Hjem
Studentsider
erasmus+

Sorbonne Université og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByParis
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på bachelor- og masterprogramma i kunsthistorie, og andre studentar som ønsker å ta emne i kunsthistorie når dei er på utveksling.

Før du kan reise ut, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelor- eller masterprogram i kunsthistorie blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn det er plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i kunsthistorie: Det passar best å reise på ut i fjerde, femte eller sjette semester av bachelorgraden. Ein rår til at studentane tar emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Masterstudentar i kunsthistorie: Det passar best å reise ut i andre semester av masterprogrammet.

Studentar på andre bachelorprogram: Undersøk med ditt studieprogram i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket er fransk.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta emne som skal inngå i ei spesialisering i kunsthistorie, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande emne i kunsthistorie ved UiB. Det er lettast å finne emne som kan innpassast på 200-nivå. Ver merksam på, at dersom du skal ta emne på 200-nivå, så må du finne emne som har semesteroppgåve eller tilsvarande vurderingsform på (til saman) minimum 10 studiepoeng. Dersom du skal ta emne som frie studiepoeng i ein bachelorgrad, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Pierre et Marie Curie (UPMC) er eit offentleg universitet i med 33 000 studentar fordelte på heile 18 campusar i fire forskjellige byar. Universitetet fokuserer primært på medisinske og naturvitskaplege utdanningar, og har band til fleire universitetssjukehus, helseføretak og laboratorium i regionen. Den klart største delen av universitetet ligg i Paris, nærare bestemt på Jussieu-campusen i Latinkvarteret.

Paris er Frankrikes hovudstad og største by, med om lag 12 millionar innbyggarar i storbyregionen. Han ligg nord i landet, i hjartet av regionen Île-de-France. Paris er kjend for å vere ein av Europas fremste kulturbyar. Her finst statsadministrasjon, verdas mektigaste motehus og ikoniske byggverk som Eiffeltårnet, side om side med små romantiske kaféar og folkeliv.

Bustad

Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad i Paris. Universitetet sitt internasjonale kontor kan gi hjelp og informasjon, men understrekar at det er viktig å begynne leitinga i god tid. Dei fleste offentlege studentbustadane i Paris er administrerte av studentsamskipnaden CROUS. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2019

HØST 2018/VÅR 2019 BAHF-ALLVIT

HØST 2018/VÅR 2019 BAHF-ALLVIT

15.08.2018 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Ta et franskkurs før du reiser ned! Du finner bilangue-utgaver billig rundtom i Paris, hvor klassikere er oversatt til fransk på ene siden og engelsk på den andre. Veldig greit for å lære seg språket.

Undervisningsformer

Så å si alle kurs jeg ville ta på fransk, og det tok meg to måneder å mestre språket godt nok til å henge med i forelesningene. Jeg vil anbefale alle å ta noen franskkurs før man reiser ned og eventuelt velge noen engelske fag for avlastning. Selv om Erasmus og UiB mener man ikke trenger språkkunnskaper før man reiser ned, krever derimot Sorbonne at du beviser et B2-nivå.

Vurdering av emnetilbodet

Sorbonne hadde et stort utvalg emner med et faglig nivå som er internasjonalt høyt. Det er også verdt å vite at de fleste fag er på 3-7 ECTS-poeng, imotsetning til 10, 15etc som man har i Norge. Dermed får man flere fag og større arbeidsmengde, vær forberedt på å jobbe en del. Ellers kan du bare droppe å møte opp til eksamen, Erasmus og UiB er veldig greie på det.

Fagleg utbyte og språk

Man lærer veldig mye veldig fort av å være i forelesninger på et fremmed språk! Utmattende i begynnelsen, men det tar ikke mange måneder.

Universitetsområdet og byen

Sorbonne ligger helt fantastisk til i Latinerkvarteret, og hver dag var en fryd i Paris.

Bustad

Jeg bodde på Det norske huset i Paris, og var veldig fornøyd med det. Rene rom av god størrelse og det var veldig billig til å være Paris. Noen kan tenke at det er litt langt fra sentrum, men ettersom RER stopper rett ved kommer man seg inn til Seinen på 10-15 minutter. Anbefales for alle.

Sosialt miljø

De fleste nordmenn jeg ble kjent med, til og med de som dro på utveksling allerede flytende i fransk, beskrev det som nærmest umulig å bli kjent med lokale studenter. Ikke regn med å dra hjem fra Paris med masse franske venner. Derimot blir man kjent med en rekke internasjonale studenter, som stort sett er veldig trivelige. Det norske huset i Paris er på så måte en fin møteplass.

2018

BA i språkvitskap, studieåret 2017/18

BA i språkvitskap, studieåret 2017/18

15.08.2017 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

1. Sørg for at du har et høyt nok nivå i fransk. Fransk vg3- nivå er ikke nok!
2. Det er sant som de sier; byråkratiet i Frankrike er helt umulig. Sett av god tid til slike prosesser og sørg for å ha utskrevet versjon, gjerne flere, av viktige dokumenter.
3. Om du ikke ønsker å tilbringe all din tid i klasserommet; prøv å velge fag som har få undervisningstimer og gir mange studiepoeng. Enkelte fag kan ha 3-4 timer obligatorisk undervisning i uken og kun gi 3 studiepoeng.
4. Ikke drass med deg en stor norsk-fransk ordbok fra Norge, du får uansett ikke bruke den på prøver. Ordnett.no er din venn.
5. Regn med at du må endre på fagene du har fått forhåndsgodkjent. Den første uken skal du sette sammen din egen timeplan og det skal lite til før fagene kræsjer med hverandre.
6. Husk at Faculté des Lettres har tre undervisningssteder som ligger spredt rundt i byen. Du må beregne minst 30 min. reisetid mellom de ulike stedene og dette kan være greit å ha i bakhodet når man setter sammen timeplanen.
7. Parismus er Sorbonne sin gruppe for utenlandske studenter. De arrangerer masse forskjellig og kan hjelpe deg med bla å opprette en bankkonto.

Undervisningsformer

Universiteter i Frankrike har svært gammeldagse undervisningsformer. Det finnes to typer undervisning:

-- CM (Cours Magistraux): Er klassiske forelesninger der læreren enten (spørs om du er heldig eller ikke) leser opp fra et manus eller har en power-pointpresentasjon. Notatene dine fra disse forelesningene er pensum i faget. I de fleste fag blir det ikke delt ut noe annet pensum.

--TD (Travaux Dirigés): Seminarer i mindre grupper, typisk klasseromsundervisning der man går gjennom pensum, gjør oppgaver osv.

Erasmus-studenter tar ikke eksamen, men blir kun vurdert utifra CC (contrôle continue), dvs underveisvurdering. Det skal være minst to slike prøver i løpet av semesteret og de holdes alltid i TD-timen.

Sorbonne har en nettside tilsvarende mitt uib, men den blir ikke alltid like flittig brukt. Få deg en venn i klassen som kan videreformidle beskjeder og sende deg notater når du trenger det. De fleste studentene hjelper deg mer enn gjerne.

Vurdering av emnetilbodet

Det finnes mange spennende fag ved Faculté des Lettres og som Erasmus-student står du fritt til å velge fag fra alle UFR (Unité de formation et de recherche - tilsvarende institutt), så lenge over halvparten av fagene dine tilhører samme institutt. Du kan også velge fag fra alle nivåer; L1 = første år av bachelor, L2 = andre år osv.

Universitetsområdet og byen

Faculté des Lettres holder som sagt til i tre ulike bygg;

-- Sorbonne Mère i St. Germain er det originale Sorbonne. Her foregår hovedsakelig undervisning på L3 og master-nivå. Skaff deg kort til biblioteket – det er helt fantastisk. Spar på kartet du får av denne bygningen den første uken, det er virkelig en labyrint.

-- Malesherbes ligger nord-vest i Paris like ved den flotte parken Monceau. Undervisning i de fleste språkfagene på L1 og L2-nivå er lagt hit. Stor kantine og fint bibliotek.

-- Clignancourt ligger helt nord i Paris, ved endestasjonen til linje 4. Her foregår undervisning i alle de andre fagne på L1 og L2-nivå.

Et lite tips: "Lost in Frenchlation" viser nye franske filmer med engelsk undertekst hver fredag på utvalgte kinoer i Paris. Verdt å prøve om man ikke får med seg 100% av en fransk-talende film.

Bustad

Som ikke-fransk uten franske garantister er det nesten helt umulig å få leie et bosted i Paris. Det er også veldig dyrt. Prøv fusac.fr, airbnb eller søk deg til Maison de Norvège i Cité Universitaire (det bor ikke kun nordmenn der!). Det finnes også Facebook-grupper der det noen ganger blir lagt ut leiligheter som kan være enklere å få leid feks "Nordmenn i Paris", "Norske studenter i Paris" og "Svenskar i Paris" .

Ba i fransk, vår 2018

Ba i fransk, vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Da jeg skulle forberede meg til oppholdet mitt ved Sorbonne fikk jeg ikke informasjon om aktuelle emner før jeg faktisk måtte bestemme meg for hvilke jeg skulle ta. Dette førte til mye usikkerhet og stress knyttet til utvelging av emner. Til alle fremtidige studenter anbefaler jeg å være særlig tidlig ute med å oppsøke slik informasjon, ta gjerne kontakt med din Erasmus-kontakt ved Sorbonne. Det er også viktig å tenke på hvor det skal foreleses i emnet man skal ta. Sorbonne har tre ulike fakulteter som ligger på helt forskjellige steder i Paris.

Undervisningsformer

Ved Sorbonne er det vanligvis to former for undervisning: forelesning og seminar. Dette varierer ut ifra hvor mange studiepoeng man får for hvert emne. Emnene har fra 2 til 8 studiepoeng. Dersom et emne bare har 2-3 studiepoeng er det bare undervisning i form av enten forelesning eller seminar. Dersom et emne har 4-8 studiepoeng vil det være både forelesning og seminar.

Vurdering av emnetilbodet

Sorbonne er et prestisjefylt universitet med lang historie for solid og kunnskapsrik utdannelse. Emnetilbudet er derfor omfattende. Studerer man fransk ved Sorbonne, slik jeg gjorde, kan man velge mellom svært mange emner. Jeg kunne velge mellom emner fra første, andre og tredje året på bachelor, men endte opp med bare emner fra tredje. Det er veldig lurt å velge emner ut ifra hvilket nivå man har i fransk. Ettersom emnene også er beregnet for franske studenter er språknivået i utgangspunktet høyt, men det blir også naturligvis høyere for hvert studieår.

Fagleg utbyte og språk

Når man studerer fransk ved Sorbonne må man ha gode kunnskaper i fransk fra før av. Det er lurt å praktisere så mye fransk som overhodet mulig - helt fra dag én. I starten av utvekslingsoppholdet var det vanskelig å få med seg alt det ble forelest om. Jeg fokuserte derfor mye på det språklige. Det tok også et par uker før jeg ble vandt til de ulike forelesningsmetodene til professorene. Etter noen uker ble det franske språket en naturlig del av min hverdag og jeg klarte å engasjere meg mer i det faglige.

Universitetsområdet og byen

Universitetet Sorbonne er delt i tre fakulteter, Sorbonne i det 5. arrondissement, Malesherbes i det 17. arrondissement og Clignancourt i det 18. arrondissement. Det er svært store avstander mellom fakultetene som ligger på helt forskjellige steder i Paris. Hvis man ikke er kjent i Paris før man flytter hit bør man bruke litt tid til å bli kjent med metro-systemet. Dette er et system som kan virke noe forvirrende i starten, men er oversiktlig og enkelt når man blir vandt til det. Metroen er det mest effektive fremkomstmiddelet i Paris og tar deg rundt i hele byen. Det er utrolig mye fint å se i Paris og som student i byen får man gjerne oppleve steder hvor det ikke er mye turisme.

Bustad

Under mitt opphold i Paris bodde jeg på det Norske hus i Cité Internationale Universitaire. Dette er et område med 40 ulike hus for internasjonale studenter i Paris. Jeg kan virkelig anbefale å bo her dersom man skal studere i Paris. Selv om området ligger helt sør i det 14. arrondissement, kommer man seg inn til sentrum på 10 minutter med toglinjen RER-B.

Sosialt miljø

Paris er en fantastisk by å bo i som student. Det er alltid mye som skjer og mange mennesker å bli kjent med. Som internasjonal student vil jeg anbefale å delta på Parismus sine arrangement der man møter andre internasjonale studenter. Som norsk student vil jeg anbefale å delta på Ansa Paris sine arrangement hvor man kan møte norske studenter.

2017

Vår 2017 - BA i journalistikk

Vår 2017 - BA i journalistikk

09.01.2017 - 30.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å være forberedt på at man kan føle seg "helt lost" i begynnelsen av semesteret. Skolesystemet i Frankrike er ganske ulikt det vi har i Norge, og det er utfordrende å få seg venner på et annet språk. Dette virker kanskje åpenbart, men vær forberedt på å få et større kultursjokk enn forventet. Et godt tips er å snakke med hvert enkelt lærer (ikke i forelesning, men i seminargruppene) og gjøre dem klar over at man ikke er fransk. I tillegg vil jeg anbefale å skrive at man er Erasmusstudent på toppen av alle oppgaver og tester man leverer inn. Enkelte lærere er fleksible og muligens litt rausere med karakteren dersom de får den informasjonen. Men det er viktig å være klar over at de forventer et nivå på linje med de franske studentene, som gjerne har studert det samme i to eller tre år.

Undervisningsformer

Underveis i semesteret skrev vi obligatoriske oppgaver (dissertations) og holdt 30 min lange foredrag (exposé oral) hvor vi analyserte kunstverk. Vil nevne at dette har en streng struktur som en bør sette seg inn i så tidlig som mulig. Dette foregikk gjennom seminar kalt TD (travaux dirigé), hvor vi var små klasser på rundt 30 stykker. Man må melde seg på én TD i hvert fag. I tillegg hadde vi en test (devoir sur table/exercice sur table) i hvert fag (en slags eksamen) som ble utført for hånd i timen. Resultatet av "exposé" og "devoir sur table" utgjorde tilsammen den endelige karakteren. Det var opp til hver enkelt lærer hvor mye hver av vurderingene talte - det kunne være alt fra 50/50 til 20/80. Lurt å finne ut av dette tidlig slik at man kan prioritere dersom det blir for mye. Som Erasmusstudent slapp jeg å ta de endelige skoleeksamnene. Dette slipper man om man velger fag med TD. Dersom en har et fag med kun forelesninger, derimot, er man nødt til å ta eksamen, der nivået er skyhøyt. Husk å dobbeltsjekke med sekretariatet at dette stemmer for deg. Karakterer settes fra 1-20, hvor en må ha 10 for å stå.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var jeg helt ok fornøyd med. Ettersom jeg ikke fant noen oversikt over fag på Sorbonne sine nettsider før jeg dro, fikk jeg ikke velge fag inntil rett før fristen for å melde seg opp. Dermed ble det litt tilfeldig hvilke fag jeg endte opp med, og jeg valgte fag etter studiepoeng mer enn av interesse. Det kan være lurt å sende en mail til universitetet tidlig før avreise for å få tilsendt en oversikt over emnetilbudet, da nettsidene er uoversiktlige og vanskelig å finne frem på.

Fagleg utbyte og språk

Jeg studerte kunsthistorie, noe jeg aldri hadde studert før. De jeg studerte med, hadde allerede studert dette i 2-3 år. Det var et helt nytt domene som det var vanskelig å sette seg inn i, ettersom jeg ikke startet på nybegynnernivå. Jeg lærte utrolig mye interessant, men jeg følte hele veien på at det var mange "hull", eller mangel på bakgrunnskunnskap, metode osv, som gjorde det vanskelig å få en god flyt i arbeidet og en generell kjennskap til kunst. I tillegg var det såpass utfordrende å studere på tredjespråket mitt, at jeg måtte bruke all tiden min på å sette meg inn i enkelttemaer som jeg for eksempel skrev oppgaver om. Når det kommer til språklig utbytte, er jeg mer fornøyd. Men jeg har forstått i hvor høy grad det er opp til en selv hvor mye man lærer. I begynnelsen av semesteret var jeg mye sliten og hadde ofte vondt i hodet fordi jeg konsentrerte meg så hardt jeg kunne, hver gang jeg var på skolen. Jeg forstod mye mindre enn jeg hadde forventet, og det skapte stor fortvilelse. Jeg slet med å finne balansen mellom hvor aktivt jeg selv måtte gå inn for å lære og hvor mye jeg bare skulle "la det komme til meg". Vi har alle hørt om at man lærer språk fort dersom man blir "tvunget" til det, og jeg så for meg at hvis jeg bare var til stede i mange nok forelesninger, så ville jeg forstå alt til slutt. Det jeg fikk erfare, er at det er fint mulig å ikke få med seg noen ting som helst om man ikke skriver notater, slår opp ordene man ikke forstår og forbereder seg til forelesning. Det er veldig slitsomt, men man må rett og slett gjennom det når man har valgt å studere på et annet språk. Før jeg dro på utveksling, håpet jeg på at jeg skulle bli tilnærmet lik flytende i fransk. Det ble jeg ikke. Jeg har såklart lært utrolig mye, spesielt skriftlig, og kan nå skrive relativt godt på akademisk fransk. Med hjelpemidler, riktig nok. Og det hjalp meg selvfølgelig muntlig også. Men ettersom de fleste av de gode vennene jeg fikk der nede var fra alle andre steder enn Frankrike, snakket jeg mye mindre fransk enn jeg hadde håpet på. Det beste man kan gjøre for å bli bedre, er å drite i sine egne feil og prate, prate, prate - helt til man ikke tenker over at man snakker et annet språk. Og man må ta et valg om å gjøre det.

Universitetsområdet og byen

Sorbonne er delt opp i ulike fakultet over hele byen. Vær forberedt på at du ikke nødvendigvis ender opp i den storslåtte, "klassiske" bygningen. Fakultetet jeg gikk på hadde ingen fellesområder eller kantine, men det finnes ulike kantiner for studenter rundt omkring hvis man vil ha billig lunsj.

Bustad

Jeg fant bosted på egenhånd og endte opp i en leilighet midt i byen med tre andre. Leiligheten var stor og fin, men vi var fire stykker fordelt på to soverom, som vi byttet på. To uker i måneden måtte vi derfor sove i stuen med en annen, på hver vår sofa. Da betalte vi 500 euro hver i måneden. Med andre ord er det dyrt å bo sentralt, men overkommelig dersom man er kreativ og villig til å finne en liknende løsning. Vi fant leiligheten gjennom et byrå som heter Entrée Paris, men dette vil jeg ikke anbefale videre fordi det var dyrt (man betaler en agency fee) og lite hjelp å få. De eneste fordelene var en fin leiligheten og det at man er sikret å ikke bli "svindlet". Det finnes ulike grupper på Facebook der man kan finne kollektiv i Paris, feks "Plan Appart Coloc à Paris/ Appartoo", men dette har jeg ikke prøvd selv. Ellers kan man få hjelp av skolen til å finne bosted. Mange bor feks i Cité Université helt sør i Paris for en billig penge.

Sosialt miljø

I begynnelsen av oppholdet var jeg fast bestemt på at jeg skulle få meg franske venner, slik at jeg virkelig kunne utvikle språket. Det viste seg å være vanskeligere enn forventet. Jeg begynte med å stille praktiske spørsmål til tilfeldig studenter i håp om å sette i gang en samtale, men de var lite interessert straks de hadde gitt meg svar på det jeg lurte på. Det var ingen fadderuke eller velkomst arrangert av skolen, og ingen fellesarialer, og dermed var det vanskelig å bare gå bort til forbipasserende studenter og prøve å komme overens på fransk med mennesker som allerede var etablert i ulike vennegjenger og som i utgangspunktet var lite interessert. I starten tok jeg dette personlig og følte meg veldig malplassert og alene, men så gikk jeg i meg selv og tenkte at jeg kanskje ikke er så interessert i å bli venn med utvekslingsstudenter i Bergen heller - med mindre man kommer utrolig godt overens første gang man prater. Etterhvert samarbeidet jeg med en fransk jente på en oppgave og ble på den måten kjent med henne og hennes venner, men de virkelig gode vennene jeg fikk, var andre utvekslingsstudenter som jeg møtte tilfeldig på fakultetet. Med andre ord er ikke sosiale miljøet på topp, men det finnes ulike opplegg arrangert av Erasmus hvor en kan møte både franske og internasjonale studenter. Disse må man riktignok oppsøke aktivt selv, og falt ikke helt i smak hos meg, men det kan være verdt det å ta turen innom.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Université Paris Sorbonne

Informasjon