Hjem

Utdanning

erasmus+

Universidad de Granada og Institutt for informasjons- og medievitenskap (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByGranada
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på informasjonsvitskap (bachelor og master), IKT, nye medier og kognitiv vitskap har prioritet.

Deretter studentar på Institutt for informatikk. Avtalen er også open for andre UiB-studentar.

Når i studiet kan eg reise

3. - 6. semester på bachelor, men det er best å reise i 5. og/eller 6. semester. Nye medier må reise i 5. semester. Dersom du reiser ut på master, må du dra i haustsemesteret.

Språk

Undervisningsspråk er spansk.

Kva emne kan eg ta

Vi tilrår at studentane tek frie studiepoeng blant emna ved E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación:
http://www.ugr.es/pages/centros/escuelas/ets_ingenierias_informatica_telecomunicacion

Dersom du tar frie studiepoeng, må dei ikkje overlappe med emne du har tatt eller planlegg å ta ved UiB.

Dersom du drar ut på master, må du ta mastergradsemne.

Sjå også
http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/pages/estudios

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Granada vart grunnlagt av Papa Bull i 1531 og er i dag blant dei største universiteta i Spania, med om lag 65 000 studentar. Universitetet har eit breitt fagtilbod, og satsar mellom anna på internasjonalisering, samt områda bio- og helsefag, IKT, geovitskap, og kulturarvforsking. I tillegg til fem campusområde i sjølve Granada, har universitetet òg to campusar på eit anna kontinent, nær Ceuta og Melilla i Nord-Afrika.

Granada har om lag 250 000 innbyggarar og ligg i Andalusia, sør i Spania. Han er òg kjent under kallenamnet Solbyen, grunna det varme og solrike klimaet. Forutan flott natur og lågt kostnadsnivå kan byen skilte med ei rekke storslåtte bygningar og kulturminne. Mange av desse står att som minne etter lengre periodar med arabisk styre opp gjennom historia.

Bustad

Universitetet har eigne studentbustader i nærleiken av campus og ei bustadteneste for internasjonale studentar som formidlar alt frå hybelrom i bustadblokker til delte leilegheiter med andre studentar, eller innkvartering hos vertsfamiliar. Det kan vere vanskeleg å ordne med bustad frå Noreg, så det kan vere ein fordel å ordne seg mellombels losji for dei første par dagane i Granada.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni/juli.

Studentrapportar

2014

Høst 2013 og vår 2014 - BA sosiologi

Høst 2013 og vår 2014 - BA sosiologi

12.08.2013 - 20.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Bo med spanjoler i kollektiv med én eller flere spanjoler. Det er et stort utleiemarked, så finn bolig når du har ankommet byen. Studer jevnlig og møt opp på forelesninger for å bestå eksamener. Dra på forelesninger i ulike emner i begynnelsen av semesteret for å finne ut hvilke emner du ønsker å ta. Gå noen uker på språkskole før semesterstart om ditt nivå i spansk ikke er så bra. Skaff deg en språktandem (en person du lærer norsk/engelsk og han/hun lærer deg spansk).

Undervisningsformer

Hvert emne en tar på Faculdad de Políticas y sociología er verdt 6 studiepoeng. Alle forelesninger og pensum er på spansk. Det varierer fra foreleser til foreleser om de bruker powerpoint, video og/eller andre tekniske hjelpemidler. Det er obligatorisk å komme på forelesninger. Det forventes at studentene er muntlig delaktige i forelesningene. Det er sjeldent at universitet organiserer seminargrupper. Sluttvurderingen i emnene avhenger som regel av slutteksamen/deleksamener/hjemmeeksamener, muntlig aktivitet i timene, innleveringer, presentasjoner og oppmøte i forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Fakultetet tilbyr et bredt spekter av emner som er noe mer spesialiserte enn emner kan ta ved universitetene i Norge. Dette kan eksempelvis være emner som konsumsosiologi, risiko- og helsesosiologi, mediesosiologi etc. Pensum er som regel kompendier og artikler, ikke så ofte bøker. Pensumet kjøpes ved de ulike fakultetene.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte: Fokus på å bruke sosiologisk teori for å belyse og diskutere sosiale fenomener. Språk: En blir nødt til å praktisere spansk for å forstå og for å formidle både skriftlig og muntlig. En har god kommunikasjon med professorene og i den forbindelse må en praktisere å bruke høflig "De"-form. Det tas hensyn til at utvekslingsstudenter ikke skriver og snakker grammatisk korrekt.

Universitetsområdet og byen

Det er mange utvekslingsstudenter i Granada, spesielt fra Latin-Amerika, California, Tyskland, Italia og Frankrike. Det er ikke så mange studenter fra de Skandinaviske landene. Granada har et nokså lite sentrum og det er gå-avstander mellom sentrum og universitetsområdet. De ulike fakultetene er spredt rundt i byen. Granada ligger to timer med buss fra Málaga som ofte har billige flybilletter til Norge.

Bustad

Å leie bolig i Granada er billig. En kan leie et rom i et fint og moderne kollektiv i sentrum til rundt 200 euro i måneden. Strøm, internett og varmtvann kommer i tillegg. Det anbefales på det sterkeste å bo med spanjoler og/eller med studenter fra andre land enn Skandinavia.

Sosialt miljø

Spanjoler er kjent for sin åpenhet og dette kan bekreftes. De er ofte nysgjerrige på deg og starter ofte en samtale. De er veldig inkluderende. Det finnes dessverre ikke så mange studentorganisasjoner, så en god måte å komme inn i et spansk miljø er å bo med spanjoler.

Bildecollage
Foto:
© Universidad de Granada

Informasjon