Hjem
Studentsider
erasmus+

Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByAix-en-Provence
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelorprogramma i samanliknande politikk og europastudium har fortrinn på plassane framfor studentar på bachelorprogrammet i administrasjon og organisasjonsvitskap og andre samfunnsvitskapelege fagområde.

Søkaren må ha tatt minimum 60 studiepoeng ved utreise. Det er mogeleg å søke for eit semester eller eit heilt år. Søkarar som ønsker å reise ut for eit heilt år blir prioriterte dersom det er fleire søkarar enn ledige plassar.

Når i studiet kan eg reise

Normalt passar det best å reise ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er fransk og engelsk. Sciences Po Aix krev B2-nivå i fransk (CEFR).

Institusjonen tilbyr fransk språkkurs til utvekslingsstudentar. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Sciences Po Aix tilbyr eit bredt spekter av samfunnsfag på engelsk og fransk, for eksempel innanfor statsvitskap, økonomi og jus. Full oversikt over emnetilbodet finn du på denne nettsida. Studentar som skal vere eit heilt år på Sciences Po-skolane, har mogelegheit til å ta Certificat d'Etudes Politiques (Certificate of Political Studies). Det gjeld eigne krav for dette.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Emna utgjer normalt frå 2 til 8 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Institut d¿etudes politiques d¿Aix en Provence (Sciences Po Aix) er ein av ni prestisjeskular i sitt slag i Frankrike. Instituttet har rundt 2000 studentar, og tilbyr primært studieløp innan samfunnsvitskaplege, økonomiske, politiske og juridiske fag. Instituttet ligg i eit bygg som går under namnet universitetspalasset, og som tidlegare husa juridisk fakultet ved byens universitet.

Aix-en-Provence er ein universitetsby som ligg søraust i Frankrike, ikkje så langt frå middelhavskysten. Han har rundt 150 000 innbyggarar, og er blant anna kjend for musikk- og litteraturmiljøet sitt. Området har òg ein del olivenoljeproduksjon og turisme.

Bustad

Sciences Po d'Aix har eigne studentbustader der internasjonale søkarar har prioritet. Desse bustadane har enkel standard, men utgjer eit rimeleg alternativ. Det er òg mogleg å finne bustad på den private marknaden i området. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2015

Høst 2014 og vår 15 - BA sammenliknende politikk

Høst 2014 og vår 15 - BA sammenliknende politikk

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er smart å lære seg mest mulig fransk før du reiser nedover, hvis du har som mål å lære seg fransk godt!

Pakk med deg noen varme klær også, selv om Aix ligger nært Middelhavet så kan det bli ganske kjølig om i desember-mars, og gradene kan komme ned i 4-5 grader + sur vind (le mistral) som kommer inn fra kysten.

Undervisningsformer

All undervisning foregår muntlig, og du vil ha flere timer forelesninger enn du har i Bergen, dvs rundt 12-14 timer i uken. På en annen side så har du i de aller fleste dag ingen pensum. Undervisningsmetode avhenger av hver enkelt professor. Noen peiser til med 1000 siden, men det er færreste av de altså.

Du vil oppleve at professorene er mindre politisk korrekte enn hva vi er vant til i Norge. De er subjektive og kanskje lite nyanserte. Det kan være litt frustrerende noen ganger, når vi har lært at alt skal refereres til etc, men det kan jo også være mer engasjerende!

Vurdering av emnetilbodet

Ganske godt utvalgt av fag både på engelsk og fransk, spesielt innenfor tema som har med internasjonale relasjoner og historie og gjøre. Du får også tilbud om franskkurs.

Fagleg utbyte og språk

Faget er mer basert på empiri og subjektive meninger som professoren har, så du får ikke så mye teori som vi er vant med på sampol. Faglig er det litt hva du gjør det til selv.

Språkmessig er det veldig mye opp til deg selv. Jeg anbefaler at du skaffer seg en vennegruppe som prater fransk internt, da fellen er enkel å falle i at man skaffer seg amerikanske venner, og kommer hjem med feilfri amerikansk aksent på engelsken heller enn god fransk! Så jeg anbefaler at du kanskje undersøker studentnettverk og sånt på uni. Det finnes noe for enhver der, være sport, poltiske grupper ++.

Universitetsområdet og byen

Aix er en nydelig, liten klisjefransk by som ligger rett ved den franske riviera og sentralt i forhold til reising i Sør Europe, bare noen timer i øst eller vest fører seg til Spania, Sveits og Italia! Du er dessuten 20-30 min unna Frankrikes nest største by, Marseilles, som står i sterk kontrast til lille borgelige, snobbete Aix, med et mye mer urbant og multikulturelt miljø. Dessuten kan du lett ta hurtighetstog til Paris som bare ligger 3-4 timer unna med TGV tog.

Bustad

Du kan velge å bo på studenthjem. Da har du et lite rom for deg selv, og deler kjøkken med rundt 30 andre. Det er rimelig og veldig sosialt. Det er enklere å skaffe seg venner på den måten fra studiet, men gir kanskje en følelse av å være på leirskole. De aller fleste av klassevennene dine kommer til å bo slik.

Jeg bodde privat, og det funket fin for meg. Det er noe dyrere, men mer lukrativt. Jeg var veldig og fant en veldig hyggelig marokkansk jente jeg bodde sammen med, og det var enklere å f.eks få kontakt med folk utenfor Sciences Po slik. Jeg opplevde kanskje at det i starten var litt vanskelig å få kontakt med klassevenner, som bodde i lag på studenthjem, men det gikk seg til etter noen uker.

Sosialt miljø

Det arrangeres en slags fadderuke første uken av semesteret ditt, og jeg anbefaler at du er med på denne!

Det er lettest å få internasjonale venner siden dere kommer til å være sammen den første uken, men gi franskmennene et forsøk, så lærer du seg bedre fransk!

Lykke til!

Informasjon