Hjem
Utdanning
erasmus+

Institut d'Etudes politiques de Paris-'Sciences Po' og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (ERASMUS+ - Sciences Po Paris)

  • LandFrankrike
  • ByParis Cedex 07
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Det samfunnsvitskapelege fakultet har fortrinn på plassane. Ein av plassane er øyremerkt studentar på europastudium. Vidare gjeld ein av plassane studiar ved Sciences Po sin campus i Reims. Oppgi i merknadsfeltet i søknaden om du ønskjer plass i Paris eller Reims.

Søkaren må ha tatt minimum 120 studiepoeng ved utreise. Det er mogleg å søke for eitt semester eller eit heilt år.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå fakultetet si nettside for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er engelsk og fransk. Universitetet anbefaler at du har språkkunnskapar tilsvarande B2-nivå (CEFR) i eitt av undervisningsspråka. Institusjonen kan krevje dokumentasjon på språkkunnskapane dine.

Institusjonen tilbyr fransk språkkurs. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Du kan studere både fransk- og engelskspråklege emne innan blant anna politikk, økonomi, historie, sosiologi og jus. På denne nettsida finn du oversikt over emnetilbodet. Her finn du informasjon om emne på campus i Reims.

Studentar som skal vere på Sciences Po eit heilt år, har moglegheit til å ta Certificat d'Etudes Politiques (Certificate of Political Studies). Det gjeld eigne krav for dette. Det er òg mogleg å studere ved dei andre campusane som høyrer til IEP Paris.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Kvart emne utgjer mellom 4 og 10 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Institut d'études politiques de Paris blei grunnlagt i 1872, og er ein offentleg eliteskule med rundt 11 000 studentar. Skulen, som vanlegvis blir kalla ved kortforma Sciences Po, er spesialisert inn mot samfunnsvitskap, politikk og internasjonale emne, og blir rekna for å vere ein av verdas fremste på desse felta. Skulen kan skilte med eit stort fagtilbod på engelsk. I tillegg til hovudcampusen i Paris, har Sciences Po seks mindre campusar i andre franske byar.

Paris er Frankrikes hovudstad og største by, med om lag 12 millionar innbyggarar i storbyregionen. Han ligg nord i landet, i hjartet av regionen Île-de-France. Paris er kjend for å vere ein av Europas fremste kulturbyar. Her finst statsadministrasjon, verdas mektigaste motehus og ikoniske byggverk som Eiffeltårnet, side om side med små romantiske kaféar og folkeliv.

Bustad

Science Po har eit bustadkontor som kan hjelpe studentar med å finne bustad, men gir ingen garanti. Dei fleste offentlege studentbustadane i Paris er administrerte av studentsamskipnaden CROUS. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

August - desember og januar - mai/juni.

Studentrapportar

2018

Høst 18 - BA sammenliknende politikk

Høst 18 - BA sammenliknende politikk

15.08.2018 - 30.12.2018

Undervisningsformer

Undervisningsformene på Sciences Po Paris varierer i stor grad ut ifra hva professoren som underviser foretrekker. Majoriteten av fagene er 5-poengsfag og vurderingsformen (de har både midterm og final exam) kan være alt fra essay, muntlig presentasjon til rollespill og plakat. Pensums rolle er annerledes enn UiB. På Sciences Po er forelesningsnotatene primær litteratur og pensum supplerende. Det er derfor viktig med oppmøte (majoriteten av fagene har obligatorisk oppmøte).

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er relativt godt. Du kan velge alt fra internasjonale relasjoner, økonomi, historie, statsvitenskap til språk, filosofi og sosialantropologi. Fagene er små (5 ECTS), men det er som regel noen større på feks 10 ECTS. I tillegg er fagene delt inn i forskjellige undervisningsmetoder. Du kan velge forelesningskurs (større klasser), seminarkurs (mindre klasser, mer deltakelse fra studentene. I noen fag er deltakelse en del av vurderingen) og språkfag. Det franske emnetilbudet krever litt mer arbeid enn det engelske, lite vitende om hvorfor de franske fagene krever mer (foruten språkbarrierer).

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok i majoriteten internasjonale relasjoner-emner. Jeg hadde veldig gode professorer som er kjente innenfor sitt felt. Det er ikke anonym sensur på Sciences Po så tar du et fag på fransk vet professoren at det ikke nødvendigvis er ditt morsmål og vurderer ikke ut ifra hvor grammatisk korrekt oppgaven er skrevet, men ut i fra innholdet (dette igjen varierer ut ifra hvilken professor du har, ikke alle tar hensyn til internasjonale studenter).

Det er en fordel å kunne fransk, uten tvil. Både på og utenfor skolen. I Paris er inntrykket mitt at folk er relativt flinke i engelsk sammenliknet med utenfor Paris. Samtidig er også enkelte parisere særlig arrogante og firkantet når det gjelder fransk. På skolen skal all informasjon komme på både fransk og engelsk, men ikke alle i administrasjonen mestrer engelsk like bra.

Universitetsområdet og byen

Selve skolen er basert på tre bygninger med ca. 5 min gange i mellom dem. Det tar litt tid å forstå seg på hvor rommene ligger og slikt, men etter hvert knekker en koden på det. Det er også tre metrolinjer som går til området (Saint-Germain) skolen ligger i og fra de metrostoppene tar det 3-5min til skolen. Buss går og.

Paris er en fantastisk by hvor det skjer noe hele tiden. Men pass på å ikke bli fanga i "Parisbobla". Opplev Frankrike (nesten alle man møter på vil anbefale steder utenfor Paris). Man rekker aldri å oppleve alt i og utenfor Paris. Det er en enkel by å komme seg rundt både med metro, buss, trikk (i utkanten av bysentrum), sykles, elektriske sparkesykler (helt genialt) og diverse taxitjenester (unngå taxi - kjempedyrt, bruk heller Uber og de andre liknende tjenestene).

Bustad

Det er veldig vanskelig å finne seg et sted å bo. Å vente til siste liten eller begynne tidlig har ikke alltid så mye å si. Begynn først å se i ditt eget nettverk om du kjenner noen, som eventuelt kjenner noen som har leilighet eller eier noe i Paris. Eventuelt om de kjenner noen som flytter ut av et kollektiv eller en leilighet. Leilighetene i Paris er ikke store, så ikke forvent å ha stor leilighet med mindre du er villig til å betale mye for det.

Cité Universitaire: Dette er et lite "campus"/universitetsby (uten skole, men bare for bosted) for internasjonale studenter i Paris. Land har hus som de eier og leier til studenter fra samme land, eventuelt leier ut halvparten av rommet til egne studenter og den andre halvparten til andre internasjonale studenter for kulturutveksling. Norge har et slikt hus. Jeg bodde ikke der selv, men hadde noen venner som bodde der. Det er som regel billigere enn å leie fra noen privat, men det finnes ikke noen stue, men et kjøkken man deler med alle som bor på etasjen (ca. 20 stk).

På hjemmesiden til Sciences Po er det også mulig å finne noen leiligheter. Der legges annonser for å finne leietakere fra tidligere Sciences Po studenter som eier noe i Paris. Sjekk ut siden tidlig!

Hvis ikke finnes det i motsetning til Norge som bruker i all hovedsak Finn.no og Hybel.no, hundrevis av sider for kollektiv og utleie. Noen av dem er lacartedescolocs.fr, leboncoin.fr.

Sosialt miljø

Franskmenn og internasjonale er relativt segregerte på Sciences Po Paris. Det er veldig synd. En av grunnene er at de franske studentene (de som går en hel grad og ikke er utvekslingsstudent) får melde seg opp på franske og engelske fag et par dager før utvekslingsstudentene. I tillegg er det ikke ukjent at franskmenn kvier seg for å snakke engelsk, så dersom du snakker fransk bør du bruke det for alt det er verd.

For å få franske venner bør man bli med i en assosiasjon, idrettslag eller organisasjon så fort som mulig. Det er en nøkkel inn i et fransktalende sosialt miljø. Det kryr av diverse lag/organisasjoner osv. Ellers anbefaler jeg på det sterkeste "Welcome Programme", der møter du andre sosialt desperate internasjonale studenter som også vil få venner.

Informasjon