Hjem
Utdanning
erasmus+

Universitat de València og Institutt for økonomi (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByValencia
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Når i studiet kan eg reise

Studentane må ha fullført 60 studiepoeng før avreise. Studentar ved bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi vert råda til å dra på utveksling etter at dei har bestått 3. semester. Studentar ved profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi og bachelorprogrammet i politisk økonomi vert råda til å ta utvekslinga i 4. semester.

Språk

Undervisningsspråk er spansk/katalansk og engelsk. Universitetet tilbyr språkkurs innan spansk/katalansk.

Kva emne kan eg ta

Universitat de València har eit godt utval emne for studentar innan samfunnsøkonomi, på både spansk og engelsk. Universitetet er også høgt rangert innan finansfag, og studentar på samfunnsøkonomi-avtalen kan også ta desse.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitat de Valencia er eit offentleg breiddeuniversitet som blei grunnlagt i 1499. I tillegg til eit kjernetilbod innan dei klassiske universitetetsdisiplinane finst her òg spesialiserte forskningssentre innan område som kinesisk, ørkenspreiing og molekylærvitskap. Totalt har universitetet i dag rundt 65 000 studentar og fire campusar. Hovudcampusen Blasco Ibañez ligg i byen Valencia, medan dei tre andre ligg i forstadane Burjassot og Paterna.

Valencia er hovudstad i den autonome regionen Valencia og den tredje største byen i Spania. Storbyområdet kring Valencia har opp mot 2,3 millionar innbyggarar. Byen er mellom anna kjent som heimby for den verdskjende matretten paella og for folkefestivalen Las Fallas, som set eit tydeleg preg på heile mars månad kvart år.

Bustad

Universitetet har to eigne studentbustadkompleks i tillegg til ei rekke samarbeid med private bustadaktørar i Valencia og omegn. Det er også mogleg å finne bustad via universitetet sin nettbaserte bustadsdatabase.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juli.

Studentrapportar

2018

Lektorprogrammet i framandspråk, vår 2018

Lektorprogrammet i framandspråk, vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dette gjeld utveksling til EU-land: Ha alle dokument, pass, EU learning agreement og forhåndsgodkjenning av fag organisert i ei mappe før avreise. Ta òg med ein tom EU learning agreement slik at det er lett å foreta endringar dersom du opplever administrative kræsj eller ønsker å ta andre fag.
Eg var sjølv på utveksling til Universitàt de València i Spania. Ting vert gjort annleis der administrativt sett enn i Noreg.

Undervisningsformer

Undervisinga var utelukkande førelesing i større eller mindre klasserom. Visse fag hadde færre studentar og førelesinga vart lagt til mindre klasserom der det var rom for å ytra seg, koma med spørsmål osb.
Førelesarane kom konsekvent 10-20 minutt for seint til førelesingane.

Vurdering av emnetilbodet

Det var stort emnetilbod. Mange ulike fag, fordi det var basert på 6 studiepoeng, dvs ein bør ta 5 fag ila eitt semester. Emnetilbodet på språkfakultetet ved Universitetet var stort: Ein kunne boltra seg i sosiolingvistikk, litteratur, teater, latin, tysk, omsetjing, fonetikk osv.

Fagleg utbyte og språk

Eg hadde både lite og stort fagleg utbyte, avhengig av fag og førelesar. Eitt andreårsfag vart for tungt for meg, sjølv om eg kan ein del spansk. All undervisning og innleveringar føregjekk på spansk. Noko av førelesingane føregjekk òg på katalansk, og då var det tungt å fylgja med.

Universitetsområdet og byen

Langsmed ein svær bulevard med masse bil- og busstrafikk låg fakulteta. Det var liksom campus. Det var lett å finna fram der fordi alt låg langsmed denne gata, men det var bråkete og mange av bygga var gamle.
Det var litt lite oversynleg då det var vanskeleg å finna info om kor biblioteka og treningsanlegga låg. Det andre universitetet i byen, det politekniske, hadde skikkeleg campus med nye bygg og fine fasilitetar.
Byen var fin og lett å finna fram. Stort sett trygt. To store fotballag, Levante UD og Valencia CF, speler der, så mykje aktivitet knytt til desse laga. Sentrum var gamal. I sør var det mykje kommersiell aktivitet, medan i sentrum nord låg det kyrkjer, museum og gamle bygg. Gjennom byen rann ei elv som no er park. Det var ein måte å sleppa unna bråket og eksosen på. Ved hjelp av trikk, buss eller gange i 25 minutt kom ein til stranda. Der kunne ein bli brun og ta seg eit bad. F.o.m slutten av april var varmen heftig.

Bustad

Eg budde nært bulevarden i ein av mange store leiligheitsbygg i Valencia. Eg budde i eit strok der majoriteten var av romani-etnisitet og -kultur, så kveldane var fylte av spanskarabisk musikk, festar og smell. Det var stundom kjekt og stemningsfullt, men tidvis slitsamt.

Sosialt miljø

Eg vart kjende med mange ulike folk, sjølv om eg aktivt unngjekk erasmus-arrangementa. Eg kjende to kameratar i byen frå før av, som studerer til vanleg i Bergen òg. Eg vart også kjent med to andre nordmenn som var knytte til UiO.
Eg blei kjend med andre erasmus-studentar frå Frankrike og Storbritannia, men det var vanskeleg å bli venar med dei spanske, fordi det allereie hadde sine eigne "grupperingar" ved semesterstart. Me utvekslingsstudentar var og forblei "dei andre". Gjennom andre nordmenn som gjekk på det politekniske universitetet, vart eg kjent med lokale spanjolar. Desse var ein sprø gjeng som hadde eit høgt konsum av cannabis, festing og meiningar. Dei hang eg ofte saman med, og eg lærte ein del spansk av å vera med desse.

Eg har lært mykje daglegdags spansk som eg vil ta nytte av, sjølv om undervisninga og administrasjonen ved universitetet var svært dårleg.

2017

Vår 2017 BAHF SPLA

Vår 2017 BAHF SPLA

24.01.2017 - 07.07.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser anbefaler jeg å gå inn på denne siden for generell info og info om tidsfrister: http://www.uv.es/uvweb/college/en/international-relations/international-relations/erasmus-study-programme/incoming/general-information-1285846947811.html#students

For å vite timeplanen er denne siden veldig hjelpsom for de som skal studere humanistiske fag: http://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccion-comunicacion/es/estudios-grado/grados/oferta-grados/horarios-fechas-examen-1285848124709.html Her publiserer de et timetable med ulike fag (i spansk f.eks.) som de anbefaler utvekslingsstudenter å ta, og da kan du lettere koordinere timeplanen og finne passende fag ut ifra den. Legg merke til om fagene blir undervist på spansk eller valenciansk og om de går på riktig semester.

Ellers er det en stor fordel å kunne spansk, da tilnærmet ingen snakker engelsk.

Jeg reiste med kjæresten min, og vi meldte oss inn i alle slags mulige grupper på Facebook: Erasmus Valencia, Flats and apartments etc. Det er som regel billigere å leie hos privatpersoner i stedet for å gå gjennom et firma. Hvis du er alene kan du få et rom inkludert vann, strøm og internett til under 200 euro/mnd. Jeg ville ikke betalt mer enn 300 mnd om du ikke har vært på visning og er sikker. Vi leide en 60 kvm, 2-roms leilighet for 575 euro i mnd, alt inkludert, og var veldig fornøyde. Jeg tror vi kunne fått noe billigere hvis vi hadde begynt å lete flere mnd før studiestart, men vi bodde på hostell i en uke og gikk på visning før vi bestemte oss.

Et siste tips er å pakke varme klær! Vi kom i januar, og det var iskaldt, spesielt innendørs, da bygningene ikke er godt isolert, og det er veldig fuktig inne. Klesvasken tørker ikke f.eks. Vi overlevde på varmeflaske, ulltøy, boblejakker og en ovn (strømmen er veldig dyr i Spania - ofte har utleiere strøm inkludert opp til en viss sum, f.eks. 60 eur/mnd. Vi måtte betale 75 euro ekstra i februar siden vi brukte ovnen så ofte..).

Undervisningsformer

Klassene består som regel av 30-60 personer, og blir undervist i store auditorium. Egentlig er det obligatorisk tilstedeværelse, men dette kommer an på læreren. I noen timer må du signere hver gang, noen lærere sender listen rundt annenhver uke, mens andre igjen er ikke så nøye på det så lenge man leverer inn alt som skal leveres inn (ellers trekker de poeng fra karakteren).

Noen lærere begynner timen hel (f.eks. kl. 15), andre begynner kvart over, og noen vet man ikke helt, så man bør satse på å være der mellom hel og kvart over. Noen tar pause midt i, mens andre lærere har forelesning i ett.

De fagene jeg tok var veldig lærer-sentrert. Læreren snakker i to timer i strekk, og elevene må følge med for å notere mer eller mindre ordrett hva læreren sier. Dette gjaldt først og fremst litteraturfagene jeg tok, og der brukte de ikke PowerPoint. På eksamen blir det typisk lagt mer vekt på det læreren har sagt i timen, så det er viktig å gå på de aller fleste timene for få en idé om hva som er viktig å øve på til eksamen.

Lærerne kan og komme med viktig info i timene (som f.eks. innleveringsfrister, eksamensform og krav for innlevering) som ikke står på nettet eller som er forskjellig fra det som står på undervisningsplattformen. Om man ikke får det med seg er det lurt å sende mail og spørre før det er for sent! Lærerne er og veldig villige til å hjelpe om du kommer i kontortiden på tutorías.

Det er vanligst at alle oppgaver printes ut og leveres personlig. Selve printingen blir gjort ganske billig på fakultetet med minnepenn.

Når det gjelder pensum, er det svært sjelden at du egentlig trenger å kjøpe det. Noen lærere baserer undervisningen på sin egen lærebok, og da er det lurt å kjøpe denne. Andre går ut fra bøker som du lett kan få lånt på biblioteket eller som finnes på nettet. Ikke kjøp kompendier (dossier) og slikt før du har sjekket at de ikke er tilgjengelige på internett. Det kan du spare en del penger på. Jeg kjøpte alle kompendier, og fant senere ut at det var helt unødvendig. Ellers lånte jeg også bøker på biblioteket, og resten av pensumet (f.eks. teoripensum i litteraturfagene) var ikke så viktig å lese så lenge man var i timene og noterte ned det læreren sa. I alt hadde jeg fem fag, og kjøpte bare to små teoribøker til under 10 euro hver.

Eksamensformen er veldig annerledes enn i Norge, så jeg tenkte jeg kunne forklare det kjapt. De varer som regel i to eller tre timer. Det er ikke lov til å spise eller forlate klasserommet, men man kan spørre for å gå på toalettet. Det er en Primera convocatoria og en Segunda convocatoria. Den andre er for de som ikke møter på den første, enten fordi det krasjer i timeplanen, fordi de er syk, eller hvis de møter og stryker på eksamen. Man er helt fri til å velge å gå på den andre eksamensdatoen hvis man vil, men da har man bare en sjanse til å stå. Hvis du har to eksamener på samme tid, kan du også snakke med lærerne du har i fagene, for det er garantert flere som er i samme situasjon, og da kan de fikse en ekstra eksamensdato.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene på Facultad de filología er som regel på 6 ETC. Jeg følte likevel at det var som å ta 10- og 15-studiepoengsfag på UiB. Jeg skulle ha latinamerikansk litteratur, Lecturas hispanoamericanas contemporáneas og Literatura y modernidad en América Latina, men fant fort ut at sistnevnte, som var et fag for tredjeårsstudenter, ble alt for vanskelig både språklig og arbeidsmessig. Jeg skiftet til Lecturas contemporáneas españolas, noe som viste seg å være minst like krevende. Selv om Lecturas hispanoamericanas krever mye lesing og at man går på forelesning, var det overkommelig, og eksamen var mer eller mindre rettferdig (selv om det ble gitt ut to forskjellige eksamener ut ifra hvilken side av klasserommet man satt på!). Lecturas españolas er delt i to: narrativa og poesía. Narrativa var også overkommelig, mens den læreren jeg hadde i poesía strøk over halvparten av klassen på 60 elever. På eksamen fikk vi dikt av poeter som vi aldri hadde gått gjennom i timene, og jeg besto så vidt. I tillegg måtte man levere inn to oppgaver på 7-15 sider som til slutt ikke viste seg å telle så mye på karakteren. Jeg anbefaler altså ikke å ta dette faget med mindre man absolutt må.

Grammatikkfagene jeg tok var mye gøyere og mer praktisk. De hadde flere oppgaver som var frivillige for å høyne karakteren, og bare noen få obligatoriske. Jeg anbefaler de jeg tok: Español de América og Español coloquial. Begge disse fagene er tilrettelagt for utvekslingsstudenter (det kommer litt an på hvilket semester man tar dem). Undervisningen samsvarte dessuten veldig godt med hva vi fikk spørsmål om på eksamen.

Jeg tok også English Acquisition and Teaching English as a Second Language som frie studiepoeng. Det var et ok fag å ta, og læreren var strukturert og punktlig (til forskjell fra de andre lærerne).

Fagleg utbyte og språk

Å ha et godt nivå i spansk spiller en stor rolle når det kommer til motivasjon og evne til å følge med i timene og til å skrive en god eksamensbesvarelse. I begynnelsen fikk jeg ikke med meg så mye, men etter hvert klarte jeg å ta mer og mer detaljerte notater fra timene. Selv om jeg ikke fikk praktisert så mye spansk, kan jeg definitivt forstå mye mer nå enn før jeg reiste. Det er ikke nødvendig å lære seg valenciansk eller bruke det i stor grad, men siden det er ganske likt spansk er det mulig å forstå litt av skolemailene man får.

Hvor mye faglig utbytte man får kommer an på språknivået og ikke minst hva man skal gjøre videre. Jeg skal ikke fortsette med spansk, og derfor ble fag som Español coloquial litt kjipt å ta selv om det var ganske interessant. Jeg kommer nok ikke til å få bruk for å kunne analysere samtaler mellom valencianske ungdommer med mindre jeg bestemmer meg for å skrive master om akkurat det. Español de América var ganske gøy, men deler av stoffet var kjent fra før, og noen av timene ble brukt til å gå gjennom reggaeton-sanger eller å se på musikkvideoer. Alt ble forklart veldig langsomt slik at alle utvekslingsstudentene skulle få det med seg. Igjen, det kommer an på språknivået og veien videre.

Universitetsområdet og byen

Valencia er en vakker by som har alt. Strand, gamleby, Ciudad de artes y ciencias, nasjonalpark, shopping, hippie-strøk, vegetarisk mat, salsadansing, konserter, ulike markeder, en stor park som man kan trene i... Det er mye å se og å oppleve!

Selve campusen til Universitetet i Valencia er langt ifra så fint som på Universidad Politécnica f.eks., men hvis man går til nabofakultetet (Facultad de Filosofía), kan man sitte og studere i en veldig fin hage. Det er heller ikke langt til sentrum fra fakultetene på Blasco Ibáñez. Dessuten er det mange spisesteder og kafeer i nærheten hvor man kan sitte og studere eller spise lunsj.

Ellers er Ruzafa et kjempefint nabolag å vandre, spise eller bo i, men det er dessverre ganske langt fra alt mulig.

Bustad

Det beste er vel å bo rundt Blasco Ibáñez, ved metrostoppene Amistat, Aragón eller Alameda for eksempel. Vi bodde i Cabanyal som ligger helt i enden av Blasco Ibáñez, nede ved stranden og metrostoppet Maritim Serrería. Der er det billig å bo, men det tar ca. 35 minutter å gå til skolen. Jeg syklet dit på ca. 15 minutter på Valenbisi. Valenbisi er et sykkelkort som er veldig nyttig å ha. Det koster ca. 27 euro for et årskort (eller 13 eur for en uke), og da kan du bruke bysyklene i 30 min. Så om vil sykle, har det egentlig lite å si hvor man bor, siden det finnes sykkelstopp overalt.

En liten heads up om man velger Cabanyal: det er et beryktet nabolag og kjent for mye kriminalitet. Calle Mediterránea deler Cabanyal i to, og det er den nordlige delen som er shady, med tomme gater og forfalne hus. Vi bodde sør for denne gaten, hvor det er skoler, butikker og legesenter, og merket ikke til noe mistenkelig.

Sosialt miljø

Det er Erasmusfolk overalt, og mange utvekslingsorganisasjoner som arrangerer ulike turer og eventer. I begynnelsen vil du få tilbud om å bli med på Valenciansk introkurs, en tre dagers introduksjon til kulturen, byen og livet på universitetet. Jeg syntes det virket litt kjedelig etter den første dagen, men bestemte meg for å være med alle tre dagene. De jeg møtte der var de jeg ble værende med hele resten av semesteret. Bli med på så mye du kan i begynnelsen, både introkurs og arrangerte turer av ESN, for det er mye vanskeligere å bli kjent med folk etter de første ukene.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2016 - 31.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før en drar på utveksling er det en del papirer som må ordnes med UiB, det er derfor lurt å være med på møter o.l. for å få all nødvendig informasjon og vite frister som må holdes. I forhold til Universitetet i Valencia var det ikke veldig mye som måtte ordnes på forhånd, kun en registrering/oppmelding til deres universitet som gikk veldig raskt og greit.

Undervisningsformer

I spania hadde jeg 6 fag på spansk. Undervisningsformen på de spanske klassene er utelukkende type time med en professor som snakker. Professoren snakker i 1,5/2 timer, og studentene kan stille spørsmål underveis. Det er ikke alltid de har visuelle hjelpemidler, noe som kan gjøre det ganske avansert å følge med og få med seg alt om en ikke snakker flytende spansk.

Vurdering av emnetilbodet

Ved universitetet i Valencia tilbyr de mange emner. Fra min side var heller det negative at alle de valgfrie emnene deres var lagt til de samme tidspunktene, slik at man i realiteten ikke kunne velge så mange fra egen vilje. I Valencia må man selv konstruere en timeplan som passer med alle valgfagene, men da alle valgfagene var plassert nesten på de samme timene, kunne jeg til slutt nesten ikke velge. Av de 6 fagene jeg har nå, har jeg kanskje valgt 2 selv, og de resterende 4 fordi jeg ikke hadde annet valg i forhold til å få timeplanen til å gå opp.

Fagleg utbyte og språk

Med tanke på at jeg har tatt alle fagene på spansk, har nok ikke det faglige utbyttet vært optimalt. Jeg forstår absolutt ikke alt i timene, og har dermed hatt vanskeligheter med å lære. Men derimot den studeringen jeg gjør utenom timene har gitt meg større faglig utbytte. Da jeg kom til Valencia snakket jeg allerede ganske godt spansk, og har derfor aldri hatt problemer med å kommunisere. Men selv med et ganske høyt nivå i spansk, har det vært utfordrende å forstå juss på spansk, det er et helt annet språk. Særlig da læringsformen her er timer hvor professoren snakker uten stopp, er det ikke alltid lett å henge med. Den største faglige utfordringen er derfor for meg definitivt språket. For å få et godt faglig utbytte her må en derfor belage seg på å ta seg tid til å lese fagbøkene, og derfra lære språket til å forstå timene.

Universitetsområdet og byen

Valencia er en fantastisk by, som for min del har alt. Det er en nydelig park som går gjennom hele byen og som alltid har aktiviteter på gang. Stranden er en 10min sykkeltur unna, i tillegg er gamlebyen nydelig, og senteret fint. Valencia består av flere bydeler som alle har sin sjarm. Det er også et stort tilbud av kulturelle aktiviteter og idrett om en skulle ønske det.

Universitetsområdet er også veldig fint. Juridisk fakultet ligger tett ved andre fakulteter, og det er derfor alltid et yrende liv av studenter her. Kafeen er koselig og har god mat, klasserommene er samlet på ett sted slik at det er enkelt å bevege seg mellom timene, og fakultetet ligger nært sentrum, slik at det er enkelt å komme dit ved f.eks. sykkel.

Bustad

Det er enkelt å finne bosted i Valencia, på internett er det mange annonser, og når en først begynner å lete, finner en fort. Det er for det meste kollektiv med 3/4 andre, og dersom en ønsker å bo med studenter er dette også lett å finne. Prisene varierer veldig fra område i byen, men ligger fra rundt 1200kr. - 2500kr. for et rom i et kollektiv, alt etter hvilken standard en ønsker.

Sosialt miljø

På juridisk fakultet har jeg ikke sett så mye sosialt miljø utenfor klassene. Men det er mulig dersom man melder seg inn i en idrettsklubb e.l., at det vil endre seg. Det er ikke så vanlig at klassene seg imellom arrangerer noe sosialt, jeg var på én samling med én klasse av alle 6 klassene jeg har. Men utenom fakultetet og de omgangskretsene en finner, så er det sosiale miljøet høyt. Spania og Valencia er steder hvor folk er ute mesteparten av tiden, og det er alltid folk i barene og cafeene, det sosiale miljøet i byen er derfor helt topp.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

12.09.2016 - 27.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Når du reiser med Erasmus får du en fin punktliste fra fakultetet og ersamuskoordinatur som du kan følge. Foruten de man møter på universitet er det få som snakker noe særlig engelsk, så det er en fordel å lære seg litt spansk. Universitet tilbyr billige språkkurs.

Undervisningsformer

Undervisningsformen består av forelesninger, men med større krav til aktivitet. I timene stiller foreleserne spørsmål og legger opp til diskusjon. Det er vanlig at eksamen bare teller 70 %. Resten av karakteren består av aktivitet i timen, presentasjoner og prøver. Hvert fag har undervisning to ganger i uken (ikke obligatorisk).

Vurdering av emnetilbodet

Vi sjekket fagtilbudet på hjemmesidene til Universitat de Valencia før vi dro, da var det en rekke engelske fag. Pga endringer var få av disse fagene tilgjengelig på engelsk høsten 2016, videre var en del helårsfag og delvis fikk vi de ikke godkjent hos UiB fordi det viste seg å være førsteårsfag. Hvis du skal være sikker på å få 30 studiepoeng her bør du derfor snakke spansk. Når er det er sagt tok vi 15 sp i engelske fag her og resten hjemme, det fungerte fint. Det var hyggeligere å lese skatterett på stranda enn på Dragefjellet.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt godt språklig utbytte av undervisningen her, spesielt det å lære seg å diskutere/skrive juss på engelsk. Det faglige har vært bra. Av de professorene jeg hadde snakket 2 av 3 svært godt engelsk og siste gjorde seg aboslutt forstått. Jeg valgte International Commercial Law som svært spennende blant annet fordi vi hadde en veldig flink advokat som foreleser. I tillegg tok jeg Nationality and Immigration samt Constitutional Law. Det skal sies at studiepoengene ikke er særlig veiledende for arbeidsmengden, International Commercial Law var mye større enn Const. Law.

Universitetsområdet og byen

Valencia er en veldig fin by. Området rundt city of arts and sciences er helt enestående. Det er også lett å komme seg til Madrid, Barcelona, Alicante for ikke å snakke om Portugal, enten på egenhånd eller med de mange (og billige) erasmusturene som arrangeres. Det er en alltid masse som skjer, så det er nok å finne på. Det er en fin by å sykle siden det er flatt og passe avstander til det meste. Man kan skaffe seg bysykler (Valenbisi) for 30 euro eller kjøpe en brukt på Spanias svar på Finn.no som er Vibbo, Wallapop og Milanuncios.

Bustad

Vi trodde det skulle bli enkelt å finne bolig når vi kom ned hit i starten av September. Det var det ikke. Utleie skjer stort sett via små kontorer på gatehjørnene som man kan finne over hele byen, såkalte "imabiliarios" samt på diverse nettsider som fotocasa, idealista osv. Problemet er at nesten ingen vil leie ut kortere enn 6 mnd. Vi var sent ute og ville ha egen leilighet. Hvis du vil bo i kollektiv er det nok enklere å finne en plass å bo. Vi fikk ordnet oss en leilighet i Patacona, som er rett ved stranden og 10 min med sykkel fra universitet, litt utenfor selve byen. Det fungerte veldig fint. Det er også fint å bo på Blasco Ibáñez eller Benimaclet, hvor de fleste studentene bor. Man bør gjerne unngå å bo i La Malva Rosa.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra, jeg stortrivdes og kan absolutt anbefale et semester i Spania. Det er verdt å merke seg at det ikke er noen fadderuke. Men, tar man engelske fag havner man i klasse med mange erasmusstudenter, og alle er interesserte i å bli kjent med nye folk, så det var ikke noe problem. Vi har møtt masse spennende mennesker fra hele Europa. Valencia er en av byene med flest erasmusstudenter, så det er veldig mange sosiale arrangement. Anbefaler å sjekke ut Happy Erasmus Valencia, ESN Valencia, Erasmus Valencia og Erasmus VIP Valencia på Facebook.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

12.09.2016 - 27.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg flyttet ned til Valencia en uke før semesterstarten14 september. Studenter som bare skal studere i 4-5 mnd har vanskeligere for å få tak i leilighet. Dersom kan et praktisk råd være å sjekke ut bomulighetene på forhånd, og kanskje arrangere for visning tidlig. Vær veldig forsiktig med å ta noe usett, fordi noen annonser her er falske og standarden kan være ganske annerledes enn det virker som på bilder. Leilighetene som tilbys gjennom universitetet virker greie, men man får en mye bedre pris på det private markedet - se Fotocasa og ID som tilsvarer finn.no sitt uleiemarked. Skolen er behjelpelig med alt som må fikses av skoleting, og man må bare innstille seg på lange ventekøer og mange studenter dessverre. De beste bostedene for studenter er sør og vest for fakultetet: Blasco Ibanez og Benimaclet. Jeg bor øverst på stranda, og det tar ca 15 min å sykle til fakultetet og 30 min til sentrum.

Undervisningsformer

På skolen tilbys noen engelske fag, men det varierer hvilke fag som er tilgjengelig på høst/vår. Vi hadde meldt oss opp i 4 fag som viste seg å gå på vårhalvåret, noe som ikke var opplyst for oss. Det gikk derimot helt fint å bytte om, og vi endte opp med å ta totalt 3 fag på universitetet i Valencia, og 2 fag hjemme i Bergen for å få nok studiepoeng. Mye av undervisningen i Bergen er tilgjengelig på video, og professorene mine var veldig behjelpelig for å la meg ta fag i Bergen uten å møte opp der. Undervisningen i Valencia er som regel i klasser på 30-60 stk., og i noen klasser er det bare Erasmus-studenter mens i andre er det også spanske lokale studenter. Fagene er enkle, og det skal ikke være nødvendig å lese noe særlig pensum så lenge du møter opp og følger med i forelesninger. Med tre fag er det ca 10-12 timer undervisning i uka.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er smalt for en som ikke kan snakke spansk, som meg. Kan du spansk på høyt nivå vil du kunne velge mellom mange fag, men til gjengjeld tror jeg at det kreves mer av deg i fagene også. I tre fag har vi professorer som er svært gode i engelsk og lette å følge - disse er advokater i byen som underviser av faglig interesse ved siden av jobben sin. Både opplegget og innholdet i fagene er spennende og proft. De tre fagene jeg tar er: Nationality & Immigration, International Commercial Law og Constitutional Law II.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte kommer an på hvor mye innsats du legger i faget og hvilke fag som interesserer deg. Jeg ville ikke valgt å studere i Valencia utelukkende på bakgrunn av faglig utbytte og engelsk som språk - da er engelsktalende land bedre. Derimot tillater undervisningsomfanget på skolen at du har mye fritid. Jeg får fint tatt spanskkurs etter skoletid, og får derfor utbytte utover det faglige på universitetet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort ift Bergen, og med alle typer sportsarenaer og idretter. Byen er sjarmerende og en ordentlig storby. Det er lite turisme i Valencia, og de aller fleste foretrekker å snakke med deg på spansk. Store deler av lokale snakker ikke engelsk. Ved siden av at det er få store turistattraksjoner i byen, gjør det opplevelsen her autentisk spansk. Det er uendelig mange utflukter som tilbys gjennom både universitetet og profesjonelle aktører som gjør at det alltid er liv i byen. Valencia er en kystby, og stranden har vært brukt helt frem til midten av november til å slappe av, lese og spille volleyball. Jeg kan lett anbefale Valencia som utvekslingssted bare på grunn av byen og livet her.

Bustad

Bosted, se praktiske tips. Priser spriker mellom 180 euro i måneden for enkeltrom, til 375 euro for tomannsrom på resorthotell med tennisbane, treningsrom og basseng. På grunn av at vi slet med å få leid leilighet for bare 4 måneder endte vi opp på et slags resort/leilighetshotell som heter La Patacona. Hvis du synes det er ok å sykle hvis du skal steder, kan jeg varmt anbefale La Patacona. For de som er mer lystne på en skikkelig internasjonal opplevelse vil det nok være best å ta et enkeltrom i en leilighet rundt Blasco Ibanez, i Benimaclet eller i Rusafa (barområdet i byen).

Sosialt miljø

Det sosialet miljøet er strålende. UV er et av de største internasjonale universitetene i Europa, så det er alltid Erasmus-studenter å bli kjent med. Det er også 3-5 utflukter/fester/kurs/arrangementer hver eneste uke. Det er lett å møte folk, og å finne must-do's. Det arrangeres ikke klassisk norsk fadderuke gjennom studentene, men ettersom at klassene er små blir det ofte initiativ gjennom klassen. Samlet sett har min opplevelse i Valencia vært enestående. Jeg tror at hvis du velger Valencia for å få sol, sommer og moro kombinert med interessante fag og en kul by, så vil du også bli strålende fornøyd med et uvekslingsopphold her!

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2016 - 10.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det kommer veldig godt med å kunne litt spansk, i alle fall på et grunnleggende nivå. Det sier sitt når de ikke engang snakker engelsk på fakultetets Erasmuskontor.

Undervisningsformer

Ikke-obligatoriske forelesninger, hovedsakelig. Den endelige karakteren består av 70% slutteksamen og 30% diverse forelesningsrelaterte aktiviteter (prøver, innleveringer, presentasjoner, deltakelse på ekstraforelesninger...).

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på jussfakultetet engelsk var utilstrekkelig til å gi 30 studiepoeng. Man har langt mer å velge i om man kan spansk på et akademisk nivå.

Fagleg utbyte og språk

De engelske emnene var OK, men ikke spesielt utfordrende for en student på 5. året. Lærernes engelskkunnskaper spriket veldig.

Universitetsområdet og byen

Valencia er kompakt, fin og oversiktlig. Arkitektur, uteliv, restauranter, strandliv - mye gøy. Universitetsområdet ligger ikke midt i sentrum, men det har likevel endel å by på i seg selv. Kollektivtransporten funker greit, og Valenbisi-systemet er populært blant studentene.

Bustad

Gå for området rundt Blasco Ibanez eller Benimaclet. Det kan være en idé å bo på hostell første uken, for så å finne en fast leilighet for resten av oppholdet. Da kan man gå på visninger og slikt, og man slipper å gamble på at leiligheten tilsvarer bildene.

Sosialt miljø

Upåklagelig. Fantastisk bra studentmiljø blant Erasmus-studentene, ting å gjøre nesten hver kveld, og i alle fall hver uke. I tillegg er Spania et land som er godt egnet for utflukter til andre steder og byer, så man får mange muligheter til å reise på turer sammen med andre.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2016 - 10.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Gå nøye gjennom de ulike fagmulighetene. Legg merke til hvilke fag som blir undervist på engelsk og på spansk. Merk at også noen fag blir undervist på Valenciansk, noe som ikke er å anbefale. Lag deg en list med flere foskjellige fag du kunne tenke deg å ta. Gjerne fler enn nødvendig. Dette fordi det er vanskelig å finne ut av timeplanen for undervisning, og derfor må få kabalen til å gå opp når du kommer til studiekonsulenten i Valencia.

Når det kommer til plass å bo, er det flere muligheter. Du kan enten ta kontakt med selskap so driver med utleie til utvekslingsstudenter, f.eks. "Amigoflats". Her kan du trygt betale depositum på forhånd og dermed ordne boplass på forhånd. Ulempen er at det er litt dyrere og upersonlig enn hva du kan finne på det normale utleiemarkedet. En annen mulighet er å reise ned for å gå på visninger i vanlige studentkollektiv. Jeg bodde selv 10 dager på et hostell i byen før studiestart mens jeg leitet etter plass å bo. Hvis du kommer i perioden før studiestart er det garantert flere internasjonale studenter som er i samme situasjon, og man knytter fort kontakter som kan hjelpe med å finne boplass. Fordelen med dette er at du får se leiligheten eller kollektivet, og du kan være mer selektiv. Prisen er som regel rimeligere enn utleiefirmaene. Det virker som om det ikke er mangel på ledige rom i kollektiv, så man trenger neppe være redd for å ikke finne en sentral plass å bo.

Undervisningsformer

Frivillig deltakelse i klasseromsundervisning i "klasser" på 20-40 studenter. Det er anbefalt å delta, spesielt siden man får informasjon om prøver eller oppgaver som kan leveres underveis i semesteret. Dette gjør at man kan oppnå 3 av 10 poeng allerede før eksamen. På eksamen kan man som regel oppnå 7 av 10 poeng. Man trenger fem poeng for å bestå et emne, men hvis man har oppnådd tre poeng i løpet av semesteret, trenger man bare to poeng på eksamen for å bestå emnet.

Vurdering av emnetilbodet

Relativt begrenset på engelsk. Mye interessant og fullstendig unyttig for en norsk jurist dersom man kan ta fag på spansk. Fagene er som regel på 4,5-6 ECT, noe som tilsier at man må ha 6-7 fag for å oppnå 30 studiepoeng. Jeg kjenner ingen som tok 30 studiepoeng på utveksling.
Jeg tok:
Competition law, engelsk 4,5 ECT
EU legal institutions, engelsk 6 ECT
Civil law 1, engelsk, 6 ECT
Roman law and the unification of European law, spansk, 4,5 ECT

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til faglig utbytte vil jeg påstå det er relativt begrenset. Noen fag har enkelte deler som kan være nyttig arbeidet som norsk jurist, de fleste fagene har ingen nytte. Det er enten repetering av stoff vi allerede har gått gjennom i Norge (eks. EU-rett eller menneskerettigheter) eller fag som er nyttig i spansk rett. Hvis du kun er på jakt etter faglig utbytte vil jeg anbefale å heller ta valgfag i Bergen. Det språklige utbytte er derimot veldig bra. Enten man tar fag på engelsk eller spansk, vil man trolig få utfordret språkkunnskapene og skjerpet det juridiske nivået av de aktuelle språkene.

Universitetsområdet og byen

Valencia er en nydelig by flotte parker, stor og fin strand og sjarmerende gamleby. Det er kafeer og barer på hvert gatehjørne og gode rimelige restauranter nesten over alt. Universitetsområdet er delt i tre foskjellige campuser. Jussen ligger på Tarrongers, sammen med økonomi og samfunnsfag. Selve Tarrongers er relativt kaldt og upersonlig og ligger et lite stykke ut fra sentrum. Biblioteket er riktignok stort med nok av leseplasser, men arkitekturen på campus minner litt om noe fra et gammelt østblokkland. Det er heldigvis nærme stranden, Blasco Ibañez, som er området der (den mye mer sjarmerende) hovedcampusen ligger og bydelen Benimaclet (som jeg for øvrig anbefaler som boplass)

Bustad

Se forberedelser/praktiske tips

Sosialt miljø

Som erasmus-student henger man mest med erasmus-studenter. De fleste studentene er mellom 20-23 år og det er mye festing. Jeg vil anbefale å finne et kollektiv med spanske studenter. På denne måten får man utvidet det sosiale miljøet til mer enn festing med internasjonale studenter.
Det er også flere firmaer som arrangerer turer og fester for utvekslingsstudentene. Noe av dette kan absolutt være verdt en titt. Du vil fort få tilbud om ulike arrangement.

Grøn campus
Photo:
© Universitat de València

Informasjon