Hjem
Studentsider
erasmus+

Università degli Studi di Padova og Det medisinske fakultet (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByPadova
  • Studieplassar4
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Obs! Våren 2022 er det ikkje mogleg å reise på utveksling til Padova.

Avtalen gjeld berre for medisinstudentar.

Tal på studieplassar i avtalen gjeld for eit heilt år. Vær obs på at tal på plassar kan variere frå år til år avhengig av kapasiteten ved vertsinstitusjonen.

Når i studiet kan eg reise

Etter at du har bestått eksamenar tilsvarande minimum 60 studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen.

Eit utvekslingsopphald ved i Padova eignar seg imidlertid best for:

  • Medisinstudentar som har 9. semester på hausten.
  • Medisinstudentar som har sitt 7. semester på våren

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er italiensk.Ved avtale med Padova, kan prakisopphald gjennomførast på engelsk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på i forkant av utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for meir informasjon om språkkurs og språktandem. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Dersom du vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande spesifikke emne ved UiB. Du må altså ta emne som samsvarar med dei emna du elles skulle ha tatt ved UiB i same periode. 

Emne som kan sjå ut til å samsvare med emne ved UiB er:

  • HAUST: Pediatria, Ostetricia e Ginecologia

Obs! Denne emnekombinasjonen er kun mogeleg om hausten.

I ny studieplan kan desse emna sjå ut til å samsvare med 9. semester (MED9) ved UiB, med unntak av barnepsykiatri som du må gjennomføre ved UiB før eller etter utanlandsopphaldet. Semesteret inkluderer også genetikk.

  • VÅR: Psychiatry, Neurology, Otorhinolaryngology

Gjennomført undervising og bestått eksamen i desse emna kan sjå ut til å samsvare med 7. semester (MED7) ved UiB, med unntak av augesjukdomar. Obs! Denne emnekombinasjonen er kun mogeleg om våren.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Università degli Studi di Padova blei grunnlagt som ein jurdisk skule rundt år 1222 og er det nest eldste universitetet i Italia. I 1545 blei den botaniske hagen i Padova etablert, som er den nest eldste av sitt slag etter Babylons hengande hagar. Vitskapsmannen Galileo Galilei heldt eit professorat i matematikk ved universitetet i perioden 1592 - 1610. I dag har universitetet 65 000 studentar, og over dei siste tiåra har det flytta avdelingane sine ut over heile regionen Veneto.

Padova er ein pittoresk by i Nord-Italia med 210 000 innbyggarar som ligg 40 kilometer vest for Venezia. Etter andre verdskrigen gjekk regionen frå å vere blant det fattigaste til å bli ein av dei rikaste og mest aktive i heile landet.

Bustad

Utvekslingsstudentar kan søkje om studentbustad nær universitetet sine campusar. Ein finn òg ei liste over aktørar som driv med privat utleige til studentar på nettsidene til universitetet.

Semesterinndeling

Det akademiske året går frå tidleg oktober til juni og er delt inn i semester eller trimester avhengig av kva studieprogram ein går på.

Studentrapportar

2019

VÅR 2019 - PRPSYK

VÅR 2019 - PRPSYK

15.01.2019 - 27.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det anbefales å kjøpe en sykkel når man ankommer byen. Padova er utmerket for bysykling, men det kan være lurt å passe ekstra godt på sykkelen, og aller helst gå for en sykkel man ikke er så redd for.

Undervisningsformer

Undervisningen varierer fra emne til emne, men de fleste forelesere benytter standard forelesningsformat eller "seminarer" som forløper gjennom semesteret. I mange fag kreves det en del obligatorisk deltakelse og arbeid i form av innleveringsoppgaver og presentasjoner dersom man er "attending student". For "attending students" vil avsluttende karakter være basert delvis på deltakelse gjennom semesteret, fullførte obligatoriske arbeidsoppgaver og en avsluttende eksamen. Det er også mulig å ta fag som "non-attending student", gjerne etter å ha vært i dialog med foreleser. Da avlegger man som regel kun en eksamen i slutten av semesteret. Eksamenssystemet i Padova tillater at man kan ta samme eksamen opptil tre ganger per semester. Det innebærer at forelesningsrekken blir relativt tettpakket. Samtidig blir eksamensperioden relativt lang. Eksempelvis startet mitt semester i slutten av februar. I slutten av mai var alle forelesninger ferdige. Eksamenperioden pågikk da gjennom både juni og juli.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet varierte emnene imellom, mye avhengig av hvilken foreleser som hadde emnet. Jevnt over holdt foreleser høy standard, særlig i emnene på masternivå.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg tilegnet meg i Padova ga et nytt innblikk i psykologi sammenlignet med hva jeg har vært vant til i Bergen. Alle emner og tilknyttede eksamener ble avholdt på engelsk, så det var ikke noe problem at jeg ikke kunne italiensk, hverken på forhånd eller underveis i semesteret.

Universitetsområdet og byen

Campus er spredt utover bykjernen. Det er enkelt å komme seg til og fra ulike fakulteter og biblioteker enten til fots eller aller helst med sykkel. Noen av fakultetene ligger også nært tilknyttet busser og trikk. Det psykologiske fakultetet ligger øst for sentrumskjernen, ca 20 minutters gange. Padovas sentrumskjerne er relativt liten, og det er lett å møte på folk man blir kjent med både i universitetssammenheng og i sosial sammenheng.

Bustad

Det anbefales å finne bolig før man ankommer byen. Dersom det lar seg gjøre, anbefales det å organisere digital visning med utleier eller få noen til å gå på visning for seg. Det er flere som har fått seg en overraskelse ved ankomst, og som har levd med dårligere standard enn hva de på forhånd ble forespeilet. Det kan lønne seg å være ute i god tid for å få tak i bolig. Selv har jeg kun erfaring med det private boligmarkedet. Det anbefales å finne bosted "innenfor den innerste kanalen", eller i nærheten av kanalen. Det er også mulig å leie bolig i regi av universitetet, informasjon kan man finne på universitetets nettside.

Sosialt miljø

Padova har et godt studentmiljø å by på. Det er enkelt å komme i kontakt med andre Erasmus-studenter gjennom aktivitetene som arrangeres gjennom for eksempel ESN. ESN organiserer velkomstuke i starten av semesteret, aktiviteter i Padova gjennom semesteret, og helgeturer til andre italienske byer.

2018

Haust 2018 - BAPS-AOP

Haust 2018 - BAPS-AOP

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å reise ned til Padova før semesteret starter, da det er en del praktiske ting som må ordnes. Det er vanskelig å få bolig, og man må gå på en del visninger. Det er en del administrative ting som må ordnes og man får ikke så god informasjon på forhånd om dette så det kan være forvirrende. Man kan være forberedt på å møte en språkbarriere, da det ikke var så mange som forsto engelsk, spesielt med tanke på å finne leilighet, visninger og i bankene.

Undervisningsformer

Undervisningen var med klasserom basert i forhold til Universitetet i Bergen. Hovedfokuset for læringen er undervisningen og professorens powerpointer. Det har mindre fokus på å lese skolebøker.

Vurdering av emnetilbodet

Det var vanskelig å forstå emnetilbudet i katalogen. Vi reiste på utveksling høst semesteret og det var et mer begrenset utvalg i forhold til vårsemesteret. Valgte man fag på tvers av fakulteter var det også litt mer arbeid å sett seg inn i, ettersom fakultetene er mer separert og har sine egne studentsider.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var stort. Jeg valgte fag som interesserte meg siden jeg hadde frie studiepoeng. Undervisningen var annerledes enn i Norge og man kom nærmere professoren som gjorde det mer interessant. Undervisningen var på engelsk, så jeg styrket bare kunnskapen jeg hadde. Man tilpasses fort at undervisningen og faglitteratur er på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitet i Padova var spredt over hele byen, så det var litt distanse mellom de ulike fakultetene. Historien omkring byen og universitet preger gatene og i de gamle områdene er det "typisk" italiensk. Apperol og espresso finner man hvor enn man går.

Bustad

Det å finne leilighet er vanskelig ettersom ingen utleiere ønsker erasmus-studenter. Det er også vanskelig å få en leiekontrakt for kun 6 måneder. Vi bodde litt utenfor gamlebyen, nærme det psykologiske fakultet. Det var et trygt og rolig område med en blanding av italienere og studenter fra hele verden. Med sykkel kommer man seg rask inn til byen.

Sosialt miljø

Man blir introdusert med en buddy som kan hjelpe med hva man ønsker. ESN hører man fort om når man ankommer Padova. De arrangerer fester og utflukter som man kan være med på hele tiden. Første uken man ankommer Italia arrangeres det ulike arrangementer i regi av ESN som gjør at alle erasmus-studentene møtes.

Haust 2018 - BAPS-AOP

Haust 2018 - BAPS-AOP

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å komme i god tid før skolestart, slik at man kan fikse praktiske ting, komme i orden og bli litt kjent med byen. Det er også en fordel å starte tidlig med å se etter en plass å bo. Da er det lurt å melde seg inn i ulike grupper på Facebook der folk legger ut annonser. Vil også anbefale å skaffe seg en sykkel, da dette er noe de fleste har i Padova. Byen er veldig lagt opp for syklister, og det er derfor en enkel og grei måte å komme seg rundt på.

Undervisningsformer

I Italia opererer de med ECTS (studiepoeng), og for å oppfylle kravet om 30 studiepoeng valgte jeg fem fag som alle var 6 ECTS. Det er litt begrensede valgmuligheter når du velger fag på engelsk, og derfor endte jeg opp med at 4/5 fag var masterfag. Professorene var flinke og engasjerende, og de fleste snakket godt engelsk. Undervisningen var for det meste teori, men i fag som "Learning disabilities" og "Psychology of economic decisions" hadde vi også litt praktisk arbeid. I starten av semesteret ble det informert om hvilken eksamensform som ville bli benyttet, og dette var enten åpne spørsmål eller multiple choice.


Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved universitetet i Padova er mangfoldig, og de har mange interessante og spennende fag. Men som tidligere nevnt, er fagtilbudet litt mer begrenset på engelsk. Selv om mesteparten av fagene jeg valgte var masterfag, gikk dette overraskende greit, og jeg er fornøyd med de fagene jeg endte opp med.

Fagleg utbyte og språk

Universitetet i Padova tilbyr mange spennende fag, og mange av de er mer spesifikt rettet enn fag jeg har hatt tidligere. Fagene jeg valgte var ikke nødvendigvis knyttet til arbeids-og organisasjonspsykologi (som er studiet jeg går hjemme), men mer innenfor ulike psykologigrener. Derfor var det faglige innholdet mangfoldig, og jeg lærte mye jeg ikke ville hatt muligheten til ellers. Når det kommer til språk, er det nok en fordel å ha noen forkunnskaper i italiensk. Selv fikk jeg lært litt italiensk, men klarte meg fint med dette ettersom alle fagene var på engelsk. Jeg er glad for at jeg valgte å ha fag på engelsk, ettersom både min muntlige og akademiske engelsk forbedret seg. Dette tror jeg vil komme godt med videre i studieløpet.

Universitetsområdet og byen

Før jeg kom til Padova hadde jeg ikke noen særlige forventninger til byen, annet at jeg visste den lå i nærheten av Venezia. Derfor ble jeg veldig positivt overrasket, og likte faktisk Padova bedre enn Venezia. Noe av det beste med Padova etter min mening er alle "piazzaene",som er uteplasser med restauranter og barer, den fine arkitekturen og været (det regnet betraktelig mye mindre her enn i Bergen). Universitetsområdet var også fint, og psykologibyggene var nylig pusset opp.

Bustad

Å finne en plass å bo i Padova viste seg å være noe krevende, men jeg ble veldig fornøyd med leiligheten jeg endte opp i til slutt. Den var nyoppusset og lå rett over gaten til det psykologiske fakultetet. Det er lurt å være forberedt på at mange leietakere kun godtar en leiekontrakt på minimum 12 mnd. Jeg bodde med en av de andre norske utvekslingsstudentene, og vi valgte å ta denne "risken" ved å signere en ettårig kontrakt. Dette løste seg heldigvis fint, da vi fikk noen nye studenter til å ta over vår kontrakt. Dette pleier ikke å være noe problem, da det er ganske stor etterspørsel etter plasser å bo for studenter i Padova.

Sosialt miljø

Som Erasmusstudent er man en del av et stort sosialt miljø. Det er ukentlige arrangementer for Erasmusstudenter, som for eksempel turer til andre byer, pizzakvelder og fester. Dette innebærer en god mulighet for å bli kjent med andre internasjonale studenter. Man trenger ikke å bli med på alt, men jeg anbefaler å ta del i "welcome week" som arrangeres den første uken. Denne gir et godt grunnlag for å møte nye folk og få nye venner.

Haust 2018 - PRPSYK

Haust 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Padova er en nydelig by, med mange studenter, både italienere og utvekslingsstudenter. Universitetet er stort, og har et godt tilbud innenfor psykologi. Dersom man velger å dra på høstsemesteret, og må være tilbake i Norge innen begynnelsen av januar, blir semesteret kun 3 måneder i stedet for 4-5, og det kan bli travelt etter kun to måneder med undervisning. Min opplevelse er at professorene generelt er villige til å tilrettelegge for disse tilfellene, mens enkelte også fant dette noe problematisk.

Det er lurt å skaffe seg en sykkel for å enkelt komme seg rundt i byen. Det selges mange brukte sykler, både i diverse butikker og på Facebook. Sykler stjeles også relativt ofte, så det kan være lurt å kjøpe brukt og å investere i en god lås. Kollektivtrafikken fungerer også godt, med busser og bane.

Undervisningsformer

Jeg hadde 6-poengsfag, med forelesninger i om lag tre-måneder. Ett av fagene hadde obligatorisk oppmøte på forelesninger. I de fleste fagene måtte man holde en presentasjon, en større eller mindre rapport måtte skrives, og eksamineringen var enten muntlig eller skriftlig. I ett av fagene ble karakter ble satt på grunnlag av en innlevert oppgave.

Vurdering av emnetilbodet

7. semester høst (profesjon) kan det være vanskelig å finne relevante fag for sosialpsykologi. Det var mulig for meg å finne fag som ble godtatt av UiB, men som ble en mye mer tilfeldig mix av fag enn det medstudenter i Bergen hadde.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var relativt godt, og det kan være nyttig å ta master-fag for å få litt mer faglig utfordring. Fakultetet for psykologi tilbyr flere fag på engelsk, hvor min opplevelse er at det er flest utvekslingsstudenter som deltar og ikke så mange italienere. Det er (naturligvis) mye større utvalg av fag på italiensk. Det er tilbud om gratis språkkurs ett semester ved universitetet, noe som kan anbefales. Det blir informert om dette under velkomstuken.

Universitetsområdet og byen

Padova er en veldig flott by, med et nydelig, gammelt sentrum. Fakultetet for psykologi ligger noe utenfor bykjernen, men det er lett å komme seg dit med sykkel eller ved en 15-20 minutters gåtur fra de store piazzaene i sentrum. Det er mange restauranter, og barer, et par-tre utesteder og en mengde kafeer og butikker i, eller i nærheten av, sentrum.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne bosted i Padova, særlig dersom man kun skal være der i tre-fire måneder da de fleste utleiere synes å ønske 6 eller 12-måneders kontrakt. Det kan være nyttig å dra ned i god tid for å dra på visninger og høre med andre studenter. Det finnes også flere facebook-sider og andre utleiesider en kan bruke. Her er bør man være tidlig ute og svare fort, da leilighetene er populære. Dersom

Sosialt miljø

Det er lett å bli kjent med andre Erasmus-studenter, med mange Erasmus-arrangementer i velkomstuken og gjennom semesteret. For å bli kjent med Italienere må en kanskje legge inn en ekstra innsats, men det er absolutt mulig.

Haust 2018 - BAPS-AOP

Haust 2018 - BAPS-AOP

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Padova er en populær studentby, så jeg anbefaler sterkt å komme et par uker før skolestart for å bli kjent med byen, bli medlem av relevante kjøp/salg sider på facebook for leilighet, og bli kjent med de relevante fakultetene.
Kan være greit å sette seg inn i italienske skikker og kultur før man reiser til landet. Utsagnene om at italienere tar ting til sin tid og tar livet med ro, stemmer for så vidt godt, som var en interessant og lærerik opplevelse for oss Nordmenn.

Undervisningsformer

De fleste fagene ved universitetet er 6 poengs-fag (ECTS). For å få oppfylt kriteriet om 30 studiepoeng må man derfor velge 5 fag. Vi valgte alle våre fag på engelsk. Undervisningen tar sted i klasserom med godt utdannede professorer, hvor aktivitet i timene anbefales. Vi likte godt undervisningsformen i Padova. Powerpoints fra timene legges ut forløpende på studentsider som man får tilgang til når man registrerer seg.
Eksamen ved slutten av terminen varierer; noen krever innleveringer av oppgaver, andre multippel-choice test, fremføringer eller åpne spørsmåls-oppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved Universitetet i Padova var mangfoldig! Skolen er kjent for sin psykologi-linje og har en rekke interessante fag-kombinasjoner. Blant annet så tilbydde de "non-verbal communication", "psychology of economic decisions", "learning disabilities", "power, psychology and mental health" og "human sexuality" da jeg studerte der. Det er også mulighet for å velge fag fra andre fakulteter.

Fagleg utbyte og språk

Det anbefales å kunne litt italiensk når man reiser på utveksling til Italia. Imidlertid kommer man langt med gode engelsk kunnskaper. Det finnes en rekke fagmuligheter på engelsk, og de fleste ansatte ved universitetet kan engelsk. Jeg fikk forbedret både min akademiske engelsk og grunnleggende italiensk. Mange av fagene er mer spesifikke enn i Norge, så man kan erverve seg god kunnskap om spennende temaer. Jeg opplevde å få stort faglig utbytte for fagene jeg tok i Padova ved å ha tatt emner som ikke tilbys ved universitetet i Norge.

Universitetsområdet og byen

Universitetsbyen Padova er en vakker by og en god metropol for å komme seg til andre steder i landet. Vi tok bla. helgeturer til Roma, Venezia, Verona, Lucca, Bologna og Amalfikysten. Byen har mye historie og har et av de eldste universitetene i Europa. Et av kjennetegnene ved Padova er deres lokale drikk Aperol, som nytes året rundt på deres mange ute-restauranter og cafeer.

Bustad

Det er stor konkurranse om bo-plasser i Padova. Det er meget vanlig å bo i kollektiv og også dele rom med en annen. Vi fant oss en fin leilighet rett ved universitetet som var nyoppusset og praktisk! Jeg bodde med en italiener, som kan sterkt anbefales for både å få kunnskap om byen og studier samt integreres i det italienske liv.

Sosialt miljø

Universitetet legger opp til at utvekslings-studentene integreres i skolemiljøet. Det er også mye opplegg for Erasmus studenter i starten av oppholdet, som var veldig gøy og nyttig! De arrangerte både turer, grillinger, fester, og guided-tours. Vi ble godt kjent med andre studenter fra hele verden.

Høst 2018 - PRPSYK

Høst 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ta det med ro, livet ordner seg! Det er Italia! Kjøp deg en sykkel, en spritz og begynn å prat med folk! Jeg ankom Padova uten sted å bo, uten godkjente fag og uten garanti for at jeg kunne ta eksamen før jul. Alt gikk fint.

Ikke undervurder hvor dårlige noen av italierne er i Engelsk, det kan f.eks være lurt å kommunisere via google translate (må gjøres frem og tilbake et par ganger) når du skal finne bolig. Jeg ville holdt meg langt unna nettsiden "ErasmusU", de koster penger og de er ikke ærlige.

Ikke bestill cappuccino etter klokken 1, og vit at dersom du skal bestille til to så heter det due cappuccini.

Ikke brenn inne med å skulle ha alt på stell hele tiden, fordi det italienske universitetssystemet har definitivt ikke alt på stell. Du kommer bare til å bli gretten fordi du har prøvd lenge uten store resultater. Det beste her er å snakke med folk (medstudenter, professorer ol.) så slipper du å bli sint for ting som ikke er din skyld, og HEY du får kanskje en venn i samme slengen!

Undervisningsformer

Forelesningene på universitetet i Padova er lagt opp litt annerledes enn i Bergen. Jeg vil si at de i mye større grad oppfordrer til refleksjon og faglig bredde ved UINIPD. Dette er både en styrke og en svakhet. Det er en styrke fordi det er mye mer interessant å komme på forelesning, men det er ikke alltid like lett å koke ned når det kommer til eksamen og det krever litt å følge med.
Heldigvis finnes det en del forelesninger på engelsk, men utvalget er begrenset.

Vurdering av emnetilbodet

De fagene vi fikk var litt sære, men veldig interessante. Jeg fikk følelsen av at læringsutbyttet er ganske avhengig av en viss personlig interesse fordi det å passere eksamen er forholdsvis enkelt. Fagene "Culture, Society and Human Rights" og "Power, psychology and mental health" var begge veldig interessante og får deg til å tenkte utenfor rammene vi ofte får presentert på psykologistudiet.

Fagleg utbyte og språk

Språklig lærer man aller mest å kommunisere mer hverdagslig på engelsk, samt enkelte fraser på italiensk. Anbefaler virkelig italisenskkurs i Siena. Semesteret i Padova starter 2 måneder senere enn i Norge så bruk den ekstra tiden og ta 3 uker språkkurs i denne fantastiske middelalderbyen i Toscana.

Universitetsområdet og byen

Byen er nydelig og bærer tydelig preg av det "gamle italia", men det er også mye moderne med denne byen. Fordi det er en studentby er det masse liv over alt, men byen har ikke like mye turisme som mange andre italienske byer. Byen ligger også 30 min med tog fra Venezia, som også er helt nydelig og verdt mer enn én visitt. Fakultetene er spredt rundt om i byen og det psykologiske fakultet ligger fint til ved elven på den nord-østlige kanten av byen. Selv om fakultetet ikke har masse å skryte av, er det flere kaffeer ved elven som er helt idylliske til lunsj.

Når det kommer til lesesaler er ikke alt helt supert. Litt vanskelig med ladere på selve psykfak, bibilioteket i 5.etg er ofte fullt og det er ikke så fint heller. Er du smart setter du deg på lingvistikkfakultetets lesesaler på den andre siden av byen. Denne lesesalen er absolutt et Italiensk universitet verdig!

Bustad

Ikke gi opp! Anbefaler å benytte meg av italienske nettsteder for å finne bolig. Hvis du ikke har funnet bolig når du ankommer Padova er det smart å smiske litt med de som arrangerer velkomstdagene. De har av og til noen tips, og de kan også hjelpe deg med å kommunisere på italiensk til potensielle utleiere

Sosialt miljø

Her burde du velge etter smak, selv om jeg anfefaler på det sterkeste å bli kjent med folk utenfor de du evt. reiser med. ESN, som arrangerer sosiale events er ikke alltid gode til å ta hensyn til hvor mange som kommer på utveksling til Padova. Flere arrangementer er derfor overbooket. Utelivet i Padova ligger som regel i utkanten av byen (med unntak av Q-bar) og flere av ESNs arrangementer foregår på disse. Personlig syns jeg festemiljøet med de andre utvekslingstudentene var litt harry, men det er smak og behag. Jeg foretrakk heller de mindre barene i sentrum (corte sconta er et godt forslag). Det er på disse barene lokale studenter også går, og det er mye mer sjarmerende når folk henger ute i gatene og skravler enn når de danser til disco pogo.

Haust 2018 - BAPS-AOP

Haust 2018 - BAPS-AOP

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å komme litt før semesteret starter for å få bolig for dette kan ta litt tid. Når det gjelder administrative ting som skal ordnes før utvekslingen gjelder det å holde litt god oversikt over dette selv, ettersom at informasjonen fra universitetet kan være litt forvirrende. Man må også forberede seg på at det er en språkbarriere når ting skal ordnes i Italia, det er ikke alltid ting ordner seg helt med en gang (feks i banken eller på visninger), dette er også med på å gjøre det viktig å komme litt i forkant av semesteroppstart.

Undervisningsformer

Undervisningen er mer klasserom basert enn man er vant til fra UIB, man kommer litt nærmere professorene. Powepointene og innholdet fra forelesningene er i mange fag mer i fokus en bøker og annen litteratur. De fleste professorene snakket godt engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var vanskelig å forstå ettersom at det var uryddig fremstilt. Dette førte til at vi tok fire av fem masterfag selv om vi er på bachelor. Denne misforståelsen ble ikke rettet opp av universitetet i Padova da de skrev under learning agreementen.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var stort, og det gikk overraskende fint å studere på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Selve fakultetet hadde noen mangler, feks at det var få plasser på skolen hvor man kunne sitte å lese. Det var ingen lesesaler og få plasser på biblioteket. Byen i seg selv var veldig fint! Fakultetet lå litt utenfor sentrum, og det var ett lite stykke å gå inn. Men sentrum var veldig koselig fullt av butikker, cafeer, kirker og fine bygninger.

Bustad

Vi fikset bolig på egenhånd, ikke gjennom universitetet. Det var litt mye jobb etter som at mange utleiere ikke vil leie til Erasmustudenter og det kan være vanskelig å få en leie på under ett år. Men dersom man setter av litt til til dette og går på visninger så ordner det seg til slutt. Vi bodde i en hyggelig leilighet ett stykke utenfor sentrum, men ikke langt fra fakultetet. Man må være forberedt på å kanskje dele rom med noen.

Sosialt miljø

Erasmus er veldig sosialt og der er et inkluderende miljø for alle som vil være med. ESN arrangerer møter, fester og reiser. Det er mange utvekslingstudenter i byen så det er lett å bil kjent med noen utover det som arrangeres av ESN også.

2017

Høst 2017 - PRPSYK

Høst 2017 - PRPSYK

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan lønne seg å være tidlig ute med å avtale eksamen med professorene. Vi opplevde flere ganger at disse ble glemt/utsatt, så påminnelser er lurt dersom man skal rekke å ta eksamen før hjemreise.
Professorene er veldig hjelpsomme hvis man trenger faglig hjelp eller synes stoffet er vanskelig, f.eks pga språk.

Universitetsområdet og byen

Utrolig flott by, og universitetest område er oversiktlig og sentralt.

Bustad

Leide leilighet privat. Var veldig fornøyd med det. Rimelige priser.

Vår 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

27.02.2017 - 30.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å melde seg inn i ulike studentgrupper på facebook for å få en viss oversikt over bl.a. leiemarkedet og for å stille spørsmål som kan dukke opp underveis i forberedelsesprosessen. Man blir tildelt en "buddy" i forkant av utvekslingsoppholdet, som er behjelpelig med å gi nyttig informasjon og oversette diverse dersom man ikke kan italiensk på forhånd.

Undervisningsformer

Varierer fra kurs til kurs. Noen tilbyr nettbaserte forelesninger, men stort sett er undervisningen som i Norge. Professorene har en del frihet, så form, krav til oppmøte og aktiv deltakelse vil variere fra kurs til kurs.

Vurdering av emnetilbodet

Når det gjelder psykologi, tilbys det en rekke spennende emner på engelsk. Det var imidlertid noe utfordrende å finne emner som tilfredsstilte kravene fra profesjonsstudiet i psykologi ved UiB og som samtidig ikke kolliderte tidsmessig. Dersom slike utfordringer dukker opp, er det lurt å ta kontakt med professorene direkte. De har mulighet til å tilpasse kravene til studentenes behov for å få timeplanen til å gå opp.

Fagleg utbyte og språk

Varierte fra emne til emne. Universitetet tilbyr språkkurs i italiensk for alle studenter, ut ifra deres nivå.

Universitetsområdet og byen

Padova er kjent for å være en studentby, og campus er spredt over hele byen. Det anbefales å reise her om våren, da det er mye liv og mange arrangementer, spesielt for studenter. Padova byr på det beste av italiensk kultur og det er lett å komme seg til andre byer som er verdt et besøk. Venezia er bare en 30 min togtur unna.

Bustad

Det kan være noe utfordrende å finne et sted å leie fordi noen leiligheter leier ut for minimum ett år om gangen. Det er imidlertid mange studenter som reiser på utveksling for ett eller et halvt år og fremleier i en kortere periode. Det kan være nyttig å ta kontakt med diverse utleie-byråd, da det innimellom dukker opp leiligheter med korttidsleie. Ellers er det også mulig å ønske seg eget/delt rom som tilhører universitetet under søknadsprossesen.

Sosialt miljø

Byen bærer preg av at det er mange utenlandsstudenter og det legges opp til et godt, internasjonalt studentmiljø. "ESN"-gruppen arrangerer aktiviteter og turer rundt i Italia, som gir mulighet for å danne seg et nettverk og oppleve Italia sammen folk fra andre land.

Vår 2017 - PRPSYK

Vår 2017 - PRPSYK

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Fulgte veiledningen til koordinator for utveksling og fikk forhåndsgodkjent fag før avreise.

Undervisningsformer

Klasseromsundervisning/forelesninger og nettkurs

Vurdering av emnetilbodet

Godt emnetilbud ved universitetet, men ganske begrensede muligheter for å dekke fagene vi skulle hatt ved vårt hjemuniversitet.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning på engelsk. Vi tok et fag på masternivå, og dette var bestemt mest innholdsrikt og spennende. De resterende fagene var på bachelornivå, og enkelte fag var særdeles grunnleggende (sosialpsykologi). masterfaget var veldig lærerikt og spennende. Det er dessverre ikke slik at erasmus studenter har direkte tilgang til fag på masternivå, men man rådes til å kontakte den enkelte emneansvarlige direkte og be om lov til å følge faget. Alt i alt dyktige undervisere og et godt faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Padova er en middels stor by (på størrelse med Bergen), og er en ganske tradisjonell italiensk by. Byen har en stor hovedgate full av kafeer og små og store butikker. Det tar ca. 10 min på sykkel fra sentrum av byen til universitetet. Det er ellers flust av hyggelige barer, kafeer og restauranter i byen, samt to store kirker. Universitetsområdet ligger langs elven, og ligger tett på flere lunsjsteder og kafeer/barer. Bygningene er relativt nye og moderne og det er klimaanlegg i de fleste klasserom og på biblioteket.

Bustad

Bodde sammen med 3 andre utvekslingsstudenter i en privat leilighet der vi hadde hvert vårt soverom, delt stue, bad og kjøkken. Leiligheten var moderne og holdt en god standard. Det er viktig å ha klimaanlegg i leiligheten da det til tider kan bli svært varmt i området. Vi betalte til sammen 1100 euro/mnd i husleie. Dette inkluderte både strøm, vamre/vann, TV og internett. De fleste av utvekslingsstudentene betalte mellom 200 og 300 euro/mnd for et rom i en leilighet.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø. Vi ble godt kjent med andre erasmus-studenter, og den lokale erasmus foreningen arrangerer fester og ulike arrangementer gjennom hele semesteret. Jeg spilte fotball med en gruppe Erasmus studenter 1-2 ganger i uken, og det finnes flere aktiviteter og sporter man kan ta del i. Vi fikk også god kontakt med italienske studenter, spesielt fra faget på masternivå, da disse tok sin master på engelsk og var på samme alder som oss (sammenliknet med studentene som hadde sitt første år på Uni). Det er enkelt å komme seg rundt med buss/tog for å besøke andre byer og områder. Venezia ligger 25 min vekk med tog, Verona ca. 1 time, Firenze ca. 1,5t og Roma ca. 3t.

2016

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2015 - 23.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst vil jeg absolutt anbefale å søke deg til Universitetet i Padova dersom du vurderer utveksling i Italia! Nedenfor følger en liste med små utfordringer i forhold til å søke seg inn på et universitet i et land hvor organisering kanskje ikke er dets sterkeste side, men alle de sterke sidene veier utvilsomt opp for dette. Fordelene kommer jeg tilbake til lenger ned i rapporten.

Vær oppmerksom på at Universitetet i Padova krever dokumentasjon på at du har minst nivå A2 i italiensk. I mitt tilfelle var det tilstrekkelig å sende vitnemål fra videregående, der det fremgikk at jeg hadde tatt privatist-eksamen i italiensk. Gode kunnskaper i språket er anbefalt, selv om fakultetet er i ferd med å bli såpass tilpasset at man kan ta de fleste fag på engelsk. Det kan være omrokkeringer av fag og lignende som gjør at et av semestrene har færre fag på engelsk, og man får mye større valgmuligheter dersom man også har mulighet til å velge blant de italienske fagene.

Nettsidene tilhørende universitetet som man må forholde seg til for å få nødvendig informasjon om fag og oppstart, er rett og slett ganske forvirrende. Dersom du sliter, kan du ta kontakt med undertegnede! Det kan være mangelfull informasjon på de oversatte engelske sidene, sjekk derfor begge versjoner for å være sikker. Vær oppmerksom på at fag som er foreløpig satt opp kan flyttes til motsatt semester eller rett og slett utgå før du starter. Det er også ikke noe problem å kontakte akademisk koordinator eller andre ved fakultetet i Padova, man får som regel svart fort.

Det er også viktig å forholde seg til informasjonen som er spesifikk i forhold til det juridiske fakultetet, og det er denne informasjonen som gjelder for deg dersom den generelle informasjonen til utvekslingsstudenter fra universitetet sier noe annet. For eksempel stod det på de generelle infosidene til utvekslingsstudentene fra universitetet at oppstartsdato var 1. oktober, men jeg fant siden ut at det juridiske fakultetet oppga i oversikten over fagene at deres offisielle oppstart var 28. september.

Første semester går fra slutten av september til februar, og andre semester fra mars til juni/juli/august (avhengig av når du er ferdig med eksamen, det er fullt mulig å bli ferdig i juni).

Ellers gikk søknadsprosessen fint, med kjapp responstid fra Padova. Mer detaljert info om oppstartsuka kom i begynnelsen av september.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i en del av fagene kan virke noe gammeldags for en student som vanligvis tilhører juridisk fakultet i Bergen. Forelesningene varer i følge timeplanen i to timer, og i enkelte fag gjorde de nettopp det. Foreleser ankommer (ofte litt sent), snakker i to timer sammenhengende, og går igjen. Jeg vil imidlertid understreke at dette gjaldt noen fag, mens mange professorer er flinke til å legge inn pauser slik at forelesningen i realiteten varer i en og en halv time. Noen fag var også meget interaktive og bød på muligheter til å delta i å øve på prosedyre (moots) og klasseturer (jeg var i den internasjonale straffedomstolen og ICTY i Haag).

Oppmelding og eksamens-systemet er noe forvirrende for en norsk student. Det er ikke noe oppmelding til undervisning, kun til eksamen. Så i begynnelsen er det nok å møte til undervisning. Det er viktig å møte opp i begynnelsen for å finne ut hvor nøye foreleser er på oppmøte og deltakelse, ettersom dette varierer. Man har flere forsøk på eksamen i hvert fag (fordelt utover andre og første semester samt august, to forsøk i hver av disse periodene). Du velger selv når du vil gå opp til eksamen i de ulike fagene (det blir laget oversikt over datoene). Du må melde deg opp til eksamen på universitetets studentsider (uniweb), noen uker i forveien. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren på første forsøk lar du være å godta karakteren og melder på igjen senere. I noen tilfeller tilbyr foreleser ekstraordinær eksamen for de som har frekventert forelesningene på et tidligere tidspunkt.

Sammenlignet med Bergen er det lite øving på å skrive juss, og de fleste eksamenene er muntlige. Her består spørsmålene som regel i teori. Å studere til eksamen handler med andre ord om å huske pensum godt, enn å løse praktiske oppgaver. Det kan være greit å vite om at de muntlige eksamenene foregår i et klasserom med resten av klassen til stede. Dette kan virke rart for en norsk student, men ikke la deg skremme. Dette er helt vanlig for de italienske studentene, og de sitter mer i sin egen verden og repeterer enn å høre etter hva som blir sagt. I mine øyne er denne vurderingsformen ideell for en student fra Bergen, fordi man får trening på helt andre områder enn man gjør i Bergen. I enkelte fag bestod eksamen i en innleveringsoppgave, og i et fag ble det satt karakter basert på det vi presterte i løpet av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Personlig syns jeg emnetilbudet på Universitetet i Padova var helt supert. Det tillates fra UiPs side å ta fag også på andre fakulteter (men vær obs på at det fortsatt må godkjennes av UiB). For eksempel har fakultet for økonomiske og politiske studier juss-relevante fag. Universitetet er det nest eldste i Italia (etablert i 1222), og har mange anerkjente fakulteter. Dette resulterer også i interessante fag på tvers av disipliner, som rettsmedisin og menneskerettigheter sett fra sosiologisk side. Blant fagene jeg tok på italiensk var et fag som handler om psykologi og juss (hvordan det påvirker skjønn og avgjørelser). Det juridiske fakultetet har også i seg selv et bredt spekter av fag og mange flinke professorer. I tillegg hentes det inn gjesteforelesere i enkelte fag, blant annet hadde jeg to kjempegode gjesteforelesere i internasjonal handelsrett og internasjonal privatrett.

Vær oppmerksom på skillet mellom obligatoriske fag og valgfag. Det juridiske fakultetet i Padova er viden kjent for å være svært krevende med vanskelige eksamener, men dette gjelder mer eller mindre kun for de obligatoriske fagene. Mange av disse fagene er uansett ikke så relevant for utvekslingsstudenter, ettersom de stort sett gjelder italiensk rett.

Fagleg utbyte og språk

Som det fremgår over, er jeg meget fornøyd med det faglige utbyttet i Padova. Mange undervisnings- og vurderingsformer skiller seg fra Universitetet i Bergen, som etter min mening er en fordel, slik at man får øvd seg på andre områder. Som nevnt er det et såpass stort og bredt faglig tilbud i Padova at man finner mer enn nok fag som er relevant for internasjonal rett eller til og med for juss i hjemlandet (psykologi, rettsmedisin, etc.). Personlig fant jeg fag jeg ønsket å ta i Padova som jeg ikke hadde hatt mulighet til i Bergen. For de som allerede har tanker om hvilke retning de ønsker å gå, kan det være lurt å sammenligne de faglige tilbudene på de ulike studiestedene de ønsker seg til.

Når det gjelder språk, tilbyr Universitetet i Padova et semester med gratis kurs i italiensk på alle nivåer (bortsett fra C2). Språkkurset er verdt 3 studiepoeng og man mottar dokumentasjon på oppnådd nivå. I tillegg vil jeg minne om at man kan få språkstipend fra lånekassen for å ta et språkkurs før studiene starter, se lånekassens nettsider for nærmere vilkår.

Universitetsområdet og byen

Som nevnt er Universitetet i Padova, fra 1222, det nest eldste i Italia, og dermed også et av de eldste i verden. Både byen og universitetet er preget av dette, og inneholder utrolig mye historie. Galileo Galilei var foreleser på UiP, og UiP uteksaminerte verdens første kvinne med universitetsgrad. Det juridiske fakultet er situert på samme sted som universitetets hovedsete, og har imponerende aulaer. Byen Padova er ikke veldig stor (ca 200 000), men preges av å være studentby, med mange innreisende studenter fra tettsteder i nærheten. Den ligger i området Veneto, som blant annet er et verdenskjent område for vinproduksjon og historiske hovedseter for kultur. Det er kort vei til kjente byer som Venezia (30 min med tog!), Verona og Bologna i naboregionen Emilia Romagna. Utallige mindre men minst like sjarmerende byer som Treviso, Ferrara og Bassano del Grappa ligger også nærme. Matkulturen i området er bare helt fantastisk...

En mulig negativ side ved Padova er klimaet. Det er mye tåke og regn om høsten. På grunn av høy luftfuktighet er det ganske rått og kaldt på vinteren mens sommeren er veldig varm. Men våren er veldig fin (mars, april, mai, juni)! For min del var ikke dette noe som ødela, men det kan være greit å være forberedt.

Bustad

Fra Norge kan man tenke at det greieste måtte være å få rom på studenthjem i Padova, men det er like enkelt å få seg rom i private leiligheter selv om man ikke har mulighet til å møte på visninger (cerco, offro casa o stanze in affitto a padova på FB). Uansett om man velger studentbolig eller privat er det en fordel å bo i gangavstand til sentrum (centro storico). Ellers er Padova en utpreget sykkelby (trova BICI Padova på FB), så lenger unna går også greit. Et tips når det gjelder sykler er at låsen er viktigere enn selve sykkelen, da det foregår sykkeltyverier på høyt nivå. Vær også oppmerksom på at mange rom som leies ut er dobbeltrom, så dersom du ikke ønsker det er det lurt å spesifisere at du ønsker enkeltrom (camera singola). Det er veldig sosialt å bo i studentbolig, ofte med et kjøkken for hele studentboligen for 100 studenter. Det er en fordel å vite at dersom du skal bo i studentbolig må du selv skaffe kjøkkenutstyr og sengetøy, etc., og at det ikke er lov til å ha gjester på rommene om natten. For oss som drar på utveksling såpass sent på jussen vil jeg kanskje anbefale å finne privat leilighet med mer eller mindre jevnaldrende heller enn studentboliger, men det kommer selvfølgelig an på preferanser.

Sosialt miljø

Den lokale ESN (Erasmus Student Network) gruppen i Padova er meget aktiv, og det foregår alt fra guidede turer og flere dagers turer til varierte typer fester (grill, båt, tema, nasjonale, etc.) omtrent hele tiden. Det er flere hundre utvekslingsstudenter i Padova hvert år, så det er åpenbart et livlig sosialt miljø. Første uke organiseres det en Welcome week med program hver kveld, men dette er kun for utvekslingsstudentene. Det er også mulig å bli kjent med lokale, noe som kanskje krever litt mer "effort" og italiensk. Men det skjer mye for studenter generelt i Padova, alt fra konserter og andre kulturelle arrangementer til seminarer og universitetsfester. Kulturtilbudet i Venezia er enormt. Når det gjelder politisk engasjement er dette større i Bologna.

Man finner ESN Padova grupper på Facebook, samt juss-fakultetets gruppe (giurisprudenza-Padova). Man får tildelt buddy, men det kan være at en buddy er fordelt på veldig mange utvekslingsstudenter, så ikke forvent altfor mye oppfølgning.

Inne i museum
Foto/ill.:
© Massimo Pistore/Università degli Studi di Padova

Informasjon