Hjem
Studentsider
erasmus+

Università degli Studi di Milano og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByMilano
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på masterstudiet i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er italiensk, men universitetet tilbyr òg nokre emne med engelsk undervisningsspråk. Det finst nok emne til å fylle eit semester berre med emne som har engelsk som undervisningsspråk. Detaljar om kor mange emne som er tilgjengelege på dei ulike språka finn du i emneoversikta.

Universitetet tilbyr òg språkkurs i italiensk for internasjonale studentar.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar i italiensk, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Ei oversikt over kva emne ein kan ta finn du på universitetet sine nettsider.

Università degli Studi di Milano nyttar CFU-poengsystemet, der ein CFU-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Università degli Studi di Milano er eit av dei største universiteta i Europa med 65 000 studentar, fordelte på ni fakultet. Universitetet er den einaste italienske medlemmen i League of European Research Universities, eit konsortium av leiande forskingsintensive universitet i Europa. Til universitetet høyrer blant anna botaniske hagar, eit astronomisk observatorium og store boksamlingar fordelte på heile 87 bibliotek. Dei felste av universitetet sine bygningar ligg sentralt i Milano. Somme av dei er historiske bygningar frå 1400-talet.

Milano er den nest største byen, og sentrum for finans og handel i Italia. Byen er kjend for mote og design, samstundes som museum, landemerker og teater trekk til seg over seks millionar turistar årleg. Milano er òg heimby for to av verdas mest kjende fotballag, A.C. Milan og F.C. Internazionale Milano (Inter Milan).

Bustad

Ein kan søke om studentbustad via universitetet sitt internasjonale kontor. Det er òg mogleg å finne bustad på den private marknaden om ein er ute i god tid.

Semesterinndeling

Oktober - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2023

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2022 - 31.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Bestill Fiscal code (skattekode) i god tid, og let etter bolig på forhånd en stund før du drar. Kan anbefale å bo i nærheten av metroen, da er det ikke like "upraktisk" å bo litt utenfor sentrum.

Undervisningsformer

Forelesning (av den mer aktive form som trekker inn studentene). Kan kanskje sammenlignes litt med storgruppe-undervisning i Bergen, ihvertfall for enkelte fag. Eksamensformen varierer fra muntlig eksamen, presentasjoner eller skriftlig eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Varierende emnetilbud. Vil si enkelte fag hadde jeg stort utbytte av, mens fåtall andre litt mer begrenset. Det er vanskelig å si på forhånd hvilke dette er, da det i stor grad avhenger av hvilken professor du får.

Fagleg utbyte og språk

Vil si jeg ble sterkere i engelsk, både i dagligtalen, men også den juridisk-engelske. Litt varierende engelskkunnskaper på enkelte professorer her, men overall vil jeg si at man får et godt språklig utbytte av å dra på utveksling hit. Hjelper at man må diskutere på engelsk, sammenholdt med at alt av pensum er på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Byen er fantastisk, mylder av tilbud av barer, restauranter og cafeer. Metroen er gull for å komme seg rundt. Hyggelige mennesker, men forbered deg på språkbarriere hvis man ikke kan italiensk.

Bustad

Det var over gjennomsnittet vanskelig å finne bolig i Milano. Vær ute i god tid, og gå sammen med noen er et tips. Det er også vesentlig dyrere enn i Norge, og du må nok regne med mellom 8000-10000 kr i leie, med mindre du har veldig flaks.

Sosialt miljø

Det er tilrettelagt for sosialt miljø gjenom Erasmus-arrangement, og generelt mange Erasmus-studenter som alle har et over snittet ønske om å bli kjent med andre studenter. Såklart forutsetter et sosialt miljø at man legger inn en liten innsats selv, ved å dra på ting og være sosial med andre. Uansett vil jeg si det er godt tilrettelagt for å bli kjent med andre.

2022

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

14.02.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg ordnet leilighet 1/2 måneder i forveien. Det var lite problematisk. Leieprisene er ganske dyre, og standarden er lavere enn Norge. Vertsuniversitetet har vært flink til å gi ut informasjon i forkant. Lurt å ha søkt om code-fiscal (skattekortnummer) i forkant. Dette bør helst gjøres flere måneder i forveien, og må ofte gjøres før man kan signere leiekontrakt. Code-fiscal er f.eks. nødvendig for å leie bil og for månedskort på metro.

Undervisningsformer

Engelsk, underviste både på Teams og i klasserom.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var relativt begrenset. Mange av fagene kolliderte, og det var nødvendig med oppmøte i hvert fag for å være en «attending student», og få en enklere eksamen. Visstnok er emnetilbudet bedre på høsten enn våren. Det er ikke nødvendig å være «attending student».

Fagleg utbyte og språk

Lærerne kan varierende med engelsk, og den pedagogiske tilnærmingen er annerledes enn Norge. Det skal veldig lite til for å stå i fagene, og skal heller ikke mye til for å få gode karakterer. Som «attending student» (møtt i undervisning fysisk 75% eller mer) får man en enklere eksamen. Som «attending student» må man også holde presentasjoner eller små skriftlige prøver. Disse er enkle, og anbefales. Da lærer man mer engelsk, og får mer utbytte av undervisningen.

Fagene har vært interessante, og flere av lærerne har vært veldig flinke. Vi har vært en del norske her, men har allikevel utviklet min engelsk gjennom presentasjoner og nye venner.

Universitetsområdet og byen

Universita Degli Studi di Milano ligger i kjernen av byen, og har et fint område med mange billige matsteder rundt seg. Hovedbygget til universitetet ligger 4 min gange fra den kjente katedralen «Duomo». Byen har ekstremt mye å by på av shopping, nattliv, mat og turer. Det er også en av de mer ryddige og moderne byene i Italia. Etter mye reising her, er det uten tvil mest på stell i Milano. Vil også tørre å påstå at Milano har de beste nattklubbene, og maten.

Bustad

Vi har bodd tre norske i en leilighet veldig sentralt ved Parc Sempione/Arco della Pace. Vi betalte 3000€. Dette var fult møblert, men uten stue, og italiensk/sjarmerende standard.

Sosialt miljø

Vi har vært åtte norske her i Milano. 6 stk har gått på Universita degli studi di Milano, og 2 på Bicocca. Ikke alle kjente hverandre fra før, men vi ble en super gjeng. Har også blitt kjent med mange internasjonale studenter fra forskjellige steder. I de engelske klassene er det få italienere, ettersom de tar fag på italiensk. Har derfor blitt mest kjent med andre nasjonaliteter. ESN har en del arrangementer i starten, og har avtaler med utesteder. Dette gjør at man blir kjent med mange nye fra starten av.

Italienerne er ekstremt sosiale, og det er store samlinger av mennesker hele tiden i byen. Det er en by med konstant liv!

2021

Vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

24.02.2021 - 30.07.2021

Undervisningsformer

Fakultetet var stengt på grunn av korona. Undervisning skjedde derfor over Teams. Normen var digitale forelesninger, som varte i cirka 1 time. Hvorvidt studentene skulle delta varierte fra emne til emne. Fakultetet opplyser om at undervisningen i enkelte av emnene var obligatoriske. Det virket som om det var en formalitet, ikke en realitet. Enkelte av emnene hadde innleveringer underveis. Flere av professorene ga karakterer på innleveringene og vektet dem i den endelige karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Tilbudet av emner oppfatter jeg som godt. I Universitetet i Bergen sine lister er emnene noe begrenset. Hvis du finner andre emner som undervises på vertsuniversitetet som er interessante, kan dette søkes om. Det gjorde jeg.

Eksamensformen har vært utfordrende. Som følge av corona var eksamenene over Teams. Her deltok samtlige av studentene i emnet, som observerte at hver enkelt ble utspurt i vilkårlige spørsmål fra pensum. En prøvingsform som kanskje ikke hadde stått seg i Norge. Jeg regner likevel med at dette ikke er standarden etter korona.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet varierer med egen innsats. Emnene og professorene legger til rette for et godt faglig utbytte. Riktignok er det meste valgfritt, med unntak av den endelige eksamen. For min egen del har det faglige utbyttet vært middels. Nedstengte fakulteter har nok innvirkning på det. Det samme gjelder språket. Engelsken hadde nok blitt vesentlig bedre, dersom man i større grad kunne møte andre.

Universitetsområdet og byen

Ikke vært på universitetsområdet.

Byen er flott. Aperitivo i Navigli burde gjøres så ofte som mulig. Til tross for at byen er fin, kan jeg likevel anbefale at deler av oppholdet nytes andre steder i Italia. Jeg var flere steder over hele Italia, og reiste både med bil og tog. Blant annet Roma, Venezia, Torino, Comosjøen mm. Lei bil gjennom Sicilybycar - veldig billig.

Bustad

Ettersom studiene skulle være over Teams, planla jeg i utgangspunktet at jeg ikke skulle være i Milano under hele utvekslingsperioden. Jeg leide derfor kortere opphold gjennom AirBnB. Jeg bodde derfor flere steder i Milano. Jeg kan anbefale Navigli, Porta Nuova og Citta Studi. Uansett tror jeg de fleste steder i Milano skal være tilfredstillende. Bysykkel, metro og sparkesykkel fungerer utmerket.

Det er riktignok ikke billig med leie i Milano. Hvis du tar sikte på at hele oppholdet skal finne sted i Milano, ville jeg forsøkt AirBnB og Idealista. Jeg ville vært ute i god tid og kanskje også forsøkt forhandling med utleierne. Hvis ikke ender du fort med 10 000 kroner i måneden.

Sosialt miljø

Det var ingen andre studenter fra Det juridiske fakultet i Milano. Kombinert med korona var dette utfordrende hva gjelder sosialt miljø. Gjennom ANSA og bekjentskaper fra andre universiteter i Norge, løste det seg likevel. Tror ikke det sosiale miljøet dette semesteret vil være sammenliknbart med senere utvekslingssemestere.

Haust 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2020 - Integrert master i rettsvitskap

15.10.2020 - 01.02.2021

Førebuingar/praktiske tips

UiB har en ganske oversiktlig liste på sine nettsider om de ulike søknader etc som må gjøres før du drar. Når det gjelder fag må du velge noen allerede når du søker om forhåndsgodkjenning og erasmusstipend, men disse er ikke bindende og du velger på nytt når du kommer ned til Milano. Jeg valgte andre fag der basert på timeplan osv. Du trenger bare å melde ifra til UiB om at du har endret dersom du velger fag som ikke er forhåndsgodkjent.
Den aller viktigste forberedelsen du gjør er å sende mail til den italienske ambassaden i Norge og ber om code fiscal (skattekode). Dette tar tid så send et par uker i forkant. Denne koden trenger du for å skaffe deg metrokort, husleie, booke bibliotek etc.
Skal du på museum etc bør du ta med passet ditt, da kan du ofte få betydelig billigere billetter.

Undervisningsformer

I Italia skjer det meste av undervisning i klasserom med fysisk oppmøte. Pga corona var opplegget slik at de som ville, kunne komme på skolen og delta direkte, dersom man hadde booket plass (app: lezioniunimi). For de som ville delta digitalt koblet professoren opp teams på en prosjektor og prøvde på denne måten å få til direkt samspill med alle. Dette funket helt ok.
Mot slutten var det blitt såpass mye smitte at all undervisning ble digital via teams.
Det er som regel to timer i løpet av uken pr fag, og disse timene varer ca to timer (dvs fire timer til sammen). Det er vanligere med litt lengre arbeidsdag i Italia, så noen av klassene gikk fra 16-18.
Undervisningsformen varierer fra professor til professor, men du bør være forberedt på en eller annen form for muntlig presentasjon i løpet av kurset i tillegg til selve eksamen. Muntlig deltagelse i timen pleier å telle 30% av karakter, men dette er ikke noe å stresse med.
Generelt opplevde jeg at dersom du jobbet jevnt med faget og deltok i timene så var det ikke vanskelig å oppnå en god karakter.

Vurdering av emnetilbodet

Det var endel fag å velge i mellom, men det er en liten kabal å få de til å gå opp da to fag ofte kan krasje. Jeg valgte derfor fag mest ut ifra hva som gikk opp med timeplanen og ikke hva jeg interesserte meg for. Jeg ble uansett ganske fornøyd.
I klassene kunne det variere fra 8 studenter til over 50, ettersom noen fag var litt mer populære enn andre.
Det er også fullt mulig å bytte fag de første ukene dersom du kjenner at noe ikke er helt for deg.
Utvekslingskoordinator sendte ut mail med hvordan man meldte seg opp til fagene fredag kveld helgen før skolestart. Generelt må du være forberedt på at alt tar lenger tid og ofte kommer i siste liten i Italia.
Det er likevel veldig lav terskel for å sende mail til professorene, så dersom du har spørsmål om fagene må du ikke være redd for å kontakte dem. Mange har også med seg en undervisnings/forskerassistent på vår alder i undervisningen. Disse kan ofte bedre engelsk og svare bedre på spørsmålene man har.
Husk at du må melde deg opp til eksamen i alle fag, selv om professoren sier til deg at de allerede har en karakter for deg. Dette gjøres ti dager før eksamensdatoen og du får mail fra utvekslingskoordinator om hvordan dette gjøres. I de fleste fagene mine hadde jeg fått karakter lenge før eksamensdatoen og da bare la professoren denne inn på selve dagen.

Fagleg utbyte og språk

Nivået på fagene varierte veldig ut ifra engelskkunnskapene til professoren. Noen fag var krevende og krevde endel forberedelse og deltagelse i timen, mens i andre kunne man sitte nokså passivt og heller ikke få noe særlig læringsutbytte.
Enkelte professorer har et veldig lavt kunnskapsnivå i engelsk og da blir undervisningen deretter. Andre hadde god formidlingsevne og da var det mulig å hente ganske mye i læringsutbytte.
Noe av det jeg synes var vanskelig å starten var å forså hva professoren spurte om når de stilte spørsmål. Vi er vant med litt mer presisjon i formulering i Norge enn i Italia, men dette går seg også til.
Dro på språkkurs en kveld i regi med ESN, men lærte ikke så veldig mye. Noen av de jeg ble kjent med der nede tok språkkurs med 3 studiepoeng på kveldstid, men siden jeg skulle være der så kort så var ikke det noe jeg tok meg tid til. Jeg overlevde fint med google transelate-appen som har en funksjon hvor du kan ta bilde av tekst også oversetter appen det.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er en kjempefin og gammel bygning på nokså stor størrelse. Du bør komme i god tid før klassene for å finne riktig rom da bygget kan oppleves som en labyrint. Det er en ganske fin kantine i bygget, men de fleste studentene samlet seg på gaten utenfor hvor det finnes en mengde småkafeer med mat og drikke til studentpriser. Det var ofte her vi satt når man hadde gruppearbeid.
Nærmeste metrostopp er Missori, men det går også fint ann å gå dit fra Duomo på ti minutter.
Jeg slet veldig med å finne et godt sted å lese, det var ikke lesesaler på samme måte som på Dragefjellet. Noen dager endte jeg på Starbucks (på Turati), mens jeg innimellom booket meg plass på Biblioteca Sormani som ligger nær skolen.
Du bør definitivt skaffe deg ATM-kort (metro-kort). Månedskort koster 17 euro. Det er et kontor på Duomo som fikser dette.

Bustad

Når det gjelder bolig valgte jeg å leie airbnb etter å ha lest tidligere rapporter fra studenter der nede. Det funket helt fint, men er så klart ganske dyrt. Nesten alle de andre jeg ble kjent med i Milano bodde i såkalt "student housing". Tror standarden er ok, men aller viktigst virket det som at det var et veldig hyggelig og sosialt miljø med felles middager osv. De fleste virket også å ha blitt kjent med hverandre gjennom dette boligtilbudet. Vil derfor anbefale dette, særlig nå under corona siden man da får eget rom og noen å være med på kveldstid i tilfelle portforbud. Prisen er 300 euro så du får også endel mer penger du kan bruke på mat (hehe).

Sosialt miljø

Jeg dro ned til Milano med to andre venninner fra jussen. Jeg var litt skeptisk til hvordan det skulle gå å bli kjent med folk under corona, men det gikk helt fint. Du bør følge Erasmus (ESNMilan) på instagram og bli med i WhatApp-gruppen og facebook-gruppen de har. Da er er lett å hive seg med på ting. Vi ble raskt med i en gjeng på rundt 30 som var blitt kjent på tvers. I helgene reiste vi ofte med tog til andre byer eller innsjøer i Italia. Det var alltid noen som ble med og disse turene var høydepunktene på utveksling.

Haust 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2020 - Integrert master i rettsvitskap

15.10.2020 - 01.02.2021

Førebuingar/praktiske tips

Milano er en fantastisk by å studere i, men det er greit å være forberedt på at mange italienere er svært dårlige i engelsk. Dette gjelder også ansatte på universitetet og andre offentlige ansatte (politimenn og administrasjon). Det kan derfor være vanskelig å sette seg inn i ting i begynnelsen, men dette går seg til. Jeg nyttiggjorde meg av "buddy" systemet til ESN (Erasmus student network) og fikk tildelt en italiensk student som fadder, noe som hjalp meg masse. Ellers vil det normalt være mulig å møte opp på kontoret for internasjonale studenter, men det var svært vanskelig denne høsten da det meste var stengt.
En annen ting som kan være greit å vite er at man ofte behøver en "fiscal code", som kn forklares som en individuell skattekode. Denne behøves blant annet for å signere avtaler om leie av bolig for mer enn 30 dager, og for å få et ATM-kort (månedskort for offentlig transport). Dette kan man skaffe ved å sende en e-post til den italienske ambassaden i Norge. Dette kan være greit å gjøre allerede ila. sommerferien, så er alt klart til ankomst.
Videre må man være forberedt på at de fagene man har registrert seg til ikke går det semesteret man reiser, eller kolliderer med andre fag (dette blir ikke sjekket av universitetene når de signerer learning agreement). Jeg måtte bytte ut 4 av 5 fag etter at jeg kom ned dit, men til gjengjeld er det veldig enkelt å bytte. Dette var også et særlig problem dette semesteret på grunn av situasjonen og delvis stengt universitet, der noen av fagene gikk digitalt og noen fysisk - vi måtte da ha nok tid mellom hver forelesning til å komme oss hhv. til universitetet eller tilbake til leiligheten.

Undervisningsformer

Det legges stor vekt på deltakelse i fagene, og det er en del forelesninger. For å få fylt et semester med 30 studiepoeng må man ta 5 fag hvorav hvert fag er 6 poeng (credits). Fagene er med andre ord mye mindre enn vi er kjent med fra UiB, og det er helt overkommelig med 5 fag. Hvert fag har to forelesninger i uken på 1,5 time, og det varierer hvor mye arbeid det er utenfor forelesningene. I enkelte fag hadde vi nærmest "lekser" til hver time som ble vektlagt i sluttvurderingen, mens andre fag ble utelukkende basert på en avsluttende muntlig eksamen eller presentasjon. For eksempel var karakterene i fagene jeg tok basert på:

Competition Law and Economics:
20% participation in class
20% case studies and presentations
25% moot court
35% written test with an open book

Comparative labour law:
oral exam (normalt har dette faget en skriftlig prøve med multiple choice test og 5 åpne spørsmål, men i år foregikk undervisningen utelukkende via teams og derfor var det muntlig eksamen. Denne var imidlertid ulik fra hva vi er kjent med i Norge: én og én ble uteksaminert foran resten av klassen, og fikk 4-5 spørsmål)

Gender Justice:
at least 75% participation in class (oppmøte, ikke aktiv deltakelse)
short presentation or essay
written test (case study)

Access to Justice in a Multilevel Constitutional system
discussion on the topics explained
at least 75% participation in class
simulation trial
class presentation (tilnærmet valgfritt tema, jeg og en annen fra UiB snakket om forholdet mellom norsk rett og EMK)

Sociology of Human Rights and the Ombudsman
student group presentation and final paper based on the presentation

Karakterskalaen er også ulik den vi kjenner i Norge. Karakterene går fra 0 til 30 poeng, og man trenger 18 for å bestå. Til gjengjeld krever det lite arbeid utover deltakelse (oppmøte) i timen for å bestå, og det er mindre arbeid med fagene enn vi er kjent med her hjemme.

Jeg tok kun fag på engelsk, og språket var veldig overkommelig. Vær likevel forberedt på at professorene er varierende stabil i engelsk, og man blir veldig flink til å tolke sterk italiensk aksent. Nordmenn er generelt gode i engelsk i en europeisk kontekst, og det var på ingen måte vanskelig å følge undervisningen. Ikke bli demotivert om det er uvant eller krevende de første par ukene, det går fort å venne seg til det.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har svært mange fag å velge mellom, innenfor en rekke ulike rettsområder. Her vil alle finne noe de interesserer seg for! De har alt fra miljørett til konkurranserett til internasjonal strafferett, og man kan kombinere på mange ulike måter.
Et tips hvis man ønker litt "milde" fag er å velge introduksjonsfag, da disse er mer overordnet. Ellers er alle fagene som inneholder menneskerettigheter mer enn overkommelige, da vi lærer mer om EMK og EMD i løpet av graden enn mange andre land i EU.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte selv å ta fag på engelsk, og det var en rekke fag å velge mellom. Utvalget er trolig enda større hvis man velger italienske fag, men da skal man kunne en del italiensk fra før. Det er overraskende hvor mye bedre man blir i engelsk på få måneder, og det er noe man får stor nytte av senere. På slutten av utvekslingsoppholdet var det ikke noe problem å ha muntlige eksamener på engelsk, eller å skrive en praktikumsoppgave.
Det faglige utbyttet er varierende, og beror på hvilke fag du velger. Som sagt valgte jeg i stor grad ut fra hva som var mulig i lys av situasjonen, og flere av fagene var derfor delvis overlappende materielt sett. Dette kan være en fordel, men ønsker man et større faglig utbytte, kan man gjerne velge mer ulike fag.

Universitetsområdet og byen

Statale har kanskje det mest imponerende universitetsbygget i Europa. Det juridiske fakultet ligger i hovedbygget, Via Festa Del Perdono 7, og alle forelesningene er der. Innsiden av bygget er mer så-som-så, og forelesningssalene er enklere enn på UiB. Biblioteket ligger i samme bygning, og der er det også lesesaler (men disse var i stor grad stengt dette semesteret). Rundt universitetet ligger en rekke studentkafeer, der man samles før og etter forelesningene for en espresso og croissant.

Byen er også helt fantastisk, og det er masse å se og oppleve. Skolen ligger 5 minutters gange fra Duomo og Galleria. I tillegg ligger togstasjonen midt i sentrum, og man kommer seg raskt og enkelt til flere andre byer, som Firenze og Venezia. Begynn gjerne tidlig å reise rundt, her er det så mye å se, og man kan fint dra til en ny by hver helg. I Milano er det også mye spennende å gjøre. I tillegg til alle museene, er det flotte parker rundt i byen, og Cimitero Monumentale er absolutt verdt et besøk.

Bustad

Vi var tre studenter fra UiB som valgte å leie en AirBnB i sentrum, da vi hadde hørt fra andre at student residentene var av varierende kvalitet. Vi betalte rundt 7000 kr hver i måneden, og bodde fint og sentralt. Andre studenter vi snakket med var derimot svært fornøyd med bostedene universitetet tilbød, og disse er langt rimeligere (rundt 300€ i måneden og oppover). Hvis du leier en Airbnb vil jeg anbefale å sjekke metronettverket i byen. Universitetet ligger 5 minutters gange fra Duomo, og stoppet "Missouri" ligger rett utenfor universitetet (gul linje, M3).

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er det litt vanskelig å si så mye om, da alt var relativt begrenset dette semesteret. Vi ble kjent med noen studenter i klassen, som vi var mye med hele perioden, og reiste på flere turer sammen med. I tillegg har ESN en egen gruppe for erasmusstudenter i Milano, og de arrangerer mye sosialt (blant annet turer til andre byer, kvelder på byen, barcrawl m.m.). Det er derfor ikke noe problem å dra alene på utveksling, det er mange i samme situasjon. Mitt inntrykk er at alle er veldig hyggelige og interessert i å bli kjent med nye mennesker.

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

24.02.2020 - 30.07.2020

Førebuingar/praktiske tips

UiB har lagt ut sjekklister som er ganske beskrivande og dekkjande. Desse var enkle og veldig greie å følgje. Ut over det kan det vere lurt å ta vare på alle viktige mailer/dokumenter på same plass, slik at det er lett å finne tilbake til dei. Det kan fort bli mange mailer på forskjellige forum og dermed lett og miste oversikta. Særleg når du er ferdig med utveksling og skal sjå på dei viktige mailane frå starten av opphaldet for nærare informasjon.

Undervisningsformer

Ettersom koronasituasjonen oppstod vart det endringar i vårt opplegg. Vi fulgte undervisninga på teams, hadde førelesing og presentasjonar på denne måten. Det varte i ca. 1,5-2 time kvar gang, og hadde på det meste 3 forskjellige fag kvar dag. Nokre dagar var det færre, medan nokre dagar var det ingen fag.

Vurdering av emnetilbodet

Eg synst vi hadde mange spennande fag å velje i, men det var fort ofte kræsj med dei ulike timeplanane noko som medførte at du måtte velje vekk fag som du i utgangspunktet gjerne ville ha hatt. Dette var veldig dumt, men alt i alt synst eg faga eg tok var spennande. Dei var likevel veldig varierande. Alle faga var like store, vi måtte ha 5 fag for å innfri 30 studiepoeng-kravet. Men arbeidsmengden varierte veldig frå fag til dag. Nokon (da særleg introdusksjonfaga) var mindre arbeid og enklare å følgje med undervegs, enn andre fag der det var meir lekser undervegs.

Fagleg utbyte og språk

Eg måtte ta ein språktest både før og etter utvekslingsopphaldet, som viser i kva grad du har forbetra deg. Personleg synst eg, sjølv om eg ikkje fekk vert nede i Milano og snakka engelsk kvar dag, at eg vart betre i engelsk og særleg lærte eg nye ord og uttrykk.

Universitetsområdet og byen

Det verka som ein grei by ut i frå det eg fekk sett på 1-2 veker. Trur det hadde vert ein veldig fin by og studert i. Ettersom Milano er ein storby er det alltid noko som skjer, så vil vere store moglegheita til å finne på ting. Også viss du deltar på det sosiale i regi av Erasmus eller skulen, vil det vere noko som skjer nesten kvar dag. Ein fin moglegheit til å utforske byen og få nye venner.

Bustad

Eg og to andre jenter frå UiB hadde funne leilegheit saman, ganske sentralt i Milano. Vi hadde gangavstand til sentrum og skulen, men og tilgang til trikk rett utanfor leilegheita. Vi leigde ein leilegheit gjennom eit Utleieselskap og desse var veldig behjelpelig. Leilegheiten var veldig fin, men det var ingen form for brannalarm eller brannutstyr. Det virka som om dette ikkje var normalt i Milano, ettersom vi brukte ganske lang tid på å få tak i brannalarm i forskjellige butikker. Dette kan det vere lurt å vere oppmerksam på.

Sosialt miljø

Det var både arrangement som gjekk ut på å besøke turist attraksjonar, dra på puber, dra i parker, på museum etc. Både i regi av skulen og av erasmus. Eg trur at det vil vere veldig enkelt å møte nye folk, så lenge man prøver forskjellige arrangementer. Også ettersom man må ta fem ulike fag, er det stor sjanse for å møte forskjellige folk som man kan bli kjent med.

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

24.02.2020 - 30.07.2020

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du skal studere i Milano ville jeg vært tidlig ute med å finne leilighet, spesielt om dere er flere som skal bo sammen. Det var vanskelig å finne leiligheter hvor man kunne leie hele leiligheten, og særlig med mer enn 2 soverom. Det var tilnærmet umulig å finne leilighet med 4 soverom. Så vær tidlig ute om dere er flere som ønsker å bo sammen.

Et annet tips er å kjøpe med seg en juridisk ordbok, den kan man få god bruk for.

Italia er byråkratiets land, og det er noe du kommer til å merke. Det kan være lurt å ha noen dager i byen før studiet begynner for å få på plass praktiske ting. For eksempel er det er mange utleiere som krever at man skal skal ha codice fiscale, som er et italiensk skattekort. Dokument er ofte bare på italiensk, f.eks. leiekontrakt. Bankkort med bilde godtas sjeldent som identifikasjon, så ha med pass eller sertifikat der du må vise ID. Man må eksempelvis ha ID for å kjøpe kamp-billetter på San Siro.

Undervisningsformer

Ettersom jeg var på utveksling under korona-situasjonen, ble alle eksamene gjennomført muntlig via Microsoft teams. Dersom jeg skulle tatt eksamene på skolen hadde det vært både muntlige, skriftlige og multiple choice eksamner. Det varierer fra fag til fag, men inntrykket mitt er at de fleste er muntlig. I Italia må det være et vitne på eksamen, så noen ganger var det forran hele klassen mens andre ganger var det kun en annen elev eller lærer til stedet under utspørringen. Dette varierte fra lærer til lærer hvordan de valgte å gjennomføre det.
I hvert fag var det flere eksamensdatoer man kunne velge mellom. Dette var veldig positivt slik at man selv kunne velge om man ville ha alle eksamene tett og få tidlig ferie, eller om man heller ville spre eksamene utover og få bedre tid. Eksamensperioden er fra midten av mai og ut juli. Siden det er flere eksamensdatoer var det for min del ikke noe problem å få tatt alle eksamene før juli, og slik være ferdig med semesteret i juni. Det er dog mulighet å ta eksamene i september også om man har behov for det. Det er også mulig å melde seg opp til den første eksamensdatoen og da eksamen på nytt ved neste mulighet dersom man ikke var fornøyd med karakteren. Semesterstart på våren er i slutten av februar.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var veldig fornøyd med emnetilbudet. Det var mange interessante engelske fag å velge mellom. Innholdet i fagene er anerledes enn hva man er vandt med fra undervisningen i Bergen, hvor man stort sett løser caser. Jeg hadde ingen case-oppgaver i noen av fagene jeg hadde, men måtte kunne teori om lovbestemmelser og lovområder. Alle professorene var veldig god i engelsk. Man hadde også mulighet til å gå i mange forskjellige forelesninger den første uken for å se hvilke fag man ønsket og ta og evt. bytte fag. Det var ikke alle fagene jeg hadde tilgang til på den digitale læringsplatformen, men da må man bare sende mail til utvekslingskoordinator så får man hjelp.

Fagene jeg tok:
Comparativ Contract Law
Dette var et veldig interessant fag. Her fikk man innblikk og lærte om forskjellene i kontraksretten mellom civil- og common law land. Jeg likte dette faget veldig godt fordi det fokuserte på ting man ikke nødvendigvis har fått mye kunnskap om på jusstudiet fra før. Faget fokuserer på grunnleggende kontraktsrett, og hvordan dette er i de ulike rettstradisjonene. Læreren i dette faget var veldig flink, og gjorde faget gøy!

Women empowerment and sustainable development
Dette faget var også intressant, men mye å gjøre underveis. I tillegg til endelig eksamen var det mange arbeidskrav underveis. En positiv ting i dette faget er at det ofte var gjesteforelesninger som var veldig spennede. Faget handler i korte trekk om kvinners rettigheter. Fokuset var på diskriminering, kvinners rolle i politikk og minoritetsgrupper.

Introduction to Italian private law in a comparative perspective
Når man først er på utveksling i Italia er det etter min mening lurt å ta dette faget. Da får man et lite innblikk over italiensk rett. Faget gav en kort innførting på områdene tingsrett, arve- og familierett, allmenn formuerett. Dette var det "enkleste faget" fordi det kun var en kort introduksjon til ulike rettsområder.

European Criminal law
Dette faget var veldig gøy, men mer avansert enn de tidligere nevnte. Faget er todelt. Den ene delen handler om EU, og hvordan EU kan kriminalisere. Måtte også lære om spesifikke områder hvor EU har kriminalisert atferd og handlinger. Dette var spennede å lære, men litt vanskelig ettersom man må lære materiell EU rett. Den andre delen handlet om Europa i videre forstand - Europarådet og menneskerettighetene.

International Criminal Law
Dette faget har ikke likheter med European Criminal Law. Dette faget handlet om den internasjonale straffedomstolen. Spennede fag, ettersom dette ikke har vært fokus på studie tidligere. Dette faget var i likhet med European Criminal Law mer komplisert enn de andre.

Fagleg utbyte og språk

Jeg ønsket å ta fag som skilte seg ut fra de jeg tidligere har hatt på studiet i Bergen. Alle fagene jeg tok var spennede og intressante og jeg følte jeg lære mye nytt. Jeg tok en god mix av forskjellige fag, og det var veldig nyttig mtp. språklig utbytte. Engelsken i seg selv syntes jeg gikk fint, men det var en utfordring i starten med juridisk engelsk. Derfor var det svært nyttig med både sivilrettslige fag og straffefag, da jeg da lærte fagutrykk på engelsk innenfor begge områdene. Å lære juridisk engelsk er noe jeg virkelig følte var positivt som faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Dessverre kan jeg ikke si noe om dette universitetsområdet, ettersom korona-sitasjonen gjorde at jeg ikke fikk oppleve det.
Milano er en kjempefin by! Det er mye forskjellig å finne på, og menneskene der er hyggelige. De var overraskende god i engelsk de aller fleste steder. Shoppingen i byen er den beste. Det er også mange gode spiseplasser om man beveger seg bort fra de typiske turist-stedene.
Det er lett å komme seg rundt i byen med tog/buss/trikk. Et godt tips er å laste ned appen ATM Milano, som enkelt planlegger reisene dine med kollektiv transport. Italienere går ofte ikke ut på middag før sent på kvelden. Så dersom man går ut for å spise middag i 20-tiden, kan det i noen områder være for tidlig og vanskelig å finne ledig sted. Dette er fordi da er italienere ofte ute for drinker.

Bustad

Som nevnt - vær tidlig ute! Prisnivået er ganske høyt, og kan sammenlignes med prisnivået i Bergen/Oslo, og kanskje dyrere også. Å bo midt i sentrum er utelukket, men områder som Porta Venezia, Porta Romana, Brera og Navlgli er fine. Området Studia Citta er også et området som kan være aktuelt. Som jeg nevte er det vanskelig å finne leilighet om man er flere som skal bo sammen, men det er mye å velge mellom dersom man skal bo i kollektiv. Det er ikke noe problem å bo rundt 20-30 min med kollektiv transport til Universitetet, noe nærmere enn det er tilnærmet umulig. I leiligheten jeg bodde var det hverken brannslukningsapparat eller røykvarslere, og det var visst vanlig at dette ikke var i leilighetene. Det var også vanskelig å få tak i. Et tips kan derfor være å ha med egne røykvarslere. Disse sidene var nyttig når jeg skulle finne sted å bo
uniplaces.com
rentingmilan.com
spotahome.com
erasmusu.com

Sosialt miljø

Dessverre kan jeg ikke si noe om dette punket, ettersom korona-sitasjonen gjorde at jeg ikke fikk oppleve studentmiljøet.

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

24.02.2020 - 30.07.2020

Førebuingar/praktiske tips

På grunn av corona-situasjonen som oppstod vårsemesteret 2020 rakk vi aldri å starte på universitet i Milano. Pandemien braut ut rett før skulestart. Vi rakk såleis berre å bu i Milano i 2,5 veke før vi reiste heim til Noreg. Rapporten er difor noko tynn på enkelte punkt.

Anbefaler å vere tidleg ute med å finne bolig, da dette gjerne kan ta noko tid. Ellers følgte eg UIB si førebuingsliste, samt tok tips frå tidlegare studentrapportar. Eg følte eg kom langt med dette, og det var ikkje noko anna eg burde ha gjort før eg reiste ned.

Undervisningsformer

På grunn av corona rakk vi aldri å starte med undervisning i Milano. Undervisinga gjekk difor føre seg på over nett på Teams. Dette fungerte overraskande bra. I alle fag var professorane tidleg ute med å tilrettelegge for best mogleg undervising i ein uventa og annleis situasjon. I kvart fag var det nokså få deltakarar, alt i frå 5 stykker til omlag 20 stykker. Det var difor mykje meir aktivitet frå studentane enn kva som er vanleg i ei typisk førelesing i Noreg. Undervisiningforma likna difor meir på seminarar, noko som gav gode moglegheiter til å snakke engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Synast det var fleire spennande fag å velje mellom. Måtte bytte ut nokre fag, da ikkje alle fag som stod oppført gjekk det semesteret. Også nokre fag kolliderte, så ein liten kabal å få timeplanen til å gå opp. Det var likevel ikkje problem med å finne nok fag som var fristande.

Fagleg utbyte og språk

Sidan vi berre rakk å bu i Milano i 2,5 veke før vi måtte returnere til Noreg på grunn av corona fekk vi ikkje snakka så mykje engelsk i dagleglivet. Det tok difor ei lita tid å komme inn i engelsken. Eg følte likevel at eg hadde godt språkleg utbytte. Vi skreiv nokre oppgåver undervegs, hadde presentasjonar og måtte elles vere aktiv i timen. Vi fekk dermed trent oss også i juridisk engelsk, noko som var uvant i starten.

Universitetsområdet og byen

Rakk å utforske litt av byen, og synast området rundt parken Giardini Pubblici Indro Montanelli var veldig fin. Dette var i nærleiken av både sentrum og shoppinggata. Denne parken var også veldig fin til å spasere ein tur eller ete lunsjen ute. Anbefaler elles å reise til Navigli, som også blei kalla for Milanos svar på Venezia. Eit veldig idyllisk område, spesielt på kveldstid.

Eg var berre innom universitet ein gong for å sjå, så blei ikkje veldig kjent her. Men også dette var eit fint område.

Bustad

Eg leigde leilegheit saman med to andre frå UIB. Vi betalte omlag 730 Euro kvar i måneden, og budde da i ei stor og nokså moderne leilegheit. Vi leigde gjennom Italianway på Uniplaces. Anbefaler Italianway på det sterkaste. Dei var veldig hjelpsam, spesielt når vi reiste heim igjen til Noreg. Busituasjonen som blei avbrote før tida løyste seg veldig bra. Svartida på e-post var også veldig rask.
Området som vi budde i anbefalast også. Dette låg nærme Porta Venezia, og tok 30-40 min å gå til sentrum. Trikken passerte gata rett utanfor leilegheita og brukte omlag 10 min til sentrum. Denne gjekk hyppig heile dagen.

Sosialt miljø

På grunn av corona rakk vi aldri å vere med på noko sosialt arrangement.

2019

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

18.02.2019 - 28.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Følg instruksene fra fakultetet nøye. Ellers vil du motta noe informasjon fra Universitetet i Milano med informasjon om hvordan en skal gå frem for å bli klar til studiestart.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i klasserom som forelesninger. Det kreves 80 % oppmøte i fagene for å ta eksamen, men til gjengjeld er oppmøte og deltagelse en del av karakterfastsettelsen, slik at man får igjen for å møte. Det er ikke mye undervisning, gjerne 2-4 timer hver dag.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et bredt emnetilbud med diverse EU- og internasjonal-rettslige fag. En kan velge mellom rundt 12-13 fag, hvor de fleste fagene er på rundt 6 etc (studiepoeng).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er forholdsvis OK. Man gjør det til det man selv ønsker - jo mer man leser jo mer lærer man (som ved alle universitetsutdannelser.) Det er ikke så krevende at man ikke kan kose seg med utvekslingsoppholdet i nydelige Milano og Italia. Det er mer en nok fritid til å reise å utforske.

Alle foreleserne snakker engelsk - dog med en noe interresant italiensk aksent. Det språklige utbytte er stort - en kommuniserer på engelsk i all undervisning og med andre studenter. Italienere fra Milano er også språkkyndig i Engelsk.

Universitetsområdet og byen

Fantastisk universitetsbygg fra rundt 1400-tallet - midt i nydelige Milano. 5 minutters gange fra den kjente Duomoen i en av Europas fremste motemetropoler.

Forøvrig er Milano en helt fantastisk by, og ligger svært beleilig til i Nord-Italia. Det er kort vei til Torino, Genoa, Venezia, Sveits og Østerriket, samt flere flyplasser med muligheter til å reise. Togforbindelsene er også svært gode - man kommer seg lett rundt omkring i hele Italia. Det er godt og varmt fra og med rundt mars til oktober.

Bustad

Universitetet tilbyr studenhybler hvor en deler soverom og bad med en annen student til en rimelig penge. En deler også kjøkken med flere andre studenter. Personlig leide jeg en AirBnb til rundt 6000 i mnd. Alt etter hva man foretrekker.

Sosialt miljø

Ikke vanskelig å bli en del av erasmus-miljøet, hvor ESN Milano Statale har flere arrangementer på kveldstid og i helgene ukentlig.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

15.10.2018 - 01.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser er det nyttig å følge UiBs check-liste, for å sørge for at man er rimelig forberedt. Valgte selv en reiseforsikring gjennom Europeiske, men har hørt at ANSA-forsikringen også er god.

Jeg kom selv ned til Milano uten å egentlig ha fått noe særlig veiledning i det hele tatt, da det meste av studentinformasjon er på italiensk, samt at det italienske systemet og byråkratiet kan være utfordrende å hanskes med.

Disse problemstillingene løser seg imidlertid raskt. Selv møtte jeg opp første dagen og kom i prat med noen andre Erasmusstudenter som gav god hjelp. I løpet av første uken hadde jeg dermed fått innordnet meg i systemet og hadde rimelig god oversikt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen minner mer om videregåendeformelen, med klasser på 10-30 personer og en til to professorer. Deltakelse i leksjonene er tellende for karakteren, og oppmøte er av den grunn obligatorisk. I de fleste leksjonene er det også fokus på muntlige presentasjoner eller en oppgaveinnlevering i løpet av semesteret.

Man har utover dette rimelig stor frihet til å legge opp timeplanen slik man selv ønsker, basert på hvilke fag man finner interessante. Første uken brukes mye tid på å gå i forskjellige leksjoner for å se hva som kan være spennende.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er i det store og hele fornøyd med det emnetilbudet som var tilgjengelig. Det var noen utfordringer med å få timeplanen til å gå opp, da en del av fagene er satt opp på samme tid, og det må mikses og trikses litt for å få de fagene man vil ha i så tilfelle. Har hørt at dette ikke er et like stort problem på vårsemesteret, da fagtilbudet da er større.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er noe varierende. De fleste fagene man kan velge mellom inngår som valgfag for et LLM-program som UNIMI tilbyr.

Enkelte vil bli overrasket over det pedagogiske og språklige nivået til noen av professorene, da dette kan være svært varierende. De fleste fag holder riktignok nokså høyt nivå, og man får et omfattende innblikk i rettsområdet selv om fagene kun er på 6 studiepoeng. Obligatorisk pensum består som regel av presentasjonene som holdes i forelesningene, men det kan forekomme noe støttelitteratur i tillegg, som man som regel finner gratis på nettet (I mitt tilfelle gjaldt dette i samtlige fag).
Vær obs på at de fleste professorene er forsinket til forelesningene, og ikke dra fra seminarrommet for tidlig etter oppsatt starttidspunkt!

Universitetsområdet og byen

Universitetet er originalt et sykehus bygget på 1300-tallet, og er derfor, som med det meste av gammel italiensk arkitektur, svært vakkert. Campus er fem minutter øst for Duomo, som kan regnes som sentrum av byen, nær all offentlig kommunikasjon, handlegater og restauranter.

Milano i seg selv er en spennende by, full av kule steder, barer og restauranter. I tillegg er det verdens motehovedstad, så om man er glad i klær er det ikke mye man ikke kan finne her. Milano ligger i nord-Italia, og er derfor supert plassert om man ønsker å reise til Como og innsjøene, Venezia, Firenze eller Toscana, samt resten av sør-Europa.

Bustad

Jeg anbefaler å være tidlig ute med å finne et sted å bo. Forsøk å finne ut av om det er noen andre som reiser ned, evt. om noen der nede leter etter noen å bo med. Det burde være flere facebookgrupper for Skandinaviske studenter i Milano. Leieprisene i Milano er ganske høye, og det kan være vanskelig å finne et attraktivt sted om man ikke er litt på hugget.

Er man en liten gruppe, ville jeg forsøkt å bruke Airbnb for å komme til avtale med en utleier der. Brukte selv en side ved navn Uniplaces.com, som fungerte helt ok, men ville heller gått for Airbnb om jeg skulle gjort det igjen.

Kule områder å bo i er Navigli (Unge mennesker og restauranter), Ticinese (Navigli light + kule indiebutikker), Brera (posh), Porta Venezia, Porta Romana.

Bodde selv i Navigli og var svært fornøyd med det.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var supert. Kom i prat med folk første dagen og møtte bare flere folk etter det. I tillegg til et fint studentmiljø på UniMI, er det mange Studenter generelt i Milano, av dem mange Skandinavere om man skulle savne morsmålet sitt.

Ellers arrangerer Erasmus-nettverket flere sosiale hendelser gjennom semesteret, med reiser, fester og middager.

2018

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ved å følge check-listen til UiB er man langt på vei. Kan anbefale å skaffe forsikring gjennom ANSA.
Det vil føles som veldig uoversiktlig ift the akademiske før du kommer ned, ettersom det er vanskelig å vite helt hvilke fag som undervises, når de undervises etc. Dette løser seg derimot ila de to første ukene av semesteret. Learning-agreement kan ta litt tid å få på plass, men ordner seg også ila et par uker ut i studiestart.

Undervisningsformer

Undervisningsformen består i hovedsak av gruppeundervisning med en professor. Det er få deltagere i hvert kurs og derfor god anledning til å stilles spørsmål og ha en dialog med foreleseren. Enkelte fag har flere deltagere og da er det vanlig forelesning som kjent fra UiB som gjelder.
Det er stort sett power point fremføringer, men ofte krydres undervisningsrekken med gjesteforelesninger, work -shops, fremføringer og annet.
Enkelte fag, Jean-Monnet Modules, arrangerer også ofte ekskursjoner til EU-institusjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er generelt veldig fornøyd med emnetilbudet. Jeg hadde omkring 15 fag å velge mellom, men jeg har hørt at det er noe færre fag å velge mellom på høstsemesteret. Jeg kan anbefale EU Criminal Law og International Law. Disse fagene ble undervist av veldig dyktige forelesere.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er noe varierende. De fleste fagene man kan velge mellom inngår som valgfag for et LLM-program som UNIMI tilbyr. Enkelte fag har oppsiktsvekkende lavt nivå, hvor foreleseren generelt holder et svært lavt språklig og pedagogisk nivå. De fleste fag holder riktignok nokså høyt nivå, og man får et ganske godt innblikk i rettsområdet selv om de fleste fagene kun er på 6 studiepoeng. Obligatorisk pensum består utelukkende av powerpoint presentasjonene brukt i forelesningsrekken, men professorene gir gjerne noe støtte litteratur i tillegg.
Vær obs på at de fleste professorene er forsinket til forelesningene, og ikke dra fra seminarrommet for tidlig etter oppsatt starttidspunkt!

Universitetsområdet og byen

Jussfakultetet holder til midt i byen og er en historisk og vakker bygning. Fine parker, lesesaler og caféer rundt universitetet gjør hverdagen behaglig!
Milano er en veldig morsom og interessant by å bo i. Den tilbyr det meste av konsert, mat, fest og andre kulturopplevelser. Byen skiller seg også ut fra resten av Italia, ved at alt av metro, busser og andre praktiske ting fungerer som i enhver annen europeisk storby(stort sett hvertfall). Det er også enkelt å komme seg rundt til steder som Venezia, Torino, Bologna, Como, Alpene, Firenze etc. hvilket gjør at man har gode utfluktsmuligheter.

Bustad

Jeg anbefaler å finne bosted så tidlig som mulig. Jeg vil også anbefale å bo i sentrum. Man mister mye av opplevelsen av å bo utenfor sentrum, og selvom det er litt dyrere kan man finne billige rom hvis man er tidlig ute. Jeg bodde i Navigli for 450 euro, men man må nok regne med å betale minimum 450 og opptil 700-800 euro.
Jeg anbefaler ikke å bo på residencene som UNIMI tilbyr. De kan være morsomme for det sosiale, men ofte må man dele rom med en annen og/eller bo på en avsidesliggende sted.

Sosialt miljø

Erasmus-nettverket arrangerer masse eventer gjennom hele semesteret. Ellers er det lett å bli kjent med folk i fagene man tar, og de fleste er stort sett interessert i å bli kjent med nye folk.

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å begynne med å se etter bolig så tidlig som mulig, da det kan bli vanskelig å finne noe når semesterstart nærmer seg. Når det gjelder informasjon om skolen/studiene fikk jeg lite informasjon fra selve universitetet, men det meste står på universitets nettsider. Har du spørsmål er utvekslingskoordinatoren veldig behjelpelig på mail. Da jeg reiste ned visste jeg ikke så mye om praktiske ting ved universitetet, men dette gikk seg fort til da undervisningen begynte, og lærerne var veldig behjelpelige for oss utvekslingsstudenter.
Ellers; vær forberedt at alt tar lang tid i Italia...

Undervisningsformer

Undervisningsformene er veldig annerledes fra hva vi er vandt med fra UiB. I fagene jeg hadde var vi kun 5-10 studenter - det var derfor lagt opp til at vi studenter skulle delta mer aktivt i timene. Timene startet som regel med at professoren underviste med power point-presentasjon, før vi hadde diskusjoner om det timene omhandlet.

Eksamensformene i de forskjellige fagene varierer veldig, men i de fagene jeg hadde var det for det meste muntlige eksamener + presentasjoner og/eller skriftlig midt term i løpet av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Før jeg dro til Milano hadde jeg fått tilsendt en liste over hvilke fag de tilbød semesteret jeg skulle være der, men da jeg kom ned viste det seg at ikke alle fagene ble tilbudt likevel. Å få til en timeplan som passet både interesser og ikke kolliderte var litt frustrerende i begynnelsen, men det gikk seg til. I tillegg er lærerne ganske fleksible når det gjelder obligatorisk oppmøte for oss utvekslingsstudenter ettersom vi har et mer begrenset utvalg enn de italienske studentene. Likevel opplevde jeg at vi hadde nok fag å velge mellom, så jeg tror de fleste vil finne noe de blir fornøyde med.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med det faglige utbytte, da jeg føler at jeg valgte de rette fagene ut fra mine interesser. Ettersom vi var studenter fra forskjellige land fikk vi også innblikk i hvordan det var i de forskjellige landene.

Fagene jeg valgte var på engelsk. Dette gjorde at jeg fikk et bedre ordforråd, særlig faglig. Men lærerne var ikke spesielt gode i engelsk, så når det kommer til grammatikk osv. følte jeg ikke at jeg ble så mye bedre. Dette gjaldt også i det sosiale ved siden av skolen, da mange ikke er så veldig gode i engelsk. Jeg føler derfor ikke at jeg ble så veldig mye bedre i engelsk i løpet av semesteret, men jeg ble likevel vandt til å snakke engelsk, og er ikke lenger like "redd" for å snakke engelsk foran andre.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et gammelt bygg, men er veldig fint. Innsiden av skolen er også forholdsvis gammel, men er modernisert slik at det fungerte bra. Vi på jussen hadde undervisning på to forskjellige steder, men de er kun 5 minutter å gå fra hverandre, slik at det ikke er noe problem hvis man har fag etter hverandre i forskjellige bygninger.

Byen er helt topp! I begynnelsen virker den veldig stor, men når man blir litt bedre kjent forstår man at alle bydelene er veldig nærme hverandre. Man kan derfor gå til det meste, selv om det er veldig behagelig med månedskort på transport. Milano er en kjempefin by å bo i, samtidig som det er kjempeenkelt å reise fra Milano til andre steder i Italia, både med fly og tog. Jeg fikk mulighet til å se mange forskjellige steder underveis i semesteret.

Bustad

Jeg bodde i området Porta Romana, og var veldig fornøyd med det, ettersom jeg hadde bare 10 minutter å gå til skolen, 15 minutter til duomoen og alt annet var i gåavstand. Ellers vil jeg anbefale å se etter et sted å bo i enten Navigli eller Brera. Men kollektivtilbudet er såpass bra at jeg tror det går greit å bo på nesten alle sider av byen.

Sosialt miljø

Det var kjempeenkelt å bli kjent med andre ettersom de fleste utvekslingsstudentene reiste alene. Jeg anbefaler å delta på arrangementene til ESN, særlig i begynnelsen slik at du kan møte andre. De fleste italienske studentene i klassene jeg hadde var også kjempehyggelige og veldig behjelpelige hvis det var noe vi lurte på. Det var veldig gøy å bli kjent med personer fra andre land.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

15.10.2017 - 01.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Utdanningssystemet i Norge er veldig godt organisert, digitalisert og rakst i forhold til mange andre land. I Italia tar de ting som det kommer, og registreringsprosesser, informasjonskanaler osv. går ganske sakte og er tungvinte i forhold til hva vi er vant til. Jeg hadde veldig mange spørsmål om oppmelding til fag, eksamen, språk, karakterer osv. da jeg kom ned, men alt ordnet seg etterhvert. Det var litt skummelt å skulle reise ned med endel ubesvarte spørsmål, men det falt på plass da jeg kom ned. Universitetet i Milano har et eget kontor for utvekslingsstudenter, med en veldig hyggelig utvekslingskoordinator som alltid er behjelpelig - både på kontoret og på mail. Han var til stor hjelp både før og under oppholdet.

Undervisningsformer

På universitetet i Milano var det mange færre studenter i klassene, enn det jeg var vant til fra UiB. Her var vi mellom 15-40 stykker i hver klasse, og professoren var på fornavn med alle studentene. De fleste timene bestod av at professoren underviste ved hjelp av powerpoint, også utviklet det seg til diskusjoner og samtaler mellom studenter og professor. Det var kjekt med en så aktiv undervisningsform.

Jeg hadde 5 fag mens jeg var i Milano, det var:
1) Principles of Contract Law: 6 ETC: Faget gikk ut på å sammenligne kontraktsrettslige grunnprinsipper, særlig mellom common og civil law. Dette ble særlig gøy siden det var studenter både fra USA, Tyskland, Italia, Frankrike ++ i klassen, så det var mange med førstehåndskunnskap om hvordan de ulike prinsippene ble praktisert i de ulike landene.
2) Gender Justice: 6 ETC: Faget gikk ut på å se på problemstillinger som abort, surrogati etc. sett opp mott menneskerettigheter, konvensjoner og nasjonale regler. Interessante problemstillinger og endel gode diskusjoner i dette faget.
3) Financial Markets and Institutions 6 ETC: Her tok vi for oss aksjer og obligasjoner og deres funksjoner i ulike finansmarkeder.
4) An Introduction to Italian Private Law: 6 ETC: En introduksjon til italiensk rett. Her fikk vi lære litt om alle de viktigste områdene innenfor italiensk rett; som kontraktsrett, arverett, erstatningsrett, strafferett osv. Det var kjekt å få denne grunnleggende forståelsen av italiensk rett mens jeg var her. I dette faget var vi også i retten og så en italiensk rettssak, det var spennende!
5) International Financial Law and Sustainable Development: 6 ETC: Internasjonal finansrett. Her diskuterte vi temaer som finanskrisen, Euro og IMF sett opp mot internasjonale konvensjoner.

Semesteret I Milano går fra september til februar, men alle professorene i de fagene jeg hadde lot utvekslingstudentene ta eksamen i desember. Mange av fagene hadde uansett satt opp eksamen i både desember, januar og februar, der man selv kunne velge den datoen man ønsket.

Vurdering av emnetilbodet

Før jeg reiste ned hadde jeg fått tilsendt en lang liste over engelske fag som skulle gå det semesteret jeg var der nede. Da jeg kom ned viste det seg at det bare var 8 av disse fagene som faktisk gikk (og jeg måtte ha 5 for å få 30 studiepoeng/ETC). I tillegg var det flere av fagene som kolliderte. Det som var frustrerende var at dette ikke ble informert om fra vertsuniversitetet, så det ble litt frem og tilbake før timeplanen endelig ble spikret. Heldigvis var det ikke obligatorisk oppmøte i alle fagene, så jeg fikk timeplanen til å gå opp. Selvom jeg trodde emnetilbudet var bedre før jeg reiste, ble jeg fornøyd med fagene jeg endte opp med å ha.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene jeg hadde var på engelsk, og alle vennene jeg fikk snakket engelsk, så i løpet av oppholdet følte jeg at jeg fikk utviklet både engelsk uttale og ordforråd.

Jeg kunne ikke italiensk før jeg reiste, og selvom det sikkert hadde vært en fordel i noen sammenhenger, gikk det veldig fint uten. Dersom jeg hadde vært et helt år, ville jeg nok deltatt på italienskkurs, men siden jeg bare var der ett semester ville jeg heller bruke tiden på å reise og oppleve ting.

Det faglige utbyttet var litt varierende fra fag til fag. Noen fag hadde jeg stort utbytte av, og særlig da den komparative delen. Andre fag var spennende og interessante, men kanskje uten like stor overføringsverdi til studiet her hjemme. Uansett en kjempe god erfaring og opplevelse.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et av de eldste i Europa, og universitetsområdet er deretter - en vakker historisk bygning. Klasserommene og auditoriene er heldigvis modernisert, og det fungerte helt supert!

Milano har i løpet av dette semesteret blitt en av mine favorittbyer. Den har så mye å tilby! Mye historie, kunst og kultur. Mye god mat og drikke. Fantastisk uteliv. Bra shopping. Klimaet er også svært deilig for en nordmann. Jeg kom i September, og det var nærmere 20 grader og sol til slutten av oktober.

I tillegg er togforbindelsene helt fantastiske fra Milano. I løpet av oppholdet fikk jeg sett masse av Italia. Byer som Torino, Firenze, Venezia, Lago di Como, Lago di Garda og Cinque Terre ligger alle en relativt kort togtur unna. Og det er helt supert for deg som ønsker å se mer av Italia enn bare Milano!

Bustad

Vi var to venninner som reiste fra det juridiske fakultet dette semesteret. Vi ville derfor bo sammen. Universitetet i Milano tilbyr ulike studentboliger, som kan minne om SiB sine leiligheter. Det er for det meste residenter - i form av delte soverom, bad og kjøkken. De ulike residentene varierer, da noen tilbyr private soverom, mens andre er delte soverom, med felles kjøkken og bad. Vi bodde ikke på noen av residentene, men fikk venner som bodde på flere forskjellige, og de var fornøyde alle sammen. Særlig det sosiale blir jo ekstra bra når man bor så nært hverandre. Vi valgte derimot å leie en egen leilighet via AirBnB, dette var såklart litt dyrere, men vi fikk til gjengjeld en hel leilighet for oss selv, med eget bad, kjøkken og stue - der vi kunne invitere venner på besøk. Vi bodde i området Citta Studí. Dette var helt super beliggenhet for oss. Det tok under 15 minutter med buss til universitetet og sentrum/Duomo'en (eventuelt 20-25 minutters gange), og 15 minutter med buss til Milano Centrale (Sentralbanestasjonen der alle togene går fra).

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet vil jeg si var det beste med hele oppholdet. Italienerne var veldig inkluderende og utvekslingsstudentene ble virkelig tatt godt i mot. ESN - Erasmus Student Network, er veldig aktiv i Milano, og arrangerer alt fra turer (var både på helgetur til Toscana og Roma med ESN), vors og byturer hver onsdag-lørdag og andre arrangementer flere ganger i uken. Dette hadde veldig mye å si for oppholdet mitt. Det var veldig lett å bli kjent med både de andre utvekslingsstudentene og italienerne som var med i ESN, da det alltid var kjekke arrangementer å delta på.

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

01.09.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig mye informasjon og praktiske ting man må få med seg i forhold til utvekslingsprosessen, både før og etter man reiser. Mitt beste tips er derfor: hvis du er i tvil, send en mail og spør og eventuelt få en bekreftelse på at ting er på plass. Det er mange frister å holde styr på, men om man leser informasjonen på nett grundig og tar i bruk hjelpen fra både universitetet i Norge og vertsuniversitetet så går det veldig fint. Vær imidlertid forberedt på at alt tar lenger tid i Milano enn i Norge, da de har et helt eget tempo på det meste. Ellers så kan det være greit å lese seg opp litt om Milano og de forskjellige bydelene og jeg vil anbefale å prøve å lære noe italiensk, da engelskkunnskapene til noen kan være svært begrenset. Til slutt vil jeg anbefale å finne bosted så tidlig som mulig, da det er veldig mange om samme beinet, og det fort kan bli dyrt hvis man venter. Dersom man er godt forberedt før avreise og holder seg oppdatert på informasjonen underveis, er det mye lettere å nyte oppholdet til det fulle, noe man absolutt burde!

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Milano var veldig annerledes enn hva jeg var vant til fra UIB. Her er man mange færre studenter og man får et klassemiljø hvor professorene er tett på studentene. Det ble lagt opp til meget aktiv deltakelse i forelesningene, noe jeg syntes var veldig positivt og bidro til økt læring. Ellers var det mange faglige diskusjoner rundt de ulike tema man ble presentert for og i flere fag ble man bedt om å holde en muntlig presentasjon for klassen. Eksamensformen var også veldig annerledes. I de fleste fagene var eksamensformen muntlig foran professoren og de andre studentene. I flere av fagene fikk man også selv velge mellom flere alternativer. Jeg hadde kun én skriftlig eksamen som bestod av to midterms, og så ble karakteren fastsatt på en samlet vurdering av disse. Om jeg skal nevne en ting er det at strukturen kunne vært noe bedre og at visse forelesninger brått ble avlyst uten at man fikk noe beskjed om det på forhånd. Man kan også være obs på at noen forelesere dukker opp ganske sent til timen, og at man derfor bør vente en god stund før man eventuelt konkluderer med at det ikke blir forelesning. Jevnt over synes jeg undervisningsformen fungerte fint og at man fikk det grunnlaget man trengte før eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet synes jeg kunne ha vært noe bedre. Da vi kom til Milano så jeg at 3 av de 5 fagene jeg hadde valgt, ikke skulle bli avholdt likevel. Dette ble vi heller ikke informert om fra vertsuniversitetet. Det var til slutt kun 8 fag å velge mellom, men av disse var det flere som kolliderte og av disse var et par av de finansfag, som ikke var veldig juss-relatert. Jeg fikk likevel til slutt timeplanen til å gå opp nogenlunde. Sett bort ifra det så var jeg jevnt over fornøyd med fagene jeg endte opp med, og syntes de var interessante. Foreleserne var flinke til å engasjere oss studenter i faglige diskusjoner og til å komme med egne refleksjoner rundt de forskjellige temaene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde kun engelskspråklige fag under mitt opphold. Jevnt over var engelskkunnskapene til foreleserne gode og forelesningene var lette å henge med på. Siden det var mye muntlig deltakelse og også muntlig eksamensform følte jeg at dette hadde positiv innvirkning på min engelskuttale og ordforråd. Uttalen ble også forbedret av at alle vi ble kjent med der nede snakket engelsk. Siden jeg kun skulle være der i et semester på litt over tre måneder, valgte jeg å heller benytte fritiden til å reise i stedet for å gå på italienskkurs. Dersom jeg skulle vært der et helt år ville jeg uten tvil meldt meg på språkkurs, da engelsken er svært begrenset hos noen italienere og det er en kjemperessurs å kunne gjøre seg litt forstått på deres språk. Det faglige utbyttet var varierende fra fag til fag. Følte jeg lærte svært mye i noen og fikk noen internasjonale og komparative perspektiv jeg synes var meget interessante og lærerike. Visse fag hadde jeg mindre utbytte av og de hadde mindre overføringsverdi, da de ikke var særlig jussrelaterte. Likevel er jeg fornøyd med det faglige utbyttet og synes det var en fin erfaring å oppleve noe så annerledes fra hva jeg er vant til ved universitetet hjemme i Norge.

Universitetsområdet og byen

Universitetsomådet lå utrolig sentralt til i Via Via Festa del Perdono, 7. Det er en kort spasertur fra sentrumskjernen og Dumoen, hvor du finner alt. Selve universitetet og området syntes jeg var kjempehyggelig og det var masse koselige cafeer med gratis internett hvor man kan sitte å jobbe dersom det er fullt på salene på Universitetet. Universitetet hadde fine auditorium og jeg har ingenting å utsette på det. Ellers var det en bra kantine hvor man kan få kjøpt rimelig lunsj. Milano er en fantastisk fin by som har utrolig mye å tilby. Byen er stor og har masse flotte områder som f. eks Navigli og Brera. Parco Sempione er en svær, fin park hvor det er flott å jogge eller bare vandre rundt. Når det kommer til mat og shopping er byen på et helt eget nivå, og det er utallige valgmuligheter som aldri skuffer. I sentrumskjernen er det en del turistfeller som har mye høyere pris enn områdene rundt, så det kan være lurt å styre unna disse. Ellers ligger Milano perfekt til for å reise til mange utrolige steder fra jernbanestasjonen Milano Centrale. I nærheten kan jeg anbefale Comosjøen, Venezia og Gardasjøen, men det er også lett å reise lenger om man ønsker det. Et tips er å være tidlig ute med å booke togbilletter, da de fort kan bli mye dyrere eller utsolgt.

Bustad

Siden jeg reiste med en venninne fra studiet leide vi leilighet sammen gjennom airbnb. Det fungerte veldig fint og vi bodde meget sentralt i et område som het Citta Studi. Det var en overkommelig pris, men vi fant ikke veldig mange leiligheter på airbnb i Milano som tilbydde langtidsleie. Området vil jeg absolutt anbefale, da det var sentralt og vi opplevde det som trygt. Det var ca 20 min inn til Universitetet og sentrum ved Duomoen. Det var mange fra studiet som bodde i studenthjem, men da vi leide leilighet privat, vet jeg dessverre ikke nok om disse til å uttale meg. Tror det var folk med både veldig positive og noen med negative opplevelser, men dette blir nok meget individuelt. Andre fine områder å se etter bosted i er f. eks Brera og Navigli. Brera er roligere, mens i Navigli er det mye restauranter og barer, og derav mye studenter og folk på kveldene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet syntes jeg var med på å gjøre utvekslingsoppholdet til en opplevelse. Studentorganisasjonen ESN planlegger masse events og flotte turer som er verdt å med seg. Jeg var med til Toscana hvor vi besøkte hele 4 byer, inkludert Firenze som jeg vil anbefale på det sterkeste, og så var jeg med på turen til Roma. Ellers arrangerte de flere middager, fester og diverse andre arrangement som city-tour rundt Milano, Quiz, selvforsvarskurs, paintball og mye mer, som man kan velge i. Synes også medlemmene og studentene der var veldig inkluderende og opplevde studentmiljøet der som utrolig bra. Også veldig kjekt å ha forelesninger og bli kjent med studenter fra så mange forskjellige steder i verden.

Vår 2017 - BA i journalistikk

Vår 2017 - BA i journalistikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Forhør deg med studieveileder før avreise. Sjekk skolens nettsider, sjekk fag og studiepoeng nøye. Forbered deg på at det gjerne blir et vanskeligere halvår enn du er vandt med, da universitet i utlandet (spesielt i Italia) har mer undervisning og lengre dager i tillegg til skoleeksamener med mye pensum.

Undervisningsformer

Forelesninger på 90 minutter 2-3 ganger i uken. Ellers er det også workshops om man tar språkfag, her er det mer praktisk arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Godt emnetilbud, men kan være vanskelig å samkjøre de enkelte fagene. Måtte bytte om to fag da to av forelesningene krasjet med andre forelesninger. Dette er selvsagt fordi jeg som utvekslingsstudent tok enkeltfag, tar man en grad derimot, er alt tilrettelagt for deg.

Fagleg utbyte og språk

Det har vært mye pensum å komme seg gjennom, utallige bøker, tekster, dokumentarer osv. Dette har selvsagt resultert i at jeg har lært mye nytt. All undervisning har også foregått på italiensk, noe som har resultert i at jeg har blitt betraktelig bedre både skriftlig og muntlig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Milano er svært stort, og de forskjellige fakultetene er spredd utover byen. Mitt fakultet er relativt nytt og har et fint uteområde, romslig bibliotek/lesesaler, kantine og flere kafèer i nærheten. Det ligger også 2 minutter unna metrostoppet. Milano som by er svært livlig, det skjer alltid noe! Det er utallige ting å se, alt fra kunst, mote og arkitektur, til takterrasser, utesteder og italienske restauranter. Atmosfæren her er perfekt om man er ung og rastløs, og klimaet er selvfølgelig en stor bonus.

Bustad

Selv fant jeg leilighet via en facebook-gruppe og var svært heldig. Jeg bor i sentrum, et par minutter unna hele 3 ulike metrostopp. Jeg har også både buss- og trikk rett utenfor døren. Leiligheten er romslig og nyrenovert og jeg bor sammen med både italienere og masterstudenter fra utlandet. For å finne leilighet anbefaler jeg å gå via facebook, der er det stort utvalg og gruppene har strenge kontroller for å unngå at noen blir lurt.

Sosialt miljø

På universitetet blir man selvsagt kjent med andre studenter både på forelesning, på biblioteket/lesesal og i kantinene. Italienere er kjent for å være ganske så sosial, så gir man litt får man mye tilbake. Det er også et veldig godt tilbud for utvekslingsstudenter med faddere som følger deg hele semesteret og inviterer deg på arrangementer hver eneste dag! De legger deg til i en facebook-gruppe og der blir alle arrangementene publisert, deretter er det bare å melde seg på alt fra turer til Venezia til volleyballturneringer og "prom".

2016

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

28.09.2015 - 29.02.2016

Førebuingar/praktiske tips

Italienere er generelt litt trege/har et avslappet forhold til tid; kursbeskrivelse og timeplan blir først tilgjengelig like før semesteret begynner, de kommer mye for sent (også professorene), det kan ta litt tid før man får learning agreement signert osv. Så ikke fortvil hvis ikke all informasjon fra dem ang. utvekskling er tilgjengelig enda, og man kan alltids sende mail til deres utvekslingskoordinator (mobility.in@unimi.it).

Hvis du vil lese mer om ESN (arrangerer mye for utveksklingsstudenter), så er dette Facebook-siden deres: https://www.facebook.com/milanostatale.esn/?fref=ts. De linker også til sider med info om studenthjem.

Undervisningsformer

Undervisningsformen og eksamensformen er ganske annerledes enn ved UiB. Det er ikke forelesninger, men mer seminar-lignende. I alle fagene foregår undervisningen i små klasserom hvor professorene underviser, men det forventes til en viss grad deltagelse fra studenene (i noen fag mer enn andre). Hvert fag har undervisning to ganger i uken (ca. 1t 45m), og det er obligatorisk oppmøte (75 %). Imidlertid opplevde jeg at noen fag kolliderte, og da gjorde de unntak fra kravet om obligatorisk oppmøte. Dessuten er ikke alle professorene like strenge på oppmøte, så det kommer litt an på fagene du velger.

Nesten ingen av fagene har pensumbøker, men bruker heller power point-notater som pensum, dommer (fra internasjonale eller EU-rettslige domstoler), og/eller veiledninger fra EU-kommisjonen. Kun ett av fagene jeg tok hadde pensumbok.

Når det gjelder eksamenform, så er den veldig annerledes fra UiB. Hovedregelen ved Universitetet i Milano er at eksamen foregår muntlig. Imidlertid tilbyr de fleste fagene alternative eksamensformer. I International corporate governance var eksamen skriftlig, men man kunne velge muntlig i stedet (eller i tillegg hvis man er misfornøyd med karakteren i skriftlig). I Competition law and Economics var den endelige karakteren basert på deltagelse i timen, moot court og skriflig eksamen (+ frivillig muntlig eksamen). I International Criminal law baserte karakteren seg på skriftlig eksamen, presentasjon og muntlig eksamen. I Gender Justice kunne man velge to av følgende; skriftlig eksamen, presentasjon, muntlig eksamen. I Introduction to Italian Private law kunne man velge en av følgende; presentasjon, multiple choice, eller muntlig eksamen. Alle de skriftlige eksamene er lik de skriftlige vi har ved UiB, men kortere. Alle de skriftlige eksamenene var på 1-2 timer. Man kan velge om man vil ta den avsluttende eksamenen (den skriftlige eller muntlige) i desember, januar eller februar.

Det kan til tider være en del skolearbeid siden det er mange fag på en gang, men det er absolutt overkommelig og man har masse fritid til overs.

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikke mange fag å velge mellom da jeg var på utveksling, men jeg er fornøyd med utvalget. Alle fagene er på 6 ECTS, og man må ha 30 totalt, så man må ta 5 fag. Det var 7 fag å velge mellom på høstsemesteret (men flere på vårsemesteret). Jeg syns at fagene var mer interessante enn jeg først antok. Jeg valgte;
1) International corporate governance; Internasjonal selskapsrett hvor vi sammenlignet Japan, USA, Italia, Tyskland, Frankrike og England. Veldig spennende, og hun som er professor er utrolig flink. Krevende fag, men absolutt å anbefale.
2) Competition law and Economics; EU-rettslig. To veldig flinke professorer som gir både det juridiske og økonomiske perspektivet på behovet for og nytten av konkurranse.
3) International Criminal law: Med utgangspunkt i Roma-statutten, og med fokus på jurisdiksjonen til ICC, krigsforbytelser, forbytelser mot menneskeheten, ansvarsgrunnlag, immunitet osv. Det er en fordel å ha hatt strafferett tidligere.
4) Gender Justice: Et politisk-rettslig fag som dekker emner som abort, kjønnskvotering, tildekking av ansikt, kjønnsfremstilling i reklamer osv.
5) Introduction to Italian Private law: Interessant å lære om Italiensk privatrett, og man lærer også i et komparativt perspektiv da professorene for hvert tema inviterer Erasmus-studentene til å fortelle om eventuelle likheter/ulikheter i deres hjemland.

Andre fag: Economics of taxation (et økonomisk perspektiv med bruk av formler og grafer), Sociology of human rights and the Ombudsman.

På hjemmesiden til det juridiske fakultetet til Universitetet i Milano (http://www.giurisprudenza.unimi.it/) så er det til venstre en link til kurs som undervises på engelsk (med kursbeskrivelse). Det er imidlertid ikke gitt at listen er komplett. F.eks. var ikke Competition law and Economics på den listen, men man kunne likevel velge det faget. Så den komplette listen over fag som er på engelsk vet man ikke før man på epost mottar link til timeplanen til fakultetet, og denne er ikke klar før august/september for høstsemesteret. Og det er ikke alle fagene som har kursbeskrivelse tilgjengelig.

Fagleg utbyte og språk

Som sagt syns jeg at alle fagene viste seg å være mer interessante enn jeg først antok. Jeg er veldig fornøyd med det faglige utbytte, særlig International corporate governance og Competition law and Economics. Der var professorene utrolig dyktige. Utbyttet var også bra i de andre fagene, men strukturen var dårligere i International Criminal law og Gender Justice. Stort sett var alle professorene god i engelsk. Når det gjelder språkutbytte, så føler jeg meg tryggere på juridisk engelsk nå enn før jeg dro. Jeg fikk også noen italienske venner så jeg lærte meg litt italiensk. Skolen tilbyr også et italiensk kurs, men det er obligatorisk oppmøte to ganger i uken, så jeg fikk dessverre ikke tid til det da jeg ønsket å ha fritid til å reise rundt.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet er utrolig fint! Rundt fakultetet er det mange cafeer hvor alle studentene oppholder seg, og det er maksimum 10 minutter å gå til Duomo som er kjernen av Milanos sentrum. Byen er virkelig helt fantastisk. Sentrum er akkurat passe stort, og har alt du trenger av butikker, restauranter, museum, fine nabolag, kirker og arkitektur. Har man vært i Milano som turist kan det godt være at man ikke sitter igjen med det beste inntrykket, men det er noe helt annet å bo der. Det er selvfølgelig mange attraksjoner der, men ikke på samme måte som andre italienske byer. Derfor er det ikke en by for turister, men heller for å bo i. Det er utrolig mange kule og fine områder, og jeg opplevde menneskene som veldig imøtekommende! Dessuten er det veldig enkelt å reise rundt i Italia fra Milano med tog. Det er så mange fine byer i nærheten, noen 50 minutter unna, andre 2-3 timer. Jeg dro på mange dagsturer til bl.a. Como, Lago di Maggiore, Bergamo, Genova, Portofino, Garda-sjøen, og helgetur til Bologna. Dessuten arrangerer ESN (Erasmus) turer til Fireze, Sienna, de italienske alpene osv.
Alt i alt er kulturen og byen helt fantastisk, og jeg anbefaler på det sterkeste å dra dit på utveksling.

Bustad

Jeg fant leilighet på egenhånd via Airbnb, da de italienske nettsidene for utleie ikke er særlig enkle. For de som vil finne noe på egenhånd, anbefaler jeg å bo i området som heter Colonne San Lorenzo - det er utrolig fint og kult, og har veldig mange restauranter, barer og butikker. Det er 10 minutters gåavstand til Duomo, 10-15 minutter til skolen, og 10 minutters gåavstand til et annet kult område som heter Navigli. Navigli består av to kanaler hvor det er veldig mange restauranter. Det er litt lenger unna sentrum enn Colonne. Et annet område er Brera - det er veldig fint - men dyrere, og 20 minutter fra skolen.

Universitetet har også studentleiligheter på ulike steder. Jeg kjenner bare til tre da det var der mine venner bodde. Det ene heter Ripamonte, og er et stykke utenfor byen. Det er ikke noe å gjøre der ute, men det er mange utvekslingsstudenter fra ulike fakulteter som bor der. Et annet er Santa Sofia, og det ligger rett ved Colonne, og er altså veldig sentralt. Enda ett er Plinius, som ligger ganske sentralt.
Her er en liste over de andre studenthjemmene: http://www.unimi.it/studenti/48043.htm

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. ESN har mange arrangementer for utvekslingsstudentene hver uke, både fester, pikniker, middager osv. I tillegg er det ikke så mange utveksklingsstudenter på det juridiske fakultetet, jeg tror vi var ca. 30 stk. Så det er lett å få seg venner der. Jeg anbefaler likevel å reise alene, da de som reiste i grupper endte opp med å være mest med hverandre. Jeg, og de andre som reiste alene, endte opp med veldig gode venner fra mange forskjellige land; USA, Ungarn, Tyskland, Frankrike, Sverige, Italia, m.m. Det er utrolig gøy å bli kjent med så mange fra ulike kulturer, og også å kunne besøke dem nå i ettertid av oppholdet.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Università degli Studi di Milano

Informasjon