Hjem
Studentsider
erasmus+

Freie Universität Berlin og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByBerlin
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for samanliknande politikk har fortrinn på plassane. Søkarar frå andre fagområde blir vurderte om det er ledige plassar.

Søkaren må ha tatt minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Det er mogeleg å søke for eit halvt år (oppstart vår) eller eit heilt år (oppstart haust). Normalt reiser ein ut mellom tredje og sjette semester.

Sjå fakultetet si nettside for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er tysk, og noen emne blir tilbydde på engelsk. Universitetet anbefaler at du har språkkunnskapar tilsvarande B1-nivå (CEFR) i tysk eller B2 i engelsk.

Universitetet tilbyr språkkurs i tysk. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Du kan studere fleire emne innan politikk og samfunnsvitskap ved Department of Political and Social Sciences. Otto-Suhr-Institute of Political Science er eit anerkjent statsvitskapeleg institutt med eit breitt fagtilbod innan europeisk integrasjon, politisk teori, samanliknande politikk, internasjonale relasjonar, politisk økonomi, politisk sosiologi, klima, og fred -og konfliktstudium. På denne nettsida finn du oversikt over emnetilbod og informasjon til innreisande studentar ved instituttet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Emna er normalt 3 eller 7 ECTS avhengig av kva form for deltaking du vel. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Freie Universität Berlin blei etablert som eit alternativ til det sovjetisk kontrollerte Universität Unter der Linden i 1948 på initiativ frå studentar og akademikarar, og med hjelp frå amerikanske styrkar i Vest-Berlin. Universitetet har i dag om lag 30 000 studentar og tolv fakultet. Mesteparten av campusområdet ligg i bydelen Dahlem, med enkelte spreidde institutt i andre bydelar.

Berlin har rundt 3,5 millionar innbyggarar og ligg nordaust i Tyskland, inneslutta av delstaten Brandenburg. Tysklands hovudstad er kjend som ein by for fritenkarar og kunstnarar, med rundt 420 kunstgalleri i tillegg til tallause teater, festivalar og andre kulturscener.

Bustad

Universitetet hjelper internasjonale studentar med å finne bustad. Grunna stort press rundt semesterstart oppmodar dei nye studentar om å vere ute i god tid. Dei fleste studentbustadene i Berlin er drivne av studentsamskipnaden Studentenwerk.

Semesterinndeling

Oktober til mars og april til august.

Studentrapportar

2023

Vår 2023 - MA i statistikk

Vår 2023 - MA i statistikk

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

I forkant er det litt forskjellig praktisk man må ha kontroll på. Det er greit å holde en oversikt over viktige e-poster med informasjon, slik at man ikke drukner helt.
Så lenge man gjør dette går det helt fint, selvom det til tider kan virke som veldig mye.
Det mest stressende er kanskje hvis UiB maser om at man må fylle ut og sende inn OLA, selv om emnekatalogen ikke har kommet enda for det kommende semesteret. Da må man bare søke i emner som gikk året før og fylle inn noe, så kan man heller endre OLA i ettertid.
Semesteret starter veldig sent, ca. midten av april, så man har god tid til å jobbe opp ekstra penger eller feks konte eksamen fra forrige semester før man reiser.

Undervisningsformer

Undervisning i fagene jeg tok fungerte ganske likt som på UiB. Man har forelesninger to ganger i uken, og kanskje en gruppetime. Forelesningene varte like lenge som på UiB, totalt 90 min, og jeg valgte fag hvor undervisningen var på engelsk.
Jeg tok også forkurs i tysk før semesteret, som varte i seks uker. Dette anbefaler jeg VELDIG. For det første får man ekstra støtte fra Lånekassen til dette, så man får altså betalt for å være på utveksling en måned lenger.
For det andre er dette den beste måten å bli kjent med nye folk, da man er en liten gjeng på 10-15 stk, sammen fire timer i et klasserom fra mandag til fredag.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ganske mange fag man kan velge mellom, og man kan velge fag fra andre fakulteter om man ønsker det, i tillegg til andre skoler som Humboldt Universitetet. Totalt sett burde man ha nok å velge mellom, men reiser man som bachelorstudent kan det være dårligere utvalg av emner på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok litt enklere fag da jeg ikke ville bruke veldig mye tid på skolen mens jeg var der, men hvis man ønsker det regner jeg med man kan finne fag som er mer enn nok krevende. Tyskland er vel generelt sett kjent for å holde et høyere nivå enn Norge.
Ellers lærer man mye tysk hvis man melder seg på forkurset, men man trenger det strengt tatt ikke ettersom de fleste kan engelsk i Berlin, men det er greit å kunne det grunnleggende. Skal man ta emner på tysk er det nok mer nødvendig for læringen sin del.

Universitetsområdet og byen

Freie Universität har campus litt utenfor byen, sammenlignet med feks Humboldt som ligger midt i byn. Skolen i seg selv er ikke akkurat noe arkitektonisk mesterverk, men har i hvert fall mange uteområder. Berlin i seg selv er en veldig stor by, gjerne større enn man tror, selvom man har vært der før. Ekstremt spennende by, hvor man finner det meste man er interessert i, uansett hva det måtte være. Er man interessert i mat og kultur, finner man mye spennende i blant annet Kreuzberg og Neukölln, i tillegg til Prenzlauer Berg. Man får kollektivbillett inkludert i semesteravgiften, som er veldig greit.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne sted å bo i Berlin, særlig hvis man vil ha noe sentralt som ikke er kjempedyrt. Jeg fant begge mine leiligheter på WG Gesucht, så jeg leide altså privat.
Man kan bo i studentbyer i nærheten av universitetet, noe som har både fordeler og ulemper. Det er mer sosialt, ettersom man bor med andre studenter, men det er veldig usentralt. Personlig anbefaler jeg å bo privat innenfor ringen, hvor S-Bahn kjører i ring rundt sentrum, selv om dette er litt dyrere.
Søk feks på Google Bilder etter "ringbahn Berlin" og se etter leilighet på WG Gesucht i områder innenfor dette.
Jeg bodde først i Moabit, og så en kort periode i Schöneberg. Veldig fine områder hvor det er litt roligere enn feks Kreuzberg, Neukölln og Friedrichschain.

Sosialt miljø

Universitetet arrangerer "meet and greet" og litt andre arrangementer for å treffe medstudenter, men jeg anbefaler å delta på forkurset for å møte andre, da dette som sagt var den letteste måten å bli kjent med folk.
Mens språkkurset pågår arrangerer de også utflukter til museum o.l. som er gratis, og her kan man også bli kjent med utvekslingsstudenter som er på et annet språkkurs enn deg selv, siden man er delt inn etter nivå.
Så alle jeg ble kjent med var andre utvekslingsstudenter, noe som var greit.

Vår 2023 - BA i sammenliknende politikk

Vår 2023 - BA i sammenliknende politikk

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Hvis man pakker smart og er tidlig ute med bolig så blir det mindre stressende. Når man flytter til Berlin må man også dra til Bürgeramt og levere bevis for at man bor i Berlin (Anmeldung). Å reservere time er noe vanskelig fordi det meste er fullt, men hvis man drar fysisk til kontoret og kontinuerlig refresher nettsiden der man kan reservere time, så dukker det som oftest opp ledige timer. Ta med pass og utfylt dokument, så går det fint!

I Tyskland er det ikke alltid man kan bruke kort til å handle med, så å ta ut penger fra Sparkasse (rimligste alternativet) anbefales. Man ender fort opp med en del vekslepenger, så lommebok er greit å ha. Berlin er også en ganske stor by i areal, derfor er det ganske greit å ha med seg powerbank for å unngå å ende opp uten strøm på mobilen.

Undervisningsformer

Den mest brukte undervisningsformen er seminarer, men det brukes også forelesninger. Seminarmodellen minner litt om klasseromsundervisning og fungerer egentlig bra. Det er lagt opp til diskusjoner, foredrag og presentasjoner av medstudenter, men noen ganger så kan det bli litt mye av sistnevnte. Mange professorer forsøker også å ha en ekskursjon i løpet av semesteret som er veldig lærerikt. For eksempel hadde jeg et fag der vi besøkte BND (Tysklands etteretningstjeneste).

Vurderingsformene mellom fagene varierer. Jeg hadde tre ulike endelige vurderingsformer: Skoleeksamen, hjemmeeksamen og Hausarbeit (en større skriftelig oppgave på rundt 4500 ord). Det er verdt å merke seg at hvis faget er på tysk, så er det ikke mulig å skrive endelig vurdering på engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på FU er stort og det er mulig å finne ganske unike enmer som man ikke hadde funnet andre steder. Fagene favner bredt med retninger innenfor hele statsvitenskapen. Jeg anbefaler å melde seg på flere fag enn man skal ha slik at man kan "teste" dem og finne ut om det er interessant eller ikke. Så er det mulig å melde seg av dem man ikke liker rundt en måned etter semesterstart. FU tilbyr også mange fag kun til utvekslingsstudenter. Disse er på enten tysk eller engelsk og omfavner mange interressante emner og personlig tenker jeg at disse er lure å ta en del av. Her kan man finne tema som: Film, det tyske samfunnet, litteratur, kunstig intelligens og mye mer.

Fagleg utbyte og språk

For meg så var det faglige utbyttet varierende. Dette har nok noe med fagene jeg valgte, men jeg føler at noen av dem ikke gikk særlig langt i dybden. Derimot hadde jeg også andre fag som var veldig interresante og som jeg lærte mye av.

Jeg anbefaler å ta en del fag som er tilrettelagt til utvekslingsstudenter. Disse fagene er på enten engelsk eller tysk, de tyske er som oftest på et B1-nivå. Disse fagene er lærerike, engasjerende og man kan bli kjent med mange andre utvekslingsstudenter. De omfavner emner som hjelper deg med å forstå både Tyskland eller nye utviklinger i samfunnet, og fordi de alle er lagt opp som seminarer er det lettere å bli kjent med nye folk. Vurderingsformene er også noe lettere enn i andre fag som gjør det mulig å ta seg mer tid til å utforske Berlin eller reise.

Angående språk så finnes det fag på både tysk og engelsk. Hvis man ønsker å lære tysk så anbefaler jeg at man tar en del tyske fag, men hvis man føler det er for mye å måtte ta en skoleeksamen i tysk, så les hvilken type vurderingsform faget har og velg potensielt et par fag enten på engelsk som man kan ta eksamen i, eller tysk med andre vurderingsformer. Når man studerer statsvitenskap på FU så kan man få enten 7-ECTS eller 3-ECTS poeng fra faget, der man kan enten tar eksamen (Leistungsschein: 7-ECTS) eller har regelmessig oppmøte/mindre oppgaver (Teilnahmschein: 3-ECTS). Så hvis et fag virker for utfordrende å ta eksamen i, er det selvom mulig å ta det.

Jeg anbefaler også å ta et tysk språkkurs før semesterstart, der målet er at man skal forbedre tysken sin såpass mye at man går opp et nivå. Dette er kanskje noe av det lureste å gjøre, ikke bare lærer man utrolig mye tysk på liten tid, men fordi det er daglig klasseromsundervisning så er det sosialt og man får fort mange venner slik. Det er også mulig å fortsette med tysk undervisning etter intensivkurset gjennom FU. Dette anbefaler jeg også hvis man ønsker å bli bedre i tysk. Selv så har jeg forbedret tysken min betydelig i løpet av utvekslingen min.

Universitetsområdet og byen

FU har et ganske stort campus, med mange ulike fakulteter og fasiliteter, og ligger fint til i et stille forstadsområde. Bibliotekene er gode og det er godt med plass. Kantinene (Mensa) har billig mat, men av og til så er det bedre å kjøpe mat fra et bakeri eller lignende i området.

Berlin er en utrolig gøy by å bo i. Vinteren er litt kald og grå, men når våren og sommeren kommer så blir det fort bedre. Berlin er kanskje en perfekt by for de i 20-årene. Det er mange fine parker (spesielt Tempelhofer Feld er fin å besøke) man kan være med venner i. Klubber og barer finnes overalt. Hvis man vil ut å spise så er prisene som oftest rimlige og det er restauranter med mat fra hele verden. Det er også solid utvalg av vegetarisk mat. Det er også innsjøer i området der man kan bade. Utvalget av museer, severdigheter og andre kulturelle opplevelser er også bredt. Berlin har også bra kollektivstransport så det er lett å komme seg rundt, men det kan gå en del tid hvis man skal til andre siden av byen. Alt i alt så er Berlin er kjempegøy by å bo i med nærmest endeløse muligheter for ting å gjøre.

Bustad

Det er lurt å begynne tidlig å lete etter bolig. Under oppholdet mitt bodde jeg i Studentendorf Schlachtensee, som var relativt lettvint å søke plass hos. Leien er grei (480€ i måneden) og det sosiale miljøet med å bo i en studentlandsby er defintivt hyggelig. Dessverre ligger det et stykke unna bykjernen (Mitte), men nærme Freie Universiät. Det er en avveining man må ta, men hvis man har muligheten og finner noe å leie nærmere bykjernen så tenker jeg at det kan være lurt. Jeg hadde anbefalt å bo nærme die U-Bahn og/eller S-Bahn, det er praktisk og lett å komme seg rundt med. Spesielt da man studerer ved FU anbefaler jeg å bo nærme U3, fordi den kjører til universitetet.

Sosialt miljø

Studentsamfunnet på FU er mindre enn på UiB, men til gjengjeld så er det mange andre muligheter for sosialt miljø. Hvis man bor i en studentlandsby, dra på arrangementer der. Når det er Erasmus meet-and-greets, så dra på det. Hvis man kan ta tysk intensivkurs før semesterstart, så gjør det. Da får man seg lett mange venner og vil nesten alltid ha ting å gjøre. I Berlin der det er så mye ting å gjøre, så er det også lett å ha et aktivt sosialt liv og veldig bra sosialt miljø.

2022

Vår 2022 - MA i samfunnsøkonomi

Vår 2022 - MA i samfunnsøkonomi

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

1. Start tidlig med å se etter et hjem. Dette er krevende i Berlin.
2. Forbered deg på å bli sjokket over dårlige tekniske løsninger, og eller mangelen av dem i det hele.
3. Forebered deg på papirformat igjen.
4. Forbered deg på veldig svingende kvalitet på engelskundervisning.
5. Forbered deg på store fag med lite studiepoeng.

Undervisningsformer

Seminarer og forelesninger er ikke som i Norge. De er ofte oppdelte og uavhengige av hverandre på eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Greit nok emnetilbud. Pass på å sjekke i kurskatalogen hvilke fag som faktisk går på engelsk og ikke. Noen av fagene har tyske navn selv om de går på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte er som regel bra i det akademiske Tyskland. Høyt nivå.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fint og omgjengelig, men det er langt vekke fra bykjernen. Fint område, men veldig upraktisk med andre ord.

Bustad

Det er svært vanskelig å finne et sted å bo i Berlin, og det er veldig vanlig å bruke opp mot en time for å komme seg til universitetet.

Sosialt miljø

Sosialt miljø er upåklagelig.

Vår 22 - bachelor i litteraturvitskap

Vår 22 - bachelor i litteraturvitskap

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

I Tyskland starter semestrene veldig sent, i april, og slutter i slutten av juli. Det er derfor viktig å være klar over at man kan få karakterutskrifter ganske sent. Jeg hadde et problem med det, da jeg nesten ikke kom inn på masterstudiet fordi jeg ikke hadde fått karakterutskriftene innen 31. august og dermed ikke bekreftelse på at jeg hadde bestått bachelor-graden min. Hvis du har eksamensform som oppgaveskriving, noe jeg hadde i flere av emnene, kan jeg derfor anbefale å gjøre dem tidlig, allerede før undervisningsperioden er avsluttet, kanskje allerede i juni. Dette er selvfølgelig bare et problem hvis man skal begynne på master den påfølgende høsten.

Undervisningsformer

De fleste av emnene jeg tok var seminarer. Det vil si aktiv deltagelse og presentasjoner holdt av studenter. Få forelesninger hvor bare professoren snakket. Emnene var ganske små og ga ofte cirka 5 ECTS poeng per emne, men antallet poeng varier en del, avhengig for eksempel av hvor lang oppgaven du skriver er og hvilket studium du studerer. Kan være veldig lurt å snakke med professor og studieveileder direkte, da poengsystemet kan være forvirrende.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok emner som frie studiepoeng. Hadde derfor gode muligheter til å velge diverse emner, men jeg måtte holde meg innenfor det faget jeg studerte, pluss et ekstra fag, et "nebenfach". Var mulig å ta andre fag, men da måtte man kontakte foreleser/professor i det faget direkte, et tilbud jeg ikke benyttet meg av. Var også mulig å ta emner bare for ERASMUS-studenter, med mange alternativer, stort sett på tysk, men noen på engelsk også.

Fagleg utbyte og språk

Flere av emnene jeg tok var på engelsk, men tok også noen emner på tysk. Det en veldig god mulighet for å lære seg språket. Tok også språkkurs, både før-kurs og språkkurs underveis. Begge kan anbefales, spesielt før-kurset, da det ga gode muligheter for å bli kjent med andre utvekslingsstudenter og et veldig gunstig språkstipend. Det faglige utbyttet var bra. Lærte mye forskjellig og kunne velge de emnene jeg interesserte meg mest for. Seminarformen kan riktignok være noe langtekkelig, da studenters presentasjoner kan spise opp veldig mye tid.

Universitetsområdet og byen

Universitet ligger noe utenfor byen, så hvis man ønsker å bo sentralt, noe jeg anbefaler, må man belage seg på en relativ lang reisevei med kollektiv transport. Berlin er jo en veldig stor by. Men selvfølgelig veldig spennende og interessant også!

Bustad

Jeg bodde ved studentdorf Schlachtensee. Dette var et tilbud jeg fikk av universitetet, og det ligger relativt nærme universitetet. Det er billig å bo der, omtrent 4500kr i måneden, med strøm og wifi inkludert. Men det ligger veldig usentralt. Jeg kan derfor anbefale å bo mer inne i byen. Det er verdt de ekstra kostnadene, i min mening. Det gir en helt annen følelse og ikke minst mange flere muligheter å bo inne i byen. For å gi perspektiv: det kunne ta over en time å komme hjem hvis man for eksempel har vært på bar et sentralt sted i byen.

Sosialt miljø

Jeg ble hovedsakelig kjent med utvekslingsstudenter, fra omtrent alle mulige rundt omkring i verden. Jeg synes det sosiale miljøet er godt og det er lett å bli kjent med folk som er i samme sko som deg. Kan anbefale før-kurset som en veldig god måte å bli kjent med andre på. Også emnene bare for erasmus-studenter gir gode muligheter til å bli kjent med andre. I tillegg ble jeg kjent med folk der jeg bodde. Anbefaler derfor å bo med andre studenter.

2021

Høst 2021 - Bachelor i geografi

Høst 2021 - Bachelor i geografi

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Ha en liste over viktige datoer og gjøremål. Lagre mange e-mailer, for det kommer mange. Jeg opplevde at jeg måtte levere mange dokumenter til universitetet før utvekslingsperioden. Også er det mye dokumentasjon du må ha for å bli leietaker i Tyskland. Anbefaler å bruke WG-gesucht.de for å finne bolig nærmere sentrum. Sjekk også om du vil trenge å registrere ditt opphold i Tyskland med en "anmeldung". Når du betaler for semesteravgiften betaler du også for en semesterbillett for all kollektiv transport i byen, det er veldig greit. Ellers er Freie Universität veldig tilgivende og hjelpsomme i denne prosessen.

Undervisningsformer

Universitetets geografiemner var bare på tysk. Jeg valgte emner i form av seminarer på engelsk for utvekslingsstudenter. Hvert emne hadde ett seminar i uka hvor vi diskuterte litteraturen vi hadde i lekse. Noen hadde ny litteratur hver uke, mens andre hadde få. Emnene var basert på samfunnsfag, historie, litteratur, arkitektur og politikk og integrering. Til felles hadde alle en tilknytning til Tyskland og Berlin. Eksamen var en hjemmeeksamen på noen dager på slutten av semesteret. Hvert emne ga 5 studiepoeng, og du kunne ta maksimum fire slike emner.

Man kan også ta språkundervisning. Anbefaler dette på det sterkeste. Avhengig av intensiviteten kan du få 5, 7, og 10 studiepoeng. Jeg hadde ingen forkunnskaper i tysk og begynte da på det laveste nivået, A1. Jeg valgte en intensiv undervisning med fire timers undervisning to ganger i uka. Jeg lærte tysk veldig fort, og det hjalp veldig med kvaliteten på utvekslingen min. Eksamen var en skriftlig og en mundtlig eksamen på slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Hvis du vil fokusere på studier, burde du kunne litt tysk fra før, og helst ta språkskole gjennom universitetet før du reiser på utveksling. Men utveksling er frie studiepoeng for oss, og jeg lærte fortsatt mye med de små spesialemnene. Jeg endte opp med mye overlapping av eksamener i metodefag i Norge og mine utvekslingsemner, så det hadde vært best å ta metode i fjerde semester hvis du tar utveksling på ditt femte semester.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk skjerpet mine engelskunnskaper etter å ha så mange fag på engelsk hvor jeg måtte både diskutere og skrive faglig om ulike temaer. Tilbudet om tyskundervisning er fantastisk. Du kan velge ditt spesifikke nivå og hvor intensivt du vil ha det. Her er det mye kvalitet i læring.

Universitetsområdet og byen

Freie Universität er ca. en halvtime utenfor sentrum, mer eller mindre avhengig av hvor du bor. Men med kollektivbilletten din føles byen mindre og mindre. Universitetsområdet er stort, men har tilbud om leseplasser, mye grønne steder som atrium overalt, og ikke minst stor kantine. Kantina serverer gode varme retter, mesteparten vegetar, mellom kl. 11:00 og 14:30. Veldig gode studentpriser. Du kan få en tallerken varmmat for under €3, suppe, salat, og yoghurt for €0.90 hver. Med studentkortet ditt har du også rett til å bruke kantiner i de fleste universiteter i byen, så det var veldig fint å kunne velge hvor du ville være basert på dagen.

Bustad

Universitetet har studentboliger i utkanten av byen, flere nærmere campus. Der har jeg hørt det er god steming, men de fleste studenter bor privat innenfor "die Ringbahn". Jeg bodde i et kollektiv i Prenzlauer Berg, et fint nabolag jeg fant ut hadde litt mer unge foreldre enn studenter, men fortsatt så kult nabolag og utrolig kort vei til sosiale steder. Mange studenter bor i Kreuzberg, Neukölln, Prenzlauer Berg og Friedrichshain. Det er kjent at det er vanskelig å finne bolig i Berlin, så vær tidlig ute og finn et rom så snart som du vet at du skal dra på utveksling.

Sosialt miljø

Et av de beste valgene jeg gjorde var å dra på campus tour. Denne dagen er første dagen du møter andre utvekslingstudenter som studerer det samme som deg. Jeg endte opp med å være veldig gode venner med to jenter fra den dagen, selv om vi ikke hadde noen timer sammen. Ellers er det veldig lett å møte folk i Berlin. Utvekslingsstudenter har store chattegrupper som gjør at alle er inviterte på å finne på noe, og etter hvert finner du dine folk ut ifra hvor du mest deltar. Universitetet har også en internasjonal klubb som arrangerte ulike ting, men der var det begrenset påmelding, så man var ikke alltid garantert plass.

2020

Bachelor i litteraturvitsskap - 2019/2020

Bachelor i litteraturvitsskap - 2019/2020

15.08.2019 - 15.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute, ikke vær redd for å sende mail og spørre om de tingene man lurer på. Mange lurer på de samme tingene og det finnes et apparat som er til for å hjelpe deg med de usvekslingsspesifikke utfordringene man møter underveis.

Undervisningsformer

Seminarer og forelesninger. På grunn av Covid-19 ble det andre semesteret digitalt. Da gikk det mye i onlineforum og zoomseminar, samt forelesningsvideoer.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig godt emnetilbud. Mange små emner som gjorde at jeg fikk oversikt over flere ting som jeg har ønsket å sette meg inn i tidligere, men som jeg ikke har fått mulighet til. Siden jeg kunne noe tysk ble ikke emnevalget begrenset til de emnene som var på engelsk. Om det hadde vært tilfellet hadde det væt dårlig utvalg.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte, og fikk forbedret språkkunnskapene mine.

Universitetsområdet og byen

Veldig flott by, campus var også stort og hadde de ressursene man trengte,

Bustad

Bodde off-campus i egen leilighet som jeg fant via boligsøketjenester i byen. Dette funket veldig fint.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø på studiet. Ble kjent med mange tyskere og fikk øvd pråkferdighetene.

2019

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

01.04.2019 - 15.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

De viktigste tingene i forkant er nok å starte boligjakten eller å legge en plan for hvordan man skal finne seg et sted å bo. Det er dessuten alltid en god ide å starte å forbedre språket.

Undervisningsformer

Forelesninger: Omtrent 8 i hver modul. Ikke obligatorisk. Generelt var de ikke så gode.
e-forelesinger (eVL): Digitale forelesninger var ført opp i timeplanen slik at man kunne ta seg igjennom det omtrent en for dagen. De er krevende og lange. Noen er gode, andre er dårlige. Ikke obligatorisk.
Seminar: Noen temaer undervises i grupper av omtrent 20-30 studenter. Obligatorisk.
Klinikker: 3 timer på en sykehusavdeling med et definert tema. Obligatorisk.
Praktikum: Ofte det samme som seminar, men av og til mer praktisk, for eksempel med bruk av mikroskop. Obligatorisk.
KIT: Kommunikasjonsundervisning i gruppe av omtrent 10 studenter. Obligatorisk.

Vurdering av emnetilbodet

Det åttende semester på Charite består av modul 29: Øre, nese hals og øye, modul 30: Nevrologi og modul 31: Psykiatri.
Dette har passet overens med syvende semester på UiB. Etter de tre modulene søkte jeg meg til en psykiatrisk avdeling for praksis i psykiatri, som er nødvendig for å få hele semesteret godkjent. Det passet bra å gå gjennom de tre modulene i april, mai, og juni, og så ha praksis i juli frem til eksamen i slutten av juli.

Fagleg utbyte og språk

Det er selvfølgelig mer krevende å ta seg gjennom pensum på et fremmedspråk. Dette betyr at man må bruke mer tid en de lokale studentene på å forstå hva det går i. Ved hjelp av studentproduserte kompendier (Ausarbeitungen) får man noe mer kondenserte fremstillinger av pensum. Dette er et godt utgangspunkt for eget arbeid og man lærte både språk og pensum.

Universitetsområdet og byen

Berlin er en fantastisk og stor by. Her kommer man seg rundt helst på sykkel eller med offentlig transport. De tre campusene man er mest på, er CCM (Mitte), CVK (Wedding) og CBF (Steglitz). Om man bor i Wedding eller Prenzlauer Berg, tar det omtrent 30 minutter å ta seg til CCM og CVK. CBF er omtrent en times reise sør i byen. Jeg var heldig og hadde ikke så mye undervisning på CBF.

Bustad

Jeg bodde den første tiden via Airbnb mens jeg gikk på visninger i kollektiver funnet via wg-gesucht.de (tilsvarende finn.no / hybel.no). Det er vanskelig å få en rom i kollektiv (= WG = Wohngemeinschaft). Man må derfor regne med å være raskt ute, sende mail tidlig på nye annonser og å gå på flere visninger for å se på rommet og snakket med dem som bor der.

Sosialt miljø

Blant tyskerne fikk jeg mest kontakt med de som var i KIT-gruppen min. KIT er en gruppeundervisning med fokus på pasientkommunikasjon. Mange går i kantina for å spise lunsj og det er alltid lurt å spørre om noen skal i kantina etter forelesning, seminar eller klinikk. Erasmus-gruppen ved Charite arrangerer mange sammenkomster, så det er et omfattende sosialt tilbud hvor erasmusstudenter og tyske studenter treffes.

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

01.04.2019 - 15.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen:
Først og fremst er det viktig å huske på at søknadsfristen for utveksling til Charité er 1. juni for både høst og vintersemesteret, og det betyr at man må søke februaren før ved UiB (potensielt 1 år før selve oppholdet!). I tillegg til "Learning Agreement" som må skrives og sendes inn, vil de på Charité ha et "Transcript of Records" og resultatene fra en online "C-test" (en språktest som det ligger linket til på Charité-siden under). Der forventer de et resultat på 60/100. Tar man f.eks. 7. semester etter B-kull har man mulighet til å ta den både like etter at man har blitt nominert fra Bergen og om igjen rett rundt jul, dersom man ikke oppnår dette resultatet første gang.
Nyttig link med informasjon fra Charité: https://erasmus.charite.de/erasmus_studierende_aus_dem_ausland/
Et par måneder før semesterstart vil de også etterlyse vaksinasjonsbekreftelse. Da printer man ut deres dokument og tar det med til fastlegen. PS. de vil også gjerne vite om man er vaksinert mot/har gjennomgått vannkopper og man må ha stempler på ALT!
Praksissystemet i Tyskland er annerledes. Der søker man selv om å få ha praksis (Famulatur) i de forskjellige avdelingene som man ønsker. For oss som må ha praksis som en del av semesteret, bør man også tenke på å søke om denne plassen noen måneder før semesterstart. Jeg som var der i sommerhalvåret (vårt vårsemester) og hadde praksis i juli søkte i januar, og det holdt i massevis.
Boligjakten er hard i Berlin. Hør med alle venner og venners venner. Det finnes også en "Norsk i Berlin"-gruppe på Facebook. Andre sider er: WG-Gesucht og Ebay-Kleinanzeigen.
Søknad om språkkurs i mars/september er også noe man bør begynne å tenke på før semesterstart (se under for mer info).

Undervisningsformer

- Forelesninger (ikke oblig):
Få, og kun ved starten og slutten av hver modul. Lite besøkt, men kan være nyttige!

- eForelesninge (ikke oblig)r:
Ligger på nett, er som forelesninger, men av og til med quizzer, varierende kvalitet, men danner også grunnlaget for eksamensspørsmål (sammen med forelesningene)

- Undersøkelseskurs (Unterricht am Krankenbett, UaK, OBLIG)
Klinkker, pasientundersøkelse, veldig avhengig av underviser, og kan både være superbra og skikkelig dårlig

- Präparierkurs (Disseksjon, OBLIG)
I ØNH er mye kjent, i Nevro er det en del nytt! Jevnt over engasjerte forelesere, og er ofte veldig spennende

- Seminar (klasseromsundervisning, OBLIG)
Vaierende kvalitet, sjelden interaktivt

- Praktikum (lab, praktiske kurs osv. OBLIG)
Kan være masse praktisk (luftveishåndtering/nødtracheotomi), mikroskopering, men også mer teoretisk (som et seminar)

- KIT (kommunikasjonsundervisning, OBLIG)
Anenhver uke, samme gruppe, prating med pasient, kvalitet avhengig av underviser og gruppe

Bytting av obligatoriske aktiviteter er veldig vanskelig. Det er dessuten ikke mulig å være borte mer enn 15% fra disse. Det betyr at man MÅ møte opp når det finner sted. Ved sykdom må man komme seg til lege og få attest. Dette er de veldig firkantete på. På slutten av semesteret må man dessuten få stempel fra et kontor for de undervisningene som faller vekk pga. helligdager.

Vurdering av emnetilbodet

Her må man jo ta det som tilsvarer det vi har i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Språk:
I utgangspunktet bør man ha et rimelig høyt tysknivå i Berlin. Det skal allikevel sies at det er nok av mulighetet til å finslipe tysken før og under oppholdet, og det skal absolutt være mulig å komme seg opp på et habilt nivå til semesterstart dersom man er villig til å legge ned litt innsats.
Jeg hadde B-kull like før, og fikk trykket inn et månedslangt kurs i Wien da. Deretter tok jeg et bestemt DaF-kurs(Deutsch als Fremdsprache) som er beregnet på utvekslingsstudenter (gjerne via ERASMUS) i mars. Disse går ved både Humboldt, Freie og TU, og man kan velge det som ser mest attraktivt ut. Selv om vi i ved UiB egt. har utvekslingsavtale med Freie, får man fint plass ved Humboldt dersom man spør pent;-) Dette koster ca. 400€, men om man da også søker om språkstipendet til Lånekassen, sitter man faktisk igjen med god slant penger etterpå. Jeg mener derfor at det er noe man ABSOLUTT BØR gjøre før semesterstart på Charité. I tillegg fikk jeg mange venner som jeg beholdt resten av oppholdet.
I løpet av semesteret er det også mulig å ta et medisintyskkurs ved Charité. Dette er også veldig nyttig, og ikke spesielt dyrt.
Ellers anbefaler jeg å bo med tysktalende og å prate så mye tysk med folk som mulig, selv om det egentlig er mer naturlig å snakke enten engelsk eller norsk. Det fikk jeg masse ut av!

Faglig:
På Charité har de en slags kombinasjon av klinikk og preklinikk hele studiet. De har allikevel en slags form for moduler, og jeg hadde nevro, psyk og ØNH som i Bergen. Innholdet er nok bittelitt annerledes enn hjemme. I ØNH og nevro hadde vi f.eks. masse anatomi (disseksjon!) og litt histo (både pato og normal). Jeg må innrømme at jeg savnet flere helt grunnleggende kliniske undersøkelseskurs i de forskjellige fagene, for det dukket bare litt sporadisk opp i klinikker med pasienter her og der.
I psykiatripraksisen min var jeg på et litt mindre sykehus ("Schlosspark Klinik"). Det var ordentlig bra! Her ble vi tatt skikkelig vennlig imot, fikk engasjerte kontaktleger og ble innlemmet i driften av avdelingene som vi var på. Jeg lærte dermed MASSE praktisk psykiatri i juli.

Universitetsområdet og byen

Berlin er bare en helt super by! Særlig i sommersemesteret (vårt vårsemester). Det finnes uendelig mange fine steder å henge med venner utendørs for å drikke øl, spille kubb, bade osv. Maten er relativt billig og av høy kvalitet i restaurantene, barene finnes i alle former og fasonger og klubbene er verdenskjente. Man reise av gårde til Köpenick og se FC Union spille kamp, få med seg det som er av store artister som turnerer Europa, dra i et av de mange teatrene i byen, se orkestermusikk i verdensklasse eller besøke museer både av den ene og den andre karakteren.

Selve Charité har tre campi rundt om i byen. Det største og eldste ligger sentralt i Mitte, og er lett tilgjengelig. Her finner en del klinisk undervisning i de somatiske fagene sted. Det er dessuten her disseksjons- og histosalene ligger. Her finnes det et lite bibliotek med leserom og like ved ligger en bedre studentkatine (Mensa Nord).
De to andre er noe mindre og ligger hhv. litt fjernt og veldig fjernt (ca. 30 min med S-Bahn fra Mitte). Det finnes også leseplasser på CVK (det litt fjerne campuset).

Bustad

Jeg var heldig og fikk napp etter ca. 25 annonser på WG-gesucht. Leiligheten var sentral, stor og fin med de fasilitetene man kan ønske seg.
Mine råd er: send masse meldinger, bo i et kollektiv (ikke alene), bo med tysktalende, gå på visninger, ikke tegn under på dårlige avtaler, til tross for at du er presset, betal et par ekstra tusenlapper i måneden for å bo sentralt

Linker:
https://www.wg-gesucht.de/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/

Sosialt miljø

Det er alltid ok å være to fra Bergen. Da har man noen å spille på de dagene tysken blir tung og tyskerne blir for innesluttet. Ellers finnes det en ERASMIX-gruppe som man blir eksponert for gjennom semesteret. Her er det ofte mange ERASMUS-studenter som deltar på arrangementene hele semesteret, og man har mange muligheter til å bli kjent med mengder av folk her. Kullene er mye større i Bergen, så jeg for min del ble i hovedsak kjent med de jeg hadde smågruppeundervisning sammen med.

2018

Vår 2018 - Medisinstudiet

Vår 2018 - Medisinstudiet

01.04.2018 - 31.07.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å forberede seg godt før avreise og det lønner seg å lese "Starthilfe" som man får per mail. Det kan være en ide å sjekke titerverdier for bla Hep.-B (og flere andre som står nevnt i "Starthilfe") allerede i Norge, da man da slipper å organisere legetime i Berlin. Man kan også melde seg på Buddy-programmet og slik komme i kontakt med en Charite-student.

Undervisningsformer

Forelesninger: varer i 90 min og er ikke obligatoriske. Mange møter av den grunn ikke opp, men personlig fikk jeg mye utav forelesningene (spesielt språklig). De er også eksamensrelevante.
Seminarer: undervisning (en slags forelesning) i mindre grupper på ca 20. Mer fordypende i sentrale temaer i modulen.
POL: problembasert læring i en mindre gruppe. Obligatorisk for ERASMUS-studenter, men ikke for Charite-studenter, da dette i følge ryktene skal avvikles til høsten. Generelt labert oppmøte, min gruppe var likevel av de få som faktisk gjennomførte POL-undervisningen gjennom hele semesteret. Fin arena å bli kjent med andre tyske studenter på og motiverende case-basert arbeid.
SPU/PNU: obligatorisk pasientundervisning i små grupper (POL-gruppen deles opp). Læringsutbytte varierer utifra dosent og tilgjengelige pasienter. Utover SPU/PNU treffer man sjelden pasienter.
IA-Fälle: obligatorisk for ERASMUS-studenter, men av samme grunn som POL, er det få Charitestudenter som møter opp. Her diskuterer man pasientene man har sett/undersøkt i SPU/PNU. Variabelt læringsutbytte da det stort sett var 2-5 studenter som møtte opp.
KIT: obligatorisk kommunikasjonsundervisning i mindre grupper, som regel med simulasjonspasient. Her må man ha 100 % oppmøte, de andre obligatoriske undervisningsformene tillater noe fravær.

Vurdering av emnetilbodet

M29, ØNH og øye: gode forelesninger og seminarer, mye av undervisningen dreide seg om thyroidea, og lite undervisning i øye og øre. Her traff vi kun 1 pasient i SPU/PNU.
M30, Nevro: gode forelesnigner og seminarer. Alltid pasientkontakt i SPU/PNU og strukturerte og pedagogiske dosenter.
M31, Psykiatri: spesielt gode forelesninger og seminarer, av og til med pasienter. Varierende SPU/PNU, stort sett pasient tilstede.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok språkkurs på Goetheinstitutt en måned før studiestart og var med på medisinspråkkurset i regi av Charite i begynnelsen av semesteret - begge kan anbefales. De to første ukene av semesteret var anstrengende språkmessig (vi begynte med psykiatri), men dette gikk seg gradvis til. Amboss (netthåndbok), "Ausarbeitungen" (sammendrag av forelesninger) fra tidligere studenter og tidligere eksamensoppgaver fra dropbox er nyttige læringsverktøy.

Universitetsområdet og byen

Charite har tre campuser: CCM i Mitte, CVK i Wedding og CBF i Steglizt (langt unna alt). Mange medisinstudenter bor i Wedding, da det verken er langt unna CCM eller CVK og har relativt god buss- og baneforbindelse til CBF. Buss- og banekort er inkludert i "semesteravgiften", men jeg vil virkelig anbefale å kjøpe sykkel (feks på Berlin Kleinanzeigen). Vi hadde mest undervisning på CBF. Her har de en kantine for ansatte som jeg aldri besøkte og en dyr og lite hyggelig pasientkantine. Heldigvis er det ikke langt til en hyggelig tyrkisk kafe og en Lidl. Både CCM og CVk har billige og greie kantiner/mensaer. Det finnes bibliotek på CCM og CVK (selv leste jeg for det meste på Grimm-biblioteket), men alle blir nokså fulle i eksamensperioder og man kan risikere å lete lenge etter plass og skap.
Berlin har noe for alle og det fins utallige gode restauranter, barer, klubber, museer, vintagebutikker, loppemarkeder og parker man kan oppsøke.

Bustad

Som ERASMUS-student er det generelt vanskelig å finne bosted, men en god start er å poste et innlegg på facebookgruppene Norsk i Berlin og Svensk i Berlin (her fant jeg begge bostedene jeg bodde på i Berlin). Jeg begynte å lete etter bosted i slutten av desember og hadde funnet sted å bo ila januar (flyttet til Berlin i slutten av februar da språkkurset begynte). Man kan også finne sted å bo via facebooksiden til kullet man skal gå på (heter noe sånt som CUB WS og årstall for studiestart) eller Airbnb. Jeg bodde selv i Neukölln og Kreuzberg, to hyggelige bydeler med mye liv, relativt langt unna alle campi, men ingenting er langt når man har sykkel.

Sosialt miljø

På Charite taes det opp 350 nye studenter hvert semester og det sosiale miljøet bla de tyske studentene bærer noe preg av at det er veldig mange studenter og som ERASMUS-student var det vanskelig å bli kjent med dem. POL-gruppen er en mindre gruppe der det er lettere å bli kjent med hverandre. De jeg tilbrakte mest tid med, var andre fra ERASMIX (ERASMUS-gruppen til Charite). Her arrangeres det stort sett aktiviteter hver uke i tillegg til det man finner på selv. Det finnes også ERASMUS-Freunde (eldre som arrangerer turer for ERASMIX). Videre er det også hyggelig å finne venner utenfor medisin, feks via språkkurs.

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

Vår 2018 - BA sammenliknende politikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg bodde privat under mitt opphold på Freie Universität, og hadde en veldig god opplevelse med det. Jeg fant en leiligheten sammen med en annen nordmann gjennom Norsk i Berlin gruppen på Facebook (i denne gruppen får du massevis av tips!). Jeg kan anbefale å sjekke ut WG-gesucht dersom du ønsker å bo privat og nærmere sentrum istedenfor studentboligene som ofte ligger nærmere campus og i utkanten av Berlin.

Undervisningsformer

Undervisningsformene på Freie er både seminarer og forelesninger, så her kan du velge. I de fagene jeg hadde valgte jeg kun seminarundervisning. Disse seminarene varierte i stor grad i størrelse med alt fra mellom 10-50 studenter, men gangen i seminarene var den samme. Det er stor fokus på diskusjon og deltakelse blant studentene i seminarene. Det er derfor lurt å komme forberedt, og det er som oftest også et krav å ha en presentasjon i løpet av semesteret for å oppnå 3 ECTS. Det er slik at du som oftest velger å ta mellom 3 ECTS eller 7 ECTS i et fag, så du har stor valgfrihet til å legge opp din egen timeplan. Velger man å ta 7 ECTS i seminarmodellen kreves det det en hjemmeeksamen der du skriver mellom 3000-5000.

Vurdering av emnetilbodet

Det er bredt emnetilbud på Freie, og det er en stor fordel om du kan noe tysk, da har du garantert et bredt emnetilbud å velge mellom. Selv er jeg ingen kløpper i språk og hadde derfor mine fag på engelsk. Jeg syntes ikke det var noe problem å finne nok fag og ikke minst interessante fag, du må bare gjøre research. Jeg opplevde at seminarene på Freie er langt mer spesifisert på et bestemt område enn på UiB. Jeg syntes derimot det var noe vanskelig å strukturere min egen timeplan i forhold til hvor mange poeng man ønsker å ta. Jeg valgte ikke Erasmus fag, men mine medstudenter som valgte disse var svært fornøyd.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde som sagt kun mine fag på engelsk, derav har jeg ikke fått så særlig stort utbytte språkmessig, men det skal sies at engelsken skjerpes.

Jeg syntes det var en blanding av det faglige utbytte. Noen professorer er helt supre, mens andre rett og slett ikke var særlig bra. Det kan anbefales på det sterkeste å gå i så mange forelesninger/seminarer de første to ukene, da vil du få stor valgfrihet til å bestemme hvordan resten av semesteret vil bli seende ut.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger et stykke unna sentrum, så forbered deg på å ta både buss, bane og trikk, men det er litt av sjarmen tenker nå jeg. Freie universitet er også utrolig stort, så det kan fort ta 20 minutter å gå fra en klasse til en annen. Bli derfor med på orienteringsdagen i starten av semesteret slik at du får et overblikk.

Jeg vil påstå å si at Berlin er Europas kuleste by, her finner du alt og litt til. De første ukene måtte jeg finne ut av kollektivtransporten for å orientere meg, men etter at det er i boks og serverdighetene huket av, er det da Berlin å bli bra. Alle de ulike bydelene har noe å unikt ved seg, og det er alltid noe å finne på til alle døgnets tider.


Bustad

Jeg vil anbefale å lete etter leilighet så tidlig som mulig dersom man ønsker å bo privat. Bydelene jeg kan anbefale dersom man ikke ønsker å bo på studentboligene er Neukölln, Kreuzberg, Moabit, Prenzlauer berg og Friedrichshain.

Sosialt miljø

Bli med på det som er å bli med på av regi av skolen de første ukene. Å dra på utveksling blir litt som å mingle i fadderuken da du begynte å studere, og det er gjerne de du møter den første uken du vil ha kontakt med resten av semesteret. Jeg møtte majoriteten av mine venner på en båttur i regi av Erasmus. Jeg kan anbefale deg å melde deg inn i International club som arrangerer masse ulike eventer og turer man kan bli med på for en billig penge i løpet av semesteret. Det kan også være et stort pluss å ta Erasmus fag, da klassene er fulle av utvekslingselever fra hele verden. Jeg fant det noe vanskelig å bli kjent med tyskere, men dette var nok på grunn av mine manglende tyskkunnskaper og fagvalg. Og dersom du velger å bo på studentboligene vil du garantert bli kjent med andre fra skolen. Det blir til hva man gjør det til selv, søk kontakt og bli med på ting. Utvekslingselever er nok de mest imøtekommende menneskene jeg noensinne har møtt.

Høst 2017 - Medisinstudiet

Høst 2017 - Medisinstudiet

01.10.2017 - 28.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

I starten kan det virke litt overveldende med all informasjonen og alt som må gjøres, men man kommer i mål! Det kan være lurt å bestille time for Anmeldung noen måneder før man reiser ned. For tips om bosted, se eget avsnitt. Siden semesteret varte ut på nyåret og eksamen var i midten av februar, måtte jeg ta et fag ved UiB som innpass for elektivt emne. Jeg gjorde dette i forkant av utvekslingen. Siden jeg var den første som dro til Berlin etter at UiB gikk over til den nye studieplanen, var det en del ting som var uavklart da jeg dro ned, bla. praksis i BUP og muntlig samtale i genetikk. Til fremtidige studenter ville jeg kanskje ha prøvd å få disse tingene unnagjort før utvekslingen, noe som ikke var mulig for meg. Hvis jeg skulle ha gjort det igjen, ville jeg har skaffet meg en tysk tandempartner i Bergen i månedene før utvekslingen.

Undervisningsformer

Læreplanmålene var veldig detaljerte og tydelige, noe som var et stort pluss og gjorde det lettere å lese til eksamen. Jeg hadde stort sett minst en obligatorisk undervisningsaktivitet hver dag. Alt var obligatorisk med unntak av forelesningene. Forelesningene varer 1,5 time uten pause, men det venner man seg fort til. Forelesningene var ofte gode og systematiske. Man er delt inn i POL-grupper på ca. 5 studenter, og disse har man stort sett all undervisning sammen med. For noen av undervisningsformene slås flere POL-grupper sammen. Dette gjør at man har mye undervisning med de samme studentene, slik at man blir godt kjent. Jeg hadde forelesninger mandag og tirsdag. Vi hadde også seminarer disse dagene, som på mange måter er forelesninger i mindre grupper med noe mer interaksjon mellom studentene og underviseren. Vi hadde også et format kalt PWA, hvor vi øvde på noen praktiske ferdigheter, men dette var relativt begrenset. En gang i uken hadde vi (inntil) 4 timer med SPUPNU, hvor vi snakket med pasienter på ulike avdelinger. Vi var som regel minst to hos hver pasient, så det ble lite individuell kontakt med pasienter. Etterpå diskuterte vi pasientene med en lege på post. Dette var den eneste gangen jeg så pasienter under utvekslingen, så det er lite praksis i Berlin. Vi hadde også KIT, som var kommunikasjonstrening med rollespill og profesjonelle skuespillere som spilte pasienter. Hver fredag hadde vi IA-Fälle og POL. Under IA-Fälle var vi rundt 20 studenter og en lege, og vi snakket om pasientene vi hadde møtt på post den uka. Under POL løste vi en stor caseoppgave som var relevant for modulen vi hadde. Vi var rundt åtte studenter og en lege. Vi stilte relevante spørsmål og sa hva vi ville ha gjort for å finne ut hva diagnosen var, og legen svarte på spørsmålene våre ut fra en casebeskrivelse/fasit. Dette var et veldig nyttig og bra undervisningsopplegg. Man får utdelt et ”Anwesenheitskarte” (tjenestekort), og dette praktiseres strengt. Det er satt en grense for hvor mye obligatorisk undervisning man kan droppe og likevel få modulen godkjent. Hvis man vil bytte noen obligatoriske økter, må dette gjøres tidlig hos administrasjonen. Det er ikke mulig å bytte internt med andre studenter slik vi er vant med fra Bergen. I eksamensperioden brukte jeg ”Ausarbeitungen”, som er kompendier laget av studenter. De sendes rundt mellom studentene og inneholder sammendrag av alle undervisningsøktene og tilleggsmateriale som dekker læringsmålene. Jeg fant ut at det eksisterer slike kompendier litt sent, så derfor opplyser jeg om det her til fremtidige studenter. Jeg abonnerte også på den tyske nettsiden AMBOSS, som kan sammenliknes med NEL. Et annet tips er å spørre de tyske studentene om Olmen. På eksamensdagen har man en multiple choice-test for hver modul. Hver test varer i 1 time, og man har 15 minutters pause mellom hver test.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg måtte ta modul 33, 34, 35 og 36. Hver modul varte tre uker. Modul 36 handlet om geriatri/palliasjon/rettsmedisin og var ikke relevant for å få semesteret godkjent av UiB. Jeg prøvde på forhånd å bytte denne modulen mot fire ukers praksis i gyn og ped, men på Charité må man ta alle modulene for ett semester. Dette gjorde at det ble mer tungvint å dra på utveksling. Jeg måtte ta to uker praksis i gyn og to uker praksis i ped etter hjemkomsten i februar, og dermed røk hele perioden som var satt av til særoppgaven (siden en del av den perioden også gikk med til eksamensperiode i Berlin). Modul 35 handler om kjønnsspesifikke sykdommer og dekket urologi, venerologi, noe gynekologi og en del kjønnsspesifikk patologi. Denne modulen innebar dermed en del repetisjon av emner jeg allerede hadde hatt i Bergen. Modul 33 og 34 inneholdt mye nytt stoff. Det føltes litt lite ut med bare tre uker med pediatri og tre uker med gynekologi/obstetrikk, men jeg lærte mye disse ukene. Jeg hadde laget en avtale med Charité om at jeg ville få studiepoengene for modul 36 selv om jeg strøk til eksamen så lenge jeg gjorde de obligatoriske aktivitetene. Jeg fikk forhåndsgodkjenning for modul 36 som elektivt emne hvis man ønsker å benytte seg av denne muligheten. Selv valgte jeg heller å ha mer tid til å prioritere de tre andre modulene og oppleve Berlin. De tyske studentene i 9. semester må også ta modul 37, som går over to uker etter at de andre modulene er ferdige. Denne modulen er ikke relevant for utvekslingsstudentene. De har også en uke med OSCE, som utvekslingsstudentene heller ikke må ta. Dette førte til at jeg hadde tre ekstra uker til selvstudium før eksamen! Som nevnt får man ikke tatt genetikk eller BUP i Berlin.

Fagleg utbyte og språk

Studiet i Berlin er annerledes lagt opp enn i Bergen. Semesteret bestod av mye teori, og lite praksis. De tyske studentene må ta praksis i feriene sine. Dette kompliserte ting siden mine medkullinger i Bergen hadde 7 ukers praksis i gyn, ped og BUP underveis i semesteret. Charité har større fokus på kommunikasjonsferdigheter og myke emner som medisinsk sosiologi enn det vi har i Bergen, noe jeg syntes det var interessant å oppleve. Jeg tok et 4 ukers intensivt studieforberedende språkkurs ved Humboldt før semesterstart. Derfor reiste jeg ned til Berlin i starten av september. Jeg syntes språkkurset var en fin og myk overgang til livet i Berlin. Jeg fikk venner på språkkurset, som jeg fortsatte å treffe jevnlig under utvekslingen. Det gikk overraskende greit å forstå forelesningene etc. på tysk. Det var mer utfordrende å snakke selv i medisinske sammenhenger, men dette gikk bedre og bedre. De tyske studentene var veldig behjelpelige med språk og andre ting, og jeg følte meg godt ivaretatt fra første stund. Medisinstudenter ved Charité holder et språkkurs over to helger med medisinsk vokabular og språk man trenger for å ta opp anamnese og undersøke pasienter. Dette var et nyttig kurs å få med seg. Kurset ble fullt ila. noen timer, så det er lurt å melde seg på raskt.

Universitetsområdet og byen

Charité består av flere sykehus/campuser. Jeg hadde undervisning fordelt på tre av dem, og det er relativt store avstander mellom de ulike campusene. Vi kunne ha undervisning på en campus før lunsj og en annen campus etter lunsj. Det tok ca. 30 min å reise mellom campusene med kollektivtransport. Vi pleide å være en gjeng som slo følge, slik at campusbyttet ble en både hyggelig og sosial aktivitet. Campusene og sykehusene er store, og det er mange bygg og rom å sette seg inn i starten. Derfor var det greit å ha tyske studenter å slå følge med. Jeg kan varmt anbefale Mensa Nord på Campus Mitte, som har veldig god og billig varm lunsj. Jeg likte å lese på Grimm-Bibliothek nær Friedrichstrasse i eksamensperioden, men her fylles det fort opp med studenter. Berlin er en fantastisk by! Uansett hva man er interessert i, vil man finne et miljø for det i Berlin. Berlin består av mange bydeler med helt forskjellig personlighet og atmosfære. Byen er grønn og mangfoldig. Og sammenliknet med Bergen er det knapt regn (selv om alle klager over at vinteren i Berlin er så forferdelig). Det er veldig store avstander og mye å utforske, så det er helt umulig å bli kjent overalt på et halvt år. Sammenliknet med andre storbyer og hovedsteder er Berlin relativt billig. Som norsk student i Berlin og mottaker av både Erasmus-stipend og språkstipend fra lånekassen, endte jeg opp med et veldig behagelig studentliv.

Bustad

Å finne bosted i Berlin kan være litt vanskelig. Jeg visste at jeg ville bo i en WG og ikke studentbolig, så jeg har kun erfaring med WG. Jeg prøvde websiden wg-gesucht.de, men her er det mange om beinet og man må ofte være tidlig ute med å sende melding slik at dette potensielt kan ta ganske mye tid. Et annet alternativ er å bruke Facebook-grupper som ”Norsk i Berlin” og ”Charité Modellstudiengang Medizin” etc. Jeg fant mitt bosted gjennom sistnevnte Facebook-gruppe, hvor medisinstudenter på Charité av og til legger ut annonser om ledige rom i WG. Jeg var kjempeheldig og fikk framleie rommet til en annen medisinstudent i en Altbau nær Kastanienallee. Berlin er en så stor by at man nok lett må regne med en del tid til transport uansett hvor man bor.

Sosialt miljø

Det var veldig greit å komme til Berlin for vintersemesteret ettersom de tyske medisinstudentene settes sammen i nye POL-grupper i oktober som går over et helt år. Siden kullene er så store, kjenner heller ikke de tyske studentene hverandre fra før. Det gjør at alle er innstilt på å bli kjent med de andre i gruppen, noe som gjorde at jeg følte meg som en del av miljøet helt fra starten. Jeg var også med på noen ERASMUS-tilstelninger, særlig i starten. Disse arrangeres av Erasmix ved Charité. Dette var en super måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Vi hadde også en WhatsApp-gruppe hvor folk foreslo ting og det var lett å hive seg med. Mange av utvekslingsstudentene er der for et helt år fra og med vinterhalvåret. Da jeg kom i oktober var alle nye i Berlin og det var lett å komme i kontakt med folk. I tillegg arrangerer Erasmus-Freunde, en gruppe bestående av eldre damer, en gratis kulturell aktivitet i måneden for utvekslingsstudentene. Jeg fikk med meg tre kunstmuseer og Bachs juleoriatorium. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med utvekslingen til Berlin, og ville ha gjort det igjen selv om undervisningen ikke matchet helt med Bergen og det derfor er litt jobb å få det til. Jeg møtte masse hyggelige folk, forbedret tysken min, og fikk mange nye perspektiver og et unikt innblikk i et annerledes helsevesen. For meg var det viktig å dra til Berlin, men det kan hende at det er lettere å dra til andre byer i Tyskland.

Høst 2017 - Medisinstudiet

Høst 2017 - Medisinstudiet

05.10.2017 - 15.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Bevar roen!! Du kommer til å få masse informasjon fra universitetet i Berlin, noe som kan virke ganske så overveldende. Det falt veldig på plass for meg etter informasjonsmøtene når jeg ankom Berlin.
Det eneste jeg anbefaler deg å ha organisert på forhånd er et sted og bo og eventuelt en time hos Bürgeramt.
Jeg hadde et nettverk fra før i Berlin, så jeg valgte å ikke melde meg på Erasmix-programmet. Men jeg har hørt mye bra om det, så det kan være lurt dersom du er helt ny til byen.
Miljøet på studiet er stort, og derfor også noe anonymt, derfor er det enda viktigere å bli kjent med medstudenter via Erasmustilbud.

Undervisningsformer

Forelesninger er 90 minutter lange – UTEN PAUSE! De er ikke obligatoriske og det virker ikke som om de tyske medisinstudentene er så glad i å gå på forelesningene. Jeg selv fikk ganske godt utbytte av de fleste.
Alt annet på timeplanen din er obligatorisk, det krever underskrift av både læreren på ditt ark (som du får utdelt av koordinator for Erasmus) og du må skrive under på arket til læreren. Du kan gå glipp av 6 poeng, generelt gir alt 2 poent, bortsett fra noe som heter SPU+PNU (6 poeng). KIT er alltid obligatorisk, ikke mulighet til å droppe det.
POL står for problem orientated learning, her jobber man seg steg for steg gjennom en sykehistorie. Det er også denne gruppen som følger deg på alt annet som er obligatorisk.
SPU+PNU er pasientnær læring i små gruppen, litt som klinikk i Norge.
IA-fälle, her går man gjennom pasienter man har hatt i SPU+PNU.
KIT, er kommunikasjonstrening, ofte med skuespillere. Minnet meg veldig om Haraldsplass, litt tiltak, men du blir god til å gi tilbakemeldinger. Husk at tyskere kan være ganske så direkte, ikke ta kritikken du får for alvorlig.

OBS! Dersom du på forhånd vet at det er noen dager du ikke kan delta i undervisning i, skriv det til internasjonalt ansvarlig ved Charité, det er ganske stress å flytte rundt på obligatorisk undervisning, ikke som i Norge hvor man kan (og det oppfordres til) å bytte innbyrdes.

Vurdering av emnetilbodet

M33: Neonatologi og fødselshjelp, undervisningen i dette faget var utrolig bra. Veldig mye undervisning på tvers av fag, ofte med to forelesere fra forskjellige fagfelt tilstede i både forelesninger og seminarer. En merket at de var veldig interessert i å lære bort.
M34: Pediatri, her rases det gjennom pediatri. Jeg begynte med dette modulet og følte at det var alt for mye informasjon på kort tid. Synes generelt ikke denne modulen var så veldig bra, men det var en del seminarer som var nyttige.
M35: Kjønnsspesifikke sykdommer, dvs gyn og uro. Den første uken var preget av undervisning i kjønnsforskjeller, mye snakk og lite informasjon. Men de andre to ukene var veldig nyttige. Jeg synes det var spesielt gøy med urologi, da det er et fag som kommer litt for kort i Norge. Urologi er ikke bare penis og prostata!

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte varierte fra modul til modul, men de er veldig flinke til å undervise det nyeste av det nye, så du kan være sikker på at dersom det har vært forandring i faget, så er foliene oppdatert. Selv hadde jeg ønsket meg mer praksis, men da de er på vei over i enda en ny studieplan var det ikke mulig å droppe M36, som ikke kreves av Universitetet i Bergen. Det endte derfor dermed at jeg måtte ta praksis når jeg kom tilbake til Bergen. Det kan altså hende at det er mer nyttig å dra til en annen by, med mindre du absolutt vil til Berlin (sånn som jeg).
Nå det gjelder språk så anbefaler jeg nok alle som ikke har tysk som morsmål å ta et språkkurs. Det går fort i undervisningen og det er mange ord som du neppe har lært på videregående. I tillegg er det en god mulighet for å bli kjent med folk og danne seg et nettverk tidlig.

Universitetsområdet og byen

Det viktigste å nevne her er at Berlin er STORT og at Charité har tre campuser. Det gjør med andre ord ikke så stor forskjell på hvor du finner deg et sted å bo, du må uansett flytte på deg.
Campusene er CCM i Mitte, CVK i Wedding og CBF i Steglitz. I mor-barn var vi mest i CCM og CVK, bare noen dager i CBF, som er langt unna alt. Anbefaler deg altså ikke å finne deg et sted i nærheten av CBF, men heller Mitte eller Wedding.

Berlin, hva skal jeg si.. Byen er skitten, folka er frekke og uhøflige, 90% røyker men allikevel kommer du til å forelske deg i byen. Det tar tid å bli kjent med byen, den er stor og forandrer seg stadig. Skaff deg en sykkel, delta på alt du er invitert på og bare nyt storbylivet.

Bustad

Som sagt tidligere, så er boligmarkedet veldig presset i Berlin. Du får tilsendt en del informasjon om hvor du kan finne leiligheter og kollektiv, vær ute i god tid og vær forberedt på at det tar tid før du finner noe.

Sosialt miljø

Da jeg har tysk som morsmål valgte jeg ikke å ta språkkurs, men jeg tror det er her man finner sine første venner for semesteret. Jeg hadde et nettverk i Berlin fra før, så jeg var ikke så avhengig av å møte nye folk via Erasmix eller språkkurs.
Miljøet på medisinstudiet er stort og derav og anonymt, men POL-gruppen er et god utgangspunkt for å blir kjent med medstudenter.
Utover det har jeg ikke så veldig mye å anbefale, men jeg vet at det finnes flere forskjellige organisasjoner man kan være del av. Ikke gi opp, dersom du føler at det er vanskelig å komme i kontakt med folk!

Geografi, bachelor H2017

Geografi, bachelor H2017

01.09.2017 - 01.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er en fordel å kunne tysk før man kommer ned. Veldig lite er oversatt til engelsk og man får stort sett hjelp av Erasmusveileder som ofte er en professor. Det kan bli litt slitsom om man alltid må løpe til han/henne.

Erasmusavtalene gjelder for et spesifikt fag/studie. Om det er snakk om et spesifikt studie på et spesifikt institutt så hold deg til det. Man ender med å bli litt kasteball om man går utenfor.

Ikke forvent at Erasmuskontoret kan så mye mer en det som spesifikk står i avtalen. Veldig ofte har jeg fått svaret "det går nok bra" og "vi skal hjelpe deg". Det har sjeldent gått bra og jeg har ikke fått hjelp. Snakk med instituttet og Erasmuskoordinator på instituttet.

Undervisningsformer

Seminar, forelesninger og alt har obligatorisk oppmøte. Altså, lite fleksibilitet om du velger fag nært opp mot helgene. Seminarene er ikke knyttet opp til en spesifikk så du bør ha litt oversikt over tema før du melder deg på.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bra. Men de har et begrenset antall fag på engelsk og i disse fagene er det et begrenset antall plasser, noe som betyr at det ikke er sikkert du får det du vil. Hvis du snakker tysk har du selvfølgelig mye mer å velge i.

Fagleg utbyte og språk

Jeg endte opp med å melde meg opp til populære fag, noe som gjorde at plassene ble trukket. Dermed mistet jeg halvparten av fagene jeg hadde tenk til å ta. Da endte jeg opp med fag hvor jeg hadde lite forkunnskap eller interesse for. Tyskkursene er veldig bra, de er ofte på 10 poeng eller mer.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er enormt, det finnes også deler av universitetet som ligger i andre bydeler. Tilgang til lesesaler og datamaskiner er overraskende dårlig til å være et så stort universitet. Byen er fantastisk!

Bustad

Anbefaler deg å ta deg tid til å finne en bolig på det private markedet. Jeg har bodd både privat og i studentbolig. Studentboligene er i utrolig dårlig stand. Du vil nok heller ikke finne en studentbolig i nærheten av universitetet. Husk å finne ditt institutt, det kan ta opp til en time å krysse byen på morgen.

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø, utrolig mange flotte Erasmus-studenter, mange "Expats" og et usannsynlig stort aktivitetstilbud. Kom i gang med noe så fort du kan!

2017

Vår 2017 - BASV-SAPO

Vår 2017 - BASV-SAPO

15.03.2017 - 15.08.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg var på Freie Universität i Berlin, jeg bodde privat i mitt opphold, og det kan være veldig gøy, leiligheter kan man finne på "wg-gesucht.de". Men det virker som man kanskje har et større sosialt miljø om man bor i studentboligene. De er derimot svært langt unna sentrum og alt liv ellers. Det er en sak man må tenke på.

Jeg anbefaler også at man går på tyskkurset Freie tilbyr, uavhengig av om man skal studere på tysk eller ikke. Her møter man mange andre studenter, og det er svært nyttig.

Undervisningsformer

Det er seminarer og forelesninger, og som utvekslingselev kan du velge å gjøre det ene uten den andre.

Vurdering av emnetilbodet

Et svært godt emnetilbud, stort utvalg med gode lærere og forelesere. Derimot er studieåret ganske håpløst og gjør det å motta karakterer vanskelig ettersom noen karakterer får du ikke før i oktober, når du er ferdig i juli.

Fagleg utbyte og språk

Det er litt det du gjør det til. Det er ikke mye obligatorisk, men jeg anbefaler at man tar Erasmus-fagene ettersom det gjør hele karakterprosessen lettere.

Universitetsområdet og byen

Berlin er en nydelig by som kan anbefales, men den er og veldig stor og kan føles fremmedgjørende.

Bustad

se praktiske tips.

Sosialt miljø

Berlin er en sosial by, det er lett å bli kjent med folk om man legger vekk litt norsk blyghet og slenger seg på.

Medisinstudiet - Vår 2017 - Freie Universität Berlin

Medisinstudiet - Vår 2017 - Freie Universität Berlin

01.04.2017 - 01.08.2017

Førebuingar/praktiske tips

I Tyskland gjelder det å forberede alt i god tid, den tyske orden kommer tydeligst til syne i hvordan alle dokumenter må stemples, signeres og kopieres flerfoldige ganger. Sett deg godt inn i Charitè sitt "Starthilfe"-hefte slik at du unngår å spørre om ting som står der - for sammen med å unngå å bruke høflig tiltaleform (Sehr geehrte Frau/Herr Et Eller Annet) er dette kardinaltabber.

Meld deg på for å få en Erasmus-fadder, et meget godt tilbud.

Undervisningsformer

Forelesninger: 90 min. uten pause. Ikke obligatorisk, og derfor ofte labert oppmøte (15-20). De fleste er faktisk ganske nyttige.
Seminarer: Obligatorisk, grupper på 10-15. Ofte litt mer fordypende i et tema.
POL: Obligatorisk. Problembasert læring hvor man jobber seg steg for steg gjennom en case. Skikkelig gøy og lærerikt om man er i en god gruppe (Alle deles i såkalte POL-grupper, på alt fra 2-8 studenter, disse gjør du så å si alt med).
SPU/PNU: Obligatorisk. Pasientnær læring med små grupper - den (lille) praksisen du får. Veldig variabel ift hvem som underviser og hvem du er med, men med potensiale.
IA-fälle: Obligatorisk. Presentasjon og diskusjon av pasienter du har sett i SPU/PNU.
KIT: Obligatorisk (Her må du faktisk være på ALLE!!!). Kommunikasjonstrening, ofte med skuespiller-pasienter. Relativt ubrukelig.

Vurdering av emnetilbodet

M29: ØNH, øye - relativt svakt tilbud med overfladisk og ustrukturert behandling av de fleste temaer, spesielt øye.
M30: Nevro - Et sterkt tilbud, veldig avhengig av god SPU/PNU.
M31: Psykiatri - et krevende fag å ha på tysk, men godt strukturert og gjennomført.

Fagleg utbyte og språk

Generelt gjelder at en del sentrale tema (f.eks Glaukom i øye) allerede har blitt undervist tidligere og derfor ikke dekkes igjen. Regn med litt merarbeid. Regn også med å stusse over den tyske fascinasjon for spesifikke medikamentnavn (På tysk!) og deres dosering. En investering i Nett-håndboken "Amboss" fra Miamed anbefales på det sterkeste - her fins en oversiktlig og god fremstilling av det meste, man trenger lite pensum utover dette.

Universitetsområdet og byen

Charitè har tre campuser: CCM i Mitte (med den beste kantinen), CVK i Wedding og CBF i Steglitz. Sistnevnte er langt unna det meste, men et yndet sted å undervise i ØNH (Modul 29), Nevro (Modul 30) og Psykiatri (Modul 31).
Man kan ha nøyaktig 15% fravær fra obligatoriske ting, selv om International Office kanskje forteller deg annet. Unntaket er KIT, der må man være på alt. Oghusk - denne grensen er streng, og å flytte på obligatoriske arrangementer er slitsom og krever den allerede beskrevede innsats i tysk orden.

Byen ellers er fantastisk - stor, pulserende og alltid med noe nytt på lager. Å begynne å liste opp ting man må se er meningsløst - din første investering bør være en sykkel som du kan legge ut på oppdagelsesreise med.

Bustad

Let etter husrom så tidlig som mulig, leiemarkedet er hett i Berlin og Erasmus-studenter er ikke så godt likt. Ikke glem at AirBNB er et mulig sted, også for å finne langtidsleie. De fleste områder er fine å leve i, spesielt Kreuzberg og Prenslauer Berg er godt likt.

Sosialt miljø

Sosialt (og språklig) sett vil jeg anbefale å investere tid i et språkkurs før selve semesteret - her møter man mange i samme situasjon som en selv. Personlig tok jeg et gjennom Humboldt-Universitet, og var meget fornøyd. Ellers har Charitè sin egen relativt lille gruppe for studenter (Erasmix) og Humboldt Universitet har en STOR (Orbis). Her er det utrolig enkelt å treffe folk, spesielt hvis man er glad i tysk øl.

Å finne tyske medstudenter kan være mer problematisk, men POL-gruppen er et godt utgangspunkt! Ellers kan jeg også anbefale Humboldt sin sportsatsing (Hochschulsport) med alle (faktisk alle) mulige aktiviteter, og Charite Chor Berlin, et nær profesjonelt kor med en overvekt av medisinstudenter.

16-17 BA sammenliknende politikk

16-17 BA sammenliknende politikk

15.08.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Orienter deg godt på Freie Universitetet sine hjemmesider. Er et hav av fag og kan være ganske overveldende om man ikke har vært på hjemmesidene i forkant.

Undervisningsformer

Forelesninger og seminarundervisning. Var også på utflukter i noen fag.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig stort og bredt. Veldig fornøyd med emnetilbudet, men kunne blitt bedre informert av Freie Universitetet.

Fagleg utbyte og språk

Stort språklig utbytte da jeg hadde 70% av fagene på tysk. Det faglige utbyttet vil jeg ikke si var det største da jeg hadde veldig mange fag (7 i semesteret) som ikke gikk så i dybden som ved Universitetet i Bergen. Jeg vil heller si jeg fikk veldig stort kulturelt utbytte ved å samarbeide med studenter fra hele Europa.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet lå ganske usentralt til, men i et veldig hyggelig bostedsområde som heter Dahlem. Berlin er en fantastisk by å bo i som student. Jeg anbefaler å bo i Berlin også pendle ut til universitetet.

Bustad

Det var relativt enkelt for meg å finne bolig. Betalte 500 euro i måneden for en fin delt leilighet i sentrale Berlin. Mange av de andre ERASMUS studentene bodde på dorms og betalte bare 250 euro i måneden. Dette anbefaler jeg ikke fordi man bor såpass langt unna sentrum av Berlin og ikke får hele opplevelsen.

Sosialt miljø

Veldig internasjonalt og spennende. Freie Universitetet har mange utvekslingsstudenter og mulighetene for å finne noen å komme overens med et store.

2016

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 31.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Få tak i all info angående semesterstart og påloggignsdatoer i god tid, dog ikke stress med å klikke deg rundt på sidene her, da alt blir tidsnok forklart. Å få bolig før du flytter til Berlin er et hot tips. Hør med venner og bekjente, og meld deg inn i FB-grupper som "Nordmenn i Berlin" etc. og spør folk der på praktiske ting ang. bosted, Bürgeramt etc. Skal du melde deg hos Bürgeramt, så book termin nærmest før du drar, da de har lange køer pga. flyktningskrisen.

Undervisningsformer

Intensivt med forelesninger og litt praktiske kurs i en mnd pr. Modul. Da utveklsingsstudenter fra UiB vanligvis bare tar ØNH og Øye, så har man bare 1 mnd med undervisning, og resten praksis. Anbefaler å søke praksisplass på sykehus i god tid før denne begynner, da svartiden fra klinikkene ofte er lang. Får du ikke svar etter noen uker, så ring eller send mail på nytt. Kan anbefale ØNH ved CVK og Øye ved Vivantes Klinikum Rudow. Da de tyske studentene har hatt en del ØNH og Øye tidligere, så ville jeg tatt en titt på undersøkelsesteknikker innen disse to fagene på egenhånd, da det "forventes" at man har hatt dette før. Dog da du skal ha mye praksis, har du nok av tid til å bli god på det.

Vurdering av emnetilbodet

Kunne gjerne ha fått lov til å ta Psykiatri også ved Charite, da praksis i 10 uker blir litt tørt i lengden.

Fagleg utbyte og språk

Lært ekstremt mye praktisk, fått opere mye og tilegne meg praktiske ferdigheter. Stort pluss. Spesielt på ØNH.

Universitetsområdet og byen

Berlin, what more to say?

Bustad

Kreuzberg, funker veldig bra. Multikulti.

Sosialt miljø

Litt vanskelig mtp at man er utvekslingsstudent, og hvis man bare har Modul 29, så ser man sine medstudenter i 1 mnd. før man har praksis og forsvinner igjen, dog er det nok av andre mennesker å bli venner med i Berlin, og kjenner du noen der fra før, så er det no stress.

2015/16 - BA sammenliknende politikk

2015/16 - BA sammenliknende politikk

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Dersom man ikke skal bo i studentbolig kan det være vanskelig å finne bolig, hvertfall permanent bolig. Mange bor en måned her og tre måneder der. Tyske universiteter er som regel ikke like digitalisert og "strukturerte" som norske. Frister, eksamensformer og antall innleveringer kan være veldig forskjellig fra fag til fag og jeg var avhengig av å snakke mye med underviser, veileder og medstudenter for å forstå systemet. Ta et eller to av fagene som blir tilbudt utvekslingsstudenter. Disse er både sosiale og lærerike og jeg likte spesielt godt å få en bredere forsåelse for byen jeg bodde i.

Undervisningsformer

De tilbød mest seminarundervisning ledet av PhDstudenter. Mye mer interaktivt og man måtte delta aktivt gjennom hele semesteret i form av diskusjoner, innleveringer og presentasjoner. Man måtte levere termpaper på slutten av semesteret i de fleste fag, men noen fag hadde også skriftlige eksamener. Disse var aldri mer enn 2 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bra. Dersom man snakker tysk er det et veldig bredt tilbud av emner, engelsk ikke så mange, men fortsatt godt nok. Det var heller ikke noe problem å ta emner på andre institutter / fakulteter. De tilbød også egne fag for utvekslingsstudenter som som regel handlet om Berlin. Disse kunne man også ta dersom tyskkunsskapene ikke var gode nok til å ta et ordinært universitettsfag på tysk, noe jeg synes bidro godt til å forbedre tyskkunsskapene mine.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte. Jeg er glad jeg slapp å ta obligatoriske emner her nede fordi det ga meg mer frihet til å forbedre språkkunnskaper og utforske nye fafeldt innenfor akademia. Universitetet tilbyr gratis språkkurs som gir studiepoeng og et et tandemprogram. Undervisere var behjelpelige dersom man ville skrive tester og termpapers på engelsk og ikke tysk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger et stykke utenfor sentrum, noe som gjør at det er litt reisetid. Godt kollektivtilbud gjør dette greiere. Byen er veldig veldig stor, så generelt må man regne med mye reisetid innad i byen.

Bustad

Bodde i privat leilighet i sentrum.

Sosialt miljø

Helt ok. Var arrangementer planlagt av erasmuskotoret på universitetet, men grunnet mange utvekslingsstudenter var det begrenset med plasser og det var derfor vanskelig å få plass. Det sosiale miljøet mitt var derfor utenfor universitetet. Det sosiale aspektet og universitetskultur er definitivt veldig ulikt fra en liten studentby som Bergen, noe det kan være greit å forberede seg på.

2015/16 - BA sammenliknende politikk

2015/16 - BA sammenliknende politikk

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne å se etter leilighet så tidlig som mulig, ettersom det er veldig mange som flytter til Berlin for tiden og det er også mulig at man må bytte leilighet opptil flere ganger. I tillegg kan det være lurt å skrive søknader på tysk fordi berliner er generelt litt skeptiske til utlendinger som bidrar til høyere leiepriser.

Undervisningsformer

På politiske institutt ved Freie univeristet er undervisningen delt inn i to ulike former, seminar og forelesning. Disse har ikke noe med hverandre å gjøre som det har i Bergen. Men heller er det rene fag som kun blir gjennomført som seminar. Forelesninger er som alltid en professor som foreleser. Mens i seminarene er det mye mer fokus på diskusjon og at hovedelen av undervisningen skal være drevet av studentene, dette variere veldig mye fra seminar til seminar. I seminarene må man ofte holde en presentasjon for resten av gruppen basert på pensumet, i noen skal du selv finne pensum til presentasjon. Når det kommer til eksamensformer har vanligvis forelesninger en totimers eksamen, og i seminarene skal man skrive en oppgave som ofte er mellom 3000-4500 ord. Alle fag er delt inn i to mulige poengsystem, man kan enten ta 7 eller 3 studiepoeng. 3 poeng betyr ofte bare å delta eventuelt ha en presentasjon, 7 poeng innebærer det samme som 3 poeng pluss en eksamen eller oppgave på 3000-4500 ord.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene er veldig ofte på Tysk også har de noen fag som går på engelsk (nok til at man kan ta alle fag på engelsk). Ettersom man tar enten 7 eller 3 studiepoeng per fag på Freie innebøre det at man må ta opptil seks fag per semester. Fagene er som følge av dette mer spesifikke og tar for seg mer tydlige områder og er ofte ikke like generelle som det kan være i bergen. Lesemengden per fag er også mye mindre enn i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Generelt vil jeg si at faglig variere Freie mye mer enn Bergen fra fag til fag, noen fag kan ha en godt underviser mens andre ikke i det hele tatt. Dette gjør at jeg føler man for et noe dårligere utbytte enn i Bergen. Når det kommer til språk er det mulig å ta språkkurs gratis hos univeristet under hele oppholdet, men man må ha fullført A2 nivå i tysk for å ta del i disse.

Universitetsområdet og byen

Universitet ligger litt uten for sentrum Berlin som betyr at det kan fort ta 30 til 60 min å komme seg dit. Bortsett fra det ligger universitetet fint til å har alt man trenger for å oppholdet seg der. Berlin er det som er det beste med å studere på Freie, byen har alt mulig å by på og nesten alle bydeler er interesante. Jeg vil ikke anbefal å bo i nærhetene av universitet siden det er noen av de kjedligeste områdene i byen i tillegg er det langt unna alt som skjer.

Bustad

Som allerede nevnt er det lurt å søke etter bolig så tidlig som mulig. Bydeler som er å anbefale er neukölln, kreuzberg, moabit, wedding, prenzlauer berg og friedrichshain. De to første er der jeg har opphold meg mest.

Sosialt miljø

Universitetet gjør ikke så mye for å introdusere erasmusstudenter til andre studenter på noen måte, så alt kommer egentlig ann på hva du selv gjør.

2015/16 - BA sammenliknende politikk

2015/16 - BA sammenliknende politikk

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg kunne ikke tysk før jeg flyttet til Berlin og dro derfor over 1 mnd før studiestart til Berlin for å ta forbredende tyskkurs. Forkurset på Freie Universität krever B1 nivå, noe jeg ikke hadde. Jeg måtte derfor ta kurs andre steder enn på universitet. Dette var en nedtur ettersom dette er et sted man møter andre som også er på utveksling på universitetet og man blir kjent med universitetet. Sikkert lurt å øve til denne testen før avreise. Det er mange språkskoler i sentrum og det kan være fint å møte andre utenfor universitetet også. Hvis du tar språkkurset på en godkjent skole tror jeg dette skal være dekket av lånekassen men det er krav til lengde og at det er før universitetet starter. Når universitetet på Freie startet tilbyr de A2 kurs.

Det er vanskelig å finne leilighet i Berlin, så ett tips er å starte leilighetjakten tidlig. Sjekk ut facebook-siden "Norsk i Berlin" der er det ofte nordmenn som leier ut leiligheten. Det kan være fint å ha en norsk utleier med tanke på kommunikasjon men også fordi de ofte ikke er så nøye på burgeramt (registrering på at du bor i berlin), tysk bankkort osv. Hvis ikke er Wg-gesucht et bra sted å søke. Ikke betal noe på forhånd, det er mange sleipinger... Ofte er det lurt å skrive på tysk selv om du ikke er så flink til å snakke tysk. Skriv personlige meldinger. De som legger ut annonser for ofte mange meldinger og det kan være veldig tilfeldig hvilke mail de velger å lese.

Undervisningsformer

På Freie Universität (FU) tilbyr de flest seminarer og ikke forelesninger som man er vant til fra Norge. Seminarene krever mer av studentene ettersom seminarlæreren i noen tilfeller kun er en ordstyrer. Seminarene kan derfor være kjempe engasjerende noenganger og andre ganger ikke så givende. I de fleste seminarene har seminarlederen/professoren en større rolle i seminaret med en power point presentasjon i en del av seminaret. Det er ofte mindre pensum og få bøker. Aktuelle artikler som går fort å lese. Du skal kritisere teksten og gå dypere inn i artiklen - hva er med? hva er ikke med?

Vurdering av emnetilbodet

På FU er det en lang lang liste med seminarer og forelesninger innenfor alle emner. Det er mange veldig spesifikke seminarer samt de som fanger bredt. Det er ikke så mange fag på engelsk, men mer enn nok innen statsvitenskap og historie. på FU har de et eget Amerika Institutt - JFK, som kun har undervisning på engelsk! Erasmus tilbyr også fag - disse fagene gir ofte mulighet til å utforske Berlin - innen kunst, historie og arkitektur. Pass på at undervisningen blir godkjent i din studieplan i Norge. Kravet er ofte at fagene ikke ligner andre fag du har tatt tidligere.

Fagleg utbyte og språk

Seminarene utfordrer! Du må ytre egne tanker og meninger om tekstene noe som en norsk passiv student som er kun vant til diskusjon i mindre grupper med andre medstudenter kan synes er veldig uvant. Men selv om man er litt passiv i starten lærer man masse av denne typen seminar. Man kan ikke sove på bakerste rad, men du aktiveres. Temaene er ofte veldig aktuelle, noe som jeg synes er veldig gøy!!!

Universitetsområdet og byen

FU ligger litt utenfor det store sentrummet av Berlin, men når man bor i Berlin blir man vant til å ta U - og S-bane og lærer å bruke tiden på banen godt. Når man først kommer ut til Dahlem der FU ligger er det helt fantastisk - mange parker og kafeer. og 2 stopp mer med ubanen kommer man til et vann der man kan bade. Det er rolig og stille, noe som er deilig når man bor midt i en stressende gate. Her får man fokus! SOm sagt blir man vant til å ta U - og S-bane for Berlin er en ENORM by. mye større i utstrekning enn andre europeiske byer. Mange holder seg for det meste i sitt nabolag. Lurt med sykkel, men man kommer ikke utenom turer på 40 min med U og Sbanen når man bor i Berlin. Ha med bok, lydbok, artikler, musikk, aviser og annet når du setter deg på banen så får du utnyttet tiden godt.

Bustad

Vanskelig å finne leilighet så start letingen tidlig. se sider som "norsk i berlin" , "svensker i berlin" og "dansker i berlin" - her annonserer tidligere nordmenn, svensker og dansker om leiligheter de eier eller har leid og som nå blir ledig. Det er ofte lett å forholde seg til andre nordmenn fordi de ikke krever samme type dokumentasjon osv. Prisene går opp og det er vanlig å betale 4000-5000 norske kroner pr. mnd. for bosted. Dette er dyrt til å være Berlin! På grunn av en stadig utskiftning i berlin og berlin som et populært reisemål har airbnb og korttidsleie blitt populært. Da kan den som leier inn tjene masse penger. Dette er et stort problem i Berlin og når du flytter her vil du helt sikkert høre om dette fenomenet kalt "gentrifisering". Fattige familier mister langstidskontrakter til fordel for airbnberne med oppsparte feriepenger. Ikke press prisene opp!

FU har studentboligere nær universitetet. hvis ikke er sentrum stort og hver del av byen har sin sjarm. Hvis du kjenner noen i berlin kan det være lurt å se på et sted i nærheten for å unngå mye t-banekjøring alene mellom dere. Neukölln, Moabit, Wedding er steder som blir mer og mer populære men hvor du fortsatt kan finne billige steder å bo. ikke alltid like sentralt. Mitte, F-hain, P-berg, schöneberg, kreutzberg er dyrere men sentrale. Charlottenburg er i utkanten.

Bo i nærheten av der du kommer til å henge, fordi alle bydelene har sin sjarm med barer, restauranter, klesbutikker, matbutikker, markeder osv.

Sosialt miljø

Få deg en tandemparter! Dette er lurt med tanke på språk og sosialt. FU kan hjelpe deg med dette eller skriv på siden norsk i berlin eller andre forumer på internett. FU har ikke så mange studentorganisasjoner som man lett kan melde seg opp til... men det er en HAUG av muligheter utenfor universitetet, det krever bare litt mer research. FU har et stort sportstilbud alt fra moderne dans til seiling til fotball. Dette er steder hvor man blir kjent med andre tyskere som studere på Uni. Vorkurset er en god mulighet til å bli kjent med folk, hvis du ikke kommer inn her kan tyskkurset som går ved siden av andre fag i semesteret en arena der man møter andre. Det er masse som skjer i berlin av teater, filmfestivaler, konserter, klubbeventer, diskusjoner, demonstrasjoner, matfestivaler osv osv. alltid noe å gjøre! Det er ikke farlig å gjøre disse tingene alene heller. Tyskere er ikke verdens mest åpne folk, men man må huske på at Berlin er en by full av ensomme personer som har flyttet hit uten et stort nettverk. de fleste er åpne for nye bekjentskap. ikke vær redd for å ta kontakt - det er masse aktiviteter å innivtere med seg nye bekjentskap!

Vår 2016 - BA i filosofi

Vår 2016 - BA i filosofi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er en hel del dokumenter som skal frem og tilbake, så jeg vil anbefale at man i startfasen av utvekslingsoppholdet setter seg inn i disse, og eventuelle tidsfrister for ting som signaturer osv. Det hjelper også stort å allerede ha en plass å bo, men dette kan være vanskelig. Kontakt eventuelt verts-universitetet og hør med dem.

Undervisningsformer

Jeg hadde kun seminarer/forelesninger, så det er vel rimelig likt som i Norge, men den store forskjellen jeg bemerket meg, var at man ikke nødvendigvis skilte mellom seminar og forelesning. Jeg hadde f.eks. to timer i uken med et spesifikt fag, der læreren først gjerne introduserte emnet for så å la det gli ut i en diskusjon mellom medelever. Det kommer selvfølgelig an på hvilket fag man skal studere.

Vurdering av emnetilbodet

For min del var emnetilbudet godt, det dekket i stor grad over de samme temaene som jeg kan studere ved UiB. Ikke noe bemerkelsesverdig på den front.

Fagleg utbyte og språk

Jeg personlig ble mye flinkere i språket, som i mitt tilfelle var tysk. Ens faglige utbytte kommer nok an på hvor god man er i det aktuelle språket, men man kommer seg også fort inn i det. Jeg anbefaler sterkt å ta et språkkurs ved siden av hvis man er usikker. Dette ble ved mitt universitet tilbudt i starten. Det går også an å ta et forberedelseskurs, for meg tok det 6 uker, med intensivt arbeid for å forberede deg på hovedundervisningen.

Universitetsområdet og byen

Jeg var i Berlin, en by jeg har vært i mange ganger før, og forsåvidt er veldig glad i. Byen kan vel sies å være en av Europas "hovedstader", og jeg synes virkelig at den er fantastisk. Universitetsområdet var også fint, om enn ikke langt unna (for meg, vel og merke). Jeg studerte ved Freie Universität Berlin, og det ligger litt utenfor selve bykjernen, noe som jeg synes var fint. Det er også en utrolig stor plass, så avhengig av ved hvilke bygg man studerer, kan det ta lang tid å finne frem. Dette kommer man seg uansett fort inn i.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet som kjæresten min allerede leier, så jeg vet ikke hvor relevant min erfaring her er. Et råd jeg kan gi er kanskje å forsøke å finne et sted å bo før man reiser ned, ettersom jeg fant det meget hjelpsomt.

Sosialt miljø

Berlin har vel stort sett alle type kulturer og folk en kan ønske seg, og kanskje enda flere man ikke ønsker seg, så der er det noe å finne for enhver. Jeg er overbevist om at alle, uansett, kan finne sin greie der, og det synes jeg egentlig er ganske kult. Hver gang jeg reiser til Berlin, og kanskje spesielt nå etter at jeg har bodd der, slår det meg alltid hvor befriende det føles, og hvor avslappet folk er. Uansett hvem du er, garanterer jeg at det er noe for deg i Berlin.

2015

Haust 2015 - BA i historie

Haust 2015 - BA i historie

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å komme litt før semesteret starter, da har man tid til å bli kjent med universitetsområdet og byen, og finne lureste løsninger på hvordan komme seg til og fra. Det jeg og fant ut er lurt, er å få tak i en internettleverandør som ikke kommer via universitetet, hvis det da ikke er eduroam. Der jeg bodde(Goerzallee) ble vi lurt, og jeg mistet mye tid og penger på et internett som ikke fungerte i leiligheten. Det fungerte i noen etasjer, men for de fleste fungerte det ikke. Ellers er det lurt å lære seg U- og S-Bahn-kartet og bussene, det kommer an på hvor du bor. Det er lurt å ta med noe bestikk og tallerkener, det er ikke sikkert du får det i leiligheten du bor i.

Undervisningsformer

Som student der nede hadde jeg fag som hadde en blanding av seminar og forelesning. Andre studenter jeg snakket med tok bare forelesningsfag eller bare seminarfag. Forelesningene var i firetimerspuljer og vi hadde en halvtime fri midt i forelesningen. Vanligvis hadde vi forelesning første del og diskusjon andre del. Det var litt tøft å ha så lange forelesninger, men det gav oss tid til å la alle være med i diskusjonene.

Vurdering av emnetilbodet

Da jeg skulle velge fag som historiestudent, fikk jeg valget mellom mange forskjellige fag. Dessverre overlappet mange historiefagene der nede de vi hadde hjemme. Siden jeg tok dette semesteret som frie studiepoeng kunne jeg velge litt fritt slik jeg ville. Vi fikk til og med beskjed at vi kunne bare møte opp på forelesninger og snakke med professorene om vi ønsket å ta fag som ikke stod på listen over fagene vi kunne ta. Jeg tok to forskjellige språkkurs, et religionsvitenskapsfag og et samfunnsvitenskap fag om Berlin. Noe jeg er veldig fornøyd med. Det som var spesielt kjekt med fagene jeg tok var gjesteforelesere og det at professorene våre tok oss med rundt i byen på byvandring, teater, besøk i religiøse templer og mye mer.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte å ta all undervisning der nede på tysk, for å teste meg selv. Jeg skal innrømme at det var litt skummelt i begynnelsen da jeg ikke hadde brukt tysk på nærmere fire år. Gjennom fagene fikk jeg lære mye om historien til Tyskland og Berlin, og lærte om forskjellige religioner som er representert i landet. Det eneste som var litt problematisk med fagene jeg tok var språknivået på studentene. Det var de som nesten ikke kunne noe tysk fra før av, og så var det de som snakket nesten flytende. Det var litt problematisk i begynnelsen, men mot slutten var nesten alle i stand til å ha en diskusjon om fagene vi tok.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet til Freie Universität var kjempestort. Jeg fikk ikke sett alt som de hadde å tilby på området i løpet av de fem månedene jeg var der, men jeg gikk mye rundt og fikk sett mye. Biblioteket var et sted hvor jeg tilbrakte mye av tiden, spesielt opp mot eksamensperioden. De hadde mange små caféer rundt på området hvor vi pleide å ta pauser, og vi traff alltid bekjente eller ble kjent med nye mennesker.
Berlin er en flott by å bo i. Det var så mye man kunne se, så mange museer, landemerker, grafitti, arkitektur og mye mer. Det var altfor lite tid til å bli kjent med hele byen, men jeg fikk sett mye. Jeg vil anbefale folk å bare gå rundt i gatene og se, smake på forskjellig mat, gå på konserter og loppemarkeder.

Bustad

Jeg valgte å bo på et studenthjem 20 minutter unna Freie Universität. Jeg bodde med fem andre Erasmus-studenter, og vi laget oss et hjem sammen. Kjøkkenet var stedet hvor vi tilbrakte mesteparten av tiden hjemme. Jeg bodde med folk fra Tsjekkia, Irland, Hellas, Portugal og Baskenland. Jeg lærte mye om forskjellige land som jeg ikke hadde lært hvis jeg hadde valgt å bo i en leilighet inne i byen. Leiligeheten vi bodde i var liten, og det var trangt om plassen, men vi gjorde det beste ut av det alle sammen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på både universitetet og på studenthjemmet var flott. Jeg ble kjent med folk fra mange forskjellige nasjonaliteter, noe jeg kommer til å ta med meg videre. Har allerede fått besøk av en av venninnene mine, og holder oppe kontakten enda. Vi bodde i en blokk hvor det bare var Erasmus-studenter, så vi fikk et tett forhold til nesten alle. Totalt var det tre blokker med en god blanding av utvekslingsstudenter og studenter fra Tyskland. Første uken min var det BBQ-kveld som ble arrangert av studenter fra de andre blokkene og vi hadde mange slike arrangementer hvor vi fant på ting sammen. Siden vi bare var Erasmus-studenter var jeg litt redd for at vi bare kom til å snakke på engelsk, men jeg ble kjent med en østerriker som hjalp meg med tysken, og de jeg ble kjent med ville alle prøve å snakke tysk med hverandre.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 01.08.2015

Førebuingar/praktiske tips

Dersom systemene til Charité forblir uforandret, er dette potensielt nyttig informasjon når du har blitt immatrikulert ved Charité. _______________________________________________________________________________________________ Planlegging: Det planleggingsmessig mest utfordrende var de kliniske praksisperiodene. I Tyskland organiserer medisinstudentene «Famulatur» helt uavhengig av studieadministrasjonen ved universitetene. Dermed blir det litt vanskelig for utvekslingsansvarlige i Berlin å love en bestemt praksis, da dette egentlig blir opp til oss selv å organisere. Her er hva jeg kom fram til vedrørende organisering av Famulatur: Tyske sykehus ønsker ikke praksisstudenter (famulanter) for mindre enn 3-ukers perioder. Man kan søke om Famulatur til «hvilket som helst» sykehus i hele Tyskland. Når man søker om Famulatur gjør man dette til en avdeling, og kan ikke forvente å kunne bytte avdeling underveis. Man må søke tidlig for å få plass ved de mest populære sykehusene. «Søking» foregår ved å sende en mail til Sekretariatet ved avdelingen (eller sekretariat for Chefarzt), hvor man ytrer ønske om å Famulere på avdelingen i en gitt periode, og hvor man informerer om at man er Erasmusstudent. Du finner kontaktinfo på de forskjellige sykehusenes nettsider. Før man har fått timeplanen er det ikke godt å vite hvilken periode man kan ha famulatur, så da blir det gjerne vanskelig å søke i veldig god tid.. _______________________________________________________________________________________________ Her finner du timeplanen din: https://lernziele.charite.de/zend/ Det er en veritabel labyrint! Slik åpner du din timeplan: I menyen på venstre side, under Studiengänge Velg Modellstudiengang (2. -10. FS). ---> Velg semester (sommer/vinter). ---> Velg hvilket semester fagene du skal ha er på (for gyn/obs og ped - 9.Fachsemester). ---> Velg Stundenplan nede i høyre hjørne. ---> Velg de aktuelle Modulene (for Gyn/obs og ped, velg M33, M34, og M35.) ---> Velg din Polgruppe. _______________________________________________________________________________________________ Polgruppe kan du først velge etter at du har fått tilsendt den kryptiske timeplantabellen fra Charité. I den finner du stort sett den samme informasjonen som på Lernziele-siden, bare veldig komprimert, komplisert og komplett uforståelig. _______________________________________________________________________________________________ https://lms.fu-berlin.de/ (Blackboard): Denne nettsiden krever innlogging. Jeg tror man må ha fått tilgang fra Charitéfolkene, men det finnes også en selvregistringsmulighet. Her finner man forelesningsnotater. Man får tilgang til kursene man deltar på vha av et passord, som kursansvarlige har. Man kan også sende mail til elearning@charite.de og be om tilgang. _______________________________________________________________________________________________ https://his.charite.de/qisserver/rds?state=user&type=0: Eksamensoppmelding, dette skjer midt i semesteret en eller annen gang. Her finner du også eksamensresultater. _______________________________________________________________________________________________ www.campusnet.charite.de: Her finnes diverse info, f.eks om når man har eksamen. _______________________________________________________________________________________________ www.olmen.de: Tidligere gitte eksamensoppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

I Berlin finnes to paralelle utdanningsløp for medisinstudenter, Regelstudiengang og Modellstudiengang. For oss norske studenter er det modulene som er aktuelle å melde seg opp til. Modellstudiengang i Berlin er et forholdsvis nytt studieprogram. Fagene Gynekologi/obstetrikk og Pediatri er på slutten av studiet (9. semester av totalt 10 semester). Det finnes tre fag i Berlin som dekker de to fagene gyn/obs og ped i Bergen. Det er:
M33: Schwangerschaft, Geburt, Neugeborene, Säuglinge
M34: Erkrankungen des Kindesalters und der Adolezenz
M35: Geschlechtsspezifische Erkrankungen

Fagleg utbyte og språk

Undervisning og praksis går på tysk. Berlinere er vant med turister, erasmusstudenter og andre ikke-tysktalende. Ingen blir sure for middelmådige tyskferdigheter, så det er bare å snakke i vei. Jeg snakket noe tysk fra før, og lærte en del mer mens jeg var i Berlin. Hvis man har mulighet til å delta på forberedende språkkurs, var dette anbefalt av de jeg snakket med som gjorde det. Det må organiseres på egen hånd, og et godt alternativ er å melde seg opp til kurs ved Sprachzentrum ved HU. https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de
Jeg deltok på et kurs ved Sprachzentrum underveis i semesteret. Dersom man vil delta på kursene som universistetene arrangererer må man melde seg opp tidlig i semesteret. Charité har ikke egne språkkurs.

Universitetsområdet og byen

Man får alt av kollektivtransport dekket gjennom studentavgiften, og studentbeviset er gyldig billett. Nettverket av kollektivtransport er veldig bra. Jeg vil imidlertid påstå at man ikke kan oppleve Berlin på ordentlig uten å kjøpe seg en sykkel. Det er en utrolig behagelig sykkelby. Flat, helt overkommelige avstander, og ikke noe stress. Det gir det riktige tempoet i storbyen.

Bustad

Jeg ordnet bolig gjennom venner. Boligsituasjonen i Berlin er omtalt som noe presset, og prisene stiger mye. Hvis man bor i studentboliger, blir man fort boende et stykke unna de mest attraktive områdene i byen.

Sosialt miljø

Berlin blir det du gjør det til. Det finnes en fin erasmusgruppe, og tusenvis av erasmusstudenter. Man kan finne alle miljøer man vil. Det kan fort bli overveldende mye å velge i, og det kan føles vanskelig å finne vanlige tyskere å bli kjent med. Man kan lett nyte livet i Berlin, og mattilbudet er helt fantastisk. Det er verdt å bruke en del tid på å prøve ut forskjellig mat, drikke og kulturtilbud.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 01.08.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ved utveksling med Charité, Berlin, anbefaler jeg å være ute i god tid. Studieløpet er noe ulikt og for min del var det veldig mye fram og tilbake mtp. hva som gikk/ikke gikk av fagkombinasjoner og praksis før det etter lang tid gikk i orden.
Jeg hadde problemer med å få nok praksis i perioden jeg var i Berlin, og måtte ta Gynekologi praksis på egenhånd. Det viste seg imidlertid at jeg hadde 3 uker ekstra fri i dette semesteret (Mor/Barn) da de tyske studentene hadde 4 moduler (fag) og jeg bare 3. Jeg kunne dermed tatt Gynekologipraksis der også. Jeg ville undersøkt dette ytterligere (selv om du ender opp med flere ECTS-poeng enn det du egentlig trenger).

Undervisningsformer

Charite hadde flere undervisningsformer, både teoretisk og praktisk rettet. De hadde vanlige forelesninger, samt seminarer, undersøkelseskurs (SPU/PNU) på ulike sengeposter, praktiske diskusjoner (PWA), kommunikasjonskurs (KIT) og problembaserte læringsgrupper (POL). Alt utenom forelesninger var obligatorisk og krevde underskrift.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig fornøyd, da jeg fikk tatt fagene i Berlin som jeg skulle hatt tilsvarende semester i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte:
Jeg følte jeg fikk godt utbytte av undervisningen som jeg mener stort sett var veldig klinisk relevant. Eksamen var uvant sammenliknet med det vi er vant med fra Bergen. Spørsmålene kunne være vanskelig stilt og svaralternativene vriene. Et tips er å spørre medstudenter om de har noen av spørsmålene fra tidligere eksamener, slik at man kan få en oversikt over type spørsmål og hva de fokuserer på der.
Språk:
Jeg kunne tysk relativt godt før jeg dro ned, men det var ganske tungt i starten da all undervisningen var på tysk. Jeg vil anbefale alle, uansett nivå, å ta språkkurs. For det første for å få seg et sosialt nettverk av studenter på tvers av ulike studieretninger og for det andre for språkets skyld. Etter 4 mnd følte jeg imidlertid at ferdighetene bedret seg betraktelig - både medisin-tysken og hverdags-tysken.

Universitetsområdet og byen

Universitetet:
Universitetet består av 3 campuser; Campus Charité Mitte (CCM), Campus Virchow Klinikum (CVK) og Campus Benjamin Franklin (CBF). Undervisningen kan være fordelt på disse tre. For min del, i mor/barn, hadde vi litt undervisning på alle 3, men hovedsakelig på CVK.
Campusene er veldig fine, og oversiktlige.
Byen:
Berlin er en stor, åpen, fargerik og levende by. Våren og sommeren i Berlin var også super med massevis av openair konserter, parkliv, kafeer, barer og svømmehaller/utebad/innsjøer. Man må imidlertid være klar over at det er en stor by med lange avstander, og man må belage seg på å bruke litt tid i Ubahn/Sbahn/Tram. Semesterkortet fra Charite er også ditt personlige reisekort (for buss, trikk, Ubahn, tog) i alle 3 Berlin-sonene og varer ut hele semesteret (fra April til September). Jeg valgte å kjøpe en sykkel, noe jeg ikke angret et sekund på.

Bustad

Jeg bodde selv i et kollektiv med andre utvekslingsstudenter fra hele verden, i en leilighet eid av firmaet MediciLiving. Jeg fraråder alle sterkt å flytte inn i leiligheter de leier ut (da vi hadde masse problemer med leiligheten, lite hjelp fra dem og veldig dyrt og lite sammenliknet med resten av Berlin). I tillegg ville jeg foretrukket å bo med tyske personer - slik at man får brukt språket hele tiden.
Jeg endte opp her da jeg kom litt sent igang med leilighetssøke - så start tidlig, det kan være vanskeligere enn man først tenker.

Sosialt miljø

Jeg var veldig fornøyd. De fleste var åpne og tok meg godt imot. Det var en fordel å være delt inn i mindre POL-grupper som gjorde at man hadde sjansen til å bli litt bedre kjent med noen i klassen uten å måtte jobbe så mye for det. Da ble det mindre skremmende å være helt ny i en stor forelesningssal. ERASMUS har også et veldig fint opplegg for utvekslingsstudentene der man har mulighet til å bli kjent med folk fra flere land, på tvers av semester. Det var veldig fint å ha, spesielt i starten, da man ikke kjente så mange i Berlin.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 01.08.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vi var på utveksling i Berlin, denne tyske storbyen kjent for sine eksentriske innbyggere, historiske bygninger og currywurst. Oppholdet varte i 4 måneder, med studiestart i april og semesterslutt i slutten av juli.

Det kan være lurt å ta tyskkurs i mars. Det tilbys flere intensivkurs, og spesielle kurs for medisinstudenter. Ingen av oss benyttet oss av dette tilbudet, og du klarer deg fint i Tyskland selv om du ikke kan mye tysk fra før.

Undervisningsformer

I Berlin har de nylig lagt om studieopplegget til en modell der undervisningen er todelt med utplassering på forskjellige klinikker (famulatur) og tilnærmet vanlig undervisning med forelesninger, gruppearbeid og påfølgende eksamen (modul.) Vi tok fagene som tilsvarer øye og ØNH, som i Berlin består av en modul kalt Erkrankungen von Kopf, Hals und Endokrine System. Vi valgte å ha famulatur i øye og ØNH på to forskjellige sykehus. Vi var på hver våre avdelinger og var de eneste studentene, siden de fleste tyske studentene bruker feriene på å ta famulaturer. Hver av disse utplasseringen varte en måned, og hverdagen bestod av å gjøre de oppgavene legene valgte å delegere til oss, av og til var dette lærerikt, av og til føltes det mest som vi fikk oppgaver legene selv ikke gadd å gjøre. Dagene på klinikken varte stort sett fra 8 til 4, men vi kunne ofte dra hjem tidligere når legene mente det ikke var flere interessante pasienter eller fint vær. Vi fikk mulighet til å være med på så mange operasjoner vi ville, på øyeavdelingen kunne vi delta på opptil åtte operasjoner i løpet av en dag. I tillegg fikk vi undersøke veldig mange pasienter, og ble vannvittig dyktige med spaltelampe og lupe. Vi fikk også opplæring i å bruke spesielle instrumenter, blant annet gjorde vi hornhinnetopografi og OCT. Når vi hadde blitt godt kjent på avdelingen kunne vi etter hvert gå i sekretariatet og få en haug pasientjournaler og hadde ansvar for å gjøre de nødvendige bildeundersøkelsene på disse pasientene. En observasjon i forbindelse med dette er at tyske sykehus ikke har troa på DIPS og velger å bruke papirjournaler, noe som fører til at vi må tolke tyske legers håndskrift. Det skulle vi gjerne sluppet. Vi kunne fra dag til dag velge om vi ville være på sengepost, poliklinikk eller operasjoner. Overlegene ville gjerne at vi skulle tiltale dem i høflig form, og vi lærte fort at det var ekstra viktig å gjøre det samme når vi snakket til pasienter. De fleste legene var unge og greie å ha med å gjøre, og de slo fort om til å si du. De var også flinke til å ta seg tid til å forklare ting underveis og noen forklarte på engelsk (gjerne etter å ha forsøkt 12 ganger på tysk) om vi virket forvirret. Pasientene var stort sett veldig tålmodige og hadde forståelse for at tyskkunnskapene våre var subpar. Likevel måtte vi alltid snakke tysk, så lenge pasientene også snakket tysk. Når de fikk høre at vi var fra Norge ble de fleste begeistret og mange kunne fortelle at de hadde vært på fisketur på Vestlandet.
Da vi hadde modul var dagene betydelig kortere. Vi hadde et tjenestekort som vi måtte fylle ut, og forelesninger nesten hver morgen. Det var likevel få som valgte å gå på forelesningene, som var av variabel kvalitet og varte i 90 minutter uten pause. Resten av opplegget var bedre, og bestod av POL-grupper der 6 studenter hadde gruppeundervisning med caser og mye rollespill. I tillegg hadde vi histologi og disseksjon, noe som for oss virket unødvendig i og med at vi kunne dette fra før. Vi hadde også PWU der vi i små grupper gikk rundt på avdeling og snakket med pasienter. Ellers var det også en del seminarer og praktiske kurs vi måtte delta på. Dette var den eneste plassen vi møtte andre tyske studenter. Eksamen var på tysk og bestod av multiple choice oppgaver, uten minuspoeng for feil svar.

Vurdering av emnetilbodet

Famulatur er en del av studentenes turnus, og vi fikk inntrykk av at legene forventet at vi skulle kunne mer enn vi gjorde.

Fagleg utbyte og språk

Språket lærer du fort når du er i landet. Det faglige utbyttet var variabelt. Vi hadde nok fått mer ut av det om vi hadde hatt famulaturene etter modulundervisningen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er delt inn i tre campi, Campus Mitte, Campus Virchow og Campus Benjamin Franklin. Da det er lang avstand mellom disse plassene anbefaler vi ikke å velge bosted utifra hvor du skal ha timer. Vi hadde øyefamulatur på henholdsvis Schlosspark Klinik i Charlottenburg (dårlig plassering, ellers bra) og Campus Virchow (god plassering, god klinikk.) ØNH hadde vi på Vivantes i Friedrichshain (veldig anbefalt + gratis lunch) og Campus Mitte (veldig sentralt, likevel ikke anbefalt.)

Her har vi skrevet ned en liste med anbefalinger:
- The Bird, verdens beste hamburger. Her bør man spise hver fredag, så lenge stipendet holder. Ring og bestill bord i god tid.
- Hackethals, liten restaurant med svinaktig god mat rett ved Schwartzkopfstrasse ubanestopp. Det kan være lurt å bestille bord her også.
- Mein Haus am See, kul, døgnåpen bar ved Rosenthaler Platz. Her ligger det også mye ålreite restauranter.
- Mall of Berlin, nyåpnet stort kjøpesenter på Potsdamer Platz.
- Freilufkskino, klassisk tysk utendørs kinoopplevelse med fluktstoler og ølservering, i Kreuzberg hadde de som regel engelsk tekst.
- Mauerpark, eneste plassen å være på søndager med loppemarked rett ved siden av.
- Badeschiff, kul plass å henge når det er fint vær med badebasseng på elven og hjemmelaget sandstrand med beach party.
- Ellers vil man stort sett finne kule plasser samme hvilken gate du går i, så lenge du holder deg i østberlin.
- Siste tips, skaff deg sykkel.

Bustad

Vi bodde de første nettene på hostell i Mitte. Når vi skulle finne plass å bo brukte vi WG-gesucht, en nettside som ligner hybel.no der du kan legge ut annonse med informasjon om deg selv og blir kontaktet av utleiere. De fleste unge i Berlin bor i bokollektiv der prisen varierer fra 250-500 euro / mnd. Vi var begge heldige med kollektivene vi fant. Margrethe bodde i Kreuzberg, ganske sentralt og rett ved et u-banestopp. Dette er et område med mye uteplasser, barer og restauranter, og er stort sett aldri stille. Espen bodde i Prenzlauer Berg, også sentralt med S-bane rett i nærheten. Dette området er roligere med mye små kafeer og folk som går tur med hund og barn. Likevel et anbefalt område å bo i, da det er veldig fint og har mye kule plasser i nærheten, blant annet Mauerpark som er et område alle bør ta en tur til på en søndag (eller hver søndag.) Ellers kan vi også anbefale Friedrichshain som et godt område å bo i for studenter. Vi anbefaler ikke å bo i Charlottenburg, Schöneberg eller Mitte, som er enten veldig turistifiserte eller rolige. Kollektivtransport er gratis for studenter så lenge du har betalt semesteravgiften. Du kan komme deg hvor som helst i byen på relativt kort tid, sjelden over en halvtime, med et godt utviklet u- og s-banenett. Google maps gir deg rutetider og er stort sett pålitelig.

Sosialt miljø

Utenom skolen, er Berlin en svært fin plass å være. Allerede fra første dag ble vi kjent med mange andre erasmusstudenter fra hele Europa. Det var mye arrangert opplegg med noen snille tyske studenter i spissen som viet mye tid til å sørge for at utvekslingsstudentene hadde det bra. Arrangementene varierte fra internasjonal middag der alle tok med mat fra landet sitt, til helgetur til Østersjøen.
Det er veldig mange gode utesteder i Berlin, og det ligger en god oversikt over topp 10 på berlinclubs.com.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

01.10.2014 - 31.03.2015

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du ønsker å studere i Tyskland, og da Freie Universität Berlin (FUB), anbefaler jeg på det sterkeste å komme i gang med tysk så fort som mulig. På FUB tilbys det fag på engelsk, men dette kan kun utgjøre ca 1/5 av fagene du tar per semester.

Det er ingen konkrete språkkrav for å komme inn på universitetet (via UiB), kun kartleggingstester, noe som kan være litt misvisende. Jeg vil på det sterkeste anbefale å være på et høyere nivå enn B.1 (B.1.2 og høyere) når man starter semesteret.
FUB tilbyr både sommerkurs og intensivkurs (like før semesteret) på tysk for alle nivå som jeg virkelig kan anbefale. Kjenner samtlige som deltok på sommerkurs og deretter intensivkurs, selv deltok jeg på sistnevnte. Dette kan jeg anbefale på det varmeste. Her får du en veldig god, personlig oppfølging og blir introdusert for Tyskland og hovedsakelig Berlin, hva gjelder kultur, historie osv. I tillegg blir du kjent med andre utvekslingsstudenter og universitetsområde før det hele virkelig sparkes igang.

Personlig fikk jeg et lite sjokk over (hvor dårlig min egen tysk var, og) hvilket språknivå tysken til en Erasmusstudent BØR være på for å kunne studere jus på FUB. Frisk opp tysken du har ved hjelp av bøker, filmer, podcasts, osv., og meld deg opp på alle kurs du kan (gjerne sommerkurs, intensivkurset og språkkurs underveis i semesteret når den tid kommer). Vil utvilsomt anbefale kurs i Tyskland, da du dermed blir omringet av tysk og får et større utbytte av hva du lærer.

Andre ting jeg kommer på av praktiske tips, er (litt selvsagte) ting som å komme i kontakt med folk du kjenner som er/har vært i Berlin med hensyn til å finne sted å bo. Universitetene tilbyr boliger til utlandsstudentene, men Berlin har veldig mye bra å by på hva gjelder pris, beliggenhet, kvalitet, m.m., så det kan være lurt å benytte seg av alle mulige "forum".
Hovedsiden for boligsøk er https://www.wg-gesucht.de, men det finnes og flere andre, som er lette å finne på nettet. (Vær obs på falske annonser og henvendelser på WG-gesucht.) Det er lurt å melde seg inn i gruppen "Nordmenn i Berlin" på Facebook, hvor det daglig spørres og besvares gode spørsmål, også leilighetsannonser og lignende.
Selv fant jeg min leilighet ved å legge ut annonse av meg selv på WG-gesucht. (Fikk en masse henvendelser, og følte jeg kunne velge og vrake, altså litt luksus!)

(Innen) 2 uker etter at du har ankommet i Berlin, må du registrere deg (/din bolig) hos Burgeramt, noe som tilsvarer et slags kommune/forvaltningskontor, hvor man er pliktig å registrere seg. Gjør dette så fort som mulig, og du kan besøke hvilken som helst. Anbefaler å møte opp litt før de åpner, og slipp kø. Eventuelt book time ("Termin") online (http://www.berlin.de). (Så vidt jeg vet trenger du kun pass og leiekontrakt.) Noen uker etter at dette er gjort, og du har semesterregistrert deg, får du ca 50 euro. (Ihvertfall ved FUB.)

Undervisningsformer

På FUB tilbys det forelesninger og seminarer på lik linje som på jur.fakultet i Bergen. For Erasmusstudenter og lignende tilbys enkelte innføringsfag, hvor man er samlet i mindre grupper, og dette vil på mange måter tilsvare en storgruppesamling/stor seminargruppe med en professor.
Desverre ble det ingen seminar på meg, så kan igrunnen ikke anbefale eller fraråde det, men de andre jeg kjenner som gjorde det var fornøyd og fikk stort læringsutbytte i det aktuelle faget. Kom i kontakt med så mange av de tyske jusstudententene som mulig -dersom du får anledning!

Vurdering av emnetilbodet

På FUB tilbys det egne fag til Erasmusstudentene, i tillegg til at man kan ta en del fag sammen med de tyske studentene. Etter mitt inntrykk, er kurstilbudet veldig bra. Det varierer og fra vår- til vintersemester. Man kan ta mange fag under hvert rettsområde, noe som gjør at du kan fylle opp kvota under ett rettsområde, eller lære litt om alt (for å si det enkelt). Jeg vil anbefale å ta så mange innføringsemner som mulig, da disse gir en veldig god oversikt og totalforståelse.

Fagleg utbyte og språk

Når jeg skriver dette er jeg enda ikke ferdig med fagene mine (da eksamensperioden er ut februar), noe som gjør det litt vanskelig for meg å svare på dette, i tillegg til at jeg har svart delvis allerede under "forberedelser/praktiske tips".
Igjen anbefaler jeg å komme på så høyt språklig nivå som overhodet mulig før semesteret starter, da dette er alfa omega for ditt faglige utbytte.

Universitetsområdet og byen

Uni.området til FUB er veldig, veldig stort. Dersom man deltar på Vorkurs (intensivt språkkurs før semesterstart) og språkkurs (underveis i semesteret) blir man forholdsvis godt kjent med området og rutinene og kravene, noe som anbefales så du slipper dette

Ellers er Berlin en helt spesiell by, som er kjempestor, hvor det skjer masse hele tiden. En kulturell smeltedigel, noe jeg personlig elsker. Ettersom jeg bodde i Friedrichshain-Kreuzberg, altså i øst-Berlin, og gikk på FUB, i sør-vest, fikk jeg og en del inntrykk hva gjelder den kulturelle og sosiale inndelingen byen fortsatt bærer preg av. Når det gjelder bydeler og bolig, er det veldig opp til deg og hva du liker hvor du bor. Liker du å være der det skjer, eller er du allergisk mot pendling, er forhold som burde virke inn på ditt valg av sted å bo. Jeg valgte å bo nærme konsertlokaler, museer, cafeer, utesteder, butikker og det som på mange måter er "typisk Berlin", men måtte derfor pendle mye for å komme til skolen, noe jeg valgte selv og er helt og holdent fornøyd med mitt valg. Vær bevisst på dette når du søker leilighet.

Bustad

Jeg bodde alene i en leilighet i Friedrichshain, 5 minutter fra Kreuzberg. Sett i lys av norske leiepriser bodde jeg veldig fint og bra for en rimelig penge, men å bo i kollektiv (eller sammen med 1 annen) er definitivt billig. Å bo sammen med andre gir også et stort språklig utbytte, så jeg anbefaler utvilsomt begge, det kommer an på hva du ønsker.

Områder jeg anbefaler å bo utifra trivsel, priser, forbindelser til resten av Berlin, og så videre: Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte, Prenzlauer Berg, og omkring Wittenbergplatz i Charlottenburg.

Personlig trivdes jeg veldig i F-hain, til tross for at jeg måtte pendle over 1 time hver vei til universitetet. (Studerer du ved Humboldt, blir det litt kortere, men det hele avhenger av hvilke forbindelser man bor nærme. Dette kan det være lurt å merke seg når man ser etter sted på bo.)

Sosialt miljø

Som nevnt over, anbefaler jeg å delta på språkkurs, hvor man med ett kommer inn i et sosialt miljø. I likhet med mange andre, var det her jeg fant mine beste venner gjennom hele oppholdet. Universitetet er veldig flink til å sette utlandsstudentene sammen.
Desverre har jeg savnet en integrering inn i det tyske jusmiljøet på FUB, noe jeg gjerne skulle vært en del av, men ikke har blitt introdusert i. (Universitetet er litt for stort til å klare dette på egenhånd, etter min mening, og jeg er på ingen måte en sjenert/inadvent person).

Videre anbefaler jeg å ta del i sportstilbudet på skolen (og ellers i byen), som er veldig stort og veldig bra. Desverre løper plassene fort, så det er lurt å melde seg opp så fort som overhodet mulig.

Ellers er folk i Berlin veldig åpne og glad i øl, så benytt deg av enhver sjanse til å utforske dette, hehe. Festekulturen i Berlin er og en faktor som gjør Berlin helt spesiell, noe man utvilsomt merker om man bor i F-hain eller Kreuzberg.

Jeg har elsket muligheten til å bli kjent med mennesker omtrent hvor enn jeg har gått, muligheten til å se nye kunstutstillinger, nye konserter med mer hver eneste uke, på den måten Berlin byr på det. Anbefaler altså Berlin, og FUB på det varmeste på alle vis!

2014

Vår 2014 - BA i journalistikk

Vår 2014 - BA i journalistikk

15.01.2014 - 30.08.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det beste tipset jeg kan gi er å skaffe seg en sykkel. Berlin er en herlig by å sykle i, i allefall sammenlignet med mange steder i Norge. Byen er flat som en pannekake og store strekninger må avlegges til alle tider. Det er intet som er bedre enn å tråkke seg gjennom denne historiske byen på en sykkel.
Og noen tips angående offentlige etater og andre ting man bør ha i bakhodet når man tar turen til Berlin:
Vær forberedt på et papirbyråkrati med mange ledd. Det tyske byråkratiet er altså ingen myte, så smør deg med litt tålmodighet. Vær i tillegg obs på å følge lover og regler, noe tyskerne er ekstremt glade i. Pass spesielt godt på å ikke krysse på rødt lys. Du vil både risikere å få usminkede kommentarer slengt etter deg, samtidig som en ganske så stor bot kan havne i postkassen. Kort sagt, vær litt tålmodig, følg reglene og ta det med et smil.

Undervisningsformer

I all hovedsak består undervisningsformene av seminarer eller forelesninger. I seminarene er den interaktive biten mye viktigere enn i Norge, og det forventes at man skal delta aktivt i timene. I tillegg er det en vane å holde minst en presentasjon. I seminarene har man som oftest en Hausarbeit/semesteroppgave man skal levere i slutten av semesteret, og som sammen med presentasjonen blir vurderingen for karakteren. I noen forelesninger og seminarer må man skrive en klassisk skoleeksamen, med penn og papir.

Vurdering av emnetilbodet

På die Freie Universität har man enormt mange emner å velge i. Hvis man tar frie studiepoeng kan man velge på tvers av universitet og fakultet. Det er spennende å gå på "fagshopping" de første to ukene, og besøke et antall seminarer og forelesninger før man velger hvilke fag man skal ta. Det er stort sett ditt ansvar å sette sammen studieløpet, og det er både utfordrenes og veldig gøy. På FU har de mange nisjefag som ikke finnes i Norge. I tillegg kan man velge fra alt av pro-seminar (begynner seminar) til masterseminar, også hvis man ikke tar master i emnet. I tillegg finnes det emner som er spesielt tilrettelagt for utvekslingselever. Disse anbefales dersom man ønsker å ha litt ekstra fritid, da de ikke krever så mye arbeid. Når man har valgt fagene man ønsker å delta på må man melde seg på gjennom en internetside. Hvis fagene tilhører et annet fakultet enn den du tilhører, må du skrive en mail til seminarleder for å spørre om du kan delta. Det hjelper å si at du er utvekslingselev. Kort sagt, det er mye å velge mellom, og mye spennende å lære!

Fagleg utbyte og språk

For min del var den faglige utbytten tilstrekkelig. Jeg må dog si det var varierende nivå på seminarene jeg hadde valgt ut. Jeg tok tre fag på tysk og et på engelsk. De aller fleste fag er faktisk på tysk, men mye av pensum er på engelsk, og dersom man har middels tyskkunnskaper skal det stort sett gå helt fint. I tillegg har man ofte mulighet til å skrive både semesteroppgaven på engelsk og holde foredraget på engelsk. Dette må man klarere med seminarleder. Ellers skal det sies at man lærer å sjonglere med språk. Her går det i mange språk samtidig og det er bare å holde tungen rett i munnen. Det er en øvelse og prøvelse, men veldig gøy er det også.

Universitetsområdet og byen

Die Freie Universität (FU) ligger i Dahlem-dorf, som er et grønt, frodig og rolig område i utkanten av Berlin. Mye byliv får man ikke med seg akkurat i dette området, men det er et deilig pusterom fra et ellers travelt byliv. Berlin er en fantastisk by. Det finnes noe til enhver smak, og alle bydeler har sitt å by på. Et virkelig sentrum eksisterer ikke, da det finnes et sentrum i alle bydelene. Spesielt bydelene Kreuzberg, Neukölln og Friedrichshain er etter min mening helt glimrende for de som er nysgjerrige på kunst og alternative livsformer. I tillegg har byen mye grønt arealet å by på, og har mange parkområder. Spesielt vil jeg anbefale Tempelhofer Feld, den gamle flyplassen som har blitt en offentlig park, og forblir det også etter en folkeaksjon i år. For de med grønne fingre finnes det mange muligheter å drive litt hagebruk i Berlin. Og for de med en sans for god, rett og rettferdig mat er det et utvalg av økologiske foretninger, lokale markeder og mer. Også kulturlivet i byen blomstrer som ingen andre steder, og steder som RAW tempel, Holzmarkt, Yaam bør absolutt få et sted i minneboken. Nattlivet er på topp i denne byen, og Berlin sover aldri. Når utestedene i Norge stenger, åpner de i Berlin og for technoelskere spesielt er det "heaven". Også for de med annen musikksmak finnes det mangt og mye å velge i. Poetry Slam og Song slam bør også prøves ut. Og ikke glem å slikke solen i parken, grille og bade og rett og slett nye livet. Det er noe man virkelig kan lære i Berlin; å nyte livet. Til tross for at byen har 3,4 millioner innbyggere er atmosfæren avslappet og rolig.

Bustad

Selv bodde jeg i en WG (Wohngemeinschaft), sammen med en ung mannelig student fra Berlin. Jeg fant stedet gjennom ei venninne, og var slik sett utrolig heldig. Men nettsiden wggesucht anbefales for de som er på utkikk etter bolig. I tillegg tilbyr FU studentboliger, som stort sett ligger utenfor byen. Jeg bodde i Schöneberg, som er en bydel i sørvest Berlin og ligger fortsatt innenfor Ringbahnen. Det anbefales å finne et sted som ligger innenfor her, for det kan regnes som mest sentralt, og man får både med seg bylivet, samtidig som Dahlem dorf og universitetsområdet er litt mer landelig. Selve leiligheten jeg bodde i hadde enorme soverom, og kjøkken og bad på deling. Det fungerte veldig fint. Stort sett er rommene litt større i Berlin enn det de fleste er vant med fra Norge.

Sosialt miljø

Som ERASMUSstudent er det sosiale miljøet veldig sammensveiset. Jeg anbefaler aboslutt å ta et tyskkurs på forhånd, som varer i seks uker. Her blir man fort kjent med resten av ERASMUSstudentene, som i mitt tilfelle ble mitt nettverk i Berlin. Det er så mye å utforske i byen, og det er intet bedre enn å gjøre det sammen. I og med at seminarene og forelesningene var såpass sjeldent (en gang i uken), var det litt vanskeligere å få et nært forhold til de andre studentene i klassen. Vi ble dog en fin gjeng og gjorde mye sosialt utenom med en seminargruppe.

Vår 2014 - BA i europastudium

Vår 2014 - BA i europastudium

23.03.2014 - 31.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det aller fremste praktiske tipset jeg kan gi er å forberede seg i god tid før alle frister. Uansett hvor en skal på utveksling bør en sette seg inn i hva som trengs i god tid før en skal levere fra seg papirene. Det kan også være lurt å sjekke ut forsikringer som tilbys for studenter på utveksling.

Undervisningsformer

Du kan velge mellom seminar og forelesninger. Jeg vil anbefale å delta på begge deler. Det forventes muntlig aktivitet i seminarene.
Det er mye bruk av oppgaveskrivning som vurderingsform og lite bruk av skoleeksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Det er veldig mange ulike fag en kan velge mellom. Jeg anbefaler å ta en god og nøye titt på fagene i katalogen som ligger på nettsidene.
I hvert fag kan en velge å ta enten full pott (Leistungschein) eller ta mindre poeng hvor en da kun deltar i faget, dette kalles teilnahmeschein.
På det politiske instituttet fikk en 7 ESTC for Leistungschein og 3 ESTC for teilnahme.

Den første uken vil jeg anbefale å stikke innom flere seminar/forelesninger, slik at du kan velge og vrake etter hva som virker mest interessant.

Fagleg utbyte og språk

Utmerkede muligheter for å lære tysk. Det tilbys språkkurs både i forkant og underveis i semesteret.
Faglig utbytte er stort! Jeg vil anbefale å benytte seg av anledningen til å velge interessante fag som en gjerne ikke hadde hatt muligheten til å ta ellers.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er meget flott, rolig området med fine grønne parker.
Det finnes leseplasser på bibliotekene.

Byen ellers er fantastisk!

Bustad

Dersom du leter etter et sted å bo i Berlin så vil jeg anbefale å sjekke ut rutekartet til s-ogu-bahn. Freie Universität ligger sør-vest i byen, og du må nok belage deg på å sitte en stund på en bane for å komme deg til universitetet. Anbefalingen min er heller å ofre litt tid på banen hver vei til universitetet enn å finne et sted som er i nærområdet. Det er veldig lite "liv" i området hvor universitetet ligger (dette gjelder altså Freie Universität).

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt miljø, men en bør benytte seg av tilbud som f.eks ulike idrettstilbud osv.
Dersom en er utvekslingsstudent er det selvsagt lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter, som det jo er mange av på FU.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Freie Universität Berlin

Informasjon