Hjem
Studentsider
erasmus+

Università degli Studi di Genova og Matematisk institutt (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByGenova
  • Studieplassar2
  • StudienivåMaster og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Berre masterstudentar kan reise ut på denne avtalen. Studentar ved Matematisk institutt og lektorstudentar med matematikk som hovudfag blir prioritert dersom det er fleire søkarar enn plassar.

Studentar skal ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Det er normalt eit krav om minst C i gjennomsnittskarakter.

Når i studiet kan eg reise

Masterstudentar ved Matematisk institutt: Det er i utgangspunktet inga avgrensing for når i studieløpet du kan reise på utveksling. Ta kontakt med studierettleiaren din dersom du er i tvil om når du bør reise.

Lektorstudentar: Ta kontakt med studierettleiaren din for informasjon og råd om utveksling. Vanlegvis vil det passe best å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng. Sidan denne avtalen er for masterstudentar må du vere inne i ditt 4. eller 5. år når du reiser på utveksling, og du må vere førebudd på å ta emne på masternivå.

Språk

Undervisningsspråket er italiensk. Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise, sjå uib.no for info om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Matematisk institutt anbefaler at du diskuterer kva emne du skal ta med studierettleiar og/eller rettleiar eller annan vitskapleg tilsett før du søker om førehandsgodkjenning.

Meir informasjon finn du på denne nettsida: http://www.studenti.unige.it/areaint/international-students

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Università degli Studi di Genova er eit av dei største i Italia, og ligg i byen Genova på den italienske rivieraen. Det blei grunnlagt i 1481 og er i dag eit breiddeuniversitetet med rundt 40 000 studentar. Universitetet har fleire campusar rundt i regionen Liguria, men hovudcampusen ligg i Genova. Den blei etablert rundt år 1640 og utvida på 90-talet. Her finn ein framleis det første tricolore-flagget, som studentane bar gjennom Genova sine gater 10. september 1847 for å feire nasjonal sameining og jubileet for austerrikarane si flukt.

Genova er ein hamneby med kring 700 000 innbyggarar som ligg nord i Italia ved Genovabukta. Bynamnet kjem truleg frå ligurisk og tyder «kne», basert på geografien. Byen er kjend som fødebyen til handelsmannen og oppdagingsreisande Kristoffer Columbus, og har økonomisk i stor grad vore basert på handel via sjøvegen, og stålproduksjon. Han er stadig ein viktig by for italiensk næringsliv i dag.

Bustad

Ein kan søke om studentbustad på campus, men kapasiteten på bustader er ikkje i samsvar med etterspørselen, så det vanlegaste er å finne leilegheit på den private marknaden. Det lønner seg å vere tidleg ute.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Interiør
Foto/ill.:
© Università degli Studi di Genova

Informasjon