selvstudium ettersom foreleserne ikke er så veldig inspirerende. Forelesningene går på skotsk, men det er absolutt ikke noe problem å forstå. Man kommer fort inn i den skotske aksenten og de som foreleser er påpasselige med å ikke legge om til den mest hardbarkede Glasgow-dialekten.

Ellers er det språklige utbyttet veldig bra. Man kommer som sagt fort inn i det skotske språket og man forbedrer engelsken sin kraftig i løpet av et år på utveksling.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet og området rundt (West End) er nok noe av det fineste i Glasgow. Byen er svært stolt av UofG. Glasgow som by har jeg bare positive ord om. Det er en storby (tredje største byen i UK) og har dermed et tilbud for alle uansett hva man liker å finne på enten det er kultur, idrett osv. Sentrum er ganske koselig og ikke så veldig stort. Det er en lang shoppinggate (Buchanan Street) som er hjertet av sentrum. Glaswegians er trolig noen av de hyggeligste menneskene du møter. Det er som kjent drøssevis av puber i Glasgow og det anbefales på det sterkeste å gå en del på pub og slå av en prat med lokalbefolkningen. Vi erfarte at de er svært glade i nordmenn.

Det anbefales også på det sterkeste å benytte oppholdet til å reise litt utenfor Glasgow også. Jeg dro en del turer opp til Highlands og Isle of Skye. Det er i grunn et must når man først bor i Skottland. Det er fullt mulig å ta toget gjennom hele Highlands eller leie bil (slik jeg gjorde) og overnatte på hotell. Jeg dro også på dagstur til Belfast (25 min flytur) og det kan også anbefales. Bestill i så fall en guidet tur med Belfast Black Cabs.

Bustad

Et godt tips er å se etter steder å bo relativt tidlig ila sommeren. Jeg vil anbefale det private leiemarkedet i motsetning til student accomodation i regi av skolen. Det er ofte dyrere og ikke spesielt god standard. Vi bodde i Partick, West End og trivdes godt der. Ca 15-20 min gange til skolen, i tillegg til at det er både metrostopp og jernbanestasjon (samme bygg) i området som frakter deg blant annet til sentrum på 6-7 min. Anbefaler generelt å bo i West End da dette er et fint område og man bor da i nærheten av skolen. Det er nok litt dyrere å bo i West End enn andre steder, men det er absolutt verdt det. Det er også fine områder nærmere sentrum for en litt billigere penge, men ikke bo lenger øst enn det. East End av Glasgow er det lurt å holde seg et stykke unna. Det var også den klare anbefalingen fra de lokale.

Det er også visse regler knyttet til leie på det private markedet dersom man ønsker å bo flere sammen. Mener å huske at leiligheten må ha HMO-lisence dersom det skal bo flere enn tre (litt usikker) i samme leilighet som ikke er i familie. Dette kan gjøre det litt vanskelig å få tak i leilighet, men det ordner seg alltid. Gå på så mange visninger som mulig og ha litt is i magen i den forstand at man ikke hopper på den første leiligheten fordi skolestart nærmer seg. Det er ganske varierende standard på leilighetene. Anbefaler å stikke innom studentinformasjonen på skolen og hente ut en oversikt over utleiefirmaer i Glasgow. De har laget en oversikt over de seriøse firmaene med kontaktinformasjon. Ville holdt meg til et av disse i tillegg til Gumtree. co.uk (UKs svar på Finn.no). Hillhead, Kelvingrove, Hyndland og Partick er alle bydeler i West End som kan anbefales mtp bosted.

Prisene på leiemarkedet er omtrent som i Bergen, antagelig noe lavere. Vi betalte 425 pund per mnd per person hvilket var nok blant de dyreste leilighetene sammenlignet med våre medstudenter (skyldes at vi var sent ute). I tillegg var pundkursen på over 13 forrige skoleår, så vi kom litt dårlig ut av det. Man finner leiligheter med ganske god standard for 300 pund og oppover per pers i West End.

Sosialt miljø

Som sagt er Glaswegians utrolig hyggelige mennesker. Men det er stort sett utvekslingsstudenter som tar en LLM slik at man havner i klasse med mennesker fra hele verden. Det er veldig hyggelige folk og den første uken er det en fordel å bli med på alle mulige pubturer osv for å bli kjent med de nye medstudentene.

Skolen har også en rekke undergrupper som driver med alt mulig. Jeg ble med på universitetslaget i fotball og det var utrolig moro. Det var et veldig profesjonelt opplegg og en fin mulighet til å bli kjent med folk utenfor LLM'en. Det er lurt å ta en tur innom standene under Fresher's Week hvis man kunne tenke seg å drive med idrett eller annet ila oppholdet. For oss som er fotballinteresserte var vi på kampene til både Celtic og Rangers. Det er alltid stor stemning på kampene, særlig etter noen øl på puben i forkant. Anbefaler en tur på kamp selv om man ikke nødvendigvis er så fotballinteressert.

West End har mest puber og få utesteder med unntak av The Viper og Oran Mor. Det er flere bra utesteder i sentrum så det er verdt å ta en tur dit. Det er også konserter med jevne mellomrom i Glasgow på SSR Hydro (tror jeg det heter) som er verdt å få med seg.

Kort oppsummert var utvekslingsåret til Glasgow helt fantastisk og jeg hadde gjort det samme igjen. Det er bare å glede seg! Bruk oppholdet til å gjøre noe annet enn å bare sitte på lesesalen hele tiden - reis rundt og finn på noe. Nok lesing blir det uansett. Et lite minus hvis man tar LLM er at man skriver masteroppgaven fra mai til slutten av august, slik at sommerferien blir noe amputert.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

21.08.2015 - 20.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen gikk veldig greit, og det er egentlig bare å følge instruksene som gis fra UiB om hvilke dokumenter som skal med osv. Jeg fikk et såkalt "conditional offer" ettersom vi ikke hadde fått igjen alle eksamene fra 4 studieår. Inntrykket mitt er at dette var mer snakk om en formalitet og at det skal mye til for ikke å få tilbud om endelig plass etter å ha mottatt et slikt tilbud.

Hva gjelder forberedelser vil jeg anbefale å tenke godt gjennom hvilke fag en ønsker å ta før man kommer ned dit. Det kan være vanskelig å bestemme seg for dette på forhånd ettersom det ikke står særlig mye informasjon om de enkelte på fagene på universitetets nettsider. Det viktigste er nok likevel å være klar på hvilken retning du ønsker å ta, f eks Corporate & financial law eller International criminal law. Når det er sagt er det ingen ting i veien for å vente til man har kommet ned før man endelig bestemmer seg for hvilke fag en ønsker å ta. Det er også lagt opp til dette fra universitetets side ved at det har en slags introductory week der de forskjellige foreleserne presenterer fagene sine. Og etter det har du en frist på ca. 2 uker til å endelig bestemme deg. "Faren" ved å gjøre på den måten er vel at du kan ende opp med å ta et spontant valg som ikke er så gjennomtenkt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var gruppeundervisning i seminarer som varierte i størrelse alt etter hvor mange som hadde valgt faget/emnet. I et av fagene var vi rundt 40 og i et annet var vi ca 10 personer. I de største gruppene er det naturlig at undervisningen tok mer form som en forelesning, mens i de mindre gruppene forventet læreren gjerne mer aktiv deltakelse fra studentene. Det skjedde som oftest ved at det ble stilt spørsmål. Noen lærere/professorer var veldig flinke til å engasjere studentene, mens andre ikke var det.

Det var undervisning i hvert fag kun en gang i uken, der hvert seminar som regel varte to eller tre timer. Jeg synes det var litt lite undervisning, men det er likevel nok å gjøre ettersom det er mye forberedelser til hvert seminar. Til tider var leselistene til hvert seminar uforholdsmessig lange, men det forventes nok ikke at alt dette blir lest. Mitt inntrykk var at det viktigste var å sette seg inn i essensen i det emnet som skulle gjennomgåes på seminar. Det var lagt opp til mye selvstudium.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var bra og ganske bredt på LLM'en. Du har mye å velge i, og du kan velge en kombinasjon av fagene fra de ulike programmene dersom du ønsker.

Du velger først et "program" du vil gå på, f eks Corporate & Financial law, International law & security eller Commercial law. Deretter velger du 4 fag innenfor dette programmet.

Ett av fagene jeg valgte var International merger control. Det var et spennende og populært fag. Grunnet mangel på undervisere i dette faget hadde de gjort en vri ved at hele faget ble gjennomført på høstsemesteret i stedet for over hele året, slik det vanligvis gjøres. Jeg var litt i tvil om jeg skulle velge det ettersom det var eksamen allerede til jul. -Men det gikk helt fint, eksamen blir tilpasset og alle er i samme situasjon. Til gjengeld fikk vi ett mindre fag å tenke på da eksamensperioden kom i Mai, noe jeg satt veldig pris på. Så det anbefales hvis muligheten er der. Eksamener kan komme veldig tett i Mai, så da blir det fort litt hektisk. Opptil flere hadde f eks to eksamener på samme dag. Her kunne Universitetet gjort mer for å få eksamensplanen til å passe bedre for studentene.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var bra, og fagene var jevnt over krevende. Det ble forventet at man forberedte seg til seminarer, og spørsmål ble stilt. Utbyttet ble derved større enn om dette ikke var forventet. Foreleserne er generelt sett flinke og engasjerende, noe som hjelper på motivasjon og forståelse.

I begynnelsen var det litt tungt å ta fatt på faglitteratur på engelsk. Men det kommer man fort nok inn i, det er en tilvenningsprosess. For min del var skrivingen vanskeligere enn lesingen. Det kan f eks være utfordrende å få frem akkurat det du mener, og språket kan fort bli litt gjentakende. Men det er litt av utfordringen. Det er hvertfall ikke noe poeng å bekymre seg over språkbarrierer, universitetet vet at de har å gjøre med utvekslingsstudenter, og det forventes ikke plettfri engelsk. Jeg har definitivt blitt bedre å skrive og snakke engelsk i løpet av oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger veldig fint og sentralt til på en høyde i West End. Hovedbygningen i seg selv er nokså mektig og er en historisk viktig bygning i Glasgow. Forelesningsrommene ligger gjerne litt spredt rundt om på universitetsområdet. Hverdagen foregikk som oftest i hovedbiblioteket. Der har de opprettet en "postgraduate study space" hvor jeg for det meste oppholdt meg. Der var det nyoppusset og strømuttak på pultene. Mens vi var i Glasgow ble et nytt treningssenter i "Stevenson building" åpnet. Det var stort og moderne med nytt utstyr. Jeg likte det veldig godt, og det var en god pris for ett års medlemskap for litt i overkant av 100 pund om jeg ikke husker feil.

Når det gjelder byen er Glasgow Skottlands største by og jeg likte den veldig godt. Menneskene der var generelt sett veldig åpen og trivelige. Det er nok av ting å gjøre, for ikke å nevne et uendelig utvalg av barer. Det er ikke like mye turister som i Edinburgh, noe jeg synes var veldig behagelig. Ashton Lane rett ved universitetet er en kjent liten gate som vanskelig kan unngås som student i Glasgow. Det er en trivelig liten gate med barer, restauranter og en liten kino. Rett i nærheten ligger velkjente Byers Road som vel kan sies å være en av "hovedgatene" i West End. Her er det mye studenter gode butikker, kafeer etc. Personlig likte jeg Argyle street veldig godt når det kommer til barer, restauranter og utesteder.

Den østlige delen av Glasgow er kjent for å være litt røffere. Glasgow cathedral, the necropolis, the barras market og glasgow green er verdt å få med seg her. Ellers kan jeg anbefale en tur til Duke street i east end dersom en skulle ha lyst til å utforske litt andre deler av Glasgow. Det er en trivelig gate med noen gode restauranter og barer. På sørsiden av byen er det mer multikulturelt og derfor også et godt utvalg av spisesteder litt utenom det vanlige. I Queens park er det en topp med god utsikt over hele byen.

Ellers kan jeg anbefale å gå til anskaffelse av en sykkel. Det gjør det også mye lettere å få sett hele byen dersom du er interessert i det. Selv kjøpte jeg en sykkel til 30 pund på gumtree.co.uk.


Bustad

Det er lurt å være så tidlig ute som mulig med å finne bosted. Jeg vil også anbefale å leie på det private markedet, spesielt hvis dere er flere som skal bo sammen. Da er det gode muligheter for å få en stor leilighet til en bra pris hvis man er tidlig ute. Ved studiestart i september er det naturlig nok stor kamp om leilighetene, og da er de fleste boligene på markedet utleid. Vi var 4 stk fra UiB som hadde planlagt å bo sammen, og vi reiste til Glasgow ca en uke før studiestart for å finne et sted å bo. Det viste seg å være veldig vanskelig å finne en leilighet til 4 personer så sent. Vi fant til slutt en leilighet på gumtree.co.uk som vi var veldig fornøyd med. Vi hadde nok litt flaks, da grunnen til at den ble lagt ut så sent var at den nylig var gjort om til en "HMO"- leilighet. Jeg forstod det slik at boliger på det private markedet som skulle leies ut til flere enn 3 selvstendige personer(ikke familier), måtte ha en slik HMO-lisens. Det er i hovedsak et krav fra myndighetene om at leilighetene skal ha en viss sikkerhetsstandard. Spesielt høyt fokus var det på brannsikkerhet. Universitetet ligger i west end, og det er etter mitt syn der det er best å bo. Det er veldig greit å bo i gangavstand til universitetet. Området rundt byres road er veldig sentralt og er nok blant de mest populære områdene å bo for studenter. Jeg vil også si at områdene i nærheten av subway-stoppene kelvinbridge, hillhead, kelvinhall og partick er veldig bra områder å bo i.

Sosialt miljø

Det var et veldig godt sosialt miljø på LLM'en. Folk var veldig åpne og ivrige på å bli kjent med hverandre, spesielt i begynnelsen. Det ble ofte arrangert sosiale sammenkomster. Ellers synes jeg det var spennende å være i en gruppe der folk kom fra forskjellige deler av verden.

Det er mange sportsklubber å melde seg inn i hvis man skulle ønske seg noe organisert trening. Fikk inntrykk av at stort sett alle klubbene tillater at alle stiller på trening uavhengig av nivå, og at opptak av av nye medlemmer helst skjer i begynnelsen ("freshers week"). Det kan også være en fin måte å bli kjent med skotter på, ettersom det ikke var mange fra Skottland på LLM-programmet. Tennis, svømming, fotball, roing, volleyball eller hiking er eksempler på aktiviteter en kan melde seg på.

2015/16 - BA engelsk

2015/16 - BA engelsk

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Glasgow er en stor by og selv om de er Glaswegian trafikk er relativt aggressiv (bil har første prioritet), så var det utrolig herlig med sykkel. Mange jeg kjenner synes jeg var gal som syklet. Det er stor avstander mellom ulike steder siden Glasgow har arealer som passer 3 millioner innbyggere, og det er ikke alltid like kjekt å gå ute når det regner. På the Bike Station kan man kjøpe second hand sykler. Det ligger en liten gåtur unna UoG.

Anbefaler at du gjør deg kjent med studieteknikker. Pensum er enormt, og du må selv kunne vurdere hva du vil fokusere å lese på, hvordan, notater, memoreringer etc.

Bli kjent med bygg og hvor man finner hva før første skoledag.

Undervisningsformer

Jeg hadde level 1 fag, og hadde derfor en del obligatoriske timer seminarer. Forelesningene var anbefalt, men ikke obligatorisk.
Det bruker Power Point presentasjoner, og mikrofoner slik at alle kan høre og se alt.

Forelesningene begynner ofte fem over hel, og varer i 50 min. Dette gir deg deg ti minutter å komme til neste forelesning, og småløping hit og dit mellom bygninger er vanlig.

Vurdering av emnetilbodet

UoG har et bredt tilbud av ulike fag og mulige kombinasjoner.
Mine frie studiepoeng bestod av Media og Informasjon, Teater og Sosiologi. Administrasjonen passer på at timeplanen går opp.

OBS, i det første akademiske året gir de deg mulighet til å velge 3 forskjellige emner. Veldig kjekt, men obsobs du får bare 20stp, og mange norske uni el høgskoler krever 30/60 stp.

Fagleg utbyte og språk

Det kan være vanskelig å forstå det som blir sagt. Tonefallet til en skotte og en Glaswegian er veldig annerledes enn RP, og det kan gå veldig fort med ord og slang og rullende r-er , og sosiale kallenavn. "Tea" er middag, "belter" kan brukes i mange settinger når noe er bra eller et utrrykk for glede , "awright" som en hilsen i stedet for hei, "wee" betyr liten, "nackered" for sliten..... etc...
Heldigvis er de selv klar over at de snakker fort og bruker ord som ikke blir lært på skolen og de har ikke noe imot å gjenta eller omformulere.

Føler selv og har hørt av andre at min egen engelsk er blitt bedre, iallefall muntlig. Uttalelse og vokabular blir mye bedre når du tvinges til å lære og snakke et fremmedspråk. Du møter folk fra mange forskjellige steder og man får innsikt i hva som karakteriserer dem gjennom dialekt, ord etc.

Universitetsområdet og byen

The West End hvor UoG ligger er nydelig. Botanisk hage, cafeer og restauranter, Kelvingrove Park og museer. Alle museer er gratis!!
Stort bibliotek og mange pcer man kan låne. Lange åpningsider. Stor kantine.
The South side er lang unna universitetene, og har til dels dårlig rykte på seg. The West End er der studentene holder til. City centre byr på shopping. Går en subway fra hovedgaten Buchanan Street til the West End.
Til dels slitte gater. Viktoriansk byggetil og til dels industriell. Stirling, Edinburgh mfl. er penere byer. Glasgow har ikke samme sjarmen, men har mange koselige steder (parker, restauranter, barer).

Glasgow tilbyr rikfolk og fattige. Har ikke opplevd noe selv og tror byen er i forandring. Fikk vite da jeg kom dit at dette var Skottlands mest kriminelle by, men fikk samtidig også høre at de var kåret til det byen med hyggeligst innbyggere.

Kelvingrove Park er nydelig om sommeren og kalles Glasgow Beach siden det er her folk soler seg, griller og leker. Det er rett nedenfor UoG. Hovedbygget er magisk vakkert og inneholder et museum. Det regner mye i Glasgow.

Bustad

Jeg bodde ikke på student accommodations. Dette valgte jeg selv fordi det er til dels dyrt, tynne vegger, mange mennesker og ofte et sted hvor festene finner sted.
Jeg bodde privat. Generelt sett er husene her kalde om vinteren, og klam og mugg er ikke uvanlig. Kommer også an på hva man betaler. Renten er ganske høy, og landlord vil prøve å få så mye penger av deg som mulig. Obs GBP er veldig lav etter BREXIT. Jeg var ikke særlig fornøyd, men tror boligmarkedet er tøft i alle land.
Hvis du skal finne privat sted, spørr om rente, depositum, vann, strøm... alt av regninger.

Sosialt miljø

Skotter og Glaswegians er veldig hyggelige, pratsomme og høflige. Her er det ikke unormalt å holde en lang samtale med en fremmed. Dørene holdes åpne for hverandre, folk hilser, og folk drikker. Stor drikkekultur.
Mye som skjer i studentlivet. Idretter, grupper, aktiviteter til alt og alle. På QMU og GUU er det ofte arrangementer. Du finner mye informasjon selv, på fadderuken, og ved å spørre medstudenter.
Det tilbys turer for studenter (betaling selvfølgelig) til andre kjente byer som St, Andrews, Edinburgh, Loch Lomond, Isle of Skye.

Vår 2016 - BA i geografi

Vår 2016 - BA i geografi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Prøv å fiks bustad før du reiser, og vær forberedt på at du må betale meir om du vel å bu på campus gjennom universitetet, enn om du bur privat i Glasgow ellers.

Undervisningsformer

Undervisningsmodellen i Glasgow er ganske lik den i Bergen, og består stort sett av forelesingar, seminar og prosjektarbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet var bra, og særleg som tredjeårstudent står du fritt til å velge mellom eit hav av ulike emner.

Fagleg utbyte og språk

Både det faglege og det språklege utbyttet har vore stort, men her er det litt kva ein gjer det til sjølv.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er utruleg bra og ikkje minst veldig flott. Byen er også fin med store skilnadar mellom aust-sida og vest-sida. Ellers ein veldig livlig by med meir enn nok av ting å finne på.

Bustad

Sjølv budde eg på campus i universitetetsområde, og det kan eg anbefale.

Sosialt miljø

Som erasmus-student kjem ein automatisk inn i eit nettverk av internasjonale studenter frå alle verdas kantar. Dette er veldig greit og trygt, men det kan og vere kjekt å forsøke å bli kjend med nokon lokale.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

05.01.2016 - 27.05.2016

Undervisningsformer

Jeg hadde flest level 2 courses, noe som innebar at jeg hadde mange forelesninger/seminarer i uken. Det var litt slitsomt til tider, men med tanke på faglig progresjon synes jeg det var å foretrekke fremfor selvstendigheten som f.eks. level 4 courses krevde.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene jeg hadde er nok det jeg er minst fornøyd med når det gjelder oppholdet. Jeg valgte fag som jeg håpet og trodde var internasjonalt rettet og som kunne få noe utbytte av senere, herunder bl.a. miljørett og business organisations (som omhandler bl.a. selskapsrett og selskapsgjeld), men jeg lærte mest om nokså detaljerte, skotske regler. Så akkurat det var litt kjedelig. På den annen side tror jeg dette gjelder uansett hvor man drar, så jeg ville ikke valgt annerledes nå i ettertid.

Fagleg utbyte og språk

Skottene er ikke kjent for være de letteste å forstå, særlig ikke de som har en sterk "Glaswegian accent". Jeg ble likevel raskt vant til aksenten og stort sett gikk det derfor veldig greit å kommunisere med skottene. Ettersom de fleste jeg ble kjent med var utvekslingsstudenter selv, har jeg kanskje ikke forbedret engelsken min fullt så mye som jeg hadde trodd.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en veldig kul og spennende by som det er umulig å kjede seg i. Enten du foretrekker å gå på konsert, besøke museer, shoppe, legge deg i parken, dra på nattklubber/barer, eller nyte en rolig kopp te - Glasgow har noe for enhver smak. Ettersom byen ikke er så veldig stor, er det også lett å komme seg rundt, noe som var viktig for meg da jeg valgte hvilke universiteter jeg skulle søke på.

Bustad

Jeg bodde svært sentralt, kun to minutter til fots fra campus. De som hadde et stykke å gå til universitetsområdet klagde en del over det, så jeg vil absolutt anbefale å bosette seg nærme. På den annen side var husleien min høy, opptil 100 pund dyrere enn de som bodde feks 20-30 min fra universitet. Jeg trivdes likevel utrolig godt der jeg bodde og synes det var verdt det. Uansett vil jeg ikke anbefale å bo i City Center - det er det få studenter som gjør og det innebærer at man risikerer å måtte gå hjem alene om kveldene osv.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Glasgow er helt fantastisk, særlig blant utvekslingsstudentene. Folk er åpne og interessert å bli kjent med nye mennesker og det kryr av sosiale eventer man kan delta på.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

05.01.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst vil jeg understreke at jeg har hatt et utrolig fint utvekslingsopphold i Glasgow. Jeg var mest av alt skuffet over at semesteret var så kort - jeg var ferdig med alle fire eksamner allerede første uken i mai. Eksamensdatoene ble lagt ut veldig sent, så det kan være greit å være klar over at de fleste eksamnene er i slutten av april/begynnelsen av mai. Dette kunne vi fått informasjon om tidlige, videre skulle jeg ønske vi fikk noe mer veiledning om hvordan man skal skrive praktikumsoppgaver - da innfallsvinkelen er noe annerledes fra hva vi er vant med fra Bergen.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg valgte hadde seminarer/forelesninger i mindre grupper (rundt 30 personer) inkludert skotske studenter. Noen av fagene - tror særlig dette gjelder første- og andretrinnsfag - hadde tutorials, noe som kan sammenlignes med arbeidsgruppe hjemme i Norge. Jeg er veldig fornøyd med undervisningen - særlig likte jeg professoren i konkurranserett og EU-rett som faktisk også underviser på universitetet i Oslo.

Vurdering av emnetilbodet

Det er flere fag å velge mellom på høstsemesteret. Jeg var likevel veldig fornøyd med emnetilbudet, da det var mange EU-rettslige emner å velge mellom som også kan være relevante når man skal jobbe med juss i Norge. Jeg valgte Immaterialrett, EU-rett, EU-konkurranserett og miljørett. I level 4 fagene fikk man vite eksamensoppgaven på forhånd, og halvparten av karakteren i immaterialrett var en essay-innlevering.

Fagleg utbyte og språk

I begynnelsen gikk det tregt å lese engelsk. Det var blant annet flere "jussutrykk" jeg ikke kjente til fra før av. Dette kommer man i imidlertid raskt inn i. Jeg har blitt mye flinkere til å skrive engelsk på dette halvåret. Fagene var noe mer krevende enn jeg hadde forventet, men tror man lærer mye på Universitet i Glasgow sammenlignet med enkelte andre utvekslingsplasser. Jeg er derfor veldig fornøyd med det faglige utbyttet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsbygget/området er fantastisk, søk opp bilder på google(!). Det er et treningsstudio rett ved universitetsbygget, som er stort med gode treningstilbud. Det er også mulighet for å melde seg inn i ulike idrettsgrupper. Det er mye som skjer i west end (området der universitetet ligger); kule barer, hyggelige kafeer osv, og vi dro sjelden inn til sentrum med mindre vi skulle dra ut eller shoppe. Glasgow har også et veldig godt kulturtilbud: Museer er ofte gratis og det er mange bra konserter.

Bustad

Jeg vil anbefale å bo i west end, da dette er nærme Universitetet og et veldig hyggelig området. Det er ganske dyrt med husleie, tror man må regne med å betale mellom 450-550 pund i måneden. Leilighet kan man finne på gumtree.com.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Glasgow er veldig bra. Vi ble fort en stor "erasmusgjeng", men ble også kjent med mange fra LLM og andre linjer. Universitet har en ordning hvor man får oppnevnt en egen "jussbuddy" man kan spørre om generelle tips osv. Skottene er utrolig åpne og vennlige. Hvis man melder seg inn i en idrettsgruppe/sosial gruppe har disse ofte arrangementer i helgene. Universitetet i Glasgow har grupper for det meste, alt fra tennis og fotball til hiking, klatring, fallskjerm eller whiskey-klubber.

2015

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

14.09.2015 - 18.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Glasgow er en stor industriby. Det er derfor store variasjoner på områder, både med tanke på miljø og hvor trygt og fint det er der. The University of Glasgow ligger i West End som også er hovedområdet for kultur og parkliv. Det er dette området som er det såkalt "tryggeste" i Glasgow, og også det området som alle norske utvekslingstudenter anbefales og forsøke å finne bosted i.

Undervisningsformer

Skal du studerer juss her så må du være klar over forskjellen på rettssystemet her i Skottland og i Norge. Dette er et land med blanding av common - og civil law. Det innebærer at en del er lovfestet, mens andre ting igjen kun er stadfestet i domstolene. Blant annet strafferetten er sistnevnte. Det er noe man kanskje burde lese seg litt opp på i forkant. Gjør at undervisning - og lesing blir en del annerledes.

Ellers er undervisningen på skolen en blanding av forelesninger, tutorials og seminarer. Ved de to sistnevnte så må man forberede seg godt i forkant der det forventes at alle bidrar muntlig.
Man har også mellom 3-4 fag av gangen som gjør at man må "holde tunga rett i munnen" kanskje mer enn man er vant med fra juss UiB hvor man har ett fag før eksamen. Eksamenstiden blir derfor noe mer omfattende og stressende.

Vurdering av emnetilbodet

Stor utvalg av valgfag på engelsk her. Man kan velge valgfag fra alle trinn og både fag med fokus på skotsk rett, EU rett og UK rett innenfor disse.

Fagleg utbyte og språk

Jeg bodde med engelsktalende som gjorde at jeg måtte snakke engelsk ikke bare på skolen men også når jeg kom hjem. Det anbefales! Språklig føler jeg at jeg har fått bedre flyt i engelsken min og iallefall mindre terskel til å snakke engelsk. Skrivingen er nogenlunde den samme som før jeg dro, med unntak at et noe bredere engelsk juridisk vokabular.

Videre er det faglige veldig bra! Fagene er noe mer omfattende enn forventet, men både lærebøkene, tutorialene og forelesningene hjelper deg veldig godt på vei. Føler jeg har lært masse både om konkurranserett, skotsk forretningsjuss og straff- og prosess her nede.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er vakkert! Det ser ut som og er virkelig Galtvort. Eneste ulempen er at tårnet her er under restaurering så det fikk vi ikke nytt mye utsikten av. Ellers er det som nevnt dette området som er det fine strøket i Glasgow, og også det dyreste leieprismessig. Men sammenlignet med norske priser så er det overkommelig. Bor du i West End så trenger du heller ikke betale for buss og andre transportmuligheter. Skal du ned til sentrum så er det enkelt å komme seg dit enten fra Partick eller Hillhead t-banestasjon. Den går rett ned til sentrum på 10 min og koster omtrent 1 pund.

Den botaniske hagen ligger også rett ved universitetet og strekker seg langs elven Kelvin som er mange kilometer lang. Her er det fint og gå på turer eller ta løpeturer etter skoletid. Bare pass på at parken og området rundt stenger når det blir mørkt. Det gjør egentlig bare at området virker rimelig trygt.

Ellers er gaten Byres Road som krysser University Avenue (universitetsgaten) hovedgaten i West End, sammen med Great Western road. Disse gatene er fulle av masse hyggelige spisesteder og kafeer, og ikke minst mange gode vintage-butikker.

Bustad

Jeg hadde ikke funnet leilighet før jeg kom ned, så bodde på hotell de første dagene. Det anbefales og dra ned et par uker i forveien for å unngå dette. Likevel fant jeg et rom via Gumtree.co.uk som lå sentralt og fint i West End. Leide gjennom en privat, men vet at mange andre her leier via utleieagenter eller universitetet. Universitetsrommene er ganske dyre og lite trivelige, men har iallefall grei størrelse og eget bad med fri tilgang til strøm (kan bli rimelig kaldt her og strømmen er dyrt).

Sosialt miljø

Svært godt. Veldig mange utvekslingstudenter og man blir godt tatt vare på allerede første uken med egen fadder og MASSE sosiale eventer om man ønsker det. Selv har jeg vært på under halvparten og det føles mer enn nok (ihvertfall 10 i løpet av høsten).

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

22.08.2014 - 21.08.2015

Førebuingar/praktiske tips

Da jeg dro krevde Uni Glasgow at man hadde fullført alle fagene fra 4. studieår, noe som kan være et lite usikkerhetsmoment med tanke på formuerettseksamen. Jeg vil likevel anbefale å se etter et sted å bo eventuelt søke om studentbolig tidlig da det er mye som skjer de første ukene som blir ekstra stressende hvis bolig er et problem.

Kursdokumenter ble lagt ut på Moodle, som er en slags miside, i alle fag før semesteret startet så det kan være greit å ta en titt der før man bestemmer seg for hvilke fag man vil ta. Ellers så er de ansatte på Post Graduate Office, og spesielt Kirsty Davidson som var vår kontaktperson, veldig hjelpsomme og svarer fort på alt man lurer på både før og under oppholdet. Jeg ble syk i eksamensperioden, noe som gjorde at jeg måtte ta resit-eksamen i august, men jeg fikk veldig god hjelp av Kirsty og de andre på PG Office og forelesere som jeg tok kontakt med. Så selv om regler og rutiner kan være annerledes enn i Bergen når uforutsette ting skjer så opplevde i hvert fall jeg at alle var veldig hjelpsomme.

Undervisningsformer

Alle min fag hadde samme type undervisning, seminarer med en blandning av forelesning og varierende grad av diskusjon og deltakelse fra studentene, vi var fra 6 til litt over 20 stk i hvert fag. Seminarene kunne minne litt om storgruppene i Bergen, bortsett fra at forberedelsene var å lese tekster og ikke oppgaver. Alle foreleserne jeg hadde var veldig hyggelige og behjelpelige og det var ikke noe særlig mer formell stemning enn i Bergen. Det er ganske mye å lese til hvert seminar og det er en fordel å begynne å lese tidlig, det er veldig lett å bli hengende etter og ikke like lett å hente seg inn igjen. Timeplanen avhenger av hvilke fag man velger og kan bli litt ubalansert med f.eks. tre seminarer på en dag.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg gikk International Law & International Security der ett fag med samme navn var kjernekurset og de tre andre fagene valgfrie. Vi kunne i utgangspunktet velge mellom alle de andre LLM-fagene, men det lønner seg nok å velge blant de mest relevante fagene for den retningen man har valgt. Noen av fagene fra året før som var oppført på nettsidene som valgfag var ikke tilgjengelige så det endelige utvalget blir ikke bekreftet før man melder seg opp. Akkurat dette var litt kjedelig da flere av fagene jeg hadde vurdert ikke ble tilbudt så utvalget ble snevrere enn det le gitt inntrykk av gjennom nettsidene til programmet. Det var mulig å melde seg på flere fag enn man trenger sånn at man kunne gå på det første seminaret før man bestemte seg endelig og så droppet man bare de fagene man ikke ville ta innen en frist. Jeg valgte United Nations Law og The Laws of Armed Conflict (som var nytt av året) som var veldig relevante fag for min retning og som passet bra sammen med kjernefaget, og International Law and International Economic Governance (som også var nytt) som var litt mer på siden, men likevel ga interessante perspektiver.

Fagleg utbyte og språk

I forhold til språk så er det selvfølgelig en fordel med gode engelskkunnskaper, man skal både lese og skrive og forstå og utrykke seg muntlig, men jeg opplevde at jeg ble veldig fort vant til å forholde meg til et annet språk i det daglige. Det er også veldig mange internasjonale studenter og forelesere så jeg opplevde ikke at språket som ble brukt på seminarer og i undervisning var spesielt vanskelig.

Som tidligere nevnt er det ganske mye å lese, og i motsetning til Bergen er det ofte ikke noen lærebok (det avhenger litt av hvilket program man velger) og det meste er artikler eller bokkapitler. Mye av stoffet er tilgjengelig elektronisk, men man er også nødt til å låne på biblioteket. Noe som kanskje er litt uvant er den måten man forventes å skrive på i essays og på eksamen, det er bare teorioppgaver og det er mye fokus på at man skal få frem sin egen mening og vurdering og ikke bare være deskriptiv. Eksamen er tre spørsmål på tre timer så fire timer i Bergen virker plutselig som lang tid.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet består av flere bygninger så undervisningsrommene er spredt rundt, men det finnes en egen room-finder app som kom godt med da rommene, spesielt i hovedbygningen ikke alltid var like lette å finne. Biblioteket er åpent fra 07 til 02 med flere forskjellige "soner", fra sosiale til datafrie helt stille og en bare for post graduate studenter.

Byen er ikke veldig stor, men det er mye å finne på både i nærheten av universitetet og i sentrum. Nedenfor universitetsområdet er det flere utesteder, puber, restauranter og små butikker.

Bustad

Jeg valgte å bo i studentbolig gjennom universitetet i Maclay Residences som ligger ca 20 min gange fra universitetet. Det gikk også gratis minibuss til og fra skolen på morgenen og ettermiddagen. Det var ikke spesielt billig, ca 5500 kr i måneden, men det var greit å ha et sted å flytte rett inn ved studiestart og det var veldig ordnede forhold. Alle rommene var møblerte, hadde eget bad og kjøkken deles med 4 andre postgraduate - studenter. Alt av kjøkkenutstyr o.l. må kjøpes av hver enkelt, man kan velge å kjøpe ferdige pakker gjennom universitetet eller finne det man trenger på egenhånd. Det går også an å sjekke Studentvoice på MyGlasgow, der selges det litt av hvert, ofte billig.

Sosialt miljø

Den første uken er det diverse sosiale eventer hvor man kan bli kjent med andre LLM-studenter i tillegg til infomøter og lignende som gjør at man treffer de andre på samme program. Det er også en Fresher's Week, men den er mer rettet mot førsteårstudenter. Jeg synes det var et veldig godt sosialt miljø på mitt program, med mange internasjonale og også noen skotske studenter.

Haust 2014/Vår 2015 BA Molekylærbiologi

Haust 2014/Vår 2015 BA Molekylærbiologi

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ha noen reserve fag du kunne tenke deg å ta, ettersom det ikke er sikkert man får plass på de fagene man ønsker seg, selv om de har blitt godkjent. Prøv å ha orden i alle papirene man trenger før man reiser, og ha en viss oversikt over hva som skal gjøres når man kommer frem til vertslandet.

Undervisningsformer

Det ble foreleset i enkelt timer, og det som ble gjennomgått på forelesningene er det som ble pensum. Det ble gitt anbefalt litteratur men ikke noe spesifikke sider som måtte leses for å forstå pensum.
En del av fagene hadde også et/to labroratorietimer i tillegg, og kunnskapen fra disse laboratoriene ble testet med en flervalgs prøve i etterkant

Vurdering av emnetilbodet

Det var et variert emnetilbud, men av de emnene jeg kunne velge mellom var nesten alle bare halv poengsum (5p) så man trengte å ta 5-6 fag i semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Lærte mye nytt, og relevant. Og har forbedret engelsken.

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet var stort med bygninger av ulik alder. Området var veldig fint, men forelesingssalene var av litt forskjellig standard. Byen var passe stor. Lett å bli kjent med. Mye muligheter for shopping, men også en del parker man kunne dra for å slappe av.

Bustad

Studenthubelen jeg ble tildelt lå 20 min gangvegen i fra universitetet, noe jeg er vant med fra Bergen. Det var et ganske lite rom. Det var ferdig møbler, som er kjekt når man bare skal bo der i et år. Vinduene kunne bare åpnes på gløtt. Delte kjøkken og bad med ni andre. Vi var alle utveksling studenter.

Sosialt miljø

Skotter er et vennelig og sosialt folkeslag. Letteste måten å bli skjer med folk er å delta i ulike studentorganisjone og aktiviteter, noe det var et rikt utvalg av.

Vår 2015 BA Molekylærbiologi

Vår 2015 BA Molekylærbiologi

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å undersøke hvilke fag som er tilgjengelige for internasjonale EU studenter ved universitetet og om mottakeruniversitetet har krav til hvilke typer fag du kan ta. Det er ikke bare utsendingsuniversitetet som kan ha regler for dette.

Søk studentbolig! Det blir ofte informert om at det er sjeldent at utvekslingstudenter får tildelt studentbolig (særlig om våren), men ofte er det mange til overs. Det skader heller ikke å søke!

Undervisningsformer

Store forelesninger med opp til 600 studenter. Mange laber og halvårsprøver.
Ingen lærebøker ble brukt, alt var basert på forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Det er veldig mange spennende emner ved Universitetet i Glasgow. Dessverre ønsker universitetet at en tar mest førsteårsfag, som resulterer i fag som ikke nødvendigvis er veldig relevante for studiet. Det er likevel mye interessant en kan velge i og en får en fin erfaring med å tilnærme seg nye emner.

Fagleg utbyte og språk

Det var ikke noe problem med språket overhode. Mange av foreleserne kom fra England eller Amerika og hvis de var skotske snakket de sakte og tydelig.

Det faglige utbyttet var bra. Oppbyggingen av undervisningen passet ikke meg veldig godt, men ellers var alle foreleserne dyktige og engasjerte. Det ble ikke brukt lærebøker i noen av fagene og det ble forventet at en leste mye på forelesningsnotatene både før og etter forelesningen. Det var også en del tester i de ulike fagene utover semesteret, men de fleste av disse telte ikke spesielt mye. De fleste eksamene var korte, fra 1-3 timer og avgjorde hovedsaklig 70% av karakteren.

Universitetsområdet og byen

Glasgow er en fantastisk by! Fordi den hadde et tvilsomt rykte for bare 20 år siden hører man mye rart om den, men dette bilde er absolutt ikke beskrivende lenger! På mange måter har Glasgow to sentrum, et i midten av byen og et annet 30 min unna universitetet (West End). Det er her alle studentene holder til og hvor en finner alt fra hippe eller tradisjonelle barer og retrobutikker til museer og parker (bla. den Botaniske Hagen og Kelvingrove park som er helt nydelige!).

I selve semtrum av Glasgow, sentrert rundt Buchanan street og Sauchiehall Street, yrer det av liv både i hverdagen og i helgene. Det er veldig mange gatemusikanter som en både elsker og hater etter hvert og det er alltid noe artig å se på. Det er nok av butikker og restauranter i tillegg til museer og bruktbutikker. 10 min unna Buchanan street ligger Glasgow Cathedral og The Necropolis som er flotte sites +Glasgow Green og det mekelig Barras Market.

Universitetet er også flott og imponerer med sitt høye tårn og Galtvort-stil. Her er det mange flotte steder å slå seg ned på en solfylt dag og ligger bare et par minutter unna Kelvingrove park og Byres Road. Universitetsibilioteket er en stor bygning som i all hovedsak rommer lesesalene for hele universitetet. Her er det alltid masser av folk, men en pleier alltids å finne en plass å sitte uavhengig av om en trenger pc eller ikke. Det eneste som ikke er toppers på universitetsområdet er de mange kantinene. Disse selger ikke spesielt god mat og ofte er de ganske dyre.

Bustad

Det er mange måter å finne et sted å bo i Glasgow. De aller fleste jeg ble kjent med bodde i studentbolig. Dette er en veldig grei og enkel løsning, særlig hvis en bare skal bo dere i 1 semester (1år). Standarden er litt lavere enn en er vant med fra Norge, men dette varierer veldig fra hvor en bor. De aller fleste studentboligene er greie, men sørg for at du ikke søker bolig i Murano student village! Her er standarden veldig dårlig, den ligger relativt langt fra universitetet og føles ikke veldig hyggelig.

Det er også mulig å søke privat, men jeg vil absolutt anbefale å bo i kollektiv i studentbolig. På denne måten kommer en raskt i kontakt med andre studenter, som er supert fordi det er vanskelig å komme i kontakt med folk på forelesninger ol.

Sosialt miljø

Som ofte er tilfelle er det lettest å komme i kontakt med andre internasjonale studenter. Det er selvsagt synd at en ikke blir venn med flere lokale, men disse har ofte allerede etablert sine miljø og er ikke like interessert i å møte nye folk. En møter likevel noen i gruppearbeid ol., men på forelesninger er det så godt som null kontakt. Det er derfor lurt å engasjere seg i en organisasjon eller idrettslag hvis en ønsker å møte flere enn de man bor med (dette kan en finne masse info om på universitetets internettsider). Det er dessuten veldig kjekt å henge sammen som internationale studenter fordi vi ofte har samme innstilling til oppholdet og har mer tid til feks. å dra på utflukter til steder som Loch Lomond og Argyle Forest park.

Et siste tips er å dra på tur med Student Tours Scotland. Der arrangerer mange spennende guidede turer som er tilpasset en students lommebok. Jeg var på flere og de var alle absolutt fantastiske!!

2014

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 19.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

At det ble Glasgow for min del var egentlig ganske tilfeldig, men jeg kunne ikke vært mer fornøyd med valget.
Glasgow er en super studentby fordi alt ligger på et sted, sånn som i Bergen. Glasgow er likevel den tredje største byen i Storbritannia og har derfor et mye mer storbypreg enn Bergen, med veldig bra shopping og uteliv.
Jeg fikk mest informasjon om Glasgow av å snakke med tidligere studenter, da får du svar på konkrete spørsmål du måtte ha.

Vurdering av emnetilbodet

Hva gjelder selve Glasgow University har jeg egentlig bare positive ting å si. Erasmus-temaet der er veldig hjelpsomme og de svarte raskt på mail da jeg hadde spørsmål. Det er også et godt tilbud av fag. Jeg valgte labour law, anti-discrimination law og criminal justice, og var veldig fornøyd med det. Mitt tips er å ta level 3 og 4 fag. Du tenker kanskje at du er keen på et lettest mulig semester og er derfor fristet til å ta level 1 og 2 fag? Ikke la deg lure, disse er ofte mer ”krevende” fordi det er flere forelesninger og mer pugging. Da er du også i samme klasse som 18 og 19 år gamle skotter, noe i hvert fall jeg synes er kjipt. Level 3 og 4 fagene er mer diskusjonsfag med seminarer istedenfor forelesninger. Jeg likte det godt. Jeg tipper vi var ca. 10 % utvekslingselever i klassene, og resten skotter.

Bøker (hvis du er keen på å markere) burde du kjøpe brukt. Mitt tips er å gå på The SRC Secondhand Bookshop. Denne ligger i andre etasje i John McIntyre Building.

Universitetsområdet og byen

Jeg er en pingle, men følte meg aldri utrygg i Glasgow. Glaswegians er veldige hyggelige, og det er alltid en fornøyelse å ta taxi der selv om du i begynnelsen ikke skjønner bæret av hva taxisjåførene sier. Rull på R’ene og si ”Aye”, så blir de fornøyde.

Bustad

Jeg bodde privat, noe jeg var veldig fornøyd med selv om det var litt stress i starten. Jeg vil nok ikke anbefale studentboligene ettersom det som regel ikke er noe billigere å bo der enn å bo privat, og studentboligene er ganske shabby. Jeg betale 400 pund i måneden, noe som egentlig var ganske dyrt. Jeg bodde imidlertid i en utrolig fin og stor leilighet. Hvis du finner et ledig rom i et kollektiv tipper jeg prisen ligger på ca. 300 pund i måneden.
Jeg bodde sammen med en norsk venninne, og vi hadde ikke leilighet da vi reiste nedover i september. Det var akkurat på dette tidspunktet det var størst etterspørsel etter boliger, så det var mange om beinet. Dersom du ønsker å bo sammen med andre norske som også bare skal være i Glasgow et semester kan det være vanskelig å finne noe fordi utleiere ønsker stort sett langtidsleieboere. Mitt tips er å flytte inn i et ledig rom i et kollektiv. Da blir du kanskje kjent med skotter og du får mye fortere venner. Slike ledige rom finner du på www.gumtree.com. Ledige leiligheter kan du også finne der, eller så er www.rightmove.co.uk en bra side.

Det du må vite hvis du velger å bo privat er at du mest sannsynlig må betale Council Tax. Grunnen til at jeg sier mest sannsynlig er fordi Glasgow City Council har en latterlig tilfeldig praksis for hvem som må betale, og jeg er den eneste norske Erasmus-studenten jeg har hørt om som har måttet betale. Dette er vel den eneste negative opplevelsen jeg hadde da jeg bodde i Glasgow. Taxen var på 3400 NOK (sikkert mer nå pga. den svake kronen), og jeg mener fremdeles jeg aldri skulle ha betalt. Glasgow University var ikke til noe hjelp i denne prosessen.
Uansett hva du velger må du ikke finne på å bo noe annet sted enn i West End. Det er her alt ligger; skolen, hyggelige barer og restauranter, gymmen og biblioteket. Det er også her så og si alle studentene bor, sånn sett minner det veldig om Bergen. Mitt tips er å prøve å finne noe så nærme Byers Road som mulig, dette er midt i smørøyet.

Sosialt miljø

Sosialt var også universitetet et samlingspunkt. Vi var ca. 100 utvekslingsstudenter ved School of Law, og det var mye sosialt som ble arrangert sammen med disse. Jeg hadde som mål å bli kjent med så mange locals som mulig, men dette var ikke så lett som jeg hadde trodd. Jeg tror det var mest fordi skottene i klassene min var 20 eller 21 år, og jeg var 25 år. Men mitt tips hvis du vil bli kjent med folk fra Storbritannia er å joine et av sport-teamene. Her blir du kjent med masse folk fra alle studieretninger. Jeg var på squash-laget, med frivillige treninger to ganger i uka og masse sosialt.

Campus fra luften
Foto/ill.:
© University of Glasgow

Informasjon