Hjem
Studentsider
erasmus+

Université Bordeaux Montaigne og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByTalence
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på bachelor- og masterprogramma i kunsthistorie, og andre studentar som ønsker å ta emne i kunsthistorie når dei er på utveksling.

Før du kan reise ut, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelor- eller masterprogram i kunsthistorie blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn det er plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i kunsthistorie: Det passar best å reise på ut i fjerde, femte eller sjette semester av bachelorgraden. Ein rår til at studentane tar emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Masterstudentar i kunsthistorie: Det passar best å reise ut i andre semester av masterprogrammet.

Studentar på andre bachelorprogram: Undersøk med ditt studieprogram i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket er fransk (engelsk som andrespråk).

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Bordeaux Montaigne er eit fransk offentlig universitetet med rundt 15 800 studentar. Det har namn etter sin mest berømte alumn, humanisten og essayisten Michel de Montaigne. Universitetet har størst fagtilbod innan humanistiske fag, språk, historie, geografi og kunstfag. Universitetet sin hovudcampus ligg i universitetsområdet mellom Pessac, Gradignan og Talence, litt i utkanten av Bordeaux. Dette er det nest største campusområdet i Frankrike med nesten 60 000 studentar frå fleire institusjonar.

Bordeaux er ein hamneby med rundt 250 000 innbyggarar, og regionshovudstad i Aquitaine. Storbyområdet har nærare ein million innbyggarar. Bordeaux er i all hovudsak kjend for vin. Vinindustrien her har ei årleg omsetting på 14,5 milliardar euro, og står for størsteparten av sysselsettinga i regionen, ved sida av forsking og næringsaktivtet knytt til lufttrafikk, romfart og teknologi.

Bustad

Universitetet har eit internasjonalt kontor som hjelper med informasjon og bustadformidling. Dei samarbeider med den lokale studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad til bustad gjennom Caisse d'allocations familiales(CAF).

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2019

2019 VÅR MAHF-LÆFR

2019 VÅR MAHF-LÆFR

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Bordeaux er en by med mange studenter og har derfor et stort problem med å finne bolig til alle. Jeg anbefaler derfor å være i god tid når det gjelder å finne boplass. Vær også forberedt på at administrasjonen i Frankrike ofte kan være treg og du vet ikke alltid hva som vil skje videre. Før jeg reiste ned var det mye som ikke var på plass, men dette ordner seg fort når du ankommer vertsuniversitetet.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var i form av TD "traveaux dirigé" som er mindre grupper med en lærer som setter studentene i gang med ofte praktiske oppgaver og går gjennom fagstoff og kan ligne på videregående undervisning eller seminarer ved universiteter i Norge. Det er også CM "Cours Magistraux" som er tilsvarende forelesninger hvor det er mange studenter i et auditorium. Det kan være vanskelig i starten å forholde seg til denne måten å arbeide på, ikke bare slutter en time på eksakt samme tid som en annen kan starte, men en må også notere ekstremt mye mer enn i Norge ettersom at det var ingen fagbøker å forholde seg til. Det jeg derfor gjorde var å spørre hver lærer personlig om notatene deres for at jeg i det hele tatt skulle ha noe å forholde meg til ettersom at jeg ikke hadde nivået til å følge alt som ble sagt. Jeg hadde selv enkelte timer som kunne vare i 2 timer uten pause, og noen timer som varte i tre timer med én 5 minutters pause, dette er noe du kan se på forhånd og eventuelt unngå dersom det er mulig. De fleste emnene har 1 til 2 klokketimer som standard.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har mange fag og velge mellom, likevel var det vanskelig å finne emner som gikk inn under min grad og jeg hadde derfor et snevert utvalg å velge mellom. Dersom en har frie studiepoeng derimot har en veldig mye å velge mellom. Ofte står det veldig dårlig forklart hvor mange poeng hvert fag utgjør og hva som er innholdet i fagene. Dette er noe som du vil få vite mer om når du ankommer universitetet hvor en har mulighet den første uken til å endre på fag og gå i forelesninger som virker interessante, for så å endre dem om en vil det. Du vil også se at fagene ofte har færre poeng og dette kan gjøre timeplanen vanskelig å organisere, men dette vil du også få hjelp til den første tiden på universitetet.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte har vært helt ok, universitetet er veldig annerledes fra det enn finner ved f.eks UIB og professorene er ikke alltid like pedagogiske eller engasjerte i undervisningen. Dessuten likte jeg dårlig at en ikke hadde fagbøker å forholde seg til, så dersom en ikke kan være til stede på enkelte forelesninger har en ikke mulighet til å hente seg inn på samme måte som i Norge. Det språklige utbytte derimot har vært utrolig bra ettersom en konstant er omgitt av språket og går i klasse med andre franske studenter.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet har en helt annen standard enn i Norge, Bordeaux Montaigne campus 3 har veldig gamle bygg og det kan være veldig kaldt i ulike rom og auditorium. Det er heller ikke strømuttak i de fleste rom eller saler og en må huske å ha nok med strøm før forelesninger. Det har også forekommet at det er for mange studenter i forhold til sitteplasser/pulter og dette er bare noe en må finne seg i. Byen er derimot veldig flott, veldig mange barer, kaféer og annet å benytte seg av. Som Erasmusstudent er det mye som skjer og det er lett å komme seg rundt.

Bustad

Det kan være svært vanskelig å skaffe seg bolig i Bordeaux, jeg var veldig heldig og fant en leilighet midt i sentrum sammen med to andre franske på min alder som gjorde oppholdet mitt veldig greit. Dette fant jeg gjennom siden "http://lacartedescolocs.fr" denne er veldig brukervennlig og kan være et fint alternativ til en universtitetsbolig. De fleste rommene en kan leie gjennom "CROUS" er ved universitetsområdet og er ofte billigere men da er en uheldigvis langt fra sentrum, 20-30min med tram én vei. Jeg er selv veldig fornøyd med at jeg fant et sted i sentrum og dette har gjort det veldig enkelt i forhold til arrangementer gjennom Erasmus som ofte finner sted i sentrumsnære områder.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra i Bordeaux, det er veldig mange studenter, mange arrangementer og folk er alle Erasmus studenter er i samme situasjon som gjør det veldig lett å få seg et nettverk. Anbefaler å laste ned whatsapp før en reiser ned ettersom at alle bruker denne chatteappen, her kan du bli med i Eramusgruppen de har og hvor en kan stille spørsmål og finne seg venner. Også ulike facebook grupper er lurt å bli medlem av for å finne ut hva som skjer i byen.

Informasjon