Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad de Murcia og Institutt for fremmedspråk (ERASMUS+ - Languages)

  • LandSpania
  • ByMurcia
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelorprogrammet i spansk språk og latinamerikastudium, og andre studentar som ønskjer å ta emne innanfor spansk språk, litteratur og kultur. Studentar skal ha avlagt minst 60 studiepoeng før avreise. Du må også ha gyldig studierett på eit bachelorprogram ved UiB i den perioden du er på utveksling.

Studentar på bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium vert prioriterte i fall det er fleire søkarar enn plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor i spansk språk og latinamerikastudium: best eigna for utveksling er dei siste fire semestra i studiet.

Studentar på andre program: sjekk med ditt studieprogram i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket er spansk.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Murcia er eit breiddeuniversitet med om lag 35 000 studentar. Universitetet har fem campusar. Espinardo er den største, tre kilometer utanfor sentrumskjernen. Her har dei fleste fakulteta sine bygningar. I tillegg finst ein campus for helsefag ved El Palmar, eit idrettsfakultet i San Janvier og La Merced campus i sentrum, der hovudbiblioteket, kunstfag og rettsvitskap held til.

Murcia er ein historisk by med 450 000 innbyggarar som ligg i regionen med same namn, søraust i Spania. Byen er blant anna kjent for eit komfortabelt klima, fruktdyrking og mange festivalar og kulturarrangement gjennom året.

Bustad

Universitet har ei bustadteneste for internasjonale studentar. Du kan velje mellom å bu saman med andre studentar, leige for deg sjølv eller bu heime hos ein spansk vertsfamilie. Det finst òg private studentbustadar i regionen, og ei ordning for bustaddeling mellom eldre og studentar.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juli.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universidad de Murcia

Informasjon