Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Wien og Kjemisk institutt (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • ByWien
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på bachelorprogrammet i kjemi.

Når i studiet kan eg reise

Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er tysk og engelsk.

Kva undervisningsspråk som gjeld for dei enkelte emna finn du informasjon om i emneskildringane. Det er naudsynt med gode forkunnskapar i tysk for å følge undervisninga i emne som berre har tysk som undervisningsspråk. Vi anbefaler i utgangspunktet at du vel emne som har engelsk som undervisningsspråk. Det er fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem.

Les meir om krav til forkunnskapar i språk på universitetet si heimeside: http://international.univie.ac.at/en/incoming-students/erasmus/

Kva emne kan eg ta

Ver merksam på at det er obligatoriske emne i andre og tredje studieår av bachelorprogrammet i kjemi som må dekkast inn under utvekslingsopphaldet. Det er derfor naudsynt å finne emne som kan erstatte dei obligatoriske emna du elles skulle ha tatt i same semester ved UiB. Ta tidleg kontakt med studierettleiar på e-post når du skal planlegge utvekslingsopphaldet ditt. Kontaktadressa er studierettleiar@kjemi.uib.no

Du kan òg velje emne som skal inngå som frie studiepoeng i bachelorgraden. Då kan du velje fritt mellom emna universitetet tilbyr. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i innhald med emne du har tatt før, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Ver merksam på eventuelle krav til faglege forkunnskapar knytt til einskilde emne.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Wien blei etablert i 1365 og er det største universitetet i Austerrike, med rundt 92 000 studentar fordelte på 15 fakultet og fire universitetssentre. Universitetet har hatt seks nobelprisvinnarar og satsar på tverrfagleg forsking. Det har seks campusar, som alle ligg i, eller like i nærleiken av Wien.

Wien er hovudstad i Austerrike og har om lag 1,7 millionar innbyggarar. Byen er kjend for musikarane og komponistane sine, i tillegg til meir kulinariske kulturprodukt, som Wienerschnitzel, Sachertorte og Apfelstrudel. Eit anna nemneverdig fenomen er kaffihustradisjonen. Det første kaffihuset kom allereie i 1685, og Wiener Kaffeehaus blir stadig rekna som ein viktig del av byens identitet og kultur.

Bustad

Universitetet har ingen eigne studentbustader. Det oppmodar utvekslingsstudentar om å ta kontakt med den lokale studentsamskipnaden eller med Austrian Exchange Service (OeAD) som organiserer utleige av studentbustader i Wien. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad privat om ein er ute i god tid.

Semesterinndeling

Oktober - januar og mars - juni.

Studentrapportar

2023

Høst 2023 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2023 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg ville ikke ha stresset alt for mye med fag og universitetet i forkant, da det er begrenset hva man får gjort før september/oktober. For meg endte det opp med å bli helt annerledes enn de fagene jeg hadde planlagt. Det er ikke førstemann-til-mølla, som jeg først trodde. De første ukene i oktober dro jeg i masse forelesninger og bestemte meg deretter. Man har stor valgfrihet til å bygge opp sin egen plan, og de fleste som går BA kjører sin helt egne kombinasjon. Bruk tid til å lese gjennom fagene i fagkatalogen på nettet, undervisning- og vurderingsformen varierer fra fag til fag, da dette er opp til professoren/foreleseren.

Anbefaler å dra til Wien i september, selvom semesteret ikke starter før i oktober. September er en veldig fin sommermåned, og det skjer mye sosialt gjennom Erasmus. Skaff deg studentbevis fort for å få kjøpt billig månedskort, dessuten må man registrere seg innen 3 dager (ish) som innbygger i byen. Du får studentbevis og beskjed om dette ganske fort på velkomstmøte med Erasmus-incoming (meld deg på første datoen du er i byen). Fikk fortløpende info på mail underveis i registreringsporsessen, og opplevde det ikke som spesielt vanskelig å navigere meg frem i byråkratiet. Man får også innlogging til intern portal underveis, hvor det ligger masse informasjon.

Undervisningsformer

De to "hovedformene" for undervisning var forelesninger og seminarer. Forelesninger gir som regel 3 ECTS, mens seminarene gir stort sett 6 ECTS. Likevel ga noen forelesninger 2 og 4, og noen seminarer 5. Jeg anbefaler seminarer fordi det er veldig mye med mange små fag, og det var lettere å komme seg gjennom med jevn jobbing uten en stor eksamen på slutten. Forelesningene avsluttes med en skriftlig eksamen (ofte flervalgsoppgave, noen ganger kortsvar). Disse var ofte vanskeligere enn man tror selvom det "bare" er flervalgsoppgaver, og man skal ha ganske mye riktig bare for å stå. Hvis man skal være i Wien to semestere, har man fire muligheter til å ta eksamen påfølgende semester (dvs, man har også fire forsøk). Forelesningene er ikke obligatoriske, og noen strømmes fortsatt, og gir mer fleksibilitet i hverdagen! Hva som passer deg best kommer helt an på hvordan du jobber best.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var et spennende tilbud på politikkvitenskap både høst og vår, i hvertfall når man studerer på tysk og kan velge mellom alle fag. Ellers var det en mange spennende fag som gikk på engelsk, og opplevde at de mest "ambisiøse" lokale studentene valge engelske fag, og det var oftere høyere faglig nivå i fagene på engelsk. Jeg brukte muligheten til å ha flere fag om EU og internasjonal politikk, som det ikke er så mange av på UiB. I tillegg var det mange spennende fag om Øst-Europa. Det var også helt i orden å levere inn innleveringer på engelsk (og ordbøker på eksamen) hvis jeg trengte det i tyske fag, de fleste er godt vant med internasjonale studenter. I tillegg benyttet jeg meg av muligheten til å velge noen emner på andre institutter, blant annet journalistikk og økonomi.

Fagleg utbyte og språk

Jeg snakker tysk fra før og fulgte mye undervisning på tysk. Det var til tider utfordrende, men veldig lærerrikt. Det faglig nivået er noe varierende, men fikk mye faglig utbytte av å følge seminarundervisningen, hvor man må være aktiv og jobbe jevnt gjennom semesteret.
Anbefaler alle, uansett nivå, å gå på tysk intensivkurs gjennom universitetet, Sprachenzentrum, siden semesterer uansett ikke starter før oktober. Det varer dessverre bare tre uker, men jeg tok en uke senere på høsten, for å oppfylle Lånekassas krav om språkstipend. Det er flere som arrangerer 4-ukers intensivkurs, men på universitetets språkskole møtte jeg mange studenter som også skulle starte samme sted. Uansett anbefaler jeg å bruke utveksling som en mulighet til å lære seg det lokale språket, uansett hvilket nivå man er på fra før.

Universitetsområdet og byen

Wien er en fantastisk by om du er glad byliv, kultur, arrangementer, historie, kunst, barer, møteplasser og kafeer. Det er en storby som likevel ikke oppleves som en kaotisk, stor by. Det er ikke langt til naturområder, og det er lett å reise rundt i Østerrike og Europa (spesielt østlige områder). Universitetet ligger midt i sentrum i et veldig fint område med nærhet til alt man trenger. Hoveduniversitetsbygget føles ut som å vandre rundt i et museum i seg selv. Kollektivtransporten er veldig god, og som student betaler man bare 70 euro per semester. Jeg har aldri kjedet meg i Wien!

Bustad

Utfra det jeg har hørt fra andre som har studert i Europa, opplever jeg Wien som en by det er lett å finne bolig i. Leiemarkedet er velfungerende og ikke spesielt dyrt. Jeg fant bolig gjennom Facebook-sider og WGgesucht (kan sammenliknes med Hybel). Det er mange som fremleier et rom tiden de selv skal på utveksling. Jeg har betalt rundt 400-500 euro for god standard, men også fint mulig å finne noe billigere. Har også hørt mye bra om studentboliger (mange private aktører, ingen gjennom universitetet), men da bør man gjerne være litt tidlig ute for de stedene med best beliggenhet. Bolig fant jeg i juli, men kjenner flere som fant et midlertidig sted og fant et sted den første måneden. Wien er delt inn i "distrikter" og noen er mer populære enn andre, for eksempel 5,6,7,8 og 9. Et lite innsider-tips er å bo nærme en U-Bahn-stasjon, de kjører nemlig hele døgnet i helgene og hyppig gjennom dagene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig godt, og blir litt til hva man legger opp til selv. Erasmus arrangerte mye og det var lett å bli kjent med andre internasjonale, og ANSA arrangerer også en del her for norske studenter. Å bli kjent med de lokale studentene kan være mer tidskrevende, siden det ofte er mange i fagene og ikke "så personlig", men absolutt mulig om man legger inn en innsats og snakker tysk! Gjennom universitetssporten USI er det også lettere å bli kjent med andre. For min del ble jeg kjent med lokale ved å bo med tyskere/østerrikere.

Vår 2023 - Integrert master samfunnsfag

Vår 2023 - Integrert master samfunnsfag

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Vil anbefale å reise en måned før studiestart for å gjøre seg kjent og nyte litt fritid i byen, samt ta et språkkurs om man ønsker det (det finnes mange alternativer, universitetet har egne språkkurs, jeg var hos Deutschakademie). Bosted kan man godt finne på forhånd gjennom feks. wg-gesucht.de, om man ønsker å bo i kollektiv.

Med universitetsforberedelser ville jeg ikke stresset for mye, da ender man ofte opp med å måtte gjøre om på alt man hadde planlagt likevel, ettersom fagkatalogen kommer ganske sent i Wien, i forhold til i Norge (semesteret starter tross alt mye senere). For å få godkjent online learning agreement brukte jeg mye tid på å skjønne fagsystemet og utarbeide en egen timeplan utfra de fagene som ble tilbudt på høsten, men ettersom fagenes tidspunkter og noen fag ble tatt vekk til neste semester, måtte jeg gjøre alt om igjen senere. Så anbefaler egentlig å drøye den frem til oppdatert fagkatalog legges ut for å spare seg mye ekstra arbeid.

Ellers kan jeg anbefale å åpne bank i Wise, fordi man her får bedre valutakurs.

Undervisningsformer

De ulike fakultetene har litt ulike undervisningsformer, men på germanistisk institutt valgte jeg selv å ha 4 VO, 2 EU og 2 PS. VO er forelesninger, ganske lik slik jeg kjente det fra Bergen, men ofte med diskusjon i salen den siste halvtimen hvor studentene melder seg, det var spennende! EU=Einführende Übung; direkte oversatt "innførende øvelse". Det var litt videregåendeaktig - man må møte opp hver uke (fravær mer enn tre ganger=stryk), man har innleveringer undervegs, og to mindre prøver. PS (proseminar) er litt likt, man må også møte opp, men det er ofte mer erfarne studenter her, og kravene er høyere. Den store forskjellen er vurderingsformen, i PS må man skrive en semesteroppgave på 15 sider (ville derfor ikke valgt mer enn 1 av disse fagene om jeg skulle gjort det om igjen). Disse undervisningsformene legger til rette for mer kontakt til medstudenter og dosenter.

Kravene for hvert enkelt fag, antall ECTs og annen info, finner man på u:find (fagkatalogen). Jeg likte best VOs ettersom det var minst jobb undervegs, og gav mer fleksibilitet, men jeg lærte kanskje mest i EU hvor man ble oppfordret til å delta mer aktivt.

Vurdering av emnetilbodet

I Wien kjører hver student sitt eget studieløp i form av at man har et stort antall emner man kan velge mellom også bygge sin egen studieplan utfra interesse, tidspunkt etc. Det var litt stress å sette seg inn i, men samtidig kult at man kan utarbeide seg sin egen timeplan, og feks. ha fast langhelg. Emnetilbudet var svært variert, og mye spennende å velge mellom. Feks. hadde jeg en forelesning som het "Eva & Adam" hvor vi fordypet oss i betydningen av Paradishistoriens mange interpretasjoner og ringvirkninger (feks. mtp. kjønnsroller). Ellers hadde jeg "typisk" germanistiske fag som "tekst og retorikk" med blant annet innføring i hvordan holde tale og alle studentene måtte gjøre dette - veldig gøy og lærerikt. Oppsummert veldig godt emnetilbud, mye spennende!

Tips til fagvalg:
Logg inn på webmail (webmail2016.univie.ac.at) hos universitetet allerede før studiestart ettersom her kommer nyttig info - blant annet om hjelp til fagvalg i måneden før semesterstart.
Last ned studo appen - her har tidligere studenter blant annet ratet de ulike fagene, og det er mye annen nyttig info.

Fagleg utbyte og språk

Jeg forbedret språklige ferdigheter mye, noe som var viktig for meg. Jeg studerte tysk, så jeg fikk praktisert det hver dag på universitetet, og brukte det alltid i offentlig sammenheng - i butikken osv., og dessuten med kollektivet og østerrikske venner. Dersom man er innstilt på det og gjør en innsats kan man virkelig få stort språklig utbytte.
Ellers vil jeg også si at det faglige utbytte var veldig godt, mange fag var mer spesifikke enn hva jeg var vandt med, noe som var gøy.

Universitetsområdet og byen

En av hovedgrunnene til at jeg valgte å dra til Wien var fasinasjonen for selve byen - som var (og fortsatt er!) den fineste byen jeg har vært i. Wien er en kulturby av de sjeldne, og interesse for klassisk musikk og kunst var noe som dro meg hit. I tillegg til alle de kulturelle tilbudene, er det veldig mye god internasjonal mat - Wien er kjent for å ha en svært internasjonal og ung befolkning. Bylivet er også veldig bra, det finnes noe for enhver, og mye for de som liker techno;) Mange kule arrangementer; innimellom var det for eksempel openair rave mellom naturhistorisk og kunsthistorisk museum - to enormt flotte Museer hvor man egentlig ikke ser for seg at det kunne blitt arrangert rave.

For å komme seg rundt i byen med offentlig transport anbefaler jeg å bruke google-maps. Ellers er det ypperlig å sykle i Wien, da er du ofte raskere enn med offentlig transport, det gjør deg mer fleksibel og er sykt gøy. Jeg hadde månedsabonnement på leiesykkel hos eddibike som jeg vil anbefale varmt. Å leie sykkel må være et av de beste valgene jeg tok på utveksling.

Jeg studerte ved hovedbygningen til Universitet Wien; prektig altså! Bygget har to unike lesesaler som av mange blir assosiert med hogwarts. Ellers er universitetsbyggene spredd litt utover, som de ulike fakultetene i Bergen. Jeg sleit litt med å finne lesesal i starten, men det finnes mange fagbiblioteker på ulike steder, hvor alle uansett studieretning kan sitte.

En fordel med Wien er at det ligger i sentrum av Europa, så det er ypperlig å ta helgeturer til byer som Budapest, Praha og Bratislava. Eller for eksempel påskeferien i Italia.

Bustad

Å finne bolig opplevde jeg ganske enkelt, og jeg vil anbefale å legge ut en profil på wg-gesucht.de dersom man ønsker å bo i kollektiv, dette gjorde jeg i januar før jeg reiste i februar. Folk var ganske dårlige å svare når jeg sendte melding, så det beste er kanskje å la folk kontakte deg for så å avtale videovisning. Ellers fins det flere ulike studentboliger (Studentenheim), ikke direkte gjennom universitetet - det er egne "aktører", feks wihast.at (billig og enkelt) eller the social hub (dyrt med mange tilbud). Jeg vil anbefale å bo i 1. - 9. distrikt (Bezirk), eller nærme Alser Strasse i 16.,17., eller 18. De hippeste distriktene er kanskje 7., 8., og 6. Det 9. er også nice; kjent som studentdistriktet og ligger godt til i forhold til flere av Instituttbyggene til Universitetet Wien. Dersom man leiger/kjøper seg en sykkel er det ganske greit å bo de fleste plasser, bare å sjekke sykkelavstander på googlemaps (Feks. fra mulig bolig til universitetet). 2. distrikt kan være veldig nice på sommeren ettersom det er kort avstand til "Donauinsel" hvor folk bader og henger, men husk at det er et veldig stort distrikt, så om man bor i utkanten av det kan det bli keitete å komme fra og til.

Sosialt miljø

Erasmus Student Network (ESN) ved Uni Wien har mange kule arrangementer hvor man kan møte andre utvekslingsstudenter. Jeg deltok på en del greier i deres Welcome Weeks, noe jeg er så glad for, for her møtte jeg skikkelig gode venner som jeg enda har kontakt med. Alle de internasjonale studentene var utrolig åpne og imøtekommende, så her er det lett å bli kjent med nye, og det er kult å ha et stort internasjonalt nettverk.
Jeg meldte meg også på forskjellige universitetssporter (salsa, padel og intervaller), hvor jeg møtte østerrikere, noe som var ekstra stas ettersom de har mye gøy "inside-information" om Wien som studentby. Østerrikske venner gjorde forøvrig at jeg følte meg enda mer "integrert" og fikk oppleve kulturen bedre, så universitetssport anbefalest, der finnes noe for enhver!

2022

Haust 2022 BA i molekylærbiologi

Haust 2022 BA i molekylærbiologi

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Tips: I Wien må du levere inn et skjema om bosted, altså hybelen/leiligheten du leier, det står om det på nettsiden deres. Når du fyller inn det skjemaet, pass på å huke av at dette er primær boligen din. Hvis du har Wien som primær bolig kan du kjøpe en semesterbillet til offentlig transport som er halvparten så dyr som om du har wien som sekundærbolig!
-De legger ikke ut fagene før rett før skolestart og de samme fagene går ikke vinter og vår, så velg fag til forhåndsgodkjenning fra forrige vinter semester om du skal dit fra høsten, ikke se på vårsemesteret.
-På universitetet har fag 4 eksamensdatoer, som du kan velge fritt mellom.
- Det er veldig forskjellig fra fag til fag når undervisningen er ferdig, og den kan maksimum gå fram til 31 januar. Jeg tok alle de første mulige eksamensdatoene og hadde eksamener i desember, januar og februar.
-Semester overlapper med det i Norge med 2 måneder, så før du bestemmer deg for å dra hit eller tyskland (samme system) så bør du vurdere hvilke fag du kan ta det semesteret du kommer til norge i februar.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg kunne ikke, og kan enda ikke tysk spesielt godt, så jeg tok kun engelske fag. Jeg gikk biologi bachelor, og de fleste emner gir 2, 3 eller 5 poeng. Dermed må du ta en del fag hvis du vil oppnå 30 studiepoeng. Å få nok fag på engelsk som ikke krasjet var ikke så lett, og jeg endte opp med å ta det som var mulig.
Likevel er emnetilbudet selvfølgelig større enn i Bergen, og alle fagene jeg tok var veldig gode. Siden du må ta så mange fag lærer en egentlig veldig mye, og Jeg føler at det er det semesteret jeg har lært mest og funnet ut hva jeg vil gjøre videre.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok ingen tysk kurs fordi det koster rundt 1000 euro, så jeg øvde vel mer på engelsken. Det var ingen problem fordi de alle fleste snakker godt engelsk, men jeg anbefaler å lære noen gloser. Faglig hadde jeg stort utbytte, og har fått et bredere perspektiv på hva som er mulig innenfor studiet mitt.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har ikke én campus, men har campuser for ulike studieretninger spredt ut over hele byen. Det gjør det selvfølgelig ikke så lett å finne en bolig som er nær universitetet, men der er god kollektivtransport til bøte.
Byen er stor og det er uendelig med museer å gå på, men det jeg anbefaler er Schmetterlighaus nær Albertina museet, hvor du får gå inn i en art noveau vinterhage som er full av sommerfugler.

Bustad

Wien har rimelige studentboliger, men jeg endte opp med å bo privat. Det kan jeg i grunnen ikke anbefale fordi kontrakten jeg fikk var ganske tvilsom, og på tysk selv om han kun leide ut til utlendinger.

Sosialt miljø

Erasmus i Wien har veldig mange events som en kan bli med på hele semesteret, men universitetet har få studentorganisasjoner.

Vår 2022 - BA i sammenliknende politikk

Vår 2022 - BA i sammenliknende politikk

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å gjøre seg kjent med universitet og hvilke fag man ønsker å ta forhånd av oppholdet. Jeg valgte også å ta et tre ukers tysk språkkurs i regi av Universitet i Wien på forhånd av oppholdet, som i tillegg ga meg 4 studiepoeng. Jeg opplevde at universitet ga meg god informasjon og var lett å kommunisere med dersom jeg lurte på noe, noe som var veldig positivt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved mitt studie var mer aktiv enn det som er vanlig ved universitetet i Norge, man kan nesten sammenlikne det med videregående skole. Denne undervisningsformen gjør det lettere å bli kjent med medstudenter da det også er mindre klasser på 40-50 personer og mye diskusjoner i timene. Det er ikke eksamen, men heller en innlevering som teller 40-60% av karakteren (varierer litt fra fag til fag). Det er også vanlig å ha en presentasjon i løpet av semesteret som teller ca. 20% av karakter. Hvor aktiv man er i diskusjoner i timen teller også, og utover det har noen fag små innleveringer hver uke. Fagene jeg tok var på 4-6 studiepoeng hver.

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikke vanskelig å finne interessante fag som ble undervist på engelsk. Jeg valgte hovedsakelig fag innenfor mitt studieområde: "International Politics", "Austrian Political System and the EU", "History on Theory and Debates on Theory" og "East European Politics". I tillegg til det tok jeg et Tysk intensivt språkkurs.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok som sagt et språkkurs på forhånd, men siden alle mine fag gikk på engelsk vil jeg ikke si jeg fikk noe særlig tyskspråklig utbytte. Klassen besto også hovedsaklig av andre utvekslingsstudenter.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Wien er det eldste tyskspråklige universitetet og ble grunnlagt i 1365. Det har også over 90.000 studenter. Jeg hadde noen av forelesningene mine i hovedbygningen til universitet, som er virkelig nydelig. Universitetet ligger veldig sentralt, noe som absolutt er et pluss! Wien er en fantastisk by som virkelig har noe for en hver smak.

Bustad

Jeg valgte å leie privat ettersom jeg var for sent ute til sentrale studentboliger. Man må virkelig være tidlig ute for å få dette. Det er dyrt å leie privat som det også er i de fleste storbyer, så jeg ville forsøkt å finne studentbolig dersom man ønsker å bo rimelig.

Sosialt miljø

Jeg fikk alle mine venner i ESN sin velkomstuke, så jeg anbefaler virkelig å bli mede på den! Det er et variert opplegg med middager, turer og utflukter, byvandringer, bar til bar osv. ESN har også jevnlige arrangement gjennom hele semesteret. Jeg opplevde det ikke som vanskelig å få seg venner og det er svært mange Erasmus studenter ved universitetet.

Haust 2021 BA i medie- og interaksjonsdesign

Haust 2021 BA i medie- og interaksjonsdesign

01.09.2021 - 31.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser til Wien kan det være greit å lese seg litt opp på hva som må gjøres med tanke på registrering av bosted. Man trenger ikke visa for å studere der, men man må likevel registrere bosted hos det aktuelle "municipal district office" innen tre dager etter man har flyttet inn i leiligheten/studentboligen. Etter dette må man igjen fullføre registreringen innen 4 måneder (man må legge ved flere dokumenter som for eksempel bevis på økonomisk støtte, studentbevis osv). Man kan lese mer om det her: https://international.univie.ac.at/en/student-mobility/incoming-students/erasmus-student-exchange/entry-and-residence-regulations/

Så fort du får gjort dette kan du også få studentrabatt på semesterkort for kollektiv transport!

Undervisningsformer

Man kan velge om man vil ha forelesninger, seminarer eller begge på universitetet. Forelesninger er stort sett ikke obligatorisk, og har bare én eksamen på slutten av semesteret (ofte er eksamensdatoen den siste oppsatte datoen for forelesning). Hvis man velger mange forelesninger framfor seminar, så har man mer frihet til å styre hverdagen selv, men man bør være ganske disiplinert når det kommer til selvstudium for å henge med. Det som også var litt mer stressende enn forventet var at alle eksamenene til de forskjellige forelesningen var i løpet av den samme uken på slutten av semesteret. Eksamenene varte ikke i mer enn 60-90 minutter, men varierte veldig på menge arbeid som skulle gjøres i løpet av denne tiden. Noen av eksamenene var multiple choice, mens andre var å svare på 5-10 spørsmål i essay-format.
Hvis man velger flere seminarer så er det mer arbeid underveis, men ikke en slutteksamen på slutten av semesteret. Det finnes flere typer vurderingsgrunnlag for seminarene - alt fra å bli vurdert ut hva hvor aktiv man er i timen eller på fagets side på læringsplattformen deres, til å skulle ha flere presentasjoner utover i semesteret. Disse har også ofte en oppgave som skal leveres mot slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

De har mye å velge mellom, og innenfor studieavtalen jeg søkte (English and American Studies) så var alle fagene på Engelsk. Man skal kunne velge fag på tvers av de forskjellige studieprogrammene også, men det ble ikke aktuelt for meg ettersom disse hovedsaklig var på tysk.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok et 3-ukers språkkurs i tysk i september da jeg først kom til Wien, det anbefales på det sterkeste!! Jeg har aldri hatt tysk på ungdomsskolen/videregående, så jeg tok kurset for tysk A1-1. Her lærer man nok til for å kunne kommunisere med folk som jobber i butikk, i kafeer, i barer og generelt sett en grunnleggende forståelse for språket. Etter kurset klarte jeg meg fint med tysk til dagligdagse ærender uten å måtte gå over til å snakke engelsk. Kurset koster rundt 500€, MEN hvis man består så får man nesten 400€ refundert (og det var ikke vanskelig å bestå). Absolutt verdt det! Det er også en kjempefin mulighet for å bli kjent med flere folk, både studenter og andre, som også er ny i byen.

Universitetsområdet og byen

Det er en stor by med utrolig mye fin arkitektur og kultur! Det var hovedsaklig derfor jeg valgte å reise til Wien, og det skuffet på ingen måte. Byen er delt opp distrikter (bezirk), der det 1. distriktet er "sentrum" (også det distriktet med mest besøk av turister, se for deg bryggen om sommeren når hurtigruten kommer). Resten av distriktene ligger som en vifte rundt det første distriktet. Jeg bodde i 3. distrikt som var utrolig fint. Det hadde sitt eget lille sentrum med kjøpesenter, kafeer, barer, marked og andre kulturtilbud. Mariahilfer Straße som er gaten som skiller det 6. og 7. distrikt er den store shoppinggaten. Det er også mange sidegater fra denne med koselige kafeer/barer hvor man får oppleve mer av den lokale kulturen. Hvilke distrikt de forskjellige campusene ligger i varierer. Hvis du ønsker å bo så nærme campus som mulig kan det være greit å finne ut av hvilket distrikt det ligger i først (de fleste ligger i det 8. eller 9. distrikt). Byen er såpass stor at så lenge man bor i 1.-9. distrikt så bor man i hoveddelen (sentrums-delen) av Wien.

Bustad

Jeg fant kollektiv gjennom HousingAnywhere.com, og leide av en bedrift som leide ut flere leiligheter i Wien. HousingAnywhere ligner på Airbnb på den måten at jeg betalte både depositum og første leie gjennom nettsiden slik at det ikke gikk rett til utleierne dersom det skulle ha vært svindel/noe gale med leiligheten. I kollektivet bodde jeg med tre andre, alle fra ulike land og som studerte/jobbet med forskjellige ting. Jeg ble også kjent med flere internasjonale studenter som bodde i studentboliger som de fant gjennom stuwo.at. Man kan leie rom her med kontrakt på minimum 12 måneder, men man kan si opp kontrakten tidligere dersom man bare skal være der et semester. Jeg kan ikke snakke fra egen erfaring om hvordan det var å bo der, men fra det jeg hørte var det som en typisk studentbolig med mange livlige studenter. Mange fester og mye høy musikk, så det spørs bare hva du foretrekker om dette kunne ha vært noe for deg!

Jeg misforsto hvordan distriktene fungerte før jeg reiste ned, og trodde at man burde være så nærme det 1. distriktet som mulig hvis man ville bo i "sentrum". Dette var altså ikke nødvendig ettersom alle distriktene mellom 1 og 9 har mye å by på. Alle distriktene har forskjellige ting å besøke, så man kommer til å gå mye fra det ene til det andre uansett. I distrikt 2 finner man fornøyelsesparken Prater, i distrikt 6 finner man Naschmarkt (veldig mange kule barer her på kveldstid, anbefales!) og flere kule vintage-/bruktbutikker finner man i det 7. distrikt. Man trenger altså ikke å henge seg opp i hvilket distrikt man bor i, det tar ikke mer enn en liten tur på U-Bahn for å komme seg fra fra ett sted til et annet uansett :)

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Wien var supert! Det kryr av internasjonale studenter, så man finner alltid noe å gjøre. Man kan bli med på forskjellige opplegg som Erasmus Student Network (ESN) stelte i stand, eller bare bli lagt til i en av de uendelig mange gruppechattene på WhatsApp med studenter fra hele verden for å finne ting å gjøre.

2019

Vår 2019 - Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Vår 2019 - Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å finne sted å bo. Dra ned tidlig for å ta tyskkurs før semesteret starter. Ha det gøy!

Undervisningsformer

Fagene jeg tok var mindre enn jeg var vant med. Alle fagene mine var 5 studiepoeng, men de fleste var delt inn i to forskjellige deler; forelesning og seminar eller praktiske øvelser. Var altså noen som bare tok den ene eller andre delen, og de fikk da 2 eller 3 studiepoeng for det. Flere av kursene mine var også blokket på en uke, så vi hadde fag en uke fra 09:00-17:00. Det var også ofte en presentasjon eller en rapport som måtte inn etter denne uken, men ble ferdig med kursene etter det.

Vurdering av emnetilbodet

Det var et bra emnetilbud på Universität Wien, men det virket som at det varierte veldig fra år til år. Flere av fagene jeg syntes så interessante ut fra året før gikk altså ikke. Det var ikke alltid det var så god emnebeskrivelse før fristen for å velge fag gikk ut, så jeg valgte noen fag basert på navnet på faget alene. Fikk deretter vite mer i første møte, og jeg endte opp med å droppe noen fag som var helt annerledes enn forventet. Må si at jeg tok bare fag på engelsk, så det var bedre emnetilbud på tysk.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok fag på engelsk, og det var helt greit. Flere fag var veldig relevante for meg faglig, og noen tok jeg bare fordi de var spennende.

Universitetsområdet og byen

Veldig stor by, og jeg tok fag på fakulteter som var på hver sin side av byen. Men var veldig gode muligheter med offentlig transport (u-bahn, s-bahn, buss og trikk), så det var ikke noe problem å komme seg rundt. Wien er en kjempefin storby. De har alt her!

Bustad

Var veldig lett å søke studentbolig. Stedet jeg endte opp i ble bygget i 2012, så det var veldig fine og nye leiligheter.

Sosialt miljø

Veldig lett å møte andre erasmusstudenter, var masse arrangementer for oss. Litt vanskeligere å komme inn i det lokale miljøet når tysken ikke satt helt på plass, men ble venn med østerriske medstudenter. Fikk mange gode venner, var et veldig bra sosialt miljø.

2019 VÅR BATF-IMØ

2019 VÅR BATF-IMØ

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Når det kjem til planlegging av studieplan for semesteret, så bør ein vere obs på registreringsfristar/registreringsperiodar for ulike emne. Sjølv erfarte eg at emna blei publisert i starten av månaden før studiestart (https://ufind.univie.ac.at/en/index.html). Her må ein også vere obs på eventuelle avregistreringsfristar. Ein kan også risikere at timeplanen for enkelte emne endrar seg undervegs, gjerne etter studiestart også. I emne der det ikkje er tilstrekkeleg informasjon, så anbefalast det å ta direkte kontakt med forelesar i emnet via e-post. Gjerne oppsøk informasjon som gjelder (anbefalte) førehandskrav, undervisningsform, obligatorisk undervisningsaktivitet og vurderingsform for å samle eit best mogleg inntrykk av eventuelle emne i forkant.

Dersom ein vel å ta eit språkkurs før studiestart, så kan ein ta det i forkant/i løpet av semesteret gjennom Universität Wien. Her er det også anledning til å melde seg opp i lengre kurs som gir ECTC ved bestått eksamen. Utanom dette tilbodet finst det også andre alternativ, som t.d. «Sprachschule AKTIV Wien». Sjølv prøvde eg sistnemnde, og det viste seg at vi berre var tre deltakarar totalt, som igjen førte til god anledning til å øve seg på uttale og aktiv deltaking. Anbefalast!

Transportkort får ein kjøpt på enkelte av bane-stasjonane i byen («Wiener Linen»), og kan blir kjøpt til ein pris på ca. 78 € ved å vise gyldig studentbevis og ID. Dette kortet gjaldt også for månaden før semesterstart. Studentbevis kan ein motta før avreise til Wien, men det er ikkje gyldig før det har blitt «registrert» (dette kan bli gjort via fakultetet som ein er tilknytt). Eit midlertidig studentbevis mottar ein ved orienteringsmøtet («orientation session») som ein skal delta på før semesterstart heldt av «International Office» ved Universität Wien.

Undervisningsformer

Litt informasjon om dei ulike undervisningsformene kan ein finne på https://international.univie.ac.at/en/student-mobility/incoming-students/erasmus-student-exchange/studying-at-the-university-of-vienna/#c324128. Ved fakultet for matematikk og fakultet for informatikk, så var det ofte undervisningsformer som «VO» (ikkje-obligatoriske forelesningar med ein enkelt munnleg/skriftleg eksamen på slutten av semesteret), «UE» (obligatoriske gruppeøvingar/presentasjonar) og «VU» (både forelesningar og obligatoriske innleveringar/presentasjonar).

Vurdering av emnetilbodet

Mange av emna som undervisast på engelsk er på masternivå. Elles utanom registreringsperiodane så kan ein undersøke kva fag som har vore aktuelle tidlegare semester på nettsida https://ufind.univie.ac.at/en/index.html. Det varierer også kor mange ECTC kvart enkeltemne gir, og det kan vere at ein må melde seg opp i ein del fleire emne enn det ein er vane med frå UiB for å fylle opp «studiepoengkvota».

Fagleg utbyte og språk

Dette varierer veldig utifrå kva studieplan som er lagt opp, men dersom ein melder seg opp i emne med undervisningsform av typen «UE»(/«VU»), vil ein kunne erfare eit fokus på aktiv læring i form av tavlepresentasjonar for andre medstudentar i mindre grupper. Sjølv sakna eg eit tilbod om gruppetimer av same sort som det er ved UiB, og med tanke på dette er det lurt å tidleg ta kontakt med medstudentar og danne kollokviegrupper. Vil også anbefale å ha minst B2-nivå (gjerne C-nivå) for å melde seg opp i emne som blir undervist på tysk, for dette kan bli ganske hardt dersom ein ikkje er så komfortabel med språket og det er krav om tavlepresentasjon i eit elles krevjande emne.

Universitetsområdet og byen

Wien er ein nydeleg by og kan varmt anbefalast! Universitetsområdet er hovudsakeleg å finne i distrikt nr. 9, og det er relativt korte avstandar mellom dei ulike fakulteta. Byen har mykje å tilby for einkvar smak både kulturelt, sosialt og historisk sett. Transportsystemet er også veldig godt utarbeidt, der ein enkelt kan reise på tvers av byen via både bane, trikk, buss og tog.

Bustad

Sjølv hadde eg eit ynskje om å bu i kollektiv under opphaldet, og fann bustad gjennom den private marknaden i siste liten. Det gjekk heldigvis overraskande bra, men vil naturlegvis anbefale å heller vere ute i god tid. Gjerne lurt å reise ned eit par dagar i forkant av planlagt opphald i dette tilfellet, der ein set av tid til å gå på visningar som er avtalt på førehand. Nettsida https://www.wg-gesucht.de/en/ er tilsvarande som https://hybel.no/ her i Norge. Ein kan også leite etter bustad via å melde seg inn i grupper på facebook, som t.d. «WG & Wohnung Wien gesucht». Når det gjelder område for bustad, så vil eg anbefale å leite etter bustad i distrikt nr. 1-9 (bykjernen).

Sosialt miljø

Kjempegode alternativ! Dersom ein er interessert i arrangement for å møte andre studentar, så er det mange aktive Erasmus-grupper i Wien, samt Ansa-Østerrike (norske studentar i Østerrike). Erasmus-gruppene har som regel minst to faste arrangement i veka i tillegg til varierande arrangement avhengig av tida på året. Både Erasmus-gruppene og Ansa-Østerrike kan ein enkelt oppsøke via facebook/nettside. Elles er det eit hav av andre moglegheiter når det kjem til grupper, foreiningar og aktivitetar ein kan melde seg på/delta på i Wien.

2018

HØST 2018 - BAMN-MAT

HØST 2018 - BAMN-MAT

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er mange forberedelser som skal gjøre og det kan være lurt å være ute i god tid. For eksempel å søke etter et sted å bo er lurt å få gjort tidlig slik at man kan velge fritt. Det er viktig å lese seg opp på alle praktiske ting som må gjøres før og etter ankomst i Wien. Det er mye man må tenke på og det kan være lett å overse små detaljer som er viktig å få med seg. Etter at man ankommer Wien må man blant annet registrere seg på adressen man bor. Dette er noe man må gjøre innen tre dager etter ankomst og det er derfor greit å få gjort med en gang.

Undervisningsformer

Fagene i på Universitetet i Wien er ganske små og dette er det lurt å være forberedt på. Det fører til at man må ta litt ekstra fag, som igjen kan være litt mer arbeid enn det man er vandt til. I tillegg finnes det mange flere forskjellige typer kurs i Wien enn ved universitetet i Bergen. På matematisk fakultet var det blant annet vanlig at mange av fagene var delt opp i to. Det var altså samme fag, men delt opp i et forelesningskurs og et oppgavekurs. Hvert av kursene har sin egen eksamen som man må bestå for å få de studiepoengene som kurset gir. Det er altså mulig å bestå den ene delen uten å bestå den andre, og man vil i så fall ende opp med mindre poeng. Forelesningskursene har ingen obligatorisk oppmøtet, og man er ikke heller nødt til å melde seg opp i faget (men det er lurt å gjøre det for å motta praktisk informasjon i faget). Det som derimot er viktig å huske er å melde seg opp i eksamen. Dette kan man gjøre noen uker før eksamenen, når datoen er fastsatt. Man er altså ikke klar over eksamensdatoen før noen uker før man skal ha den, noe som er viktig å ta hensyn til siden det potensielt kan føre til at noen av eksamensdatoene kolliderer. Når det kommer til oppgavekursene (markert med ÜE for üebung) er man nødt til å melde seg opp i kurset i løpet av registreringsperioden i begynnelsen av semesteret. Her er det obligatorisk oppmøte, og i tillegg forventes det vanligvis en slags deltakelse i timene fra studentene. I de kursene jeg tok måtte studentene opp på tavlen og løse oppgavene foran foreleser og de andre studentene, så er var det viktig å være forberedt til timene. Man måtte krysse av på et digitalt skjema dagen før hvilke oppgaver man hadde gjort slik at foreleser visste hvilke oppgaver du kunne bli trukket ut til å gjøre på tavlen. Her tror jeg det er vanlig at de krever at studentene har gjort 50% for å bestå kurset. Dette var jeg heller ikke klar over så jeg fikk en litt dårlig start på kurset. Derfor kan det være viktig å spørre om informasjon når det gjelder disse kursene fordi det kan variere hva som forventes av studentene og hva som kreves for å stå. Det er generelt sett lurt å spørre om praktisk informasjon fra starten av fordi de er ikke alltid like flink til å informere om det i og med at studentene er vandt med hvordan det gjøres. I tillegg er det ikke like mange utvekslingsstudenter på alle de forskjellige studiene (på bachelor i matematikk var det omtrent ingen andre enn meg) og de er derfor ikke vandt med at ikke alle skjønner systemet.

Vurdering av emnetilbodet

På matematisk fakultet har de mye det samme tilbudet av emner som på matematisk institutt på UiB, men som nevnt tidligere er det mye mindre fag, så man må omstille seg litt og undersøke før man bestemmer seg for å finne ut hvilke fag man kan ta for å få nok studiepoeng. Her kan det være lurt å fylle opp med noen litt enkle fag, kanskje innen et fagområde man ikke har hatt før, fordi vanskeligheten på fagene er ikke nødvendigvis lavere selv om faget er mindre. I tillegg kan det ofte forventes deltakelse ukentlig av studentene og det er også noe som tar mye tid.

Fagleg utbyte og språk

Faglig er det mye det samme innholdet i fagene som i de tilsvarende fagene på UiB, men på universitetet i Wien har foreleseren i faget mye mer å si. Det er stort sett foreleser som bestemmer det meste, og eksamenene kan også variere mye avhengig av hvilken foreleser man har i faget. Pensum er vanligvis ikke bøker, men et skript som professoren har laget, og det er dermed opp til han/hun hva man skal vektlegge i faget, og hva man skal kunne på eksamen. Jeg har derfor opplevd varierende faglig utbytte. I tillegg er det veldig variert hvor aktiv studenten kan være. Foreleserne er for eksempel ikke like flinke til å gi oppgaver til studentene som jeg opplever at man er på UiB. Og siden foreleser har skrevet pensum, og det vanligvis er uten oppgaver, kan man ikke gjøre oppgaver i en pensumbok heller. Dette kan gjøre det vanskelig å forberede seg til eksamen, i hvert fall som matematikk- eller statistikkstudent. Jeg har i en del tilfeller opplevd dette, og i tillegg på grunn av manglende tilgang på gamle eksamener, har det vært krevende å forberede seg til eksamen. Jeg kan også legge til at eksamensformen er annerledes enn i Norge. På universitetet i Wien, og jeg tror også ellers mange steder i Europa, kan det forekomme mye mindre eksamener. Jeg har stort sett hatt eksamener som varer mellom en til en og en halv time. Det gjør at det blir enklere å stryke i et fag fordi det er en mindre poengsum, og man må ofte ha 50% for å stå. Noe jeg også opplevde, og som jeg fikk inntrykk av at andre studenter ved andre studieretninger også erfarte, var at det i større grad ble lagt vekt på å lære seg pensum eller det foreleseren hadde skrevet utenat. For min del er jeg vandt med at man testes i forståelse av pensum ved å måtte løse oppgaver på eksamen for å vise at man kan bruke det man har lært, men på mange av eksamenen jeg tok, var det om å gjøre å ha lært seg alt ned til bevisene utenat. Ettersom eksamenene som oftest varer rundt en og en halv time, er det ikke tid til å finne veien frem på egenhånd hvis man ikke har lært seg det utenat.

Språkmessig er det nødvendig å kunne nok tysk til at man forstår forelesningene, for på bachelornivå foregår alt på tysk. Hvis man tar master er det større sannsynlighet for at man kan velge engelskspråklige fag. Jeg fikk lov til å gjøre oppgavene på tavlen på engelsk og skrive eksamenene på engelsk, men spørsmålene ble stilt på tysk. Det er lurt å ta språkkurs i begynnelsen av semesteret (det er også mulig å ta det i løpet av semesteret dersom dette er ønskelig), men for å bestå språkkurset må man bestå på alle områder, det vil si skriftlig, muntlig, grammatikk og høre-/leseforståelse. Derfor er det viktig å passe på at du blir plassert i en klasse med riktig nivå for deg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig sentralt og ikke så veldig spredt. Hoveduniversitetet er flott og gammelt, mens bygningen for matematikk og økonomi er ganske ny. Siden byen ikke er veldig stor kommer man seg fort fra universitetet og til de fleste destinasjoner. Byen generelt er utrolig fin, og det er ikke mangel på kulturelle tilbud. Det er smart å undersøke mye slik at man kan nyte godt av tilbud som dukker opp med blant annet avslag på museumer eller billetter til forestillinger. Man kan kjøpe billige ståplasser i operaen, og det finnes studentpriser på enkelte museumer og annet. Ellers er det flott å utforske byen fordi den har mye å by på.

Det er forresten mulig å kjøpe et student-semesterkort for kollektiv transport, noe man sparer mye på i stede for å kjøpe månedskort. Dette får man vite mer om på informasjonsmøtet med Erasmus i begynnelsen av semesteret.

Bustad

Når det gjelder bolig kan man velge mellom studentbolig eller å forsøke å finne noe privat. Det finnes forskjellige nettsider hvor man kan kontakte studenter som leier ut et midlertidig rom. Det finnes et par forskjellige studentboliger som er for utvekslingsstudenter, hvor man kan velge mellom mange ulike tilbud dersom man er tidlig ute. Selv måtte jeg av praktiske grunner flytte i løpet av den første perioden min og det ordnet seg greit med at jeg fikk et rom i en studentbolig. Hvis man velger å søke på studentbolig har de forskjellige tilbud som rom i kollektiv eller en delt leilighet. De fleste distriktene i Wien er fine å bo i, og det meste er ganske sentralt.

Sosialt miljø

Sosialt er det enklest å bli kjent med utvekslingsstudenter enn med østeriske studenter. På matematikk var det som tidligere nevnt få utvekslingsstudenter, så det meste både sosialt og faglig foregår på tysk. Erasmus har mange arrangementer gjennom hele semesteret, spesielt i begynnelsen, så her er det bar å slenge seg på så blir man alltid kjent med noen. Utvekslingsstudenter er de mest imøtekommende menneskene du noen gang kommer til å bli kjent med. Det er likevel lurt å bli kjent med de lokale studentene på studiet i tillegg om så bare for å spørre om praktiske ting eller for eksempel hva man burde øve på til de forskjellige eksamenene, fordi de lokale studentene vet hva de forskjellige professorene forventer at man skal kunne på eksamen.

2016

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

01.03.2016 - 30.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil sterkt anbefale å finne ut av fagene før man drar, slik at man er sikker på at man får tilstrekkelig med fag. Og vil også anbefale å ta intensiv språkkurs ved universitetet, ga en liten selvtillitsboost i starten av oppholdet!

Undervisningsformer

Fagene blir delt inn i seminar og forelesninger, der det er obligatorisk oppmøte og mer arbeid med seminar. Forelesningene har kun på en eksamen på slutten og det er ikke noe obligatorisk oppmøte. Så det spørs litt hva man foretrekker. Jeg valgte selv å ha for det meste forelesninger, men syntes det var litt vanskelig ettersom det ikke var noe fast pensum og det er ikke noe hjelp å få om man ikke skulle skjønne det som foregår i forelesingene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var greit og fint, om man snakket tysk. Det var veldig vanskelig å finne fag som ble undervist på engelsk. Selvom det kommer helt an på fakultetet, der noen fakulteter, som for eksempel mitt fakultet hadde kun to fag på engelsk, som gjorde at jeg måtte ta fag på tvers av tre forskjellige fakulteter, det gjorde det litt vanskelig. Men de hadde en del kule fag da, det skal de ha. Og det var en del engelske fag på masternivå, men det hjalp ikke meg stort. Det kan være enklere å finne fag om man leter før man drar, eller før påmeldingsfristen. Men ikke forvent å få hjelp av administrasjonen med å finne fag eller hvordan å melde seg på. Det må man klare selv, og alle fag har forskjellige påmeldingsfrister.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom jeg tok så mange forskjellige typer fag, og mange av de bare fordi jeg måtte få nok studiepoeng, så hvor mye relevant faglig utbytte jeg fikk er nok diskutabelt, men fagene var helt greie så det var greit. Ble også nødt til å ta et par fag på tysk, som gjorde at jeg ble tvingt til å lære meg mer av språket etter timesvis med oversetting. Anbefaler derimot ingen som ikke er flytende å ta fag på tysk, ettersom det er et helt annet nivå enn en liten samtale med naboen ved postkassene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger midt i byen og fakultetene er spredt utover. Var heldig nok til at alle fakultetene mine var ganske nærme hverandre, og relativt i sentrum. Hovedbygget står også veldig i stil med resten av byen, det er utrolig fancy. Ellers stortrivdes jeg i byen, likte det at det har en litt "storby-feel" uten å være altfor stor. Er utrolig mye å gjøre, og det er kort vei til andre steder om man har lyst til å reise litt!

Bustad

Jeg valgte å bo i privat leilighet, siden jeg syntes det var lettere å få tak i. Men de fleste andre jeg kjente bodde i studenthybel, så tror det er relativt lett å skaffe seg hybel uansett. Pluss at det var passe billig å bo der, så det var kult.

Vår 2016 MAMN NANOr

Vår 2016 MAMN NANOr

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Minst B2/C1 kunnskap i tysk (altså flytende) er absolutt anbefalt på det sterkeste!
Semesterene ved Uni Wien er fra 1. oktober til 31. januar og fra 1. mars til 30. juni. Disse datoene gjelder undervisning, ikke eksamener. Det er altså fullt mulig at man har eksamener i juli eller i februar.

Undervisningsformer

Som regel deler Universität Wien emnene sine opp i forelesningsdel, seminardel og laboratorie/praktisk del, og man melder seg opp i hver del individuelt og uavhengig av hverandre. Man kan altså melde seg opp i et emnes laboratorie/praktiske del, uten å melde seg opp i forelesningsdelen om man ønsker det (absolutt ikke anbefalt i laboratoriefag i det minste, praktisk informasjon vil bli gitt i forelesningene). Forelesningsfag vil ha en avsluttende eksamen. Seminarer vil som regel bestå av kontinuerlig obligatorisk arbeid (innleveringer, presentasjoner, etc.) og oppmøte, men har ikke nødvendigvis en avsluttende eksamen. Laboratorie/praktiske fag vil bestå av obligatorisk arbeid, oppmøte og rapporter, og som regel ingen avsluttende eksamen. I praksis kan man altså melde seg opp til et helt semester uten eksamener om man ønsker det (å være flytende i tysk er som regel en forutsetning for dette). I forelesningsfagene vil det ofte ikke være annet materiale enn selve forelesningene tilgjengelig (ingen pensumbøker, oppgavesett eller lignende), og avsluttende eksamen vil som regel kun være forelesningsbasert. Dette krever altså høy konsentrasjon og flittig notatskriving under forelesningene om du ønsker å stå eksamen (kravet for å stå eksamen er for øvrig over 50%). Eksamenstiden er også mye kortere enn det man er vant til ved UiB. Den lengste eksamenstiden jeg hadde var 1,5 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnesystemet beskrevet over er særdeles forvirrende, og det betyr også at man får særdeles lite poeng for fagene man tar, hvor de fleste ligger et sted mellom 1-5 ECTS. Man kan altså ende opp med å ha ganske mange eksamener i semesteret, og hvor mye hjelp det er tilgjengelig til å stå eksamen (tidligere eksamensoppgaver, øveoppgaver, at foreleseren peker ut hva som er viktig/hovedpoeng i forelesningene) er fullstendig opp til foreleseren selv. Fagene og hvilket nivå de ligger på er også særdeles dårlig beskrevet i emnekatalogen, og jeg fant heller ingen rådgivningsordning som kunne hjelpe meg til å plukke ut fag tilpasset min studiebakgrunn. Jeg måtte altså melde meg opp i en mengde fag og møte opp i første forelesning for å finne ut hva fagene handlet om, hvilket nivå de lå på, og om jeg hadde god nok bakgrunnskompetanse til å følge dem.
Emnetilbudet endrer seg fra år til år, man kan altså ikke regne med at et fag som blir tilbudt denne våren kommer til å bli tilbudt neste vår. For sommersemesteret vil emner begynne å bli publisert i januar, og emnekatalogen vil stå klar til studiestart 1. mars, og fra 1. august til 1. oktober i vintersemesteret. Vær obs på at alle emner har individuelle oppmeldnings- og avmeldningsfrister, slik at det er lurt å holde følge med emnekatalogen helt fra begynnelsen av, så du slipper å oppleve at fristen for oppmelding i et fag du hadde hatt lyst til å ta, alt har gått ut.
Ellers har universitetet et veldig bredt studietilbud, med stor valgfrihet til hvordan du kan bygge opp semesteret ditt.

Fagleg utbyte og språk

På tross av at det står på nettsidene til Universität Wien at det er mulighet for å studere ved universitetet uten noe kjennskap til tysk, vil jeg ikke anbefale noen å studere realfag der med mindre de snakker og skriver det flytende. Jeg har også forstått det på andre utvekslingsstudenter som at det er vanskelig å studere som engelskspråklig i de fleste andre fagområder ved universitetet også. Unntaket var ei som studerte juss, som derimot var veldig fornøyd med det engelske studietilbudet hennes. De fleste fagene som blir tilbudt på engelsk er master/phd fag, og selv der er tilbudet generelt sett dårlig. I Østerrike har studentene også rett til å kreve at et fag undervises på tysk, slik at selv om et fag er satt opp til å være på engelsk, kan det fort endre seg.

Universitetsområdet og byen

Wien er en fantastisk by å bo i, og ikke minst å være student i! Det er mange gode grunner til at byen ofte rangeres som nummer 1 på lister over storbyer med lykkeligst befolkning. Byen er utrolig vakker, det skjer alltid noe og den har mange store grøntarealer. Man trenger aldri å bekymre seg for at man skal slite med å finne på noe å gjøre en dag, et raskt søk på nettet så finner man et flust av arrangementer, museer med gratis inngang denne dagen, konserter og så videre. Det er alltid noe å gjøre i Wien. I tillegg er det en gammel universitetsby, slik at det er studentrabatter på det meste, og spesielle arrangementer og utesteder for studenter.

Sosialt miljø

Det er et utrolig gode, velorganiserte sosiale organisasjoner for utvekslingsstudenter i Wien (ESN og EBN, der en egen avdeling av ESN tilhører Uni Wien). Det holdes til vanlig fem faste arrangementer for utvekslingsstudener i uken og så blir det satt opp andre arrangementer utenom. ESN holder en oppstartsuke med sosiale arrangementer for å bli kjent med folk i februar (/september), og en ny i mars (/oktober).

2014

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

26.02.2014 - 01.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg burde nok helt klart ha forberedt meg bedre til utvekslingen, både med å undersøke fagtilbudet og med å skaffe meg bosted, selv om jo alt ordnet seg til slutt. Når det kom til hvilke fagtilbudet var det vanskelig å klarhet i hvilke fag på instituttet som passet meg, jeg ville jo ikke ende opp med fag helt ut av mitt reach. Plassene blir veldig fort fullt opp, og hadde jeg visst om at jeg jo Egentlig kunne ha valgt fag sånn over alt på universitetet, så hadde jeg valgt noen av jusfagene. Flere av dem virket spennende og krevde ikke forhåndskunnskaper fra jusstudiet. Jeg endte opp med en blanding av politkk, historie og noen tullefag i språk og kultur. Jeg kunne faktisk ha valgt et fag som handlet om kulturutveksling gjennom Eurovision (østerrikerne tok jo forresten helt av etter at Conchita vant i København). I tillegg hjalp det jo ikke jo så mye at engelskkunnskapene hos administrasjonen var heller lav.

Bostedmessig dukket jeg jo bare opp på studenthjemkontoret og spurte om de fortsatt hadde ledige rom. De hadde to… Og dette var en liten uke før studiestart. Greien her var vel hadde jeg ellers hadde måtte betale 600 euro i depositum på forhånd og ikke hadde fått bestemme selv hvor jeg ville bo, sånn utenom å sette opp en liste over hvor jeg ønsket å bo, men alle valgte jo boligene som var nærmest sentrum.

Undervisningsformer

Varierte fra lærer til lærer. Noen hadde PP andre tavle. Hadde vært gøy om jeg hadde fått tatt noen av fagene på jussen, for der var det lagt opp til at man skulle være muntlig. Nå hadde jeg bare en seminarklasse.

Vurdering av emnetilbodet

Her var det mye forskjellig, og om dere lurer på hvorfor det er så mange fag, så er det fordi fagene var så små, gjerne bare 3-4 poeng. Det ene av fagene i politikk startet vi med over 100 studenter i den første forelesningen, før det gradvis ble skallet av. Dette faget tok for seg staten og EU. Faget jeg hadde i poltisk økonomi var utrolig spennende. Det tok for seg den økonomiske krisen i EU-landene. Dette var det eneste seminarfaget jeg hadde og siden klassen var så liten fikk foreleseren tid til å forklare seg grundig. En veldig god lærer. Høy vanskelighetsgrad om en ikke har hatt økonomifag og er kjent med begrepene. De fleste i klassen hadde bakgrunn fra økonomi, så de lå jo langt over meg nivåmessig.

Historiefagene var morsomme. Det ene handlet om urbaniseringen i Europa fra middelalderen til nåtiden. Veldig snevert, men morsomt da forelsere bildequizet oss med et bilde fra Bryggen i Bergen. Det andre faget var om Europas kulturhistorie fra år 500-1500. Læreren var amerikansk, så vi slapp unna dårlig engelsk. Det tredje faget handlet om statens historiske vekst. Briljerte med Rokkan.

Tullefagene på språk og kultur er jo nesten ikke verdt å nevne. Det ene var om britisk kultur (fra Beatles til Spice Girls), det andre om indianerkulturen i USA.

Fagleg utbyte og språk

Både opp og ned. Det ene faget i politikk var vanskelig, men jeg følte jeg lærte mye på kort tid om ting jeg ikke kunne noe om. Historiefagene har jeg vel egentlig ikke noe nytte for, men morsomme å ha på quiz. De to siste var bare lolz.

Universitetsområdet og byen

Uniområdet var nydelig. Så ut som Galtvort. Det eneste var at de hadde noen sære regler for å komme inn på lesesalen på biblioteket: ulovlig med vann (selv om jeg sel sakt fikk smuglet det inn) og man måtte ha bøker og diverse i gjennomsiktige plastposer. Særlig det med vannet var sært, for det var jo ikke slik at vi var i nærheten av noen bøker. Fantastisk by sel sakt. Arkitektur, kultur, uteliv (minuset her var jo at det ikke har funnet opp røykeloven. Segregerte meg ofte selv inn i det som i Norge ville ha vært røykerommet, men som i Østerrike var anti-røykerommet. Wien er jo storby, så du vil jo aldri gå lei.

Bustad

Som tidligere nevnt bør en fikse seg rom mye tidligere enn det jeg gjorde. Flakset meg til et rom bare ti minutter med undergrunnen fra skolen, i tillegg som Praterpark (en enorm park) var like i nærheten. Bra å for de som liker å trene. Det var jo også her det økonomiske universitetet i Wien lå. Perfekt bosted for de som vil studere der. Delte kjøkken og bad med to andre. Selve det sosiale i studenthjemmet kunne ha vært bedre, men det var jo uansett de i den etasjen hvor jeg bodde som jeg hang mest med.

Sosialt miljø

En smeltedigel av nasjonaliteter. Wien er for stort til å ha et stort utevkslingsmiljø. En finne som studerte i Innsbruck fortalte at det var mye bedre det. Problemet er at det danner seg store klikk hvor folk fra samme land henger sammen. Han spanjolen jeg bodde med snakket knapt engelsk og hang bare med spanjoler. Dette med at spanjoler holder sammen går visst igjen overalt. Frydet meg da de røk ut av VM. Som sagt, jeg hang med de jeg bodde med på studenthjemmet + noen til. Finner, tsjekkere, kanadiere, nederlendere osv. Lite tysk, mye engelsk.

Studentar inne
Foto/ill.:
© Universität Wien

Informasjon