Hjem
Studentsider
erasmus+

Sorbonne Université og Institutt for fremmedspråk (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByParis
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for alle studentar på bachelor- og masterprogrammet i fransk, og andre studentar som ønsker å ta emne innanfor fransk språk, litteratur og kultur. Det er eit krav at du skal ha bestått minst 60 studiepoeng før du reiser ut. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling.

Studentar på bachelor- og masterprogrammet i fransk blir prioritert i fall det er fleire søkarar enn plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar i fransk: Det passar best å reise på utveksling i løpet av dei siste fire semestera av bachelorprogrammet.

Masterstudentar i fransk: Det passar best å reise ut i 2. semester av masterprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studieprogrammet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er fransk.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for meir informasjon om kva konkrete kurstilbod som finst, og eventuelt kva startdatoar som gjeld i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet humansistiske fag. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Pierre et Marie Curie (UPMC) er eit offentleg universitet i med 33 000 studentar fordelte på heile 18 campusar i fire forskjellige byar. Universitetet fokuserer primært på medisinske og naturvitskaplege utdanningar, og har band til fleire universitetssjukehus, helseføretak og laboratorium i regionen. Den klart største delen av universitetet ligg i Paris, nærare bestemt på Jussieu-campusen i Latinkvarteret.

Paris er Frankrikes hovudstad og største by, med om lag 12 millionar innbyggarar i storbyregionen. Han ligg nord i landet, i hjartet av regionen Île-de-France. Paris er kjend for å vere ein av Europas fremste kulturbyar. Her finst statsadministrasjon, verdas mektigaste motehus og ikoniske byggverk som Eiffeltårnet, side om side med små romantiske kaféar og folkeliv.

Bustad

Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad i Paris. Universitetet sitt internasjonale kontor kan gi hjelp og informasjon, men understrekar at det er viktig å begynne leitinga i god tid. Dei fleste offentlege studentbustadane i Paris er administrerte av studentsamskipnaden CROUS. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2022

Haust 22 - bachelor i kunsthistorie

Haust 22 - bachelor i kunsthistorie

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

En må ta flere emner i Frankrike enn i Norge for å få 30 studiepoeng pr semester. Dette kommer i tillegg til at man tar emnene på et fremmed språk.

Undervisningsformer

1-3 forelesninger per dag, mange sent på kvelden, ofte til 20 eller 21.

Vurdering av emnetilbodet

Interessante og spennende fag.

Fagleg utbyte og språk

Veldig vanskelig å melde seg på språkkurs, dårlig veiledning hos vertsuniversitet.

Universitetsområdet og byen

Storby egnet for mange forskjellige.

Bustad

Leilighet funnet i sammenheng med familievenner.

Sosialt miljø

Vanskelig å få seg venner, lite sosialt med de andre franske studentene.

vår 2022 -PRMEDISIN

vår 2022 -PRMEDISIN

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Gjerne ta et språkkurs før du starter, da vil alt gå mye mer på skinner. Få franskmenn snakker engelsk! Skaff deg navigo-kort så kommer du deg rundt overalt i Paris med kollektivt, evt og Velib' (bysykler). Anbefaler å bruke appen "Bonjour RATP" til å få opp reisevei, kollektivavganger og forsinkelser (den er ofte litt mer oppdatert enn google maps) osv. Forbered deg på mye papirarbeid i møte med det franske byråkratiet.

Undervisningsformer

Fagene er enten TD (Travaux dirigés) eller CM (Course magistraux). CM er som norske forelesninger, i store saler der oppmøtet ikke blir ført, og TD er mer klasseromsundervisning der fravær blir tatt (i mine fag måtte jeg være til stede 80% av undervisningen i TD for å få emnet godkjent.) TD minnet veldig om undervisning fra VGS, gjerne med lekser og lekseprøver mellom hver forelesning - noe de kalte Control Continue.
De fleste fagene har fysisk oppmøte og på eksamen, og det varierer litt fra fag til fag om det er innleveringer underveis eller ikke. Det var opp til hver enkelt foreleser om de ga Erasmus-studentene annet eksamensopplegg eller ikke, og de fleste kjørte oss gjennom samme eksamen som de franske elevene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg skulle kun ta frie emner under mitt opphold, og hadde relativt mye frihet da jeg valgte emner. Merk at Erasmus-studenter får velge emner etter at elevene ved Sorbonne har valgt, og dette kan resultere i at du ikke får ønskete emner/grupper. Oppmeldingen til fag skjedde i dagene etter info-forelesningen vi hadde for Erasmusstudentene og møtte gjøres ved å sende inn papir til koordinator på rett UFR (omtrent tilsvarende institutt). Vi fikk og først "godkjent" våre emner etter at undervisningen hadde startet, så mye av oppmeldingen til fag var å møte opp i rett klasserom på rett fakultet og håpe på plass (noe som gikk helt greit i de aller fleste fag). Det er mange spennende fag du kan ta ved Sorbonne!
Halvparten av fagene du tar må være innen det UFR'et utvekslingsavtalen gjelder for, og ellers kan du fritt velge fra andre UFR og. Det virket og som om det gikk an å bytte UFR om du så du ville ta flere fag som tilhørte et annet, men da blir det nok litt ekstra administrativt arbeid - men det lar seg gjøres. Vær obs på at fagene har mye færre studiepoeng her, og 1 ECTS = 1 norsk studiepoeng. Om du skal ta 30 studiepoeng må du forvente å ta en del fag og stor arbeidsmengde, da hvert fag har rundt 2-8 ECTS.

Det er og mulig å melde seg på språkkurs i regi av Sorbonne som går gjennom hele semesteret en fast dag og tid i uka (i tillegg til språkkurs før). Dette var en veldig fin måte å få påfyll og lære seg språket bedre. Jeg fikk og noen av mine beste venner under oppholdet gjennom dette!
Sorbonne tilbyr og idrett for studentene sine, helt gratis. Dette melder man seg på og du kan feks spille tennis, yoga eller fotball en fast dag i uka. Møter man på mer enn 80% av disse og fullfører et gitt antall krav, kan du og få ca 2 ECTS for det.

Fagleg utbyte og språk

Omtrent all undervisning og administrativt arbeid gjøres på fransk, og det er heller unntaket at du kan gjøre deg forstått med engelsk. Noen fag er på engelsk, men merk og at der kan det og bli snakket en god del fransk i undervisningen. Universitetet krever at du har B2 når du reiser ned, noe som kan dokumenteres ved at du får C1 på språktesten Erasmus sender ut og så videresender du dette til universitetet. Du kommer til å merke utrolig stor forskjell på språket før og etter avreise, da du lærer så utrolig mye ved å måtte bruke fransk i alle settinger!

Universitetsområdet og byen

Sorbonne (og Faculté des Lettres) har flere fakultet fordelt over byen, og hvor du skal avhenger hvilken UFR og hvilket år du tar fag fra. Alle 3.års-fagene på bachelor er ved hovedcampuset - rett ved Latinerkvarteret, kort vei til Luxembourg-hagen og Seinen, og er både et fantastisk historisk bygg og flott lokalisasjon. Om du har valgmuligheten til å ta emner fra flere år, så er det viktig å legge inn reisevei mellom fakultetene inn i timeplanen din da du fort bruker 1 time i trafikken.

Bustad

Det finnes studentboliger i Paris, men dette var det en god del rift om. De fleste ligger i Cité Universitaire, og her kan du søke om å få bo i alle hus (ikke bare det norske huset). Aribnb er og ganske greit å bruke! Det finnes og nettsider som sabbaticalhomes og fusac.fr, men jeg har ikke prøvd noen av disse selv. Leie i Paris kan fort bli veldig dyrt så vær forberedt på det. (Heldigvis kan du leve ganske billig om du holder deg unna de mest turistifiserte stedene.)

Sosialt miljø

Det var gjennom språkkurs og Erasmus at jeg ble kjent med folk! Franskmennene hadde ofte sine egne gjenger fra før, og var ikke veldig åpne for å snakke med en på litt stotrende fransk. Via Parismus (Sorbonne sin egne Erasmus-gruppe) ble det arrangert mye sosialt, og flere helgeturer til franske byer. Erasmus Student Network (ESN) har og ofte arrangementer. Svenske Kyrkan har og et ungdomskor med skandinavere som møtes og øver ukentlig. Liker du å løpe er det flust av internasjonale løpegrupper du kan bli med i og er en veldig fin sosial møteplass!

2019

HØST 2018/VÅR 2019 BAHF-ALLVIT

HØST 2018/VÅR 2019 BAHF-ALLVIT

15.08.2018 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Ta et franskkurs før du reiser ned! Du finner bilangue-utgaver billig rundtom i Paris, hvor klassikere er oversatt til fransk på ene siden og engelsk på den andre. Veldig greit for å lære seg språket.

Undervisningsformer

Så å si alle kurs jeg ville ta på fransk, og det tok meg to måneder å mestre språket godt nok til å henge med i forelesningene. Jeg vil anbefale alle å ta noen franskkurs før man reiser ned og eventuelt velge noen engelske fag for avlastning. Selv om Erasmus og UiB mener man ikke trenger språkkunnskaper før man reiser ned, krever derimot Sorbonne at du beviser et B2-nivå.

Vurdering av emnetilbodet

Sorbonne hadde et stort utvalg emner med et faglig nivå som er internasjonalt høyt. Det er også verdt å vite at de fleste fag er på 3-7 ECTS-poeng, imotsetning til 10, 15etc som man har i Norge. Dermed får man flere fag og større arbeidsmengde, vær forberedt på å jobbe en del. Ellers kan du bare droppe å møte opp til eksamen, Erasmus og UiB er veldig greie på det.

Fagleg utbyte og språk

Man lærer veldig mye veldig fort av å være i forelesninger på et fremmed språk! Utmattende i begynnelsen, men det tar ikke mange måneder.

Universitetsområdet og byen

Sorbonne ligger helt fantastisk til i Latinerkvarteret, og hver dag var en fryd i Paris.

Bustad

Jeg bodde på Det norske huset i Paris, og var veldig fornøyd med det. Rene rom av god størrelse og det var veldig billig til å være Paris. Noen kan tenke at det er litt langt fra sentrum, men ettersom RER stopper rett ved kommer man seg inn til Seinen på 10-15 minutter. Anbefales for alle.

Sosialt miljø

De fleste nordmenn jeg ble kjent med, til og med de som dro på utveksling allerede flytende i fransk, beskrev det som nærmest umulig å bli kjent med lokale studenter. Ikke regn med å dra hjem fra Paris med masse franske venner. Derimot blir man kjent med en rekke internasjonale studenter, som stort sett er veldig trivelige. Det norske huset i Paris er på så måte en fin møteplass.

2018

BA i språkvitskap, studieåret 2017/18

BA i språkvitskap, studieåret 2017/18

15.08.2017 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

1. Sørg for at du har et høyt nok nivå i fransk. Fransk vg3- nivå er ikke nok!
2. Det er sant som de sier; byråkratiet i Frankrike er helt umulig. Sett av god tid til slike prosesser og sørg for å ha utskrevet versjon, gjerne flere, av viktige dokumenter.
3. Om du ikke ønsker å tilbringe all din tid i klasserommet; prøv å velge fag som har få undervisningstimer og gir mange studiepoeng. Enkelte fag kan ha 3-4 timer obligatorisk undervisning i uken og kun gi 3 studiepoeng.
4. Ikke drass med deg en stor norsk-fransk ordbok fra Norge, du får uansett ikke bruke den på prøver. Ordnett.no er din venn.
5. Regn med at du må endre på fagene du har fått forhåndsgodkjent. Den første uken skal du sette sammen din egen timeplan og det skal lite til før fagene kræsjer med hverandre.
6. Husk at Faculté des Lettres har tre undervisningssteder som ligger spredt rundt i byen. Du må beregne minst 30 min. reisetid mellom de ulike stedene og dette kan være greit å ha i bakhodet når man setter sammen timeplanen.
7. Parismus er Sorbonne sin gruppe for utenlandske studenter. De arrangerer masse forskjellig og kan hjelpe deg med bla å opprette en bankkonto.

Undervisningsformer

Universiteter i Frankrike har svært gammeldagse undervisningsformer. Det finnes to typer undervisning:

-- CM (Cours Magistraux): Er klassiske forelesninger der læreren enten (spørs om du er heldig eller ikke) leser opp fra et manus eller har en power-pointpresentasjon. Notatene dine fra disse forelesningene er pensum i faget. I de fleste fag blir det ikke delt ut noe annet pensum.

--TD (Travaux Dirigés): Seminarer i mindre grupper, typisk klasseromsundervisning der man går gjennom pensum, gjør oppgaver osv.

Erasmus-studenter tar ikke eksamen, men blir kun vurdert utifra CC (contrôle continue), dvs underveisvurdering. Det skal være minst to slike prøver i løpet av semesteret og de holdes alltid i TD-timen.

Sorbonne har en nettside tilsvarende mitt uib, men den blir ikke alltid like flittig brukt. Få deg en venn i klassen som kan videreformidle beskjeder og sende deg notater når du trenger det. De fleste studentene hjelper deg mer enn gjerne.

Vurdering av emnetilbodet

Det finnes mange spennende fag ved Faculté des Lettres og som Erasmus-student står du fritt til å velge fag fra alle UFR (Unité de formation et de recherche - tilsvarende institutt), så lenge over halvparten av fagene dine tilhører samme institutt. Du kan også velge fag fra alle nivåer; L1 = første år av bachelor, L2 = andre år osv.

Universitetsområdet og byen

Faculté des Lettres holder som sagt til i tre ulike bygg;

-- Sorbonne Mère i St. Germain er det originale Sorbonne. Her foregår hovedsakelig undervisning på L3 og master-nivå. Skaff deg kort til biblioteket – det er helt fantastisk. Spar på kartet du får av denne bygningen den første uken, det er virkelig en labyrint.

-- Malesherbes ligger nord-vest i Paris like ved den flotte parken Monceau. Undervisning i de fleste språkfagene på L1 og L2-nivå er lagt hit. Stor kantine og fint bibliotek.

-- Clignancourt ligger helt nord i Paris, ved endestasjonen til linje 4. Her foregår undervisning i alle de andre fagne på L1 og L2-nivå.

Et lite tips: "Lost in Frenchlation" viser nye franske filmer med engelsk undertekst hver fredag på utvalgte kinoer i Paris. Verdt å prøve om man ikke får med seg 100% av en fransk-talende film.

Bustad

Som ikke-fransk uten franske garantister er det nesten helt umulig å få leie et bosted i Paris. Det er også veldig dyrt. Prøv fusac.fr, airbnb eller søk deg til Maison de Norvège i Cité Universitaire (det bor ikke kun nordmenn der!). Det finnes også Facebook-grupper der det noen ganger blir lagt ut leiligheter som kan være enklere å få leid feks "Nordmenn i Paris", "Norske studenter i Paris" og "Svenskar i Paris" .

Ba i fransk, vår 2018

Ba i fransk, vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Da jeg skulle forberede meg til oppholdet mitt ved Sorbonne fikk jeg ikke informasjon om aktuelle emner før jeg faktisk måtte bestemme meg for hvilke jeg skulle ta. Dette førte til mye usikkerhet og stress knyttet til utvelging av emner. Til alle fremtidige studenter anbefaler jeg å være særlig tidlig ute med å oppsøke slik informasjon, ta gjerne kontakt med din Erasmus-kontakt ved Sorbonne. Det er også viktig å tenke på hvor det skal foreleses i emnet man skal ta. Sorbonne har tre ulike fakulteter som ligger på helt forskjellige steder i Paris.

Undervisningsformer

Ved Sorbonne er det vanligvis to former for undervisning: forelesning og seminar. Dette varierer ut ifra hvor mange studiepoeng man får for hvert emne. Emnene har fra 2 til 8 studiepoeng. Dersom et emne bare har 2-3 studiepoeng er det bare undervisning i form av enten forelesning eller seminar. Dersom et emne har 4-8 studiepoeng vil det være både forelesning og seminar.

Vurdering av emnetilbodet

Sorbonne er et prestisjefylt universitet med lang historie for solid og kunnskapsrik utdannelse. Emnetilbudet er derfor omfattende. Studerer man fransk ved Sorbonne, slik jeg gjorde, kan man velge mellom svært mange emner. Jeg kunne velge mellom emner fra første, andre og tredje året på bachelor, men endte opp med bare emner fra tredje. Det er veldig lurt å velge emner ut ifra hvilket nivå man har i fransk. Ettersom emnene også er beregnet for franske studenter er språknivået i utgangspunktet høyt, men det blir også naturligvis høyere for hvert studieår.

Fagleg utbyte og språk

Når man studerer fransk ved Sorbonne må man ha gode kunnskaper i fransk fra før av. Det er lurt å praktisere så mye fransk som overhodet mulig - helt fra dag én. I starten av utvekslingsoppholdet var det vanskelig å få med seg alt det ble forelest om. Jeg fokuserte derfor mye på det språklige. Det tok også et par uker før jeg ble vandt til de ulike forelesningsmetodene til professorene. Etter noen uker ble det franske språket en naturlig del av min hverdag og jeg klarte å engasjere meg mer i det faglige.

Universitetsområdet og byen

Universitetet Sorbonne er delt i tre fakulteter, Sorbonne i det 5. arrondissement, Malesherbes i det 17. arrondissement og Clignancourt i det 18. arrondissement. Det er svært store avstander mellom fakultetene som ligger på helt forskjellige steder i Paris. Hvis man ikke er kjent i Paris før man flytter hit bør man bruke litt tid til å bli kjent med metro-systemet. Dette er et system som kan virke noe forvirrende i starten, men er oversiktlig og enkelt når man blir vandt til det. Metroen er det mest effektive fremkomstmiddelet i Paris og tar deg rundt i hele byen. Det er utrolig mye fint å se i Paris og som student i byen får man gjerne oppleve steder hvor det ikke er mye turisme.

Bustad

Under mitt opphold i Paris bodde jeg på det Norske hus i Cité Internationale Universitaire. Dette er et område med 40 ulike hus for internasjonale studenter i Paris. Jeg kan virkelig anbefale å bo her dersom man skal studere i Paris. Selv om området ligger helt sør i det 14. arrondissement, kommer man seg inn til sentrum på 10 minutter med toglinjen RER-B.

Sosialt miljø

Paris er en fantastisk by å bo i som student. Det er alltid mye som skjer og mange mennesker å bli kjent med. Som internasjonal student vil jeg anbefale å delta på Parismus sine arrangement der man møter andre internasjonale studenter. Som norsk student vil jeg anbefale å delta på Ansa Paris sine arrangement hvor man kan møte norske studenter.

2017

Haust 2016 Vår 2017 BAHF ENG

Haust 2016 Vår 2017 BAHF ENG

15.08.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det første jeg stresset mye med å forberede meg på var språket. Jeg hadde aldri tatt noen franskkurs før jeg dro til Frankrike og trodde at det kom til å bli en stor utfordring når jeg kom til Paris i slutten av Juni. Sorbonne lyver ikke når de sier at det kan være lurt å ha et visst nivå før man begynner ettersom mye av registreringen ved administrasjonen foregås på fransk, og det er ikke alle som snakker engelsk. De foretrekker at man kan uttrykke seg iallfall delvis på fransk, og spesielt at man kan lese fransk. Alt av emnebeskrivelser (også engelske emner) er på fransk, derfor er det definitivt en positiv ting. Jeg tok med det et åtte-ukers intensivkurs i Paris som ble dekt av Lånekassen, anbefales på det sterkeste. For det andre kan det være lurt å forhøre seg om boplass tidlig, ettersom det kan bli en stor utfordring hvis man venter for lenge. Det kan også være lurt å gjøre seg kjent med metro-systemet før man reiser, den er ganske enkel forstå og er utrolig effektiv.

Undervisningsformer

Undervisningene er litt annerledes enn i Norge. Det kommer selvfølgelig an på hvilket fakultet man velger ettersom det kan variere fra forelesninger og til seminarer. Jeg valgte selv å ta en god del engelskfag på tredjeåret Licence og på masternivå (ettersom engelsknivået her er en del lavere enn i Norge). Fagene, som kalles "options" er beregnet for utvekslingstudenter og franske studenter som vil ta engelsk valgfag, er ofte veldig små, det vil si ca. 3-4 studiepoeng per fag, så man ender ofte opp med 8-10 fag på ett semester for å kunne fylle opp 30 studiepoeng. Det kan være overveldende til å begynne med, men det venner man seg fort til etter det første semesteret. Fagene varer som regel i 2 timer (en seminarbasert og en forelesningsbasert time), men det endte ofte opp som å bare være som en dobbeltime. Dette gjaldt altså de "frie valgfagene" som var tilbudt til alle over alle studiefelt. Det er et mye høyere krav til studenten sitt bidrag i timen, det vil si at eleven bør delta i diskusjoner og ha fremføringer. I de franskspråklige fagene som er tilbudt til utvekslingsstudenter så kan det være litt flere stp per fag, som kan være ganske greit for å slippe å hanske med så mange fag samtidig. Der er skilnaden mellom forelesning og seminar mye større. Der er alltid forskjellige lærere på CM (forelesning i auditorium) og TD (mindre grupper der vi går igjennom mer praktiske deler av faget). I løpet av semesteret har man ofte en DST (prøve i timen) mot midten og en avsluttende DST på slutten av semesteret. I tillegg kunne det også være hjemmeeksamener i stedet for DST, det kommer an på lærer og fag. Som sagt er fremføringer også nesten alltid en del av vurderingen.

Vurdering av emnetilbodet

Som Erasmusstudent har man veldig mye frihet i valg av fag utover alle de forskjellige fakultetene og emnene som er tilbudt. Så lenge man ikke har et veldig strengt studieløp som skal gå inn som spesialisering i egen grad, så er Paris Sorbonne veldig åpent og tilgjengelig. Jeg er godt fornøyd med utvalget ettersom der er et bredt spekter av interessante felt som man kanskje ikke ser mye av i Norge. Et stort utvalg av film og teaterstudier innenfor det engelske fakultetet for eksempel, og masse forskjellige valgfag som gjør at det nesten er umulig å ikke finne noe som er av interesse.

Fagleg utbyte og språk

Hvis man velger å ta fag hovedsakelig på fransk, så er det på den språklige delen veldig hjelpsomt. Nå skal det sies at det vil alltid være litt fransk her og der til-og-med i engelskemnene. Jeg vil likevel anbefale å ta så mange franske emner som mulig ettersom det definitivt er den beste måten å forbedre fransken på, men der igjen kan det være utrolig vanskelig å få gode karakterer og kanskje å bestå fordi veldig mange av lærerne har en tendens til å være ganske strenge. Du kan veldig fort bli målt opp med de andre franske studentene som forsåvidt er vant til systemet (som også er ganske strengt og ubøyelig), de kan rett og slett være litt nådeløse hvis du får en av den verste typen. På den positive siden kommer fransken mye lettere på slutten av året så lenge man står på i franskfagene, og eventuelt finner en fransk student som kan se gjennom arbeidet du har gjort. Ved siden av det franske språk, så lærer man mye forskjellig i de forskjellige fagene nettopp fordi der er så mye utvalg. I tillegg trenger man heller ikke å kjøpe en hel masse bøker i løpet av året fordi i de fleste fag blir et teksthefte delt ut ved første leksjon, og i andre fag trenger man kanskje bare en bok som skal analyseres igjennom hele semesteret.

Universitetsområdet og byen

Paris er en ganske stor by, og Paris IV Sorbonne er fordelt på flere områder eller distrikter. Som student som tok både fag i fransk litteratur og Engelsk litteratur, måtte jeg sirkulere mellom tre forskjellige områder som ofte kunne ta alt fra 30-40 minutter mellom hvert bygg med metro. Det er forsåvidt veldig lett å venne seg til og er i grunn forventet i en by på den størrelsen. Paris i seg selv som by er utrolig interessant og noe for seg selv. Det er masse forskjellige inntrykk å få med seg annet enn eiffeltårnet og alle de andre turistområdene.

Bustad

Jeg bodde sammen med en annen franskmann igjennom hele året og hadde en fantastisk tid med henne. Leiligheten er ganske liten, men det er ikke så veldig uvanlig for franskmenn i Paris og er definitivt en del av den parisiske opplevelsen. Størrelsen blir man også fort vant til, og det blir en del av sjarmen. Det er derimot veldig utfordrende å finne leilighet alene uten hjelp fra organisasjoner og kontakter. Det er veldig vanskelig og veldig dyrt. Det kan være lurt å starte letingen tidlig, og spørre rundt på forum på for eksempel Facebook. Franske huseiere er veldig nøye når de er på utkikk etter en leietaker for å forsikre seg om at de kan betale for seg igjennom leieperioden etc. Derfor er det spesielt utfordrende for utenlandske studenter å finne boplass ettersom man trenger en del garantier og referanser. For nordmenn finnes det private grupper på Facebook som man kan melde seg inn i og som tilbyr en del hjelp med dette. Man kan også få en del hjelp fra andre skandinaviske grupper. Man kan også søke på studentbolig hos Maison de Norvège og eventuelt bli plassert der hvis man er heldig.

Sosialt miljø

På det sosiale plan kan det være vanskelig å bli kjent med nye folk hvis man ikke tar initiativ selv på å finne ut hva man kan gjøre og teste ut på begynnelsen av året. Selv tok jeg et tre-ukers intensivkurs ved Universitetet som ble tilbudt gratis for internasjonale studenter, dette var en super mulighet for å bli kjent med andre som var på samme erasmus-reise, men på andre fakultet. Det ble en av de viktigste måtene jeg ble kjent med folk som jeg kunne utforske Paris med for resten av året. Det kan ofte være en utfordring å bli kjent med folk i klasserommet, men selvsagt ikke umulig, franskmenn er ganske vennlige og sender for eksempel tvert notatene sine hvis man spør pent og man ikke har fått med seg hva foreleseren har sagt (som kan være vanskelig på fransk til tider). Likevel, i en storby som Paris er det kanskje vanskelig å finne seg en fast gruppe å henge ut med, men det gjør også at det er lettere å bli kjent med flere forskjellige personer som man virkelig bånder med. Paris er også en veldig internasjonal by med en masse unge som snakker flytende fransk og er delvis oppvokst i Frankrike eller tilflyttet. De fleste unge franskmenn snakker også engelsk, men foretrekker kanskje fransk, derfor er det veldig ofte man veksler mellom de to språkene når man blir kjent med dem generelt sett. Poenget er vel egentlig at i Paris møter man oftere folk som er innflyttet fra andre steder i Frankrike eller utlandet enn lokale Parisere. Men så fort man har blitt kjent med en del franskmenn er det utrolig lett å menge seg med dem og bli kjent med flere. Det er et stort mangfold, og med det er det lett å bli kjent med mennesker så lenge man tør å ta initiativ selv.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Université Paris Sorbonne

Informasjon