Hjem
Studentsider
erasmus+

Università degli Studi di Padova og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandItalia
  • ByPadova
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er italiensk, men det finst òg eit avgrensa emnetilbod på engelsk.

Det finst døme på at tidlegare utvekslingsstudentar har kunna ta 30 studiepoeng berre med emne underviste på engelsk. Det engelskspråklege emnetilbodet er likevel ikkje stort nok til at vi kan garantere at det vil vere mogleg kvart semester. Sjølv om lista over engelske emne ser lang ut, kan det til dømes skje timeplankollisjonar mellom emna, eller du kan oppleve at eit emne er fullteikna eller ikkje skal undervisast akkurat det semesteret du er der. Du må difor vere førebudd på å også ta emne som vert underviste på italiensk for å oppnå 30 studiepoeng. Gode kunnskapar i italiensk er derfor anbefalt.

Universitetet tilbyr òg språkkurs i italiensk for Erasmusstudentar.

Universitetet krev dokumentasjon på språkkunnskapar når ein søker. Dei krev dokumentasjon som viser engelskkunnskapar tilsvarande B1-nivå og italienskkunnskapar tilsvarande A2-nivå etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Ei oversikt over kva emne du kan ta finn du på universitetet sine nettsider.

University of Padua nyttar CFU-poengsystemet, der ein CFU-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Università degli Studi di Padova blei grunnlagt som ein jurdisk skule rundt år 1222 og er det nest eldste universitetet i Italia. I 1545 blei den botaniske hagen i Padova etablert, som er den nest eldste av sitt slag etter Babylons hengande hagar. Vitskapsmannen Galileo Galilei heldt eit professorat i matematikk ved universitetet i perioden 1592 - 1610. I dag har universitetet 65 000 studentar, og over dei siste tiåra har det flytta avdelingane sine ut over heile regionen Veneto.

Padova er ein pittoresk by i Nord-Italia med 210 000 innbyggarar som ligg 40 kilometer vest for Venezia. Etter andre verdskrigen gjekk regionen frå å vere blant det fattigaste til å bli ein av dei rikaste og mest aktive i heile landet.

Bustad

Utvekslingsstudentar kan søkje om studentbustad nær universitetet sine campusar. Ein finn òg ei liste over aktørar som driv med privat utleige til studentar på nettsidene til universitetet.

Semesterinndeling

Det akademiske året går frå tidleg oktober til juni og er delt inn i semester eller trimester avhengig av kva studieprogram ein går på.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

01.03.2022 - 15.07.2022

Undervisningsformer

Etter corona er undervisningen tilnærmet normal. De fleste timene ble avholdt i klasserom/forelesningssaler med unntak av noen lærere som valgte å ha undervisning på zoom. Professorene opererte ikke med lærebøker, og det som ble sagt i timen og som stod på powerpointen (hvor dette ble brukt) var pensum til eksamen. Det kan derfor være greit å være til stede i timen og ta notater.
Min opplevelse av undervisningsform og eksamen er dessverre ikke så god, noe som antagelig skyldes kulturforskjeller. Jeg var bevisst dette da jeg reiste ned, men vil likevel understreke at det kan oppleves lite forutsigbart og ustrukturert.
Undervisningen er ikke obligatorisk men i mange fag får man valget mellom å være «deltakende» student eller «ikke deltakende» student. Som deltakende student skal man møte opp i timene og «delta aktivt». Dette skulle resultere i at man fikk en annen eksamen eller tidligere eksamen. Professorene hadde imidlertid svært vage krav for hvorvidt man ble ansett som deltakende student eller ikke og det opplevdes som usikkert i hvilken kategori man nådde opp til. Jeg brukte derfor mye tid på forelesninger av ymse kvalitet i stedet for å studere effektivt på egenhånd. Imidlertid gjorde mangel på pensumlitteratur det nødvendig å være til stede i flere fag.
Det som var positivt var at professorene var flinke til å invitere interessante gjesteforelesere som tilførte fagene dybde og variasjon.
Jeg opplevde undervisningen som ustrukturert og lite forutsigbart. Dette gjaldt også eksamen hvor beskjeder om eksamensform, lengden på eksamen og faglig innhold ble endret frem til eksamensdato.
Det kan også være greit å vite at mange beskjeder ikke blir publisert, men heller gitt til enkelte medstudenter og deretter spredt videre. Det er derfor lurt å melde seg inn i whatsappgruppene som lages av studentene i faget for å få med seg de siste beskjedene.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr få engelske fag, men nok til at du kan fylle opp læringsplanen. De fleste fagene gikk som planlagt med unntak av et fag som ble tatt av timeplanen.
Ved universitetet har man mulighet for å ta fag ved alle fakultetene, noe som er kult. UiB vil antagelig ikke godkjenne alle disse, men for min egen del endte jeg opp med å ta et miljørettslig fag ved et annet fakultet. Jeg fikk godkjent halvparten av studiepoengene i dette faget.

Fagleg utbyte og språk

Professorene er ikke så gode i engelsk og underviser veldig tradisjonelt. De satt enten på stolen sin og snakket, eller leste et manus fra powerpointen. Jeg følte selv jeg brukte mye tid på å gå i forelesninger og være «deltakende student» hvor jeg kunne fått bedre utbytte av å lese powerpointslides på egenhånd.
Skolen har et bra tilbud av språkkurs hvor man kan lære Italiensk og andre språk. Jeg brukte dessverre ikke denne muligheten da kurset kræsjet med timeplanen min, men inntrykket mitt var at studentene var fornøyde med dette.

Universitetsområdet og byen

Padova er en av de eldste byene i Italia. Universitetet er det nest eldste i Italia etter Universitetet i Bologna. Italienerne her er derfor stolte av byen sin med god grunn. Byens sentrum er lite nok til at du fort finner frem og føler deg «hjemme», men så stort at det kan være greit å ha sykkel for å komme seg til og fra universitetet, byen og venner. Byen byr på en mengde kultur og opplevelser, som verdens eldste botaniske hage, superhyggelig matmarked, billig aperol spritz og gatefester stappfulle av studenter og ungdommer. Padova er også det perfekte utgangspunktet for å oppleve nord-Italia (og resten av Italia) med gode og korte togforbindelser til mange hyggelige byer, og selvfølgelig vakre Venezia bare 30 minutter unna.
Det juridiske fakultet ligger adskilt fra resten av universitetsområdet. Til gjengjeld er fakultet plassert i hovedbygget fra 1200-tallet, midt i sentrum i en ærverdig bygning verdt en guidet tur (som tilbys til turister og er gratis for studenter). Det kan likevel være greit å merke seg at undervisningen også kan avholdes på de andre fakultetene, og at du da må komme deg mellom fakultetene mellom timene. Vær oppmerksom på at internettforbindelsen på skolen er ustabil og at du ofte må bruke mobilnett.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne et sted å bo i Padova. Mange starter oppholdet sitt med å bo på airbnb eller i nabobyene da de ikke har fått tak i leilighet. Jeg anbefaler derfor å være tidlig ute med å finne bolig og ikke være for kresen i prosessen. I Italia er det veldig vanlig å dele rom med andre, gjerne med en eller flere. Selv endte jeg opp med å betale 500 euro i måneden for å ha et rom som var ment for to. I leteprosessen kan du prøve å få kontakt med tidligere norske studenter på facebook-siden «utveksling i Padova». Noen kan være på flyttefot. Ellers tilbyr også skolen bolig du kan søke på.

Sosialt miljø

Det sosiale studentmiljøet i byen er veldig bra. Det er et enormt stort studentmiljø både med Italienere og Erasmusstudenter som gjør byen til en studentby. Erasmus Student Network (ESN) arrangerer velkomstuke. Her har du god anledning til å bli kjent med andre studenter fra alle universitetene. Gjennom hele semesteret kan du delta på turer og fester vis ESN. Det er også etablerte Whatsapp grupper for ulike sportslige aktiviteter hvor man kan komme i kontakt med andre utvekslingsstudenter. Dersom man ønsker å ta del i erasmusmiljøet er det altså ingen problem å få seg venner. Det kan være verdt å merke seg at det ikke er like mange utvekslingsstudenter på juss som andre fag, som for eksempel psykologi. Man danner gjerne vennegjenger på tvers av universitetene. Dersom du ønsker å ha kontakt med andre nordmenn er det et stort norsk miljø der mange studerer psykologi og ingeniørfag.

PRPSYK - VÅR 2022

PRPSYK - VÅR 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det beste og kanskje viktigste praktiske tipset er å være ute i god tid med å finne et sted å bo. Mange slet med dette ettersom det var stor kamp om enten leiligheter eller rom i kollektiv.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er primært diskusjonsbasert i klasserom, vær forberedt på å arbeide med det faglige stoffet i grupper.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bredt, og jeg er av inntrykk av at Padova har et godt faglig nivå uavhengig av hvilke fag en skulle ta.

Fagleg utbyte og språk

Det kan være nyttig å være lære seg italiensk før en drar, ettersom det er mange i Padova som ikke snakker engelsk. Det er videre mulighet for å ta italienskkurs underveis i semesteret, hvilken mange hadde nytte av.

Universitetsområdet og byen

Padova er en koselig studentby med mange internasjonale studenter. Universitetsområdet er omkranset av hyggelige barer, hvilket bidrar til å opprettholde et godt sosialt miljø.

Bustad

Personlig brukte jeg over en måned på å skaffe bolig etter jeg hadde ankommet. start i god tid med dette!

Sosialt miljø

Det er gode muligheter for å knytte bekjentskaper på tvers av fag gjennom erasmus-programmet. Det arrangeres sosiale kvelder flere ganger i måneden.

PRPSYK - VÅR 2022

PRPSYK - VÅR 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig med å se etter bolig, og vær obs på personer som svindler deg på facebooksider eller andre boligsider. Flere opplevde å sende over depositum, for deretter å komme til Padova og leiligheten eksisterte ikke.

Undervisningsformer

Hovedsakelig forelesninger med fysisk oppmøte, der man knytter nærere bånd med forelesere.

Vurdering av emnetilbodet

Godt tilbud med et mangfold av spennende fag. Alle kommer nok til å finne noe de vil trives med.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen og litteraturen er på engelsk, så man blir drillet i å gjøre all skole på engelsk, noe som bidrar til økt kompetanse i engelsk. Derimot lærer du ikke noe italiensk, med mindre du melder deg opp til italiensk kurs, som for eksempel skolen tilbyr som du kan ta som studiepoeng.

Universitetsområdet og byen

Fantastisk by med overdådig arkitektur. Universitet er spredd over hele byen, litt som Bergen, og det finnes særdeles fine lesesaler, med alt fra biblioteker som er flere århundre gamle, til helt nye biblioteker midt i byen.

Bustad

Finn bolig tidlig. Vi endte opp med å leie Airbnb og prute oss ned til en overkommelig månedspris, og åtte av ti som jeg dro med fra kullet, endte opp med å gjøre det samme. Du kan melde deg inn i grupper på Facebook som legger ut rom i leiligheter, men vær observant på eventuell svindel.

Sosialt miljø

Veeeeldig godt sosialt miljø! Både masse norske, men også internasjonale, og det er en hel haug av ulike mennesker å møte og bli kjent med.

PRPSYK - VÅR 2022

PRPSYK - VÅR 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Hver tidlig ute for å finn leilighet, det er mange som studerer i Padova og derfor mange som er ute etter de samme leilighetene. Ellers er det lurt å lære seg litt enkel italiensk, da det er mange italienere som ikke snakker engelsk. Google translate sin bilde oversetter er gull - spesielt når menyene på flere restauranter ikke står på engelsk. Jeg klarte meg helt fint uten sykkel, da jeg bodde nært "10" bussen som går til byen, togstasjonen, skolen og IKEA.

Undervisningsformer

Undervisningen varierer veldig fra fag til fag, og ulike forelesere forventer ulik deltagelse i timene. Alle fagene jeg tok hadde vanlige forelesninger sånn som i Norge, bare med mer deltagelse fra salen. Fagene kunne følges både online og fysisk. I flere av fagene kunne du holde en presentasjon foran klassen for ekstra poeng. Eksamene var mye lettere enn antatt, så senk skuldrene hahah. Skulle ønske jeg ikke hadde stresset så mye med dem.

Vurdering av emnetilbodet

Synes det var greit med fag vi kunne velge mellom, selv om de måtte erstatte de hjemme. Dessverre var mange av mange av de gøyere fagene de som krevde mest arbeid og kræsjet med andre, noe som gjorde at jeg heller valgte kjedeligere, men lettere fag. Synes det var verdt det da, siden jeg fikk mer av "utvekslingsopplevelsen" på fritiden grunnet mindre lekser og pugging;))

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene gikk på engelsk. Dessverre var ikke alle foreleserne like stødig i engelsk, noe som ødelagte en del for forståelsen av faget. Av fem fag var det kun to jeg deltok i. De andre leste jeg meg opp på på egenhånd, da jeg følte jeg ikke fikk mye ut av undervisningen...

Universitetsområdet og byen

Synes Padova er en utrolig koselig by, med masse fint å by på; Prato, Portello, botanisk hage, basilica of St. Anthony osvosv. Det er også et supert knutepunkt for å dra til andre steder i Italia. Det er mange studenter, så det er alltid noe å finne på. Finnes flere Facebookgrupper for ulike sammenkomster. Universitetsområdet er veldig greit, men var mest der for å spille flunky på onsdager - anbefales!

Bustad

Som sagt, finn bolig tidlig! Vi brukte airbnb, og var veldig fornøyd med det. Hver obs på svindel på en del av sidene. Beste er å overta leilighet fra studenter som har bodd der før. Det er lurt å bo innenfor kanalene, da er man ganske nærme det meste. Vi bodde like utenfor, men bodde med busslinje 10, noe som gjorde det veldig lett å få seg rundt.

Sosialt miljø

Studentmiljøet i Padova er veldig bra. ESN arrangerer mange gøye arrangementer. De fleste interasjonale studentene er veldig åpen for å bli kjent med nye og det er lett å bli kjent med folk om man går litt utenfor komfortsonen. De lokale er litt vanskeligere å møte, fordi vi går i ulike klasser og de ikke deltar på ESN arrangementene, men det er alltid mulig å få kontakt med dem også.

PRPSYK - VÅR 2022

PRPSYK - VÅR 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Padova er en liten by hvor det meste er innen gåavstand, men det kan være greit å ha litt kontroll på bussruter. Vi brukte googlemaps for å sjekke bussrutene, men av erfaring kommer de ikke til tidene som er oppgitt. Det er greit å sette av litt tid å vente på bussen, eller eventuelt få seg en sykkel, slik som de fleste har gjort.

Undervisningsformer

På grunn av covid pandemien fikk vi valget om å møte opp fysisk i timen, følge med på zoom eller se videoopptak av forelesningene. Denne løsningen var ganske grei for meg som ikke synes fagene var altfor utfordrende. Jeg anbefaler likevel å følge med kontinuerlig, og unngå skippertak så mye som mulig. Spesielt siden det ofte er mye sosialt som skjer rundt eksamensperioden.

Vurdering av emnetilbodet

Der var mange gode og spennende emner, men vurderingsformen var svært annerledes. De fleste eksamenen var flervalgsoppgaver, og noen var for hånd. På langsvarsoppgaver hadde foreleserne mer fokus på å konkret svare på spørsmål, fremfor drøfting.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var ikke utfordrende på samme måte som UiB, men det er en annen måte å lese til eksamen på. Anbefaler å følge godt med på hva foreleseren sier de krever til eksamen. Undervisningsspråket var på engelsk, og det var veldig overkommelig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var spredt ut over byen, og du kan bruke appen "affluences" for å booke leseplass på ulike biblioteker i byen. Byen er veldig sjarmerende, og det er fine turmuligheter, shopping, gøy uteliv, kafeer og resturanter. Byen kan tilby det meste man ønsker, men man må være flink til å oppsøke det selv.

Bustad

Jeg anbefaler å begynne tidlig å søke etter bolig, og prøve på flere plattformer samtidig. Et tips er å sende meldinger til boliger på AirBnb, og spør om langtidsleie selv om de kanskje ønsker det ut fra annonsen. Anbefaler å busette seg i sentrum, men det er fullt overkommelig å bu utenfor sentrum.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er bra, men det er viktig å møte opp og gjøre en innsats. Anbefaler å møte opp på de sosiale samlingene fra tidlig av, og ha lav terskel for å spør folk om å møtes igjen senere. Erasmus studentene har flere faste møtepunkter og dager, som man kan møte opp på og bli kjent med folk. I tillegg er Padova godt plassert for dagsturer og lengre utflukter, og jeg anbefaler å reise i Nord-Italia mens man er i Padova.

PRPSYK - VÅR 2022

PRPSYK - VÅR 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Padova er en by det kan være vanskelig å finne bolig i. Begynn derfor å lete tidlig.

Undervisningsformer

Dette varierer fra emne, til emne, men var for det meste forelesninger, noe oppgaveinnlevering og quizer underveis i semesteret. Foreleserne er for det meste greie, med oversiktlige fag og de er gode til å kommunisere all nødvendig informasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Det var et stort utvalg av emner man kunne velge. Foreleserne hadde ganske forskjellig tilnærming til fagene sine, og undervisningen varierte litt basert på eksamensformen.

Fagleg utbyte og språk

De emnene jeg tok var på engelsk, så ingen forkunnskaper til italiensk var nødvendig. Foreleserne er for det meste flinke i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Campus er spredt utover hele byen, men man klarer å komme seg mellom dem enten til fots eller med sykkel.
Bysentrum er ganske lite, så man kommer seg lett rundt. Her kan man enten kjøpe seg en sykkel brukt for å komme seg rundt, eller så finnes det et liknende tilbud som bysykler som funker veldig greit. Byen har et stort utvalg av restauranter, barer og annet å finne på.

Bustad

Finn bolig før du kommer til Padova. Begynn å lete i god tid før du kommer, meld deg inn i Facebook-grupper, men se opp for folk som prøver å lure deg, det er det dessverre en del av. Ikke betal depositum eller leie før du i det minste har fått en Facetime-visning og det virker ordentlig. Det er også mulig å prøve å prute på airbnbs.

Sosialt miljø

Det er et enormt studentmiljø i byen, og mange Erasmus-studenter, så det å bli kjent med andre går fort. Erasmus Student Network (ESN) arrangerer også masse i løpet av semesteret, som velkomstuke, helgeturer til andre byer, samt masse andre sosiale arrangementer.

MA bærekraft - våren 2022

MA bærekraft - våren 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Mitt beste tips når det kommer til forberedelser før man drar på utveksling i Padova er å begynne tidlig å finne plass å bo. Padova er en populær studentby både for lokale og internasjonale elever. Utleiemarkedet er derfor preget av mye konkurranse. Jeg fant rom gjennom Facebook, men her er det mange svindlere, så være ups. Basert på andres erfaringer vil jeg anbefale Bed Student.

Undervisningsformer

Alle mine fag besto hovedsakelig av tradisjonelle forelesninger, med innspill av lab, ekskursjoner, seminar og bedriftsbesøk. Ettersom pandemien fortsatt preger Italia sterkt var det mulig å følge mye av undervisningen digitalt gjennom zoom.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg fulgte emner som hører til en master i marin biologi. Jeg trivdes godt med alle fagene jeg fulgte. Et lite obs er at alle emnene i denne masteren er lokalisert i landsbyen Chioggia, ca en time med buss fra Padova. Flere fag knyttet til det biologiske fakultet i Padova er lokalisert utenfor bysentrum i Chioggia eller Legnaro. Dette kan være lurt å dobbeltsjekke når man velger fag. Ettersom jeg kunne følge deler av undervisningen digitalt var det fullt mulig å følge undervisningen, selv om jeg bodde i Padova og vil anbefale dette til andre. Visst det ikke er mulig å følge digitalt er det vanskelig å si hva den beste løsningen er.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte jeg fikk et godt faglig utbytte ettersom jeg fikk et mer internasjonalt aspekt på studiene mine. I løpet av semesteret tok jeg ingen Italienske kurs og alle emnene jeg fulgte var på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Padova kan på mange måter sammenlignes med Bergen med tanke på at det er et by universitet hvor det meste av campus er plassert rundt om i by kjernen. Med unntak av noen få emner som nevnt over. De aller fleste av universitets bygningene er samlet oppe ved Portello. Padova har en veldig fin størrelse hvor man kan gå rundt å oppleve nye ting. Når man tusler rundt møter man som oftest på venner eller bekjent. Byen er relativt flat som gjør det lett å komme rundt med sykkel eller til fots. de

Bustad

Som nevnt er det krevende å finne seg bolig i Padova. Jeg fant gjennom en av flere Facebook grupper. Jeg bodde med to italienske jenter noe som gikk veldig fint. Jeg vil anbefale å begynne tidlig å se å være åpen for å bo med internasjonale. I Italia er det også relativt vanlig å ha dobbeltrom. Ettersom det er lett å komme seg rundt med sykkel er det ikke krise å bo et lite stykke fra sentrum, selv om det for mange er det optimale.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Padova er veldig bra. Det er et stort Erasmus miljø, hvor ESN finner på ukentlige arrangementer som er alt fra gåturer, til vinsmaking og helgeutflukter. Det er derfor alltids noe å finne på. Flere av utvekslingsstudentene var de italienske stundentene veldig inkluderende, visst man var åpen for det. Selv om jeg bodde et lite stykke fra klassen min ble jeg invitert på flere klassearrangementer. Det er derfor ingen fare for å kjede seg på utveksling i Padova.

2021

BAPS-PSYK - HØST 2021

BAPS-PSYK - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler absolutt å starte prosessen med å finne bosted tidlig (flere måneder før utvekslingsoppholdet starter). Det kan være litt utfordrende å se hvilke annonser som er ekte og hvilke som er svindel, så vær grundig og etterspør videovisning/bilder osv før du takker ja. Det var en rotete prosess sammenlignet med hva vi er vant til i Norge, så vær forberedt på at ting gjøres litt annerledes!

Anbefaler også å dra ned i god tid før semesteret starter for å fikse en del praktiske ting. Det var ikke så lett å finne informasjon om alt på forhånd, og det kan hende det er lettere å finne bosted/gå på visninger når du først er der nede også. Du trenger "Codice Fiscale" (italiensk personnummer) for blant annet medlemskap til gym og for å inngå husleiekontrakt. Denne kan du få gjennom Universitetet eller fikse på egen hånd.

Eksakte tidspunkter for timeplan og eksamensdatoer er som regel ikke satt før nærmere semesterstart, så vær forberedt på å kanskje måtte endre learning agreement osv (men dette var veldig lettvint!). Ellers sett deg inn i nettsiden til Universitetet og se hva du må fikse før ankomst.

Undervisningsformer

Jeg var svært fornøyd med undervisningsformene professorene benyttet i emnene jeg valgte. Du kunne velge om du ville delta på forelesningene fysisk eller over zoom, men det er mulig digital deltakelse forsvinner etter koronapandemien er over. I noen fag kunne du velge om du ville være "attending student", som innebærer å kun fokusere på fagstoff presentert på forelesning + noen aktiviteter, eller ta faget som "non-attending" som innbærer at du kun leser pensum. Noen av emnene hadde i større grad interaktiv undervisning med gruppearbeid og liknende. Hva som kreves for å bli "attending student" varierer også litt fra emne til emne, men ingen av mine emner innebar noe krevende arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene jeg endte opp med å ta var veldig spennende, og professorene var svært dyktige. Synes også det helhetlige tilbudet for psykologistudenter ved Universitetet var utrolig bra, med flere interessante emner å velge mellom både høst- og vårsemesteret. Jeg valgte for det meste emner på masternivå selv om jeg går bachelor, men dette gikk helt fint og opplevdes ikke som mer utfordrende. Det psykologiske fakultetet ved Universitetet er også kjent for å være veldig bra!

Spesielt var jeg veldig fornøyd med to av emnene jeg valgte, "Psychology of economic decisions" og "Intergroup relations". Andre emner jeg tok var "Cross-cultural differences in personell psychology" og "Animal Psychology". Eksamensformen varierte fra emne til emne, mellom hovedsakelig multiple choice og åpne spørsmål.

Semesteret er lagt opp litt annerledes enn i Norge, der undervisningen starter i oktober og eksamen befinner seg i januar/februar. Dette hadde jeg hørt på forhånd at kunne bli et problem, siden flere utvekslingsstudenter tidligere hadde fått avslag på å ta eksamen tidlig for å rekke hjem til oppstart av nytt semester i Norge i januar. For oss var dette helt uproblematisk, der vi fikk tilbud om å ta eksamen tidligere i desember (gjaldt alle emnene jeg valgte). Om dette tilbys er derimot opp til professoren, så det kan være lurt å ta kontakt med hver enkelt professor i emnene du vurderer og forhøre deg på forhånd, dersom det er viktig for deg å avslutte oppholdet før januar. Det var derimot ikke noe problem for noen jeg reiste sammen med som tok emner fra andre fakulteter. Du kan også gå opp til eksamen flere ganger, dersom du skulle være uheldig å stryke.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var i starten usikker på om jeg kunne søke utveksling til Italia pga. manglende språkkunnskaper, der jeg hadde fått inntrykk av at du måtte/burde kunne litt italiensk. Kunnskap i italiensk er derimot absolutt ikke en forutsetning for utveksling i Padova, de hadde mange engelske emner å velge mellom og professorene snakket godt engelsk! Byen kryr også av andre utvekslingsstudenter, så du trenger ikke italiensk for sosialisering heller. De italienske studentene vi hadde kontakt med var også veldig flinke i engelsk.

Det som derimot kan være en utfordring er språkbarriere knyttet til praktiske ting, for eksempel kontakt med utleiere og offentlige aktører. Men alt i alt så gikk det greit og du klarer deg fint med få/ingen ferdigheter. Du kan også ta et italiensk kurs i regi av Universitetet, som gir deg 3 ECTS.

Universitetsområdet og byen

Padova er en utrolig koselig studentby. Den er liten, som gjør det lett å bevege seg rundt omkring i byen enten til fots eller på sykkel. Du er egentlig ikke avhengig av kollektiv transport (dersom du finner bolig innenfor byen). Anbefaler enten å kjøpe egen sykkel, eller kjøpe abonnement på en app som gir deg tilgang på sykler som står overalt i byen. Jeg valgte sistnevnte siden jeg ikke skulle bo der lengre enn et semester, det funket supert og var ganske billig! Det var flere som opplevde å bli frastjålet sykkelen sin, så med den løsningen slipper du det problemet.

Byen har mange fine piazzaer, kule barer, gode restauranter, kafeer osv. Utestedene/klubbene ligger derimot litt utenfor byen. Mye av det sosiale livet i Padova foregår ute - i parker eller på piazzaene. Sammenlignet med Norge er det også svært billig å leve der!

Det er også kort avstand med tog til andre fine byer i Nord, eksempelvis 30 min til Venezia og 1 time til Verona. Det finnes mange koselige biblioteker rundt om i byen hvor du kan studere, og fakultetene er ikke så langt fra hverandre dersom du skulle velge fag fra forskjellige fakulteter (men ikke gå-avstand alltid så greit med sykkel). Det psykologiske fakultetet lå litt utenfor bykjernen. Ellers en veldig fin by med mye historie!

Bustad

START TIDLIG med letingen. Å finne bolig var mildt sagt utfordrende. Vi begynte litt sent (1-2 måneder før semesterstart), men var veldig heldige og fant et sted etter mye leting. Vi fant boligen vår gjennom en facebook-side for utleie, og det fantes mange forskjellige slike sider man kunne melde seg inn i. Men, her ble det også lagt ut svindel i ny og ne, så vær ekstra obs på dette dersom du leter etter bolig på facebook. Det var et gjennomgående problem at flere studenter ikke fant bolig i det hele tatt, og måtte bo på hotell eller airbnb gjennom hele oppholdet. Så for å unngå en stressende prosess bør du starte å se etter bolig så tidlig som mulig.

Det finnes også flere byråer spesifikt rettet mot bolig til studenter (HousingAnywhere, BedStudent for eksempel). Jeg vil anbefale å søke gjennom disse sidene, der du kan få et rom i kollektiv sammen med flere utvekslingsstudenter. Her er det også mulig med korttidsleie hvis du kun skal være der et semester. Mange leietakere godtar kun en leiekontrakt på 12 mnd., så for flere av oss som kun skulle være der et semester slet ekstra med å finne sted å bo.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er utrolig bra! Du får mulighet til å søke om å få en "buddy" som kan hjelpe deg godt i gang med semesteret, sette deg i kontakt med andre utvekslingsstudenter osv. ESN er en studentorganisasjon som arrangerer flere morsomme og kule arrangementer i løpet av semesteret, så anbefaler sterkt og delta på disse! Du kunne også melde deg på helgeturer til italienske byer og begivenheter litt utenfor sentrum. Siden vi var såpass mange var pågangen svært høy, og du måtte være utrolig raskt ute for å få plass på noen av arrangementene (spesielt helgeturene). Anbefaler også å delta på arrangementene i velkomstuken, som er en veldig fin mulighet til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter!

Ellers ble det opprettet flere grupper på WhatsApp og Telegram. Her fantes det generelle grupper for alle studenter i Padova, grupper knyttet til de ulike fakultetene og emnene, sport og andre sosiale ting. Anbefaler å undersøke hva som finnes og melde deg inn i grupper for å bli kjent med andre. Det var alltid ting som skjedde og masse sosialt man kunne delta og bli med på, så ikke vær bekymret for dette! Folk generelt var utrolig imøtekommende og alltid interessert i å bli kjent med nye!

BAPS-AOP - HØST 2021

BAPS-AOP - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Før man drar er det lurt å sette seg inn i hvordan byen er, slik at forventningene samsvarer med realiteten. Det er også helt nødvendig å starte å se etter en boplass tidlig, å melde seg inn i divsere Facebookgrupper, snakke med tidligere utvekslingsstudenter osv. er nødvendig for å finne en plass å bo. Ellers er det lurt å lære seg litt italiensk på forhånd, men det er strengt tatt ikke nødvendig da mange italienere forstår enkel engelsk. jeg anbefaler alle å dra på en rundtur i Italia før semesteret starter. Når skolen først starter flyr tiden virkelig unna, så om man har lyst til å ta en lengre tur er det lurt å dra før/etter skolestart.

Undervisningsformer

De emnene jeg tok på det psykologiske fakultetet i Padova var alle i klasserom, undervisningen er i større grad interaktiv. Mange av de internasjonale Studentene er i mye større grad vant til å aktivt delta og dele sine synspunkter.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mye spennende fag, men da vi søkte så jeg at det var vårsemesteret som helt klart hadde de mest interessante fagene. Jeg tror alle kan finne noe de liker, da fagene er mye mer spesifikke enn de større og mer generelle fagene som er tilgjengelige for UiB studenter.

Fagleg utbyte og språk

Den faglige kvaliteten varierte fra emne til emne, dette var avhengig av professor. Man kan prøve ut så mange emner man vil før man bestemmer seg, dette gjør det enklere å se hva som faller i smak når det kommer til

Universitetsområdet og byen

Om dagen er det veldig mye liv i bykjernen, og det myldrer av mennesker i byen. Padova har 60000 studenter, og man merker at befolkningen er veldig ung. Man får likevel ikke en storby følelse da fleste gatene er ganske trange. Campusene er spredd ut over byen, og varierer veldig i stil. UNIPDs psykologiske fakultet er et typisk skolebygg. Det er mange koselige kafeer rundt og omgivelsene rundt skolen er kjempefine. Byen er veldig gammel, så her er det masse å se når det kommer til italiensk historie. Det som er supert med Padova er at det bare er en togtur vekke fra mange utrolig fine italienske byer, som Venezia, Verona, Bologna, Firenze og Milano!

Bustad

Det er utrolig vanskelig for mange å finne en plass å bo, jeg anbefaler alle å starte tidlig med letingen og være ekstra var på svindlere. Det kan også være lurt å leie en airbnb og dra på visninger der i samarbeid med en utleiemegler. Alle de norske jeg var i Padova med fant leiligheter til slutt, men det var ikke like enkelt som her i Norge.

Sosialt miljø

Byen er kjempe sosial og det arrangeres masse gjennom ESN. Det er veldig mange utvekslingsstudenter, så å få se venner skal ikke være et problem. Når det kommer til utelivet så stiller ikke Padova så sterkt med klubber etc. men det er normen i Italia. Det er vanligere å sitte på bar eller en piazza.

2019

VÅR 2019 - PRPSYK

VÅR 2019 - PRPSYK

15.01.2019 - 27.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det anbefales å kjøpe en sykkel når man ankommer byen. Padova er utmerket for bysykling, men det kan være lurt å passe ekstra godt på sykkelen, og aller helst gå for en sykkel man ikke er så redd for.

Undervisningsformer

Undervisningen varierer fra emne til emne, men de fleste forelesere benytter standard forelesningsformat eller "seminarer" som forløper gjennom semesteret. I mange fag kreves det en del obligatorisk deltakelse og arbeid i form av innleveringsoppgaver og presentasjoner dersom man er "attending student". For "attending students" vil avsluttende karakter være basert delvis på deltakelse gjennom semesteret, fullførte obligatoriske arbeidsoppgaver og en avsluttende eksamen. Det er også mulig å ta fag som "non-attending student", gjerne etter å ha vært i dialog med foreleser. Da avlegger man som regel kun en eksamen i slutten av semesteret. Eksamenssystemet i Padova tillater at man kan ta samme eksamen opptil tre ganger per semester. Det innebærer at forelesningsrekken blir relativt tettpakket. Samtidig blir eksamensperioden relativt lang. Eksempelvis startet mitt semester i slutten av februar. I slutten av mai var alle forelesninger ferdige. Eksamenperioden pågikk da gjennom både juni og juli.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet varierte emnene imellom, mye avhengig av hvilken foreleser som hadde emnet. Jevnt over holdt foreleser høy standard, særlig i emnene på masternivå.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg tilegnet meg i Padova ga et nytt innblikk i psykologi sammenlignet med hva jeg har vært vant til i Bergen. Alle emner og tilknyttede eksamener ble avholdt på engelsk, så det var ikke noe problem at jeg ikke kunne italiensk, hverken på forhånd eller underveis i semesteret.

Universitetsområdet og byen

Campus er spredt utover bykjernen. Det er enkelt å komme seg til og fra ulike fakulteter og biblioteker enten til fots eller aller helst med sykkel. Noen av fakultetene ligger også nært tilknyttet busser og trikk. Det psykologiske fakultetet ligger øst for sentrumskjernen, ca 20 minutters gange. Padovas sentrumskjerne er relativt liten, og det er lett å møte på folk man blir kjent med både i universitetssammenheng og i sosial sammenheng.

Bustad

Det anbefales å finne bolig før man ankommer byen. Dersom det lar seg gjøre, anbefales det å organisere digital visning med utleier eller få noen til å gå på visning for seg. Det er flere som har fått seg en overraskelse ved ankomst, og som har levd med dårligere standard enn hva de på forhånd ble forespeilet. Det kan lønne seg å være ute i god tid for å få tak i bolig. Selv har jeg kun erfaring med det private boligmarkedet. Det anbefales å finne bosted "innenfor den innerste kanalen", eller i nærheten av kanalen. Det er også mulig å leie bolig i regi av universitetet, informasjon kan man finne på universitetets nettside.

Sosialt miljø

Padova har et godt studentmiljø å by på. Det er enkelt å komme i kontakt med andre Erasmus-studenter gjennom aktivitetene som arrangeres gjennom for eksempel ESN. ESN organiserer velkomstuke i starten av semesteret, aktiviteter i Padova gjennom semesteret, og helgeturer til andre italienske byer.

2018

Haust 2018 - BAPS-AOP

Haust 2018 - BAPS-AOP

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å komme litt før semesteret starter for å få bolig for dette kan ta litt tid. Når det gjelder administrative ting som skal ordnes før utvekslingen gjelder det å holde litt god oversikt over dette selv, ettersom at informasjonen fra universitetet kan være litt forvirrende. Man må også forberede seg på at det er en språkbarriere når ting skal ordnes i Italia, det er ikke alltid ting ordner seg helt med en gang (feks i banken eller på visninger), dette er også med på å gjøre det viktig å komme litt i forkant av semesteroppstart.

Undervisningsformer

Undervisningen er mer klasserom basert enn man er vant til fra UIB, man kommer litt nærmere professorene. Powepointene og innholdet fra forelesningene er i mange fag mer i fokus en bøker og annen litteratur. De fleste professorene snakket godt engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var vanskelig å forstå ettersom at det var uryddig fremstilt. Dette førte til at vi tok fire av fem masterfag selv om vi er på bachelor. Denne misforståelsen ble ikke rettet opp av universitetet i Padova da de skrev under learning agreementen.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var stort, og det gikk overraskende fint å studere på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Selve fakultetet hadde noen mangler, feks at det var få plasser på skolen hvor man kunne sitte å lese. Det var ingen lesesaler og få plasser på biblioteket. Byen i seg selv var veldig fint! Fakultetet lå litt utenfor sentrum, og det var ett lite stykke å gå inn. Men sentrum var veldig koselig fullt av butikker, cafeer, kirker og fine bygninger.

Bustad

Vi fikset bolig på egenhånd, ikke gjennom universitetet. Det var litt mye jobb etter som at mange utleiere ikke vil leie til Erasmustudenter og det kan være vanskelig å få en leie på under ett år. Men dersom man setter av litt til til dette og går på visninger så ordner det seg til slutt. Vi bodde i en hyggelig leilighet ett stykke utenfor sentrum, men ikke langt fra fakultetet. Man må være forberedt på å kanskje dele rom med noen.

Sosialt miljø

Erasmus er veldig sosialt og der er et inkluderende miljø for alle som vil være med. ESN arrangerer møter, fester og reiser. Det er mange utvekslingstudenter i byen så det er lett å bil kjent med noen utover det som arrangeres av ESN også.

Høst 2018 - PRPSYK

Høst 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ta det med ro, livet ordner seg! Det er Italia! Kjøp deg en sykkel, en spritz og begynn å prat med folk! Jeg ankom Padova uten sted å bo, uten godkjente fag og uten garanti for at jeg kunne ta eksamen før jul. Alt gikk fint.

Ikke undervurder hvor dårlige noen av italierne er i Engelsk, det kan f.eks være lurt å kommunisere via google translate (må gjøres frem og tilbake et par ganger) når du skal finne bolig. Jeg ville holdt meg langt unna nettsiden "ErasmusU", de koster penger og de er ikke ærlige.

Ikke bestill cappuccino etter klokken 1, og vit at dersom du skal bestille til to så heter det due cappuccini.

Ikke brenn inne med å skulle ha alt på stell hele tiden, fordi det italienske universitetssystemet har definitivt ikke alt på stell. Du kommer bare til å bli gretten fordi du har prøvd lenge uten store resultater. Det beste her er å snakke med folk (medstudenter, professorer ol.) så slipper du å bli sint for ting som ikke er din skyld, og HEY du får kanskje en venn i samme slengen!

Undervisningsformer

Forelesningene på universitetet i Padova er lagt opp litt annerledes enn i Bergen. Jeg vil si at de i mye større grad oppfordrer til refleksjon og faglig bredde ved UINIPD. Dette er både en styrke og en svakhet. Det er en styrke fordi det er mye mer interessant å komme på forelesning, men det er ikke alltid like lett å koke ned når det kommer til eksamen og det krever litt å følge med.
Heldigvis finnes det en del forelesninger på engelsk, men utvalget er begrenset.

Vurdering av emnetilbodet

De fagene vi fikk var litt sære, men veldig interessante. Jeg fikk følelsen av at læringsutbyttet er ganske avhengig av en viss personlig interesse fordi det å passere eksamen er forholdsvis enkelt. Fagene "Culture, Society and Human Rights" og "Power, psychology and mental health" var begge veldig interessante og får deg til å tenkte utenfor rammene vi ofte får presentert på psykologistudiet.

Fagleg utbyte og språk

Språklig lærer man aller mest å kommunisere mer hverdagslig på engelsk, samt enkelte fraser på italiensk. Anbefaler virkelig italisenskkurs i Siena. Semesteret i Padova starter 2 måneder senere enn i Norge så bruk den ekstra tiden og ta 3 uker språkkurs i denne fantastiske middelalderbyen i Toscana.

Universitetsområdet og byen

Byen er nydelig og bærer tydelig preg av det "gamle italia", men det er også mye moderne med denne byen. Fordi det er en studentby er det masse liv over alt, men byen har ikke like mye turisme som mange andre italienske byer. Byen ligger også 30 min med tog fra Venezia, som også er helt nydelig og verdt mer enn én visitt. Fakultetene er spredt rundt om i byen og det psykologiske fakultet ligger fint til ved elven på den nord-østlige kanten av byen. Selv om fakultetet ikke har masse å skryte av, er det flere kaffeer ved elven som er helt idylliske til lunsj.

Når det kommer til lesesaler er ikke alt helt supert. Litt vanskelig med ladere på selve psykfak, bibilioteket i 5.etg er ofte fullt og det er ikke så fint heller. Er du smart setter du deg på lingvistikkfakultetets lesesaler på den andre siden av byen. Denne lesesalen er absolutt et Italiensk universitet verdig!

Bustad

Ikke gi opp! Anbefaler å benytte meg av italienske nettsteder for å finne bolig. Hvis du ikke har funnet bolig når du ankommer Padova er det smart å smiske litt med de som arrangerer velkomstdagene. De har av og til noen tips, og de kan også hjelpe deg med å kommunisere på italiensk til potensielle utleiere

Sosialt miljø

Her burde du velge etter smak, selv om jeg anfefaler på det sterkeste å bli kjent med folk utenfor de du evt. reiser med. ESN, som arrangerer sosiale events er ikke alltid gode til å ta hensyn til hvor mange som kommer på utveksling til Padova. Flere arrangementer er derfor overbooket. Utelivet i Padova ligger som regel i utkanten av byen (med unntak av Q-bar) og flere av ESNs arrangementer foregår på disse. Personlig syns jeg festemiljøet med de andre utvekslingstudentene var litt harry, men det er smak og behag. Jeg foretrakk heller de mindre barene i sentrum (corte sconta er et godt forslag). Det er på disse barene lokale studenter også går, og det er mye mer sjarmerende når folk henger ute i gatene og skravler enn når de danser til disco pogo.

Haust 2018 - BAPS-AOP

Haust 2018 - BAPS-AOP

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Padova er en populær studentby, så jeg anbefaler sterkt å komme et par uker før skolestart for å bli kjent med byen, bli medlem av relevante kjøp/salg sider på facebook for leilighet, og bli kjent med de relevante fakultetene.
Kan være greit å sette seg inn i italienske skikker og kultur før man reiser til landet. Utsagnene om at italienere tar ting til sin tid og tar livet med ro, stemmer for så vidt godt, som var en interessant og lærerik opplevelse for oss Nordmenn.

Undervisningsformer

De fleste fagene ved universitetet er 6 poengs-fag (ECTS). For å få oppfylt kriteriet om 30 studiepoeng må man derfor velge 5 fag. Vi valgte alle våre fag på engelsk. Undervisningen tar sted i klasserom med godt utdannede professorer, hvor aktivitet i timene anbefales. Vi likte godt undervisningsformen i Padova. Powerpoints fra timene legges ut forløpende på studentsider som man får tilgang til når man registrerer seg.
Eksamen ved slutten av terminen varierer; noen krever innleveringer av oppgaver, andre multippel-choice test, fremføringer eller åpne spørsmåls-oppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved Universitetet i Padova var mangfoldig! Skolen er kjent for sin psykologi-linje og har en rekke interessante fag-kombinasjoner. Blant annet så tilbydde de "non-verbal communication", "psychology of economic decisions", "learning disabilities", "power, psychology and mental health" og "human sexuality" da jeg studerte der. Det er også mulighet for å velge fag fra andre fakulteter.

Fagleg utbyte og språk

Det anbefales å kunne litt italiensk når man reiser på utveksling til Italia. Imidlertid kommer man langt med gode engelsk kunnskaper. Det finnes en rekke fagmuligheter på engelsk, og de fleste ansatte ved universitetet kan engelsk. Jeg fikk forbedret både min akademiske engelsk og grunnleggende italiensk. Mange av fagene er mer spesifikke enn i Norge, så man kan erverve seg god kunnskap om spennende temaer. Jeg opplevde å få stort faglig utbytte for fagene jeg tok i Padova ved å ha tatt emner som ikke tilbys ved universitetet i Norge.

Universitetsområdet og byen

Universitetsbyen Padova er en vakker by og en god metropol for å komme seg til andre steder i landet. Vi tok bla. helgeturer til Roma, Venezia, Verona, Lucca, Bologna og Amalfikysten. Byen har mye historie og har et av de eldste universitetene i Europa. Et av kjennetegnene ved Padova er deres lokale drikk Aperol, som nytes året rundt på deres mange ute-restauranter og cafeer.

Bustad

Det er stor konkurranse om bo-plasser i Padova. Det er meget vanlig å bo i kollektiv og også dele rom med en annen. Vi fant oss en fin leilighet rett ved universitetet som var nyoppusset og praktisk! Jeg bodde med en italiener, som kan sterkt anbefales for både å få kunnskap om byen og studier samt integreres i det italienske liv.

Sosialt miljø

Universitetet legger opp til at utvekslings-studentene integreres i skolemiljøet. Det er også mye opplegg for Erasmus studenter i starten av oppholdet, som var veldig gøy og nyttig! De arrangerte både turer, grillinger, fester, og guided-tours. Vi ble godt kjent med andre studenter fra hele verden.

Haust 2018 - PRPSYK

Haust 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Padova er en nydelig by, med mange studenter, både italienere og utvekslingsstudenter. Universitetet er stort, og har et godt tilbud innenfor psykologi. Dersom man velger å dra på høstsemesteret, og må være tilbake i Norge innen begynnelsen av januar, blir semesteret kun 3 måneder i stedet for 4-5, og det kan bli travelt etter kun to måneder med undervisning. Min opplevelse er at professorene generelt er villige til å tilrettelegge for disse tilfellene, mens enkelte også fant dette noe problematisk.

Det er lurt å skaffe seg en sykkel for å enkelt komme seg rundt i byen. Det selges mange brukte sykler, både i diverse butikker og på Facebook. Sykler stjeles også relativt ofte, så det kan være lurt å kjøpe brukt og å investere i en god lås. Kollektivtrafikken fungerer også godt, med busser og bane.

Undervisningsformer

Jeg hadde 6-poengsfag, med forelesninger i om lag tre-måneder. Ett av fagene hadde obligatorisk oppmøte på forelesninger. I de fleste fagene måtte man holde en presentasjon, en større eller mindre rapport måtte skrives, og eksamineringen var enten muntlig eller skriftlig. I ett av fagene ble karakter ble satt på grunnlag av en innlevert oppgave.

Vurdering av emnetilbodet

7. semester høst (profesjon) kan det være vanskelig å finne relevante fag for sosialpsykologi. Det var mulig for meg å finne fag som ble godtatt av UiB, men som ble en mye mer tilfeldig mix av fag enn det medstudenter i Bergen hadde.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var relativt godt, og det kan være nyttig å ta master-fag for å få litt mer faglig utfordring. Fakultetet for psykologi tilbyr flere fag på engelsk, hvor min opplevelse er at det er flest utvekslingsstudenter som deltar og ikke så mange italienere. Det er (naturligvis) mye større utvalg av fag på italiensk. Det er tilbud om gratis språkkurs ett semester ved universitetet, noe som kan anbefales. Det blir informert om dette under velkomstuken.

Universitetsområdet og byen

Padova er en veldig flott by, med et nydelig, gammelt sentrum. Fakultetet for psykologi ligger noe utenfor bykjernen, men det er lett å komme seg dit med sykkel eller ved en 15-20 minutters gåtur fra de store piazzaene i sentrum. Det er mange restauranter, og barer, et par-tre utesteder og en mengde kafeer og butikker i, eller i nærheten av, sentrum.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne bosted i Padova, særlig dersom man kun skal være der i tre-fire måneder da de fleste utleiere synes å ønske 6 eller 12-måneders kontrakt. Det kan være nyttig å dra ned i god tid for å dra på visninger og høre med andre studenter. Det finnes også flere facebook-sider og andre utleiesider en kan bruke. Her er bør man være tidlig ute og svare fort, da leilighetene er populære. Dersom

Sosialt miljø

Det er lett å bli kjent med andre Erasmus-studenter, med mange Erasmus-arrangementer i velkomstuken og gjennom semesteret. For å bli kjent med Italienere må en kanskje legge inn en ekstra innsats, men det er absolutt mulig.

Haust 2018 - BAPS-AOP

Haust 2018 - BAPS-AOP

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å komme i god tid før skolestart, slik at man kan fikse praktiske ting, komme i orden og bli litt kjent med byen. Det er også en fordel å starte tidlig med å se etter en plass å bo. Da er det lurt å melde seg inn i ulike grupper på Facebook der folk legger ut annonser. Vil også anbefale å skaffe seg en sykkel, da dette er noe de fleste har i Padova. Byen er veldig lagt opp for syklister, og det er derfor en enkel og grei måte å komme seg rundt på.

Undervisningsformer

I Italia opererer de med ECTS (studiepoeng), og for å oppfylle kravet om 30 studiepoeng valgte jeg fem fag som alle var 6 ECTS. Det er litt begrensede valgmuligheter når du velger fag på engelsk, og derfor endte jeg opp med at 4/5 fag var masterfag. Professorene var flinke og engasjerende, og de fleste snakket godt engelsk. Undervisningen var for det meste teori, men i fag som "Learning disabilities" og "Psychology of economic decisions" hadde vi også litt praktisk arbeid. I starten av semesteret ble det informert om hvilken eksamensform som ville bli benyttet, og dette var enten åpne spørsmål eller multiple choice.


Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved universitetet i Padova er mangfoldig, og de har mange interessante og spennende fag. Men som tidligere nevnt, er fagtilbudet litt mer begrenset på engelsk. Selv om mesteparten av fagene jeg valgte var masterfag, gikk dette overraskende greit, og jeg er fornøyd med de fagene jeg endte opp med.

Fagleg utbyte og språk

Universitetet i Padova tilbyr mange spennende fag, og mange av de er mer spesifikt rettet enn fag jeg har hatt tidligere. Fagene jeg valgte var ikke nødvendigvis knyttet til arbeids-og organisasjonspsykologi (som er studiet jeg går hjemme), men mer innenfor ulike psykologigrener. Derfor var det faglige innholdet mangfoldig, og jeg lærte mye jeg ikke ville hatt muligheten til ellers. Når det kommer til språk, er det nok en fordel å ha noen forkunnskaper i italiensk. Selv fikk jeg lært litt italiensk, men klarte meg fint med dette ettersom alle fagene var på engelsk. Jeg er glad for at jeg valgte å ha fag på engelsk, ettersom både min muntlige og akademiske engelsk forbedret seg. Dette tror jeg vil komme godt med videre i studieløpet.

Universitetsområdet og byen

Før jeg kom til Padova hadde jeg ikke noen særlige forventninger til byen, annet at jeg visste den lå i nærheten av Venezia. Derfor ble jeg veldig positivt overrasket, og likte faktisk Padova bedre enn Venezia. Noe av det beste med Padova etter min mening er alle "piazzaene",som er uteplasser med restauranter og barer, den fine arkitekturen og været (det regnet betraktelig mye mindre her enn i Bergen). Universitetsområdet var også fint, og psykologibyggene var nylig pusset opp.

Bustad

Å finne en plass å bo i Padova viste seg å være noe krevende, men jeg ble veldig fornøyd med leiligheten jeg endte opp i til slutt. Den var nyoppusset og lå rett over gaten til det psykologiske fakultetet. Det er lurt å være forberedt på at mange leietakere kun godtar en leiekontrakt på minimum 12 mnd. Jeg bodde med en av de andre norske utvekslingsstudentene, og vi valgte å ta denne "risken" ved å signere en ettårig kontrakt. Dette løste seg heldigvis fint, da vi fikk noen nye studenter til å ta over vår kontrakt. Dette pleier ikke å være noe problem, da det er ganske stor etterspørsel etter plasser å bo for studenter i Padova.

Sosialt miljø

Som Erasmusstudent er man en del av et stort sosialt miljø. Det er ukentlige arrangementer for Erasmusstudenter, som for eksempel turer til andre byer, pizzakvelder og fester. Dette innebærer en god mulighet for å bli kjent med andre internasjonale studenter. Man trenger ikke å bli med på alt, men jeg anbefaler å ta del i "welcome week" som arrangeres den første uken. Denne gir et godt grunnlag for å møte nye folk og få nye venner.

Haust 2018 - BAPS-AOP

Haust 2018 - BAPS-AOP

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å reise ned til Padova før semesteret starter, da det er en del praktiske ting som må ordnes. Det er vanskelig å få bolig, og man må gå på en del visninger. Det er en del administrative ting som må ordnes og man får ikke så god informasjon på forhånd om dette så det kan være forvirrende. Man kan være forberedt på å møte en språkbarriere, da det ikke var så mange som forsto engelsk, spesielt med tanke på å finne leilighet, visninger og i bankene.

Undervisningsformer

Undervisningen var med klasserom basert i forhold til Universitetet i Bergen. Hovedfokuset for læringen er undervisningen og professorens powerpointer. Det har mindre fokus på å lese skolebøker.

Vurdering av emnetilbodet

Det var vanskelig å forstå emnetilbudet i katalogen. Vi reiste på utveksling høst semesteret og det var et mer begrenset utvalg i forhold til vårsemesteret. Valgte man fag på tvers av fakulteter var det også litt mer arbeid å sett seg inn i, ettersom fakultetene er mer separert og har sine egne studentsider.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var stort. Jeg valgte fag som interesserte meg siden jeg hadde frie studiepoeng. Undervisningen var annerledes enn i Norge og man kom nærmere professoren som gjorde det mer interessant. Undervisningen var på engelsk, så jeg styrket bare kunnskapen jeg hadde. Man tilpasses fort at undervisningen og faglitteratur er på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitet i Padova var spredt over hele byen, så det var litt distanse mellom de ulike fakultetene. Historien omkring byen og universitet preger gatene og i de gamle områdene er det "typisk" italiensk. Apperol og espresso finner man hvor enn man går.

Bustad

Det å finne leilighet er vanskelig ettersom ingen utleiere ønsker erasmus-studenter. Det er også vanskelig å få en leiekontrakt for kun 6 måneder. Vi bodde litt utenfor gamlebyen, nærme det psykologiske fakultet. Det var et trygt og rolig område med en blanding av italienere og studenter fra hele verden. Med sykkel kommer man seg rask inn til byen.

Sosialt miljø

Man blir introdusert med en buddy som kan hjelpe med hva man ønsker. ESN hører man fort om når man ankommer Padova. De arrangerer fester og utflukter som man kan være med på hele tiden. Første uken man ankommer Italia arrangeres det ulike arrangementer i regi av ESN som gjør at alle erasmus-studentene møtes.

2017

Høst 2017 - PRPSYK

Høst 2017 - PRPSYK

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan lønne seg å være tidlig ute med å avtale eksamen med professorene. Vi opplevde flere ganger at disse ble glemt/utsatt, så påminnelser er lurt dersom man skal rekke å ta eksamen før hjemreise.
Professorene er veldig hjelpsomme hvis man trenger faglig hjelp eller synes stoffet er vanskelig, f.eks pga språk.

Universitetsområdet og byen

Utrolig flott by, og universitetest område er oversiktlig og sentralt.

Bustad

Leide leilighet privat. Var veldig fornøyd med det. Rimelige priser.

Vår 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

27.02.2017 - 30.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å melde seg inn i ulike studentgrupper på facebook for å få en viss oversikt over bl.a. leiemarkedet og for å stille spørsmål som kan dukke opp underveis i forberedelsesprosessen. Man blir tildelt en "buddy" i forkant av utvekslingsoppholdet, som er behjelpelig med å gi nyttig informasjon og oversette diverse dersom man ikke kan italiensk på forhånd.

Undervisningsformer

Varierer fra kurs til kurs. Noen tilbyr nettbaserte forelesninger, men stort sett er undervisningen som i Norge. Professorene har en del frihet, så form, krav til oppmøte og aktiv deltakelse vil variere fra kurs til kurs.

Vurdering av emnetilbodet

Når det gjelder psykologi, tilbys det en rekke spennende emner på engelsk. Det var imidlertid noe utfordrende å finne emner som tilfredsstilte kravene fra profesjonsstudiet i psykologi ved UiB og som samtidig ikke kolliderte tidsmessig. Dersom slike utfordringer dukker opp, er det lurt å ta kontakt med professorene direkte. De har mulighet til å tilpasse kravene til studentenes behov for å få timeplanen til å gå opp.

Fagleg utbyte og språk

Varierte fra emne til emne. Universitetet tilbyr språkkurs i italiensk for alle studenter, ut ifra deres nivå.

Universitetsområdet og byen

Padova er kjent for å være en studentby, og campus er spredt over hele byen. Det anbefales å reise her om våren, da det er mye liv og mange arrangementer, spesielt for studenter. Padova byr på det beste av italiensk kultur og det er lett å komme seg til andre byer som er verdt et besøk. Venezia er bare en 30 min togtur unna.

Bustad

Det kan være noe utfordrende å finne et sted å leie fordi noen leiligheter leier ut for minimum ett år om gangen. Det er imidlertid mange studenter som reiser på utveksling for ett eller et halvt år og fremleier i en kortere periode. Det kan være nyttig å ta kontakt med diverse utleie-byråd, da det innimellom dukker opp leiligheter med korttidsleie. Ellers er det også mulig å ønske seg eget/delt rom som tilhører universitetet under søknadsprossesen.

Sosialt miljø

Byen bærer preg av at det er mange utenlandsstudenter og det legges opp til et godt, internasjonalt studentmiljø. "ESN"-gruppen arrangerer aktiviteter og turer rundt i Italia, som gir mulighet for å danne seg et nettverk og oppleve Italia sammen folk fra andre land.

Vår 2017 - PRPSYK

Vår 2017 - PRPSYK

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Fulgte veiledningen til koordinator for utveksling og fikk forhåndsgodkjent fag før avreise.

Undervisningsformer

Klasseromsundervisning/forelesninger og nettkurs

Vurdering av emnetilbodet

Godt emnetilbud ved universitetet, men ganske begrensede muligheter for å dekke fagene vi skulle hatt ved vårt hjemuniversitet.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning på engelsk. Vi tok et fag på masternivå, og dette var bestemt mest innholdsrikt og spennende. De resterende fagene var på bachelornivå, og enkelte fag var særdeles grunnleggende (sosialpsykologi). masterfaget var veldig lærerikt og spennende. Det er dessverre ikke slik at erasmus studenter har direkte tilgang til fag på masternivå, men man rådes til å kontakte den enkelte emneansvarlige direkte og be om lov til å følge faget. Alt i alt dyktige undervisere og et godt faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Padova er en middels stor by (på størrelse med Bergen), og er en ganske tradisjonell italiensk by. Byen har en stor hovedgate full av kafeer og små og store butikker. Det tar ca. 10 min på sykkel fra sentrum av byen til universitetet. Det er ellers flust av hyggelige barer, kafeer og restauranter i byen, samt to store kirker. Universitetsområdet ligger langs elven, og ligger tett på flere lunsjsteder og kafeer/barer. Bygningene er relativt nye og moderne og det er klimaanlegg i de fleste klasserom og på biblioteket.

Bustad

Bodde sammen med 3 andre utvekslingsstudenter i en privat leilighet der vi hadde hvert vårt soverom, delt stue, bad og kjøkken. Leiligheten var moderne og holdt en god standard. Det er viktig å ha klimaanlegg i leiligheten da det til tider kan bli svært varmt i området. Vi betalte til sammen 1100 euro/mnd i husleie. Dette inkluderte både strøm, vamre/vann, TV og internett. De fleste av utvekslingsstudentene betalte mellom 200 og 300 euro/mnd for et rom i en leilighet.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø. Vi ble godt kjent med andre erasmus-studenter, og den lokale erasmus foreningen arrangerer fester og ulike arrangementer gjennom hele semesteret. Jeg spilte fotball med en gruppe Erasmus studenter 1-2 ganger i uken, og det finnes flere aktiviteter og sporter man kan ta del i. Vi fikk også god kontakt med italienske studenter, spesielt fra faget på masternivå, da disse tok sin master på engelsk og var på samme alder som oss (sammenliknet med studentene som hadde sitt første år på Uni). Det er enkelt å komme seg rundt med buss/tog for å besøke andre byer og områder. Venezia ligger 25 min vekk med tog, Verona ca. 1 time, Firenze ca. 1,5t og Roma ca. 3t.

2016

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

01.10.2015 - 23.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst vil jeg absolutt anbefale å søke deg til Universitetet i Padova dersom du vurderer utveksling i Italia! Nedenfor følger en liste med små utfordringer i forhold til å søke seg inn på et universitet i et land hvor organisering kanskje ikke er dets sterkeste side, men alle de sterke sidene veier utvilsomt opp for dette. Fordelene kommer jeg tilbake til lenger ned i rapporten.

Vær oppmerksom på at Universitetet i Padova krever dokumentasjon på at du har minst nivå A2 i italiensk. I mitt tilfelle var det tilstrekkelig å sende vitnemål fra videregående, der det fremgikk at jeg hadde tatt privatist-eksamen i italiensk. Gode kunnskaper i språket er anbefalt, selv om fakultetet er i ferd med å bli såpass tilpasset at man kan ta de fleste fag på engelsk. Det kan være omrokkeringer av fag og lignende som gjør at et av semestrene har færre fag på engelsk, og man får mye større valgmuligheter dersom man også har mulighet til å velge blant de italienske fagene.

Nettsidene tilhørende universitetet som man må forholde seg til for å få nødvendig informasjon om fag og oppstart, er rett og slett ganske forvirrende. Dersom du sliter, kan du ta kontakt med undertegnede! Det kan være mangelfull informasjon på de oversatte engelske sidene, sjekk derfor begge versjoner for å være sikker. Vær oppmerksom på at fag som er foreløpig satt opp kan flyttes til motsatt semester eller rett og slett utgå før du starter. Det er også ikke noe problem å kontakte akademisk koordinator eller andre ved fakultetet i Padova, man får som regel svart fort.

Det er også viktig å forholde seg til informasjonen som er spesifikk i forhold til det juridiske fakultetet, og det er denne informasjonen som gjelder for deg dersom den generelle informasjonen til utvekslingsstudenter fra universitetet sier noe annet. For eksempel stod det på de generelle infosidene til utvekslingsstudentene fra universitetet at oppstartsdato var 1. oktober, men jeg fant siden ut at det juridiske fakultetet oppga i oversikten over fagene at deres offisielle oppstart var 28. september.

Første semester går fra slutten av september til februar, og andre semester fra mars til juni/juli/august (avhengig av når du er ferdig med eksamen, det er fullt mulig å bli ferdig i juni).

Ellers gikk søknadsprosessen fint, med kjapp responstid fra Padova. Mer detaljert info om oppstartsuka kom i begynnelsen av september.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i en del av fagene kan virke noe gammeldags for en student som vanligvis tilhører juridisk fakultet i Bergen. Forelesningene varer i følge timeplanen i to timer, og i enkelte fag gjorde de nettopp det. Foreleser ankommer (ofte litt sent), snakker i to timer sammenhengende, og går igjen. Jeg vil imidlertid understreke at dette gjaldt noen fag, mens mange professorer er flinke til å legge inn pauser slik at forelesningen i realiteten varer i en og en halv time. Noen fag var også meget interaktive og bød på muligheter til å delta i å øve på prosedyre (moots) og klasseturer (jeg var i den internasjonale straffedomstolen og ICTY i Haag).

Oppmelding og eksamens-systemet er noe forvirrende for en norsk student. Det er ikke noe oppmelding til undervisning, kun til eksamen. Så i begynnelsen er det nok å møte til undervisning. Det er viktig å møte opp i begynnelsen for å finne ut hvor nøye foreleser er på oppmøte og deltakelse, ettersom dette varierer. Man har flere forsøk på eksamen i hvert fag (fordelt utover andre og første semester samt august, to forsøk i hver av disse periodene). Du velger selv når du vil gå opp til eksamen i de ulike fagene (det blir laget oversikt over datoene). Du må melde deg opp til eksamen på universitetets studentsider (uniweb), noen uker i forveien. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren på første forsøk lar du være å godta karakteren og melder på igjen senere. I noen tilfeller tilbyr foreleser ekstraordinær eksamen for de som har frekventert forelesningene på et tidligere tidspunkt.

Sammenlignet med Bergen er det lite øving på å skrive juss, og de fleste eksamenene er muntlige. Her består spørsmålene som regel i teori. Å studere til eksamen handler med andre ord om å huske pensum godt, enn å løse praktiske oppgaver. Det kan være greit å vite om at de muntlige eksamenene foregår i et klasserom med resten av klassen til stede. Dette kan virke rart for en norsk student, men ikke la deg skremme. Dette er helt vanlig for de italienske studentene, og de sitter mer i sin egen verden og repeterer enn å høre etter hva som blir sagt. I mine øyne er denne vurderingsformen ideell for en student fra Bergen, fordi man får trening på helt andre områder enn man gjør i Bergen. I enkelte fag bestod eksamen i en innleveringsoppgave, og i et fag ble det satt karakter basert på det vi presterte i løpet av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Personlig syns jeg emnetilbudet på Universitetet i Padova var helt supert. Det tillates fra UiPs side å ta fag også på andre fakulteter (men vær obs på at det fortsatt må godkjennes av UiB). For eksempel har fakultet for økonomiske og politiske studier juss-relevante fag. Universitetet er det nest eldste i Italia (etablert i 1222), og har mange anerkjente fakulteter. Dette resulterer også i interessante fag på tvers av disipliner, som rettsmedisin og menneskerettigheter sett fra sosiologisk side. Blant fagene jeg tok på italiensk var et fag som handler om psykologi og juss (hvordan det påvirker skjønn og avgjørelser). Det juridiske fakultetet har også i seg selv et bredt spekter av fag og mange flinke professorer. I tillegg hentes det inn gjesteforelesere i enkelte fag, blant annet hadde jeg to kjempegode gjesteforelesere i internasjonal handelsrett og internasjonal privatrett.

Vær oppmerksom på skillet mellom obligatoriske fag og valgfag. Det juridiske fakultetet i Padova er viden kjent for å være svært krevende med vanskelige eksamener, men dette gjelder mer eller mindre kun for de obligatoriske fagene. Mange av disse fagene er uansett ikke så relevant for utvekslingsstudenter, ettersom de stort sett gjelder italiensk rett.

Fagleg utbyte og språk

Som det fremgår over, er jeg meget fornøyd med det faglige utbyttet i Padova. Mange undervisnings- og vurderingsformer skiller seg fra Universitetet i Bergen, som etter min mening er en fordel, slik at man får øvd seg på andre områder. Som nevnt er det et såpass stort og bredt faglig tilbud i Padova at man finner mer enn nok fag som er relevant for internasjonal rett eller til og med for juss i hjemlandet (psykologi, rettsmedisin, etc.). Personlig fant jeg fag jeg ønsket å ta i Padova som jeg ikke hadde hatt mulighet til i Bergen. For de som allerede har tanker om hvilke retning de ønsker å gå, kan det være lurt å sammenligne de faglige tilbudene på de ulike studiestedene de ønsker seg til.

Når det gjelder språk, tilbyr Universitetet i Padova et semester med gratis kurs i italiensk på alle nivåer (bortsett fra C2). Språkkurset er verdt 3 studiepoeng og man mottar dokumentasjon på oppnådd nivå. I tillegg vil jeg minne om at man kan få språkstipend fra lånekassen for å ta et språkkurs før studiene starter, se lånekassens nettsider for nærmere vilkår.

Universitetsområdet og byen

Som nevnt er Universitetet i Padova, fra 1222, det nest eldste i Italia, og dermed også et av de eldste i verden. Både byen og universitetet er preget av dette, og inneholder utrolig mye historie. Galileo Galilei var foreleser på UiP, og UiP uteksaminerte verdens første kvinne med universitetsgrad. Det juridiske fakultet er situert på samme sted som universitetets hovedsete, og har imponerende aulaer. Byen Padova er ikke veldig stor (ca 200 000), men preges av å være studentby, med mange innreisende studenter fra tettsteder i nærheten. Den ligger i området Veneto, som blant annet er et verdenskjent område for vinproduksjon og historiske hovedseter for kultur. Det er kort vei til kjente byer som Venezia (30 min med tog!), Verona og Bologna i naboregionen Emilia Romagna. Utallige mindre men minst like sjarmerende byer som Treviso, Ferrara og Bassano del Grappa ligger også nærme. Matkulturen i området er bare helt fantastisk...

En mulig negativ side ved Padova er klimaet. Det er mye tåke og regn om høsten. På grunn av høy luftfuktighet er det ganske rått og kaldt på vinteren mens sommeren er veldig varm. Men våren er veldig fin (mars, april, mai, juni)! For min del var ikke dette noe som ødela, men det kan være greit å være forberedt.

Bustad

Fra Norge kan man tenke at det greieste måtte være å få rom på studenthjem i Padova, men det er like enkelt å få seg rom i private leiligheter selv om man ikke har mulighet til å møte på visninger (cerco, offro casa o stanze in affitto a padova på FB). Uansett om man velger studentbolig eller privat er det en fordel å bo i gangavstand til sentrum (centro storico). Ellers er Padova en utpreget sykkelby (trova BICI Padova på FB), så lenger unna går også greit. Et tips når det gjelder sykler er at låsen er viktigere enn selve sykkelen, da det foregår sykkeltyverier på høyt nivå. Vær også oppmerksom på at mange rom som leies ut er dobbeltrom, så dersom du ikke ønsker det er det lurt å spesifisere at du ønsker enkeltrom (camera singola). Det er veldig sosialt å bo i studentbolig, ofte med et kjøkken for hele studentboligen for 100 studenter. Det er en fordel å vite at dersom du skal bo i studentbolig må du selv skaffe kjøkkenutstyr og sengetøy, etc., og at det ikke er lov til å ha gjester på rommene om natten. For oss som drar på utveksling såpass sent på jussen vil jeg kanskje anbefale å finne privat leilighet med mer eller mindre jevnaldrende heller enn studentboliger, men det kommer selvfølgelig an på preferanser.

Sosialt miljø

Den lokale ESN (Erasmus Student Network) gruppen i Padova er meget aktiv, og det foregår alt fra guidede turer og flere dagers turer til varierte typer fester (grill, båt, tema, nasjonale, etc.) omtrent hele tiden. Det er flere hundre utvekslingsstudenter i Padova hvert år, så det er åpenbart et livlig sosialt miljø. Første uke organiseres det en Welcome week med program hver kveld, men dette er kun for utvekslingsstudentene. Det er også mulig å bli kjent med lokale, noe som kanskje krever litt mer "effort" og italiensk. Men det skjer mye for studenter generelt i Padova, alt fra konserter og andre kulturelle arrangementer til seminarer og universitetsfester. Kulturtilbudet i Venezia er enormt. Når det gjelder politisk engasjement er dette større i Bologna.

Man finner ESN Padova grupper på Facebook, samt juss-fakultetets gruppe (giurisprudenza-Padova). Man får tildelt buddy, men det kan være at en buddy er fordelt på veldig mange utvekslingsstudenter, så ikke forvent altfor mye oppfølgning.

Inne i museum
Foto/ill.:
© Massimo Pistore/Università degli Studi di Padova

Informasjon