Hjem
Studentsider
erasmus+

Vrije Universiteit Brussel og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByBrussel
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på studieprogrammet i europastudium.

Ver merksam på at eksamensperioden strekk seg inn i januar.

Når i studiet kan eg reise

Studentar på europastudium skal reise på utveksling i 5. semester.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er flamsk og engelsk. Det er anbefalt at studentar som skal følge undervisning på engelsk har kunnskapar tilsvarande B2-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR). Du kan få ein bekreftelse fra UiB på språkkunskaper i Engelsk. Lærestaden tilbyr og språkkurs i flamsk til innreisande studentar.

Kva emne kan eg ta

The Department of Political Science tilbyr berre engelske emne om hausten. På denne nettsida finn du informasjon for innreisande studentar og oversikt over det aktuelle emnetilbodet ved universitetet. Du kan kan òg velje emne frå dei andre institutta ved fakultetet.

Ved VUB finn du mange emne med EU fokus, i tillegg til internasjonal politikk, media, kommunikasjon, økonomi og andre samfunnsvitskaplege emne. Dette passer best for dei som hovedsakleg vil ta EU relaterte emne og tilbringe eit semester EU hovedstaden. Brussel er stedet å være for alle EU interesserte og her finn ein og en sterk tilstedeværelse av ulike norske interessar, fra kommersielle til statlege aktørar.

Kvart av emna dette universitetet tilbyr utgjer gjerne 3-6 ECTS. Ein skal ta 30 ECTS per semester.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i innhald eller nivå med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Vrije Universiteit Brussel blei grunnlagt i 1834, uavhengig av både stat og religiøse institusjonar. Det var i utgangspunktet tilknytt det fransktalande frie universitet i byen, men blei skilt ut som ein eigen institusjon i 1970. Universitetet har 11 000 studentar og åtte fakultet. Begge dei to campusane ligg sentralt i Brussel.

Brussel er hovudstad i Belgia og eit viktig administrativt sentrum for Den europeiske unionen. Området kring Brussel utgjer ein sjølvstendig region som korkje høyrer til det nederlandsktalande Flandern eller det fransktalande Vallonia, og både nederlandsk og fransk er offisielle språk i byen. Brussel har om lag 1,1 millionar innbyggarar og om lag ein tredjedel av desse kjem frå andre land. Forutan det politiske livet her, er byen velkjend for god sjokolade, øl og vaflar. Brussel lufthamn har verdas høgaste omsettingstal for sjokolade.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader i nærleiken av campus, og hjelper elles til med informasjonsformidling for studentar som ønsker å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juli.

Studentrapportar

2020

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

16.09.2019 - 09.02.2020

Førebuingar/praktiske tips

Før du begynner på Vrije Universiteit Brussel kan det være lurt å sette seg noe inn i det vi hadde av EU-rett på skolen kun for oppfriskningen skyld. Utenom dette vil undervisningen du allerede har fått ved Universitet i Bergen gjøre deg mer enn nok forberedt på de fagene du vil kunne velge mellom i Brussel. Engelskkunnskapene dine må du dokumentere før du reiser ned, og oppfyller du disse kravene vil du ikke ha noen problemer med å følge undervisningen.

Undervisningsformer

Mesteparten av undervisningen foregår i seminarformat hvor man sitter 20-40 studenter i et klasserom hvor professorer har undervisningen og ønsker noe interaksjon med studentene. I mange av fagene blir timene tatt opp på film for å kunne repeteres i etterkant imens det i noen fag ikke blir gjort opptak. Dette vil bli professorene informere om innledningsvis. I faget International and Comparative Economic Law som jeg tok ble det derimot lagt stor vekt på gruppearbeid, og gruppens samarbeidsprosjekt skulle presenteres muntlig i form av en konferanse og leveres som en samlet innleveringsoppgave.
Videre er det som regel ikke tekstbøker i fagene men forelesningsnotater du følger. I Labour Law vil det derimot være mulig å kjøpe et kompendium av sentrale lover og dommer i faget.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er i stor grad fokusert inn mot selskapsrettslige fag og EU-rett, men innenfor disse områdene kan man velge mellom flere interessante fag. Jeg hadde fagene International and Comparative Economic Law, European Labour and Employment Law, Selected Topics of Company Law, International and European Tax Law og European Public Law. Det sistnevnte faget her (Public Law) er nok det som krever mest av forhåndskunnskaper og arbeid gjennom semesteret, men det var i høyeste grad gjennomførbart og interessant for forståelsen av EU-institusjonene og hvordan disse virker sammen med EU-medlemsstatene.
Mange av professorene er også hentet fra private firmaer og andre store universiteter så læringsmålene fremstår som tidsrelevante og velfunderte.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt i forrige avsnitt er mye av undervisningen dagsaktuell og den bidrar til å øke kunnskapen din betraktelige rundt mange EU-rettsområder med noen som du allerede har vært inne på i NIRI og i andre fag på Universitetet i Bergen. Gjennom EØS-avtalen er også Norge bundet til en rekke direktiver på flere områder så dette har absolutt overføringsverdi til jobber med hjemme også. Personlig fikk jeg også stort utbytte av å ha fagene på engelsk, men det kreves ikke store engelskkunnskaper utover det generelle nivået norske studenter antas å ha.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger noe utenfor sentrum, men det går både trikk og buss til universitetet så dette opplevdes ikke som et problem. Jeg bodde et stykke unna nord for sentrum og brukte selv kun 20 min på sykkel til skolen. Sykkelen leide jeg gjennom Swapfiets for 15 euro,- mnd. som er et billig transportmiddel som anbefales! Videre er sentrum i byen formet som en femkant som oppleves som svært konsentrert med korte avstander, mye likt det du er kjent med i Bergen. Byen er preget av mye turisme, og det er mye som er interessant å se rundt i sentrum og i områdene rundt byen.

Bustad

Bolig er det lurt å sjekke ut tidlig. U-Residence er et relativt nytt bygg med en rekke leiligheter som ligger på universitetsområdet, få minutter unna alt av undervisningsbygg, treningssenter og idrettsbane. Her kan du velge mellom tomanns- og enkeltmannsrom med priser mellom 400-500 euro som er relativt rimelig mtp. de generelle leieprisene i Brussel. Andre alternativer er Studenthuset Van Orley som ligger nord i byen, Facebooksider for leiesteder i Brussel og AirBnb.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på universitetet er godt, og legger mye opp til deg personlig om du vil delta på sosiale sammenkomster med andre Erasmusstudenter gjennom fest- og vennearrangementer gjennom undergruppen ESN. Det er også mulig å komme i kontakt med de belgiske studentene på universitetet som jeg opplever som svært hyggelig og behjelpelige.

2018

Høst 2018 - BA sammenliknende politikk

Høst 2018 - BA sammenliknende politikk

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dårlig med informasjon. Alle forelesninger jeg har vært på om utveksling har prøvd å få meg til å dra på utveksling, men ingen som var generell informasjon. Følte det manglet. Jeg trengte informasjon om prosessen, for eksempel Erasmus, men det fikk jeg ikke. Måtte gjette frem til svar. Skulle ønske dere ga mer tid til forklare hva vi måtte gjøre i mer detaljer, istedenfor å fortelle oss hvor bra utveksling er. I begynnelsen av utvekslingen hadde jeg masse problemer. Jeg måtte bytte fag, jeg måtte ''registrere meg inn'', jeg måtte være gjennom masse papirarbeid og mer. Det har vært utfordrende, og skulle ønske jeg hadde fått vite om dette fra før av.

Undervisningsformer

Undervisningen var meget lik som i Norge. Det eneste var mer toveis, der foreleseren ønsket flere som snakket. I noen fag ble det også vurdert i muntlig aktivitet. Spesielt i seminar timene. Bortsett fra det var det mer eller mindre helt lik som Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Mye å velge mellom. Litt forvirrende noen ganger. Det var ingen som visste hva jeg kunne ta, burde få litt mer informasjon om det. Dårlig kontakt mellom verts-universitet og UIB. Ble ekstra mye arbeid for meg å være megler, og måtte forklare til veileder i Norge hvordan det fungerer og hvorfor fagene kvalifiserte for meg. Morsomt at jeg kan ta masterfag. Ønsker mer kontakt mellom veiledere fra Norge og Brussel. Veldig fornøyd over å velge fag selv. Litt frustrerende at noen fag veier mindre, ettersom jeg må ta dobbelt så mange fag enn jeg gjør i Norge. MEN! Ikke et problem. Jeg har greid meg bra, og bestått alle eksamener.

Fagleg utbyte og språk

Blitt mye bedre i engelsk. Tror det beste utbytte har vært engelsk. Lært noen ord på fransk. Vanskelig å lære andre språk enn engelsk, men om jeg hadde gitt fransk mer tid tror jeg hadde lært mer. Faglig utbytte var bra, men litt merkelig. Brukte for det meste bare personer fra Belgia, spesielt Flanders, og bøker foreleseren har skrevet selv. Litt lukket, men interessant å få nytt innsyn. Skulle ønske det ikke var så lukket, men det får vi ikke gjort noe med. Uansett, god læringsutbytte.

Universitetsområdet og byen

Campus er en ting her. Det var morsomt å oppleve det. Mye som skjer i området, hatt mange morsomme eventer. Kost meg ekstremt mye i området rundt universitetet, kjempe stor universitetsmiljø! Byen er perfekt. Kjempe mye å se, følt at jeg har sett hele byen. Brussel er også veldig nær mange storbyer. Har blant annet reist til Paris, Amsterdam, London og Luxembourg. Det som er mest interessant har vært å besøke forskjellige byer i Belgia. Har mer eller mindre vært Belgia rundt. Fornøyd med både universitetsområdet og Brussel, føler det var et godt valg fra min side.

Bustad

Å finne bolig i Brussel er kjempe vanskelig. Først, det var ingen hjelp å få, og da mener jeg fra verts-universitetet. Jeg tenkte meg de visste best, og hadde en slags oversikt. Jeg sendte dem en mail, og fikk to usikre valg. Det var ikke sikkert om det var noen ledige rom. Ironisk, hadde de også gitt meg to valg som er kjempe langt unna universitetsområdet. Heldigvis for meg fikk jeg et rom, men boligen var forferdelig. Kjempe møkkete, dårlig standard, og dårlig service. I tillegg dyr. Jeg flyttet rett ut etter første semesteret, og fant meg et bedre sted. Synd at jeg måtte bo her en liten stund før man finner noe, og for noen blir det ikke et alternativ (Spørs om du er her bare 1 semester eller 2). Boligen kunne ha svekket opplevelsen, men jeg bodde ikke så mye der og mesteparten av tiden var jeg ute med noen. Jeg gjorde det bedre ved at jeg bare var der for å sove, og om jeg trengte å lage mat så gjorde jeg det hos venner. Semester 2 fant jeg meg et bedre sted, og har vært svært fornøyd.

Sosialt miljø

Kjempe bra. Jeg har hatt en kjempe fin opplevelse. I Brussel er det alltid noe som skjer, og det er en mulighet å ha noe å gjøre hver eneste dag. Skolen arrangerte masse eventer, byen arrangerte enda flere eventer og folk flest var åpne for nye venner. Jeg fikk mange nye venner jeg kommer til å ha for alltid, og jeg har nå en mulighet for å dra hvor som helt i Europa for å besøke dem og oppleve nye områder. Alle har vært gode til å ta i mot oss, og Brussel er en internasjonal by der man kan møte folk fra alle verdensdeler. Det er vanskelig å være ensom, ettersom man alltid ble invitert til noe. Når man lengter hjem, var det alltid noen som var i samme posisjon, så vi trøstet hverandre. Sosialt miljø har vært på det beste. Kan ikke klage i det hele tatt!!!

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.08.2017 - 15.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

For å studere ved vrije universiteit brussel kreves det ikke store forberedninger. Fagkunnskaper etter studiet ved universitetet i Bergen gir en generell forståelse for juridiske problemstillinger som er nyttig å dra veksler på ved studering av valgfagene som tilbys i Brussel. De fleste fagene forutsetter generell kjennskap til EU-retten, slik som presentert i JUR121 ved UiB. Undervisningen foregår på engelsk og forutsetter dermed generelt gode engelskkunnskaper. Min erfaring er imidlertid at norske studenter stiller godt i så måte.
Ellers i Brussel prater folket fransk eller nederlandsk, slik at den som kan kommunisere på et av disse språkene vil kunne dra nytte av dette ved dagligdagse gjøremål i Brussel.

Undervisningsformer

Undervisningen ved vrije universiteit brussel er mer mangfoldig enn den standarden vi er kjent med i Bergen. Alle fag har forelesninger, men klassene kan være ganske små og holdes derfor i klasserom. Enkelte professorer bruker en mer aktiv undervisningsform hvor faget presenteres delvis ved diskusjon i klassen og delvis ved forelesning fra professor. Det er noe ulikt hvilke nytte man vil ha av forelesningene ettersom at eksamensformen ikke er lik i alle fagene. Eksamen kan være muntlig, skriftlig eller skriftlig i form av innlevering.
Ellers baserer undervisningen seg sterkt på forelesningene og studie av primærkilder (lovtekst og praksis ol.). Tekstbøker er ikke vanlig.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved universitetet er særlig godt for den som har interesse for forretningsjus, hvilket halvparten av emnetilbudet preges av ved fag som skatterett, finansrett, selskapsrett ol. Belgiske studenter ved universitetet gjør sin mastergrad i en bachelor, hvilket er basert på generelle emner og dernest spesialiserer de seg for eksempel innfor forretningsjus. Dermed er flere av studentene som deltar i kursene godt forberedt hvilket gir stort læringsutbytte for norske studenter med generell kunnskap på feltet.
Ellers er emnetilbudet også preget av andre emner som komparativ strafferett, arbeidsrett og ulike former for EU-rett.

Fagleg utbyte og språk

Flere av professorene som leder valgfagemnene er praktiserende, hvilket gjør undervisningen dagsaktuell. Alle har god kjennskap til EU-retten og de systemer denne føres i, slik at man som norsk student sitter igjen med godt læringsutbytte for lovgivningsprosessen og den utøvende makt i EU systemet på flere rettsfelt.
Alle professorene prater mer eller mindre bra engelsk. Utbytte av engelskkunnskaper er likevel ikke stort. Det stilles ingen krav til studentenes engelskkunnskaper, så langt man kan kommunisere.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er ett av få universiteter i byen som er plassert utenfor sentrumsområdet. Skoleveien er likevel ikke lang (3-4 km.).
Som student har jeg ikke oppholdt meg mye omkring skolen ettersom at dette området er mer preget av arbeidsplasser eller boligområdet.
Brussel ellers er en typisk storby med stort restaurant og shopping tilbud. Sentrumsområdet er ofte fylt av turister og folket i Brussel er ellers sterkt preget av tilflyttere fra ulike nasjoner. Sammenlignet med andre europeiske storbyer er Brussel likevel mer preget av internasjonalt arbeidsliv og politikk.

Bustad

Jeg vil anbefale den som reiser til Brussel for å studere å søke om å få bo på Van Orley studenthous, hvilket er et stort hus med hybler for studenter. Hver hybel har eget baderom og kan ha en til to senger. Studenthuset er forbeholdt studenter ved de største universitetene i byen og huser i hovedsak tilreisende utvekslingsstudenter fra Europa. Dette er en enkel måte å komme i kontakt med studenter på ved felles arrangementer og hverdagslig aktivitet som matlaging og TV titting.

Sosialt miljø

Universitetet har ulike sosiale grupper som presenteres for nye studenter ved åpningsuken av semesteret. Særlig undergruppen ESN holder arrangementer som kan være kjekt for utvekslingsstudenter å være med på. Arrangementer som utflukter til byer i Belgia, fester og gallamiddager.
Ellers opplever jeg belgiske studenter for å være imøtekommende og tålmodige og dermed lett for å komme i kontakt med.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2017 - 05.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg ville startet tidlig med å se på fagene og finne ut hvilke man vil ta. Det kan være lurt å lese seg litt opp på EU-rett, og repetere litt NIRI før man drar. Å lese litt på engelsk kan også være bra. Da blir barrierene litt mindre når man er på plass på Vrije.

Jeg vil anbefale å være med på mye sosialt i starten og bare kaste seg ut i det! ESN arrangerer mye gøy, og det er også en del i regi av universitetet i starten. Jeg fant kjapt gode venner takket være slike arrangement.

Videre anbefaler jeg å finne bolig relativt kjapt, les mer om dette under.

Undervisningsformer

De fleste fagene hadde ettermiddagsundervisning på ca 3 timer (med pause hver time). Litt uvant, men man kommer inn i det. Noen fag hadde forelesninger om morgenen.
Det varierer en del hvor aktive studentene forventes å være, men i en del fag ble det forventet at man skulle prøve å være en del muntlig aktiv. Dette syntes jeg fungerte bra. I noen av fagene var det også muntlig presentasjon som en del av vurderingsgrunnlaget.
Ellers var noen fag litt som hjemme: foreleser med powerpoint og lite interaksjon.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er alt i alt veldig fornøyd med fagene mine. Tok Public Law, Legal Theory, International and Comparative Financial Law, Selected Topics of Company law, Introduction to Common Law and Legal English, European Labour and Employment Law.

Selected topics of Company law var favoritten, mye takket være fantastisk forelser. Likte svært godt Labour/Employment Law.

Legal theory er bra valg viss du liker å filosofere og tenkte litt bredere rundt jussen.

Public Law forutsetter en god del kjennskap til EU-retten, så vær obs på dette.

Fagleg utbyte og språk

Høyt. Jeg lærte enormt mye, både materielt om jussen men også om å snakke om juss på engelsk. Det var krevende i starten, men det går bra.

Universitetsområdet og byen

Vrije er et trivelig sted å studere. Campus har gode spisemuligheter, med både kafeteria/kantine og cafe (som serverer god suppe). Det er livlig på campus: mange studentorganisasjoner som gjør mye ut av seg, med events og stands ofte.
Lokalene er ikke alltid like gode som man er vant til. Vil anbefale å bruke Studentsenteret (student guidance center) fremfor biblioteket som lesesal, men dette er selvsagt preferanser.

Jeg elsket å bo i Brussel (nærmere bestemt Ixelles/Elsene). Kunne dra inn til sentrum på 20 minutter, og rusle rundt i et lite, kompakt sentrum. Ellers liker jeg svært godt Saint-Gilles, Royal/Grand Sablon, Place du Luxembourg og Flagey.
Brussel er lett å bli kjent med som by, og har svært gode metro/buss/tram-muligheter. Invester i et transportkort. Du kan også vurdere sykkeltilbudet, som virket bra (men jeg brukte det lite selv).

Anbefaler å ta turen til Paris og Amsterdam mens man er i Brussel, de er lett å nå med tog. Det er også hyggelig å besøke Ghent, Leuven og Brugge som ligger bare en time/halvtime med tog unna.

Bustad

Jeg søkte både på Van Orley (i sentrum) og U-Residence (på campus, i Ixelles), og fikk tilbud begge plasser (enkeltrom). Husk å være tidlig ute med å søke (og på Van Orley kan det være lurt å ha sett seg ut rom FØR man sitter og søker).
Jeg er utrolig glad jeg bodde på U-Residence! Det var et rolig område, treningssenter som nærmeste nabo og 2 minutter å gå til skolen. I nærheten finner du også det du trenger av vaskemaskin, kafeer, puber og spisesteder.
Det kan være verdt å merke seg at man ikke har vaskemaskin i bygget, og ikke kokeplater. Sistnevnte kan man kjøpe enten på U-res eller på butikk.
U-res er nytt bygg, og har ingen fellesrom. Likevel var det alltid mange hyggelige folk rett rundt hjørnet, og folkene som jobber der er fantastiske.

Sosialt miljø

Sosialt var dette opholdet helt prima. Det er mange mennesker som er på utveksling samtidig, og mange arrangementer å gå på. Jeg synes det var lett å finne gode venner, og elsket den internasjonale atmosfæren. Jeg vil anbefale ESN-arrangementene (alt fra ølsmaking til quiz og karaoke) og å være med på kick-off-uken.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2017 - 04.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde ikke så mye forberedelse før selve oppholdet med tanke det faglige utbytte. Jeg valgte sted ut i fra hvor jeg kunne tenke meg å dra og så valgte jeg de fagene som var tilgjengelige. Er du mer opptatt av faglig utbytte vil jeg nok anbefale og også undersøke fagene på skolene grundigere før man velger sted så man er sikker på å få fullt faglig utbytte.

Ellers er det bare til å følge forberedelsene som UiB legger frem for oss. Det skal imidlertid sies at det er en del praktisk som skal fikses før man kan dra på utveksling, og det er en lang prosess som det kan være greit å være forberedt på.

Undervisningsformer

Undervisningen var i hovedsak i form av undervisning i klasser på 20-30 elever. De fleste fagene hadde heller ikke pensum på samme måte som på UiB, som betydde at det meste av det vi skulle kunne ble gjennomgått i forelesningen, og tilgangen til materialet etterpå bestod deretter av PP-slider, notater fra foreleserne eller uoverkommelig mye anbefalt "bakgrunns"-litteratur. Dette betydde at man måtte få med seg og skjønne det meste av stoffet i timene. Noen av foreleserne var veldig flinke, og møtte man opp og var i timen holdt det for å klare seg på eksamen. Andre forelesere var så og si umulig å følge med på, og man måtte legge inn en enorm egeninnsats, ikke bare på å lese bøker, men på å finne ut hva pensum faktisk var. I forhold til å ha bøker tilgjengelige som pensum for oppslag, var dette veldig uvant og krevende på en ny måte som ga en del frustrasjon og det var lett å miste motivasjonen.

I tillegg forventet de fleste foreleserne en særdeles større bakgrunnskunnskap om EU generelt enn det vi har fått fra NIRI og generelt på UiB. Dette gjorde også fagene mer krevende enn de kanskje i utgangspunktet var.

Noen av foreleserne hadde heller ikke det samme forholdet til pauser som vi har hjemme. Dette går egentlig greit, så lenge man er klar over det på forhånd. (Men kan bli slitsomt når man har 3 timer forelesning fredag kveld med 10 min pause etter nesten to timer forelesning).

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet hadde kun 10 forskjellige fag å velge mellom på opp til 6 studiepoeng per fag. Dette betydde at jeg måtte velge 5 av disse 10 fagene. Siden noen av fagene var under 6 poeng, var det reelt 7-8 fag å velge mellom og den reelle valgmuligheten ble ikke så stor.

Fagleg utbyte og språk

Alle professorene var veldig flinke til å snakke engelsk og det var ikke noe vanskelig å følge med i timene på bakgrunn av det språklige. De forventet imidlertid også gode engelskkunnskaper, og vi så andre studenter fra andre land som hadde større problemer med å følge undervisningen på grunn av det språklige.

Faglig utbytte er selvfølgelig relativt ettersom det er grenser for hvor mye man kan lære i et 6-poengsfag. Men alle fem fagene sett i sammenheng vil jeg nok påstå at ettersom alle fagene er EU-fag oppnår man en større generell kunnskap om hvordan EU-fungerer og opererer.

Universitetsområdet og byen

Jeg bodde et stykke vekk fra universitetet så jeg oppholdte meg ikke spesielt my her bortsett fra når jeg hadde forelesninger (3-4 ganger i uka). Området er allikevel helt greit, og universitetet har både kantine og en liten kafe/restaurant som er åpen etter kantinen stenger. Ellers ligger den en veldig stor og billig matbutikk rett i nærheten hvis man skulle ha behov for det.

Brussel er imidlertid en veldig fin by hvor jeg trivdes ganske godt. Det er gode muligheter for å besøke andre byer i Belgia mens man er der, eller dra til andre storbyer utenfor Brussel. Er man tidlig ute kan man få billige togbilletter til både Amsterdam og Paris.

Bustad

Jeg bodde på et studenthjem som heter Van Orley (Brik). Det er relativt dyrt å bo i Brussel og her betalte jeg 550 euro i mnd. for et rom på 12-14 kvm med eget bad og 3 delte kjøkken på 100 personer. Rommene var fine, og det var veldig greit med eget bad, men det er ingen overraskelse at å dele kjøkken med så mange kan bli en utfordring, selv om det gikk for en periode.

Sosialt miljø

Det var veldig sosialt å bo på det stedet jeg bodde. Her møtte jeg mange folk, og også de jeg endte opp med å være med hele oppholdet. Ellers var det ganske vanskelig å komme i kontakt med folk på skolen synes jeg. Vi ble ikke introdusert skikkelig for de internasjonale juss-studentene før flere uker ut i oppholdet, noe som var litt dumt, for de hadde kanskje vært litt mer naturlig kontaktpunkter. I tillegg var vi 5 norske juss-studenter som hadde nesten de samme fagene, som gjorde det ganske lett å oppsøke hverandre og holde sammen.

2017

Høst 2017 - BA sammenliknende politikk

Høst 2017 - BA sammenliknende politikk

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til VUB kan vere uoversiktleg, men med god hjelp frå Erasmus-koordinator ved UiB og etter purring på VUB gjekk dette i orden. Elles er det lite av førebuingar ein treng å gjere før ankomst, men det er greit å bli ferdig med alt av skjema/kontraktar++ så fort som mogleg.

Om ein er under 24 år får ein kjøpt season ticket til buss/trikk/metro som kostar like mykje som eit vanleg månadskort, så ikkje kjøp periodebillett når du kjem om du kan nytte deg av det flotte tilbodet.

På VUB, som overalt i Belgia, tar ting tid. Byråkratiet er treigt, men det aller meste ordnar seg til slutt. Når ein kjem som utvekslingsstudent er det også mi erfaring at om ein viser velvilje, så det var ingen utfordringar som ikkje lot seg ordne.

Undervisningsformer

Dette varierer veldig frå emne til emne. I somme fag var det 250 studentar og tradisjonell førelesing, medan det i andre var 15 stykk og klasseromsundervisning. Sistnemnde var kanskje litt uvant i byrjinga, då undervisninga blei meir som seminar. Dette gjer det jo lettare å kome til ordet, og læringsutbytet er kanskje større.

Vurdering av emnetilbodet

Det er lurt å tidleg lese seg opp om kva emne universitetet tilbyr for ditt studie, og kanskje er det andre emne som kan vere interessante men som av ein eller anna grunn ikkje kjem opp som val for utvekslingsstudentar. Ta kontakt med VUB og spør heller ein gong for mykje enn ein gong for lite.

Fakultetet Economic and Social Sciences tilbyr eit stort utval emne, og det er litt vanskeleg å orientere seg når ein skal velje. For min del var det lite utfordringar knytt til det å byte emne etter semesterstart, men det er greit å gjere det fortast mogleg mtp. eventuell tapt undervisning. Dei fleste (om ikkje alle) av emna på haustsemesteret har engelsk som undervisningsspråk.

Fagleg utbyte og språk

Studiemiljøet er utruleg internasjonalt, og det gjer VUB til eit veldig spanande universitet. Ikkje berre får ein utfordre seg språkmessig ved å bruke engelsk både ved lesing og undervisning, men det at dei fleste medstudentane også er på utveksling eller kjem frå eit anna land gjev kanskje eit anna perspektiv til læringa.

Universitetsområdet og byen

VUB ligg eit par kilometer utanfor byen, men det er ikkje slik at det er vanskeleg å kome seg til eller frå. Brussel er ein gamal by med masse gamle bygningar, men kanskje ikkje verdas finaste hovudstad. For min del vart byen flottare og flottare når eg byrja å verte litt kjend i dei forskjellige områda.

Bustad

Sjølv budde eg i Van Orley International Student House, som eg gjerne anbefalar til andre som skal studere i Brussel. Der er alle utvekslingsstudentar, noko som gjer det heile til ei utruleg sosial oppleving. Dette er også berre ein 15 minutt lang gåtur til sentrum av byen.

Sjølv er eg glad for å budd i byen og måtte kome meg til VUB, enn motsett. Då eg ikkje budde på campus kan eg ikkje seie så mykje om det, men medstudentar som budde der hadde gode opplevingar. Elles er Brik ein god formidlar av rom/leilegheiter, men det gjeld å vere tidleg ute! Dette gjeld spesielt for Van Orley, der ein må sitje klar når dei opnar for søknadar.

Van Orley: https://brik.be/en/van-orley/

Sosialt miljø

Det er svært mange studentorganisasjonar (i tillegg til "sororities"/"fraternities") som gjer mykje ut av seg på campus. ESN (Erasmus Student Network) er ein flott måte å stifte bekjentskapar med andre utvekslingsstudentar. Dei arrangerer dagsturar rundt om i Belgia, i tillegg andre sosiale arrangement.

Ta gjerne kontakt om du ynskjer meir info om VUB eller Brussel som studiestad: bodjukastein@gmail.com

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

20.09.2016 - 05.02.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil sterkt anbefale å se etter bolig tidlig, helst i starten av juni. Ellers vil jeg anbefale å dra på ESN sine events i starten av semesteret. Her fikk jeg gode tips om både byen og møtte mange hyggelige folk. Faglig sett er man godt rustet fra UiB, men som sagt kreves det litt større kjennskap til EU-rett i flere fag, uten at dette er noen hindring.

Angående språk, så foregår alt av det faglige på engelsk. Avhengig av hvor godt man behersker engelsk, bør man ikke undervurdere språkbarrieren. Et tips kan være å høre på engelske podcaster, lese engelske bøker osv på forhånd, slik at man er litt inne i det. Både fransk og nederlandsk er offisielle språk i byen for øvrig, men fransk er absolutt overrepresentert. Derfor skader det ikke å ha litt franskkunnskaper på forhånd heller.

Ellers vil jeg anbefale å nyte det Brussel har å by på som internasjonal storby, og møte folk med åpent sinn.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk utelukkende i seminirarform, hvor professoren er tett på studentene. Det blir krevet en del muntlig deltagelse underveis
i forelesningene, og deltagelse kan ha innvirkning på sluttkarakteren. I to av fagene jeg tok skulle vi skrive en akademisk artikkel, hvor kun denne telte på sluttkarakteren. Bruk av power point hos noen, men ikke alle.

Vurdering av emnetilbodet

Stort sett meget bra. De fleste foreleserne behersker engelsk meget godt. Samtidig er de flinke til å ikke prate for fort, slik at det går greit å følge med. Det kreves, særlig i noen fag, relativt stor grad av forberedelse til hver forelesning. Dette gjør forelesningene komprimerte og siktet inn på spesifikke tema hver gang. Dette er ikke ulikt seminar/storgruppeformen ved UiB.

Flere av forelesningene varer i 3 timer, noe som kan være litt slitsomt, men man blir vant til det. Man må også regne med at flere av forelesningene i noen fag er på ettermiddag/kveldstid. Alt i alt preges forelesningene av høy kvalitet med meriterte forelesere. Her vil jeg særlig fremheve Selected topics of Company and Association law, som jeg anbefaler på det sterkeste.

I de fagene ( Int. Economic Law of Int. Financial Law) hvor man skal skrive artikkel, får man god trening i hvordan å skrive akademisk engelsk og gjøre forskning på en dypere måte enn vi gjør i Bergen (frem til skriving av masteroppgave). Derfor er disse fagene å anbefale for å få en følelse av hvordan det er å skrive og gjøre research ifb med masteroppgave.

Samlet sett var jeg godt fornøyd med emnetilbudet.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært høyt. Det er et stort fokus på EU-rett og annen internasjonal rett her, hvilket gir en ny dimensjon
i forhold til tilbudet ved UiB. I noen fag opplever jeg at større kunnskap til materiell EU-rett er en fordel, slik at dette kan være en utfordring i starten. Det er også en helt ny erfaring å både blir undervist i, skrive og diskutere jus på engelsk. Dette tar litt tid å komme inn i, men det går raskere enn man tror.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er nokså hyggelig, med gode kafe- og spisemuligheter. Innvendig er VUB en skikkelig labyrint, og det er lett å gå seg vill når man skal ta seg til forelesningene i starten. Her er et tips å laste ned VUB Campus appen, hvor alle fagene man har blir lagt inn og hvilket seminarrom de er i. Bruk den eller sjekk timeplanen jevnlig, for bytte av rom skjer innimellom.

Brussel er en veldig flott by. Samtidig som den er en europeisk storby er den fortsatt ikke for stor til at man lett
kan gjøre seg kjent. Jeg liker spesielt områdene rundt La Bourse, Saint Catherine og Place Royal. Plutselig er man omringet av store, majestetiske bygg fra Leopold-tiden, og på den andre siden av gaten kan det være hippe kaffebarer og kule klesbutikker. Jeg anbefaler å kjøpe seg metrokort, slik at man kan komme seg rakst og smidig rundt på både metroen og buss. Selv kjøpte jeg bysykkel-abonmomenet, hvilket jeg også har hatt glede av. Brussel er ikke hva man kaller en typisk sykkelby, men man kan fint komme seg rundt på sykkel også. En fordel med sykkel er også at man får sett mer av byen.

Videre er det flere hyggelig barer og restauranter som man bør besøke. Belgisk øl, vafler og sjokolade er opplevelser i seg selv.

Ellers er det utrolig spennende å bo i en europeisk metropol. Man merker vibben av EU og makteliten rundt området Luxembourg og Schuman. Vil anbefale å gå på visitt hos EU-Parlamentet hvis man får til det.

Bustad

Jeg søkte først om å bo på universitetsområdet og boligene der, men her var det fullt i starten av juni. Jeg søkte deretter om å bo på Van Orley Student-House, og fikk heldigvis plass der. Det angrer jeg ikke på et sekund. Van Orley må være det mest fantastiske stedet å bo som utvekslingsstudent i Brussel, uten tvil. Det er kort fortalt en gammel bank som er gjort om til studenthjem. Det er ca 100 studenter innlosjert på enten dobbelt- eller singelrom til enhver tid. Selv fikk jeg tak i singelrom, og har vært veldig fornøyd med det. Van Orley er supersosialt med folk fra alle verdenshjørner. Det er også god spredning på hva folk studerer og hvilke universitet man går på. Middag lages på felles kjøkken som finnes i flere etasjer, slik at det alltid går an å lage mat (man står ikke i "kø").

For et singelrom på Van Orley betaler jeg 550 euro i måneden. Det er en helt kurant pris sett i sammenheng med utbyttet man får av å bo her. Et tips er å søke Van Orley før man gjøre noe som helst annet (ift.bolig).

For øvrig ligger Van Orley i området Botanique, og er meget sentralt ift både metro, buss og bysykler. Det tar meg 15 min å gå til kjernen av Brussel som Grand Place, La bourse etc. Bruker ca 35 min med metro+ buss fra Van Orley til universitetsområdet.

Sosialt miljø

Anbefaler sterkt å bli med på alle ESN-events i starten og også underveis. De har kickoff-week med diverse fester og utflukter til b.la Brugge, Ghent, Antwerpen og Amsterdam. Anbefaler på det aller sterkeste å dra til disse byene hvis man får tid. Brugge og Ghent er bare en knapp time unna Brussel med tog, slik at det passer fint med en dagstur til disse svært koselige belgiske byene. Selv var jeg også i Amsterdam under oppholdet, og som bare er 2,45 t unna med buss.

Ellers trenger ikke det sosiale liv på Van Orley noen introduksjon. Her kan man være så sosial man bare vil, og det er garantert at man vil finne noen man finner tonen med. Her har det vært både internasjonale middager, fotballtreninger og andre sosiale events.

Jeg rakk også å bli kjent med noen belgiske studenter. Disse var veldig hyggelige og virket interessert i å lære om Norge og norsk kultur. Gjennom disse fikk jeg også et innblikk i belgisk kultur , i tillegg til praktiske tips om både byen og det faglige. Kulturforståelse er sånn sett også noen man sitter igjen med etter et halvt år i Brussel. Jeg vil absolutt anbefale utveksling til Brussel og VUB.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

20.09.2016 - 05.02.2017

Førebuingar/praktiske tips

Som forberedelse er vel det viktigste å finne seg et sted å bo.
Praktiske tips må være å gjøre litt god research på byen, Brussel har utrolig mange fine perler om man leter litt - områder som St. Katherine, Chatelain, Flagey er superkoselige alternativer til det litt turistifiserte sentrum med masse kule butikker, barer, matmarked etc. Tenk også på om du har lyst til å skaffe deg en sykkel, det finnes ganske bra sykkelveier og bysykler. Er man under 24 år får man også et bevis fra VUB som gjør at du får kjøpt metrokort for et helt år veldig billig. En ting som jeg angrer på at jeg ikke fikk til er å være med som tilskuer på møte i EU-parlamentet, dette er ikke så ofte så det gjelder å sjekke kalenderen på nettsidene deres i god tid hvis man har lyst til det.

Undervisningsformer

Undervisningen er klasseromsbasert, med ca. 20-30 studenter + professor. Det varierer litt fra fag til fag om det er ren forelesning fra professorens side, eller om det forventes at studentene bidrar med diskusjon. Man har kanskje to eller tre timer i uken i noen fag, også det samme i andre fag bare at dette ikke gjelder hver eneste uke. Som regel har man readings som må forberedes til timene. Disse kan noen ganger virke overveldende, men er egentlig helt overkommelig for en UiB-student.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk er greit, er en del fag man kan velge i. Både EU-rettslige emner, internasjonal og komparativ rett og mer forretningsjuss. Men vær forberedt på at noen av fagene kanskje kan kollidere i timeplanen, slik at du må bytte når du kommer ned dit.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg sitter igjen med er nok en større forståelse for EU-retten, da vi var inne på dette i nesten alle fagene jeg hadde - både de som var EU-rettsfag, men også de som var mer generelle. Man har fagene sammen med de belgiske studentene, som som regel er hakket mer forberedt enn Erasmus-studentene. Dette gjør at undervisningen er seriøs og at man har muligheter for et godt faglig utbytte. Professorene er flinke, og kan mye. De er også flinke i engelsk, og i noen av fagene er det innleveringer som må skrives så man har også svært gode muligheter for å utvikle engelsken sin.

Ellers når det gjelder språk kan man få brukt fransken sin dersom man kan fransk, de aller fleste i butikker og på restauranter snakker til deg på fransk. De har også diverse språkkurs på skolen, der man for eksempel har fem timer fransk i uken med en internasjonal gruppe. Jeg gjorde dette, og det var veldig gøy!

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet er ikke spesielt vakkert, men det ligger i Etterbeek som er et hyggelig område av Brussel der man kommer seg enkelt til sentrum, til Ixelles - som har restauranter, barer og utesteder, og til Louise som har den beste shoppingen.

Bustad

Jeg var så heldig å få bo hos familievenner. Egentlig tenkte jeg å bo på U-residence på skoleområdet, som sikkert hadde vært helt greit. Tror det er ganske nytt. Og som skrevet over, skolen ligger ganske bra til mtp på steder å dra ut og selvfølgelig digg å være så nærme skolen. Jeg ville kanskje prøvd å sett etter en leilighet i Ixelles om jeg skulle dratt på nytt. Da er man midt i smørøyet, og har mange hyggelige steder i gåavstand, og bor ca. midt mellom sentrum og skolen. Det finnes mange nordmenn i Brussel som flytter til og fra, så et tips er å melde seg inn i grupper på Facebook om nordmenn i Brussel, der kan det dukke opp gode dealer for korttidsleie.

Sosialt miljø

Brussel er så sosialt som du gjør det til selv. Jeg vil anbefale at du blir med på arrangementer i regi av Erasmus-gruppen på skolen, ESN, i starten. De arrangerer Erasmus-tuesday, og diverse dagsturer til andre byer i Belgia.

2015

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

22.09.2014 - 06.02.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ordne deg bolig raskt, ettersom jeg hørte at noen hadde litt problemer med å finne noe raskt. Universitetet har flere lenker til ulike boliger.

Undervisningsformer

Forelesninger en gang i uken i alle fagene jeg hadde. Litt uvant opplegg i forhold til universitetet hjemme ettersom det var få bøker, og det å finne egne kilder var viktig i visse fag. Men mange av foreleserne har power point slides, så viktig å møte opp i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Variert utvalg av fag. Alle på engelsk. Jeg ville sett an timeplanen litt ved valg av fag for mange av de ulike fagene har forelesninger samme dag.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregår på engelsk, og alle foreleserne var relativt flinke. I noen fag forventes det kanskje at man har litt mer bakgrunnskunnskap i EU rett enn det jeg hadde.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet ligger rundt 20 minutter unna sentrum. Greit område, nærme matbutikker, bra kantine, opinion kafe og bibliotek. Brussel er en relativt liten, men veldig fin by. Lett å gjøre seg kjent, og bra kollektivtrafikk med både buss og t-bane i nærheten av universitetet.

Bustad

Bodde selv på universitetsområdet. Veldig greit i forhold til skolehverdagen, og relativt nærme sentrum. Ca. 20 minutter unna sentrum med t-banen. Bodde på U-residence, en relativt ny studentbolig. Selve stedet var greit, men ikke veldig fornøyd med mangel på komfyr og mangel på svar fra u-residence dersom man hadde noe spørsmål før man dro eller under oppholdet.

Sosialt miljø

Bra sosialt miljø. En del aktiviteter i starten og gjennom skolehalvåret som gjør at man lett kan bli kjent med andre erasmus studenter og evt. belgiske studenter. Veldig lurt å bli med på de aktivitetene som esn planlegger hvis man vil bli kjent med folk. Det er ulike aktiviteter som turer til andre byer, pub-runder, karaoke osv. Jeg ville også anbefalt å melde seg på campus tour og city tour når man får mail om dette før man starter opp i september.

Informasjon