Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Graz og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • ByGraz
  • Studieplassar3
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Som student på integrert masterprogram i rettsvitskap kan du reise på utveksling i ditt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket ved vertsuniversitetet er tysk, men dei har òg tilstrekkeleg mange emne som blir undervist på engelsk til at du kan velje emne kun på engelsk.

Universitetet tilbyr språkkurs i tysk for internasjonale studentar.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På nettsidene for innreisande studentar finn du informasjon om korleis du søker fram oversikter over emnetilbodet ved Karl-Franzens-Universität Graz.

Karl-Franzens-Universität Graz nyttar ECTS-systemet, der ein ECTS-credit svarar til eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivå- eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Karl-Franzens-Universität Graz blei grunnlagt i 1585 og er eit av dei største i landet med om lag 31 500 studentar. Universitetet har seks fakultet og eit breitt fagtilbod. Det samarbeider mykje med andre universitet i området om forsking, særskilt innanfor humaniora og samfunnsvitskap. Universitetet har ein samla campus, som ligg aust i byen.

Graz er den nest største byen i Austerrike med om lag 270 000 innbyggarar. Han er regionshovudstad i Steiermark, som ligg søraust i landet. Gamlebyen er på UNESCO si verdsarvliste og er kjent for ein integrert arkitektur frå mange ulike tidsepokar og stilartar. Byen har eit stort kulturtilbod, som blant anna rommar fleire musikkfestivalar, ein eigen dokke- og gateteaterfestival og verdas største samling middelalderrustningar.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader både på campus og andre stader i Graz, men oppmodar nye studentar om å søke så tidleg som mogleg, fordi det fort blir fullt.

Semesterinndeling

Oktober - mars og mars - september.

Studentrapportar

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

02.03.2016 - 06.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Meld deg på intensivkurset som tilbys i Tysk før den offisielle studiestarten. Der blir man kjent med andre utvekslingsstudenter, og kursene var av veldig god kvalitet!

Benytt deg av Buddy-ordningen som ESN tilbyr. Buddyen hjelper deg med alt en skulle trenge hjelp til - fra organisatoriske ting til festligheter og nattåpne apotek.

En trenger ikke særlige tyskkunnskaper i forkant for å reise på utveksling til Graz, men det er en fordel da de lokale sin engelskferdigheter ikke er så veldig gode.

Undervisningsformer

De vanlige undervisningsformene var forelesninger med skoleeksamen eller seminarbasert med skoleeksamen og/eller en større innleveringsoppgave. Enkelte seminarfag bestod av to timers økter over flere uker, og andre seminarfag bestod av intensiv seminarundervisning over 2-3 dager. For seminarfagene var det obligatorisk deltagelse i seminarundervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange valgfag å velge mellom, både tysk og engelskspråklige. Universitetet i Graz anbefalte språknivå B2 eller bedre hvis en ønsket å ta tyske valgfag. Det var fullt mulig å fylle 30 studiepoeng med engelske valgfag hvis en ikke ønsket tyske valgfag. De engelske fagene var hovedsakelig folkerettslige eller EU-rettslige fag eller rettsfilosofiske.

Ett studiepoeng i Norge er tilsvarende en credit i Østerrike. De fleste valgfagene var på mellom 3-6 studiepoeng. Å ta 4-6 fag på ett semester kan virke overveldende, men var etter min erfaring overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har forbedret mine engelskkunnskaper og tyskkunnskaper etter et semester i Graz.

Universitetsområdet og byen

Univeritetsområdet består av flere campus i nærheten av hverandre. Fine lesesalplasser, gode bibliotekressurser og fine forelesningssaler og seminarrom. Flere cafeer og barer både på campus og i umiddelbar nærhet til campus. Det er alltid noe som skjer på campus, både faglige arrangementer og fester.

Graz var en fantstisk bra by å være utvekslingsstudent i. Byen er middels stor og kan minne litt om Bergen, og er en skikkelig studentby på lik linje med Trondheim. Det er alltid noe spennende som skjer, og byens natteliv var veldig bra. Bor en i sentrum har man alt en trenger i umiddelbar nærhet. Graz ligger i Steiermark, et område med flott natur og god lokal vin. Det er lettvint å reise til både Wien og Alpene, og gode forbindelser til andre Europeiske storbyer. Prisnivået i Graz er mye lavere enn i Norge og andre europeiske storbyer som Wien. Det var vanlig å spise både lunch og middag ute flere ganger i uken. En typisk lunch ute kostet ca 50-60 kroner inkludert drikke. Graz har en bar og vinkultur, og det er mye spennende å prøve ut!

Bustad

Jeg leide studentbolig gjennom organisasjonen www.housing.oead.at. Jeg betalte ca 400 Eur for eget rom i et kollektiv hvor jeg måtte dele kjøkken og bad med 5 andre utvekslingsstudenter. Jeg vil anbefale på det sterkeste å leie gjennom en slik organisasjon, for det har mange sosiale fordeler. Det var alltid noe som skjedde enten i festrommet eller på plenen utenfor, og det var "lettvint" måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter på. En får ikke den samme sosiale tilgangen når en leier privat. Organisasjonen jeg leide gjennom var dog ikke særlig bra organisatorisk, med inkonsekvente rutiner på alt fra innsjekk til utsjekk, sinna vaskedamer, og rot med papirer. Jeg endte opp med å måtte betale for en skade på rommet mitt som var der da jeg flyttet inn. Hvis en skal leie gjennom denne organisasjonen, vær nøye på å få kvittering på alt og dokumenter absolutt alt, og vær tidlig ute med å avtale utsjekk.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet jeg fikk i Graz var så utrolig bra. Det var lett å bli kjent med både utvekslingsstudenter og østerriske studenter, og jeg fikk meg en veldig stor og trygg gjeng som jeg hadde det utrolig morsomt sammen med.

Jeg ble kjent med mange på det intensive språkkurset før studiestart, på forelesninger, og igjennom ESN eventer. ESN arrangerte flere arrangementer og turer jeg vil anbefale å være med på. Fantastiske opplevelser, og en lett måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter på.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Karl-Franzens-Universität Graz

Informasjon