Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad de Santiago de Compostela og Det juridiske fakultet (ERASMUS+ - 3. (og 5.) studieår)

  • LandSpania
  • BySantiago de Compostela
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar på 3. studieår av masterstudiet i rettsvitskap.

Studieåra 2023/2024 og 2024/2025 kan avtalen også nyttast av studentar på siste studieår av masterstudiet i rettsvitskap (studentar på studieordninga av 2003).

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Språk

Undervisningsspråka er galisisk og spansk. Ved juridisk fakultet er det først og fremst spansk som blir nytta som undervisningsspråk, men i nokre emne kan undervisaren snakka gallisisk. Det er opp til kvar enkelt forelesar kva språk han eller ho vil nytta. Gode språkkunnskapar spansk er naudsynt, og det er også lurt å venne seg til å forstå gallisisk sidan dette er språket mange av dei lokale studentane nyttar.

Universitetet krev at Erasmus-studentar har forkunnskapar i spansk tilsvarande minst nivå B1 etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse.

Universitetet tilbyr språkkurs i galisisk og spansk for internasjonale studentar.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som valemne på 3. studieår (2021-studieordninga) eller spesialemne på siste studieår i masterprogrammet i rettsvitskap (2003-studieordninga).

Ei oversikt over juridiske emne finn du på universitetet sine nettsider.

Universidad de Santiago de Compostela nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Santiago de Compostela er eit offentleg breiddeuniversitet i den autonome regionen Galicía, nordvest i Spania. Universitetet var lenge underlagt den katolske kyrkja, men blei fristilt og tok over mange bygningar frå kyrkja omkring midten av 1500-talet. Universitetet har i dag meir enn 45 000 studentar og er fordelt på to campusar. Den eine ligg i Santiago de Compostela, den andre i nabobyen Lugo.

Santiago de Compostela har om lag 100 000 innbyggarar og er best kjent for å vere byen der apostelen Jakob er gravlagd. Både byen og den mykje brukte pilegrimsvegen hit står på UNESCO si verdsarvliste og tydinga av bynamnet er «St. Jakob i Stjernens Egn». Lugo ligg ti mil unna Santiago og har om lag 90 000 innbyggarar. Denne byen er kjent for den romerske muren som omkrinsar gamlebyen, som også er oppført på verdsarvlista.

Bustad

Universitetet administrerer i alt seks studentbustadkompleks som er opne for søknadar frå internasjonale studentar. Det er òg mogleg å leige bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2016

Haust 2016 BAMN Kjemi

Haust 2016 BAMN Kjemi

15.08.2016 - 15.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig lurt å begynne å sette seg inn i ting i god tid før avreise. Bestem deg for fag tidlig, og få de godkjent av både rådgiveren din ved UIB og USC så tidlig som mulig. Ankom SdC før skolestart slik at du får møtt veilederen din, snakket med professorene, funnet et sted å bo og blitt kjent med byen.

Undervisningsformer

Få timer per fag, men det er en del obligatoriske øvelser og seminarier.

Vurdering av emnetilbodet

USC er ikke det største universitetet i Spania, men hvis du ønsker å ta "generelle" fag, så har de gode fag innen biologi og kjemi. Legg merke til hvor mange poeng hvert fag teller, slik at du får en anelse om studiemengde.

Fagleg utbyte og språk

Det er vanskelig å studere her hvis en ikke kan noe spansk fra før. Språket kommer seg selvsagt, men for min del var mye av fagspråket utfordrende å ha på et annet språk enn norsk eller engelsk. Visse fag holdes også på galisisk, som er et helt annet språk igjen. Jeg syns det har vært vanskelig å få med seg det foreleserne sier under presentasjonene, men mange av de legger disse ut på nettet, noe som gjør det enkelt å studere (og oversette ting) på egenhånd. Som Erasmus-student er det ikke alltid at studier prioriteres, så det er lurt å gjøre det på enklest mulig måte.

Universitetsområdet og byen

Det er to campuser i Santiago. Campus Sur og Campus Norte. Begge ligger ca. 15 minutter fra sentrum. Hvis du studerer realfag vil du som meg studere på Campus Sur. Det er et hyggelig område i seg selv. Biologi-fakultetet har bra utstyr og fine rom til de ulike undervisningsformene.

Bustad

Santiago de Compostela er en flott by for et utvekslingsopphold. Her er det billig å bo, spise ute og reise ut fra for å oppleve andre deler av Spania eller Portugal. Jeg tviler på at jeg hadde reist like mye hvis jeg hadde endt opp i en større by. Galicia har en fantastisk natur med strender og fjell. Selv om Santiago de Compostela er kjent som "Spanias Bergen" er det ikke i nærheten av å være like kaldt og surt som hjemme. Anbefaler dog å komme hit tidlig, slik at en får med seg mest mulig av sommeren her. Den er fantastisk.

Sosialt miljø

Alle Erasmus-studenter som drar på utveksling er i samme båt; en er alene på et ukjent sted med ukjente folk, hvor folk mest sannsynlig snakker et annet språk enn ditt morsmål. Det fører til et sterkt samhold dere imellom. Jeg har bodd med flere lokale, som har tipset meg om kule steder og ting man bør se. Ellers er det bare å øve inn noen salsa-moves og danse til seg nye venner. Reggaeton er den store sjangeren.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Universidad de Santiago de Compostela

Informasjon