Hjem
Studentsider
erasmus+

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByCréteil
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekkje for studentar med gyldig studierett på bachelorprogrammet i historie. Studieretten må være gyldig i den perioden du er på utveksling. Andre interesserte studentar kan og søke, men blir prioritert etter historie-studentane. Ein må ha avlagt 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Etter at ein har tatt 60 studiepoeng, kan ein tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisingsspråket er i hovudsak fransk.

Dersom du ikkje har nok fransk-kunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise, sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Du kan enten ta deler av spesialiseringa di eller du kan velje emne som skal inngå som frie studiepoeng i graden ved dette universitetet.

Ønsker du å ta deler av spesialiseringa på utveksling må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande eitt eller fleire spesifikke emne ved UiB. Vel du å ta frie studiepoeng kan du velje fritt mellom dei akademiske emna universitetet tilbyr. Emna kan ikkje overlappe med emne du har frå før.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med studierettleiar@ahkr.uib.no

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) er ein av i alt tretten arvtakarar til det gamle prestisjeuniversitetet Sorbonne, som blei delt i 1970. Det er òg medlem i paraplysamarbeidet Université Paris-Est. Universitetet har eit breitt fagtilbod, som dekker alle dei klassiske fagdisiplinane, med noko ekstra tyngde innan administrasjon og tekniske fag. Det har om lag 32 000 studentar. Universitetet sin hovudcampus ligg i Créteil, om lag 30 minutt søraust for Paris sentrum.

Paris er Frankrikes hovudstad og største by, med om lag 12 millionar innbyggarar i storbyregionen. Han ligg nord i landet, i hjartet av regionen Île-de-France. Paris er kjend som ein kunstnarby og ein av Europas fremste kulturbyar. I forstaden Créteil bur det rundt 90 000 innbyggarar.

Bustad

Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad i Paris. Universitetet sitt internasjonale kontor kan gi hjelp og informasjon, men understrekar at det er viktig å begynne leitinga i god tid. Dei fleste offentlege studentbustadane i Paris er administrerte av studentsamskipnaden CROUS. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - desember og januar - mai/juni.

Studentrapportar

2017

Vår 2017 BAMN MOL

Vår 2017 BAMN MOL

24.01.2017 - 03.07.2017

Førebuingar/praktiske tips

Ta med alle papirer som du trenger når det gjelder skole og administrasjon, learning agreement, confirmation of stay osv. Gjerne ha et par fag i backup, hvis det ikke skulle være mulig å ta et eller fag som du har valgt på learning agreement. Også studer kartet i Paris, det er en stor by, og snakk med noen som har bodd der når det gjelder metrosystemet (kollektivtransport generelt) vei til skolen osv. Det gjør starten av oppholdet mindre smertefritt.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var delt opp i tre, forelesninger, kollokvie, og praktisk arbeid.
Forelesningene (CM = Cours Magistral) varte i halvannen time. I noen fag var det ofte doble forelesninger. Dette var den vanligste formen for undervisning. Noen lærere brukte powerpoint, noen skrev kun på tavle, mens andre brukte til og med prosjektorer (!), så det var en del variasjon på forelesningene. Det var ofte de yngre lærerne som brukte powerpoint, logisk nok, mens de eldre sverget til tavleundervisning. Forelesningene foregikk i store saler.
Kollokviene (TD = Travaux dirigés) var klasseromsundervisning. Hvert fag jeg tok var delt opp i forelesninger og kollokvier. Kollokviene var klasseromsundervisning, og man fikk et sett med oppgaver man skulle ha gjort til hver kollokvie, og det var læreren (stort sett) som gikk gjennom oppgavesettet i timen. Halvannen time hver kollokvie. Disse kollokviene varierte fra fag til fag, lærer til lærer. I biocell2 var det forventet at alle hadde gjort alle oppgavene, og det var vanlig at elevene løste oppgavene på tavlen i plenum (frivillig). i biocell1 var det ikke forventet at man hadde gjort oppgavene, og læreren gjorde de i timen på tavlen. Det samme gjeldt GAME-evolution. I GAME-genetique var det forventet at alle hadde gjort oppgavene (prøvd iallefall) , læreren sjekket til og med før hver time. I microbiologie minnet kollokviene mest om forelesninger, men mot slutten av semesteret fikk vi noen oppgavesett og. Disse kollokviene (misforstå meg rett når jeg kaller de for kollokvier, men mest dekkende norske ordet) var også preget av Control Continue (test), der hvert fag gjerne hadde to eller tre CC gjennom semesteret. Typisk utgjorde CC-karakterene type 25% av sluttkarakteren. Kollokviene er obligatoriske og har man fravær på mer enn to eller tre får man ikke gå opp til eksamen (slik jeg forstod det)
Den siste formen for undervisning var TP, travaux pratique, altså lab. Jeg styrte stort sett unna fagene med lab, men det ene faget, biologie tissulaire, var et rent mikroskopfag der vi så på forskjellige vev.

(Man trengte ikke å kjøpe bøker, i og med at noen lærere la ut TD'ene og forelesningene på nettet, en egen side som et eprel. Når det gjaldt tilgang til denne siden måtte man oppsøke den enkelte læreren, der de måtte ha UPEC-mailen din for å gi deg tilgang. UPEC-mailen og studentbevis får man på første møtet med utvekslingsansvarlig)

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet synes jeg var helt greit. Jeg følgte en linje som het Biologie Santé international, og prøvde å plukke fag som denne linjen tok dette året. Jeg tok 18/27 studiepoeng (ECTS) på denne linjen, resten fra andre linjer/år og fra franskkurs. Jeg anbefaler å ta de fleste emnene innenfor denne linjen, der de hadde biocell2 på engelsk (Derav international) som var uten tvil det mest interessante faget synes jeg. Følger man en linje så har man stort sett de samme fagene med de samme folkene, og det er også lettere å følge timeplanen, samt unngå kollisjoner med forelesninger, TD, eksamener osv. De fleste fagene lå på 3 studiepoeng, noen få på 6.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene utenom biocell2 gikk på fransk. (I tillegg hadde jeg engelsk, stort sett alle har engelsk på universitetsnivå i Frankrike)
Det sier seg selv at språket må være noenlunde på plass for å få et visst faglig utbytte. Da jeg reiste ned var jeg mellom A2/A1 på europeisk språkskala, det vil si en rusten skolefransk. Likevel klarte jeg å henge greit med i forelesningene, det er heldigvis mye standardiserte ord og uttrykk i biologiens verden. Etterhvert skjønte jeg mer og mer i forelesningene, de fleste lærerne snakker en god og tydelig fransk. Blant franske studenter er engelskferdighetene veldig varierende, men jeg hadde inntrykk av at de fleste snakket en noenlunde grei engelsk. Jeg foretrakk å snakke fransk med medstudentene mine for å forbedre fransken min, og spurte/snakket kun på engelsk i starten om det var noe veldig viktig jeg trengte å vite. Så det er gode muligheter for å praktisere fransk her om man vil det, medstudentene var forståelige og rettet ikke på meg om jeg snakket feil f.eks.
UPEC tilbyr forøvrig franskkurs (Delcife het kurset) , der man kunne velge mellom en til fire fag, hvert på ett studiepoeng. Jeg valgte fire, og det var to dager i uken med tre timersundervisning. (Hvert fag var 1,5t i uken) I mitt tilfelle var det mandag og onsdag 16-19. Dette var jeg sånn helt greit fornøyd med, det varierte veldig på læreren. Læreren jeg hadde på mandag var svært dyktig, mens det var ikke tilfelle på onsdagen. Men språket kom seg litt og litt, for min del forbedret jeg meg mest i skriftlig og muntlig forståelse (logisk nok i og med at det var det jeg ble mest eksponert for). Men det er et krevende språk, det skal sies, og man trenger mer tid enn et par måneder for å lære et språk skikkelig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet Créteil ligger litt utenfor byen, det er nesten endestasjonen på linje 8. Til sammenligning er det rundt 20min fra Bastille til Créteil-Université, så det er ikke så langt utenfor byen. Universitetet ligger i et typisk banlieue-området, med mange høye blokker. Campusområdet var konsentrert og oversiktlig synes jeg, det var lett å finne ut av hvor de forskjellige tingene var. (Skjønt, P-bygget der jeg hadde de fleste kollokviene og møtene med administrasjonen var en labyrint av et bygg). Universitetsområdet hadde et greit bibliotek hvor man kunne leie bøker, men det var ofte mye prating og ikke den beste luften på dette biblioteket, jeg valgte heller å lese på Biblioteket Saint-Genevieve like ved Pantheon. De har et fint lunsjtilbud (åpen fra 1130-14) med forrett, hovedrett og dessert/ost til 3,25euro, ikke den største gastronomiske opplevelsen, men med helt grei mat som man blir mett av, som jeg benyttet meg ofte av.
Paris er en annen sak. Det er noe for enhver smak, og byen har mange spennende områder og bydeler innad byen. Det er mange fine parker man kan slappe av og lese i om det er fint vær, eller eventuelt løpe i om man trenger en pause fra lesingen. Restauranter, barer, kafeer trenger man sjeldent å lete lenge etter. Man finner fort ut hvilke områder man liker best og foretrekker, for min del likte jeg godt å være mellom Nation/Bastille/Republique. Paris er en fin by og traske i, og også undervurdert som sykkelby, gjennom velib-systemet (29euro for et år) har man tilgang til sykkel når som helst. Kollektivtransporten er upåklagelig, med et idiotsikkert metrosystem som det tar svært kort tid å finne ut av. Det finnes også RER (tog) som går over større avstander enn metroen, mellom to metrostasjoner er det normalt sett ikke mer enn to-tre hundre meter. Tramen, som går langs bygrensen, som jeg benyttet meg mye av, er også grei å bruke. Buss finnes det og, men det gikk såpass treigt at de benyttet jeg meg sjelden av. Månedspass med tilgang til alle tilbudene koster 73euro, litt stivt, men verdt det. Det er mange interessante museumer i denne byen, er man interessert i sport kan man se hjemmekampene til PSG og kanskje Frankrike om man er heldig, og jeg anbefaler sterkt å dra å se på tennis når det er Roland Garros. Våren i Paris er deiig, selvom det regner litt av og til.

Bustad

Jeg var heldig og fikset en liten studioleilighet ikke så langt fra Nation til en billig penge. Jeg betalte 550euro hver måned, noe som er billig når det gjelder Paris. Paris er svært dyrt når det gjelder bosted. Når det gjelder å finne bosted/studio anbefaler jeg å melde seg inn i de danske og svenske gruppene på facebook (henholdsvis Padam Padam og Svensker i Paris) der de ofte legger ut studioleiligheter. Cite Universitaire (studenthjem) og Maison de Norvege er et godt alternativ, der man betaler 500euro i måneden. Der deler man kjøkken og bad med flere andre, men har et fint lite rom for seg selv (på størrelse med en typisk studioleilighet i Paris). God standard. Her er et det også lett å få seg venner, det er en del nordmenn her, men også folk som kommer fra hele verden. Det ligger litt langt fra Creteil men det er mange som har lang reisevei i Paris. Jeg kjente en som bodde der, så jeg var der en del ganger, og det var også hyggelige folk som bodde der. Jeg vil absolutt anbefale Cite som bosted.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skolen var greit, med hyggelige folk (litt yngre enn meg dog, de fleste begynner rett på universitet fra videregående) som jeg var mye med på skolen i forelesningene og kollokviene, samt spiste lunsj med de, men ikke noe mer enn det. Jeg traff de aldri utenfor skolen. Det gjorde meg egentlig ingenting, i og med at jeg trives godt å være i mitt eget selskap. Det er lettere å få venner på franskkurset (Delcife) der man er i en mer lik situasjon, og her fikk jeg et par venner som jeg traff en del ganger utenom skolen. Jeg var heldig i og med at jeg kjente et par som bodde i Paris før jeg flyttet ned.

(Bare ta kontakt om det skulle være noe, svarer gjerne på spørsmål)

Informasjon