Hjem
Studentsider
erasmus+

Aristotle University of Thessaloniki og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandHellas
  • ByThessaloniki
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er gresk, men dei har òg fleire emne med engelsk undervisningsspråk kvart semester. Detaljar om kor mange emne som er tilgjengelege på dei ulike språka finn du i emneoversikta.

Universitetet tilbyr òg eit gratis språkkurs i moderne gresk for Erasmus-studentar. Informasjon om dette kurset finn du på denne nettsida.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På nettsida til universitetet finn du oversikt over kva juridiske emne ein kan ta som Erasmus-student. Du finn òg nyttig informasjon som gjeld alle Erasmus-studentar her.

Universitetet nyttar ECTS-systemet, der ein ECTS-credit svarar til eitt studiepoeng. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitetet blei grunnlagt i 1925, og er i dag det største på Balkan med om lag 81 500 studentar. Universitetet sin hovudcampus dekker 230 kvadratkilometer, og ligg sentrumsnært i Thessaloniki. Det finst òg fleire mindre campusar andre stader i Thermi. Universitetet har frå starten av hatt eit eige sportssenter kor ein kan delta i alt frå basketball til bordtennis. Det blir arrangert både lokale og nasjonale tevlingar mellom universiteta.

Thessaloniki ligg ved kysten nord i Hellas, og er den nest største byen i landet med rundt 800 000 innbyggarar i storbyområdet. Byen blir rekna for å vere landet sin kulturelle hovudstad og var òg utmerkt som Europas Ungdomshovudstad i 2014. Han har fleire monument på UNESCO si verdsarvliste, eit godt uteliv og mange festivalar gjennom året.

Bustad

Universitetet har ingen eigne studentbustader sett til side for internasjonale studentar, men dei har ei teneste for formidling av private bustader. Ein finn ei oversikt over desse på nettsidene.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juni.

Studentrapportar

2019

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2018 - 15.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Følg UiB sine nettsider og tips for forberedelser før utreise. Det er greit å være ute i god tid med papirarbeid, søknader og Learning Agreement. Sjekklistene til UiB og Erasmus er veldig utfyllende og gir god instruks for alt som trengs.

Undervisningsformer

I Thessaloniki var klassene rene Erasmus klasser, der vi var mellom 20-30 studenter i hver klasse. Forelesningene varte i 2 timer, der professoren snakket for det meste, men til tider åpnet opp for diskusjon med klassen. Enkelte lærere brukte powerpoint, men de fleste snakket fritt uten andre hjelpemidler. Eksamensform varierte. I noen av emnene var vurderingen sammensatt av oppmøte i forelesning, deltagelse og en endelig muntlig eksamen. Enkelte fag hadde også en avsluttende innlevering som eksamen, eller en muntlig eksamen. Kun ett av fagene hadde kun en skriftlig eksamen til slutt som avgjørende for karakter.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange forskjellige emner å velge mellom, og de tilbød emner vi ikke har på UiB. Det var litt synd at flere av emnene ble undervist på tysk og ikke engelsk, men det var fortsatt tilstrekkelig med tilbud til å kunne velge 6 emner.

Fagleg utbyte og språk

Emnene var på 5 ETCS hver, tellende 5 studiepoeng. Dette resulterte i at jeg var nødt til å ha 6 emner for å oppfylle kravet om 30 studiepoeng. Dette gjorde at vi ikke fikk gått veldig dypt i hvert av fagene, men holdt oss mer på det generelle ved hvert av emnene. Jeg kunne gjerne ønske at fagene var litt større, slik at vi kunne gått dypere i hvert av fagene, istedenfor å lære litt om flere. På den annen side så sitter jeg med mye ny kunnskap om emner jeg ikke har vært borti tidligere, og fått en interesse til å lære mer om flere av fagene. Når det gjelder språk har det vært lærerikt å studere på engelsk, og lese fagterminologi på et annet språk. Ikke alle professorene var like flinke i engelsk, og noen slet litt med uttale. Språket var derimot ingen hindring, og jeg føler jeg har hatt et godt utbytte både faglig og språklig av å studere et semester i Hellas.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet til Aristotheles University of Thessaloniki er stort og ikke til å sammenligne med universiteter i Norge. Etter en konflikt på universitetsområdet mellom studenter og politiet er ikke politiet lenger tillatt innenfor det inngjerdete området, noe som resulterer i at det er fritt frem for kriminelle. På grunn av dette er vi anbefalt å ikke oppholde oss på området etter det er blitt mørkt. Til tross for dette var området stort og hadde alt vi trengte, med forelesningsrom, bibliotek, kantine og treningssenter. Universitetsområdet ligger sentralt i byen, og det er ikke store avstander til noenting. Byen er full av mennesker og kafeer, og gatene alltid fulle av folk. Det er en veldig sosial by.

Bustad

Jeg leide en leilighet av en privatperson, etter å ha blitt tipset av andre studenter der nede. Det viste seg at utleieren ikke var så enkel å ha med å gjøre, og jeg fikk ikke alt jeg var lovet i kontrakten og endte opp med å betale mer enn planlagt. Men etter å ha snakket med andre medstudenter er nok historien min en av få. De aller fleste bor sentralt for en billig penge og utleierne er glade i utvekslingsstudenter og stiller opp med alt som trengs. Et tips er å være ute i god tid å skaffe seg bolig før man reiser ned.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Utvekslingsstudentene er mange og det skjer noe sosialt hver eneste dag. Studentforeningen er veldig god og de sørger for å informere om alle de forskjellige tilbudene som er, og lager sosiale arrangementer flere ganger i uken. I tillegg organiserte de mange billige helgeturer til forskjellige steder, som førte til at vi ble en sammensveiset gjeng som reiste rundt og oppdaget stedene rundt byen.

Informasjon