Hjem
Studentsider
erasmus+

Vrije Universiteit Brussel og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByBrussel
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på studieprogrammet i europastudium. Studentar frå samanliknande politikk blir vurderte om det er ledige plassar.

Når i studiet kan eg reise

Studentar på europastudium skal reise på utveksling i 5. semester. Sjå Mitt UiB for meir informasjon om utveksling på europastudium.

Ver merksam på at eksamensperioden strekk seg inn i januar/februar.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er flamsk og engelsk. Det er anbefalt at studentar som skal følge undervisning på engelsk har kunnskapar tilsvarande B2-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR). Du kan få ein bekreftelse fra UiB på språkkunskaper i Engelsk. Lærestaden tilbyr og språkkurs i flamsk til innreisande studentar.

Kva emne kan eg ta

The Department of Political Science tilbyr berre engelske emne om hausten. På denne nettsida finn du informasjon for innreisande studentar og oversikt over det aktuelle emnetilbodet ved universitetet. Du kan òg velje emne frå dei andre institutta ved fakultetet.

Ved VUB finn du mange emne med EU fokus, i tillegg til internasjonal politikk, media, kommunikasjon, økonomi og andre samfunnsvitskaplege emne. Dette passer best for dei som hovedsakleg vil ta EU relaterte emne og tilbringe eit semester EU hovedstaden. Brussel er stedet å være for alle EU interesserte og her finn ein og en sterk tilstedeværelse av ulike norske interessar, fra kommersielle til statlege aktørar.

Kvart av emna dette universitetet tilbyr utgjer gjerne 3-6 ECTS. Ein skal ta 30 ECTS per semester.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i innhald eller nivå med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Vrije Universiteit Brussel blei grunnlagt i 1834, uavhengig av både stat og religiøse institusjonar. Det var i utgangspunktet tilknytt det fransktalande frie universitet i byen, men blei skilt ut som ein eigen institusjon i 1970. Universitetet har 11 000 studentar og åtte fakultet. Begge dei to campusane ligg sentralt i Brussel.

Brussel er hovudstad i Belgia og eit viktig administrativt sentrum for Den europeiske unionen. Området kring Brussel utgjer ein sjølvstendig region som korkje høyrer til det nederlandsktalande Flandern eller det fransktalande Vallonia, og både nederlandsk og fransk er offisielle språk i byen. Brussel har om lag 1,1 millionar innbyggarar og om lag ein tredjedel av desse kjem frå andre land. Forutan det politiske livet her, er byen velkjend for god sjokolade, øl og vaflar. Brussel lufthamn har verdas høgaste omsettingstal for sjokolade.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader i nærleiken av campus, og hjelper elles til med informasjonsformidling for studentar som ønsker å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juli.

Studentrapportar

2024

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2023 - 05.02.2024

Førebuingar/praktiske tips

Alle nye innbyggere i Brussel må registrere seg på det lokale immigrasjonskontoret etter ankomst i Brussel. Det kan være lurt å printe ut og ta med seg dokumenter som lånebevis fra lånekassen, husleiekontrakt og studentbevis eller bekreftelse på opptak ved universitetet da disse papirene må medbringes fysisk. Videre er kollektivtransporten i Brussel veldig billig og man kan reise med alle former for kollektivtransport for 12 euro dersom man er student og under 26 år (tror jeg) - så dette anbefaler jeg å fikse så fort som mulig.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Brussel ligner mye på våre seminar og storgrupper da det er mindre klasseromsundervisninger i hvert enkelt emne. Professorene ønsker et aktivt miljø og la til rette for å stille spørsmål og delta i undervisningen. I noen fag kan vil muntlig aktivitet være en del av vurderingsgrunnlaget, men dette er opplyst i forkant. Mange forelesninger blir tatt opp, men dette er opp til hver enkelt professor og derfor kan man ikke belage seg på dette når man velger fag i forkant.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var ikke veldig bredt men det var en rekke forskjellige emner innenfor bl.a privatrett og teknologi (GDPR, Genetisk data og AI). Jeg trivdes svært godt med emnet "international law" fordi professoren var svært dyktig og vi fikk analysere faktiske og dagsaktuelle konflikter i tilknytning til folkeretten.

Fagleg utbyte og språk

Fagene er noe mindre enn ved UIB (6 stp.) og det faglige utbyttet varierer i stor grad fra emne til emne. Generelt vil jeg si at dersom man legger ned innsatsen, vil det faglige utbyttet være tilsvarende. Det er mulig å ta emner på engelsk eller nederlandsk siden dette er VUBs hovedspråk. Engelsknivået er overkommelig og for de muntlige, og skriftlige eksamen er fokuset på formidling av fagstoff og ikke rettskriving eller uttale. Ved innlevering stilles det noe strengere krav til presisjon og akademisk engelsk, men professorene gir god veiledning. Utover dette tilbyr VUB en rekke språkkurs til en rimelig pris dersom man ønsker det.

Universitetsområdet og byen

Dersom du ønske rå bo i en middels stor storby sentralt i Europa er Brussel absolutt et godt valg. Med nærhet til en rekke europeiske land er det enkelt å oppdage nye byer og land bare med korte helge- og dagsturer. I tillegg til et rikt kultur- og mattilbud fra hele verden har man tilgang på de store EU-institusjonene og mulighet til å observere høringer og besøke institusjonene når de åpner for offentligheten.

Campusområdet er langt større enn det vi er vant til hjemme og det er både treningssenter, en rekke cafeer og restauranter og mye grøntareal. Selv benyttet jeg campus hovedsakelig til forelesning og sosiale aktiviteter siden det var litt begrenset med lesesalplasser. Dersom man ønsker kan man sitte i restauranten eller biblioteket å lese.

Bustad

Selv valgte jeg å bo i et kollektiv nærmere sentrum ettersom jeg ønsket nærhet til byen fremfor campus, samt mulighet til å bli kjent med andre studenter og interns i Brussel. Det er lurt å starte boligjakten tidlig da det kan ta litt tid å finne en ålreit bolig i et ønsket område. Vi ble på forhånd advart om at det er mye svindel, særlig rettet mot utlendinger som har visning over nett så det er viktig å ta seg god tid og sjekke at det er en seriøs utleier og at boligen eksisterer før man betaler. VUB tilbyr også informasjon om mulige utleieboliger og nettsider man kan benytte seg av dersom man ønsker dette. VUB tilbyr også studentboliger på campus og mange av studentene valgte å bo her, fremfor å finne noe privat.

Sosialt miljø

Den første uken av semesteret er det introduksjonsuke og alle de forskjellige aktivitetstilbudene blir presentert samt organiseres det en rekke sosiale aktiviteter for å bli kjent med medstudenter. Det er nok fullt mulig å delta i disse gruppene som utvekslingsstudent, men selv følte jeg at de var rettet mest mot studenter som tar hele eller deler av graden sin ved VUB. Etter min mening var det ESN-nettverket som var den fremste arenaen for sosiale aktiviteter for utvekslingstudenter. Ettersom klassene er relativt små blir man også kjent med medstudenter som møter på forelesning.

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2023 - 05.02.2024

Førebuingar/praktiske tips

Jeg synes de praktiske forberedelsene fra VUB var veldig overkommelige i forkant, under og etter reisen. VUB bruker systemet mobilityonline og gir tydelige retningslinjer for alt en skal gjøre på hvert steg. Selv måtte jeg endre et par av fagene mine grunnet timeplankollisjon, men synes det var veldig lett å endre learning agreement underveis.

Undervisningsformer

Undervisningsformene ved VUB varierer veldig fra fag til fag og inneholder ofte ukjente elementer for oss UIB-studenter. Dette kan være alt fra at muntlig deltakelse teller med i karakteren, muntlig eksamen, innleveringer, rene skriftlige eksamener, eller en kombinasjon. Dette opplevde jeg da som relativt utfordrende ettersom det også er 5 fag som må sjongleres, men i etterkant var dette en veldig kul utfordring.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet ved VUB var bra, og fagene som ble tilbudt var overraskende interessante. Selv ønsket jeg helst å ta så mange privatrettslige fag som mulig og unngå EU-rett så mye som mulig, men endte opp med det motsatte og stortrivdes med dette! Jeg anbefaler derfor å utvide horisonten i valg av fag da mange av fagene som tilbys her, ikke er mulig å ta ved UIB. Professorne var generelt sett dyktig i fagene sine. Jeg ville likevel vært obs på at eksamene i Belgia strekker seg over jul og min eksamensperiode var fra 8. januar til 6. februar. Det vil likevel være mulig å velge fag med innlevering før jul, og eks muntlig eksamen tidlig i januar dersom en er bekymret for tidsklemma med masterskrivingen.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet vil etter min mening variere ut fra innsatsen du legger inn. Dersom en ønsker å gjøre det godt i fagene og få et stort utbytte vil nok nivået være som ved UIB, men ettersom karakterene ikke vil vises på vitnemålet var det også mange som tok det en del mer med ro under oppholdet. Karaktersystemet i Belgia fungerer likt som i Frankrike og rangeres fra 0-20, hvorav 10 er stå-karakteren.

Selv om de fleste i Brussel snakker Fransk er VUB byens Nederlandske universitet. Dette vil derimot ikke ha superstor betydning for oss utvekslingsstudenter da alle professorer snakker godt Engelsk i timen! Det er selvsagt noen få med en litt tung aksent, men det ble heldigvis mer forståelig med tiden.

Universitetsområdet og byen

Brussel er en veldig divers by, og jeg ville sett på den som Europas hjerte. Det aller kuleste vil kanskje være plasseringen MIDT i Europa, selv reiste jeg både til Paris, Amsterdam og Luxemburg, men jeg vet London også er et mulig reisemål med tog. I tillegg til dette vil de øvrige byene i Belgia være veldig enkle reisemål for en dagstur da mange av byene bare er omtrent 1 time unna med buss. (Anbefaler sjokolademuseumet i Antwerp! eller å dra på Stranden i sommermånedene i Blankenberg)

Universitetsområde er ikke noe og skryte av, men det er fullt mulig å ikke tilbringe mer tid her enn nødvendig og istedet nyte byen!

Det er forøvrig verd å nevne at Brussel tilbyr uhorvelig mange kule instutisjoner for dem som er interessert i dette; hovedstaden til både EU og NATOs hovedkvarter.

Bustad

VUB har mulighet for å bo på Campus, men siden dette ligger litt unna byen så ville jeg heller gå privat. (Såvidt jeg vet er likevel standarden på disse boligene ganske god). Jeg og de to andre fra UIB valgte å bo sammen med 5 andre i et stort kollektiv i Ixelles. Jeg ville selvsagt passet meg litt for utleierne i Belgia og vi endte med å gjøre en del undersøkelser for å påse at utleierne var ordentlige. Kollektivet endte likevel opp med å bli en stor suksess, vi bodde med mennesker fra andre steder i Europa og fikk veldig gode venner! Vi betalte 670 euro per person, alt inkludert. Selv vurderte jeg også Cohabs, noe mange utvekslingsstudenter trives godt med.

Sosialt miljø

VUB har noen opplegg for utvekslingsstudentene i starten av semesteret, og jeg anbefaler absolutt å benytte seg av disse. For meg var det her jeg møtte flere av mine venner i Brussel.

Belgerne er forøvrig ufattelig hyggelige, og jeg opplevde majoriteten av folk som veldig hyggelige. Etter å ha vært i både Belgia og Frankrike kan det stilles spørsmål om Belgia kanskje er den hyggeligere lillesøsteren av Frankrike?

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2023 - 05.02.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Denne rapporten er skrevet av student som utvekslet som del av 5. studieår på studieordningen av 2003*

VUB tar kontakt med deg på mail i slutten av april med informasjon om å bekrefte skoleplassen og starte registrering. Alt ligger digitalt, og var relativt lett å fylle ut i deres digitale løsning, «mobility online». Vær likevel oppmerksom på at administrasjonen har en ganske stor arbeidsmengde tidlig i semesteret, så det kan ta tid å få svar på mail dersom man har spørsmål. I forkant av utvekslingsoppholdet velger man hvilke fag man ønsker å ha med i Learning agreement. De aller fleste fagene er verdt 6 ETC og man må dermed velge 5 emner. Denne kan endres inntil to uker etter semesterstart dersom man ønsker å bytte fag, eller har problemer med å få timeplanen til å gå opp.Dette er ikke uvanlig, og selv måtte jeg endre på fagkombinasjonen min, da 3 av fagene jeg ønsket hadde forelesning samtidig. Vi opplevde også at emnetilbudet endret seg noe sammenliknet med hva som ble opplyst i april, men det var kun mindre endringer.

Den første uken organiserer VUB en velkomstuke for nye studenter, med infomøte og sosiale arrangementer. På informasjonsmøte får man forklaringer på Learning Agreement og utdelt studentkort og muligheten til å treffe andre ERASMUS-studenter.

Den første uken man bor i Brussel skal man registrere seg som beboer i Belgia dersom man skal være der i over 3 måneder. Her må man ta med seg ID, bekreftelse på bosted (leiekontrakt) og bekreftelse på skoleplass. Det kan derfor være smart å printe ut dette på forhånd. Et årskort på kollektivtransport i hele Brussel koster kun 12 euro dersom man er under 25. Man må da ta med seg bekreftelse på skoleplass, og kjøper kortet fysisk på billettkontoret på metrostasjonen.

Undervisningsformer

Hvert emne har oppmøte en gang i uken med en forelesning som varer rundt 2-3 timer. Det er ikke uvanlig at disse forelesningene legges til relativt sent på kvelden. I mange fag blir forelesningene tatt opp og lagt til rette for working students, men det er opp til hver foreleser hvordan dette løses. Merk likevel at de fleste professorene ønsker at man deltar muntlig, og i noen av fagene er muntlig deltagelse del av vurderingsgrunnlaget. I forkant av forelesningene legges det ut relevante artikler, og ingen av mine emner hadde fysiske pensumbøker.

Karaktersystemet går fra 1-20, og man må ha 10 eller mer for å bestå. Vurderingsformene varierer veldig fra fag til fag. Det kan være 15 minutters digital muntlig eksamen, innleveringsoppgaver eller skriftlig 3- timers eksamen for hånd. På tross av lik mengde studiepoeng varierte den totale arbeidsmengden i fagene veldig. Det skal også nevnes at man må gjøre noe innsats for å bestå.

Muntlige og skriftlige eksamener overholdes i januar. Foreleserens er ikke fleksible på når eksamen overholdes, da dette styres av administrasjonen, men dersom man har munltige eksamener lar mange deg holde den digitalt. I Belgia er du også selv ansvarlig for å melde deg opp til et konkret tidspunkt å avholde muntlig eksamen. Administrasjonen publiserer en oversikt over tilgjengelige tidspunkt i hvert fag rundt 1 måned før eksamensperioden.

Vurdering av emnetilbodet

Det undervises primært i EU-rett, og mange av fagene er knyttet til enten økonomi eller teknologi. Jeg valgte Data Protection and Privacy Law (GDPR), Artificial Intelligence, Labour& Employment law, Genomic Data og Legal Professionals in the digital age. Det var blant annet også mulig å velge internasjonal rett, strafferettsemner, skatterett og selskapsrett. Dersom man er usikker på hvilke fag man ønsker, anbefaler jeg å benytte muligheten til å gå i alle de åpne forelesningene de første ukene for å teste.

Listen over valgemner som er tilgjengelige for ERASMUS-studenter er ikke den lengste, men jeg er totalt sett fornøyd med emnetilbudet. Learning agreement kan endres to uker inn i skoleåret, og før dette er alle forelesninger «åpne» så man kan teste ut hvilke fag man liker best.

Fagleg utbyte og språk

Mange av fagene har en tverrfaglig tilnærming. Hvor i dybden man kommer varierer ut i fra foreleser og eksamensform. I flere fag er det mulig å ha en innlevering, der man fordyper seg i en aktuell problemstilling, mens andre fag har en mer overordnet tilnærming.

Utvekslingsstudenter kan bare velge mellom de engelske valgemnene. Generelt sett er engelsk mye brukt i Belgia og både forelesere og studenter har et godt nivå som er lett å følge.

Universitetsområdet og byen

Brussel er en veldig hyggelig by, og preget av å være internasjonal. Det er mange studenter og praktikanter, og dermed mange arrangementer der man kan møte andre. Byen i seg selv overrasket positivt, og det er mange hyggelige områder. I tillegg er det et godt tilbud av studentfestivaler, muséer, restauranter og konserter. Brussel er i tillegg godt plassert dersom man ønsker å reise til andre steder i Europa. Steder som Amsterdam, Paris og Luxembourg er lett å komme seg til med både buss og tog. I tillegg kan jeg anbefale å reise til Gent og Antwerpen i Belgia, som bare er en kort togtur unna Brussel og perfekt for en dagstur.

Bustad

Å finne bolig i Brussel kan være utfordrende. Det er mye i dårlig kvalitet og man bør være oppmerksom på svindel. Selv endte jeg med et privat utleiefirma, og bodde i kollektiv med andre utvekslingselever og praktikanter. Her var det lett å komme i kontakt med andre, og det fungerte veldig godt sosialt. Som utvekslingselev fungerte det godt å bo med andre i samme situasjon. Rommet kostet 640 euro i måneden, inkludert strøm og internett. Boligen lå i Ixelles, som er et veldig hyggelig område ikke altfor langt unna sentrum. Det gikk gode kollektivtilbud til Campus som lå i Etterbeek.

Det finnes også studentboliger på universitetsområdet. Det er varierende kvalitet på disse, men for å få plass kan det være smart å notere seg datoen søknadsportalen åpner og søke med en gang, ettersom det er relativt stor pågang.

Sosialt miljø

Jeg opplevde at det var veldig lett å komme i kontakt med andre, og både utvekslingselever og belgiere var hyggelige, kontaktsøkende og behjelpelige. Det var også veldig sosialt å bo i et større kollektiv med mange ulike nasjonaliteter. Dersom man skulle ønske det er det også et stort norsk nettverk tilknyttet både utvekslingselever og ulike praktikantordninger.

2023

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 - Integrert master i rettsvitskap

19.09.2022 - 06.02.2023

Førebuingar/praktiske tips

Vrije tok kontakt på mail i slutten av april med informasjon om å bekrefte skoleplass og registrering. Dette var ikke mye jobb, alt er digitalt på "mobility-online". Ved semesterstart hadde universitetet en velkomstuke med aktiviteter hvor det var enkelt å komme i kontakt med andre studenter. Det var også et orienteringsmøte med informasjon om learning agreement og frister. Det er mulig å prøve alle emnene de to første ukene før man oppdaterer Learning agreement for siste gang. På informasjonsmøtet deler de ut studentkort og velkomstbrev som er nødvendig for å få studentrabatt på kollektivtransporten. Et årskort med kollektivtransport koster 12 euro og kjøpes fysisk på billettkontoret på metrostasjonen.

Undervisningsformer

Hvert emne har oppmøte en gang i uken med en form for forelesning som varer 2-3 timer. De fleste professorene ønsker muntlig deltakelse, og undervisningsformen minner om en kombinasjon av seminar og forelesning. I forkant av forelesningen ble det publisert anbefalte artikler. Det var bare ett fag som hadde pensumbok. Klassene består av 30-50 studenter, der ca 50% er utvekslingsstudenter. Mange emner hadde undervisning på kveldstid og det var også "working students"/folk som var i jobb i klassen. Professorene inviterte gjesteforelesninger flere ganger i løpet av semesteret, som var en fin avveksling. Ingen av emnene jeg valgte hadde obligatorisk oppmøte og noen av emnene ble streamet digitalt. Karaktersystemet i Belgia går fra 1-20, der man må ha over 11 for å bestå. Vurderingsformen varierte veldig, fra 30 min muntlig eksamen til 4 timers skoleeksamen, innleveringsoppgaver og gruppearbeid. den totale arbeidsmengden i emnene var også veldig ulik selv om de hadde samme antall studiepoeng.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet består hovedsaklig av EU-rett, og mange av emnene er knyttet til økonomi og teknologi. Jeg valgte Data protection law (GDPR), Selected topics of company law, Artificial intelligence, Comparing international economic law og Law and money. Det var også mulig å velge fag knyttet til blant annet EU-instutisjonene, arbeidsrett, strafferett og genteknologi. Totalt sett er jeg fornøyd med bredden i utvalget, selv om listen med fag ikke er den lengste. Av fagene jeg valgte vil jeg spesielt trekke frem Data protection Law, selected topics of company law og law and money som de mest lærerike og interessante fagene. Learning agreement kan endres frem til to uker etter semesterstart. Før dette er det mulig å delta i alle timene, noe som er nyttig dersom man er usikker på valg av emner.

Fagleg utbyte og språk

Faglig har jeg fått bedre forståelse for EU-rett ved å jobbe med ulike EU-direktiv og reguleringer over en lengre periode. Flere emner har en obligatorisk innlevering med mulighet til å fordype seg i en selvvalgt problemstilling, og utbytte blir dermed hva man gjør det til selv. Emnene "Artificial intelligence" og "comparing economic law" hadde mye fokus på utenrettslige aspekter og ga etter min mening minst faglig utbytte. Jeg har også hatt språklig utbytte av utvekslingen ved å ha emner på engelsk og bo med internasjonale studenter. Professorene og studentene fra Belgia er generelt veldig gode i engelsk og ikke vanskelige å forstå. I begynnelsen måte jeg google mange faglige termer, men det gikk bedre etter hvert. Engelsk er veldig mye brukt i Brussel og det er ikke noe problem å ikke kunne fransk eller nederlandsk.

Universitetsområdet og byen

Både universitetsområdet og Brussel overrasket positivt. Universitetsområdet er et stykke fra sentrum, men likevel enkelt å reise til/fra med kollektivtransport. Området består av en miks av nye og gamle bygg og store grøntarealer. Det er kantine og flere kafeer med rimelig lunsj på universitetet. Til forskjell fra Bergen er alle studenter samlet på samme sted, noe som bidrar til en mer mangfoldig studiehverdag. Brussel er en internasjonal by med mange unge studenter og praktikanter. Det er alltid noe å finne på, blant annet studentfestivaler, museum, konserter, idrettsarrangement mm. Brussel er også sentralt plassert om man ønsker å reise rundt i Europa. Det er ca 1-1,5 time til Amsterdam, Paris og London med tog. Jeg anbefaler også å ta toget til Brugge og Gent i Belgia.

Bustad

Bolig i Brussel kan være vanskelig fordi etterspørselen etter korttidsleie er høy. Anbefaler også å være OBS på at mange leiekontrakter har bindingstid på ett år, og at det er mye svindel. Etter å ha forsøkt å finne privat utleier endte jeg opp med å bo i studentbolig "Van orley international student house". Bosituasjonen der er helt ok, huset er ganske slitt og det er veldig mange som deler kjøkken og fellesareal. På den positive siden ligger studenthuset sentralt, har eget bad og er fullt møblert med bl.a. kjøleskap på rommet. Van Orley er en studentbolig med bare internasjonale studenter, og de fleste bor der bare ett semester. Det var veldig lett å komme i kontakt med andre og det sosiale miljøet er veldig bra. Prisen for rommet jeg leide var 640 euro i måneden inkludert strøm og internett. Det finnes også studentboliger på universitetsområdet og andre steder i sentrum. For å få plass på studentbolig anbefaler jeg å notere datoen for når de åpner opp før søknader og søke med en gang. Etter å ha flyttet hit har jeg også møtt flere som leier gjennom "cohabs".

Sosialt miljø

Jeg dro alene som jusstudent fra UiB, men møtte fem andre studenter fra UiT som tok mange av de samme fagene. Universitetet arrangerer velkomstuke og andre fester hvor man enkelt kommer i kontakt med andre studenter. I tillegg har ESN egne arrangementer og turer for utvekslingsstudenter. Det er dermed veldig enkelt å komme i kontakt med andre og bli del av et sosialt miljø. Å bo i "van orley" studentbolig er også veldig sosialt ettersom alle er utvekslingsstudenter og nye i byen. Det er et stort norsk miljø i Brussel med praktikanter og studenter. Om man ønsker å ha et norsk nettverk finnes det flere facebookgrupper å melde seg inn i.

2022

Høst 2022 - BA i Europastudium

Høst 2022 - BA i Europastudium

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Se på emne listen fortest mulig, og helst orienter deg litt innenfor hva som har faglig overlapp og ikke. Søk Van Horley-studentbolig eller studentboligene på VUB om du ikke skal leie privat. Disse gis ut i løpet av April / Mai og kan ikke fås tak i etter fristen er gått ut.

Undervisningsformer

Forelesningsopplegget minnet ganske mye om det jeg var vant til på UiB i enkelte fag. I to av fagene hadde vi seminarer i tillegg til forelesninger, mens de tre andre fagene var det kun forelesning. Ellers hadde vi muntlig eksamen i fire av fagene, som jeg ikke hadde hatt siden videregående men med et oversiktig og godt opplegg rundt.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var fag jeg tviler på man ville hatt på Europastudier ved UiB, men utveksling bærer preg av at man er på utveksling og ikke følger et forhåndssatt program. Valgfriheten var ikke så stor mellom fag, og siden man må ta fem eller seks fag var det i realiteten få fag man kunne velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

VUB er det nederlandske universitetet i Brussel, men all forelesning og undervisning foregår på Engelsk. Har du ikke gode engelsk-kunnskaper kan du slite litt på eksamenene.

Universitetsområdet og byen

Brussel er en helt topp studentby. Den føles som en studentby, samtidig som det er en klar tilstedeværelse av ungdoms- og studentmiljø som er lett å delta i. VUB ligger sør for byen, men med buss kan man komme seg til Grand Place området på 20 minutter. Jeg bodde midt mellom skolen og byen, så fikk sett alle kule attraksjonene som er å få øyne på i den belgiske hovedstaden. Alt fra EU-kvarteret, til ølsmaking på Delirium til konsert på Palaais 12 og omvisning i Atomium. Veldig kul by!

Bustad

Jeg leide privat fra et utleierfirma, men om man ønsker å bo billigere på skolen eller et studenthus er dette fullt mulig.

Sosialt miljø

Jeg syns det var enkelt å orientere seg i studentmiljøet spesielt via ESN. Utenom dette ville det vært litt vanskelig å få skikkelig nære forhold med folk på skolen, om man ikke er veldig oppsøkende sosialt. ESN derimot kan man som både intro- og ekstrovert være med på fester, happenings, turer og andre sosiale eventer. Det er også opp til en og en hver hvor aktiv man vil være i studentmiljøet, men ESN er etter min mening den beste veien å komme seg på innsiden.

Høst 2022 - BA i Europastudium

Høst 2022 - BA i Europastudium

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å se på emne-listen i god tid. Jeg hadde en del problemer med at jeg hadde valgt ut emner som ikke var mulig for meg å ta av ulike grunner (språk, feil grad, osv.).
I tillegg ville jeg søkt studentbolig så fort man vet hvor man skal. Jeg har hørt om mange som har blitt lurt på nettet når de har prøvd å finne midlertidig bolig i utlandet. Jeg også synes det var vanskelig uten å ty til private kontakter.

Undervisningsformer

Forelesninger i auditorium og klasserom med noen interaktive gruppetimer. Anbefaler sterkt å møte opp dersom man har muligheten til det. I 4 av mine 5 fag legger foreleserne ut videoer fra forelesningen i etterkant skulle man av en eller annen grunn ikke ha muligheten til å møte opp fysisk. Likevel er utbyttet mye mindre om man kun ser videoene enn om man møter opp.

Vurdering av emnetilbodet

Ikke veldig mange å velge mellom. I tillegg var det ofte sånn at de jeg gjerne ville ta hadde undervisning på samme tidspunkt noe som gjør at man må prioritere hva man vil.

Fagleg utbyte og språk

Universitetet jeg var på er nederlandsk så all undervisning går dog enten på nederlandsk eller engelsk. Alle foreleserne har gode språkkunnskaper i engelsk og det gjør jo at man selv kanskje også blir bedre. Jeg har som fordel å kunne fransk fra før av så utenom universitetet prater jeg mest fransk med de lokale fremfor engelsk.

Universitetsområdet og byen

VUB ligger ca. en time i gangavstand fra sentrum. Heldigvis er kollektivtilbudet i Brussel veldig bra og man kan ta buss, trikk, metro og tog.
Det kan være verdt å nevne at de har tilbud for unge under 25år at for kun 12EUR i året kan man ta kollektivt så mye man ønsker.

Bustad

Som nevnt tidligere, være ute i god tid. Jeg bodde alene og synes det var veldig deilig, men det hadde nok vært enklere å få seg flere venner om man bor med andre. Enten man deler en hel leilighet eller kun f.eks. kjøkken og bad.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent synes jeg det var vanskelig å integrere seg siden de emnene man tar er deler av strudieprogrammer. Det vil si at alle andre i klassen ser hverandre hver dag til alle de samme timene, mens jeg kun så de en gang i uken. Dermed møter man på mange folk i løpet av korte perioder og det kan være vanskelig å knytte sterke bånd. Universitetet prøver å bidra med sosiale arrangementer, men det har vært vanskelig å få med seg all informasjonen siden de ikke er så flinke til å oppdatere om slikt på sosiale medier.

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

14.09.2021 - 07.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Utenom å følge instrukser fra vertsuniversitetet er det ikke nødvendig med noen forberedelser for å gjennomføre et utvekslingsopphold hos VUB. Av praktiske tips er det greit å være klar over at vertsuniversitetet ikke er veldig flinke til å gi ut informasjon, men du får kontaktperson hos VUB som hjelper deg med alt du måtte trenge/ lure på.

Det er også greit å være klar over at semesteret er noe forskjøvet sammenlignet med slik vi har det hjemme. Semesteret varer fra midten av september til starten av februar. Eksamensperioden starter rundt 10. januar.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var varierte. Noen av fagene hadde tradisjonelle forelesninger slik vi er vant med fra Dragefjellet, mens andre hadde undervisning i mindre grupper eller i mer interaktive formater. Det er ikke vanlig med pensumbøker. I stedet får man ofte et sett med artikler og/eller notater som sammen med det som snakkes om i undervisningen utgjør pensum.

Eksamensformene var også varierte. De bestod av alt fra å levere et essay på rundt 5000 ord til vanlig skoleeksamen og muntlige utspørringer. Informasjon om undervisningsformer og eksamensformer skal stå på emnesiden før oppmelding, men vær obs på endringer kan skje underveis. Foreleserne føler seg på ingen måte «bundet» av det de har skrevet der.

Når det gjelder vanskelighetsgraden på studiene og eksamen vil jeg si at det er noe lavere enn på Dragefjellet. Den jevne student burde ikke ha noe problem med å fullføre studiet samtidig som man nyter oppholdet.

Vurdering av emnetilbodet

VUB tilbyr 12-15 juridiske emner på engelsk. Emnetilbudet er variert, men hovedfokuset til skolen virker å være på teknologiske og økonomiske aspekter ved jussen. Det tilbys derfor flest emner innenfor disse områdene. I tillegg tilbyr skolen flere emner innenfor kriminologi, men disse er ikke forhåndsgodkjente av UiB. De fleste emnene ved VUB er på 6 Credits, noe som innebærer at utvekslingsstudenter normalt må ta 5 fag for å fylle semesteret.

Fagene jeg tok var Selected Topics of Company Law, European Labour and Employment law, International and European Tax Law, Privacy and Data Protection Law, and Legal, Social and Ethical Issues of Artificial Intelligence. Av disse skiller Selected Topics of Company Law seg ut i positiv retning. Temaene som ble behandlet i faget var veldig interessante og foreleseren var kjempeflink. På andre siden av skalaen var forelesningene i European Labour and Employment Law lange og kjedelige ettersom foreleseren bare leste monotont fra et manus. De tre andre fagene hadde jevnt over flinke forelesere og godt opplegg.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte blir litt hva man gjør det til selv. Jeg vil påstå at jeg lærte mindre fag på et semester hos VUB enn på Dragefjellet, men det skyldes nok i hovedsak at egen arbeidsinnsats var lavere. Muligheten for å lære mye fag er definitivt til stede. Når det gjelder språk føler jeg at utbytte har vært stort. Det å kun lese, skrive og snakke engelsk et helt semester har virkelig vært verdifullt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ingenting å skryte av. Hovedbygningene er grå, firkantede og kjedelige murbygninger med litt grønt rundt. Innvendig er det også relativt slitent og dårlig luft. Et lyspunkt er kantina, som serverer både god og billig lunsj/middag. Sportsanlegget er også fint. Når det gjelder selve byen er den veldig koselig, spesielt i sentrum. Det anbefales også å utnytte at Brussel ligger så sentralt. Antwerpen, Paris, Amsterdam, Brügge m.m. ligger alle under 1,5 time reisetid fra Brussel.

Bustad

Skolen holder av noen studentboliger i U-residence for utvekslingsstudenter. Disse skal visstnok være relativt nye og fine. Vær imidlertid obs på at det er ingen garanti for at man får disse boligene selv om man søker tidlig. Det kan derfor være lurt å ha en plan B dersom man ikke skulle være en av de heldige som får tildelt studentbolig. Ellers virket det som om de fleste leide privat. Selv bodde jeg i en Airbnb leilighet rett ved skolen hele oppholdet. Det blir selvsagt litt dyrere enn studentbolig, men fikk til gjengjeld litt større plass. Prismessig vil jeg si at prisene er omtrent på samme nivå som i Bergen.

Sosialt miljø

Igjen, det sosiale miljøet blir litt hva man gjør det til selv. Skolen arrangerer ikke noen form for fadderuke eller «bli kjent» - aktiviteter. Det er derfor opp til hver enkelt å finne seg et sosialt miljø. Når det er sagt er resten av klassen i samme situasjon som deg. Byr man litt på seg selv bør det derfor ikke være noe problem å finne noen å være sammen med.

HAUST 2021 - Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2021 - Integrert master i rettsvitskap

14.09.2021 - 07.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det kreves ingen særlige forberedelser før man begynner utvekslingsoppholdet sitt ved VuB. Likevel kan det være greit med en kort oppfriskning hva gjelder det overordnede i EU-retten så man har litt kontroll på dette i de ulike fagene. Bort sett fra dette er det ingen særlige krav til videregående kunnskap om EU. De fleste norske studenter vil også ha et tilstrekkelig engelskspråklignivå, og det må dokumenteres gjennom en språktest man får tilsendt på forhånd. Dersom man oppfyller de kravene som er stilt i denne testen vil man ikke ha noen problemer med undervisningen når man kommer ned. Opptak skjer ikke gjennom OLA, og man på søke gjennom OnlineMobility, men man får tilstrekkelig med informasjon om dette fra vertsuniversitetet i forkant. Vær obs på at semesteret er forskjøvet slik at man har eksamens periode etter nyttår.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer litt utifra de ulike fagene. Noen fag er for det meste basert på forelesninger, men kan ha innslag av diskusjoner. Andre professorer ønsker en mer interaktiv undervisningsform, og undervisningen blir dermed mer basert på diskusjon mellom studentene og professoren. Noen av fagene kan også være en kombinasjon av disse med forelesning i starten, og diskusjon mot slutten. I samtlige fag blir det utdelt "readings" i forkant, hvor det forventes at man har forberedt seg tilstrekkelig i forkant av undervisningen. De fleste fagene har ikke noen pensumliste, og "readings" samt powerpointene blir det man har å gå etter når man skal forberede seg til eksamen. Flere av fagene har også undervisning på kveldstid for å tilpasse "working students", så det kan være lurt å forberede seg på at det blir mye undervisning på kveldstid. Dette kan selvsagt variere fra semester til semester. Selv hadde jeg flertallet av mine forelesninger på kveldstid. Dette var ikke noe problem, og det var fint å få hele dagen til å forberede seg til forelesningene man hadde utover ettermiddagen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er variert, men består åpenbart i stor grad av EU-rettslige fag, men ofte med fokus på den internasjonale delen også. Likevel er flere av fagene spennende, og man har en del fag å velge mellom. De fleste fagene er 6 credits, og det forventes derfor at man tar minst 5 fag for å fylle kvoten på 30 studiepoeng i Norge. Jeg hadde fagene Selected Topics of Company Law, International and Comparative Economic Law, Privacy and Data Protection Law, European and International Tax Law og European and International Labour and Employment Law. Professoren i Selected Topics of Company Law var utrolig dyktig og flink og faget anbefales på det sterkeste. Utover dette var Economic Law også veldig spennende og eksamensformen bestod av en oppgave som skulle leveres inn på slutten av semesteret, samt en presentasjon som skulle gjennomføres i grupper. Tax og Data Protection var for det meste basert på den standard forelesningsformen man er kjent med fra Bergen, og Labour and Employment Law var en kombinasjon hvor man først hadde forelesning etterfulgt av en diskusjon i grupper. Det er verdt å nevne at foreleseren i sistnevnte fag ikke svarte til forventningene mine, og jeg hadde nok i etterpåklokskapen valgt et annet fag kun på grunn av dette.

Fagleg utbyte og språk

Fagene man kan velge mellom er spennende og bidrar til økt forståelse av EU hvilket kan være nyttig kunnskap å ta med seg hjem til Norge også ettersom at det implementeres en del EU direktiver i Norge. Å ha fagene på engelsk var ingen problem, men det tok noen uker før «språkbarrieren» forsvant. Etter oppholdet har jeg personlig blitt mer trygg på å snakke engelsk både i undervisningssammenheng men også generelt. Det tar ikke lang tid før det kommer naturlig.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger et lite stykke unna sentrum (cirka 10 minutter med metro), men det er flere måter å komme seg raskt til universitetet på dersom man ikke ønsker å bo i nærheten av skolen. Dersom man er under 25 får man mulighet til å kjøpe et kollektiv-kort til 20-30 euro. Å få tak i dette var litt styrete, men virkelig verdt det ettersom det er gyldig i ett år og kunne benyttes på det meste av kollektivt (ikke tog). Brussel ligger også perfekt til dersom man ønsker å besøke andre deler av Europa. Man kan ta hurtigtog fra sentrum til flere av Europas hovedstader, deriblant Paris på 1t og 20 min, London på rundt 3timer og Amsterdam på 1 time. Det går også buss til flere av hovedstadene hvilket tar noe lenger tid men er veldig billig (jeg dro til Amsterdam for 300 kroner tur retur). Så dersom man ønsker å reise litt innenfor Europa ligger Brussel midt i smørøyet.

Det kan også være greit å nevne at fasilitetene på skolen (lesesaler og bibliotek) ikke er super gode. Det virker som at universitetet har lagt mest opp til at man skal lese hjemme. Likevel finnes det muligheter dersom man ønsker å lese på skolen. Kantinen på skolen hadde et bredt tilbud av ulike menyer samt en rekke baguetter å velge mellom til en billig penge, så dette var et fint tilbud dersom man ikke er så glad i å lage middag hjemme hver dag.

Byen i seg selv er veldig morsom og utelivet er også upåklagelig. Personlig la jeg min elsk på en bar/utested ved navnet Delirium. Her var det en god samling av folk fra hele verden (Delirium er på topp 10 på TripAdvisor) samt over 2600 ulike øltyper. Det finnes også mange koselige barer, en rekke nattklubber, samt en absintbar!

Bustad

Når det gjelder bolig kan det nok være greit å titte på dette tidlig. Brussel er en by preget av ekstremt mange tilflyttere, og mye EU-internships, og det er derfor mange som ser etter bolig samtidig. Jeg søkte bolig på universitetsområdet men det var fult og jeg måtte derfor finne meg et annet sted å bo. Jeg valgte å bo alene i en studio appartement som jeg leide gjennom et firma som heter RentMore. Leiebudsjettet ble naturligvis høyt, men jeg fant denne typ to uker før jeg reiste ned. Ellers finnes det en del grupper på Facebook hvor man kan komme i kontakt med folk som leier ut leiligheter eller rom i kollektiv. Her er det greit å være også på at det er muligheter for å bli svindlet og det er nok greit å være litt forsiktig. Det finnes også en organisasjon som leier ut til studenter, Birk, men jeg har ingen erfaring med dette da jeg som nevnt valgte å leie fra et privat firma.

Sosialt miljø

Da semesteret startet var det noe opplegg for utvekslingsstudentene. Likevel var ikke dette supergodt (usikkert om dette var på grunn av pandemien eller om det er sånn ellers også) og det kan derfor være greit å være innstilt på at man må være kontaktsøkende for å få seg venner i starten. Som nevn er det en god del tilflyttere til Brussel og folk er generelt veldig hyggelige og åpne mot nye studenter. Det finnes også et stort Erasmus-miljø, hvor man har muligheten til å møte folk fra hele verden. Det finnes også en del Facebook og WhatsApp grupper man kan melde seg inn i hvor folk generelt er flinke til å gi beskjed hvis de skal finne på noe, så dersom man legger ned en liten innsats vil det ikke være noe problematisk å få seg en vennekrets.

2020

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

16.09.2019 - 09.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Før du begynner på Vrije Universiteit Brussel kan det være lurt å sette seg noe inn i det vi hadde av EU-rett på skolen kun for oppfriskningen skyld. Utenom dette vil undervisningen du allerede har fått ved Universitet i Bergen gjøre deg mer enn nok forberedt på de fagene du vil kunne velge mellom i Brussel. Engelskkunnskapene dine må du dokumentere før du reiser ned, og oppfyller du disse kravene vil du ikke ha noen problemer med å følge undervisningen.

Undervisningsformer

Mesteparten av undervisningen foregår i seminarformat hvor man sitter 20-40 studenter i et klasserom hvor professorer har undervisningen og ønsker noe interaksjon med studentene. I mange av fagene blir timene tatt opp på film for å kunne repeteres i etterkant imens det i noen fag ikke blir gjort opptak. Dette vil bli professorene informere om innledningsvis. I faget International and Comparative Economic Law som jeg tok ble det derimot lagt stor vekt på gruppearbeid, og gruppens samarbeidsprosjekt skulle presenteres muntlig i form av en konferanse og leveres som en samlet innleveringsoppgave.
Videre er det som regel ikke tekstbøker i fagene men forelesningsnotater du følger. I Labour Law vil det derimot være mulig å kjøpe et kompendium av sentrale lover og dommer i faget.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er i stor grad fokusert inn mot selskapsrettslige fag og EU-rett, men innenfor disse områdene kan man velge mellom flere interessante fag. Jeg hadde fagene International and Comparative Economic Law, European Labour and Employment Law, Selected Topics of Company Law, International and European Tax Law og European Public Law. Det sistnevnte faget her (Public Law) er nok det som krever mest av forhåndskunnskaper og arbeid gjennom semesteret, men det var i høyeste grad gjennomførbart og interessant for forståelsen av EU-institusjonene og hvordan disse virker sammen med EU-medlemsstatene.
Mange av professorene er også hentet fra private firmaer og andre store universiteter så læringsmålene fremstår som tidsrelevante og velfunderte.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt i forrige avsnitt er mye av undervisningen dagsaktuell og den bidrar til å øke kunnskapen din betraktelige rundt mange EU-rettsområder med noen som du allerede har vært inne på i NIRI og i andre fag på Universitetet i Bergen. Gjennom EØS-avtalen er også Norge bundet til en rekke direktiver på flere områder så dette har absolutt overføringsverdi til jobber med hjemme også. Personlig fikk jeg også stort utbytte av å ha fagene på engelsk, men det kreves ikke store engelskkunnskaper utover det generelle nivået norske studenter antas å ha.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger noe utenfor sentrum, men det går både trikk og buss til universitetet så dette opplevdes ikke som et problem. Jeg bodde et stykke unna nord for sentrum og brukte selv kun 20 min på sykkel til skolen. Sykkelen leide jeg gjennom Swapfiets for 15 euro,- mnd. som er et billig transportmiddel som anbefales! Videre er sentrum i byen formet som en femkant som oppleves som svært konsentrert med korte avstander, mye likt det du er kjent med i Bergen. Byen er preget av mye turisme, og det er mye som er interessant å se rundt i sentrum og i områdene rundt byen.

Bustad

Bolig er det lurt å sjekke ut tidlig. U-Residence er et relativt nytt bygg med en rekke leiligheter som ligger på universitetsområdet, få minutter unna alt av undervisningsbygg, treningssenter og idrettsbane. Her kan du velge mellom tomanns- og enkeltmannsrom med priser mellom 400-500 euro som er relativt rimelig mtp. de generelle leieprisene i Brussel. Andre alternativer er Studenthuset Van Orley som ligger nord i byen, Facebooksider for leiesteder i Brussel og AirBnb.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på universitetet er godt, og legger mye opp til deg personlig om du vil delta på sosiale sammenkomster med andre Erasmusstudenter gjennom fest- og vennearrangementer gjennom undergruppen ESN. Det er også mulig å komme i kontakt med de belgiske studentene på universitetet som jeg opplever som svært hyggelig og behjelpelige.

2018

Høst 2018 - BA sammenliknende politikk

Høst 2018 - BA sammenliknende politikk

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dårlig med informasjon. Alle forelesninger jeg har vært på om utveksling har prøvd å få meg til å dra på utveksling, men ingen som var generell informasjon. Følte det manglet. Jeg trengte informasjon om prosessen, for eksempel Erasmus, men det fikk jeg ikke. Måtte gjette frem til svar. Skulle ønske dere ga mer tid til forklare hva vi måtte gjøre i mer detaljer, istedenfor å fortelle oss hvor bra utveksling er. I begynnelsen av utvekslingen hadde jeg masse problemer. Jeg måtte bytte fag, jeg måtte ''registrere meg inn'', jeg måtte være gjennom masse papirarbeid og mer. Det har vært utfordrende, og skulle ønske jeg hadde fått vite om dette fra før av.

Undervisningsformer

Undervisningen var meget lik som i Norge. Det eneste var mer toveis, der foreleseren ønsket flere som snakket. I noen fag ble det også vurdert i muntlig aktivitet. Spesielt i seminar timene. Bortsett fra det var det mer eller mindre helt lik som Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Mye å velge mellom. Litt forvirrende noen ganger. Det var ingen som visste hva jeg kunne ta, burde få litt mer informasjon om det. Dårlig kontakt mellom verts-universitet og UIB. Ble ekstra mye arbeid for meg å være megler, og måtte forklare til veileder i Norge hvordan det fungerer og hvorfor fagene kvalifiserte for meg. Morsomt at jeg kan ta masterfag. Ønsker mer kontakt mellom veiledere fra Norge og Brussel. Veldig fornøyd over å velge fag selv. Litt frustrerende at noen fag veier mindre, ettersom jeg må ta dobbelt så mange fag enn jeg gjør i Norge. MEN! Ikke et problem. Jeg har greid meg bra, og bestått alle eksamener.

Fagleg utbyte og språk

Blitt mye bedre i engelsk. Tror det beste utbytte har vært engelsk. Lært noen ord på fransk. Vanskelig å lære andre språk enn engelsk, men om jeg hadde gitt fransk mer tid tror jeg hadde lært mer. Faglig utbytte var bra, men litt merkelig. Brukte for det meste bare personer fra Belgia, spesielt Flanders, og bøker foreleseren har skrevet selv. Litt lukket, men interessant å få nytt innsyn. Skulle ønske det ikke var så lukket, men det får vi ikke gjort noe med. Uansett, god læringsutbytte.

Universitetsområdet og byen

Campus er en ting her. Det var morsomt å oppleve det. Mye som skjer i området, hatt mange morsomme eventer. Kost meg ekstremt mye i området rundt universitetet, kjempe stor universitetsmiljø! Byen er perfekt. Kjempe mye å se, følt at jeg har sett hele byen. Brussel er også veldig nær mange storbyer. Har blant annet reist til Paris, Amsterdam, London og Luxembourg. Det som er mest interessant har vært å besøke forskjellige byer i Belgia. Har mer eller mindre vært Belgia rundt. Fornøyd med både universitetsområdet og Brussel, føler det var et godt valg fra min side.

Bustad

Å finne bolig i Brussel er kjempe vanskelig. Først, det var ingen hjelp å få, og da mener jeg fra verts-universitetet. Jeg tenkte meg de visste best, og hadde en slags oversikt. Jeg sendte dem en mail, og fikk to usikre valg. Det var ikke sikkert om det var noen ledige rom. Ironisk, hadde de også gitt meg to valg som er kjempe langt unna universitetsområdet. Heldigvis for meg fikk jeg et rom, men boligen var forferdelig. Kjempe møkkete, dårlig standard, og dårlig service. I tillegg dyr. Jeg flyttet rett ut etter første semesteret, og fant meg et bedre sted. Synd at jeg måtte bo her en liten stund før man finner noe, og for noen blir det ikke et alternativ (Spørs om du er her bare 1 semester eller 2). Boligen kunne ha svekket opplevelsen, men jeg bodde ikke så mye der og mesteparten av tiden var jeg ute med noen. Jeg gjorde det bedre ved at jeg bare var der for å sove, og om jeg trengte å lage mat så gjorde jeg det hos venner. Semester 2 fant jeg meg et bedre sted, og har vært svært fornøyd.

Sosialt miljø

Kjempe bra. Jeg har hatt en kjempe fin opplevelse. I Brussel er det alltid noe som skjer, og det er en mulighet å ha noe å gjøre hver eneste dag. Skolen arrangerte masse eventer, byen arrangerte enda flere eventer og folk flest var åpne for nye venner. Jeg fikk mange nye venner jeg kommer til å ha for alltid, og jeg har nå en mulighet for å dra hvor som helt i Europa for å besøke dem og oppleve nye områder. Alle har vært gode til å ta i mot oss, og Brussel er en internasjonal by der man kan møte folk fra alle verdensdeler. Det er vanskelig å være ensom, ettersom man alltid ble invitert til noe. Når man lengter hjem, var det alltid noen som var i samme posisjon, så vi trøstet hverandre. Sosialt miljø har vært på det beste. Kan ikke klage i det hele tatt!!!

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.08.2017 - 15.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

For å studere ved vrije universiteit brussel kreves det ikke store forberedninger. Fagkunnskaper etter studiet ved universitetet i Bergen gir en generell forståelse for juridiske problemstillinger som er nyttig å dra veksler på ved studering av valgfagene som tilbys i Brussel. De fleste fagene forutsetter generell kjennskap til EU-retten, slik som presentert i JUR121 ved UiB. Undervisningen foregår på engelsk og forutsetter dermed generelt gode engelskkunnskaper. Min erfaring er imidlertid at norske studenter stiller godt i så måte.
Ellers i Brussel prater folket fransk eller nederlandsk, slik at den som kan kommunisere på et av disse språkene vil kunne dra nytte av dette ved dagligdagse gjøremål i Brussel.

Undervisningsformer

Undervisningen ved vrije universiteit brussel er mer mangfoldig enn den standarden vi er kjent med i Bergen. Alle fag har forelesninger, men klassene kan være ganske små og holdes derfor i klasserom. Enkelte professorer bruker en mer aktiv undervisningsform hvor faget presenteres delvis ved diskusjon i klassen og delvis ved forelesning fra professor. Det er noe ulikt hvilke nytte man vil ha av forelesningene ettersom at eksamensformen ikke er lik i alle fagene. Eksamen kan være muntlig, skriftlig eller skriftlig i form av innlevering.
Ellers baserer undervisningen seg sterkt på forelesningene og studie av primærkilder (lovtekst og praksis ol.). Tekstbøker er ikke vanlig.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved universitetet er særlig godt for den som har interesse for forretningsjus, hvilket halvparten av emnetilbudet preges av ved fag som skatterett, finansrett, selskapsrett ol. Belgiske studenter ved universitetet gjør sin mastergrad i en bachelor, hvilket er basert på generelle emner og dernest spesialiserer de seg for eksempel innfor forretningsjus. Dermed er flere av studentene som deltar i kursene godt forberedt hvilket gir stort læringsutbytte for norske studenter med generell kunnskap på feltet.
Ellers er emnetilbudet også preget av andre emner som komparativ strafferett, arbeidsrett og ulike former for EU-rett.

Fagleg utbyte og språk

Flere av professorene som leder valgfagemnene er praktiserende, hvilket gjør undervisningen dagsaktuell. Alle har god kjennskap til EU-retten og de systemer denne føres i, slik at man som norsk student sitter igjen med godt læringsutbytte for lovgivningsprosessen og den utøvende makt i EU systemet på flere rettsfelt.
Alle professorene prater mer eller mindre bra engelsk. Utbytte av engelskkunnskaper er likevel ikke stort. Det stilles ingen krav til studentenes engelskkunnskaper, så langt man kan kommunisere.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er ett av få universiteter i byen som er plassert utenfor sentrumsområdet. Skoleveien er likevel ikke lang (3-4 km.).
Som student har jeg ikke oppholdt meg mye omkring skolen ettersom at dette området er mer preget av arbeidsplasser eller boligområdet.
Brussel ellers er en typisk storby med stort restaurant og shopping tilbud. Sentrumsområdet er ofte fylt av turister og folket i Brussel er ellers sterkt preget av tilflyttere fra ulike nasjoner. Sammenlignet med andre europeiske storbyer er Brussel likevel mer preget av internasjonalt arbeidsliv og politikk.

Bustad

Jeg vil anbefale den som reiser til Brussel for å studere å søke om å få bo på Van Orley studenthous, hvilket er et stort hus med hybler for studenter. Hver hybel har eget baderom og kan ha en til to senger. Studenthuset er forbeholdt studenter ved de største universitetene i byen og huser i hovedsak tilreisende utvekslingsstudenter fra Europa. Dette er en enkel måte å komme i kontakt med studenter på ved felles arrangementer og hverdagslig aktivitet som matlaging og TV titting.

Sosialt miljø

Universitetet har ulike sosiale grupper som presenteres for nye studenter ved åpningsuken av semesteret. Særlig undergruppen ESN holder arrangementer som kan være kjekt for utvekslingsstudenter å være med på. Arrangementer som utflukter til byer i Belgia, fester og gallamiddager.
Ellers opplever jeg belgiske studenter for å være imøtekommende og tålmodige og dermed lett for å komme i kontakt med.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2017 - 05.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg ville startet tidlig med å se på fagene og finne ut hvilke man vil ta. Det kan være lurt å lese seg litt opp på EU-rett, og repetere litt NIRI før man drar. Å lese litt på engelsk kan også være bra. Da blir barrierene litt mindre når man er på plass på Vrije.

Jeg vil anbefale å være med på mye sosialt i starten og bare kaste seg ut i det! ESN arrangerer mye gøy, og det er også en del i regi av universitetet i starten. Jeg fant kjapt gode venner takket være slike arrangement.

Videre anbefaler jeg å finne bolig relativt kjapt, les mer om dette under.

Undervisningsformer

De fleste fagene hadde ettermiddagsundervisning på ca 3 timer (med pause hver time). Litt uvant, men man kommer inn i det. Noen fag hadde forelesninger om morgenen.
Det varierer en del hvor aktive studentene forventes å være, men i en del fag ble det forventet at man skulle prøve å være en del muntlig aktiv. Dette syntes jeg fungerte bra. I noen av fagene var det også muntlig presentasjon som en del av vurderingsgrunnlaget.
Ellers var noen fag litt som hjemme: foreleser med powerpoint og lite interaksjon.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er alt i alt veldig fornøyd med fagene mine. Tok Public Law, Legal Theory, International and Comparative Financial Law, Selected Topics of Company law, Introduction to Common Law and Legal English, European Labour and Employment Law.

Selected topics of Company law var favoritten, mye takket være fantastisk forelser. Likte svært godt Labour/Employment Law.

Legal theory er bra valg viss du liker å filosofere og tenkte litt bredere rundt jussen.

Public Law forutsetter en god del kjennskap til EU-retten, så vær obs på dette.

Fagleg utbyte og språk

Høyt. Jeg lærte enormt mye, både materielt om jussen men også om å snakke om juss på engelsk. Det var krevende i starten, men det går bra.

Universitetsområdet og byen

Vrije er et trivelig sted å studere. Campus har gode spisemuligheter, med både kafeteria/kantine og cafe (som serverer god suppe). Det er livlig på campus: mange studentorganisasjoner som gjør mye ut av seg, med events og stands ofte.
Lokalene er ikke alltid like gode som man er vant til. Vil anbefale å bruke Studentsenteret (student guidance center) fremfor biblioteket som lesesal, men dette er selvsagt preferanser.

Jeg elsket å bo i Brussel (nærmere bestemt Ixelles/Elsene). Kunne dra inn til sentrum på 20 minutter, og rusle rundt i et lite, kompakt sentrum. Ellers liker jeg svært godt Saint-Gilles, Royal/Grand Sablon, Place du Luxembourg og Flagey.
Brussel er lett å bli kjent med som by, og har svært gode metro/buss/tram-muligheter. Invester i et transportkort. Du kan også vurdere sykkeltilbudet, som virket bra (men jeg brukte det lite selv).

Anbefaler å ta turen til Paris og Amsterdam mens man er i Brussel, de er lett å nå med tog. Det er også hyggelig å besøke Ghent, Leuven og Brugge som ligger bare en time/halvtime med tog unna.

Bustad

Jeg søkte både på Van Orley (i sentrum) og U-Residence (på campus, i Ixelles), og fikk tilbud begge plasser (enkeltrom). Husk å være tidlig ute med å søke (og på Van Orley kan det være lurt å ha sett seg ut rom FØR man sitter og søker).
Jeg er utrolig glad jeg bodde på U-Residence! Det var et rolig område, treningssenter som nærmeste nabo og 2 minutter å gå til skolen. I nærheten finner du også det du trenger av vaskemaskin, kafeer, puber og spisesteder.
Det kan være verdt å merke seg at man ikke har vaskemaskin i bygget, og ikke kokeplater. Sistnevnte kan man kjøpe enten på U-res eller på butikk.
U-res er nytt bygg, og har ingen fellesrom. Likevel var det alltid mange hyggelige folk rett rundt hjørnet, og folkene som jobber der er fantastiske.

Sosialt miljø

Sosialt var dette opholdet helt prima. Det er mange mennesker som er på utveksling samtidig, og mange arrangementer å gå på. Jeg synes det var lett å finne gode venner, og elsket den internasjonale atmosfæren. Jeg vil anbefale ESN-arrangementene (alt fra ølsmaking til quiz og karaoke) og å være med på kick-off-uken.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2017 - 04.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde ikke så mye forberedelse før selve oppholdet med tanke det faglige utbytte. Jeg valgte sted ut i fra hvor jeg kunne tenke meg å dra og så valgte jeg de fagene som var tilgjengelige. Er du mer opptatt av faglig utbytte vil jeg nok anbefale og også undersøke fagene på skolene grundigere før man velger sted så man er sikker på å få fullt faglig utbytte.

Ellers er det bare til å følge forberedelsene som UiB legger frem for oss. Det skal imidlertid sies at det er en del praktisk som skal fikses før man kan dra på utveksling, og det er en lang prosess som det kan være greit å være forberedt på.

Undervisningsformer

Undervisningen var i hovedsak i form av undervisning i klasser på 20-30 elever. De fleste fagene hadde heller ikke pensum på samme måte som på UiB, som betydde at det meste av det vi skulle kunne ble gjennomgått i forelesningen, og tilgangen til materialet etterpå bestod deretter av PP-slider, notater fra foreleserne eller uoverkommelig mye anbefalt "bakgrunns"-litteratur. Dette betydde at man måtte få med seg og skjønne det meste av stoffet i timene. Noen av foreleserne var veldig flinke, og møtte man opp og var i timen holdt det for å klare seg på eksamen. Andre forelesere var så og si umulig å følge med på, og man måtte legge inn en enorm egeninnsats, ikke bare på å lese bøker, men på å finne ut hva pensum faktisk var. I forhold til å ha bøker tilgjengelige som pensum for oppslag, var dette veldig uvant og krevende på en ny måte som ga en del frustrasjon og det var lett å miste motivasjonen.

I tillegg forventet de fleste foreleserne en særdeles større bakgrunnskunnskap om EU generelt enn det vi har fått fra NIRI og generelt på UiB. Dette gjorde også fagene mer krevende enn de kanskje i utgangspunktet var.

Noen av foreleserne hadde heller ikke det samme forholdet til pauser som vi har hjemme. Dette går egentlig greit, så lenge man er klar over det på forhånd. (Men kan bli slitsomt når man har 3 timer forelesning fredag kveld med 10 min pause etter nesten to timer forelesning).

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet hadde kun 10 forskjellige fag å velge mellom på opp til 6 studiepoeng per fag. Dette betydde at jeg måtte velge 5 av disse 10 fagene. Siden noen av fagene var under 6 poeng, var det reelt 7-8 fag å velge mellom og den reelle valgmuligheten ble ikke så stor.

Fagleg utbyte og språk

Alle professorene var veldig flinke til å snakke engelsk og det var ikke noe vanskelig å følge med i timene på bakgrunn av det språklige. De forventet imidlertid også gode engelskkunnskaper, og vi så andre studenter fra andre land som hadde større problemer med å følge undervisningen på grunn av det språklige.

Faglig utbytte er selvfølgelig relativt ettersom det er grenser for hvor mye man kan lære i et 6-poengsfag. Men alle fem fagene sett i sammenheng vil jeg nok påstå at ettersom alle fagene er EU-fag oppnår man en større generell kunnskap om hvordan EU-fungerer og opererer.

Universitetsområdet og byen

Jeg bodde et stykke vekk fra universitetet så jeg oppholdte meg ikke spesielt my her bortsett fra når jeg hadde forelesninger (3-4 ganger i uka). Området er allikevel helt greit, og universitetet har både kantine og en liten kafe/restaurant som er åpen etter kantinen stenger. Ellers ligger den en veldig stor og billig matbutikk rett i nærheten hvis man skulle ha behov for det.

Brussel er imidlertid en veldig fin by hvor jeg trivdes ganske godt. Det er gode muligheter for å besøke andre byer i Belgia mens man er der, eller dra til andre storbyer utenfor Brussel. Er man tidlig ute kan man få billige togbilletter til både Amsterdam og Paris.

Bustad

Jeg bodde på et studenthjem som heter Van Orley (Brik). Det er relativt dyrt å bo i Brussel og her betalte jeg 550 euro i mnd. for et rom på 12-14 kvm med eget bad og 3 delte kjøkken på 100 personer. Rommene var fine, og det var veldig greit med eget bad, men det er ingen overraskelse at å dele kjøkken med så mange kan bli en utfordring, selv om det gikk for en periode.

Sosialt miljø

Det var veldig sosialt å bo på det stedet jeg bodde. Her møtte jeg mange folk, og også de jeg endte opp med å være med hele oppholdet. Ellers var det ganske vanskelig å komme i kontakt med folk på skolen synes jeg. Vi ble ikke introdusert skikkelig for de internasjonale juss-studentene før flere uker ut i oppholdet, noe som var litt dumt, for de hadde kanskje vært litt mer naturlig kontaktpunkter. I tillegg var vi 5 norske juss-studenter som hadde nesten de samme fagene, som gjorde det ganske lett å oppsøke hverandre og holde sammen.

2017

Høst 2017 - BA sammenliknende politikk

Høst 2017 - BA sammenliknende politikk

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til VUB kan vere uoversiktleg, men med god hjelp frå Erasmus-koordinator ved UiB og etter purring på VUB gjekk dette i orden. Elles er det lite av førebuingar ein treng å gjere før ankomst, men det er greit å bli ferdig med alt av skjema/kontraktar++ så fort som mogleg.

Om ein er under 24 år får ein kjøpt season ticket til buss/trikk/metro som kostar like mykje som eit vanleg månadskort, så ikkje kjøp periodebillett når du kjem om du kan nytte deg av det flotte tilbodet.

På VUB, som overalt i Belgia, tar ting tid. Byråkratiet er treigt, men det aller meste ordnar seg til slutt. Når ein kjem som utvekslingsstudent er det også mi erfaring at om ein viser velvilje, så det var ingen utfordringar som ikkje lot seg ordne.

Undervisningsformer

Dette varierer veldig frå emne til emne. I somme fag var det 250 studentar og tradisjonell førelesing, medan det i andre var 15 stykk og klasseromsundervisning. Sistnemnde var kanskje litt uvant i byrjinga, då undervisninga blei meir som seminar. Dette gjer det jo lettare å kome til ordet, og læringsutbytet er kanskje større.

Vurdering av emnetilbodet

Det er lurt å tidleg lese seg opp om kva emne universitetet tilbyr for ditt studie, og kanskje er det andre emne som kan vere interessante men som av ein eller anna grunn ikkje kjem opp som val for utvekslingsstudentar. Ta kontakt med VUB og spør heller ein gong for mykje enn ein gong for lite.

Fakultetet Economic and Social Sciences tilbyr eit stort utval emne, og det er litt vanskeleg å orientere seg når ein skal velje. For min del var det lite utfordringar knytt til det å byte emne etter semesterstart, men det er greit å gjere det fortast mogleg mtp. eventuell tapt undervisning. Dei fleste (om ikkje alle) av emna på haustsemesteret har engelsk som undervisningsspråk.

Fagleg utbyte og språk

Studiemiljøet er utruleg internasjonalt, og det gjer VUB til eit veldig spanande universitet. Ikkje berre får ein utfordre seg språkmessig ved å bruke engelsk både ved lesing og undervisning, men det at dei fleste medstudentane også er på utveksling eller kjem frå eit anna land gjev kanskje eit anna perspektiv til læringa.

Universitetsområdet og byen

VUB ligg eit par kilometer utanfor byen, men det er ikkje slik at det er vanskeleg å kome seg til eller frå. Brussel er ein gamal by med masse gamle bygningar, men kanskje ikkje verdas finaste hovudstad. For min del vart byen flottare og flottare når eg byrja å verte litt kjend i dei forskjellige områda.

Bustad

Sjølv budde eg i Van Orley International Student House, som eg gjerne anbefalar til andre som skal studere i Brussel. Der er alle utvekslingsstudentar, noko som gjer det heile til ei utruleg sosial oppleving. Dette er også berre ein 15 minutt lang gåtur til sentrum av byen.

Sjølv er eg glad for å budd i byen og måtte kome meg til VUB, enn motsett. Då eg ikkje budde på campus kan eg ikkje seie så mykje om det, men medstudentar som budde der hadde gode opplevingar. Elles er Brik ein god formidlar av rom/leilegheiter, men det gjeld å vere tidleg ute! Dette gjeld spesielt for Van Orley, der ein må sitje klar når dei opnar for søknadar.

Van Orley: https://brik.be/en/van-orley/

Sosialt miljø

Det er svært mange studentorganisasjonar (i tillegg til "sororities"/"fraternities") som gjer mykje ut av seg på campus. ESN (Erasmus Student Network) er ein flott måte å stifte bekjentskapar med andre utvekslingsstudentar. Dei arrangerer dagsturar rundt om i Belgia, i tillegg andre sosiale arrangement.

Ta gjerne kontakt om du ynskjer meir info om VUB eller Brussel som studiestad: bodjukastein@gmail.com

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

20.09.2016 - 05.02.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil sterkt anbefale å se etter bolig tidlig, helst i starten av juni. Ellers vil jeg anbefale å dra på ESN sine events i starten av semesteret. Her fikk jeg gode tips om både byen og møtte mange hyggelige folk. Faglig sett er man godt rustet fra UiB, men som sagt kreves det litt større kjennskap til EU-rett i flere fag, uten at dette er noen hindring.

Angående språk, så foregår alt av det faglige på engelsk. Avhengig av hvor godt man behersker engelsk, bør man ikke undervurdere språkbarrieren. Et tips kan være å høre på engelske podcaster, lese engelske bøker osv på forhånd, slik at man er litt inne i det. Både fransk og nederlandsk er offisielle språk i byen for øvrig, men fransk er absolutt overrepresentert. Derfor skader det ikke å ha litt franskkunnskaper på forhånd heller.

Ellers vil jeg anbefale å nyte det Brussel har å by på som internasjonal storby, og møte folk med åpent sinn.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk utelukkende i seminirarform, hvor professoren er tett på studentene. Det blir krevet en del muntlig deltagelse underveis
i forelesningene, og deltagelse kan ha innvirkning på sluttkarakteren. I to av fagene jeg tok skulle vi skrive en akademisk artikkel, hvor kun denne telte på sluttkarakteren. Bruk av power point hos noen, men ikke alle.

Vurdering av emnetilbodet

Stort sett meget bra. De fleste foreleserne behersker engelsk meget godt. Samtidig er de flinke til å ikke prate for fort, slik at det går greit å følge med. Det kreves, særlig i noen fag, relativt stor grad av forberedelse til hver forelesning. Dette gjør forelesningene komprimerte og siktet inn på spesifikke tema hver gang. Dette er ikke ulikt seminar/storgruppeformen ved UiB.

Flere av forelesningene varer i 3 timer, noe som kan være litt slitsomt, men man blir vant til det. Man må også regne med at flere av forelesningene i noen fag er på ettermiddag/kveldstid. Alt i alt preges forelesningene av høy kvalitet med meriterte forelesere. Her vil jeg særlig fremheve Selected topics of Company and Association law, som jeg anbefaler på det sterkeste.

I de fagene ( Int. Economic Law of Int. Financial Law) hvor man skal skrive artikkel, får man god trening i hvordan å skrive akademisk engelsk og gjøre forskning på en dypere måte enn vi gjør i Bergen (frem til skriving av masteroppgave). Derfor er disse fagene å anbefale for å få en følelse av hvordan det er å skrive og gjøre research ifb med masteroppgave.

Samlet sett var jeg godt fornøyd med emnetilbudet.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært høyt. Det er et stort fokus på EU-rett og annen internasjonal rett her, hvilket gir en ny dimensjon
i forhold til tilbudet ved UiB. I noen fag opplever jeg at større kunnskap til materiell EU-rett er en fordel, slik at dette kan være en utfordring i starten. Det er også en helt ny erfaring å både blir undervist i, skrive og diskutere jus på engelsk. Dette tar litt tid å komme inn i, men det går raskere enn man tror.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er nokså hyggelig, med gode kafe- og spisemuligheter. Innvendig er VUB en skikkelig labyrint, og det er lett å gå seg vill når man skal ta seg til forelesningene i starten. Her er et tips å laste ned VUB Campus appen, hvor alle fagene man har blir lagt inn og hvilket seminarrom de er i. Bruk den eller sjekk timeplanen jevnlig, for bytte av rom skjer innimellom.

Brussel er en veldig flott by. Samtidig som den er en europeisk storby er den fortsatt ikke for stor til at man lett
kan gjøre seg kjent. Jeg liker spesielt områdene rundt La Bourse, Saint Catherine og Place Royal. Plutselig er man omringet av store, majestetiske bygg fra Leopold-tiden, og på den andre siden av gaten kan det være hippe kaffebarer og kule klesbutikker. Jeg anbefaler å kjøpe seg metrokort, slik at man kan komme seg rakst og smidig rundt på både metroen og buss. Selv kjøpte jeg bysykkel-abonmomenet, hvilket jeg også har hatt glede av. Brussel er ikke hva man kaller en typisk sykkelby, men man kan fint komme seg rundt på sykkel også. En fordel med sykkel er også at man får sett mer av byen.

Videre er det flere hyggelig barer og restauranter som man bør besøke. Belgisk øl, vafler og sjokolade er opplevelser i seg selv.

Ellers er det utrolig spennende å bo i en europeisk metropol. Man merker vibben av EU og makteliten rundt området Luxembourg og Schuman. Vil anbefale å gå på visitt hos EU-Parlamentet hvis man får til det.

Bustad

Jeg søkte først om å bo på universitetsområdet og boligene der, men her var det fullt i starten av juni. Jeg søkte deretter om å bo på Van Orley Student-House, og fikk heldigvis plass der. Det angrer jeg ikke på et sekund. Van Orley må være det mest fantastiske stedet å bo som utvekslingsstudent i Brussel, uten tvil. Det er kort fortalt en gammel bank som er gjort om til studenthjem. Det er ca 100 studenter innlosjert på enten dobbelt- eller singelrom til enhver tid. Selv fikk jeg tak i singelrom, og har vært veldig fornøyd med det. Van Orley er supersosialt med folk fra alle verdenshjørner. Det er også god spredning på hva folk studerer og hvilke universitet man går på. Middag lages på felles kjøkken som finnes i flere etasjer, slik at det alltid går an å lage mat (man står ikke i "kø").

For et singelrom på Van Orley betaler jeg 550 euro i måneden. Det er en helt kurant pris sett i sammenheng med utbyttet man får av å bo her. Et tips er å søke Van Orley før man gjøre noe som helst annet (ift.bolig).

For øvrig ligger Van Orley i området Botanique, og er meget sentralt ift både metro, buss og bysykler. Det tar meg 15 min å gå til kjernen av Brussel som Grand Place, La bourse etc. Bruker ca 35 min med metro+ buss fra Van Orley til universitetsområdet.

Sosialt miljø

Anbefaler sterkt å bli med på alle ESN-events i starten og også underveis. De har kickoff-week med diverse fester og utflukter til b.la Brugge, Ghent, Antwerpen og Amsterdam. Anbefaler på det aller sterkeste å dra til disse byene hvis man får tid. Brugge og Ghent er bare en knapp time unna Brussel med tog, slik at det passer fint med en dagstur til disse svært koselige belgiske byene. Selv var jeg også i Amsterdam under oppholdet, og som bare er 2,45 t unna med buss.

Ellers trenger ikke det sosiale liv på Van Orley noen introduksjon. Her kan man være så sosial man bare vil, og det er garantert at man vil finne noen man finner tonen med. Her har det vært både internasjonale middager, fotballtreninger og andre sosiale events.

Jeg rakk også å bli kjent med noen belgiske studenter. Disse var veldig hyggelige og virket interessert i å lære om Norge og norsk kultur. Gjennom disse fikk jeg også et innblikk i belgisk kultur , i tillegg til praktiske tips om både byen og det faglige. Kulturforståelse er sånn sett også noen man sitter igjen med etter et halvt år i Brussel. Jeg vil absolutt anbefale utveksling til Brussel og VUB.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

20.09.2016 - 05.02.2017

Førebuingar/praktiske tips

Som forberedelse er vel det viktigste å finne seg et sted å bo.
Praktiske tips må være å gjøre litt god research på byen, Brussel har utrolig mange fine perler om man leter litt - områder som St. Katherine, Chatelain, Flagey er superkoselige alternativer til det litt turistifiserte sentrum med masse kule butikker, barer, matmarked etc. Tenk også på om du har lyst til å skaffe deg en sykkel, det finnes ganske bra sykkelveier og bysykler. Er man under 24 år får man også et bevis fra VUB som gjør at du får kjøpt metrokort for et helt år veldig billig. En ting som jeg angrer på at jeg ikke fikk til er å være med som tilskuer på møte i EU-parlamentet, dette er ikke så ofte så det gjelder å sjekke kalenderen på nettsidene deres i god tid hvis man har lyst til det.

Undervisningsformer

Undervisningen er klasseromsbasert, med ca. 20-30 studenter + professor. Det varierer litt fra fag til fag om det er ren forelesning fra professorens side, eller om det forventes at studentene bidrar med diskusjon. Man har kanskje to eller tre timer i uken i noen fag, også det samme i andre fag bare at dette ikke gjelder hver eneste uke. Som regel har man readings som må forberedes til timene. Disse kan noen ganger virke overveldende, men er egentlig helt overkommelig for en UiB-student.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk er greit, er en del fag man kan velge i. Både EU-rettslige emner, internasjonal og komparativ rett og mer forretningsjuss. Men vær forberedt på at noen av fagene kanskje kan kollidere i timeplanen, slik at du må bytte når du kommer ned dit.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg sitter igjen med er nok en større forståelse for EU-retten, da vi var inne på dette i nesten alle fagene jeg hadde - både de som var EU-rettsfag, men også de som var mer generelle. Man har fagene sammen med de belgiske studentene, som som regel er hakket mer forberedt enn Erasmus-studentene. Dette gjør at undervisningen er seriøs og at man har muligheter for et godt faglig utbytte. Professorene er flinke, og kan mye. De er også flinke i engelsk, og i noen av fagene er det innleveringer som må skrives så man har også svært gode muligheter for å utvikle engelsken sin.

Ellers når det gjelder språk kan man få brukt fransken sin dersom man kan fransk, de aller fleste i butikker og på restauranter snakker til deg på fransk. De har også diverse språkkurs på skolen, der man for eksempel har fem timer fransk i uken med en internasjonal gruppe. Jeg gjorde dette, og det var veldig gøy!

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet er ikke spesielt vakkert, men det ligger i Etterbeek som er et hyggelig område av Brussel der man kommer seg enkelt til sentrum, til Ixelles - som har restauranter, barer og utesteder, og til Louise som har den beste shoppingen.

Bustad

Jeg var så heldig å få bo hos familievenner. Egentlig tenkte jeg å bo på U-residence på skoleområdet, som sikkert hadde vært helt greit. Tror det er ganske nytt. Og som skrevet over, skolen ligger ganske bra til mtp på steder å dra ut og selvfølgelig digg å være så nærme skolen. Jeg ville kanskje prøvd å sett etter en leilighet i Ixelles om jeg skulle dratt på nytt. Da er man midt i smørøyet, og har mange hyggelige steder i gåavstand, og bor ca. midt mellom sentrum og skolen. Det finnes mange nordmenn i Brussel som flytter til og fra, så et tips er å melde seg inn i grupper på Facebook om nordmenn i Brussel, der kan det dukke opp gode dealer for korttidsleie.

Sosialt miljø

Brussel er så sosialt som du gjør det til selv. Jeg vil anbefale at du blir med på arrangementer i regi av Erasmus-gruppen på skolen, ESN, i starten. De arrangerer Erasmus-tuesday, og diverse dagsturer til andre byer i Belgia.

2015

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

22.09.2014 - 06.02.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ordne deg bolig raskt, ettersom jeg hørte at noen hadde litt problemer med å finne noe raskt. Universitetet har flere lenker til ulike boliger.

Undervisningsformer

Forelesninger en gang i uken i alle fagene jeg hadde. Litt uvant opplegg i forhold til universitetet hjemme ettersom det var få bøker, og det å finne egne kilder var viktig i visse fag. Men mange av foreleserne har power point slides, så viktig å møte opp i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Variert utvalg av fag. Alle på engelsk. Jeg ville sett an timeplanen litt ved valg av fag for mange av de ulike fagene har forelesninger samme dag.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregår på engelsk, og alle foreleserne var relativt flinke. I noen fag forventes det kanskje at man har litt mer bakgrunnskunnskap i EU rett enn det jeg hadde.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet ligger rundt 20 minutter unna sentrum. Greit område, nærme matbutikker, bra kantine, opinion kafe og bibliotek. Brussel er en relativt liten, men veldig fin by. Lett å gjøre seg kjent, og bra kollektivtrafikk med både buss og t-bane i nærheten av universitetet.

Bustad

Bodde selv på universitetsområdet. Veldig greit i forhold til skolehverdagen, og relativt nærme sentrum. Ca. 20 minutter unna sentrum med t-banen. Bodde på U-residence, en relativt ny studentbolig. Selve stedet var greit, men ikke veldig fornøyd med mangel på komfyr og mangel på svar fra u-residence dersom man hadde noe spørsmål før man dro eller under oppholdet.

Sosialt miljø

Bra sosialt miljø. En del aktiviteter i starten og gjennom skolehalvåret som gjør at man lett kan bli kjent med andre erasmus studenter og evt. belgiske studenter. Veldig lurt å bli med på de aktivitetene som esn planlegger hvis man vil bli kjent med folk. Det er ulike aktiviteter som turer til andre byer, pub-runder, karaoke osv. Jeg ville også anbefalt å melde seg på campus tour og city tour når man får mail om dette før man starter opp i september.

Informasjon