Hjem

Utdanning

erasmus+

KU Leuven og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByLeuven
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar som går på studieprogramma i samanliknande politikk og europastudium har fortrinn på å reise ut gjennom denne avtalen før andre samfunnsvitskapelege fagområde. Søkarar må ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Normalt passar det best å reise på utveksling for eit heilt eller eit halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er flamsk og engelsk.

Det er anbefalt at ein har engelskkunnskapar tilsvarande B2-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR). Institusjonen tilbyr språkkurs til utvekslingsstudentar.

Kva emne kan eg ta

KU Leuven tilbyr emne i sosiologi, statsvitenskap, kommunikasjon og antropologi ved deira Faculty of Social Sciences. Emna er indelt i ulike tematiske grupper. Meir informasjon og fullt emnetilbod finn ein på denne nettsida.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Katholieke Universiteit Leuven blir til dagleg helst omtalt som KU Leuven. Universitetet har historiske band til det eldste katolske universitetet i verda, etablert i 1425. Det har stadig eit sterkt fagmiljø innan katolsk teologi, men tilbyr òg eit breitt spekter andre utdanningsløp. Universitetet har over 41 000 studentar og er blant Belgias mest anerkjente universitet.

Leuven har om lag 100 000 innbyggarar. Mange av desse er studentar som bidreg til å gjere Leuven til ein by full av liv, kaféar og kulturtilbod. Byen har fleire musikkfestivalar, samt ein dokumentarfilmfestival og ein jazzfestival. Byen har òg eit filosofisk institutt som husar skriftarkivet til den tyske filosofen Edmund Husserl.

Bustad

Bustadkontoret ved universitetet hjelper internasjonale studentar med mellombels bustad i den første tida i fall dei har behov for det. Dei kan òg hjelpe til i leitinga etter ein meir varig bustad, men har ikkje eigne studentbustader til disposisjon.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juni.

Studentrapportar

2015

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

16.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er greit å ha fikset hybel/leilighet før du drar ned der for å studere. Enkelte jeg ble kjent med dro ned en tur i juni for å finne hybel og hadde da langt mer valg enn det jeg hadde som dro ned der i august for å finne hybel. Hun fikk da klart mer for pengene enn det jeg gjorde, både mtp. standard, men også mtp. beliggenhet.

SIM-kort m/kontantkort kan kjøpes en rekke steder i handlegaten i byen og er relativt greit priset. Hvis du blir med i ESN kan du få et SIM-kort gratis med noe bruk igjen på det, som kan anbefales. Da kommer du raskt på nett på mobilen.

Styrketreningshallen til universitetet (Sportscentrum KU Leuven) er et ganske dårlig tilbud selv om prisen er lav, jeg ville absolutt anbefale å sjekke ut gymet før du betaler fordi det er dårlig utstyrt, lite plass og mye folk.

Undervisningsformer

Stort sett lik undervisningsform som ved det juridiske fakultet i Bergen, dvs. mange ordinære forelesninger. Det er lagt opp til noe mer diskusjon i forelesningene med professoren enn ved fakultetet her, men stort sett er det likt.

Enkelte emner har mer gruppearbeid og innleveringer underveis, men de fagene jeg tok hadde ingen evaluering før skoleeksamen.

Vurdering av emnetilbodet

En del ulike emner, men mye av det har man kjennskap til fra før, som f.eks EU-rett og menneskerettigheter.

Interessant at de også har en del emner som går litt på økonomi, som kan gi en et bredere perspektiv på jussen. Som f.eks: regulering av finansielle tjenester i EU, business law osv.

Fagleg utbyte og språk

Fikk noe mer forståelse av EU-retten og en viss forståelse av regulering av finansielle produkter i EU, men utbyttet kan nok beskrives som magert. Språklig fikk jeg mest trening i å snakke engelsk fordi det var stort sett det språket det gikk i hele tiden. Skriftlig fikk jeg skrevet engelsk på eksamen, men det var ikke så utfordrende ettersom det var relativt korte oppgaver og lite tid å skrive på.

Universitetsområdet og byen

Byen - utrolig sjarmerende by hvor studentene utgjør en stor del av befolkningen. Mange hyggelige kaféer og puber rundt om kring, samt en del flotte bygninger.

Universitetsområdet - spesielt det juridiske fakultet (De Valk I) er en flott bygning, med ganske god standard. Er litt varierende standard på auditorium, men stort sett bra.

Bustad

Anbefaler absolutt å bo innenfor ringen - se google maps for illustrasjon på det. Hvis man bor innenfor ringen og ikke langs ytterkantene tar det kort tid å gå til Oude Markt (hvor man går ut) og til fakultetet. Anbefaler sykkel dersom man bor litt i ytterkanten av ringen/utenfor, men stort sett er det gåavstand til alt du vil gjøre i byen.

Sosialt miljø

Veldig bra! Vil absolutt anbefale å bli med på "introduction week" som er ganske lik fadderuken på fakultetet her hjemme. Traff mange hyggelige folk og ble introdusert til utelivet i byen. Denne er en uke før studiestart slik at den ikke er noe problem med forelesninger osv i denne perioden.

ESN, Pangaea og VRG (tilsv. Juristforeningen) arrangerer alle en del events som skjer gjennom hele semesteret. De arrangerer også turer til byer i Belgia som er en kort togtur unna og i tillegg byer som er relativt nærme Leuven - f. eks. Amsterdam og Paris.

Informasjon