Hjem
Studentsider
erasmus+

Université de Caen Normandie og Institutt for fremmedspråk (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByCaen
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelorprogrammet i fransk, og andre studentar som ønsker å ta emne innanfor fransk språk, litteratur og kultur. Det er krav om at du skal ha bestått minst 60 studiepoeng før du kan reise ut. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelorprogram ved UiB i heile perioden du er på utveksling.

Studentar på bachelorprogram i fransk blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i fransk: Det passar best å reise på utveksling i løpet av dei siste fire semestera av bachelorprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studieprogrammet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er fransk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet. Lånekassen har eit stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Merk at det ikkje er mogleg å ta emne på masternivå ved dette universitetet.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université de Caen Basse-Normandie er ein del av paraplysamarbeidet Normandie Université. Det blei grunnlagt første gong i 1432, men måtte byggast opp att frå grunnen etter at universitetsbygningane blei totaløydelagde av bombeangrep i samband med landgangen ved Baie De Seine i 1944. Universitet har ein brei fagleg profil og rundt 25 000 studentar.

Caen ligg nordvest i Frankrike, i regionen Basse-Normandie. Byen har om lag 110 000 innbyggarar, og er blant anna kjend for å vere Vilhelm Erobraren sin fødeby. Caen ligg i Calvados, eit distrikt som økonomisk i stor grad baserer seg på jordbruk og fruktdyrking. Herfrå kjem blant anna det eksklusive eplebrennevinet Calvados.

Bustad

Universitetet tilbyr internasjonale studentar bustad via samarbeid med studentsamskipnaden CROUS. Kapasiteten er knapp, så det er viktig å søke i god tid. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF). Det er òg mogleg å bu hos ein fransk vertsfamilie i Caen.

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2018 - 18.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Mitt viktigste tips er å smøre seg med tålmodighet dersom du skal reise til Frankrike. Ting tar tid, det kan være vanskelig å navigere på nettsider, all informasjon blir gitt på fransk og administrasjonen på universitetet kan være lite behjelpelig om du ikke snakker fransk. Forbered deg på litt motgang i begynnelsen, men alt ordner seg om du ikke gir deg. Og husk at Google Translate er din beste venn!

Merk deg at hele administrasjonen på universitetet tar sommerferie fra juli til midten av august, da får du ikke kontakt med noen. Alle spørsmål og eventuell dokumentasjon du trenger må innhentes før sommerferien. Vær tidlig ute med alt!

Undervisningsformer

Undervisning og eksamen er annerledes enn hva man er vant med fra UiB. For Erasmus tilbys kun forelesninger, seminarer er forbeholdt de franske studentene. Undervisningen er derfor svært passiv, hvor foreleser sitter foran i undervisningsrommet og leser opp fra sine egne notater. Powerpoint er ikke vanlig. Videre er det viktig å merke seg at forelesningsnotatene dine i de fleste tilfeller er det eneste grunnlaget for å pugge til eksamen. I fagene som ble gitt på engelsk ble det ikke gitt litteratur. Det er derfor en forutsetning at man stiller på forelesning (til tross for at det ikke er obligatorisk) og tar gode notater!

Dersom du skal ta fag på fransk, skjønte jeg at franske studenter er behjelpelig med notater dersom du spør pent ☺

Videre er eksamen i utgangspunktet muntlig i fagene på engelsk, men i noen tilfeller kan du velge mellom skriftlig og muntlig eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet hva gjelder fag på engelsk, er begrenset og tilbys bare på høstsemesteret. Men det var ikke noe problem å ta fag tilsvarende 30 ECTS/studiepoeng. Det som imidlertid var en utfordring var å få emnebeskrivelser (som du trenger for å få godkjent Learning Agreement) og timeplan for fagene. Dette løste jeg ved å ta kontakt med fagansvarlig for fagene direkte. De kunne gi emnebeskrivelser, men timeplanen var ikke tilgjengelig før jeg ankom Caen. Det viste seg da at forelesning i noen av fagene overlappet. Sjekk derfor opp i dette så tidlig som mulig og vær forberedt på at du må endre fag og Learning Agreement etter du ankommer.

Skal du derimot ta fag på fransk, er mulighetene mange og gode!

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er begrenset dersom du velger fagene som tilbys på engelsk. Fagene blir bare behandlet på overflatenivå gjennom undervisningen og det er ikke krav til dybdekunnskap for å bestå eksamen. Med andre ord – ønsker du et avbrekk fra stress og vil ha et utviklingsopphold som ikke krever for mye av deg som student, er dette rette plassen å dra!

Det er ikke til å stikke under en stol at franskmenn ikke briljerer i engelsk, intet unntak her! Professorene som underviste på engelsk var flinke, men er du god i engelsk på forhånd, kan du ikke forvente å forbedre engelskkunnskapene dine. Er du derimot ikke helt stødig i engelsk, ikke la det stoppe deg fra å dra på utveksling. Du vil i hovedsak kommunisere med alle rundt deg på engelsk, så du vil fort komme inn i en flyt og følge undervisningen på engelsk uten problem!

Universitetet tilbyr også franskkurs på kveldstid til alle nivåer, om du tar fag på fransk eller engelsk. Det er valgfritt å ta eksamen, men du kan oppnå 4 ECTS om du gjør det. Dette kurset anbefales!

Universitetsområdet og byen

Byen er liten, men nydelig! Sentrum tilbyr alt du trenger av shopping, restauranter og uteliv og befinner seg 10 minutter gange fra campus 1 hvor undervisningen foregår. Normandie generelt bærer med seg mye historie, hvilket gjenspeiles i bygninger, flotte museum og historiske monumenter og attraksjoner. Hvis du har mulighet, lei bil og kjør ut av sentrum for å besøke viktige og historiske steder og delta på arrangerte ekskursjoner – det tilbys mange gjennom semesteret!

Universiteter bærer preg av å være litt gammelt, men de viktigste fasilitetene som bibliotek, kantiner og kafeer var nytt og oppdatert.

Bustad

Ett av mine viktigste tips er å være tidlig ute dersom du ikke blir tildelt/ikke ønsker rom på campus! Caen er en studentby og studentboliger blir fort revet vekk. Jeg anbefaler å opprette bruker på crous-normandie.fr (det er de som tilbyr rimelig studentinnkvartering på ulike campus) og søke om hybel/studio der så fort som mulig. Undervisningen foregår på campus 1, så jeg vil anbefale bolig i nærheten, da er du også i gåavstand til sentrum. Men det er svært gode bussforbindelser mellom ulike campus om du ikke bor nær campus 1.

Det finnes flere private aktører som tilbyr studentinnkvarteringer, typ studentblokker, men disse kan koste en del mer og de krever bekreftelse på at du er student ved Universitetet i Caen. En slik bekreftelse kan komme sent, jeg fikk min i juni. Et tips er å kontakte de tidlig og ”hold av” et rom, betal eventuelle depositum og be om en midlertidig bekreftelse fra universitetet for å sikre deg rom. Et annet alternativ er leilighet/rom på privatmarkedet (leboncoin.fr anbefales), men merk deg at mange private krever fransk garantist, noe som er utfordrende (eller umulig) å få tak i fra Norge.

Selv brukte jeg Facebook aktivt og meldte meg inn i diverse grupper for å få tips og hjelp til å finne en bolig. På denne måten kom jeg i kontakt med andre studenter i Caen som hjalp meg å finne en leilighet på privatmarkedet som ikke krevde garantist.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Caen er helt upåklagelig! Det kommer horder av Erasmus- og internasjonale studenter hvert semester og alle har den kjente Erasmus-mentaliteten – åpenhet, vennlighet og ønske om å bli kjent med flest mulig nye mennesker. Selv reiste jeg alene og det var ikke noe problem å bli kjent med andre studenter. Jeg vil understreke at det var det sosiale aspektet som gjorde utvekslingsoppholdet mitt uforglemmelig bra og jeg ville aldri vært foruten denne opplevelsen!

Jeg anbefaler deg å melde deg inn i Facebook-gruppen til Erasmus i Caen (Erasmus & Internationals in Caen) for å holde deg oppdatert på de utallige arrangementene, konsertene og ekskursjonene som blir arrangert. Det finnes også en gruppe på WhatsApp hvor det ble planlagt aktiviteter og formidlet informasjon du ikke vil være foruten!

2016

Vår 2016 - Lektorutdanning med master i fransk

Vår 2016 - Lektorutdanning med master i fransk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av utvekslingsoppholdet fikk jeg god hjelp av både studieveileder og faglærer for å få alt i orden. Siden jeg valgte å følge et opplegg bestemt av fakultetet trengte jeg ikke velge fagene selv og ble dermed spart for litt arbeid. Det er uansett lurt å ta kontakt med faglærer/studieveileder for å få valgt fag som tilsvarer det du ville tatt hjemme i Bergen. I Caen er været like skiftende som i Bergen så her var det bare å pakke hele garderoben med seg. Støvlene kan du forøvrig la ligge hjemme for i følge franskmenn er støvler for barn!

Undervisningsformer

I Caen hadde jeg fire fag. Tre av fagene var bygget opp etter modellen forelesning + seminar. Det siste faget tok jeg ved OFNEC ( det norske fakultetet i Caen) og det var dermed bygget opp litt annerledes. Forelesning med seminar rett etterpå synes jeg funker veldig greit. Da får man først gått igjennom fagstoffet, før man jobber praktisk med oppgaver/diskuterer/ går gjennom i seminaret rett etterpå.

Vurdering av emnetilbodet

Som nevnt var mine fag bestemt av fakultetet siden jeg valgte å følge et fast opplegg.. I forkant kunne vi velge mellom lingvistiske fag eller litteratur. Jeg valgte lingvistiske fag. Jeg synes alle fire fagene var veldig interessante, og da spesielt didaktikk-faget. Jeg var også i Caen i 2014 på et 7-ukers kurs som instituttet tilbyr. Det ble dermed litt repetisjon for meg i det ene faget jeg tok ved OFNEC, samt at frankofonidelen i det andre faget hadde jeg også vært gjennom allerede på 100-nivå.

Fagleg utbyte og språk

Man merker fort forbedring når alt man foretar seg i dagliglivet foregår på fransk. Man lærer også fort hvor i klasserommet man burde sitte for å få med seg alt som læreren sier. Det trengs noen uker for å komme inn i alt, men plutselig så tenker du på fransk og snakker fransk med dine norske venner også! Det faglige utbyttet har også vært veldig bra og jeg er spesielt fornøyd med didaktikk-faget hvor jeg har lært masse!

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Caen er fordelt på 4 campuser rundt om i hele byen. Vi bodde på campus 2 og hadde alle timene våre på campus 1. Det tar cirka 10 minutt med tram eller 30 minutt å gå mellom campus 1 og 2. Universitetsområdene er store med kafeer, treningssenter, basseng, bibliotek osv. Noen av bygningene er forøvrig ganske gamle og klasserommene er ikke oppdaterte. Byen er cirka på størrelse med Bergen i folketall og er grei å finne frem i. Byen ligger sentrert rundt slottet og den gamle kirken. Krigsmuseet er verdt et besøk og søndagsmarkedet med ferske grønnsaker og frukt er supert!

Bustad

Jeg bodde i et 9km2 rom på " Fantoft à la France" ( studentbolig). Rommet består av seng, pult, skap, hyller og et lite toalett hvor man kan sitte på do, pusse tenner og dusje samtidig :) Kjøkkenet deler man med de 15-20 andre som bor i gangen. Det er fire kokeplater og en mikro, men ingen ovn. I hovedetasjen finner man resepsjonen, biljardbord, vaskeri, lesesal, tv-stue, og en slags festsal man kan låne. Vegg i vegg ligger også restauranten hvor man kan spise tre-retters for rundt 4 euro! I nærområdet finner man et kjøpesenter, fin joggeløyper og flere restauranter.

Sosialt miljø

Det er veldig sosialt å bo på studentbolig! Vi laget ofte middag i sammen og fant på ting med de andre i gangen. Det ble også arrangert flere utflukter i regi av ERASMUS og av den internasjonale gruppen på universitetet. Jeg valgte å ikke være så aktivt med i det som ble arrangert med ERASMUS delvis fordi jeg ville bli kjent med de franske studentene fremfor de internasjonale og også fordi jeg hadde allerede vært på en del av utfluktene da jeg var her sist.

2015

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 18.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

All undervisning foregår på fransk, så et bestemt nivå med franskkunnskaper er sterkt anbefalt. I tillegg til forhåndskunnskaper fra ungdomsskolen, videregående og et halvår i Frankrike fra før, tok jeg intensivt språkkurs i måneden før universitetsstart.
Vær også forberedt på at alt tar tid i Frankrike, og at informasjon man ellers er vant med å få fort og effektivt hjemme i Norge, ikke nødvendigvis er så tilgjengelig. Savnet mer konkret informasjon i begynnelsen om hvordan ting fungerte ved det juridiske fakultetet. Jeg brukte mye tid på å finne ut ting selv, og selv om vi hadde en kontaktperson ved administrasjonen til fakultetet, opplevde jeg at administrasjonen også var preget av byråkrati og at ting gikk tregt.
Reiser man ut om høsten, så må man være forberedt på at semesteret varer til januar, og at man må tilbake å ta eksamen da. Her virket det vanskelig for universitetet å legge til rette for at Erasmusstudenter kunne få ta eksamen før jul.
Ellers kjøpte jeg meg "carte jeune", et rabattkort hos det offentlige togselskapet. Det gir billigere togbilletter. Husk at det er bare 2 timer med tog til Paris!
Husk reise/studentforsikring. De er veldig opptatt av at man har egen forsikring i orden. Nok passbilder er også anbefalt - de krever ofte det i forbindelse med ulike dokument man må fylle ut.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var forelesninger, hvor det var mye mer fokus på diktat enn hva men er vant med fra Norge. Det er lurt å sørge for å spørre en fransk medstudent om å få hans forelesningsnotater, det hjelper på i det videre arbeidet.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet for Erasmusstudenter på masternivå er først og fremst rettet inn mot internasjonal rett. Man kan også ta fag på bachelornivå, men pass da på at disse blir godkjent hos UiB. Det var vanskelig å få info om fagtilbudet, og hva disse bestod i. Her må man nesten "mase" på administrasjonen, og være forberedt på å gjøre og undersøke mye selv. Ellers fremstod emnene interessante, og foreleserne var dyktige og kunnskapsrike. Nøl ikke med å ta kontakt med dem, og presenter deg som Erasmusstudent. De viser stor forståelse, og er villige til å hjelpe.

Fagleg utbyte og språk

Fagmessig var jeg kanskje litt skuffet over nivået, i den grad det viste seg at det stort sett var forelesningsnotatene som var "pensum", og lite oppfordring til å fordype seg videre. Likevel ble dette nok arbeidsmessig, da språket gjør at alt tar lengre tid. Anbefaler å ta minst et fag som er mer knyttet til det franske rettssystemet enn det internasjonale, for å få et annerledes innblikk. Jeg tok f.eks. fransk flyktningrett, og selv om det var det som var det vanskeligste å forstå i begynnelsen, var det det faget jeg lærte mest av og likte best til slutt.
Språkmessig var læringskurven bratt, og jeg føler jeg sitter igjen med et stort utbytte. Fulgte i tillegg et franskkurs to kvelder i uka gjennom det internasjonale senteret i tilknytning universitetet - det anbefales.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger "øverst" i byen, og fremstår som åpent og samlet, og campus ligger i tilknytning til dette. Skolekantine som serverer billig lunsj og middag, bibliotek, studenthus, treningshall - og senter, og svømmebasseng.
Caen i seg selv er veldig koselig. Byen er ikke veldig stor, men det gjør at man fort føler seg hjemme. Mange butikker, restauranter, kafeer og en egen, liten "bargate". Man har alt man trenger, og gode muligheter for å ta toget for å oppleve resten av regionen og landet.

Bustad

Jeg bodde på campus, i studentbolig, og hadde mitt eget rom med do og dusj. Felles kjøkken. Trivdes der, men rommet er lite, og man ønsker ikke å tilbringe altfor mye tid der. Fordelen er at det er billig, og at man lett kommer i kontakt med franske og utenlandske studenter. Ellers er det gode muligheter for å leie seg et rom/leilighet i sentrum eller rett ved universitet. Kjente mange som gjorde dette. Bor man i sentrum er det maks 10-15 min å gå til campus, i tillegg til at det går ofte tram.

Sosialt miljø

Tilbudet gjennom den lokale organisasjonen til Erasmus var god. Flere arrangementer i uka, og også utflukter rundt i Normandie. Var også i kontakt med studentorganisasjonen til det juridiske fakultet, men der var det litt vanskeligere å få med seg hva som skjedde. Ellers tilbyr universitetet ulike sportsaktiviteter, som man betaler ca. 30 euro for i skoleåret, og kan da melde seg på gruppetimer eller mer organisert aktivitet, og også benytte seg av svømmebassenget. Studentorganisasjonen til universitetet tilbyr også aktiviteter - her er det bare å følge med på facebook.

Informasjon