Hjem
Studentsider
erasmus+

Université Lille Nord de France og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByLille
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

BA/MA

Avtala gjeld for studentar på bachelor- og masterprogramma ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og andre studentar som ynskjer å ta språklege emne når dei er på utveksling.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må også ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelor- eller masterprogram ved LLE vert prioriterte i fall det er fleire søkjarar enn det er plassar.

BA

Avtala gjeld for studentar på bachelorprogramma ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og andre studentar som ynskjer å ta språklege emne når dei er på utveksling.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må også ha gyldig studierett på eit bachelorprogram ved UiB i den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelorprogramma ved LLE vert prioriterte i fall det er fleire søkjarar enn det er plassar.

MA

Avtala gjeld for studentar på masterprogrammet i litteraturvitskap.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må også ha gyldig studierett på masterprogrammet i litteraturvitskap ved UiB i den perioden du er på utveksling.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar ved LLE: Det passar best å reise på utveksling i fjerde, femte eller sjette semester av bachelorprogrammet. Vi rår til at du tar emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Studentar på andre studieprogram: Ta kontakt med studierettleiaren din for informasjon og råd om når det passar å reise ut på ditt studieprogram.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta emne som skal inngå i spesialiseringa i graden din ved UiB, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande spesialiseringsemne ved UiB. Det er lettast å finne emne som kan innpassast på 200-nivå. Ver merksam på at dersom du skal ta emne på 200-nivå på utveksling, må du finne emne som har semesteroppgåve eller tilsvarande vurderingsform på (til saman) minimum 10 studiepoeng. Dersom du skal ta emne som frie studiepoeng i ein bachelorgrad, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Lille Nord de France blei etablert som eit paraplysamarbeid mellom ei rekke forskingsinstitutt og institusjonar for høgare utdanning i Lille, i 2009. Blant anna tre universitetet og to eliteinstitutt. Etter samanslåinga har universitetet no meir enn 130 000 studentar, fordelte på seks store campusområde i og rundt Lille.

Lille er ein by med rundt 250 000 innbyggarar, som ligg i regionen Nord-Pas-de-Calais, heilt nord i Frankrike, nær grensa til Belgia. Det er ein universitetsby, og nesten halvparten av innbyggarane her er studentar. Lille har gode togsamband, og byen er del av eit større storbyområde med om lag 1,7 million innbyggarar. Det tek om lag ein time å kome seg til Paris med tog frå Lille.

Bustad

Det finst fleire studentbustader både på dei ulike campusane og i Lille. Universitetet sitt internasjonale kontor samarbeider med den lokale studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2019

Bachelor i historie - Haust 2019

Bachelor i historie - Haust 2019

15.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er et enormt loppemarked i byen ved slutten av august som er veldig verdt å få med seg, men det kan være nyttig å passe på at man ikke ankommer byen mens det forgår, heller før eller etter.
Hold deg også oppdatert på når det er streiker, for hvordan du skal komme deg rundt og liknende siden Frankrike har en kultur for dette.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er vanlige klasserom, relativt likt som i Norge. Den lange timeplanen er en av de større forskjellene.

Vurdering av emnetilbodet

Mange gode klasser. Anbefaler selvfølgelig å følge franskklassen de holder for utvekslingsstudentene. Om du tar klasser på engelsk blir du fort kjent med noen av de andre utvekslingsstudentene.

Fagleg utbyte og språk

Om du har klasser på fransk kan det hjelpe å be om en fransk elev kan dele notatene sine med deg som du kan støtte deg på, de franske elevene er veldige hjelpsomme.
Veldig viktig å lese seg opp på hva en "dissertation" er. Det er stilformen de aller fleste lærerene vil at du skal skrive eksamen og oppgaver på, og hvertfall i mitt tilfelle forklarte de det aldri ordentlig og ikke før to uker før eksamen.

Universitetsområdet og byen

Kjempefin by, morsomt å gå rundt mye å se på. Fint natteliv, mange barer osv. Noen nabolag må man være forsiktige i, og jenter bør ikke gå alene mot kvelden (Fives, Moulin, deler av Wazemmes).

Bustad

Jeg bodde ikke i studentboligene, men i gamlebyen. Kjempefint område men dyrere. Om du skal bo privat vær obs på hvor, for noen områder i byen er shady og det er mer vold i de områdene.

Sosialt miljø

Veldig bra miljø, man møter mange kule folk.

2017

Vår 2017 MAHF Fransk

Vår 2017 MAHF Fransk

09.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Ta med kopi av pass (jeg trengte to i løpet av semesteret: én til metrokort og én til studentboligen) og noen passfoto. Hvis du skal søke om CAF, er det lurt å gjøre det så tidlig så mulig, da de regner ut hvor mye støtte du kan få ut fra når du søker, og det dessuten kan ta veldig lang tid før du får pengene (i tillegg kan de spørre om papirer på alt mulig rart, og det er godt mulig du må levere noe flere ganger, siden det hender de mister papirene dine). Hvis du har behov for å skrive ut, kopiere eller skanne noe, kan dette gjøres i COREP-butikker (det ligger en på universitetsområdet).

Det kan være lurt å tenke litt gjennom hvor du har lyst til å reise på forhånd. Hvis du tror du kommer til å reise mye med tog, kan det lønne seg å kjøpe Carte Jeune (slik at du får reduksjon på togbilletter) eller TGV Max (man kan reise så mye man vil til en gitt pris, men merk at dette kun gjelder i Frankrike). Ouigo er også et godt og billig togtilbud. Ellers er det mange busselskaper man kan reise med; Ouibus og Flixbus er de jeg har reist med til/fra Lille (men det finnes mange andre også). Du kan sammenligne priser på nettsiden http://www.kelbillet.com/. Blablacar (covoiturage/samkjøring) er også populært i Frankrike. Det finnes dessuten flere organisasjoner/selskaper som arrangerer bussturer, f.eks. Association Ulysse (tilknyttet universitetet), Very Goood Trip og CICE Voyages.

Ellers går selvfølgelig alt mye enklere om man kan fransk, uavhengig av hvilket språk man har undervisning på. Derfor kan det være lurt å lære seg litt fransk på forhånd, hvis man ikke allerede kan det.

Undervisningsformer

Undervisningen i Frankrike er ofte fordelt mellom CM (cours magistral = forelesning) og TD (travaux dirigés = seminar). Det er mulig dette kun er på bachelornivå, for jeg hadde i hvert fall ikke denne oppdelingen. Alle emnene jeg tok var en slags blanding av CM og TD; noen nærmere det ene og noen nærmere det andre.

Det er ingen selvfølge at foreleserne bruker Powepoint eller skriver ned det de sier. Jeg hadde tre emner i språkvitenskap og fire i litteratur (+ språkkurs). De fleste lingvistene brukte Powerpoint, mens dette heller var unntaket for litteraturviterne.

Jeg hadde mange ulike vurderingssituasjoner i løpet av semesteret (ofte flere kombinert): innleveringer (mindre oppgaver i lingvistikkemnene med oppgavetekst og spørsmål osv., sammendrag av artikler; større og friere oppgaver på rundt ti-tolv sider i litteraturemnene), fremføringer og skriftlig eksamen (fra en halv til tre timer). I tre av litteraturemnene kunne man velge om man ville skrive en stor oppgave eller ha fremføring.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok alle emnene mine i språkvitenskap innenfor masteren i LFC (Linguistique fondamentale et de corpus): «Grammaire de construction», «Phonologie», «Sémantique». I litteratur tok jeg tre emner som var felles for flere ulike mastere - «Analyse dramaturgique 17e siècle», «Littérature et philosophie 17e et 18e siècles», «Le romanesque 20e siècle» - og ett emne i «Littérature de jeunesse»: «Littérature orale et cultures de l’enfance». Jeg opplevde deler av dette siste emnet som litt vanskelig da det hang ganske mye sammen med andre emner i «Littérature de jeunesse», og jeg tror derfor det er lurt å velge så mange som mulig av emnene innenfor samme master hvis det er praktisk mulig.
Jeg kan legge til at det er vanskelig å unngå å måtte bytte ut noen av de emnene man har satt opp på forhånd. Selv om det ligger ganske komplette emnebeskrivelser ute på universitetets hjemmeside, er det umulig å finne noen timeplaner (og i og med at det er mye undervisning i Frankrike, er det sannsynlig at noe krasjer om man velger emner fra ulike fagfelt). Den første uka må du derfor gå rundt på universitetet og lete etter timeplaner som er hengt opp ved de ulike instituttene. Heldigvis får du noen uker på deg til å velge emner, slik at du kan gå i flere forelesninger i begynnelsen for å se hva som passer deg best.
For meg var det ikke så veldig mange valgmuligheter i lingvistikkemnene på masternivå da jeg ikke kunne ha forelesninger på engelsk, men i litteratur var det mye mer å velge mellom (selv om det ble litt redusert av at mye gikk samtidig).

For det meste var det ganske høy kvalitet på forelesningene, og flere av foreleserne i språkvitenskap (der vi gjerne var litt færre enn i litteratur) var flinke til å inkludere Erasmus-studenter og andre som hadde noe annet enn fransk som morsmål.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler at jeg fikk et ganske stort faglig utbytte av de fleste emnene. I lingvistikk ble det gjort sammenligninger mellom mye flere forskjellige språk enn jeg hadde vært vant til hjemme, noe som gav meg noen nye perspektiver. Jeg syntes også det var veldig interessant at vi fikk lære om fenomener som ikke forekommer verken i fransk, engelsk eller norsk. Dessuten fikk jeg god trening i å lese og reflektere over forskningsartikler, og det tror jeg kan komme godt med videre i arbeidet med masteroppgaven. I litteratur lærte jeg spesielt mye av å måtte skrive lange oppgaver, selv om forelesningene i seg selv også var nyttige.

Siden jeg allerede hadde vært på utveksling tidligere, hadde jeg ikke så veldig store problemer med språket. Jeg snakket for det meste fransk med andre Erasmus-studenter, men jeg vet at det var en del som snakket sammen på engelsk og andre språk også. Noen snakket også mye engelsk i begynnelsen, men gikk gradvis over til fransk i løpet av semesteret.

Universitetsområdet og byen

Université Lille 3 ligger i Villeneuve-d’Ascq (metrostopp Pont de Bois), en by som ligger litt øst for Lille (fem-ti minutter med metroen). I begynnelsen er det lurt å beregne god tid til forelesninger da det er et ganske stort universitet og det er lett å gå seg vill.

Lille bærer tydelige preg av å ha hørt til Flandern, både arkitektonisk og gastronomisk sett. Man spiser f.eks. pommes frites (en av spesialitetene er «moules-frites»: blåskjell og pommes frites) og vafler (gaufres), og man drikker øl. Byen har flere museer (som er gratis den første søndagen i hver måned), bl.a. de tre kunstmuseene Musée des Beaux-Arts (det største kunstmuseet, med mye forskjellig kunst), Musée La Piscine (en svømmehall som har blitt gjort om til kunst- og håndverksmuseum) og LaM (et museum for moderne kunst og samtidskunst, som ligger i en ganske stor park man kan gå tur i), i henholdsvis Lille, Roubaix og Villeneuve-d’Ascq. Andre steder som er verdt et besøk er le Vieux-Lille (gamlebyen), la Citadelle (stor park), le Beffroi (utkikkstårn) og la Gare Saint Sauveur (ofte forkortet til St So; tidligere jernbanestasjon der det ofte er konserter og andre arrangementer). I begynnelsen av september er det et stort loppemarked i Lille, la Braderie, og om vinteren/våren kan man dra på Frankrikes største karneval i Dunkerque.

Etter min mening er en av de største fordelene med å bo i Lille at byen ligger i sentrum av Vest-Europa. Du kan dra på dagsturer (eller lengre turer) til Be-Ne-Lux-landene, Storbritannia, Tyskland og til andre steder i Frankrike, og storbyer som Brussel, Paris, Amsterdam og London ligger mellom halvannen og fire-fem timer med buss fra Lille (og med tog går det mye fortere). Når man bor i Lille, har man altså gode muligheter til å utforske Vest-Europa uten at det trenger å ta altfor mye tid og penger.

Bustad

Jeg bodde i studentboligen Bas-Liévin, som ligger ganske langt fra Lille 3 (men derimot ganske nærme Lille 2). Derfor måtte jeg enten gå i et kvarter eller ta bussen i fem minutter før jeg kunne ta metroen (med bytte) videre til universitetet. Derimot hadde jeg kortere vei til sentrum (ti minutter med buss eller en halvtime gange) enn de som bodde nærmere universitetet (de fleste som studerer på Lille 3 bor i Villeneuve-d’Ascq).

Rommet mitt var rundt 15 kvadratmeter stort, og det hadde eget bad med do og dusj og egen kjøkkenkrok (to kokeplater (induksjon), kjøleskap, liten fryser, ikke stekeovn). Kjøkkenutstyr og sengetøy følger ikke med, men jeg har hørt at det er mulig å «arve» en del utstyr fra tidligere studenter, hvis man drar til la Maison des Etudiants på Lille 1 (metrostopp Cité Scientifique).

Sosialt miljø

Lille er en by med mange studenter og generelt ung befolkning, og det er derfor ganske enkelt å bli kjent med folk. Dessuten er det flere organisasjoner, som ESN og Association Ulysse, som kan gi deg en liten dytt bak, hvis du trenger det. Uansett anbefaler jeg på det sterkeste å være med på språkkurs i begynnelsen av semesteret. Siden de fleste ikke kjenner så mange andre og dere uansett kommer til å tilbringe mange dager sammen, blir man fort godt kjent. Ellers kan man drive med idrett gratis gjennom SUAPS, noe som gir deg muligheten til å treffe både andre Erasmus-studenter og franskmenn. Selv spilte jeg badminton en gang i uka, og ble kjent med en som senere ble en av mine beste venninner.

Vår 2017 MAHF Fransk

Vår 2017 MAHF Fransk

01.09.2016 - 31.05.2017

Førebuingar/praktiske tips

Skal du reise på Erasmus+-praksis er det bare din egen kreativitet som stopper deg! Det stilles få kriterier til praksisen og du har mye frihet: finn ut hva vil du gjøre; kanskje noe innen kommunikasjon, undervisning, salg/marketing, eller noe helt annet? Dette er kanskje anledningen til å teste ut noe nytt og spennende. Spør venner og bekjente, besøk interessante steder (alle former for organisasjoner og foreninger på lokalt/regionalt/nasjonalt/internasjonalt nivå, institusjoner, firma...) og hør hva som kan organiseres. Ikke nøl med å sende CV og motivasjonsbrev til flere steder. I Frankrike er det generelt mer vanlig å være utplassert i praksis en eller flere ganger i løpet av studietiden, sammenlignet med Norge (hvor praksis kanskje er mer knyttet til spesifikke yrkesutdanninger?). Mitt tips: start praksisletingen tidlig for å øke sjansen for å finne det du ønsker. Man bør ta i betraktning at det franske byråkratiet gjerne er litt tungt og treigt, så sørg derfor for å få alle papirer i orden i god tid før Erasmussøknadsfristen. Da slipper du også å få alt styret midt i eksamenstiden din...

Undervisningsformer

Jeg var i praksis ved Universitetet i Lille. Jeg fulgte norsklektoren i undervisningen ved universitetet, hvor det undervises på tre ulike nivå A1.1, A1.2 og A2 (dvs. introduksjonskurs i norsk). Jeg startet i en observasjonsrolle og deltok mer og mer etterhvert. Jeg hadde blant annet ansvar for muntlige øvelser i timene, rettet eksamener, og var språkassistent ved språksenteret (CRL) ved universitetet. I tillegg til dette, var det satt av tid i praksisen til å ta to FJERNORD-emner ved UiB. Jeg tok nordisk litteratur, NOLI102-F og NOLI103, et kurs pr semester. Med andre ord: det kan være en mulighet å ta fag enten ved UiB eller her i Lille i noe som er relevant for praksis - i tillegg til selve praksisoppgavene, f.eks hvis man har et praksissted som tilbyr at man kan være der bare halve uken (altså 17,5 timer - Frankrike har 35-timers uke). Dermed har man den resterende tiden til å gå til undervisning og forberede eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg har hatt et fint år her i Lille, og er veldig glad for å fått anledningen til å reise ut med Erasmus+praksis. Praksisoppholdet har gitt meg videre jobbmuligheter. Jeg anbefaler alle som tenker tanken på reise ut - med å bare komme seg i gang forberedelsene! :) Med Erasmus+-støtten er man ikke avhengig av å få lønn i praksis, dette gir mer muligheter og øker sjansene for å finne drømmepraksisen!

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått prøvd meg i lærerrollen, og testet ut pedagogiske metoder i praksis - med mye frihet og under stødig veiledning. Samtidig har jeg også fylt på med relevant norsk litteratur-teori. Det har vært en god kombinasjon!

Universitetsområdet og byen

I Lille finner man et rikt utvalg konserter med kjente artister, teater/opera, kino, de gigantiske franske bokhandlerne FNAC og Furet du Nord, veldrevne mediatek/bibliotek, barer og restauranter ved hvert hjørne (til en overkommelig pris: franskmenn går oftere ut og spiser enn oss nordmenn) for å nevne noe. For de som er glad i å sykle, klatre eller svømme finnes det gode muligheter for det: flatt landskap og bedre utbygd sykkelstier enn i Norge (selv om det er en del biltrafikk), klatresentre og billige svømmehaller (en inngang koster omlag 1 euro!). Kollektivtilbudet er velutbygd, og man kommer seg enkelt rundt i byen med buss eller metro (eller enda raskere: med bysykkel!). I Lille finnes små og store parker, men ellers lite skog og ingen fjell. Hvis savnet skulle bli for stort, er det imidlertid mulig å ta en helgetur med tog. Havet ligger 40 min unna med hurtigtog, i Dunkerque. Ellers er avstanden kort til de store hovedstedene: Brussel, London og Paris er bare en times togtur unna. Ved Universitetet i Lille kan man ta et rikt utvalg fag, for den som tenker å studere her. Det er imidlertid verdt å merke at de franske fagene ofte veier mindre ECTS/studiepoeng enn vi er vant til fra Norge, selv om arbeidsmengden ikke nødvendigvis er minker... Men dette gir samtidig muligheten til å ta flere fag og gi innblikk i forskjellige emner knyttet til feltet man studerer. Universitetet er geografisk delt i tre: Lille1 er realfag, geografi, ingeniør, Lille2 er juss og medisin, mens Lille3 er humanistiske fag. I Frankrike starter for øvrig det akademiske semesteret i september, og august er gjerne en "dødmåned" hvor de fleste har ferie. Men det er greit å ankomme litt før for å finne seg til rette før semesteroppstart.

Bustad

Jeg leier privat, i et lite hus 15 min utenfor bykjernen med sykkel. Som student kan det være greit å bo på studenthybel (CROUS), da slipper man å styre med å finne hybel, det er billig og sosialt (jeg gjorde det da jeg var utveksling forrige gang). Ellers er mai den beste måneden å lete privat, det er på denne tiden alle studentene forlater sine leiligheter. Benytt gjerne franske finn.no: leboncoin.fr. Her finner ellers du alt du trenger av møbler og den uvurdelige sykkelen (hvis du ikke vil ha årsabonnement på bysykkel selvsagt). Ellers arrangeres det gjerne store "brocantes" eller "vide greniers"; loppemarked hvor man også kan gjøre et/mange kupp! Se etter lapper eller oppslag i nærheten av der du bor.

Sosialt miljø

Det finnes mange studentorganisasjoner ved universitetet. Det burde være noe for en hver smak, og de blir glade for nye medlemmer og frivillige! Dette er en fin måte å lære språket og komme i kontakt med franskmenn på. Ellers arrangeres det mange aktiviteter og reisemål for Erasmusstudenter. Av tidligere erfaring er det ofte lettest å komme i kontakt med andre utlendinger og Erasmusstudenter, så jeg anbefaler å bli med på Erasmusopplegget, det er kjekt og man treffer folk fra hele verden!

Ta gjerne kontakt med meg på mail dersom du skal til Lille på utveksling og du har noe du lurer på angående forberedelser/ankomst (eller bare vil snakke litt norsk over en kaffe) ! :)

2016

Vår 2016 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

Vår 2016 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg bestemte meg ganske seint for når jeg skulle dra på utveksling og det led jeg litt av fordi jeg ikke fant meg bolig før jeg hadde begynt på skolen. Mange av mine klassekamerater visste allerede et år i forveien at de skulle begynne på Sciences Po Lille så de var godt forberedt. Jeg brukte to fulle måneder på å finne meg bolig (hvor jeg søkte på nesten alle tilgjengelige boliger) og jeg var veldig heldig. Min far kjente en som kjente en som hadde en kusine som jobbet i CROUS, som er veldig lignende SIB, og de har studenthybler. Så jeg fikk et rom i en blokk som var svært nærme skolen og sentrum av byen.

Jeg vil anbefale å søke på utveksling i god tid og når søknaden er innvilget å gjøre seg godt kjent med byen via kart for å finne en optimal bolig. Flere av mine klassekamerater endte opp et stykke utenfor sentrum som jeg kan tenke meg var ganske kjedelig fordi metroen, som bare har to linjer, slutter å gå ca. kl 24 hver dag.

Det var mye papirarbeid som skulle på plass både før jeg reiste og i det jeg kom ned. Det er ting man bare må akseptere, Frankrike er byråkratiets land og alle skal ha papirer og informasjon om deg. Både studentkoordinatorene ved Universitetet i Bergen og ved Sciences Po Lille er ekstremt hjelpsomme og svarer på alle dumme spørsmål man måtte ha. Det var en trygghet jeg satt pris på.

I tiden før man reiser ut anbefaler jeg at man øver på fransk så mye som mulig og at man kanskje også tar et språkkurs her hjemme i Bergen, for overalt møter man på folk som ikke snakker engelsk. Dette gjaldt spesielt i organisasjonen CROUS hvor jeg ikke kom over et menneske som snakket engelsk. Det samme gjaldt når jeg måtte fikse bankkonto og mobilnummer.

I de første ukene anbefaler jeg at man tar metodekurs, ikke fordi det er spesielt nyttig, men fordi det er her man møter folk. Man bør også prøve å ta et privat fransk kurs i Lille for da kan man bli berettiget til et språkstipend på 20 000 kr. Her er det viktig å gjøre seg godt kjent med kriteriene. Jeg fikk avslag på min søknad fordi jeg hadde litt for få timer i uken med fransk.

Jeg anbefaler også å komme i kontakt med buddyen du får, som er en fadder, selv om disse er litt «hit and miss». Min buddy var svært hjelpsom, mens andre i klassen aldri møtte sine.

Undervisningsformer

Det ble benyttet mange måter å undervise på og flere forskjellige typer eksamener. I alle fagene jeg hadde måtte jeg ha minst en gruppepresentasjon om et relevant tema. I løpet av semesteret hadde jeg 10-15 presentasjoner og jeg merket selv at jeg ble flinkere på dette gjennom semester. Foreleserne stilte veldig ofte spørsmål ut i klassen og de fleste elevene var kjempeengasjerte og villig til å svare. Hvis det var et tema som var relevant for ens land spurte foreleseren alltid den som kom fra det landet, så det gjelder å kjenne politiske situasjoner i sitt eget land. Det ble også benyttet essay som eksamensform og jeg tror jeg skrev rundt 25 000 ord totalt i løpet av semesteret, hvor det største essayet var på 5000 ord og det minste på 2000 ord. Oppmøte og bidrag i forelesningene talte 10-20% i flere fag.

Vurdering av emnetilbodet

Når det gjelder fagvalg, velger man fag som er på 3,4 eller 5 studiepoeng så det blir mange fag man fordyper seg i. Det som var nyttig for meg var å gå i forelesninger som var på fransk, dette merket jeg hjalp veldig for det faglige ordforrådet. Det var veldig mange emner å velge mellom og hvis man inkluderer emner på fransk er det sikkert opp mot hundre forskjellige, alt fra jus, politikk, historie, kunst etc.
Det er fullt mulig å bare ta emner på engelsk, men det er viktig å være kjapt ute med å melde seg opp til fagene og orienterer seg om når forelesningene er fordi fagene kan fylles opp fort og mange forelesninger overlapper. Noen dager hadde jeg 3 forskjellige fag på samme tidspunkt fordi jeg ikke fant ut av når forelesningene var. Websiden til universitetet er veldig dårlig lagd og det er vanskelig å navigere for å finne fagene sine. Det er ingen kalender hvor man bare legger til sine fag, slik som på UiB.

Sosialt miljø

Miljøet på skolen var lett å komme inn i. De fleste er inkluderende og reiser stort sett på egenhånd så da er de gjerne på utkikk etter nye venner de også. I vårsemesteret var det stort sett miljøer hvor man snakket engelsk, men jeg vet at i høstsemesteret gikk det stort sett på fransk. Den første uken med arrangementer er viktig å få med seg, den fungerer veldig likt som fadderuken i Norge, men det drikkes ikke like mye.

Generelle tips
Det kan bli litt vanskelig hvis man ikke kan så mye fransk. Læreren kan ikke engelsk i fransk kursene som blir arrangert på universitetet, men jeg vet at det var mange private kurs tilgjengelig i byen.
Vær forberedt på å reise en del. Mange utvekslingsstudenter kommer fra hele verden og har veldig lyst til å reise når de først er i Europa så det er bare å henge seg på.
Kom i kontakt med buddyen din fort.
Spis pizza på pizzeriaen ved Place Phillip Lebon, der koster det 5€ for en pizza og den lages av verdens koseligste mann.
Metrostoppet til universitetet er Porte de Valenciennes

Sist men ikke minst, nyt Lille. Det er en fantastisk by som har mye å by på. Og nyt utvekslingsoppholdet, det er ikke tilfeldig at nesten alle som drar på utveksling sitter igjen med gode erfaringer og gode opplevelser. For meg var utvekslingen minnerik og jeg ble kjent med så mange fantastiske mennesker og så mange ulike kulturer.


Nyttige lenker for å finne bolig:
https://housinganywhere.com/search/lille

https://www.leboncoin.fr/locations_gites/offres/ile_de_france/occasions/?th=1&q=lille

Registrer en søknad og kom i kontakt med CROUS her: http://www.crous-lille.fr/

Send en epost til buddygruppen hvis du trenger hjelp, de svarer fort og er villig til å hjelpe bdi@sciencespolille.eu

2015

2014/15 - BA sammenliknende politikk

2014/15 - BA sammenliknende politikk

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før oppholdet var jeg ganske usikker på om jeg i det hele tatt skulle dra på utveksling, men etter noen samtaler med utvekslingsstudenter fra Sciences Po Lille som studerte i Bergen, virket det interessant å prøve noe nytt. Hovedgrunnen til at jeg valgte denne institusjonen, er det gode ryktet til Sciences Po skolene, som er noen av de beste politiske skolene i Frankrike, hvor det er et veldig høyt akademisk nivå. I tillegg til en veldig god skole, fristet det å besøke et nytt land med en annen kultur, med mulighet for å lære seg et nytt språk. Det hører også med til historien at jeg fikk ganske god kontakt med studentene fra Lille som var i Bergen, noe som gjorde valget enklere.

Før jeg reiste til Lille, var det litt usikkert hvem jeg skulle snakke med i Lille for å sende inn søknader etc. Den mailadressen som var satt opp på Sciences Po's utdaterte (de er fortsatt like utdaterte) websider, var det ingen som svarte på, så jeg måtte finne ut hvem jeg skulle kontakte selv. Heldigvis er studieveileder ved UiB utrolig behjelpelig, så jeg fikk også hjelp til å kontakte skolen. Heldigvis har Sciences Po også en veldig hjelpsom koordinator for innreisende studenter. Han er en fantastisk behjelpelig fyr, som vil hjelpe med det meste, enten det skulle være å finne plass å bo, eller sende inn søknad til skolen, så jeg anbefaler på det sterkeste å kontakte koordiantor i Lille. I motsetning til andre ved skolen, svarer han som oftest noen timer etter du sender han en mail.

Etter alle søknader var sendt og godkjent, valgte jeg ikke å ta språkkurs hjemme i Norge, siden alle fagene jeg tok ved skolen var på engelsk. (Det er nok fag på engelsk ved skolen til at man ikke trenger fransk for å studere der). Selv om jeg ikke tok språkkurs før jeg dro, lærte jeg meg litt på egenhånd, noe jeg er utrolig glad for at jeg gjorde. Minuttet etter du lander i Frankrike, er det som å komme til en annen verden, og de fleste forventer at du kan litt fransk. Dermed ble det et ganske stort sjokk da ingen ved verken banken (Société Générale (du må ha fransk bankkonto for å få låne leilighet)) eller utleiefirmaet kunne lite eller ingen engelsk, og jeg måtte stuttre frem det lille jeg klarte å lære meg selv i sommerferien. Så dersom du ikke kan noe fransk fra før, anbefaler jeg på det sterkeste å ta et kurs før du drar.

Når det gjelder kostnadsnivå, er det ganske behagelig i forhold til norske priser, spesielt når det gjelder husleie. En ganske strøken leilighet for to personer, som i Bergen hadde ligget på rundt 12.000 for en måned, lå i Lille på rundt 7500kr. Denne leiligheten lå også perfekt plassert midt i sentrum. Det var mange av mine medstudenter som hadde betydelig lavere husleie på rundt 200-250 euro i måneden, så husleie er ganske fint i Lille. Når det gjelder kostnadsnivået på mat og alkohol, er også dette en god del lavere enn i Norge. En flaske melk koster rundt 12 kroner, og en øl ute koster ca 24 kroner, så man kan leve godt i Lille på studiestøtten man får fra lånekassen. I tillegg til studielånet fra lånekassen og erasmus-stipendet, kan man søke bostøtte fra den franske regjeringen gjennom CAF - (Caisses d'Allocations Familiales). De fleste som søker får støtte som ligger på rundt 150 euro i måneden, så det er mulig å dekke nesten hele husleien bare med støtten fra den franske regjeringen. Men vær forberedt på et byråkrati av en annen verden når du søker om denne støtten, da det er utallige papir som skal signeres, og det tar en god stund før alt er klart. Man kan lese litt mer info om denne støtten, her: https://www.justlanded.com/english/France/France-Guide/Housing-Rentals/State-assistance

De fleste som studerer i Lille bor forresten i privatbolig, da det ikke er veldig mange studentboliger i området. Skal man bo i studentbolig, må man være veldig rask å søke. Kooridnator for innreisende studenter vil være behjelpelig med dette.

Når det gjelder mottaket ved skolen, har jeg litt blandede følelser. Først ble vi alle stuet inn i det ene av to auditorier, hvor vi ventet en liten stund før to representanter fortalte litt om skolen etc, før de geleidet oss gjennom et langt skjema man må signere for å få studentkort. I dette skjemaet står alt på fransk, og man må svare på alt fra yrkene til foreldrene dine, til hvor mye de tjener, hvor høy utdanning de har etc. Man må også legge ved medbragt fødselsattest (på fransk), før man kan legge signaturen sin og levere den inn. Alt dette for å få et studentkort virker litt i overkant mye for nordmenn som er vandt med at alt går av seg selv. I tillegg ble det sagt at de anbefalte oss å ikke velge masterfag, da dette sikkert "ble litt for vanskelig" for oss internasjonale studentene. Selv tok jeg utfordringen med masterfagene, og gjorde det absolutt like bra som masterstudentene ved skolen. Så ikke bli skremt bort fra masterfagene, selv om de kommer med advarsler. Det går helt fint. Etter selve møtet, ble vi møtt av studentorganisasjonen ved skolen, og da ble inntrykket mye bedre. Det ble en koselig samling med pizza og brus utenfor skolen, før det ble avtalt å møtes ved en bar like ved. Gjennom de to første ukene holdt studentorganisasjonen ESN mange forskjellige events for oss, slik at vi ble godt kjent med hverandre. De første dagene gikk med på sightseeing i byen, bowling etc, før det som oftest ble en fest på kvelden. Det kan forøvrig ikke sammenlignes med en fadderuke i Norge, da vi er litt hardere på flaska her hjemme.

Universitetsområdet og byen

Når jeg skal beskrive oppholdet mitt i Lille, er det vanskelig å finne ut av hva jeg skal vektlegge. Når jeg først kom til Lille, var jeg ganske lost. Det at alle forventet at jeg skulle snakke fransk var et stort sjokk for en som håpet at flytende engelsk skulle være nok. Men det blir bedre etterhvert. Etter alt stresset med bankkonto, skole, telefon og husleie er i orden, kan man endelig slappe litt av, og dermed kunne fokusere på skolen og nye venner. Når jeg endelig kunne fokusere på skolen, ble alt mye bedre. Spesielt siden alle fagene jeg har tatt ved Sciences Po Lille har vært av utrolig bra akademisk kvalitet, forelest av noen av de beste professorene i verden. Når jeg valgte fag, bestemte jeg meg for å ta en variert miks fra forskjellige fagområder. Derfor endte jeg opp med fag som "Populism in international perspective", "Crisis Management", The politics of Rogue states", "War and Conflict In International Perspective", "Israeli politics and the Arab Spring", "The logics of Terrorism", "Global Climate and Energy Politics" og mange flere. Det var ikke et eneste fag som ikke stod til forventingene, og det faglige utbyttet jeg har fått av å studere ved Sciences Po, er helt enormt. Dersom det er noe jeg kan klage på, er det fransk-faget skolen tilbydde. Det er mulig å ta begynnerkurs (man får 4 studiepoeng det første semesteret, men 0 poeng for det andre) i fransk, men dersom man ikke kan noe fransk fra før, er dette et håpløst prosjekt. ALT foregår på fransk i klassen, man får aldri en forklaring på engelsk (læreren kan ikke engelsk), og det er generelt en dårlig lærer. Så jeg anbefaler å droppe kurset ved Sciences Po, og heller ta et kurs ved skolen Lille 2 eller Lille 3. Man kan også ta privatkurs, da dette ikke koster allverden. Jeg anbefaler på det sterkeste at du tar fransk-kurs, da de franske studentene ikke liker å prate engelsk. I tillegg kan de fleste internasjonale studentene fransk, så i stedet for å samles på engelsk (som er vanlig lenger nord i Europa), samles ofte de internasjonale studentene på fransk. Så for å ikke "falle utenfor", anbefaler jeg at du tar et kurs, slik at du kan henge med i samtalene.


Jeg vil helt klart si at fagene jeg har tatt har vært relevant for graden min ved universitetet i Bergen, og det at jeg har studert ved Sciences Po, har allerede begynt å høste frukter i form av at potensielle arbeidsgivere har tatt kontakt med jobbtilbud etter at jeg oppdaterte LinkedIn profilen med studieoppholdet i utlandet. Så et år ved Sciences Po Lille, vil uten tvil gjøre deg mer interessant for arbeidsgivere i fremtiden.

Til slutt vil jeg si at året i Lille er nok det beste året jeg har hatt i mitt liv, og jeg anbefaler alle på det sterkeste å reise! Lille er en fantastisk kul by, med veldig mange studenter og er regnet som den byen med den hyggeligste befolkningen i Frankrike, og det merkes! Byen ligger perfekt til, med tog til alle mulige steder i Europa, og byer som Paris, Brussel, London, Amsterdam etc. ligger fra én til én og en halv time med tog unna. Reiser du til Lille, kommer du veldig fort til å bli forelsket i gamlebyen - Vieux Lille, Parken Citadelle, Den store plassen ved Republique Beaux Arts, eller markedet i Wazemmes. Studentlivet i Lille er helt fantastisk, og du kommer til å møte mennesker som du vil holde kontakten med resten av livet. Det er helt fantastisk å ha folk rundt om i verden, man kan kalle bestevenner, som er klar til å ta imot deg med åpne armer når du senere skal besøke dem.

Hvorfor bør andre studenter resie til denne institusjonen?
De viktigste grunnene for å reise hit må definitivt være det å oppleve en ny kultur, få et fantastisk godt læringsutbytte ved Sciences Po, samt å bli kjent med mange nye fjes som du bygger nettverk med. Oppholdet i Lille passer for en person som er ganske selvstendig, da spesielt starten på oppholdet kan bli veldig tøft for en som ikke kan fransk. Det skal nok gå bra selv om en ikke er så selvstendig, men da er det lurt å komme i kontakt med de andre internasjonale studentene så fort som mulig, slik at man kan hjelpe hverandre, om det er noe man ikke forstår eller finner ut av.

Generelle tips:
- Skaff deg et V'Lille (sykkelkort) for 40 euro - da kan man bruke bysyklene over alt i et helt år. Betaler man 100 euro, kan man også ta buss og metro
- last ned v'lille appen (veldig hendig for å finne sykkelstasjoner)
- Last ned Transpole appen (Busstider, stasjoner, ruteplanlegger etc).
- Skaff deg ungdomskortet "Carte Jeune" for togene til SNCF (Mye billigere togbilletter opp til 26 år. Man får laget slike kort på de fleste togstasjonene i Frankrike, men husk passfoto!)
- Last ned Voyages SNCF appen (togbilletter)
- Benytt deg av "carsharing" apper som blabla car, uber etc.
- Bruk AirBnB når du vil reise et sted sammen med andre (mange er ikke like keen på vanlig hotell som vi nordmenn, da ikke alle er like godt stilt økonomisk som oss).
- Ikke ta med alkohol på fest og forvent at det får stå i fred. I Frankrike deler man på alkoholen, og alle tar med drikke til fellesskapet.
- ta med gassmaske på fest om du ikke røyker. Spesielt på fest med franskmenn. Og spesielt siden det ofte dukker opp litt "kraftigere" røyk.
- Ta med paraply! Lille er en av de mest regnfulle byene i Frankrike.
- Reis, drikk vin med franskmenn, dra på museum, slapp av i parken, studer, spis måltider klokka 09.00, 12.00, 16.00 og 20.00, Ha det kjekt!

Dersom du drar til Lille, får du det beste året i ditt liv! Og jeg anbefaler nettopp å dra et helt år. Det er mye som skal sees og gjøres i Frankrike. Lykke til!

Informasjon