Hjem
Studentsider
erasmus+

Humboldt-Universität zu Berlin og Institutt for økonomi (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByBerlin
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på både bachelor- og masternivå. Avtalen gjeld først og fremst for studentar ved Institutt for økonomi, men andre studentar kan også søke.

Når i studiet kan eg reise

Studentane må ha fullført 60 studiepoeng før avreise. Studentar ved bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi vert råda til å dra på utveksling etter at dei har bestått 3. semester. Studentar ved profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i politisk økonomi vert råda til å ta utvekslinga i 4. semester.

Masterstudentar vert råda til å reise i sitt andre semester, der ein tar valemne på masternivå i samfunnsøkonomi.

Språk

Undervisningsspråk er tysk og engelsk. Universitetet krev språktest før utvekslinga. Merk: Mesteparten av emna på bachelornivå føregår på tysk, medan masteremna er på engelsk.

Kva emne kan eg ta

Lærestaden har eit breitt spekter av tilgjengelege kurs. Avhengig av ditt studieløp kan du måtte ta kurs på masternivå og/eller innanfor samfunnsøkonomi.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Humboldt-Universität zu Berlin blei grunnlagt i 1810 av den liberale prøysiske utdanningsreformatoren og språkvitaren Wilhelm von Humboldt. Det er eit offentleg breiddeuniversitet med femten fakultet og rundt 33 500 studentar, fordelte på fire campusar rundt om i byen. Mange av Tysklands fremste intellektuelle har studert her, blant andre Marx, Engels, Hegel, Einstein og heile 29 nobelprisvinnarar.

Berlin har rundt 3,5 millionar innbyggarar og ligg nordaust i Tyskland, inneslutta av delstaten Brandenburg. Tysklands hovudstad er kjend som ein by for fritenkarar og kunstnarar, med rundt 420 kunstgalleri i tillegg til tallause teater, festivalar og andre kulturscener.

Bustad

Universitetet hjelper internasjonale studentar med å finne bustad. Grunna stort press rundt semesterstart oppmodar dei nye studentar om å vere ute i god tid. Dei fleste studentbustadene i Berlin er drivne av studentsamskipnaden Studentenwerk.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - august.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

11.04.2022 - 30.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Semesterinndelinga er annleis ved Humboldt enn ved UiB. Eg hadde «sommarferien» i januar og februar, og deltok på språkkurs som ein kan få støtte av frå Lånekassen i mars, før vårsemesteret starta i april.
Å delta på språkkurs kan verkeleg tilrådast, då ein blir godt kjent med dei andre deltakarane, og finn ofte på mykje kjekt i løpet av semesteret.

Undervisningsformer

Dei fyrste to vekene drog eg på alle førelesingar/seminar/workshop eg synest høyrdes interessante ut. Etterpå sette eg opp timeplankabalen og fann fag eg vart nøgd med.
Eg deltok i fem førelesingar/seminar og ein Workshop. I mine seks fag hadde alle munnleg eksamen som vurderingsform. Det varierte om eg hadde munnleg eksamen åleine eller i gruppe på mellom 3-6 stk. Alle eksamenane kom nokså tett, som gjorde at det i slutten vart veldig hektisk og stressande.

Vurdering av emnetilbodet

Ved Humboldt har ein etter mi meining eit stort utval av fag, både på tysk og engelsk. Til informasjon gjev ofte engelske fag mindre studiepoeng (ECTS) enn dei tyske. For å finna ut kor mange poeng eit fag gjev må ein sjå på Agnes, under «Studiengänge» og linja «Programmstudium-o.Abschl.».
Lista for aktuelle kurs blir ofte publisert etter UiB sin frist for å velja fag, på grunn av den seinare semesterstarten ved Humboldt. Eg brukte difor ikkje veldig lang tid på fagvalet på den fyrste OLA-en (Online Learning Agreement-en), og søkte om førehandsgodkjenning for nye fag då eg fann ut kva for nokre eg faktisk skulle ta.

Fagleg utbyte og språk

I mine seks fag ved Humboldt (5 studiepoeng kvar) følte eg at eg fekk eit godt fagleg utbyte. Nokre av faga gav ei brei oversikt over eit rettsområde, medan andre spesifiserte seg meir inn på konkrete tema innanfor ein disiplin.
Eg har gått eit år på eit tysk gymnas på vidaregåande, og følte difor at språket gjekk fint å henga med på. I tillegg fann eg meg venar, som eg snakka tysk med.

Universitetsområdet og byen

Hovudbygget til Humboldt det juridiske fakultetet ligg i gata «Unter den Linden». Det er veldig sentralt, normalt enkelt å kome seg til med kollektivtransport og er omringa av mange store, fine og historiske bygg. Bla. er avstanden kort til Museumsinsel, der det er mange interessante museum, og Brandenburger Tor + Holocaust Memorial.
Berlin er verkeleg ein stor by som har mykje å tilby. Det er kjekt å utforska dei ulike områda, og det finst verkeleg noko for ein kvar smak.

Bustad

Bustad kan vera utfordrande å finna i Berlin. Det eksisterer sider som wg-gesucht.de og fleire finn kollektiv/studenthyblar på ebay-kleinanzeigen.de. Eg fann sjølve eit kollektiv gjennom airbnb.com.
Eg vil tilråda å bu i nærleiken av ein u- eller s-banestasjon, fordi det då vanlegvis er enkelt å kome seg til alle delane av byen.

Sosialt miljø

Utanom nokre få tyske vennar, har eg hovudsakleg blitt kjend med internasjonale studentar. Det har vore veldig kjekt, og er praktisk å ha venar ein kan besøke i ulike land, hehe.
Det kan vera lurt å melda seg inn i HUGS (HU Go Study), dei har mange kule aktivitetar i løpet av semesteret, bla. fleire guida turar, spelekveld, parkkveld ++ I tillegg har dei innleiiande informasjonskurs bla. om dei ulike nettsidene.
Mitt tips er å søka om ein mentor. Når du melder deg opp til Humboldt er det mogleg å kryssa av at ein ynskjer mentor, men det er også mogleg å søke om etterpå. Eg fekk ei veldig hyggeleg jussstudent, som har inkludert meg i vennegjengen hennar og me har funne på mykje kjekt ilag.

2019

VÅR 2019-MAPS-PSYK

VÅR 2019-MAPS-PSYK

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Ettersom at semesteret i Tyskland er litt annerledes tilpasset enn i Norge (høstsemesteret tilsvarer Wintersemester som går fra oktober til februar, og vårsemesteret tilsvarer Sommersemester fra april til juli/august), hadde jeg greit med tid til å forberede med i høstsemesteret før jeg skulle reise ned på våren. Anbefaler å begynne å se etter bolig tidlig og bestille time ved Bürgeramt for å registrere seg som byborger tidlig. Når man skal avregistrere seg etter endt opphold, kan man sende inn et skjema i posten, men man må møte personlig første gang og det kan være lange køer. Sørg for å ha alle papirer du trenger med deg, inkludert en bekreftelse fra utleier om at de er inneforstått med at du skal bo i leiligheten deres! Forberedende språkkurs kan være en god måte å lære eller friske opp tysken på, og det er samtidig en fin måte å komme i kontakt med andre nye studenter på. I begynnelsen kan det være litt vanskelig å sette seg inn i all den nye informasjonen som kommer, derfor var det veldig fint at de la opp til flere informasjonsmøter hvor de gikk gjennom de viktigste tingene og man kunne stille spørsmål. Koordinatoren var dessuten som regel tilgjengelig til å svare på mailer.

Undervisningsformer

Ved HU kan man velge mellom flere undervisningsformer; forelesninger, seminarer og Übungen, som alle bygger på ulike undervisningsmetoder, krever ulik forberedelse og gir ulikt antall studiepoeng. Seminarene krever litt mer aktiv deltagelse og man vurderes gjerne heller ved at man holder en presentasjon eller skriver en lengre oppgave, enn at man tar en eksamen. Av andre som også gikk i forelesninger, fikk jeg høre at man kan gå i forelesningene og få ECTS for tilstedeværelse (ofte verdt 2 ECTS), uten at man nødvendigvis trenger å ta eksamen etterpå (eksamen er som oftest verdt 1 ECTS).

Vurdering av emnetilbodet

Man kan velge noen fag fra eget fakultet og ellers fritt i alt av Überfachlicher Wahlpflichtberreich på hele universitetet. Berlin Perspectives-kursene var også en artig måte å bli kjent med byen på. Fagtilbudet var ikke klart før etter at jeg var reist ned så jeg måtte gjøre en del endringer i fagvalgene mine, da flere av fagene jeg i utgangspunktet ønsket ikke ble tilbudt likevel. Å endre kurs var heldigvis ikke noe problem, og utvekslingsstudenter får som regel plass på alle kursene de ønsker å ta.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte seks ulike seminarer, derav tre var fra masterprogrammet i psykologi og tre var av Berlin Perspectives-kursene. Jeg likte å ha en blanding av psykologifag og mer typiske utvekslingsfag som ga et interessant innblikk i byen, dens historie og kultur.
To av kursene mine gikk på tysk og fire på engelsk. Jeg hadde i utgangspunktet trodd at flere av kursene mine ville be holdt på tysk, men å følge dem på engelsk var heller ikke noe problem. I slutten av semesteret hadde jeg ingen eksamener men skrev heller lengre semesteroppgaver (Hausarbeite) som jeg fikk karakter på og gjaldt som en eksamen. Disse kunne jeg velge om jeg ville skrive på tysk eller på engelsk. Vi snakket egentlig bare tysk i gruppen av psykologiutvekslingsstudenter, så det var kanskje der jeg fikk best øving og utbytte av det lokale språket.

Universitetsområdet og byen

Berlin er en helt fantastisk by som aldri går tom for ting å gjøre. Jeg kjente byen relativt godt før jeg reiste ned, men oppdaget likevel mye nytt som jeg ellers ikke kjente til. Inkludert i semesteravgiften får man alt av offentlig transport hvilket er veldig praktisk i en såpass stor by, særlig når psykologisk fakultet ligger der det gjør. Vil absolutt oppfordre til å skaffe seg eller langtidsleie en sykkel! Berlin er paddeflatt, og på sykkel kommer man seg ofte raskere dit man skal enn med offentlig transport. Det er dessuten en fin måte få et overblikk over byen på.

Bustad

Å finne bolig i Berlin kan være en utfordring, da byen har mange tilflyttere. Vil anbefale å bruke nettsiden WG-Gesucht eller Facebook-grupper som New in Berlin, Norsk i Berlin eller lignende hvor det ofte legges ut tilbud om rom og boliger for korte perioder. Studentboligene man kan søke om plass i virket veldig greie men mange av dem var gjerne et stykke unna mye annet. Studentboligene Adlershof ligger like ved psykologisk fakultet som kan være et godt alternativ for en som ønsker å bo i nærheten av der undervisningen skjer, men det tar til gjengjeld en del tid å reise inn til der mye av det typiske Berlinlivet foregår. For en som ikke nødvendigvis ønsker å bo i nærheten av universitetet vil jeg anbefale å se etter bolig innenfor eller med nær tilknytning til Ringbahn.

Sosialt miljø

I løpet av det forberedende språkkurset ble jeg kjent med mange studenter fra ulike fagdisipliner som jeg holdt kontakt med utover semesteret. I uken før semesteret begynte var det et informasjonsmøte for psykologistudentene og her ble jeg kjent med en fin gjeng som jeg senere møtte igjen i flere av kursene jeg tok. Vi hadde også en WhatsApp-gruppe hvor det stadig ble invitert til og foreslått sosiale arrangementer. Ellers er det mange andre WhatsApp- og Facebook-grupper for utvekslingsstudenter, nyankomne, expats og nordmenn i Berlin, hvor det er lett å komme i kontakt med hyggelige mennesker som gjerne vil finne på ting.

2018

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

02.10.2017 - 11.03.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å finne bolig i Berlin, da dette erfaringsmessig kan være vanskelig. Det er også bare å bli vant med tysk byråkrati først som sist, det er mange mailer som må sendes og papirer som må ordnes før og under oppholdet, men det blir verdt det! Hvis du vurderer å reise til Berlin /andre steder i Tyskland, vær obs på at semesterinndelingen kan variere fra sted til sted. I Berlin varer sommersemesteret fra april til august, og vintersemesteret fra oktober til ca. februar. Jeg løste dette ved å "bruke" et helt år på utvekslingssemesteret. I august-september var jeg på et språkkurs (ca. fem uker) som var utrolig lærerikt, hvor jeg kom i kontakt med mennesker som jeg hadde med å gjøre under hele oppholdet (det er alle slags studenter fra alle slags land). Du får også en god del penger fra Lånekassen for å ta dette kurset (ganske mye penger, husker ikke nøyaktig, men over 10.000 kr. 20?), mens studentene fra andre land hadde -betalt- en større sum for å få delta. Etter at eksamenene var ferdig i februar, jobbet jeg resten av semesteret hjemme i Norge. Det er i teorien fullt mulig å skrive masteroppgave de resterende månedene av semesteret eller å ta (opp) fag ved UiB. Kan imidlertid bli litt stress (tenkte i alle fall jeg). Derfor utsatte jeg masteroppgaven med ett semester.

Undervisningsformer

For de som ikke har tysk som morsmål, vil jeg anbefale å velge kurs utelukkende basert på vurderingsform. Jeg hadde (foruten ett fag) bare fag med muntlige eksamener. Det er også på disse kursene du vil finne flest andre utlendinger i din situasjon. Forøvrig var mange professorer fleksible, slik at det godt kan tenkes at du får en tilrettelagt eksamen på tross av at du velger et fag med skriftlig vurderingsform. Dra på så mange forelesninger som mulig de første to ukene før du velger fag. Dette gir et inntrykk av hvordan professoren og undervisningen er. Noen professorer er lettere å forstå rent språklig, og gir også informasjon om at de vil tilpasse undervisning og eksamener til utvekslingsstudenter, mens andre tilrettelegger undervisningen mer for de lokale tyske masterstudentene. Det finnes også engelske kurs, men vær obs på at disse ofte gir færre studiepoeng ved UiB. Ikke vær redd for å spørre hva de enkelte professorene forventer av deg, det er helt vanlig. Noen professorer ville at du skulle lese tre bøker og oppdatere deg på rettspraksis, mens andre var fornøyde hvis du hadde oversikt over power-pointen. Vær også oppmerksom på at noen stiller ganske strenge krav til oppmøte i undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Rikt tilbud, utrolig mange spennende fag. Det kan være forskjellig fagtilbud på hhv. sommer- og vintersemesteret, og ofte publiseres ikke listen med aktuelle kurs før etter at UiB sin frist for å velge fag ved vertsuniversitetet har gått ut (fordi at semesteret i Berlin starter senere enn i Norge). Dvs at du kommer til å måtte foreta utvelgelsesprosessen helt på nytt når listen kommer (derfor ikke så farlig hva du velger i første omgang. Listen kommer til å bli rokkert på en del ganger uansett).

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde seks fag i Berlin, hvert av dem på fem studiepoeng. Dvs. at fagene var relativt overfladiske sammenlignet med hva vi er vant med fra UiB. Jeg synes det var gøy å få oversikt over mange ulike fagfelt uten å måtte pugge alle detaljer, selv om det var en overgang i måten å studere på. Det var også uvant å ha seks eksamener ila få uker, men det gikk helt fint! Muntlig eksamen besto i en samtale i en gruppe på ca. fire utvekslingsstudenter og professoren, hvor det var satt av ca. 10 min. samtale per person. Det gikk fort og det holdt seg relativt overfladisk. Min far er tysk, og jeg er derfor godt vant til å høre språket. Jeg synes det gikk veldig fint med undervisningen. Det var tungt å lese tysk juss i begynnelsen, men jeg forsto raskt at det ikke var forventet det samme av meg som av tyske studenter. De fleste vennene jeg fikk snakket engelsk med hverandre på fritiden fordi de var mest komfortable med det, og også for dem gikk det fint å ha tyske fag. Anbefaler for øvrig å prate så mye tysk som mulig, og ikke gå i "engelsk-fella". Noe annet som for øvrig er annerledes enn hjemme, er at det er professorene som har hatt undervisningen som også vurderer deg på eksamen (altså er eksamen ikke anonym). Undervisningsgruppene varierer fra 10 - 100 personer. De fleste fagene mine holdt seg i førstnevnte sjikt. Dvs at du i de fleste fagene blir godt kjent med professorene, det forventes (og legges opp til) muntlig deltakelse, og det lønner seg på eksamen, etter min erfaring, å ha et godt forhold til professorene. Det legges merke til om du prøver, og om du er til stede i undervisningen. Det tyske universitetsmiljøet er mye mer hierarkisk enn vi kjenner det hjemme. For eksempel må du alltid kalle professorene for "Sie" (De), eller med etternavn. Kanskje noe det er lett for norske studenter å undervurdere betydningen av. Men det er viktig å understreke at de fleste professorene har hatt veldig mange utlendinger i klassene og kjenner til disse utfordringene, og ikke minst er veldig forståelsesfulle for at eksamen er en stor språklig utfordring for mange.

Universitetsområdet og byen

Fantastisk :-) Som alle andre byer er sommeren bedre enn vinteren.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet tilhørende familien, og kan derfor ikke uttale meg generelt om hvordan det er å få tak i bopel. Selv om det var veldig deilig å bo alene i og med at man (se: jeg) kan bli sliten av så mange nye inntrykk, folk, nytt språk og en hektisk storby, vil jeg nok anbefale å bo sammen med andre. Det er mer sosialt og det gir bedre språklig trening. Anbefaler virkelig å prøve å finne noen tyske å bo med (som kanskje kjenner byen også), eller andre utvekslingsstudenter som foretrekker å snakke tysk!

Sosialt miljø

Jeg var veldig fornøyd med det sosiale miljøet. Vennene fra språkgruppen holdt jeg sammen med hele semesteret. Faktisk hadde jeg akkurat besøk av en kompis fra Taiwan her i Norge, som jeg ble kjent med på språkkurset. Ellers ble jeg god venninne med en tysk jente som gikk første semesteret på jusstudiet i Berlin. Vi var på ulike planeter på en måte, i og med at jeg snart var ferdig med hele studiet, men det er utrolig verdifullt å ha en "lokal" venninne som jeg kan besøke i Berlin igjen og igjen. Hun var også språklig sett en stor dra-hjelp. (Resten av utvekslingsstudent-miljøet løser seg ofte litt opp etter at oppholdet er ferdig). Oppsummert gjelder det å ha et åpent sinn og å gå all sosial omgang i møte, selv om folka kanskje ikke ligner på gjengen din på Dragefjellet.

2017

Vår 2017 - PRPSYK

Vår 2017 - PRPSYK

15.03.2017 - 15.08.2017

Undervisningsformer

Jeg tok stort sett "seminarer" som i tyskland er mindre klasser med høy grad av studentdeltakelse. Vær forberedt på å måtte presentere mye hvis du velger denne modellen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet i Berlin var veldig bra. Som profesjonsstudent var det allikevel tidkrevende og vanskelig å finne fag som stemte overens med fagene vi skulle hatt her hjemme Så mye tid ble brukt på mailing frem og tilbake til Norge for å koordinere dette. Svært viktig at man holder gjevnlig kontakt med universitetet for å få dette til å gå opp på en god måte.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte jeg fikk svært godt faglig utbytte. Alle forelesningene var på tysk, men vi fikk lov til å holde presentasjoner og levere innleveringer på engelsk når vi ba om dette. Jeg er veldig glad for at jeg tok to måneder på språkskole før jeg begynte på universitetetet, uten dette hadde det blitt svært utfordrende å henge med. Tysken min gikk fra A2 til C1 nivå ila. de 6 månedene jeg oppholdt meg i Berlin.

Universitetsområdet og byen

Berlin er en helt fantastisk by og universitetsfasilitetene er veldig gode. Humboldt er imidlertid spredt utover hele det større Berlin-området så man må være forberedt på mye reising hvis man tar fag på forskjellige fakultet.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne et sted å bo i Berlin. Begynn tidlig med å lete. Anbefaler siden wg-gesucht.de

Sosialt miljø

Ikke så lett å komme innpå de lokale studentene, men kan ikke si at jeg forsøkte så veldig hardt heller da jeg allerede hadde et lite nettverk i berlin da jeg kom ned.

Vår 2017 BAHF Tysk

Vår 2017 BAHF Tysk

15.03.2017 - 15.08.2017

Førebuingar/praktiske tips

Bestill time ved ditt lokale "Bürgeramt" så raskt som mulig for å registrere deg som borger i Berlin. Hvis du har problemer med å forstå hvordan dette gjøres, er det bare å spørre de på international office eller medstudenter om hjelp.
Alltid ha kontanter tilgjengelig.

Undervisningsformer

Forelesning og seminar

Vurdering av emnetilbodet

Svært godt. Her er det mulig å ta mange fag man aldri ville ha kunne tatt i Norge.

Fagleg utbyte og språk

Lærte mye nytt om hvordan jeg kan lese litteratur, og tyskkunnskapene mine forbedret seg både skriftlig og muntlig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er svært sentralt. Berlin er en utrolig spennende og fin by som er rik på historie og byr på mange nye opplevelser. Det er lett å komme seg rundt i byen, både med kollektivtransport og på sykkel.

Bustad

Var veldig heldig og fikk leie en leilighet i Prenzlauer Berg til en grei pris. For å finne et rom eller leilighet i Berlin er det lurt å sjekke WG-gesucht, diverse facebook-grupper eller høre med venner.

Sosialt miljø

Jeg tok et forberedende språkkurs hvor jeg fikk meg mange venner som jeg holdt kontakt med resten av oppholdet. Vi kommuniserte hovedsakelig med hverandre på tysk. På språkkurs får man mulighet til å bli kjent med mennesker fra hele verden. Ellers var tyske medstudenter vennlige og hjelpsomme.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

04.04.2016 - 01.08.2016

Førebuingar/praktiske tips

Her er en generell link til hva som kreves: https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/erasmus_europe

Det er en del dokumenter osv. som kreves ved matrikulasjon i Berlin. Kan virke noe uoversiktlig, men er egentlig rimelig greit.

Her er en oversikt: https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/erasmus_europe/enrolment/documents-for-matriculation?set_language=en over hvilke dokumenter man må ha ved matrikulasjon.

Første punkt i linken er et dok du enten får tilsendt eller som du får på matrikulasjonsdagen.

Andre punkt er registrering ved Bürgeramt. Dette er noe du gjør når du er kommet til Berlin. Jeg fant et generelt nummer til Bürgeramt, og fikk bestilt time første dag jeg var i Berlin. Bare ta med dokumenter fra huseier som bekreftelse på at du faktisk bor der du bor.

Tredje punkt er bare kopi av pass.

Fjerde punkt er bevis for helseforsikring. Med hensyn til matrikulasjonen er europeisk helsetrygdkort tilstrekkelig. (Men det kan være en fordel å også ha generell reiseforsikring. Dette er imidlertid ikke noe de ser på under matrikulasjonen.)

Punkt fem er bare bankutskrift av betaling av semesteravgift. Om du ikke har betalt, kan du også gjøre dette på matrikulasjonsdagen.

Nummer seks er ikke noe å bry seg om. Det samme gjelder punkt ni.

Punkt sju og åtte byr ikke på problemer. Dokumenter du får når du trenger dem.

På et eller annet må du levere inn Learning Agreement. Dette dokumentet har for det første som formål å tjene som en avtale mellom deg, og hjem- og utvekslingsuniversitetene om at du er Erasmus-student. For det andre gir den også universitetene informasjon om hvilke fag du tar. Så vidt jeg forstår, kan du underskrive Learning Agreementen før du har valgt fag. Inntrykket mitt er også at det er Bergen som bryr seg om LA-en. I Berlin var de mindre interessert. Så så lenge du får den inn til Bergen på et eller annet tidspunkt (jeg fikk også utsatt innleveringen ettersom jeg ville velge fag i Berlin før jeg sendte den inn), skulle alt være i orden. Du kan også endre fagene i LA-en etter at du har levert den inn.

Undervisningsformer

Noe jeg ikke var klar over, var at seminarene fylles opp veldig fort. Om du ønsker å delta på seminarer, er det en fordel å sende en mail til professoren så tidlig som mulig. De tyske studentene er klar over dette, og melder seg på veldig tidlig. Om du ikke finner emneansvarlig på Agnes, får du antagelig svar ved å sende en mail til int@rewi.hu-berlin.de. Jeg sendte dem omtrent tusen mailer, og de svarte veldig raskt og presist på alle sammen. Det samme gjelder Bergen, se utveksling@jurfa.uib.no.

Vær imidlertid oppmerksom på at det i en del av seminarene forventes at man skriver forholdsvis omfattende arbeider. Vil anta det er greit for de fleste i de engelske fagene. På tysk kan det imidlertid være noe krevende. På den andre siden får man generelt flere poeng for seminarer, så det kan veie opp.

Forelesningene er derimot åpne for alle, og antageligvis totalt sett mindre krevende. De avsluttes som regel med en muntlig prøve for Erasmus-studenter. Men enkelte fag har også skriftlige prøver. Alt dette står på fakultetets hjemmesider (Agnes), se link under.

Her er oversikten for sommersemesteret: https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=101678|99216|99487&P.vx=kurz

Og for vintersemesteret: https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120162=111477|108622|108724&P.vx=kurz

Inntrykket mitt er at de samme fagene går igjen år etter år. Så selv om disse linkene er til tidligere semestre, vil de antageligvis kunne være til hjelp også for fremtidige semestre.

Disse fagene er de som er anbefalt for Erasmus-studenter. Men man kan også velge andre fag.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er forholdsvis omfattende, se linkene til Agnes ovenfor.

Fagleg utbyte og språk

Mitt faglige utbytte består primært i at jeg har fått et visst innblikk i en annen rettskultur. Med tanke på at du antageligvis tar rimelig mange fag, og at de fleste er på tysk, er det begrenset hvor dypt du kommer inn i de enkelte fagene. Har selvfølgelig lært noe om tysk arbeidsrett og litt om internasjonal privatrett fra et tysk perspektiv, men det er ikke dybdekunnskap.

Noe som var forholdsvis uvant fra Bergen var at jeg til sammen hadde sju fag. Du trenger 30 poeng for å fullføre et alminnelig semester i Norge. Men i Berlin har fagene generelt ikke mer enn fem poeng. Dette gjelder iallfall forelesningene. Enkelte seminarer osv. gir deg flere poeng. (Om du vil se hvor mange poeng du får, går du inn på Agnes og ser på Programmstudium-o.Abschl. (ohne Abschluss). For f.eks. Arbeitsrecht (https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=106117&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung) får du 5 LP (Leistungspunkte), som tilsvarer 5 poeng i Norge.

Det som også er verdt å merke seg er at når fagene er så små med hensyn til poeng, er det som regel ikke nødvendig å sette seg inn i ekstra litteratur. De fleste professorene har forståelse for at det er noe krevende å være utvekslingsstudent, særlig med tanke på språket, og forventer kun at man har forsøkt å sette seg inn i forelesningslysbildene, som vanligvis legges ut på det som kalles Moodle. Det er dermed vanligvis ikke nødvendig å kjøpe bøker eller lignende. Det er også verdt å nevne at tysken overhodet ikke trenger være perfekt for å bestå en muntlig prøve. Så lenge du er i stand til å kommunisere hva du har lært, spiller det ingen rolle om du bommer på akkusativ og dativ.

Det er naturligvis en fordel å oppnå så høyt nivå i tysk (om du skal studere på tysk) som mulig før du starter. Jeg tok et intensivt språkkurs tilbudt av Humboldt før jeg startet med studiene, og følte jeg fikk rimelig godt utbytte av det. Det er også mulig å ta språkkurs i løpet av semesteret.

Men jeg må si at selv om tysken min var på rimelig høyt nivå før jeg startet, falt jeg ut under forelesninger hele tiden. Et godt tips kan være å ta notater på pc og alltid å ha en eller annen oversettelsesside for hånden, slik at man vet hva professoren snakker om. Ellers kan det være vanskelig å følge med. Men lysbildene blir som sagt som regel også lagt ut på nettet, så det skulle ikke være noe problem å få oversikt til slutt.

Universitetsområdet og byen

Alle forelesningene mine fant sted enten ved det juridiske fakultet (Unter den Linden 9 eller 11 og Bebelplatz 2 - samme bygning, to forskjellige adresser), eller i hovedbygningen (Unter den Linden 6) som er rett over gaten.

Det er busser som stopper rett utenfor. Om du tar U-Bahn er Französische Straße nærmeste stasjon. S-Bahn-stasjonen Friedrichstraße (som også er en U-Bahn-stasjon), ligger omtrent ti min unna.

Bustad

Jeg bodde på Adlershof Studentendorf, og trivdes virkelig der.

Det eneste virkelige problemet er at det ligger omtrent 45 min unna fakultetet. På den andre siden er det ikke noe problem å f.eks. lese på S- og U-Bahn, så tiden trenger ikke være bortkastet.

Sosialt miljø

Jeg oppfattet det sosiale miljøet som veldig bra.

Jeg ble riktignok ikke kjent med mange tyske studenter på fakultetet, men det er alltid mange utvekslingsstudenter her, som alle har det til felles at de er i et nytt land uten (antageligvis) å kjenne noen der fra tidligere. Det er et veldig godt grunnlag for å bli kjent med mange nye mennesker.

Spesielt bra var det også på Adlershof, hvor jeg bodde. Det er en rimelig god blanding av tyske studenter og utvekslingsstudenter der. Rimelig ofte fester her, og baren er åpen tre dager i uka, så det skulle ikke være noe problem å bli kjent med folk.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2015 - 18.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Start gjerne boligjakten noen uker før avreise, siden det er relativt vanskelig å finne sted å bo. Ved flytting til Berlin må man også registrere seg ved et Bürgeramt. Det er normalt ekstremt lange ventetider her, så det kan anbefales å bestille time online noen måneder før man reiser. Det er ikke veldig stress dersom man ikke gjør dette, i verste fall må man belage seg på noen timer venting.

Undervisningsformer

Undervisningsopplegget er veldig variert, med mange ulike undervisningsformer. De fleste fagene er vanlige forelesninger, men det er også ulike seminarer, blokkseminarer og kollokvier. Fellestrekket er at det er mye mindre grupper enn man er vant til fra Bergen, og undervisningen er derfor langt mer interaktiv enn en vanlig forelesning i Bergen. Spesielt blokkseminarer kan anbefales. Da legges gjerne all undervisning til en helg, og man trenger oftest kun å holde et foredrag og skrive en oppgave om et bestemt tema.

Vurdering av emnetilbodet

Humboldt har et veldig rikt emnetilbud, innenfor de fleste rettsområder. De fleste fag er også tilgjengelige for utvekslingsstudentene. Jeg tok hovedsakelig EU-rett og folkerett, og var veldig fornøyd med både fagtilbudet og undervisningen. Mange av fagene er kun 5 studiepoeng, og derfor får man også mulighet til å ta mange ulike fag. Det er imidlertid viktig å merke seg at mange av fagene foregår på tysk. Dersom man kun ønsker å ta engelske fag, så er emnetilbudet langt snevrere. Personlig vil jeg spesielt anbefale fagene til professor Wagner, Vormbaum og Wandtke.

Fagleg utbyte og språk

Arbeidsmengden er veldig overkommelig, og dersom man deltar på de fleste forelesninger og seminarer, så er også det faglige utbyttet stort. Selv om det fleste fagene foregår på tysk, så trenger man ikke være flytende på forhånd. De færreste som kommer på utveksling er flytende når de kommer til Berlin. Professorene er veldig forståelsesfulle og tar hensyn til at man er utvekslingsstudent. Jeg vil derfor anbefale på det sterkeste å ta flest mulig tyske fag. Det kan være krevende i starten, men går seg raskt til. Belønningen er et enormt faglig, språklig og sosialt utbytte. Jeg lå på mellom B1 og B2 ved semesterstart, og kom meg fint gjennom de fagene med tysk som undervisningsspråk.

Siden det er veldig mye som foregår på tysk, vil jeg anbefale deg å ta intensiv-språkkurset Humboldt tilbyr ved semesterstart. Jeg tok også ukentlig språkundervisning i regi av Humboldt. Selv om studiepoengene ikke blir godkjent av fakultetet, så er jeg veldig glad for at jeg gjorde det.

Universitetsområdet og byen

Berlin er en herlig by å bo i! Et enormt kulturtilbud med noe for enhver smak, mange fine parker, billige restauranter og muligens Europas beste uteliv. Til å være en storby er Berlin relativt billig å bo i, og man kan derfor gjøre veldig mye gøy mens man er på utveksling. Universitetsområdet ligger også midt i sentrum, og derfor lett å komme seg til fra de fleste bydelene i Berlin.

Bustad

Finn bolig privat! Humboldt tilbyr studentboliger, men dette vil jeg fraråde. Studentboliger er litt billigere enn bolig på det private marked og enkelt å få, men etter min mening er det ikke verdt det. Studentboligene ligger veldig langt utenfor sentrum, og det tar både lang til å komme seg til skolen og eventuelt hjem fra byen om kvelden. Det er stort press på leiemarkedet, så man må regne med å lete litt for å finne noe. Men når man først finner noe er det verdt letingen og ventetiden. Spesielt områdene Neukölln og Kreuzberg kan anbefales. De ligger både sentralt og er de kuleste bydelene i Berlin. De fleste barer, restauranter, klubber etc ligger her. Nettsiden www.wg-gesucht.de tilsvarer hybel.no, og de fleste leiligheter ligger her. Erfaringsmessig har man bedre sjanse dersom man skriver til utleier på tysk. Et tips kan være å finne et rom for korttidsleie før man kommer (f. eks. to-tre uker), siden disse er enklere å få. Og så kan man finne et mer permanent sted når man kommer til Berlin, siden de fleste WG vil at man skal komme på visning først.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra! Tyskerne kan være litt kalde og vanskelige å bli kjent med i starten, men det går seg gjerne til utover semesteret. Jeg bodde i et WG med to tyskere, og ble kjent med mange gjennom disse i starten. Ellers blir man kjent med veldig mange andre utvekslingsstudenter gjennom intensiv-språkkurset, noe som også er en god grunn for å ta dette! Det er også mange ulike studentorganisasjoner og studentidrett (Hochschulsport). Vær obs på at plassene på Hochschulsport blir veldig raskt fylt opp, så vær evt tidlig ute med å melde deg på (online).

Vår 2016 - MA i samfunnsøkonomi

Vår 2016 - MA i samfunnsøkonomi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Semesteret er noe annerledes enn i resten av Europa, og sommersemesteret starter ikke før i midten av april. Jeg ville ha anbefalt og muligens ta en eksamen ved UiB, slik at man bare tar færre studiepoeng ved Humboldt. Fagene er som regel 6 studiepoeng ved Humboldt, og å ta 5 fag for å fylle 30 studiepoeng var litt i overkant. Fagene er til gjengjeld veldig spennende og varierte, men det kan være greit å vurdere å ta et fag hjemme.
Noen av seminarene krever at man sender professoren, eller hans assistent, en mail for å melde seg på faget i forkant. Om det er tilfellet, så står det på beskrivelsen av faget i studiekatalogen.
Det er også stor variasjon i hvilke fag som blir tilbudt, så kurskatalogen er noe varierende.

Undervisningsformer

Jeg tok to seminarer og tre fag med vanlige skoleeksamener. Det skal sies at det er stor konkurranse om enkelte seminar, og hvem som får delta avgjøres som oftest ved loddtrekning etter semesterstart. Enkelte seminar krever påmelding via mail. Ved andre seminarer gjelder det å være førstemann til mølla, så se tidlig på semesterplanen.
I seminarene går man gjennom en rekke akademiske paper, har framlegg og skriver en oppgave på 10-15 sider. Det er mye jobb forbundet med seminarene, men på plussiden er det at man kan levere oppgaven ved semesterslutt som er 1. oktober.
I fag med vanlig eksamen som vurderingsform har man to timer forelesning med professoren i uka, samt to timer seminar med undervisningsassistent. Übung er enten en ekstra forelesning med stipendiaten, eller et oppgaveseminar. Dette varierer fra fag til fag.
Eksamen er som regel 90 minutter, og eksamensformene varierer og noe kan være svært ulik fra hva man er vant til ved UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Humboldt tilbyr et bredt spekter av emner, men vær sikker på at emnene godtas ved ditt fakultet ved UiB. Det er noe varierende når det kommer til hvilke fag som blir tilbudt hvert semester, og hvilke fag som tilbys offentliggjøres rimelig tett opp mot semesterstart.
Det var mange spennende, og noe mer spesialiserte fag enn hva jeg var vant til. Seminarene er veldig fine hvis det er et tema man ønsker å fordype seg i. Seminaroppgaven er som regel 15 sider, og det er en god øvelse fram mot eventuell master eller bachelor.
Mange av fagene er veldig teoretiske, og krever en god grunnforsåelse i matematikk, mens andre fag er mer empiriske. Jeg tok tre fag med vekt på det empiriske; "Economics and Nationalism" (seminar), "Advanced International Trade" og "European Economic History after 1914". Jeg tok også to mikrofag som var nokså teoretiske: "Decision Making Under Uncertainty" og "Behavioral Economics" (seminar). I Behavioral kan man forsåvidt ha en empirisk komponent i sitt seminarpaper, men artiklene man jobber med er teoretiske.
Jeg er fornøyd med emnetilbudet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt et stort faglig utbytte av å studere på Humboldt. Med innleveringer, sammendrag og presentasjoner blir man tvunget til å jobbe med fagene fra start. Det skal også sies at Humboldt har en svært teknisk tilnærming i mange fag, og at nivået i enkelte fag var noe høyere enn hva jeg var vant til.
På master tilbys stort sett alle fag på engelsk, mens på Bachelor er det stort sett på tysk.

Universitetsområdet og byen

Berlin er en fantastisk by! Semesteret er ganske intensivt, så jeg anbefaler alle som skal studere her og ha tid i byen før og etter.

Selve hovedbygget ligger i Under den Linden og er storartet og flott. Økonomisk fakultet ligger mellom Museumsøyen og Alexandersplass, som er et ganske kjedelig område, men det er fort gjort å komme seg rundt, og jeg anbefaler å skaffe seg en sykkel.

Bustad

Jeg skaffet meg en WG selv og bodde i et kollektiv i bydelen Wedding som ligger i sykkelavstand fra fakultetet.

Sosialt miljø

Økonomisk fakultet ved Humboldt er ganske internasjonalt selv uten Erasmusstudenter, og det er lett å komme i kontakt med folk. Det er også lagt opp til masse sosialt både fra fakultet og Erasmus sin side.

Vår 2016 - Lektorutdanning med master i nordisk

Vår 2016 - Lektorutdanning med master i nordisk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Skaff deg sykkel! Enten ta med, eller kjøp med en gang du kommer til Berlin. Selv om kollektivsystemet er kjempebra, er Berlin best å oppleve fra et sykkelsete.

Og pakk nok varme klær. Vinteren i Berlin blir vel så kald som i Norge.

Og meld deg inn i facebook-gruppa "Norsk i Berlin", der får man mange gode tips.

Undervisningsformer

På Humboldt (og i Tyskland generelt) har man ikke store fag á 15 studiepoeng på samme måte osm i Norge. Her tar man utelukkende moduler, bestående av småfag, typisk á 3 studiepoeng. Tre av disse småfagene utgjør vanligvis en modul, hvor man bare skriver en "modulavsluttende prøve" (eksamen, hjemmeeksamen, semesteroppgave) i ett av dem, og karakteren her blir gjeldende for hele modulen. Resten av fagene i modulen får man godkjent/ikke godkjent i.

Fagene er seminarer langt oftere enn forelesninger, altså bør man forberede seg på mer aktiv deltakelse enn hjemme i Norge. Dette fører til at man må jobbe jevnt gjennom hele semesteret, og at skipeprtak er atskillig vanskeligere å få til. Dette er egentlig veldig greit, siden man må ha såpass mange småfag at skippertak i dem alle ville blitt vanskelig.

Vurdering av emnetilbodet

Småfagene i modulene er typisk veldig spesifikke. Man operer ikke med store innføringsfag som feks HIS101, innføring i eldre historie – i stedet vil man ha småfag som "Samfunnstyper i bronsealderen", "krigføring i middelalderen" og "kvinnenes del i den franske revolusjonen". Idéen er at man opparbeider seg den generelle kunnskapen man får av et innføringsfag, som vi har i Norge, gjennom mange små, spesifikke emner.

Det skal sies at utvalget av slike emner er svært stort, og det nok er noe for enhver her.

Fagleg utbyte og språk

Humboldt tilbyr et veldig godt intensivkurs før semesterstart, som jeg anbefaler på det sterkeste. Har du et godt grunnlag derfra, vil det gå raskt framover etter det.

Faglig lærer man også mye, da man er tvunget til å jobbe jevnt og trutt – en mye bedre læringsmetode enn skippertak.

Universitetsområdet og byen

Alle burde bo i Berlin én gang i løpet av livet, ferdig snakka. Byen er fantastisk, universitetsområdet er veldig bra.

Tar man realfag må man være forberedt på en del pendling, da campus for realfag er et stykke utenfor sentrum.

Bustad

Det er stort trykk på boligmarkedet i Berlin, altså må man både være tidlig ute og ha tålmodighet. Bruk internettsiden wg-gesucht.de (tilsvarende Finn.no), og send en haug med mailer. Send alltid til de nyeste som er lagt ut, og ikke bry deg med å sende til de som ble lagt ut for over én dag siden, da de sannsynligvis har fått så mange mail allerede at de ikke gidder å lese din.

Hva gjelder bydeler, anbefaler jeg å lete etter en bolig i Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte, Prenzlauer Berg eller Wedding.

Sosialt miljø

Siden man har så mange småfag, er det sjeldent at man har mange fag sammen med de samme folkene. Dette gjør at det kan være vanskelig å treffe folk i universitetssammenheng. Derfor vil jeg nok en gang anbefale språkkurset, der man møter mange i samme situasjon, i tillegg til å finne seg en eller annen aktivitet (idrett, musikk, lesegruppe) der du møter folk.

2015

Vår 2015 - Profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2015 - Profesjonsstudiet i psykologi

02.04.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ha gjevnlig og god kontakt med Toril angående utfylling av viktige skjemaer og dets frister!
Vær sikker på at de tilbyr emnene du trenger og at du stoler nok på egne tyskegenskaper.
Vær tidlig ute med å finne sted å bo - Berlin er en utrolig populær by og det kreves en del administrativt arbeid i tillegg til visninger når man skal inn på det private markedet.

Undervisningsformer

De fleste undervisningene var i saminarform der det krevdes aktiv deltagelse og at man møter forberedt ved at artikler er lest på forhånd. Det er også selvfølgelig vanlige forelesninger. Det kreves ellers også av og til at man fremfører et tema eller en artikkel, og at man leverer inn noen oppgavetekster. På grunn av forskjell i poengsystemet kreves det at man deltar i en del fag - Jeg hadde 6 fag! Men heldigvis bare to eksamener og to essayinnleveringer på slutten av semesteret. Men, vær ikke redde - selv om det kreves en del deltagelse er det faktisk overkommelig!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok masternivå-fag i psykologi. Det finnes ingen psykologifag på engelsk ved Psykologisk Fakultet, men min erfaring er at det ikke er problem å be om å ta seminarfremføring på engelsk eller skriftelig eksamen på muntlig engelsk. Dette er selvfølgelig ikke garantert og må avtales med den aktuelle professoren.
De fleste fagene jeg tok var en del av Master in Mind and Brain, som er en internasjonal master der studente kommer fra hele verden med bakgrunn innen filosofi, lingvistikk, biologi, psykologi og annet. Fagene er svært tverfaglige og rettes hovedsakelig mot nevrokognitiv vitenskap.
Så hvis du er usikker på tyskegenskapene dine er det verdt å sjekke ut. Jevnt over er kvaliteten svært god på fagene med interessant innhold, dyktige engasjerte forelesere og seminarledere og svært dyktige og hyggelige medstudenter.

Fagleg utbyte og språk

Siden jeg tok fag på masternivå, og Humboldt er et svært godt universitet, vil jeg påstå at mitt faglige utbytte var veldig bra, og det var en fin utfordring for å bruke og videreutvikle tyskkunnskapene!

Universitetsområdet og byen

Humboldt Universiät har ulike campus-områder. Psykologisk fakultet befinner seg utenfor byen ved Adlershof, som var ca.1times reise hver dag for meg som bodde i Wedding - det anbefales dermed å finne bosted nærmere. Likevel, anbefaler jeg ikke å bo for langt fra sentrum heller. Det finnes også ulike campus-områder i sentrum ved Under der Linden og Charité Mitte.
Berlin trenger ingen beskrivelser - byen har alt! Og sommeren er spesielt flott med store innsjøer å bade i og store frodige parker som er perfekt når temperaturen ligger mellom 30-40 varmegrader!
Anbefales også på det sterkeste å ta dagsturer til blant annet Wannsee, Potsdam, Sachsenhausen Konsentrasjonsleir og Leipzig!

Bustad

Jeg bodde i Wedding ved høglytte Seestrasse men nydelige Volkspark og Plötzensee. Det er ikke det mest "hippe" området i byen men man kommer raskt til sentrum med gode kollektivmuligheter og man kan også sykle langs kanalen til Charité Campus!

Sosialt miljø

Folk, spesielt i Master in Mind and Brain, er svært hyggelige og imøtekommende! Jeg fikk spesielt en veldig god venn som viste meg rundt i Berlin og som inviterte meg i sommer hjem til familien i Munchen i Bayern, der de viste meg og kjæresten rundt i byen og området!
Jeg var ikke aktiv i Erasmus-miljøet og kan dermed ikke uttale meg om det annet enn at det ofte er arrangement.

Haust 2014/Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2014 - 18.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ikke stress så mye med forberedelser. Det meste ordner man når man kommer til Berlin uansett.

Offentlig transport: Ikke snik - du blir tatt! Før semesterstart er du ikke offisielt student, så kjøp vanlige billetter. 1.okt/1.april får du Semesterbevis fra HU - det er også gratis transport hele semesteret (ABC-sone, dvs. helt ut til Potsdam, og med sykkel).

Denne "veiviseren for internasjonale studenter" har svar på absolutt alt du måtte lure på: https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/aus-dem-ausland/wegweiser/ International Office på HU er også flinke til å svare på mail hvis man har spørsmål (det går gjerne raskere om man spør på tysk).

Og ta gjerne kontakt med meg med spm:)

Undervisningsformer

Vorlesung: Ikke sånn vi er vant med i Bergen. Under 30 deltakere, så det får mer seminar-preg.
Kolloquium: Her kreves det gjerne mer deltakelse, og er mer krevende.
Blockseminar: Går ofte over én helg. Man får ECTS ved deltakelse, presentasjon eller å skrive et paper. Lønner seg ofte for å ha mindre jobb resten av semesteret.

Det varierer helt fra professor til professor hvor mye deltakelse fra studentene de krever. De fleste har forståelse for Erasmusstudentenes språkutfordringer og er greie.

Vurdering av emnetilbodet

Sjekk agnes.hu-berlin.de, der er fagtilbudet fra noen mnd før semesterstart. Det er en egen liste med anbefalte fag for Erasmus-studenter. Se ved "Programmstudium-o.Abschl." hvor mange ECTS som tilbys. Det er endel rot med studiepoengene, noen ganger stemmer Agnes, andre ganger sier de "4 ECTS for alle fag", noen ganger 5, noen ganger 2 for engelske.. Så bare spør;)

Les nøye hva som kreves (eg. forhåndskunnskap i tysk rett eller EU-rett), og hvilken vurderingsform de tilbyr for Erasmus-studenter (styr unna skriftlig prøve på tysk).

De første ukene etter semesterstart kan man gå på alle forelesninger man vil for å se hva som er interessant, hvilke professorer man forstår etc. Utnytt dette og gå på så mye som mulig. Og ikke stress med fagvalg før du kommer til Berlin. Det er også helt greit å endre på fag i løpet av året (+ melde deg av eksamen noen uker før), bare sjekk med UiB at du får faget godkjent.

Ikke kjøp bøker! Ofte ligger materialet man forventes å lese på Moodle, ellers kan man lese det på biblioteket. I noen fag må man ha en lovsamling (disse finnes i ulike versjoner for under 10€ på Dussmann).

Utnytt at du skal gå på et universitet i verdensklasse. Nivået, både blant professorer og studenter er høyt. Eksamnene kommer gjerne komprimert rundt slutten på forelesningene, flere på én dag etc.

Fagleg utbyte og språk

Ta intensivkurset! Man får masse ekstra stipend fra Lånekassen, og der er her de fleste Erasmus-studentene blir kjent. Du blir ikke plassert på bakgrunn av online-testen, du tar en ny skriftlig første dagen av kurset. Og det er ikke noe problem å bytte kurs oppover/nedover ved behov. Det er også mulig å ta (billige) språkkurs gjennom HU ila. året - anbefales også.

Hvis du er på ca. B1/B2-nivå i tysk bør du prøve deg på noen fag på tysk. Det er veldig krevende i starten, men man lærer også veldig fort av det. Velg fag med professorer du faktisk forstår hva sier.

Universitetsområdet og byen

Alle spiser lunsj på Mensa (kantinen) i Hauptgebäude. Den er veldig crowded og maten er så som så, men billig (2-3€ for et fullt måltid)!

Det er ingen fadderuke, sosiale arrangementer eller ELSA som tar vare på utvekslingsstudentene. Men det er nok av andre ting å finne på i Berlin, så det er ikke noe problem. Man kan også melde seg på et mentor-program, så "får man en tysk venn" (be om en fra jurfak).

Bustad

Berlin har stort utvalg og er billig (sett med norske øyne). Kollektiv (rundt 400€), leilighet alene (fra 500/600€). Rom i kollektiv (WG/Wohngemeinschaft) er enklere å finne, og anbefales hvis man finner tysk roomie. Sjekk wg-gesucht og studenten-wg og grupper på facebook. Mange krever at man kommer på visning, så hvis du har is i magen kan du vente til du reiser ned. Jeg fant rommet mitt to uker før jeg skulle dra og hadde skype-intervju.

Prenzlauer Berg = fint, godt likt av nordmenn, rolig, men masse restauranter, cafeer etc. Friedrichhain = litt mer livlig. Kreuzberg = også veldig fint, populært blant studenter, mye barer/klubber. Neukölln = mer multikulti, billigere, up&coming.

Vær obs på avstand til ubahn/sbahn, og sjekk connections til Humboldt.

La en avtale på Bürgeramt med én gang du kommer (blir fort fullt, da må du vente i kø). Du kan melde deg på hvilken som helst (ikke bare i din kiez). Da får du nr du trenger for å få bankkort (mange tar ikke visa), og for å få "Begrüßungsgeld (50€) og bli immatrikulert på HU. Husk leiekontrakten din!

Sosialt miljø

Berlin er helt fantastisk! Det er noe som skjer hele tiden, og med billige priser og "norske penger" kan man leva livet.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

01.10.2014 - 18.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er forholdsvis enkelt når det kommer til det praktiske som må ordnes før man drar på utveksling. Bruk forelesningskatalogen som ligger tilgjengelig på Humboldt sin hjemmeside (agnes) når du skal søke om forhåndsgodkjenning av fag. Denne oversikten er fra forrige semester, men den gir likevel en viss pekepinn på hvilke fag som vil være tilgjengelige. Vær likevel oppmerksom på at det kan forekomme en del endringer og at de samme fagene ikke alltid tilbys. Det varierer også fra semester til semester når det kommer til antall studiepoeng de forskjellige fagene gir. I mitt første semester tilsvarte de engelskspråklige fagene 5 poeng, mens man plutselig bare fikk 2 poeng neste semester for fag på engelsk.

Noe av det første man må gjøre når man kommer til Berlin og har skaffet seg et sted å bo, er å registrere seg (anmeldung). Dette gjøres ved personlig oppmøte ved en Bürgeramt (et slags administrasjonskontor for hver bydel i Berlin). Jeg vil anbefale å booke tid på internett på forhånd, da man kan ende opp med lang ventetid dersom man bare møter opp. Det er ofte oppbooket ganske lang tid i forveien, så jeg vil anbefale å prøve å booke tid hos en burgeramt som ligger litt utenfor Berlin (man kan anmelde seg hos hvilken som helst burgeramt). Husk å ta med pass og signert leiekontrakt. Når man flytter fra Berlin må man også avregistrere seg (abmeldung). Jeg sendte bare en mail med ferdigutfylt skjema til en tilfeldig burgeramt og fikk signert skjema scannet i retur. Veldig praktisk å slippe og møte opp personlig!

Selv om du har europeisk helseforsikring må man få en såkalt "versicherungsbescheinigung" som bekrefter at man er forsikret. Send en mail til en gesundheitskasse (for eksempel AOK) med kopi av pass og helseforsikringskortet ditt, så får du dette.

Man får god veiledning av både UiB og HU når det kommer til det praktiske som skal ordnes, og man får også fort svar på mail dersom man har spørsmål! Sjekk også ut denne: https://www.international.hu-berlin.de/de/studierende/aus-dem-ausland/wegweiser/

Undervisningsformer

De aller fleste fagene har forelesninger med skriftlig eller muntlig eksamen. Disse er med 20-40 studenter, og professorene krever ofte muntlig deltakelse. Litt annerledes fra UiB med andre ord, men det er ingen som blir sinte dersom man ikke kan svare. Professorene spør alltid (iallefall i tyske fag) om det er Erasmus-studenter til stede, og samtlige av de professorene jeg hadde tok veldig hensyn til oss og vår til tider begrensede tyskforståelse. I fag som undervises på tysk tilbyr noen professorer skriftlig eksamen på engelsk, men man har ingen garanti for at det kan skje. Skriftlige eksamener er på to timer og muntlige er gjerne på 30-50 minutter. Disse eksamene er veldig greie og virkelig ingenting å frykte! Som sagt - professorene tar veldig hensyn til utvekslingsstudentene.
Noen av fagene er strukturert som blockseminar. Disse foregår ofte over en helg og krever deltakelse, presentasjon og/eller å skrive en oppgave. Det kan lønne seg å velge noen fag med blockseminar dersom det er mulig, da man blir ferdig med faget før man har eksamen i andre fag.

Vurdering av emnetilbodet

De første ukene i semesteret kan man gå på "fagshopping", noe jeg sterkt anbefaler. Gå på så mange forelesninger som mulig for å få en viss oversikt over hva som faktisk tilbys og kreves. På introduksjonsforelesningene får man all infoen man trenger å vite. Sjekk også agnes.hu-berlin.de for fagoversikt, men vær som sagt oppmerksom på at endringer kan finne sted (som for eksempel fagendringer og endringer i antall poeng man får).

Det er med andre ord ikke nødvendig å sette seg så veldig inn i hvilke fag du vil ta før du faktisk er i Berlin og semesteret starter. Det er vanlig at fagene man setter opp på forhåndsgodkjenningen er ganske forskjellige fra de man ender opp med, bare husk å kommunisere med UiB underveis om at du får lov til å ta de fagene du endrer til.

Gled deg til å studere på et av Tysklands mest anerkjente universitet. Du vil få mulighet til å høre på og snakke med veldig talentfulle professorer og du kommer til å ha mange utrolig interessante fag å velge mellom!

Fagleg utbyte og språk

Som allerede sagt - det er flust av forskjellige emner du kan velge mellom og du kommer til å sitte igjen med mye kunnskap du gjerne ikke ville tilegnet deg ved et norsk universitet.

Intensivkurset som tilbys i ukene før studiestart er gull verdt. Kurset er såpass "intenst" at man forbedrer språkkunnskapene sine betrakelig i løpet av de fire ukene det varer. Det er gjerne også på dette kurset man møter de Erasmus-studentene man kommer til å være med resten av tiden. Det er en ypperlig mulighet til å bli kjent med studenter på tvers av fagområder. Jeg fikk venner på dette kurset som jeg holdt kontakten med hele året. Man blir nivåplassert på bakgrunn av en skriftlig test man tar noen dager før kurset begynner, så ikke tenk på (og stress med) online-testen. Det er også mulig å bytte nivå både opp og ned første uken av kurset dersom du skulle finne ut at du er plassert feil. Selv om det virker veldig overveldende og vanskelig å skulle studere et sted hvor du ikke er fullstendig stødig i språket, så går det overraskende greit. Du kommer til å lære mye på intensivkurset, det er mange fag på engelsk du kan ta og professorene er veldig snille med Erasmusstudentene i de fagene som går på tysk. Ikke la språket hindre deg i å dra til den beste byen i verden!

HU tilbyr også rimelige språkkurs resten av semesteret, noe som kan anbefales! De fleste utvekslingsstudentene benyttet seg av denne muligheten, da det bare er undervisning en gang i uken.

Universitetsområdet og byen

Det juridiske fakultetet til HU ligger midt i byen og det er veldig lett å komme seg dertil. Det ligger i en fantastisk flott bygning og har hovedbygget til HU som nærmeste nabo. Biblioteket blir fort fullt, så det er gjerne lurt å være tidlig ute for å sikre seg plass. Man har ikke lov til å ha med seg veske, jakke, mat eller drikke (bortsett fra vann) inn på biblioteket, så alt må låses inne i skap de har tilgjengelige. Dette er litt frustrerende for oss Dragefjellstudenter som er vant til å ha faste lesesalsplasser med alt mulig av mat og drikke, men man blir fort vant til det.
Kantinen ligger i hovedbygget (mensa), her serveres det billig og til tider god mat. Jeg anbefaler å spise her da kafeene man finner i området rundt fakultetet ofte er overpriset siden det ligger i Mitte.

Berlin er en helt fantastisk by. Alle som flytter her til vil bli igjen og alle som kommer på besøk blir forelsket. Det er alltid noe som skjer og ting er så utrolig billig her sammenlignet med hva vi er vant til. Man blir en livsnyter når man bor her og det kan ofte gjerne føles som man bor i en boble. Gled deg og nyt det!

Bustad

Jeg synes det var overraskende lett å finne bosted i Berlin. Meld deg ganske fort inn i "Norsk i Berlin"-gruppen på Facebook. Der poster folk ofte om ledige leiligheter, og veldig ofte om korttidsleie (nordmenn som skal hjem i sommerferien osv.). Jeg fant en leilighet der før jeg flyttet til Berlin, hvor jeg bodde i fire uker mens jeg letet etter et permanent sted å bo. Det er lettest og tryggest å finne et sted når man først er i Berlin, da det ofte er mye svindel og usanne bilder på nettet. Jeg brukte wg-gesucht, og følte jeg fant mange fine leiligheter ganske raskt. Leie i Berlin er billig sammenlignet med Bergen. Du kan forholdsvis lett finne deg en egen leilighet til rundt 500-600€. Jeg endte opp med å bo i en veldig fin leilighet sammen med en tysk jente, og kan virkerlig anbefale å ha en tysk samboer. Du får øvd på tysken din og en sjanse til å komme inn i et "lokalt miljø".

Hvis du helst vil ha din egen leilighet må du finne en som skal fremleie sin leilighet. Skal man leie direkte fra utleiefirma/eier må man vise frem masse dokumenter (egen inntekt/foreldre sin inntekt, bankgaranti osv.), noe vi ikke har. Inne på wg-gesucht finner du mange som er på jakt etter noen de kan fremleie til.

Jeg bodde i Neukölln og trivdes utrolig godt. Neukölln blir beskrevet som den nye, hippe bydelen med mange barer og utesteder, kule restauranter og kafeer. Neukölln er en av de billigste bydelene hvor du finner god mat og drikke til gjerne halvparten av prisen i de dyrere bydelene. Neukölln kan se litt shady og glorete ut, men jeg følte meg aldri utrygg der. Det er alltid folk i gatene, så jeg følte aldri at jeg gikk rundt alene uansett når på døgnet. Ellers vil jeg anbefale Kreuzberg, Friedrichhain og Prenzlauer Berg. De to førstnevnte er veldig kule steder med mye liv. Sistnevnte er som Grünerløkka. Veldig hipt, men også veldig fredelig og rolig. Her er leien og prisene ofte litt høyere, men det er en veldig sjarmerende bydel.

Sosialt miljø

Det arrangeres ingen fadderuke eller lignende for de internasjonale studentene. Det var likevel lett å komme i kontakt med de andre utvekslingsstudentene og vi ble fort en ganske sammensveiset gruppe. Å bli kjent med de tyske studentene var imidlertid vanskeligere. De holdt seg som oftest til sine vennegjenger og var gjerne litt reserverte. Man får tilbud om å få en tysk mentor, det vil si en tysk student som kan hjelpe deg med å bli kjent med byen/universitetet. Når du søker om en slik mentor kan du selv velge om du vil ha en gutt eller jente og du kan også velge hva du helst vil at de skal studere. Jeg benyttet meg dessverre aldri av denne muligheten, men jeg kjenner flere som gjorde det og som var fornøyde. Du kan eventuelt også finne deg en tandemparter. Det er overraskende mange tyskere som studerer nordisk og også mange som bare har en generell fascinasjon av/interesse for Skandinavia, og de er ofte på jakt etter en norsk tandempartner.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Humboldt-Universität zu Berlin

Informasjon