Hjem
Studentsider
erasmus+

Università di Bologna og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByBologna
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på programma i samanliknande politikk og europastudium har fortrinn på plassane. Søkarar frå andre fagområde kan vurderast dersom det er ledige plassar. Det er krav om at du må ha tatt minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Normalt passar det best å reise på utveksling for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå fakultetet si nettside for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er italiensk eller engelsk. Universitetet anbefaler at du har forkunnskapar tilsvarande B1-nivå i engelsk eller A2-nivå i italiensk etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse (CEFR).

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Avtalen ligg under Facolta di Science Politiche. Du kan velje mellom fleire emne innanfor blant anna politikk, organisasjonsteori og sosiologi. I tillegg tilbyr universitetet emne innanfor blant anna juss og medisin. På denne nettsida finn du oversikt over emnetilbodet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Kvart emne utgjer 5-10 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Università di Bologna vart grunnlagt i 1088 og er det eldste universitetet som har vore i kontinuerleg drift i den vestlege verda. Universitetet er kjend for å ha undervist i romarrett og kanonisk rett, og har band til kjende personar som Dante Alighieri, Erasmus av Rotterdam, Nicolaus Copernicus, og Umberto Eco. Verdas første kvinnelege universitetsprofessor, Laura Bassi, var tilsett her på 1700-talet. I dag har universitetet 85 000 studentar, og avdelingar i byane Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini og Buenos Aires. Det jobbar saman med fylket om eit prosjekt kalla Bologna Smart City, som skal gjere Bologna til ein meir bærekraftig by, både når det kjem til miljø, sosiale tilhøve og kultur.

Bologna ligg nordaust i Italia, og har om lag ein million innbyggarar. Det er regionshovudstad i Emilia-Romagna og ligg ved foten av Appenninene i innlandet. Bologna har mange tilnamn. Blant desse er den lærde ("La dotta") som refererer til universitetet, og den feite ("La grassa"), som refererer til matkulturen.

Bustad

Universitetet er medeigar i eit bustad- og informasjonskontor for internasjonale studentar i Bologna. Kontoret administerar ein søkbar database over ledige rom enten på studentheimar eller den private marknaden og kan elles hjelpe med informasjon om for eksempel levekostnadar og kontraktstandardar.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2022

Høst 2022 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2022 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Et av de viktigste tipsene er at italiensk byråkrati og administrasjon kan være veldig treigt, så kan være en ide å begynne tidlig med administrative ting til universitetet og lignende. Husk derimot på at selv om det tar lang tid så er de veldig gavmilde med tidsfrister og godkjennelser så lenge man pusher dem litt på det.

Undervisningsformer

Noe mer forelesningsbasert undervisning enn det vi er vandt med på UiB og en del mindre lesning.

Vurdering av emnetilbodet

Noe manglende emner tilknyttet politikk på bachelor nivå, men mange emner på masternivå som kan supplere.

Fagleg utbyte og språk

Mange interessante fag som er veldig aktuelle, og flere muligheter til å lære om språket og kulturen på universitetet!

Universitetsområdet og byen

En utrolig vakker by som kanskje og er litt "kulere" enn de fleste italienske byer grunnet flere studenter. Stort universitetsområde ofte i gamle og historiske bygninger

Bustad

Mens jeg var på utveksling var det en boligkrise i Bologna, og den virker også vedvarende. Anbefaler å skaffe bolig så tidlig som mulig. Som regel veldig dyrt, spesielt innenfor bymurene. Kan bli litt billigere hvis man skaffer utenfor, men ofte ikke like fine bygninger eller omgivelser i disse områdene.

Sosialt miljø

Et veldig godt sosialt miljø som bedres kraftig av et godt bymiljø med mange barer og folk i gatene konstant. Er nesten alltid noe som skjer på de store Piazza-ene.

Vår 2022 - Master i italiensk

Vår 2022 - Master i italiensk

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Husk forsikring før avreise. Europeisk helsetrygdkort bestiller du gratis på nettet, men det er lurt å ha en privat forsikring med tanke på tyveri etc.

Undervisningsformer

Ved humanistisk fakultet på UniBo foregår undervisningen i all hovedsak på Italiensk. Gode, gammeldagse forelesninger er den vanligste undervisningsmetoden. Foreleserne er glade i innspill fra studentene for å skape diskusjon rundt stoffet. Det er i midlertid ikke vanlig med arbeid og diskusjon i mindre grupper.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Bologna har et bredt utvalg av emner. Vær obs på at fagene ikke nødvendigvis vektlegges likt, noen varer kortere og gir seks studiepoeng, mens andre varer lengre og gir 12 studiepoeng. Pass også på hvilket semester de forskjellige fagene blir undervist. Ofte overlapper de ulike fagene, i alle fall enkelte dager, men det er ikke alltid obligatorisk oppmøte.

Fagleg utbyte og språk

Dyktige og engasjerte forelesere gir lærelyst. Undervisningen foregår som oftest på italiensk, men de har forståelse for at dette er utfordrende for internasjonale studenter. Eksamen er som oftest muntlig, og varer i omtrent 20 minutter. Det finnes sjelden eller aldri sensor som på norske universitet, det er foreleser selv som eksaminerer sine studenter.

Universitetsområdet og byen

Et lite og oversiktlig sentrum med universitetet som kjerne. Bologna er ikke en utpreget turistby og den føles veldig autentisk.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne et sted å bo, da det er veldig mange studenter i Bologna og langt færre boliger. Grupper på Facebook for internasjonale studenter er lure å bruke for å overta rom etter utvekslingsstudenter som reiser hjem. Eventuelt kan man komme i kontakt med andre studenter som skal på utveksling, og lete etter leilighet sammen.

Sosialt miljø

Bologna er studentby nummer èn i Italia, og studentmiljøet er fantastisk. Erasmus organiserer sosiale aktiviteter nesten hver dag, i tillegg til utflukter og helgeturer. Det finnes også idrett organisert av Erasmus, som fotball og klatring. Det er veldig lett å komme i kontakt med lokale studenter også, da mye av det sosiale livet utspiller seg på barer og piazzaer døgnet rundt.

2019

HØST 2019 - BAPS-PSYK

HØST 2019 - BAPS-PSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Sett deg godt inn i frister og hva som trengs til hvilke tider. For meg var det relativt problemfritt, UNIBO tok langt på vei det meste i sine egne hender og tilrettela slik at jeg slapp å gjøre så mye. Nettsidene kan være litt kronglete, noen tilgjengelige på engelsk, andre ikke, men bruk google translate eller ring og/eller send mail. Vær på og aldri vær redd for å spørre!

VIKTIG: Skaff bosted god tid i forveien. Man kan selvfølgelig være heldig, men det er veldig press på leiemarkedet i Bologna. Leilighet søker man på bakeka.it, subito.it og i facebook-grupper - erasmus bologna, affittasi (utleie) bologna, osv.

Undervisningsformer

Undervisning foregår på samme måte som hos UiB: Man har forelesninger og noen ganger også seminargrupper. Det gis ofte to alternativer to undervisning: Fravær fra forelesning eller tilstede på forelesning. De to gruppene får som oftest to forskjellige vurderingsformer.

Videre, så er kontakten mellom student og professor nærere enn den kan oppleves i Norge, og man kan skreddersy løp og tilrettelegge i mye større grad. Trenger du å ta eksamen tidligere? Snakk med professor. Er faget på italiensk uten at du kan italiensk? Snakk med professor og sjansen er stor for at du får tilsendt alternativ litteratur og får ta eksamen på engelsk. Kort fortalt: Det meste kan ordnes!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt og bredt. Ikke la deg stoppe av at noen fag kun tilbys på italiensk - som nevnt tidligere, er sjansen stor for at du kan avlegge eksamen på engelsk. Bruk god tid til å lete deg frem på UNIBOs hjemmesider: de er tydelige og oversiktelige, og selvfølgelig tilgjengelig på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Det er som ved alle andre universiteter: Hva du gjør det til selv. Professorene er ekstremt kompetente, men noe varierende i kommunikasjonsevne/-stil. Prøv å ha åpen dialog med de du opplever som krevende å følge: Professorene setter pris på engasjerte elever og er villige til å strekke seg langt for å tilrettelegge. Det er også stor mulighet for å modifisere kravene til hvert enkelt kurs: Professorene spør stadig om det er for mye jobb eller om kravene de stiller høres overkommelige ut - De er interessert i at du som student skal gjøre det så bra som mulig.

Har man ikke hatt et romansk/latinsk språk tidligere, er italiensk vanskelig, men på ingen måte umulig, og kanskje enda viktigere: på ingen måte nødvendig. Italienere setter veldig pris på at du forsøker å snakke deres språk, men snakker mer enn gjerne engelsk.

Universitetsområdet og byen

Bologna har ikke noe eget universitetsområde, da fakultetene er spredt over hele byen, og over fem byer til sammen. Man således si at byen er et universitetsområde. Bologna er en studentby og en veldig, veldig fin en sådan. Det er Italias mathovedstad, noe som de facto gjør den til verdens mathovedstad. Det er kort vei til alt, og byen er gammel og ærverdig - en perfekt studentby.

Bustad

Skaff bosted god tid i forveien. Man kan selvfølgelig være heldig, men det er veldig press på leiemarkedet i Bologna. Leilighet søker man på bakeka.it, subito.it og i facebook-grupper - erasmus bologna, affittasi (utleie) bologna, osv.

Det er vanlig å betale 400-600 for et rom i sentrum. Det er også veldig vanlig å bo på dobbeltrom, fordi det er mange beinet. Prisene man leser om i forskjellige studentguider, stemmer ikke: Det er like å dyrt å bo i Bologna som det er i Bergen.

Standarden på husene er gode, men de er først og fremst sjarmerende. Man lager mat med gass over alt og fyrer med varmtvann.

Sosialt miljø

Bologna er en veldig sosial by: Alle barer er små, fordi man tar med seg drikke ut i gaten for å sosialisere. Det er et stort og godterasmusmiljø, men er man flittig, får man seg fort italienske venner.

Politisk, er Bologna progressivt og liberalt, kanskje den mest liberale byen i Italia.

Haust 2019

Haust 2019

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å komme ned til Bologna litt før semesteret faktisk starter (som ofte egentlig er ganske sent) for å organisere alt du trenger på forhånd (f eks bolig) og kanskje friske opp italiensken litt.

Undervisningsformer

Stort sett kun som forelesninger (men antallet studenter varierer veldig ut fra emnet, noen er så små at de føles litt mer som seminarer). Eksamen er ofte muntlig eksamen med professoren.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig mye forskjellig og spennende å velge, men veldig mange av fagene går kun på italiensk (spesielt på bachelornivå). På masternivå er det flere fag på engelsk. Det kan være fullt mulig å ta masteremner selv om du går bachelor, det er bare å høre med professoren på forhånd. Noen professorer lar deg også ta eksamen på engelsk selv om faget er på italiensk - så det er lurt å spørre på forhånd!
Sjekk course cataloge til universitetet - den er veldig fin.

Fagleg utbyte og språk

Mye/nesten alt på universitetet var for meg på italiensk, men alle er hjelpsomme og snakker engelsk om det er nødvendig.
Universitetet tilbyr språkkurs for studenter og det anbefaler jeg veldig å gå på! Da kan du også møte andre studenter som også er interessert i å lære seg italiensk. Men obs disse kursene er veldig populære så du må være på hugget for å melde deg på. De har ett 2-ukers intensivkurs og et som varer hele semesteret, anbefaler å undersøke på nettsiden.

Universitetsområdet og byen

Veldig fin og hyggelig studentby! Ikke for stor og ikke for liten, veldig hyggelig uteliv og mange kafeer og restauranter som ikke koster skjorta. Det meste av universitetet ligger på østsiden (innenfor muren), men overalt innenfor bymuren er hyggelig.
Virker mer 'italiensk' enn mer kjente turistbyer som f eks Firenze.

Bustad

Dette er for mange den største minusen fordi du får lite hjelp til å finne bolig og det finnes egentlig ikke dedikerte studentboliger. Men etter min erfaring så løser det seg for alle til slutt (men kan være stress i starten). Slik jeg gjorde det var å dra ned tidligere enn semesteret startet og lete mens jeg var i byen (f eks på facebookgrupper). Ps mange vil ikke ha utvekslingsstudenter fordi de bare er der 1 semester, en god del tar veldig mye for rommet fordi de vet at utvekslingsstudenter er desperate, og det er en god del svindel (så ikke betal for noe før du ser det og faktisk møter en person!). Et annet tips er at du trenger virkelig ikke bo midt i sentrum (selv om det selvfølgelig er mer idyllisk) - går også helt fint å bo bare i nærheten av bymuren og skaffe seg en sykkel! (så kommer du deg overalt veldig fort)

Sosialt miljø

Veldig bra! Møt opp i starten av semesteret på noen av utvekslingsarrangementene som holdes (en av organisasjonene heter ESEG) så finner man seg som oftes folk ganske fort! Vi ble til slutt en stor og internasjonal gjeng. Er alltid andre nordmenn i Bologna også - men du kan selv velge om du vil få deg en skandinaviagjeng eller ikke.

HØST 2019 - PRPSYK

HØST 2019 - PRPSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før jeg reiste til Italia brukte jeg tid på å finne språkkurs i de ulike stedene jeg skulle være. Jeg begynte også å titte litt på boligmarkedet, men siden boligmarkedet var såpass vanskelig i Bologna var ikke det så mye til hjelp. Jeg hadde fått godkjent flere kurs enn jeg trengte å ta, slik at jeg kunne endre fag dersom timeplanen skulle endres. Det viste seg å være nyttig.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierte noe. Psykologi er et populært studie, så enkelte av fagene hadde 300 elever og vanlige forelesninger i store aulaer. I noen av de mindre emnene var det gruppearbeid og fremføringer underveis.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes ikke emnetilbudet var spesielt spennende, og valgte UNIBO først og fremst fordi jeg ville bo i Bologna og lære meg italiensk. De hadde noen spennende emner bla. innen sexologi, men disse ble ikke godkjent av UIB. Dersom du går på bachelor i psykologi er emnetilbudet bedre og friere.

Fagleg utbyte og språk

Først og fremst ble jeg veldig god italiensk og fikk forbedret engelsken ila. oppholdet. Når det gjelder faglig utbytte har jeg absolutt lært nye ting. Særlig i det ene faget som gikk på helseforebygging og et annet på arbeidspsykologi. Allikevel sitter jeg mer igjen med opplevelsen av å ha bodd i Italia, lært et nytt språk, sett psykologi fra et annet perspektiv som viktigere enn selve det faglige utbyttet.

Universitetsområdet og byen

UNIBO har fakulteter i ulike byer i regionen. Det psykologiske fakultet ligger i Cesena, og jeg valgte å bo i Bologna. Bologna er en fantastisk gammel, middelalderby med vakre biblioteker og masse steder å spise og drikke. Siden jeg ønsket å bo i Bologna pendlet jeg til Cesena fire dager i uken for å følge undervisningen. Togturen tok 1 time og ti minutter en vei, og togene gikk minst en gang i timen. Det var litt slitsomt i starten, men jeg ble vant med det og fikk studert en del på toget. Noen utvekslingsstudenter valgte å bo i Cesena, som er en ganske liten, men hyggelig by. Dersom du skal reise ut på vårsemesteret er det et pluss at Cesena ligger kun 20 minutter fra stranden. Det psykologiske fakultetet er et gammelt og stygt bygg, men med et helt ok bibliotek og noe lesesalplasser. Det var aldri et problem å finne plasser å studere.

Bustad

Boligmarkedet er helt forferdelig. Økt turisme og AirBnB har gjort at det er få og dyre leiligheter på markedet, særlig når det gjelder korttidsleie. Jeg fikk tak i et rom gjennom en venn av venn, og leide for 3000 i måneden, alt inkludert. Sammenlignet med hva andre betalte hadde jeg flaks. Det virker som om det er lettere å finne rom på vårsemesteret og det er lurt å alliere seg med erasmusstudenter som allerede har bodd et semester i Bologna for og eventuelt overta deres rom. I Cesena er det veldig lett og billig å finne leilighet/rom!

Sosialt miljø

Siden jeg var litt eldre enn gjennomsnittsstudenten (28) følte jeg litt at det preget det sosiale. Siden jeg også ville snakke italiensk valgte jeg også bort noen mer "internasjonale" eller norske sosiale arenaer. Erasmus kommer med masse sosiale programmer, så dersom man ønsker kan man være veldig aktiv der. Jeg fikk noen venner på studiet, og noen utenom. Hadde jeg valgt å bo i Cesena eller hatt fag i Bologna ville nok det hjulpet på den sosiale situasjonen, for jeg ble kjent med mange som bodde i Cesena. Allikevel fikk jeg venner som jeg hang litt med på fritiden og som jeg ble glad i.

Høst 2019 - BA sammenliknende politikk

Høst 2019 - BA sammenliknende politikk

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Et super viktig tips er å starte tidlig med å finne bosted. Bologna er ikke super stort og det er mange studenter om bostedene spesielt i sentrum. Om du ønsker å bo billigere så kan man alltids finne noe i utkanten. Dersom du vil bo innenfor bymurene derimot må man nok starte minst 2 måneder før. Jeg dro ned 4 uker før skolen startet og slet veldig med å finne noe. Det kan være lurt å dra ned før semesteret, i tillegg til å søke leilighet fra aug-dec ettersom det er lettere å finne noe fra 1 august enn 1 sep.

Undervisningsformer

Det er ganske likt som i Norge i de store klassene med 8 studiepoeng, men i det mindre klassene så er det litt mindre formelt og mye større aktivitet mellom studenter og professor. Professorene har som regelen en forelesning med power point i større auditorium eller klasserom. Det eneste som er litt annerledes er at man har mer vurderinger. Det er midterms i de fleste fag som utgjør en del av karakteren. Jeg synes dette var veldig greit slik at det ikke bare var en eksamen som avgjorde alt. I tillegg er det ofte en presentasjon eller essay som er godkjent eller ikke godkjent. Det gikk veldig fint og jeg opplevde at skandinaviske elever hadde fordelen med å være gode i språket uten store aksenter slik at professoren fikk med seg det meste. Det er likevel veldig stor forskjell fra fag til fag. I noen fag hadde jeg opptil 3-4 vurderinger, mens andre hadde jeg kun en eksamen eller 2 vurderinger.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange fag å velge mellom. Universitet i Bologna har et sinnsykt stort utvalg av fag og det er også mulig å ta ett fag hvert fall på et annet fakultet (sjekk med rådgiver om dette er greit for din studieretning), men for meg med frie studiepoeng var dette perfekt. I tillegg har de masse fag å velge mellom innen for det politiske fakultet. De har veldig teoretiske fag slik som på UiB, men også mer kreative fag. Jeg fikk mulighet til og ta mer medie og kommunikasjons rettet fag som var midt i blinken for meg. En liten utfordring var at det var mye forskjellig studiepoeng. Store fag hadde 8 etc, mens det eksisterte også fag med 6,5 og 4 poeng. Siden vi skal ha 30 studiepoeng var det litt mye frem og tilbake med å få det til, slik at man hvert fall fikk 30 poeng. I tillegg må man passe på at fagene ikke kolliderer. En del av fagene har oppmøte prosent men ikke alle. Det står tydelig på fag-oversikten som finnes på unibo sine sider. I fag-oversikten får man informasjon om hvor mange studiepoeng, hvilken dager faget har forelesning og hva som obligatorisk. Jeg vil anbefale å lese nøye og for å få en god oversikt. I tillegg får man oversikt over eksamensdatoer. På høst semesteret vil de fleste datoer være i januar, men de fleste / noen professorer er snille og gir mulighet til å ta eksamen i desember. Det kan være lurt og forberede seg på at man må ta noen i begynnelsen av januar. Kan være greit og spørre professoren på forhånd slik at man eventuelt kan lage en avtale. I noen av fagene jeg hadde var vi mange utvekslingsstudenter og da lagde de to eksamensdatoer en i desember og en i januar.

I tillegg er et godt tips å velge minst 6-7 fag på learning agreement fordi det er Italia og alt er ikke fastsatt. Et av fagene mine var avlyst da jeg kom ned og et kræsjet plutselig i timeplanen min. Dermed måtte jeg velge 2 nye fag. Det går fint men det er digg å slippe og måtte skrive ut og ordne ny learning agreement. Det er bedre å legge inn flere fag enn for få. Dersom du ønsker å ta fag på engelsk så vil man måtte ta noen masterfag da det er begrenset med bachelorfag på engelsk. Dette gikk helt fint og jeg følte ikke at disse var noe mer utfordrende en fagene ved UiB. Den eneste forskjellen var at masterfagene hadde mer vurderinger og mer lesestoff enn bachelorfagene i Bologna. Bachelorfagene opererte ofte med 1-2 bøker og noen få artikler, så det var himmelsk i forhold til fag jeg har tatt ved UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok bare fag på engelsk og det gikk fint. Noen professorer har mer aksenter enn andre men det går seg til. Jeg tok et italiensk språkkurs ved universitet, slik at jeg lærte meg grunnleggende Italiensk. Språkkurset gir også 5 studiepoeng og det er også god info om dette på hjemmesidene deres. For å kunne være med på man ta en skriftlig og muntlig prøveeksamen for å se hvilke nivå man ligger på. Etter utvekslingen ved universitet i Bologna har jeg blitt mer sikker på engelsken og lært meg italiensk. Jeg opplevde at skandinaviske som regel hadde den bedre engelsken, noen ganger bedre enn professorene. Det er nok mange sør europeiske på utveksling som nok står ovenfor større utfordring med engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var kjempe koselig. Rundt det økonomisk fakultet og Piazza verdi er der det meste skjer. Der ligger theater, cafeer, den offisielle universitet butikken og Scuderia. Scuderia er en slags student cafè, bar og samlingspunkt. Det er ofte litt støyete men etter hvert ble det et fint studiested for meg med veldig billig kaffe! I tillegg ligger biblioteket Palazzo Poggi rett ved siden av. Der er det super stille og mye mer SV bibliotek vibe for de som trives best i den type lese atmosfære. Gaten via Guiseppe Petroni som ligger rett ved piazza verdi er det utallige kebab og falafel steder med en rask wrap til 3-5 euro. I tillegg til mange student barer som Lupus hvor de har billig Aperol spritz. Her er det mye liv på kvelden, hvilken som helst dag i uken. Favoritt falafelen finner du likevel mot Pizza casa og heter "Beruit snack". Ellers er pizza casa et kjent sted for å selge en grei Margherita pizza til 3 euro.

Dersom du skal studere politikk som meg er fakultet en liten gå tur fra piazza verdi og til strada maggiore. Det politiske fakultet er noe av det fineste og er fylt med statuer og annen fin utsmykning og malerier i takene, men ikke alle klasserom har moderne stoler og bord. Standaren er litt fra rom til rom. I tillegg er det mulighet for å se severdigheter som two towers, Piazza maggiore og La terazza med utsikt over hele byen. I tillegg er det et hoved bibliotek ved piazza maggiore som heter Salaborsa, men her er det ofte veldig fullt og man må være tidlig ute. På sommeren kan man nyte været i Giardini Margarita en nydelig park. Her ligger også en koselig cafe med planter som heter Serre dei Giardini Margherita og en nattklubb som heter Chalet.

Ellers har Bologna nydelig tur områder oppe ved San Luca. San Luca er en kirke og turen er trapper og kan ligne samme avstand og tur som Fløyen i Bergen. Dersom man beveger seg litt vekk fra denne finner man nydelig åser. Bologna er en sosial student by hvor det skjer ting hele tiden. Det er varmt vær og folk er stort sett i godt humør. I tillegg til et matmekka av gode Resturanter og Cafeer. I tillegg er det god vin og drinker til en god pris. Byens beste appertivo finnes på Cafe Cocoà.

Bustad

Som nevnt tidligere er det vanskelig å finne et sted og bo i Bologna. Byen er veldig populær blant studenter. Det er den beste student byen i Italia og er også veldig populær blant utvekslingstudenter. Det er folk fra hele verden fra Peru, Chile, Danmark, Tyskland, og India for å nevne noen som har reist dit. Dermed blir prisene presset opp slik at de fleste betaler mellom 450-600 for bolig. Det er mange skandinaviske som betalte mer da de bruke agencies som Dovevivo som er veldig dyrt. Det er lurt og finne noe fra 1 aug da de fleste ikke leier bare fra sep-jan. Selvom man bare har skole fra sep-jan. Det er ikke alltid oppvaskmaskin men de fleste leilighetene i en helt grei standard. I tillegg til at det er vanlig å dele rom med en annen. Det er vanskeligst å finne noen innenfor muren, men det er også en fordel og bo her da man slipper busser og styr.

Sosialt miljø

Miljøet er super bra og det er veldig lett å få seg venner. Jeg anbefaler å bli med på ting som blir arrangert i begynnelsen av esegerasmus og ESN Bologna. De lengre turene deres er ofte preget av litt mye alkohol og yngre studenter fra sør europa, men de har også "tour of bologna" og andre mindre turer som er hyggelig å få med seg hvor man kan møte andre utvekslingstudenter. I tillegg om man er medlem av disse organisasjonene får man et kort hvor man får rabatt på fly og buss i tillegg til inngang på ulike utsteder som qubò og jam. Kortene koster 10 euro hver. Anbefales å være med her. I tillegg kan det være en fordel og melde seg inn i erasmus gruppene på facebook. Av erfaring skal man være litt forsiktig og søke bolig her men der er det også sosiale arrangement som blir postet. Vil også anbefale Birreria del Pratello hvor en av nevnt organisasjoner har øl-mandag. Veldig koselig og samles her og veldig studentvennlig priser.

Vår 2019 - BA i samfunnsøkonomi

Vår 2019 - BA i samfunnsøkonomi

15.01.2019 - 15.06.2019

Undervisningsformer

Siden jeg bare hadde økonomifag var det kun forelesninger og ingenting annet. Jeg hadde også bare skoleeksamen. Dette varierer ut i fra hva du studerer, så det kan være lurt å sjekke nettsiden til universitetet for å gjøre seg kjent med hvilke undervisningsformer som blir benyttet.

Vurdering av emnetilbodet

Av økonomiske og tekniske fag har universitetet et stort tilbud av fag undervist på engelsk. Det er også flere andre fagfelt hvor det undervises endel på engelsk men det har jeg lite kjennskap til.

Fagleg utbyte og språk

Professorene er gode i engelsk og siden man snakker engelsk hele tiden så du vil forbedre din engelsk selv om du i Italia.

Universitetsområdet og byen

Byen er intim og koselig med få turister. Byen vil deres oppleves som mye mer autentisk enn mange av de stedene du kommer til å reise til i Italia. Siden det er få turister i byen er det mange gode restauranter og kafeer å velge mellom.

Bustad

Det kan være krevende å finne seg et sted å bo i Bologna siden mange av utleierne ikke er interessert i å leie ut til utvekslingsstudenter og personer som ikke behersker italiensk. Universitetet tar i mot veldig mange utvekslingstudenter så jeg vil anbefale å være tidlig ute med å finne seg et sted å bo. bolig. Det er veldig viktig å aldri betale noe før du er tilstede i Bologna siden det er et stort problem med svindel.

Sosialt miljø

Møt opp på de arrangementene som er i starter av semesteret så vil du nok møte på noen som blir dine venner for hele oppholdet! Det er to erasmusorganisasjoner i Bologna som er arrangerer turer og diverse. Jeg anbefaler å styre unna ESN Bologna siden de fleste som deltar på deres arrangementer er spanjoler som ikke er interessert i å bli kjent med nye nasjonalitet og mennesker. Det er også veldig stort fokus på fest og fyll i den organisasjonen. Erasmusland som er den andre organisasjonen er mye bedre i den forstand at det er flere nasjonaliteter med og mindre fokus på fest og fyll. Det var mange nordmenn i Bologna våren 2019. Det var fire fra NHH og over 40 fra NTNU, så hvis du vil dra på utveksling et sted hvor det er lite nordmenn er ikke Bologna stedet du bør dra.

2019 VÅR BAHF Språkvitenskap

2019 VÅR BAHF Språkvitenskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Eg vil anbefale å starte så tidleg som mogleg med førebuingane, berre for å få det ut av vegen. Ordne førehandsgodkjenning og Learning Agreement så raskt som mogleg, så slepp du å styre med det når du er her. Ein må kanskje gjere endringar undervegs, men så lenge ein har sendt det inn i første omgang, er det null stress å endre ting undervegs.

Eg vil anbefale alle å ta språkkurs i starten av semesteret, først og fremst fordi ein skal bu i Italia i minst eitt semester og det er utruleg greitt å kunne i alle fall det grunnleggjande. Det vert i tillegg sett veldig pris på at ein som utlending kan snakke italiensk, sjølv om ein ikkje snakkar perfekt. I tillegg får ein språkstipend av Lånekassen for å ta førebuande språkkurs, så det finst eigentleg ikkje nokon grunn til å ikkje gjere det! Eg tok førebuande språkkurs i fire veker på språkskulen Arca, ettersom eg fikk denne anbefalt av andre norske studentar, og var veldig fornøyd med det. Det finst også mange andre språkskular i Bologna, så det er berre å sjekke rundt og finne den som passar deg best. Universitetet tilbyr også språkkurs som går over eit heilt semester (opp til nivå B2 om eg ikkje tek feil), og dette får ein også studiepoeng for. Eg kan ikkje seie noko om innhaldet og kvaliteten på dette kurset ettersom eg sjølv ikkje tok det, men har vennar som har hatt godt utbytte av dette kurset.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er vanlege førelesingar, som regel med PowerPoint som vert lagt ut på studentsidene i etterkant av førelesingane. PowerPoint er ingen garanti sjølv om dei fleste nyttar det; eg har høyrd om professorar som berre pratar utan nokon form for digitale hjelpemiddel.

Det er greit å hugse på at ein er i Italia, og at klokkesletta ofte tyder litt andre ting her. Somme professorar er alltid presise, andre kjem ein time for seint til skriftleg eksamen, eller 40 minutt for seint til førelesing. Det er berre å akseptere og ikkje stresse noko særleg med det, for det går alltid bra uansett.

Eksamen er veldig ofte munnleg, og det kan virke som ein skremmande oppleving (spesielt om du tek dei på italiensk), men professorane, i alle fall dei eg hadde, er hyggelege og rolege, så det går veldig fint. Dei har i tillegg også stor forståing for at ein er Erasmus-student og at italiensk ikkje er morsmålet, så ikkje stress om du ikkje klarer å uttrykkje deg like presist som på norsk og engelsk. Eg har heller aldri høyrd om nokon som har strøket på munnleg eksamen her, så det er jo eit pluss. Det einaste negative eg har å seie om munnleg eksamen er at ein ikkje veit kva tid ein skal i ilden. Du får eit nummer på lista når du melder deg opp, så det er ein liten indikator, men ein må uansett møte opp når eksamen startar, og så kan det hende ein må vente i fleire timar før ein får kome inn og ta eksamen. Det er ganske slitsomt, men på den positive sida så finst det grenser for kor lenge ein orkar å vere nervøs, så etter eit par timar med stressing og å ha sett på alle som går inn og ut av professoren sitt kontor, vert ein så nummen at ein ikkje lenger bryr seg om korleis eksamen går så lenge ein vert ferdig. Silver linings.

Vurdering av emnetilbodet

Unibo tilbyr utruleg mange emne, så du er garantert å finne noko som interesserer deg. Ettersom eg berre tok frie studiepoeng, valde eg å ta ei blanding av lingvistikkfag og fag som ligg litt utanfor mitt studieområde, og var veldig fornøyd med det. Når du vel emne, ver obs på undervisningssemesteret. Alle fag ligg nemleg ute i ei stor smørje, og det er litt kjipt å velje eit fag for så å finne ut at det ikkje vert undervist når du er der.

Fagleg utbyte og språk

Eg har hatt utruleg stort utbyte av to av faga eg tok her (Geografia politica ed economica og Glottodidattica for dei som måtte vere interessert). Professorane er utruleg flinke, tilgjengelege, og opne for spørsmål, og dei har stor forståing for at italiensken ikkje alltid er heilt på topp. Skulle ein ønskje å ta fag på engelsk, har dei også eit stort tilbod av engelskspråklige emne.

Universitetsområdet og byen

Bologna er ikkje ein altfor stor by, så det er lett å bli kjent og å kome seg rundt i byen, anten til fots, med sykkel eller med buss. Universitetsområdet ligg midt i byens historiske sentrum, men har bygg rundt om i resten av byen også. Kor du har førelesing kjem an på kva du studerer, men det er uansett lett å finne fram og kome seg til dei ulike plassane.

NB! Unibo har campus også i andre byar, så ver obs når du vel fag at du sjekkar kva for campus dei vert undervist på. Skulle du gjere same feilen som underteikna og velje eit fag som vert undervist i til dømes Forlì, er det ikkje spesielt vanskeleg å endre studieplanen din og ta eit anna fag, men det er betre å berre ikkje gjere feil i utgangspunktet, så slepp du å sende inn ny førehandsgodkjenning og endre Learning Agreement osb.

Bustad

Ettersom Bologna er ein by med utruleg mange studentar, både italienske og internasjonale, kan det ta ein stund å finne bustad, så eg vil anbefale å starte så tidleg som mogleg med leitinga. Det finst fleire grupper på Facebook av typen "Erasmus Bologna", "Bologna in affitto" etc., og dette er ein god plass å starte leitinga. Ver førebudd på å svare på mange annonsar før du får svar, her gjeld det berre å vere på hugget og helst vere blant dei første som svarar på ein annonse (det kan fort skje at 20 personar har svart på annonsen innan ein time!). Ellers vil eg også anbefale å sjekke Universitetet i Bologna sine nettsider, der finn du også mykje informasjon om korleis ein kan gå fram for å finne bustad.

Som sagt kan prosessen vere lang og til tider vanskeleg, men slapp av, det finst bustad til deg, det gjeld berre å starte tidleg og svare på så mange annonsar som mogleg. Skulle du ikkje finne bustad før du reiser ned, er det også fleire som bur på hostell eller liknande dei første dagane medan dei leitar etter bustad.

Ein kan forvente å betale mellom 300 og 500 euro i månaden.

Sosialt miljø

Bologna er ein studentby, og det merkast. Det er alltid noko som skjer gjennom heile semesteret. Det finst to ulike Erasmus-organisasjonar, ESN og ESEG. Eg vil anbefale å vere medlem i begge, og spesielt dei første vekene vil eg anbefale å gå på så mange arrangement som mogleg. Dei held velkomstveke i starten av kvart semester, så her er det berre å kome seg ut og møte folk. Du er nesten garantert å få vennar, ettersom alle er i same situasjon og er like desperate etter å finne folk ein kan henge med.

2018

Vår 2018 BASV-SØK

Vår 2018 BASV-SØK

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Start med leting etter bolig tidlig. Også greit å sjekke at timeplanen til valgte fag ikke overlapper hverandre før semesterstart.

Undervisningsformer

Vanlige forelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig mange økonomi-fag på engelsk man kan velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Nivået, og spesielt da på eksamen, er litt lavere enn i Norge. Universitetet tilbyr gratis språkkurs i Italiensk, som er veldig greit å få med seg.

Universitetsområdet og byen

Fantastisk by! Fakultetene er spredt litt rundt i hele byen, men det meste er likevel samlet i en gate.

Bustad

Vanskelig å finne, men er organisasjoner som kan hjelpe deg når du kommer til Bologna, hvis ikke er Facebook-grupper en grei måte å komme i kontakt med folk som ønsker å leie ut. Betal ikke depositum eller lignende før du har sett leiligheten!

Sosialt miljø

Utrolig bra. Byen er forholdsvis liten og kompakt, men ettersom det er så mange studenter som bor der skjer det noe hele tiden.

2017

Høst 17 - BA Europastudier

Høst 17 - BA Europastudier

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Start forberedelsene i god tid. Selv om semesteret ikke starter før i midten av semesteret, er det greit å få unnagjort Learning Agreement og bolig før den tid. Et tips kan være å melde seg inn i erasmus-grupper på facebook, der finner du mange som annonserer boliger og andre studenter som er i din situasjon. Ikke vær redd for å kontakte vertsuniversitetet eller UiB, de er veldig hjelpsomme om du spør!

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer. Noen fag er tradisjonelle med store forelesninger og lite forventet aktivitet, mens noen emner har små klasser der det forventes en viss deltakelse. I de mindre forelesningene tilbys det ofte mappevurdering der en prosent av den endelige karakteren kan være i form av fremføring eller oppgaveinnlevering. De skiller mellom deltakende studenter som får muligheten til å ta "mid-terms" og andre som tar full eksamen ved slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Bruk god tid til å sette deg inn i emnetilbudet. Det er veldig mange fag å velge mellom og kan være vanskelig å få oversikt. Men ikke stress - du kan endre dine fag etter undervisningen har startet og det er vanlig å bare gå på de første forelesningene i flere fag for å se om det er noe for deg. "First-cycle degree programme" tilsvarer bachelor og "second-cycle" master. Litt svakt tilbud av engelsk språklig emner på bachelor-nivå. Universitetet har flere campuser, så husk å velg fag som undervises der du skal være.

Fagleg utbyte og språk

Flinke forelesere og spennende undervisninger - men varierende engelskkunnskaper!

Universitetsområdet og byen

Bologna er virkelig en studentby og har vært det i nesten tusen år (!), du merker at stemningen i byen forandres når semesteret starter og studentene tar over byen. Det meste av universitetet er samlet sentralt innenfor gamlebyen, inkludert "school of political sciences". Anbefaler Biblioteca Walter Bigiavi som lesesal. Its all about the food - vist du er like glad i mat som meg, så er det byen for deg. Bologna og regionen Emilia-Romagna er kjent for sine pastaretter, parmigiano reggiano, og mye, mye mer.

Bustad

Mye å velge mellom om du er tidlig ute. Omtrent samme leiepris som i Bergen, men om du vil bo utenfor gamlebyen kan du få en ganske grei pris. Mange kjøper seg en sykkel siden da det er gode forhold til det, men ikke bruk så mye penger på det fordi den kan bli lett stjålet. Jeg bodde ved utkanten av gamlebyen og det tok meg ca. 15 min å gå til universitetet.

Sosialt miljø

Helt supert. Det er lett å komme i kontakt med folk og det er arrangementer hver dag. Meld deg inn i erasmusorganisasjonene og bli med på turer og fester, det er den beste måten å få venner!

VÅR 2017 - BASV-SØK

VÅR 2017 - BASV-SØK

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Få i orden alt det viktige i god tid. Det kan være kjedelig å måtte stresse med LA samtidig som man flytter inn i ny bolig og vil bli kjent med folk, by og universitet samtidig. Det er mange utvekslingsstudenter i byen, så ting kan ta litt tid med innsjekking og denslags, men de er veldig hjelpsomme og greie å ha med å gjøre.

Undervisningsformer

Forelesinger. Fagene i økonomi deles opp i to moduler på fem uker. To forelesninger i uken, 3 timer. Etter endt modul er det tentamen før så resten av pensum blir gjennomgått i den andre modulen. Hvis man består tentamen har man muligheten til å kun bli testet i resten av pensum ved slutteksamen (tentamen del 2) eventuelt ta en full eksamen som dekker hele pensum. I noen fag er det også ulike former for gruppearbeid som kan stå for noe av karakteren. Vanskelighetsgraden er lavere enn UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Evig mye muligheter, men det kan være litt rotete å finne frem på nettsidene. Det kan også være mulig i noen fag å ta eksamen på engelsk, selv om undervisningsspråket sier noe annet.

Fagleg utbyte og språk

Bra greier. Litt uvandt å følge engelsk undervisning i starten, men det kommer seg fort.

Universitetsområdet og byen

Nydelig. Byen er en typisk studentby med mye liv og muligheter. Universitetet er veldig stort, mye av det er samlet, men det ligger lesesaler og bibliotek spredt rundt i hele byen.

Bustad

Let etter sted å bo i god tid. For min del startet jeg leting en uke før jeg dro ned og var heldig med å finne noe. Det er veldig mange studenter i byen, så kan være vanskelig å finne noe. Snakket med folk som hadde bodd både en og to måneder på hostel, men det pleier å ordne seg til slutt. Det er en flat by, så med sykkel kan man komme seg rundt uten problem, så det er ikke noe stress å bo litt utenfor.

Sosialt miljø

Tipp topp tommel opp. Det er flere studentorganisasjoner som arrangerer turer og aktiviteter gjennom hele semesteret, så det skal godt gjøres å ikke ha noe å finne på.

2016

2015/16 - BA medievitenskap

2015/16 - BA medievitenskap

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Litt usikker på hva førebuingar betyr, men tar en råsjans å regner med at det betyr forventinger. Jeg hadde null forventninger da jeg flyttet hit og jeg kjente ikke en eneste sjel. Men det tok ca 2 sekunder før jeg fikk meg venner. Det er en haug med studenter i denne byen og alle er i samme situasjon som deg - altså desperate etter å finne seg venner. Bortsett fra spanjolene da, de kommer hit i grupper på 50 personer så de trenger ikke nye venner.
Før du drar kan det være lurt å lese seg litt opp på byen og få litt oversikt over hjemmesiden til universitetet her nede. Det gjør alt litt lettere når du kommer. Og les alle papirer du får av universitetet!! Også må du forberede deg på at du kommer til et helt annet land. Man skjønner ikke hvor håpløst og byråkratisk organisert Italia er før man må ordne med skolepapirer og signaturer. Det er ikke like effektivt som i Norge... Men så lenge du mentalt forbereder deg på at du kommer til en ny kultur der ting ikke fungerer like godt som hjemme så kommer det til å gå helt fint. Vi nordmenn klarer oss greit her nede, de stakkars tyskerne derimot får psykiske sammenbrudd og du kan se hvordan verden rakner foran øynene deres når timer blir avlyst eller det er endringer de ikke har fått beskjed om på forhånd. En annen ting jeg anbefaler er å benytte seg av italiensktilbudet til universitetet. De tilbyr språkkurs på nivåene A1-B2, og selvom du ikke har store ambisjoner med å lære deg italiensk er det en super måte å møte mennesker på. I tillegg er lærerne på italienskkurset veldig flink og tar godt vare på studentene sine, som gjør at du føler litt tilhørighet til skolen. De hjelper deg også gjerne hvis det er noe du lurer på. Dessuten får du 5 studiepoeng hvis du tar eksamen, så det er vinn vinn vinn.

Undervisningsformer

Alle fag jeg har tatt her i Bologna har vært forelesninger, enten med aktive eller passive studenter, avhengig av professoren. Ingen fag har vært obligatoriske, men i noen fag får man feks fordeler ved å ha 70% oppmøte eller mer. Dette kan være i form av å få holde presentasjon i klassen til fordel for muntlig eksamen, eller få lov til å ta "pre-eksamen", altså en eksamen tidligere, sånn at man er ferdig med den når det virkelige eksamenskjøret starter. De aller fleste eksamener er muntlige i dette landet, men til tross for det har jeg bare hatt en muntligeksamen i hele min utvekslingskarriere. På universitetet her har man også flere muligheter på samme eksamen. Du har tre muligheter på hver eksamen, og kan fritt velge hvilken/hvilke datoer du ønsker å ta eksamen på. Hvis du stryker kan du ta den på nytt en måned senere.

Vurdering av emnetilbodet

Unibo har et ENORMT emnetilbud og det er nesten umulig å finne fram på hjemmesidene til universitetet. Italienere er ikke kjent for å være organiserte, noe man skjønner med en gang man prøver å finne fram i jungelen av ulike fag de tilbyr/tilbydde i fjor/tilbyr neste semester. Ja for alt ligger på samme sted, i en eneste stor smørje. Det tok meg et semester å skjønner hvordan jeg skulle finne fram på sidene deres.. Jeg tror kanskje jeg har forstått det nå.

Fagleg utbyte og språk

Bologna er verdens eldste universitet, det kan man ikke diskutere på. Om det er verdens beste universitet derimot, det kan diskuteres. Den italienske universitetsformen er noe annerledes enn den norske. For det første foregår mesteparten av undervisningen på italiensk. Dette er en ulempe hvis du ikke snakker språket, men en kjempefordel hvis du prøver å lære deg det. Det finnes også fag på engelsk, noen fakulteter har flere tilbud på engelsk enn andre. For det andre er alt litt "njaa". Dette er både positivt og negativt. Professorene er som oftest fleksible, både når det kommer til språk å ta eksamen på, men også eksamensdatoer. Faller eksamen på en dag du er opptatt er de som oftest villige til å la deg ta den en annen dag. Jeg hadde feks en eksamen på 17. mai, men da fortalte jeg bare professoren min at det ikke gikk. Jeg skyldte på at kusinen min skulle gifte seg 3 dager tidligere.. Så da fikk jeg ta den 11.mai, inne på kontoret til professoren, sittende på pulten hennes mens hun vandret rundt i rommet, snakket i telefonen og fikk besøk av kollegene sine. Det var en fin stund for alle.
På en annen side kan du ende opp med til å komme til eksamenslokalet om morgen og finne en lapp på døren hvor det står "eksamen utsatt" eller "eksamen avlyst" eller "lærerstreik, sorry vi glemte å si fra". Men man må bare tilpasse seg systemet, noe som til tider er enklere sagt enn gjort. Professorene skal derimot ha + for kunnskap. I de fleste fagene jeg har tatt har professorene vært veldig flinke, og ikke minst åpne for utvekslingselever, med full forståelse for hvor vanskelig det er å komme til en ny by og studere på et språk man ikke kan så godt. De er supergreie, helt til du glemmer deg og sier "du" og ikke "De" til dem. Da blir de litt strammere i masken mange av de.

Universitetsområdet og byen

Bologna er virkelig en studentby. Det er som Bergen, bare større - studentene er overalt og fakultetene ligger spredt over hele byen. Selve byen er kjempe gammel, og det historiske sentrumet er akkurat passe stort. Man kan gå overalt, uten at man føler at det blir trangt. Dessuten er det pizzabakere, gelatokiosker og kaffebarer på alle gatehjørner. Det finnes ikke moderne bygninger i bysentrumet, alt er gamle hus med flotte utgraveringer. Man blir nesten blind for hvor fint det er etterhvert. Universitetsområdet er et av de mindre hyggelige stedene, der skal man hvertfall passe godt på mobil og lommebok, hvis ikke BLIR man frastjålet tingene sine. Samtidig er det ikke uhyggelig der, for det ligger midt i byen, det kryr av studenter der, og noen ganger spiller de klassisk musikk på høyttalerne sånn at det ljomer utover hele piazzaen. Det er veldig koselig og litt irriterende når man prøver å lese. Samtidig er det ikke i nærheten av like irriterende som når buekorpset bestemmer seg for å øve RETT utenfor Uphil og SV-biblioteket midt i eksamensperioden. Bologna er full av piazzaer og parker, og det som er spesielt med denne byen er at den er dekket av bueganger man går under. Man trenger med andre ord nesten aldri paraply når det regner, og det er skikkelig deilig med skyggen de gir når det er 30 grader ute. Trenger man å komme seg ut av byen er det ikke langt å gå for å komme seg opp på i colli bolognesi, som er åsene som ligger rundt byen. Dessuten ligger Bologna midt i Nord-Italia, en times togtur unna alt fra Milano og Venezia til Firenze eller Adriaterhavskysten. Siste dessuten jeg skal inkludere her, uten at dette blir en reisereklame til Bologna, så er Bologna kjent for å ha Italias beste mat. Og is. Og vin (altså det kan diskuteres for det er MYE bra vin i Italia.. Men de har god vin her)

Bustad

Jeg bor i en leilighet sammen med to unge italienere og en katt som er livredd for alt, bortsett fra fluer. Eller hun er litt redd for fluer også.. Vi bor rett utenfor bymuren, ved siden av en stor park som heter Giardini Margherita. Det tar meg 15 min å gå hjemmefra til jeg er midt i sentrum-sentrum av byen. Det tar meg også 15 min å gå til skolen, samme hvor skolen er. Bortsett fra den skolen som ligger på andre siden av byen da, dit tar det meg 45 min å gå. Det er mange som kjøper seg sykkel her, men jeg har aldri gjort det. Litt fordi jeg liker å gå (jeg har seriøst aldri gått så mye i hele mitt liv som jeg har gjort i år), litt fordi jeg ikke er så veldig flink til å sykle i italiensk trafikk, og litt fordi 99% av alle som har sykkel her blir frastjålet den- til tross for at folk har 15 låser på syklene sine. Fordelen er at man bare kan gå til universitetsområdet dagen etter og kjøpe tilbake sykkelen sin fra de som stjel den. Alt er veldig enkelt her.
Siden det er så mange studenter i byen som ønsker å bo sentralt er det ikke lett å finne seg leilighet. Jeg var heldig som fikk den første leiligheten jeg så på, men jeg har også venner som ikke fant seg et sted å bo før de hadde vært her i flere måneder. Så det gjelder å være tidlig ute. Heldigvis er det ikke så veldig dyrt å bo her. For 400€ i mnd får meg seg et fint og sentralt rom.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet her nede er kjempe bra. Det kryr av både internasjonale og italienske studenter, så hvis du bare gidder gi litt av deg selv så får du garantert masse venner. Vi nordmenn må bare krype ut av komfortsonen vår og skamløst gå rundt og snakke med mennsker. Det skjer noe hver eneste kveld, enten med en av erasmusorganisasjonene eller med vennene du skaffer deg, så det er alltid noe å gjøre. Personlig har jeg blitt ALT for gammel til å dra ut hver eneste dag, så jeg holder meg til et par ganger i uken. Det kryr av barer og aperitivosteder. Bologna er ikke byen med de store klubbene, men det finnes noen. Alt i alt er det ålreit. Det er ikke sikkert leveren din har det like ålreit mot slutten av utvekslingen, men den tid den sorg tenker nå jeg da.
Alle sier alltid: det dummeste du gjør er å bare være med mennesker fra hjemlandet ditt. Det er ikke noe problem når du kommer fra Norge og er på utveksling i Bologna, for her er det sånn ca NULL nordmenn. Eller i år er vi vel 4, og det holder forsåvidt.
En annen ting som er digg med denne byen, og som gjør det enkelt å sosialisere seg er at det er billig å gå ut å spise og drikke. Også er det veldig mye fint vær så da kan man henge ute HELE tiden! Bortsett fra når det er vinter, man må sove eller studere. Men alt i alt er det så mye å gjøre og så bra sosialt miljø at man til tider må nedprioritere morsomme ting for å få tid til å studere litt også. Men bare noen ganger. Slappe av kan man gjøre når man kommer hjem til Norge igjen...

2015

Haust 2014 - Medisinstudiet (valgtermin)

Haust 2014 - Medisinstudiet (valgtermin)

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ta et språkkurs før du reiser ut slik at du får et basisnivå i det språket du skal studere på (eksempel A1/A2/B1/B2 etc.).
Husk reiseforsikring og europeisk helsekort.
Bli kjent med noen lokale første kvelden slik at de kan hjelpe deg med telefon og boligsøking etc. Evt. kan du kræsje på sofaen deres til du har funnet deg et sted. Billig og bra for språket.
Unngå å heng altfor mye med andre erasmusstudenter og utlendinger selv om det er fristende og en lett løsning for å komme rundt.

Undervisningsformer

Fortell forelesere etc. at du er utvekslingsstudent og hør tidlig hvordan de vil gjøre det med undervisning og eksamener. Kan du evt. ta eksamene dine muntlig er jo det kanskje en fordel?

Vurdering av emnetilbodet

Variert og mangfoldig. Pluss i boken UiB.

Fagleg utbyte og språk

Bra. Her kommer det selvfølgelig anpå egeninnsatsen og forhåndskunskapen hver enkelt student sitter med og hvor utadvendt man er. Snakker du lærer du. De fleste lokale vil selvfølgelig ha forståelse for at du lærer og gi deg en hjelpende hånd og være oppmuntrende.

Universitetsområdet og byen

Bologna er en veldig bra studentby. Masse studenter og mye liv. Dog litt dyrere enn først antatt. Universitetsområdet er spredt over hele byen, noe som gjør at du får sett mye forskjellig. Jippi.

Bustad

Sjekk om universitetet har et kontor for boligsøking det hjelper når du er på boligjakt, Hør med dine italienske venner om de kjenner noen.

Sosialt miljø

King kong.

Folk på campus
Foto/ill.:
© Università di Bologna-2013

Informasjon