Hjem
Studentsider
erasmus+

Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Universität Innsbruck) og Institutt for geografi (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • ByInnsbruck
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelor- og masterprogramma i geografi. Andre interesserte studentar kan og søke, men blir prioriterte etter geografistudentane. Det er eit krav at du må ha bestått eksamenar tilsvarande minimum 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Etter at ein har tatt 60 studiepoeng, kan utreisetidspunktet planleggast etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. For bachelorstudentar anbefaler vi utveksling i 4. og/eller 5. semester, når det er mogeleg å ta emne som frie studiepoeng.

Masterstudentar i geografi må legge eit eventuelt utvekslingsopphald til 2. semester og velje emne som kan godkjennast som erstatting for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Språk

Undervisningsspråket er tysk, men det finst òg eit avgrensa emnetilbod på engelsk.

Dersom du ikkje har nok kunnskapar i tysk, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet, så framt kurset innfrir visse formelle krav. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om kva konkrete kurstilbod som finst for innreisande studentar i komande semester.

Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studietida og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Studentar som reiser ut gjennom denne avtalen kan i utgangspunktet ta alle emne ved Faculty of Geo- and Atmospheric Sciences. Det er òg mogeleg å ta emne frå andre fagfelt, men dette må avtalast direkte med den enkelte emneansvarlege og plass er ikkje garantert.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen i 2. semester av masterprogrammet.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck blei grunnlagt i 1669, og har i dag om lag 27 500 studentar. Med utgangspunkt i den geografiske plasseringa legg universitetet særskilt vekt på forsking og studieprogram knytt til sosiale, økologiske og økonomiske utfordringar i den alpine regionen. Universitetet har ingen tydeleg definert campus, men bygningar av ulike storleikar og årgangar som ligg spreidd rundt i byen.

Innsbruck har 120 000 innbyggarar og ligg i Tirol, vest i Austerrike. Ein stor del av befolkninga er unge, og det er difor mange kultur- og musikktilbod for ein kvar smak. Byen er elles kjend for vintersport og har tidlegare arrangert to vinter-OL. Her kan ein stå på ski til og med om sommaren, ettersom nokre av toppane i Alpane er så høge at dei har snø heile året.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader gjennom Austrian Exchange Service. Ein har ingen garanti for å få plass, men Erasmus-studentar er prioriterte søkarar.

Semesterinndeling

Oktober - januar og mars - juni.

Studentrapportar

2015

Haust 2015 BA i meteorologi og oseanografi

Haust 2015 BA i meteorologi og oseanografi

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er litt knapt med studentboliger med singelrom i Innsbruck, og ettersom jeg var litt sent ute med søknaden min endte jeg opp på et dobbeltrom. Dette kan såklart være en trivelig opplevelse, men jeg vil oppfordre alle som vil ha et eget rom om å søke så fort som mulig. All informasjon dere trenger får dere gjennom universitetet når de tar kontakt med dere etter utvekslings-søknaden er godkjent.

Ellers vil jeg virkelig anbefale at man tar språkkurs. Jeg gjorde ikke det, ettersom tysk kurset jeg kunne ta kræsjet litt med andre fag jeg ville ta det semesteret. Å kunne forstå tysk gjør det uendelig mye enklere å komme i kontakt med østerrikerne, og de setter veldig stor pris på om man forsøker å snakke på tysk.

Ellers faller det meste ganske naturlig på plass etter ankomst i Innsbruck, og universitetet har velkomstmøter hvor man får informasjon om hva man burde gjøre de første dagene etter ankomst for å komme i gang.

Undervisningsformer

Det tilbys mange fag ved universitetet, og som utvekslingsstudent står du fri til å velge hva du vil. Alle bachelor kurs undervises på Tysk, mens masterkursene undervises på Engelsk om det er studenter som ikke forstår tysk i klassen.

Det som i midlertid særpreger Universitetet i Innsbruck (uibk) er at man normalt sett tar 5 poengs fag, så for å ta 30 trenger man altså seks fag i semesteret. For å ta fag som dekket det samme pensum som jeg skulle tatt i Bergen, måtte jeg ta masterkurs. Masterkursene ved atmosfære-instituttet i Innsbruck holdes etter en modell som kalles "Vorlesungen mit Übungen". I praksis betyr denne modellen at det er obligatorisk oppmøte (maks 2. fravær i semesteret) og at man har obligatoriske hjemmelekser det settes karakter på. Den totale vurderingen i fagene blir satt etter karakter på midtveiseksamen (20-40% ), karakter på hjemmelekse (20-30%) og karakter på siste eksamen (40-60%).

Foreleserne jeg hadde i Innsbruck var svært glad i Power Point, og så å si ingenting ble skrevet på tavla, selv ikke utledninger av formler. I stedet bruker de PowerPoint presentasjoner, og peker seg gjennom utledningene på lerretet mens de beskriver hva de ville gjort for å komme fra steg 1 til steg 2 etc. Etter endt semester la jeg sammen, og fant ut at de totalt hadde brukt ca. 2200 PowerPoint slides. Min personlige oppfatning er at dette er slitsomt, og jeg følte ikke at jeg fikk like mye ut av forelesningene i Innsbruck som i Bergen.

Det er ikke normalt med en enkelt pensumbok i Innsbruck, og de referer aldri til en litteraturliste med anbefalte kapitler eller avsnitt. I stedet publiserer professorene lister med relevante bøker, og artikler som de føler er relevant for faget sitt. Som regel er disse bøkene tilgjengelig enten i biblioteket eller på e-biblioteket.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bredt, og som student ved uibk har man mulighet til å lære litt om mye. Jeg tok et fag i filosofi, et fag i "entrepreneurship" og fag som jeg måtte ta for å erstatte de jeg skulle ha i Bergen høstsemesteret.

På grunn av 5-poengs systemet kan man velge mange fag, og veldig variert pensum. Blant meteorologi fagene, vil jeg særlig trekke frem "Mountain Meteorology", som handler om meteorologiske fenomener som oppstår i fjellområder. (Linseskyer, fjellvinder og dalvinder, blant annet).

Fagleg utbyte og språk

Fagene i Innsbruck skal visstnok dekke det samme pensum (mer eller mindre) som de i Bergen. Foreleserne i Innsbruck er like flinke til å svare på spørsmål som de i Bergen, og bøkene er i stor grad de samme som brukes i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er ganske stort, med rundt 27 500 studenter. Det er lokalisert på tre campuser, og alle er innenfor 15 minutter med buss fra sentrum. Jeg opplevde ikke lesesalene som særlig mye bedre eller dårligere enn de i Bergen.

Innsbruck omtaler seg selv som Alpenes hovedstad, noe de også har god grunn til å gjøre. Byen er sentralt plassert i de østlige delene av alpene, og er omringet av skisentre i alle retninger. Historisk sett har Innsbruck vært viktig som et transportknutepunkt, og den dag i dag fins det mange gode togforbindelser fra byen til kjente og ukjente byer i sentral, øst og vest Europa. Jeg brukte juleferien på å besøke Salzburg og Wien, mens andre stakk til Roma og Berlin.

Innsbruck er en gammel hovedstad, og man finner ennå to slott i byen. Gamlebyen er ikke velig stor, men det er en veldig fin og lun følelse i byen. Det er mange spisesteder, men vær obs på at prisen på maten er inverst proporsjonal med hvor mye potet som er i maten.

Bustad

Jeg ble innkvartert på Tirolerheim, et privatdrevet studenthjem. Dørene var ikke lydisolert, og jeg vil ikke anbefale noen å flytte dit.

Generelt sett går studentboligene i Innsbruck unna ganske raskt, og man må søke ganske tidlig for å få plass. Mitt inntrykk er at det private leiemarkedet utenfor OeAD (de som fordeler studentboligene) er ganske bra og billig, og jeg anbefaler at man utforsker dette litt før man søker studentbolig.

Sosialt miljø

Det fins ingen studentorganisasjoner som likner på noe av det vi har i Norge, og det er ingen som arrangerer linjefester eller fellesturer. Erasmus Student Network holder utvekslingsstudentene i aktivitet, men tilbudet fra universitetet er altså ganske dårlig. Jeg hang bare med utvekslingsstudenter, og ble ikke kjent med noen østerrikere. Dette kommer nok litt av at jeg ikke prater tysk, og studentene på linja mi likte ikke å holde samtaler på Engelsk.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Leopold-Franzens Universität Innsbruck

Informasjon