Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad Autónoma de Madrid og Matematisk institutt (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByMadrid
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen er open for bachelorstudentar. Studentar ved Matematisk institutt og lektorstudentar med matematikk som fag blir prioritert dersom det er fleire søkarar enn plassar.

Studentar skal ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Det er normalt eit krav om minst C i gjennomsnittskarakter.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar ved Matematisk institutt: Det er mogleg å reise ut 4.,5. eller 6. semester. Studentar skal ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Lektorstudentar: Ta kontakt med studierettleiaren din for informasjon og råd om utveksling. Vanlegvis vil det passe best å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Det er mogleg å reise ut både haust og vår.

Språk

Undervisningsspråket er spansk. Dersom du ikkje har nok spanskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise, sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad Autónoma de Madrid går også under kortnamnet «la Autónoma». Universitetet blei grunnlagt i 1968 og har i dag rundt 38 000 studentar fordelte på sju fakultet. Universitetet skil seg ut med eit sterkt engasjement for miljø- og sosialpolitiske tiltak, og har mellom anna eit eige Ecocampus-kontor som skal sikre at universitetet si drift er så energieffektiv og klimanøytral som råd. Universitetet har i dag tre campusar. Det største er Cantoblanco Campus, som ligg 15 kilmometer nord for Madrid. Området er over 2 200 kvm stort og rommar mykje grøntareal. Cantoblanco var i si tid planlagt å vere ein sjølvforsynt universitetsby.

Madrid er hovudstad og den største byen i Spania, med eit folketal på nærare 6,5 millionar i storbyområdet. Byen ligg midt i landet, og utgjer eit viktig knutepunkt for handel og kultur. Opp gjennom tidene har Madrid hatt mykje innvandring frå andre spansktalande land i Latin-Amerika og Afrika.

Bustad

Som internasjonal student kan du enten leige rom på ein av universitetet sine studentheimar på Cantoblanco campus, i eit tilsvarande studentheim i Madrid sentrum, leige bustad privat eller hos som gjest hos ein spansk vertsfamilie.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni/juli.

Studentrapportar

2023

Høst 2022 / Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2022 / Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

15.08.2022 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

All undervisning, praksis, muntlige eksamener og eksamener er på spansk. Det viktigste for å trives med studiet og sosialt er å kunne språket best mulig. I tillegg er det lurt å bli kjent med spanske studenter som man studerer for å trives timene, i praksis og for å kunne få hjelp med hva som er pensum og obligatoriske krav. Er disse to tingene boks er mye løst.

Undervisningsformer

09-12: "Rotaciones".
I hvert fag er det utplassering, og dette gjennomføres på morgenen. Lengden på utplassering, arbeidsoppgaver, obligatoriske krav og vurdering av praksis avhenger av faget. Det er lurt å snakke med de spanske studentene i gruppen din for å ha oversikt over hva som må gjøres for å få godkjent praksis i de ulike fagene.

12-15: Undervisning på sykehuset
Muntlig undervisning i de ulike fagene gjennomføres mellom 12-15.

Torchos, handouts, manualer, MIR:
I alle fagene finnes de "torchos", sammendrag av hvert fag som studenter har laget. De fleste spanske studentene bruker disse som pensum til eksamen. I enkelte fag gir professorene ut undervisningen til elevene, i andre fag ikke. De spanske studentene baserer på undervisningene i varierende grad, da de kan være forskjellige fra sykehus til sykehus. Grunnen til dette er at eksamensutformingen i de ulike fagene er delegert ulike sykehus, og det er ikke gitt at forelesningene du har samsvarer pensum til eksamen. Det er mulig å finne ut hvilke sykehus som har ansvar for eksamene du har på skolens sider, og de fleste spanske studentene har kontroll på dette. Basert på dette er det mulig å mulig å få tak i de dokumentene som er mest eksamensrelevant. Utover dette finnes det "manualer" som er forberedelser til den avsluttende nasjonale eksamen, MIR. Disse små fagbøkene er både konsise og godt strukturerte, og kan være nyttige i lesingen. I tillegg er det mulig å få tak i spørsmål fra MIR. Dette kan være litt krevende, men de spanske studentene vil kunne hjelpe deg med dette.

Vurdering av emnetilbodet

På UAM i Madrid er det ulike fag på høsten og våren. Som utvekslingsstudent kan man plukke fag litt som vil, og jeg har opplevd at administrasjonen på mitt sykehus, Fundación Jiménez Díaz, har vært vært veldig løsningsorientert ift. dette. Jeg har blant annet byttet datoer for utplassering etter mine ønsker.
Hvert fag har sin egen praksis, undervisning, eksamen og vurdering. Derfor er kvaliteten og vanskelighetsgraden på emnene svært avhengig av de som er sjefene i faget. Generelt sett er emnetilbudet bra, men kanskje enda mer detaljert og teoriorientert enn det, det er i Norge.

Eksamen:
De skriftlige eksamene kan være vanskelige. De fleste eksamene er basert MCQ, og det er som regel medregnet 1 min pr spm. I de fleste fag får ikke utvekslingsstudenter utvidet tid. I enkelte fag er det åpne spørsmål, og hvordan disse er utformet avhenger av faget. På UAM er det generelt trekk for gale svar (-0.33), og stågrensen er vanligvis 50%. I Norge, hvor stågrensen ofte er på rundt 60%, vil man trolig stå på en eksamen med 50 spm med 30 riktige og 20 feil. I Spania vil dette mest sannsynlig tilsvare stryk ettersom 20 feil tilsvarer trekk på 6.6, som gir en totalsum under 25 poeng, og under 50%. Det kan derfor være lurt å ikke svare på enkelte spørsmål for å unngå å få for mye trekk.

Universitetsområdet og byen

Madrid er en fantastisk by! Selv om det kanskje ikke er universitetsby er det en strålende storby. Den eneste ulempen med Madrid er at byen ikke har kystlinje, men ellers er byen helt topp!

Bustad

På UAM i Madrid er studenter fra 4.-6.-året utplassert på 4 ulike sykehus. 3 av disse er i sentrum, mens Puerta de Hierro er utenfor sentrum. Jeg vil uansett anbefale å bo i sentrum, og gjerne litt nord for sentrum (Malasana, Arguelles, Moncloa, Chamberi, Chueca).

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er litt hva man gjør det til selv. Den norske og spanske universisetskulturen er veldig ulik. Grunnen til dette er at de fleste spanske studentene bor hjemme, og de som ikke gjør det er avhengig av penger fra foreldrene sine. Dette fører til at de spanske studentene er mye mindre selvstendige enn hva de norske studentene er, og mange av studentene har allerede dannet sine vennegjenger på studiet. I tillegg er UAM blant de vanskeligste medisinstudiene å komme inn på i Spania, og veldig mange av de spanske studentene studerer veldig mye og nedprioriterer et sosialt liv for å oppnå gode resultater. Videre er mange av utvekslingsstudentene på skolen italienere, og disse vil i utgangspunktet søke seg sammen pga. av språket. Derfor kan det i starten være krevende å bli kjent med nye mennesker i klassen og på skolen. Likevel har jeg trivdes veldig godt sosialt, både med spanske studenter og ulike utvekslingsstudenter. Jeg har følt meg heldig, og ofra første dag har medstudentene min tatt meg i mot med åpne armer. De har hjulpet meg mye med både språket og fagene, i tillegg til å være gode venner utenfor skolen. For å bli godt kjente med mine medstudenter har jeg prøvd å være mye på skolen, og videre forsøkt å invitere og bli invitert til sosiale sammenkomster. Jeg tror det er essensielt for å trives.

Vår 2023 - Bachelor i kunstig intelligens

Vår 2023 - Bachelor i kunstig intelligens

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å lære masse spansk før du kommer hit og selvfølgelig ta en måneds spanskkurs før du begynner på skolen her. Det kommer alltid til nytte, spesielt hvis du skal ta noe fag på spansk. For å lære spansk før jeg kom brukte jeg kursene på spanishdict.com/appen og så på filmer på spansk. Det hjalp veldig. Også anbefaler jeg å se nøye på hvilke fag de tilbyr for avtalen du velger. Hvis jeg hadde lest litt nøyere om mine fag før jeg valgte denne avtalen hadde jeg nok valgt en annen.

Undervisningsformer

Det er noen fag som krever oppmøte og andre ikke.

Vurdering av emnetilbodet

Det er veldig få fag å velge i innenfor informatikk. Jeg søkte på all de mulige 7 fagene og fikk 5 av de(30stp), dermed var det som om jeg ikke valgte fag selv engang. Jeg endte opp med å tape veldig mye tid og penger dette semesteret på grunn av fagene som jeg ikke fikk bestått.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde fire fag på spansk og ett på engelsk. Jeg endte opp med å måtte droppe tre av fem fag fordi det er andreårs fag som baserer seg på at du er trygg på fagene fra første året som jeg ikke har tatt i Norge fra før. Det var for eksempel forventet at man var trygg på programmeringsfaget C i alle fagene jeg droppet. Jeg hadde ingen erfaring med C og dermed ble det helt umulig å skulle bruke det språket til å gjøre kompliserte oppgaver som var på spansk.

Universitetsområdet og byen

Jeg anbefaler å bo midt i byen. Jeg har bodd i Sol selv og det har vært fantastisk. Skolen er en time unna med tog og metro fra sentrum, men etter desember 2023 skal de forhåpentligvis være ferdig med togbanebygging(?) og da skal det ta 20-30 minutter med tog fra sol. Campus er veldig stort, så det tar 10 minutter å gå fra togstoppet og til ingeniør fakultetet(infomatikk) hvis det er det du tilhører.

Bustad

Jeg fant et fint kollektiv i sentrum som kostet meg 850 euro(rundt 10 000kr) per måned men jeg vet at mange klarer å finne billigere. Jeg anbefaler STERKT å velge å bo i kollektiv. Jeg har bodd med 6 andre utvekslingstudenter og de har blitt mine beste venner under oppholdet. Det er ganske vanlig å ha vaskehjelp i kollektiv inkludert i leien.

Sosialt miljø

Jeg fikk noen få venner fra skolen men mine nærmeste venner ble de jeg bodde med.

2021

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Lurt å begynne å se etter bolig i god tid. Idealista er hovedplattformen, man kan også finne billige rom gjennom Erasmus-grupper på facebook.

Ta språkkurs i 1 mnd før semesterstart! Denne måneden kan man bruke til å utforske byen, eventuelt reise rundt til andre byer, og bli kjent med andre folk enn de du møter på universitetet. Anbefaler LAE power intensive.

Benytt muligheten til å lære spansk! Det åpner så mange dører for bekjentskaper og spontanitet som tillater at man kan bli en del av kulturen på en helt annen måte.

Undervisningsformer

Fysisk, klasserom

Ofte ettermiddagsskole, avhengig av hvilke fag man velger

Vurdering av emnetilbodet

Fagtilbudet var variert med andre fag enn ved UiB. Jeg hadde frie studiepoeng og derfor større valgfrihet (men merk at halvparten av studiepoengene må tas innen psykologi dersom dette er fakultetet man utveksler gjennom!). Jeg hadde for eksempel seksualitet og sinnsfilosofi. De tilbyr noen fag på engelsk, avhengig av semesteret. Anbefaler å velge så mange som mulig "optativas" (valgfag) da disse er mindre omfattende (færre timer i uka:)

Fagleg utbyte og språk

Etter å ha språkkurs i 1 mnd før semesterstart var spansken god nok til at man for det meste klarte å henge med, og få godt faglig utbytte av timene. Undervisningsformen er ganske annerledes enn i Norge - det er mer "VGS"-preg, med lekser og oppgaver som man må gjøre ila semesteret for å samle opp nok karakterpoeng for å bestå faget. Dette kan være litt slitsomt, men denne kontinuerlige vurderingsformen betydde at jeg bare hadde 2 eksamener (i 2 av totalt 5 fag) på slutten av semesteret (avtalte m. lærer at de ble avholdt i desember.)

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger ca 20 min utenfor sentrum m tog (fra Sol/Atocha). Stort og grønt campus, der studentene pleier å sitte i gresset og lese eller sosialisere.

Madrid som by er fantastisk! En perfekt blanding av sjarmerende trange gater og kulturelle strøk (f eks La Latina), og storby-følelse med impulser og mennesker fra hele verden! Her er mulighet til å utforske alt fra vintage-sjapper og kule barer i Malasana, til restauranter fra Afrika og India i Lavapiés, til byens eget pride-strøk i Chueca.

Bustad

Bo i sentrum sånn at du får med deg byen. Sentrum kan bety alt fra Chamberi til Atocha og La Latina, Malasana og rundt Retiro.

Leiepriser varierer ut ifra om du leier et rom eller en leilighet, og hvilket strøk du bor i.

Sosialt miljø

Erasmus arrangerte veldig ofte events til gode priser, mye av dette på steder i sentrum. De hadde noen slike tilbud hver uke, og ellers ble det arrangert turer rundt omkring i Spania og Madrid med jevne mellomrom (av og til av Erasmus, men også gjennom andre som delte det i Whats-App chattene for Erasmus/universitetet). Det er lett å bli kjent med andre Erasmus-studenter, og ellers er folk generelt mye mer åpne og imøtekommende enn i Norge (spesielt om man spansk!).

2020

Haust 2019 - Medisinstudiet (MED9)

Haust 2019 - Medisinstudiet (MED9)

09.09.2019 - 15.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å øve spansk før du reiser ned. Det kan være vanskelig å prioritere i en travel hverdag, men du får igjen for det. Gode tips: språkkurs, duolingo, språktandem i regi av UiB, spanske TV-serier, podcaster etc - finn noe du liker. En gang etter at UiB har nominert deg til en plass på UAM, får du tilsendt en guide fra UAM om søknadsprosessen. Les den godt, der står viktige datoer for søknaden og hva du må legge ved, i tillegg for datoer for oppmøte og innskrivelse på universitetet. En ting som er viktig å være forberedt på er at medisinstudentene ved UAM fra fjerdeåret og opp er fordelt på 4 ulike sykehus hvor de har (tilnærmet) all undervisning. Tre av sykehusene ligger i Madrid og det siste et godt stykke utenfor i en egen forstadskommune. Du sender din prioriterte liste over sykehusene i juni/juli og får svar i juli. Derfor er det lurt å vente med å finne fast bosted til du vet hvor du havner. Ettersom ingen av utvekslingsstudentene ønsker seg sykehuset utenfor byen, kan du godt havne der selv om du har satt det på sisteplass - det gjorde jeg. Da gjelder det å bosette seg så nærme busslinjen som mulig. Det er også greit å være oppmerksom på at det er koordinator på sykehuset som setter opp praksisen din, det vil si at du mest sannsynlig må forsøke å legge den selv første skoledag (mens du sannsynligvis allerede skulle vært i praksis). Det kan være utfordrende kabal å legge da alle MED7- og MED8-fagene har 1-4 ukers praksis og praksisgruppene har et begrenset antall plasser til utvekslingselever. Jeg ville derfor forsøkt å få kontaktinfo til koordinator på sykehuset (via ORI på facultad de medicina) for å få avklart praksisen på forhånd. En annen utvekslingselev hadde fått til dette.

Undervisningsformer

Det går i tradisjonelle forelesninger og praksis. Timeplanen er lik på alle sykehusene ved UAM og har et ganske fast oppsett med 1t forelesning først, deretter 3t praksis og til slutt 2t forelesning. Hvordan dagene dine vil se ut vil imidlertid variere litt siden du vil ta fag med ulike årskull. Om du har planer om å ta MED7 og MED8-fag vil alle fagene inkludere noen uker med obligatorisk praksis (3t midt på dagen, som nevnt). De fleste fagene har også noen seminarer, som ofte er obligatoriske å delta på. Disse er også for hele kullet/klassen og kan være som vanlige forelesninger eller mer case-baserte. Når det kommer til pensum, så bruker de fleste kompendier laget av tidligere studenter. Disse finnes på en felles drive som er lurt å få tilgang til. I noen fag får studenter også legge ut slides fra forelesninger der, så lenge læreren gir tilgang og tillatelse til det.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg vurderer emnetilbudet som godt. Greien med Madrid er jo at noen av våre MED7 fag går på høsten der, andre på våren og det samme med MED8-fagene. Man må derfor velge å ta MED7 over ett år iblandet andre fag eller en miks av MED7 og MED8. Jeg gikk for det siste, men ble kun ett semester.

Fagleg utbyte og språk

Du lærer både språk og medisin ved å reise på utveksling, UAM er intet unntak. I starten er nok det faglige utbyttet noe redusert da det er lett å bli lost in translation i forelesning, men mot slutten forstår man det meste i forelesning. Praksisen er generelt mer passiv og observerende enn den er hjemme, i alle fall om man sammenligner med MED8-praksisen. Det kan være en fordel i begynnelsen når språket er skralt, men ser på det som ulempe om jeg skulle blitt et helt år. Praksisen var likevel verdifull, da jeg i tillegg til å få et innsyn i det spanske helsevesenet, som oftest ble veldig godt tatt i mot. Legene var både flinke til og opptatte av å forklare oss studenter.

Universitetsområdet og byen

UAM sitt hovedcampus Cantoblanco ligger en 20 minutters togtur utenfor sentrum. Her ligger alle fakulteter bortsett fra medisinsk fakultet. Du trenger kun å reise til Cantoblanco for å skrive deg inn ved studiestart og skrive deg ut ved oppholdets slutt. Her har de også et treningssenter, studentidrett og tilbyr språkkurs for utvekslingsstudenter på dagtid underveis i semesteret. Om du får benyttet deg av noe av dette avhenger nok av hvor du bor/hvilket sykehus du får og hvor full timeplan du har (tar du MED7+MED8 er språkkurset å utelukke). Medisinsk fakultet ligger noe nærmere sentrum, hit skal du også for å skrive deg inn og for å ha valgfag (MED8-faget plastisk kirurgi for eksempel). Det ligger rett ved siden av et av de 4 sykehusene til UAM, La Paz. En fordel med å ønske seg sykehuset La Paz er at du vil ha kort vei til valgfag og fakultetets fasiliteter(som bibliotek med wifi) i det daglige. Fra mitt sykehus i Majadahonda tok det 1,5t med buss og bane for å reise til fakultetet for å ha valgfag, mens det fra HUFJD og La Princesa tar kortere tid. Generelt om byen: Hadde aldri vært i Madrid før og ble positivt overrasket! Det er en flott by, som både har fordelene til en storby og de sjarmerende små gatene man finner i hvilken som helst annen spansk by. Kollektivtransporten i byen er god, og det er lurt å skaffe seg transportkort tidlig før alle studenter ankommer byen og kortkontorene blir fullbooket. I tillegg er Madrid sentralt plassert i landet og et godt utgangspunkt for tog- og bussturer til mange andre spanske byer.

Bustad

Jeg fant et kollektiv via idealista, men det finnes flere tilsvarende sider. Det er dyrt å leie i Madrid, belag deg på norske priser, om ikke dyrere (PS: Heldigvis er det meste annet billigere, så i sum går det veldig fint). UAM har noen studentboliger, men disse er veldig dyre og mest sannsynlig ikke gunstige mtp hvor du skal ha undervisning. Det kan være lurt å bo et midlertidig sted (feks airbnb, spotahome eller noe språkskolen kan tilby) mens du tar språkkurs og bruke denne tiden til å lete etter bolig. Bor du i Spania over lengre tid skal du i teorien søke om spansk identifikasjonsnummer for utlendinger (NIE), men i praksis skjer det ikke noe om du ikke skaffer deg det. Du kan i de fleste tilfeller bruke pass og passnummeret ditt i stedet.

Sosialt miljø

De aller fleste spanske medisinstudentene du møter er både snille og hjelpsomme. De leser mye, spesielt 5. årsstudentene som er på sitt siste år før praksisår. Snittet er også yngre enn hjemme da de er ferdig ett år tidligere på VGS, cirka ingen tar friår og veldig mange bor hjemme. Men det er mange utvekslingselever i Madrid og ESN har mange arrangementer, så du finner både folk å være med og ting å gjøre om du tar litt insj. På sykehuset mitt var vi totalt 9 utvekslingselever, 5 fra Italia, 2 fra Tyskland og meg. Vi hadde ulike timeplaner og ingen felles velkomst, så vi traff ikke på hverandre så fort og så ofte, men det var veldig hyggelig at vi var flere likevel. Et tips for å møte flere utvekslingsstudenter (også medisinere) ved UAM er å ta språkkurset de tilbyr 2 uker før studiestart. Jeg tok 4 uker ved en privat språkskole, ettersom jeg ikke fikk svar fra Lånekassen om det var OK å dele opp ukene mellom universitetets kurs og et privat. Det private var også bra, men du møter naturlig nok flere studenter på universitetet sitt.

2018

Haust 2018 - PRPSYK

Haust 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale alle som skal studere i Spania å lære så mye spansk som mulig FØR man drar til Spania. Det vil gi et mye bedre utbytte av utvekslingsoppholdet, både faglig og sosialt. Mitt heiteste tips til forberedelser er derfor å lære seg så mye spansk som mulig før man starter utvekslingsoppholdet sitt. Her er en liste over ting jeg har gjort som jeg føler har hjulpet meg mye med spansken min:
1. Se serier med spansk tale og/eller spansk tekst (det er mye spanske serier på Netflix)
2. Bruke lett tilgjengelige, gode og ofte gratis ressurser på internett som f.eks. spanishdict.com og duolingo. Erasmus tilbyr også et eget opplegg for språklæring hvor man får tilgang til nyttige videoer og man kan få undervisning av lærere angående temaer relatert til disse videoene.
3. Et nyttig verktøy for å repetisjon av innlært vokabular er flashcards. AnkiApp er en god og gratis applikasjon hvor man kan lage flashcards.
4. Benytte seg av Lånekassens språkstipend hvor man får støtte til 4 ukers språkskole dersom man er tatt opp til undervisning på et tredje språk.
5. Bygge rutiner hvor man øver litt spansk hver dag.

Undervisningsformer

Undervisningen i seg selv ved Universidad Autónoma de Madrid (UAM) var på mange måter ganske lik den jeg var vant til fra før av fra Universitetet i Bergen (UiB), med foreleser som foreleser med forelesningsslides om dagens tema og studenter som stiller spørsmål. Det var kanskje en noe mer interaktiv undervisningsform ved UAM ved at terskelen for å stille spørsmål var lavere og mer aktiv deltakelse fra studentene enn det jeg var vant til fra før av.

Jeg opplevde at noen av fagene ved UAM hadde et mer praktisk fokus enn fagene jeg har hatt ved UiB. Eksempelvis var det i to av fagene mine veldig sterkt fokus på hvordan man spesifikt bør går fram når man skal designe, gjennomføre og evaluere intervensjonsprogrammer, og vi måtte selv designe intervensjonsprogrammer. Jeg forstår at hvorvidt fagene ved UAM oppleves som mer praktiske/hands-on eller ikke avhenger av utdanningen man tar og hvor man er i studieløpet, men i mitt tilfelle så merket i hvert fall jeg denne forskjelen

Evalueringsformen var også noe annerledes enn det jeg var vant til. Ved UAM var de vanligste evalueringsformene multiple choice eller true-false fraser. Ved UiB har jeg gjort mest langsvarsoppgaver. I to av fagene jeg tok var det ingen avsluttende eksamen, men innleveringer og prosjekter underveis i semesteret som til sammen dannet grunnlaget for den avsluttende karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var veldig bredt med mange forskjellige temaer å velge mellom. De aller fleste fagene var på 6 studiepoeng og jeg tok 5 fag, altså 30 studiepoeng til sammen. I mitt tilfelle hadde jeg ikke mulighet til å velge fritt hvilke fag jeg ville ta fordi fagene mine måtte godkjennes av emneansvarlige ved UiB for å få innpass i graden min, men likevel opplevde jeg emnetilbudet som bredt og et tilbud som inneholdt litt av alt.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var mye høyere mot slutten av oppholdet ettersom spansken min utviklet seg under oppholdet. I starten var det litt strevsomt å følge undervisningen og det er en del ting jeg ikke fikk med meg og ikke forstod. Forelesningsnotatene til professoren var nyttige å gjennomgå for å oppklare, samtidig som medstudentene mine også var villige til å hjelpe meg dersom jeg hadde noen spørsmål. Alle professorene mine var også veldig forståelsesfulle med tanke på at spansk ikke var morsmålet mitt og tok det i betraktning. Jeg fikk nok en del «goodwill».

Universitetsområdet og byen

UAM ligger cirka 12 kilometer nord for sentrum i Madrid. Campus på UAM er veldig stort og grønt med masse trær og fine parker. Tilhørende fakultetet mitt var det blant annet en minibank, en god og billig kantine og et bibliotek. På «Plaza Mayor», som er kjernen av campus, er det noen butikker, et apotek og en større kantine.

Byen Madrid i seg selv er en utrolig levende by. Madrid er veldig stort med mye folk og mye turisme. Dersom dagen starter med forelesning kl. 09.00 bør man være forberedt på å måtte gå i kø til nærmeste stasjon og ta et stappfullt tog til universitetet. Det er veldig mye som skjer, hele tiden, som konserter, språkutvekslinger, arrangementer og fester og turer organisert for Erasmus-studenter. Som Erasmus-student i Madrid kommer man ikke til å gå tom for ting å gjøre.

Bustad

Jeg bodde i området Las Cortes, omtrent 7 minutters gange unna Sol. Jeg var veldig fornøyd med leiligheten og lokalisasjonen. Jeg delte leilighet med 7 andre Erasmus studenter. Jeg fant leiligheten gjennom uniplaces.com og månedsleien var på €480 i måneden, uten inkludert strøm og vann. Leiligheten min var håndtert av byrået helpmadrid.com som var veldig profesjonelle og hjelpsomme om noe skulle oppstå i leiligheten. Man kan nok få en billigere månedsleie enn jeg fikk, men fordelen med å bo der jeg bodde er at jeg hadde byrået helpmadrid som var veldig hjelpsomme og ordnet forskjellige problemstillinger som oppstod i leiligheten. Dermed betaler man nok litt ekstra for å være støttet av et slikt byrå. En annen nettside hvor man kan finne bosted er idealista.com.
Det er også mulig å finne bosted på campus, men dette vet jeg ikke så mye om. Personlig var jeg veldig fornøyd med å bo i sentrum fordi da var jeg veldig tett på alt som skjedde i sentrum, samtidig som togturen til Universidad Autónoma bare var på 20 minutter.

Sosialt miljø

Jeg opplevde spanjolene som veldig åpne, imøtekommende, forståelsesfulle og tålmodige i møte med en utvekslingsstudent som meg uten flytende spansk. Jeg ble kjent med flere spanjoler jeg tok fag med. Jeg spilte også basketball på universitetslaget, noe som var veldig gøy og en god arena for å bli kjent med folk. Jeg var også mye med de jeg delte leilighet med.

2016

Vår 2016 - MA i psykologi

Vår 2016 - MA i psykologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale alle som drar på utveksling til Spania å inneha forhåndskunnskap med det spanske språket på skriftlig såvel som muntlig nivå. Jeg vet at enkelte lærere kan legge til rette for eksamensbesvarelser på engelsk, men dette gjelder langt fra alle.

Undervisningsformer

I forhold til hva vi er vant med i Norge, er det ved Universidad Autonoma de Madrid mye mer undervisning (3 timer pr. fag pr. uke) og obligatoriske innleveringer. Disse innleveringene blir tatt med i betraktning som en del av den endelige karakteren. Slik jeg ser det legger de også mer vekt gruppearbeid enn det vi gjør i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Det psykologiske fakultet ved UAM tilbyr et bredt spekter av fag innen forskjellige områder. Blant valgfagene finner man alt fra fag som fokuserer på alt fra seksualitet og vold i interpersonlige relasjoner til mer klinisk rettede fag. Det finnes ogsa alternativer i forhold til arbeids og organiasjonspsykologi. Se kurskatalogen for en fullstendig liste.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregår på spansk, og engelsknivået i Spania er ikke på det nivået vi er vant med i Norge. Spanjolene snakker også raskere enn maskingæver og det er derfor å anbefale at man innehar en viss forhånskunnskap for å få et faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Madrid er en fantastisk by. Madrileñerne kalles gjerne for kattene, fordi de er våkne hele natten. Byen har det meste bortsett fra nærhet til havet. God mat og drikke, kulturtilbud og bydeler med sjarm. Kollektivtilbudet i form av metro og lokaltog er veldig bra og er man under 26 år beløper et månedskort seg til 20 Euro. Universitetet ligger ca 20 minutter med tog fra Sol, midtpunktet for alle veier i Spania. Universitetesområdet bærer preg av å være "amerikansk" i den fortstand at det er en stor campus med forskjellige fakulteter spredd utover i mer eller mindre like bygninger.

Bustad

Det er mange aktører på leiemarkedet som henvender seg direkte til utvekslingsstudenter , men disse rommene er gjerne dyrere enn de trenger å være. Universitetet tilbyr også boliger i nærheten av campus, men vil anbefale alle å bo i byen, da togforbindelsen til universitetet er veldig god. Anbefaler alle som er på boligjakt å sjekke ut www.idealista.com for rimeligere boliger.

Sosialt miljø

Spanjolene er sosiale vesen som liker å snakke. Jeg opplevde personlig å bli tatt veldig godt i mot og har fått venner fra Spania så vel som andre land. Jeg vil si det er en fordel hvis man tør å åpne seg og vegrer seg for å snakke spansk, dette setter de pris på. Mulig jeg går for langt når jeg sier vi har en ting eller to å lære når det kommer til sosialt liv her hjemme, men spanjolene vet å kose seg og setter pris på å slå av en prat. Venneløs vil du ikke være.

2015

Høst 2015 - BAPS-AOP

Høst 2015 - BAPS-AOP

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg brukte svært lite tid på å forberede meg til oppholdet, men jobbet litt med spanskkurset jeg fikk tilsendt av erasmus+ på nett. Hadde språkkurs i august i Madrid, og var veldig fornøyd med dette. Høstsemesteret varer til 20. januar, viktig å huske på. Anbefaler å bo i sentrum, ikke ved campus.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var forskjellig fra fag til fag; forelesninger, gruppearbeid, innleveringer, fremføringer. Noe som var annerledes fra undervisningen her i Bergen var at foreleserne var mye mer opptatt av en interaktiv undervisningsform og jobbet for at studentene skulle delta med spørsmål og innspill.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var variert og bredt, mange interessante emner.

Fagleg utbyte og språk

De første månedene var det faglige utbyttet begrenset, ettersom jeg fortsatt sleit litt med å forstå det som ble sagt i forelesningene. Jeg føler derimot jeg har lært masse, og fagene var veldig interessante. Hva gjelder språkkunnskap har spansken min forbedret seg betydelig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger 20 minutter med tog utenfor sentrum. Universitetsområdet er relativt fint, med kafeer, kantiner, bokbutikk og bank på campus. Byen er en fantastisk by med alt av muligheter.

Bustad

Jeg valgte å bo i sentrum, heller en residensiaen på campus. Jeg fikk anbefalt dette av den spanske studenten som var min ”buddy”. Jeg var veldig fornøyd med dette, da det var enklere å skulle dra til og fra skolen og bo i sentrum, enn å måtte dra til og fra sentrum helt fra campus.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var svært godt. UAM har et stort erasmus-nettverk som tar i mot alle de nye studentene, og arrangerer welcome-week, arrangementer i løpet av semesteret og ulike utflukter. Samtidig blir det hva man gjør det til.

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 01.02.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg dro til Madrid ca. en måned før undervisningen startet. Jeg gikk på intensivt spanskkurs i fire uker på en skole som heter AIL Madrid. Jeg var veldig fornøyd med undervisningen der, men jeg har inntrykk av at det er mange andre gode språkskoler i Madrid. All undervisning er på spansk, så jo mer spansk man kan før man drar ned, jo bedre!

Undervisningsformer

Undervisningen er både praktisk og teoretisk. Den teoretiske undervisningen er delt i forelseninger og seminarer. Seminarene skal i prisippet være praktisk rettet, engasjere stundentene og tilrettelegge for diskusjon, men i praksis syntes jeg stort sett at den eneste forskjellen mellom forelesninger og seminarer var at det ofte var obligatorisk oppmøte på seminarene. Den praktiske undervisningen er et roteringssystem hvor gruppen man tilhører er 2-3 uker på en avdeling, fra ni til ett hver dag. Hva man gjør varierer fra avdeling til avdeling, det f.eks. være å gå visitt, ta opp journal eller observere på poliklinikk. På slutten av perioden på avdelingen er det en praktisk/muntlig evaluering, og man må i tillegg levere inn en slags "loggbok".

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok emner tilsvarende øre-nese-halssykdommer, nevrologi og medisink genetikk. Fagene går eneten på høst- eller vårsemesteret, så det kan være vanskelig å finne akkurat den kombinasjonen av fag som man trenger.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige nivået var godt, selv om kvalitet på forelesninger og klinikk/praktisk undervisning varierte fra foreleser til foreleser og fra fag til fag. All undervisning (og eksamen) er på spansk. Universitetet i Madrid tilbyr spanskkurs for utvekslingsstudenter, men dette er ikke mulig å delta på for medisinstudenter da kurset går på formiddagen og det er langt å reise til kurset.

Universitetsområdet og byen

Universidad Autónoma de Madrid har en stor campus hvor de fleste fakultetene, utenom medisinsk fakultet, ligger. Denne campusen ligger ca 30 minutter med tog ut av byen. Som Erasmus-student må man ut til denne campusen for å registrere seg når man kommer og når man drar. Det er også her språkkurset som tilbys til Erasmus-studenter foregår. Undervisningen for medisinstudenter fra 4. til 6. året foregår på fire forskjellige sykehus, tre av sykehusene ligger i byen (man må ta metro fra sentrum) og det siste ligger et stykke ut av byen. Jeg hadde undervisning på Hospital Universitario de la Paz, ca 20 minutter med metro fra sentrum. Timeplan og tema for forelesningene er identisk for de fire sykehusene.

Bustad

Jeg hadde ikke noe sted å bo da jeg kom til Madrid og bodde på hostell mens jeg lette etter et rom i et kollektiv. På www.idealista.es legges det ut mange annonser om ledige rom i kollektiv og små leiligheter, så det er et lurt sted å starte letingen. Det var ganske vanskelig å finne et rom for kun fem måneder, men jeg fant til slutt et jeg ble veldig fornøyd med. Jeg bodde i området Malasaña, et trivelig strøk med mange kafeer og barer og et livlig studentområde. Madrid er en stor by, så det er lurt å tenke på transport til sykehuset hvor man skal ha undervisning når man velger hvor i byen man vil bo.

Sosialt miljø

På kullet mitt var vi ca. 70 stykker. Det var 12 andre Erasmus-studenter, alle var fra Italia. De spanske på kullet var hyggelige, hjelpsomme og det var lett å prate med de i pausene. Det var imidlertid vanskelig å bli gode venner med de og å være med de på fritiden, men jo bedre man er i spansk, jo lettere er det. Jeg ble godt kjent med mange av italienerne og et par av spanjolene på kullet. Utenom universitetet ble jeg kjent med både spanjoler og andre utlendinger.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universidad Autónoma de Madrid

Informasjon