Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad Autónoma de Madrid og Matematisk institutt (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByMadrid
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen er open for bachelorstudentar. Studentar ved Matematisk institutt og lektorstudentar med matematikk som fag blir prioritert dersom det er fleire søkarar enn plassar.

Studentar skal ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Det er normalt eit krav om minst C i gjennomsnittskarakter.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar ved Matematisk institutt: Det er mogleg å reise ut 4.,5. eller 6. semester. Studentar skal ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Lektorstudentar: Ta kontakt med studierettleiaren din for informasjon og råd om utveksling. Vanlegvis vil det passe best å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Det er mogleg å reise ut både haust og vår.

Språk

Undervisningsspråket er spansk. Dersom du ikkje har nok spanskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise, sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad Autónoma de Madrid går også under kortnamnet «la Autónoma». Universitetet blei grunnlagt i 1968 og har i dag rundt 38 000 studentar fordelte på sju fakultet. Universitetet skil seg ut med eit sterkt engasjement for miljø- og sosialpolitiske tiltak, og har mellom anna eit eige Ecocampus-kontor som skal sikre at universitetet si drift er så energieffektiv og klimanøytral som råd. Universitetet har i dag tre campusar. Det største er Cantoblanco Campus, som ligg 15 kilmometer nord for Madrid. Området er over 2 200 kvm stort og rommar mykje grøntareal. Cantoblanco var i si tid planlagt å vere ein sjølvforsynt universitetsby.

Madrid er hovudstad og den største byen i Spania, med eit folketal på nærare 6,5 millionar i storbyområdet. Byen ligg midt i landet, og utgjer eit viktig knutepunkt for handel og kultur. Opp gjennom tidene har Madrid hatt mykje innvandring frå andre spansktalande land i Latin-Amerika og Afrika.

Bustad

Som internasjonal student kan du enten leige rom på ein av universitetet sine studentheimar på Cantoblanco campus, i eit tilsvarande studentheim i Madrid sentrum, leige bustad privat eller hos som gjest hos ein spansk vertsfamilie.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni/juli.

Studentrapportar

2018

Haust 2018 - PRPSYK

Haust 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale alle som skal studere i Spania å lære så mye spansk som mulig FØR man drar til Spania. Det vil gi et mye bedre utbytte av utvekslingsoppholdet, både faglig og sosialt. Mitt heiteste tips til forberedelser er derfor å lære seg så mye spansk som mulig før man starter utvekslingsoppholdet sitt. Her er en liste over ting jeg har gjort som jeg føler har hjulpet meg mye med spansken min:
1. Se serier med spansk tale og/eller spansk tekst (det er mye spanske serier på Netflix)
2. Bruke lett tilgjengelige, gode og ofte gratis ressurser på internett som f.eks. spanishdict.com og duolingo. Erasmus tilbyr også et eget opplegg for språklæring hvor man får tilgang til nyttige videoer og man kan få undervisning av lærere angående temaer relatert til disse videoene.
3. Et nyttig verktøy for å repetisjon av innlært vokabular er flashcards. AnkiApp er en god og gratis applikasjon hvor man kan lage flashcards.
4. Benytte seg av Lånekassens språkstipend hvor man får støtte til 4 ukers språkskole dersom man er tatt opp til undervisning på et tredje språk.
5. Bygge rutiner hvor man øver litt spansk hver dag.

Undervisningsformer

Undervisningen i seg selv ved Universidad Autónoma de Madrid (UAM) var på mange måter ganske lik den jeg var vant til fra før av fra Universitetet i Bergen (UiB), med foreleser som foreleser med forelesningsslides om dagens tema og studenter som stiller spørsmål. Det var kanskje en noe mer interaktiv undervisningsform ved UAM ved at terskelen for å stille spørsmål var lavere og mer aktiv deltakelse fra studentene enn det jeg var vant til fra før av.

Jeg opplevde at noen av fagene ved UAM hadde et mer praktisk fokus enn fagene jeg har hatt ved UiB. Eksempelvis var det i to av fagene mine veldig sterkt fokus på hvordan man spesifikt bør går fram når man skal designe, gjennomføre og evaluere intervensjonsprogrammer, og vi måtte selv designe intervensjonsprogrammer. Jeg forstår at hvorvidt fagene ved UAM oppleves som mer praktiske/hands-on eller ikke avhenger av utdanningen man tar og hvor man er i studieløpet, men i mitt tilfelle så merket i hvert fall jeg denne forskjelen

Evalueringsformen var også noe annerledes enn det jeg var vant til. Ved UAM var de vanligste evalueringsformene multiple choice eller true-false fraser. Ved UiB har jeg gjort mest langsvarsoppgaver. I to av fagene jeg tok var det ingen avsluttende eksamen, men innleveringer og prosjekter underveis i semesteret som til sammen dannet grunnlaget for den avsluttende karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var veldig bredt med mange forskjellige temaer å velge mellom. De aller fleste fagene var på 6 studiepoeng og jeg tok 5 fag, altså 30 studiepoeng til sammen. I mitt tilfelle hadde jeg ikke mulighet til å velge fritt hvilke fag jeg ville ta fordi fagene mine måtte godkjennes av emneansvarlige ved UiB for å få innpass i graden min, men likevel opplevde jeg emnetilbudet som bredt og et tilbud som inneholdt litt av alt.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var mye høyere mot slutten av oppholdet ettersom spansken min utviklet seg under oppholdet. I starten var det litt strevsomt å følge undervisningen og det er en del ting jeg ikke fikk med meg og ikke forstod. Forelesningsnotatene til professoren var nyttige å gjennomgå for å oppklare, samtidig som medstudentene mine også var villige til å hjelpe meg dersom jeg hadde noen spørsmål. Alle professorene mine var også veldig forståelsesfulle med tanke på at spansk ikke var morsmålet mitt og tok det i betraktning. Jeg fikk nok en del «goodwill».

Universitetsområdet og byen

UAM ligger cirka 12 kilometer nord for sentrum i Madrid. Campus på UAM er veldig stort og grønt med masse trær og fine parker. Tilhørende fakultetet mitt var det blant annet en minibank, en god og billig kantine og et bibliotek. På «Plaza Mayor», som er kjernen av campus, er det noen butikker, et apotek og en større kantine.

Byen Madrid i seg selv er en utrolig levende by. Madrid er veldig stort med mye folk og mye turisme. Dersom dagen starter med forelesning kl. 09.00 bør man være forberedt på å måtte gå i kø til nærmeste stasjon og ta et stappfullt tog til universitetet. Det er veldig mye som skjer, hele tiden, som konserter, språkutvekslinger, arrangementer og fester og turer organisert for Erasmus-studenter. Som Erasmus-student i Madrid kommer man ikke til å gå tom for ting å gjøre.

Bustad

Jeg bodde i området Las Cortes, omtrent 7 minutters gange unna Sol. Jeg var veldig fornøyd med leiligheten og lokalisasjonen. Jeg delte leilighet med 7 andre Erasmus studenter. Jeg fant leiligheten gjennom uniplaces.com og månedsleien var på €480 i måneden, uten inkludert strøm og vann. Leiligheten min var håndtert av byrået helpmadrid.com som var veldig profesjonelle og hjelpsomme om noe skulle oppstå i leiligheten. Man kan nok få en billigere månedsleie enn jeg fikk, men fordelen med å bo der jeg bodde er at jeg hadde byrået helpmadrid som var veldig hjelpsomme og ordnet forskjellige problemstillinger som oppstod i leiligheten. Dermed betaler man nok litt ekstra for å være støttet av et slikt byrå. En annen nettside hvor man kan finne bosted er idealista.com.
Det er også mulig å finne bosted på campus, men dette vet jeg ikke så mye om. Personlig var jeg veldig fornøyd med å bo i sentrum fordi da var jeg veldig tett på alt som skjedde i sentrum, samtidig som togturen til Universidad Autónoma bare var på 20 minutter.

Sosialt miljø

Jeg opplevde spanjolene som veldig åpne, imøtekommende, forståelsesfulle og tålmodige i møte med en utvekslingsstudent som meg uten flytende spansk. Jeg ble kjent med flere spanjoler jeg tok fag med. Jeg spilte også basketball på universitetslaget, noe som var veldig gøy og en god arena for å bli kjent med folk. Jeg var også mye med de jeg delte leilighet med.

2016

Vår 2016 - MA i psykologi

Vår 2016 - MA i psykologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale alle som drar på utveksling til Spania å inneha forhåndskunnskap med det spanske språket på skriftlig såvel som muntlig nivå. Jeg vet at enkelte lærere kan legge til rette for eksamensbesvarelser på engelsk, men dette gjelder langt fra alle.

Undervisningsformer

I forhold til hva vi er vant med i Norge, er det ved Universidad Autonoma de Madrid mye mer undervisning (3 timer pr. fag pr. uke) og obligatoriske innleveringer. Disse innleveringene blir tatt med i betraktning som en del av den endelige karakteren. Slik jeg ser det legger de også mer vekt gruppearbeid enn det vi gjør i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Det psykologiske fakultet ved UAM tilbyr et bredt spekter av fag innen forskjellige områder. Blant valgfagene finner man alt fra fag som fokuserer på alt fra seksualitet og vold i interpersonlige relasjoner til mer klinisk rettede fag. Det finnes ogsa alternativer i forhold til arbeids og organiasjonspsykologi. Se kurskatalogen for en fullstendig liste.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregår på spansk, og engelsknivået i Spania er ikke på det nivået vi er vant med i Norge. Spanjolene snakker også raskere enn maskingæver og det er derfor å anbefale at man innehar en viss forhånskunnskap for å få et faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Madrid er en fantastisk by. Madrileñerne kalles gjerne for kattene, fordi de er våkne hele natten. Byen har det meste bortsett fra nærhet til havet. God mat og drikke, kulturtilbud og bydeler med sjarm. Kollektivtilbudet i form av metro og lokaltog er veldig bra og er man under 26 år beløper et månedskort seg til 20 Euro. Universitetet ligger ca 20 minutter med tog fra Sol, midtpunktet for alle veier i Spania. Universitetesområdet bærer preg av å være "amerikansk" i den fortstand at det er en stor campus med forskjellige fakulteter spredd utover i mer eller mindre like bygninger.

Bustad

Det er mange aktører på leiemarkedet som henvender seg direkte til utvekslingsstudenter , men disse rommene er gjerne dyrere enn de trenger å være. Universitetet tilbyr også boliger i nærheten av campus, men vil anbefale alle å bo i byen, da togforbindelsen til universitetet er veldig god. Anbefaler alle som er på boligjakt å sjekke ut www.idealista.com for rimeligere boliger.

Sosialt miljø

Spanjolene er sosiale vesen som liker å snakke. Jeg opplevde personlig å bli tatt veldig godt i mot og har fått venner fra Spania så vel som andre land. Jeg vil si det er en fordel hvis man tør å åpne seg og vegrer seg for å snakke spansk, dette setter de pris på. Mulig jeg går for langt når jeg sier vi har en ting eller to å lære når det kommer til sosialt liv her hjemme, men spanjolene vet å kose seg og setter pris på å slå av en prat. Venneløs vil du ikke være.

2015

Høst 2015 - BAPS-AOP

Høst 2015 - BAPS-AOP

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg brukte svært lite tid på å forberede meg til oppholdet, men jobbet litt med spanskkurset jeg fikk tilsendt av erasmus+ på nett. Hadde språkkurs i august i Madrid, og var veldig fornøyd med dette. Høstsemesteret varer til 20. januar, viktig å huske på. Anbefaler å bo i sentrum, ikke ved campus.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var forskjellig fra fag til fag; forelesninger, gruppearbeid, innleveringer, fremføringer. Noe som var annerledes fra undervisningen her i Bergen var at foreleserne var mye mer opptatt av en interaktiv undervisningsform og jobbet for at studentene skulle delta med spørsmål og innspill.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var variert og bredt, mange interessante emner.

Fagleg utbyte og språk

De første månedene var det faglige utbyttet begrenset, ettersom jeg fortsatt sleit litt med å forstå det som ble sagt i forelesningene. Jeg føler derimot jeg har lært masse, og fagene var veldig interessante. Hva gjelder språkkunnskap har spansken min forbedret seg betydelig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger 20 minutter med tog utenfor sentrum. Universitetsområdet er relativt fint, med kafeer, kantiner, bokbutikk og bank på campus. Byen er en fantastisk by med alt av muligheter.

Bustad

Jeg valgte å bo i sentrum, heller en residensiaen på campus. Jeg fikk anbefalt dette av den spanske studenten som var min ”buddy”. Jeg var veldig fornøyd med dette, da det var enklere å skulle dra til og fra skolen og bo i sentrum, enn å måtte dra til og fra sentrum helt fra campus.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var svært godt. UAM har et stort erasmus-nettverk som tar i mot alle de nye studentene, og arrangerer welcome-week, arrangementer i løpet av semesteret og ulike utflukter. Samtidig blir det hva man gjør det til.

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 01.02.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg dro til Madrid ca. en måned før undervisningen startet. Jeg gikk på intensivt spanskkurs i fire uker på en skole som heter AIL Madrid. Jeg var veldig fornøyd med undervisningen der, men jeg har inntrykk av at det er mange andre gode språkskoler i Madrid. All undervisning er på spansk, så jo mer spansk man kan før man drar ned, jo bedre!

Undervisningsformer

Undervisningen er både praktisk og teoretisk. Den teoretiske undervisningen er delt i forelseninger og seminarer. Seminarene skal i prisippet være praktisk rettet, engasjere stundentene og tilrettelegge for diskusjon, men i praksis syntes jeg stort sett at den eneste forskjellen mellom forelesninger og seminarer var at det ofte var obligatorisk oppmøte på seminarene. Den praktiske undervisningen er et roteringssystem hvor gruppen man tilhører er 2-3 uker på en avdeling, fra ni til ett hver dag. Hva man gjør varierer fra avdeling til avdeling, det f.eks. være å gå visitt, ta opp journal eller observere på poliklinikk. På slutten av perioden på avdelingen er det en praktisk/muntlig evaluering, og man må i tillegg levere inn en slags "loggbok".

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok emner tilsvarende øre-nese-halssykdommer, nevrologi og medisink genetikk. Fagene går eneten på høst- eller vårsemesteret, så det kan være vanskelig å finne akkurat den kombinasjonen av fag som man trenger.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige nivået var godt, selv om kvalitet på forelesninger og klinikk/praktisk undervisning varierte fra foreleser til foreleser og fra fag til fag. All undervisning (og eksamen) er på spansk. Universitetet i Madrid tilbyr spanskkurs for utvekslingsstudenter, men dette er ikke mulig å delta på for medisinstudenter da kurset går på formiddagen og det er langt å reise til kurset.

Universitetsområdet og byen

Universidad Autónoma de Madrid har en stor campus hvor de fleste fakultetene, utenom medisinsk fakultet, ligger. Denne campusen ligger ca 30 minutter med tog ut av byen. Som Erasmus-student må man ut til denne campusen for å registrere seg når man kommer og når man drar. Det er også her språkkurset som tilbys til Erasmus-studenter foregår. Undervisningen for medisinstudenter fra 4. til 6. året foregår på fire forskjellige sykehus, tre av sykehusene ligger i byen (man må ta metro fra sentrum) og det siste ligger et stykke ut av byen. Jeg hadde undervisning på Hospital Universitario de la Paz, ca 20 minutter med metro fra sentrum. Timeplan og tema for forelesningene er identisk for de fire sykehusene.

Bustad

Jeg hadde ikke noe sted å bo da jeg kom til Madrid og bodde på hostell mens jeg lette etter et rom i et kollektiv. På www.idealista.es legges det ut mange annonser om ledige rom i kollektiv og små leiligheter, så det er et lurt sted å starte letingen. Det var ganske vanskelig å finne et rom for kun fem måneder, men jeg fant til slutt et jeg ble veldig fornøyd med. Jeg bodde i området Malasaña, et trivelig strøk med mange kafeer og barer og et livlig studentområde. Madrid er en stor by, så det er lurt å tenke på transport til sykehuset hvor man skal ha undervisning når man velger hvor i byen man vil bo.

Sosialt miljø

På kullet mitt var vi ca. 70 stykker. Det var 12 andre Erasmus-studenter, alle var fra Italia. De spanske på kullet var hyggelige, hjelpsomme og det var lett å prate med de i pausene. Det var imidlertid vanskelig å bli gode venner med de og å være med de på fritiden, men jo bedre man er i spansk, jo lettere er det. Jeg ble godt kjent med mange av italienerne og et par av spanjolene på kullet. Utenom universitetet ble jeg kjent med både spanjoler og andre utlendinger.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universidad Autónoma de Madrid

Informasjon