Hjem
Utdanning
erasmus+

Universiteit Gent og Institutt for informasjons- og medievitenskap (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByGent
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar som går på bachelorprogramma i medievitskap, film- og tv-produksjon, journalistikk og nye medier. Desse studentane har prioritet på å reise ut gjennom avtalen, men studentar ved andre studieprogram kan òg bli vurderte dersom det er ledige plassar.

Når i studiet kan eg reise

Studentar ved bachelorprogramma i journalistikk og i film- og tv-produksjon kan reise på utveksling i sitt 4.semester. For studentar ved bachelorprogrammet i medievitskap passar det best å reise ut i 4., 5. eller 6.semester av studiet. Studentar ved bachelorprogrammet i nye medier kan reise ut sitt i 5.semester.

Språk

Undervisingsspråka ved universitetet er nederlandsk og engelsk.

Språkkravet for studentar som skal følge undervisning på engelsk er nivå B2, etter EU sine retningslinjer for språkkompentanse.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

For studentar som går på bachelorprogramma i medievitskap, film- og tv-produksjon, journalistikk, nye medier, er det anbefalt å ta emne som frie studiepoeng under utvekslingsopphaldet. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i innhald eller nivå med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universiteit Gent blei oppretta i 1817 og blei den første høgare utdanningsinstitusjonen til å tilby undervising på nederlandsk i 1930. Universitetet har rundt 37 000 studentar fordelte på 11 fakultet. Fakulteta og administrasjonen til universitetet ligg på forskjellige stader sentralt i Gent. Universitetet tek godt vare på studentane sine gjennom ulike velferdstilbod, og har blant anna ei eiga ordning for sykkelutleige som internasjonale studentar kan dra nytte av.

I middelalderen var Gent blant Europas største byar, og mykje av arkitekturen står att frå denne tida. Med knapt 250 000 innbyggarar kan ikkje Gent lengre reknast som nokon metropol, men han er stadig livleg, med gode kulturtilbod og fleire festivalar året gjennom. Sentrum av Gent er det største bilfrie byområdet i Belgia, og sykkelen er det mest populære framkomstmiddelet her.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader og gir prioritet til internasjonale studentar som søkarar. Det kan òg hjelpe med informasjon om korleis ein finn bustad privat i Gent.

Semesterinndeling

August - januar og februar - juli.

Studentrapportar

2019

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2018 - 04.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Se etter bolig så tidlig som mulig. Vær forberedt på at du ikke med sikkerhet får tatt de fagene du velger på forhånd, det kan fort hende at disse overlapper i timeplanen slik at du ikke kan ta alle, eller at universitetet endrer på hvilke fag som er tilgjengelige for semesteret. Slike endringer kan finne sted ganske sent.

Undervisningsformer

Obligatoriske forelesninger hvor aktivitet i timen er forventet. Enkelte forelesere peker ut tilfeldige studenter for å svare på spørsmål i forelesning. I alle fagene forventes det at man har lest relevant lesestoff som på forhånd legges ut på nettstedet "minerva", hvis man ikke har lest på forhånd får man mindre ut av forelesningen. Forelesningene varer i 3-4 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange ulike fag å velge mellom, og mye annet enn det som tilbys på UiB. Mange EU-rettslige fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det var vanskeligere enn forventet å ha undervisning og oppgaver på engelsk, men jeg merket at det ble enklere etter hvert og jeg tror jeg har forbedret meg mye! Jeg opplevde fagene som mye mer utfordrende enn jeg trodde det ville bli på et Erasmus-opphold. Jeg hadde mindre fritid enn jeg trodde jeg kom til å ha og måtte gjøre en stor innsats for i det hele tatt å henge med i timen, spesielt i starten. Men jeg har lært veldig mye på kort tid, og føler jeg har en mye bedre oversikt og forståelse over EU-retten enn det jeg hadde for et halvt år siden. EU-retten tok stor plass i alle fagene jeg hadde.

Universitetsområdet og byen

Selve Universitetet er ikke så pent, men det ligger i en svært pen og koselig by.

Bustad

Begynn å se etter bolig så tidlig som mulig. Studentboligene anbefales.

Sosialt miljø

Det er en god del studenter her og mange utvekslingsstudenter så det er enkelt å bli kjent med folk og det skjer mye i byen.

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

21.09.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde ikke så mye forberedelser før avreise, og det var ikke noe særlig behov for dette heller. I Belgia snakker de godt engelsk, så du trenger ikke kunne nederlandsk (eller flamsk, som er det de snakker i Gent). Hvis du likevel ønsker å lære deg språket, kan du delta på språkkurs på språksenteret i Gent for ca. 50 euro. Jeg valgte å ikke gjøre dette ettersom jeg hadde hørt fra andre studenter at utbytte fra kurset var veldig lite, men det er en jo god mulighet hvis du ønsker å lære deg noen nederlandske fraser. Det er også mulig å bruke diverse språkapper på mobilen slik som duolingo, men som sagt, det ikke nødvendig å kunne noe nederlandsk. Du klarer deg fint med engelsk.

Hva gjelder praktiske tips så vil du få veldig mye informasjon på velkomstsdagene i Gent. Forelesningen på den første velkomstdagen er obligatorisk, og selv om det ikke tas oppmøte, vil jeg sterk anbefale å møte opp ettersom de vil gå gjennom en del praktiske ting som er viktig å få med seg. De første dagene i Gent vil være veldig hektiske fordi det er mange administrative ting som må foretas, slik som endring av learning agreement, forberede veiledningstime med utvekslingskoordinatorer, registrere deg som student i Gent for å motta studentkort, og registrere deg på innvandringskontoret i Gent (dette gjøres ved å fylle ut skjemaet på nettsiden til innvandringskontoret i Gent, men jeg anbefaler å følge med når de snakker om dette på forelesningen i velkomstdagene for prosessen er ikke veldig enkel å forestå ut fra nettsiden).

Hva gjelder velkomstsdagene så vil det være mulig å melde seg på en rekke ulike aktiviteter. I mitt semester var noen av tilbudene frisbee i parken, nybegynnerkurs i nederlandsk, guidet tur rundt byen (denne anbefales! Veldig interessant og det er en god måte å bli kjent med både byen og medstudentene dine) og båttur opp Gents kanaler. Det er bare et visst antall plasser på hver aktivitet, så sørg for at du melder deg på så tidlig som mulig så du får delta på det du ønsker. Jeg var ikke klar over at det kun var et visst antall plasser på hver aktivitet, og jeg meldte meg derfor på sent. Det resulterte i at det var få ledige plasser igjen, så jeg fikk bare deltatt på guidet tur rundt byen. Det juridiske fakultet i Gent har også sin egen velkomstdag, og ut fra det jeg har hørt fra andre utvekslingsstudenter er dette en av de bedre velkomstdagene blant fakultetene. I mitt semester hadde vi bingo hvor vi måtte finne personer og matche de med ulike fakta på bingobrettet (slik som "finn en person som ikke liker sjokolade", "finn en person som måtte reise over havet for å komme hit" osv.). Dette var en god måte å bli kjent med de andre studentene, så jeg anbefaler på det sterkeste at du deltar på fakultets velkomstdager.

Ellers må det også nevnes at fremkomstmiddelet i Gent er sykkel, og hvis du bor i studentboligene så vil du raskt finne reklame i postkassen din fra ulike steder hvor du kan leie sykkel. De fleste av mine medstudenter valgte å sykle, men jeg valgte i stedet å gå. Det er ca. 20-25 minutter å gå til fakultet, som egentlig er en helt grei gåtur, særlig med tanke på at det er flatt hele veien. Men som sagt, du kan leie sykkel en rekke steder, så jeg vil anbefale deg å undersøke dette når du har kommet til Gent.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg tok hadde vanlig forelesninger, men i noen av fagene var det i tillegg krav om å ha en presentasjon, innlevering av oppgave, deltakelse i forelesningene osv. Forelesningene blir ikke lagt ut digitalt slik som i Bergen, men i de fleste fag blir powerpointpresentasjonene lagt ut slik at det ikke er nødvendig å skrive ned alt som står på powerpointene. I de fleste fag tas det ikke oppmøte og det er heller ikke nødvendig å melde fra om du ikke kan komme. Dette gjelder imidlertid bare så lenge du ikke har presentasjon denne dagen. Når det gjelder presentasjoner så trenger du ikke å bekymre deg for språket. Det er veldig varierende grad av engelskkunnskaper blant utvekslingsstudentene, og professorene virker generelt å være veldig forståelsesfulle når det kommer til akkurat dette. Hva gjelder innleveringer så er det verdt å nevne at hvis du drar i høstsemesteret vil så og si alle innleveringsfristene dine være rett etter jul, så jeg vil anbefale deg å starte tidlig så du slipper å bruke hele julen på å arbeide med oppgavene dine. Eksamensperioden for høstsemesteret er dessuten i januar, slik at det kan være lurt å bli ferdig med innleveringene tidlig så du kan fokusere på eksamene dine.

De fleste eksamener i Gent er skriftlige, og muntlig eksamen foretas bare i enkelte fag (du kan se hvilke i fagbeskrivelsen på nettsiden til universitet i Gent). Alle mine eksamener var skriftlige så jeg kan ikke si noe om hvordan muntlig eksamen er. Hva gjelder skriftlig eksamen så vil du i de fleste fag ha mulighet til å bringe meg deg alle hjelpemidler unntatt bøker (med andre ord, det er åpen bok eksamener), men ettersom eksamen normalt bare er 2-3 timer lang så vil jeg anbefale deg å forberede deg så godt som mulig, ettersom du vil ha lite tid til å lete etter informasjon i hjelpemidlene dine. Det er mulighet til å printe ut alt av hjelpemidler på universitet, men det må nevnes at Gent bruker et annet tastatur enn det vi bruker her i Norge, slik at det kan være greit å sette seg inn i dette på forhånd. Personlig foretrakk jeg å bruke printerbutikker i stedet, som du vil finne veldig mange av i Gent. Min favoritt var Papier & Co, som ligger rett ved studentboligene. Her er det billig å printe ut, og eieren av butikken er dessuten veldig hyggelig og alltid villig til å hjelpe deg dersom du har spørsmål. Det er også en rekke printerbutikker mellom studentboligene og fakultetet, slik at du har mulighet til å skrive ut på vei til fakultet. Merk at ingen printerbutikker har åpent på søndager, så hvis du har eksamen på mandag vil jeg anbefale deg å skrive ut alt av dokumenter på lørdag.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok til samme seks fag for å oppnå 30 credits. I mitt semester ville det ikke vært mulig å ta færre fag, ettersom flere av 6 credits fagene kolliderte med hverandre. Jeg måtte gjøre to endringer på min opprinnelig learning agreement som følge av kolliderende fag. Alle utvekslingstudentene jeg snakket med måtte også gjøre endringer, så det er egentlig bare å være forberedt på at du antageligvis må endre på noen fag som du hadde i din opprinnelige learning agreement. Fagene jeg tok var:

Advanced Human Rights: tar for seg en rekke interessante menneskerettslige temaer, slik som forholdet mellom algoritmer og menneskerettigheter, ikke-vestlige syn på menneskerettigheter, økonomiske, sosial og kulturelle rettigheter og beskyttelse av minoriteter. MERK: deltakelse teller her og oppmøte tas hver forelesning. Det også en god del forberedelsesmateriale å lese før hver forelesning),

International Law of the Sea: her må du levere en oppgave sammen med en medstudent. Forslag til tema gis av foreleser, men du kan også komme opp med ditt eget tema. Oppgaven må også presenteres, men ettersom dette gjøres på egne forelesninger er det så og si ingen som er på de forelesningene annet enn de som skal fremføre selv, så du trenger ikke bekymre deg for denne fremføringen)

EU Internal Market: Et veldig krevende fag som tar for seg tre av de fire frihetene (fri flyt av kapital faller utenfor). Foreleseren er veldig dyktig, men hun forventer en del forkunnskaper så jeg anbefaler å tenke godt gjennom dette før du eventuelt velger faget. Her må du fremføre en dom for klassen sammen med 3 eller 4 medstudenter. I mitt semester måtte du i tillegg delta på et panel på menneskerettighetsdagen på Universitet.

EU Contract Law: Nokså selvforklarende.

EU Trade Policy: Nokså selvforklarende. Her må du levere inn en oppgave. Forslag til tema gis på forelesning.

European and International Environmental Law: Nokså selvforklarende. Her må du levere inn et dokument der du diskuterer ulike miljørettslige temaer som også har blitt diskutert på forelesning. Du må også levere inn en oppgave, og du må velge temaet selv. Det kan være alt fra en dom til en ny endring i miljøretten eller et spesielt miljørettslig tema som du finner interessant.

Av de fagene jeg ikke valgte er blant annet EU Media Law (denne har muntlig eksamen), EU Institutional Law, EU Labour Law, The Autonomous EU Legal Order (denne har obligatorisk studietur til European Court of Justice i Luxembourg), Law of Armed Conflicts, International Business Transactions og Transport Law. Det er også et veldig bra fagtilbud i vårsemesteret.

Fagleg utbyte og språk

Det faglig utbytte var generelt bra. Det er positivt at alt foregår på engelsk og at foreleserene generelt behersker språket bra. Det er imidlertid veldig forskjellige forelesningsmetoder. I enkelte fag er det vanlig powerpointpresentasjon, mens i andre fag er forelesningen lagt opp til å være en samtale mellom studenter og foreleser, hvor temaet er bestemt på forhånd men innholdet i forelesningene er avhengig av hva studentene sier. Den sistnevnte metoden (som blant annet benyttes i EU Contract Law og Trade Policy Law) fant jeg (og de fleste medstudenter jeg snakket meg) veldig krevende, og det gjorde at det faglige utbytte ble mindre ettersom det er enkelt å falle av når forelesningen ikke har noe fast form. Videre er det også varierende krav til forkunnskaper (i for eksempel EU Internal Market Law og EU Trade Policy Law virker det som at foreleserne forventet at man hadde mye forkunnskaper), og det gis ikke noe særlig informasjon om dette på forhånd. Dette gjør igjen at man kan falle av lett. Når det er sagt synes jeg generelt at det var et bra faglig utbytte, særlig i fag som krevde at du leste en del forberedelsesmateriale før hver forelesning (slik som Advanced Human Rights). Foreleserne er alle dyktige og det er enkelt å komme i kontakt med dem på epost hvis du har faglige eller praktiske spørsmål, så selv om jeg kom med noen kritiske bemerkninger over, er jeg generelt fornøyd med det faglige utbytte.

Hva gjelder språket er det, som jeg nevnte tidligere, mulig å ta et språkkurs på språksenteret. Dette foregår på kveldstid og koster 50 euro på utvekslingsstudenter. Du kan få studiepoeng for dette, men om dette blir godkjent av UiB er en helt annet sak. Det er imidlertid ikke nødvendig å kunne nederlandsk. Som jeg nevnte tidligere så kan alle Belgiere generelt snakke bra engelsk, alle forelesninger, innleveringer og eksamener er på engelsk, og all informasjon fra universitet gis også på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Gent er en utrolig fin by, som minner overraskende mye om Bergen. Det er historisk by med mange gamle, hanseatiske bygninger, og hele fem, store kirker og også et slott. Mesteparten av sentrum er bilfritt (og med det mener jeg at det først og fremst er enveiskjørte gater slik at det er relativt få biler i sentrum) og det er som sagt tidligere sykkel som er fremkomstmiddelet. Det går kanaler gjennom byen, og på våren og sommeren er det mulig å ta guidet båttur opp disse kanalene. Sentrum er området som kalles Korenmarkt. Det befinner seg rett ved en stor kirke, og er derfor relativt enkelt å finne. Hvis du drar i høstsemesteret så er det på dette området Gent har sitt store julemarked, og jeg vil virkelig anbefale deg å gå på dette.

Hva gjelder Universitet i Gent så har det ikke et eget universitetsområde; de ulike fakultetene er plassert ulike steder i byen, med noen fakulteter også utenfor byen. Det juridiske fakultetet er i sentrum av Gent, og det tar som sagt tidigere ca. 20-25 minutter å gå hit fra studentboligene. Studentboligene er plassert på et eget området, og gaten overfor har så og si alle utesteder i Gent + en rekke takeaway-steder, så du må ikke gå langt for dette. Det er egne studentboligere for utvekslingsstudenter, så du vil ikke bo sammen med studenter fra Belgia. Mellom studentboligene og fakultet finner du studentsenteret (også kalt UFO), og det tar ca. 10 minutter å gå hit.

Det må også nevnes at det går mye trikk og buss i sentrum, men jeg tok ikke dette noe særlig ettersom byen er liten nok til at du fint kan gå eller sykle til de aller fleste steder.

Bustad

Jeg bodde i studentboligene i Gent, og det var egentlig helt greit. Jeg hadde sjekket private lånepriser på forhånd, men ettersom det ikke var voldsomme forskjeller i pris, og du dessuten får ta del i det sosiale på studentboligene så valgte jeg å bo her i stedet. Studenthybelene i Gent er veldige greie, og du har eget bad, kjøleskap, skrivebord og naturligvis seng. Kjøkkenet deler du med 10-15 andre studenter, noe som til tider kan være krevende ettersom det alltid er noen på kjøkkenet, men du venner deg til dette raskt. Ved innflytting i hybelen må du melde fra om eventuelle mangler. Det er viktig å være nøye her, ettersom hybelen vil sjekkes opp mot denne listen ved utsjekk.

Sikkerheten i studentboligene er god. Du kan ikke komme deg inn i studentboligene uten å skanne leilighetskort, og vakter kan ringes dersom noen ikke overholder stilletiden (som er klokken 23 hver eneste dag, med unntak av eksamensperioden hvor du må være stille hele tiden). Alle studenthybler har også eget wi-fi, så du trenger heller ikke å skaffe eget internett. Vaskerommet finnes i første etasje i Home Gottingen, men det er bare tre vaskemaskiner på fire bygg så det kan være vanskelig å finne en ledig maskin til å vaske. Støvsuger kan lånes fra resepsjonen i studentkontoret, som ligger tvers over gaten for de fleste av studentboligene. Det er også flere fellesrom i studentboligene, som kan brukes dersom du har gruppearbeid.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Gent er fantastisk, og det er noe som skjer hver uke. I mitt semester hadde de karaokekveld hver torsdag og quiz hver fredag, i tillegg til at det var vanlig å gå ut i helgene. Hvis du melder deg inn i ANSA, vil det i tillegg være flere aktiviteter for norske studenter i Belgia. Jeg hadde ikke anledning til å delta på disse, men jeg har hørt fra andre studenter at dette var bra.

Personlig fant jeg det veldig enkelt å bli kjent med mine medstudenter. Ettersom alle er i akkurat samme situasjon som deg, er det ikke uvanlig at man tar kontakt med sidemannen i forelesningssalen (og man vil da normalt starte samtalen med å klage over for utrolig trange forelesningssalene er, noe som var samtaleemne i så og si alle de første samtalene jeg hadde med nye studenter). I enkelte fag er det også gruppearbeid som gjør at du lett blir kjent med medstudentene dine. Og så er det jo viktig på utveksling at man forsøker å gå ut av komfortsonen og utforske mer enn å holde seg til sine vaner. Det er det vel kanskje det viktigste tipset man kan gi.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

08.02.2016 - 02.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde ikke så mange forberedelser selv, og føler i ettertid heller ikke at det var nødvendig. Brukte noen kvelder før avreise på å lære meg grunnleggende nederlandske ord via en app på mobilen. Med norsk, engelsk (og i mitt tilfelle tysk) språkbakgrunn er nederlandsk (i Gent snakkes flamsk, en dialekt av nederlandsk) et overkommelig språk som gir logisk mening for nordmenn. I verste fall snakker belgierne uansett godt engelsk.

Når det gjelder praktiske tips så vil du få godt med informasjon om dette ved ankomst. Sykkel er fremkostmiddelet i Gent og det finnes egne utleieplasser for anskaffelse av disse. Det finnes IKEA utenfor bykjernen, men det er også mulig å gjøre lignende husholdningskjøp på HEMA på kjøpesenteret Zuid nær bykjernen.

Undervisningsformer

Alle fagene jeg tok har vanlige forelesninger. Det er nok viktigere å stille på forelesninger i Gent enn det kan anses for i Norge. Forelesninger blir ikke lagt ut digitalt og det kan være litt rot med hvilken informasjon de regner med man har fått med seg. I det ene faget hadde vi ikke fast forelesningstid, og tidspunktet for neste forelesning ble avgitt muntlig i forelesningen, slik at det var fort gjort å falle av. Forelesningene er sjelden på mandag morgen eller fredag ettermiddag, da det blir tatt hensyn til de hjemlige belgiske studentene som ofte reiser til egen hjemby i helgene. Jeg hadde imidlertid en eksamen på en lørdag som universitetet ikke var villige til å flytte på.

De fleste av eksamenene var skriftlig, men den ene var muntlig. Det er nok enkelte ting å utsette på måten man gjennomfører eksamen på for oss som kommer fra UiB, blant annet at man må skrive eget navn på alle eksamener. I faget hvor eksamen var muntlig var sensor også vår eneste foreleser og eksaminator. Lengden på skriftlige eksamener blir heller ikke oppgitt før man er i eksamenslokalet. Ellers var de fleste eksamener åpen bok, som selvfølgelig kan virke positivt helt til man innser hva det gjør med selvdisiplinen. Dette medfører også mye utskrift av løsark, men det finnes flere printerbutikker i nær avstand til universitetet hvor du kan skrive ut for et rimelig beløp. Det var også meg bekjent mulig å ta utskrifter på selve universitetet, noe jeg ikke benyttet meg av siden skolen bare hadde PC-er med Azerty-tastatur (vi bruker Qwerty i Norge), som gjorde at jeg stort sett jobbet hjemmefra på egen PC.

Vurdering av emnetilbodet

Kun ett av fagene vi kunne velge for mitt semester falt bort, slik at alle mine fag forble slik de var planlagt på forhånd. Fagene omhandler mange områder, jeg valgte Air and Space Law (luftfart- og romfartsrett, mest erstatning), Advanced EU Competition Law (som navnet antyder er dette konkurranserett), Maritime Transport Law (også mest erstatning knyttet til skipsfrakt), Peaceful Settlement of Disputes in International Law (både ved tribunal og ved ad hoc-domstoler, denne har studietur til Haag), EU Banking and Capital Markets Law (harmonisering av internasjonale markeder), Mergers & Acquisitions (forholdsvis selvforklarende) og International Commercial Arbitration (megling mellom firmaer hovedsaklig). Mye av dette omhandler gjeldende EU-lovverk, noe av det er hjemlet i internasjonale konvensjoner.

Av de valgene jeg ikke tok finnes blant andre Criminal Policy, Corporate Governance og EU External Relations. Noen av disse fagene og de jeg valgte kolliderer med hverandre siden fagene i hovedsak har forelesninger fra tirsdag til torsdag. De fleste av fagene gir deg bare fire studiepoeng, så du må ta mange fag for å oppnå 30 studiepoeng. Jeg tok selv seks fag med fire poeng og ett med seks poeng for å oppfylle målet. Kurs i nederlandsk gir også studiepoeng, men lykke til med å få det godkjent som valgfag av administrasjonen på UiB ;-)

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var bra. Forelesningene, eksamener og alt foregår selvfølgelig på engelsk, et språk foreleserne behersker i forskjellig grad, alt fra veldig bra til godkjent. Kunnskapsnivået og pedagogikken blant foreleserne var selvfølgelig også der det skal være, de fleste var professorer, noen var også eksternt innleid. Jeg kikket ikke på så mange andre universiteters fagkombinasjoner før jeg dro ned, men inntrykket er ihvertfall at det var et rimelig variert og relevant program som ble tilbudt.

Nederlandsk kan som nevnt læres i kurs ved universitetet som gir tre eller fire studiepoeng. Disse koster 50 £, og selv om jeg ikke deltok på disse, antar jeg at det ikke var verdt det da ingen jeg snakket med ble veldig gode i nederlandsk i løpet av tiden der nede. Selv lærte jeg nederlandsk på duolingo.com og nådde sikkert det samme nivået som de øvrige. Min nederlandsk er nokså elementær, men jeg kan gjøre det vesentlige (kjøpe øl og si takk når jeg får den) i tillegg til at det nå er overkommelig å lese nederlandsk, som er et fint lite pluss til livet senere. All informasjon du blir tilsendt fra universitet sendes uansett på engelsk, skjønt det hender de sender fellesmailer ut med informasjon på nederlandsk som ikke direkte angår deg.

Universitetsområdet og byen

Gent har ikke et avgrenset universitetsområde, men administrasjonen, studenthyblene og noen av fakultetene (deriblant det juridiske) ligger i veldig kort avstand til hverandre. Du vil ikke få praktiske problemer knyttet til transport ved å studere jus i Gent med mindre du bor langt utenfor byen. Gent var den nest største byen i Nord-Europa i middelalderen på grunn av sin tekstilproduksjon. Produksjonen er ikke synlig i bybildet i dag, men alle kirkene i sentrum (og et slott, faktisk) viser at dette en gang var en by av stor betydning. Studenthyblene er 15 minutter gange fra universitetet og fra der er det fem minutter til bykjernen. Byen tåler sikkert fint en sammenligning med Bergen, bare med vesentlig billigere ølpriser og noe mindre regn. Restaurantbesøk skiller seg imidlertid ikke noe særlig fra de billigste spisestedene i Bergen, og det forekommer lite studenttilbud (med mindre du er glad i pizza).

Ellers ligger Gent nær Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel og Paris eller jurist aktuelle steder som den Haag, Strasbourg og Luxembourg, så når Gent blir for familiært og du søker nye reisemål har du alle disse innenfor bare noen timer med tog. GoPass på tog koster 50 € og dekker vel ti reiser innen ganske mange områder, skjønt har en øvre aldersgrense på 26 år som gjorde at jeg selv ikke fikk benyttet meg av dette.

Byen har også en festival i midten av juli som heter Gentse Feesten. Denne trodde jeg skulle være avslutningen på oppholdet, men så utløp utleieavtalen min med universitetet samme dagen som festivalen startet. Jaja, man kan vel ikke få alt her i verden.

Bustad

Jeg sjekket prisene for private leiligheter på forhånd, og siden det ikke var store forskjeller i priser mellom disse og universitetshyblene, tenkte jeg det at det var best å samle seg med alle de andre som heller ikke gadd å gjøre nevneverdig innsats på egenhånd. Dette var et klokt valg, siden mye sosialt foregår ikke bare på kjøkkenet på hyblene, men også like utenfor dørene, hvor du har en rekke utesteder og nesten like mange steder for nattmat. Disse utestedene ligger samtidig akkurat langt nok unna til at man ikke mister nattesøvn fra støyen. Universitetet har bemannede vakter som sørger for at alle studentene overholder påbudet om ro i eksamensperioden (fra slutten av mai til begynnelsen av juli). Din lokale butikk er Albert Heijn, en butikk med rimelige priser og greit utvalg, spesielt for vegetarianere. Denne er søndagsstengt, da stikker du på Delhaize et lite stykke borti veien. Stengetid er 20.00, men nattåpne butikker som heter Nachtwinkel selger elementære ting etter dette. Disse finnes både på campusområdet og i andre deler av byen.

Rommet ditt er 15 m2 og har eget bad, kjøkken deler du med mange andre. Selv delte jeg kjøkken med 19 personer, skjønt de fleste var så inaktive på kjøkkenet at du som oftest laget mat alene. Mitt kjøkken var veldig atypisk i så måte, og jeg ble bedre kjent med de som bodde på nabokjøkkenet. Studenthyblene har ikke adgang til Wi-Fi (annet enn ved ledning til PC som følger med), så det jeg gjorde var å skaffe meg belgisk SIM og kjøpe datapakker gjennom dette. MobileVikings het min mobilleverandør, men her finnes det nok også andre alternativer.

Sosialt miljø

Veldig bra. Siden jeg bodde på hyblene ved Home Vermeylen ble jeg først best kjent med de som bodde i egen etasje, deretter sprer man seg sosialt litt utover. Det er alltid noen som har bursdag eller holder "avskjedsfest" fordi de skal reise bort fra universitetet i to uker, og da sitter invitasjonene løst. Vorspielene er da ofte en "international dinner" hvor du må ta med deg en rett fra ditt eget hjemland, så jeg håper du som leser dette er bedre til å lage laks enn undertegnede. Miljøet er internasjonalt med store mengder italienere og spanjoler som studerer i byen, og også en viss andel portugisere. Disse er det greit å komme i kontakt med, og min bestekompis der nede var da også en italiener.

Introduksjonsdagene var litt omvisning på universitetet, litt mingling og en utendørs quiz i regnvær som omhandlet byen som etter mitt syn var unødvendig lang. Lokalhistorie er jo noe man uansett lærer etter hvert. Her er ingen ordinær fadderuke, og det anbefales å være frempå sosialt i starten, men det er ingen krise hvis man er en slow starter. Det bor også mange belgiere på hyblene, disse blir du naturlig nok (sannsynligvis) ikke så godt kjent med siden de skal bo der i flere år og dermed ikke bruker tid til å bli kjent med mennesker som forsvinner etter et halvt eller ett år. Dette er vel for å være ærlig den samme situasjonen som Erasmus-studenter opplever i Norge.

På utveksling som i ellers i livet gjelder selvfølgelig regelen om at man bør utforske heller enn å holde seg til vanlig atferd fra hjemme i Norge. Her har jeg syndet litt selv, og det betaler jeg nå en pris for mentalt, om enn veldig liten. Oppholdet var uansett strålende og selv hvis noen av anmerkningene jeg har kommet med tidligere i teksten virker kritiske til opplegget vil jeg absolutt anbefale et Erasmus-opphold ved Universiteit Gent.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universiteit Gent

Informasjon