Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad de Murcia og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByMurcia
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår.

I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er spansk, men universitetet tilbyr òg ein del emne på engelsk. Studentar som ønskjer å reise på denne avtalen må vere forberedt på å óg ta emne på spansk for å oppnå full semesterbelastning. Gode språkkunnskapar i spansk er derfor anbefalt.

Universitetet tilbyr språkkurs i spansk for internasjonale studentar.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Dersom du utveksler i to semester, eller berre i vårsemesteret, kan du òg skrive ei oppgåve som kan godskrivast som masteroppgåva i mastergraden i rettsvitskap. Dette er vanlegvis ikkje mogleg ved utveksling innan Erasmusprogrammet, så høvet til å skriva oppgåve ved Universidad de Murcia er ganske unikt.

Dersom ein skal skrive oppgåve som kan tilsvare masteroppgåva, gjer ein det ved å velje «proyecto de fin de grado" ("end of degree project"). Denne kan skrivast enten på spansk eller på engelsk. Samtidig må du og ta andre emne for at arbeidsbelastninga for semesteret som heilskap skal bli 30 studiepoeng.

Emna som vert underviste på engelsk finn du informasjon om her. Merk at førsteårsemne normalt ikkje kan godkjennast. I tillegg kan du velje spanskspråklege emne frå "grado en derecho".

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Experience the University of Murcia

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Murcia er eit breiddeuniversitet med om lag 35 000 studentar. Universitetet har fem campusar. Espinardo er den største, tre kilometer utanfor sentrumskjernen. Her har dei fleste fakulteta sine bygningar. I tillegg finst ein campus for helsefag ved El Palmar, eit idrettsfakultet i San Janvier og La Merced campus i sentrum, der hovudbiblioteket, kunstfag og rettsvitskap held til.

Murcia er ein historisk by med 450 000 innbyggarar som ligg i regionen med same namn, søraust i Spania. Byen er blant anna kjent for eit komfortabelt klima, fruktdyrking og mange festivalar og kulturarrangement gjennom året.

Bustad

Universitet har ei bustadteneste for internasjonale studentar. Du kan velje mellom å bu saman med andre studentar, leige for deg sjølv eller bu heime hos ein spansk vertsfamilie. Det finst òg private studentbustadar i regionen, og ei ordning for bustaddeling mellom eldre og studentar.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juli.

Informasjon