Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad de Granada og Institutt for informasjons- og medievitenskap (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByGranada
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på informasjonsvitskap (bachelor og master), IKT, medie- og interaksjonsdesign og kognitiv vitskap har prioritet.

Deretter studentar på Institutt for informatikk. Avtalen er også open for andre UiB-studentar.

Når i studiet kan eg reise

3. - 6. semester på bachelor, men det er best å reise i 5. og/eller 6. semester. Medie- og interaksjonsdesign må reise i 5. semester. Dersom du reiser ut på master, må du dra i haustsemesteret.

Språk

Undervisningsspråk er spansk.

Kva emne kan eg ta

Vi tilrår at studentane tek frie studiepoeng blant emna ved E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación:
http://www.ugr.es/pages/centros/escuelas/ets_ingenierias_informatica_telecomunicacion

Dersom du tar frie studiepoeng, må dei ikkje overlappe med emne du har tatt eller planlegg å ta ved UiB.

Dersom du drar ut på master, må du ta mastergradsemne.

Sjå også
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/pages/estudios

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Granada vart grunnlagt av Papa Bull i 1531 og er i dag blant dei største universiteta i Spania, med om lag 65 000 studentar. Universitetet har eit breitt fagtilbod, og satsar mellom anna på internasjonalisering, samt områda bio- og helsefag, IKT, geovitskap, og kulturarvforsking. I tillegg til fem campusområde i sjølve Granada, har universitetet òg to campusar på eit anna kontinent, nær Ceuta og Melilla i Nord-Afrika.

Granada har om lag 250 000 innbyggarar og ligg i Andalusia, sør i Spania. Han er òg kjent under kallenamnet Solbyen, grunna det varme og solrike klimaet. Forutan flott natur og lågt kostnadsnivå kan byen skilte med ei rekke storslåtte bygningar og kulturminne. Mange av desse står att som minne etter lengre periodar med arabisk styre opp gjennom historia.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader i nærleiken av campus og ei bustadteneste for internasjonale studentar som formidlar alt frå hybelrom i bustadblokker til delte leilegheiter med andre studentar, eller innkvartering hos vertsfamiliar. Det kan vere vanskeleg å ordne med bustad frå Noreg, så det kan vere ein fordel å ordne seg mellombels losji for dei første par dagane i Granada.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni/juli.

Studentrapportar

2023

Vår 2023 - Profesjonsstudium i psykologi

Vår 2023 - Profesjonsstudium i psykologi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Å reise på utveksling krever ein del førebuing, så start tidleg med å setta deg inn i søkndasprosessen. Man får god informasjon på informasjonsmøta, men særleg prosessen rundt å få godkjent fag kan vera krevjande, særleg dersom ein må dekka obligatoriske emne frå UiB.

Undervisningsformer

På Universitetet i Granada er alle faga på psykologisk fakultet todelte: Teoria teller 60% og practica 40%. I dei fleste fag må ein bestå i begge delane av faget (minst 3 av 6 poeng i teoria og 2 av 4 poeng i practica), for at ein skal få summert saman alle poenggjevande aktivitetar. Ein må minst ha 5 poeng for å stå i eit fag, uavhengig av om faget har krav til å stå i teoria og practica. I practica er det stort sett obligatorisk oppmøte, teoria stort sett frivillig. Man samler poeng gjennom heile semesteret, ikkje berre ved avsluttande eksamen, og dei fleste fag har vekentlege innleveringar der ein som oftast kan få 0.1-0.5 poeng.

Vurdering av emnetilbodet

UGR har eit breitt tilbod på psykologisk fakultet, men vi måtte velja om vi ønska å ta emne på bachelor- eller masternivå.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning føregår på spansk, noko som fører til ei enorm språkleg læring. Avhengig av ditt spansknivå kan sjølvsagt dette få konsekvensar for det faglege utbytet, særleg i starten. Dei fleste professorar er uansett svært hjelpsame, og er alltid opne for spørsmål. Nokre professorar tillet også at ein svarer på oppgåver på engelsk på eksamen, men dette må avtalast direkte med profesorren i faget.

Universitetsområdet og byen

Granada er ein nydeleg by, og ein perfekt by å leva i som student. Den er akkurat passe stor, prisane er låge, og det er massevis av både aktivitetar og kultur å utforska. Fakulteta er spreidd over heile byen, og psykologisk fakultet ligg ein 30 minutters gåtur, eller 10 minutt med buss, utanfor bykjerna. Campus er fint og oversiktleg, og det er også ei stor kantine der ein kan kjøpe svært billig mat.

Bustad

Det er enkelt å finna bustad som erasmusstudent i Granada. Det er ingen problem å reisa ned utan å ha ordna ein stad å bu, dersom ein ønsker å sjå leiligheta før ein flytter inn. På idealista.es kan ein leite, samt i facebok-og WhatsApp-grupper for erasmusstudentar. Her bør ein uansett vera forsiktig om ein akriv under kontraktar før ein ankjem Granada, då fleire erasmusstudentar vart lurte gjennom facebook-grupper, og betalte første leige og depositum på leilegheitar som faktisk ikkje eksiterte. Universitetet kan også vera hjelpsame dersom ein sliter med å finna stad å bu.

Sosialt miljø

Som erasmusstudent i Granada er det veldig lett å bli kjent med folk. Det er fleire organisasjonar som arrangerer aktivitetar for erasmusstudentar - i begynnelsen kvar dag, og vidare i semesteret fleire gonger i veka. Å bli kjend med lokale studentar er derimot meir utfordrande, og svært få erasmusstudentar eg kjenner fekk seg spanske venner. Å engasjera seg i aktivitetar eller sportar som er opne for alle studentar/ikkje studentretta kan vera gode måtar å bli kjend med fleire lokale.

Vår 2023 - Lektor i framandspråk

Vår 2023 - Lektor i framandspråk

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Start i god tid med forberedelser. Universitet i Granada setter pris på dette.

Undervisningsformer

Mer dynamisk undervisningsform med aktive studenter under forelesninger og seminarer. Ekskursjoner blir tilbydd i flere av emnene. Enkelte emner har to eller flere tester underveis som er med på å sette en karakter i emnet.

Vurdering av emnetilbodet

Godt og bredt tilbud.

Fagleg utbyte og språk

Godt språklig utbytte. Faglig utbytte var greit.

Universitetsområdet og byen

Universitetets fakulteter er spredt rundt hele i byen. Fine og velholdte områder.

Bustad

Bodde selv i en student-residens. Anbefaler billigere kollektiver med ukjente mennesker.

Sosialt miljø

Godt sosialt og faglig miljø. Svært mange sosiale tilbud gjennom universitetet og Erasmus.

Vår 2023 - BA i sosialantropologi

Vår 2023 - BA i sosialantropologi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å begynne tidlig å se hvilke emner du kan ha, spesielt om du ikke er helt stødig på spansken. Jeg vil også anbefale å ta språkkurs før du starter, om du ikke snakker mye spansk fra før. Det er en by hvor få folk snakker engelsk, ikke bare i universitetet, men på restauranter og butikker osv. Så lurt å forberede seg litt språklig for å gjøre ting lettere for seg selv (selv om det er mange folk som klarer seg helt fint uten å kunne spansk).

Undervisningsformer

I mine emner minnet undervisningen veldig om vgs. Vi var en stor klasse i et klasserom, hvor læreren hadde presentasjon, og vi fikk innimellom oppgaver å løse. I alle emner hadde vi også "practicas", altså obligatoriske innleveringer som teller mot sluttkarakteren. Mye av undervisningen er obligatorisk, og flere av klassene jeg hadde gikk til sent på kvelden, som var litt uvant i starten.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et stort emnetilbud, men mesteparten av emnene går på spansk. Det er også en del engelske emner, men utifra hvilket fakultet du hører til er det begrensninger på hvor mange av disse du kan ta. På mitt fakultet var alle emnene på spansk. Nivået på emnene er nok mye enklere enn det vi er vant til i Norge, mine emner var ihvertfall det. Det var mer språket som gjorde ting vanskelig, og ble en utfordring i studiene.

Fagleg utbyte og språk

Spansken min har blitt veldig mye bedre på dette semesteret. All undervisningen gikk på spansk, så da blir man etter litt tid bedre på å forstå spansk. Det er derimot en vanskelig dialekt i Granada, så det er ekstremt stor forskjell mellom ulike professorer og folk generelt. Jeg sitter ikke igjen med altfor mye faglig utbytte. I et par av de fagene jeg hadde var det meste allmennkunnskap, mens noen av fagene ble for vanskelige med den spanske undervisningen. Jeg fikk et generelt inntrykk av at det er et lavere nivå på studiene i Granada enn i Norge.

Universitetsområdet og byen

Det er en veldig fin studentby, med masse spennende å utforske og oppleve. Det er også mye historie bak denne byen, spesielt med Alhambra, som tiltrekker seg mye turisme. Den er ikke altfor stor heller, så man slipper unna det verste av storbykaos. Det er også en veldig trygg by, og enkelt å komme seg fram i. Alt i alt er jeg storfornøyd med byen, og kommer nok til å reise tilbake igjen!

Bustad

Det er veldig variasjon på boligene, men generelt er det billigere enn i Norge. Jeg anbefaler å lete litt, ettersom det viste seg å være veldig stor forskjell på standardene i leilighetene til vennene mine. Det å ha aircondition/ventiler, eller varme (det blir kaldt om vinteren!!!) er for eks veldig viktig. Men det er en relativt liten by, og ikke altfor vanskelig å finne seg bolig sentralt.

Sosialt miljø

Det er et veldig bra sosialt miljø, og dette er nok et av universitetets sterkeste sider (etter min erfaring)! Det er massevis av utvekslingsstudenter, og mye opplegg av ersamusorganisasjonene! Man møter nye folk hele tiden, og etter hvert møter man kjentsfolk overalt. Det er mye barer, nattklubber, men også kafeer og tapasbarer. Så man har alltid noe å finne på, og alltid mange folk å møte.

2022

Haust 2022 - BA i arbeids- og organisasjonsteori

Haust 2022 - BA i arbeids- og organisasjonsteori

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Anbefales å sjekke ut boplasser på forhånd før man drar til Granada, da det kan være vanskelig å finne boplass om man ikke har gjort seg opp noen forberedelser på forhånd. Nettsiden idealista er den spanske versjonen av hybel.no, og ellers kan man oppsøke flere eiendomskontorer i byen slik jeg og en gjeng norske gjorde i siste liten og fikk flere tilbud kjapt. Det er litt mer gammeldags system der man får mye ut av å besøke disse kontorene som finnes overalt i byen for å bare spørre om de har noe ledig, virkelig en fordel å være flere som har avtalt å bo sammen på forhånd. Det er også stor sannsynlighet for å bli scammet i ulike utleiesider på facebook etc, så viktig å være obs på scam, vi alle ble anbefalt å gå på fysisk visning før man inngår en avtale for å ikke bli scammet.

Man burde fikse alt av papirarbeid før man ankommer, fordi det var en lang prosess i seg selv.

Undervisningsformer

De fleste fagene jeg tok var på engelsk og det var så og si bare internasjonale studenter i disse klassene. Undervisningsformen er svært annerledes enn universiteter i Norge, og det kunne være litt vanskelig til tider fordi man tar gjerne 5 fag for å få oppfylt kravet om 30 studiepoeng på ett semester. 1 fag som tilsvarer ca. 5 credits ville jeg samenlignet med gjerne et 10 poengs fag i Norge eller nærmest 15 poengs, men dette var mye pågrunna v alle innleveringer og deltakelse i klassene samtidig som man hadde mye prøver/små eksamener gjennom semesteret. Det kom også veldig an på hvilken professor man hadde, fordi noen bryr seg mindre om man er erasmus student og er kanskje ikke så snille mens andre var mer forsåtelsesfulle om det var noe man lurte på/trengte hjelp til. Vil anbefale og prøve å få en god dialog med professorene for å unngå problemer.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok fag på business fakultetet som tilbyr fag innenfor markedsføring, økonomi og turisme så det var flere engelske fag å ta, noe som hjalp veldig da spansken min ikke var på topp. man kunne også ta fag på ulike fakultet, noe jeg fant ut av litt for sent. Tror også de fleste engelske fag tilbys på business fakultetet så det hjalp veldig. Anbefales også på det sterkeste å ta 4 ukers språksskole i en annen by om man skal til granada på utveksling. Vi var 3 uker i Barcelona og tok siste uken i Granada som var utrolig gøy og noe helt annet før man kom til byen man faktisk skulle studere i. Det er også en fordel for å få utbetalt ekstra i språksstipend og at man lærer språket bedre. Tror jeg hadde slitt vledig uten grunnkunnskapene i spansk etter 4 uker på språksskole.

Fagleg utbyte og språk

Hvor mye faglig man forventer ut av et utveksling opphold er så som så, men faglig utbytte var kanskje ikke det jeg var mest interessert i men mer selve opplevelsen av landet og kulturen. I Granada er det svært anbefalt å kunne godt spansk da det blir sett på som en selvfølge av de fleste spanjoler man møter på. De er dårlige i engelsk og kan være utfordrende å kommunisere om man ikke har noe spansk innabords. Faglig utbytte er mer den opplevelsen av hvordan skolesystemet der nede fungerte og hvor annerledes ting var. Feks så har professorene mindre formelt forhold til elevene og er ganske chill og ønsker kanskje mer en dialog en til en, og man blir gjerne vurdert ut i fra hvor mye man snakker i timene og er ganske likt vgs i Norge. I tillegg er det mye mer prøver og innleveringer, der man blir vurdert kontinuerlig og får poeng ut i fra alt dette sammenlagt som sluttkarakter.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet jeg gikk på ligger i cartuja området som er oppe i fjellsiden i albaicin området så man burde skaffe seg busskort om man ikke vil ta en liten fjelltur gjerne to ganger til dagen. Samtidig er bussene alltid fulle så man burde være ute i god tid for å rekke undervisning. Selve byen er nydelig og man burde virkelig utforske byen både på dag og natt. Byen har masse flotte bygg, samt god stemning med musikk og spansk kultur.

Bustad

Anbefales å sjekke ut boplasser på forhånd før man drar til Granada, da det kan være vanskelig å finne boplass om man ikke har gjort seg opp noen forberedelser på forhånd. Nettsiden idealista er den spanske versjonen av hybel.no, og ellers kan man oppsøke flere eiendomskontorer i byen slik jeg og en gjeng norske gjorde i siste liten og fikk flere tilbud kjapt. Det er litt mer gammeldags system der man får mye ut av å besøke disse kontorene som finnes overalt i byen for å bare spørre om de har noe ledig, virkelig en fordel å være flere som har avtalt å bo sammen på forhånd. Det er også stor sannsynlighet for å bli scammet i ulike utleiesider på facebook etc, så viktig å være obs på scam, vi alle ble anbefalt å gå på fysisk visning før man inngår en avtale for å ikke bli scammet. Vi bodde i en nyoppusset leilighet med gåavstand til sentrum, og prisen lå på rundt 3600 som kan bli sett på som dyrt i Granada. Standarden og størrelsen var alt i alt veldig bra. Man behøver altså ikke å betale i dyre dommer for å bo ganske fint i byen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Granada er stort og det er en stor erasmus by med ca 80 000 studenter. Minner litt om Bergen i str, men møtte nesten noen nye erasmus studenter hver dag. Fikk et inntrykk av at alle er svært interessert i å bli kjent. Feks organisasjonen Best Life arrangerer turer eller fester omtrent hver dag og kanskje flere ting til dagen, så il anbefale å bli med på mest mulig for å oppleve byen samt turer til andre steder i Spania. Granada har bra nattklubber om man er interessert i det, og ellers så er det bare å melde seg inn i aolt som finnes av whatsapp grupper fordi alle bruker whatsapp for å kommunisere. Vil også anbefale å sjekke ut ANSA.

Haust 2022 - profesjonsstudiet i medisin

Haust 2022 - profesjonsstudiet i medisin

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Noko eg verkeleg anbefaler alle å gjere er å ta språkkurs i forkant av oppholdet. Ikkje berre er det lærerikt og nyttig, det er veldig sosialt og eg fekk meg mange venner allerede før universitetet startet. Delengua var namnet på min språkskole. I forkant av oppholdet er det sjølvfølgelig lurt å øve på spansken, sjølv om det er vanskeleg å få gjort i ein travel kvardag. Granada er ein turistby, men det er enda ikkje gode engelsk kunnskapar blant befolkninga. Ellers så er universitetet godt kjent med erasmus studenter, og eg fekk mange mailer før oppholdet startet som fortalte kva eg måtte få gjort.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Granada er som videregående. Med to teori-timer i veka og ein "practica" der man gjer gruppearbeid, framføringer, innleveringer etc. Det var veldig spesielt. Man måtte lese litt kvar veke og det var ikkje mogleg ta skipper-tak før eksamen. Men som på alle universitet er det stor variasjon frå fag til fag. Nokre lærere hadde stor forståelse for at vi var erasmus studenter og ikkje forstod spansk så godt, medan andre ikkje så mykje og hadde høge krav.

Vurdering av emnetilbodet

Eg tilhørte det psykologiske fakultetet. Dei to første vekene kan man teste litt ulike fag og finne ut kva man vil ta. Det er også mogleg å søke seg over på eit anna fakultet og ta eit fag der viss ønske. Eg anbefaler å snakke med lærer i fagene på forkant og be dei forklare litt om faget på "sakte" spansk. Fordi eg fekk ikkje så mykje med meg dei første timene når dei forklarte kurs forløpet.

Fagleg utbyte og språk

Dei tilbyr ikkje mange fag på engelsk. Det meste er på spansk. Det er vanskeleg i starten, men man kjem inn i det. Det hjelper å ha andre erasmus studenter i klassen som kan støtte og hjelpe kvarandre.

Universitetsområdet og byen

Gjennom mitt erasmus opphold forelska eg meg i byen Granada. Det er ein heilt fantastisk pen og kultur-rik by. Granada har den fantastiske tradisjonen med tapas der man bestiller ei drikke av fritt valg (tinto de verano er fantastisk!) og får med ein liten matrett (som man kan bli mett på viss man bestiller 2-3 drikker). Denne tradisjonen gjer at det alltid er liv og folk rundt i byen. I motsetning til Norge møtes ikkje folk heime hos kvarandre, alle møtes ute på tapas-barer. Både unge og eldre. Det er veldig koslig.
Byen har også gode tur moglegheter viss man liker det. Byen er 30 min frå Sierra Nervada med mange turstier, og 1 time frå stand. Oppanfor Alhambra er det også gode turstier og fantastiske utskiktspunkter. Dei vakreste solnedgangene ever finst i Granada! Trur eg har over 50 bilder av solnedganger frå ulike utskiktspunkter ("miradores") i Granada.
At det ikkje finst strand og kyst er nok det eg savna mest i Granada i den glohete varmen i august, men man blir vant med det. Og buss er billig, så å ta ein dagstur til stranda er ikkje eit problem.

Bustad

Eg valgte å finne meg bolig før eg kom til Granada, og det gjekk bra for meg. Men dei fleste velger å komme ned, bu på eit hostel/språkskole og deretter finne seg bolig mens man er der. Det er mange som blir lurt og derfor må man vere forsiktig. Men generelt anbefaler eg å bu i sentrum - i nærleiken av katedralen eller ved camino de ronda.
Noko av det beste med Granada er at man kan gå til alt, derfor er det anbefalt å bu i sentrum.
Fakultetene er litt spredt rundt i byen. Det psykologiske er i Catuja, men det går mange busser og når det er å fint vær (som det nesten alltid er) så gjer det ingenting å gå.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er fantastisk i Granada. Det er ein skikkelig studentby med mange organisasjonar som lager fester, arrangerer turer og hjelper erasmus studentene med alle problemer dei skulle ha. Sjølv reiste eg på mange turer med desse organisasjonene - til Sevilla, Ronda, Gibraltar, Lisboa og Marokko! Det var ekstremt kjekt og eg fekk meg mange venner på turene! Ute livet er også veldig bra i Granada, og det er alltid ein fest å finne. Og som erasmus student kjem man gratis inn før 00:30, men da er klubbene helt uten folk. Døgnrytmen er heilt anneleis i Spania. Man går ikkje ut på klubb før i 2-3 tiden, og midt på dagen har man den berømte Siesta der det meste er steng i byen.
Ellers er det alltid nokon som ønksjer å bli med ut ein kveld for tapas! Berre sitte å snakke om alt og ingenting.
Det er ein utfordring å bli kjent med spanske studenter, eg vart berre kjent med erasmus studenter. Men mange av dei ønsker å snakke spansk og ikkje engelsk, derfor hadde eg nokre venner eg berre snakket spansk med. Som var både utfordrenede og lærerikt. Det er også mange studenter frå Latin-Amerika i Granada, der får man også praktisert spansken.

Vår 2022 - lektor i historie/religionsvitskap

Vår 2022 - lektor i historie/religionsvitskap

15.01.2022 - 30.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å sjekke opp facebook-grupper både for å finne bo, men også så se hvilke tilbud studentbyen tilbyr og bli kjent med folk via innlegg de legger ut der. Her kan man også be om tips/lese andre sine innlegg.

Undervisningsformer

På universitetet i Granada var alt av forelesninger fysisk, og i noen fag var det obligatoriske oppmøter og fraværsgrense. De brukte også en egen nettside som fungerer på samme måte som mitt uib, der læreren poster kunngjøringer og filer

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Granada hadde mange ulike emner å velge i, med ulike nivåer basert på hvilket år man gikk. Som utvekslingsstudent kunne du velge mellom alle årene, med betydning at vanskelighetsgraden økte.

Fagleg utbyte og språk

Å studere spansk i Spania hjalp veldig på utvikling av spansken min, men kunne være tungt i en skolesetting der læreren underviser til spanjoler samt utvekslingsstudenter med ulike språkevner. Et tips kan være å snakke med læreren etter en time og fortelle at du er utvekslingsstudent. Responsen var hyggelig og lærerene var åpen for å snakke litt roligere og tydligere.

Universitetsområdet og byen

Granada er absolutt en god studentby, og utvekslingsstudentby! De hadde mange ulike organisasjoner for utvekslingsstudenter som tilbyr gratisturer, rabatter, fester, samt organiserte reiser for en grei penge. Det var ikke vanskelig å bli kjent med andre studenter. Selve byen er også ganske liten med mulighet for å gå hvor enn du skulle. Veldig lett å bli kjent med områdene, og man føler seg ganske trygg. Universitetet var også ganske stort men likevel lett å finne frem og bli kjent med hvor de ulike klasserommene var, samt kontorene til de ansatte.

Bustad

Som nevnt kan man finne bolig gjennom facebook-sider, eller idealista.com! Her var det bare å ta kontakt når noen la ut noe ledig. Et tips kan være å slå på varsler for å kunne vise interesse raskt, fordi det var konkurranse med å finne bolig mtp hvor mange studenter som drar dit og trenger boplass.

Sosialt miljø

Det var et veldig sosialt miljø i Granada. Ganske lett å bli kjent med nye og alle var åpen for å få seg nye venner og gjøre mange sosiale ting ilag.

Lektor i historie/religion - vår 2022

Lektor i historie/religion - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Last ned whatsapp og meld deg inn i erasmus chatter og facebook grupper for erasmus studenter i Granada.
Frisk opp Spansk, hvertfall så du kan prate litt på cafe/restaurant, hvor du skal osv.
Bli med på så mye som mulig i starten!
Prøv å få et par spanske venner i klassen så de kan hjelpe deg litt om fagene er vanskelige
Prøv å reis så mye som mulig i helgene, selv til små plasser! Dagsturer med bestlife anbefales, spesielt til Algarve.

Undervisningsformer

Jeg tok engelsk som fag på universitetet i Granada. All undervisning foregitt på engelsk i fagene jeg hadde valgt, noe som var veldig greit ettersom jeg ikke kunne spansk. Fagene var vanskeligere enn forventet og de bygget en del på tidligere fag elevene i klassen hadde (som jeg da ikke hadde hatt). Det gjorde det en del vanskeligere, spesielt i starten da jeg hadde en del å ta igjen. Noen av lærerne var veldig hjelsomme og du kunne få hjelpetimer om du slet, men det var litt forskjellig fra lærer til lærer. Eller var det små klasser (typ 30 stk) og små klasserom, så nesten som videregående. All undervisning foregikk i klasserom, og kunne være helt til halv 10 på kvelden.
Eller anbefaler jeg sterkt prøve unngå undervisningsdag på fredager, det hadde jeg og kunne da bli med på flere turer i helgene!

Fagleg utbyte og språk

Anbefaler sterkt å lære seg en del spansk på forhånd da folk i Granada ikke snakker særlig godt engelsk. Jeg kunne minimalt med spansk, og jeg klarte meg fint da jeg hovedsakelig hadde engelske venner, men lærte meg spansk til å kunne bestille på cafe og annet praktisk. Skulle gjerne kunnet mer, og var nok heldig å ha venner som hjalp meg!

Universitetsområdet og byen

Byen er ikke veldig stor, men vil si ganske perfekt i størrelsen. Jeg hadde veldig lite forventninger før jeg dro om Granada, men endte fort med å bli skikkelig glad i byen! Det er en av Spanias største studentbyer, så det skjer masse gøy for studenter/erasmus hele tiden! Masse bra uteliv, restauranter/tapas, helgeturer og andre arrangementer som gjør det veldig sosialt. Du kan nesten gå til fots overalt og det er superbillig å leve der. Universitetene ligger litt spredt, så vil anbefale finne ut hvilket fakultet du skal gå på og bo ganske nærme det siden det er en del undervisning. Eller er jo ikke en altfor stor by og helt ok bussmuligheter.

Bustad

Jeg bodde på residensiaen "livensa living", som var en veldig fin plass men en del dyrere enn hva du kan finne ellers i byen. Var veldig fornøy med plassen, men de fleste som bodde det snakket spansk som gjorde det litt vanskelig å komme inn i miljøet der. Likevel veldig greit om du skal gå på universitet i Cartuja. Om ikke ville jeg bodd mer sentralt ettersom det tok meg 30 min å gå til sentrum derfra, så ville sett på nærme gran villa.

Sosialt miljø

en av de største studentbyene i Spania og masse erasmus studenter, så anbefaler denne byen på det sterkeste! Flere som kom på besøk fra andre erasmus byer skrøt veldig av Granada! jeg hadde absolutt ikke forventet det, men virkelig en by å anbefale.

BA i samanliknande politikk - vår 2022

BA i samanliknande politikk - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

I Granada er det enten veldig varmt eller veldig kaldt så temperaturforskjellene skjer relativt kjapt. I tillegg kan det også regne ekstremt mye. De er veldig fleksible med å bytte fag. Anbefaler dermed å gå på forskjellige forelesninger første uken med undervisning for å se hvilke fag som virker spennende og hvordan foreleserne er. Dialekten de snakker sør i Spania er annerledes enn den regne spansken som er noe å være obs på. De kutter blant annet ut flere ord og endinger.

Undervisningsformer

Undervisningsformene minner om videregående skole undervisning. De har mye fokus på deltakelse i timen og har mye presentasjoner og debatter. I de fleste fag opparbeider man seg poeng gjennom semesteret ved innlevering av artikler eller presentasjoner. Så alt avhenger ikke av eksamen. I tillegg er det flere fag som ikke har eksamen men heller en oppgave som skal leveres inn. Det praktiseres også mye gruppearbeid. Man kan også ende opp med å ha undervisning både på dagtid og kveldstid.

Vurdering av emnetilbodet

Det er flere spennende fag å velge mellom. I vår semesteret er det bare 2 engelske fag og velge mellom og på høsten 4. Disse fagene kan fylles opp kjapt noe man må være obs på da andre elever fra forskjellige studieretninger også kan velge disse fagene. Fag som undervises på engelsk er minimal.

Fagleg utbyte og språk

Jeg dro hovedsakelig til Spania for å forbedre spansken min noe jeg har. Dialekten de har sør i Spania er noe vanskeligere, men man kommer fort inn i det og lærerne og andre spanjoler er tålmodige. Anbefaler å ta et 1 måneders språkkurs før studiestart som man kan få støtte fra lånekassen i tillegg til å ta et språkkurs gjennom universitetet i Granada som gir 6 ects. Man må betale for det, men absolutt verdt det.

Universitetsområdet og byen

Universitetene er sprett rundt om i byen, men relativt nær hverandre. Universitetet for politikk og sosiologi ligger sentralt i byen. Byen er liten, men koselig og preget av mye kultur. Byen praktiserer blant annet gratis tapas og det er generelt billig å leve der. Byen praktiserer også siesta hvor flere ting stenger for en liten tid i løpet av dagen.

Bustad

Anbefaler å bo med spanjoler for mest utbytte av både kultur og språk. Jeg valgte å finne bolig før jeg kom ned dit for å være sikker noe som passet meg greit, men det kan også anbefales å reise ned tidligere for å se leiligheten før man leier da jeg møtte på folk som ikke var fornøyd med leiligheten sin. Jeg fant leiligheten gjennom idealista og aluni.net hvor jeg blant annet bodde med to spanjoler. Fikk en helt grei leilighet som jeg betalte i underkant av 300 euro i måneden for. Anbefaler å bo sentralt i sentrum da mye av det sosiale foregår der.

Sosialt miljø

Granada har et fantastisk sosialt miljø med mange utvekslingsstudenter. Det var flere organisasjoner som Erasmus, Best Life og Emycet som blant annet arrangerte både turer, tapas kvelder, reiser og fester. Det var dermed mye å finne på både i ukedager og i helger. I tillegg er det flere undergrupper hvor det arrangeres forskjellige aktiviteter som blant annet fotball, volleyball, klatring og turer osv...

Lektor i framandspråk - vår 2022

Lektor i framandspråk - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Før du starter på studiene ved Universitetet i Granada kan det være lurt å lese emne beskrivelsene til de ulike fagene og å velge deg ut et par du kunne tenke deg å ta. Du vil uansett ha muligheten til å endre disse den første uken av semesteret og til å "teste ut" emnene ved å møte opp på forelesninger den første uken. Det var med andre ord veldig lett å endre på fagene sine. Det skjedde en feil i hvilke fag jeg ble tildelt. Da tok jeg kontakt med internasjonal kontor ved mitt fakultet og de ordnet det raskt. Om du skal ta emner som undervises på spansk så er det lurt å ha et visst nivå med spanskkunnskaper før du starter da det ikke er selvsagt at de tar hensyn til at man er utvekslingsstudent. Jeg selv hadde alle forelesninger, litteratur, innleveringer, eksamener etc. på spansk uten mulighet til å levere oppgaver på for eksempel engelsk. Noen professorer tillot ordbok ved eksamen. Dette varierer derimot over de ulike emnene.

Undervisningsformer

Jeg tok tre emner som var 6 ETC hver altså 18 ETC. Hvert fag hadde to forelesninger per uke som hver varte i to timer. Jeg tok emner i historie og undervisningsformen var ganske "tradisjonell". Alle forelesningene mine bestod av professoren som holdt forelesningen og studentene som tok notater. Det virket som at studentene vektla mye det å ta notater og at mye av det som ble sagt i timen også var det som kom på eksamen. Notater fra tidligere år kunne man ofte finne tilgjengelig på nettet om man ikke er en reser med tastaturet, eller å spørre en medstudent fint om de var villig til å sende deg sine. Professorene tillot som oftest/ og oppmuntret spørsmål underveis i forelesningen. I mine emner var det ingen gruppe arbeid, ingen diskusjon og ingen deltakelse utover mulighet til å stille spørsmål. Vi hadde ikke pauser under forelesning men fikk gjerne en 5-10 minutter pause når vi skulle ha forelesning i et nytt emne. I et av emnene mine dro vi på klassetur til Madrid hvor vi besøkte el Valle de los Caidos og et museum for moderne kunst. Jeg snakte med studenter som tok andre emner enn meg og som fortalte at undervisningen foregikk annerledes så det virker som at dette igjen avhenger mye av hvordan professoren velger å gjennomføre det. All undervisning var obligatorisk men det var ikke alle som noterte oppmøte. Oppmøte var midlertidig satt pris på av de fleste professorer og sluttvurdering/karakter var gjerne en kombinasjon av deltakelse/obligatoriske aktiviteter og eksamen hvor hver telte en viss prosentandel.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Granada er et stort universitet med et veldig variert studietilbud. Mitt fakultet, "Facultad de filosofia y letras", var en av de største og ett av fakultetene i Europa som tar i mot flest utvekslingsstudenter. De fleste av humaniora emnene var tilknyttet dette fakultetet. Jeg synes emnetilbudet var variert og interessant men jeg var noe bundet av studiet mitt ved UiB og måtte finne emner som kunne matche de emnene jeg egentlig ville tatt ved UiB det semesteret og å få dem forhåndsgodkjent. Det gikk ganske greit da de som sagt har et ganske variert studietilbud. Reiser du ut på frie studiepoeng så er det sikkert å finne noe for enhver smak, alt fra studier av Garcia Lorca sin litteratur til kunsthistorie og teatervitenskap. Jeg tok selv emner i moderne spansk historie, spansk samtidshistorie og historie over sosiale bevegelser i samtids Spania (dette ved fakultetet for samfunnsvitenskap). Jeg ville anbefalt om man har muligheten til å ta emner som går på første året eller andre året av en grad da de i min oppfattelse var enklere enn de på for eksempel tredje året. Jeg hadde to emner med de som gikk tredje året av en bachelor i historie og det var teoretisk tunge fag med en viss forventning om at studentene hadde en del generell historie kunnskap å bygge på fra årene før. Som utvekslingsstudent så har en gjerne allerede nok med å fokusere på å lære seg språket skikkelig, men det kommer såklart an på tidligere erfaringer og kunnskaper.

Fagleg utbyte og språk

Språk kunnskapene mine satte gjerne en liten barriere for hvor mye faglig utbytte jeg fikk av emnene mine. Jeg synes undervisningsmetodene gjorde det vanskelig å få med seg en del av innholdet i emnet og skulle gjerne ha ønsket meg flere studentaktive undervisningsmetoder og gjerne en del litteratur å støtte seg på ved siden av forelesninger, men dette er smak og behag. Til slutt så følte jeg at jeg hadde lært en del om spansk historie og at jeg hadde blitt stødigere i å skrive oppgaver på spansk. Jeg tror ordforrådet mitt forbedret seg innenfor historiefaget. Da jeg reiste ut hadde jeg spanskkunnskaper tilsvarende nivå C1, dette var det samme på slutten av semesteret. På den andre siden snakket jeg mye engelsk, norsk og spansk på fritiden så det var gjerne som forventet.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet og fakultetene er spredd utover hele byen. Den største ansamlingen av fakulteter er gjerne i området Campus Cartuja som ligger på en høyde med fin utsikt over byen. Det går og buss dit fra sentrum. Byen er derimot ikke så stor og det var sjeldent jeg trengte å ta buss for å komme meg noen steder. Innbyggertallet er omtrent det samme som i Bergen, men sentrum ble oppfattet som noe større. Granada er en veldig fin by med mange cafeer, barer, utsiktspunkt, turistatraksjoner etc. Utelivet er bra, det er mange muligheter for turgåing i småbygdene rundt omkring og billig med busser dit.

Bustad

Det er billig å bo i Granada. Sjekk ut Facebook gruppene for hybler i byen og du finner garantert et sentralt kollektiv der. Jeg selv bodde alltid i området rundt katedralen og var veldig fornøyd der. Det kommer gjerne an på hvilket fakultet man skal gå på hvor man ønsker å finne seg leilighet.

Sosialt miljø

Det var ikke så lett i min oppfatning å integrere seg i klassemiljøet ved universitetet rett og slett fordi det ikke var så mange muligheter til å snakke med medstudentene mine når vi var på universitetet. Vi hadde få og korte pauser og lite "arenaer" for å prate sammen foruten forelesningssalen. Det var heller ingen kultur for kollokviegrupper. De spanske studentene jeg studerte med hadde allerede studert sammen i tre år og virka som de hadde funnet sine grupperinger. De fleste var derimot hyggelig og inviterte gjerne på en fest eller to i løpet av semesteret. Det var lettere å få kontakt med de andre utvesklingstudentene fordi man tross alt var i samme situasjon. Det var mange arrangementer og turer i regi av ulike organisasjoner og turselskaper for Erasmus studenter gjennom hele semesteret så det mangla ikke muligheter for å finne på mye sosialt.

Vår 2022 - lektor historie/religion

Vår 2022 - lektor historie/religion

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde lite før avreise. I ettertid angret jeg på at jeg ikke tok noen spansk kurs et par uker før semesterstart i enten Granada eller en annen by som tilbydde det. De fleste spanjoler kunne lite engelsk, men møtte ikke mye motgang da jeg kunne litt fra før av. Anbefaler derfor et intensiv t spanskkurs i noen uker :)

Undervisningsformer

Veldig lik videregående. Alle timene var i klasserom og det var ofte lange dager. Jeg hadde skole mandag-torsdag (annenhver dag og kveldskole). Hadde totalt 7 midterm-exam og 5 final-exam, noe som var litt stressende, men leser du jevnt skal dette gå fint :)
Tross mye skole, har du fremdeles masse tid til å gjøre mye gøy, da spesielt i helgene!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde emner som måtte erstatte de hjemme (altså ingen frie studiepoeng), så emne tilbudet var ikke så bredt for min del. Generelt sett har UGR mange forskjellige type emner en kan velge.

Fagleg utbyte og språk

Lærte masse, både på skolen og språket spansk. På grunn av 'litt dårlig emne tilbud' hadde jeg emner som egentlig bygde på tidligere emner. Dette gjorde at jeg møtte en del motgang, da alt var så fremmed. Likevel gikk det fint, og lærerne var flinke til å hjelpe deg dersom du trengte det etter timene.

Universitetsområdet og byen

UGR har flere fakulteter spredt over byen, slik som i Bergen. Jeg gikk på 'faculdad de filosofia y letras', og det lå på toppen av byen. Utrolig fin plassering og helt ok+- bygg!!
Jeg bodde i sentrum og kunne enten gå 15-20 minutter (motbakke) til skolen eller ta buss til en veldig billig penge på 3-5 minutter. Brukte ofte å ta buss til skolen, og gikk heller hjem.
Selve byen Granada er utrolig fint! Jeg ble forelska med en gang, er utrolig fornøyd med at jeg valgte utvekslingsopphold i en mindre by kontra en større. Følte meg alltid trygg i Granada. Gikk fint å gå alene midt på natta, noe som overrasket meg da jeg kom.
Det var også veldig billig for mat og drikke, bo, og fly/buss -reiser til andre byer i Spania.

Bustad

Du kan finne billig bo i Granada. Jeg betalte 310 euro i mnd., og er veldig billig sammenlignet til priser i Bergen. Men du kan faktisk finne bo til en enda billigere penge. De fleste jeg kjente betalte alt mellom 150 euro - 450 euro i mnd. Her er det bare å søke litt rundt på Facebook Erasmus Granada (+ utvekslingsår), så får du opp noen leiligheter. Flere ordnet også bolig da de kom, og bodde på hostel imellom tiden. Jeg fikk ordnet dette før avreise, og bodde med to hyggelige kroatiske jenter.

Sosialt miljø

Erasmus-tilbudet i Granada, vil jeg si var særegent. De hadde opplegg som du kunne melde deg på (både dag og kveldstid) så og si hver dag i ett helt semester. Enten ulike reiser, gratis inngang til uteplasser, tapas, aktiviteter, byvandring osv.
Jeg meldte meg på ulike Erasmus-grupper med en gang jeg kom, og fikk mange gode venner gjennom disse gruppene. Er evig takknemlig for dette, og anbefaler på det sterkeste å være med på disse arrangementene fra start slik at du blir kjent med andre!
Jeg ble mest kjent med internasjonale studenter, men hadde noe kontakt med klassekameratene også.
Anbefaler på sterkeste å dra til Granada! :)

Vår 2022 - lektor framandspråk

Vår 2022 - lektor framandspråk

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg brukte mye tid på å velge fag og lese gjennom emnebeskrivelsene for å forberede meg best mulig, til en viss grad er disse emnebeskrivelsene veldig detaljerte og nyttige, samtidig har professorene mye frihet til å justere og jeg opplevde at noen fag ble litt annerledes enn forventet. Selv tok jeg alle fagene mine på fakultetet for politikk og sosiologi, alle emnene på bachelornivå finnes på https://www.ugr.es/estudiantes/grados hvor en kan trykke seg inn på de ulike gradene og "ver guía".

Det kan også være greit å være forberedt på å måtte velge andre fag enn de en først søker på, for min del byttet jeg fag og grupper i fagene litt etter hva som gikk opp etter timeplan men også på grunn av professor og undervisningsmetode, jeg opplevde at noen professorer var enklere å forstå på spansk og noen undervisningsmetoder var lettere å følge som utvekslingsstudent. Man har et par uker i begynnelsen på å bytte både fag og grupper etter at undervisningen har begynt, på det internasjonale kontoret på fakultetet for politikk og sosiologi var de veldig hjelpsomme og greie når det kom til endring av timeplan. Det kan være greit å forberede seg på at de fleste fagene på Ugr er 6 créditos, det tilsvarer 6 stp, et semester består da av 5 ulike fag.

Annet praktisk tips er at alle bøker og pensum er tilgjengelig på bibliotekene, det er ikke nødvendig å kjøpe bøker. Flere av professorene delte pensum som pdf på studentportalen (prado).

Undervisningsformer

I likhet med flere av fagene på UiB var det satt opp to økter i uka i alle fagene, en dobbeltime med teori og en dobbeltime med "prácticas" (i noen fag tilsvarer dette et seminar). I et par av fagene var vi delt opp i to grupper, og hadde annenhver uke med "prácticas", i de andre fagene mine var begge øktene forelesninger for alle. Noen professorer har obligatorisk oppmøte, jeg skjønte det slik at det var opp til professoren og ikke faget, så ulike grupper i samme fag kunne ha ulike undervisningsmetoder og oppmøtekrav. Det var mye klassisk forelesning med et stort rom og en professor som foreleste fra pensum.

Noe jeg brukte litt tid på å sette meg inn i var vurderingsformen, alle fag hadde to mulige valg når det kom til vurdering; evaluación continua/ordinaria og evaluación única final, den første er som en underveisvurdering, litt som vgs, den andre er kun en eksamen på slutten av semesteret slik mange av fagene på UiB fungerer. Alle blir automatisk meldt opp til underveisvurderingen, da har man oppgaver i løpet av semesteret som teller inn på sluttkarakteren, ting som teller inn på denne karakteren kan være deltakelse i time, noen professorer gir ekstraoppgaver man kan samle poeng på og gjerne et par litt store oppgaver i grupper eller individuelt som avgjør en større prosent av karakteren, i tillegg har man en eksamen på slutten av semesteret. Eksempelvis kan det være slik at en obligatorisk oppgave er 30%, deltakelse og mindre oppgaver 20% og eksamen 50%, da blir snittet av karakterene på oppgavene og eksamen regnet som en helhet. Jeg opplevde at de fleste professorene tok hensyn til utvekslingselevene i vurdering av oppgavene og deltakelse i timene, i de fleste fagene fungerte denne vurderingsformen veldig godt. For å få den andre vurderingsmetoden, med kun en eksamen på slutten av semesteret, må man sende en søknad med begrunnelse på begynnelsen av semesteret. Karakterene er fra 1-10 og ståkarakter var et gjennomsnitt på 5 eller høyere.

Vurdering av emnetilbodet

På sosiologi syntes jeg emnetilbudet var godt, flere interresante fag. Jeg hadde nesten kun fag fra førsteåret, dette var flere introduksjonsfag. Jeg kunne valgt fag fra andre år for å gjøre det mer relevant og avansert til sosiologi, men siden jeg kun hadde fag på spansk ble det en utfordring nok å følge disse, språkmessig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde en stor forbedring i i forståelse og bruk av spansk, alle fag og alle oppgaver foregikk på spansk, noe jeg lærte mye av. Jeg fikk ikke språkkurs til å gå opp sammen med timeplanen min, men jeg føler jeg lærte mye av å bare følge undervisning og studenttilværelsen på spansk. Faglig hadde jeg spesielt to fag jeg føler jeg lærte mye av, her hadde jeg gode professorer som jeg forsto greit og tok mye hensyn til Erasmus elever. Jeg opplevde det litt utfordrende fagmessig på utveksling da alt forgikk på et nytt språk, undervisningsmetoden er annerledes og det er mye sosialt som skjer ellers, jeg fokuserte på å få ståkarakterer. Så lenge en følger forelesninger og oppgaver som skal gjøres, klarer en fint å bestå fagene her.

Universitetsområdet og byen

Granada er en veldig fin by, det er mange studenter og mange utvekslingsstudenter. Selv om Granada og Bergen er litt like når det kommer til innbyggere, oppleves Granada som en en større by. Det er mye som skjer og mye å gjøre. Universitetet er spredt over byen, fakultetet jeg gikk på, for politikk og sosiologi, lå i sentrum. Det var også et par større campus som lå i utkanten av sentrum. Det er veldig greit å komme seg rundt i byen, som regel kan man gå overalt, ellers går det mange busser og det finnes en metro litt lik bybanen som går gjennom byen. Granada har en utrolig fin gammel bydel og det finnes masse interresant og viktig historie om byen. Det er fine parker, gode barer og det er den absolutt beste byen for tapas. Jeg opplevde byen trygg både på dagtid og kveldstid.

Bustad

Jeg bodde ikke i sentrum men nærme (Cartuja), alt det viktige lå i en radius på 20min gange. Selv reiste jeg ned til Granada uten å finne en leilighet først og bodde de to første ukene på hostel, det var veldig greit å finne en leilighet på denne måten. Jeg møtte flere som gjorde det samme og alle fant en leilighet innen kort tid. Min leilighet fant jeg på en facebookside for utleie i Granada, jeg delte leiligheten med to andre studenter på utveksling fra Sør Amerika.

Sosialt miljø

Det var et godt sosialt miljø i Granada, det er mange utvekslingstudenter og flere organisasjoner som arrangerer turer, tapas og fester for utvekslingstudenter. Bestlife, Emycet og ESN er organisasjoner som har mye gode og rimelige arrangementer i og rundt Granada. Det er gode muligheter for å oppleve mye på et halvt år, selv reiste jeg blant annet til Marokko i regi av Emycet.

Det er ikke like lett å bli kjent med de lokale som det er å bli kjent med andre utvekslingsstudenter, men om man ønsker det kan man oppsøke andre aktiviteter enn de som er lagt opp for erasmus-studentene. For eksempel kan man finne salsa og bachata eventer/kurs nesten hver dag dersom man er interessert i dansing :))

Master i engelsk - Vår 2022

Master i engelsk - Vår 2022

15.01.2022 - 15.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

I og med at eg er student fra utlandet var eg i heimelandet mitt (ikkje Noreg) når eg hold på med førebuingar. Eg fekk derfor ikkje teikna forsikring fra norsk forsikringsbyrå. Derfor er det lurt å teikne forsikringa mens du framleis er i Noreg. Eg hadde også problem med å få konkret begynnelse og sluttdato for oppholdet. Dette måtte eg ha for å teikne forsikring. Sørg for å få slike opplysningar tidlig.
Det kan og være lurt at ein har litt kjennskap til Spansk før ein reiser, fordi det er få som snakkar engelsk der.

Undervisningsformer

Eg var på praksisopphold og hadde derfor ikkje undervisning.

Vurdering av emnetilbodet

Mitt opphold gjekk ut på å få praksis som lærerassistent og ikkje som student.

Fagleg utbyte og språk

Eg assisterte tre professorar i Engelsk fag. Arbeidet mitt på universitetet var å undervisa og observera timane deira. Eg hjalp med muntlige oppgaver og gav studenter tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Sjølv om eg brukte kun engelsk ved vertsuniversitetet fekk eg også praktisere spansk i kvardagen. Det var ein utfordring men eg lærte mykje i dei fire månedane eg var i Spania.

Universitetsområdet og byen

Oppholdet mitt var ved Universitetet i Granada, fakultetet for littærere studier. Det ligger litt utenfor byen,men er lett å nå med offentlig transport. Granada er ein fantastisk by for studentar.

Bustad

Det er vanskeleg å finna bustad i Granada så ein bør søke tidlig. Dei fleste studentane bur på kollektiv i sentrum, med varierande standard. Eg valde å bu på ein privat studentheim som er litt utenfor sentrum (men 10 minuttar med buss). Det var sosialt, reint og nytt, med kantine.

Sosialt miljø

Folk er veldig sosiale og er ofte ute for tapas. Det er ein studentby så det er mye liv og et kjekt internasjonalt miljø. Mange utvekslingsstudentar reiser rundt i ommrådet, ofte med organiserte bussreiser. Eg fekk mange nye venner.

BA i sosialantropologi - haust 2021

BA i sosialantropologi - haust 2021

01.09.2021 - 01.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Bruke god tid på å finne ut hvor det er smart å bo, være med i alle Erasmus grupper på WhatsApp og prøve å bruke mye tid på å lære språk før man drar.

Undervisningsformer

Mye forelesning og noen seminarer, føles dessverre mer som et videregående skole opplegg enn et universitets opplegg. Veldig mange flere obligatoriske innleveringer enn det man er vant med fra UIB!

Vurdering av emnetilbodet

Helt ok, noen fag er spennende og gjør at man blir enkelt motivert til å prestere bra, mens andre fag er dessverre igjen ting som man har lært tidligere og i tillegg til middelmådige professorer i halvparten av fagene så gjør dette tilbudet svakere en det jeg trodde at det skulle være.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt i forrige avsnitt så er det noen spennende fag med professorer som virkelig liker jobben sin, mens andre fag strekker dessverre ikke opp til dette nivået. Om jeg skal anbefale et fag så er det Sociology of Populations and Migrations, et meget spennende fag med en professor som alltid er punktlig og virkelig brenner for faget. Jeg har alle fagene mine på engelsk så har ikke lært meg spansk noe bedre enn når jeg kom dit, men det er generelt sett mulig å komme seg rundt med dette også!

Universitetsområdet og byen

Granada har flere campuser, jeg studerer ved et av de mer sentrale og kan gå dit på 10-15 min, det er også to kantiner i nærheten som serverer billig og god mat! Byen er flott, det kryr av flotte ting å se på, gode restauranter og sist men ikke minst masse steder å møte andre studenter, både spanske og fra andre land! Personlig har jeg blitt bedre kjent med de spanske studentene enn de andre Erasmus studentene men det er ganske uvanlig.

Bustad

Jeg bor på Plaza Nueva, som er veldig sentralt og enkelt å komme seg rundt ifra, jeg vil anbefale alle å sjekke ut områdene rundt Plaza Nueva og Plaza Trinidad siden det er to veldig sentrale Plaza’er med mange studenter som bor rundt i området! Når det kommer til leie så vil jeg si at alt fra 2500-3500 i måneden er en god deal, og sannsynligheten for å få en fin nok bolig til den prisen er ganske god!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig fint her, som nevnt tidligere så er man som regel mest med andre Erasmus studenter, men det er viktig å delta på så mye som mulig også, være med på arrangementer, arrangerte turer osv. osv.

2021

BAPS-AOP - HØST 2021

BAPS-AOP - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

I Granada kan de lite engelsk, så anbefaler å kunne i hvert fall noe spansk for å fikse sted å bo eller interagere med de lokale. Enten gjennom spanskkurs før du begynner på studiet og/eller spansk fra videregående. Men er masse internasjonale studenter der, så sosialt kommer du deg veldig langt med engelsk.
Ellers anbefaler jeg å bo i sentrum av Granada, eller i nærheten av skolen.
Før du reiser så pakk klær til både varmt og kaldt vær ettersom det er store variasjoner i løpet av året, men også hvor i landet du befinner deg. Eksempelvis om du ønsker å dra til Sierra Nevada som er rett ved Granada for å stå på ski.

Og veldig billig så ingen vits å spare opp penger. Du får også mye penger av Erasmus å rutte med, så enkelt å leve kongelig der nede.

Undervisningsformer

Det er mye obligatorisk undervisning, og du kan risikere å ha undervisning så og si når som helst på døgnet. Nivået generelt vil jeg si er lavere enn i Norge, og særlig hvis du kan velge emner selv og kan ta mange førsteårs-fag.
Jeg studerte på spansk, så det var ganske krevende til tider. Men de fleste professorene var behjelpelige med de som ikke var så sterke i spansk, og eksamen var flervalgsprøve hvor vi fikk ta med ordbok, så det var beleilig og hjalp mye.

Vurdering av emnetilbodet

Man kunne velge mye forskjellig fag på tvers av fakulteter, men jeg prøvde å velge fag som var både spennende og ikke for vanskelige ettersom jeg studerte på spansk. Også må du selv sørge for at undervisningen ikke kolliderer med hverandre.

Fagleg utbyte og språk

Mitt faglig utbytte var vel helt midt på treet, men det språklige utbytte jeg fikk var på sin side veldig bra. Jeg ble mye flinkere i spansk under utveklsingsoppholdet, og følte jeg kunne holde samtaler om det meste med de fleste.

Universitetsområdet og byen

Selve byen var veldig hyggelig og fin, og var preget av et godt og stort studentmiljø. Mange fine gater og restauranter i flere områder av byen, særlig i Albaicin. Og fasilitetene på skolen var også ganske ålreite. Kantina på skolen var alltid dagens store begivenhet. Der fikk du tre knallretter til knallpris, så der fikk magesekken kjørt seg hver bidige dag. Mange av spanjolene drakk også øl midt på dagen mellom timer, men der tråkket jeg min norske fot ned og tok rett og slett avstand, men muligheten er der.

Bustad

Jeg bodde med en kompis i en ok leilighet. Den var litt liten og hadde ikke ovn (ganske vanlig der nede). Men den var veldig billig og sentral så det var kjekt. For å finne leilighet brukte vi "idealista" og prøvde på dårlig spansk å få leid i 5 måneder, noe som var vanskelig fordi vanlig kostyme var 10 måneder. Men med sjarm og stå-på-vilje gjorde det seg til slutt for min venn og meg.

Sosialt miljø

Veldig masse hyggelig, greie og gode folk i Granada. Både andre utvekslingsstudenter og spanjoler. Nesten alle spanjolene jeg ble kjent på var gjennom basketlaget jeg spilte på så anbefaler det for å bli kjent med de lokale. Har stadig kontakt med mange jeg ble kjent med i Granada, og de er mye mer åpne enn det de fleste nordmenn er, så det var hyggelig med alt hjerterommet de viste ovenfor den norske vikingen.

BAPS-AOP - HØST 2021

BAPS-AOP - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er svært varmt sør i Spania mot slutten av sommer. Hvis du skal ta språkkurs en måned før studiestart på høsten vil jeg anbefale å ta det lengre nord i landet. Da får du også muligheten til å oppleve de store kulturelle forskjellene i Spania. Det er litt mer arbeid, men veldig verdt det.

Undervisningsformer

Undervisningen føltes svært lik som den en har på videregående i Norge. Noe mindre klasserom en det vi er vant til på UiB, og mer innleveringer og oppgaver. I flere fag var det også en praktisk deltagelses del, men som var underholdene og lærerik.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange interessante fag en kunne ta på det psykologiske fakultetet - så sant en tok dem på spansk. Det var ikke så mange muligheter på engelsk, med mindre en tok dem på Business-fakultet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil påstå at det faglig utbyttet om en drar til Granada ikke er like stort som det språklige og kulturelle, noe jeg nødvendigvis ikke ser på som negativt. Fagene var alle relativt enkle, men som også gir en større mulighet til å bli kjent med kultur og folk, ikke bare sitte på lesesalen.

Universitetsområdet og byen

Byen var liten og koselig med stekt preg av å være en "gammel" spansk by. Noe av det fascinerende med byen er at den er sterkt preget av å ha vært under både muslimsk og katolsk styre, så flere områder føles helt forskjellige fra hverandre. Universitetsområdet var 10min fra sentrum med buss, men var veldig fredelig og fint på tross av å føles litt gammeldags.

Bustad

Vi endte opp å bo mint i sentrum, nærme katedralen, noe som kan anbefales. Da har en tilgang til flere av de interessante områdene i byen.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent blir en ofte kjent med andre utvekslingsstudenter fra Erasmus. Dette var noe jeg prøvde å unngå i starten, men som etterhvert viste seg å gi en enda større forståelse for ulike kulturer mange hyggelige muligheter som skiturer til Sierra Nevada

Haust 2021 - BA i informasjonsvitskap

Haust 2021 - BA i informasjonsvitskap

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Let etter bolig på badi eller idealista. Finnes også fb grupper for dette! Veldig fint å møte andre norske som også skal ned til samme by. Vær aktiv i ERASMUS organisasjoner (spesielt i starten), i Granada heter de EMYCET og Best Life! Veldig bra begge to! Ville også tatt et spanskkurs før, jeg valgte å ta mitt i Barcelona. Veldig greit mtp at Granada er EKSTREMT varmt i begynnelsen av semesteret (august/september)

Undervisningsformer

Fysisk undervisning med forelesninger og lab. Fungerte ganske greit, men de har veldig vanskelig spansk der nede hvor de trekker ordene veldig sammen. Det var en utfordring, spesielt også fordi de hadde munnbind på så man kunne ikke lese på munnen heller til foreleser.

Vurdering av emnetilbodet

Kule emner, men veldig mye vanskeligere enn jeg trodde. Spesielt når man ikke mestrer språket helt så blir det veldig utfordrende å følge undervisning. Jeg strøk i alle bortsett fra et fag. Fagene er vektlagt 6 stp, men føler arbeidsmengden er på et 10 poengsfag på UiB. Krever en del arbeid for å holde tritt.

Fagleg utbyte og språk

Fikk ikke noe særlig faglig utbytte. Spansk skole er en rar blanding av videregående, mye arbeid og oppfølging, men samtidig så føler man seg veldig lost. Jeg klarte ikke å holde tritt.

Universitetsområdet og byen

Min campus (ETSIIT) lå en del utenfor selve sentrum så måtte ta buss. Men de fleste fakultetene ligger midt i sentrum. Granada er en vakker by med masse kultur, historie og liv. Den er ganske "liten" dvs sentrum er på størrelse med Bergens sentrum. Elsket Granada.

Bustad

Jeg fant boligen min privat via noen venner. Veldig typisk leilighet i Granada. Det blir veldig kaldt i byen på vinteren, sånn Norge i november/desember kaldt, og leilighetene er ofte ikke isolerte for vinteren slik som den er i Norge. Begynn boligjakten tidlig og gjerne gå sammen med noen andre for å finne noe greit og fint. Jeg ville bodd i sentrum, albaycin er også veldig fint, men mye bakker å klatre.

Sosialt miljø

Jeg var mest med internasjonale, vi var en gjeng hvor halvparten var norske og den andre halvparten blandet skotske og italienske. Er masse masse internasjonale studenter der. Er ikke så lett å bli kjent med de spanske da nesten ingen av spanjolene i granada snakker engelsk så spansken må være ganske stødig.

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

01.09.2021 - 20.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er masse papirarbeid og greier som skal leveres inn osv før man drar på utveksling, lurt å begynne med det tidlig, spesielt i forbindelse med Spania ettersom ting går litt i litt tregere tempo her. I tillegg: Ta forberedende språkkurs! F eks på Folkeuniversitetet i Bergen siste semester før du drar på utveksling, det gjorde jeg.

Undervisningsformer

Undervisningen jeg hadde hvert fall var ganske annerledes enn jeg pleier å ha i Norge, det var på en måte forelesninger, men i mye mindre grupper, så det er lettere å stille spørsmål underveis, og lærer henvender seg også mer til elevene. I tillegg er det mye mer innleveringer i løpet av semesteret, hvilket jeg synes var bra, for da kan du "tjene" poeng på disse slik at du ikke trenger å få like god karakter på eksamen for å bestå. Spania har karakterskala fra 1-10, hvor 5 eller høyere er ståkarakter. Skårer du 4 på eksamen (hvilket egentlig er stryk), men har levert innleveringene gjennom semesteret, kan det hende du består allikevel fordi du har tjent f eks 0,2 poeng på hver av disse. Så det systemet er veldig greit. På grunn av de små klassene er det også mer personlig, er det noe du trenger hjelp med osv er det bare å gå og spørre lærer etter timen, lærer vet navnene til alle studentene, studentene vet hverandres navn osv.

Vurdering av emnetilbodet

Det finnes masse fag. Masse fakulteter. Hvert fag er vanligvis 6 studiepoeng (créditos). Akkurat det er litt problematisk, fordi UiB tolker studiepoeng som like mye verdt som créditos, slik at du må ha 5 fag, men créditos er egentlig "verdt mer". Slik at fem fag her er veldig mye, da hvert fag har masse innleveringer og undervisning.

Som del av mine 6 créditos tok jeg et spanskkurs på universitetets språksenter (centro de lenguas modernas). Det anbefaler jeg veldig, da det var en veldig stor fordel å ha spansktimer parallelt med den øvrige undervisningen. Du må imidlertid betale selv, 500 euro så ganske dyrt, men bra kvalitet. I tillegg til dette faget hadde jeg språkkurs i Spania i ukene før universitetet startet, hvilket Lånekassen støtter med 2200kr forutsett at det oppfyller visse krav. Sjekk det ut: https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/utland/sprakkurs/

Fagleg utbyte og språk

Jeg tror de fleste fagene på UGR er på spansk, jeg hadde i alle fall alle fag unntatt et på spansk. For å dra på utveksling på UGR kreves bare B1 nivå i spansk, men å klare seg på et spansk universitet med B1 er ganske urealistisk. Det er noe det er greit å være klar over. Både jeg og de andre UiB-utsendingene her hatt hatt en del språkproblemer på skolen her. Akademisk spansknivå tilsvarer C2, som er laaangt over B1. Jeg hadde nivå B2 da jeg begynte her, og hadde ganske store problemer på skolen i begynnelsen, men det skal sies at det gikk seg til, alt går med innsats!

Universitetsområdet og byen

Granada er en sykt kul by å studere i, skikkelig studentby, og veldig populær Erasmus-destinasjon. Byen er veldig preget av det, det er masse kule kaféer, barer, utesteder. Byen er ikke større enn at du kan gå de fleste steder, hvilket er digg. I tillegg, om du er glad i å gå tur er det skikkelig fine stier med bekker og oliventrær og sletter rett i sentrum, hvis du vet hvor du skal gå (ask me anytime). Og selvfølgelig, Granada er bare en times kjøring unna Sierra Nevada, hvor det er sykt kult å gå til fots om sommer, vår og høst, og ski om vinter. Her finnes fastlands-Spanias høyeste fjell, Mulhacén, som jeg gikk!

Bustad

Bolig er megabillig, du kan bo i et decent kollektiv for rundt 250 euro i måneden. En mye brukt nettside for finne både hel leilighet eller rom i kollektiv er idealista.es. Men ofte kan det letteste være å bruke Erasmus WhatsApp-gruppene, der er det mange som legger ut at de leter etter en roomie i delt leilighet osv.

Sosialt miljø

Veldig sosialt miljø, som sagt er det masse Erasmus-studenter, og de vil alltid finne på ting og utforske både Granada og Spania generelt. Erasmus i Granada (sjekk Emycet og Best Life) er også ekstremt flinke på å organisere ting, nesten her dag er det ting man kan være med på, som gåturer og arrangementer på barer, og i helgene gjerne lengre turer, jeg dro f eks en langhelg til Algarve i Portugal.

Vår 2021 - BA i sosialantropologi

Vår 2021 - BA i sosialantropologi

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Du trenger ikke å bestemme deg med en gang hvilke fag du skal ta. De er veldig fleksible i valgsprosessen, du kan foreksempel ta opp 5 fag, møte opp til første forelesning for å så bytte ut fagene du ikke ønsker med nye fag.

Undervisningsformer

Systemet er svært likt det du finner på videregående skole. Mye oppramsing, lite kritisk tenkning. De sosiale fagene jeg tok var også svært opptatt av kritisk teori, noe som kanskje faller i smak for de fleste, men for dere som liker hard fakta, vær forsiktig med hva dere skriver og sier. Det er lite eller ingen anonymisering.

Vurdering av emnetilbodet

Det er flere interessante fag å velge mellom. Du kan også velge og vrake mellom fag fra flere fakulteter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte ikke ekstremt mye faglig ettersom jeg har en preferanse for dybde isedenfor mengde, og min svake side er hukommelsen min. Men ettersom man var nødt til å levere inn ofte opptil (eller mer) 3 lekser hver uke, så er man nødt til å lese, skrive og sitte med spansk-engelsk-norsk ordbok. Derfor lærer man språket ganske så raskt.

Universitetsområdet og byen

Utrolig fint sted å bo. Mye liv og billig drikke/mat. Universitetene er også i god stand, de har sin egen sjarm.

Bustad

Boligen jeg bodde i var grei. 210 euro i måneden er veldig bra, sentralt. Du kan få bedre kvalitet hvis du betaler mer selvsagt. Rundt 300 euro og du blir helt sikkert fornøyd.

Sosialt miljø

Personlig fikk jeg mer kontakt med andre utvekslingsstudenter, men mange fra Spania var åpne til å snakke eller å finne på noe. Hvis du er utadvendt tror jeg du ikke kommer til å få problemer i det hele tatt.

Vår 2021 - Lektor fremmedspråk

Vår 2021 - Lektor fremmedspråk

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Forbered deg på at Granada både er den kaldeste OG varmeste byen i Spania. Det er høyt oppe på fjellet så forksjell mellom Vinter/ sommer og natt/ dag er markant stor. Det er så høyt oppe i fjellene at en må ta det rolig den første uken. ikke løp på joggeturer hver dag da, med mindre du vil ha høydesyke.
Som vanlig i alle utvekslingssteder, så må en ikke våge seg å finne bolig før en har kommet ned og sett selv. Der finnes mye rart og sketchy.

Undervisningsformer

Det var som vanlig kun monologiske 2- timers forelesninger som var veldig krevende å følge med på. Noen professorer var flinkere, selv om det ofte kun gikk i monotone 2 timers presentasjoner, om det så var på zoom eller eventuelt i klasserommet.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene i Spania var spennende, til tross for den tørre undervisningsformen. De er mye større enn norske fag, så vær forberedt på å bli overveldet.

Fagleg utbyte og språk

Å bo i Spania er jo uformelt obligatorisk for alle som studerer Spansk. Jeg ble helt innlevd i den lokale kulturen og språket som det førte med, noe som har gjort at mine venner fra Latin Amerika her i Bergen har ledd av min nye breiere Sør-Spanske dialekt. ¨

Universitetsområdet og byen

Byen Granada er blandt de vakreste fenomener som finnes på denne jord. Det evig imponerende La Alhambra, de trange bratte gatene i Albaicín, og alle de små parkene med lyd av sigøynere som klapper til Flamenco og gitarspill gjør Granada til verdens mest romantiske by.

Det er veldig billig å leve der, med vanligvis 2 euro for en øl og en tapa (liten matrett på siden, f.eks skive med skinke/ burger/ salat). Restaurantlivet byr på mange positive og rimelige opplevelser, og Sherry er lett og billig å finne. Vin, skinke og ost manglet aldri!
Vær forberedt på å legge på deg opp til 10 kilo.

Universitetet er stort og har høy standard på det meste. Var desverre lite på campus p.g.a Covid. Kantinene var høydepunkter for min del.

Bustad

Jeg valgte å bruke litt ekstra penger på bolig enn det som er vanlig i Spania å bruke penger på. Jeg tenkte at det uansett ville være billigere enn i Norge, og jeg ville ha god standard - og bo med mer ordentlige folk slik at jeg slapp å bo med mennesker som dopet seg (veldig vanlig i Spania, selv blandt utvekslingsstudenter).
Jeg fikset alt selv, selv om mentoren min fra universitet prøvde å reklamere for noen rom hos henne.
Det kostet meg i gjennomsnittet 3500kr i måneden, med svær leilighet med stor TV, led-lys, Playstation, fult utstyrt kjøkken, bad og aircondition. Min leilighet ble ofte møtepunktet for sammenkomster med gjengen. Det er også fullt mulig å få et lite shabby rom ned til nesten tusenlappen, men ville ikke anbefalt det, med tanke på sikkerhet og ordenlighet.

Det er vanlig å få hus uten stekeovn, selv om jeg med fullt utstyrt kjøkken sjeldent endte opp med å bruke det, siden at restauranter var så billig å gå på.

Sosialt miljø

Erasmus-miljøet var den beste delen av det hele! Jeg fikk møte så mange folk fra ulike land. Alle var i samme båt med at vi hadde gitt en pause til de sosiale miljøene hjemme, så alt opplevdes ganske likt i starten mellom oss studenter i mellom. Det vil si at alle var tålmodige og gode med hverandre. Vennene jeg fikk var en god blanding fra alle land i hele verden, og vi ble veldig nære ganske fort. Vi ble etter hvert en større gjeng som var veldig gøy. Vi skapte vår egen kultur med blanding av all kulturell baggasje vi kom til bordet med. Spennende!

Det er mange organisasjoner under Erasmus som jobber for arrangement, fester og reiser for Eramsus-studentene. Jeg og min gjeng fulgte Emycet-gruppen. Vi fikk reise til mange flotte plasser, t.o.m Portugal, for en veldig god pris.

Vår 2021 - Lektor fremmedspråk

Vår 2021 - Lektor fremmedspråk

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være greit å ta tidlig kontakt med studieveileder om hvilke fag du skal ta. Det kan også være greit å melde seg inn i grupper på facebook. Da kan du få tidlig oversikt over bosted, priser og utleie av rom.

Undervisningsformer

Når jeg kom til Granada startet undervisningen digitalt gjennom UGR (Universidad de Granada). Uti semesteret ble det semidigitalt, hvor halvparten var fysisk og halvparten digitalt. Timene varierer etter hvilken lærer en har, og det samme med arbeidsmengden. Jeg selv kan ikke si så mye om undervisningen på UGR, siden jeg i forkant hadde meldt meg opp til enkelte emner gjennom UIB (av usikkerhet rundt undervisningstilbudet). Arbeidsmengden ble i enkelte emner mye i sammenligning med hva jeg var vant med hjemme i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

For historiefag har UGR et bredt utvalg av emner, og mange gode forelesere. Som sagt byttet jeg over til UIB i semesterer, og har ikke helt grunnlag for å gi en fullstendig vurdering av emnetilbudet.

Fagleg utbyte og språk

Nå er jeg lektorstudent med hovedfag i Spansk, og opplevde det faglige utbytte godt. Mange av utvekslingsstudentene er riktignok engelsktalende, så engelskkunnskaper fikk også en oppløft. Mtp spansken har det vært viktig for meg å omgås spansk kultur og språk. Med tid ble det mye lettere å forstå og bruke spansken.

Universitetsområdet og byen

Granada er en fantastisk by å være student i. Det er et stort universitetsmiljø med mange utvekslingsstudenter i samme situasjon. Du får alle aktiviteter du ønsker, og byen er veldig lett å bli glad i.

Bustad

Jeg bodde i Albayzin som er "gamlebyen" til Granada. Et veldig fint område med lite trafikk, tette gater og fin spansk/arabisk kultur. En stor leilighet på 60kvm med to soverom for 850 Euro. Leiligheten var i det dyrere prisklassen, og du finner rom i alt fra 250-400 euro.

Sosialt miljø

Det er mange ulike organisasjoner som tilbyr et godt sosialt miljø. I Granada har du f.eks Bestlife og Emycet. Dette er private organisasjoner, men prisen på aktivitetene var lite i forhold til hva du får.

2018

Høst 2018 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

Høst 2018 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vær forberedt på at ting tar mye lengre tid i Spania enn hva det gjør i Norge. Forbered deg på et helt annet skolesystem, Professorene kommer gjerne 20 min for sent til forelesningene og spanjolene beveger seg generelt sent. Ellers blir det lite søvn, spanjolene lever på kveldstid, noe som er grunnen til at siesta er bra men også nødvendig! For oss nordmenn spises det mat til odde tider. Stor lunsj i 2 tiden og aldri middag før 21.00.

Undervisningsformer

På faculdade de Políticas y sociología tilbyr de 4 kurs som undervises på engelsk, mens de resterende undervises på spansk. Det er obligatorisk oppmøte på forelesninger, men det varierer fra foreleser til foreleser hvorvidt de faktisk tar oppmøte eller ikke. Hva som danner sluttkarakteren i de ulike emnene varierer. Sluttkarakteren kan påvirkes av innleveringer, eksamen, muntlig aktivitet, fremføringer og oppmøte. Det er de ulike foreleserne som selv bestemmer hvor mange arbeidskrav emnet har og hva som danner grunnlaget for sluttkarakteren. Vurderingen av studentene er ikke anonym, professorene laster opp et dokument med alle studentenes navn og karakter. Det er litt rart men også positivt ettersom de tar hensyn til utvekslingsstudentene. Emnene har som regel mer undervisning og arbeidskrav enn fag som gir 15 ECTS ved UiB, men jeg opplevde ikke det faglige nivået som veldig krevende.

Det er verdt å nevne at skoledagen foregår i to puljer, morning og kveld, og mellom puljene er det siesta. Man risikerer dermed å ha skole til 22.00 enkelte dager.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et bredt utvalg av ulike emner (ettersom emnene bare er verdt 6 ECTS), og fagene er mye mer spesialiserte enn hva vi normalt er vandt til i Norge. Man er selv ansvarlig for å passe på at fagene ikke overlapper, noe som er sannsynlig ettersom det er en rekke emner å velge mellom. Det er litt av et puslespill å få emnene til å gå opp, og man må løse det uten særlig mye hjelp fra universitetet. Selv valgte jeg en del fra politikk og internasjonale relasjoner. Det er også mulig å velge fag fra andre fakulteter dersom det er plass på emnet.

Fagleg utbyte og språk

Rent faglig er jeg usikker på hvilket utbytte jeg har hatt, det faglige innholdet i de ulike fagene varierer veldig alt ettersom hvilke professor som underviser. Enkelt av fagene var veldig interessante, mens andre var fult like interesante, det er vell litt smak og behag. Jeg dro hovedsakelig til Spania for å lære meg spansk. Jeg hadde spansk 6 timer i uken som et av fagene mine. Til tross for at det var ganske dyrt, er dette noe jeg anbefaler på det sterkeste, da man lærer mye og får 6 ECTS for dette! Min spansk har definitivt utviklet seg under mitt opphold i Granada

Universitetsområdet og byen

Granada er en studentby og det er mange utvekslingsstudenter, spesielt fra Mexico, Tyskland og Italia. Granadas bykjerne er liten og det er gå-avstander til alt. Selve byen er Fantastisk, den er stor (men ikke for stor), og det er noe som skjer hver eneste dag. Markeder, cafeer, barer, butikker og TAPAS. Granada er en av de eneste byene i Spania som praktiserer tapas slik det skal praktiseres, nemlig GRATIS. Kjøper man noe å drikke, ja da får man gratis mat, helt fantastisk! Ellers er det mye historie i Granada, og man finner blant annet en av Spanias største turistatraksjoner, Alhambra, på toppen av byen.

Universitetsområdene varierer veldig i størrelse og kvalitet. Enkelte av fakultetene befinner seg i flotte historiske bygg, mens andre befinner seg i mer slitene bygg. Faculdade de Políticas y sociología omtaler seg selv som et lite og fattig fakultet. Fra utsiden ser ikke bygget ut, men på innsiden er det helt greit. Varme og kulde regulering er dessverre en mangelvare.

Bustad

Å leie i Granada er rimelig, men strøm, internett, vann og gass kommer som regel i tillegg. Anbefaler på det sterkeste å leige en leilighet med sentralvarme, for husene er dårlig isolert og når det først blir kaldt, så blir det kaldt! Det er gunstig å leige en leilighet i nærheten av fakultetet ettersom det å ha mulighet til å gå hjem under siesta eller mellom fagene er utrolig digg. I tillegg ligger fakultetet ganske midt i sentrum, som også er stedet man bør lete etter leilighet.

Jeg vil anbefale nabolaget Albaicin, da gjerne den nedre delen av Albaicin, hvor jeg selv bodde og trivdes veldig godt. Dette er et at de historiske nabolagene og består av et komplisert nettverk av små, svingete brosteinslagte gater og hvitkalkede hus. Utrolig sjarmerende og definitivt et av det vakreste nabolaget Granada har å tilby! Ellers er det mange studenter som bor i Ronda, det nyere nabolaget. Dersom man skal studere på et av fakultetene utenfor sentrum, anbefaler jeg å bo her ettersom det er her man har metro og buss tilknytning. Det er også i Ronda man finner en stor del av studentaktivitetene som tapasbarer og nattklubber!

Sosialt miljø

Å bli kjent med nye folk er ikke noe problem. Spanjolene er åpne og imøtekommende og det er mange andre utvekslingsstudenter i Granada som er i samme situasjon. Det finnes ulike uavhengige organisasjoner som arrangerer møter, turer, fester osv rettet mot innkommende utvekslingsstudenter som man kan melde seg inn i. Dette er en god mulighet til å møte andre utvekslingsstudenter fra hele verden.

2014

Høst 2013 og vår 2014 - BA sosiologi

Høst 2013 og vår 2014 - BA sosiologi

12.08.2013 - 20.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Bo med spanjoler i kollektiv med én eller flere spanjoler. Det er et stort utleiemarked, så finn bolig når du har ankommet byen. Studer jevnlig og møt opp på forelesninger for å bestå eksamener. Dra på forelesninger i ulike emner i begynnelsen av semesteret for å finne ut hvilke emner du ønsker å ta. Gå noen uker på språkskole før semesterstart om ditt nivå i spansk ikke er så bra. Skaff deg en språktandem (en person du lærer norsk/engelsk og han/hun lærer deg spansk).

Undervisningsformer

Hvert emne en tar på Faculdad de Políticas y sociología er verdt 6 studiepoeng. Alle forelesninger og pensum er på spansk. Det varierer fra foreleser til foreleser om de bruker powerpoint, video og/eller andre tekniske hjelpemidler. Det er obligatorisk å komme på forelesninger. Det forventes at studentene er muntlig delaktige i forelesningene. Det er sjeldent at universitet organiserer seminargrupper. Sluttvurderingen i emnene avhenger som regel av slutteksamen/deleksamener/hjemmeeksamener, muntlig aktivitet i timene, innleveringer, presentasjoner og oppmøte i forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Fakultetet tilbyr et bredt spekter av emner som er noe mer spesialiserte enn emner kan ta ved universitetene i Norge. Dette kan eksempelvis være emner som konsumsosiologi, risiko- og helsesosiologi, mediesosiologi etc. Pensum er som regel kompendier og artikler, ikke så ofte bøker. Pensumet kjøpes ved de ulike fakultetene.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte: Fokus på å bruke sosiologisk teori for å belyse og diskutere sosiale fenomener. Språk: En blir nødt til å praktisere spansk for å forstå og for å formidle både skriftlig og muntlig. En har god kommunikasjon med professorene og i den forbindelse må en praktisere å bruke høflig "De"-form. Det tas hensyn til at utvekslingsstudenter ikke skriver og snakker grammatisk korrekt.

Universitetsområdet og byen

Det er mange utvekslingsstudenter i Granada, spesielt fra Latin-Amerika, California, Tyskland, Italia og Frankrike. Det er ikke så mange studenter fra de Skandinaviske landene. Granada har et nokså lite sentrum og det er gå-avstander mellom sentrum og universitetsområdet. De ulike fakultetene er spredt rundt i byen. Granada ligger to timer med buss fra Málaga som ofte har billige flybilletter til Norge.

Bustad

Å leie bolig i Granada er billig. En kan leie et rom i et fint og moderne kollektiv i sentrum til rundt 200 euro i måneden. Strøm, internett og varmtvann kommer i tillegg. Det anbefales på det sterkeste å bo med spanjoler og/eller med studenter fra andre land enn Skandinavia.

Sosialt miljø

Spanjoler er kjent for sin åpenhet og dette kan bekreftes. De er ofte nysgjerrige på deg og starter ofte en samtale. De er veldig inkluderende. Det finnes dessverre ikke så mange studentorganisasjoner, så en god måte å komme inn i et spansk miljø er å bo med spanjoler.

Bildecollage
Foto/ill.:
© Universidad de Granada

Informasjon