Hjem
Studentsider
bilateral

Universität Bern og Institutt for sammenliknende politikk (BILATERAL)

  • LandSveits
  • ByBern
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for samanliknende politikk har fortrinn på plassane. Søkarar frå andre fagområde blir vurderte om det er ledige plassar.

Søkaren må ha tatt minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå fakultetet si nettside for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er tysk og engelsk. Universitetet anbefaler at du har språkkunnskapar tilsvarande B2-nivå (CEFR) i eitt av undervisningsspråka.

Universitetet tilbyr språkkurs i tysk for vidarekomne. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Du kan studere fleire emne i blant anna politikk, sosiologi og språkfag. På denne nettsida finn du ein oversikt over emna som Universitetet i Bern tilbyr.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Det varierer kor mange studiepoeng kvart emne utgjer, men normalt utgjer emna frå 3 til 6 ECTS. Du finn informasjon om dette i den enkelte emneskildringa. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Bern er eit middels stort sveitsisk breiddeuniversitet med rundt 16 000 studentar fordelt på åtte fakultet. Universitetet sin campus ligg sentralt i byen i det livlege studentkvartalet Langgasse. Universitetet er kjent for eit godt studentmiljø og har blant anna sportslag innan 90 ulike disiplinar, universitetsteater og sitt eige storband, i tillegg til ulike kurs og konkurransar gjennom året.

Bern er ein vakker kulturby som ligg nordvest i Sveits, i det administrative distriktet Bern-Mittelland. Trass i hovudstadstatusen er byen kun den fjerde største i landet, med knapt 140 000 innbyggarar. Gamlebyen ligg på ei landtunge omslutta av elva Aare på tre sider, medan dei nyare bydelane breier seg over eit bakkekledt landskap i 12 kilometers radius frå den motsette elvebreidda.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby internasjonale studentar bustad og hjelper òg med informasjon om andre moglegheiter. Det er gode sjansar for å finne bustad på den private marknaden om ein er ute i god tid.

Semesterinndeling

September - desember og februar - mai.

Studentrapportar

2023

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

14.09.2022 - 27.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig lettvint å reise til Sveits, og ikke mye man trenger å forberede i forkant. Selve søknadsprosessen er veldig enkel, og skolen er veldig behjelpelig med alt det praktiske.

Jeg valgte å opprette et sveitsisk mobilabonoment (det er kun Telia som har noe data/tlf/sms fra Sveits inkludert), det er mange ganske billige (jeg betalte ca 30chf i mnd). I tillegg kjøpte jeg "Half fare" kort for offentlig transport, kortet koster 120chf og man få da halv pris på alle billetter. Jeg kjøpte det på togstasjonen i Bern, men man kan visst kjøpe det allerede på flyplassen (jeg flydde til Zurich, men man kan og fly til Basel eller Geneve).

Jeg opprettet ikke bankkonto, og syns heller ikke det var nødvendig. I Sveits er det obligatorisk med privat helseforsikring, men med europeisk helsekort kan man søke om unntak fra dette kravet og jeg opprettet derfor ikke noe egen forsikring for dette semesteret.

Ellers er Sveits er dyrt land, så det er greit å ha litt penger oppspart.

Undervisningsformer

Undervisningsformen veksler mellom forelesninger og seminarer. I seminarene er det stort sett obligatorisk oppmøte og det forventes at man deltar muntlig. I forelesningene er det ikke obligatorisk oppmøte, men det legges heller ikke ut opptak. Jeg hadde ingen pensumbøker, da foreleserne mine la ut alt man måtte lese.

I seminarene var vurderingsformen en muntlig presentasjon og en innlevering. I forelesningene hadde jeg muntlig eksamen. Semesteret varer egentlig ut januar, men som utvekslingsstudent kan man søke om å ha eksamen i siste uken i desember (da får man muntlig eksamen selvom det egentlig skulle vært en skriftlig eksamen). Dette får man informasjon om av skolen. I begge mine forelesninger var det "open book" eksamen og jeg kunne ha med notater, men dette varierer fra fag til fag.

Vurdering av emnetilbodet

Det er absolutt nok engelske fag til å fylle 30 studiepoeng. Jeg hadde 3 seminarer og 2 forelesninger. Jeg prioriterte å ha undervisningsfri hver torsdag og fredag og valgte fag jeg tenkte var overkommelige å bestå, istedenfor å fordype meg særlig i et felt eller lignende (fagene mine henger derfor ikke særlig sammen).

De to forelesningene var tilknyttet World Trade Institute (WTI), som er en del av universitetet, men særlig fokuserer på trade, investment osv. Der er alle forelesningene på engelsk, og det er studenter fra hele verden. Flere av de jeg studerte med hadde typ alle forelesningene sine her, og man kan da fordype seg litt mer spesifikt.

Jeg tok:

- International Trade regulation - ganske mye å lese hver uke. Jeg (og de andre jeg studerte med) gjorde ikke det og det ble derfor et skikkelig skippertak i slutten av semesteret, heldigvis lagde vi en study group hvor vi fordelte materialet og skrev sammendrag. Dette anbefales veldig, i tillegg hadde vi 20 min forberedelse før eksamen, og foreleseren er veldig grei mot oss utvekslingsstudenter.

- International Investment law - her leste vi kun på powerpointene og de casene foreleseren sa vi måtte kunne (tror han sa det tilsammen var 4 saker vi måtte kunne), veldig flink foreleser med oversiktlig undervisning. Dette faget var nok det enkleste å følge.

- Comparative election law seminar - kun en introduksjon forelesning før vi skrev en oppgave og fremførte den. Foreleseren er fra USA, og hun er veldig engasjert og behjelpelig.

- Environmental changes and Human mobility - her hadde vi et par forelesninger og en presentasjon av oppgaven. Etter presentasjonen fikk vi tilbakemelding på oppgaven før vi kunne rette og levere den inn igjen. Syns faget var ok- spennende, men veldig enkelt å bestå.

- Climate law and sciences - dette seminaret var veldig spennende men og det mest krevende. Innleveringen er en gruppeoppgave hvor man blir satt sammen med studenter som ikke studerer juss, jeg var veldig heldig med hun jeg ble satt sammen med men gruppearbeid er alltid litt mer styr enn å gjøre det alene.

Fagleg utbyte og språk

I Bern snakker de sveitser tysk, som er noe anderledes enn vanlig tysk. Men all undervisning og informasjon er på vanlig tysk, så hvis man kan dette er ikke det noe problem. Jeg kan ikke tysk, og gjorde heller ikke noe særlig innsats for å lære meg det. Det er ikke noe problem da de aller fleste er gode i engelsk (særlig de på universitetet). Det eneste er at all informasjonen man får fra migration office og lignende er på tysk, men her har Google Translate vært til stor hjelp.

Faglig vil jeg si at man kan velge litt hvor mye man vil ha ut av oppholdet. Jeg har gått i de fleste forelesninger og seminarer, men har ikke lest på lang nær like mye som i Bergen. Dette medførte litt skippertak og stress på slutten av semesteret, men jeg har bestått alle fagene og basert på min innsats vil jeg si at det er ganske lav terskel for å bestå. Det er imidlertid en ganske "ordentlig skole", og det må legges ned en liten innsats selv på utveksling (mitt inntrykk er at dette gjelder uansett hvor man drar).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger i Länggasse, og består av flere ulike bygninger. Det er litt varierende hvor langt unna hverandre bygningene ligger, og dette kan det være greit å være litt obs på hvis man har forelesninger rett etter hverandre. Det er flere biblioteker, og det var aldri problem å finne leseplass.

Bern er en ganske liten by, så man blir lett kjent i byen og får lett oversikt. Jeg syns byen var veldig koselig, denne høsten har vært veldig varm så det var ordentlig sommer i begynnelsen men vi fikk og snø og julestemning i desember. Bern er kanskje ikke den mest spennende byen, men det er veldig gode togforbindelser i Sveits og Bern ligger veldig bra til, så vi fikk sett mye av landet. Sveist er super fint, og jeg vil anbefale å reise litt rundt. Det er i tillegg veldig lett å reise til Tyskland, Italia og Frankrike.

Bustad

Det er mulig å søke studentbolig gjennom skolen, men jeg valgte å leie et rom privat. De jeg kjenner som bodde i studentbolig var helt fornøyd, fordelen er at det er sosialt (flere var veldig heldig) og enkelt, ulempen er at man deler kjøkken med veldig mange og at de ulike kompleksene ligger utenfor selve byen slik at man må ta trikk eller tog inn til sentrum og skolen.

Jeg bodde i Länggasse, og kunne gå til sentrum og alle de ulike universitetsbygningene. Jeg fant leiligheten på wgzimmer.ch, men vær forberedt på at mange ikke ønsker å leie et rom dersom du ikke kan tysk.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. ESN hadde ulike aktiviteter nesten hver helg, og det var derfor veldig lett å bli kjent med folk. Jeg var den eneste fra UIB som studerte juss, men hadde nesten alle fagene mine med andre utvekslingsstudenter. Så lenge man er litt åpen for å bli kjent med nye folk, vil jeg si at det nesten er umulig å ikke få nye venner.

2022

Vår 2022 - BA i sammenliknende politikk

Vår 2022 - BA i sammenliknende politikk

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Sveits er et relativt enkelt land å reise til. Til tross for at de ikke er en del av EU, er det lite praktisk må gjøres på forhånd. Både UiB og UniBe er veldig behjelpelige og svarer raskt dersom du har spørsmål både før og etter avreise.
Vær forberedt på at Sveits er et dyrt land å reise til. Dersom du drar mye på ski og er med på alt det sosiale som blir arrangert blir det fort dyrt. Derfor kan det vært smart å ha litt penger i bakhånd før du reiser. Det hjelper om du kjøper halb- tax så fort du kommer, og også å legge inn litt arbeid før du reiser og forsøke å bo i et privat kollektiv.

Undervisningsformer

Siden jeg kom i februar, har jeg kun hatt ett fag på zoom. Jeg valgte kun seminarer eller pro- seminarer, da jeg har skjønt at dette er lettere å stå/ få god karakter i. Det går hovedsakelig ut på å diskutere det som har blitt lest hjemme, holde noen presentasjoner og skrive en større oppgave på slutten av semesteret. Så jeg vil absolutt velge disse dersom du har mulighet til det. Da kan du legge om dagene litt mer selv, noe som er fint når en er utvekslingsstudent.

Vurdering av emnetilbodet

Det er få fag som er direkte knyttet opp mot sampol, som også tilbys på engelsk. Dersom du kan tysk vil jeg definitivt anbefale å heller ta fag som er mer relevante.
Jeg studerer sammenliknende politikk, noe det var lite fag på her. Derav gikk det hovedsakelig mer på å finne fag som var på engelsk. Størrelsen på fagene her er vesentlig mindre enn i Norge (det største jeg hadde var på 6ECTS). Det er spennende i den grad at du kan få en smakebit på mange ulike felt som du kanskje ikke har mulighet til i Bergen. Samtidig kan det være mye å holde styr på, dersom du må ha 30 studiepoeng, hvilket betyr at du ofte må ha mange fag. Selv endte jeg opp med å ha syv ulike emner, som til tider ble mer jobb enn jeg selv ønsket som utvekslingsstudent, da mange av mine venner to nærmere 15-20 studiepoeng.

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til språk vil jeg på det sterkeste anbefale introduksjonskurset som universitetet tilbyr i starten av semesteret. Der får du en fin innføring eller recap dersom du har hatt det tidligere. Dersom du har frie studiepoeng vil jeg også anbefale å ta tysk som et emne dersom du har mulighet til det. Lærerne her var veldig flinke, og jeg har nok lært mer nå på et halvt år, enn jeg gjorde de seks årene på vgs. Det kan også være fint å bryte opp de "vanlige" studierelaterte fagene med noe som minner mer om en vgs- klasse.

Universitetsområdet og byen

Bern er på størrelse omtrent som Bergen. Du blir raskt kjent med det viktigste i byen, samtidig som jeg mot slutten likevel fant masse hyggelige og ukjente barer og butikker. Byen har perfekt beliggenhet om du er glad i stå på ski, gå tur i fjellet eller er glad i oppleve andre sveitsiske byer. Det er et godt utviklet tog- nettverk som gjør at du kan komme langt på kort tid. Det gjelder både store skitrekk og hyggelig byer som Lausanne, Luzern, Zürich osv.

Bustad

Jeg har kun et tips- og det er å bo privat. Studentboligene er helt greie, men langt dyrere enn nødvendig. Jeg prøvde lenge å skaffe meg en privat wg, men uten hell. Derav endte jeg opp med å bo på Wankdorf Studentlogde. Det er helt ok å bo på studentbolig, men de ligger litt på utsiden av byen (fem min på tog vel og merke), hvor du må dele både bad og kjøkken med andre. Likevel er det veldig trygt og godt når du kommer alene, da alt er tilrettelagt (vasking osv).
Dersom du vil bo i et privat kollektiv kan du blant annet søke gjennom wgzimmer.ch. Selv om nettsiden ikke ser så ordentlig ut, er det her de fleste finner sted å bo. Det skal sies, at det er lettere dersom du kan tysk på et slikt nivå at det er det du kan snakke hjemme. Da har sveitsere lavere terskel for å velge deg.

Sosialt miljø

ESN arrangerer mye gøy for oss utvekslingsstudenter, så der er du garantert å få nye venner. Dette semesteret har de arrangert ulike hytteturer, train rally, dagsturer til ulike byer og fester. Utenom det opplevde jeg de sveitsiske studentene som veldig imøtekommende i timen, men det var det. Mot slutten ble jeg kjent med noen hyggelig sveitsere som jeg faktisk hang på med fritiden, så da fikk jeg et bedre inntrykk enn det jeg først opplevde.

2021

Vår 2021 - BA i sammenliknende politikk

Vår 2021 - BA i sammenliknende politikk

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Å reise til Sveits generelt, og Bern spesifikt er ikke veldig vanskelig. Ikke trenger en visum, og det internasjonale kontoret ved Universitetet i Bern er veldig godt organisert. Alt av informasjon er tilgjengelig på engelsk, og universitetet er veldig behjelpelige dersom en har spørsmål. En får også god hjelp til å finne bolig, men det er greit å huske på at det private markedet i stor grad foregår på sveitsertysk. Derfor endte jeg opp med å bo i en studentbolig. Når det kommer til studentboliger er det i hovedsak fire ulike komplekser en kan bo i; Wankdorf, Stöckacker, Tscharnergut og Bümpliz. Tscharnergut er billigere enn de andre alternativene, men er ikke like moderne og rent. Selv bodde jeg i Wankdorf hvilket ligger tre min unna sentrum med tog, 10 min med buss og 15 min med trikk. Det ligger også 10 min gange fra et helt supert offentlig bade-anlegg. Det er også greit å huske på at Sveits er dyrt. Husleie er langt dyrere enn i Bergen, månedskortet koster nesten dobbelt så mye som i Bergen, og kjøtt er langt dyrere enn i Norge generelt. En får en del økonomisk hjelp fra sveitsiske myndigheter, men det er greit å ha litt ekstra penger.
Ved ankomst; uansett om en lander i Zürich, Geneva eller Basel, så går det masse tog til Bern. SBB er den nasjonale tog-tjenesten, og det er lett og effektivt å kjøpe togbilletter på nett før ankomst. Etterhvert er det lurt å kjøpe seg et reisekort og et "half fare ticket". Dermed blir alle togreiser en hel del billigere. Dette gjør man lett ved å besøke et av SBBs kontorer på de ulike togstasjonene. Det finnes også en app som heter SBB mobile. Last ned den. SBB tilbyr også å frakte bagasjen din fra "dør til dør". Dette anbefaler jeg å benytte seg av dersom du har med deg ski og vanlig bagasje, så slipper du å gråte av utmattelse på togstasjonen slik som jeg gjorde.

Undervisningsformer

Grunnet covid har all undervisning ved mitt fakultet foregått på nett det siste halvåret. Dette har dog fungert helt supert. Det finnes i hovedsak tre ulike undervisningsformer ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet i Bern; seminar, pro-seminar og forelesninger. Seminar og pro-seminar går ut på mye av det samme, og jeg har enda ikke skjønt forskjellen. De ulike seminarene krever dog mer deltakelse enn vanlige forelesninger, og det forventes både muntlig deltakelse, én fremføring og en endelig innlevering. Anbefaler denne typen undervisning da det skal være lettere å stå i disse fagene. Det er også fullt mulig å ta masterfag enda du fremdeles er på bachelornivå, da nivåforskjellen ikke er så stor.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg studerer sammenliknende politikk, og innenfor dette fagfeltet var det lite å velge mellom. Her må man kunne være litt kreativ på sammensetninger.

Fagleg utbyte og språk

De fagene jeg fant som kunne passe inn i min studieplan har vært ganske interessante, og de fleste har vært masterfag. Generelt er jeg fornøyd med det faglige nivået, men det er nok noe lavere enn i Norge. Språk har heller ikke vært noe utfordring. Som i Norge beklager alle seg over at de snakker så dårlig engelsk, enda de aller fleste er meget dyktige. De fleste professorene jeg har hatt har dessuten ikke vært fra Sveits, og snakker derfor godt engelsk.

Universitetsområdet og byen

Bern er en forholdsvis liten by til å være en hovedstad. Den er allikevel veldig sjarmerende, og er i stor grad preget av den gjennomgående stilen en kan se i gamlebyen. En elv kalt Aare renner gjennom og rundt hele byen, og samler hele byen om sommeren. Det er masse koselige små restauranter, utesteder, barer og kafeer. Det er også to store offentlige bad, hvor en kan bade i Aare og badebassenger helt gratis. Universitetet vet jeg svært lite om da jeg har tilbragt hele semesteret på nett.

Det som gjør Bern til en flott by er beliggenheten. Når en tar trikken inn til byen fra Wankdorf, sitter på en krakk utenfor parlamentet, ligger og soler seg i Marzili eller spiser en finere middag i Rosehagen, kan en se Berner Oberland og alle dets utrolige fjell i horisonten. På fine dager kan en se den rosa solnedgangen farge fjellene. I Berner Oberland ligger noen av de beste skidestinasjonene i Alpene, og det tar deg ikke mer en halvannen time å ankomme fjellene.

Sosialt miljø

Erasmus i Bern er veldig aktive, og de arrangerer utallige aktiviteter - både randonee, truger, aking og ski om vinteren, ølsmaking, barhopping, fjellturer, gokarting og grilling resten av året. Dette gjør det lett å bli kjent med andre utvekslingstudenter, og dersom du også bor i en av studentboligene er du garantert å møte andre.

2019

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

16.09.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg reiste til Universität Bern i Sveits, som er en av fakultetets utvekslingsavtaler. Bern er hovedstaden i Sveits og er ikke veldig stor, men den føles heller ikke for liten med sine 140 000 innbyggere.

I forkant er det viktig å få på plass en forsikringsavtale som også gjelder for Sveits og et mobilabonnement som gjelder utenfor EU/EØS. Juristforbundet sin studentforsikring for EU/EØS og Sveits var svært gunstig, samt Telenor Young ( Goodies Verden). Når det kommer til offentlig transport er Sveits i øverste klasse hva gjelder punktlighet og togforbindelser. Det anbefales å kjøpe et såkalt "Half fare-card" når du kommer dit, slik at du får opp til halv pris på alle togbilletter og annen offentlig transport i hele Sveits, dette får du kjøpt på togstasjonen.

Ettersom Sveits ikke er en del av EU får man derfor ikke stipend fra Erasmus. Imidlertid får man tilsvarende Erasmus-stipendet betalt direkte fra den sveitsiske stat når man begynner på utvekslingsoppholdet og man trenger ikke gå gjennom noen søknadsprosess for å motta denne støtten. Levekostnadene i Sveits er stort sett like som i Norge, men alkohol er for eksempel billigere og kjøtt/fisk er noe dyrere. Det kan også være verdt å nevne at man må søke for å få et midlertidig "residence permit" om man skal studere i Sveits. Dette må gjøres innen 14 dager etter ankomst i Sveits og man må ha med seg et passfoto.

Ellers er utvekslingskontoret på UniBe svært hjelpsomme og svarer raskt på alt av spørsmål du må ha i forkant av semesteret, underveis og i etterkant.Undervisningsformer

Undervisningen består hovedsakelig av forelesninger eller seminarer. Det er ikke obligatorisk oppmøte på forelesningene, men det tas opprop på seminarene. I de fleste emner med forelesninger er det muntlige eksamener, og for fag med seminar må man levere inn en skriftlig oppgave eller holde et foredrag. Professorene er svært hyggelige, engasjerte, pedagogiske og flinke i engelsk. Man har som regel ikke bøker som pensum, men må notere ned det som blir sagt i forelesning og ellers lese på powerpointer/dokumenter som blir lagt ut på nett.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Bern har et svært variert emnetilbud, både på engelsk og tysk. Det er helt klart nok engelske emner til å fylle opp 30 studiepoeng med kun engelske fag. Man trenger derfor ikke kunne tysk for å kunne studere i Bern. Hovedsakelig omfatter emnene internasjonal rett, men det er også mulig å få introduksjon i diverse sveitsisk rettsemner, som for eksempel skatterett. Emnene er stort sett på 5 eller 10 studiepoeng og vanskelighetsgraden varierer.

I utgangspunktet varer høstsemesteret i Bern til januar/februar og alle eksamenene er derfor i utgangspunktet etter jul. Imidlertid er det mulig for Erasmus-studenter å ta eksamenene den siste uken før juleferie i desember, dette må da spesifiseres til Universitetet per mail når man søker på emner. Dersom man velger å ta eksamenene i desember vil alle eksamenene være muntlige.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom Bern er i den tysktalende delen av Sveits snakker hoveddelen av innbyggerne såkalt Sveitsertysk, som kan være noe vanskelig å forstå dersom man kun har lært "vanlig" høytysk. Likevel kan alle sveitsere også høytysk og de er også svært stødige i engelsk. På alle offentlig plattformer snakkes det høytysk. Dersom du er interessert i språk anbefales det å ta et tysk-kurs i forkant av semesteret. Universitetet tilbyr introduksjonskurs som varer i to uker før semesterstart, men det finnes også flere private språkskoler i Bern som tilbyr intensiv-kurs på fire uker om sommeren. Dette kan du få dekket av språkstipendet til Laanekassen. Det er imidlertid viktig å legge til at det absolutt ikke er nødvendig å kunne tysk for å reise på utveksling til Bern.

Universitetsområdet og byen

Bern er en fantastisk by med nydelig utsikt til Alpene, en gamleby på UNESCOs verdensarvliste, flotte parker, god mat og mange kulturtilbud. Den klare, turkise elven Aare renner gjennom hele byen og sørger for ypperlige bademuligheter om sommeren. Man kan til og med leie gummibåter og renne fra elvens startpunkt i Thun helt ned til Bern sentrum, en fantastisk tur på om lag tre timer. I november er hovedattraksjonen "Zwibelmärit" (løk-marked), hvor hele byens befolkning står opp kl. 04 på natten, spiser godt mat, drikker Glühwein og kaster konfetti. I Desember forvandles hele Bern til et juleeventyr med koselige julemarked rundt omkring i hele byen. Ellers er det gode togforbindelser fra Bern til alle byer i Sveits og ikke minst til Italia, Frankrike, Tyskland og Østerrike, som åpner for billige utflukter.

Når det kommer til studentmiljøet i byen er det svært bra og sammen med Erasmus sørger Universitetet for en rekke sosiale og faglige arrangementer gjennom hele semesteret. Universitetet har et godt rykte på seg for å være solid faglig, selv om fokuset gjerne er mer på realfagene er også "Law and business faculty" en stor del av universitetet. Universitetsområdet i Bern består av en hovedbygning og diverse fakultet spredt rundt omkring i sentrumsområdet Länggasse. Det juridiske biblioteket befinner seg i den ærverdige hovedbygningen og stort sett alle juridiske forelesninger foregår i et moderne bygg ved siden av kalt Uni-S. Det finnes svært mange universitetsbibliotek i Bern som gir gode studiemuligheter. "Bibliothek Münstergasse" er kanskje det fineste biblioteket, med lysekroner og takmalerier, og befinner seg i den sjarmerende gamlebyen midt i sentrum.

Bustad

Universitetet tilbyr flere studentboliger hvor det er mulighet til å bo alene eller med andre i kollektiv. Studentboligene er helt greie, men man kan ende opp med å dele kjøkken og bad med svært mange andre. I tillegg er boligene 15 minutter unna Bern med tog, som slutter å gå på natten. De var heller ikke særlig billige og mange er i dårlig stand. Selv bodde jeg i et privat kollektiv som jeg fant på wgzimmer.ch og var veldig fornøyd med det da det var sentralt, billig og i god stand. Jeg betalte ca. 425 Franc i måneden inkludert strøm, sammenlignet med 600-700 Franc i måneden for en studentbolig. Områder som er sentrale og anbefales å bo i er Länggasse, Spitalacker, Breitenrein, Lorraine, Kirchenfeld og Monbijou.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Bern var svært bra. Universitetet tar i mot ca. 200 utvekslingsstudenter per semester og er flinke til å arrangere sosiale sammenkomster og fester. Vi var kun 15 utvekslingsstudenter som studerte juss, hvor studentene kom fra hele verden. Det var klart en fordel at vi var en mindre gruppe og det ble et svært godt samhold oss juss-studenter imellom. Erasmus tilbyr også et "buddy-system" hvor du kan bli paret opp med en "buddy" som er lokal og kan vise deg rundt, lære deg språk, ta deg med på sosiale ting og ellers svare på spørsmål du måtte ha om studiene.

Informasjon