Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Wien og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • ByWien
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogrammet i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium (FOF), men også andre studentar som ønsker å ta filosofiemne når dei er på utveksling kan søke. Studentar som går på eit bachelor- eller masterprogram ved FOF vil bli prioriterte i fall det er fleire søkarar enn det er plassar.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng. Du må også ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i filosofi: Det passar best å reise på utveksling i fjerde, femte eller sjette semester av bachelorprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Ta kontakt med studierettleiaren din for informasjon og råd om utveksling. Vanlegvis vil det passe best å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB. Vi rår til at du tar emne på 200-nivå medan du er på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.  

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Meir informasjon: http://www.univie.ac.at/en/

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Wien blei etablert i 1365 og er det største universitetet i Austerrike, med rundt 92 000 studentar fordelte på 15 fakultet og fire universitetssentre. Universitetet har hatt seks nobelprisvinnarar og satsar på tverrfagleg forsking. Det har seks campusar, som alle ligg i, eller like i nærleiken av Wien.

Wien er hovudstad i Austerrike og har om lag 1,7 millionar innbyggarar. Byen er kjend for musikarane og komponistane sine, i tillegg til meir kulinariske kulturprodukt, som Wienerschnitzel, Sachertorte og Apfelstrudel. Eit anna nemneverdig fenomen er kaffihustradisjonen. Det første kaffihuset kom allereie i 1685, og Wiener Kaffeehaus blir stadig rekna som ein viktig del av byens identitet og kultur.

Bustad

Universitetet har ingen eigne studentbustader. Det oppmodar utvekslingsstudentar om å ta kontakt med den lokale studentsamskipnaden eller med Austrian Exchange Service (OeAD) som organiserer utleige av studentbustader i Wien. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad privat om ein er ute i god tid.

Semesterinndeling

Oktober - januar og mars - juni.

Studentrapportar

2019

Vår 2019 - Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Vår 2019 - Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å finne sted å bo. Dra ned tidlig for å ta tyskkurs før semesteret starter. Ha det gøy!

Undervisningsformer

Fagene jeg tok var mindre enn jeg var vant med. Alle fagene mine var 5 studiepoeng, men de fleste var delt inn i to forskjellige deler; forelesning og seminar eller praktiske øvelser. Var altså noen som bare tok den ene eller andre delen, og de fikk da 2 eller 3 studiepoeng for det. Flere av kursene mine var også blokket på en uke, så vi hadde fag en uke fra 09:00-17:00. Det var også ofte en presentasjon eller en rapport som måtte inn etter denne uken, men ble ferdig med kursene etter det.

Vurdering av emnetilbodet

Det var et bra emnetilbud på Universität Wien, men det virket som at det varierte veldig fra år til år. Flere av fagene jeg syntes så interessante ut fra året før gikk altså ikke. Det var ikke alltid det var så god emnebeskrivelse før fristen for å velge fag gikk ut, så jeg valgte noen fag basert på navnet på faget alene. Fikk deretter vite mer i første møte, og jeg endte opp med å droppe noen fag som var helt annerledes enn forventet. Må si at jeg tok bare fag på engelsk, så det var bedre emnetilbud på tysk.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok fag på engelsk, og det var helt greit. Flere fag var veldig relevante for meg faglig, og noen tok jeg bare fordi de var spennende.

Universitetsområdet og byen

Veldig stor by, og jeg tok fag på fakulteter som var på hver sin side av byen. Men var veldig gode muligheter med offentlig transport (u-bahn, s-bahn, buss og trikk), så det var ikke noe problem å komme seg rundt. Wien er en kjempefin storby. De har alt her!

Bustad

Var veldig lett å søke studentbolig. Stedet jeg endte opp i ble bygget i 2012, så det var veldig fine og nye leiligheter.

Sosialt miljø

Veldig lett å møte andre erasmusstudenter, var masse arrangementer for oss. Litt vanskeligere å komme inn i det lokale miljøet når tysken ikke satt helt på plass, men ble venn med østerriske medstudenter. Fikk mange gode venner, var et veldig bra sosialt miljø.

2016

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

01.03.2016 - 30.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil sterkt anbefale å finne ut av fagene før man drar, slik at man er sikker på at man får tilstrekkelig med fag. Og vil også anbefale å ta intensiv språkkurs ved universitetet, ga en liten selvtillitsboost i starten av oppholdet!

Undervisningsformer

Fagene blir delt inn i seminar og forelesninger, der det er obligatorisk oppmøte og mer arbeid med seminar. Forelesningene har kun på en eksamen på slutten og det er ikke noe obligatorisk oppmøte. Så det spørs litt hva man foretrekker. Jeg valgte selv å ha for det meste forelesninger, men syntes det var litt vanskelig ettersom det ikke var noe fast pensum og det er ikke noe hjelp å få om man ikke skulle skjønne det som foregår i forelesingene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var greit og fint, om man snakket tysk. Det var veldig vanskelig å finne fag som ble undervist på engelsk. Selvom det kommer helt an på fakultetet, der noen fakulteter, som for eksempel mitt fakultet hadde kun to fag på engelsk, som gjorde at jeg måtte ta fag på tvers av tre forskjellige fakulteter, det gjorde det litt vanskelig. Men de hadde en del kule fag da, det skal de ha. Og det var en del engelske fag på masternivå, men det hjalp ikke meg stort. Det kan være enklere å finne fag om man leter før man drar, eller før påmeldingsfristen. Men ikke forvent å få hjelp av administrasjonen med å finne fag eller hvordan å melde seg på. Det må man klare selv, og alle fag har forskjellige påmeldingsfrister.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom jeg tok så mange forskjellige typer fag, og mange av de bare fordi jeg måtte få nok studiepoeng, så hvor mye relevant faglig utbytte jeg fikk er nok diskutabelt, men fagene var helt greie så det var greit. Ble også nødt til å ta et par fag på tysk, som gjorde at jeg ble tvingt til å lære meg mer av språket etter timesvis med oversetting. Anbefaler derimot ingen som ikke er flytende å ta fag på tysk, ettersom det er et helt annet nivå enn en liten samtale med naboen ved postkassene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger midt i byen og fakultetene er spredt utover. Var heldig nok til at alle fakultetene mine var ganske nærme hverandre, og relativt i sentrum. Hovedbygget står også veldig i stil med resten av byen, det er utrolig fancy. Ellers stortrivdes jeg i byen, likte det at det har en litt "storby-feel" uten å være altfor stor. Er utrolig mye å gjøre, og det er kort vei til andre steder om man har lyst til å reise litt!

Bustad

Jeg valgte å bo i privat leilighet, siden jeg syntes det var lettere å få tak i. Men de fleste andre jeg kjente bodde i studenthybel, så tror det er relativt lett å skaffe seg hybel uansett. Pluss at det var passe billig å bo der, så det var kult.

Vår 2016 MAMN NANOr

Vår 2016 MAMN NANOr

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Minst B2/C1 kunnskap i tysk (altså flytende) er absolutt anbefalt på det sterkeste!
Semesterene ved Uni Wien er fra 1. oktober til 31. januar og fra 1. mars til 30. juni. Disse datoene gjelder undervisning, ikke eksamener. Det er altså fullt mulig at man har eksamener i juli eller i februar.

Undervisningsformer

Som regel deler Universität Wien emnene sine opp i forelesningsdel, seminardel og laboratorie/praktisk del, og man melder seg opp i hver del individuelt og uavhengig av hverandre. Man kan altså melde seg opp i et emnes laboratorie/praktiske del, uten å melde seg opp i forelesningsdelen om man ønsker det (absolutt ikke anbefalt i laboratoriefag i det minste, praktisk informasjon vil bli gitt i forelesningene). Forelesningsfag vil ha en avsluttende eksamen. Seminarer vil som regel bestå av kontinuerlig obligatorisk arbeid (innleveringer, presentasjoner, etc.) og oppmøte, men har ikke nødvendigvis en avsluttende eksamen. Laboratorie/praktiske fag vil bestå av obligatorisk arbeid, oppmøte og rapporter, og som regel ingen avsluttende eksamen. I praksis kan man altså melde seg opp til et helt semester uten eksamener om man ønsker det (å være flytende i tysk er som regel en forutsetning for dette). I forelesningsfagene vil det ofte ikke være annet materiale enn selve forelesningene tilgjengelig (ingen pensumbøker, oppgavesett eller lignende), og avsluttende eksamen vil som regel kun være forelesningsbasert. Dette krever altså høy konsentrasjon og flittig notatskriving under forelesningene om du ønsker å stå eksamen (kravet for å stå eksamen er for øvrig over 50%). Eksamenstiden er også mye kortere enn det man er vant til ved UiB. Den lengste eksamenstiden jeg hadde var 1,5 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnesystemet beskrevet over er særdeles forvirrende, og det betyr også at man får særdeles lite poeng for fagene man tar, hvor de fleste ligger et sted mellom 1-5 ECTS. Man kan altså ende opp med å ha ganske mange eksamener i semesteret, og hvor mye hjelp det er tilgjengelig til å stå eksamen (tidligere eksamensoppgaver, øveoppgaver, at foreleseren peker ut hva som er viktig/hovedpoeng i forelesningene) er fullstendig opp til foreleseren selv. Fagene og hvilket nivå de ligger på er også særdeles dårlig beskrevet i emnekatalogen, og jeg fant heller ingen rådgivningsordning som kunne hjelpe meg til å plukke ut fag tilpasset min studiebakgrunn. Jeg måtte altså melde meg opp i en mengde fag og møte opp i første forelesning for å finne ut hva fagene handlet om, hvilket nivå de lå på, og om jeg hadde god nok bakgrunnskompetanse til å følge dem.
Emnetilbudet endrer seg fra år til år, man kan altså ikke regne med at et fag som blir tilbudt denne våren kommer til å bli tilbudt neste vår. For sommersemesteret vil emner begynne å bli publisert i januar, og emnekatalogen vil stå klar til studiestart 1. mars, og fra 1. august til 1. oktober i vintersemesteret. Vær obs på at alle emner har individuelle oppmeldnings- og avmeldningsfrister, slik at det er lurt å holde følge med emnekatalogen helt fra begynnelsen av, så du slipper å oppleve at fristen for oppmelding i et fag du hadde hatt lyst til å ta, alt har gått ut.
Ellers har universitetet et veldig bredt studietilbud, med stor valgfrihet til hvordan du kan bygge opp semesteret ditt.

Fagleg utbyte og språk

På tross av at det står på nettsidene til Universität Wien at det er mulighet for å studere ved universitetet uten noe kjennskap til tysk, vil jeg ikke anbefale noen å studere realfag der med mindre de snakker og skriver det flytende. Jeg har også forstått det på andre utvekslingsstudenter som at det er vanskelig å studere som engelskspråklig i de fleste andre fagområder ved universitetet også. Unntaket var ei som studerte juss, som derimot var veldig fornøyd med det engelske studietilbudet hennes. De fleste fagene som blir tilbudt på engelsk er master/phd fag, og selv der er tilbudet generelt sett dårlig. I Østerrike har studentene også rett til å kreve at et fag undervises på tysk, slik at selv om et fag er satt opp til å være på engelsk, kan det fort endre seg.

Universitetsområdet og byen

Wien er en fantastisk by å bo i, og ikke minst å være student i! Det er mange gode grunner til at byen ofte rangeres som nummer 1 på lister over storbyer med lykkeligst befolkning. Byen er utrolig vakker, det skjer alltid noe og den har mange store grøntarealer. Man trenger aldri å bekymre seg for at man skal slite med å finne på noe å gjøre en dag, et raskt søk på nettet så finner man et flust av arrangementer, museer med gratis inngang denne dagen, konserter og så videre. Det er alltid noe å gjøre i Wien. I tillegg er det en gammel universitetsby, slik at det er studentrabatter på det meste, og spesielle arrangementer og utesteder for studenter.

Sosialt miljø

Det er et utrolig gode, velorganiserte sosiale organisasjoner for utvekslingsstudenter i Wien (ESN og EBN, der en egen avdeling av ESN tilhører Uni Wien). Det holdes til vanlig fem faste arrangementer for utvekslingsstudener i uken og så blir det satt opp andre arrangementer utenom. ESN holder en oppstartsuke med sosiale arrangementer for å bli kjent med folk i februar (/september), og en ny i mars (/oktober).

2014

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

26.02.2014 - 01.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg burde nok helt klart ha forberedt meg bedre til utvekslingen, både med å undersøke fagtilbudet og med å skaffe meg bosted, selv om jo alt ordnet seg til slutt. Når det kom til hvilke fagtilbudet var det vanskelig å klarhet i hvilke fag på instituttet som passet meg, jeg ville jo ikke ende opp med fag helt ut av mitt reach. Plassene blir veldig fort fullt opp, og hadde jeg visst om at jeg jo Egentlig kunne ha valgt fag sånn over alt på universitetet, så hadde jeg valgt noen av jusfagene. Flere av dem virket spennende og krevde ikke forhåndskunnskaper fra jusstudiet. Jeg endte opp med en blanding av politkk, historie og noen tullefag i språk og kultur. Jeg kunne faktisk ha valgt et fag som handlet om kulturutveksling gjennom Eurovision (østerrikerne tok jo forresten helt av etter at Conchita vant i København). I tillegg hjalp det jo ikke jo så mye at engelskkunnskapene hos administrasjonen var heller lav.

Bostedmessig dukket jeg jo bare opp på studenthjemkontoret og spurte om de fortsatt hadde ledige rom. De hadde to… Og dette var en liten uke før studiestart. Greien her var vel hadde jeg ellers hadde måtte betale 600 euro i depositum på forhånd og ikke hadde fått bestemme selv hvor jeg ville bo, sånn utenom å sette opp en liste over hvor jeg ønsket å bo, men alle valgte jo boligene som var nærmest sentrum.

Undervisningsformer

Varierte fra lærer til lærer. Noen hadde PP andre tavle. Hadde vært gøy om jeg hadde fått tatt noen av fagene på jussen, for der var det lagt opp til at man skulle være muntlig. Nå hadde jeg bare en seminarklasse.

Vurdering av emnetilbodet

Her var det mye forskjellig, og om dere lurer på hvorfor det er så mange fag, så er det fordi fagene var så små, gjerne bare 3-4 poeng. Det ene av fagene i politikk startet vi med over 100 studenter i den første forelesningen, før det gradvis ble skallet av. Dette faget tok for seg staten og EU. Faget jeg hadde i poltisk økonomi var utrolig spennende. Det tok for seg den økonomiske krisen i EU-landene. Dette var det eneste seminarfaget jeg hadde og siden klassen var så liten fikk foreleseren tid til å forklare seg grundig. En veldig god lærer. Høy vanskelighetsgrad om en ikke har hatt økonomifag og er kjent med begrepene. De fleste i klassen hadde bakgrunn fra økonomi, så de lå jo langt over meg nivåmessig.

Historiefagene var morsomme. Det ene handlet om urbaniseringen i Europa fra middelalderen til nåtiden. Veldig snevert, men morsomt da forelsere bildequizet oss med et bilde fra Bryggen i Bergen. Det andre faget var om Europas kulturhistorie fra år 500-1500. Læreren var amerikansk, så vi slapp unna dårlig engelsk. Det tredje faget handlet om statens historiske vekst. Briljerte med Rokkan.

Tullefagene på språk og kultur er jo nesten ikke verdt å nevne. Det ene var om britisk kultur (fra Beatles til Spice Girls), det andre om indianerkulturen i USA.

Fagleg utbyte og språk

Både opp og ned. Det ene faget i politikk var vanskelig, men jeg følte jeg lærte mye på kort tid om ting jeg ikke kunne noe om. Historiefagene har jeg vel egentlig ikke noe nytte for, men morsomme å ha på quiz. De to siste var bare lolz.

Universitetsområdet og byen

Uniområdet var nydelig. Så ut som Galtvort. Det eneste var at de hadde noen sære regler for å komme inn på lesesalen på biblioteket: ulovlig med vann (selv om jeg sel sakt fikk smuglet det inn) og man måtte ha bøker og diverse i gjennomsiktige plastposer. Særlig det med vannet var sært, for det var jo ikke slik at vi var i nærheten av noen bøker. Fantastisk by sel sakt. Arkitektur, kultur, uteliv (minuset her var jo at det ikke har funnet opp røykeloven. Segregerte meg ofte selv inn i det som i Norge ville ha vært røykerommet, men som i Østerrike var anti-røykerommet. Wien er jo storby, så du vil jo aldri gå lei.

Bustad

Som tidligere nevnt bør en fikse seg rom mye tidligere enn det jeg gjorde. Flakset meg til et rom bare ti minutter med undergrunnen fra skolen, i tillegg som Praterpark (en enorm park) var like i nærheten. Bra å for de som liker å trene. Det var jo også her det økonomiske universitetet i Wien lå. Perfekt bosted for de som vil studere der. Delte kjøkken og bad med to andre. Selve det sosiale i studenthjemmet kunne ha vært bedre, men det var jo uansett de i den etasjen hvor jeg bodde som jeg hang mest med.

Sosialt miljø

En smeltedigel av nasjonaliteter. Wien er for stort til å ha et stort utevkslingsmiljø. En finne som studerte i Innsbruck fortalte at det var mye bedre det. Problemet er at det danner seg store klikk hvor folk fra samme land henger sammen. Han spanjolen jeg bodde med snakket knapt engelsk og hang bare med spanjoler. Dette med at spanjoler holder sammen går visst igjen overalt. Frydet meg da de røk ut av VM. Som sagt, jeg hang med de jeg bodde med på studenthjemmet + noen til. Finner, tsjekkere, kanadiere, nederlendere osv. Lite tysk, mye engelsk.

Studentar inne
Foto/ill.:
© Universität Wien

Informasjon