Hjem
Studentsider
bilateral

The University of Queensland og Det juridiske fakultet (BILATERAL - LLM)

  • LandAustralia
  • ByBrisbane
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 4. studieår. Merk at fjerdeårsemna må fullførast ved ordinær eksamen etter som semesterstart i Brisbane er før kontinuasjonseksamen.

For å kvalifisere til opptak på LLM-programmet ved University of Queensland må ein ha eit karaktersnitt på rein C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Det er óg mogleg med oppstart i vårsemesteret på dette LLM-programmet.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å avleggje TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta ein LLM-grad. Ein LLM er ein eittårig mastergrad i juss, som gir grundig spesialisering innanfor eit bestemt rettsområde. Ein LLM-grad sikrar (på visse vilkår) at ein kan få godskriving av heile 5. studieår, altså både spesialemne og masteroppgåve i mastergraden i rettsvitskap ved UiB.

Til forskjell frå LLM-program i Storbritannia, som varer i 12 månader, går LLM-programmet ved University of Queensland kun over to semester (8 månadar). Ved University of Queensland er det mogleg å starte på LLM-programmet både i haustsemesteret og vårsemesteret.

LLM-graden Master of Laws er på 16 units, strekk seg over to semester, og svarar til 60 studiepoeng. På nettsida om LLM-graden Master of Laws finn du fleire opplysningar om graden og om emnetilbodet. Emnet LAWS7936 Fundamentals of the Common Law er obligatorisk.

Ein kan få godskriving for masteroppgåva ved å skrive ei oppgåve som kan tilsvare den norske masteroppgåva både i innhald, omfang og dybde. Det er mogleg å oppnå dette gjennom å ta enten emnet LAWS7944 Dissertation A (4 units) eller emnet LAWS7825 Supervised Research Project (2 units). Studentar må kjenne til referanseteknikkar og andre krav som gjeld for å skrive ei akademisk oppgåve på førehand. Derfor må ein skrive masteroppgåve i løpet av det andre semesteret av LLM-programmet. For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 8 units per semester. 8 units ved University of Queensland svarar til 30 studiepoeng.

denne nettsida finn du oversikt over emnetilbodet ved University of Queensland.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Gjennom denne avtalen må ein betale skolepengar. For 2022 skolepengane for ein LLM på 43 200 AUD. Beløpet kan bli endra for 2023. Bergensstudentar får 20 % rabatt og betalar difor 34 560 AUD.

Lånekassen gjev støtte til skolepengar. University of Queensland er på Lånekassens liste over lærestader som kvalifiserer for utvida stipend i 2022/2023. Det betyr at om ein utvekslar til Queenslande blir ein større del av skolepengestøtten gjeve som stipend samanlikna med det som er vanleg.

Når ein takkar ja til tilbodet om studieplass må ein betale eit depositum på 500 AUD. Resten av skulepengane skal betalast ved semesterstart innan fristane som vert sette av Queensland.

I tillegg til skulepengane kjem ein obligatorisk studentavgift: Student Services and Amenities Fee (SSAF). Meir informasjon om denne, og om beløpet, finn du på denne sida.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Study Law at UQ

Produsent:
The University of Queensland

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Queensland (UQ) er medlem i Australias "Group of Eight", som består av de fremste forskingsuniversiteta i Australia. Hovudcampusen ved UQ er St. Lucia, som av mange er rekna som ein av dei flottaste campusane i landet, med sine mange parkar og innsjøar. Den store og grøne campusen ligg i ein sving av Brisbane River, og er omgjeven av elva på 3 sider. Området ligg om lag 7 km frå Brisbane sentrum og er lett å nå enten med buss eller snøggbåt (City Cat). Campusen i St. Lucia inneheld dei fleste fasilitetane ein treng; undervisnings- og forskingslokale, bibliotek, datasalar og ulike tenestetilbod som kantiner, postkontor, bank, butikkar, sportsfasilitetar, kino osv.

Brisbane er hovudstaden i den australske delstaten Queensland og har om lag to millionar innbyggjarar. Brisbane har lågare kostnadsnivå enn både Sydney og Melbourne og klimaet er subtropisk.

Bustad

UQ har eit stort utval av studentbustader på campus. Dei fleste norske studentar føretrekk derimot å finne seg bustad på eigenhand i områda rundt campusen. St.Lucia, Toowong og West End er populære bustadsområde blant norske studentar. UQ kan gje råd i samband med leige av bustad.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt inn i to semester, som går frå juli - november/desember og februar - juni.

Studentrapportar

2019

Haust 2019 - BA i biologi

Haust 2019 - BA i biologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen kan være litt tungvint, mye arbeid. Men veldig verdt det når alt er i boks. Anbefaler å søke tidlig, så slipper du stresset før du skal dra. Juli og august er vinter måneder i Australia, så da kan det bli kaldt (lik en kjølig norsk sommer). Anbefaler å pakke med seg litt varme klær, og ikke kun sommerklær. Ellers er det greit å sette seg inn byen før man reiser, og spar opp penger på forhånd dersom du ønsker å reise litt rundt i Australia.

Undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp slik at det er flere underveis vurderinger, og ikke bare en avsluttende eksamen som utgjør hele karakteren. Selv om den avsluttende eksamenen ikke teller hele karakteren, måtte man allikavel i de fleste fagene bestå denne for å få bestått i faget. Men på grunn av midtveisvurderinger ble det enklere å lese til den avsluttende eksamen. Jeg er kjempe fornøyd med foreleserne, de er veldig lett å komme i kontakt med og legger opp undervisningene på en spennende måte.

Vurdering av emnetilbodet

Vil absolutt anbefale fagene MARS2005 og BIOL2001, dette er fag som omhandler marin og terrestrisk biologi av Australia. Men de er tilrettelagt for at andre enn biologistudenter kan ta fagene. I disse fagene er det lagt opp til flere feltkurs, hvor du får reise på de mest idylliske plassene som Heron Island og Frasier Island. Du får snorkle på Great Barrier Reef som en del av feltkurset! Dersom du er usikker på fagene, så ville jeg meldt meg opp i flere fag og gått på første forelesning. Da får du ett lite innblikk i hva faget krever og handler om.

Fagleg utbyte og språk

Man får god trening på å skrive engelsk fra oppgaveskriving, og muntlig engelsk får man øvd på som en del av aktiv læring i undervisning. Man blir fort vant til undervisning og oppgaveskriving på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Campus er svært, så anbefaler virkelig å melde seg på en guided tur som er arrangert av universitetet ved oppstartsuken. Det får man igjen for når semesteret starter.
Brisbane er en kjempe fin by, samtidig som det er en by som er lett å sette seg inn i. Ved ankomst ville jeg ha skaffet meg et Translink-kort, dette kan fåes på de fleste kiosker i byen. Translink- kortet er nødvendig for å reise rund kollektivt i byen. En annen fin måte å se byen på er via fergene som går gjennom byen.

Bustad

Dersom du ønsker å leie privat vil jeg anbefale å reise ned ett par uker før skolestart for å gå på visninger. Vi endte opp med å bo i en leilighet i St Lucia, ca 20 min fra skolen. Så lenge på leilighet i West End, men standarden i forhold til prisen var bedre i St Lucia. Veldig fornøyd med å bo i St Lucia, litt lengre vei inn til byen, men verdt det når det var gå avstand til skolen og slapp unna trafikken på morgenen.
Allerede før avreise til Australia, hadde vi planlagt noen visninger som vi skulle gå på. Noe som jeg kan anbefale alle å gjøre. Det er også mange sharehouse grupper som er mulig å melde seg inn i på Facebook, eksempelvis West End Sharehouse. Dette er en gruppe hvor de legger ut ledige rom i kollektiv i West End området.

Sosialt miljø

Anbefaler alle å melde seg inn i QUEST som er en organisasjon for internasjonale studenter, de arrangerer mange turer, pub kvelder og treninger. I tillegg har ANSA, en organisasjon for norske studenter, mange arrangementer i Brisbane. Feltkursene med MARS2005 og BIOL2001 gjør at det er lett å komme i kontakt med medstudenter.

Høst 2019 - BAMD-NUHUM

Høst 2019 - BAMD-NUHUM

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Bli medlem av ANSA Brisbane og Norske Studenter Brisbane på facebook. Følg med her et par måneder før du drar og gjerne still spørsmål. Blir lagt ut leiligheter her også. Ellers er det viktig å gjøre alle punktene som blir sendt på mail fra uib.

Undervisningsformer

Det er mye forelesninger. De filmer disse, noe som var en stor fordel for oss siden vi også reiste en del. Ellers er det "tutorials", der man i mindre grupper gjør oppgaver og går gjennom ukens temaer sammen med en foreleser. Her har man mulighet til tett oppfølging og å lære masse. D

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet opplevde jeg som veldig bra. Universitetet er veldig stort og de har veldig mange emner. Det var dermed ikke noe problem å finne tilsvarende emner til Norge.

Fagleg utbyte og språk

Lærer masse. Her er det mindre vurderinger fortløpende gjennom semesteret som gjør at den siste eksamenen ikke er totalt avgjørende på karakteren. Dette er veldig bra da det krever at man henger med fra starten av. Det som også var veldig bra er at de filmer alle forelesninger. Dermed er det ikke krise å gå glipp av en forelesning fordi man for eksempel skal på weekendtur til Whitsunday Islands. Foreleserne er veldig profesjonelle og flinke, og de svarer på henvendelser fort.

Universitetsområdet og byen

Veldig fint universitetsområde. St Lucia campus har alt man kan ønske seg av mat og drikke. Dessuten har det store gressplener man kan sole seg på i pausene og vakker arkitektur på skolebygningene.
Byen er veldig grei å bli kjent i og det er ikke altfor store avstander.

Bustad

Lurt å gå inn på facebooksiden "Norske studenter Brisbane" på slutten av semesteret før det semesteret man skal dra. Da legger mange ut leilighetene de har bodd i, her er det mye fint! Om du kommer før semesteret har startet kan du også gå rundt å spørre i høye, fine bygninger om de har ledige leiligheter. Mange gjorde dette.

Sosialt miljø

Veldig mange norske studenter i Brisbane og Australia generelt. ANSA har arrangementer og turer gjennom hele semesteret som man kan delta på og bli kjent med andre norske studenter.

Høst 2019 - BA i human ernæring

Høst 2019 - BA i human ernæring

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å finne et sted å bo før man reiser. Av erfaring er mye allerede opptatt før man kommer ned, og det kan være vanskelig å få et sted å bo sentralt og nærme skolen.

Undervisningsformer

Vi hadde både forelesninger og kollokviegrupper ukentlig. Alle forelesningene ble tatt opp, slik at man kunne høre på disse om igjen senere. Alt skolemateriale ble lagt ut på en felles læringsplattform, kalt Blackboard

Vurdering av emnetilbodet

Det ble tilbudt en rekke emner ved UQ. Vi fant selv frem til hvilke emner som tilsvarte emnene vi skulle hatt i Bergen det aktuelle semesteret, og søkte om å få disse godkjent.

Fagleg utbyte og språk

Alle emnene gikk på engelsk. Både forelesningene og vurdering i fagene var på engelsk, og språkutbyttet var derfor stort. Det var også et godt faglig utbytte, med svært dyktige og engasjerte forelesere.

Universitetsområdet og byen

Brisbane by er en flott studentby. Byen er akkurat passe stor, og har mye spennende å by på - alt fra shopping, restauranter, botanisk hage, bystrand og en lang promenade langs flotte Brisbane River. St Lucia campus er et flott område, som er godt tilrettelagt for studenter. Det er store forelesningssaler, lesesaler, flere spisesteder og et veldig fint uteområde hvor man kan ta en kaffepause i sola.

Bustad

Vi bodde i en to etasjes leilighet i bydelen West End, rett ved Brisbane River. Herfra hadde vi kort vei til både skole og sentrum, og kom oss rundt med buss, sykkel og ferge.

Sosialt miljø

Det var veldig et godt student miljø i Brisbane. Vi var med på arrangementer i regi av universitetet, ANSA og QUEST, og ble derfor kjent med studenter fra flere land.

HAUST 2019 - integr. master i havteknologi

HAUST 2019 - integr. master i havteknologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Mange utleiere krever at du har et australsk bankkort, så skaff dette så fort som mulig når du ankommer Brisbane.

Undervisningsformer

Undervisningen i ingeniør emnene består av forelesninger, tutorial timer, der hvor man kan spørre om hjelp til oppgaver + labtimer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bredt, og det er enkelt å orientere seg på UQ sine nettsider for å finne emner man trenger.

Fagleg utbyte og språk

Personlig synes jeg det faglige utbytte ved UQ, spesielt når det gjelder labfag, er mindre en ved UiB. Ved labber er det store grupper, og liten tidsfrist for å gjøre labbene, dette gjør at hver person ikke alltid har mulighet til å ta del i alle oppgaver. Man får heller ikke alltid skriftlig tilbakemelding på innleveringer, så vanskelig å vite hva man har gjort feil å må jobbe mer med. Ellers er det ofte mer bakgrunnskunnskaper som foreleseren antar at man kan, enn det som står på emnesidene, noe som gjør at det kreves mer av deg i fagene enn ved UiB.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetsområdet er veldig bra. Flere matsteder, mange bibliotek, store parker rundt universitetet, mange benker og sitteplasser, mange ulike sportsarenaer. Universitetet er veldig stort, men så fort du kommer inn i det, er det veldig enkelt å orientere seg å finne riktig bygning og rom.
Byen også er veldig fin, med mange ulike utearealer og aktiviteter rundt. Det er veldig bra kollektivtilbud i Brisbane, og også veldig enkelt å komme seg rundt utenfor byen, går tog til ulike deler av kysten utenfor Brisbane, samt busser litt lengre unna. Og til Universitetsområdet går det busser hele tiden, men kan være stor trafikk, så lurt å beregne litt ekstra tid før forelesninger.

Bustad

Studenthybler er ofte veldig dyrt i Brisbane, så det lureste er å leie privat. Dra ned å bo på et hostel eller AirBnB, mens du leter etter bolig når du er der nede. Er mange private bofellesskap i området rundt campus.

Sosialt miljø

UQ har veldig mange studentforeninger, så det er alltid et arrangement å ta del i!

Haust 2019 - BA i medie- og interaksjonsdesign

Haust 2019 - BA i medie- og interaksjonsdesign

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Selv skulle jeg ønske jeg forberedte meg mer på å undersøke hvordan Brisbane var som by, hvilke områder som var hvor, og hvor jeg kunne tenke meg å bo. Utover det ville jeg brukt god tid på å undersøke fagene ved University of Queensland (UQ) og tatt en titt på hvordan timeplanen min ville se ut.

Undervisningsformer

Min undervisning på UQ foregikk for det meste i klasserom hvor vi var en klasse på rundt 30 elever. Tror dette er veldig ulikt i andre fag. Det var obligatorisk oppmøte til timene, men lærerne var også tilbøyelige. Vurderingsformene er litt annerledes enn i Norge, og vurdering i faget baseres mye på assignments som blir levert i løpet av semesteret. Selv om mye er annerledes enn hjemme syns jeg det gikk veldig greit med karakterene jeg endte opp med.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns det var et utrolig godt emnetilbud på UQ. Tilbudet er preget av mye forskjellig, så dersom du har frie studiepoeng er det bare å velge og vrake. Jeg hadde selv frie studiepoeng og var veldig fornøyd med fagene jeg endte opp med å ta.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk mye igjen for fagene jeg hadde, og lærte mye. Lærerne jeg hadde i de ulike fagene var veldig hjelpsomme, på en helt annen måte enn jeg er vandt med. Jeg ble nøye oppfulgt og følte meg sett av læreren, så det var aldri vanskeligheter for å få hjelp om det var noe jeg ikke forstod e.l. Det kan også ha noe med å gjøre at jeg var i en liten klasse. Når det kommer til språket føler jeg meg mer selvsikker i taleferdighetene mine. Ting som å bli utfordret til å snakke høyt foran en klasse med kun australske mennesker har hjulpet mye. Det faktum at man ikke har noe valg verken på skolen eller om man er på butikken, man må uansett snakke engelsk. For meg ble det til slutt utrolig komfortabelt.

Universitetsområdet og byen

Jeg forelsket meg virkelig med UQ sitt campus. Ikke bare har det alt man trenger av butikker og cafeer, men parkene og naturen på campus var virkelig fin. Transport til skolen var god, med busser som gikk stadig, ellers muligheter med ferge og sykling. Det gjelder også generelt transporten i Brisbane. Selv var jeg stor fan av byen, som bydde på både storby feelingen hvor man vandret mellom høye bygninger, samtidig som man ikke måtte langt før man var omringet av sjarmerende nabolag med den australske viben. Byen byr på stemning, med flere arrangementer og ting som skjer. Elven som går gjennom Brisbane har en promenade som følger den, her var det nydelig å ta en joggetur i solen.

Bustad

Når det gjelder bosted endte jeg opp med å bo i to forskjellige områder, Kelvin Grove og Fortitude Valley. Begge områdene er et stykke fra campus, men bussturen på omlag 30 min gjorde meg ikke mye. Hvorfor jeg bodde to steder er en lang historie, men jeg vil gi et tips om å ikke gå for det billigste alternativet, og gjerne dra på visninger når man ankommer byen og bestemme seg for hvor man vil bo da. Unn deg å bo et sted med hage/veranda. Det er deilig å kunne sitte utendørs og nyte været. Dette verdsatt jeg mye!

Sosialt miljø

QUEST er en internasjonal studentorganisasjon i Australia. Gjennom QUEST møter man andre i samme situasjon som deg - ny til byen og interessert i å få venner. Det var her jeg bygget min sosiale krets. Det er veldig mange nordmenn som studerer i Brisbane, og derfor veldig lett å havne i en norsk boble fordi det er godt og komfortabelt. Det er likevel absolutt mulighet for å bygge relasjon med folk fra andre land også. Jeg oppfattet de fleste som meget åpne og mottagelige, så å skaffe seg venner og bekjentskap så jeg ikke som noe problem. Jeg savnet litt å bli kjent med flere australske, men dette ble vanskelig da jeg ikke deltok i noe aktivitet gjennom UQ - som er noe jeg gjerne hadde gjort om jeg fant noe som passet for meg. Jeg gjorde utrolig nok ikke det, på tross av alle aktivitetene de tilbyr ved UQ.

HØST 2019 - BAPS-AOP

HØST 2019 - BAPS-AOP

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Spar så mye penger som mulig. Man får ikke noe ekstra støtte av lånekassen, og prisnivået i Australia er likt Norge. Anbefaler å spare opp så mye du kan, slik at du få reist og gjort det du vil. I tillegg er det noen ekstra utgifter i begynnelsen, som visum (koster rundt 3-4000kr).

Undervisningsformer

Undervisningsformen er ganske ulik UiB. I stede for en avsluttende eksamen, har man flere vurderinger underveis. Disse teller alle en prosentdel av sluttkarakteren din, og kanskje har du en liten eksamen på slutten. Det er forelesninger og tutorials (minner om seminar), der de ønsker at du skal være aktiv. Dette gjør at man må jobbe jevnt hele semesteret, men man slipper den veldig stressende eksamensperioden vi er vant med hjemmefra.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde frie studiepoeng dette semesteret, så kunne velge hva jeg ville. De har utrolig mange spennende fag å velge mellom, så det kan være litt vanskelig i begynnelsen å vite hva man skal velge. Det kan være lurt å se på kalenderen de har, og se at fag ikke kræsjer. Du kan og se hvilke fag som har avsluttende eksamen eller ikke. Selv hadde jeg bare en avsluttende eksamen av 4 fag. Meld deg heller opp til litt flere fag i begynnelsen, så kan du heller melde deg av. Jeg hadde en kombinasjon av 1. og 2. års fag, men skulle jeg valgt igjen hadde jeg nok valgt 2. og 3. års fag, da Australske studenter begynner på universitetet når de er 17 år. Noe som gjorde at mange i klassen var veldig unge, og stoffet var nokså lett. Jeg hadde australian marine environment, positive psychology, intercultural communication og organizational behaviour. Ser mange anbefaler Australian marine environment pga field trip de har til heron island... Med mindre du har en veldig stor interesse for biologi og fisk, så ville jeg ikke valgt det faget. Det var utrolig tørt og kjedelig, og mye å nytt for en som aldri har hatt biologi. I tillegg hadde det en avsluttende eksamen som talt 40% av karakteren. Dra heller til Heron Island på egenhånd.

Fagleg utbyte og språk

Vi hadde mange innleveringer på UQ, som jeg ikke er vant med fra UiB. Dette var utrolig nyttig, og har nok gjort meg mer klar til å skrive bacheloroppgave. Det ble en annen læringsmetode, da en ikke kunne bare pugge stoff, men måtte bruke tid på research og akademisk skriving. Dette var lærerikt. Engelsken var ikke noe problem. Men merket at ordforrådet ble større, og man ble tryggere på å snakke engelsk med både venner og lærere.

Universitetsområdet og byen

Brisbane er en veldig fin by, med alt du trenger. Mye bra shopping, uteliv, restauranter, fine parkområder, og det er sol omtrent hver dag. Det er ikke langt unna fine områder som gold coast og sunshine coast, hvis du vil surfe eller dra på stranden, og en utrolig fin øy kalt stradbroke island. Stranden er bare 1,5 t unna med tog, som er veldig greit. Jeg likte veldig godt hvor oversiktlig og lett det var å komme seg rundt i byen, og det at man kan gå til forskjellige steder. Jeg vil si det er en perfekt studentby, da den ikke er for stor, men ikke for liten heller, har alt du trenger og litt til. I tillegg er byen utrolig ren, og jeg følte meg veldig trygg, og folk var veldig hyggelige. Jeg reiste til Sydney, som er en veldig fin by, men mye større i forhold og vanskeligere å komme rundt, og jeg kjente jeg var glad jeg hadde valgt Brisbane. Sydney er mye mer ''busy''.

Universitetsområdet er superfint og svært. Det kan være litt vanskelig å ha oversikt over hvor en skal gå i begynnelsen, men det går seg til.

Bustad

Jeg reiste ned dit og hadde en airbnb i en uke mens jeg leitet etter et sted å bo. Anbefaler å bruke sider som flatmates.com (hvis du skal finne kollektiv). Det var ganske stressende i begynnelsen, som gjorde at jeg tok ''første og beste''. Dette viste seg og ikke være det beste, som endte med at jeg flyttet til et annet sted noen uker senere. Jeg vet at mange fikset bosted på forhånd ved at de bodde i student accomodations. De har forskjellige, slik som scape, atira, student one, osv. Da har du alt klart på forhånd, og du får et eget rom og gjerne eget bad, og deler fellesareal med en del andre internasjonale studenter. Det er litt dyrere, men vet mange var fornøyd med det. Var mye sosialt som skjedde i de bygningene, og du ble kjent med andre i andre leiligheter. Vet at noen av de accomodationsene, har nesten kun asiatere som ikke er så god i engelsk, og holder seg veldig for seg selv. Det kan være litt kjedelig, når du ønsker å bli kjent med de du bor med (vet om en som bodde med en han så en gang i løpet av de 4 mnd). Selv bodde jeg i West End, noe jeg anbefaler. Det var en utrolig koselig del av byen, og bare ett fergestopp unna skolen. Ellers bor mange i South bank (som ikke er så langt unna West End), CBD (sentrum). Jeg betalte $250 i uken, og hadde da et stort soverom for meg selv, og delte bad med en annen. Vi var tre i leiligheten, en fra Norge og en fra Canada.Prøv å bo med folk fra andre land, gjerne utvekslingsstudenter, da de ønsker å gjøre mye det samme som du vil.

Sosialt miljø

Brisbane er en populær by å reise til for utvekslingsstudenter, noe som gir deg mulighet til å møte mange forskjellige mennesker. Meld deg inn i Quest, og dra på deres arrangement, der møtte jeg mange av mine venner. Det er utrolig mange nordmenn i Brisbane (rundt 300+). Jeg valgte bevisst å ikke være med så mange nordmenn, da jeg ville snakke engelsk og møte mennesker fra andre land. Siden det er så mange, er det veldig enkelt å komme i et rent norskt miljø. Selv fikk jeg venner over hele verden. Meld deg inn i en klubb (UQ har klubber for alt, jeg var med i surfeklubben, veldig gøy!), dra på pub nights, slå av en prat med de du går i klasse med.

HAUST 2019 - BA i kognitiv vitskap

HAUST 2019 - BA i kognitiv vitskap

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Visumsøknaden til Australia er lang, så vær ute i god tid når du skal fullføre denne. Hvis du skal reise på en avtale som er generell og ikke for akkurat ditt studie vil jeg være forberedt på å ordne mye selv. Om du skal dra i høstsemesteret vil jeg absolutt anbefale å pakke flere bukser og tykke gensere enn du tror du får bruk for. Det er vinter når det er sommer her, og selvom det ikke er i nærheten så kaldt der som her, er det ganske kjølig på kveldene i starten av oppholdet. En av de smarteste tingene jeg pakket var en liten skjøteledning, veldig smart da du bare da kan styre med en adapter. Brisbane ligger på østkysten og veldig gunstig til for reising, både langs kysten og fly til byer som Sydney og Melbourne og ikke minst til nabolandet New Zealand. Så hvis du har lyst til å reise en del rundt anbefaler jeg å spare opp en del penger i god tid før avreise.

Undervisningsformer

Skolen i Australia har mye lik undervisning som på UiB. I de fleste fag er det forelesning og tutorial. Tutorial er veldig lik seminar i Norge der det er gjennomgang av oppgaver og man kan få hjelp til egne innleveringer. Det som er annerledes fra Norge er vurderingene. Istedenfor en avsluttende eksamen som i Norge er det flere gjennom hele semesteret, gjerne 4-5. Disse vurderingene kan være quizer, rapporter, innleveringer, fremføringer osv. Til sammen teller alle vurderingene 100% av sluttkarakteren.

Vurdering av emnetilbodet

University of Queensland har et stort fagtilbud. Jeg hadde frie studiepoeng, så jeg kunne velge akkurat de fagene jeg ville. For å fylle 30 studiepoeng har man 4 fag i Australia, der hvert fag er verdt 2 poeng og du må til sammen ha 8 poeng. Hvis du har frie studiepoeng anbefaler jeg å gå gjennom fag som virker spennende og se på hva andre norske studenter har valgt tidligere. Det er samme opplegg sånn som i Norge, slik at fag med 1000-koder er 1. års fag, 2000-koder 2. års fag, osv.

Fagleg utbyte og språk

Et av målene mine jeg hadde for meg selv før jeg dro var å forbedre engelsken min, noe jeg vil si jeg absolutt har gjort, både skriftlig og muntlig. Sånn som i Norge varierer også det faglige utbyttet fra fag til fag, men jeg følte jeg var heldige med fagene jeg valgte og sitter igjen med mye ny kunnskap.

Universitetsområdet og byen

University of Queensland har ulike campuser. De fleste er på St. Lucia campus som ligger bare en kort buss- eller fergetur fra sentrum. Campus er veldig stort, og tar litt tid å orientere seg og finne ut hvor lang tid det tar å gå til de ulike byggene. Heldigvis finnes det en app, UQ Nav, som er veldig hjelpsom. Selvom det er stort er det veldig fint, med mange store og nye biblioteker/lesesaler. På campus har du også alt annet du trenger som student som treningsanlegg, en egen "foodcourt", andre butikker og mye mer.

Brisbane er en storby, men etter å ha vært der en liten stund er det lett å orientere seg rundt. I sentrum eller CBD er det alt av matbutikker, shopping, restauranter, transport osv. Brisbane ligger ikke direkte ved kysten men rett over elven på South Bank er det en bystrand som er populær når det er fint vær.

Bustad

Før jeg dro til Brisbane fikk jeg vite fra tidligere studenter at det er vanlig å fikse bosted når man kommer ned. Jeg dro ned en uke før skolestart med 3 venninner og fikset et par visninger den første dagen vi kom. Så heldig som vi var fikk vi leilighet dag 2 i byen. Vil anbefale å booke en AirBnb etter man har bestilt flybillett ned til første uken man er på jakt etter leilighet. Leieprisene er noe billigere enn i Norge, og vil anbefale å bo enten i CBD (sentrum) eller på South Bank. Her er det lett å komme seg rundt og de fleste norske studenter bor rundt disse områdene.

Sosialt miljø

Det er mange norske studenter fra overalt i Norge som drar på utveksling til Brisbane. Jeg fikk inntrykk av at de fleste som drar på utveksling hit enten de drar alene eller sammen med andre er veldig åpne for å bli kjent med andre. Ved god hjelp fra ANSA skapes det et godt og trygt sosialt miljø. De arrangerer "fadderuke", helgeturer, Trivia (quizer annenhver uke) og masse mer. QUEST er også en studentorganisasjon for internasjonale studenter i Brisbane, de arrangerer i likhet med ANSA også en rekke arrangementer gjennom hele semesteret. Jeg hadde veldig blandede følelser før jeg dro på utveksling, men endte opp med å storkose meg, så vil anbefale å være åpen og være med på ting fra starten av.

Høst 2019 - BA i human ernæring

Høst 2019 - BA i human ernæring

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser må man søke visum, dette kan ta tid og være litt vanskelig så anbefaler å gjøre dette sammen med noen andre som reiser. Kan anbefale å prøve å finne et sted å bo før man drar ned eller dra ned i god tid før skolen begynner for å finne et sted.

Undervisningsformer

Fagene bestod av undervisninger og arbeidsgrupper som man kunne delta på om man ville. Underveis har man i flere fag innleveringer og quizer som var obligatoriske og en del av den sammenlagte karakteren du fikk i faget. Dette førte til at man måtte jobbe jevnt gjennom året.

Vurdering av emnetilbodet

I Brisbane måtte man ha fire fag for å ha et godkjent semester, men i Norge hadde vi bare tre fag i tilsvarende semester. Man måtte dermed ha et ekstra fag som ikke korresponderte til noe hjemme, men faget jeg valgte var fortsatt interresant og lærerikt så det gjorde ikke så mye. Ellers synes jeg de andre fagene virket å korrespondere bra til fagene vi skulle hatt hjemme.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var bra. Foreleserne var flinke og vi måtte jobbe jevnt med fagene slik at vi lærte litt underveis og ikke måtte jobbe like mye for eksamen på slutten av året. Alle fag og undervisning foregikk på engelsk, jeg synes det gikk helt fint ettersom vi og er vandt til å ha flere av undervisningene hjemme på engelsk og føler jeg mestret det bra før jeg dro. Man blir og bedre i engelsk etterhvert i semesteret.

Universitetsområdet og byen

Campus på University of Brisbane var veldig stor og fin. Det fantes mange forskjellige mattilbud og kaffesteder. Byen er passe stor og veldig sjarmerende og hyggelig. Det er en storby uten at det for vanskelig å orientere seg og komme seg rundt.

Bustad

Vi kom til Brisbane dagen før skolen begynte og hadde da bare en AirBnB og brukte de to første ukene på å lete etter et sted å bo. Vi måtte på ganske mange visninger før vi fant et sted siden mye allerede hadde blitt tatt, jeg ville derfor anbefalt å komme ned ihvertfall en uke før skolestart for å finne bolig.

Sosialt miljø

I Brisbane og andre steder man drar på utveksling finnes ANSA. ANSA er en norsk studentforening for utvekslingstudenter og man kunne dermed gjennom disse møte andre norske. De hadde sosiale arrangement og ulike turer man kunne være med på og kunne være til stor hjelp for å bli kjent med andre norske. Det var og internasjonale studentforening for utvekslingstudenter på universitet som også hadde sosiale arrangment hvor man kunne møte utvekslingsstudenter fra mange forskjellige land.

Høst 2019 - BA i human ernæring

Høst 2019 - BA i human ernæring

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med å sjekke hvilke utvekslingsmuligheter du har. Human ernæring har noen anbefalte utvekslingsavtaler, men det er også mulig å utveksle til andre universiteter, blant annet Univeristy of Queensland som jeg gjorde. Når du har bestemt deg for universitet er det bare å søke utveksling så raskt som mulig innen fristen. Deretter søker man til opptak til vertsuniversitetet. Sjekk ut hvilke fag som kan ertsatte studieplanen hjemme. Dette var noe jeg måtte ordne selv, og fikk lite hjelp til dette. Mulig dette er noe bedre dersom du søker til de anbefalte universitetene. Ellers får du god informasjon om hva som må være i orden i forhold til papirer, visum og annet via UiB. Det holdes også flere utvekslingsseminarer, så det kan være lurt å delta på disse dersom man lurer på mye. Her vil også studenter som har vært på utveksling holde foredrag om deres opplevelser - noe jeg selv syntes var motiverende for valget mitt.

Undervisningsformer

Undervisningsopplegget ved Univeristy of Queensland er ganske annerledes fra hva man er kjent med i Bergen. I løpet av hele semesteret vil det være flere vurderinger som er tellende for sluttkarakteren i hvert emne, noe som gjør at du er helt avhengig av å jobbe jevnt. Dette kan være quizzer, rapporter, innleveringer o.l. som teller en viss %-andel av sluttkarakteren. Selv syntes jeg dette fungerte veldig bra, og det er godt å vite at det ikke er en avsluttende eksamen som avgjør om du består eller ikke i emnet. Fagene var jevnt over interessante, og det var flinke forelesere.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde fire emner som skulle erstatte emnene i Bergen. Siden det kun er tre emner i Bergen 5. semester, måtte jeg velge et ekstra emne for å få fullt med studiepoeng. I Australia gir hvert emne 2 poeng, og du må tilsammen ha 8 poeng hvert semester. Det var et stort utvalg av emner å velge mellom. I alle emnene hadde vi, som nevnt tidligere, flere vurderinger underveis i semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært veldig bra. Ettersom det er en ganske ulik undervisningsform kontra i Bergen, føler jeg jeg har lært mye, på flere ulike måter. Engelsken var ikke noe problem, og pratingen kommer seg også veldig etterhvert som man blir litt mer komfortabel. Generelt var foreleserne flinke til å inkludere elevene i forelesningene, og det var også veldig kultur for å være aktive, noe som jeg likte godt.

Universitetsområdet og byen

Brisbane er en storby som er veldig lett å like. Her finner du alt du måtte ønske av shopping, uteliv, restauranter, kino mm, i tillegg er sol og varme omtrent hver eneste dag. Brisbane ligger ikke ved kysten, men det er laget til en bystrand et sted som kalles "South Bank". I tillegg er kollektivtrafikken utrolig bra, og det er ikke lang vei til hverken Gold Coast, Surfers Paradise og andre kjente områder med tog.

Universitetsområdet er stort. De første dagene er det vanskelig å få oversikt, så jeg anbefaler å ha god tid de første dagene dersom man ikke skal komme for sent. Det finnes bra apper som gjør det enkelt å finne fram på campus, så etter bare noen dager blir det enklere. Vi hadde forelesninger på to forskjellige campus, det største heter St. Lucia, og har alt fra store forelesningssaler, idrettsanlegg, kino, pub, stor food court, butikk osv. Det andre campuset het Herston, dette var mye mindre, og her var det ikke noe problem å finne frem.

Bustad

Jeg reiste sammen med fire andre fra klassen. Vi bodde sammen i en relativt stor leilighet rett ved elven i Brisbane, i et område som kalles West End. Leiligheten hadde tre soverom og tre bad, og gikk over to etasjer. Leieprisene er ganske dyre, så man må kanskje regne på dele rom slik som vi gjorde. Leiligheten lå i et leilighetskompleks som både hadde eget badebasseng og treningsrom. Rett utenfor døren var den en fin løperute langs hele eleven og inn til South Bank. Dette var ca. 3 km, og tok i overkant av 25 min å gå. Det var også kort vei til butikk og buss.

Sosialt miljø

Brisbane er en veldig populær by å reise på utveksling til, og universitetet har mange internasjonale studenter. Vi møtte mange norske, og ble godt kjent med flere. ANSA, en norsk studentorganisasjon for studenter som utveksler, arrangerer velkomstparty, qizzer, helgeturer o.l gjennom hele semester, og gjør det enkelt å treffe andre norske. I tillegg meldte vi oss inn i en annen studentorganisasjon som kalles Quest, og denne er for alle utvekslingsstudenter, og her møter du mange utvekslingsstudenter også fra andre land. Jeg syntes det sosiale miljøet var veldig bra, og anbefaler alle å bli med på så mye som mulig i starten for å raskt få seg venner.

Det er har vært et fantastisk semester i Brisbane, og hvis du er litt i tvil, kan jeg virkelig anbefale å bare hoppe i det. Jeg tror ikke du vil angre et sekund.

Høst 2019 - BA i human ernæring

Høst 2019 - BA i human ernæring

15.08.2019 - 31.12.2019

Undervisningsformer

Forelesninger. Alle forelesninger ble tatt opp slik at du kunne høre de om igjen/få den med deg om du ikke var tilstede, veldig kjekt.
Hadde også tutorials der vi fikk ulike oppgaver som vi skulle løse i grupper for så å diskutere høyt.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene var ikke fullstendig samsvarende med fagene i Bergen, men samsvarende nok vil jeg si.

Fagleg utbyte og språk

Interessante fag med flere dyktige forelesere, stort faglig utbytte. Det at det foregikk på engelsk var aldri noe problem.

Universitetsområdet og byen

Fantastisk fint og stort universitetsområde med fine uteområder, kafeer, restauranter, kiosker, godteributikk, frisør, bar og mye mer. Byen er kjempe fin, bra shopping, mange bra utesteder og bra med liv.

Bustad

Vi reiste ned til Australia og satset på å finne boplass når vi kom dit. Dette tror jeg egentlig er en god ide, men siden vi var såpass mange (5 stk) så var det vanskelig å finne en leilighet med nok soverom. Derfor tok det ca. to uker før vi fant noe. Vi endte opp med en stor og fin leilighet med tre soverom i West End, like utenfor sentrum. Dette var et lite stykke unna universitetet, men sånn er det omtrent uansett hvor du bor i Brisbane.

Sosialt miljø

Studentmiljøet i Brisbane er supersosialt! Vi meldte oss inn i både UQ sin studentorganisasjon Quest, og den norske studentorganisasjonen ANSA. De arrangerte mange ulike arrangementer slik som surfeturer, fester og quiz-kvelder.

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

01.02.2019 - 01.07.2019

Førebuingar/praktiske tips

UiB har god informasjon på sine hjemmesider om hva som må gjøres med tanke på visum, forhåndsgodkjenning av fag og registrering på UQ sine hjemmesider. Jeg mottok også en e-post om hva som måtte gjøres når jeg ble tildelt studieplass hos UQ. Så lenge man leser denne e-posten nøye bør prosessen være ganske grei.

Når det gjelder forhåndsgodkjenning av fag så ville jeg meldt meg opp til så mange fag som mulig for å slippe å endre dette ved en senere anledning (dersom man bestemmer seg for å bytte fag i fadderuken). Ut over dette kan det være lurt å kjøpe australsk adapter og eventuelt ta med en norsk skjøteledning slik at man kan lade både mac, kamera og mobil med én adapter.

Undervisningsformer

Jeg valgte utelukkende intensivfag der all undervisning ble gjennomført i løpet av 4 strake dager (09-17-ish). Jeg syns dette var en god løsning da det frigjorde mye tid til reise. For å gjøre opp for lite skoleundervisning må man som oftest levere en mindre oppgave på rundt 1500 ord i tillegg til en større oppgave på 4-5000 ord. Det tok en del tid å skrive disse oppgavene. Innsatsen som kreves for å få en god karakter er likevel mye mindre enn hva vi er vant til på UiB. Det er med andre ord fullt mulig å få meget bra karakterer uten å bruke så mye tid på skole!

Selv om intensivkurs frigjør en del tid til reising, så er skoletimene som oftest undervsiningen lagt til helger. Sørg derfor for å sjekke om fagene du har valgt krasjer med sosiale arrangement du har lyst å delta på (for eksempel QUEST sin Byron Bay-tur). Universitetet er rimelig fleksible på at man bytter fag i lang tid etter fadderuken. Jeg ville likevel raskt satt meg inn i de sosiale turene som arrangeres og prioritert disse. Mine erfaringer er at man får flest og best venner ved å delta på så mange turer som mulig i regi av QUEST og ANSA som mulig (se mer under "sosialt miljø").

Vurdering av emnetilbodet

UiB ga oss mulighet til å velge mellom 12-15 fag med en grei variasjon. Fagene varierer noe fra vår- og høst-semesteret, men det bør være mulig å finne fag man syns er noenlunde interessante uansett. Det kreves at man gjennomfører 4 fag hvorav "Fundamentals of Common Law" er obligatorisk. Alle fagene gjennomføres i svært små grupper (15-30 studenter). Det er med andre ord en tett oppfølging noe som gjør det enkelt å følge med i timene. Jeg vil sammenligne skoleundervisningen med en storgruppe på UiB.

Jussfakultetet er nyoppusset og oppfølgingen er dritbra. I de første ukene får man grundig opplæring i kildebruk og rettskildesøk. Man har også flere samlinger der man får informasjon om fagene og kan snakke med professorene. På alle disse samlingene serveres det gratis tapas, øl og vin.

Jeg hadde fagene "Fundamentals of Common Law", "Principles of Global Law", "Mediation" og "Issues in International Law (Private)".

"Fundamentals of Common Law" er et obligatorisk fag for alle studenter som ikke kommer fra et land med common law-tradisjoner. Dette kurset ble gjennomført ganske tidlig og er supert for å bli kjent med andre internasjonale juss-studenter. Mye av stofffet er kjent fra "Rettshistorie og komparativ rett" i 3. trinn på jussen, men man lærer også mye spennende om australsk rettskultur og historie. Nesten halvparten av klassen bestod av kinesere som snakket og skrev dårlig engelsk. Det ble derfor naturlig at kineserne hang for seg selv, mens resten av klassen (bl.a. dansker, nederlendere, italienere, latin-amerikanere, egyptere) hang sammen. At det er en så stor andel kinesere med drålige engelskkunskaper i denne klassen gjør at alle andre enkelt fikk gode karakterer.

"Principles of Global Law" var egentlig NIRI (bortsett fra statsrett) på nytt. Mye av stoffet var kjent og jeg syns det var ganske kjedelig. Professoren som hadde kurset involverte også studentene ganske lite. På den andre siden var det enkelt å skrive oppgave i faget da man sitter på en del kunnskap fra før. Jeg ville kanskje valgt et annet fag om jeg kunne valgt på nytt.

"Mediation" er et meklingsfag der man får en praktisk gjennomføring av mekling i Australia på en rekke ulike områder. Skoleundervisningen var veldig morsom med masse praktiske caser der man bytter på å være mekler og parter i en tvist. Vår professor hentet også inn eksterne meklere siste dagen som gjennomførte vår muntlige praktiske eksamen i mekling. De eksterne meklerne var veldig hyggelige og kom med masse tips. Den muntlige fremføringen telte kun 10% av karakteren så det var ikke noe press om å gjøre det bra og alle var veldig hyggelige. Dette er definitivt et fag jeg vil anbefale da man både får øvd seg på engelsk debattering, samtidig som man lærer masse spennende om psykologi, forhandlingsstrategi, mekling og historie.

"Issues in International Law (Private)" var et helt nytt fag holdt av en ekstern professor med stor erfaring innen internasjonal privatrett. Faget var veldig praktisk der man jobbet opp mot reelle kontraktsrettslige problemstillinger som kan oppstå når selskap operer på tvers av landegrenser. Jeg vil også anbefale dette faget på det varmeste!

Fagleg utbyte og språk

Jeg var den eneste nordmannen på juss-linjen ved UQ. Jeg snakket derfor mye engelsk med klassekameratene. Siden vi måtte skrive relativt lange oppgaver i alle 4 fagene ble jeg også bedre på å skrive engelsk. Jeg forbedret meg med andre ord både i muntlig og skriftlig engelsk. Jeg føler også at jeg sitter igjen med greit faglig utbytte selv om fagene naturligvis ikke er like relevante for senere arbeid som fagene ved UiB.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er superflott med mye lesesaler, masse matboder, tidvise live-arrangementer, store idrettsanlegg og svømmebasseng. Campus er stort, men last ned "UQ Nav" i app-store så er det relativt greit å finne frem. Universitetet ligger 10-15 minutter unna sentrum med både buss og båt. Jeg bodde sentralt i byen og byttet på å lese på universitetet og ved mer sentrale universitet (som QUT) og biblioteker. Jeg syns det fungerte veldig bra.

Brisbane er en veldig kul by med mye som skjer hele tiden. Byen ligger ved en elv som man ikke kan bade i, men det er laget en kunstig strand med klor ved strandkanten ved South Bank. Det er også kort vei (+- 1 time) med tog til strandområder som Gold Coast, Sunshine Ciast, Moreton Island, Stradbroke Island. Siden Brisbane ligger sentralt på østkysten av Australia er det også kort ved med fly/bil til mange kule destinasjoner som Byron Bay, Cairns (dykking ved Great Barrier Reef), Whitsundays, Sydney, Noosa og Moreton Island. Været i Brisbane er også nokså stabilt varmt hele året og jeg vil derfor beskrive Brisbane som den perfekte by å bo i dersom man ønsker å oppleve mest mulig av Australia til en rimelig penge.

Bustad

Universitetet foreslår at man skal bo nærme campus, men der er det heelt dødt på kveldene! Styr derfor unna steder som ligger nærme campus! Jeg dro ned noen uker før skolen begynte for å reise i Australia og fikk derfor god tid til å gå på visninger, noe jeg virkelig anbefaler. Dersom man reiser sammen med flere er det mulig å finne leilighet på realestate.com.au. Siden jeg reiste alene brukte jeg isteden flatmates.com.au. Der kan man leie et rom i et allerede eksisterende kollektiv samt lese om de man potensielt skal flytte inn med. Jeg var veldig fornøyd med min australske flatmate som jeg fant der! Leiligheten var også bernajs med basseng på taket, badstue, utsikt over byen, treningsrom, eget soverom med bad og store BBQ-områder. Prisen var heller ikke gæren (350 australske dollar i uken). De fleste leilighetene ligger mellom 200-400 austrlske dollar i uken.

Leiligheten jeg bodde i var ved togstasjonen i South Bank, noe som også var helt perfekt! South bank ligger et steinkast unna stranden og masse kule restauranter. Det er også el-sparkesykel-/gå-avstand til bykjernen og West End (et urbant sted med masse kule barer og restauranter). Videre er det Uber-avstand til stedene man drar ut i helgene (Fortitude Valley), 10 minutter med buss til universitetet, samt gåavstand til lesesaler ved QUT (et annet universitet) og andre biblioteker. Den korte avstanden til toget gjør det også enkelt å komme seg til Gold Coast, Sunshine Coast, Moreton Island og Stradbroke Island.

Hvis du ikke finner leilighet på South Bank er det mulig å bo i City eller Fortitude Valley, men da tar det litt lenger tid å komme seg til universitetet. South Brisbane og West End er også en grei mulighet. West End er et område med mange studenter, men boligstandarden her er generelt ganske lav. Her er det derfor ekstra viktig at man drar på visning. Air-condition er forresten et must!

Sosialt miljø

Det sosiale miljet er det beste med Brisbane! QUEST er sosialgruppen på universitetet og arrangerer masse kule events i fadderuken (lik facebooksiden deres for mer info). Etter kort tid arrangeres QUEST sin Byron Bay-tur som man må bli med på! Om noen av fagene dine krasjer med denne turen, er det bare å bytte fag. Det er mye drikking på turen, men det er dritgøy og man blir kjent med masse hyggelige folk.

Selv om jeg var den eneste nordmannen på juss-linjen på UQ er det en haug med nordmenn som er enkle å bli kjent med (særlig mange fra NTNU). ANSA har masse opplegg i fadderuken som gjør det enkelt å bli kjent med andre nordmenn (noe som kan være chill om man ikke vil snakke om hvor kaldt det er i Norge og hvor høy prisen er for en halvliter). Jeg synes i hvert fall det var veldig greit.

UQ har også MASSE studentorganisasjoner. Det arrangeres en info-dag der alle gruppene har stands på campus og jeg tipper det er over 200 organisasjoner. Jeg var med Sandvolleyball-klubben på jevnlig basis. I tillegg var jeg innom tennisklubben og sjakkluben i ny og ne. Om man ikke liker sport kan man melde seg inn i organisasjoner for Pokemon Go, Harry Potter, matte, improteater, debattlag osvosv. Man finner garantert noe man vil delta på, og det er en veldig enkel måte å bli kjent med folk på.

Det er med andre ord MASSE sosiale tiltak for at studentene skal trives, så det sosiale miljøet bør ikke være noe problem!

VÅR 2019 MAHF-LÆFR

VÅR 2019 MAHF-LÆFR

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å reise ned litt tidligare for å gjere seg kjend med byen og finne seg ein plass å bu før skulen byrjar. Det er vanlig å finne seg plass å bu etter at ein er kome til byen og mange bookar seg inn på hostell eller AirBnB medan dei leiter. Om ein velger å bu på hostell, så gjerne velg ein litt roligare plass. Det er veldig gøy med festing kvar dag, men det kan bli litt mykje den første veka når ein er stressa og har mykje å styre med. Anbefaler også å reise litt før eller etter oppholdet, det fins mange kjekke plassar å reise til når ein først er på den sida av verda. Kanskje mest økonomisk gunstig vil vera Sør-Aust Asia, men ein kan og få til billige turar i Australia og New Zealand. Det er lurt å vera litt obs på økonomien så ein ikkje ender opp å måtte leve på nudlar og goon (Australias aqua vitae) resten av oppholdet, sjøl om eg kjenner fleire levande bevis på at det er fult mogeleg.

Undervisningsformer

Undervisninga består av forelesingar og tutorials, lurt å finne ut kva som er obligatorisk før ein bestemmer seg for å ikkje dukke opp. Det aller meste av undervisninga blir lagt ut som video på studentnettsida. Du treng 50% for å stå i eit fag, så visst ein er flink til å jobbe med innleveringer o.l. i byrjinga kan ein ta det litt meir chill resten av semesteret dersom ein ynskjer det.

Vurdering av emnetilbodet

Eg er på tredje året og skulle derfor ha skrive bachelor i andrefaget mitt. Eg fant heldigvis tilsvarande fag på UQ og fekk det forhåndsgodkjent som ein del av bacheloren, men eg kjenner fleire som måtte skrive bachelor i tillegg til å ta fire fag i Australia. Eg måtte ta didaktikk som fjernstudie på UiB, men det gjekk greit. Det beste ville nok vore å hatt utveksling 4. semester. Eg tok bare fag som var relevante til studiet og det gjekk greit, sjølv om det var litt ulik vanskelighetsgrad og eg sleit litt med enkelte oppgaver.

Om ein har frie studiepoeng, er det veldig mange som velger å ta Australian Marine Environment (MARS2005) uavhengig om ein har hatt biologi før eller ikkje. Dette blir også anbefalt til utvekslingsstudentar av UQ på grunn av feltkursa dei tilbyr. Eg har høyrt fleire som har sagt at det opplegget er ganske oppskrytt, det er vanskelig fag for dei som ikkje har hatt biologi før og feltturane er veldig dyre i tillegg til at det var midt i påskeferien i år. Bare sjekk litt opp i det før ein velger å ta det faget.

Fagleg utbyte og språk

Alt foregår på engelsk med mindre ein tar andre språkfag. Eg hadde pragmatikk (LING2055) som eg synst var veldig vanskelig sidan det handlar ein del om samtaleanalyse og meiningsinnhald og eg sleit litt med å forstå alt som blei formidla. Eg valde også eit fag som handla om urfolket i Australia (ABTS1000) som var veldig interessant å ha medan eg var der nede.

Universitetsområdet og byen

UQ St. Lucia ligg eit stykke i frå Brisbane sentrum, med det er gode kollektiv-tilbud. Eg anbefaler å skaffe seg eit go card med ein gong og registrere seg som student for mykje avslag på reiser. Campus er veldig stort og fint, men eg syns det var vanskelig å finne leseplassar og satt ein del på QUT i staden.

Brisbane er ein fin og trygg by der det skjer mykje gøy. Eg var ikkje kjempenøgd med utelivet, men det fins eit par kjekke plassar. Du blir anbefalt å kjøpe ekstra ID så du slepp å ta med passet heile tida, men det kostar typ 70 dollar og eg har aldri opplevd å ikkje komme inn med førarkortet. Det er til tider store avstander, men det er gode tilbud for kollektiv transport, samt uber og lime scooter som blei flittig brukt.

Brisbane ligger skuffande nok ikkje ved sjøen, noko som kan vera frustrerande når temperaturen nærmar seg 35. Men dei har heldigvis ei falsk strand på South Bank som blir mykje brukt og det er ikkje langt til Gold Coast eller Sunshine Coast om ein vil ha seg ein surfetur eller ein dag på stranda. Det fins også mange moglegheiter for å dra på skog- og fjelltur rundt i området, men då treng ein som regel bil. Ein byrjar å sakna tilgjengeligheten til byfjella heime i Bergen etter kvart.

Bustad

Det er mange som velger å bu på St. Lucia fordi det er nær skulen, men sjølv om det kanskje er litt billigare så er det eit veldig kjedelig område. Eg anbefaler å bu nærare byen enten i CBD, West End, South Brisbane, Spring Hill eller Kangaroo Point. Eg budde i West End og var veldig nøgd med det. Det ligg midt i mellom skulen og byen og det er masse butikkar, treningssenter, restaurantar og ting som skjer rundt omkring. Eg budde saman med andre utvekslingstudentar frå bl.a. Taiwan og Frankrike og synes det var veldig koselig. Om ein leiter litt så er det fult mogeleg å finne noko billig meir sentralt og, spesielt om ein ikkje er så nøye på korleis det ser ut.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Brisbane, spesielt for nordmenn, er veldig bra til det punktet der det nesten er slitsomt fordi det skjer så mykje heile tida. Dei fleste velger å melde seg inn i både ANSA og Quest som arrangerer turar, festar, quiz osv. Det fins også mange idrettslag som i tillegg til trening arrangerer turneringar og turar og ein møter masse nye folk heile tida. Og om ein ikke er gira på noko idrett så fins det klubbar for absolutt alt frå cheese & wine til Harry Potter og yoga. Pro tip: finn deg venner med bil asap om du ikkje tenker å skaffe sjøl.

Lykke til!

VÅR 2019 BAMN-PTEK

VÅR 2019 BAMN-PTEK

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Gjør ferdig alt av søknader og papirarbeid så tidlig som mulig, dette tar fort litt tid så det er godt med hva som er gjort.

Undervisningsformer

De fleste fagene har tilbud om gruppetimer ledet av studenter hvor det blir gjort oppgaver i mindre grupper. Disse er geniale om du ønsker mer praktisk gjennomgang av emnet. I ECON fagene har de også PASS som er ekstra oppgaver som også blir gjort i grupper. Utenom dette er det forelesninger som vanlig. Vurdering i fagene er som oftes delt opp i flere deler med midsem exams, ukentlige quizer og/eller innleveringer i tillegg til avsluttende eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

UQ har et bredt tilbud av emner og mye dyktige og engasjerte forelesere. Jeg valgte å ta ECON1010 og ECON1020 som er micro og macro økonomi. Disse er innføringsemner så tempoet er veldig behagelig. Tok også MARS2005 som er et emne om marinbiologien i Australia. Dette har en sinnsykt kul tur på en uke til Heron Island med masse snorkling i Great Barrier Reef som jeg virkelig ønsker å anbefale. Trenger ingen forkunnskap i biologi for å ta dette emnet da de begynner helt fra scratch. Siste emnet jeg valgte var GEOS3106 som er Environmental Hazards, dette er et tredje års fag så nivået her litt høyere sammenlignet med de andre emnene.

Fagleg utbyte og språk

Kan være utfordrende når alt plutselig må forklares, skrives og undervises på engelsk, men dette kommer man fort inn i.

Universitetsområdet og byen

Campuset til UQ ligger på en "halvøy" langs elven som renner tvers gjennom hele Brisbane. Selve campus er helt nydelig med en svær plen, Great Court midt i som er omringet av store sandsteinsbygninger. Campuset til UQ er dessuten mye finere enn QUTs...:)
Byen er svær med over 2 millioner innbyggere, men på grunn av de mange bydelene føles den ikke så gigantisk. I byen har man området i og rundt Queen Street Mall som sentrum. Her har man alt fra barer, shopping og kaféer og restauranter. Bydelene har også sitt utvalg av dette og West End er et ypperlig alternativ for søte små kaféer. The Valley har flesteparten av nattklubbene, men her er det også koselig på dagtid. Nærhet til Sunshine coast og Gold coast er også et stort pluss.

Bustad

En mellomting mellom å bo nærme campus og byen er nok lurt. Kollektivtransport(Translink) er bra utviklet og både buss og ferje funker bra til campus. I West End har de mange eneboliger i roligere strøk og området føles mindre ut som en travel storby. Ligger også godt plassert midt mellom St. Lucia(campus) og CBD(byen). Ønsker du å bo i en high-rise building kan det være lurt for noen i kollektivet å dele rom(som er vanlig her nede) da prisene er relativt høye. Her er områder som CBD(central business district), Kangaroo Point, South Brisbane eller South Bank ypperlig. Vil ikke anbefale å bo på St. Lucia da dette er veldig nære campus, men absolutt ingenting annet.

Sosialt miljø

Det er et stort norsk miljø gjennom ANSA her nede, så viss du ønsker å holde deg med studenter fra Norge er dette fullt mulig. ANSA her blant annet en veldig kjekk tur til Byron Bay hvert år, 17. mai arrangement, fadderuke og Trivia annenhver uke. Ønsker du å bli kjent med flere internasjonale studenter så har QUEST(internasjonal studentforening på UQ) mange sosiale arrangementer og turer, blant annet Pun Night hver uke.

2019 VÅR MAHF-LÆNO

2019 VÅR MAHF-LÆNO

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før du drar:
-Etter at du har fått godkjent studieplass i utlandet søker du om forhåndsgodkjenning av fag.
Dette er det lurt å få hjelp av studieveileder til. I mitt tilfelle var det litt frem og tilbake før jeg fikk endelig godkjenning
av fagene mine. Dette var fordi jeg ønsket å finne et emne i Australia som tilsvarte bacheloren min, men vi fant
til slutt ut at dette ikke var mulig.
-Søk om støtte hos Lånekassen tidlig. Der får man et bevis fra HELFO som man trenger når man skal søke visum. Dette
var det mange som ikke visste, og dette førte til en "pause" i visumsøknaden fordi man måtte vente en
stund på svar fra Lånekassen.
-Visum er det greit å søke om en stund på forhånd, ettersom søknaden er ganske omfattende. Les spørsmålene
nøye og spør noen eller google om du er usikker, så slipper du å sende inn skjemaet og få avslag. Selve
visumet får man innen 48 timer etter at man har fullført en gyldig søknad og det kostet rundt 3000/4000.
-Skaff deg forsikring. Selv synes jeg ANSA sin forsikring var topp, og da blir du automatisk medlem i ANSA i tillegg.
-Appen til UQ synes jeg det var nyttig å benytte meg av, så last gjerne ned den
-Ta med et adapter og norsk skjøteledning, så slipper du å ha flere adaptere
-Spar så mye penger du kan! Det koster å leve i Australia, spesielt når man er glad i å reise.


Når man kommer ned:
-Man trenger et australsk SIM-kort. Selv valgte jeg å kjøpe fra leverandøren Optus og var veldig fornøyd med dette.
-Busskort. Dette kalles GoCard og kan brukes på busser, tog og CityCat (fergebåter). Dette anbefaler jeg å få tak i raskest
mulig når man kommer ned. Man fyller penger på kortet og så trekkes det en sum hver gang man bruker
kortet til reise. Det er viktig å huske og registrere kortet på automatene ved ombordstigning og avstigning, slik at man blir trukket
riktig beløp. Så fort man får studentkort hos UQ kan man også søke om "student concession" på nettsidene til reiseselskapet, noe som gjør at man får 50% på alle turene man tar med buss, båt eller tog. Dermed blir det billig å komme seg rundt i byen!
-Australsk bank. Vi valgte å åpne bankkonto hos Commonwealth, noe som var enkelt og greit. Vi gikk bare inn i banken og
sa vi ønsket å åpne en konto, og så fikk vi bankkortene våre i løpet av noen dager. Det er greit å ha australsk bankkort med tanke på gebyrer
og samtidig stiller mange utleiere krav til at man har australsk bankkonto når man skal leie.
-Gå på visninger. Det kan ta litt tid å finne et sted å bo, så bare avtal flere visninger om dagen. Da kan du teste ut
kollektiv transport, bli kjent med byen og finne ut hvilket område du vil bo i.

Undervisningsformer

I alle fagene hadde jeg vanlige forelesninger slik som i Norge. I det ene faget hadde jeg i tillegg tutorials, noe som minner
om seminarer i Norge. Mine var ikke obligatoriske, men jeg vet at mange har obligatoriske tutorials. Der hadde vi av og til
gruppearbeid som man fikk karakter på, noe som gjorde at det var veldig lurt å møte opp.

Karakterene baserer seg på ulike aktiviteter, og ikke bare eksamen:
F.eks. kan man få 35% på ulike aktiviteter i tutorials, 30% på essay og 35% på en final exam.
Jeg hadde kun eksamen i det ene faget mitt. I de andre hadde jeg isteden ulike typer innleveringer, og online og in class quizes.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange ulike emner å velge i. For meg som skulle ta noen bestemte emner i sosiologi hadde jeg bare 4 emner å velge i, ettersom disse måtte passe inn i studieløpet mitt. Hvor mye du har å velge i avhenger av studieløpet ditt og om du har frie studiepoeng. Anbefaler å undersøke dette nærmere på UQ sine nettsider. Fikk inntrykk av at folk generelt var fornøyd med fagene sine og at de fleste foreleserne var veldig dyktige.

Fagleg utbyte og språk

Semesteret jeg var i Brisbane tok jeg tre fag ved UQ og dette var SOCY1050, SOCY3345 og SOCY2040. I tillegg
skrev jeg bachelor i sosiologi og hadde et emne i nordisk fagdidaktikk gjennom UIB. Jeg var også oppmeldt i faget MARS2005,
et emne i australsk marinbiologi, men valgte å droppe dette emnet etterhvert fordi arbeidsbyrden ble for stor.
Anbefaler det likevel til de som har frie studiepoeng. Det kreves ingen forkunnskaper, noe jeg likte, men man må likevel jobbe litt for å holde tritt. Det er en kjempefin field trip til Heron Island, der man får snorkle i Great Barrier Reef og noen andre mindre turer som virkelig anbefales.
Når det gjelder fagene jeg hadde, er jeg svært fornøyd med disse! SOCY1050 - Introduction to sociology, var et enkelt og greit introduksjonsemne i sosiologi basert på forelesninger og tutorials/workshops. Her baserer karakteren seg på individuelt arbeid og mindre gruppearbeid, og det er veldig grei arbeidsmengde. Kurset passer best for de som ikke har hatt sosiologi tidligere, men er også greit for de som vil ha en liten oppfriskning eller vil ha et fag som ikke krever mye arbeid. OBS: Det er en del 17-åringer som tar faget, og det brukes en del tid på gjennomgang av akademisk skriving.
SOCY2040 - Families, Households and the Life Course, var et veldig kjekt emne som baserer seg på å lære om utviklingen når det gjelder familiestrukturer og livsløpet. Baserer seg på forelesninger, og har enkle ukentlige online quizer som utgjør 35% av karakteren. Vil anbefale dette kurset til alle! Kjempespennende og aktuelt fag som passer for folk fra alle utdanningssektorer. Foreleseren er kjempegrei, morsom og man merker at han brenner for faget.
SOCY3345 - Conceptual Challenges in Sociology - Classical and Contemporary Debates, var et litt tyngre, men greit, emne som omhandler sosiologiske teoretikere og viktige debatter i sosiologien. Læreren er veldig hyggelig og prøver å gjøre faget forståelig for alle. Det er en mindre klasse, noe som gjør at det er lettere å stille spørsmål eller drøfte ting med foreleser. Anbefales om du vil fordype deg litt mer i sosiologi, og har hatt en del sosiologi allerede! Jeg måtte ta dette emnet, sammen med SOCY1050, som erstatning for et introduksjonsemne i sosiologi ved UiB. Dette synes jeg ikke sto i stil i forhold til arbeidsmengden og kunnskapsnivået man burde ha, da dette emnet krevde en god del. Du burde derfor ikke ta dette emnet dersom du aldri har hatt sosiologi før. Karakteren baserte seg på 3 korte drøftinger av tre pensumartikler (30%), et større essay (40%) og et siste essay skrevet i en spesiell stil ala et sosiologisk tidsskrift (30%).

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med fagene jeg hadde og synes foreleserne var veldig dyktige.

Universitetsområdet og byen

Brisbane er en superfin by. Det er en storby, men samtidig er det lett å orientere seg ettersom sentrumskjernen er ganske kompakt. Det er ingen kyst ved Brisbane, men det er en veldig fin bystrand og Gold Coast med alle sine strender er bare en times togtur unna. I tillegg ligger Brisbane nærme relativt nærme mange vakre steder, slik som Noosa, Surfers Paradise og Fraser Island. Selve campuset på University of Queensland er nydelig og stort - et sted man virkelig trives.

Bustad

Jeg anbefaler å reise ned og booke en airbnb, eller bo på hostell, mens man går på visninger noen dager. Ofte ser ting ganske annerledes ut i virkeligheten og det kan være greit å sjekke plassering og kollektivtilbud. Vi var en gjeng på 4 jenter som bodde på hostell og gikk på visninger, og vi fant alle bosteder innen 3-4 dager. Da dro vi på flere visninger hver dag, og var ganske negativt innstilt i starten. Dette fordi det er relativt dyrt, det kan være litt komplisert å finne noe bra for fem måneder og mange av leilighetene var ikke som forventet. Det skal likevel være veldig overkommelig å finne noe greit. Jeg og to andre jenter fra UiB bodde sammen i West End hos en australsk dame. Vi betalte 230 i uken per pers. (ca. 6000 i måneden) inkludert strøm, internett og alt av håndklær, sengetøy osv. West End er et litt hippie, men ekstremt koselig, område med mye restauranter, kaféer og småbutikker. Det er gangavstand til stranden i South Bank og sentrum, og ellers gode kollektivtilbud.

Områdene jeg vil anbefale å bo i er West End eller South Bank. Å bo i sentrum ved elven er også veldig fint og sentralt. Utover mot Kangeroo Point kan være aktuelt, men da er man lengre unna skolen. I Fortitude Valley, der alle utestedene er finnes det en del leilighetskompleks, men dette er litt lengre borte fra skolen. Skolen ligger i Saint Lucia, et veldig rolig område. Jeg kjenner noen som bodde der, men de aller fleste bodde mer sentrumsnært og er glad for det. Om man velger å plassere seg i Saint Lucia er man nært skolen, men det kan være ganske stress å komme seg ulike steder, spesielt på kvelden. I tillegg til dette er det et ganske øde område og ikke noe særlig som skjer der. Det er gode kollektivtilbud fra West End, South Bank og sentrum, noe som gjør at man like gjerne kan bo "der det skjer" og heller reise til skolen når man må eller ønsker det.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Brisbane er kjempebra! ANSA har mye arrangementer i Brisbane, i og med at det er veldig mange nordmenn der. I tillegg er det veldig lurt å melde seg inn i Quest, en klubb for internasjonale studenter, som arrangerer fester og turer. Den første uken arrangerer skolen en dag der alle klubbene ved UQ står på stands på skolen. Der er det anledning til å melde seg inn i de klubbene man ønsker. Vet at mange storkoste seg i seilklubben, og har hørt mye bra fra de som spilte volleyball og håndball også. Jeg var mest med andre nordmenn gjennom ANSA, men rakk å få meg en del internasjonale venner også. Blant annet brukte jeg appen Bumble for å snakke med andre internasjonale studenter, noe som hjalp meg med engelsken både skriftlig og muntlig.

VÅR 2019 BASV-SAPO

VÅR 2019 BASV-SAPO

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Etter å ha fått nominasjonen fra UiB, begynte jeg allerede å forberede oppholdet. Jeg sjekket opp hvilke vaksiner man trenger, litt generell info om Brisbane, samt informasjon om visum. Hovedsakelig fikk vi all denne informasjonen i form av en sjekkliste fra UiB etter hvert, og det er ikke særlig mye man kan gjøre klart før man har fått brev opptaksbrevet fra UQ.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved UQ er veldig lik den jeg er vant med fra UiB. Mine fag har undervisning i form av én forelesning i uka, og én tutorial (det vi kaller seminargrupper ved UiB). De fleste forelesningene blir også tatt opp og publisert på nett dersom man ikke har mulighet til å være til stede, eller bare foretrekker å se dem hjemme. Den største forskjellen er nok at oppmøte på tutorials, samt innleveringer og andre små prøver, teller som en del av sluttkarakteren. Dette kan man synes er både bra og dårlig, da man jo må fokusere jevnt over semesteret, men samtidig så kan man allerede være sikker på at man har bestått faget før siste eksamen, da man kun trenger 50% for å ikke stryke.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med emnetilbudet. Selv om jeg hadde frie studiepoeng dette semesteret, valgte jeg kun fag med emnekoden "POLS" fordi det rett og slett var såpass mange fag å velge i at jeg ble litt overveldet, og heller peilet meg inn på politikkfagene. Jeg synes også at hjemmesidene til UQ er oversiktlige og gir et riktig inntrykk av fagene de tilbyr.

Fagleg utbyte og språk

Forelesere og tutorene jeg har hatt har alle vært veldig flinke, og dersom du er redd for den språklige barrieren så kan jeg forsikre deg om at dette er noe de aller fleste ansatte ved UQ har forståelse for. Jeg synes det var overraskende enkelt å komme inn i en engelskspråklig hverdag, da jeg fra tidligere er godt vant med engelsk pensum, og alle jeg har møtt her nede er svært forståelsesfulle for at engelsk ikke er morsmålet mitt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt nydelig og kan tilby så å si alt man kan tenke seg. Alt fra cafeer, book shops og kiosker, til bank, apotek og frisør. Selv om det er et større universitetsområde enn man kanskje er kjent med, så er det veldig oversiktlig og enkelt å orientere seg med ulike apper som UQ har laget for å gjøre hverdagen enklere. Brisbane som by er også helt nydelig. Til tross for at det bor rundt 2,2 millioner mennesker i byen, virker den betraktelig mye mindre enn som så. Man har bydelen Brisbane CBD og South Bank som er det man gjerne omtaler som sentrum. Her er det skyskrapere og en del trafikk med både mennesker og biler, men dersom man går kun et par kilometer fra sentrumskjernen, virker det plutselig som en liten by med dyreliv og rolige omgivelser. Brisbane ligger også veldig godt til på østkysten på den måten at man har Gold Coast og Byron Bay kun et par timers kjøretur/togtur sørover, Sunshine Coast og Noosa et par timers kjøretur/togtur nordover, og idylliske øyer som Moreton Island og North Stradbrook Island et par timers kjøretur østover. På North Stradbrook Island lever det ville kenguruer og wallabies som absolutt ikke er redde for mennesker, og som så å si alltid kommer frem i skumringen. Man kan også se ville koala, delfiner og knølhval her på denne øya, så her vil jeg absolutt anbefale alle Brisbane-beboere å dra!

Bustad

Hvordan og hvor man vil bo er jo opp til en selv, men jeg vil anbefale alle og enhver å bo sammen med lokale eller andre internasjonale studenter, fordi man gjennom ANSA uansett kommer til å være rundt nordmenn så å si til enhver tid. Selv fant jeg bolig på flatmates.com.au. Jeg lagde en annonse der jeg skrev en del om meg selv og hva jeg ser etter i en flatmate, og fant ei australsk jente på samme alder som leide ut et rom i leiligheten sin. Jeg har bodd i St Lucia og har stort sett trivdes med dette. I begynnelsen virket det så klart litt fristende å heller bo med andre nordmenn i sentrum, men jeg har erfart at for engelsken min så er valg av samboer bra for meg. St Lucia ligger jo utenfor sentrumskjernen og det tar ca 20-25min med buss inn til sentrum, men når man blir vant med det så er det ingen problem. Ellers så finnes det jo også uber og citycat, som hurtigbåten på elva heter, og jeg opplever at det har vært deilig å bo utenfor sentrumskjernen og trafikken der. St Lucia er jo også midt i blinken om man går på UQ, da det kun er rundt 1,5km å gå til universitetet, så man slipper å måtte forholde seg til rushtrafikken på morgenen og ettermiddagen. Nærmeste butikk for meg er Coles - Australias svar på Coop Extra - som ligger på kjøpesenteret i Toowong, ca 1km spasertur hjemmefra. Her har de også flere cafeer, bank, Kmart, enkelte klesbutikker og "vinmonopol". Med andre ord så trenger man ikke å dra langt for å handle hverdagslige ting.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Brisbane vil jeg si er veldig bra. Først og fremst så blir man jo utrolig godt tatt imot av ANSA når man ankommer, da de arrangerer fadderuke, ulike turer til for eksempel Byron Bay og Noosa, triviakvelder annenhver uke, samt flere andre arrangementer. I tillegg til ANSA så arrangerer også UQ en fadderuke, men jeg personlig ble såpass opptatt med ANSA sitt opplegg at jeg kun deltok på de obligatoriske informasjonsmøtene som UQ arrangerte. Ellers finner man QUEST på UQ, som er studentgruppa for utvekslingsstudenter fra hele verden, og de arrangerer også flere kjekke kvelder og turer. Blant annet har de ukentlig pubnight hver onsdag dersom man er interessert i det. Jeg opplever også at de lokale her er veldig imøtekommende og ønsker å bli kjent med oss utenlandske studenter. Med andre ord så er det ikke noe problem i det hele tatt å skaffe seg venner og finne sosiale aktiviteter, så lenge man bare kaster seg uti det og ikke er redd for å bli med på ting.

2019 VÅR MAHF-LÆHR

2019 VÅR MAHF-LÆHR

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Universitet i Bergen gav meg hjelp i starten, der dei gav råd til kva man skulle gjere og tips til å gjere utvekslingopphaldet betre. Men ein sto mykje aleine når utvekslingsopphaldet nærma seg. Søknaden til skulen, og visumsøknad tok litt tid, derfor er det lurt å gjere dette i god tid. Eit tips er å komme i kontakt med andre som skal ned til Brisbane, eller same universitet som deg. Dette gjorde vi, og eg fann venner som eg fann bolig saman med i Brisbane. Dette gjorde det enklare for eg som opphavleg drog ned aleine. Vi også hjalp kvarandre med visumsøknad osv.

Undervisningsformer

Du må ha fire fag for å ha 30 studiepoeng, ved UQ undervisningsformen er basert på seminar og forelesningane. Det er vanlig at det eine seminaret i veka er obligatorisk. UQ baserer karakteren i faget utover fleire oppgåver, eller gjeremål. Dette kan være quiz, oppgåver, framføringer og eksamener gjennom heile semester. Derfor var det alltid noko å gjere i vekene som gikk, men på den andre hand var ikkje presset på å gjere det bra på eksamen så viktig. Det er vanlig å ha ein quiz i veka i kvart fag, men eg syntes dette var veldig gunstig då eg lærte meir om faget kontinuerlig gjennom semester.

Vurdering av emnetilbodet

Eg syntes emnetilbodet var veldig bra, og professorane var kjempeflinke. Dei engasjerte seg veldig for faget, samtidig som dei brydde seg veldig om korleis det gjekk med elevane. Det var lett å komme innom kontoret deira for å få hjelp til oppgåver. Eg skal bli engelsklærer, så eg hadde engelsk grammatikk og litteratur dette semester. I desse faga var all pensum tilgjengelig på biblioteket til UQ.

Fagleg utbyte og språk

Eg følte eg har utvikla meg i engelsk ettersom eg har gått på seminarene der eg har snakka med dei australske studentane. Det er mange utvekslingstudentar i Brisbane, så man snakker mykje engelsk med dei også.

Universitetsområdet og byen

UQ er eit kjempefint universitet. Eg budde mitt i Brisbane City, og det var enkelt å ta buss ut til universitet. Det er mykje sosialt som skjer på campus, og er eit godt miljø der.

Bustad

Brisbane er ein ny by, derfor er det mange fine leilegheitar man kan leie. Eg anbefale å bu i Brisbane City, South Bank og West End. Eg likte at eg var nærare byen enn universitet. Det er veldig enkelt å komme seg inn til Universitet, men dersom du bur ute med Universitet kan man føle at man er litt langt unna "sentrum" sida dei fleste bur i sentrum. Det som er vanleg å gjere når ein finn bolig er å gå rundt i byen å høre om bygninger har ledige leilegheitar. "realestate" er ein god side for å finne leilegheitar i Brisbane.

Sosialt miljø

Det er eit veldig godt norsk studentmiljø her. ANSA gjer ein god jobb for at vi norske studentar finn venner, og har ofte sosiale ting som vi kan være med på. UQ har også gøye ting å være med på for både australske og utvekslingstudenter. Quest er ein internasjonale organisasjoner som arrangerer gøye fester kvar veke, dersom du kan så bli med på det dei arrangerer, her finn du masse nye venner fra både Norge og resten av verda.

VÅR 2019 MAMN-LÆRE

VÅR 2019 MAMN-LÆRE

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Ikke stress! Det går fint!
Jeg reiste alene uten å kjenne noen, du blir kjent med folk, i Australia er det umulig å ikke finne noen nye venner.
Reis ned uken før slik at det ikke blir for mye når skolen starter, kom deg til ro først. Jeg reiste 3 uker før og når skolen begynte var jeg allerede litt bedre etablert.

Undervisningsformer

Velkommen til variasjon
Jeg kommer til å savne hvor iherdig det er satset på studenten i Australia. Her utdanner de sine fremtidige kollegaer som ble sagt av fysikk professoren min. Her kommer du over en stor variasjon av måter å jobbe på. Det kan kanskje minne litt om ungdomsskole og vidergående med at det er krav som stilles hele tiden, men samtidig blir du og resten av klassen invitert ut på pizza etterpå. Det er "catch up sessions" som vil si oppsummeringer av det viktigste, det er små og store klasser. De er mye lab og små møter med godt utdannede som leder.

Vurdering av emnetilbodet

Lykke til med å velge mellom altfor mange fag
Det er veldig veldig mange emner å velge mellom, så om timeplanen ikke går opp se om det er et lignede fag og det er det oftest. På universitetet har de en utrolig stor mengde variasjon, men mulig ikke helt oppdatert på data fag, da det var litt manglende der. Derimot veldig bra tilbud på biologisk og kjemisk.

Fagleg utbyte og språk

Gøy å lære
Universitetet satser mye og store resurser i å gi god opplæring. Det er helt utrolig hvor mye utbytte en får. De skapte mye motivasjon og hadde mye praktisk tilnærming. Det er lett det at du tilbringer 10/12 timer på universitet og det er helt ok for det er akkurat som en liten by i seg selv.

Universitetsområdet og byen

Brisbane er en fantastisk by, samme med UQ. Ha helgene din ledige og gå å utforsk og bli med i noen klubber. Busstilbudet er lett p bli en del av og det går busser ofte.

Bustad

Det er dyrt å bo gjennom unirversitetets recommended housing, så om du har mulighet ville jeg gått på det private markedet. Da blir det billigere fordelen med recommended er at det settes opp sosiale eventer så om du reiser alene er det lett gjennom der å bli kjent med andre. Det å bo på campus er kanskje unødvendig mye penger og du blir sittende litt fast.

Sosialt miljø

Det er et utrolig godt sosialt miljø for folk av alle interesser. Liker du brettspill da er brettspill klubben for deg, liker du å dra på eventyr og feste da er Quest der. Jeg endte med å ha kun to helger som ikke var planlagt gjennom hele semesteret, ellers var det kajakkturer, spillkvelder, dykketurer og eventyr hver helg.

2018

Haust 2018 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

Haust 2018 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye å holde styr på i forkant og mange forberedelser å ta fatt i. Likevel gikk denne prosessen veldig fint, og det er rom for å gjøre "feil", disse blir plukket opp og rettet på. Anbefaler ANSA forsikring, det gir deg sosiale goder under oppholdet, og er enkelt å bestille.

Undervisningsformer

Undervisningen er helt annerledes fra psykologisk fakultet på UIB. Her er det forelesninger og obligatoriske seminarer hver dag, det er mange vurderinger/arbeid underveis. Det kan være store eller små forelesninger avhengig av antall elever, men alle seminarer foregår i smågrupper med nokså tett oppfølging. Det er innleveringer og multiple choice eksamener ukentlig. Det kan være mye å holde styr på, og være stressende den første perioden da dette er nytt for mange, men fordelen er at du blir ferdig med emner underveis og har ingen omfattende eksamensperiode på slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Du kan velge blant alle mulige emner om alt du kan tenke deg. Listen er lang og det var vanskelig å velge da vi kunne velge stort sett alt fra denne listen. En utfordring er at du setter opp din egen timeplan, det vil si at du selv må melde deg opp til fagene og sørge for at ingen fag kræsjer med hverandre. Da er det særlig viktig at ingen seminarer kræsjer, fordi disse er obligatoriske med underveisvurderinger. Ha derfor en litt lenger liste over eventuelle fag, slik at du kan gjøre justeringer dersom de opprinnelige valgte fagene kræsjer. Jeg opplevde at det var enkelt å bytte fra de fagene du har valgt i utgangspunktet. I tillegg har du et par uker inn i semesteret å droppe fag, så meld deg heller opp til et for mye og prøv ut alle - før du dropper ut av det du liker minst.

Fagleg utbyte og språk

Du velger selv vanskelighetsgrad på emnene, avhengig av kodenavnet på emne, selv valgte jeg bare 1000poengs fag, men opplevde likevel et stort sprik i vanskelighetsgrad dem i mellom. Noen fag var svært lite krevende, andre var derimot en utfordring. Som sagt blir du tvunget til å gjøre en innsats underveis gjennom diverse vurderinger, og språket og forståelsen kommer derfor gradvis og naturlig. Det er en del muntlig aktivitet i seminarer, og også mye organisert samarbeid med medstudenter, dette er positivt med tanke på bedre kunnskaper i engelsk og et avslappende forhold til å prate faglig med andre.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er utrolig fint. Det er enormt og tilbyr blant annet bowling, frisør, apotek, restauranter, barer og kino. Bor du i sentrum er det enkelt å komme seg dit enten med buss eller med hurtigbåt. Brisbane som studentby er fantastisk. Det er bare gode vibber og gåavstand til det aller meste, noe som gjør det enkelt å ha innholdsrike dager og møte nye mennesker. Jeg opplevde for eksempel Sydney og Melbourne som i overkant store byer for bare et semesters utveksling, dette er byer som er kule å besøke, men jeg anser Brisbane som den absolutt beste byen å bo i. Det er i tillegg varmere og rimeligere å leve der.

Bustad

Vi bodde i sentrum, nær Roma street station, som er den mest sentrale togstasjonen i Brisbane. Trivdes veldig godt der og det var enkelt å komme seg overalt derfra. South Bank er nok den aller beste plassen å bo. Anbefaler å fikse bosted selv, aller helst på forhånd gjennom andre norske studenter boende der om det er mulig. Ikke skriv under på kontrakter i såkalte student accommodations, disse er overpriset og kontraktene er umulige å komme seg ut av.

Sosialt miljø

Vi var en stor norsk gjeng og det var aldri manko på sosiale sammenkomster. Med tilbud gjennom ANSA og QUEST (internasjonalt) er det umulig å ikke stifte nytt bekjentskap. Når det er sagt er det muligens litt for enkelt å menge seg med bare nordmenn, så prøv å oppsøke arenaer med internasjonale studenter og meld deg inn i undergrupper på universitetet!

Haust 2018 - BAPS-PSYK

Haust 2018 - BAPS-PSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å undersøke hvilke fag de ulike universitetene tilbyr. Noen fag tilbys eksempelvis kun om våren. Reiser man alene, kan det være lurt å ta kontakt med andre norske studenter som skal til samme sted.

Undervisningsformer

På UQ hadde vi obligatoriske seminarer ukentlig i tillegg til forelesninger. Forelesningene ble filmet og kunne ses på nett.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet til UQ var svært bra. Det er veldig mange forskjellige emner, og man finner garantert noe som frister.

Fagleg utbyte og språk

Arbeidsoppgavene var ikke veldig vanskelige, men det var ukentlige prøver og to-tre innleveringer i hvert fag. Jeg hadde bare eksamen i ett fag, og den var multiple choice. Vurderingene var spredt gjennom hele semesteret.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig fint og stort. Det ligger et stykke utenfor sentrum, men man kan lett ta ferge eller buss til campus. Bussene gikk hvert 5. minutt.

Bustad

Det er viktig å tenke på bo-situasjon før man flytter ned. Hvis man vil leie privat, kan det være lurt å sette opp visninger før man reiser ned.
Det er også lurt å reise ned litt før skolen begynner slik at man får tid til å finne bolig.

Sosialt miljø

Det er flere klubber på UQ som man kan melde seg på, og jeg anbefaler å være med på mye forskjellig i starten.

Haust 2018 - PRPSYK

Haust 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser til Australia bør du spare opp litt penger. Australia er et relativt dyrt land, og dersom du skal ha råd til å reise og oppleve litt mens du er der nede er det derfor lurt å spare litt på forhånd. I tillegg er det lurt å begynne tidlig med visumsøknaden. Skaff deg helseforsikringsbevis fra HELFO eller ANSA, og sett deg inn i hva som skal leveres. Det er en del steg man må gjennom ved visumsøkaden, men når søkaden først ble levert fikk jeg godkjenning etter bare et par dager.
Vil også anbefale å ikke pakke med for mye. Du får tak i det meste i Australia, så hvis du reiser ned med halvfull koffert kan du heller handle ting og fylle den opp til du skal reise hjem.
Begynn tidlig med å lese om emner, og søk på flere emner enn du skal ta. Ulike emner har ulike undervisnings- og vurderingsformer, og på universitetets hjemmeside finner du informasjon om dette.

Undervisningsformer

Undervisningsformer varierer fra emne til emne, og det er lurt å sette seg inn i hva som er obligatorisk i hvert enkelt emne. Generelt sett er det mer vurderingsgrunnlag underveis i semesteret sammenliknet med hvordan det er i Norge. Man kan bli vurdert etter alt fra oppmøte på seminar eller ukentlige quizzer til innleveringer og eksamener.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er stort. På universitetets hjemmesider finner du brosjyrer over mest populære emner innenfor ulike temaer. Det kan være en start. Bruk universitets hjemmesider til å lese mer detaljert undervisningsplan og aktivitet for de ulike emnene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok emnene Positive Psychology (PSYC2381), Topics in Social Psychology (PSYC3032), Psychotherapies and Counselling (PSYC3082), og Australias´ Marine Environment (MARS2005).
I Positive Psychology får man et fint innblikk i hva som kan fremme "psychological well-being" i befolkningen og hos den enkelte. Du lærer også om nyttige intervensjoner som ulike former for mindfulness, gratitude, self-compassion, kindness med mer. Anbefales!
Topics in Social psychology er et helt greit emne hvis du liker sosialpsykologi.
I Psyhotherapies lærer man om generelle kommunikasjonsevner som er viktige i terapi. Her lærer man også om forskjellige terapimetoder fra ulike tradisjoner, hvor man går spesielt i dybden på ACT. Etter forelesning var det ofte gjesteforelesere med erfaring fra de aktuelle terapimetodene. Det var også rollespill hvor foreleser demonstrerte ulike metoder. Anbefales!
MARS2005 er et emne for utvekslingsstudenter. Teorien kan til tider være litt kjedelig hvis man ikke er veldig interessert i biologi, men felt-turene og det sosiale i dette emnet er helt fantastisk! Var på fem dagers felt-tur med snorkling på den beste delen av Great Barrier Reef!

Universitetsområdet og byen

Campus er utrolig vakkert.

Bustad

Studentboliger kan være trygt, sosialt og greit, men ofte dyrt. Helt klart et greit alternativ for deg som vil ha alt i orden før du kommer ned.
Jeg valgte å bo på hostel de første dagene mens jeg fant meg et sted å bo privat. Bruk nettsteder som flatmates.com.au eller realestate.com.au, og kontakt flere aktuelle og dra på flere visninger. Man kan finne en fin plass på bo til rundt 200 AUD i uken. Anbefaler områder som West End, South Bank, Highgate Hill.

Sosialt miljø

Studentmiljøet i Brisbane er stort. Finn deg en idrettsklubb eller organisasjon og skaff deg venner. Meld deg inn i QUEST og delta på barkvelder og utflukter for internasjonale studenter.

Hsudt 2018 - BAPS-PSYK

Hsudt 2018 - BAPS-PSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen er ganske omfattende, så det er veldig lurt å skaffe seg en god oversikt over hva som skal gjøres i god tid. Jeg synes hele prosessen virket overveldende i forkant, men alt gikk veldig fint når jeg først var i gang! Særlig søk av studentvisa tok en del tid, ettersom det var i overkant mange spørsmål som skulle besvares, men selve svaret på søknaden kom allerede etter en ukes tid.

Undervisningsformer

Jeg var utrolig fornøyd med undervisningen på UQ! Alle foreleserne jeg hadde var veldig flinke og engasjerte, og de var lett å kontakte på mail uavhengig om det var mandag morgen eller lørdag ettermiddag. Måten undervisningen er lagt opp på og karaktersystemet er ganske annerledes fra UiB, men så fort jeg satt meg inn i det, ble jeg veldig glad i denne måten å lære på. Eksamen er som regel bare 20-30% av karakteren din i faget (hvis faget i det hele tatt har eksamen), så i tillegg har du også innleveringer, quizer, fremføringer osv. underveis i semesteret som vil være en del av sluttkarakteren. Det krever at man hele tiden henger greit med i undervisningen fra uke til uke, men det får man også stort utbytte av.

Vurdering av emnetilbodet

UQ tilbyr ekstremt mange fag! Jeg hadde et semester med frie emner, og kunne velge omtrent hva jeg ville. For å få oversikt, merket jeg av på innstillingene slik at bare de fagene som var åpne for meg kom opp (blant annet undergraduate, åpen for utvekslingsstudenter, ingen spesielle forhåndskunnskaper). Det var fortsatt rundt 900 fag, og masse spennende å velge mellom! men man kan også lett luke ut fagområder man ikke ønsker. Jeg endte opp med PSYC2381 Positive Psychology, PSYC2371 The Science of Everyday Thinking, SOCY1060 Gender, Sexuality and Society: An introduction og ARTT1105 Art in the Modern World. Jeg var superfornøyd med alle fagene, og vil anbefale alle på det sterkeste!

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært utrolig mye, både faglig og personlig! Foreleserne var veldig flinke til å relatere det vi lærte til det faktiske liv, og oppgavene vi fikk var ikke bare innsnevret til det rent faglige, men de ville også at vi selv skulle være med på å utrette noe i den virkelige verden. Det er en veldig "sky is the limit!"-mentalitet på UQ og kanskje i Australia generelt, i forhold til Norge. Jeg har også blitt mye tryggere på å snakke engelsk, og føler meg flinkere i engelsk, både skriftlig og muntlig. Jeg opplevde ikke språket som noe problem, ettersom vi på psykologistudiet er vant til å lese pensum på engelsk og også har noen forelesninger på engelsk. Det var derimot litt mer uvant med muntlig deltagelse i timen, og å skrive lange akademiske innleveringer på engelsk. Men, man vender seg til det og føler seg tryggere og tryggere.

Universitetsområdet og byen

Jeg hadde alle forelesninger på St Lucia Campus, og det var så utrolig fint der! Det var veldig stort, så jeg er ikke sikker på om jeg noengang fikk utforsket hele campus. Jeg ble derimot godt kjent med området og bygningene jeg hadde forelesninger i. Jeg anbefaler å dra til campus dagen før første skoledag, så du kan orientere deg litt, og vet hvilken bygning og rom du skal i. Ellers er campus stappet med gode cafeer, butikker, frisør, treningssenter og egentlig alt du måtte trenge. Det er også mange eventer som skjer rundt omkring på campus, så det er gøy å følge litt med så man får det med seg!
Brisbane generelt er en veldig fin by! Det er en overkommelig storby, og det er heller ikke altfor mange mennesker der, noe jeg likte veldig godt. Det er veldig gøy å utforske de forskjellige bydelene, selv likte jeg West End og Paddington veldig godt. Det er mange eventer som tar sted i byen også, fra månedlig Garage Sale i Paddington, til Oktoberfest, til Feel Good treningsuke. Ettersom selve Brisbane by ikke har strand, så har de en fake strand kalt Southbank Beach som er kul å sjekke ut, ellers kan man ta toget opp til Sunshine Coast eller ned til Gold Coast for å dra på stranden.

Bustad

Personlig dro jeg ned dit uten en plan over hvor jeg skulle bo, og lagde profil på nettsiden flatmates.com.au når jeg kom dit. Det tok ca 2-3 uker før jeg fant et sted å bo, og jeg bodde på hostel i mellomtiden. Selv om dette funket greit nok, vil jeg anbefale å lage profil før du kommer dit, og få oversikt over byen og hvilke byområder du kunne tenke deg å bo i før du reiser. Jeg vil også anbefale å avtale noen visninger før du kommer ned, så du har noen visninger å dra på de første dagene. Det vil gjøre hele prosessen mye enklere og mer avslappende! Jeg vil absolutt anbefale å skaffe sted å bo selv, ettersom studentboliger ofte er ekstremt dyre.

Sosialt miljø

Det er veldig mange norske studenter i Brisbane, så det er derfor lett å havne i et norskt miljø. Selv valgte jeg å prøve å styre unna dette med vilje, fordi jeg heller ville utfordre meg selv og bli kjent med andre internasjonale studenter og australske. Det er ikke vanskelig å få seg venner, ettersom det er hundrevis av organisasjoner å melde seg inn i og sosialt å delta på, men det krever en del personlig innsats. Skulle ønske jeg hadde vært flinkere til å bli med i organisasjoner i starten av semesteret, selv om det er veldig mye annet å sette seg inn i de første månedene. Jeg bodde derimot med to australske som jeg ble godt kjent med, og ble også kjent med fler gjennom dem. Vil absolutt anbefale kollektiv eller delt leilighet!

Haust 2018: BA i samanliknande politikk

Haust 2018: BA i samanliknande politikk

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

1. Skaff deg australsk sim-kort med en gang. Gjerne på flyplassen. (Du kommer til å trenge Google Maps).
2. Skaff deg et GoCard (kortet som brukes for kollektivtransport i Brisbane) med en gang. Gjerne på flyplassen. Når skolen starter kan du søke om å få "concession"-pris på all kollektivtransport. Det finnes også bysykler som koster to dollar i måneden og som kan kobles opp mot GoCardet.
3. Les e-posten der UQ tilbyr gratis henting på flyplassen av utvekslingstudenter. Det er ganske dyrt å ta toget. Men om du ikke leser e-posten: toget er også ganske greit. Da kan du benytte deg av muligheten til å skaffe deg et GoCard i skranken i samme slengen.
4. Det er ganske greit å finne et sted å bo i Brisbane. UQ kan være behjelpelig, men studentboligene er relativt dyre. Stort sett er det billigere å finne noe privat. Regn da med at det tar litt tid, og at du må på noen visninger før du finner et sted (Gå på visning! Ikke lei usett, det er en dårlig idé). Noen utleiere var litt skeptiske til utenlandske studenter, så finn fram ditt peneste smil.
5. Pakk sommerklær. Du kommer ikke til å få bruk for en ullgenser. (Ei heller ullundertøy.)
6. Det finnes en IKEA et stykke unna sentrum, men det meste du tenker at du trenger der finnes på Target eller andre butikker i sentrum. Det er betraktelig enklere. Om du likevel drar til IKEA, husk å sjekke om du trenger sengetøy til én dobbeltdyne eller to enkeltdyner på forhånd, slik at du kan klare deg med bare en tur.
7. Dra til Brisbane og kos deg!

Bonustips:
Før du drar trenger du et studentvisum til Australia. Dette søker du om på nettet, og det er i utgangspunktet ikke veldig vanskelig, men pass på at du har alle nødvendige dokumenter klare når du starter. Så slipper du å trykke deg igjennom søknaden 3-7 ganger hver gang du møter på et nytt dokument det er bruk for. Det er lurt å gjøre dette i god tid. (Hemmelig tips: Det kan hjelpe å ringe Lånekassen for å snike i køen om det begynner å haste med å få dokumentene du trenger derifra).

Undervisningsformer

På UQ er det lagt mye er opp til at man må jobbe jevnt gjennom hele semesteret enn hva jeg var vandt med fra UiB. I alle fagene jeg hadde var det både forelesninger og seminarer. En liten del av av karakteren i faget var basert på at man møter opp på seminar, og at man er aktiv. I alle fagene var det også først en liten oppgave og så en større oppgave som måtte skrives i løpet av semesteret. Disse telte på den endelige karakteren. Til gjengjeld er det ikke altfor vanskelig å ha stått i fagene allerede før eksamen, noe som gjør eksamenstiden til en lek.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på UQ var bra. Innenfor Internasjonale Relasjoner fantes det mye spennende å velge mellom. Jeg har streng tatt bare tatt fire fag, så kan ikke si for mye om at alt er bra, men de fagene jeg tok hadde stort sett engasjerte og flinke forelesere.
Jeg tok to fag på 1000-nivå, som er introduksjonsfag, og to fag på 2000-nivå, som skal være for litt mer viderekommende. Vil anbefale 2000-fag sterkest selv om de nok er litt mer jobb. Introfagene var ganske enkle, og mye tid gikk bort i småting om hvordan å studere osv. Ting man stort sett kan etter å ha studert et år eller to. I 2000-fagene var derimot foreleserne veldig engasjerte, og fagene var betraktelig mer interessante.

Fagleg utbyte og språk

Språkutbyttet av å være på utveksling i et engelsktalende land er stort. Jeg har absolutt blitt bedre i skriftlig engelsk gjennom å skrive akademiske oppgaver, og muntlig gjennom faglige diskusjoner i seminar og generell hverdag hvor det meste foregår på engelsk.
Tips: Last ned Grammarly (Det programmet du trolig har sett mist 8 reklamer for på YouTube). Dette var til stor hjelp for å skrive bedre oppgaver på engelsk.

Faglig var utbyttet helt klart størst i fagene på 2000-nivå. Dette var utfordrende fag med gode diskusjoner og og mye interessant innhold. I 1000-fagene var utbyttet noe mindre, men det var fortsatt interessant å se verden fra en mer australsk vinkel enn hva vi gjør hjemme.

Universitetsområdet og byen

Campus til UQ er veldig stort og inneholder det meste. Her finnes store forelesningssaler, lesesaler, seminarrom og slikt som man trenger for å studere. Itillegg finnes det en masse cafeer, litt butikker, banker, sykkelparkering, barer og annet gøy man også har bruk for. Det er også store parkområder som er fine både for studering ute i solen, eller bare for å slappe av. Og ja, det finnes skilpadder på campus. For folk som liker sport og trening tror jeg at du kan finne det aller meste på UQ.

Byen Brisbane er en veldig fin by. Sentrum er ikke veldig stort og du kan gå eller sykle til det aller meste der. Kollektivtransporten i byen fungerer bra og det er enkelt å komme seg rundt. Sentralt ligger også et stort parkområde med strand, basseng, gressletter, griller, lekeplass og det meste annet du trenger i en god park. Du skal ikke se bort ifra at du møter noen hyggelige folk i Brisbane heller.

Bustad

Det finnes mange ulike studentboligselskaper, med mange blokker og leiligheter rund om i byen. Dette er nok en veldig enkel og grei måte å bo, men det er dyrt. Derfor anbefaler jeg å finne noe privat. Spesielt om man planlegger å bo med noen er dette stort sett en god løsning. Merk at utleie foregår litt annerledes i Australia enn i Norge. Blant annet skal det fylles ut en rapport om feil eller mangler i leiligheten når du flytter inn. Det kan være verdt å være pinlig nøye når du fyller ut denne slik at utleier ikke kan påstå at du har ødelagt noe eller gjort noen skader som var i leiligheten før du flyttet inn. Itillegg, gå på visning, det er verdt det.
Jeg vil anbefale å finne en bolig i området rundt West End South Bank og South Brisbane. Her bor du sentralt og i gåavstand til det meste. Det er også kjapt og enkelt å komme seg til campus med buss eller båt.

Sosialt miljø

På UQ finnes det utallige ulike studentorganisasjoner man kan delta i. Her finnes organisasjoner for de fleste sporter, men også for masse annet artig. Utenom dette er det også mange andre måter å møte folk og få en masse nye venner. Australiere er generelt veldig hyggelige og pratsomme, og enkle å komme i kontakt med.
ANSA er en organisasjon for norske studenter som finnes i Brisbane. Jeg hadde ikke noe med denne organisasjonen å gjøre, men det er trolig et fint sted for å møte andre nordmenn.
I tillegg er QUEST en studentorganisasjon for utvekslingstudenter. Her arrangeres det diverse turer, barkvelder osv. Et fint sted for å møte folk fra rundt om i verden, men det er ikke til å stikke under en stol at Skandinavia, med Norge og Danmark i toppen, er rimelig overrepresentert på QUEST sine arrangementer. Dette gir god stemning på fest, men det er ikke stedet for å møte de lokale (som tross alt er ganske fine folk de også).

Haust 2018: BA i samanliknande politikk

Haust 2018: BA i samanliknande politikk

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Noen generelle forberedelsestips vil nok være å pakke så lite som mulig, men likevel få med seg det essensielle. Husk at været i Brisbane stort sett er varmt og fint, så ikke pakk for mye varme og store klær. Det vil nok også være en god ide å lage et budsjett for oppholdet, da man ofte ender opp med å bruke litt mer penger enn man tror. Før man reiser må man også huske å få på plass visum i god tid slik at man slipper å stresse med dette i siste liten.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på de fagene jeg tok var relativt lik slik det er på universitetet i Bergen. Det var en forelesning i hvert fag hver uke, og vi hadde i tillegg en tutorial (seminar) i uken i hvert fag. Det skiller seg litt fra slik det er i Bergen, hvor det ikke er tutorials eller seminar i hvert fag. Det var heller ingenting som var obligatorisk, men man fikk gjerne karakterutbytte av å møte opp på tutorials. Det som er ganske annerledes er at karakterene er fordelt på flere områder, ofte gjennom en minor og en major essay, i tillegg til oppmøte generelt og til slutt eksamen. Man har dermed muligheten til å ha stått i fagene før man i det hele tatt har hatt eksamen. Karaktersystemet er slik at en oppgave kan for eksempel være verdt 30 marks, altså 30% av sluttkarakteren en får i faget. Det positive med dette er at det er mindre press lagt ved eksamen, som gjerne bare varer i 2 timer. En annen konsekvens blir også at man må jobbe godt og strukturert helt fra starten av dersom man vil oppnå en god karakter.

Vurdering av emnetilbodet

Slik jeg opplevde det er emnetilbudet ved UQ veldig godt. Jeg har kun tatt politiske fag, så jeg kan kun si noe om det, men jeg vet at UQ er et av de beste i dette fagfeltet. Jeg har hatt utrolig kunnskapsrike forelesere, som gjerne har vært internasjonalt anerkjente innenfor sine fagfelt.

Fagleg utbyte og språk

I Australia tok jeg mest fag om internasjonale relasjoner (IR), noe som ikke tilbys ved UIB. Å dra på utveksling er en mulighet for å oppdage nye og interessante fag og fagfelt som kanskje ikke tilbys hjemme, så grip den sjansen! Jeg har fått masse ny kunnskap som jeg ikke ville fått dersom jeg ikke dro på utveksling, og jeg har også blitt mye bedre i engelsk! Ved å ta IR-fag og et fag om australsk politikk har jeg mye å bygge på ved sampol-kunnskapen jeg allerede hadde, og det vil nok bli veldig verdifullt ved fremtidige studier.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet på The University of Queensland er helt nydelig! Campus er stort og litt uoversiktlig i starten, men dette kommer man fort inn i, både ved hjelp av kart og omvisningsturer. Det er også et fantastisk dyreliv på campus, inkludert pelikaner ved vannet, skilpadder og diverse øgler. Man vil definitivt bli glad i dette stedet! Campus er plassert litt utenfor sentrumskjernen i Brisbane, og den raskeste måten å komme seg dit fra byen er nok med buss. Jeg anbefaler likevel å ta citycat-fergen innimellom, for det er en fin tur i seg selv! Byen Brisbane er også veldig fin, med stort sett alt en by trenger! Høye hus, fine parker og ikke minst bystranden! Til tross for at det er en storby er det likevel relativt enkelt å bli kjent her, og etter noen gåturer i gatene og langs elven har man full kontroll.

Bustad

Jeg dro på utveksling sammen med kjæresten min, så vi valgte å dra ned uten et sted å bo, og gå på visninger til vi fant noe passende. Før vi dro sjekket vi ut hvordan utleietilbudet var, og også hva prisene lå på. Vi hadde booket et midlertidig bosted i en uke på forhånd, og etter det måtte vi flytte litt på oss etter hvert helt til vi fant vår permanente leilighet. Om man velger denne metoden blir nok den første tiden litt stressende, og jeg anbefaler å reise ned noen uker før studiestart slik at man kun trenger å fokusere på å finne et sted å bo. Derfor reiste vi ned rundt 2-3 uker før studiene startet, og vi rakk å finne en leilighet på rundt 2 uker. Det er plenty med leiligheter som leies ut, så det gjelder å dra på masse visninger og ikke være redd for å ta kontakt! Om man vil bo i studentbolig er dette en del dyrere, men fordelen er at man kan dra rett hit når man ankommer byen. Det vil nok være et godt alternativ dersom man drar på utveksling alene.

Sosialt miljø

Jeg vil si at folk i Australia generelt er hyggelig, hjelpsom og høflig. Det er ikke vanskelig å få seg gode venner dersom man ikke er redd for å ta kontakt, og mitt innrykk av australiere er at de generelt er lettere å bli kjent med enn nordmenn. I starten var vi med på en del arrangementer arrangert av studentgruppen QUEST, som er en gruppe for internasjonale studenter. Her er det veldig mange skandinavere, så dersom man blir med her vil en kanskje få mest norske og danske venner. Jeg anbefaler å bli med på arrangementer på universitetet og ta kontakt med nye mennesker! Da vil man nok få en fantastisk opphold.

Haust 2018 - PRPSYK

Haust 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

- Vær på ballen og spør hva som kan gjøres i forkant av å søke visum. Man kan ikke bevege seg frem og tilbake i visumsøknaden og man blir dermed sittende fast om man enten trenger noe fra skolen, eller helfo-kort eller lignende.

- Dra gjerne ned tidligere for å finne plass å bo, men snakk med folk i forkant for å finne ut av hva du vil og hva kravene dine er. Plutselig så går boplassene fort og da har man ikke tid til å gruble på hva en egentlig vil.

Undervisningsformer

Forelesninger, få obligatoriske. Seminarer, obligatoriske. Ingen endelige eksamener, men heller mye arbeid iløpet av halvåret.

Vurdering av emnetilbodet

Lite emner å kunne velge mellom og lite "spennende" emner, men gode forelesere og godt skoleopplegg.

Fagleg utbyte og språk

Det var uvandt å skulle skrive på engelsk, men jeg kom lett inn i det. Det faglige utbytte er vanskelig å svare på, men spesielt mtp helse lærte vi mye om australsk-medisinsk helse. Dette var vanskelig da jeg ikke er oppvokst i Australia og føltes noe unyttig da jeg mest sannsynlig skal praktisere i Norge.

Universitetsområdet og byen

Området og byen var helt fantastisk. Enkelt å komme seg fra sted til sted. Stort, men lite samtidig - overkommelig. Mange nordmenn.

Bustad

Jeg leide privat sammen med en venninne. Det var vanskelig å skulle leie privat, da ikke mange privatpersoner har hørt om "Lånekassen" og var svært skeptiske til om vi faktisk kunne betale eller ikke. Det var også utfordrende å bare skulle leie for et semester. Men det finnes lettere løsninger hvor det legges opp for studenter (padrooms), som også er billigere - men standard er lavere og du velger ikke hvem du bor med.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var ekstremt godt, både på skolen og gjennom ANSA. Som nevnt er det mange nordmenn der og ANSA-opplegget var derfor stappfullt og kjempegøy. Anbefaler også QUEST på UQ, som er for og av utvekslingsstudenter og som gir en stor mulighet for å møte andre nasjonaliteter. Det var derimot ikke så lett å møte folk fra Australia, ironisk nok.

Vår/haust 2018: BA i samanliknande politikk

Vår/haust 2018: BA i samanliknande politikk

01.02.2018 - 30.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før oppholdet er det viktig å planlegge både alt det praktiske og hva man vil gjøre når man kommer ned til Australia. Hva man vil få ut av oppholdet og hvor lenge man vil være der. Anbefaler å være der ett år for å få fullt utbytte av alt man får tilbudt av skolen og få oppleve ett helt år med alle årstidene. Jeg var veldig fornøyd med å være der ett år for jeg slapp å stresse med å reise alle stedene på ett semester og jeg fikk også mer tid med område og vennene mine.

Undervisningsformer

Undervisningene bestod gjerne av 2 timers forelesning og 1 time tutorial. Dette funket veldig bra siden man var effektive og forberedt på tutorials og slapp mye dødtid. Dette fordi man ble vurdert på alle tutorialene så det var mange som deltok.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bred emnetilbud både for politikk og for de som vil ta andre fag som marinebiologi som var spesifik for utvekslingsstudenter. Dette ga innblikk i Australsk natur. Jeg anbefaler å ta ett historiefag også hvis man tar politikkfag for å få ett bredere synspunkt.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte masse av fagene jeg tok. Dette var mye fordi forelesere og fag var veldig bra og veldig interessante. Vi ble også vurdert igjennom hele semesteret og fikk karakterer underveis som telte som deler av hovedkarakteren. Dette gjorde den mulig å bestå faget før eksamen, noe som var veldig deilig og gjorde eksamensperioden mindre stressende.

Universitetsområdet og byen

Campuset er det fineste universitetsområdet jeg har sett! Campuset har alt fra lesesaler, biblioteker og utallige bygninger til hårfrisører, apoteket, reisebyråer, cafeer, masse spisesteder og butikker. Byen brisbane er den perfekt Australske byen å bo i. Klima er deilig hele året, den ligger perfekt til for resising, den har en «mann made beach» som ligger midt i byen og er deilig å kunne bruke. Det b ligger også kun en kort togtur unna kysten noe som ikke koster mer enn 30 kroner hver vei.

Bustad

Jeg valgte å bo på Urbanest studentbolig som jeg fikk anbefalt av University of Brisbane. Dette er jeg super fornøyd med! Her fikk jeg mott eget rom med eget bad og jeg fikk tilgang til vaskemaskiner, biljardbord, leserom, lesesal, treningsrom, resepsjon, aktiviteter og gratis mat, is eller frukt hver dag. Det var også inngangskort til både bygget, heis, leilighet og rom pluss at vi hadde sikkerhetsvakter på nattestid. Her møtte jeg også de vennene jeg hadde hele oppholdet. Bodde på South Bank noe som viste seg å være det beste stedet å bo!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på UofQ er veldig annerledes enn hjemme. Det er veldig stort og derfor er O-week mer fokus på at hver og en går rundt å velger aktiviteter selv noe som gjør det til en svær markedsplass. Derfor er det lettere å finne venner hvis man melder seg inn i klubber. Jeg fikk anbefalt Quest men det viste seg å være mest fest og mest skandinaviere. Jeg var mer interessert i å finne Australske venner så jeg meldte meg heller inn i sosial volleyball. Dette var et veldig godt valgt for her møtte jeg en variert gruppe mennesker som arrangerte fester, turer og volleyballtreninger. Nivået var også veldig variert og det er lagt opp til at folk skal møte nye så det er heller ikke veldig seriøst. Her møtte jeg mange nye mennesker som ble gode venner! Anbefaler dette veldig!

2018 VÅR og HAUST BAMN-BIO

2018 VÅR og HAUST BAMN-BIO

15.01.2018 - 24.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å være tidlig ute å planlegge og sett opp en liste med ting du kunne tenke deg å gjøre. Australia i seg selv er likt Norge på mange måter både med tanke på sikkerhet og levestandard. Mange utvekslingstudenter ved UQ velger å dra på reise i en av de lengre feriene. Selv dro jeg 7 uker i Sør-Øst Asia før skolestart i februar og måtte derfor pakke veldig lett og ta en god del vaksiner før jeg dro.

Undervisningsformer

De aller fleste fagene er forelesnings-basert, og i de aller fleste fagene er det opptak dersom man går glipp av undervisningen eller ønsker å repetere. Det er etter min erfaring en del mer obligatorisk, spesielt i forbindelse med biologi- og geologifagene jeg tok ved UQ. Her er det både tutorials og obligatoriske lab-timer nesten hver uke. Ville ikke latt meg skremme av dette, fagene er lagt opp til å studere underveis i semesteret noe som er en stor fordel når man har 4 fag samtidig.

Vurdering av emnetilbodet

Det er rett og slett overveldende godt tilbud av fag ved University of Queensland! Jeg vil anbefale deg og se på fagene og planlegge semesteret så godt som mulig før du drar. Vær oppmerksom på at det er flere campuser med svært lange avstander mellom, så du bør helst ta fag på samme campus. Jeg tok emner ved St. Lucia og var svært fornøyd med de aller fleste fagene. Ønsker spesielt og dra frem to fag jeg anbefaler:

ERTH1000 - Innføringsfag i geologi. Dette faget gav meg en god helhetsforståelse av hvordan platetektonikk, vulkaner, jordskjelv og klimaendringer har sammenheng med det biologiske mangfoldet helt fra jordens opprinnelse og frem til i dag. Faget har lab-arbeid nesten hver uke hvor du får muligheten til å bli kjent med noen lokale arter, ettersom mange geologi- og biologistudenter tar dette faget. Dette faget er anbefalt grunnet en svært dyktig professor, Dr. Kevin Welsh, som gjør selv de vanskeligste delene av faget til en lek.

ERTH2002 - Palaeobiologi. Kurset følger jordens liv fra tidligste funn 4.5 milliarder år siden og frem til dags dato, med særlig fokus på analyse av fossiler og diskusjon under fem timers lab per uke. Faget har en svært dyktig professor Dr. Gilbert Price, fem timer lab i uken og fossilene du får se på her er virkelig i verdensklasse! Definitivt det mest interessante faget jeg har tatt i løpet av studietiden.

Ellers er det verdt å merke seg at 1000 fagene og 2000 fagene er det jeg vil anbefale. Når du kommer opp på 3000 fagene er det svært mye skriving og dette kan være overveldende på akademisk engelsk for de som ikke er vant til det. Din oppgave blir ofte rettet anonymt, og det stilles like krav til deg som dine medstudenter som har skrevet akademisk engelsk i flere år. Derfor ville jeg anbefale og max ha to 2000 fag per semester.

Fagleg utbyte og språk

University of Queensland har godt læringsmiljø og mange hjelpemidler du bør ta deg nytte av under oppholdet. Det er mye hyppigere med innleveringer, og du samler poeng gjennom hele semesteret. Omstillingen med å skrive på engelsk er enklere om du benytter deg av ukentlig skrivehjelp på studentsenteret som fungerer på samme måte som bioOrakel ved UiB. De aller fleste fagene har et veldig godt system for tilbakemeldinger når du får tilbake innleveringer, dermed får du god språklig fremgang i løpet av semesteret.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er enormt på St.Lucia, det er som en liten by i seg selv med over hundre bygg og jeg anbefaler deg å laste ned UQnav for å navigere deg selv til forelesning. Byen er i kort avstand fra St.Lucia med "Rivercat"(båt), som du rimelig kan reise på studentbudsjett om du skaffer deg goCard (transportkort).

Bustad

Du bør finne deg bosted på et hostel før du drar, og opprette en profil på www.flatmates.com.au. Det er viktig å gå på visning før du bestemmer hvor du ønsker å bo, årsaken til dette er rett og slett at det er for mange utvekslingstudenter som ender opp med dårlig bosted som ikke ser ut som på bildene. Det kan være ganske høy trøkk på boligmarkedet ukene før universitetstart så anbefaler deg å sette av to uker på denne prosessen. Jeg bodde i både West End og St.Lucia i løpet av oppholdet, og kan anbefale begge deler varmt. Når det kommer til pris på bolig, er Brisbane ganske likt som Bergen. Nå kommer det så klart an på standard du ønsker, men et OK rom i kollektiv bør ikke koste mer enn 200,- AUD i uken inkludert alt (ca.5300,- NOK i mnd). Selv om tanken på AirCondition kan være fristene, ville jeg vært forsiktig med å flytte inn i bolig med AirCondition om strømregningen deles på leietagere, ettersom strøm er ganske dyrt i Australia.

Sosialt miljø

QUEST - studentforening for utvekslingstudenter. Denne organisasjonen er veldig kjekk og har ukentlige sosiale sammenkomster. Anbefaler særlig å delta på "bli kjent turen" til Byron Bay i starten i semesteret. PS! du må faktisk møte opp 1-2 timer før billettsalget starter om du skal få deg en billett. Ellers er det mulig å gjøre som jeg gjorde ett av semestrene å samle en gjeng for å reise sammen med til samme småbyen, samme helgen, og å bo på enten "Byron Bay Beach Hostel" eller "Nomads Byron Bay Backpackers". Helgen er for mange 90% fyll og fanteri som er naturlig når man samler så mange studenter, men du har også muligheten til å komme deg ut i kajakk, hoppe i fallskjerm, surfe eller snorkle. Jeg anbefaler deg å benytte litt (mye) tid på sistnevnte.

Uavhengig av om du drar på denne turen bør du dra med deg noen søte mennesker og besøke Byron, særlig om du liker det marine dyrelivet! Jeg anbefale på det varmeste "Go Sea Kayak Byron Bay", for jeg kan garantere deg at på padletur med dem får du enten se havskilpadder eller delfiner når du er på 3 timers tur, og mest sannsynlig begge deler. Er du like heldig så meg får du også møte knølhval på nært hold, om du er der i høysesongen for migrasjon! Jeg var ute og padlet med dette firmaet hele 7 ganger og savner sårt det det marine dyrelivet i havet på denne unike perlen av en sjarmerende småby.

UQMC - UQ Mountain Club er mest kjent for ukentlig klatring på Kangaroo Point i sentrum! Utrolig kjekt, sosial og god trening er det også. I tillegg arrangerer klubben masse spennende campingturer og dagsturer i løpet av semesteret. Veldig multikulturell klubb der du møter folk i alle aldre og studieretninger.

ANSA - er foreningen for norske studenter, og de samles på blant annet 17. Mai og lignende! Lov meg likevel at du ikke går i Norskfellen og bare får deg norske venner!

Avslutningsvis anbefaler jeg deg som er glad i natur og kjøpe deg ett telt og basic camp gear (kjøpes f.eks. på k-mart) få deg en gammel bil til 6000,- nok eller enda bedre skaff deg en venn med bil! Da kan du virkelig oppleve mye fin natur på budsjett! Anbefalinger til steder i nærheten du bør sjekke ut:
North Stradbrook Island - nydelig natur, masse kenguruer og muligheten til å se en Koala i det fri.
Moreton Island - her kan du campe rett på stranden og snorkle på skipsvrak. Du vil se arter som: wobbegong-hai, havskildpadder og dugongs.
Binna Burra - camp her om du tør? Dra på lange turer i fantastisk regnskog i Lamington National Park!
Noosa - Surfing, "fairy-pools" og ikke minst nyt verdens beste vegetar burger hos "Betty's burger".

Sist men ikke minst! Husk at alle utvekslingsstudenter du møter er i samme situasjon som deg. Min erfaring er at om du tør å ta initiativ til campingturer og lignende er de aller fleste kjempeklar for å utforske sitt nye midlertidige hjem. :)

Haust 2018: Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018: Integrert master i rettsvitskap

12.07.2018 - 17.11.2018

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å vente med å finne sted å bo til man kommer ned. Det man ser av bilder på utleiesider varierer veldig og standarden er ofte mye dårligere enn det kan se ut til på bilder. Vil også anbefale å bo i området South Bank/West End da det skjer mye her og det er samtidig kort vei til bykjernen og skolen. Ellers anbefaler jeg på det sterkeste å dra på utveksling! Australia var helt fantastisk og man har muligheten til å reise mye og oppleve masse ved siden av, under og etter studiene. Jeg hadde siste innlevering 27. oktober noe som gjorde at jeg hadde en veldig lang ferie frem til jeg dro hjem 17.desember. Skolen starter for øvrig i midten av juli, så det kan jo være verdt å ha i bakhodet dersom man skal konte eksamen hjemme i august.

Jeg ble også noe overrasket over temperaturen da jeg kom ned. Den australske vinteren var litt kald, så anbefaler å ha med litt varme klær. Noen morgener og kvelder var det bare 6-9 grader, mens det på dagen fort ble 20 grader. Så temperaturen varierer veldig i løpet av en dag. Det samme gjelder inne på skolen og i forelesninger. Der var det ofte veldig kaldt, mens det ute var veldig varmt.

Undervisningsformer

Jeg valgte fire fag på henholdsvis to poeng hver. Ett av fagene var obligatorisk. Det obligatoriske faget var "Fundamentals of the Common Law" (LAWS7936). De resterende tre fagene var, "Theories in Dispute Resolution" (LAWS7841), "Mediation" (7851) og "Law, Terrorism & Human Rights" (LAWS7713).

Alle fagene jeg valgte var intensive fag hvor undervisningen var lagt opp over fire dager, vanligvis torsdag-søndag fra 9-16. Fordelen med dette var at man ble tidlig ferdig med all undervisning, så man kan disponere ukene veldig fritt. Fagene jeg valgte hadde innleveringer som vurderingsform, med andre ord hadde jeg ingen eksamen på skolen.

Vurdering av emnetilbodet

Av intensive fag mener jeg å huske at det ikke var så veldig mange fag å velge mellom, men man hadde allikevel stor variasjon mellom de ulike fagene. Det er også mulig å ha ikke-intensive fag eller blande. Da har man for eksempel undervisning noen timer én dag i uken helt frem til eksamen/siste innlevering skal leveres.

Fagleg utbyte og språk

Fundamentals of the Common Law var et introduksjonsfag til hvordan common Law-systemet fungerer. Vi sammenlignet common law-land og med non-common law land, diskuterte i timene og besøkte Supreme Court. Faget hadde tre innleveringer, en liten som telte 5%, en litt større på 25% og en stor oppgave som telte 70% på ca. 4500 ord. Synes faget var mer samfunnsfaglig enn juss.

Theories in Dispute Resolution og Mediation var to konfliktløsningsfag som gikk ut på litt det samme. Mediation er en form for dispute resolution prosess, så det gikk naturligvis igjen i begge fagene. Her hadde man også tre innleveringer i hvert fag, hvor den siste innleveringen utgjorde ca 70% og måtte være på 4500-5000 ord. I mediation hadde vi i tillegg en muntlig høring i grupper på tre og tre hvor vi fikk prøve oss som mekler i en fiktiv konflikt mellom to parter. Her ble vi vurdert av en professor og totalt utgjorde denne vurderingen 10% av karakteren.

Law, Terrorism & Human Rights synes jeg var det mest spennende faget. Man sto fritt til å velge hva man ville skrive om. Tror imidlertid dette faget ikke skulle være intensivt fag fremover. I likhet med de andre fagene hadde vi også én stor innlevering på ca 5000 ord i dette faget. Dette faget synes jeg var mest juridisk av fagene jeg valgte. De andre bar preg av å være mer samfunnsfaglig. Her var det fokus på australsk terrorlovgivning og vi gikk inn i ulike bestemmelser i loven.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er kjempefint og veldig stort! De har alle tenkelige tilbud av sportstilbud og sosiale undergrupper å være med på. Skolen har mange utvekslingsstudenter fra Norge, Asia og generelt hele verden. På skolen er det mange fotballbaner, tennisbaner, svømmebasseng, eget treningssenter, mange bibliotek, egen frisør, stort utvalg av cafeer og restauranter, drikkestasjoner, egen pub og generelt veldig fine bygg og klasserom. På onsdager er det et lite marked, og det skjer generelt mye på campus.

Brisbane er Australias tredje største by og det skjedde alltid noe her. Om det var festivaler, matmarked, klesmarked, utendørs kino eller yoga på South Bank så var det alltid noe å finne på i byen. Anbefaler blant annet å dra på de ulike markedene, grille på Kangaroo point, dra til South Bank til den oppdemte stranden, West End og alle koselige barer og restauranter, ta turen til Koala Sanctuary og en dagstur til Stradbroke Island. Brisbanes svar på Karl Johan er Queen Street Mall, som er en utendørs shoppinggate midt i sentrum. Her er det også flere kjøpesenter, kino, restauranter og barer.

En av fordelene med å bo i Brisbane er at man enkelt kan komme seg rundt i landet. En togtur på 15-20 minutter og man er på flyplassen. En time med tog til Gold Coast og tilsvarende nordover til Sunshine Coast. Man kan enkelt leie bil og campervan og dra på utflukter når man skulle ønske.

I byen (og innad i hele Queensland) kan man benytte seg av kollektivtilbud (translink). Man kan ta ferge, buss og tog med dette reisekortet. Reiser du en bestemt mengde, får man gratisreiser og kan for eksempel benytte de til å reise gratis til Gold Coast for å surfe. I november 2018 kom Lime til Brisbane. Da kan man bruke elektrisk sparkesykkel til å reise rundt i byen, veldig enkelt og veldig gøy! Det er også mulighet for å leie bysykkel. I Australia er det påbudt å bruke sykkelhjelm når man sykler, så i noen av bysyklene (og lime-syklene) følger det med hjelm til utlån mens andre må man ha med egen.

Kan virkelig anbefale Brisbane og University of Queensland!

Bustad

Jeg bodde på West End, et veldig hyggelig område midt mellom bykjernen og skolen. Jeg tok fergen ett stopp for å komme meg til skolen. Til byen kan man gå, ta buss, ferge, sykle eller bruke lime. Byen har også et rikelig utvalg av uber og ola som er veldig lettvint og relativt rimelig. Jeg leide et hus med to andre norske studenter som jeg møtte noen ganger før avreise. Det funket veldig bra! Vi gikk på visninger når vi kom ned og ordnet bolig relativt fort. Vi erfarte imidlertid at de ulike utleiefirmaene ikke var så punktlige og det hendte at vi kom på visning ett sted og at det var utleid når vi kom frem. Anbefaler å komme ned rundt én uke før skolestart for å dra på visning. Særlig hvis man er flere som skal bo sammen. Ønsker man ett rom i et kollektiv er imidlertid utvalget mye større, men standarden er betraktelig dårligere enn hva man er vant med i Norge. Det varierer naturligvis med prisen. Vi leide et koselig hus med tre soverom, en do, ett bad, veranda, felles stue og kjøkken til ca. 4700 per pers i mnd. Strøm og gass var billig. Området var rolig og opplevdes som veldig trygt.

Sosialt miljø

På skolen har de alle tenkelige sosiale grupper å være med på. Skolens sosiale gruppe, QUEST, arrangerte mange utflukter som det var gøy å være med på. Jeg var blant annet med på en tur til Byron Bay i starten av utvekslingsoppholdet. Dette var veldig sosialt og man ble kjent med mange andre utvekslingsstudenter. ANSA har også mye sosialt å være med på om man ønsker å bli kjent med andre norske studenter. I motsetning til ANSA, er QUEST kun for UQ-studenter.

Av sosiale undergrupper tilbyr skolen blant annet lacrosse, landhockey, svømming, volleyball, seileklubb, surfeklubb, spillklubb, ølklubb, fotoklubb, matklubber og mye mye mer. Anbefaler å bli med på noen aktiviteter! Personlig var det i disse klubbene jeg ble best kjent med de australske. Folk er utrolig imøtekommende og hyggelige i Australia, så det er enkelt å komme i kontakt med folk.

Haust 2018 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - integrert master i rettsvitskap

12.07.2018 - 17.11.2018

Førebuingar/praktiske tips

Søk visum tidlig. En venn av meg endte opp med å søke ferievisum, for så å bytte til studentvisum underveis - noe de australskse myndighetene ikke var særlig begeistret over. Ellers vil jeg anbefale å vente med å finne et sted å bo til etter du er i Australia og har vært på visning. Et par venner betalte for studentbolig før de dro ned, og var ikke fornøyde. Stedet var skittent når de kom, lite og relativt dyrt. Jeg fikk noen venner til å dra på visning for meg før jeg kom ned, noe som også er en mulighet.

Undervisningsformer

Jeg valgte "intensive courses," som innebar 4 dager med 8-10 timer skole, 1 mindre oppgave på 2000 ord og en stor oppgave på 5000 ord. Vi måtte velge 4 "courses" for å få semestert godkjent i Norge, og jeg valgte: fundementals of common law (som var obligatorisk for oss ettersom Norge ikke har et common law-system), mediation, theories of dispute resolution og international law and development. Fagene hadde en mer praktisk tilnærming enn hjemme, og jeg var veldig fornøyd med alle fagene.

Vurdering av emnetilbodet

Vi måtte velge 4 av ca. 8 fag, så det var i utgangspunktet få fag å velge mellom. Men det var stor variasjon i fagene vi kunne velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Fundementals of common law var en rask gjennomgang av common law og det australske rettssystemet. I tillegg fikk vi dra på utflukt til the Supreme Court, noe som var veldig lærerikt.

Mediation og theories of disoute resolution var to veldig like fag, ettersom mediation er en type alternative dispute resolution pocess. Så det var veldig greit å ha de to fagene samtidig.

International law and development var veldig lite juridisk. Det handlet mer om det store bilde, og hvordan globalisering påvikret utviklingen av fremtidige juridiske samarbeid mellom ulike stater. Men det var veldig interessant, og definitivt lærerikt.

I alle timene ble vi oppfordret til å fortelle om hvordan de ulike temaene ble behandlet i vårt eget land. Mesteparten av studentene var utvekslingsstudenter, slik at vi fikk mange ulike perspektiv på forskjellige temaer. Det resulterte også i at vi ble presset til å snakke engelsk i de fleste timene.

Universitetsområdet og byen

Bribane er virkelig et sted jeg anbefaler å studere ettersom det er midt mellom Gold Coast og Sunshine Coast. Med busskort (translink) var det i tillegg veldig billig å reise innad i Queensland. Ellers var det alltid noe som foregikk i Brisbane: festivaler, konserter, studentfester, ballett, konserter, kino, osv.

Campus var veldig stort. Men UQ hadde egen app for navigasjon og sikkerhet. De hadde også bra sportstilbud. Jeg benyttet meg mye av et utendørs svømmebasseng som var veldig fint. Men tilbudene var ganske dyre, selv om de var veldig mange og bra.

Bustad

Jeg bodde i Toowong, midt mellom sentrum og Campus. Men det bodde ikke så mange andre studenter i nærheten. Jeg fikk inntrykk av at de fleste studentene på UQ bodde på West End - bare et fergestopp unna campus. Men Toowong var også et fint sted å bo dersom en ønsker det litt rolig, men samtidig sentralt. Det var bare 15 minutter unna Toowong City (et stort kjøpesenter) og fergestoppet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. Fundementals of common law var det første faget, og alle utvekslingsstudentene som kom fra land uten common law tradisjon måtte ha dette faget. Det var derfor lett å bli kjent med medstudenter gjennom dette faget. Ellers var det enkelt å bli kjent med nye mennesker ved å dra på arragerte turer av enten ANSA (for norske studenter) eller QUEST (for studenter på UQ).

Vår 2018 - BA i samanliknande politikk

Vår 2018 - BA i samanliknande politikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Praktiske tips:
- Opprett bankkonto, skolepenger og som regel leie må betales gjennom australsk bank.
- Skal du bo i privat leilighet er det smart å gjøre noen avtaler for visning før du kommer. Søknadsprosessen tar litt tid, så er greit å ikke bruke masse tid i starten til å kun administrere.
- Kjøp australsk SIM kort med en gang du kommer, er veldig dyrt hvis ikke!
- Kjøp GoCard og søk om concession pris. Dette er kollektivkortet de bruker for buss/trikk/ferger.

Undervisningsformer

Hvert fag har som regel Lectures og Tutorials. I lectures er det store grupper, med tavleundervisning. I tutorials er det mindre grupper med fokus på samtale, samarbeid og gruppeoppgaver. Noen tutorials er obligatoriske, andre er ikke. Ofte får du en viss kreditt for å stille, noe som kan være avgjørende for avsluttende karakter.
Vurderingene i faget er delt opp. Det vil være underveisvurderinger som til slutt utgjør avsluttende karakter. Dette gjør at eksamen ikke vektlegges 100% sånn som i Norge. Vurderinger kan blant annet være essays, quiz, fremføringer eller mid-terms.

Vurdering av emnetilbodet

Det finnes mange emnetilbud på UQ. Jeg gikk fag som ble het "introduction", dette er fag som begynner med tallkoden 1. Det finnes andre mer utfordrende fag med tallkodene 2,3,4, disse krever som regel en viss forkunnskap.

Fagleg utbyte og språk

Du lærer masse språk ved å være utvekslingsstudent ved UQ! Ved å delta i diskusjon og samarbeid blir du utfordret til å snakke god faglig engelsk, men også ta del i hverdagslig prat. I tillegg er alle vurderingene forventet å være skrevet med stødig akademisk engelsk.
Jeg merker stor forskjell på kompetansen min fra da jeg kom, til hvor jeg er nå. Jeg er mye tryggere og gleder meg til å utvikle meg i enda større grad.

Faglig utbytte har vært litt varierende. Jeg har tatt noen fag som har vært av stor interesse og som jeg har lært masse i. Andre fag har vært mindre interessante, og engasjementet har vært likeså.

Universitetsområdet og byen

UQ sitt campus er stort. Universitetet har flotte uteområder, masse cafeer, store bygninger, koselige dammer, fine trenings fasiliteter og mye mye mer. UQ har bare vært positivt! I tillegg er skolen flinke til å arrangere markeder, samlinger på courtyard og andre ulike arrangementer på dagtid. Dette gjør at det er enkelt å ta seg en liten pause mellom slagene.

Brisbane er som campus- utrolig fin! Bykjernen er ikke spesielt stor, så det er så og si gåavstand til alt du måtte ønske. Hvis ikke er det lett å hoppe på en av bysyklene, som koster kun 2 dollar i måneden. Byen er ren, ny, moderne og inneholder alt du måtte trenge. Det er strand, shopping, festområde og mange fine resturanger.

Bustad

Jeg anbefaler å finne noe privat, da studentleilighetene er veldig dyre. Det kan være vanskelig å finne en leilighet med mange nok soverom til en OK penge, dette vil si at du burde være innstilt på å dele rom med en annen. Jeg anbefaler å bo i South Bank/West End. Dette er et område som er midt mellom byen og skolen. I tillegg er stranden like i nærheten og det er masse hyggelige cafeer og resturanger rundt forbi.

Sosialt miljø

Utveksling er krevende, gøy, utfordrende og spennende! UQ oppfordrer alle utvekslingsstudenter til å bli med i Quest society. Dette er en utvekslingsorganisasjoner som finner på masse gøy i løpet av semesteret. Her kan du forvente å møte folk fra mange nasjoner i hele verden. I tillegg er det anbefalt å melde seg inn i ANSA; den norske student gruppen. Dette kan selvsagt være gøy, men det er absolutt ikke nødvendig.

Vår 2018 - BA i geovitenskap

Vår 2018 - BA i geovitenskap

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Start med visumsøknad tidlig og benytt andre som allerede har vært i Australia til hjelp! Visumsøknaden er en omfattende prosess og det kan være greit å få hjelp av noen som har gjort det før. Det er viktig å sette seg inn i hvilke praktiske oppgaver som kan gjennomføres før man ankommer Australia og hva som burde gjøres med en gang man har ankommet. Ting som bankkonto, mobilabonnement og bosted kan være greit å sjekke litt ut før man ankommer. Jeg vil også anbefale å reise ned minst en uke før studiestart slik at man har tid til å fikse praktiske ting.

Til alle fremtidige studenter: last ned appen "UQ checklist" før dere reiser ned. Der finnes en huskeliste på alt man må gjøre før man kommer ned og de første ukene etter studiestart

Undervisningsformer

UQ har varierte undervisningsformer og noen kan kanskje være litt ulik fra UiB. For det meste var arbeidsmengden lik som det jeg var vant med fra UiB, men den største forskjellen var at vurderingen man får på innleveringene faktisk teller på endelig karakter. Dette kan både være deilig med tanke på at avsluttende eksamen ikke teller i like stor grad, men gjør også at man må jobbe godt med oppgaver i løpet av semesteret. Jeg synes også at professorene ved UQ var mindre tilgjengelige for studentene enn hva man er vant med fra UiB. Dette kan være greit å forberede seg litt på da det er viktig å utnytte undervisningspersonalet godt de få timene i uken hvor de er tilgjengelige.
En positiv forskjell mellom UQ og UiB er at alle forelesninger på UQ blir filmet og opptak blir lagt ut kort tid etter forelesning slik at man fortsatt har mulighet til å få med seg forelesningen selv om man ikke kan møte opp.

Vurdering av emnetilbodet

UQ har mange interessante emner man kan velge. Dessverre var det få kurs innenfor geovitenskap som kunne bli godkjent av UiB. Fagene som var tilgjengelige for vårsemesteret innenfor geovitenskap overlappet enten med fag tidligere i studieplanen eller krevde forkunnskaper man ikke har med seg fra UiB. Selv om dette var tilfellet, er det fullt mulig å finne mange andre fag ved UQ som både har feltkurs og andre spennende oppgaver.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet i løpet av utvekslingen har vært stort. Selv om man kun får 7,5 studiepoeng for fagene i Australia vil jeg sis at pensum man skal igjennom er minst like stort som i et 10 poengs fag ved UiB.
Når det kommer til språk har jeg opparbeidet meg et større engelsk ordforråd, men ikke minst også en større selvtillit når det kommer til selve snakkingen.

Universitetsområdet og byen

Hovedcampus ved UQ (St. Lucia) er kjempestort og har alt av fasiliteter man trenger. Ved bruk av appen "UQ nav" blir det lettere å finne frem til de ulike byggene på campus de første ukene.
Brisbane er en by med mange mennesker, men samtidig kan det minne litt om Bergen. Sentrum i byen er lite og det er derfor lett å bli kjent i bykjernen. Brisbane er en rolig by hvor de fleste kan trives.

Bustad

Jeg valgte å bo i en studentleilighet hvor jeg delte fellesarealer med 4 andre. Studentleilighetene var plassert på "South Bank", noe jeg vil anse som et av de beste stedene å bo. Siden leiligheten ikke var privat, men gjennom et firma, var det trygt å booke et rom før ankomst. Jeg synes dette var helt topp selv om det kanskje kostet litt mer i måneden. I tillegg var dette et sted hvor det var utrolig lett å få seg nye venner da de fleste som bodde der var utvekslingsstudenter. Å bo på dette stedet var et av de beste valgene jeg gjorde i Australia.

Sosialt miljø

Det norske miljøet i Brisbane er kjempestort. Selv om jeg før jeg reiste ned, hadde bestemt meg for å prøve å være minst mulig sammen med nordmenn er det alltid godt å ha noen å støtte seg på. Det er vanskelig å bli kjent med folk som er fra Australia om man ikke er med i noen sosiale grupper ved skolen eller har noen fritidsaktiviteter utenom. Jeg fikk flest venner gjennom å være med på feltkurs i noen av fagene som var tilpasset utvekslingsstudenter. I tillegg til dette kan det være smart å melde seg inn i "Quest" som er den sosiale gruppen ved UQ for utvekslingsstudenter. Dersom man er medlem der er det umulig å ikke få seg noen gode venner for livet.

Vår 2018 - BA i biologi

Vår 2018 - BA i biologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Gjør alt av administrative oppgaver på forhånd, søk tidlig og ikke utsett ting.
Spar penger, for Australia er et dyrt land å bo og å leve i!
Pakk med varme klær, vinteren (mai, juni, juli) er undervurdert og om natten kan det bli ned i 7 grader. Husene er ofte dårlig isolert eller har ikke isolasjon i det hele tatt. Ta også med regnajakke og støvler da regnsesongen kan by på både storm og bøttevis med regn.

Undervisningsformer

Forelesning i auditorium, lab, seminarer, feltkurs.
Ingen av fagene (etter min erfaring) har en stor avsluttende eksamen, men heller flere oppgaver gjennom semesteret som man må få godkjent og som teller inn på avsluttende karakter (litt sånn som bio100 på UiB).

Vurdering av emnetilbodet

MARS2005 - Marine Environment, for alle studenter og ikke bare biologistudenter. Det er to feltkurs man kan være med på, et på North Stradbroke Island og et på Heron Island.
Ellers er fagene greie, de har et fagkodesystem som er satt opp slik:
1000 -fag er som regel for førsteårsstudenter og skal være innføringsfag
2000 -fag er litt vanskeligere
3000 - enda mer vanskelige og krever mye arbeid
4000 - 6000 er masterfag
Man må også huske på at noen fag bare går på vår - eller høstsemesteret.

Fagleg utbyte og språk

Det er mange flinke forelesere, og det er satt opp faste labgrupper og seminarer. Det er også andre kriterier for å skrive f.eks. rapporter og kildehenvisning enn hva man er vant til på UiB, vær obs på dette. Ellers blir man fort komfortabel med å snakke og skrive på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Jo nærmere universitetet man vil bo, jo dyrere blir prisene. St.Lucia er campusområdet og her er det ofte overpriset. Kule områder å bo i ellers er West End (et stopp med ferge fra UQ), South Bank (ligger litt lengre nord for West End og har kort avstand til fake beach) og Highgate Hill. Det er veldig greit å bo nærmt et fergestopp, da fergen går hele tiden og er som oftest i tide, mens bussene ofte er forsinket eller kommer ikke i det hele tatt. Det går en elv, Brisane River, gjennom hele byen, så bussene må også ofte kjøre langt, selv om strekningen på kartet ikke ser så gale ut.

Bustad

Reis ned to uker før skolestart, så er du sikret å finne et bra sted å bo før alle de andre studentene kommer. Ikke ta det første og beste, og GÅ PÅ VISNING, ikke ta noe usett. Og ikke lei av dårlige eiendomsmeglerfirma, les reviews om dem på google før du leier dersom du velger å leie gjennom dem likevel. Ofte lurer de utvekslingsstudenter og du ender opp med noe mye dårligere enn forventet. Prisene er litt som i Bergen, man må fort ut med 5000 kr i måneden for å få et rom til OK standard. Nyttige nettsider er flatmates.com og diverse kjøp-og-salg-grupper på FB.

Sosialt miljø

UQ har en egen organisasjon for utvekslingsstudenter som heter QUEST, de har ukentlig pubkveld og mange events gjennom semesteret. Blant annet bar til bar, helgetur til Byron Bay, camping, en lengre tur i påskeferien som går langs østkysten og båtfest. De har også egen trenings-bootcamp hvis man er interessert i det.

Ellers har UQ hundrevis at klubber, sportslag og andre organisasjoner for enhver smak og interesse.

Vår 2018 - BA i geovitenskap

Vår 2018 - BA i geovitenskap

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Semesteret ved University of Queensland var et av de beste semestrene jeg har hatt. Og til alle som vurderer å dra på utveksling til Brisbane; DRA! Brisbane er en herlig by, folkene er hyggelige, universitetet er nydelig og klimaet er fantastisk.

Det kan være lurt å prøve å spare opp litt penger før utveksling.

Jeg vil anbefale å komme ned i god tid før semesterstart. Jeg hadde fikset meg sted å bo (studentbolig, Unilodge) før jeg ankom, og var veldig glad for det. Jeg dro ned en uke før 'orientation week', og brukte tiden på å komme på plass i leiligheten, skaffe mobilabonnement og australsk bankkort.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var så heldig at jeg kun hadde frie valgemner og derfor mange fag jeg kunne velge mellom. Jeg endte opp med MARS2005, BIOL2001, NUTR1023 og GEOM2001. MARS2005 og BIOL2001 er fag ment for internasjonale studenter, og alle som tok disse fagene var i Brisbane på utveksling. Begge fagene har veldig kule feltturer. De er ikke obligatoriske, men ble arrangert i 'mid semester break'. NURT1023 var et fag ment for førsteårsstudenter, var svært overkommelig og hadde multiple choice eksamen.

Universitetsområdet og byen

Last ned UQnav. Campus er stort, og jeg endte opp med å bruke appen hele semester. University of Queensland er nydelig og Brisbane er er flott by å bo og studere i.

Bustad

Jeg bodde på et område som het 'South Bank' og var utrolig fornøyd med det! På South Bank man finner Brisbanes kunstige stranden (det er nemlig ikke muligheter for å bade andre steder). Det var også gode buss- og tog-forbindelser til alt, og gangavstand til sentrum. Utenom South Bank fikk jeg også inntrykk av at folk var fornøyd med å bo i et område som kalles 'West End'.

Sosialt miljø

QUEST er en sosial organisasjon for internasjonale studenter. De finner på mye gøy, både helgeturer og 'pub-nights'. Dette er en bra måte å møte andre internasjonale studenter, og jeg vil anbefale å teste ut noen av deres arrangementer. Jeg tok også to fag for internasjonale studenter (MARS2005 og BIOL2001). Det var også lett å komme i kontakt med folk i disse fagene, ettersom alle som tok dem var internasjonale og svært interessert i å bli kjent med nye folk.

Vår 2018 - BA i petroleum- og prosessteknologi

Vår 2018 - BA i petroleum- og prosessteknologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Mye søknader som må fikses før man kan reise på utveksling. bli ferdig med dette med en gang, så man ikke mister noen frister. Bestill ett hotell eller airbnb i forvegen hvor dere kan bo i noen dager, da det er lurt å gå på visninger først før man skriver under på leiekontrakt. De fleste leietakerne i australia krever at man betaler med en australsk bank, derfor lurt å skaffe seg dette tidlig. anbefaler ANZ da det er gratis å etablere konto hos dem.

Undervisningsformer

undervisningen har mange flere innleveringer og forelesninger man må møte opp i. dette varierer selvfølgelig med hvilket fag man tar. hvis du vil ha en mer avslappet undervisningsuke hvor det er mulighet for å bli hjemme en dag, burde du sjekke opp om det er mye obligatorisk oppmøte i fagene dine.

Vurdering av emnetilbodet

jeg valgte micro, makro, programmeringi python og introduksjon i fransk. Mikro(ECON1010) og makro(1020) er veldig greie og enkle fag, hvis du har litt bakgrunn fra matematikk. python (CSSE1001) er et veldig morsomt fag hvis man har interesse for det, men man bør belage seg på å legge ned en innsats i dette faget hvis man ikke har noen forkunnskaper. Fransk (FREN1010) var et fag jeg tok mest for gøy, det krevde ikke så mye heller.

Fagleg utbyte og språk

university of queensland er et veldig bra universitet som gir deg god oppfølging.

Universitetsområdet og byen

Brisbane er en koselig by, som har en elv som renner gjennom hele byen. langs denne elven går det en fin sykkel og jogge vei, som var min faste treningsløype. man finner også egenvekt apparater langs denne løypa. Campus ligger litt utenfor byen, men det kollektive tilbudet bort er veldig bra, hvor det går både buss og båt.

Bustad

Jeg bodde i auchenflower, som er midt mellom byen og campus. dette syns jeg var praktisk da det lå relativt nærme til alt.

Sosialt miljø

det sosiale på universitetet er som alle universitet. Man blir ikke kjent med nye folk hvis man ikke går inn for det. Meld deg inn i ANSA og QUEST. var frampå og delta på ting i fadderuka, så kommer du til å få masse nye venner. Alle andre på campus er i samme posisjon som deg. ANSA er en norsk organisasjon for utvekslingsstudenter, men quest er for alle utvekslings studenter rundt om i verden. Disse vil arrangere fester og arrangementer.

Vår 2018 - BA i human ernæring

Vår 2018 - BA i human ernæring

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Finne fag:
Ta deg god tid til å finne de ulike fagene du skal ha, da dette kan bli en tidkrevende prosess. Sjekk at du har alle de forkunnskapene som kreves for å ta de aktuelle fagene, og forhør deg også med veilederen din om dette er fag du kan ta. Jeg byttet fag en hel del ganger før jeg endte opp med fire fag jeg kunne få godkjent fra både UiB og UQ.

Forsikring:
Gjennom den norske folketrygden har man helseforsikringen gjennom HELFO som utenlandsstudent. Når du har søkt lån og det blir registrert at du skal studere i utlandet, vil du etter en måneds tid motta et forsikringsbevis fra HELFO. Dette er kun helseforsikring. Et tips er å bestille full forsikring (reiseforsikring i og utenfor studiestedet, mobilforsikring, innboforsikring, osv.) gjennom ANSA.

Visum:
Søk om visum i god tid. For noen er dette en rask prosess, men for andre kan den være mer tidkrevende. I søknaden må man blant annet liste opp alle land man har besøkt de siste 10 år, og man trenger dokumenter som pass, helseforsikring fra HELFO og CoE (som er bevis på at man er tatt opp ved et universitet i Australia). For å søke visum er du nødt til å ha et forsikringsnummer (man må altså ha bestilt en forsikring på forhånd slik at man har fått forsikringsbeviset)

Til online søknadsskjema til UQ trenger man
- Engelsk dokumentasjon + følgebrev fra UiB
- Karakterutskrift fra UiB på engelsk
- Government loan declaration (legges inn i søknaden ved opptak)

Skolepenger:
Man må betale et depositum på 1000 AUD, mens de resterende skolepengene betales senere.
For å søke stipend og lån fra Lånekassen må man ha en bekreftelse fra UQ med de emnene man skal ta, i tillegg til at det står oppført total sum skolepenger man må betale.

UQ:
- UQnav hjelper deg å finne fram på campusområdet
- UQ har en app som heter UQ checklist. Det er lurt å bruke denne (også før man reiser) for å være sikker på at man man har gjort alt som er nødvendig!

Undervisningsformer

Fordi semesteret i Australia kun stekker seg over 13 uker med undervisning og 3 ukers eksamensperiode, må man jobbe veldig intenst for å unngå at man havner bakpå. Generelt sett krever fagene mer jobb enn her hjemme i Norge. I tillegg til obligatoriske oppgaver og quizer som skal inn hver uke, kommer også mid-term exams. Halvveis i semesteret har man (i de fleste fag) en eksamen som teller mellom 30-50% av den avsluttende karakteren.

Jeg hadde totalt fire fag ved universitetet. Skal man få fult lån hos lånekassen når man er der nede, kreves det at man tar fag tilsvarende 8 credits. Hvert av mine fag ga 2 credits. Jeg hadde fagene
FOOD2000 - Food Science
BIOL2200 - Cell structure and function
PSYC1030 - Introduction to psychology
NUTR2101 - Nutrition Science

Fagene hos UQ består ofte av Lectures og Tutorials. Lectures er som norske forelesninger, og som regel ikke obligatoriske. Tutorials er som seminargrupper eller lab avhengig av faget, og de er obligatoriske. Felles for alle mine fag var at opptak fra forelesningene ble lastet opp på blackboard, som gjorde det enkelt å følge faget de dagene man ikke hadde anledning til å gå i forelesning.

Vurdering av emnetilbodet

Timeplanen jeg hadde ved UQ bar preg av gruppearbeid og lab i større grad enn den jeg er vant til ved UiB. Ved å ha mange timer med lab og seminar i uken, lærer man teori i praksis. Foreleserne forventet at man var forberedt til hver time, og de forventet også at man deltok muntlig. Ikke vær redd for å kaste deg ut i engelsken, det kommer seg raskt og man lærer utrolig mye av dette.

Fagleg utbyte og språk

Generelt sett vil jeg konkludere med et godt faglig utbytte. Det kreves at man kommer forberedt til seminar/lab, og undervisningen jevnt over veldig bra. I alle fag måtte jeg samarbeide på gruppe med andre studenter. I tillegg til at alt arbeid ble levert inn skriftlig, måtte vi også ved flere anledninger holde muntlige presentasjoner eller diskutere arbeidet vi hadde gjort. Alt dette førte til god trening i språket, både skriftlig og muntlig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet
University of Queensland byr på et enormt, men flott og fint tilrettelagt campusområde. Med litt tid og appen ”UQnav” er det ingen problem å finne fram til riktig forelesningssal på campus. I tillegg til forelesningssaler og laboratorier finner man caféer, frisør, bokhandel, Boost Juice og mange biblioteker. De dagene når skolen skinner litt ekstra over Brisbane, er det fint å ta med seg boken ut fra biblioteket og sette seg på gresset.

Brisbane:
Brisbane er en by med omtrent 2 millioner innbyggere (3. størst i Australia), og den har mye å tilby innen kultur, utdanning og natur. Gjennom byen renner Brisbane River, og langs elvebredden finnes det flere flotte parkanlegg og restauranter. På elven går det flere båter, deriblant:
- CityHopper: En liten bår som kan ta deg gratis frem og tilbake mellom de ulike stedene i sentrum
- CityCat: Katamaran som går helt fra Northshore i ene enden og til UQ campus i andre enden. Et flott transportmiddel for å ta seg til campusområdet.
Steder man ikke bør gå glipp av i Brisbane er
- West End: Her er det mange søte caféer, restauranter, utesteder. Hver lørdag er det også et farmers market, hvor man kan få kjøpt mye billig frukt og grønt.
- Eat Street Northshore: Marked med mye forskjellig street food og live musikk. Åpent hver helg.
- South Bank Parklands (også bare kalt City Beach)
- Queen Street Mall (shopping)
- The Botanical Gardens
- Kangaroo Point (fint for grilling, trening)
- Mt.Coo-Tha (utkikkspunkt)
Brisbane har som nevnt veldig mye fin natur, men omtrådet rundt byen bør man også få med seg. Steder jeg anbefaler å reise:
- Fraser Island + Rainbow Beach
- Noosa + nasjonalparken
- Surfers Paradise
- Burleigh Heads (+ nasjonalpark)
- North Stradbroke Island
- Moreton Island
- Byron Bay
- Store byer som Sydney og Melbourne
- Whitsundays

Bustad

I Brisbane vil jeg anbefale å bo i sentrum, altså områdene CBD, South Bank eller West End. Dette er områder hvor man er nære alt som skjer på fritiden, men det er også enkelt å ta seg til og fra skolen. I disse områdene bor det mange studenter, både privat og i studentboliger. Eksempel på ulike studentboliger er StudentOne, Urbanest, Iglu, Scape, UniLodge - listen er lang.
Jeg valgte å bo i StudentOne, Wharf St, en helt ny blokk med studentboliger. Denne lå sentralt i CBD, bare en buss-/båttur unna campus, og 3 minutters gåtur til shoppingstrøket. Jeg delte leilighet med andre utvekslingsstudenter fra England, Danmark og Tyskland.

Det kan være greit å gjøre litt research på forhånd. Les gjerne om ulike studentboliger, sjekk ut Flatmates.com.au (Australias svar på hybel.no). Kanskje er det også noen du kjenner som vet om et sted eller noen norske som leier ut et ledig rom. Det kan være verdt å melde seg inn i facebook-gruppen "Norske studenter i Brisbane".

Sosialt miljø

Jeg anbefaler alle kommende utvekslingsstudenter å delta på så mye som mulig av sosiale arrangementer for utvekslingsstudenter. Det er en fin måte å bli kjent med andre utvekslingsstudenter på.
QUEST Society: Queensland university exchange student society. De arrangerer flere turer, fester og events det er verdt å være med på. Her er også mange norske studenter med.
ANSA Brisbane: Association of Norwegian Students Abroad. En gjeng med norske utvekslingsstudenter i Brisbane. De arrangerer blant annet bli-kjent-events og turer hvert semester. Annenhver torsdag har de også trivia på en av byens ”Pig´n´Whistle”.

Husk også å bli kjent med lokale. De er gull verdt:
- De kjenner Brisbane inn og ut. De kan ta deg med rundt på steder du kanskje ikke hadde fått høre om uten de.
- De kan lære deg språket.
- De har ofte bil, dermed kan de ta deg med på tur.
- De er hjelpsomme og hyggelige, og som oftest er de veldig interessert i å bli kjent med den norske kulturen og språket!

Vår 2018 - BA i molekylærbiologi

Vår 2018 - BA i molekylærbiologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

The University of Queensland er delt opp i flere campus, hvor St. Lucia er den største. Først og fremst er campus ekstremt stort og det tar derfor litt tid å bli kjent med området og alle de forskjellige byggene. Heldigvis har skolen utviklet en app som heter UQ nav som blir din bestevenn de første ukene og hjelper stort med å navigere seg rundt samt finne frem til forelesninger og eksamener. I tillegg har de en egen huskeliste app som heter UQ checklist som inneholder alt du trenger å vite og huske på før du reiser fra Norge til du ankommer Australia, hva du må gjøre før skolen starter og under oppholdet. Dette anbefales på det sterkeste å ta i bruk disse appene, de hjalp utrolig mye! Det anbefales også å søke etter fag på UQ sine hjemmesider og notere ned disse underveis. Det er utrolig mange spennende fag som gjør det vanskelig å velge. Et tips er å gå inn på emnebeskrivelsen og sjekke hva faget inneholder og hvordan det er lagt opp med innleveringer og lignende. Samtidig er det verdt å nevne at det er lurt å velge seg ut seks fag som man kan tenke seg å ta, ettersom det kan hende du må bytte fag når du begynner på skolen hvis noen av fagene plutselig skulle kræsje eller timeplanen ikke går opp.

Og ikke minst, ta med noe varme klær. Jeg trodde ikke at jeg kom til å trenge varme klær siden det skulle være så varmt her, men det blir kaldt om vinteren. Vinteren er som norsk kald sommer som vil si husene ikke er isolerte og det er like kaldt inne som det er ute. I tillegg, Brisbane er mye varmere enn Melbourne, så hvis du har tenkt å ta turen innom der er det lurt å ha litt varme klær. Jeg måtte blant annet få tilsendt ullgenser og ullsokker siden det var så kaldt om nettene.

Undervisningsformer

På UQ er det veldig annerledes undervisningsformer enn på UIB. I de aller fleste fag blir en vurdert hele semesteret gjennom innleveringer, fremføringer og eksamen. På grunn av regelmessige innleveringer i samtlige fag og tutorials (gruppetimer), er det litt større arbeidsmengde enn på UIB, men dette betalte seg i at det meste av arbeidet man gjorde telte litt på karakteren, noe som fjernet en del av presset på slutteksamen. Vektingen av endelig karakter var ca 40-50% slutteksamen og 50% annet arbeid som innleveringer, midtsemestereksamen og quizer i de ulike fagene. I tillegg er det korte forelesninger (50 minutter) og færre forelesninger i uken, men mer intensive dager med for eksempel 2 dager med skole fra 09-18, men dette varierer fra hvilke fag en tar og hvordan semesteret er lagt opp. Samtidig var foreleserne veldig flinke og de la nesten alltid ut undervisningsmaterialet underveis i semesteret hvis ikke før, og man har også tilgang på opptaket av forelesninger i alle fag, noe som er veldig greit hvis du foretrekker å se forelesninger i etterkant eller hvis du ikke kan delta i forelesningen selv en dag.

Vurdering av emnetilbodet

Det er utrolig mange emner man kan velge mellom på universitetet. Jeg hadde bare valgfrie studiepoeng, så jeg kunne velge ganske fritt hva jeg ville ta. Dersom man ikke har frie studiepoeng så er det viktig å sjekke at man har fått forhåndsgodkjent de fagene man skal ta fra UIB slik at man ikke får overlapp eller feil fag, men dette gjelder også selv om du har frie studiepoeng. Fagene er lagt opp etter koder slik som 1000, 2000 og 3000 fag, som vil si at 1000 fag, som reflekterer hvilket år fagene normalt sett tas (1000-fag = år 1, 2000 = år 2, osv). Siden jeg hadde frie studiepoeng valgte jeg å velge litt forskjellig og noe jeg ikke kan ta på UIB. To av fagene jeg tok var biologi fag som var spesiallaget for utvekslingsstudenter nemlig BIOL2001 og MARS2005. Disse fagene tar deg med på utrolig fine feltarbeid til Fraser Island og Heron Island (Great Barrier Reef), og man trenger ikke å ha noe biologi erfaring for å ta disse fagene ettersom de er lagt opp til at utvekslingsstudenter skal ta de. De to siste fagene jeg tok var ABTS1000 som er et fag hvor man lærer om Urfolk i Australia (veldig spennende og relevant når en er i Australia), og det andre faget jeg tok var CRIM1000 som er et grunnleggende kriminologi (dette tok jeg for interessens skyld).

Universitet har mange tilbud så det skal ikke være et problem å finne fag man liker og interesserer seg for, ettersom det utrolig mange spennende fag å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte veldig mye i de fagene jeg tok. Pensumet var veldig stort i de fleste fag, i tillegg er det fire fag så det blir fort mye pensum. Det er som sagt en del innleveringer og arbeid gjennom hele semesteret, men det gjorde at jeg var litt mindre stresset når eksamen nærmet seg ettersom en har en mer oversikt over pensum.

Når det gjelder språket var dette ikke noe problem. Man kommer fort inn i det, og muntlig og skriftlig blir dermed ikke et problem, kanskje litt uvant i begynnelsen, men dette går fort over. Allikevel, det å skrive akademisk god engelsk krevde litt trening, men dette er en god trening å ha med seg videre som student og senere i jobbsammenhenger.

Universitetsområdet og byen

Campus er stort, men helt fantastisk! Det er over 100 bygninger så du har alt du trenger der, alt fra fine gressplener og sitteplasser til mange fine lesesaler, foodcourter, kafeer, apotek, leger, tannlege og frisør. Det var litt vanskelig i starten å navigere seg rundt og finne frem, men det tok ikke lang tid før man lærer seg hvordan man skal komme seg fort gjennom campus til tross for størrelsen. Kjernen av campus kalles The Great Court som er en veldig stor gressplen omringet av vakre sandsteinbygninger som blir brukt som forelesningssaler. Dette er bygningene til det naturvitenskapelige fakultet, geologi og jussfakultetet så det er mange studenter som har sine forelesninger her.

Brisbane er en veldig fin by, og etter å ha besøkt de andre byene i Australia, synes jeg at Brisbane var en av de fineste byene man kunne bo i. De andre byene har sin egen sjarm og kvaliteter, men som student er Brisbane en fin by å bo i, det er en veldig avslappet og rolig bo. Det er alltid noe å finne på og de har et eget party område som heter The Valley hvor det alltid er liv. Det som gjør Brisbane enda litt bedre enn de andre store byene i Australia er beliggenheten. Du kan dra på mange helgeturer til de mindre byene utenfor Brisbane uten å måtte kjøre så langt, og kan ta tog eller buss for å komme deg der. Det er utrolig mange fine strender å dra til, så det gjør ingenting at det ikke er noe strand i Brisbane. Det skal sies at Brisbane har en egen litt mindre strand i South Bank, men dette er en kunstig strand med basseng og sand, men det går allikevel fint å bade og sole seg her.

Bustad

eg bodde i en suburb som heter Kangaroo Point. Dette er et område som ligger midt mellom sentrum og skolen, og tok ikke mer enn 10 min med buss til skole eller sentrum. Det er veldig bra bussforbindelser her, og gåavstand til det meste. Jeg bodde i en leilighet med to andre jenter, og var i grunn heldig med området og romkamerater. Det var mange studenter som bodde i områdene South Bank/South Brisbane/West End som også er veldig sentrale plasser å bo. Mange bodde også i colleges, som er store hus som ligger på campus. Detter er et dyrt alternativ, men det er også med vask og mat i prisen samt kort vei til skolen. South Brisbane og South Bank er fine plasser å bo, men det kan fort bli litt dyrere. Pass på at det er lett å ta buss fra der du bor, for det er ikke gøy å gå langt når det er på det varmeste.

Det er veldig bra kollektivtransport, og hvis det ikke gikk buss eller tog var det bare å ta uber som er veldig billig.

Sosialt miljø

Det er mange måte å være sosial på i denne byen. Det er over 100 ulike klubber man kan bli en del av på skolen. Her finner du alt fra seiling, Harry potter, surfing, sjakk til klubber for spesifikke institutt og fakulteter. I hver fadderuke er det en dag kalt Market Day hvor alle disse klubbene har stand, og det er en veldig kjekk og viktig dag å få med seg hvis man har lyst å melde seg inn i en klubb. Vil spesielt anbefale Quest som er en bra klubb for internasjonale studenter, hvor man kan møte andre utvekslingsstudenter samt partyglade Australiere. De arrangerer pubkvelder, fester, turer og mange morsomme aktiviteter. Surfeklubben er også et kjekk klubb for utvekslingsstudenter, og du trenger ikke å ha surfet før for å bli med. De fleste klubbene har helgeturer gjennom semesteret som jeg anbefaler å bli med på. Du får masse venner og får sett områdene rundt Brisbane.

Jeg vil også anbefale ANSA, ettersom de også arrangerer en rekke sosiale events gjennom semesteret som kan være gøy å gå med seg og hvis man har lyst å møte på andre eventyrlystne nordmenn i Australia.

Vår 2018 - BA i molekylærbiologi

Vår 2018 - BA i molekylærbiologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å planlegge reisen ned til Australia i god tid før man drar. Billetter dit er generelt dyre, men man kan spare en del på å være tidlig ute. I tillegg bør man være ute i god tid med å fikse visum og bestille midlertidig overnatting til man kommer ned. Visum kan være en litt vanskelig og kjedelig prosess, så det er greit å bli ferdig med det tidlig.

Når man kommer ned, kan det være lurt å skaffe seg australsk simkort og bankkonto så fort som mulig. Dette gjør det lettere å kommunisere, og man må ofte ha australsk konto før man skriver under på leie.

Undervisningsformer

Undervisningen på UQ er ganske annerledes enn på UiB, og de har mange flere oppgaver underveis i semesteret. Jeg hadde for eksempel quizer nesten hver uke i tre av mine fag, i tillegg til større innleveringer i løpet av våren. Det var en liten overgang å komme fra ingen innleveringer i semesteret til tre-fire i hvert fag, men dette er noe man blir fort vant til. Videre så var foreleserne veldig gode og engasjerte, noe som gjorde forelesningene veldig interessante.

Vurdering av emnetilbodet

De tilbyr veldig mange emner på UQ, og man kan velge nesten hva man vil. Her må man bare være tidlig ute og søke seg rundt på UQ sin nettside, for å finne fag man syns ser gøy og interessante ut. Jeg valgte fag på alle nivå: 1000, 2000 og 3000, og syns at nivået har korrespondert bra med arbeidsmengden og det som kreves i faget. Det er lurt å følge med når man kan melde seg opp til ulike gruppetimer, for disse blir fort full, og det kan føre til kluss i timeplanen din.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har virkelig blitt mer komfortabel med å snakke engelsk etter dette oppholdet. Siden de fleste kursene mine hjemme også har vært på engelsk, så var ikke overgangen til engelsk skole så veldig stor. Det var derimot litt krevende å starte med fag der man har ingen forkunnskaper på engelsk, fordi ord og uttrykk gjerne var helt ukjente.

Universitetsområdet og byen

Campus er kjempefint og kjempestort. De første ukene går man konstant med nesen ned i GPSen for å finne fram til de ulike forelesningssalene. Selv om det virker umulig, så finner man faktisk ut av det, og etter 5 måneder så kan jeg navigere meg rundt på campus uten en app. Området har alt man trenger, og hvis man ønsker å leve på skolen under eksamensperioden er det fullt mulig. De har 7 biblioteker hvor de fleste er veldig fine og har fine leseplasser. Det er mange studenter på UQ så selv om det er mange bibliotek kan det være litt kamp om plassene her også.

Brisbane er en utrolig koselig by, og den er akkurat passe stor for at man kan kjenne seg skikkelig hjemme. Folk er utrolig avslappet og hyggelig, og det er veldig hyggelig å spasere rundt i noen av de mange små parkene i byen. Det er som oftest sol her, men det kan faktisk regne her også (og det blir litt kjølig om vinteren, selv om man ikke skulle tro det!). Brisbane har mange koselige kaféer og restauranter, og det er lett å til få et insta-vennlig bilde i denne byen.

Bustad

Standarden på bosted er generelt lavere i Australia enn i Norge, og man må gjerne innstille seg på å ikke bo like fint som hjemme. Det finnes studentleiligheter som er fine, men disse er ofte dyre. Leien for bolig er mye det samme som hjemme, kanskje litt dyrere. Men det spørs helt på området man bosetter seg i. Selv bodde jeg på Kangaroo Point, noe som jeg syns var helt greit. Det tok meg rundt 7 min å gå til busstasjonen, der det gikk buss til skolen hvert femte minutt og konstant busser til byen. Reiser til skolen og til byen tok bare rundt ti min. Det er vanligere å bo i områdene Southbank og West End som student i Brisbane, og disse områdene er veldig fine med mange kaféer og strand på Southbank. Det er dog bare en gåtur på rundt femten minutter fra der jeg bodde på Kangaroo Point til Southbank, og derfra kun tjue minutter til byen, så det meste er innen grei gåavstand. Jeg anbefaler å ikke takke ja til leilighet før man har vært nede for å gå på visninger selv. Mange av annonsene kan lyge litt med bildene, og det er greit å se for seg selv. Jeg vil også anbefale å dra ned i god tid før orientation-week, slik at man har god tid på å finne sted å bo.

Sosialt miljø

De legger veldig opp til et godt sosialt miljø på UQ, og ved å melde seg inn i QUEST den første uken så knytter man mange bekjentskaper. Jeg tok fag der jeg hadde feltkurs, og det var nok på disse turene jeg ble kjent med flest folk under mitt opphold. Jeg tror at å være med på noen av turene som QUEST arrangerer vil være veldig lurt. I tillegg vil jeg anbefale å være litt på hugget under market day den første uken. Da har alle klubbene på universitet stand, og de melder inn nye studenter. Selv spilte jeg håndball ved UQ, og dette var stedet der jeg virkelig ble best kjent med folk. Jeg vil derfor oppfordre alle til å melde seg inn i en klubb de finner interessant, og det er klubber for det meste på campus, så alt for enhver smak.

Vår 2018 - BA i samanliknande politikk

Vår 2018 - BA i samanliknande politikk

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å se etter steder å bo og avtale visninger før du ankommer Brisbane. Anbefaler også å komme til byen i god tid før skolen starter for å komme seg på plass og bli kjent med byen. Beregn å bo på AirBnb eller hostel i ca. en uke da søknadsprosessen for å få en leilighet kan ta litt tid. Opprett en australsk bankkonto så fort som mulig da skolepengene må betales gjennom denne og noen utleiere krever dette for å betale leie/depositum. Det er også nyttig å opprette et australsk mobilabonnement, dette kan enkelt gjøres ved å gå innom mobiloperatørenes butikker eksempelvis Vodaphone, de hjelper deg med dette. Du må også kjøpe et Go Card, som brukes for all kollektiv transport i byen. Dette kan også brukes til å leie bysykler som koster 2 dollar i måneden.

Undervisningsformer

De ulike emnene har som regel forelesninger og seminarer (tutorials) slik som i Norge. De meste er ikke obligatorisk, men noen seminarer kan du få poeng for å møte opp som kan være greit å ha for den samlede karakteren din. Hovedforskjellen mellom det norske og det australske karaktersystemet er at den avsluttende karakteren ikke avgjøres av én eksamen på slutten av semesteret. På UQ har du flere vurderinger slik som innleveringer, quizer, mid-terms og fremføringer i løpet av semesteret som teller for karakteren din i tillegg til eksamen. Dette betyr at man må arbeide litt mer jevnt utover semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

UQ har mange ulike emner og man finner garantert noe man interesserer seg for. Jeg valgte å ta innføringsemner da jeg hadde frie studiepoeng dette semesteret. Innføringsemnene er relativt enkle noe som gjør det mulig å reise mer og få mer ut av utvekslingsoppholdet.

Fagleg utbyte og språk

Ved å være på utveksling ved UQ får man et stort faglig utbytte. Ved å delta i seminarer og skrive oppgaver har jeg blitt mye bedre i engelsk både skriftlig og muntlig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet St. Lucia er veldig stort og flott med mange fine bygninger og uteområder. Universitetsområdet er som en liten by hvor du kan finne alt det du trenger. Campus består av alt fra apotek, bank, kafeer og kiosker. Det kan også være lurt å laste ned UQ navigerings appen for å enkelt kunne finne fram på området. Campus ligger ca. 15 min med buss fra byen.

Brisbane er veldig moderne og fin by, med mye å finne på. I South Brisbane kan du finne utallige spisesteder og en veldig fin park som består av en falsk strand hvor du kan bade og sole deg. I CBD kan du shoppe og det er også en veldig fin botanisk hage rett ved bykjernen. I Fortitude Valley ligger de fleste utestedene, men det ligger også en del kule barer i West End.

Bustad

Boligprisene og standarden er som regel høyere enn i Norge. Vi valgte å leie en privat leilighet hvor vi var tre jenter som delte på to soverom. Da har du mulighet til å få en ganske fin og sentral leilighet og ikke betale altfor mye. Vi bodde i South Brisbane som er et veldig fint og rolig område med kort vei til bussholdeplass og ca. 15 min gange til CBD. Det ligger også nærme West End som også er et veldig kult område.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på UQ og i Brisbane er veldig bra og det enkelt å treffe studenter i samme situasjon som deg. Anbefaler å melde seg inn i studentorganisasjonen QUEST, som arrangerer mange turer og aktiviteter i løpet av semesteret. Her kan du møte både nordmenn og utvekslingstudenter fra andre land. UQ har et bredt spekter av studentorganisasjoner og det finnes noe for enhver. Jeg valgte å melde meg inn i UQ Surfers hvor man kan bli med på surfeturer til ulike steder.

Vår 2018 - BA i geografi

Vår 2018 - BA i geografi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt og begynne å forberede seg til utvekslingsoppholdet tidlig. Spesielt med alle søknadsprosessene- Det å søke visum tar lang tid. Om man bestiller billetter og god tid, kan man og få dem en god del billigere.
Det kan være lurt og dra ned et par uker før skolestard slik at man kan bli kjent med byen. Det kan og ta litt tid å finne bolig, så derfor er det greit å ha litt tid, slik at man ikke må stresse med dette etter at undervisningen har startet.
Vi kjøpte sim-kort på flyplassen da vi landet, og det var veldig greit i og med at det trengs med en gang f. eks til å kontakte utleiere. En trenger også australsk bankkonto for å betale husleia, så det er noe man bør opprette med en gang en kommer ned.

Undervisningsformer

Undervisningen er ganske annerledes fra hva jeg er vant med på UiB. Det er mye mer underveisvurdering hele semesteret i form av quizer, obligatorisk oppmøte og deltakelse i noen av seminarene og innleveringer. Så for meg var det litt mer arbeid med skole enn hva jeg er vandt med hjemme, men til gjengjeld så teller som regel ikke eksamen mer enn 50% av karakteren, og den varer som regel ikke mer enn 2 timer. Det kan være lurt og melde seg opp til fag så fort en har bestemt seg, siden i mange av fagene er det tutorials (seminar) på ulike tider, og de beste tidene blir fort fulle.

Vurdering av emnetilbodet

På UQ er det utrolig mange fag og velge mellom. Selv så tok jeg Aust100, Mars2005, Envm3115 og Nutr1023. Alle disse fagene var interessante på hver sin måte og jeg vil anbefale alle. I Mars2005 dro vi på feltkurs til Great Barrier Reef, så om du har lyst dit ville jeg tatt det faget (selv om det var litt i det meste laget med pugging av arter ellers i faget, så var det virkelig verdt det!) Kodene på faget sier noe om vanskelighetsgraden, slik at en fag som starter på 1 skal være et slags introduksjons fag, og også gjerne de enkleste fagene, og så går det oppover hvor 2 blir et fag som er beregnet for andre året osv.

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til fagene så vil jeg si at jeg fikk et godt utbytte. Jeg lærte mye spennende om ting jeg ellers ikke ville lært på UiB. Jeg er derfor glad for at jeg tok fag som var litt annerledes, og vil anbefale og ta fag som du ellers ikke kunne tatt på universitetet hjemme.
Med tanke på språket så be vi mye bedre til både lese, høre og skrive engelsk, noe jeg tror jeg vil få mye igjen for. Med tanke på å snakke engelsk, så kunne jeg nok blitt bedre enn jeg ble, jeg var for det meste med andre nordmenn som var der nede, men det er jp opp til hver enkelt hva man velger, om man vil prøve å få mange utenlandske venner eller ikke.

Universitetsområdet og byen

University og Queensland er utrolig fint! Det er veldig stort, så det kan være litt vanskelig å finne frem i begynnelsen, så last ned UQnav appen så fort som mulig, slik at den kan hjelpe deg med å finne veien.
Byen er også veldig fin, med mange koselige restauranter og steder. Det er enkelt og komme seg rundt overalt, med både buss og Citycat (ferje) som går mellom byen og skolen. På South Bank er det bygd opp en kunstig stra nd med basseng, så her er det fint og dra for å bade og sole seg. Det er også mange restauranter i dette området. Det er og mange fine parker overalt, hvor det står offentlige griller en kan bruke.

Bustad

Når det kommer til sted å bo, så er det nok litt lavere standard på leilighet i Brisbane enn i Norge, så en kan ikke ha for høye forventninger. Bildene på annonsene kan og lyve, så en må dra på visninger når man er der nede. Jeg ville derfor fratt ned ca 2 uker før, siden det kan være litt vanskelig å finne noe. Det ligger masse rom ute hvis man syns det er greit å bo med andre man ikke kjenner. Vi var flere som bodde sammen, så vi strevde litt med å finne leilighet. Det er mange fine områder og bo i, sentrum, Kangaroo point, South Bank, West End eller St Lucia er alle greie plasser og bo. Jeg vil si at å bo et sted hvor enten buss, eller citycat er nærme, er det viktigste, så er det ikke langt og komme seg fra det ene til det andre. Vi bodde i St Lucia, og rett ved både buss, Citycat og Citycycles (bysykler) så vi var veldig fornøyde, og hadde ganske kort vei til skolen. De andre stedene er litt nærmere byen men lenger fra skolen, så hvor man vil bo kommer litt an på hva man selv vil bo nærme.

Sosialt miljø

Det er mye som skjer og mange arrangement hele tiden i Brisbane. Både Ansa (organisasjon for norske studenter) og Quest (organisasjon for internasjonale studenter) har masse opplegg og turer som man kan bli med på. Jeg vil anbefale og bli med på så mye som mulig av dette, da en får mange gode venner og fine turer og opplevelser. For å være med på arrangement med quest, må man være tidlig ute i kø eller kjøpe billetter siden disse blir fort utsolgt.

Vår 2018 - BA i geografi

Vår 2018 - BA i geografi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det lønner seg å være tidlig ute med alt som skal ordnes før avreise, spesielt når det kommer til alt av søknader og ´papirarbeid´, som fort kan ta opp mer tid enn anslått. Når alt dette er i boks, kan det også være lurt å ha sett litt på leiligheter før man reiser ned, for å få et innblikk i tilbud og ønsket standard, område og pris. Man blir likevel anbefalt å ikke inngå noen avtaler før man ankommer, da det kan være falske annonser eller misvisende bilder. Selv ankom jeg rundt to uker før skolestart, for å ha god tid til visninger og andre ting som skulle ordnes. Ved ankomst er det mye som skal fikses, og selv anbefaler jeg å skaffe Australsk SIM-kort, bankkonto og kort for kollektiv transport; go-card, tidlig i oppholdet. UQchecklist er også en nytting app som setter opp gjøremål ved ankomst og skolestart for deg.
Under orientation week vil jeg anbefale å gå på de forskjellige infomøtene; ´workshops´- både de obligatoriske og de frivillige. Her får du mye nyttig informasjon, om alt fra campus-sikkerhet til innmelding i emner. Jeg benyttet meg også mye av student center i orientation week og ukene etter. Her får du svar på spørsmål om alt fra timeplan og studentkort, til hvordan skaffe seg studentrabatt på kollektiv transport. Det kan også være nyttig å bruke tilbudene UQ tilbyr, som UQ timetable planner, hvor du kan sjekke om fagene dine kolliderer og eventuelt hvilke ´klasser´ du skal melde deg på for å unngå dette. Det kan også gå fint selv om noen fag kolliderer, dette kan du sjekke med blant annet ´help desk´for de fagene du tar.
UQ har også lansert appen UQnav, hvor du får et kart med oversikt over campus og forskjellige bygninger, denne er veldig hjelpsom.

Andre småtips som kan være grei å ha: 1. Ha med kodebrikke. Når du bytter til Australsk nummer mister du bank ID på mobil, og kodebrikke er veldig greit å ha. Vipps fungerer fortsatt. 2. Ha med skjøteledning fra Norge. Da trenger du bare én adapter. 3. Oversett førerkort før avreise. Da har du mulighet til å leie bil, og trenger ikke betale høye summer her nede.

Undervisningsformer

Undervisning fungerte som normalt med faste forelesninger hver uke, med enkelt-, eller dobbelttimer. Forelesningene begynte hel hver time, en enkelttime varte 50 minutter, og forelesningene som gikk over to timer hadde 10 minutters pause mellom. Det er dermed i mange tilfeller bare 10 minutter mellom hver forelesning, som i noen tilfeller bli litt kaotisk da campus er veldig stort. Dette kan man ha i bakhodet når man velger ulike forelesninger og tider. I tillegg til forelesningene hadde noen av fagene diverse andre timer som contact hours, practical, pass class og tutorials. I mine fag var disse forskjellige former for seminarer, hvor man i mindre grupper gikk gjennom pensum og hadde diverse forberedelser og i noen tilfeller fremføringer med vurdering.

Alle fagene jeg tok hadde en eksamen som telte 40-50%, og to til fire andre mindre vurderinger gjennom semesteret, i form av oppgaver, rapporter og quizer. Dette var ganske forskjellig fra det jeg var vandt til ved UiB, hvor eksamen som oftest har telt 100%, og jeg må konkludere med at jeg foretrekker undervisningsformen her ved UiB.

Vurdering av emnetilbodet

UQ tilbyr et bredt spekter av emner, noe som passet bra da jeg skulle ta frie studiepoeng. Det var mange emner som virket spennende, og jeg endte opp med to emner innenfor ´environmental management´ og to emner innen biologi. Vil anbefale fagene MARS2005, Australias Marine Environment, og BIOL2001, Australias Terrestrial Environment. Må innrømme at fagene primært ble valgt på grunn av feltkursene, som blant annet gikk til Heron Island og North Stradbroke Island (MARS) og Fraser Island (BIOL). Disse stedene er noen av de mest fantastiske jeg noen gang har sett, og verdt hvert øre. Vil definitivt anbefale å melde seg opp til alle feltkursene i disse fagene.
Vil også generelt anbefale å ta noen fag om Australia om man har mulighet til det mens man er der, og her tilbyr UQ flere emner.

Fagleg utbyte og språk

Etter kort tid ble engelsk en naturlig del av hverdagen, og etter mye oppgaveskriving ble den skriftlige engelsken også forbedret. Alle emnene jeg valgte var svært lærerike og hadde mange dyktige forelesere. Environmental management emnene var spesielt interessante, og ble i utgangspunktet valgt da jeg så at universitetet ble rangert som nummer 8 i verden på ´environmental studies´. Hvor mye språklig utbytte man har av oppholdet avhenger av hvor mye man velger å snakke i timene selv, og hvilke type ´seminarer´man har, da noen fag har vurdering på aktivitet i forelesning/seminar. Et lite tips til oppholdet er å ta med en liten ordbok som du kan bruke på eksamen.

Universitetsområdet og byen

Campus på UQ er helt fantastisk. Det er stort og fint, og man har tilgang på alt man skulle trenge av bank, lege, bokbutikker, caféer og spisesteder, treningssenter og andre sportslige fasiliteter, en stor plen - ´great court´ - hvor man kan ta pauser, og UQ lakes, hvor man blant annet kan ta en liten tur for å se på skilpadder. Universitetet ligger en liten båttur, ca 20-25 minutter med City Cat, fra South Bank/ North Quay (sentrum), og det går flere busser til sentrum.

Brisbane som by er en veldig fin by å bo i, og selv om du har tilgangen og tilbudene til en storby, har byen fortsatt en behagelig atmosfære. Byen ligger en liten time fra kysten, men de har laget en kunstig strand i South Bank som kan benyttes til soling og bading. Generelt ligger byen perfekt til for reiser til blant annet Gold Coast, Byron Bay, Noosa Heads eller øyer som North Stradbroke Island og Moreton Island. Byer som Sydney og Melbourne er også bare en ´kort´ flytur unna.

Bustad

Jeg var på jakt etter leilighet med tre andre nordmenn, og vi brukte elleve dager på å finne en leilighet med fire soverom som oppfylte kriteriene vi hadde satt. Vi benyttet oss av sidene domain og realestate, og leitet i områdene rundt St Lucia, South Bank og West End. Vi endte opp med leilighet i St Lucia, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Det var rundt 20 minutters gange til skolen, men vi benyttet oss av City Cycle som lå 2 minutter fra leiligheten, og kostet 3 dollar i måneden. Det var også kort avstand til buss og båt, som tok omtrent 15-20 minutter til sentrum. Vi fant ut at universitetet skulle besøkes oftere enn Sentrum og South Bank, og var fornøyd med beliggenheten. Dersom jeg skulle bodd et annet sted enn St. Lucia hadde nok South Bank vært et godt alternativ, da området er utrolig fint, og du har nærhet til sentrum.

Tips: Gumtree er Australias svar på Finn, og du kan gjøre mange gode kjøp via siden, på alt fra møbler til kamerautstyr.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på UQ er tilpasset internasjonale studenter, og allerede i Orientation Week kan du bli medlem av organisasjonen for internasjonale studenter; Quest. Du har også organisasjonen for norske studenter i utlandet, ANSA . Disse organisasjonene anbefales sterkt, da de arrangerer forskjellige sosiale eventer som turer til Byron Bay og North Stradbroke Island, og trivia og pub-kvelder hver uke, og du møter mange andre studenter; både norske og internasjonale. Det arrangeres også ´market day´under orientation week; en dag hvor du kan snakke med alle klubbene på skolen, fra Harry Potter klubben til ost og kjeks klubben til skolens rugby lag. Her er det mulig å møte andre med samme interesser som deg, eller kanskje prøve ut noe helt nytt!

Vår 2018 - PRPSYK

Vår 2018 - PRPSYK

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Start med å søke til lånekassa, etter det vil du kunne få helseforsikringsbevis som er nødvendig før ein søker visum. Heile prosessen tar ein del tid så start så tidlig som mogleg. Anbefala å laste appen ned UQ-checklist, der får ein opp kva som må ordnast før ankomst og kva ein bør gjere med ein gang ein kjem ned. Opprett australsk bankkonto og skaff sim-kort så fort ein kjem ned då det er nødvendig for å få leilighet. Anbefala veldig å kjøpe/langtidsleige bil så fort som mulig, det gjer store og mindre reiser mykje enklare.

Undervisningsformer

I alle faga hadde vi ei forelesing på to tima og ein tutorial på ein eller to tima (avhengig av fag) i veka. Tutorial minner om seminar ein har på UiB. Skulegangen minner litt meir om vidaregåande ved at det er ganske mykje småting som alltid må gjerast. Det er ein del obligatorisk oppmøte, i tillegg har det vore framføringar og i alle fag har vi hatt fleire innleveringa, enten individuelle eller i gruppe, samt vekentlige quizar. I fleste fag hadde vi midt-semester eksamen og avsluttande eksamen. Eksamen er ganske annerledes enn på UiB, det er som regel multiple choice, kortsvar i form av ei/to setningar eller eit litt lengre kortsvar (ca. 1 handskrive side). Våre eksamena har vart i 1-2 tima. Ettersom alt ein gjer i forbindelse med faget teller med på den avsluttande karakteren er ikkje eksamenane like store som i Norge, det er veldig deilig. I våre fag trengte vi ikkje å kjøpe bøker i nokon av faga då det berre var forelesningsslides som var "litteraturen" til faget.

Vurdering av emnetilbodet

Generelt var det faglige nivået greit. Var ein del nytt og interessant. Foreleserane/tutorane var generelt flinke.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom det er fleire deloppgåver som teller med på karakteren blir ein "tvunge" til å jobbe jevnt gjennom heile semesteret. På denne måten sitter ein igjen med meir kunnskap på slutten av semesteret samanlikna med ein avsluttande eksamen som det er ved UiB. Språket var enkelt å sette seg inn i då ein blir vant til at alt går på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Campus er kjempestort og veldig fint. Tok litt tid å sette seg inn i kvar ein skulle og når, anbefala å laste ned kart-appen "UQnav". Viser reisetid og rute.

Bustad

Det kan vere stor konkurranse mellom boligane, det kan derfor vere lurt å komme litt før første studiedag. Anbefala å bruke flatmates.com.au (australsk versjon av hybel.no) for å finne plass å bu. Gå på visning, det er masse ymse som ligger ute og standarden er som regel litt dårlegare enn i Norge. Anbefala områda West End, South Brisbane eller South Bank, ein vil då ha relativt kort veg til både universitetet og sentrum.

Sosialt miljø

Miljøet blant utvekslingsstudentane er heilt topp i Brisbane! Anbefala å vere med i QUEST som er ei gruppe for internasjonale studenta.

Vår 2018 - Profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2018 - Profesjonsstudiet i psykologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er mange dokumenter som skal leveres inn til både UQ og UiB, så det anbefales å starte søknadsprosessen tidlig. På UQ sine nettsider kan man få oversikt over hvert enkelt fag, hvilke forkunnskaper som kreves for å ta faget og hvilke oppgaver som skal gjøres i løpet av semesteret. Dette var til stor hjelp både før avreise og underveis i semesteret.

Det er betydelig billigere å bestille tur-retur billett til Australia, men det anbefales generelt å vente med å bestille flybillett hjem da eksamensdatoene ikke slippes før ca. 1 måned før semesterslutt.

Du kommer deg fint rundt i Brisbane uten bil, men det anbefales å skaffe seg internasjonalt førerkort på forhånd dersom man har planer om å leie/kjøpe. Det kan også være en fordel å skaffe seg "adult proof of age card" når man kommer ned. Da slipper man å ha med pass/førerkort når man skal ut. Generelt aksepterer de ikke norske bankkort som legitimasjon.

UQ har også en egen sjekkliste man kan laste ned på mobilen (UQ Checklist). Denne var nyttig å ha!

Undervisningsformer

Undervisningen på UQ er lagt opp noe annerledes enn i Norge. I tillegg til to timer med forelesninger hver uke, hadde vi tutorials (seminar) i hvert fag. Tutorialsene gir deg muligheten til å stille spørsmål om oppgavene som skal leveres inn i det aktuelle faget og å gå gjennom tema som er tatt opp i forelesningene. Oppmøte her teller ofte som en del av sluttkarakteren. Det gjør også alle innleveringer, quizer og eksamener man har i løpet av semesteret. Fordelen med denne ordningen er at den avsluttende eksamenen ikke har alt å si, og at det man gjør underveis også teller. I praksis kan man bestå et fag allerede før man har tatt siste eksamen. Å møte opp på tutorials og å gjøre det bra på quizene er derfor en ganske enkel måte å få godkjent fagene på. Ulempen med denne ordningen er at det stadig er noe å jobbe med og at man aldri får helt fri. Generelt må man regne med mye jobbing når man går på UQ, men til gjengeld sitter man igjen med mye kunnskap.

Vurdering av emnetilbodet

UQ har flere spennende fag å velge mellom. Det er imidlertid begrenset hva man kan velge mellom når man må ta fag som erstatter PROPSY309 og PROPSY310 på UiB. Tilbudet varierer også noe etter hvilket semester man reiser ned. I løpet av vårsemesteret 2018 hadde jeg fagene PSYC2000 (Psychology of Sport & Exercise), PSYC2040 (Social & Organisational Psychology), PSYC3132 (Health Psychology), og PSYC3142 (Intergroup Relations & Group Processes).

Fagleg utbyte og språk

Semesteret har vært spennende og lærerikt på mange måter. Faglig har jeg lært ting jeg antakeligvis ikke ville ha lært dersom jeg ble igjen på UiB dette semesteret. Foreleserne er svært dyktige og læringsmiljøet er godt. At undervisningen er på engelsk har ikke vært et problem. Det har imidlertid vært en fordel at alle forelesninger tas opp slik at man kan lytte til det som ble sagt dersom det gikk for fort. I ett av fagene fikk jeg også tilbud om utvidet tid under de ukentlige quizene siden jeg var utvekslingsstudent. På UQ er de oppmerksomme på at det er flere utvekslingstudenter, og de gjør som regel det de kan for at vi skal trives.

Universitetsområdet og byen

Brisbane er en super by å bo i. Det er alltid ryddig og fint her, og det arrangeres stadig markeder, sportsarrangementer (Cricket og Australsk fotball er et must), konserter, festivaler og feiringer av diverse høytider. Brisbane er også et fint utgangspunkt å være når det kommer til å oppleve andre områder i Australia. Greyhound kjører daglige turer til de fleste steder i Queensland, mens flybillettene er generelt billige dersom man vil enda lengre vekk. Med busskortet kan man også ta toget for en billig penge.

Campus (St. Lucia) er enormt, så det anbefales å laste ned appen "UQnav" når man skal orientere seg rundt de første ukene. Etter at man har blitt kjent med bygningene man skal skal være i, anbefales det å ta seg en runde for å se resten av campus. Her finner man både treningssenter, tennisbane, svømmehall, tannlege, frisør og parker. På St. Lucia er det også et rikt dyreliv, hvor man kan få øye på både papegøyer, skilpadder, øgler og diverse andre dyrearter.

Bustad

Jeg ønsket å finne bosted før avreise, og endte derfor opp med å bo på Atira Student Living i South Bank. South Bank anbefales på det sterkeste, da det er et trygt sted å bo med kort vei til absolutt alt.

Sosialt miljø

St. Lucia er et stort campus med flere tusen studenter og studentklubber. Studentklubbene gir deg muligheten til å møte mennesker fra hele verden som har samme interesser som deg, så det anbefales å melde seg inn i flere. Ellers var tutorialsene en fin måte å bli kjent med andre på da man generelt ble oppfordret til å diskutere med andre studenter her.

Vår 2018 - BA i geografi

Vår 2018 - BA i geografi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye arbeid som skal gjøres før man reiser på utveksling, så jeg anbefaler å starte så tidlig som mulig! Både søknaden til UQ og visumsøknaden tar en del tid, så det er smart å være tidlig ute. Last ned appen UQ Checklist, den oppsummerer alt som må gjøres både før, under og etter oppholdet ditt.

Når man kommer til Australia bør man kjøpe simkort så fort som mulig, og få plass praktiske ting som bankkonto og GoCard til kollektiv transport.
De første ukene er det mye å sette seg inn i. Universitetet arrangerer flere workshops for nye studenter de første ukene. Noen av disse er obligatoriske, men det er også flere som er valgfrie å gå på. Kan anbefale sterkt å sjekke ut noen av disse, de kan være til god hjelp. Det kan være workshops om alt fra hvordan man skal melde seg opp til fag, hvordan universitetets digitale system fungerer, hvordan man skal unngå plagiat, eller hvordan man skal skrive et godt essay.
Ellers kan det anbefales å pakke med en skjøteledning. Da trenger man kun en adapter for å lade flere ting samtidig. Kodebrikke til banken din i Norge er også smart å pakke med.

Undervisningsformer

Det meste av undervisningen i de fagene jeg tok var bare vanlige forelesninger. Vi hadde også practicals, pass class, contact hours og tutorials. I mine fag var alle disse bare forskjellige typer seminarer. Det kan være greit å sjekke ut på forhånd hvordan undervisningen er i fagene du vurderer, da noen fag har obligatoriske seminarer.
Den største overgangen fra studier i Bergen til studier i Australia er kanskje de ulike vurderingsformene. I Australia hadde vi flere innleveringer enn jeg er vant til, flere fag hadde ukentlige quizer, og i noen fag blir man også vurdert for innsats under seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

UQ har et utrolig bredt tilbud av fag, så alle burde finne noe som passer! Selv tok jeg frie studiepoeng mens jeg var der, og valgte fag innenfor biologi og environmental management. Dette er to fagområder som universitetet er veldig gode. Biologifagene (biol2001 og mars2005) tilbydde også flere feltkurs, til blant annet Fraser Island og Great Barrier Reef. Disse anbefales på det sterkeste. Jeg kan også anbefale envm3115, som var det faget jeg likte best av fagene jeg tok. Når man velger fag er universitetets nettside til god hjelp. Les også course profile for de ulike fagene, det kan gi et innblikk i hvordan faget pleier å være bygget opp, hvilke oppgaver man pleier å ha, og hvor mye som forventes av deg når du tar faget. Ellers kan det være lurt å være tidlig ute med å melde seg opp til ulike gruppetimer i fagene man tar, slik at man får tider som gjør at timeplanen går opp.

Fagleg utbyte og språk

Man lærer utrolig mye av å reise på utveksling! Å ta fag på engelsk og bruke engelsk som hovedspråk i det daglige gjør at språket fort forbedrer seg. Mye rapportskriving gjør at man også får brukt akademisk engelsk.
Fagmessig følte jeg også at jeg fikk mye ut av oppholdet mitt, da UQ har mange spennende fag og veldig flinke forelesere.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig stort, og utrolig fint! Det tar litt tid å skjønne hvor alt er, så det er smart å sette av litt ekstra tid i begynnelsen til å bli kjent. Appen UQ Nav kan være grei å bruke til å begynne med. På campus finner man mange forskjellige tjenester, som frisør, tannlege og lege, butikker med skoleting, mange forskjellige spisesteder, og fine sportsanlegg.

Brisbane er også en utrolig fin by. Selve sentrum er ikke så stort, og det likte jeg veldig godt. Det er lett å komme seg rundt i byen, både til fots eller på sykkel, eller med ferger, busser og uber. Sammenlignet med de andre storbyene jeg besøkte i Australia opplevde jeg Brisbane som en mye mer avslappet by, og dette gjorde at det var veldig deilig å bo der. Brisbane føltes også som en veldig trygg by å bo i. Brisbane ligger veldig fint til i forhold til mange av tingene man gjerne ønsker å se og oppleve når man først er i Australia. Det gjør at det er enkelt å reise på helgeturer til steder som Gold Coast, Sunshine Coast, Fraser Island og Byron Bay. North Stradbroke Island, som ligger en liten båttur unna Brisbane er også verdt et besøk.

Bustad

Fordi vi var fire som reiste ned sammen ønsket vi å finne et hus/en leilighet med fire soverom. Vi kom ned uten leilighet da det anbefales av både skolen og andre studenter å ikke avtale noe før en visning. Basert på tidligere studenters erfaringer regnet vi med at leilighet skulle være enkelt å finne, men da vi ønsket såpass mange soverom i samme enhet viste det seg å være vanskeligere. Vi opplevde flere bomturer før vi fant leiligheten vår.
Nettsider som realestate.com.au, domain.com.au og uqrentals har vært nyttige for oss. Man kan også oppsøke ulike byråer for å få hjelp. Hos turistinformasjonen i Brisbane fikk vi en oversikt over ulike byråer som kunne være til hjelp. Vi endte til slutt opp med leilighet i St Lucia, like ved Guyatt Park. St Lucia er et utrolig fint område, og et deilig sted å bo. Man har kort vei til skolen, Toowong med flere butikker ligger nærme, og kollektiv transport gjør at byen heller ikke er langt unna. Man sparer også fort en del penger på å leie litt utenfor sentrum. De eneste gangene jeg skulle ønske vi bodde litt nærmere byen var når vi skulle ut, men med uber delt på fire var det ikke spesielt dyrt for oss å komme seg hjem. Dersom jeg selv skulle reist tilbake til Brisbane igjen ville jeg lett etter leilighet enten ved South Bank/South Brisbane, West End, Saint Lucia eller ved Kangaroo Point.

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet som utrolig bra. Man møter mange andre på utveksling, og nesten alle er interessert i å bli kjent med nye mennesker. Quest anbefales dersom du ønsker internasjonale venner, og Ansa dersom du ønsker norske venner. Begge disse gruppene arrangerer flere sosiale turer gjennom semesteret, samt pub nights og trivia kvelder. Ellers er feltkursene som tilbys ved noen av fagene
veldig fine for å bli kjent med andre. Ved UQ finner man også utrolig mange forskjellige grupper og klubber som man kan melde seg inn i. Under market day første uken av semesteret blir alle klubber presentert, så da kan man få mer informasjon om eller melde seg inn i ulike klubber.

Vår 2018 - BA i petroleum- og prosessteknologi

Vår 2018 - BA i petroleum- og prosessteknologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å begynne med søknadsprosessen i god tid, da å søke visum er en litt omfattende prosess. Det er lurt å reise et par uker før undervisningen starter for å finne bolig, skaffe seg simkort og bankkonto (trenger Australsk bankkonto for å betale leie).

Undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og tutorials. Noen tutorials er obligatoriske og krever deltagelse, mens andre er gjennomgang av oppgaver. Fagene har stort sett underveisvurdering, noe som krever mer arbeid gjennom semesteret enn jeg er vandt til i Norge. Underveisvurdering kan være alt fra quiz, "in-class test", essay, midtsemester eksamen eller muntlige framføringer. Midt i semesteret er det en ukes "mid semester break" hvor det er perfekt å reise rundt i Australia.

Vurdering av emnetilbodet

Det er enormt mange fag å velge mellom, spesielt om du har frie studiepoeng. Jeg valgte innføringsfag, da de er lettere og man har bedre tid til reising.

Fagleg utbyte og språk

Man kommer veldig fort inn i å lese, skrive og snakke på engelsk. Fagene jeg hadde var ikke så veldig høyt faglig nivå på, så pensum var ganske greit å forstå. Jeg fikk fort gode arbeidsrutiner, da det hele tiden var en form for underveisvurdering. Jeg føler jeg har forbedret engelsken min og lært det jeg skal i de ulike fagene.

Universitetsområdet og byen

Campus, St. Lucia, er utrolig fint og veldig stort, nesten som en liten by. De har alt du trenger der: kafeer, restauranter, apotek, treningssenter, lege, tannlege, frisør, osv. UQ har laget en app med kart over hele campus, noe som gjør det lett å finne fram til de ulike byggene. Det går busser ca. hvert 5.minutt og båt hvert kvarter.

Byen er også veldig fin og det er mye man kan finne på. På South Bank er det tillaget en falsk strand hvor man kan bade og sole seg. Der er utallige restauranter og kafeer, og en kino. Det er også mange fine parker rundt om i byen med offentlige griller. I Queen Street Mall er det god mulighet for shopping, og i Fortitude Valley finner man de fleste utestedene. Om man vil dra til en skikkelig strand kan man ta toget til Gold Coast eller Sunshine Coast.

Bustad

Det anbefales å beregne rundt 2 uker til å finne seg en bolig. Vi kom til Brisbane i begynnelsen av februar (2 uker før studiestart) og begynte med en gang å lete etter leilighet på nett og hos utleiefirmaer. Etter en god del visninger fant vi til slutt en leilighet på Kangaroo Point etter en ukes tid. Vi var veldig fornøyde med beliggenheten av leiligheten, da det var fort gjort å komme seg til sentrum og det gikk båt helt til St.Lucia (ca. 45 min). Prisene for å leie er en del dyrere enn i Norge, og i tillegg er det ikke alle som vil leie ut for mindre enn 6 måneder.
Det er også mulig å bo på campus eller i studentboliger, men det billigeste er nok å leie privat.

Sosialt miljø

For internasjonale er det mye som skjer. Både ANSA (som er en gruppe for studenter fra Norge) og QUEST (som er en gruppe for internasjonale studenter) arrangerer quiz og pubnight hver uke. Dette er en god mulighet til å bli kjent med folk fra både Norge og andre land! I tillegg arrangerer de helgeturer til forskjellige steder.

2017

Haust 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

Haust 2017 - Profesjonsstudiet i psykologi

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å skaffe seg australsk sim-kort relativt raskt, og opprette australsk bankkonto ettersom man trenger dette for å skrive under leiekontrakt.

Undervisningsformer

På UQ er det vanlig med mer aktiv deltakelse i fagene enn det er på UiB. Fagene vi tok hadde én forelesning per uke, men et tilhørende seminar i uken. Det var nyttig å møte opp på seminarene, ettersom mye av det obligatoriske ble informert om og foregikk her. Vi hadde blant annet quizzer, refleksjonsnotat, presentasjon og essay.

Vurdering av emnetilbodet

De har mange interessante psykologi-fag på UQ, men som profesjonsstudent er man avhengig av å få forhåndsgodkjent fag fra UiB, og det vil derfor begrense seg hvor mye man har å velge i.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var bra. UQ har mange flinke forelesere, og man lærer mye en del på grunn av de varierte læringsmåtene og det praktiske fokuset i fagene.

Universitetsområdet og byen

St Lucia campus er veldig stort med en egen koselig innsjø med masse dyreliv, flere kaféer, restauranter, egen bankfilial, frisør og apotek. Det er mange bibliotek å lese ved, og fine fasiliteter. Man kan ta båt eller buss til sentrum av Brisbane ganske enkelt, og man finner alt man trenger her. Brisbane er en stor by, men har mange fine og avslappede områder som Southbank med fine parker og bademuligheter samt West End med koselige barer.

Bustad

Leieprisene i Brisbane ligger på norsk nivå eller over. Det er lurt å dra på visning for å se hva man faktisk betaler for, og lese kontrakten nøye.

Sosialt miljø

Quest er utvekslingsorganisasjonen ved UQ, og tilbyr sosiale sammenkomster flere ganger i uken samt turer. Det er lett å bli kjent med folk der, og en fin mulighet til å treffe likesinnede fra hele verden.

Høst 2017 - BAPS-AOP

Høst 2017 - BAPS-AOP

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Gå i gang med søknadsprosessen i god tid, da blant annet å søke om visum er en omfattene prosess. Reis gjerne en uke før undervisningen starter da det er en del å ordne med (feks. mobilabonnement, bankkonto osv.) samt det kan være greit å bli kjent med byen og skolen.

Undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger og "tutorials", som ligner på seminarer men som gjerne er mer obligatoriske og krever at du deltar mye. Det er var også mer arbeid underveis i semesteret enn jeg var vandt til. Det var for eksempel gjerne fire vurderinger i hvert fag underveis i semesteret, bestående av blant annet innleveringer av essays, fremføringer og slutteksamener.

Vurdering av emnetilbodet

Utvalget av emner var utrolig mange. Jeg valgte introduksjonsfag som var litt lettere, slik at jeg skulle få mer tid til reising. I tillegg prøvde jeg å velge fag som ikke hadde "final exams", da fag uten slike eksamener gjerne var ferdig tidligere. Derfor fikk jeg juleferie allerede 9. november og utbrukte tiden til å reise. Av fagene jeg tok synes jeg at MSTU1001, et introdusjonsfag til film og TV, var utrolig spennende og morsomt. Anbefales om du er interessert i film. Her så vi film hver uke som vi diskuterte og analyserte i tutorials.

Fagleg utbyte og språk

Fagene var givende, særlig siden jeg tok fag jeg aldri hadde vært borti. Nivået (særlig på 1000-fagene) var dog lavere enn jeg er vandt til her, men det var likevel mye arbeid siden det ofte var innleveringer. Jeg føler at jeg har blitt betydelig bedre i engelsk av utvekslingsoppholdet, mye grunnet alle tekstene som skulle skrives på engelsk, diskusjonene i klasserommene og samarbeidet med medstudenter.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er utrolig stort og fint, det minner nesten om en liten by der en har alt en trenger. Alle mulige kafeer, restauranter, biblioteker, sportsarenaer og butikker - til og med en frisør. Byen Brisbane er også full av liv, vakker, ikke så alt for stor og en finner alltid på noe å gjøre der. I tillegg er den svært nære populære steder ved kysten som Byron Bay, Surfers Paradise og Noosa.

Bustad

Anbefaler å bo sentralt i byen i stedet for nære universitetet, da dette er usentralt i forhold til alt annet. Populære steder å bo for studenter er West End, South Bank og South Brisbane - her er en nære selve bykjernen. Men dra ned noen dager i forveien og dra på visninger. Mange sliter med å finne et sted å bo med en grei standard og rimelig pris, da mye er svært overpriset.

Sosialt miljø

Bli med i klubben for utvekslingsstudenter som heter QUEST. Da får du venner med en gang siden det skjer så mye sosialt her. Jeg synes folk var svært imøtekommende og alle ville bli kjent.

Haust 2017 - masterprogram i rettsvitskap

Haust 2017 - masterprogram i rettsvitskap

01.07.2017 - 18.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gikk på University of Queensland som ligger i Brisbane. Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk til å flytte helt til Australia ettersom det er såpass langt unna, men jeg flyttet med to venninner noe som gjorde reisen mye lettere for min del. På forhånd visste vi svært lite om byen, derfor dro vi ned to uker før semesteret startet for å finne en leilighet sammen. Det er jeg veldig glad for i etterkant siden vi fikk gå på visninger i flere forskjellige områder før vi bestemte oss for hvor vi ønsket å bo. Vi endte opp med å bo i et område som heter South Bank, et område fullt av restauranter og liv, noe jeg vil anbefale videre.

Undervisningsformer

Jeg valgte kun intensive fag med innleveringer som eksamensform. Når man velger intensive fag har man nesten alle forelesningene samlet inn i en uke noe som gir deg stor frihet til å kunne disponere tiden slik man selv ønsker. Når man bare har innleveringer som eksamensform er innleveringene naturligvis relativt omfattende, men med forelesningene som bakgrunn går det veldig greit å skrive de.

Vurdering av emnetilbodet

Det er litt begrenset med forhåndsgodkjente fag man kan velge mellom, men da jeg skulle velge fant jeg flere interessante emner og det var således ikke et problem at utvalget ikke var så bredt. Som fag valgte jeg meditation, theories of dispute resolution og carriage of goods by sea. Mediation og theories of dispute resolution er to fag som henger sammen så det er greit å velge de sammen. Videre var carriage of goods by sea et utrolig interessant fag som jeg absolutt vil anbefale videre.

Fagleg utbyte og språk

I begynnelsen av oppholdet var det litt vanskelig å skrive tekster på engelsk på universitetsnivå, men i løpet av semesteret blir det mye enklere. Det hjelper veldig å lese alt fagstoffet på engelsk, høre det i forelesninger og praktisere engelsk i hverdagen. Det er faktisk veldig lærerikt å praktisere engelsken igjen etter så lang tid.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er vanvittig fint og helt enormt. Det er flere cafeer og restauranter, idrettsanlegg, tennisbaner, svømmebasseng osv. Det er altså masse sport - og mattilbud på campus. Byen er sånn passe stor med rundt to millioner innbyggere, men den er preget av mye nybygg som enda ikke er bebodd ettersom det er en storby under vekst. Det går en lang elv gjennom hele byen noe som gjør at man får følelsen av at man ligger ved havet uten at man egentlig gjør det. Den nærmeste stranden er en og en halv time unna med tog, men det er en falsk strand midt i byen hvor man kan bade. Jeg fant det ikke spesielt hemmende at vi ikke var så nærme havet siden vi ofte dro på helgeturer for å oppleve nye steder når vi ikke hadde forelesninger eller innleveringer.

Bustad

Vi var tre jenter som bodde i en leilighet i South Bank som vi fant gjennom et utleiefirma. Hvis jeg skal anbefale bosted vil jeg anbefale enten South Bank eller West End. Det er relativt lett å finne bolig i Brisbane så det er ikke noe problem å reise ned en liten stund før semesterstart for å finne en bolig. Byen er full av studentboliger, leiligheter og hus med ledig rom.

Sosialt miljø

På universitetet har de en gruppe for internasjonale studenter som heter Quest. De arrangerer alt fra pubkveld hver onsdag til større utflukter. Man blir også fort kjent med andre mennesker som tar de samme fagene som deg selv. De aller fleste som er på utveksling er interessert i å bli kjent med nye mennesker så det er lett å komme i kontakt og få seg nye venner.

Haust 2017 - masterprogram i rettsvitskap

Haust 2017 - masterprogram i rettsvitskap

01.07.2017 - 18.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er utrolig mye å oppleve i Australia så det jeg aller helst ville endret var å ha med meg mye mer penger til opplevelser og reise. Jeg vil anbefale å spare opp minst 100.000 kroner å ha med i tillegg til stipendet for å få gjort alt man vil.
Brisbane er en storby som ligger ca 1 time med bil og 2 timer med kollektivtransport unna stranden så dersom man har lyst til å lære å surfe på utvekslingssemesteret er det smartere å dra til Gold Coast eller til Sydney og bo ved Bondi Beach.
Byen er ganske mye mindre og roligere enn Sydney og Melbourne, men til gjengjeld også en god del billigere og varmere. Den ligger også (relativt) nærme alle steder som er gøy å reise til slik som Fraiser Island, Stradbroke Island, Byron Bay ++. I tillleg kan man få billige fly til både Cairns, Darwin, Sydney og Melbourne.

Undervisningsformer

Jeg valgte fagene Mediation, Theories of dispute resolution og Carriage of goods by sea, i tillegg til Fundamentals of common law som var obligatorisk for utvekslingsstudenter fra Norge. Alle disse fagene var intensive og bestod av intensive helger med mye undervisning over en kort periode. De første ukene/månedene hadde vi en god del mer undervisning enn studenter på andre studier og det var litt utfordrende å komme i gang. Det som var positivt var at etter ca. to måneder var vi ferdig med nesten all undervisning og hadde masse tid til reising.
Alle fagene hadde innleveringer eller hjemmeeksamen istedet for skoleeksamen og innleveringene var på ca. 5000 ord hver.

Vurdering av emnetilbodet

Det var ganske dårlig utvalg av fag da det var rundt 8-9 fag vi kunne velge mellom. I tillegg var det kun mulig å velge 3 og ikke 4 fag da Fundamentals of common law er obligatorisk.
Hvis jeg skulle valgt på nytt ville jeg valgt fagene Maritime Law, Carriage of goods og Priciples of global law, da disse var mye mer interessante enn Mediation og Theories of dispute resolution (Dette var mer samfunnsfag enn jussfag).

Fagleg utbyte og språk

Da alle fagene har flere innleveringer fikk jeg veldig mye trening på å skrive juridisk engelsk og jeg føler meg mye bedre i engelsk skriftlig nå enn før jeg dro på utveksling. I tillegg er det mye muntlig deltakelse i timene så dersom man deltar litt her og snakker mye med de andre utvekslingsstudentene som ikke er fra Skandinavia får man god trening i muntlig engelsk også.
Det eneste negative i forhold til språk er at vi kun har muligheten til å ta postgraduate fag og går derfor ikke i klasse med Australske jusstudenter ettersom de blir jurister etter kun 3 år. I klassene våre var det derfor flest utvekslingsstudenter og noen få Australske jurister.

Universitetsområdet og byen

Brisbane er en veldig fin og kul by med masse cafeer, utesteder og ting å finne på. University of Queensland er det største Universitetet i byen og universitetsområdet er helt giganstisk med kjempestore idrettsarenaer, tennisbaner, studentboliger, cafeer osv. Byen har ellers en falsk strand midt i South Bank-området som er veldig hyggelig å ligge å sole seg ved når det blir varmt nok ute. De første 2 månedene vi var der (Juli og August) var bassenget dessverre stengt, så det var litt kjipt.

Bustad

De aller fleste studentene bor enten i West end eller South Bank området. I tillegg er det noen som bor i studentbolig i CBD (Central Business District).
Vi var 3 venninner som dro sammen og endte etter utallige visninger opp i en leilighet med 2 soverom i South Bank som kostet ca. 550 AUD i uken inkludert alt (Ca. 4700 kroner per person i måneden). Vi leide da av en privatperson gjennom et utleiefirma. Prisen, beliggenheten og at vi hadde inkludert svømmebasseng var veldig bra! Likevel vil jeg ikke anbefale å leie leilighet på denne måten fordi det er ekstremt formalistisk i Australia og det er et veldig stort prosjekt å skulle leie en leiighet direkte fra utleieren. Vi måtte på flere møter da vi skulle leie leiligheten og endte opp med å miste over halve depositumet vårt da vi skulle flytte ut etter bare 4 måender til tross for at vi ikke hadde ødelagt noe og gjort en kjempegrundig utvask. Man må blant annet i alle leiligheter bestille profesjonell teppe- og madrassvask uavhengig av om man har sølt på/ødelagt noe av dette.
Det var også ganske vanskelig å finne en leilighet vi kunne leie fordi det er minimum leietid på 6 måneder for nesten alle leiligheter. Dersom man skal være der i mer enn 6 måneder er det kanskje litt lettere.
De andre alternativene man har er å enten bo i studentboliger i South Bank eller CBD ( Her får man fine rom og oftest med basseng og treningsrom men uten stue og det er ganske dyrt og de vanligste er UrbanNest, StundetOne og Atira) eller må man bo i shared houses i West End.
I disse husene bor det alt fra 4 til 20! personer og alle er studenter. De som bodde i slike hus hadde det veldig kjekt og fikk masse nye venner, så det kan absolutt anbefales. Prisen er også ganske bra her. En må likevel da regne med å bo ganske stygt.
En fjerde mulighet som noen gjorde er å ta kontakt med hotell/apartment buildnings som for eksempel Mantra i South Bank og høre om de har leilighet man kan leie for 4-5 måneder. Her er det også ganske dyrt men det er mulig dersom man deler soverom.

Jeg vil anbefale å bestille hotell/air bnb den første uken/to ukene og dra ned selv for å finne leilighet fremfor å finne dette på forhånd. Det kan likevel være lurt å ha avklart en god del visninger og ha undersøkt masse på forhånd.
Man må regne med å betale minst 5000 kroner i måneden i leie.

Sosialt miljø

Det er utrolig mange utvekslingsstudenter på UQ, så det er mange å bli kjent med! Den største organisasjonen for utvekslingsstudenter er QUEST og det er de som arrangerer fadderuke og fester gjennom hele semesteret. De arrangerer også (nesten) gratis sirkeltrening ute 3 ganger i uken, noe som var veldig gøyt og sosialt å delta på.
Fadderuken var veldig rolig i forhold til det vi hadde forventet oss, så her må man ta mye initiativ selv den første dagen for å bli kjent med folk! Ellers vil jeg anbefale å delta på absolutt alt som blir arrangert de første to ukene selv om dette kan krasje med fagene på jussen (Oppmøte pleier ikke å være obligatorisk, men dobbeltsjekk dette). Man burde også være med på den første turen som blir arrangert til Byron Bay! Her var nesten alle utvekslingsstudentene med og det var en utrolig gøy tur med god mulighet til å bli kjent med mange! Det var slag av biletter ved oppmøte, og billettene går veldig fort så møt opp veldig tidlig!
Jeg vil også anbefale å bli med på minst en av learn to surf turene som arrangeres av enten UQ Surf eller QUT Surf iløpet av den første måneden.
Ellers er det VELDIG mange nordmenn i Brisbane, så dersom man ikke vil omgås nordmenn ville jeg ikke dratt til Brisbane. (Men slik er det nok i hele Australia). Det er likevel veldig få jusstudenter som drar hit fra Norge så vi ble kjent med jusstudenter fra mange andre land.
Dersom jeg hadde dratt alene ville jeg bodd i et shared house sånn at man kan bli kjent med de man bor med også så man ikke er altfor avhengig av å få venner i fadderuken, selvom dette også selvfølgelig går veldig fint.

Vår 2018 - BA i samanliknande politikk

Vår 2018 - BA i samanliknande politikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Dra til utvelsklingsbyen din i god tid før skolen starter slik at du får tid til å komme deg på plass før studietiden begynner. Det kan ta tid å finne bosted og rett og slett finne seg til rette. Jeg vil også anbefale at du ikke reiser hjem to dager etter siste eksamen. Du kommer til å få gode venner der du er, som du ønsker å tilbringe tid med før du reiser hjem etter endt eksamen. Det kan også være en fordel å bli igjen i tilfelle man stryker i et fag og må ta ny eksamen. Det siste punktet er ganske pesimistisk, men man vet aldri.
Ellers vil jeg bare anbefale å ta livet med ro de første ukene - det tar tid å bli vant til et nytt sted, og spesielt et nytt universitet. Men, alle andre har klart det før deg, og det kommer du også til å gjøre.

Undervisningsformer

Jeg som studerte politikk hadde 2 timers lange forelesninger - 2 timer x 4 fag i uken. Ellers hadde jeg 1 time med seminar, 1time x 4 seminar, i uken. Altså en time mindre per fag sammenliknet med politikk på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med fagtilbudet på University of Queensland. Nå kan jeg bare snakke av erfaring fra de samfunnsfaglige tilbudene, men jeg ser ikke hvorfor det skulle være noe dårligere for andre emner.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt et utrolig språkutbytte av å være et år i Australia, det må man jo nesten forvente når man kun bor med, og har undervisning med, engelsktalende personer. Faglig føler jeg også jeg har hatt et stort utbytte, noe jeg definitivt vil ta med meg når jeg nå skal skrive bachelor-oppgave. Jeg vil anbefale å ikke velge introduksjonskurs, ettersom du får en veldig bred innføring i et stort emne, istedenfor at du fokuserer på mer spesifikke områder. Jeg hadde bare introduksjonskurs første semester, mens jeg det andre semesteret hadde ingen. Jeg føler jeg lærte utrolig mye mer det andre semesteret, og i tillegg er de fagene mye mer spennende enn introduksjonsfag.

Universitetsområdet og byen

Nydelig universitetsområde og nydelig by. Brisbane er en storby omringet av vakker natur, blir ikke mye bedre enn det. I tillegg er den veldig multikulturell og de som bor her er superhyggelige. UQ er omringet av nydelige bygninger - og selvfølgelig noen mindre vakre. Det kunne ta litt tid å finne fram, ettersom alt er samlet på campus, men appen UQ nav hjalp godt til. ps - skaff deg australsk simkort med inkludert mobildata, det er billig og det gjør livet mye enklere for deg.

Bustad

Jeg fant bostaden min første semester gjennom UQ rentals - veldig grei nettside hvor du kan velge antal du vil bo med, hvor langt fra Campus det er, og hvor mye du vil betale i uken. Du må dra på visninger når du kommer ned, altså en grunn til å reise ned i god tid før undervisningen begynner. Det semesteret endte jeg oppi et Share House, hvor jeg trivdes kjempegodt. Eneste problemet er at det ofte var varmere inne i huset enn utenfor under sommerårstiden, og omvendt i vinterårstiden. Ellers var jeg superfornøyd.
Det andre semesteret endte jeg opp i en leilighet som jeg og kjæresten min fant gjennom realestate.com.au . Også her har jeg vært veldig fornøyd.

Sosialt miljø

Jeg har virkelig truffet venner for livet her nede. Du kan melde deg inn i Quest - som er en organisasjon for utvekslingsstudenter ved UQ, de vil ta deg med ut på byn, p å bbq, og andre aktiviteter. Jeg og vennene mine traff 'vår gjeng' i The Valley en kveld, og har vært med dem hele oppholdet. Jeg traff kjæresten min gjennom denne gjengen, så det sosiale miljøet har jeg ingenting å klage på her nede. Det finnes selvfølgelig drittsekker her nede også, men jeg har enda ikke funnet et land hvor de ikke eksisterer.

Vår 2017 - BA samfunnsøkonomi

Vår 2017 - BA samfunnsøkonomi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søk visum så fort du har mulighet, tok ca. 1 uke med meg, men kan ta lengre tid også. Du trenger helseforsikring før du søker visum, så ha det også i orden. Fikk mye hjelp fra å snakke med tidligere studenter og lese UiB sine studentrappoeter. Last også ned Uq forberedelse appen (Uq checklist), som minner deg på ting du må gjøre/huske før du drar og når du kommer ned. Søk også lån fra Lånekassen tidligst mulig, slik at du har penger til å betale skolepenger med en gang skolen begynner.

Undervisningsformer

Ubdervisningsformen til UQ var noe annerledes enn jeg er vandt med fra uib. I de fagene jeg tok hadde vi practicals (obligatorisk), tutorials (seminar) og en del fieldtrips (hvor noen var obligatoriske). Anbefaler alle å melde seg opp i fag så fort som mulig (signon, gjøres på myzinet). Der kan du legge opp timeplanen din selv, slik at om du er heldig kan få noen dager i uken fri og slipper 08.00 forelesninger hver dag. Jeg hadde for eksempel fri hver fredag, som gjorde det mulig å dra på helgeturer, tors-søn.
Ellers er det en del innleveringer, quizzer, deltakelse i practicals/tutorials, midterms, som alt gjelder på samlet karakter, i tillegg til finals. anbefaler å jobbe jevnt gjennom hele semesteret, skippertaksmetoden fungerer dårlig på Uq.
En ting jeg syntes var litt utfordrende var at i de fleste fag bruker de ikke lærebøker. Notater fra forelesning og power points ble brukt for det meste. Alle forelesningene ble tatt opp og lagt ut på blackboard, men ikke alle foreleserne var like flinke til å snakke inn i mikrofonen.
Defor var det veldig viktig å gå i alle forelesningene. I de fagene hvor de ble brukt bøker, anbefaler jeg å kjøpe de brukt siden de er ganske dyre, eller låne de på biblioteket.

Vurdering av emnetilbodet

Uq har mange ulike fag å velge mellom, og du finner garantert noe du liker! Opplevde at alle foreleserne var utrolig dyktige og hadde gode formidlingsevner. Man blir også kjent med foreleserne på en annen måte en på UiB, siden de ofte underviste i tutorials også. Dersom du har valgfrie studiepoeng, anbefaler jeg virkelig å ta MARS2005. Det er et marinebiologi fag, og man har mulighet til å dra på feltkurs til en øy i The Great Barrier Reef, Heron Island. Virkelig en helt fantastisk fin tur hvor vi brukte hele dagen på å snorkle i korallrevet. Jeg studerer samfunnsøkonomi og har aldri hatt biologi, men dette var et fag som var overkommelig for ikke-biologistudenter. Det er et fag for kun utvekslingsstudenter, og de tar dermed litt hensyn til at du ikke er australsk og engelsktalende. Foreleserne i dette faget var helt fantastiske!!

Fagleg utbyte og språk

Å snakke og skrive engelsk er ikke et problem i deg hele tatt. Man kommer veldig fort inn i det og opplevde at de fleste nordmenn fikk skryt av engelskuttalsen sin. Noen akademiske ord og uttrykk kan være litt utfordrende i begynnelsen, men man kommer som sagt for inn i det. Dersom du ønske full utbytte av engelsken, anbefaler jeg å ikke omgås med så alfor mange nordmenn. Jeg bodde med bare engelsktalende studenter, noe som tvang meg til å snakke engelsk hjemme hver dag. Anbefaler det virkelig!
Alle fagene jeg tok var veldig lærerike og spennende, noen litt mer krevende enn andre, men sitter igjen med mye kunnskap etter dette semesteret.

Universitetsområdet og byen

Brisbane er virkelig en av de fineste byene jeg noen gang har vært i! Veldig moderne, med høye bygninger og gode transportmuligheter. Byen ligger rundt en elv, Brisbane river, hvor du enkelt kan dra til ulike bydeler med fergen, City Cat. Queen street er er svær shopping-gate midt i sentrum som har alt du trenger.. Anbefaler alle å ta city caten til Eat street (ca. 1 time fra Riverside). Der finner du et svært matmarket med mat fra ulike land. Der har de også en svensk godtebutikk, om savnet etter norskt snop blir for stort.
Det er ikke lov til å bade i elven, men i South bank finner du en fake strand, som er utrolig fint laget til. Men om du ønske å dra til en ekte strand, tar du toget til Surfers Paradise, Gold Coast. Der finner du fine strender og gode surfemuligheter.

Bustad

Anbefaler alle å laste ned UQ forberedelse appen! Via den fant jeg en link til leiligheter/kollektiv i Brisbane, og den var helt super. Jeg avtalte 2-3 visninger via Mail før jeg dro ned, og brukte de første dagene på å gå på visninger. Siden Uq ligger i st lucia, et område utenfor sentrum, følte jeg at man måtte velge om å bo nærme sentrum eller nærme skolen. Jeg valgte å bo i taringa, 5-10 min med buss unna skolen og 15 min med buss unna sentrum. Bodde i et svært hus med 6 andre studenter, noe jeg likte veldig godt. Bodde med to fra Australia, en fra Kina, en fra Mexico, en fra Tyskland og en fra India. Drar man alene, anbefaler jeg virkelig å flytte inn i kollektiv. Var litt skeptisk i begynnelsen siden jeg ikke hadde bodd i kollektiv før, men var virkelig det beste valget jeg har tatt. Vi kom alle veldig godt overens, og hadde ofte filmkvelder, husfester og gikk ut og spiste osv. Jeg betalte $230 i uken inkludert strøm, wifi, vaskehjelp og sengetøy. Bor man i sentrum er nok leilighetene litt dyrere og mindre, erfarte jeg.

Sosialt miljø

Meld deg inn i QUEST! Er for alle utvekslingsstudenter på Uq. De arrangerer pubkvelder en gang i uken, pub crawl,turer til Byron Bay, Camping, east coast trip, osv. Kjempegod mulighet til å bli kjent med andre og være sosial. Tror man betaler $10 for medlemskap og man får mange rabatter ved å være medlem, feks gratisk inngang på utesteder, rabatt på Lone Pine Koala Sanctusry (anbefales!) osv.
Jeg dro helt alene til Brisbane og kjente ingen andre, men jeg var aldri alene der. De fleste er veldig åpen og sosiale og ønsker å bli kjent med noe mennesker. På o-week har man mulighet til å melde seg inn i mange ulike idrettslag og foreninger, det er noe for alle på Uq. Er også mange nordmenn på Uq og i Brisbane generelt, men vil anbefale å bli kjent med andre utvekslingstudenter også :) ansa Brisbane er også greit å melde seg inn i, de arrangerer fadderuke og quiz-kvelder annenhver uke.
Ønsker du å dra på utveksling, men er i tvil siden du er helt alene? DRA! Du kommer ikke til å angre et sekund. Å dra alene er det beste utganspunktet, for du må rett og slett bare hoppe ut i det. Du kommer til å bli kjent med mennesker fra hele verden og virkelig få minner for livet.

Vår 2017 - BA i molekylærbiologi

Vår 2017 - BA i molekylærbiologi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Å reise på utveksling var noe jeg hadde tenkt på veldig lenge. Jeg tenkte jeg ville angre om jeg ikke søkte, så jeg gjorde det. Valget falt på Australia og helst University of Queensland (UQ). Etter noen måneder med venting fikk jeg svar fra UQ om at jeg hadde fått plass og da var jeg ikke i tvil om at jeg skulle dra. Det føltes ut som en evighet til jeg skulle dra, men tiden gikk veldig fort. Derfor er det viktig å bestille billetter og visum god tid i forveien. Visum kan ta langt tid, spesielt i juletider, noe som var tilfelle hos meg. Jeg fikk visum tilslutt og klarsignal til å reise. Jeg og venninna mi fra studiet reiste ned til Australia hele to måneder før skolestart. Det er jeg skikkelig glad for at jeg gjorde. Vi landet i Sydney og feiret nyttårsaften der og etter noen dager så dro vi til studiebyen vår Brisbane

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierte fra fag til fag. Det var alt fra vanlige forelesninger til lab, feltarbeid og kollokvier.

Vurdering av emnetilbodet

Fornøyd med fagene jeg fikk tatt.

Fagleg utbyte og språk

På skolen så hadde vi fire fag. Det var endel obligatoriske aktiviteter. Skolen tok mye opp av tiden da vi hadde to 3000 og to 2000 fag. Derfor er jeg evig glad for at vi reiste ned hele to måneder før skolestart. Det gjorde at vi fikk dratt på backpacking først i Australia og deretter New Zealand. Jeg anbefaler på det sterkeste å dra ned tidligere.
Totalt sett lærte jeg mye, og har blitt tryggere på å kommunisere på engelsk.

Bustad

Vi hadde ikke skaffet oss hybel før vi dro fra Norge, for vi hadde fått mange råd om at det burde vi gjøre først når vi var kommet ned til Australia. Vi var på endel visninger og fant hybler med forskjellig standard og pris. Vi flyttet inn i et hus i Nelson Street, Dutton Park, sammen med en fra England og en fra India. Beliggenheten var perfekt da det var underkant av 10 min med sykkel til skolen og 20 min gange, i tillegg var det 20 min å gå til South Bank. Når du først er på South Bank så er det heller ikke så langt å gå inn til sentrum. På denne måten sparte vi mye penger på å ikke bruke kollektivtransport. I tillegg hadde vi et abonnement på bysykler som gjorde at vi kom oss til de fleste plassene. Abonnementet var heller ikke dyrt. Eneste ulempen med boplassen vår var at det var et stykke å gå til dagligvare butikkene.

Sosialt miljø

UQ er stort og de har mange studenter, og mange forskjellige foreninger. Jeg valgte å bli medlem av en forening for utveksling og internasjonale studenter kalt QUEST. De arrangerte mange aktiviteter. Hvis man har tid og muligheten er det lurt å delta så mye man kan for å bli kjent med nye mennesker. På skolen er man i store forelesningssaler og forelesningen varer kun i 55 min før man må løpe til neste forelesning, på den måten er det vanskelig å bli kjent med folk. Jeg hadde fag som hadde lab og feltarbeid, og på den måten ble jeg kjent med folk i klassene.

Haust 2016/vår 2017 - BA i engelsk

Haust 2016/vår 2017 - BA i engelsk

15.07.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Ikke nøl med å dra på utveksling! Det virker kanskje skummelt men det er så innmari verdt det. Jeg dro ned helt alene og var livredd, men det endte opp med å bli det beste året i mitt liv. Jeg trodde jeg kom til å slite med å finne meg venner og at jeg var alt for sjenert til å få til noe sånt men det gikk kjempe fint. Det er lurt å spare opp en del penger. Man klarer seg ganske greit med det man får med lånekassen men hvis du har tenkt til å reise masse er det lurt å ha litt ekstra. Jeg klarte ikke å si nei til noe så jeg brukte opp alt jeg hadde og litt til. Ta med deg varme klær! Jeg trodde ikke jeg kom til å trenge varme klær siden det er så varmt der men trust me du kommer til å trenge det. På vinteren er det som norsk kald sommer å husene er ikke isolert at all så det blir kaldt når sola går ned. Jeg reise også en del, blandt annet til New Zealand og Melbourne og der trengte jeg virkelig varme klær. Jeg måtte kjøpte meg både ullgenser og ullsokker da vi reiste rundt i NZ.

Undervisningsformer

Jeg synes undervisningsformene der var bedre enn de vi har ved UiB. Jeg likte mine seminar veldig godt siden det var mye arbeid i mindre grupper før vi snakket om det i plenum etterpå. Det varierer jo selvfølgelig fra fag til fag da, og jeg hadde noen fag hvor seminarlederne forventet veldig masse. Jeg synes nivået der var mye lavere enn ved UiB, men igjen dette varierer jo med hvilke fag man velger. Jeg hadde venner som syntes nivået var høyere ved UQ. Forelesningene er ganske like som ved UiB, men istedenfor et kvarters pause får vi 5-10 min og hver del varer 50 min. Istedenfor å ha en stor eksamen på slutten av semesteret har man vurderinger hele tiden. Karakterene går fra 1-7 og det er bare 4-7 som er ståkarakterer. Du samler på en måte marks gjennom semesteret og du må ha over et visst antall for å få en 4 og dermed stå. I mine fag hadde vi som oftest to-tre innleveringer iløpet av semesteret som var vært mellom 15-40 marks, og tilslutt en eksamen på 40 marks. I de fleste fagene mine var det lett å samle opp nok marks for å stå, og eksamen var derfor sjeldent veldig stress siden man ofte allerede hadde nok eller nesten nok marks til å stå før man tok eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok bare valgfrie studiepoeng mens jeg var der nede og valgte fag jeg syntes så spennende ut. Det var utrolig mye gøy å velge mellom, og et mye større utvalg enn ved UiB. Hvis du er interessert i å lære litt mer om Australia anbefaler jeg virkelig å ta et av aboriginal studies fagene. Man får et skikkelig bra innblikk i historien til Australia og hvordan forholdet er for aborginerne i dagen samfunn. Jeg tok også en del politikk fag som også var veldig bra for å få et innblikk i hvordan australierne ser på verden. De syntes også det var veldig gøy å høre hva vi fra Norge synes om politiske problemstillinger og hvordan vårt politiske system fungerer.

Fagleg utbyte og språk

Jeg går en engelsk bachelor og er derfor vandt til å undervisning på engelsk men det er utrolig mye man mer man lærer av å ha engelske venner og leve i et engelsk samfunn. Flere av vennene mine slet litt med at undervisningen var på engelsk i starten men det blir man fort vandt til. Man lærer mange nye australske ord og uttrykk noe jeg synes var veldig gøy siden jeg studerer språk. Fagene mine var også utrolig lærerike og man lærte ikke bare av foreleserne men også studentene du hadde seminar med. Perspektivene deres på ting var ofte annerledes enn mine og man fikk liksom et annerledes innblikk i australsk kultur.

Universitetsområdet og byen

Campus er fantastisk! De har alt du noen gang kunne trenge der. Det er synt mange fine gressplener og sitteplasser, og mange fine lesesaler. De har flere små foodcourter og mange små kafeer rundt om på campus. Jeg ble personlig litt skuffet over Brisbane da jeg kom dit, for byen var ikke helt som jeg hadde sett for meg men etter jeg hadde vært der en stund fikk jeg et helt annet syn på den. Etter at året hadde gått og jeg hadde besøkt de største byen i Australia synes jeg at Brisbane var en av de beste byene man kan bo i. De andre byen har sine egne kvaliteter og er nok finere enn Brisbane men som student er nok Brisbane på topp. Det er mye billigere å bo der en Sydney for eksempel og litt mindre og enklere å orientere seg i. Det er alltid noe å finne på og de har et eget partyområde som heter The Valley hvor det alltid er liv. Det som også Brisbane har som de andre byene mangler er billigenheten. Du kan dra på utallige helgeturer til de mindre byene utenfor Brisbane uten å må kjøre så langt som du må hvis du drar til Sydney. Det er utrolig mange fine strender å dra til og det er ikke noe problem at det ikke er en strand i Brisbane. De har en fake strand midt i sentrum som du kan dra til for å sole deg eller bade. Jeg var med i surfeklubben og surfet mye mens jeg var der så jeg dro til kysten hver uke. Det er veldig greit å ta tog og buss dit og hvis du blir med i surfeklubben er det garantert noen som skal ut å surfe og har plass i bilen.

Bustad

Jeg anbefaler å dra ned litt før skolen starter å finne en plass å bo når du er der nede. Standarden er litt dårligere der enn vi er vandt til her hjemme så du får ikke det samme for det du betaler her. Det er derfor jeg anbefaler å dra på visning først, for du vet aldri hva du får. Jeg bodde i Fairfield som var veldig digg siden jeg kunne gå til skoen og lett ta buss til byen. Om det ikke gikk busser er det bare å ta uber som er kjempebillig eller gå hjem hvis du ikke har noe imot å gå litt. Ellers ville jeg nok anbefalt west end. Utrolig kul bydel som har mye som skjer. South Brisbane eller South Bank er også kule plasser å bo, men det kan fort bli litt dyrere. Pass på at det er lett å ta buss fra der du bor for det er ikke gøy å gå langt når det er på det varmeste.

Sosialt miljø

Det utrolig mange kule klubber å bli med på på skolen. Quest er en bra klubb for å møte andre utvekslingsstudenter og partyglade australiere. Surfeklubben er også skikkelig imøtekommende og full av utvekslingstudenter og du trenger absolutt ikke å ha surfet før for å bli med. Volleyballklubben er også en bra klubb, du kan velge mellom sosial spilling eller konkurransespilling. De fleste klubbene har helgeturer gjennom semesteret som jeg virkelig anbefaler å bli med på. Du får masse venner og får sett områdene rundt Brisbane.

2016

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig lurt å sette seg inn i alt av papirarbeid før du drar til Brisbane. Jo lenger dette blir utsatt, desto mer stress blir det rett før avreise. Nettsidene til UQ kan være ganske forvirrende (det er sånn tre-fire ulike plattformer), så man bør ha sett litt på disse.
UQ har en app som heter "UQ checklist", en app som hjelper deg med de ulike tingene som må fikses. Det er en del som kan fikses fra Norge, men jeg ankom Brisbane 2 uker før skolestart, noe som gir tid til å se området, finne leilighet og komme over det værste jet-lag'et. Det er lurt å ha litt tid der nede før skolen starer, så vurder dette.

Gjennom oppholdet var det flere ting jeg tenkte at jeg gjerne skulle visst, så er her noen av mine tips:

- Last ned "UQ nav" og "UQ maps", dette er apper som gir deg full oversikt over campus

- Skaff deg Go-card. Dette er kortet du bruker på kollektiv transport, og det blir mye billigere hvis du har dette. Når du er registrert student
kan du også få studentrabatt.

- Ikke gå for det første og beste når du skal skaffe leilighet. Jeg bodde dårlig hele mitt opphold grunnet raske avgjørelser, noe som var mye
grunnet utleiefirmaet "Brisbane student rental". Mitt viktigste tips; hold deg unna disse.

- Når du skal melde deg opp til fag må du være rask, for det er kamp om plassen. Sitt klar med pc så du får de klassene du vil ha.

- Fagene på UQ har ulike mengder innleveringer og fremføringer (assessments), noe du kan sjekke under course profile. For eksempel http://www.courses.uq.edu.au/student_section_loader.php?section=1&profileId=81147 og under-tabben "assessments". Noen fag har for eksempel ikke eksamen.

- Det er ikke sikkert du trenger å kjøpe bøker i alle fag. Sjekk med foreleser eller i bokhandelen på campus.

- Meld deg inn i QUEST. Bare gjør det.

Undervisningsformer

UQ er veldig forskjellig fra UiB, så det er greit å være forberedt. Det er avhengig av fagene du tar, men alle fagene jeg tok hadde forelesning og en seminargruppe i uken. Seminargruppene ledes av studenter eller forelesere, og man får muligheten til å stille spørsmål og slikt. I noen seminargrupper hadde jeg innleveringer som talte mot endelig karakter i faget, og for noen kan bare det å møte opp gi credits som teller på karakteren.

Alle forelesninger filmes på UQ, men jeg anbefaler deg å møte opp uansett. Foreleserne på UQ er veldig flinke og dedikerte tl jobben sin, så du får mye ut av å være der. I tillegg skrur de til tider av mikrofonen sin og røper ting om eksamen eller løser oppgaver muntlig som de ikke legger ut på nett senere.

Man skal ikke ta lett på å være student på UQ. Det er mye å gjøre, avhengig av hvilke fag du tar, men du kommer raskt inn i det. Det er i tillegg god kommunikasjons mellom studenter og forelesere, så hvis man drukner i arbeid får du raskt hjelp med det du lurer på! Som nevnt er det ulik arbeidsmengde i ulike fag. Selv om jeg hadde fire fag, hadde jeg bare tre eksamner. I alle fagene mine var det innleveringer og framføringer underveis, noe som teller mot endelig karakter.

Det høres kanskje slitsomt ut, men det skal sies at jeg har rukket å utforske det meste av Australias østkyst i løpe av oppholdet mitt! Jeg har reist mye og opplevd masse, uten at dette har gått utover karakterene mine. Det er, etter min mening, noe enklere å oppnå gode karakterer på UQ enn på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Det er veldig, veldig mange fag å velge mellom, til tider nesten litt overveldende. Det er noe for alle, du må bare søke deg frem til det du syns er mest interessant.

Jeg tok fire ganske ulike fag; ECON1010 (mikroøkonomi), HPRM1100 (Introduction to Health Promotion Principles & Strategies), COMU1002 (Crossing Bridges: Communicating between Cultures) og MGTS2606 (Managerial Skills & Communication).

Fagene var relativt interessante, og jeg fikk en del ut av å ta disse. Kommunikasjonsfagene er relativt mye repetisjon fra tidligere fag, men interessante uansett.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningsmetodene til UQ førte til at jeg lærte mye mer, og jeg føler kunnskapen sitter bedre. ECON1010 var det desidert beste faget jeg tok. Foreleseren er helt fantastisk, og man merker at han genuint ønsker at elevene skal skjønne hva han sier og lære så mye som mulig. Dette faget anbefales på det varmeste, selv til de som tror at økonomi ikke er noe for dem. Jeg har aldri tenkt at jeg skulle ta økonomifag, men etter ECON har jeg endret mening.

MGTS2606 er både moro og kjedelig, litt avhengig av temaene man går igjennom. Flinke forelesere og seminarledere. Eksamen teller mindre enn 50% og det er ganske deilig.

HPRM1100 er et annerledes fag, ulikt noe jeg har hatt før. Veldig flink foreleser og seminarledere. Faget i seg selv er ganske enkelt, med et relativt lite pensum som man lett kan forstå seg på. Helt ok eksamen.

COMU1002 har ikke eksamen, men to innleveringer og en fremføring. Forsåvidt ganske enkelt dette også.

Alle fag er åpenbart på engelsk, og en del av "marks"'ene (en oppgave som teller 20 prosent har 20 mulige marks du kan oppnå) går ut på at du kan godt engelsk. Både min sosiale og akademiske engelsk ble svært mye bedre bare etter noen få uker, så det er ikke noe man behøver å bekymre seg for.

Universitetsområdet og byen

UQ har flere campus, men hovedcampus som du kommer til å bruke, er St. Lucia. Campus føles uendelig stort i starten, men er egentlig ganske oversiktlig. Det er mange ulike bygninger som du aldri i livet får kontroll på hvor er, men det er ikke så farlig. Etter min mening har UQ veldig fint campus med alt du trenger. Det er bokhandler, cafe'er i massevis, restauranter, kiosker, frisør, apotek osv osv osv. Du finner alt du trenger her, og det er faktisk et veldig fint område, samt at arkiterkturen er veldig fin.

Brisbane er en veldig fin by. Byen har storbypreget mange søker seg til, men den har også roligere områder. Rett utenfor sentrum finner du "fake beach", som er en strand laget fordi det ikke er strender i umiddelbar nærhet. Denne er deilig når gradestokken nærmer seg 30-tallet. På West End er det mange hyggelige cafeer, butikker og område å besøke, mens det inni byen er handlegater og kjøpesentre hvis man trenger det. Du finner det meste du trenger i Brisbane, og hvis du heller vil på stranden en dag er det ikke mer enn 1 time med kollektivtransport til flotte, hvite strender.

Bustad

Det er forskjellig fra person til person hvor de vil bo og med hvem, men det store flertallet jeg kjenner søker seg til West End. Dette er et område mellom campus og sentrum, med ca 10-15 minutter til begge. Det er her studentene bor, så alle fra mitt studie bosatte seg her mens vi gikk på UQ. Selv bodde jeg ikke særlig bra, men dette er ikke normalen. West End har mange flotte hus, så ikke la deg skremme av én dårlig opplevelse. En del venner av oss bodde nærmere byen, og en del bodde nærmere skolen. I tillegg bodde noen på college, men det er ganske dyrt og ingen utvekslingsstudenter fra Norge gjør det.

Sosialt miljø

Hvis du er ute etter et utvekslingsår med gode muligheter for å sosialisere deg bør UQ stå øverst på ønskelisten din. Før jeg kom til Australia hadde jeg hørt noe om en studentorganisasjon som het QUEST, men tenkte ikke så mye mer over det. Men etter å ha tilbrakt et halvt år på utveksling kan jeg med hånden på hjertet si at oppholdet mitt ikke hadde vært hva det var uten QUEST. Dette er en organisasjon drevet av engasjerte studenter for utvekslingsstudenter som kommer til UQ. De arrangerer turer, eventer og barkvelder, så det er faktisk umulig å ikke være sosial og få seg venner som medlem i quest.
Jeg har hørt fra flere som var på utveksling andre steder at det tok litt tid før de fikk kontakt med andre studenter, men det var ikke noe problem for oss som gikk på UQ. Fra dag én følte jeg meg velkommen og som en del av en gruppe. Flere hundre studenter dro på helgetur til Byron bay første uken og etter det fikk man utrolig mange nye venner. Hver onsdag er det pub night, noe som gjør at man møter nye mennesker hver uke, samt de du allerede er venn med.
Jeg tror ikke jeg kan understreke nok hvor fantastisk bra quest er, så meld deg inn!

Haust 2016 - BA i miljø- og ressursfag

Haust 2016 - BA i miljø- og ressursfag

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Start med forberedelser, utfylling og innsending av skjemaer/søknader osv så tidlig som mulig!
Min erfaring er at det tok svært lang tid før man fikk svar, dette får man som søker dessverre ikke gjort noe med,
men hvis man har gjort unna det man kan før man mottar svar så slipper man noe av stresset.

Undervisningsformer

I et fag har man gjerne forelesninger i tillegg til practicals/tutorials. Disse kan være obligatoriske og det er forventet at man
stiller forberedt. I tillegg har man gjerne quizer, oppgaver og annet arbeid som skal leveres inn i løpet av semesteret. Resultatene vil ofte påvirke den endelige karakteren i faget.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er svært godt, hver obs på at noen fag holdes bare i semester 1 og andre bare i semester 2.

Fagleg utbyte og språk

Språk kan kanskje virke som en utfordring de første ukene, men man blir fort vant med å både skrive og snakke engelsk.
Hvis man er flink til å omgås andre internasjonale eller australske studenter vil man oppdage at engelsken forbedrer seg mye over kort tid!
Undervisningsmetodene var annerledes enn hva jeg var vant med, da det var mye mer oppgaver/innleveringer i tillegg til praktisk arbeid og gruppearbeid. Dette har både positive og negative sider.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet St. Lucia er utrolig flott! Det kan virke stort i begynnelsen, men man blir fort kjent med området. På campus har man massevis av fasiliteter, i tillegg har man fine parkområder og masse dyreliv. Brisbane har flere koselige bydeler, i Southbank har man en kunstig strand, parkområde og promenade langs elven. West End har massevis av artige spisesteder og kaffebarer. Brisbane er også er veldig fint utgangspunkt med tanke på å reise til Gold Coast eller Sunshine Coast.

Bustad

Selv synes jeg Southbank/South Brisbane, West End og St. Lucia området var utrolig hyggelig. Herfra har man relativt kort avstand til både skolen og byen.

Sosialt miljø

UQ er et stort universitet og man har utrolig mange muligheter når det kommer til klubber og foreninger. Man kan finne en klubb eller forening for omtrent alt! UQ har også veldig gode muligheter for å drive med idrett. QUEST er en gruppe for internasjonale studenter som ledes av australske studenter, denne fikk vi høre om både før vi dro og med en gang vi kom ned. Jeg tror mange hadde høye forventinger til denne klubben, men ble skuffet da det i all hovedsak dreier seg og drikking og festing. Ellers er Brisbane en by med masse studenter, både australske og internasjonale og det er alltid noe kjekt å finne på! Jeg tror det beste tipset man kan gi er at man bare må hive seg ut i det, det får man utrolig mye igjen for!

Haust 2016 - BA i meteorologi og oseanografi

Haust 2016 - BA i meteorologi og oseanografi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å velge fag. Vi måtte sende inn til studieveileder for at de skulle vurdere dem, dette tok ofte lang tid. Spesielt siden vi vurderte flere universitet samtidig.

Spar penger! Det koster rundt 60000 kr for et semester på UQ, man må også belage seg på å betale en husleie på rundt 5000 i mnd, i tillegg til at det generelt er dyrt i Australia. Dersom man kun bruker lån og stipend vil man kunne "overleve", men når man har dratt til andre siden av jorden vil man gjerne oppleve litt og.

Undervisningsformer

På UQ er det mye mer opplegg enn det jeg er vandt til ved UiB. Man har gjerne en innlevering hver uke, i tillegg til at oppmøte kan telle på karakteren. I Australia begynner de å studere når de er 17 år, så det minner litt om videregående. I fleste fag er rundt 50% av karakteren lagt før eksamen, som tar vekk noe av presset i eksamensperioden.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mye å velge mellom, da det er et utrolig stort universitet.

Fagleg utbyte og språk

For oss var det gjerne ikke så mye studierelevant, så vi endte opp med å ta geologifag og biologifag. Vil anbefale å ikke velge flere krevende fag. Mange brukte veldig mye tid med studiene og angret på dette etterpå.

Det går ikke lang tid før man blir mer komfortabel med å snakke engelsk. Man møte studenter fra hele verden, og merker fort at man kanskje er flinkere enn man tror.

Universitetsområdet og byen

Campus på UQ er som en by! Det er restauranter, frisører, matbutikker, kino og mye mer. Nesten som man ser på film.

Brisbane er en fantastisk fin by! Den ligger ganske langt nord, så man er garantert fint vær året rundt. Brisbane er også mindre enn Sydney og Melbourne, så husleie er billigere. Det er også mye kaldere i de andre storbyene i Australia, faktisk mye kaldere enn du tror.

Bustad

I en by hvor det bor 2 millioner mennesker er det ikke vanskelig å finne et sted å bo. Man kan bo privat, eller i studentleiligheter. Jeg bodde privat. Det er billigere, men man bør ikke leie før man er der, som betyr at man må dra ned tidlig og bo på hostell i første perioden. Det jeg hørte om studentleilighetene var at de var sosiale og dyre, i tillegg til at de yngste studentene ofte bor her (17-18 år).

Sosialt miljø

Det finnes en studentklubb som heter QUEST som er kun for utvekslingstudenter. Her blir det arrangert fester og turer gjennom hele semesteret. Personlig synes jeg det var litt for mye fokus på fest og drikking, men det er et fint sted å starte. Det finnes utrolig mange andre klubber man kan være med i.

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye papirarbeid som må ordnes før avreise, både i forbindelse med visum, men også med universitetet selv. Få dette unnagjort med en gang og du slipper å stresse når du kommer frem. En god idé er å laste ned appen "UQ Checklist". Der står alt man må ha gjort før avreise og hva man må gjøre etter ankomst. Veldig praktisk for å sikre at du har alt på den rene.
Jeg vil også anbefale å ha litt til på seg før semesteret starter på å finne seg et sted å bo, en til to uker burde gjøre susen. Det enkleste og billigste i mellomtiden kan være å bo på et hostell eller finne et sted på airbnb.

Det anbefales også å søke etter fag på UQ sine hjemmesider. Det er utrolig mange og det kan være vanskelig å velge. Et tips er å gå inn på emnebeskrivelsen og sjekke hva faget inneholder og hvordan det er lagt opp.

Undervisningsformer

Man har vanlige forelesninger, men også seminarer, gjerne en gang i uken. Seminarene er svært interaktive og i fler av dem inngår også aktiviteten i disse i den avsluttende karakteren i faget, noe som gjør at man ikke har så mye press på seg ved den avsluttende eksamenen på slutten av faget. UQ har ulike undervisnings- og vurderingsformer avhengig av hvilket fag og hvilken foreleser man har. Det kan være alt fra innlevering av essayer, gruppefremføring, debatt, workshop mid-term eksamener og finals. Alle fagene hadde oppgaver underveis i året som utgjør en prosentandel av den avsluttende karakteren. Personlig syntes jeg dette var veldig greit slik at man jobber jevnt med stoffet og man ikke opplever et enormt press ved levering av prøver.

Foreleserne og seminarlederne er også svært imøtekommende og vennlige og ønsker å hjelpe deg så godt de kan til gode resultater.

Vurdering av emnetilbodet

UQ har et nesten uendelig utvalg av fag man kan ta. Det er umulig å ikke finne fag man finner interessant her!

Fagleg utbyte og språk

Måten fagene var lagt opp på gjorde at man jobben jevnere med stoffet, noe som også bidro til økt læringsutbytte. Det at de bruker andre vuderingsformer gjør også at man får utfordret seg selv på andre måter, noe som både er spennede og lærerikt.
I seminarene er man i mindre grupper sammen med studenter fra hele verden. Man blir derfor fort komfortabel med å bruke språket og foreleserne har også god fortsåelse for at det noen ganger kan skorte litt på det akademiske ordforrådet. Dette bedrer seg dog etter erfaring relativt raskt.

Universitetsområdet og byen

Campus er helt fantastisk! Det er et enormt område med flott natur og dyreliv. Selve undervisningsbyggene fremstår også moderne og oppdaterte. De tilbyr også alt fra sportslige fasiliteter, spisesteder, kaféer, mengder av lesesaler og ulike biblioteker, studentpub og frisør for å nevne noe.

Brisbane er en interessant by hvor du finner noe for enhver. Generelt er menneskene imøtekommende, vennlige og interesserte, og slår gjerne an en prat. Brisbane har ikke en egen stand i byen, men det har de ordnet opp i og bygget like gjerne sin egen på South Bank, et deilig sted på en varm dag (noe det blir mange av). Fra Brisbane kommer man seg også enkelt og raskt til både Gold Coast og Sunshine Coast som begge er flotte steder å utforske!

Bustad

Jeg bodde på West End, en del av byen som ligger nærme South Bank og ca midt mellom campus og selve sentrum. Beliggenheten kan man derfor ikke klage på og kan anbefales! Dette strøket er imidlertid en del dyrere enn områdene litt utenfor, og jeg vil derfor anbefale å lete steder da man kan få steder av betydelig høyere kvalitet til lavere pris. Man vil som regel uansett bli nødt til å ta bussen, så det kan være verdt å sjekke ut andre steder også.
For deres egen del, finn helst et sted med aircondition. Fra oktober av blir det VARMT.

Sosialt miljø

UQ leverer et utrolig bra sosialt miljø. Mitt første tips er å melde seg inn i QUEST, en gruppe på UQ for studenter som er på utveksling og som har vært det før. Her møter man flotte folk fra hele verden, man får fort nye venner og får bli med på morsomme arrangementer.
UQ har også utallige andre interessegrupper for enhver smak. Meld deg inn!


Haust 2016 - BA i generell psykologi

Haust 2016 - BA i generell psykologi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som må ordnes før avreise, med visum, reisen, fag osv. så gjør dette i god tid før du reiser så du slipper stress. Meld deg opp i fag så tidlig som mulig så du får de du vil ha til den tiden du vil ha! UQ Checklist er en app som gir deg oversikt over alt som burde gjøres fra du får tilbudet ditt fra UQ til det har gått noen uker av semesteret. UQnav er en smart app for å navigere seg rundt på campus som i starten kan virke ganske stort og uoversiktlig. Skaff deg GoCard for å reise kollektivt og søk om studentrabatt på dette! Det er lurt å reise ned en stund på forhånd (ca 2 uker) før skolen starter for å finne seg et sted å bo.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Australia er ganske annerledes fra hjemme. Det er mye obligatorisk gjennom semesteret med innleveringer, gruppearbeid, presentasjoner, midterms osv. Dette resulterer i at man jobber og får tilbakemeldinger jevnt gjennom semesteret og at eksamen vektlegges mindre, kanskje 40/50% av karakteren i faget. Ikke alle fag har en siste eksamen, jeg hadde f.eks bare tre i mine fire fag. Man har ofte en forelsning i uka og et seminar hvor man diskuterer med medstudentene. Foreleserne og seminarlederne er veldig hjelpsomme og hyggelige!

Vurdering av emnetilbodet

UQ har et utrolig stort utvalg av fag. Dette var en av grunnene til at jeg reiste på utveksling da jeg ville ha mer å velge mellom. Jeg endte opp med tre psykologifag og et utenfor mitt fagfelt da man kan velge fritt så lenge faget er godkjent for internasjonale studenter og tilbys i ditt semester. Jeg tok PSYC3132 Health Psychology, PSYC3052 Judgement and Decision-Making, PSYC3000 Applied Sports and Exercise Psychology og MARS2005 Australia´s Marine Environment. Jeg var veldig fornøyd med fagene mine! PSYC3052 var litt utfordrende siden, men jeg følte jeg lærte mye og vokste på det. Det var ikke vanlige forelesninger, men diskusjonsgrupper en gang i uken hvor man satt i grupper og snakket om et tema. Vi gjorde også et selv-eksperiment. MARS2005 ble jeg anbefalt av andre studenter og i tidligere studentrapporter. Eksamen kan være litt tørr, men turene man drar på til North Stradbroke Island og Heron Island er helt fantastiske!

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler at man får et godt faglig utbytte siden fagene jobbes jevnt med gjennom hele semesteret og forelesere og seminarledere er veldig hjelpsomme. Oppgavene utfordret meg og jeg måtte drøfte og tenke selv, noe jeg lærte mye av. Man lærer seg også å søke etter og benytte relevante forskningsartikler. Språket, både sosialt og faglig, kommer seg veldig fort siden man snakker det hele tiden og over alt. Å jobbe med fagene på engelsk blir helt naturlig og ikke noe man tenker over. Jeg følte også at lærerne viste forståelse og tok hensyn til at man er en internasjonal student!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde er veldig flott med innsjøer, parker, fine bygninger og et rikt dyreliv. Campus tilbyr alt mulig som cafeer, restauranter, treningsstudio, utendørs sportsfasiliteter, svømmebasseng, frisør, postkontor, pub, biblioteker, mange lesesaler, apotek osv. Byen er veldig koselig og passe stor. Langs elven, i område som heter South Bank, er den bygget en falsk strand da Brisbane ikke ligger rett ved kysten. Denne er veldig fin og deilig på en varm dag! Sentrum har handlegater og det populære område West End har koselige kafeer, restauranter, barer og markeder. I sentrum ligger det i tillegg en botanisk hage. Brisbane er også et bra utgangspunkt for å reise både oppover og nedover kysten, og fine steder som Gold Coast og Sunshine Coast er ikke langt unna!

Bustad

Jeg bodde i et hus i Highgate Hill, som er veldig sentralt område midt mellom byen, skolen og det populære område West End. Det tok meg ca 20/30 min å gå til skolen eller 5 minutter med buss. De fleste velger å bosette seg i byen, West End, Highgate Hill, Dutton Park og omegn eller St Lucia som ligger rett bak campus. Fordelen med å bo i St Lucia er selvfølgelig at du er nærme skolen, mens de andre områdene ligger nærmere bysentrumet. Det er ikke anbefalt å ordne med bo før man kommer ned, da det er lett å bli lurt. Vi booket oss inn på hostell hvor vi bodde i litt over en uke mens vi dro rundt på visninger. Disse fant vi gjennom facebook-siden QUEST UQ markedplace og sider som gumtree.com.au og realestate.com.au. Dra på flere visninger og sammenlign standard og priser! Et sted med aircondition er også et must, siden oktober til april er veldig varmt.

Sosialt miljø

UQ er et veldig stort universitet med veldig mange studenter, og i starten kan det føles litt for stort. Det kan være litt vanskelig å bli kjent med de du går i klasse da man ofte bare har et fag sammen og da de ofte er en del yngre enn deg (i Australia kan man starte på universitetet når man er 17 år). Men skolen har et veldig bredt spekter av foreninger og klubber hvor man kan bli kjent med folk, og her finner man alt for en hver smak. Jeg spilte litt volleyball, men der jeg brukte mest tid og ble kjent med flest var i den sosiale gruppen QUEST. Dette er en gruppe for internasjonale studenter drevet av australske studenter. De arrangerer fadderuke, pub nights hver uke, fester, turer i helgene, og en tur langs østkysten på 10 dager i Spring Break. Anbefales veldig!!

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Book flybilletter, søk lånekassen og forhåndsgodkjenn fagene dine tidlig. Dette sparer du mye tid, penger og stress på.

Undervisningsformer

Undervisningen var en blanding av forelesninger, tutorials og PASS-class. Her får man altså både professorer og tidligere studenter til disposisjon, og foreleserne er veldig opptatt av at man kan møte opp på konsultasjon om man trenger det. Å få hjelp av tidligere studenter er også utrolig verdifull suplering til undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

UQ har ALT! Du kan omtrent ta et fag i hva enn du ønsker. Jeg opplevde UQ som et veldig godt universitet som har et tilbud for de aller fleste.

Fagleg utbyte og språk

Fagene oppleves lettere enn ved UiB, og det er lettere å oppnå en god karakter. Likevel er det mer jobbing her, ettersom det er mer obligatorisk enn hva jeg var vandt til, og ettersom endeling karakter i faget er kumulativ, altså er det ingen 100 % tellende eksamen ved slutten av semesteret. Språket går veldig lett, og opplevdes ikke som noen barriere for å forstå eller gjøre seg forstått.

Universitetsområdet og byen

Helt fantastisk! Både byen og campus er rett og slett utrolig vakker, og St.Lucia campus er nok et av de fineste universitetsområdene som finnes. Brisbane by er også en utrolig flott storby, hvor det finnes noe for enhver smak. Det er lett å komme seg rundt og bra kollektiv transport.

Bustad

Her er det lett å bli lurt, noe vi gjorde. Hold hodet kaldt når du går på visning, og forhør deg med flere leiebyråder. IKKE fiks bolig på forhånd hjemme i Norge, da er det veldig lett å bli lurt.

Sosialt miljø

Sosialgruppen for utvekslingsstudenter ved UQ, QUEST, er et utrolig verdifult verktøy for å få nye venner. Ellers er Australiere veldig hyggelige, og det opplevdes veldig lett å bli kjent med nye mennesker. Å få seg venner er ingen problem så lenge man er innstilt på det.

Høst 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi

Høst 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å finne bosted når du er i Brisbane da det er mye enklere å komme seg på visninger og få tatt en ordentlig titt på aktuelle steder. Derfor kan det være lurt å komme ned i litt god tid før skolen starter. Det er også en del ting man må ordes og ulike skjemaer eller papirer som må fylles ut - gjør dette på forhånd så har du det gjort. Universitetet har laget en app som gir en grei oversikt over alt som må gjøres, UQ Checklist, og den var veldig grei å ha i oppstartsfasen.

Undervisningsformer

Det var mye mer undervisning og mye mer obligatorisk enn det vi på profesjon er vant med fra Bergen. Jeg hadde både vanlig forelesning og tutorial (det samme som seminar) i alle fagene hver uke, så det var mindre tid til å lese selv. Deltakelse på seminarene kunne også telle for karakteren man endte opp med i faget, og det var mye mer arbeid underveis som multiple choice tester, innleveringer og mid-semester eksamener. I perioder kan det føles ut som man har altfor mye å gjøre, men mot slutten av semesteret var det greit siden mesteparten av arbeidet allerede var gjort.

Vurdering av emnetilbodet

På UQ har de utrolig mange spennende emner! Selv om emnene på utveksling må tilsvare emnene her i Bergen, var det flere interessante emner å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt måtte man jobbe mye mer kontinuerlig og man ble sånn sett "tvunget" til å lære mer underveis. Seminarene ga et godt faglig utbytte siden de var veldig interaktive og det var fokus på mer diskusjon og refleksjon rundt temaene. Språklig sett gikk det veldig bra å studere på engelsk!

Universitetsområdet og byen

Campus er kjempestort! Hovedcampus St. Lucia ligger litt sør for sentrum og er lett tilgjengelig med buss fra byen. Det er veldig vakkert og enormt, så det er så lett å gå seg vill i begynnelsen. De første ukene er det lurt å bruke appen UQnav som er en egen navigasjonsapp for UQ.
Brisbane er en utrolig fin by som består av flere ulike bydeler. Spesielt West End og South Bank er fine områder like utenfor selve bykjernen CBD. Her er det litt roligere med markeder og mange barer, og det er laget en strand i South Bank siden Brisbane ikke har noen egen kystlinje. Ellers er Fortitude Valley også et fint område, det er også her du finner de fleste nattklubbene i byen.

Bustad

Det kan ta litt tid å finne bosted, så kom derfor ned 1-2 uker i forveien. Da kan man bo på enten hostell eller via Airbnb midlertidig. Standarden varierer, den er gjerne litt lavere enn det vi er vant med i Norge. Prosessen med å finne bosted er ganske lik som her, søk på nettsidene flatmates.com eller gumtree.com og gå på masse visninger. Det er mer vanlig med agencies der nede, så vær obs på at du kanskje må sende en søknad for rommet/leiligheten og at det kan ta noen dager før den er ferdig behandlet.

Sosialt miljø

Å bli kjent med folk er ikke vanskelig, spesielt ikke om du melder deg inn i Quest som er UQ sitt society for utvekslingsstudenter. De har mange sosiale arrangementer og reiser gjennom hele semesteret, og spesielt skjer det mye i O-week (oppstartsuken). Det er også mange flere societies man kan bli medlem i og kanskje også bli kjent med australiere.

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

Haust 2016 - BA arbeids- og org.psykologi

15.07.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Last ned "UQ checklist" appen og følg deres tips og råd før, under og etter avreise. Den dekker det meste!

Undervisningsformer

I mine fire fag var det satt opp en forelesing og et seminar hver uke. Oppmøte var frivillig, med noen unntak der deltakelse bidro til karakteren. Forelesninger foregikk i kjent stil, men ble også tatt opp og lagt ut. Seminarene vektla anvendelse og forståelse av stoffet.

Vurdering av emnetilbodet

UQ hadde et stort utvalg av fag å velge mellom, og det var vanskelig å velge bare 4! Jeg endte opp med å velge HRM, Managerial skills and communication, Positive psychology og Intercultural communication.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler at jeg har lært svært mye, ettersom det var fokus på å finne og benytte relevante forskningsartikler fra de siste 10 årene. Oppgaveskrivingen i diverse fag skulle være kritisk og drøftende, fremfor å gjengi pensumboken, noe jeg fikk mye ut av.

Universitetsområdet og byen

St Lucia er et utrolig vakkert campus med frodig natur og en kombinasjon av eldre og nyere bygninger. Min hverdag var preget av å ta kollektiv båt til byen og campus, noe jeg elsket. Brisbane er en storby uten strender, unntatt en kunstig strand midt i byen. Gold Coast, med Surfer's Paradise, er en drøy times togtur unna. For øvrig føles Brisbane som en trygg by med mye å utforske.

Bustad

Jeg reiste ned uten å ha noe sted å bo, utenom et hotell. Ved hjelp av et leiebyrå fikk jeg hus dagen jeg møtte opp der. Brisbane student rentals føltes trygt og jeg fikk hjelp når jeg trengte det.

Sosialt miljø

Mitt sosiale miljø var sentrert rundt den internasjonale gruppen QUEST, som bidro til å gjøre oppholdet mitt helt fantastisk! Gjennom QUEST fikk jeg møte folk fra hele verden og oppleve østkysten av Queensland.

Haust 2016 - BA i geografi

Haust 2016 - BA i geografi

15.07.2016 - 29.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Når det kommer til leiligheter, er det tilfeller hvor mange annonser er falske, og det er greit å vente til etter en har kommet ned før en bestemmer seg. Jeg reiste selv ned 2 uker før studiestart, og det var nok av tid til å finne seg leilighet. Når det gjelder fagvalg, fikk jeg selv erfare mange "clash" mellom fag på timeplanen, og måtte droppe noen for å kunne prioritere de jeg hadde mest lyst på. For å unngå dette, gå på UQ timetable planner (https://timetableplanner.app.uq.edu.au/) før du melder deg på fag. Selv om du får noen "clash" så kan det være mulig å ha de fagene du selv satte opp, så lenge det ikke går ut over obligatoriske feltturer eller labøvelser. De ansatte på universitetet pleier å være veldig greie på dette området. Last også ned appen UQ Nav som forteller deg hvor de ulike byggene er, slik at du ikke går deg vill de første forelesningene. UQ Checklist er også veldig grei, der du kan følge med på frister og gjøremål før og under ditt studieopphold.

Undervisningsformer

Undervisningen der nede bestod av vanlige forelesninger i auditorier. Vi hadde også forelesninger der vi hadde muntlige fremførelser i litt mindre forsamlinger og jobbet i grupper med stoffet etterpå. Utenom dette hadde vi og labber der vi hadde praktiske oppgaver ukentlig. Undervisningsformen varierte veldig med fagene. Flere av fagene hadde også noe som het "contact", hvor du kunne oppsøke foreleserne på kontoret for å spørre om det faglige. Det var en god del rapporter ved de fagene jeg valgte, noe som gjorde at du holdt følge med det faglige slik at en ikke ble liggende etter. Så lenge en går på forelesninger og får gjort unna rapportene fortest mulig, vil en få mye igjen for det, samtidig som du kan bruke helgene til å være turist.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg reiste ned på utveksling i et semester hvor jeg skulle ha ta frie studiepoeng. University of Queensland har et utrolig bra utvalg og bredde av fag, og hva du velger er opp til fantasien. Jeg gjorde valg som innebar å teste ut for meg nye fagområder og angrer ikke på det. Jeg valgte fag innen marinbiologi og biologi, noe jeg aldri har vært innom før. De er fag som er lagt til rette for utvekslingsstudenter og er en slags innføringsfag som gjør det høyst mulig for ikke-biologer å prøve ut. Jeg vil spesielt anbefale 2 fag, MARS2005 og BIOL2001. Feltkursene på disse to fagene er helt utrolige! MARS2005 tilbyr et opphold på Heron Island helt sør i Great Barrier Reef, den flotteste plassen jeg noen gang har sett! BIOL2001 inkluderer et opphold på Fraser Island, verdens største sandøy, og byr på fantastiske opplevelser og natur. Velg disse om du har muligheten.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått mye igjen av å ta et semester utenlands. Engelsken ble forbedret på kort tid, og du føler deg mye tryggere på språket både muntlig og skriftlig. Mye rapport skriving og labber gjør at en kommer fort inn i det og du tenker etter hvert ikke på det lengre. Det er mange som er i akkurat samme posisjon som deg, og foreleserne er klar over at du er utvekslingsstudent og tar hensyn til det når det kommer til oppsettet og strukturen i det skriftlige.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt fantastisk. Stort og flott område med mye sportslige tilbud og stort tilbud av restauranter/kantiner på campus. Det er også en stor plen på campus som de fleste pleide å ta med seg lunsjen til å slappe av inn i mellom forelesningene. Universitetet ligger litt i utkanten av Brisbane, ca. 20min. båttur med citycat'en fra South Bank området. Det går også ofte busser til og fra området.

Brisbane by i seg selv er den flotteste byen jeg har vært i. Relativt moderne by med en god del muligheter både i byen og rett utenfor. Brisbane River snor seg gjennom byen med sykkel- pg turveier of flotte bolig- og rekreasjonsområder langs breddene. South Bank er kanskje det flotteste strøket i byen med restauranter langs elvebredden og en "artificial" strand helt nede ved elven. Det er genialt med tanke på at man ellers må nord eller sør for Brisbane for å finne strender, Gold Coast eller Sunshine Coast (ca 1 time fra Brisbane med tog). Det er også strender ved Stradbroke Island, en liten båttur fra Brisbane ved Moreton Bay.

Bustad

Jeg selv bodde ved St. Lucia, ca. 5 min gange fra campus. Et utrolig flott sted, litt avsidesliggende, omtrent 15 min med båt eller buss fra selve byen. St. Lucia er et veldig kjekt sted om en vil holde seg i nærområdet University of Queensland, både skolerelatert og når det kommer til det sportslige i form av ulike aktiviteter ved campus. Om jeg hadde blitt et semester til, ville jeg nok likevel ha flyttet nærmere byen, gjerne ved South Bank. Det kan være litt dyrere der, men en slipper da å ta buss eller båt til det meste. Det er også en fordel om du tenker deg ut på byen, for da slipper du å betale dyrt i taxi. Last ned Uber! Da sparer du ofte rundt 10 dollar (65 kr.) for samme strekning med taxi.

Sosialt miljø

University of Queensland er veldig attraktivt for utvekslingsstudenter, og du vil møte folk fra hele verden. Den første uka der nede, "introduction week", er det en en god del ikke skolerelaterte arrangementer som skjer parallelt med skolen. Quest og ANSA er to organisasjoner som jeg anbefaler deg å melde deg inn i om du vil bli kjent med folk allerede den første uka. De du møter der vil du mest sannsynlig være med hele semesteret. Quest forventer et lite medlemsgebyr, men det er det verdt. Mange sportslige aktiviteter og ikke minst nattklubbarrangement hver uke. De arrangerer også turer til Byron Bay osv. Vær tidlig ute her! ANSA er den norske organisasjonen i Australia, og tilbyr mye det samme som Quest, bare i lag med norske studenter i Brisbane. Veldig greit i starten der du også får dannet et nettverk av venner fra Norge.

Haust 2015/vår 2016 - BA i arb.org.psykologi

Haust 2015/vår 2016 - BA i arb.org.psykologi

13.07.2015 - 30.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

UIB er flinke til å informere om utvekslingstilboda. Anbefalar å delta på seminara og informasjonsmøtene i forkant, i tillegg til å gå gjennom heimesidene til University of Queensland. Dei har ein steg for steg guide for utvekslingsstudentar, samt mange nyttige appar du kan laste ned på mobilen. Våre mest brukte er UQnav som er kartet over campus (det er stooort), i tillegg til ein app med eiga sjekkliste for ting du bør gjere før avreise, med ein gang du kjem fram og videre gjennom semesteret. Det er mykje papirarbeid som skal gjennomførast både når det gjeld skulen og visum, og det er lurt å vere tidlig ute.

Anbefalar videre å ta ein tur innom realestate.com.au og gumtree.com.au for å begynne å sjå litt på boligmarknaden før ein ankjem Brisbane. Ikkje minst kan det anbefalast å spara så mykje pengar som mogleg. Australia er i same prisklasse som Noreg (kanskje litt billigare), men er du som oss er det alt for mange aktivitetar, turar, shopping osv som fristar utover kvardagen, og da flyr pengane!

Undervisningsformer

Systemet her ved UQ er annleis enn heime i Noreg. I dei fleste fag blir ein vurdert gjennom heile året, både på innleveringar, framføringar og eksamenar som har forskjellig vekt på den endelege karakteren. Som psykologistudent ved UIB var me vande til å få ein eksamen i kvart fag som teller 100%, men her nede har me hatt oppgaver og testar som har telt både 2%,10% og 30%, for så å ha eksamen som typisk er 40-50%. Dette gjer at ein må "henge med" gjennom heile semesteret. Undervisningen er delt opp i forelesningar, tutorials og practicals. Forelesningane er det same som heime, og er typisk 2 timar lange. Tutorials minner om seminar, varar ofte i 1 time, og klassane er på rundt 20 stk. Practicals er ofte gruppeoppgaver, fysiske oppgaver eller forsøk i lab. Undervisningsformene varierar etter kva fag ein vel.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet ved UQ er veldig bra, og det er mykje spennande å velge mellom. Som norsk utvekslingsstudent på 3. året er vår erfaring at det fagleg sett er lurt å velge fag på 2000 og 3000 nivå, da 1000 faga kan bli både overfladiske og enkle. Australske studentar startar på universitetet når dei er 17 år, og førsteårsfaga er derfor i stor grad prega av meir innføring i å studera på universitet enn faget sjølv.

Dei fleste eg kjenner her nede har valgt ein kombinasjon av fagleg relaterte emner til graden sin, og fag som ikkje har noko å gjere med graden deira i det heiletatt. For eksempel tilbyr UQ studiar i marinebiologi med utflukt til Great Barrier Reef, studiar om aborginerane og australsk historie og så videre. Heilt topp å få sjansen til å studera noko heilt nytt i eit heilt nytt land og miljø!

Fagleg utbyte og språk

Personleg valgte eg sport- og idrettspsykologi (PSYK3000), introduksjon til leiing (MGTS1301), introduksjon til human resource management (MGTS2604) og internasjonal business (IBUS2301) som er fagleg retta. Eg fekk veldig godt utbytte av alle faga, og likte at undervisningsmetodane var meir praktisk retta. Andre fag eg tok som var meir av personleg interesse var kriminologi, kunst og ernæring.

Undervisningsformene krevar at ein er aktiv både skriftleg og muntleg, noko som har bidratt til å forbedra engelsken min. I tillegg bruker ein som regel engelsk i alle sosiale situasjonar, og det blir til slutt ein vane å både tenka og drømma på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint. Det ligger litt uttafor byen, og er så stort at det til og med har sin eigen postkode. UQ er kjend for sitt gode sportslege tilbod, og mykje av området er dermed brukt til baner for til dømes fotball, lacrosse, volleyball, rugby, tennis og så vidare. Det er mange bygningar med forelesningssalar, seminarrom og bibliotek rundt på universitetet. I tillegg til det faglege er det også mange cafear, restaurantar, lolly shop og til og med eigen bank og frisør.

Brisbane som by er heilt fantastisk. Den er akkurat passe stor til å få by-følelsen, men samtidig liten nok til å føla seg heime. Brisbane river svingar seg rundt heile byen, og me tek ofte ferga til skulen. Me valgte å bu litt unna storby-rushet, og det tek oss ca 15-20 minuttar å gå (under 10 min med buss) inn til Queen Street Mall, som er hovudgata for shopping her. Inne i byen er det alle butikkar ein kan tenke seg, i tillegg til restaurantar for ein kvar smak. Det er også ein del barar og klubbar, der byen tilbyr meir rolige bar/restaurantar med flott utsikt langs elva, medan ein finn dei fleste nattklubbane i området The Valley. Brisbane tilbyr mykje kjekt ein kan finna på både i kvardagane og i helgene. Me har for eksempel vore på bowling, lazer-tag, escape room, forskjellige marked og kino. Kino har det blitt ein del av, da studentbillettane ligg på berre $6!! Andre ting er blant anna Performing Arts center, casino, rugbykampar og ulike konsertar. Byen ligg ikkje ved kysten, men som erstatning har dei laga til den såkalla City Beach i South Bank Parklands. Det er ei kunstig strand midt i byen, og eit delig alternativ dei varme sommardagane. Med base i Brisbane er det også lett å ta seg ein svipptur 1-2 timar nordover til Sunshine Coast og Noosa eller sørover til Gold Coast og Surfers Paradise.

Bustad

Å finne plass å bu var nok den mest krevande aktiviteten som venta oss da me ankom Brisbane. Me hadde booka ei leiligheit (gjennom airbnb.com) ei veke, og hadde den som base medan me gjekk på visningar rundt om i byen. Me oppdaga fort at prisane varierte veldig, og det same gjaldt standarden på husa. Ei lita stund vurderte me å gå for eit studenthus på 3 etasjar med 30 soverom, noko som heilt klart hadde fått fart på den sosiale biten. Etter rundt ti visningar med share-houses, landa me derimot på eit koseleg hus i West End der me har budd 5 stk saman. Me konkluderte med at det var viktigare for oss å ha ein plass der me kunne slappe av og føle oss heime. Litt dyrare, men veldig verdt det!

Veldig mange hus er dårleg isolerte og har verken air-con eller vifter (eit must på sommaren) eller varmeovnar (ja, det blir kaldt her også!), så det er noko å tenka på. Eit anna punkt å legge merke til er om leigeprisen inkluderar til dømes straum, internett og vaskemaskin. Anbefalar å gå for all-inclusive deals, da det ofte kostar mykje å tegne eigne strøm og internett planar.
Når det kjem til beliggenhet, synes me West End er midt i blinken. Det er ein veldig koseleg bydel/forstad som er litt roligare enn midt i byen, men samtidig har den masse butikkar, barar og restaurantar rundt alle hjørner. Beliggenheten er veldig grei for oss som studerte ved UQ, da me har budd midt mellom skulen og byen.

Sosialt miljø

Me var tre stk som reiste saman, og sidan me valgte å bu med så få, var me litt redde for å ikkje få oss andre venner i begynnelsen. Denne bekymringa forsvant fort, da me innsåg kor mange som var i same situasjon som oss. Allerede første dag på Uni møtte me folk som blei med oss gjennom heile utvekslingsopphaldet. I tillegg var studentorganisasjonane ANSA og QUEST til god hjelp. ANSA stilte opp med "fadderveke" der me blei kjent med både byen og kvarandre, og innsåg kor mange norske som var i samme båt som oss. Dei hadde også turar og arrangement gjennom semesteret. QUEST er ein internasjonal studentorganisasjon som har utallige arrangement i løpet av semesteret, og kan friste med for eksempel pub-nights, weekend turar og volleyballturneringar. Eit medlemsskap i dei to organisasjonane, i tillegg til å velge å vrake i dei mange klubbane på UQ (I vårt tilfelle volleyball-, klatre-, kayak-, wakeboard- og tennisklubben) sikrar at du både møter norske og internasjonale likesinna, og skaffar deg venner for livet! Me skulle jo i utgangspunktet berre vera her nede i eitt semester, men likte oss så godt at me måtte utvida og bli her eit heilt år - noko me ALDRI kjem til å angra på!

Vår 2016 - Integrert master i rettsvitenskap

Vår 2016 - Integrert master i rettsvitenskap

22.02.2016 - 25.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst er det lurt å forholde seg til informasjonen fra UiB om det praktiske før avreise. Denne informasjonen var veldig nyttig og grei å følge. Her får man vite alt om vaksiner, visum, valg av fag osv. For det andre er Australia et dyrt land i likhet med Norge. Jeg vil derfor anbefale alle å spare penger i forkant, særlig hvis man ønsker å oppleve mye når man kommer ned. I tillegg er det dyrt å leie bolig - samme som i Norge - slik at det vil gå en del penger til det.

Undervisningsformer

Jeg tok valgfag på UQ på mitt siste semester av jusstudiet. Her kunne vi velge mellom såkalte intensive eller lange fag. Intensivt betyr at man har undervisning hver dag i 2-3 dager i strekk (ca 8 timer hver dag), også er man helt ferdig med undervisning i det faget. Eventuelt har man to runder med lange dager, for eksempel to helger på rad (både lørdag og søndag). Lange fag betyr at man har noen få timer med undervisning jevnlig gjennom hele semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte kun intensive fag og var veldig fornøyd med det. Dette gir deg mulighet til å reise mer ettersom man får mer fritid. Hvis jeg skal nevne en ting som var negativt med intensive fag så er det at det ofte var undervisning i helgene, men dette var ikke noe stort problem ettersom man da hadde fri i ukedagene (og det er ofte billigere å reise på ukedager med tanke på fly og hotell). Det juridiske fakultet krevde at vi tok 4 valgfag på UQ, som tilsammen utgjør 30 studiepoeng. Arbeidsmengden var større enn forventet, og det er mye skriving totalt sett. Jeg valgte fag som kun hadde oppgaveinnlevering som vurderingsform, og hver av de 4 oppgavene hadde en ordgrense på rundt 5000 ord (i tillegg til at man i forkant måtte skrive et slags utkast til oppgaven på rundt 1000-2000 ord, og dette utgjorde rundt 30 % av karaktergrunnlaget). Det er mye å gjøre, men det som er positivt er at man står fritt til å velge tema for oppgavene selv. De fleste ansatte på skolen er veldig hjelpsomme og snille slik at det gikk veldig greit å skrive alle disse oppgavene. Hvis man er flink til å disponere tiden så vil det gå veldig greit. Skoleeksamen ved UQ har jeg ingen erfaringer med.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt skrev jeg 4 oppgaver på 5000 ord hver, i tillegg til at man måtte lage utkast til oppgavene som også var en del av karaktergrunnlaget. Totalt sett skrev jeg da minst 20 000 ord på engelsk, noe som gjorde at jeg fikk god trening i å skrive juss på engelsk. Jeg føler meg nå mer selvsikker og rustet til arbeidslivet med tanke på engelsken, og jeg er veldig glad for at jeg fikk den erfaringen. Lærerne på skolen er veldig flinke alle sammen, og det faglige utbyttet var også veldig høyt.

Universitetsområdet og byen

UQ er et veldig flott universitet med alle mulige tenkelige fasiliteter. Universitetsområdet er enormt og har butikker, bank, treningssenter, varierte restauranter og masse mer. Særlig er sportstilbudet utrolig bra (de har svømming, friidrettsbane, squash, tennis, fotballbane mm.). Man har også uendelig mange alternativer til leseplasser, ettersom skolen er så stor. Skolen ligger litt utenfor byen, men Brisbane har et veldig bra kollektivtilbud slik at det er veldig lett å komme seg dit. Man kan ta både buss og ferge (CityCat) til skolen - dette tar bare 15 min fra sentrumskjernen.

Bustad

Skolen ligger omtrent 15-20 minutter fra byen, og hvor man bør bosette seg avhenger av hvilke interesser man har. Jeg bodde midt i mellom sentrum og skolen og syntes at dette fungerte veldig bra. Jeg hadde både togstasjonen og fergen i umiddelbar nærhet. Jeg syntes ikke det gjorde noe å måtte reise litt til skolen, ettersom jeg var mest i byen og likte også å lese hjemme i blant. Mens andre vil like å bo nærmere skolen og slippe å reise, og i så fall er campus eller West End gode alternativer. Ellers er det en bra løpe-og sykkelbane langs elven i byen, og det er veldig fint og lettvint å sykle til skolen her. Det finnes bysykler overalt og man kan kjøpe billig abonnement med alt fra dagspass, ukespass, månedspass osv. Ellers er det veldig fint på Riverside som er i enden av sentrum, men dette er et stykke fra skolen (rundt 30 minutter med fergen). Men jeg kjenner mange som bodde der som syntes det var helt greit å reise denne strekningen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på UQ er utrolig bra. Jeg reiste med venner, men dersom man reiser alene er det virkelig ingenting å frykte fordi det sosiale tilbudet er veldig bra. Skolen har utallige undergrupper med alt fra sport til mat til politisk engasjement. Det er faktisk umulig å ikke finne en gruppe man kan tenke seg å bli med i. Man har også både ANSA og QUEST som arrangerer turer og fester stadig vekk, og det er veldig lett å bli kjent med andre studenter. Australia er et fantastisk land med sitt varme klima, og da blir det fort mange morsomme turer som inneholder strand, surfing, dyreparken og lignende. Jeg vil anbefale alle å bli med på de ulike arrangementene til ANSA og QUEST. Det som er fint er at det finnes noe for alle. Det arrangeres alt fra bar-til-bar runder til rolige sosiale sammenkomster med for eksempel quiz. Vær tidlig ute når det er billettsalg til arrangementer - det blir fort utsolgt.

Vår 2016 - Integrert master i rettsvitenskap

Vår 2016 - Integrert master i rettsvitenskap

22.02.2016 - 25.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg dro ned et par uker før skolestart for å skaffe bolig og bli kjent med byen. Anbefaler alle som tenker å leie bolig på det private markedet å dra ned litt før, for å se hvor du ønsker å bo, og se på standarden på stedet. Jeg bodde på Urbanest studentbolig, som i mine øyne har en perfekt beliggenhet. Det er dyrt, men du kan velge å bo med andre, og det er sosialt og hyggelig. Hvis du velger å bo på Urbanest kan du bestille rom i forkant, og trenger ikke komme ned så mye før skolestart.

Det er uansett lurt å ha et par dager i Brisbane før skolestart for å fikse bankkort og mobil der nede.

Hvis du har planer om å leie bil og dra på roadtrip anbefaler jeg deg å skaffe internasjonalt førerkort hos NAF før du drar ned. Jeg var på tur fra Cairns til Brisbane (26 timer effektiv kjøretur) og det var helt fantastisk. Det er ikke så veldig dyrt å leie bil hvis dere går sammen 5 stykker og fyller opp bilen.

Undervisningsformer

Jeg valgte fire intensive kurs, som jeg er veldig fornøyd med. De fire kursene gikk på forskjellig tid i semesteret, så jeg fikk fagene spredt godt utover. Man har forelesninger intensivt over 3-4 dager, og må skrive et par oppgaver i hvert fag/ kanskje en quiz eller en liten framføring. Jeg måtte skrive en del oppgaver, men slapp eksamen, noe jeg er veldig fornøyd med. Når man velger intensive kurs er det også lettere å planlegge turer i løpet av semesteret, da man ikke er bundet til å delta på forelesninger hver eneste uke. Oppgaveskrivingen kan man jo ta med seg. Oppgavene leveres på nett.

Vurdering av emnetilbodet

Man kunne velge mellom en del fag, men noen av fagene gikk bare på høst- eller vårsemesteret, og jeg som var der på vårsemesteret kunne ikke velge et par av fagene jeg ble anbefalt å ta fra venner som var i Brisbane på høstsemesteret i fjor. Ettersom jeg bare valgte intensive fag var fagtilbudet litt mindre, men dersom man er åpen for å ha eksamen på slutten av semesteret, er det enda flere fag å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom jeg valgte intensive fag og måtte skrive en del oppgaver, merker jeg at engelsken min har forbedret meg. I starten synes jeg det kunne være litt vanskelig å følge med på forelesningene - noen av foreleserne snakker ganske fort, og det er en del faglige ord og uttrykk man ikke er vant til fra jussen i Bergen som foregår på norsk, men det bedrer seg ganske fort.

Universitetsområdet og byen

Veldig veldig fint universitetsområde! Fine bygninger, og stort og fint uteområde der man kan sitte på gresset. Svømmebassenget på skolen var fantastisk, og jeg plasket rundt der da gradestokken var på rundt 40 grader.

Jeg bodde i South bank, og stortrivdes der. 20 minutters sykkeltur til skolen, og 10 minutter til byen. Da har du også nærhet til byens lagune, hvis du vil ha det et bad (5 minutters gåtur), og det er masse cafeer og restauranter i umiddelbar nærhet - pluss veldig billig kino! Sentrum i byen er ikke så altfor stort for en som kommer fra Oslo, så det var lett å gjøre seg kjent relativt fort.

Det er flere togstasjoner i byen, og Brisbane er et fint utfartssted til Gold Coast og surfers paradise, Sunshine Coast, Noosa osv - hvis du vil dra på stranden en helg eller oppleve mer av Australia.

Bustad

Jeg bodde på Urbanest studentbolig. Det er sosialt og sentralt, men ganske dyrt. Flere andre venner bodde på det private markedet, så hvis dere er flere som går sammen i forkant, er det like greit å skaffe seg bolig på det private markedet. Men da bør dere komme ned litt i forkant for å dra på visninger og gjøre dere litt kjent, så dere vet hvor dere vil bosette dere. Jeg dro ned alene, og synes det var greit å vite litt hvor jeg skulle bosette meg før jeg kom ned.

Det er generelt dyrt å bo i Brisbane, så forbered deg på å bruke en del penger på det. Strøm og internett er også veldig dyrt.

Sosialt miljø

Jeg var med i Quest og i Ansa, noe jeg sterkt anbefaler. Ansa er for norske studenter, slik at du har noen nordmenn å gå til hvis hjemmelengselen melder seg, og Quest er for alle studenter i Brisbane. Både Quest og Ansa arrangerer turer, og Ansa har fadderuke i starten av semesteret, noe jeg anbefaler å være med på. Siden jeg bodde på Urbanest var det mange studenter å komme i kontakt med der også.

Vår 2016 - BA i psykologi

Vår 2016 - BA i psykologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Start i god tid før avreise med planlegging. Det kan være lurt å lese seg litt opp på hvilke steder det er bra å bo og hvor du har lyst til å reise. Les gjennom informasjon som University of Queensland har gitt deg. Der er det nyttige tips om blant annet gratis transport fra flyplassen, hvordan man skaffer bolig og andre praktiske tips. Det kan være lurt å registrere seg og legge til fag på MySinet før ankomst slik at du kan skaffe deg studentbevis på universitetet når du kommer fram. Det kan også være greit å kjøpe busskort som kalles GoCard med studentrabatt. Vil også anbefale å opprette en bankkonto (f.eks. Commonwealth bank eller Westpac) og et mobilabonnement fra f.eks. Optus.

Undervisningsformer

Det er stort sett en forelesning og en tutorial (seminar) med obligatorisk oppmøte i hvert emne hver uke. Det som er annerledes her er at man har flere tester og innleveringer som teller for den endelige karakteren. Dette gjør at eksamen ofte teller for rundt halvparten av karakteren. Du kan forvente å ha en del innleveringer og prøver å jobbe med i noen deler av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Det er svært mange emner å velge mellom ved universitetet, så det til slutt nesten blir vanskelig å velge. Gå gjerne på noen ekstra forelesninger den første uken før du bestemmer deg for hvilke emner du skal ta. Jeg opplevde at noen av emnene jeg hadde planlagt å ta var for krevende og endret litt på valget etter den første uken. Jeg hadde valgfrie emner under utvekslingsoppholdet og valgte derfor første- og andreårs emner. Jeg vil anbefale å ta noen første- og andreårs emner så du har litt ekstra tid til reising, men ville også anbefalt å velge ett tredjeårsemne for å få litt mer utfordring. Jeg tok Psychology of criminal justice (PSYC2361), Social and Organisational psychology (PSYC2040), Introduction to criminology (CRIM1000) og Contemporary Australia (AUST1000). PSYC2361 var et intensivt emne der man fikk ett innblikk i hvordan man kan forklare hvor effektivt rettsystemet er ut fra kognitiv- og sosialpsykologi. I PSYC2040 var det noe repetisjon fra første års sosialpsykologi, men dette emnet gikk noe mer i dybden på ulike temaer og man designer sitt eget eksperiment. I CRIM1000 lærte vi om hva som forårsaker kriminalitet og hvordan kriminalitet kan måles. I AUST1000 lærer man om Australias historie, kultur og politikk. Dette var et spennende emne som ga en bedre forståelse av Australia. Hadde jeg valgt igjen ville jeg kankje valgt et emne som relaterer seg mer til graden min i psykologi.

Fagleg utbyte og språk

I starten kan det føles litt overveldende å følge forelesninger og skrive tekster på engelsk, men dette kommer man fort inn i. Jeg opplever at det er et veldig høyt nivå på undervisningen. Jeg har fått et stort utbytte av de emnene jeg har tatt og har lært hvordan man skal skrive akademiske tekster på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig stort og fint med alle fakulteter og biblioteker samlet på ett sted. Det er også flere steder å spise, kafeer, bar, kino, frisør, treningssenter osv., så her har du alt du trenger. Det kan være litt vanskelig å finne fram i starten, men dette kommer man fort inn i. Det er mulig å laste ned en app som heter UQ Nav som kan vise deg veien til der du har forelesning. Brisbane er en fin by som er nærme flere steder som er verdt å reise til i Australia. Det er ikke så mange attraksjoner i byen, men det er fortsatt en veldig fin by å bo i som student!

Bustad

Vi ble anbefalt å være i Brisbane en til to uker før O-week for å gå på visninger og finne et sted å bo. Jeg valgte å bo på hostell to uker før O-week og brukte en del tid på å finne et sted å bo. Vil anbefalte å bo på Brisbane City YHA eller et annet hostell i Upper Roma Street mens du leter etter et sted å bo. Områder som West End og South Bank er populære for studenter ved University of Queensland fordi det både er nærme sentrum og nærme skolen. Ellers ville jeg sett etter et sted å bo i St. Lucia, Woolloongabba, Toowong, Highgate Hill eller Dutton Park. Selv bodde jeg i et hus i St. Lucia som er i samme bydel som universitetet. Dette var veldig greit fordi det var i gåavstand til universitetet og nærme kollektivtransport til sentrum. Jeg bodd i et hus med seks andre studenter fra Australia og betalte 185 AUD per uke med strøm, internett og TV inkludert i prisen. Jeg ville funnet et sted til rundt denne prisen og maks 220 AUD per uke. Se etter rom på gumtree.com.au eller flatmates.com.au. Det kan også være lurt å sjekke ut Facebooksider som Quest UQ Marketplace, Brisbane Rent a room/house/apartment/flat/accommodation, West End Share Houses eller liknende sider der det er flere som legger ut ledig rom i kollektiv. Det er vanlig å betale depositum på en måneds leie. Pass på at dette blir gjort i en depositumskonto slik at du får pengene tilbake når du flytter ut igjen.

Sosialt miljø

Det er lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter fordi de er i samme situasjon som deg. Det kan være litt vanskelig å bli kjent med folk i forelesning og seminar, så vil anbefale å være med i studentorganisasjoner eller drive med en sport. Det er et godt tilbud for ulike studentorganisasjoner og disse kan man melde seg inn i under Market Day i O-week. QUEST er en gruppe for internasjonale studenter som arrangerer fester og turer til forskjellige steder i Australia. Vil absolutt anbefale å bli med i QUEST, her fant jeg flere av vennene mine! Det finnes mange andre grupper der du har mulighet til å bli kjent med folk fra Australia; alt fra fotball og surfing til fakultetenes undergrupper og fanklubber for ulike interesser.

Vår 2016 - BA i biologi

Vår 2016 - BA i biologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gikk på University of Queensland, St. Lucia i Brisbane. Denne skolen har flere campus, hvor St. Lucia er det største. Det er et ekstremt stort campus, så det tar litt tid å gjøre seg kjent med området. Heldigvis har skolen utviklet en UQ nav app som kan hjelpe deg! I tillegg har de en huskeliste app (UQ checklist) som inneholder alt du trenger å huske på de første ukene av dit oppholdt og studietid. Vil absolutt anbefale å laste ned denne appen, den hjalp meg utrolig mye!

I Queensland er det ikke påkrevd å underskrive kontrakt når man leier et sted. Jeg vil likevel anbefale å gjøre dette, da det fort kan oppstå kjipe situasjoner!
UQ har obligatoriske "getting started" seminarer i begynnelsen av hvert semester, og her forteller de deg alle ting du trenger å vite om byen, campus og Australia generelt. Anbefaler dette!

Undervisningsformer

På UQ har de veldig annerledes undervisningformer fra UIB. Det er kortere forelesninger (50 minutter) og færre forlesninger i uken (3 per uke). Men på UQ har de også flere praktiske regneverksted/gruppetimer i uken (kalt tutorials) samt lab arbeid og andre ting. Jeg personlig syns dette var veldig greit, og man bør absolutt delta på de (noen er obligatoriske, andre er ikke). Forelesere er veldig flinke til å legge ut undervisningsmateriale underveis i semesteret, og man har også tilgang på opptak av forelesninger i alle fag.

Vurdering av emnetilbodet

Det er utrolig mange emner man kan velge mellom på universitet. Jeg hadde bare valgfrie studiepoeng semesteret jeg var på utveksling, så jeg kunne velge hva jeg ville. Dersom man ikke har frie studiepoeng så er det viktig å sjekke at man har fått forhåndsgodkjent de fagene man skal ta fra UIB slik at man ikke får overlapp eller feil fag. Jeg studere biologi, og valgte derfor å ta 3 biologi fag, og et geologi fag (som var mer for interessens skyld). To av fagene jeg tok var fag som var spesiallaget for utvekslingstudenter (BIOL2001 og MARS2005). Disse fagene tar deg med på utrolige feltarbeid til Fraser Island og Heron Island (Great Barrier Reef). Man trenger heller ikke ha erfaring med biologi for å ta disse fagene, selv om det er biologifag.

Kodene på fagene reflekterer hvilke år fagene normalt tas (1000-fag = år 1, 2000= år 2 osv). Selv om jeg er på tredje året tok jeg 3 2000-fag og ett 1000-fag, så man må heller ikke følge kodene slavisk.

Det virket som om universitet hadde flere tilbud i noen fagområdet enn andre, men når det kommer til biologistudenter (eller matnat studenter generelt) trur jeg ikke det skal være et problem å finne fag man liker, det er utrolig mange å velge mellom!

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte at jeg jeg lærte veldig mye i de fagene jeg tok. Pensumet var litt større enn det fagene normalt er på UiB, så med fire fag har jeg tilegnet meg mye kunnskap. Det er en del innleveringer og arbeid gjennom semesteret, og det gjorde at jeg følte at jeg fikk en bedre forståelse av pensum enn det jeg normalt gjør.

Når det gjelder språket, har jeg absolutt blitt mye bedre. Man lærer engelsk på en helt annen måte når man er i et land og på en skole der det kreves at man skal bruke det hele tiden. Det gjør også at man kommer veldig fort inn i det, og jeg følte aldri at språket var en barriere eller et problem. Det å skrive akademisk god engelsk krevde enn god del trening, men jeg tror også dette er god trening som er greit å ha med videre.

Universitetsområdet og byen

Brisbane by er utrolig stor. Byen er delt opp av en elv som renner rett igjennom den, og man kan anse sentrum som litt todelt - CBD (central business district) og South Bank. CBD er området for butikker, banker og slike ting, mens man finner de fleste kafeer, restauranter, puber og utesteder i South bank. Kollektivtrafikken er god, og det er enkelt å gå rundt også. Det er mange utrolig fine parker og områder med god utsikt rundt om i byen, så jeg anbefaler at man tar seg god tid til å utforske!

Campus er også utrolig stort. Med over 100 bygninger kan du finne alt fra flere biblioteker, restauranter, kaffebarer, apotek, frisør, reisebyrå, godteributikker og mange andre ting. Selv om det virker litt vanskelig i starten lærer man seg fort å komme seg kjapt rundt på campus til tross for den store størrelsen. Kjernen av campus kalles The Great Court og er en massiv gressplen omringet av vakre sandsteinbygninger. Dette er bygningene til det naturvitenskapelige fakultet, så matnat studenter er heldige med plasseringen!

Bustad

Jeg bodde i en suburd som heter Fairfield. Dette er naboområdet til campus, og det tok meg 20 minutter og gå til skolen. Til byen tok det ca 15 minutter med buss ellre 10 minutter med tog. Det er et veldig ålreit og stille strøk. Jeg bodde i en leilighet med en annen jente, og var i grunn heldig med område og romkamerat. Det var mange studenter som bodde i områdene South Bank/South Brisbane/West End, dette er mye mer sentralt, da du praktisk sett bor midt i alt som trengs av butikker, kafeer og andre ting. Fra disse områdene er det ca. 10 minutter med buss til campus.

Mange bodde også i colleges, som er store hus som ligger på campus. Dette er et dyrt alternativ, men det er også med vask og mat i prisen. Dersom man ikke har problem med å dele bad med andre, og generelt være omringet mye folk, er dette et veldig godt alternativ, da det er nærme skolen, og kort vei til sentrum.

Sosialt miljø

Det er mange måter man kan være sosial på i denne byen. Universitet har over 100 ulike klubber og grupper man kan bli med i. Her finner du alt fra pokemon, dr. Who, seiling og surfing til klubber for spesifikke institutt og fakulteter. I hver fadderuke er det en dag kalt Marked Day hvor alle disse klubbene er tilstedet! Vil spesielt anbefale Quest, som er en klubb for internasjonale studenter. De arrangerer pubkvelder, fester, turer og mange morsomme aktiviteter.

I tillegg vil jeg anbefale ANSA, dersom man er medlem der. De arrangerer også en rekke sosiale events gjennom semesteret som kan være gøy å få med seg!

Vår 2016 - BA i adm.org

Vår 2016 - BA i adm.org

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Sett deg inn i hvilke forelesninger/orienteringskurs du må dra på før offisiell semesterstart. Dette finnes kun på UQs hjemmesider, og det er ikke noe UiB opplyser om.

Undervisningsformer

Forelesning og seminarer. Vurderingsformen er prøver, gruppeinnleveringer, fremføringer og essays. Dette varierer fra fag til fag, og informasjon om dette kan man finne under fagets "ECP".

Vurdering av emnetilbodet

UQ tilbyr uendelig med fag, men ikke alle er mulige å ta på bachelornivå. UiB kan godkjenne et fag, og når man kommer til Australia kan du ikke ta faget fordi det er på masternivå, men dette er noe du må sette deg inn i selv.

Universitetsområdet og byen

Det bor 2 millioner mennesker i Brisbane, men det føles absolutt ikke sånn ut. Sentrumskjernen er ganske liten, og selve byen består hovedsakelig av store boligstrøk/suburbs med boliger, kafeer og barer.
Rundt Brisbane er det mange steder å reise for dagsturer eller helgeturer. Springbrook, Byron Bay, Gold Coast og Noosa er bare noen. I "mid semester break" er det mange som velger å reise nordover langs østkysten opp til Cairns, eller sørover til Melbourne og Great Ocean road. Det er også mange som drar til New Zealand.

Bustad

Å finne seg et sted før man bor er ikke nødvendig med mindre du ankommer Brisbane veldig sent. Jeg kom tre uker før skolestart og dette gikk fint. Hvis man er kresen på bosted bør man derimot komme litt tidligere da det er mange studenter som leter etter bosted samtidig.

Sosialt miljø

Det er veldig mange arenaer for å bli kjent med nye mennesker. UQ har utrolig mange studentorganisasjoner for alle mulige interesser, og du kan selv velge hvor mange du tar del i og hvor aktiv du er.

Vår 2016 - profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2016 - profesjonsstudiet i psykologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Anbefales å komme ned ca 2 uker før skolestart for å ordne bosted. Det pleier å løse seg for de fleste på kort tid. Men jo senere man kommer ned, jo mer krig om bosted.

Undervisningsformer

Undervisningsformene på UQ består av forelesning og tutorials, hvor de fleste tutorials krever obligatorisk oppmøte da dette teller som en del av sluttkarakteren. På psykologifagene som vi, tok som profesjonsstudenter (sosial psykologi semesteret), var det quiz i hver tutorial i de fleste fag, som krevde at du hadde vært på forelesning i det aktuelle faget. Det er mye arbeid som kreves på denne skolen. Det er mange innleveringer (både små og veldig store), eksamner (både midteksamen og slutteksamen), oppmøteplikt og quizer hver uke. Tutorials er en unik måte å få lære stoffet ordentlig. Her får man hjelp til å forstå stoffet og hjelp til store innleveringer og tips til eksamen. Karakterene er delt opp i prosenter, og hvert fag har ulike innleveringer/oppmøte/eksamen som er en del av denne prosenten. Dette er en fordel. Vi hadde nemlig bestått faget før slutteksamen.

Hver uke er det mye som må jobbes med for å få rukket alt, og skoledagene kan bli veldig lange. Det må forventes at dette ikke blir et slakt år på skolen, da dette er en prestisjeskole som forventer mye av deg.

Vurdering av emnetilbodet

De emnene som skulle erstatte våre emner hjemme inneholdt mye kjentstoff, spesielt i sosialpsykologien. Ettersom disse fagene er på 2. og 3.året bachelor på UQ, merkes det at vi har kommet lengre i vårt løp hjemme. I tillegg hadde vi public health psychology som er et veldig spennende fag med masse gjesteforelesere. Klassen er liten og alle får en unik mulighet til å delta uten at det blir "skummelt" på noen måte. Vi hadde også et politikkfag (POLS1701) som erstatte kultur, helse og utvikling. Dette er veldig nytt for oss psykologistudenter da du må sette deg inn i en helt ny skrivemåte og lære å skrive politiske essay. Dette var vanskelig, men utrolig lærerikt. Det anbefales virkelig å ta dette faget for de som reiser på utvikling hit på 7.semester på profesjon.

Fagleg utbyte og språk

Alt i alt har vi neppe lært så mye som vi har gjort på det halvåret på UQ. Det krevdes hardt arbeid, men vi har fått mye igjen for det. Det stilles høye krav og på denne måten har vi lært mye om å skrive gode akademiske oppgaver (UQ er veldig forskingsrettet). Forelesning og tutorials er ingen problem språklig.

Universitetsområdet og byen

UQ er veldig stort, nærmest en liten landsby. Det kan ta litt tid å komme seg rundt og til ulike forelesninger om disse er nærme i tid. Men det er et fantastisk campus med masse tilbud i form av society og andre sosiale klubber man kan ta del i. Du finner virkelig alt på campus!

Ellers er Brisbane en helt fantastisk by. Det er veldig varmt her (spesielt om du reiser vårsemesteret), og ettersom Brisbane er lenger nord er det varmere lenger her enn f.eks. Sydney. Brisbane ligger et stykke unna kysten, men de har laget til sin egen "strand" midt i byen. Ellers er det en drøy time til kysten og havet. Et ideelt startsted for å reise rundt i Australia også. Har ingenting negativt å si om Brisbane!

Bustad

Boligene i Brisbane, eller Australia for øvrig, er ikke til å skryte av. Det er mye dårlig isolerte hus, og det merkes godt når det begynner å bli kaldere og når det er storm. Det er noen firmaer som leier ut til studenter og hjelper til med å finne rom/leilighet. Vi ønsket gjerne å bo i West End, da dette er et område som ligger sentralt til både skole, uteliv og byen. Vi valgte derfor å leie privat. Vi har i ettertid hatt store problemer med å få tilbake depositum, så det anbefales å leie gjennom studentutleierne. Disse husene har som regel også relativt ok standard hvis man er tidlig ute. Det er nødvendig å ta kollektiv transport uansett hvor du bor, da universitetet ligger et stykke unna byen.

Sosialt miljø

Det er MYE nordmenn i Brisbane, og generelt i Australia. Australierne er ikke de letteste å bli kjent med, så det sosiale miljøet består mest av nordmenn og andre utvekslingsstudenter. Mtp på at fagene vi tok var 1. til 3. året på bachelor er de fleste veldig unge (17+). Men det er lagt opp mye sosialt, både gjennom ANSA og andre sosiale klubber på UQ. Noen av disse klubbene tilbyr helgeturer/langturer rundt i Australia, fester og pubnights.

Vår 2016 - BA i miljø- og ressursfag

Vår 2016 - BA i miljø- og ressursfag

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Mange sier at utveksling er lite krevende og enkelt. Det spørs veldig på hvilke fag man velger. Det finnes så utrolig mye forskjellig spennende fag, så jeg anbefaler å velge noe som høres interessant ut og ikke bare velge de som krever minst. Jeg lærte utrolig mye fra mine fag, men det inkluderte også mange innleveringer ila. semesteret. Litt mer stressende, men utrolig givende. Hvertfall om man studerer Miljø- og Ressursfag så er UQ topp 10 i verden innenfor Environmental studies / management. Jeg har etter fagene jeg tok innenfor dette lært 5x så mye som på UiB om hva jeg kan bruke min bachelor til i fremtiden, men dette krevde mye jobb. Allikevel får man tid til å utforske landet.
Australia er også et veldig dyrt land dersom man ønsker å få gjort det meste. Aktiviteter er som regel dyrest, men det finnes mange klubber som arrangerer div. turer o.l. (Quest - klubb for utveklslingsstudenter bla.). Så det er bare å bli med i så mye som mulig av klubber, så dukker det opp forskjellige tilbud hver uke.

Undervisningsformer

Hadde teoretisk forelesning i tillegg til mange forskjellige praktiske undervisningsmetoder avhengig av fagene. Herunder lab, regnegrupper og mindre klasser der alle er med på snakke.

Vurdering av emnetilbodet

På UQ finnes det alt mellom himmel og jord av fag, så det er bare å velge og vrake så lenge det ikke overlapper med fag man har hatt/skal til å ha.

Fagleg utbyte og språk

Det var både heldig og uheldig at det var veldig mange nordmenn på UQ. Det var selvfølgelig utrolig god stemning å møte flere fra Norge, men det gikk ut over øving av andre språk. For noen hvertfall. Det finnes så mange utvekslingsstudenter at det bare er å finne nye mennesker å være med dersom det blir for mye norsk.

Universitetsområdet og byen

Campus er utrolig pent og stort, med tipp topp utstyr og laboratoriumer dersom man går noe innenfor dette. Store fine lesesaler finnes over alt også, med pcer som man kan låne og godt internett.

Bustad

West End i Brisbane. Dette betyr ferge måtte tas fram og tilbake fra skolen hver dag, men med GoCard (Australias kollektivtransportkort) fikk man studentpriser som tilsvarer cirkum 9 kroner per tur, og etter 9 turer ila én uke blir resten av kollektivreisene gratis for den uken.

Sosialt miljø

Utrolig godt miljø og alltid noe å gjøre av arrangementer. Det finnes også alt av klubber man kan bli med i. Alt fra de som liker å spille Pokemon, teatergrupper og fysisk aktivitet i alle former. Du møter helt vilt mange andre utvekslingsstudenter fra hele verden.

Vår 2016 - lektorprogram i naturvitskap og matematikk

Vår 2016 - lektorprogram i naturvitskap og matematikk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Brisbane har ca 2 millioner innbyggere, ligger like ved havet, sånn ca midt på østkysten av Australia. Selv om man kanskje har lest seg opp på hva som er verdt å se og besøke og studert byen meter for meter med google maps, vil man mest sannsynlig få en del overraskelser og inntrykk man ikke hadde regnet med på forhånd. Ta deg derfor tid til å komme ned tidsnok til å bli kjent med byen, for rundt skolestart kan det fort bli hektisk. Jeg ble selv mest overrasket over de store avstandene, hvordan byen hang sammen med tanke på kollektiv trafikk, sykkelveier og broer, og trengte en uke eller to før jeg skjønte hvilke deler av byen jeg sannsynligvis kom til å henge mye i. Jeg brukte AirBnB for å finne et midlertidig sted å bo ganske sentralt i byen, og brukte det som utgangspunkt for å utforske byen, og dra på visninger for å finne et mer permanent sted å bo. Hostel er også et bra alternativ!

Undervisningsformer

Fra UiB er man mest vandt til å ha noen forelesninger i uka, og kanskje kollokviegrupper i et fag eller to. På University of Queensland (UQ) var det litt mer intensivt med ukentlig lab i to fag, tutorials, og regelmessige innleveringer i samtlige fag. Dette gjorde at jeg følte et større arbeidspress enn jeg tidligere har opplevd, men det betalte seg i at det meste av arbeidet man gjorde telte på den endelige karakteren, noe som jeg synes løftet motivasjonen, og fjernet en del av presset på slutteksamen. Vektinga av endelig karakter var ca 50% slutteksamen, og 50% i annet arbeid som labjournaler, midtsemestereksamener og quizer i de fagene jeg hadde.
Jeg opplevde også at det var mer praktisk fokus i fagene her enn hjemme. Vi brukte MatLab aktivt i matten, leste og diskuterte forskningsartikler i økologi, og hadde interessante labøkter i fysikk.
Jeg ble spesielt positivt overrasket over fysikkemnet jeg hadde (introduksjonsemne, phys1001 tilsvarende fys101 ved UiB). Jeg ble allerede før skolestart varslet om at det var et emne som brukte aktive undervisningsmetoder, der det var krav til studentene om å lese pensum før hver forelesning. Forelesningene ble brukt til å gå gjennom konseptuelt vanskelige temaer, og vi hadde hver sin fjernkontroll som vi brukte til å svare på spørsmål i forelesningen med. Dette gjorde forelesningene spesielt interessante, og noe annet enn "vanlige" forelesninger der man bare durer gjennom det samme innholdet som står i boka. Tida ble brukt på å forklare det som var spesielt vanskelig, og det ble brukt mange praktiske eksempler.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde frie studiepoeng, og følte jeg hadde nok å velge i av emner. Likevel endte jeg opp med å stort sett ta relevante fag for graden min, og er veldig fornøyd med det. På forhånd hadde jeg også blitt anbefalt å ta Australian Marine Environment (MARS2005), blant annet fordi det hadde fine feltkurs. Jeg valgte det som fag, men endte opp med å ikke dra på feltkursene, blant annet fordi de var relativt dyre, og ble arrangert midt i påskeferien. Det kan være verdt å sjekke ut av slike ting på forhånd, for faget er kanskje ikke like spennende uten feltkursene.
Jeg hadde en idé om hvilke emner jeg skulle ta før jeg dro ned, men endte opp med å bytte ut en av dem i siste liten. Jeg opplevde ikke dette som noe problem, og er fornøyd med at jeg gjorde det. Det kan være lurt å ha tenkt seg ut flere alternative emner, i tilfelle timeplanen ikke skulle gå opp, eller fordi et emne plutselig viser seg å være uinteressant eller vanskelig.

Fagleg utbyte og språk

Det å vende seg til å skrive og lese alt på engelsk, er noe av det nyttigste jeg tar med meg hjem herfra, tror jeg. Det kan være litt slitsomt i starten, men det tar ikke lang tid før det begynner å gå ganske automatisk, at du tar deg selv i å starte samtalen med dine norske venner på engelsk, og muligens begynner å drømme på engelsk. Ellers er jeg ikke særlig skremt av det faglige nivået på emnene her (sikkert veldig avhengig av fagvalg), men man må være forberedt på et større arbeidspress gjennom semesteret enn det man har vært gjennom tidligere. Alt i alt sitter jeg igjen med gode arbeidsvaner, forbedret engelsk, samt at jeg forhåpentligvis har lært det jeg skulle i de fagene jeg hadde.

Universitetsområdet og byen

Med 2,1 millioner innbyggere, bor det ca 8-10 ganger så mange mennesker i Brisbane, enn Bergen. Likevel har jeg ikke sett på Brisbane som en stor og stressende by, det er snarere det motsatte. Byen har et ganske lite sentrum, og er vidstrakt med store boligområder i alle retninger utover, og mye grøntområder. Universitetet ligger en 10 minutters busstur (20 minutter med båt) unna sentrumskjernen, med elva rennende forbi på tre sider. Det er et stort område med mange parker, spisesteder, og skilpadder i dammene. Det hele oppleves litt som en liten by, der det bestandig er folk som farter forbi, eller folk som tar pause mellom forelesningene på en av de mange gressflekkene. At Brisbane er en by med et klima som skriker sol mesteparten av semesteret, gjorde at pausene lett kunne bli i overkant lange, men jaja..
Litt utenfor byen har man strender, nasjonalparker og øyer det virkelig er verdt å bruke noen dagsturer på. Gold Coast ligger en times togtur unna, Sunshine Coast er ca to timer unna, og Fraser Island, verdens største sandøy ligger ca tre timer kjøring unna. Brisbane ligger i et naturområde der det er lett å bruke helgene på opplevelsesreiser, om du så liker surfing eller skogturer.

Bustad

Brisbane består både av boligområder med leiligheter, og boligområder med hus og hage. Selv fant jeg et rom i en share house, der jeg bodde sammen med fire andre australiere i et hus med hage og terrasse, i det idylliske boligområdet Fairfield. Derfra tok det ca 25 minutter å gå til universitetet (7 min med sykkel), og hadde buss i nærheten som kjørte inn til sentrum. I tillegg var det ganske mye lettere å finne noe til min prisklasse enn det var i West End, som er området som ligger mellom sentrum og universitetet. Klart det er mer fristende å bo nære både sentrum og universitetet samtidig, men da må du være forberedt på å betale litt ekstra for det også. I tillegg kan det hende du kommer til å irritere deg grønn over at det ikke finnes noen bro direkte mellom West End og Universitetsområdet, og at du derfor er bundet av båttidene om du for eksempel skulle bestemme deg for å sitte lenge på skolen en kveld. St Lucia, Woolloongabba, Dutton Park og Fairfield er alle områder som er litt lenger unna sentrum, men med en enklere tilgang til universitetet, og sannsynligvis billigere. Skaff deg sykkel, så anbefaler jeg det glatt.

Sosialt miljø

Du kommer til å møte så mange folk, om du vil eller ei! Før jeg landet var jeg allerede kastet inn i 2-3 facebookgrupper for utvekslingsstudenter fra UiB, og fra hele verden, og allerede første dagen hadde jeg avtalt å se byen med to-tre andre skandinavere for å se byen. Under introduksjonsuka på universitetet, viser også alle klubbene og societies seg fram, og vil ha deg med på alt mulig rart. Det finnes virkelig en gruppe for alt, om du skulle være interessert i å drive med australsk fotball, eller har lyst til å diskutere Harry Potter. De større organisasjonene som retter seg spesielt mot utvekslingsstudenter vil nok også være veldig synlige de første ukene, jeg anbefaler å holde et øye åpent for ANSA (spesielt for norske studenter) og Quest (for alle internasjonale studenter). Selv valgte jeg å bli med strandvolleyballaget, og deltok både på treninger og konkurranser hver uke. Uten å ha spilt noe særlig før, fant jeg fort ut at det var en god gjeng som visste hvordan man får til en god balanse mellom konkurranse og sosialt lag. Fester og turer var selvfølgelig en del av moroa.

2015

Haust 2015 - BA i arbeids- og org.psykologi

Haust 2015 - BA i arbeids- og org.psykologi

27.07.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vær forberedt og ikke utsett å sett deg inn i papirarbeidet. Jo mer en dveler ved dette jo mer stress blir det når ting nærmer seg. Sett deg inn i så mye som overhode mulig før du setter deg på flyet. Dette inkluderer alt i fra universitetet, Brisbane by, fag alternativer, eventuelle sider for leiligheter, visum, mulige reisemål etc. Bruk særlig tiden til å utforske hjemmesiden til UQ (http://www.uq.edu.au). Her finner du all den informasjonen du trenger og en oversiktlig guide om ting som bør gjøres. Anbefaler å laste ned appen UQ Checklist, som kan lastes ned gratis på Apple AppStore og Google Play butikk. Dette er en step- by- step guide om hva som bør gjøres klart før ankomst. Er også en fordel å ha spart opp godt med penger, dersom en ønsker å være så fleksibel som mulig, i og med at Australia ligger på samme priser som Norge på det aller meste.

Ankomst
Jeg beregnet god tid og var i Brisbane to uker før Universitetet startet sin orienteringsuke, hvilket jeg så på som en stor fordel da jeg fikk tid til å finne bolig, få oversikt over byen, sette seg inn i hverdagsliv, sette seg inn i administrative ting som bank, transport og semesterregistrering. Jeg booket et rom gjennom https://www.airbnb.no som et midlertidig sted og bo, som funket veldig greit, men det finnes billige alternativer, slikt som hosteler. Jeg reiste ned med to andre bekjente fra Universitetet i Bergen og så på dette som en fordel da det ga trygghet. Det er mye å sette seg inn i hvor det er en fordel å være flere.

Undervisningsformer

Det er en del annerledes å studere i Australia kontra Norge. Fagene varierer mye i oppbygning av faget, der noen har store innleveringer i løpet av semesteret, noen har mange små innleveringer, andre har gruppediskusjoner, mens noen kun har to eksamener. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i faget en tenker å velge. Siden alle mine fag var av ulikt emne, varierte også undervisningsform og studieløp i større grad enn om en velger fag under samme emne.

Jeg la merke til at det krevde mer kontinuerlig arbeid gjennom semesteret enn det jeg har vært vandt med før og fant det litt krevende å sette seg inn i ny studieteknikk, men når en kommer inn i rutine går dette ganske greit. Universitetet i Queensland er en anerkjent skole så en må ikke ta for lett på det, selv om dette kan variere fra fag til fag. Jeg opplevde foreleserne som veldig dyktige der det er mer kommunikasjon med elevene enn det jeg har opplevd i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg utnyttet mitt utvekslingsopphold til å utforske nye fagområder som business, økonomi til og med marinebiologi. Jeg studerer arbeids og organisasjonspsykologi og tok MARS2604; Introduction to Human Resource Management, IBUS2301; International Business Management, ECON1010; Introductory Microeconomics og MARS2005; Australia’s Marine Environment. Hvert fag tilsvarer 2 units som er 7.5 studiepoeng.

Fagleg utbyte og språk

Etter ett år på UQ sitter jeg nå igjen med enormt mye god kunnskap. Jeg føler at jeg lærte noe nytt hver eneste dag. Det har krevd innsats, men dersom en er flink til å jobbe i ukedagene gir det fine muligheter til å reise og kose seg i helgene. MARS2604 var et OK fag, med litt repetisjon fra PSYK106 i Bergen. IBUS2301 var et svært interessant fag med god foreleser. ECON1010 var det beste faget jeg hadde med en foreleser som ønsker at du skal lykkes og seminarer med interessante diskusjoner. MARS 2005 var et interessant fag med to fantastiske utflukter og godt sosialt miljø. Eksamen var ganske tørr og kjedelig, men absolutt verdt det når en får tilbringe 4 dager på Heron Island.

Oppholdet i Australia har forbedret min akademiske engelsk samt muntlig. Kan oppleves som utfordrende i starten med tanke på forelesning, gruppediskusjon og innleveringer i starten, men dette kommer en fort inn i.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Queensland har noen fantastiske fasiliteter og er av en relativt stor størrelse. Det er ikke slikt som i Bergen hvor fakultetene er spredt rundt om i byen. Her er alt samlet på ett sted med flere bibliotek, lesesaler, forelesningssaler, seminarrom, restauranter, cafeer, kino, treningssenter, olympisk svømmebasseng, tennisbaner, fotballbaner, løpebane etc. I tillegg til dette er det omringet av frodige gressplener og planteliv, som gir en avslappende atmosfære.

Bustad

Det tilbys en rekke studentboliger rundt om i Brisbane, noe er bra, noe er dårlig. Beregn gjerne god tid på denne prosessen. Det kan oppleves som stressende der og da, men er verdt det når en faktisk skal tilbringe 6 mnd i den leiligheten en ender opp i. Jeg gikk sammen med to andre Nordmenn hjemme i fra, hvilket var betryggende, og fant en fin leilighet med 5 rom i bydelen West End. Dette er et område som beskrives som ”Hipp” med en avslappende atmosfære og veldig trygt. Vi alle var veldig fornøyd med denne beliggenheten da det er nære universitetet (15 min buss/ ferje og 20 min med sykkel), nære sentrum (10 min buss og 15 med sykkel) nær en av Brisbanes mest livlige gater (Boundary street- god del restauranter og cafeer), 10 min unna Brisbanes triveligste område (South Bank) og 5 min unna matbutikk (stor fordel, da det ikke er så mange matbutikker i Brisbane). Dette område er gjerne dyrere enn bydelene rundt men, vil påstå at det er verdt prisen, for å gjøre din studenthverdag enklere. Vi betalte $220 i uken. Kollektivtransporten i Brisbane er ikke den aller beste og det er derfor en fordel å være relativt sentralt.

Hvordan en ønsker å bo er ulikt, og Brisbane har gode alternativer for de fleste behov. Vi brukte lang tid med å finne vår leilighet med 5 rom og var veldig fornøyd. Dersom en reiser alene og er interessert i å bli kjent med så mange som mulig så fort som mulig, kan jeg anbefale å sjekke ut Urban Nest på South Bank (kan forhåndsbestilles så du kan ha en leilighet fra den dagen du lander i Brisbane. Kan minne om Grønnviksøren i Bergen. Litt dyrt), Westella i Boundary street (en del Skandinavere her, må være tidlig ute for å sikre seg bo, deles av 25 personer) eller 12. Vulture Street (deles av 30 personer, alle utvekslingsstudenter, gjerne gå innom og hør om de vet om et rom som er ledig, billig, men finnes mange av denne typen). Ellers er http://www.gumtree.com.au en nyttig nettside for å finne tilsvarende leiligheter.

Sosialt miljø

Det er enkelt å sosialisere seg på UQ. Det finnes interessegrupper for det aller meste fra sport, kultur og student politikk. Jeg tok del i QUEST som er en sosialiseringsorganisasjon for internasjonale studenter med mange bra arrangementer og turer, som er en flott arena for å bli kjent med folk fra andre nasjonaliteter. Av idrett ble jeg medlem av sandvolleyball klubben som var avslappende volleyball etter skoletid med mange andre internasjonale. UQ Hounds er en rugby league klubb som jeg også ble medlem av. Dette gjorde at jeg også fikk en Australsk vennekrets, noe jeg anbefaler på det sterkeste. Ta del i en idrett eller organisasjon der en finner Australiere, så en kommer seg litt ut av den internasjonale boblen.

Haust 2015 - BA i generell psykologi

Haust 2015 - BA i generell psykologi

13.07.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Nyttig å laste ned appen UQ checklist, som er en sjekkliste over alt som må ordnes i forhold til utvekslingsoppholdet på UQ og hvem du kan kontakte hvis du møter på problemer i forhold til noe på sjekklisten. Jeg hadde stor nytte av denne da det var mye å huske på som skulle ordnes når man drar på utveksling. Også appen UQnav er nyttig å laste ned da den hjelper deg å navigere på et forholdsvis stort, og i begynnelsen forvirrende, campus. Ellers fikk vi mye informasjon og hjelp fra UIB sin utvekslingskoordinator også, så hele prosessen bør gå ganske greit.

Undervisningsformer

Jeg opplevde undervisningsopplegget på UQ ganske annerledes enn på UIB. På UIB er jeg vant til å ha to fag i semesteret, mens på UQ måtte man ha fire fag for å oppnå tilsvarende 30 studiepoeng. Men dette betyr ikke at det er noe vanskeligere eller mer stress. I stede for en stor eksamen på slutten som teller hele karakteren har de her flere innleveringer og prøver underveis i semesteret som hver teller en viss prosentandel. Dette gjorde det etter min mening relativt lett å få gode karakterer. Det gjorde selvfølgelig at det var litt mer arbeid underveis i semesteret enn det man er vant med her, noe som er litt kjipt når man er på utveksling og vil gjøre andre ting, men til gjengjeld var eksamensperioden rolig og ikke stressende. Jeg hadde kun eksamen i to av de fire fagene jeg tok, og disse eksamene var i tillegg flervalgsprøver og litt kortsvar på en og en halv og to timer. I tillegg talte de bare 30 og 50 prosent av karakteren. For å bestå et fag på UQ må man tilsammen i faget ha 50 prosent. Så får man halvparten rett på en flervalgsprøve som teller 50 prosent, f.eks., har man allerede 25 prosent. Jeg vil si undervisningsopplegget her minnet litt om slik det var på videregående.

Vurdering av emnetilbodet

Det var masse spennende fag å velge i på UQ. Nettopp det var en av hovedgrunnene jeg dro, da jeg synes utvalget av psykologifag på UIB jeg kunne fylle mine frie studiepoeng med (og som jeg ikke allerede hadde tatt), var litt dårlig. For meg hadde UQ et mye bedre utvalg fra mange forskjellige grener. Jeg endte opp med å ta psyc3032 (Topics in Social Psychology), psyc2311 (Development Disorders of Childhood), psyc2020 (Neuroscience for Psychologists) og mars2005 (Australia´s Marine Environment). Det siste tok jeg for å lære noe om Australia og fordi det tilbød to fantastiske utflukter hvor en av de er til Heron Island i Great Barrier Reef (den andre er til North Stradbroke Island). Jeg dro på begge utfluktene og de var fantastiske begge to. Det var også en ypperlig måte å bli kjente med andre på da man jobbet en del sammen i grupper. Jeg vil anbefale å enten ta dette eller BIO2001, som også er et fag med utflukter, eller et fag om aboriginere, for å lære litt om landet man besøker. Når det gjelder psykologifagene var jeg veldig fornøyd med alle tre. Jeg synes 2000-og 3000-nivå var helt overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

At alt er på engelsk er ikke noe problem. Det eneste jeg merket var at det var litt vanskelig når man skulle høre på forelesning og samtidig notere og omformulere det i hodet. Jeg endte derfor opp med å ikke ta så mye notater. Men alle forelesningene blir spilt inn og lagt ut, så det er ikke noe problem. I tillegg trenger man ikke bøker til fagene her nede. I noen av fagene jeg tok var det anbefalt litteratur, men jeg lot være å kjøpe dem og baserte meg kun på powerpointene, og dette var ikke noe problem. Det er ikke vanlig blant studenter her å kjøpe noe særlig med pensumbøker. Man kan også alltids låne bøkene på biblioteket eller finne dem i onlineversjon.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort og forvirrende i begynnelsen, men etter noen uker, og med bruk av UQnav, finner man etter hvert fort frem. Campuset er fint og det er alltid mange elever der. Byen er helt grei, om enn litt kjedelig. Det gikk ikke mange dagene før jeg følte jeg hadde gjort alt som var å gjøre der. Det var også litt kjipt at det ikke er noen strand der (bortsett fra den falske stranden i South Bank som jeg ikke synes var så mye å skryte av), men heldigvis er det ikke så langt med tog til goldcoast. For å være storby er Brisbane relativt rolig, noe jeg synes var behagelig. Kollektivsystemet synes jeg var dårlig.

Bustad

Jeg bodde i et sharehouse med 3 andre jenter fra henholdvis Malaysia, Brasil og Kenya/Canada. Jeg synes dette var veldig flott. Det var interessant for oss alle fire tror jeg å bo med andre ikke bare fra andre land men fra hver sine verdensdeler. Vi kom godt overens, og har fremdeles kontakt, så jeg kan anbefale en boløsning som dette. Jeg betalte 180 AUD i uken for dette, hvor jeg kun delte bad med to av jentene. Jeg ville ikke betalt mye mer enn 200 AUD i uken. Jeg kjente ingen andre norske og synes egentlig det var helt greit. Jeg hadde ikke lyst til å reise til andre siden av jorden bare for å henge med andre nordmenn. Jeg bodde i Annerley som er rett over elven fra UQ. Området passet meg helt fint med to store matbutikker i nærheten, gåavstand til campus og en 10-minutters busstur fra sentrum. Jeg vil si at standarden på australske hus er noe lavere enn i Norge. Når det gjelder prosessen å finne hus reiste jeg ned og bodde på hostell mens jeg leitet etter et sted å bo. Jeg tror dette er løsningen de fleste går for. Jeg endte opp med å ta det første huset jeg så på og synes ikke prosessen med å finne hus var stressende. Dette var også like før semesterstart, så reiser man ned enda litt før skal det nok være enkelt å finne seg noe. Jeg brukte UQ sin accommodation side for å lete etter et rom å leie. UQ har også både studenthus på campus inkl. mat og hybler i South Bank, men dette ble altfor dyrt for min lommebok. Jeg vil heller anbefale å leie et rom i et sharehouse til en mye billigere penge.

Sosialt miljø

Jeg synes det var veldig greit å bo med folk jeg ikke kjente, å bli kjent med dem. Ellers har UQ mange societies i alt du kan tenke deg, men for meg virket det mot sin hensikt da det rett og slett var for mye å velge mellom. Jeg endte opp med å begynne på yoga som bare kostet 5 AUD for yoga hele semesteret. Jeg var veldig fornøyd med yoga societiet og vil anbefale dette. QUEST er populært blant utvekslingsstudentene, men det betyr også at alle utfluktene er populære og med begrensede plasser må man ofte tidlig opp for å sikre seg en billett.

Haust 2015 - BA i engelsk

Haust 2015 - BA i engelsk

27.07.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ver tidleg ute med å melde deg opp til fag, då dei beste tidene blir fort tatt. Universitetet er på eit stort område, så det er lurt å vere ute i god tid, i alle fall i byrjinga. For å gjere dette lettare, har University of Queensland mange appar som eg vil anbefala å laste ned. Desse gjer det mykje lettare å få oversikt over campus og i tillegg fag og timar. Appane inneheld mellom anna kart over campus, der ein og kan få vegbeskrivelse, som er ein særs nyttig hjelp når du ikkje er veldig kjend på campus.

Ein bør og skaffe seg go card som gjeld for tog og buss. Som student er desse prisane veldig kjekke. Det gjer det enkelt å komme seg rundt omkring. Ein kan fylle på kortet overalt, både på maskinar og 7/11-butikkar og liknande, og på nettet. Du bestemmer sjølv kor mykje du vil fylle på. Dette kortet registrerer du på ei maskin på bussen når du går på og når du går av. Transportsystemet i Brisbane har og ein app som heiter 'Translink', der du får opp alle muligheitane du har, og lett kan finne den beste transporten med enten buss eller tog. Det som og er veldig kjekt med dette systemet er at etter ein har tatt sju turar med buss eller tog, er dei neste i samme veke gratis.

Undervisningsformer

Forelesningar og seminar. Eine faget eg tok hadde og ei praktisk øving som handla om team work ('Introduction to Management'), og eit anna fag hadde fleire 'field trips' som ein kunne vere med på ('Austrlia's Terrestrial Environment'). Det var og andre fag som inneheldt 'field trips'.

Vurdering av emnetilbodet

University of Queensland har mykje å velge mellom. Oppholdet mitt ved universitetet gjekk inn i graden min som frie studiepoeng, og då kunne eg stort sett velje fritt kva eg ville ta. Men det kan vere lurt å velje fag som er på 1000 eller 2000 nivå, då dette stort sett er introduksjonsfag, og stiller ikkje krav til forkunnskapar.

Fagleg utbyte og språk

Eg lærte mykje i dei faga eg tok. Forelesarane og seminarlærarane forklarte stort sett ting tydlig og klart, og gjor det lett å forstå. All forelesning føregjekk på Engelsk (som er sjølvsagt sidan eg var i Australia), så språk var ingen hinding. Litt vanskelige ord her og der, men det førte berre til betring av vokabulæret mitt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig stort, men alt er samla på samme plass. University of Queensland er delt inn i to campus: St. Lucia (som er hovudområdet) og Gatton som ligg eit stykke unna. Men det går bussar mellom desse campusane. Eg var berre på St. Lucia, og dette campuset var kjempefint! Veldig fint og mykje å finne på når du ikkje har forelesning og vil ta ein pause i lesinga. For eksempel var det marked på campus kvar onsdag.

Byen Brisbane var like fantastisk. Det er lett å komme seg rundt med buss og tog, og du finn alltid noko å gjere. South Bank spesielt er ein veldig fin bydel som ligg ved elva. Her ligg det og ei tillaga bystrand med sand, og det er veldig fint å gå langs med elva. Ein av kinoane ligg og her, som er veldig billig for studentar. Rundt om i heile byen er det og mange ulike marked som e kjekke å reise på. Eg vil og anbefala å ta ein tur på Mount Coot-tha. Dette er det høgaste punktet i Brisbane og herifrå kan ein sjå utover heile byen. Det får buss heilt til toppen, men det er og mange stiar som går til toppen. Brisbane ligg i nærleiken av kysten, så med tog og buss kan ein enkelt komme seg dit.

Bustad

Me blei anbefalt før me reiste å ikkje betala for ein buplass før me fekk sett den sjølve. Så ho eg reiste med og eg budde fyrst på hostell når me kom ned til Brisbane, og byrja å leite etter buplass då. Me fann eit hus i bydelen Dutton Park gjennom www.gumtree.com. Denne nettsida fungerer på samme måte som www.finn.no. Me sendte mail til ein bustad me var interessert i, og reiste på visning. Annonsa inneheldt berre eit dårlig bilete av hagen, men me valgte likevel å reise og sjå på huset. Dette var eit hus der det budde to australske frå før av, og dei leita etter to andre å bu med. Dette passa perfekt for oss, så me sa ja til denne samme dag. Dette var eit stort hus med hage, og i tillegg var det så nærme skulen at me kunne gå dit, men i tillegg var det ikkje langt frå sentrum. Det var fleire busstopp rett ved huset, og me hadde då mange muligheitar når me skulle med buss. Me hadde og to togstasjonar maks fem minuttar unna. Eg likte veldig godt å bu her. Veldig greit å sleppa å ta buss til skulen, og så var det null problem å komma seg til sentrum og ellers. Eg er og veldig glad for at me valgte å bu i eit hus i lag med to australske for då fekk med oppleva den australske levemåten skikkelig, i staden for å bu i eit leiligheitskompleks berre me to. Det gjorde absolutt ingenting at me måtte ta buss dersom me ville inn til sentrum, for me hadde så mange muligheitar til å komme oss dit. Så eg vil anbefale å berre reise på mange visningar, sjølv om dei kanskje berre har eit dårlig bilete. Ein har alt å vinne. Kanskje er du heldig slik som oss, og viss ikkje så får du i alle fall sett meir av byen.

Sosialt miljø

Ved å melde meg inn i Ansa Brisbane, kom eg inn i eit sosialt miljø der eg blei kjend med mange andre norske som og studerte i Brisbane. Dei arrangerte mange samankomstar slik at det var lett å komme i kontakt med andre studentar. Det er og mange andre slike organisasjonar som eg melde meg inn i, som var åpne for både studentar og andre, og for både norske og andre nasjonalitetar, f.eks Quest og NorSK. Universitetet har og veldig mange ulike organisasjonar som ein kan melde seg inn i. Ein finn garantert ein studentorganisasjon som passar for dine interesserer, og der er det gode muligheitar for å bli kjend med folk. I starten av semesteret står alle desse organisasjonane rundt om på campus, så ein kan sjå om ein finn noko som interesserer ein. Det at me budde i lag med to australske, gjorde at me blei kjend med fleire australske. Dei hadde ein vennegjeng som ofte samlast der me budde, og som me og då blei kjend med.

Haust 2015 - BA i utviklingsstudier

Haust 2015 - BA i utviklingsstudier

27.07.2015 - 07.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til UQ var lang, og startet derfor tidlig. Informasjonsmøtet i starten gav god oversikt over hva som måtte gjøres når i søknadsprosessen, og var til stor hjelp. Men det er mye å passe på, med alt fra forhåndsgodkjenning av fag ved fakultetet til visum og frist for betaling av skolepenger. Om man tidligere har oppholdt seg i et annet land som ikke har samme helseklassifikasjonen som Norge, kan det hende at man må gjennom en ekstra helsesjekk for å få visum til Australia for eksempel. Man kan sjekke hvilke land det gjelder på Australias visum-nettsider. Dette er noe som kan ta litt ekstra tid i visumprosessen, fordi man må vente på legetime hos en av to steder i landet som gjør denne helsesjekken, og etterpå vente på at de skal sende inn dokumentasjonen som trengs. Det er lurt å skaffe et midlertidig sted å bo på forhånd når man ankommer Brisbane, og man kan til og med få gratis transport fra flyplassen ved ankomst. Last ned appen "UQ Checklist" for å få oversikt over hva som må gjøres ved starten av semesteret.

Undervisningsformer

Varierte vurderingsformer var en gjenganger, der eksamen ofte telte rundt 30% av den samlede karakteren. Gjennom semesteret var det oppgaver og essay som skulle leveres inn og hadde forskjellig vekt av den endelige karakteren. Oppmøte på forelesning og seminar var også ofte obligatorisk. Professorene og seminarlederene jeg hadde var skikkelig engasjerte og opptatt av det de drev med, noe som gjorde det ekstra gøy å lære. På UQ er arbeidet mer jevnt fordelt utover semesteret, og det var veldig greit å slippe presset fra eksamener som teller 100% på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var utrolig bra, UQ har rundt 4000 fag å velge mellom. Jeg valgte tre 2000-fag og ett 3000-fag, en god miks av relevante fag som ble Global Change: Problems and Prospects, Sustainable Consumption and Production, International Peacekeeping og Sociology of the Environment.

Fagleg utbyte og språk

Akademisk engelsk med australsk aksent kan være vanskelig å forstå i begynnelsen, men det blir enklere å følge med etterhvert.

Universitetsområdet og byen

St. Lucia campuset til UQ er utrolig fint, med alt fra gamle sandsteinsbygninger og parkområder til kafeer og treningssenter. Campuset er gigantisk, så de har en egen app med kart (UQNav) noe som gjør det mye enklere å finne frem til forskjellige forelesningssaler etc. Og Brisbane er en skikkelig bra by! Det tar kanskje litt tid å bli kjent med den og utforske alle forstedene, men det er alltid noe som skjer og alltid noe å gjøre.

Bustad

UQ Rentals er en bra side for å finne bolig. Det er viktig å dra på visning selv, og sjekke ut forskjellige steder. West End, South Bank, Toowong, Highgate Hill, Dutton Park, Woolloongabba er bra forsteder som ligger nærme både campus og byen. Jeg bodde i et hus i Woolloongabba med internasjonale og australere som studerte og jobbet, noe jeg synes var positivt og viktig for studieoppholdet.

Sosialt miljø

På UQ er det mange klubber og organisasjoner man kan være med i, en av dem er QUEST som er organisasjonen for utvekslingsstudenter. QUEST arrangerer fester og turer gjennom semesteret!

Haust 2015 - Integrert master i farmasi

Haust 2015 - Integrert master i farmasi

20.07.2015 - 21.11.2015

Førebuingar/praktiske tips

De seks månedene jeg tilbringte i Brisbane, Australia, var nok de beste månedene i mitt liv. Til dere som sitter hjemme i Norge og vurderer et utvekslingsopphold; gjør det! Jeg har hvert fall ikke angret et sekund på at jeg tok den avgjørelsen. Når det er sagt, så er det veldig mye som må planlegges på forhånd, så jeg anbefaler at man starter så tidlig som mulig.

Som farmasistudent ved Det medisinsk-odontologiske fakultet var det kun én student som hadde gjort det samme før meg. Av den grunn var det litt vanskelig å finne fag som tilsvarte de ved UiB. Det første jeg gjorde var derfor å finne ut hvilket land jeg ønsket å utveksle til, hvilke universiteter UiB hadde samarbeidsavtaler med der, samt hvilke av disse universitetene som tilbydde de aktuelle fagene. Etter å ha lest tidligere studentrapporter falt valget til slutt på University of Queensland i Brisbane, Australia. Vi måtte søke til UiB om forhåndsgodkjenning for hvert enkelt emne for så å vente på svar fra UoQ. Dersom du ønsker å søke om utveksling hos dette universitetet, vær obs på at det kan ta lang tid før du får bekreftelse om plass i hvert fag. Jeg fikk ikke svar før i juni og jeg skulle dra i juli!

Jeg bestilte min flybillett gjennom Kilroy. Jeg anbefaler å bestille enveisbillett, da man ikke vet eksamensdatoene i Australia så tidlig i semesteret. Dette gir deg også mulighet til å reise litt før du drar hjem igjen. Jeg dro nedover 3 uker før studiestart og jeg anbefaler at man hvert fall er der 2 uker før. Det er mye praktisk som må ordnes når man kommer dit og da er det godt å ha litt tid. Jeg husker ikke nøyaktig hva min flybillett kostet, men jeg synes å huske at det var rundt 8000 kr. Jeg anbefaler generelt å ha en del lommepenger i tillegg til studielån dersom man drar på utveksling. Du må søke om visum og dette kostet også mellom 3000-4000 kr. Det vil være en del kostnader i oppstartsfasen, som depositum for bolig etc.

Undervisningsformer

Å studere i Australia er ikke helt som å studere ved et universitet i Norge. De fokuserer mye på aktiv deltakelse og hard jobbing gjennom hele semesteret. Mange studieretninger i Norge baserer seg kun på én eksamen i slutten av semesteret. I Australia er det veldig vanlig med "quizer" og mindre eksamener gjennom hele semesteret. Dette kan være positivt da det tvinger deg til å jobbe mer aktivt med fagene gjennom hele semesteret og man slipper det velkjente skippertaket. Samtidig er det ikke helt optimalt når man er på utveksling og gjerne vil oppleve andre ting gjennom semesteret også.

Hvor mye jobbing som kreves vil nok avhenge av studieretning. Som farmasistudent tok jeg kun "science" fag og disse fagene krever en del. Jeg gikk i forelesninger og hadde obligatoriske laboratorieøvinger gjennom hele semesteret. Dette gjorde at jeg hadde en ganske tettpakket timeplan. Dersom man går en mer samfunnsvitenskapelig retning vil det nok være mer fokus på innleveringer og muntlige presentasjoner. Dessverre var det flere av mine fag som "kræsjet", som vil si at noen forelesninger ble holdt på samme tid. Dette gjorde at jeg måtte velge hvem jeg skulle gå i, og dermed gikk jeg glipp av en del undervisning.

Vurdering av emnetilbodet

University of Queensland har et bredt utvalg av emner og er faktisk ranket som nr. 46 av ledende universiteter i verden! Da jeg ikke har noen mulighet til å ta valgfag i løpet av mitt studieløp måtte jeg ta samme fag som jeg skulle tatt her i Norge. Jeg tok fagene "MICR2000 - microbiology and immunology", "PHRM3042 - pharmaceutical discovery and microbiology", "BIOM2402 - introduction to pharmacology" og "BIOM1052 - integrated physiology and anatomy". I alle disse fagene hadde jeg midt-semestereksamener, laboratorieøvelser og en endelig eksamen. Bortsett fra MICR2000 opplevde jeg alle fagene som interessante og relevante, men det skal også nevnes at de krevde en del jobbing. Det var heller ikke mange andre utvekslingsstudenter i disse kursene, noe som føltes litt tøft i starten. Dersom du er farmasistudent og vurderer utveksling til UoQ vil jeg ikke anbefale å ta MICR2000. Det er et svært omfattende kurs, samtidig som det føltes lite relevant for en farmasistudent.

Fagleg utbyte og språk

Det å studere ved et universitet i en helt annen del av verden er en svært lærerik opplevelse. Man får innsikt i hvordan andre studieløp legges opp, samtidig som man får dele erfaringer med studenter fra hele verden. De fleste foreleserne ved UoQ er flinke og jeg opplevde det ikke som spesielt problematisk å få hjelp dersom det var noe jeg lurte på.

Mange lurer kanskje på hvordan det er å følge et studieprogram på engelsk. Jeg opplevde aldri dette som et problem og man kommer fort inn i det. Jeg følte virkelig jeg fikk praktisert engelsken min der nede og jeg tror alle har godt av en sånn erfaring. Det finnes ikke noe bedre måte å lære språk på enn å praktisere det til daglig! Når det er sagt, lærte jeg vel så mye engelsk i sosiale sammenhenger. Man møter mennesker fra hele verden og da er det naturligvis engelsk det går i!

Universitetsområdet og byen

University of Queensland opplevdes som overveldende stort i begynnelsen, men man klarer å orientere seg til slutt. Universitetet har faktisk utviklet en egen app som hjelper deg med å finne frem! På universitetsområdet finner du både butikker, restauranter og barer. De har også en liten innsjø med fontene og parkområder irundt. Et veldig vakkert campusområde! Det ligger et lite stykke unna selve bykjernen, men det er lett tilgjengelig med buss, tog og ferge (kaldt "city cat").

Brisbane er en svært vakker by og ligger såpass langt nord i Australia at temperaturene er meget behagelige hele året. Likevel om det er Australias tredje største by med 2 millioner innbyggere, er det lett å finne frem. Det eneste jeg savnet med å bo der var nærhet til strand og kyst. Det tar ca. 1,5 time med bil å komme seg til Gold Coast, men det er også lett å komme seg med tog. Som en kompensasjon har Brisbane laget en kunstig strand med basseng, noe som var et godt alternativ når man ville få litt farge på kroppen!

Det renner også en lang elv gjennom byen og her er det veldig fint å løpe eller gå turer. Ellers har byen et godt utvalg av butikker, restauranter og utesteder. Dersom man vil ut på byen drar man som regel til "Fortitude Valley" eller "The Valley" som de lokale kaller det. Her har man en rekke klubber og barer å velge mellom. Busser og tog går stort sett hele natten, så det er lett å komme seg hjem igjen.

Bustad

Da jeg kom til Brisbane hadde jeg ikke funnet meg et sted å bo enda. Vi ble anbefalt å gjøre dette når man kommer nedover, slik at man kan gå på visninger og faktisk se stedet før man leier det. Jeg reiste nedover med ei venninne og vi bodde på hotell de 10 første dagene. I etterkant ser jeg at vi burde booket hostel istedet, da det er mest vanlig og mye billigere! Her er det også lett å møte andre utvekslingsstudenter som er på utkikk etter bolig, og dermed kan man finne noen å flytte sammen med (noe som er spesielt kjekt hvis man reiser alene).

Vi valgte til slutt å flytte inn i et studentkompleks kalt Urbanest. Det ligger, etter min mening, i Brisbanes vakreste bydel; South Bank. Det er her du finner den kunstige stranden, samt en rekke restauranter og barer. Det positive med Urbanest er at man kan få sitt eget bad og alt er inkludert i leien (strøm, tv og internett). Mange mener at leieprisen er litt stiv (jeg betalte 6200,- i måneden), men etter min mening var det verdt det. Her bor det studenter fra hele verden og det arrangeres ulike aktiviteter hver uke hvor det er lett å bli kjent med andre. Dersom man er UoQ-student kan man også få en egen avtale som gir en billigere leiepris. Hvis man vil finne noe annet anbefaler jeg å lete i West End eller St.Lucia-området. Her bor det mange andre studenter og det er ganske nært universitetet.

Sosialt miljø

Som student ved UoQ har du mulighet til å melde deg inn i en studentorganisasjon kalt QUEST. De arrangerer en rekke sosiale arrangementer gjennom hele semesteret og jeg vil på det sterkeste anbefale alle å melde seg inn. Her kan man få seg venner fra hele verden! I tillegg til festlige arrangementer arrangerer de også flere turer til de mest populære stedene i Australia.

På universitetet kjente jeg det var litt vanskeligere å bli kjent med andre. Når man kun sitter i en forelesningssal med 400 andre studenter er det ikke så lett å skaffe seg bekjentskaper. Mange går kun på forelesningen og rett hjem igjen. Dersom man tar andre fag med mindre klasser, vil jeg regne med det er litt enklere. Vi var to som reiste sammen og det var jeg egentlig glad for. Men dersom du vurderer å reise alene ville jeg absolutt ikke latt det være en hindring. Hvis man virkelig prøver og byr på seg selv kommer det ikke til å være et problem. I Australia starter skoleåret i januar, mens jeg reiste i juli som da er midt i skoleåret. Reiser man i januar vil jeg tro det er enklere å skaffe seg venner på skolen også. Australierne er generelt veldig hyggelige og imøtekommende!

Semesteret mitt i Australia har vært en opplevelse for livet som jeg aldri ville vært foruten. Jeg har lært utrolig mye om meg selv og ikke minst om andre kulturer og levemåter. Det ga meg også muligheten til å reise en del og se deler av verden som ellers ikke hadde fått sett. I midten av semesteret har man "midsemester break" og da benyttet jeg sjansen til å reise til Bali. Mange andre dro også til Fiji da begge disse stedene ligger nært Australia. Da semesteret var over leide vi bil og kjørte langs østkysten av Australia. Da fikk jeg se steder som Great Barrier Reef, Whitsundays Islands, Rainbow beach, Magnetic Island, Sunshine Coast og Byron Bay. Her snorklet vi, surfet og solte oss i 3 uker. Virkelig en opplevelse for livet!

Som sagt anbefaler jeg alle som vurderer utveksling til å gjøre det. Jeg vil spesielt anbefale Australia og selv kan jeg ikke vente med å dra ned dit igjen! Du kommer garantert ikke til å angre.

Haust 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 - Integrert master i rettsvitskap

20.07.2015 - 21.11.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg stresset litt mer å finne meg sted å bo før jeg reiste ned, men dette er unødvendig. Reis ned 1-2 uker før, ta inn på et billig hostel og let etter et hus å bo i. Skaff deg også reiseforsiking, jeg tror ANSA er en av de mest fordelaktige.

Ellers er det bare å følge instruksjonene man får fra universitetet i Bergen, de var nokså utfyllende. Man kan også laste ned appen "UQ Checklist", som forteller deg alt du må gjøre før du reiser ned, når du kommer ned og når du skal hjem.

Undervisningsformer

Jeg valgte bare intensive fag, noe jeg personlig var veldig fornøyd med og som jeg kan anbefale på det sterkeste. Jeg fikk også inntrykk av at flertallet av utvekslingsstudentene som gikk jus valgte det samme. Med intensive fag møtes man 4 dager og har undervisning fra omtrent 09-16. Man har ikke skriftlige eksamener, men hjemmeeksamener og skriftlige innleveringer. Undervisningsformen kan kalles "aktiv forelesning", ettersom forelesningene blir holdt i små klasserom forventes det at man er noe delaktig. Men det var aldri press på den enkelte til å snakke, men foreleserne satte stor pris på om man deltok med spørsmål og innvendinger.

Dersom man velger et fag som starter tidlig i semesteret, vil man være tidlig ferdig med innleveringene, siden alle innleveringene knyttet til et fag skal være levert omtrent 1 måned etter undervisningsdagene er ferdige. Mange tenkte at det var en fordel å være ferdig tidlig, men ved universitetet er man uansett ferdig tidlig i november. Etter min oppfatning er det derfor fordelaktig å spre fagene noe ut i semesteret, slik at man aldri sitter med alt for mye skole. De som valgte flere fag som fant sted tidlig, fikk det ekstremt travelt på dette tidspunktet i semesteret. I Brisbane og ved universitetet er det hele tiden mye som skjer, og særlig de første to månedene vil man få med seg alt. Derfor anbefaler jeg å spre fagene noe mer ut.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte følgende fag:
1) Fundamentals of common law
2) Mediation
3) Maritime law
4) Carriage of goods

1) Universitetet i Queensland oppfordret sterkt til å ta faget, selv om jeg hadde blitt fortalt at det var noe kjedelig. Jeg valgte likevel faget fordi det ga en innføring i australsk rett, samtidig som vi fikk mye hjelp til skriving og kildesøk. Jeg sitter igjen med samme oppfatning som den jeg ble fortalt - dette faget er ikke særlig spennende. Man går gjennom de australske institusjoner og lærer om rettssystemet i Australia. For oss som har hatt rettshistorie er det mye kjent, ettersom Australia - i likhet med England - har common law. Oppgavene vi skrev gikk ut på å sammenligne et valgt emne med vårt hjemland. Selv om jeg ikke fant faget særlig spennende, er jeg fortsatt glad for at jeg valgte det. Årsaken er at de fleste utvekslingsstudentene gjorde det samme, og slik fikk vi en veldig god anledning til å bli godt kjente med hverandre. Faget starter nemlig allerede første skoleuke, mens de fleste andre intensive fag ikke starter før flere uker senere. Vi ble en veldig sammensveiset gjeng, og jeg tror deltakelsen i dette faget spilte en vesentlig rolle i det.

2) Mediation var et KONGE fag. I dette faget lærer man mange tips og trips som jeg tror kan komme godt til nytte i et liv innenfor jussen. Undervisningen ble gjennomført ved at foreleseren fortalte om ulike saker han hadde gjennomført mekling i, og hvordan han klarte å knekke koder og løse uenigheter. Etter at han hadde gått gjennom dette, fikk vi utdelt egne saker som vi skulle spille ut. Dette gjorde vi omtrent hver dag i løpet av de fire undervisningsdagene, og det var skikkelig gøy. For de som synes at det høres litt skummelt ut; slapp av, det gjorde jeg også. Men man finner raskt ut at man klarer å trå litt utenfor komfortsonen, og at det kan være ganske spennende å befinne seg der.

3) Gøyalt fag, men ikke de mest spennende forelesningene. Dersom man er interessert i sjørett og shipping anbefaler jeg å ta faget sammen med carriage of goods, da maritime law legger et godt grunnlag og utgangspunkt for det faget.

4) Carriage of goods var et veldig spennende fag, som jeg er veldig glad for at jeg tok. Foreleseren gjennomførte flere case studies i løpet av de fire dagene med undervisning, noe som både gjorde faget mer spennende og økte vårt læringsutbytte. Han tok oss også med ut på havnen i Brisbane for å forklare hvordan denne verdenen fungerer, og det var veldig fascinerende. Anbefales på det sterkeste.

Fagleg utbyte og språk

I starten føler man seg ganske idiot når man skal skrive oppgaver på engelsk og må søke opp annen hvert ord, men det kommer seg overraskende raskt. Utrolig gunstig å få inn det juridiske vokabularet på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er helt fantastisk, det ser ut som på film. Det finnes utallige kafèer og matsteder, samt en uteplass, en kinosal og mye mer. Stedet er gigantisk, og du går deg garantert vill de første dagene. Heldigvis finnes det en app man kan laste ned som redder dagen:) Universitetet er noe av det jeg kommer til å savne mest. Riktignok ikke skolejobbingen, men å slappe av på plenen nært vannet i solsteken. De har også et veldig bra gymtilbud. Flott utendørs svømmebasseng, squash-haller, tennis-baner og bra gym.

Bustad

Jeg valgte å bo på Urbanest fordi da fikk jeg ordnet med bosted før jeg reiste ned til Brisbane. Dette var det eneste jeg angret på under oppholdet. Urbanest er bra på grunn av beliggenheten (South Bank) og fordi man har muligheten til å treffe mange mennesker tidlig i semesteret, men jeg synes ikke det var et veldig hyggelig sted å bo. Det er ekstremt dyrt sammenlignet med andre bomuligheter, og leiligheten er ikke særlig koselig. Folk møter man uansett kjapt når man begynner på skolen. Jeg fikk flere venner som bodde i hus med terasse, og det er så mye koseligere enn å invitere folk hjem til et lite kjøkken/stue. Hadde jeg reist ned igjen, hadde jeg definitivt ikke valgt å bo på Urbanest. Jeg anbefaler heller å reise ned en uke før og lete etter et hus i West End, eller som ligger nær rute 66 - som er den bussruten man tar til skolen. West End er skikkelig koselig, og det var der vi som studenter hang mest sammen.

Sosialt miljø

Man kommer seg raskt inn i et sosialt miljø i Brisbane. ANSA arrangerte fadderuke for alle norske studenter, og QUEST - som er en organisasjon for utvekslingsstudenter - har masse kult opplegg som man bør kaste seg på. Sistnevnte inkluderer helgeturer, pubcrawl, pub-kvelder, halloweenfest, surfetur og mye mer. Skolen arrangerer også en market day hvor man kan melde seg inn i ulike foreninger ved skolen, og her er det virkelig noe for alle enten man liker å lese harry potter, seile eller surfe.

Haust 2015 - Integrert master i farmasi

Haust 2015 - Integrert master i farmasi

20.07.2015 - 21.11.2015

Førebuingar/praktiske tips

Sammen med en medstudent reiste jeg på utveksling til University of Queensland høstsemesteret 2015. Dette semesteret skulle dekke 5. semester av profesjonsstudiet farmasi ved UiB.
Før utreise var det en del forarbeid som måtte på plass. Det ble anbefalt å starte tidlig, da særlig søknadsprosessen tok en del tid. Fagene man velger skal både godkjennes av UiB samt universitetet man utveksler til, og da er det visse forhåndskrav man må være ekstra oppmerksom på. For min del ble utvekslingen en realitet takket være den tette dialogen med både UiB og UQ, som resulterte i at fagene jeg søkte fikk godkjennelse fra begge universitetene.
Ved informasjonsmøtet i startfasen av søknadsprosessen får man utdelt en sjekkliste for både før, under og etter studieoppholdet i utlandet. Samtidig har UQ sine egne sjekklister for utvekslingsstudenter som kan være lurt å benytte seg av. I tillegg gir de nyttig tilleggsinformasjon og tilbud, som blant annet gratis henting på flyplassen.

Undervisningsformer

I og med at farmasi ikke har noen valgfag, var jeg avhengig av å finne og få godkjent tilsvarende fag som undervises 5. semestret i farmasi ved UiB. Jeg fullførte fagene BIOM1052 Integrated Physiology and Anatomy, BIOM2402 Principles of Pharmacology, MICR2000 Microbiology & Immunology og PHRM3042 Pharmaceutical Discovery & Microbiology ved University of Queensland. Det er ikke til å stikke under en stol at jeg fort fant fagene som utfordrende og tidskrevende – UQ er tross alt rangert som et av de 50 beste universitetene på verdensbasis. Dette ble igjen reflektert i foreleserne som generelt sett var svært dyktige og inspirerende. Tre av mine fire fag var såkalte Science-fag, som holder nokså høye krav når det kommer til arbeidet man legger i rapporter, innleveringer, samt eksamener. Personlig sitter jeg igjen med et inntrykk av at UQ har et høyere faglig nivå enn UiB, samt en større arbeidsmengden som er mer jevnt fordelt utover hele semesteret. Med andre ord nytter det ikke med skippertaksmetoden. Ved UQ sørger de for at du som student jobber jevnt over – noe jeg føler man får et større utbytte av!

Universitetsområdet og byen

Jeg hadde stort sett forelesninger og laboratoriekurs på St. Lucia Campus, der tre av fire fag ble avholdt. PHARM3042-kurset holdt til i Pharmacy Australia Centre of Excellence (PACE), som ligger rett ved sjukehuset i Woolloongabba. St. Lucia er et svært vakkert campus med et fantastisk uteområde. Her kryr det av ville dyr, så et godt tips er å holde maten sin tett til brystet om man ønsker å spise alt selv. Campuset kan også tilby caféer, restauranter, kiosker, godteributikk, eget apotek, frisørsalong, minibanker, kinosal, en egen bar og et stort idrettsanlegg. I tillegg arrangeres det marked hver onsdag. St. Lucia har et stort universitetsområde, så her er det lett å gå seg vill. Heldigvis har UQ utviklet en egen applikasjon til smarttelefoner som viser kart over UQ der man enkelt kan få rute til forelesninger, biblioteker og alt som ellers befinner seg på campuset.
En ting jeg satte ekstra stor pris på med tanke på fagvalg, var at jeg fikk lov til å delta i PHRM3042-kurset ved PACE. Her holder farmasistudentene ved UQ stort sett til, og det å møte australske farmasistudenter var veldig morsomt. Jeg ble fortalt at de ikke har noen mulighet til å ta utveksling selv, og det sjeldent kommer utvekslingsstudenter som tar farmasøytisk-rettede fag som foregår ved PACE. Til tross for dette fant jeg medstudentene veldig snille og hjelpsomme både på labben og når det gjaldt faglige spørsmål tilknyttet forelesningene.

Bustad

Vi ble anbefalt å ha et midlertidig bosted inntil vi hadde gått på visninger selv. Dette på grunn av svindel og bedrageri. Vi endte begge opp med å bo i Urbanest, en studentblokk sentralt lokalisert i byen. Urbanest ligger i bydelen South Bank, med buss- og togstasjon som nærmeste nabo. I nærheten finner man også restauranter, barer, kino og «Fake Beach», i tillegg til at det arrangeres diverse festivaler og markeder like ved.

Generelt sett synes jeg Brisbane er en fantastisk fin by, og innbyggerne er veldig trivelige. Byen er passe stor og det er lett å komme seg fram. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte å utveksle til nettopp denne byen, og jeg vil anbefale alle som har muligheten til å dra på utveksling hit!

Sosialt miljø

Det å skaffe seg et nettverk av venner er alfa-omega for å trives, og for min del gjaldt det også for å komme seg igjennom semesteret ved universitetet. Alle de fire fagene jeg tok hadde laboratoriepraksis i kursene sine, og det var på en måte lettere å bli kjent med medstudentene på laben enn det var i forelesningssalen. Gruppearbeid og kollokvieoppgaver bidro også til nye bekjentskaper. Generelt sett vil jeg påstå å si at australiere er vennlige og lette å komme i snakke med.
Organisasjonen for utvekslingsstudenter, QUEST, er også verdt å trekke fram. QUEST er ledet av australiere som selv har vært eller ønsker å dra på utveksling. De arrangerer en rekke festligheter og turer gjennom hele semesteret som virkelig er verdt å delta på. Her treffer man også studenter fra alle verdens kanter.

Vår 2015 - BA i molekylærbiologi

Vår 2015 - BA i molekylærbiologi

23.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Et praktisk tips er å få oversikt over hva som skal fikses i starten av semesteret. Skolen har flere arrangement hvor man kan lære om "minside", hvordan fikse studentkort, bosted og flere tips om hvordan overgangen til det nye universitetet skal gå lettere.

Undervisningsformer

Undervisningsformer var både forelesninger og kollokviegrupper, litt slik som man er vant til fra universitetet.
Foreleserne var veldig flinke og det var ikke noe problem å få med seg hva som ble sagt. De fleste/alle forelesninger blir tatt opp og lagt ut på nett, slik at man kan se forelesningene på nytt om man ønsker det.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var veldig bra, men det var litt vanskelig å vite om fagene overlappet med fag man har tatt på universitetet, eller om fagene var relevante nok for graden sin. Men dette kan man spørre studieveileder på fakultetet om. Og vær obs på at noen fag kun går i semester 1 eller semester 2.

Fagleg utbyte og språk

Har blitt mye tryggere på å snakke engelsk etter å ha vært på utveksling i et semester. Det er utrolig mange internasjonale studenter i Brisbane, så man blir kjent med studenter fra hele verden.

Universitetsområdet og byen

Campus er utrolig stort og flott! Det er det største i Brisbane og er en blanding av gammelt/antikk og nytt/moderne. Veldig mange tilbud i form av leseplasser, PC-rom, studentsenter osv. Jeg trivdes kjempegodt der.

Bustad

Det finnes flere forskjellige bydeler å velge mellom, men anbefaler å bo ved enten West End eller Southbank. Da er man i nærheten av både byen og skolen, og på Southbank ligger i tillegg bystranden som er et pluss.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. Anbefaler å bli medlem av Quest som er en studentorganisasjon for internasjonale. De arrangerer turer og sosiale arrangement som man kan være med på, og man blir kjent med utrolig mange folk som man ser igjen gjennom semesteret.

Vår 2015 - BA i molekylærbiologi

Vår 2015 - BA i molekylærbiologi

23.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Prøv å snakk med noen som har vært i det området du skal til. De har alltid tips både når det gjelder hvordan skolen fungerer, hvor man bør bo og hva man burde få med seg. Om du ikkje har mulighet til dette, så gjør så mye research som mulig, det kommer alltid godt me å vite litt om plassen man skal til.

Undervisningsformer

Undervisningene på University of Queensland var veldig bra. Alle forelesningene var tatt opp og lagt ut på nett, slik at studentene hadde tilgang til hele forelesningen når de ville. De alle fleste foreleserne var svært flinke og engasjert i sitt fag, de hadde god kontakt med studentene og var flinke til å legge seg på et nivå passene for sine studenter.

Vurdering av emnetilbodet

University of Qld hadde et enormt tilbud av spennende fag.

Fagleg utbyte og språk

Bøkene og flere av undervisningene her i Bergen er på engelsk, sånn sett var det ikkje så stor forandring, men Jeg følte at jeg ble mye tryggere på den engelske uttalen min etter å ha vært et semester i Australia. Faglig utbyte var også veldig godt, universitetet bruker enorme resurser på studentene og dette merkes. De har mye fokus på at ikke alt skl være teoretisk, men at man skal få prøve seg litt i praksis eller i det minste få observere det man lærer om.

Universitetsområdet og byen

Universitetet var veldig stort og flottt, og man har alt man egentlig trenger innenfor universitetsområdet. Der var utallige kaffisteder, resteuranter, apotek, frisør, bar, treningssenter osv. Det finnes også flere store gressplener som er perfekte å sitte å drikke kaffi eller spise lunsj på, mellom undervisningen. Hver onsdag var det marked inne på universitetsområdet.

Byen var kjempe flott! Områder jeg anbefaler er South Bank; her finner du bystranden, masse restauranter, kino, m.m, The Valley er bar/club-området i Brisbane. Her ligger utestedene på rekke og rad. Cloudland var en club jeg likte godt. Videre bør alle få med seg Eat Street Market litt utanfor byen, et enormt mat marked med alt du kan tenke deg av god og ganske rimlig mat.

Bustad

Jeg bodde litt utenfor kjerneområdene, noe som gjekk veldig greit fordu bussforbindelsene var veldig gode. Men, skulle jeg blitt lenger i Brisbane, ville jeg nok funnet meg en mer sentral bolig enten ved South Bank eller i West End. Det er veldig viktig å vere tidlig ute, siden det er stor kamp om boligene, to uker før o-week er et minimum.

Sosialt miljø

Jeg var medlem av ANSA og QUEST, og syntest at det var perfekt. De organiserte flere arangementer og turer. Folk er veldig imøtekommende og hygglige så det er ingen problem å få nye venner i Brisbane.

Vår 2015 - BA i molekylærbiologi

Vår 2015 - BA i molekylærbiologi

23.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søk visum, stipend/lån, flybilletter og midlertidig bosted så fort som mulig. Gjør deg kjent på campus og delta på sessions under o-week. Prat gjerne med studenter som har vært der før for å få tips.

Undervisningsformer

Det var flere obligatoriske innleveringer og øvinger gjennom semesteret enn på UiB, men til gjengjeld varte eksamensperioden i bare én uke hvor den største final exam jeg hadde telte 60 %.
Undervisningsformene var forelesninger, gruppetimer og laboratorieøvelser. De aller fleste foreleserne var flinke og veldig engasjerte. De virket også oppdatert på dagens forskning. Et stort pluss er at alle forelesningene ble lagt ut med notater og video på nett.

Vurdering av emnetilbodet

UQ tilbyr et hav av emner, men ikke alle går hvert semester. Man må også velge hvilke forelesninger og gruppetimer man skal gå på og de beste timene blir tatt fort! For å få timeplanen til å bli best er det derfor smart å sitte klar når registrering til timer åpner.

Fagleg utbyte og språk

Siden de fleste fagene på UiB har gått på engelsk, var det ikke noe problem å følge med i undervisningen. Fagene er delt inn i 1000, 2000 og 3000-nivå, og jeg hadde fag på alle nivåene. Jeg merket at 1000-nivå fag var introduksjonsfag, så de er fine som valgemner. Skal man ta fag innenfor sitt fagfelt er det greit å velge 2000 eller 3000 slik at man får mer faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

UQ er et stort universitet med kjempefin campus! Det ser veldig flott ut og man har alt man trenger som f.eks. apotek, kino, pub og food courts. Great court er en åpen plass midt på campus hvor det er fint å sitte og de har syv biblioteker hvor flere er døgnåpne.
Brisbane er en veldig ålreit by å bo og studere i! Selvom byen i seg selv ikke er kjent for noe spesielt og ofte ikke er så populært blant backpackere, er det en by med sjarm hvor folk er utrolig hyggelige, åpne og laidback. CBD er ikke så stort så man blir fort kjent. South Bank er kjempefint med bystrand og mange restauranter, og i Fortitude Valley finner er det puber og utesteder. Tar man kollektivtransport mer enn 9 ganger i uka er den 10. turen gratis - altså kommer man seg gratis rundt i hele QLD med både buss og tog i helgene dersom man tar buss/ferge til uni i hverdagene. Da er det kjekt å dra til Gold Coast i helgene!

Bustad

Det er veldig greit å bare ha et midlertidig sted å bo når man kommer til Brisbane, for å så gå på visninger selv! Husstandarden er generelt lavere enn i Norge, og det er viktig å være ute i god tid og ikke bare gå for det "første og beste". Det finnes forskjellige utleiefirmaer for bare studenter i tillegg til at UQ samarbeider med noen av dem slik at man får ekstra rabatt. F.eks. Brisbane Student Rentals og URBANEST. Gumtree og Flatmate er kjekke nettsider, men vær obs på fake annonser. Brisbane er delt opp i forskjellige suburbs, så man burde finne ut om man vil bo nærme byen eller universitetsområdet. Bodde i Woolloongabba og det funket greit, men om jeg skulle bodd der igjen ville jeg valgt South Bank/CBD (byen), St. Lucia (ved UQ) eller West End (studentområde).

Sosialt miljø

Det er veldig mange utvekslingstudenter i Brisbane, så det er alltid noe som skjer! Anbefaler QUEST og ANSA, og å være med på o-week!

Vår 2015 - BA i biologi

Vår 2015 - BA i biologi

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Planlegg heile opphaldet ditt.
Finn fag tidleg, og legg opp fag som passar saman (sjølv om dette kan vere vanskeleg i forhold til at timeplanen ofte ikkje er klar før etter semesterstart).
Om du skal vere i utlandet over fleire semester er det sterkt å anbefala å legge opp til å ta fag som byggjer på kvarandre. Ikkje berre fordi det er "rett måte" å gjere det på, men og fordi det gjer jobben med å finne fag mykje lettare for det.

Undervisningsformer

Undervisinga føregår på fleire uliike former, med hovudfokus på forelesingar (Lectures).

Nokre fag har og kontakttimar (contacts) eller "praktiske timar" (practicals), som består av meir direkte arbeid med faget, anten som oppgåvearbeid eller labarbeid.
Desse kan vere obligatoriske.

Obligatoriske oppgåver og leveringar er ikkje uvanleg.

Vurdering av emnetilbodet

Der er ekstremt mange emner å velge mellom, men det kan vere ganske så vanskeleg å finne fag som passar saman med det norske studieløpet ditt.

Mange 2./3. årsfag krev at ein tidlegare har hatt fag som ikkje alltid overlapper nok med norske fag, sjølv om dei kan sjå ut til at dei gjer det.

Fagleg utbyte og språk

Personleg hadde eg mange ulike fag innan fleire ulike fagområde, og har hatt stort utbytte av det.
Nokre av faga har vore ganske krevande, men det har gitt meg mykje kunnskap og glede gjennom semestera.'

Språkmessig er det stort sett ganske enkelt å henga med, spesielt etter å ha vorte vane med å alltid høyra engelsk.
Ein har mogelegheit til å ha med ordbok på eksamen og bruken av PC gjennom semesteret er høg, så det er lett å få sjekka opp ord og uttrykk ein lurer på.

Universitetsområdet og byen

University of Queensland har tre campus, der det største, St. Lucia, ligg i ein (nesten heilt) eigen bydel eit stykke frå Brisbane sentrum.
St. Lucia er det einaste universitetsområdet eg har opphaldt meg på, og campuset er svært flott.
På campus finn ein ei rekke cafear, restaurantar, frisørar, reisebyrå og diverse andre butikkar, i tillegg til det meste ein kan tenke seg av sportsarenar, treningssenter og utandørs olympisk standars symjebasseng.
På campus er det mange ulike områder å opphalde seg på, alt frå leseområde, pc-område og parkområde. Sjølv på dei travlaste dagane finn ein alltids ein stad å setje seg ned. Men om ein vil ha leseplass i eksamenstida må ein vere tidleg ute.

Byen er "liten" og koselig, og det meste i sentrum er innan gangavstand. Kollektivtidbodet (skaff deg GoCard frå dag 1) er bra på dagen, men utpå kvelden er det ikkje anna enn taxi/Uber.

I sentrum finn ein flust av kulturtilbod, type museum, opera/teater, kinoar og konsertar.
SJekk ut Eventbrite for ei rekke arrangement innan ulike sjangrar.
Det er aldri eit problem å finne noko å gjere på.

Naturområder i nærleiken av byen er det og fleire av, og det er relativt enkelt å kome seg ut.
Midt i byen er det bygd ei strand og eit basseng til bruk av alle, men ynskjer ein hav og ordentleg strand må ein lengre vekk (North Stradbroke Island er å anbefala (tog til Cleveland og ferge ut)).

Bustad

Det å finne bustad er ikkje spesielt vanskeleg, men å reise ned tidleg er å anbefala.

Bestill midlertidig bustad, og reis ned ei god stund (2-3 veker) før semesterstart.
Det er mange "sharehouses" rundt om i byen, så om ein ynskjer å bu med andre er det det enklaste.
Om ein vil ha noko meir privat, er heller ikkje det spesielt vanskeleg å finne.

Sosialt miljø

I Brisbane og rundt universitetene er det alltid mykje å gjere.
Det er ekstremt mange studentorganisasjonar som held på med alt frå a til å av både sport og andre fritidssyslar.
Quest (organisasjonen for internasjonale studentar) gjer og mykje bra gjennom semesteret som anbefalast å hive seg med på.

Kva du vil, og kven du vil vere med er eigentleg heilt opp til deg.

2014

Haust 2014 - BA i biologi

Haust 2014 - BA i biologi

01.09.2014 - 29.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Å studere i Australia har vært en fantastisk opplevelse jeg vil ta med meg resten av livet. Landet i seg selv er fantastisk, og menneskene er utrolig hjelpsomme og snille. Å studere her vil ikke bare gi deg mer faglig kunnskap, men du vil få kontakt med personer fra hele verden, samt få erfaringer du ikke kan få andre plasser. Å reise på utveksling kan for mange virke skremmende, spesielt når universitetet du skal gå på er på andre siden av jorden. Jeg var selv ikke veldig høy i hatten da jeg reiste fra Norge, men det er uten tvil den beste avgjørelsen jeg har tatt i mitt liv. Er du i den minste tvil ville jeg bare hoppet i det! Du kommer aldri til å angre!

Undervisningsformer

Å studere ved UQ var ganske annerledes enn hva jeg var vant med fra UiB. Selve semesteret varer fra slutten av juli til midten av november, noe som gjør semesteret svært hektisk fra start til slutt. Det er også en del innleveringer/rapporter i de fleste fagene gjennom hele semesteret, som gjør at noen uker kan bli svært travle når flere innleveringer kolliderer med hverandre. En ting til som er viktig å merke seg til forskjell fra UiB, er at man MÅ få over 50 % på den avsluttende eksamen for å stå faget, uavhengig av hvor bra du har gjort det på tidligere innleveringer. Avsluttende eksamen er også noe kortere ved UQ, sammenliknet ved UiB, og vanlig eksamenstid ligger mellom 90-120 minutter.

Vurdering av emnetilbodet

Når det kommer til fag velger du 4 fag per semester, der hvert fag er verdt 2 units, som tilsvarer 7.5 studiepoeng i Norge. Jeg valgte fagene BIOL2001 (Australia´s Terrestrial Environment), MARS2005 (Australia´s Marine Environment), ERTH1000 (Planet earth - the big picture), og PSYC1020 (Physiological and cognitive psychology). Jeg kan på det varmeste anbefale alle fagene jeg tok ved UQ, og har bare positive ting å si om både fagene og foreleserne. Opplegget varierer i hvert fag, men generelt er det forelesningene det blir lagt mest fokus på med tanke på hva som er relevant til eksamen. Vi ble fortalt at det ikke var nødvendig å kjøpe bøker så lenge vi møtte i forelesningene og hadde gode notater fra dem. Forelesningene blir også «recordet» slik at man har muligheten til å gå tilbake hvis man av en eller annen grunn skulle gå glipp av en forelesning.
De fleste fagene har også mid-term exam, som vanligvis teller 20-25 % av karakteren. Denne avholdes som regel i august/september, som for meg kom veldig brått på. Det er derfor viktig å virkelig ta seg sammen fra første stund for at du skal ha mulighet for å holde følge med pensum.

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til språket kan det i starten være litt vanskelig å få med seg 100% av hva noen australienere sier. Det skal også sies at språket, hvertfall for min del, kom seg veldig raskt, og du blir fort vant til å både snakke og skrive engelsk.
Det faglige utbyttet var for meg veldig bra, men dette kommer veldig an på hvilke fag man velger. Selv om du har muligheten til å velge fag fritt, kan det være lurt å velge fag som er relevante for bachelor/mastergraden din.

Universitetsområdet og byen

Brisbane er i australsk målestokk en relativt stor by, med omlag 2 millioner innbyggere. Brisbane kan by på alt fra koselige handlegater og kjøpesentre, til restauranter, caféer og barer. Den beste plassen å gå ut på heter Fortitude valley, og kalles bare «The Valley» blant de lokale.
Byen ligger langs Brisbane River, som kan beskrives som hovedpulsåren i byen. Langs elven ligger det mange restauranter, samt det er gode jogge- og turmuligheter her.
Hvis du er interessert i å komme deg litt bort fra byen, ligger Sunshine Coast bare to timer nord for Brisbane, og 2 timer sør ligger Gold Coast. Du har også Stradbroke Island like utenfor Brisbane, som for de lokale beskrives som «The best place on earth».

Bustad

Når det kommer til bolig er det lett å bli litt forvirret på hva man skal gjøre, hvor man skal bo, og hva som er vanlige priser å betale. Når det kommer til priser er det generelt dyrt å bo i Brisbane, og prisene er ganske like som de er i Bergen. Til opplysning så betalte jeg 4800 kr/mnd. Områdene jeg kan anbefale å bo i er West End, St. Lucia og South Bank. West End er en koselig bydel som ligger på andre siden av elven for UQ, men er bare ett stopp fra UQ hvis du tar City Caten. West End er kjent for å ha mange kule caféer og utesteder.
Jeg bodde i en leilighet i St. lucia, som er samme som bydelen UQ ligger i. Fordelen med å bo i St. Lucia er at du slipper å ta buss eller båt til skolen, som selvfølgelig gjør at du sparer mye penger i lengden. Da jeg ankom Australia hadde jeg ingen plass å bo, så jeg bodde på et hostel i West End de første dagene. Den beste måten å finne plass å bo på er å se på internett, gjerne på sider som www.gumtree.au, www.realestate.au, etc., og ringe på de du synes ser fine ut. Vær forberedt på at du kanskje må ha litt god tålmodighet, og gå gjerne på flere visninger.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved UQ er fantastisk. Meld deg inn i Quest! Quest arrangerer turer og aktiviteter hele tiden, og det er på denne måten du blir skikkelig godt kjent med folk fra hele verden. Når det kommer til fritidsklubber har de alt mellom himmel og jord, og hvis du mot alle odds ikke skulle finne en aktivitet du liker, kan du bare få med deg noen og starte en klubb selv!

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du har tenkt å leie bil for å dra på turer, kan det være lurt å skaffe seg internasjonalt førerkort hos vegvesenet før man drar i og med at flere bilutleieselskaper krever engelsk førerkort eller en godkjent oversettelse for å få leie bil hos dem. Ansa har en meget god og utfyllende student-guide for studenter som drar til Brisbane, som kan være verdt å ta en titt på før man drar.

Undervisningsformer

Undervisningen er gjerne delt i en forelesningsdel og en "tutorial" del som kan være enten praktiske oppgaver eller undervisning i mindre grupper gjerne med doktorgradstudenter som veiledere. De fleste forelesninger blir tatt opp på film og lyd, så dersom man går glipp av en forelesning er det veldig greit å få lastet ned opptaket ved en senere anledning. Noen ganger er det noen tekniske problemer med opptakene, eller foreleserne skrur bevisst av mikrofonen når de forteller noen eksamensrelevante ting, så det kan likevel være en fordel å dra på forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

UQ tilbyr en rekke fag for utvekslingsstudenter i ulike fakulteter, så det er et veldig bredt emnetilbud.

Fagleg utbyte og språk

Så lenge du har sånn noenlunde god engelsk klarer du deg veldig greit i Brisbane og Australia generelt. Det faglige utbyttet var noe variabelt, men det var nok mer på grunn av mine egne valg av fag enn universitetet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt enormt og veldig moderne med svært mye å by på. Det er flere ulike biblioteker, food courts med ulike fast-food restauranter, diverse butikker, frisør og til og med en egen kinosal. Det er også veldig fine treningsanlegg med treningssenter, 4 ulike fotball/rugbybaner, sandvolleyball, svømmebasseng og friidrettsbane. Byen i seg selv er ganske avslappet, og Brisbane er et veldig fint utgangspunkt for å dra på helgeturer til enten Sunshine coast i nord eller Gold coast i sør. Det er også ganske greit å komme seg rundt langs hele østkysten herfra. Kollektivtilbudet i Brisbane er svært bra med både buss, tog og ferjer som blir ganske billig dersom man skaffer seg det grønne student Go-Cardet.

Bustad

Jeg valgte å bo på et studentboligkompleks kalt Urbanest som hadde en avtale gjennom UQ. Det fungerte veldig greit og det ble svært lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter der siden det var et populært sted å bo. I tillegg er det lokalisert i den fineste bydelen i Brisbane, med 5 minutters gange til South Bank parklands som inneholder en kunstig strand og flotte parkområder som passer perfekt til å slappe av. Dersom det er flere som reiser, kan det også være et godt alternativ å skaffe seg et sharehouse spesielt i West-End eller i nærheten av St. Lucia

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved universitetet var veldig bra, og det er flere studentorganisasjoner som f. eks Quest og UQ beach volleyball som gjør det svært lett å komme i kontakt med andre utvekslingsstudenter i tillegg til noen Australere som ellers kan være vanskelig.

Haust 2014 - BA i folkehelse/helsefremjande arbeid

Haust 2014 - BA i folkehelse/helsefremjande arbeid

14.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Høsten 2014 reiste jeg og tre andre studenter fra mitt kull på utveksling til University of Queensland i Brisbane, Australia. Vi studerer alle Folkehelse og helsefremmende arbeid og oppholdet i Brisbane var vårt 5.semester av bachelorgraden. Det er lurt å være så godt forberedet som over hodet mulig. Ved å sette seg inn i reisen, skolen, fag, vurderingsmetoder, byen, populære boområder, kultur, og visum, vil man lettere unngå uventede overraskelser. Husk å ha med alle papirer i håndbagasjen. Australia er et dyrt land å bo i, så spar penger!

Undervisningsformer

På mitt 5.semester av min bacheor har jeg frie studiepoeng som gjør valg av fag veldig åpent. Ved UQ er et fag 2 units, noe som tilsvarer 7,5 studiepoeng i Norge. Jeg måtte derfor ha 4 fag for å fylle opp 30 poeng. jeg valgte to fag innen ernæring: NUTR1023: Health and Fitness through Diet and Exercise og NUTR2003: Nutrition in the Lifespan, ett fag innen folkehelse: PUBH2004: Understanding Health Behaviour, og et biologifag bare for gøy for å bli kjent med australias plante- og dyreliv + ulike field trips, BIOL2001: Australian Terristrial Environment. Det er lurt å lese om fagene på UQ sine sider ift hvilke fag man faktisk kan ta, hvordan vurderingsmetodene og generelt hva faget handler om. Fagene mine varierte veldig både i innhold og struktur. I noen av fagene var det mer vekt på gruppearbeid og innleveringer, enn andre. Biologifaget hadde f.eks 3 doble forelesninger i uken (de andre fagene hadde bare en dobbeltime), men faget var ikke vanskelig å bestå, delvis pga det er et typisk fag å ta for internasjonale studenter. I PUBH2003 var det f.eks nesten bare australske elever. Jeg anbefaler å ta fag på 1000 eller 2000 nivå ettersom 3000 fagene krever mye mer, og man er tross alt kun en utveslingsstudent og trenger til til å få reise rundt på ferien i tillegg til å sitte dag inn og dag ut med lekser. Når det gjelder det å snakke og skrive engelsk, samt høre på engelske forelesninger, gikk det overraskende fint. Jeg var litt nervøs for at jeg kom til å henge etter og ha problemer med å skrive engelske tekster, men man kommer fort inn i det. Man snakker tross alt engelsk med alle man blir kjent med og man både tenker og drømmer på engelsk til slutt. Litt mer utfordrende er det når det kommer til aktiv deltakelse i diskusjoner. Både forelesnignene og seminarene er basert på diskusjon, noe som kan være litt utfordrende i begynnelsen.

Vurdering av emnetilbodet

Vurderingene ved UQ er generelt ganske annderledes fra hva man er vandt til på UiB, ettersom det kreves mye jevnligere arbeid. Man har gjerne en innlevering som teller 20% av karakteren, et gruppearbeid på 30%, en prøve på 20%, og da final exam på 30%. Selv om det kreves at man jobber jevnlig, vil dette også føre til at det er vanskelig å stryke i fagene. Final exam og eksamenperioden ikke er noe særlig stressende siden den kun utgjør en prosentdel av karakteren man får, versus her hjemme hvor final exam teller 100% av faget. Jeg var veldig fornøyd med dette systemet, ettersom jeg da kunne reise rundt og ha det gøy opp mot eksamen i stedet for å måtte bure meg inne på et bibiliotek siste måneden. På grunn av det jevnlige og varierte arbeidet, følte jeg at jeg lærte mye i fagene. Fagene jeg tok var svært interessante og hadde gode forelesere.

Universitetsområdet og byen

University of Queensland er ranket til et av de 100 beste universitetetene i verden. Universitetet er delt inn fire store campus, Ipswich, St. Lucia, Gatton og Herston. Vi hørte alle til St. Lucia campus som er det største og fineste campuset. Det er enormt svært og UQ har til og med egen navigerings-app som er et nyttig verktøy for å orientere seg, hvertfall for oss som var på utveksling. Campuset er utrolig annerledes enn litte psyk fac. Her finner man både, resturanter, cafeer, food-court, butikker, frisør, bank, fine turstier, marked hver onsdag og et enormt idrettslanlegg med tennisbaner, utendørs svømmebasseng, beach volley og mye mer. UQ har 11 ulike bibilioteker og fine gressplener hvor man kan sitte ute å lese om man vil. Parkene på campus er utrolig fine og man kan få øye på både skilpadder og papegøyer. Fasinerende dyreliv.

Bustad

Vi hadde ikke fikset bosted før vi kom ned, delvis fordi vi ikke fikk anbefalt det av tideliggere utvekslingsstudenter og delvis på grunn av at vi ikke var flinke til å sjekke opp bosteder selv. Vi booket oss inn på Base Brisbane backpacker hostell før vi reiste og bodde her til en ukes tid. Vi gikk på ulike visninger og flyttet til slutt inn i et hus for oss selv kun 5 min med buss fra skolen. Vi bodde i området Taringa. Hadde jeg reist på utveksling til Brisbane igjen, ville jeg nok heller foretrukket å bodd nær South Bank/West End området South Bank er en kunstig strand i Brisbane. Her finne man også fine plener, offentlige grillplasser, resturanter, og mye mer. Det var herlig å bare kunne hoppe på CityCat Ferry dit og få seg en dukkert etter en varm skoledag. Jeg kjøpt meg sykkel der nede, noe som jeg ikke angret på. Da kom jeg meg lett til skolen på kun 8-9 minutter. Brisbane er svært tilrettelagt for både sykling og jogging.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er viktig når man reiser på utveksling. Det er lett å komme i kontakt med både andre internasjonale studenter, australienere eller andre norske studenter (Ansa arrangerer mye sosialt for norske studenter i Brisbane). Den første uken på skolen er Orientation Week. Da arrangeres omvisninger på skolen, BBQ for internasjonale, market day hvor du har mulighet til å melde deg inn ulike klubber/organisasjoner og mye mer. Jeg meldte meg inn i surfeklubben, beach volley og wakeboard klubben og angrer ikke et sekund på det! Volley klubben er typisk internasjonal, men man måter også mange australienere her. Vi spilte sosial volley tirsdager og torsdager og interne kamper på mandager. Svært livlig og sosial klubb. Beach volley klubben arrangerer også turer til bla Byron Bay og Noosa. Wakeboard klubben var dominert av australienere, noe som var veldig gøy! Hver søndag var det vare å dukke opp på ved klubbhuset som holdet til ved Brisbane River ved campuset. Svært chill å kurere hangover med litt wakeboard, soling og grilling. Surfeklubben arrangerte turer ned til Gold Coast og diverse. Gold Coast ligger en time med tog fra Brisbane. Studentorganisasjonen QUEST arrangerer også masse gøy. Blandt annet fester, turer, halloween party, grilling og mye mer. Jeg har fått mange gode venner gjennom både QUEST og de ulike klubbene. Australia er et fantastisk land med god tilrettelegging for transport og reising. Man trenger egentlig ikke å planlegge noe særlig om man skal reise rundt for hostellene har har ulike tilbud i lange baner enten man vil hoppe i fallskjerm, padle i kajakk, sightseeng turer, surfe... you name it, I midt-semester break var jeg først på Field trio til Fraser Island med biologiklassen før jeg tok buss opp til Airlie Beach hvor jeg møtte en vennegjeng som jeg hadde blitt kjent med. Vi var på seiltur i Whitsundays, snorklet på Great Barrier Reef, besøkte Townsville, og avsluttet i Cairns hvor vi hoppet i fallskjerm og ellers levde livet. Det var en fantastisk tur hvor vi også møtte flere venner fra UQ underveis. Etter semesteret var over 22.november, reise jeg til Melbourne, Sydney og avsluttet med en uke på Fiji, noe jeg også kan anbefale.

Jeg anbefaler Australia og Brisbane på det sterkeste! Brisbane har en perfekt beliggenhet med tanke på både klima og reising. Det ligger midt på øst-kysten, kun 3 timer med buss til Byron bay i sør og 4 timer til Noosa i nord. Brisbane har alt. Både by med god shopping og uteliv, South bank med den kunstige stranden og et campus som er dødsfint. Spar penger og nyt oppholdet. Australia har mye og by på og opplevelser har man for livet.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Hostel første uken er greit, mens man finner et sted å bo, fikser transportkort, bankkonto osv.

Undervisningsformer

De har intense fag som kan være greit å velge hvis man vil reise litt.

Vurdering av emnetilbodet

Vanskelig å bestemme fag før man kommer, men man har tid til å gjøre dette ved hjelp av studieveileder de første ukene.

Fagleg utbyte og språk

Gode fag i små klasser, hvertfall på master i juss. Engelsken er ikke noe problem for de fleste og ikke umulig å få god karakter.

Universitetsområdet og byen

Stort campus med alt man trenger! Byen er veldig renslig, fin og det er et godt uteliv, spesielt i the valley.

Bustad

Når man ankommer universitetet første dagen blir man anbefalt å gå på visninger med forskjellige representanter som er på campus. Dette er ofte ganske elendig da stedene de tar deg med til er i dårlig standard og veldig dyrt. Det beste er å gjøre alt selv og avtale visninger via realestate.com.au som tilsvarer finn i Norge.

Sosialt miljø

Masse hyggelige mennesker og en rekke undergrupper man kan melde seg opp på som har flere turer gjennom semesteret. Quest er veldig bra for utvekslingsstudenter, men man blir fort kjent med lokale hvis man er sosial og drar ut litt.

Haust 2014 - BA i folkehelse/helsefremjande arbeid

Haust 2014 - BA i folkehelse/helsefremjande arbeid

14.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Noe av det første som er lurt å gjøre ved ankomst er å få seg et australsk telefon nummer. Skolen, banken og potensielle utleiere krever som oftes dette. Vodafone tilbyr gode abonnements avtaler til studenter som kommer på utveksling, og i Brisbane ligger det en Vodafone foretning på så og si hvert hjørne i sentrum.
Det er også lurt å skaffe seg en australsk bankkonto. Commonwealth banken har en fantastisk service og er gode i det de gjør. Gå inn i en Commonwealth bank og si at du ønsker å opprette en konto for et semester eller to, så fikser de resten. Bankkortet kommer til adressen du bor på innen en uke. Har du ikke funnet et sted å bu enda, kan du oppgi navnet på hostelet/hotellet du bor på, og eventuelt hente kortet i banken selv.

Undervisningsformer

Å gå på skole ved University og Queensland skiller seg på mange måter fra hva vi er vant med i Norge. Det er vanlig å ta fire fag for å dekke poengbehovet man trenger for å få godkjent utdanningen. Skoledagen kan gjerne gå fra kl 09.00 -17.00 med forelesninger og tutorials (seminar) etterpå. Under forelesningene forventer læreren at elevene deltar munnlig, stiller spørsmål og kommer forberedt til timene. På tutorials blir dette praktisert i en enda større grad. Man ser fort at de australske elevene er vant med å snakke fremfor klassen og er ikke redd for å diskutere høyt med andre medelever og læreren. I de forskjellige fagene er det vanlig med en ukentlig quiz for å teste elevens kunnskap, disse quizene spiller inn på den endelige karakteren din. Fremføring er også en stor del av hva man gjør i en tutorial, gjerne flere ganger ila semesteret, som oftest i en gruppe.
Ved University of Queensland er det ikke en stor eksamen som står for hele karakteren din. Det blir fordelt poeng gjennom hele semesteret i de forskjellige fagene, gjennom hjemmeeksamner, oppgaver, quiz, fremføring, midsemester exams, aktiv deltakelse i timene og final exams i slutten av semesteret. Det er viktig å poengtere her at det det er mye, hard jobbing som må til for å få en god karakter. Det blir mange lange ettermiddager og helger med skolearbeid.
Lærerne er virkelig gode i det di underviser og er flinke å få elevene med i deltakelse. Australske elever er kjempe imøtekommende og man merker at det er et utrolig avslappende og godt miljø på hele campus.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet ved UQ er veldig bra. Det kan være lurt å ta noen introduksjonsfag, men også høyere fag som 2- og 300 fag. Man blir anbefalt å ta minst et fag som dreier seg om den austraske kulturen og historien, men dette er absolutt ikke et krav. Jeg personlig tok ingen slike fag og det passet meg flott, siden jeg fikk fokusert på de fagene eg virkelig interesserte meg for.

Fagleg utbyte og språk

Etter et semester ved University of Queensland sitter jeg igjen med masse kunnskap. Forelesningene og spesielt tutorialsene er gull verdt om man ønsker å få et godt utbytte av utvekslingsoppholdet. Det er lurt å sette seg med australske medelever eller utvekslingsstudenter fra andre land om man vil øve seg (eller gjerne forbedre) engelsken sin. Til slutt kommer engelsken helt automatisk, og når semesteret er omme snakker man det så og si flytende.

Universitetsområdet og byen

UQ campus er kjempe flott! Det er en svær campus med store parker, dyreliv, resturanter, cafeer, smoothiebar, candy shop, bokhandler, frisør, ja den har alt man kan ønske seg. Det kan være lurt å skaffe seg et kart eller laste ned UQ- appen helt i starten, siden det er så lange avstander tar det lang tid å finne frem til hvor du skal og man kommer da gjerne for sent til timen. Etter noen uker går dette helt fint, men det tar en stund å komme inn i. Campus har også sikkerhetsvakter som er på jobb 24/7 om det skulle være noe.
Selve byen, Brisbane, er kjempe flott og oversiktelig. Den er ryddig og ren, med masse gatekunst, koslige kafeer og resturanter. Brisbane har også en kjempe billig kino med studentrabatt på South Bank. South Bank er også mekka for koslige plasser og spise frokost eller lunsj på. Nede ved elven på South Bank, ligge South Bank beach, som er en "falsk" strand med mange bassenger rundt. Detter er en kjempe populær plass for utvekslingsstudenter, men også lokale.
For å reise rundt i Brisbane er det lurt å kjøpe seg et "GoCard", dette kan man ta i bruk på all offentlig transport, og er veldig billig.

Bustad

Om du ikke har funnet en plass å bo før du kommer ned, ta deg litt tid til å gå på visninger. Her bommet vi litt, da vi etter en uke på hostel ikke hadde fått tilbakemelding fra noen av leilighetene vi ringte på. Til slutt tok vi kontakt med Elite Real Estate, som holder til på St. Lucia. Dette er et proffesjonelt firma som driver med utleige. Vi ble vist et gammelt hus med fire soverom og sa ja fortere enn vi burde, da vi begynte å stresse veldig med å finne en plass å bo. Vi fikk beskjed om å flytte inn etter helgen da huset skulle vaskes ut til vi kom. Da vi ankom mandag ettermiddag var huset kjempe skittent, iskaldt og det var ingen elektrisitet. Da vi prøvde å ringe var det ingen svar å få. Siden vi hadde signert kontrakten måtte vi fortsette å bo der, men gjennom hele semesteret dukket det opp ting som var feil med huset. De som jobbet for Elite kom også flere ganger uanmeldt og tok med seg ting fra huset. Anbefaler derfor på det sterkeste å ikke leie fra Elite som ligger på St. Lucia. Hørte flere historier fra andre utvekslingsstudenter som også ble lurt av de. Sjekk opp i hvem du leiger fra, og IKKE signer kontrakten før du har gått gjennom alt i huset/leiligheten.

Sosialt miljø

Miljøet på Campus er ikke annet enn supert! Det florere av tilbud og foreninger man kan benytte seg av, og man kommer fort i kontakt med folk.

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Fordi University of Queensland ikke hadde noen avtale med det juridiske fakultet ble søknadsprosessen noe mer komplisert, måtte blant annet finne passende fag på egenhånd. Men det er bare å følge nøye med på informasjonen som blir gitt av UIB og vertsuniversitetet, så er det helt uproblematisk å søke på universitet som ikke har særegne avtaler med fakultetene. Søknadsprosessen krevde imidlertid mye tid og penger. Måtte blant annet ta en engelsktest (IELTS) for å få studieadgang til UQ (fordi vitnemålet mitt fra videregående var eldre enn 5 år), og legesjekk for å få studentvisum i Australia (fordi jeg har bodd på den den dominikanske republikk i løpet av de 5 siste årene). Kostet tilsammen 5000 kr.

Undervisningsformer

Jeg valgte bare såkalte "intensive fag" på masternivå. Dette innebar 4 dagers obligatorisk undervisning i hvert fag, og skriving av nokså omfattende "forskningsartikler". Jeg vil imidlertid anbefale valg av slike intensive fag på det sterkeste for alle som skal på utveksling (hvis dette er en mulighet). Med så lite obligatorisk undervisning kan en disponere tiden sin veldig fritt, noe som er fint når en er på utveksling.

Vurdering av emnetilbodet

Vi stod veldig fritt til å velge fag. De fleste fagene åpnet for at en kunne velge nokså fritt hva en ville skrive om i de såkalte "forskningsartiklene". I faget "principles of common law" skrev jeg f.eks. om grunnlovsendringer i norsk rett sammenlignet med grunnlovsendringer i Australia. Alle fagene var fullt overkommelige, men det krevde imidlertid en del jobb fordi hver av de totalt 4 forskningsartiklene måtte være på 5000 ord.

Fagleg utbyte og språk

Ble veldig mye bedre til å skrive engelsk og lærte mye akademisk engelsk. Jussmessig lærte jeg først og fremst mye om de temaene jeg skrev om i forskningsartiklene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var stort og hadde alt av tilbud en kunne ønske seg på et universitetsområde, cafeer, treningsstudio, lege osv. Brisbane var en fin by, men det var litt irriterende at det ikke var noen ordentlig strand der. Det faktum at Brisbane ligger nært mange kule steder, veide imidlertid opp for den manglende stranden. Dessuten er Brisbane varmere enn både Sidney og Melbourne.

Bustad

For all del ikke slå til på det første og beste! Det kommer eiendomsmeglere ut til universitet som kjører utvekslingsstudentene rundt i byen og tilbyr ulike leiligheter hus, unngå å benytte denne ordningen. Tilbudene de kommer med er totalt overpriset. Det beste er å finne boligannonser på internett og gjøre avtaler direkte med utleierne.

Sosialt miljø

Det var veldig lett å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene (som det er ekstremt mange av i Brisbane), 10000 bare på UQ. Sosiale arrangementer hver eneste uke. Forøvrig er Australiere ekstremt sosiale og imøtekommende.

Haust 2014 - Integrert master i farmasi

Haust 2014 - Integrert master i farmasi

01.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Høsten 2014 reiste jeg til Brisbane i Australia for å ta mitt sjette semester av farmasiutdannelsen. Før utvekslingen var et faktum var det en del papirarbeid som måtte ordnes. Siden jeg var første farmasistudent som dro på utveksling fra Bergen så var det også en del å ordne med å finne fag som kunne innpasses. Det var litt vanskelig å finne fag som kunne erstatte de jeg skulle tatt i Bergen, men det ordnet seg til slutt. Da forhåndsgodkjennelsen var på plass sendte jeg også mail til University of Queensland (UQ) og spurte om jeg var kvalifisert og hadde mulighet for å ta de fagene jeg hadde valgt. Dette gjorde jeg fordi jeg var ganske avhengig av å ta nettopp disse fagene siden de var obligatoriske for meg. Siden det var en del som skulle ordnes, fikk jeg svar ganske seint om at det faktisk ble utveksling. Dermed ble det ikke tid til så mye forberedelser. Men jeg fikk mange nyttige brosjyrer og sjekklister fra UQ før jeg dro som var greie å forholde seg til. Disse inneholdt informasjon om bosted, henting på flyplass, kollektiv transport, studiestart osv. Ellers prøvde jeg også å søke litt etter plass å bo, for å se hva alternativene var.

Undervisningsformer

Den største forskjellen fra Bergen var at det var litt mer obligatoriske prøver og innleveringer underveis i semesteret i tillegg til avsluttende eksamen. I alle fagene avgjorde den avsluttende eksamen bare rundt 50 % av sluttkarakteren. Underveis hadde vi flere quizer, oppgaver, innleveringer, presentasjoner og midtsemestereksamen.
Jeg syntes dette var et bra opplegg siden vi ble «tvunget» til å følge med i pensum. Dette gjorde det også enklere å følge med i forelesningene. Og forelesningene syntes jeg var veldig bra siden foreleserne var pedagogiske og flinke til å undervise. Hadde også flere forelesere i hvert fag som var eksperter på hvert sitt område/tema. Det var store og fine auditorier som var godt ventilerte.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene jeg tok ved universitetet skulle altså erstatte fagene ved UiB. Jeg valgte Principles of Pharmacology (BIOM2402), Introduction to Human Anatomy and Physiology for Pharmacy(BIOM1052) og Microbes and Human Health (MICR3001). Det siste faget kunne jeg ta siden jeg hadde hatt mikrobiologidelen fra før av og trengte bare immunologidelen. For å være fulltidsstudent ved UQ må en ta minst tre fag, men det er vanlig å ta fire. Jeg hadde egentlig også tenkt å ta et biologifag om natur og dyreliv i Australia, men fant ut at det holdt med de tre. Jeg vet mange anbefaler disse fagene om Australia, da du får lære mye om landet og det er mange kjekke utflukter. Jeg syntes alle fagene mine var kjekke og interessante.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det gikk greit å ha fagene på engelsk. Er jo litt vant til engelsken siden mange biokjemiske ord likner veldig og vi har lærebøker på engelsk i Bergen. Var veldig uvant å snakke engelsk i begynnelsen, med det ble mye enklere etter hvert.

Universitetsområdet og byen

University of Queensland er et av de 100 beste universitetene i verden. Det er tre ulike campuser innenfor universitetet og jeg studerte på St. Lucia. Egentlig har farmasistudentene en egen skole, men siden fagene jeg endte opp med var mer generelle gikk jeg ved St. Lucia. Dette er en veldig stor og flott campus som har alt du trenger. Restauranter, cafeer, bar, frisør, bank, apotek og andre butikker. Campus har også et stort idrettsanlegg og olympisk svømmebasseng. Litt nedenfor campusområdet med selve bygningene er det også en veldig fin park med flott natur og dyreliv. Campus ligger på en egen bydel som er noe adskilt fra andre bydeler. Kjent med Brisbane er Brisbane river som går gjennom hele byen. I begynnelsen tok jeg både buss og ferje for å komme meg til skolen, men etter hvert gikk jeg over til å bare ta buss. Veldig mange bussmuligheter for å komme seg til skolen. Jeg kjøpte Gocard da jeg kom ned, som er kortet som brukes til kollektivtransporten. Og med studentrabatt for en halverte priser. Betalte ca. 400,- i måneden for Gocard, som kunne brukes til både buss, ferje og tog. En betaler for hver tur, og etter den niende turen i uken blir resten gratis.

Bustad

Jeg reiste til Brisbane ca. en uke før «fadderuken» begynte. Da jeg ankom flyplassen ble jeg hentet av universitetet og kjørt til min midlertidige boplass. Jeg hadde på forhånd bestilt overnatting på hostel for ca. to uker. Jeg begynte ganske snart å lete etter permanent plass å bo. Det var anbefalt ikke å skrive kontrakt for noe fast før man kom ned. Dette var fordi boligstandarden er lavere en det vi er vandt til i Norge, og plassen kunne se ganske annerledes ut enn på bildene. Universitetet hadde en egen nettside der man kunne søke om boliger. Jeg gikk på noen visninger, men opplevde at «de beste» plassene allerede var tatt. Jeg startet med å skrive mail da jeg kontaktet utleiere, men fant etter hvert ut at det var mye enklere å få kontakt ved å ringe. Jeg ente opp med å finne bolig gjennom et byrå for studenter og jeg bodde i kollektiv sammen med tre andre studenter i et helt greit hus. Jeg endte opp i West End som er en veldig koselig bydel av Brisbane. Ikke langt ifra skolen og heller ikke langt fra byen. Det er mange studenter som velger å bo i West End.

Sosialt miljø

Ved studiestart hadde vi først en uke med «Orientation week», som var en slags fadderuke. Vi hadde noen forelesninger på skolen hvor vi blant annet fikk informasjon om studiestart. Det ble også arrangert en del sosiale sammenkomster. Uka før vår «fadderuke» hadde også ANSA fadderuke for norske studenter. Denne deltok ikke jeg på, men det er en god mulighet for å treffe andre norske studenter. I «Orientation week» ble vi også introdusert for QUEST, The University of Queensland’s Inernational and Exchange Student Society. Jeg anbefaler absolutt å bli medlem av QUEST. De arrangerte både sosiale kvelder, fester, temaparty, utflukter, helgeturer og andre sosiale begivenheter. Ble kjent med mange både norske og internasjonale studenter gjennom «Orientation Week» og QUEST.

Jeg er generelt sett veldig glad for at jeg valgte å reise på utveksling til Australia. Jeg har opplevd veldig mye på dette semesteret og angrer absolutt ikke på at jeg dro. Australia er også et veldig flott land og siden semesterslutt er allerede i slutten av november, har du gode muligheter til å reise og oppleve landet.

Haust 2014 - BA i folkehelse/helsefremjande arbeid

Haust 2014 - BA i folkehelse/helsefremjande arbeid

14.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Før man kommer ned til Australia kan det være greit å laste ned en app som heter UQ checklist. Der står det meste av hva som skal bli gjort før skolestart. Det kan og være smart å laste ned en navigeringsapp som kalles UQnav for å finne frem på Campus de første ukene. Når en skal være et semester eller lenger i Australia er det greit å få seg en Australsk bankkonto til praktiske ting. Jeg brukte commonwealth ikke tar ekstra ved uttak eller betaling, det er og commonwealth minibanker overalt i brisbane. Det kan og være lurt å skaffe seg et Australsk telefonnummer, for å spare kostnader om en ønsker å ringe eller sende melding hjem.

Fagleg utbyte og språk

Det er veldig mange fag å velge mellom, men det er anbefalt å velge de som er godtatt study-abroad. Vi hadde 30 valgfrie studiepoeng så det tilsvarer ca 4 fag som ga 2 units hver på UQ. Fagene jeg valgte var Understanding Health Behaviours, Health & Fitness Through Diet and Exercise, Introduction to Health, Illness and Society og Introduction to Criminology. I tillegg til forelesninger, hadde vi seminarer som var anbefalt å gå på eller obligatoriske. Ikke alle fagene hadde en slutteksamen, men i seminar hadde vi ukelige quizzer, fremføringer, mid-semester eksamener og innleveringer. Alle disse individuelt utgjorde en viss prosent av faget og man måtte få mer enn 50 % tilsammens for å stå. Dette gjorde at jeg jobbet jevnt gjennom hele semesteret isteden for det vanlige skippertaket de siste ukene før eksamen. Det at alt var på engelsk gikk ganske greit, med tanke på all engelsken vi lærer på skolen. Jeg merket og at jeg ble flinkere til å snakke engelsk etter semesteret.

Universitetsområdet og byen

UQ består av flere campus, men vi hadde kun forelesninger på hovedcampuset st. Lucia. Dette er et svært campus og kan ta 20 min. å gå fra ene enden til det andre. De har alt fra cafeer, frisør, psykolog, bar, apotek. Første uken brukte vi en navigerings app på mobilen for å finne frem til noe som helst. Det finnes og flotte parker og innsjøer hvor elevne sitter i solen mellom forelesninger.

Bustad

Første uken bodde vi på hostel midt i sentrum mens vi lette etter et sted å bo. Dette ga oss mulighet til å få ordnet med australsk bankkonto og telefonnummer ganske raskt. Mange studenter velger å bo i West End som er ganske nær sentrum. Vi fant et hus i Taringa som lå 5 minutter fra campus med buss, og 15 minutter inn til sentrum. Man må være litt obs på de man leier av da mange prøver å presse deg for mest mulig penger. Det er normalt at man ikke får depositumet tilbake, hvis man har reist tilbake til Norge.

Haust 2014 - BA i arb.- og org.psykologi

Haust 2014 - BA i arb.- og org.psykologi

14.07.2014 - 17.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Når man begir seg ut på et utvekslingsopphold er den viktigste egenskapen å slappe av, stole på seg selv og nyte tiden! Det er mye som skal på plass, men vi erfarte fort at mye var svært godt tilrettelagt her i Australia og det finnes mange studenter i samme situasjon både fra utland, men også studenter fra Australia.

Jeg oppfordrer alle til å ta noen, eller ihvertfall ett fag uten om det man vanligvis studerer. Gjerne et sosialt fag hvor de tilbyr utflukter, jeg tok BIOL2001 og fikk dra til Fraser Island og sov i telt her i 4 dager og hadde det helt fantastisk!

Undervisningsformer

Undervisningen var ganske avslappet, det var for meg litt som å komme tilbake til videregående hvor vi hadde mye gruppearbeid, diskusjoner og muntelige presentasjoner. University of Queensland opererer med en student potal som heter blackboard som i begynnelsen kan være forvirrende, men da er det bare å "hukke" tak i en av medstudentene eller læreren som gjerne har noe mer erfaring.

Lærerene i Australia fikk jeg et svært godt inntrykk av. De er svært uhøytidelige og du kan sende så mange mailer og spørre muntelig om så mye du vil.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns University of Queensland har gode emnetilbud og god oversikt på nettsidene sine hvor du kan velge forhåndsgodkjente fag, noe som er en god trygghet å ha. Universitetet tilbyr såpass mange fag til utenlandske at man ikke nødvendigvis kommer i klasse med en utvekslingsstudent noe som sier noe om valg mulighetene ettersom det er svært mange av oss. Dette gir oss en unik mulighet til å bli bedre kjent med de australske .

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte så utrolig mye om meg selv på denne turen! Før oppholdet så jeg absolutt ikke på meg selv som en som typisk dro på utveksling, men etter denne opplevelsen har jeg blitt så mye tøffere. Jeg har holdt presentasjon på engelsk om fagfeltet mitt for en klasse på 25 australske studenter, reist masse rundt både i Australia og i Asia, møtt utrolige mennesker, blitt mye flinkere i Engelsk og i tillegg har jeg lært å sette pris på landet jeg bor i og var borte fra i 6 måneder.

Universitetsområdet og byen

University of Queensland er et fantastisk campus! Her kan man oppholde seg fra morgen til kveld, her har de bar, resturanter, frisør, apotek og en stor "park"/ the great court hvor studenter sitter å snakker, studerer eller sover hver dag i sola. Hva er vell bedre enn å hver dag ha sommer, sol og tilgang på en stor gressplen mellom hver forelesning?

Byen, Brisbane er fantastisk! Dette er en stor og moderne by med mange innbyggere. Jeg ble utrolig overrasket over hvor trygg jeg følte meg over alt, kanskje det har noe med at alle service ansatte man møter på i Brisbane er så utrolig hyggelige og alltid spør "how are you?", spør hva du skal i helga eller kommenterer positivt på kjøpet ditt og smiler.

Brisbane er også en unik by hvor de har "city cat" en ferje som går ofte fra blant annet sentrum og til universitetet. Det å sette seg helt bakerst, ute på en "City cat" hjem fra byen en kveld i solnedgang, er bare helt fantastisk. Buss forbindelsene er også veldig gode og Brisbane har også utviklet apper for så og si alt! (Appen: Go Brisbane, er et godt kjøp og reddet oss flere ganger!)

Bustad

Da vi kom til Brisabane og Australia hadde vi booket oss inn på et hotell, 20 minutter med buss fra sentrum. det er mange som går for hostellet i sentrum, men jeg ville nok heller satset på et enda billigere hotell noen minutter unna. Bussene går hele tiden og de er gjerne direkte, da tar det mindre tid, er billigere og man slipper alle de merkelige folkene på hostellet.

Vi begynte ganske raskt å gå på visninger etter å ha søkt via universitetet på deres hjemme sider, men mye var veldig gamelt og uaktuelt. Vi var så heldige å treffe et australsk ektepar, helt ut av det blå som ba oss med hjem til seg og lurte på om vi ville leie en leilighet hos dem. Kjempe billig, kjempe koselige folk og 5 minutt md buss fra universitetet. Dette var nok den beste avgjørelsen vi gjorde for hele turen, fordi vi fikk oss virkelig venner for livet i denne familien! Vi var så heldige å få oppleve BBQ lunch, film kvelder, rugby kamper, kjøretimer (venstreside) og fornøyelsesparker med denne familien! Itillegg dro vi på besøk til foreldrene til dette ekteparet som bodde i sunshine coast hvor vi ble kjørt rundt på sightseeing, spandert middag på og fikk bo hjemme hos dem. Dette var et velig spesielt tilfelle og vi merket at vi hadde vunnet i lotto med alle opplevelsene denne leiligheten gav oss, med å virkelig å lov til å bo i et Australsk hjem!

Flere av våre venner valgte enten å betale i dyre dommer for en fin leilighet på south bank, andre hadde tatt kontakt med andre norsk som de møtte på informasjonsmøte og ble enige om å leie et hus sammen, mens de som virkelig vil ha noe ut av oppholdet melder seg inn i grupper på face hvor flere utvekslingsstudenter fra hele verden oppholder seg og er interessert i å stifte et bokollektiv.

Sosialt miljø

Det er mange sosiale grupper ved university of Queensland, egentlig litt overveldende. Quest er noe som alle får høre om og som er en organisasjon hvor utvekslingsstudenter blir medlemmer og blir invitert på ulike turer og arrangementer, men for det meste festing. Det er flere gode turer de tilbyr som er verdt å vurdere, ettersom du får det gjerne litt billigere.

Vi klarte ikke helt å bli medlem av noe, vi prøve vollyball, fresbee, kor, Quest osv. Jeg opplevde at disse aktivitetene veldig fort ble grupper som var vansklige å komme inn i og følte at man måtte være på en viss måte for å passe inn. Det jeg gjorde istedet var å fokusere på de personene i klassen jeg gikk godt overens med og kastet meg litt ut i det og foreslo filmkveld, lunch, kaffe pauser osv. sammen noe som jeg fikk mer ut av.

Vår 2014 - BA i geovitskap

Vår 2014 - BA i geovitskap

29.01.2014 - 29.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst: om du er i tvil, ikke vær det lenger. Dra på utveksling, og dra til Brisbane. Mitt beste semester noensinne!

Brisbane har herlig klima, selv om enkelte sommerdager kan bli i overkant varme, og det kan bli kaldt på vinteren.
Pakk lett! Alt du trenger kan du få tak i der nede, så det er bedre å ha med seg for lite enn for mye.
En av de tingene jeg er mest glad for at jeg gjorde, er at jeg flyttet inn i et kollektiv med folk fra hele verden. Det er en super måte å bli kjent med nye folk (når man bare har et halvt år er det viktig at man blir kjent fort!), en god måte å bli tvunget til å snakke engelsk, og en god måte å få seg venner fra hele verden. Jeg har allerede vært på besøk i Mexico hos en jeg bodde med i Brisbane, og hatt besøk fra Danmark og Australia.
Leveutgifter er så og si de samme som i Norge. Sørg for å ha spart opp litt penger før du reiser. Det er veldig kjedelig å måtte si nei til å bli med på ting fordi du ikke har penger!

Og sørg for å være åpen for å bli kjent med alle. Selv om noen kanskje ikke virker som din type med en gang, kan de ende opp med å bli noen av dine beste venner. Sørg for å bli kjent med folk fra mange ulike land, men det er ikke noe poeng i å unngå nordmenn heller. Det er gøy å kjenne noen når du kommer tilbake til Bergen også.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Australia er ganske forskjellig fra hvordan det er i Norge. Du må jobbe gjennom hele semesteret, med innleveringer og tester ganske ofte. Dette gjør imidlertid at den endelige eksamenen bare teller 40-50 %. På denne måten er man nødt til å jobbe mye gjennom hele semesteret, noe som kanskje kan være litt kjedelig når man først er på utveksling og har lyst til å være med på alt som skjer. Samtidig er det en god måte å lære på.

Undervisningsformen er veldig varierende, jeg hadde forelesninger i både store og små klasser, seminarer med diskusjon, og praktisk feltarbeid. Tre av mine fire fag inneholdt feltarbeid, og det skal sies at det ikke er så ille å snorkle en uke på en øy i Great Barrier Reef for å studere fisker og koraller.

Vurdering av emnetilbodet

UQ er et universitet med i underkant av 50 000 studenter. Det er med andre ord et stort utvalg av fag å velge mellom. Jeg studerer geovitenskap i Norge, men hadde valgfrie studiepoeng i Australia. Jeg valgte derfor fag som Australias marine og landlige miljø (MARS2005 og BIOL2001), et environmental management fag (ENVM1501), og marin geologi (ERTH3110). En spennende kombinasjon av fag, der fagene varierte mellom å være beregnet på utvekslingsstudenter, til fag der jeg var eneste utvekslingsstudent (som kan være en utfordring når foreleser forventer at alle har nokså god peiling på australsk politikk og samfunn).

Jeg var på feltkurs både på en øy i Great Barrier Reef, på Fraser Island, på North Stradbroke Island, og i regnskoger/strender i nærheten av Brisbane. Foreleserne er generelt sett veldig flinke og engasjerte, og de er som oftest lette å få tak i, og lette å snakke med.

Fagleg utbyte og språk

Selv om jeg strengt tatt bare trengte å bestå fagene mine på UQ, følte jeg at jeg jobbet minst like mye der som hva jeg gjør hjemme i Norge. Dette førte imidlertid til at jeg lærte mye. Det som jeg føler jeg har hatt mest utbytte av er det å bli flytende i engelsk. Det å kunne bytte kjapt mellom norsk og engelsk, uten å tenke mer over det, er noe jeg synes er veldig nyttig å ha med seg videre. Og at alt går på engelsk er ikke noe man trenger å bekymre seg for før man reiser, det kommer helt naturlig.

Universitetsområdet og byen

Brisbane er en helt fantastisk studentby! Akkurat passe stor med i overkant av 2 millioner innbyggere er det alltid noe som skjer. Brisbane river renner gjennom hele byen og deler den inn i små forstader. UQ ligger i forstaden St. Lucia, og mange studenter bor der, i Toowong, East Brisbane eller New Farm. Jeg bodde imidlertid i West End, og anbefaler det på det varmeste. Superkoselig "hippie"-område, med mange koselige restauranter og kafeer. Og best av alt, det er forstaden midt mellom UQ og city centre, så du har nærhet til alt.

Campuset til UQ kalles av mange det fineste i Australia, og det med god grunn. Det er digert, og er omringet av Brisbane river på alle kanter. Great court er en stor gressplen midt på campus der man kan slappe av. Ellers er det masse koselige kafeer, biblioteker, bar, apotek, frisør, bank, postkontor, idrettsfasiliteter osv. på campus, og hvis du trenger total avkobling kan du rusle ned til innsjøen med skilpadder!

Bustad

Det er ikke noe problem å finne sted å bo. Jeg reiste ned uten å ha noe sted å bo, og bodde på hostell i 2 netter før jeg flyttet inn i huset mitt. Sørg for å flytte inn i et kollektiv - dette er semesteret du skal være sosial, og da er det ikke noe poeng i å bo alene. Jeg tok kanskje ekstremversjonen av dette, og flyttet inn i et 29mannskollektiv. Jeg storkoste meg med å bo der, og selv om det høres mye ut med så mange folk, gikk det helt fint. Alle var samme type folk; sosiale utvekslingsstudenter som ønsket å gjøre mest mulig ut av utvekslingssemesteret sitt. Aldri en kjedelig dag i the Vulture house!

Jeg bodde som sagt i forstaden West End, og anbefaler virkelig det. Leieprisene er så og si de samme som i Norge, ca. 180-210 dollar i uken.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Utvekslingsstudenter er noen av de mest sosiale som finnes, og det er ikke noe problem å bli kjent med folk. Australiere er også kjempehyggelige. De er veldig avslappede, og i motsetning til nordmenn har de ingenting i mot å snakke med fremmede. Du skal ikke se bortifra at du kommer i snakk med noen tilfeldige folk på vei til butikken eller på busstoppet.

På UQ finnes også studentorganisasjonen QUEST. Den bør alle utvekslingsstudenter melde seg inn i. Det er en gjeng australske studenter som arrangerer fester, turer og andre arrangementer for utvekslingsstudenter og australske studenter. En flott måte å bli kjent med både australiere og andre utvekslingsstudenter, samt for å oppleve Australia.

Ellers får man mye sosialt ut av å bo i kollektiv med andre (utvekslings)studenter.

Vår 2014 - BA i pedagogikk

Vår 2014 - BA i pedagogikk

20.01.2014 - 10.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det er alltid mye fint å kjøpe overalt i Australia, så mitt nummer en tips er å pakke med deg så lite som mulig. Du trenger kamera, mobil, lommebok, pass og sommerklær. Vinter i Brisbane er som en kald sommerdag i Bergen med 10-12 grader og alle går i boblejakker og ull. Sommeren i Brisbane, og Australia generelt, er glovarm, tropisk klam luft og ingen vind. Reis mye, vær åpen for å prøve nye ting og nyt Australia - det er et fantastisk fint land med mange fine reisemuligheter og tilbyr noe for enhver smak innenfor sport, strand, shopping og storbyliv.

Undervisningsformer

Forelesningene jeg hadde bestod av flere 100 elever, men foreleserne var dyktige og spilte inn alle forelesningene slikt du kunne se/høre de på nett senere. Det var en god del obligatoriske oppgaver, seminargrupper og hjemmelekser som måtte leveres i løpet av semesteret og vi fikk poeng for å levere de inn.

Vurdering av emnetilbodet

På UQ har de uendelig mange fag å velge mellom, og vi som utvekslingsstudenter kunne ta de fleste av dem. Jeg tok et fag som handlet om australsk historie, sett fra aboriginernes perspektiv for det meste, og dette var et veldig interessant fag! Jeg vil jeg virkelig anbefale alle som skal på utveksling å ta et fag som handler om det landet du skal til. På denne måten får du ikke bare personlig erfaring med landet, men du får også historien om hvorfor landet er blitt som det er i dag og hvilke mennesker som bor der!

Fagleg utbyte og språk

Det er veldig kjekt å måtte snakke engelsk i hverdagen og på skole, du får masse øving i språket og de er vant til utvekslingsstudenter så det er ingen som ler av deg hvis du sier noe feil. Det er en super måte å få øve seg og bli mer sikker i det engelske språket, og alle er veldig behjelpelige hvis det er ord man ikke forstår eller uttaler på feil måte. For meg som kun har snakket amerikansk-engelske var det ganske morsomt å få lære typiske australske ord og uttryk også.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var kjempe stort, hvertfall i forhold til hva vi er vant til her i Norge. Det er ca 30.000 elever ved UQ, skolen ser ut som et stort slott som er omringet av fine, koselige og store grønne parkområder. Du finner alt du trenger på campus-området av apotek, frisør, matbutikk, bokbutikk med salg av nye/brukte bøker, skrivebøker og alt du ellers trenger til studiene,. Det er også et svært kantineområdet hvor du får kjøpt alt fra pizza, subway, kinesisk, hamburgere, smoothies, bakevarer, kaffi og øl/vin. De har en bar hvor de viser fotballkamper i alle ulike former, biljardbord og flere arrangementer for studenter. Det finnes også mange små kaffiboder rundt omkring på hele området, sånn at du aldri skal bekymre deg for å gå tom for kaffi!

Brisbane som by er helt fantastisk! Det er en liten storby som er sammensveiset med fergen som fungerer som kollektivtransport. Du finner alt du kunne tenke deg at du trenger, og litt til. Mange gode restauranter, spesielt langs elven er det kjempe fint (litt mer eksklusivt og litt dyrere enn ellers men absolutt verdt det!) og mye bra shopping! Brisbane ligger også perfekt til i forhold til å reise rundt langs kysten da det ligger midt mellom de stedene som er verdt å besøke på østkysten (utenom Sydney og melbourne som ligger mye lenger sør, men er absolutt verdt et besøk - spesielt Melbourne!!). I tillegg kan du bruke busskortet ditt til å reise mellom byene, maks grensen å reise er ca fire timer med tog. Det er helt supert å kunne bruke busskortet, det er veldig enkelt og ikke minst veldig billig.

Bustad

Vi var fem jenter fra samme studie som dro på utveksling sammen og tre av oss reiste ned tidligere for å finne et sted å bo. Vi var på plass i Brisbane rundt 20 januar og da var det ingen kaos med å finne et sted å bo, slik som det var da de andre kom ned 10.februar. Vi bodde ti minutter unna en kjempe sentral busstasjon og bussen til skolen brukte 8 minutter fra stasjonen. Det kan lønne seg å enten bo nærmt skolen slik at man slipper buss, eller bo nærme en sentral busstasjon. Brisbane har et supert kollektivsystem og bussene gikk stort sett hvert 5. Minutt hele døgnet og de hadde egne motorveier slik at set aldri er kø for bussene.

Sosialt miljø

Bli med i Quest hvis du skal til Brisbane! Det er en sosial, gøy studentorganisasjon som er hovedsakelig for utvekslingsstudenter men er drevet av lokale studenter som selv har vært/skal på utveksling. De arrangerer mange gøye helgeturer, påsketurer, arrangementer, turer til dyreparken, aborginer-museum, surfeturer og ellers mange bra fester! Det finnes også utallige andre organisasjoner som er mulig å være med i, blant annet er det verdt å sjekke ut organisasjonen Norsk. Dette var en organisasjon som opprinnelig kun var for nordmenn men er nå åpen for andre også, selv om det er flest nordmenn. De ha også mange bra fester, turer og arrangementer, det er denne klubben som arrangerer 17.mai i Brisbane, som for øvrig er den største 17.mai feiringen utenfor Norge.

Vår 2014 - BA i pedagogikk

Vår 2014 - BA i pedagogikk

27.01.2014 - 02.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg brukte utvekslingsoppholde og de valgfrie emnene til å prøve meg på studieområder jeg syns er interessante, samt på områder jeg kunne tenke meg å studere videre. Dette synes jeg var utrolig fin måte å gjøre det på, da det var lettere å holde motivasjonen opp når det gjaldt å jobbe med fagene.

Hadde jeg kunnet reise igjen ville jeg ha enten reist til et sted hvor det ikke var noen andre fra UiB som jeg kjente fra før av, eller valgt å bo for meg selv, eller med andre utvekslingsstudenter, men i hvert fall med mennesker jeg ikke kjente fra før. Jeg tror dette kunne ha hjulpet på sosialisering.

Da mange av bostedene er av dårlig kvalitet, anbefaler jeg at man reiser ned i forkant av studiestart, og finner seg et sted å bo etter man er ankommet. Da har man større kontroll over hva slags bolig man egentlig får. Samtidig må man være oppmerksom på at mange studenter søker bolig på denne tiden, og at det kan føre til litt dårlig "utvalg" og færre muligheter.

Undervisningsformer

Undervisningen ble foretatt på en vesentlig annerledes måte enn det gjøres ved UiB, og selv om dette tok litt tid å vende seg til, var det enkelt å følge. Det var mer obligatorisk arbeid og oppmøte, men dersom dette ble gjennomført på en ordentlig måte, hjalp det veldig på den endelig karakteren. Selv var jeg veldig fornøyd med denne undervisningsformen, da jeg følte poengene jeg fikk for å møte opp var "gratis" og gikk lange veier når det gjaldt karakterene. Samtidig var det mye bedre oppfølging fra seminarleder, og til tider fra foreleser, med mye nyttige tilbakemeldinger på utført arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

University of Queensland (UQ) har utrolig mange emner å velge mellom, der de fleste er tilgjengelig for oss utvekslingsstudenter. Det ble nesten så mange fag å velge mellom at valget til slutt ble vanskelig. Da jeg ikke fikk tilgang til timeplanen min før etter jeg hadde fått tilbake forhåndsgodkjenningen min, og etter jeg var dratt til Australia, ble jeg nødt til å endre noen emner etter semesterstart da tidspunktene ikke alltid passet. Dette var ikke noe problem, da jeg valgte relativt lignende fag, og fikk gitt beskjed til UiB så fort som mulig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg reiste bevisst til et engelskspråkelig land for å kunne arbeide på engelsk, noe jeg syns er både gøy og enkelt (i hvert fall enklere enn å måtte lære seg et nytt språk). Selv fikk jeg veldig mye ut av å være i et engelskspråkelig miljø, og syntes det var lett å følge med på forelesninger og skrive oppgaver. Når det gjelder faglig utbytte, føler jeg at jeg lærte veldig mye nyttig. Det var ikke alt jeg så verdien i der og da, men etter å ha kommet hjem og valgt nye emner, er det ganske mye jeg kjenner igjen fra oppholdet på UQ, og dette setter jeg veldig stor pris (og syns er gøy!).

Universitetsområdet og byen

UQ er et veldig stort universitet, og Brisbane er en veldig stor by, og til å begynne med var det nesten litt intimiderende, men så ble jeg kjent med alt, og da var det var gøy. Selv om offentlig transport i Queensland er noe dyrt, var det veldig lett å komme seg til og fra universitetet med buss. St. Lucia Campus, som var der jeg hadde alle fagene mine, er det største området som tilhører UQ, og ligger litt utenfor byen. Alt jeg egentlig trengte var å finne der.

Byen Brisbane ligger veldig sentralt i Australia noe som gjorde det lett og dra på helgeturer. Byen i seg selv fant jeg ganske 'romantisk', med eldre og moderne bygninger som var satt opp side om side, og elven som slynger seg midt gjennom byen. På den ene siden av elven finner du mye liv og røre, med gågater, shoppingsenter, og masse restauranter og kafeer. På den andre siden av elven finner du det som heter South Bank, hvor det er lagt til rette for litt liv langs elven, hvor det er bygget barer og kafeer ved siden av store offentlig svømmebasseng, hvor det på dagtid alltid er mange mennesker. Litt utenfor sentrum, finner man også mange marked av alle slag. Brisbane er rett og slett en by for alle!

Bustad

Jeg og noen venninner bodde sammen i et hus litt utenfor byen, i et tettsted som het Woolloongabba. Der bodde vi nærme butikker og bussforbindelser, samt nesten rett ved siden av The Gabba stadion, hvor vi ofte gikk for å se AFL (Australian Football League) kamper. Mange bodde nærmere universitetet, men da var ikke bussforbindelsene like gode.

Sosialt miljø

Like etter jeg kom til UQ, ble jeg med i en gruppe ved navnet QUEST som er ment for utvekslingsstudenter, eller australske studenter som tidligere har vært på utveksling. Denne gruppen arrangerte stadig ting vi kunne være med på, hvor vi fikk muligheten til å treffe mange herlige mennesker. Det kunne være alt fra dagsarrangementer til helgeturer, til full ferie. Mange av de jeg møtte gjennom denne gruppen var de jeg var sammen med resten av tiden. Det er også et ganske stort norsk miljø der, så det er ikke dumt å bli medlem av ANSA og Norsk (i hvert fall på facebook), da de også arrangerer flere ting som kan være gøy å være med på. Selv så feiret jeg 17. mai ved å delta på arrangementer disse to organisasjonene organiserte, noe som gjorde dagen veldig spesiell selv om vi var langt fra Norge.

Bygning på campus
Foto/ill.:
© University of Queensland

Informasjon