Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Konstanz og Institutt for fremmedspråk (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByKonstanz
  • Studieplassar5
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelor- og masterprogrammet i tysk, og andre studentar som ønsker å ta emne innanfor tysk språk, litteratur og kultur.

Studentar skal ha tatt minst 60 studiepoeng før avreise. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling.

Studentar på bachelor- og masterprogrammet i tysk blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor i tysk: best eigna for utveksling er dei siste fire semestra i studiet.

Master i tysk: det 2. semesteret.

Studentar på andre program: sjekk med ditt studieprogram i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket er tysk.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Konstanz blei grunnlagt i 1966, og er både det yngste og det minste av Tyskland sine elleve eliteuniversitet. Det har om lag 11 000 studentar, og tilbyr studieløp innan naturvitskapelege fag, humaniora, juss, økonomi og politikk. Universitetet sin største campus ligg på Gießberg ved breidda av Bodensjøen, tre kilometer frå Konstanz sentrum og fire kilometer unna Sveits.

Konstanz er ein liten tysk by med rundt 85 000 innbyggarar som ligg ved Bodensjøen, heilt lengst sør i Tyskland, nær grensa mot Sveits. Dei grøne omgivnadane, og nærleiken til Alpane i sør, gjer Konstanz til ein av populær ferieby. Konstanz har både høg levestandard og høgt kostnadsnivå.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor hjelper utvekslingsstudentar med å finne bustad. Studentbustadane i Konstanz blir drifta av den lokale studentsamskipnaden. Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Konstanz.

Semesterinndeling

September - mars og april - august.

Studentrapportar

2018

Vår 2018 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

Vår 2018 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Snakk med veileder, husk å søke om å få godkjent utenlandsoppholdet fra UiB, og andre papirer som må fylles ut. Sjekk ut området rundt Konstanz om du planlegger å reise litt når du er her. Er kjempefint rundt hele Bodensjøen, så det finnes mange bra reisemål like i nærheten. Ellers ble jeg overrasket over hvor lite jeg egentlig måtte gjøre for å komme meg avgårde.

Undervisningsformer

Det finnes både forelesninger og seminarer, men de fleste forelesningsfagene finnes kun på tysk. Seminarene kan enten være kompaktseminarer, som vil si at de bare går over noen få dager, eller kanskje to helger (fredag+lørdag) på rad, eller lignende, også er de ferdige for hele semesteret. Vanlige seminarer går over hele semesteret, og fungerer som en kombinasjon av forelesning og seminar slik vi er vandt til fra UiB. Det er gjerne mindre grupper, hvor professoren foreleser litt, men ofte inkorporerer mye gruppearbeid og diskusjoner. For seminarene er det vanligvis ingen avsluttende eksamen, men en eller flere presentasjoner i løpet av undervisningstiden, i tillegg til en skriftlig oppgave.

Vurdering av emnetilbodet

Om man bruker de frie studiepoengene til å reise på utveksling, har Universitetet i Konstanz mye å by på. Selv etter intensivkursene som de tilbyr måneden før hvert semester har de mange språkkurs som studenter fra alle fagretninger kan melde seg opp til. I tillegg har det internasjonale kontoret en rekke emner man kan ta, også uavhengig av fagretning, selv om mange av de fokuserer på EU og EU i relasjon til andre land. Også mitt fakultet (Politikk og forvaltning) har en del emner på engelsk, så det å kunne tysk er absolutt ikke en nødvendighet om du tenker å reise hit.

Fagleg utbyte og språk

Reiser du hit har du en god mulighet til å gå dypere inn i emner og spesialisere deg mer enn man gjerne får gjor i emnene på bachelornivå ved UiB. Emnene er mindre i henhold til studiepoeng, og går mer spesifikt inn på enkeltfelt. Alt i alt spennende emner, og jeg føler jeg faktisk lærer ting, heller enn at det bare blir pugget til eksamen for så å bli glemt like etter.

Det er ikke noe problem å studere på engelsk her. De fleste professorene har et høyt nivå i engelsk, og medstudentene(spesielt de tyske) er også brukbare i engelsk. Jeg har ikke tatt noen emner på tysk utenom språkkurs, så kan ikke uttale meg om det, men alle språkkursene blir holdt utelukkende på tysk av professorer med tysk som morsmål, og de fleste er også gode pedagogisk, så kursene holder høy kvalitet.

Universitetsområdet og byen

Konstanz er en veldig fin by, har en super beliggenhet ved Bodensjøen. Anbefaler absolutt å reise i vårsemesteret, da det blir tidlig varmt, og det er flust med bademuligheter. Kan bli en smule vanskelig å konsentrere seg om studier til tider på grunn av det fine været, men det er også god studiekultur blandt studentene, så man får det til likevel. Området rundt Bodensjøen og Konstanz byr på mange fine reisemål, så anbefaler absolutt å reise litt her. Feks til Lindau (Tyskland) som sies å være den vakreste byen rundt Bodensjøen, eller Bregenz i Østerrike, hvor man kan ta en gondol rett opp i fjellet og få utsikt over hele Bodensjøen (den er svær). Om du velger kurs fra International Office er disse også ofte lagt opp sånn at man kun har skole noen få dager, så man kan ordne seg ganske mye tid til reising og annet enn studier om man er flink å planlegge.

Bustad

Det er veldig kjekt at Seezeit, som tilsvarer Sammen i Bergen, har en ordning der man mot et depositum som betales inn på forhånd blir sikret et rom i en av de mange studentboligene i Konstanz. Har ikke prøvd å finne noe selv, men har inntrykk av at det er vanskelig å finne noe privat, spesielt om man ikke har noe særlig tyskkunnskaper. Det er noe varierende hvor bra standard det er på studentboligene, noen er eldre og noen er nyere, men de fleste er helt ok. Man kan legge ved spesielle ønsker når man søker om bolig, og flere jeg har blitt kjent med her fikk sine ønsker oppfylt (feks å bo alene), men dette er ikke noe de garanterer. Det kan bli noe bråk på kveldene, i og med at det er studentboliger, og kanskje spesielt utvekslingsstudentene har en tendens til å feste midt i uken, og gjerne flere dager i uken, men ikke noe som er uoverkommelig.

Sosialt miljø

Jeg anbefaler å delta i et av orienteringsprogrammene (de har både et kortere og et 4-ukers program). Da er det lett å bli kjent med folk, og man kommer med en gang inn i det internasjonale miljøet. Det blir arrangert flere fester for og av de internasjonale studentene i løpet av semesteret, så det fins mange muligheter til å være sosial. Det arrangeres også Stammtisch, som vil si at det blir booket bord (eller et helt rom) i en restaurant, hvor folk kommer og er sosiale og blir kjent, flere ganger i starten av semesteret. Tyskerne kan det være noe vanskeligere å bli kjent med, men om du først kommer i kontakt med noen, så er de som regel veldig hyggelige og åpne de også. Er du stødig i tysk er nok tyskerne enda enklere å nå, da noen ikke er helt komfortable med engelsk(selv om de som regel holder greit nivå egentlig).

2016

2015/16 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

2015/16 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Buddyprogrammet. Eg anbefalar alle som skal til Konstanz å melda seg på Buddyprogrammet der før ein kjem til byen. Det er kanskje spesielt viktig for dei som kjem dit og skal vera med på "GO-Konstanz" (Eit intensivkurs i tysk kultur og språk som går den siste månaden før semesteret startar. Eg trekker fram dette som ei førebuing av di det er greit å ha nokon som kjenner Konstanz dei fyrste dagane og som kan henta nøklane til hybelen. Dette må dei ha signert tillatelse for å gjera, så pass på papirarbeidet. Det er Tyskland, tross alt. Mi erfaring er at Buddy-aktiviteten avtek ganske drastisk utover semesteret, men det er vel naturleg.

Ein må og ha arbeidstillatelse for å arbeia i Tyskland, naturleg nok. Skattegrensa her er på €450, så opp til det er det lite/ingen pliktig skatt på inntekta.

Sist men ikkje minst. Det er sumarsemesteret som gjeld i Konstanz. Eg har vore her i eitt år no, og på vinterstid er det mykje skodde, vind, regn og utriveleg stemning. sumaren er varm, lys og behageleg. Byen spring ut som ein sommerfugl!

Undervisningsformer

Frå Noreg er eg vand med førelesingar og store seminar. Her er dei mykje meir fokuserte på små klassar og seminarar. Det er og mykje meir interaktivt. I mine modular har eg utan unntak presentert artiklar frå pensum eller tema frå timane. Dei er óg mykje meir glade i å retta oppgåver her. Sist semester hadde eg ingen skuleeksamnar, men to essay på 5000 ord kvar seg, typisk får ein ca to månader frå siste førelesing på å gjere ferdig essaya, men ein kan starta når ein vil i semesteret. Ein lærer mykje enten ein vil eller ikkje og eg forstår kvifor tyskarane reikner UNI Konstanz som eit "eliteuniversitet"

Vurdering av emnetilbodet

Eg er ganske nøgd med emnetilbodet her i Konstanz, det er mykje gode emner i min fagretning som går på engelsk. Dei er stort seminarar og proseminarar.

Fagleg utbyte og språk

For å starta frå starten, eg har allereie nemnd GO-Konstanz-programmet. Eg fekk veldi mykje ut av det. alle vart plassert i gruppert etter sitt nivå i tysk, og fekk undervising spesialttilpassa vårt språklege nivå. Språkleg har eg fått ein god tyskkompetanse frå mi tid i Konstanz, men eg er glad for at eg hadde noko grunnlag før eg kom hit. Eg har og fått med meg mykje lærdom frå emna eg har teke i min fagrening. Det går berre på personleg innsats at eg ikkje har fått meir ut av det. Det mest interessante for meg her nede var å læra tysk.

Universitetsområdet og byen

Konstanz forleder. Det er ein fantastisk plass å studera, og eg er glad for at eg kom hit, men nokon gonger kan ein bli litt for komfortabel. Byen har mykje å by på som trekk merksemda frå studiane.

Universitetsområdet er kompakt og samla. dei har samla stort sett alle klassar og rom og kontor etc i ein stor bygning. det er som å gå rundt i ein liten landsby med eit felles "torg", stor kantine og fine friluftsområder i umiddelbar nærleik. Det tek litt tid å gjera seg kjent med bygninga, men det går bra etter det fyrste semesteret eller så. Det er et stort sportsanlegg med strandområde tilhørande universitetet berre 10 min gange frå hovudbygninga. Biblioteket på universitetet er døgnåpent. Det er ikkje bemanna heile døgnet, men det er mogleg å komma inn der og arbeida heile natta om ein vil. I tillegg er biblioteket nyoppussa og har store areal som er meint for rekreasjon, og topp moderne IT-avdelingar.

Konstanz som by er ein kompakt by rett på grensa til Sveits, på andre sida av grensa heiter byen Kreuzlingen. Ein kjem seg stort sett rundt i Konstanz med buss, men det er mangel på nattbussar. Det er eigentleg berre positivt å si om Konstanz som by.

Bustad

Om bustad: Bustadmarknaden i Konstanz er forferdeleg for studentar. Heldigvis er ein erasmusstudent garantert boleg hjå "studentsamskipnaden" her nede. Dei rimeligaste bustadane er €230 i mnd, og er eit rom i kollektiv med 6 andre. stort sett tyskarar, så det er en bra moglegheit for å læra språket praktisk. Dyrare bustader er i mykje mindre kollektiv eller 1mannsrom. ein betaler for privatliv, men eg anbefalar kollektivløysinga. Seezeit, studentsamskipnaden her nede er ikkje verdas beste på service, men skriv regning med gaffel om dei kan.

Sosialt miljø

Det er ikkje nokon tradisjon her for frivillig studentarbeid her på samme måte som i Bergen. Ikkje noko som minner om Kvarteret eller Ad fontes for den saks skuld. Bortsett frå det er miljøet bra! ein er jo tilbøyeleg til å sosialisere seg mest med andre internasjonale studentar, men når ein prøver seg på å snakke med tyskarane, finn ein ut at dei er høflege og bra folk. Det er mykje festing og sosiale tilstelninger her, det er mykje bra grilling og generelt bra stemning alle vegar. Det sosiale miljøet er altså i mi meining: Supert.

2015/16 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

2015/16 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Packline.de er en hendig side for shipping til/fra tyskland når det er flere kolli eller særlig tung kolli, leverer på dør.

Undervisningsformer

Seminar er definitivt mest givende, særlig hvis det er stort antall utvekslings studenter med ulik bakgrunn. På forelesning faller det bort, ettersom det ikke er hverken dialog eller diskusjon. Kvaliteten på forelesningene som sådan er god.

Vurdering av emnetilbodet

For politkk er tilbudet stort of variert, også på engelsk. Mye annet bra i andre fag, samt noen tilbude som kun er for utvekslingsstudenter.

Fagleg utbyte og språk

Det er trolig bedre å kunne litt tysk fra før, slik at man kan starte rett inn på B1 nivå. Ettersom Nordmenn vil oppleve A1 og A2 som for enkelt, ettersom det er sammensatt av internasjonale og Nordmenn vil ha et stort fortrinn.
Det er en fordel å ha tatt metode før reise, for det er større krav tidligere og generelt enn i Konstanz også på ordinære oppgaver/term papers.

Universitetsområdet og byen

Helt nydelig by og universitetsområde

Bustad

Søk om studentbolig via Seezeit. I Konstanz er det private markedet helt håpløst. Seezeit kan være litt sære, men det er langt bedre enn alternativet

Sosialt miljø

Det er ingen garanti for at det er nok plasser til deltakelse på idretter eller lignende. LEI Konstanz (local erasmus initiativ) gjør en glimrende jobb med tilbud, som skaper gode arenaer for å møte folk. Seminar er også en veldig god plass for å møte folk.

2015/16 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

2015/16 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er en fordel å ha tatt en liten kikk på det tyske språket før du kommer ned, dersom du ikke hadde tysk på skolen. Litt kjennskap til praktiske ord og uttrykk kan fort komme til nytte, selv om alt som er universitetsrelatert foregår på engelsk (eller tysk da, om du ønsker det). Universitetet hjelper deg med bolig, bank og diverse møter med tysk byråkrati gjennom gode infomøter som holdes på engelsk (og tysk). I tillegg får du informasjon om hvordan studiene er lagt opp (undervisningsformer, eksamensregistrering, vitnemål). Som utvekslingsstudent tilbys du også noen ekskursjoner til nærliggende slott, byer og fornøyelsesparker i løpet av semesteret.

Søknadsprosessen er overraskende lett sammenlignet med det tyske byråkratiet du senere må gjennom. Forøvrig anbefaler jeg språkkurset som universitetet tilbyr i september. Det kvalifiserer også til støtte fra lånekassen. Selve skoleåret er noe forskjøvet sammenlignet med det norske. Vintersemesteret starter i midten av oktober og varer til midten av februar, sommersemesteret starter i midten av april og varer til midten av juli. I "ferien" må du skrive hjemmeeksamener/oppgaver på 3000-5000 ord, men dersom du jobber litt med dem i løpet av semesteret går det fint.

Det å velge fag er ganske kaotisk i Konstanz, og kanskje den største usikkerheten du har som utvekslingsstudent. Det er et bredt utvalg av fag, og nok plasser til alle studentene, men noen emner er mer populære enn andre på grunn av tidspunkt, seminarleder og/eller tema. Du trenger derfor ikke stresse med hvilke emner du vil ta når du skriver søknaden, for sjansen er stor for at du bare ender opp med en brøkdel av de du har skrevet opp. Mange seminarer endres fra semester til semester fordi seminarledere reiser bort eller endrer forskningsområde. Et par uker før semesteret begynner kan du se hvilke emner som tilbys, og lage en timeplan slik at du får med deg flest mulig av disse. Den første uka kalles "shopping week", og alle seminarene er overfylte fordi studentene møter opp for å vurdere utbyttet. Den neste uka er det betydelig færre studenter, men hvis det fortsatt er for mange ender det ofte med loddtrekning. Kort og godt ender du opp med nok fag til å dekke 30 ects, men det er litt stressende de første ukene.

Undervisningsformer

Jeg har hatt to ulike former for undervisning ved Uni Konstanz, språkkurs og politikkseminar. Det tilbys også forelesninger, men disse foregår stort sett på tysk og har en skoleeksamen som må besvares på tysk, så det var uaktuelt i mitt tilfelle. Språkkurs og politikkseminar har begge obligatorisk oppmøte (du kan være borte 2-4 ganger i løpet av semesteret), og vanligvis er det begrenset til 10-20 studenter per seminar. Det er hjemmelekser og/eller tekster som må jobbes med i forkant av hver økt, men læreutbytte er betydelig høyere enn ved UiB (dersom studentene faktisk har foreberedt seg og bidrar aktivt - dette var litt varierende). Samtidig er politikkseminarene ganske spesifikke, så du blir ekspert på noen politiske teorier/organisasjoner/variabler. Dette passer spesielt godt etter å ha blitt ferdig med den grunnleggende, ganske omfattende (og litt overflatiske) innføringen i statsvitenskap de første 3-4 semestrene ved UiB. I løpet av semesteret må du ofte holde en presentasjon og/eller analysere noe av pensum. På slutten av semesteret skal du skrive en oppgave på 3000-5000 ord der du står relativt fritt til å velge tema. Det blir som en liten bacheloroppgave. Du har vært gjennom de grunnleggende teoriene i løpet av semesteret og seminarlederen din kan hjelpe deg med å finne en relevant vinkling.

I de tyske språkkursene blir du plassert utifra nivået ditt, så det er en fordel å ha satt seg inn i grunnleggende tysk for å slippe å bruke tid på å gjennomgå alfabetet og andre helt elementære ting som du som norskspråklig forstår intuitivt. Det tilbys også språkkurs i andre språk; engelsk, fransk, spansk, italiensk, rumensk, arabisk, baskisk... Men, disse foregår ofte på tysk, så for å kunne dra nytte av disse må du enten kunne tysk godt nok til å følge undervisningen, eller allerede kunne snakke grunnleggende det språket du ønsker å ta.

Vurdering av emnetilbodet

Uni Konstanz tilbyr et bredt tilbud av politikkfag. Forelesningene er omfattende, overfladiske og foregår hovedsakelig på tysk. Hovedvekten av politikkseminarene inkluderer kvantitative metoder, så det er en fordel å både ha gjennomført Met102 og å ha en viss glede av det kvantitative du lærte der. Oppgavene du skriver kan imidlertid i de fleste tilfeller baseres på komparative studier. Noen seminarer er mer kvalitative, gjerne de som tar for seg politiske teorier, men det er ingenting i veien for å benytte kvantitative tilnærminger når du skriver oppgaver der heller. Det er generelt ganske fleksibelt, så lenge du snakker med seminarlederen din i god tid. Det tilbys både politikk- og administrasjon- og organisasjonsemner. Det er omtrent delt mellom seminarer som tilbys på tysk og engelsk, og engelsken til seminarlederne holder et høyt nivå. I visse tyske seminarer vil det også være mulig å holde presentasjon og skrive oppgaver på engelsken.

Fagleg utbyte og språk

Dersom du forbereder deg på øktene, kan du få veldig mye ut av seminarene. Alle spørsmål du eventuelt har til tekster/oppgaver kan bli besvart, og du får et mye dypere innblikk i utvalgte tema enn ved UiB. Utvalget av emner er også betydelig bredere.

Universitetsområdet og byen

Uni Konstanz ligger på en liten høyde med utsikt over Bodensjøen. Det ligger flere studentboliger i nærheten, de av disse fleste ligger mellom sentrum/gamlebyen og universitetet, med relativt kort avstand til begge deler. Det er også gode muligheter for å sykle, og bussforbindelsene er også bra. Byen er relativt liten, men har et stort antall studenter og utelivet er bra. Det er også gode muligheter for å spise ute for en rimelig pris.

Bustad

Studentboligene varierer i alder, men de fleste holder en relativt høy standard (mer moderne enn Fantoft). Du kan velge om du vil bo alene, eller i kollektiv (dette avgjør du i søknaden). Som overalt ellers kan du være heldig eller uheldig med de du bor med, men utvekslingsstudenter er ofte litt mer avslappet enn helgradsstudentene.

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt miljø blant de internasjonale studentene. Det er omtrent 1000 internasjonale studenter fordelt mellom bachelor og master. Det arrangeres jevnlig happenings for studenter, så det er alltid nye muligheter for å treffe andre internasjonale og lokale studenter. Avhengig av hvor godt du snakker tysk, er det også mulig å finne seg tyske venner, men det er en utfordring (litt som å være internasjonal student i Norge). De tyske studentene snakker godt engelsk, så hvis du vil snakke tysk med dem er det en ekstra utfordring. Lykke til!

Bygg på campus
Foto/ill.:
© Universität Konstanz

Informasjon