Hjem
Studentsider
bilateral

Monash University og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandAustralia
  • ByClayton
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen er i utgangspunktet open for alle UiB-studentar, gitt at ein kan finne emne som passar med studieplanen. Monash University krev eit karaktersnitt på C eller betre for å gi opptak, og ein må ha tatt minst 60 studiepoeng ved UiB før avreise. I tillegg må ein dokumentere engelskkunnskapar - enten med karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregåande, eller i form av ein engelsktest som er godkjent av Monash University. Sjå meir under.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du studerer ved for informasjon om utveksling og råd om når det passar å reise ut.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er engelsk.

Norske studentar slepp som regel unna engelske språktestar dersom dei har karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregåande. OBS: vitnemålet kan ikkje vere eldre enn 5 år gamalt ved oppstart av studiane i Australia. Dersom ein ikkje har denne dokumentasjonen må studenten finne informasjon på nettsidene til Monash University om kva dokumentasjon for språkkompetanse universitetet krev.

Kva emne kan eg ta

Monash University er eit breiddeuniversitet med studietilbod innan dei fleste fagområde.

Det er ein føresetnad at emna du vel når du er på utveksling ikkje overlappar nivå- og innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

UiB sin utvekslingsavtale med Monash University inneber at vi kan få friplassar dersom dei sender studentar til oss.

Dersom ein ikkje får friplass må ein betale studieavgift. I 2017 var studieavgifta for studentar på lågare grad på AUD$ 12 000 per semester. Avgifta for studier på masternivå kan vere noko høgare. Dette er noko over ramma Lånekassen i utgangspunktet kan gje støtte til, men for studieåret 2022/23 er Monash med på Lånekassen si liste over lærestader som kan gje rett til tilleggsstipend.

Ved søknadsfristen 1. februar 2024 har UiB 5 semesters friplassar ved Monash University.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Monash University er eit globalt etablert universitet med åtte campusar både i og utanfor Australia. Det blei grunnlagt i 1958 og har rundt 50 000 studentar. Dei største campusane ligg i forstadane rundt Melbourne. Hovudcampusen Clayton ligg ein halvtimes tog- og busstur frå sentrum av Melbourne. Universitetet er medlem av «Group of Eight» og er dermed å rekne som eit av dei åtte leiande forskingsuniversiteta i Australia.

Melbourne er den nest største byen i Australia og er med sitt trivelege, europeiske preg byen for deg som set pris på dei gode tinga i livet; god mat, god vin, kunst og litteratur, ei levande og innovativ musikkscene og den er dessutan midt i blinken for deg som liker å køyre trikk. Melbourne ligg på ei breiddegrad tilsvarande der Spania ligg på den nordlege halvkule, noko som gjev byen eit behageleg middelhavsklima.

Bustad

Antal plassar i studentheimar på campus er ikkje veldig stort, men bustadkontoret ved Monash University kan tilby god informasjon og sørvis når det gjeld hjelp til å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

Juli - november/desember og februar - juni/juli.

Studentrapportar

2023

Haust 2023 - BA i psykologi

Haust 2023 - BA i psykologi

15.07.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å være tidlig ute med visumsøknaden sin ettersom at både selve søknaden er ganske tidkrevende og det kan ta en stund før man får visumet etter søknaden er levert. Det kan også være lurt å ha sett litt på bolig muligheter før man reiser og gjerne ha booket noe for den første uken eller to, så man har et sted å bo mens man ser etter noe mer permanent når man kommer frem. Ellers er Melbourne en by der både bolig, transport, uteliv og mat er relativt dyrt og dermed kan det lønne seg å komme tidlig i gang med sparingen før man reiser. Ellers er det bare å glede seg ettersom at Melbourne er en fantastisk by!

Undervisningsformer

Undervisningsformene i de fleste fagene består av ukentlige forelesninger, der de aller fleste fagene har online forelesninger som man kan se hjemme i eget tempo. I fagene jeg hadde opplevde jeg at mange av foreleserne som holdt forelesningene var spesialister på akkurat det feltet som det ble forelest i. Dette gjorde at det var mange ulike forelesere, men mange av forelesningene var da veldig interessante og av høy faglig kvalitet.

I tillegg har de aller fleste fag workshops/tutorials, som er ganske like seminarene som vi har på UiB. I noen av fagene er det noe obligatorisk oppmøte på disse, men uansett vil jeg anbefale å dra på dem ettersom det er en fin mulighet til å stille spørsmål angående de ulike innleveringene i løpet av semesteret og å få jobbet aktivt med forelesningsmaterialet i grupper. Disse er også fine for å møte de andre studentene som tar samme fag som deg,

Ellers er fagene i Australia preget av flere vurderinger fordelt utover semesteret enn hva vi er vant med fra Norge. De fleste av mine fag hadde ukentlige quizer og tre andre vurderinger i løpet av semesteret. Disse varierte i form og var både essays, presentasjoner, rollespill og andre former for tekster. I tillegg har kun noen av fagene eksamen og jeg hadde derfor kun en eksamen. Dette systemet gjør at det ikke blir en like hektisk eksamensperiode mot slutten av semesteret som hva det blir hjemme, men arbeidsmengden er heller litt mer fordelt utover semesteret. Dette gjør at man ofte er litt mer bundet i løpet av semesteret til å være på skolen, men vi opplevde ikke noe problemer med dette og fikk reist på flere turer i løpet av semesteret!

Vurdering av emnetilbodet

Monash har et veldig bredt emnetilbud der det er mulig å velge mellom nesten alle tenkelige fag. Det er også veldig mange av disse som er veldig interessante og er helt annerledes enn utvalget av emner på UiB. De fleste fagene tilsvarer 7.5 norske studiepoeng, noe som betyr at man må ha fire fag i semesteret. Det lurt å notere seg at ikke alle emnene er åpne for utvekslingsstudenter, så når man velger fag er det nyttig å sjekke dette.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde Monash sitt faglige utbytte som svært godt. Både forelesere og seminarledere er veldig flinke fagfolk. I tillegg er emnene såpass spesifikke at det er mulig å fordype seg i et område man er interessert i.

Jeg bodde sammen med to andre norske, noe som gjorde at det ble mye norsk i hverdagen. Derfor vil man nok få et bedre utbytte språkmessig
ved å enten bo sammen med lokale eller utvekslingsstudenter fra andre land. Likevel synes jeg det var hjelpsomt for engelsken å ha et helt semester der all undervisning og vurderinger foregår på engelsk. I tillegg hadde vi en del venner som var utvekslingsstudenter fra andre land, så vi fikk i perioder brukt mer engelsk.

Universitetsområdet og byen

Monash har to campus i Melbourne, Caulfield og Clayton, som begge ligger et stykke utenfor byen. Caufield ligger nærmest sentrum med cirka en 20 minutters togtur fra sentrum. Clayton ligger lenger unna og er omtrent 45 minutter unna sentrum. Ettersom at de to campusene er et stykke unna hverandre kan det være lurt å sørge for at man enten kun velger fag ved ett av campusene eller passer på at det er god tid mellom de ulike aktivitetene, så man rekker å komme seg til campus. Det går en gratis shuttlebuss mellom campusene. Fagtilbudet er litt ulikt på de to campusene og vi endte med å ta alle fagene våre på Clayton selv om det var lenger unna. Reiseveien tok litt tid, men man venner seg til det etter en stund. Likevel kan det bli et irritasjonsmoment på slitne ettermiddager eller tidlige morgener. Derfor var vi ofte kun på campus når vi hadde tutorials og leste ofte på biblioteket i byen som er kjempe fint. Et tips er også å bygge opp timeplanen sin sånn at man har de fleste tutorialsene/workshopene på samme dag i uken, sånn at man får mye ut av dagen når man først reiser til campus.

Ellers er Melbourne en fantastisk by med et stort kulturliv, masse gode restauranter (særlig asiatisk), rooftop barer overalt, museer, parker og omringet av flere nasjonalparker. Byen har definitivt noe for enhver smak og det er alltid noen idrettsarrangementer, konserter, utstillinger og diverse aktiviteter som det går an å bli med på. I tillegg er Melbourne kjent for å ha veldig god kaffe og det er nesten vanskelig å finne et sted som ikke lager god kaffe!

Byen har et hektisk sentrum med høye skyskrapere og masse mennesker, men også strender og søte suburbs med koselige gater og kafeer. Det er også masse fin natur i områdene rundt, noe som gjør det mulig å ta seg flere helgeturer og dagsturer. Vi kjørte både langs Great Ocean Road, som er en av Melbournes absolutt største turistattraksjoner og oppover i Grampians som er en nasjonalpark med masse fine fjellturer.

Bustad

Boligmarkedet i Melbourne er ganske presset og det kan derfor være vanskelig å finne et ledig sted å bo. I tillegg er prisene ganske høye, så med mindre man er veldig heldig så kan man måtte beregne å betale mer enn hva man gjør i Norge for leie. Prisene varierer så klart mellom de ulike bydelene og det er nok aller dyrest i CBD som er sentrum av byen og de nærliggende områdene. De flest utvekslingsstudentene velger å bosette seg i nærheten av CBD og bydelene Carlton, Fitzroy og Collingwood er populære. Vi endte med å bo i St Kilda, som ligger omtrent 20 minutter utenfor sentrum, men rett ved stranden og nærmere campus. Vi trivdes godt her og det var en litt roligere bydel enn sentrum som er ganske travelt.

Å finne bolig kan ta tid og derfor kan det være lurt å begynne å se etter noe før man kommer ned. Likevel burde man ikke skrive under på noen kontrakt uten å ha sett leiligheten, særlig hvis man går gjennom facebook sider der det er mye scams. Mange booker derfor Airbnb for de første par ukene mens man går på visninger. Det finnes flere nyttige nettsider for boligleie som flatmates.com og realestate.com.au. I tillegg er det en facebook side som heter fairy floss real estate der det legges ut mye privat, men vær obs her på scams. Det er ofte mange interesserte i leilighetene og visningene er ofte fulle av folk. Derfor kan det være vanskelig å finne leilighet, særlig hvis man er flere som ønsker å bo sammen. Det er lettere å finne seg et ledig rom i et kollektiv. Vi ønsket å bo sammen og opplevde at mange av utleieleilighetene enten krevde at man minimum ble boende i 6 måneder eller så var de umøblerte, noe som gjorde ting vanskelig. Derfor endte vi faktisk med å langtidsbooke en leilighet gjennom AirBnB, noe som var dyrt, men faktisk ikke dyrere enn hva flere av vennene våre betalte privat eller gjennom studentboliger.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Melbourne avhenger i stor grad av hva du gjør det til selv. Byen er stor og det er mulig å melde seg på flere aktiviteter, idrettslag og klubber både gjennom universitetet og andre organisasjoner. Monash har mye sosialt tilbud for studenter og spesifikt for utvekslingsstudenter som det er mulig å bli med på. Vi opplevde at det ikke er så lett å bli kjent med folk i fagene sine ettersom at de fleste enten har sine vennegrupper fra før av eller reiser rett hjem fra campus etter timene er over.

Vi møtte derfor de fleste av vennene våre gjennom ANSA. Her møtte vi først en gjeng med norske studenter også ble vi videre kjent med venner av dem igjen og fikk oss dermed en liten vennegruppe med utvekslingsstudenter fra flere ulike steder i Europa.

Haust 2023 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

Haust 2023 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

15.07.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Kan være lurt å orientere seg rundt når åpningsdagen for utvekslingsstudenter er, samt når første oppmøte for fagene dine. Utover det få informasjon om kollektivtransport, og ta med seg en reiseadapter.

Undervisningsformer

Hvert av mine fag hadde et seminar og en digital forelesning hver uke. I tillegg hadde fagene lesekrav, der man måtte i et av fagene måtte kommentere underveis i en tekst, for å vise at man hadde lest og forstått. Kvaliteten og oppmøte på seminarene var varierende, men etter min mening ikke veldig nødvendig å møte opp på. Deltakelse i seminaret i det ene faget, telte litt på karakteren i faget. Ellers ingen plikt til å møte opp i de tre andre fagene jeg hadde. Med andre ord, kan man jobbe med faget hjemmefra i stor grad, men dette avhenger av faget og fagnivået.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bra nok. Jeg hadde håpet jeg kunne velge mellom flere emner som utvekslingsstudent, men det var begrenset.

Fagleg utbyte og språk

Mitt faglige utbytte vil jeg si var bra. Jeg valgte "nye" fag, der de ikke hadde direkte sammenheng med psykologi. Slik lærte jeg noe helt nytt, og undervisningsformene på universitetet gjorde at det var "lett" å lære. Derimot var språkutbytte kanskje det viktigste fra utvekslingen. Etter mitt opphold, føler jeg selv at engelsk kommunikasjon går mye lettere både muntlig og skriftlig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var tilsynelatende veldig nytt og fancy. Det var flere kafeer, i tillegg til apotek, restauranter, kiosk og bokhandel. Mange av byggene der var nye og området var stort. Hvis man skal sitte der å lese, er det mange og fine plasser. Utover det er det to hoved-campuser, Caulfield og Clayton. Jeg gikk på Clayton, Caulfield vet jeg ikke hvordan ser ut.

Bustad

Det er dyrt å bo i Melbourne. Det er også tilsynelatende få studentboliger, viss man ikke er tidlig ute. Jeg bodde i Airbnb med to andre, i 3 måneder, det var en bra løsning, da vi ikke fant studentbolig. I tillegg er det lurt å kartlegge hvor man vil bo, og avdekke avstander til både campus og bykjernen.

Sosialt miljø

Sosialt miljø var bra. Det vil si at jeg ble best kjent med danske, svenske og norske, og mindre kjent med lokale eller studenter fra universitetet. ANSA gjorde at jeg møtte flere norske, og ut i fra det ble kjent med flere.

Høst 2023 - Profesjonsstudiet i psykologi

Høst 2023 - Profesjonsstudiet i psykologi

15.07.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

En av de største tipsene jeg kan komme med er å starte prosessen så tidlig som mulig. Både visum, forhåndsgodkjenning, og skolesøknaden tar tid, og jo tidligere du får dette gjort jo tidligere kan du tenke på det rent praktiske, som flybilletter og bolig. Jeg reiste relativt tidlig, slik at jeg fikk med meg så mye som mulig av introduksjonsuken, noe som jeg føler var veldig greit for videre trivsel. Derimot hadde vi lagt relativt lite energi i boligjakt før avreise, med unntak av å finne en midlertidig bolig for de første ukene. Dette hadde jeg absolutt ikke anbefalt! Dersom det er et ønske å bo i nærheten av sentrum, eller om du reiser sammen med en studievenn hadde jeg ordnet flere visninger på forhånd. Dersom du reiser alene hadde jeg også vurdert en studentbolig, enten i sentrum eller på campus, selv om dette er en ganske dyr løsning.

Videre ville jeg hatt en del penger oppspart, ettersom utgifter fort kan bli større enn man først tenker. Det en får av Lånekassen dekker noe, men vil trolig ikke være tilstrekkelig for å dekke alt, særlig ikke om du har et ønske om å utforske Australia eller ta del i mye av det Melbourne tilbyr.

Undervisningsformer

Undervisningen på Monash er todelt, hvor forelesninger er digitale og blir publisert hver uke sammen med eventuell litteratur eller aktiviteter som gjøres individuelt som forberedelse. Samtidig holdes det en "tutorial"/seminar på campus, ofte bestående av ekstra gjennomgang av ukens temaer, gruppediskusjoner og/eller aktiviteter. Denne løsningen hadde både fordeler og svakheter, hvor forelesningene på en side kunne gjøres når du ønsket slik at du i stor grad har kontroll over egen studiehverdag, samtidig som fysiske forelesninger hadde gitt flere muligheter for sosialt samvær og en bedre mulighet til å få kontakt med foreleser.

Alle mine emner hadde tre vurderinger i løpet av semesteret, hvor endelig karakter beregnes basert på disse. Dette betyr at det kreves en jevnere strøm med arbeid enn mange emner på UiB hvor karakteren bestemmes av en endelig vurdering. Dermed kan det være litt mer stressende i løpet av semesteret, samtidig som man ikke har en dag hvor hele karakteren bestemmes, noe som gjør hver vurdering mye mindre skremmende. Vurderingene hadde derimot en lei tendens til å hope seg opp rundt spesifikke uker, slik at en gjerne har flere vurderinger som skal inn samme helg, samtidig som det kan være stille flere uker i etterkant. Anbefales derfor å få en oversikt relativt tidlig slik at arbeidet kan planlegges i større grad.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom jeg dro på utveksling under 7. semester i profesjonsstudiet i psykologi, måtte jeg velge emner som erstattet fagene PROPSY309 (Sosialpsykologi) og PROPSY310 (Kultur, Helse og Utvikling). Likevel var det flere emner å velge mellom, og jeg endt med følgende fagkombinasjon:

ATS2875 - The Moral Psychology of Evil
Dette er et emne hvor det hovedsakelig diskuteres hva ondskap innebærer og hvordan samfunnet bør behandle onde handlinger. Emnet tar en mer filosofisk og etisk enn psykologisk vinkling, og krever dermed en annen tenke- og arbeidsmåte enn jeg er vandt med. Jeg var også veldig heldig og fikk en fantastisk seminarleder som gjorde seminaret til et høydepunkt hver uke, og jeg trivdes veldig godt med selve emnet. Samtidig var det en del organiseringsproblemer med emnet, hvor vi ikke fikk vite om eksamensform eller tidspunkt før noen uker før eksamenen skulle finne sted. De lovet at dette kom til å bedre seg i fremtidige semestre, men bør tas i ettertanke før emnet velges.

ATS2256 - Political Psychology
Dette emnet beskrives som en kombinasjon av statsvitenskap og psykologi, hvor hovedtemaet er hvordan og hvorfor politiske handlinger og beslutninger gjøres. Det var noe variasjon i hvor interessant hver uke var, men de aller fleste tutorials hadde minst et lyspunkt, samtidig som om hver vurdering tvang deg til å bruke emnetinnholdet på en annerledes måte. Kan anbefales dersom du har en interesse for politikk!

ATS2718 - Families, Relationships and Society
Dette er et sosiologi-emne som omhandlet hvordan familiedynamikker og romantiske forhold oppstår og blir påvirket av samfunnskrefter. Emnet ble fort en favoritt, hvor hver tutorial la stor vekt på egne erfaringer og opplevelser og det var svært lav terskel for å bidra. Dette gjorde at det ble mange givende diskusjoner og en fikk en mye bedre forståelse over fagmaterialet sammen med et godt samhold. Samtidig ble forelesningene levert på en klar, spennende, og morsom måte, og vurderingene gav gode muligheter for å velge vinkler du selv fant spennende og ønsket å jobbe med.

ATS3715 - Sexuality and Society
Dette var absolutt emnet som var mest arbeidskrevende, og tok en del egenarbeid for å forstå de teoriene som ble gjennomgått ettersom det er et tredjeårs sosiologi-emne. Tutorials var hovedsakelig brukt til å repetere det som ble gjennomgått i forelesningsvideoene, med noen diskusjoner, noe som gjorde de mindre spennende enn tutorials i andre emner, men som også var nødvendig i mitt tilfelle for å få kontroll over hvert tema. Med det sagt er det som gjennomgås interessant og emneansvarlig er veldig dedikert og givende, noe som gjorde emnet veldig gjennomførbart.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom emnene jeg valgte var andre- og tredjeårsemner kunne det faglige nivået oppleves som variert, om ikke litt lavere enn det jeg er vandt med fra UiB. Jeg hadde en opplevelse av at en lett kunne bestå hvert emne med lite innsats, og med mengden arbeid jeg vanligvis legger i et semester var et godt resultat veldig oppnåelig. Likevel vil jeg mene at jeg fikk et godt utbytte av hvert emne, og fikk med meg mye som kan være relevant for videre studier.

Som forventet foregår all undervisning på engelsk, noe som gjør at du blir fort vant med å uttrykke deg både muntlig og skriftlig. Selv hadde jeg få problemer med dette, men jeg hadde også brukt flere muligheter tidligere i studiet til å levere arbeidskrav på engelsk for å bli vant med å uttrykke meg akademisk på engelsk, noe som jeg absolutt kan anbefale om muligheten byr seg.

Universitetsområdet og byen

Monash har to campus i Melbourne, hvor jeg hadde alle mine emner på Monash Clayton, omtrent 40 minutter unna sentrum. Dette medfører en god del tid brukt på reise, men ettersom kollektivsystemet i Melbourne er veldig gjennomtenkt er det en reise en kan ta uten å bruke særlig mye energi, og man blir fort vant med ruten. I gjengjeld er Clayton-campuset massivt, med flere biblioteker, kafeer, spisesteder og alt annen en kan trenge som apotek, frisør eller matbutikk. Det er også et campus som er veldig pent og moderne, slik at en lett kan finne nye og fine steder å jobbe mellom tutorials.

Melbourne i seg selv er en by som er preget av et stort kulturliv, og der er uendelige muligheter innen museer, gallerier, teatre, spisesteder, barer og uteliv, både i melbourne sentrum og i bydeler som Fitzroy, Carlton, St. Kilda og South Yarra. Blant annet ACMI (Australian Centre for the Moving Image) og The Shrine of Rememberance kan trekkes frem som veldig spennende (og ikke minst gratis!) måter å tilbringe en dag på samtidig som en får se sider av Australsk kultur og historie en ikke hører så ofte. Melbourne har også en særdeles sterk kaffekultur, noe som gjør at en sjelden finner en dårlig kaffekopp og kan lett finne høy kvalitet til rundt fem dollar, noe som fort blir en vane!

Bustad

Boligjakt var kanskje det som viste seg mest problematisk under ankomsten. Ettersom Melbourne har gått gjennom store problemer i boligmarkedet, endte jeg og medstudenten jeg skulle bo med opp med å bo på diverse AirBnB-er i rundt fire uker mens vi sendte flere boligsøknader uten hell. Til slutt endte vi opp med å finne en leilighet, også på AirBnB, for resten av oppholdet, noe som så klart ble dyrere enn vi hadde antatt å bruke på bolig. I gjengjeld hadde vi derimot en leilighet midt i Fitzroy, en særdeles populær bydel kjent for en sterk alternativ kunstner- og hipsterkultur. Med andre ord: et utrolig kult strøk hvor du ikke måtte lete lenge etter noe å utforske, om det så var mengdene gatekunst, de lokale butikkene, eller en av utallige ølbryggerier.

Sosialt miljø

Ettersom Melbourne og Monash er såpass store blir det sosiale miljøet fort så stort eller lite som du gjør det selv. I mitt tilfelle endte jeg opp med å knytte kontakt med et knippe medstudenter i de fleste av emnene jeg tok, hvor de fleste var lokale. Dette medførte at en fort kunne finne på ting etter tutorials og danne gode vennskap, så lenge en ikke er redd for å spørre og gi av seg selv.

Utenom dette ga regelmessige aktiviteter med ANSA tilgang på et stort norsk nettverk, samtidig som Monash sin introduksjonsuke ga en mulighet til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Utvekslingsmiljøet er derimot veldig preget av at mange bor på campus, så dersom du reiser med et mål om å knytte så mange bånd som mulig ble dette anbefalt av flere jeg snakket med.

Vår 2023 - BA i kunstig intelligens

Vår 2023 - BA i kunstig intelligens

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Les deg opp på kva vertsuniversitetet krever og deira tips, samt UiB sine tips. Søk om visum så fort som mogleg, og skaff anna nødvendig dokumentasjon. Sjekk og les mails nøye då det er lett å gå glipp av viktig informasjon.

Undervisningsformer

Hadde stoff som forelesningar over nett, medan "workshops" og slikt var på campus.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig godt, eg endte opp med å bytte nokre av faga eg valgte på førehand då eg kom til Melbourne, og der var mykje å velje frå samt som byttinga av fag var enkelt.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning foregår på engelsk, og dette fungerte svært godt.

Universitetsområdet og byen

Melbourne er ein stor by med mykje å sjå og gjere. Alle områda har ulike preg og ein finn seg godt til rette uansett. Dei har svært god kaffi, mange restauranter og bra uteliv, der er noko å sjå og gjere kvar dag. Hadde anbefalt å bu i Melbourne CBD, altså sentralt. Eg studerte på Clayton campus så det var omtrent 1 time å pendle kvar veg, men for meg var det greitt sia eg berre var på der 2-3 gongar i veka.

Bustad

I dei fleste studentrapportane eg las skreiv dei at det ikkje var nødvendig å stresse med bustad på førehand, men eg anbefalar absolutt å planlegge fleire visningar/ordne bustad før ein kjem til Melbourne. Eg sleit med å finne bustad, og måtte til slutt leige ganske dyrt.

Sosialt miljø

Det var ikkje så lett å bli kjent med dei australske frå universitetet, men ein blir lett kjent med andre utvekslingsstudentar ved å delta på arrangementa spesifikt for internasjonale studentar. Der fins også fleire facebook sider ein kan bli medlem av for å møte nye.

2022

Profesjonsstudiet i psykologi - haust 2022

Profesjonsstudiet i psykologi - haust 2022

11.07.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Veldig nyttig å sjekke UiB sin, samt vertsuniversitetets sjekklister før man drar da det er en del å holde styr på før man drar. Det var også nyttig å ikke finne leilighet før vi ankom, da det var lettere å få oversikt over avstander og ulike bydeler når vi først hadde ankommet. Det er derfor lurt å leie en kort periode først, f.eks. på Airbnb.

Undervisningsformer

Vi så forelesninger over netter, og hadde så påfølgende 'tutorials' hvor vi gjennomgikk stoffet fra forelesningen (litt lignende et seminar). Disse var ikke obligatoriske, men nyttige.

Vurdering av emnetilbodet

Godt.

Fagleg utbyte og språk

Godt.

Universitetsområdet og byen

Universitetet var veldig fint og stort, men siden det lå så langt unna byen (hvor vi bodde), var vi kun på campus når vi hadde tutorials. Ellers satt vi på et bibliotek i byen.
Melbourne var kjempe fint. Det er en stor by med masse å finne på, og byen kryr av Resturanter og kafeer.

Bustad

Vi leide av en privatperson og bodde i CBD, noe som var veldig bra.

Sosialt miljø

Bra.

2019

Vår 201 - BA i samanliknande politikk

Vår 201 - BA i samanliknande politikk

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før selve semesteret starter, er det et par ting du kan gjøre i forveien. Jeg anbefaler å lese om landet og byen på forhånd slik at du har en viss oppfatning om hva du har i vente. I tillegg er det viktig å få unna visumsøknad og andre papirer/vaksiner som trengs før avreise. Valg av fag og timeplan kan man endre ved skolestart, men anbefaler å gjøre en grundig bakgrunnsjekk slik at du vet hvilke fag som kreves (oblig) og hvilke du selv har lyst til å prøve ut. Nå som du er på utveksling kan det være en flott mulighet til å utforske andre fagområder.

Undervisningsformer

Undervisningen er ikke lik som den vi har i Norge. Joda, det er forelesninger og seminarer, men det er vanligvis flere vurderingsformer enn eksamen. Jeg hadde f.eks innleveringsrapporter, essays, blogger, mid-term eksamen, leksetester og gjerne en eksamen på slutten av semesteret. Oppmøte i seminar telte mot sluttkarakter mens alle forelesningene fantes på nett ved videoopptak. Jeg hadde tilpasset timeplanen min slik at jeg kun hadde to dager med skole i uken. Det gir ufattelig mye frihet til å bestemme når og hvor skolearbeidet skal gjøres. Men ops ops, det er nok av skole i Australia.

Vurdering av emnetilbodet

På Monash har de en rekke fag å velge mellom. Jeg syns det var ufattelig vanskelig, men endte med å ta fag i ulike fagområder. Her tok jeg et filosofifag om menneskerettigheter, et mediafag om australsk reklamering og påvirkning, psykologi om menneskets oppførsel, og mikro-økonomi. Det er stor frihet til å velge på tvers av fakulteter og jeg er glad jeg prøvde litt av hvert selvom ikke alle fagene var like spennende. Anbefaler å velge fag som ikke har en avsluttende eksamen slik at du jobber mer i semesteret men kan oppleve ting underveis og reise mye på slutten.

Fagleg utbyte og språk

Australsk aksent kommer jeg aldri til å lære! Det er unikt og uvant i starten, men så blir man vant til det også. All undervisning er på engelsk og dersom tanken kan virke skremmende, er det bare å senke skuldrene. Det går seg til! Alle er vennlige og har forståelse for at du ikke har engelsk som morsmål. Du kommer til å vokse mye og lære masse i løpet av oppholdet. Spesielt dersom du får internasjonale og australske venner.

Universitetsområdet og byen

Melbourne er en unik by som byr på alt av uteliv, restauranter, kultur, sport og ikke minst, god kaffe! Det er en ordentlig storby med et hipster preg hvor Fitzroy, Carlton og nordover viser deg lave bygg og hippe barer, kaféer, restauranter og vintage-butikker. CBD er omringet av skyskrapere og med Yarra River silende gjennom byen. Følger du St. Kilda Road finner du botanisk hage på andre siden av elva, og videre bortover har du strandpromenaden. Strendene er ikke kjent for å være fine, men det er kjekt å ha muligheten til å se sjøen og bade når Melbourne overrasker med 40 grader på sommeren.
Det er masse rooftops-barer og kule utesteder i Melbourne. Shopping kan du finne overalt, og midt i byen har du de mest typiske. Anbefaler å ta turen innom Victoria Market onsdag kveld med en vennegjeng og prøve ut forskjellig mat fra hele verden.

Monash Universitet ligger ikke veldig sentralt og det kan virke slitsomt til tider å ha en lang reisevei. Først bodde jeg i St. Kilda, men når varmegradene sank og isoleringen i bygget jeg bodde i var dårlig, valgte jeg å flytte til Fitzroy. Anbefaler å bo i byen. Jeg hadde skaffet meg en sykkel og syklet nærmest hver dag 14km til skolen. Sykkelveien var godt tilrettelagt og flate Melbourne gjør det også litt enklere. Tog er et annet effektivt transportmiddel, mens trikkene kjører sakte og tar lang tid.
Jeg valgte Monash Caulfield ettersom det var nærmere byen. Clayton er enda lenger unna, men det går en shuttle bus mellom de to campusene.

Bustad

Bolig er noe alle syns er stressende. Du er derfor ikke alene. Bruk facebook sider og kontakt folk om visning. De fleste reiser ned uten å ha bolig for semesteret og bruker derfor de første ukene på å ordne dette. Ta kontakt med ANSA og hør om de kanskje har noen tips hvis du føler deg lost.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er rett og slett hva du gjør det til. Jeg kjente ingen før jeg dro, men ble fort kjent med andre utvekslingsstudenter da første uken var en slags fadderuke/bli kjent uke. Det var endel norske, men jeg ville ikke bare bli kjent med folk fra samme land og passet derfor på å snakke med så mange jeg kunne. Hadde det ikke vært for denne uken, så ville nok semesteret ha vært mye tøffere. I klasserommet og i forelesninger er det ikke like lett å bli kjent med folk, og selvom Australske studenter er åpne for andre kulturer, er det ikke gitt å bli integrert i deres vennegjeng. Jeg hang vel mest med andre utvekslingsstudenter fra hele verden, og hadde en norsk gjeng på siden som jeg ble kjent med gjennom ANSA.

2018

Haust 2018 - profesjonsstudiet i psykologi

Haust 2018 - profesjonsstudiet i psykologi

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å starte tidlig med søknadsprosessen for visum, da dette for noen kan litt tid. For oss gikk hele prosessen egentlig veldig kjapt og greit, og vi fokuserte derfor på å finne et sted å bo før vi dro ned. Vi erfarte likevel at det kan være ganske vanskelig å google områder og leiligheter på forhånd da man får mye bedre oversikt når man først kommer ned. Det er også veldig lurt å se leiligheten med egne øyne, da bildene absolutt ikke er til å stole på i mange tilfeller. Ellers erfarte vi at det naturligvis kan være lurt å sette opp et gjennomtenkt budsjett når det kommer til hvor mye man for eksempel ønsker å bruke på aktiviteter, reising, mat, og praktiske ting som leie, strøm, internett og transport. Og rund alltid opp, for man bruker alltid mer enn man tenker, og det er dyrt å bo og leve i Melbourne. Ellers er det bare å glede seg, Melbourne og Australia er SÅ fint!

Undervisningsformer

Undervisningen på Monash University i Melbourne, og i Australia generelt, er lagt opp litt annerledes sammenliknet med undervisningen på UiB. Forelesningene i tre av fire fag vi tok, var ikke obligatoriske. Det var valgfritt om man ønsket å møte i forelesning eller om man ønsket å se forelesningen selv på universitetets nettsider. Her var alle PowerPointer lagt ut som en film hvor foreleser snakket over slik at man kunne stoppe, og spole frem og tilbake som man ønsket. Slik kunne man også disponere pensum og tiden selv; enten følge forelesningene ukentlig eller se flere forelesninger etter hverandre og få en viss kontinuitet på den måten istedet. PowerPointene var gode og foreleserne veldig flinke så dette fungerte veldig fint!
Tre av fire fag vi tok hadde likevel tilhørende seminarer/tutorials/labs hver uke, og disse var obligatoriske. På disse kunne man ha fravær 2/12 ganger uten sykemelding. Utover dette krevde universitet legeerklæring dersom man ønsket å få faget godkjent. Vi måtte delta på et seminar, en tutorial og en lab; men i praksis fungerte disse på ganske lik måte. Klassen deles, slik at man på hvert seminar/tutorial/lab er en mindre gruppe på ca. 10 - 15 stk., og hvor temaene i forelesning diskuteres og jobbes med på en aktiv måte, feks. diskutere et tema/dilemma i plenum eller finne informasjon/løse oppgaver som en gruppe. På Monash var det ingen krav til disse seminarene annet enn oppmøte, men vi opplevde at det var OK å ha en viss oversikt over tema slik at man kunne delta på best mulig måte. Det må nevnes at vi kun tok 1000-, og 2000-poengsfag som tilsvarer et nivå tilpasset første og andre år på universitet. Det er mulig at 3-5000-poengsfag har andre krav til både forelesning og seminarer/tutorial/labs.
Det fjerde av de fire fagene vi tok hadde et litt annet opplegg. I dette faget ble undervisningsformen kalt for "seminarmodellen" hvor både forelesning og seminar var slått sammen til en tre timer lang "session" hvor foreleser vekslet mellom å forelese på ordinær måte og å dele klassen inn i grupper hvor formålet var å engasjere studentene i en mer "aktiv" form for læring, feks. rollespill. Jeg syntes "seminarmodellen" var en effektiv undervisningsform og likte denne til fordel for forelesning og dernest seminar, da man fikk samlet ukens tema i en og samme "session" - selv om jeg kunne vært foruten akkurat rollespill ;-)

Vurdering av emnetilbodet

Jeg opplevde at to av fire fag var mindre relatert til psykologifaget, men samtidig utrolig spennende og lærerike. Disse het Global Health, og Culture, Society and Health. Førstnevnte omhandlet helse i et globalt perspektiv. Man fikk en innføring i FNs tusenårsmål, hva som har blitt oppnådd når det gjelder helse på verdensbasis og hva som er utfordringene. Ukentlig tema kunne feks. være "Women's Health" eller "Children's Health", hvor vi lærte om sykdommer som feks. rammer kun kvinner og barn, og hvordan disse kan kartlegges, forebygges og behandles. Vi lærte også om hvordan kultur, religion, økonomi og politikk har en stor innvirkning på helse verden over, og generelt kompleksiteten rundt spesielt utviklingslands vanskeligheter med feks. forhindring av sykdommer og forebygging av naturkatastrofer - og ulike faktorer som spiller inn her. Mental helse ble selvfølgelig diskutert i relasjon til sykdom og traumatiske hendelser, men var ikke fokusområdet i dette faget. Likevel er det dette faget jeg likte aller best i løpet av oppholdet, da det gav en utrolig lærerik og viktig innsikt. Anbefales til alle som ønsker en innsikt i helse, medisin, kultur og politikk i et globalt perspektiv. Dette var et innføringsfag, slik at selv om stoffet var ukjent, var det likevel veldig overkommelig. + Dødsflink foreleser i dette faget!
Culture, Society and Health tok for seg sosiologisk teori, så også relativt ukjent stoff - men likevel mer psykologirelatert. Omhandlet feks. hvordan media påvirker vårt perspektiv på helse. Også et interessant fag som jeg vil anbefale.
De resterende to fagene; Sosialpsykologi og Sosial- og Personlighetspsykologi, var direkte relatert - men svært gjentakende da vi hadde hatt begge disse fagene ved UiB tidligere.
Vi hadde kun én flervalgseksamen i Sosial- og Personlighetspsykologi. Ellers ble den endelige karakteren i de andre fagene vurdert på grunnlag av relativt store Essays og såkalt "Hurdles" som var ukentlige, obligatoriske oppgaver. Ved å skrive Essays fikk man god skriftlig engelsk-trening, men sett bort i fra dette opplevde jeg at denne vurderingsformen gav meg relativt lite frihet til å disponere tiden min selv, da det var vanskelig å gjøre seg ferdig med skolearbeidet eller tilpasse skolearbeidet til andre aktiviteter fordi det alltid ville være noe nytt som måtte skrives/gjøres på kontinuerlig basis frem til skoleslutt. Sånn sett liker jeg vurderingsformen ved UiB bedre, men dette vil selvfølgelig være individuelt.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom vi bodde fire, norske utvekslingsstudenter sammen snakket vi naturligvis mye norsk, slik at bruk av muntlig engelsk begrenset seg til dagligdags bruk i butikk og liknende, på skolen og i prat med andre utvekslingsstudenter. Derfor vil jeg si middels godt muntlig språkutbytte, men godt skriftlig språkutbytte ved å skrive Essays. Det skal likevel nevnes at vi ikke fikk tilbakemelding på språket i oppgavene våre, kun innhold og struktur, slik at det stort sett ble opp til en selv å forsøke å forbedre engelsken fra gang til gang.

Universitetsområdet og byen

Monash University ligger et stykke utenfor sentrum. Monash har flere tilhørende campus, hvorpå Caulfield og Clayton er aktuelle for psykologistudenter. Clayton ligger ca. en time med tog fra sentrum, mens Caulfield ligger omtrent 20-30 min unna. Vi var heldig og fikk ta alle våre fag ved Caulfield campus. Caulfield er litt mindre en Calyton, men likevel stort og veldig fint! Fint uteområdet og mange fine kafeer plassert rundt om på campus. Mange studenter bor mellom disse to campusene, da man kan risikere å få fag ved begge. Da kan det nok være praktisk å bo en plass i mellom, men da må man også regne med å bo et stykke unna sentrum.
Vi så alle forelesninger via nett og møtte kun opp til seminarer/tutorials, da vi valgte å bosette oss i en forstad utenfor byen i motsatt retning for campus. Vi gikk eller tok trikk inn til byen, for deretter å ta toget ut av byen til campus. Dette fungerte egentlig veldig greit, og jeg vil absolutt si at det var verdt å ta tog til campus for å kunne bo i nærheten av byen da Melbourne er en veldig kul by med masse å tilby hele tiden!! :-) PS: ganske kaldt på høsthalvparten fra juli til november.

Bustad

Vi var fire stk. fra UiB som leide et veldig flott hus i en forstad som het Fitzroy, en halvtimes gåtur fra sentrum. Fitzroy er hipsters-paradise hvor ingen bruker plastposer og all mat er vegansk. Vi bodde i parallellgaten til Brunswick Street som er et mat-mekka uten like. Det kryr av restauranter, kafeer og utesteder - og uansett hvor du ender opp er maten amazing. Å spise ute i Melbourne tilsvarer omtrent norske priser, men det er verdt det! En attraksjon i seg selv. Når det gjelder selve husjakten opplevde vi at det var vanskelig å finne leilighet/hus med fire soverom, dersom man er en gruppe på fire slik som vi var. I huset vi leide var det tre soverom, men en liten tv-stue som kunne brukes som et fjerde soverom. Så dette kan altså være greit å være forberedt på når man setter i gang å lete dersom man er en større gruppe. Mye som fremleies er også umøblert, så om man ønsker møblerte leiligheter/hus må dette spesifiseres når man søker. Vi brukte stort sett en app som het realestate når vi var på husjakt. Vi var på ca. fire visninger, og innen to uker fant vi huset vi endte opp i ved en ren tilfeldighet. Vi fikk anbefalt Fitzroy, vårt nabolag, av en nabo i oppgangen vi leide de to første ukene etter avreise så det kan være greit å forhøre seg med lokale om hvor det er anbefalt å bo; folk er stort sett veldig imøtekommende, hjelpsomme og hyggelige.

Sosialt miljø

Vi ble i hovedsak kjent med andre utvekslingsstudenter gjennom MOVE; en studentorganisasjon ved Monash for utvekslingsstudenter. Gjennom MOVE kunne man melde seg på ulike turer og aktiviteter slik som busstur til Great Ocean Road, Wilsons Prom; en nasjonalpark, Koala Sanctuary og Hotsprings; varmekilder man kan bade i. Veldig kult. Det finnes også en "buddy-ordning" hvor man på Facebook kan melde i fra om at man ønsker en "buddy"; en lokal student som du settes i kontakt med, og som viser deg rundt. ANSA har også opplegg for utvekslingsstudenter. Ellers er det sosiale miljøet mye hva du selv gjør det til og deltar på. Vi fikk ikke følelsen av at vi hadde en "klasse" ved universitetet, og opplevde derfor ikke universitetet som den største arenaen for sosial kontakt - men igjen; vi deltok ikke på alle forelesninger så dette kan naturligvis har utgjort en forskjell. Anbefaler uansett å følge MOVE og ANSAs Facebook-sider for arrangementer. MASSE hyggelige folk å bli kjent med :-)

Vår 2018 - BA i geovitenskap

Vår 2018 - BA i geovitenskap

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Utveksling er kanksje den beste som utdanning på universtitet kan tilby. Det er viktig til å være spontan siden det er hovedmåte til å møte nye folk. Jeg vil gjerne anbefale til å reise litt rundt på vei til Australia. Jeg selv har reist til New-Zealand og Fiji men reising til sør-øst Asia kan også vær en god ide. Når det gjelder ankomst til Melbourne er det en fordel til å komme ca. en uke før studie start for å ha nok tid til å finne bolig. Gjerne bestill AirBNB, hostel eller en couchsurf og bruk første 3-4 dagene til å bare gå på visningene. Det kan også bestilles en gratis pick up av Monash fra lufthavn som kan være en god alternativ til dyre Uber. Sykkel kan være en god transport middel for hverdagen.

Undervisningsformer

Undervisning og studieoppleg på Monash er ganske lignende til det som som vi har på UiB. hver fag har ca. 2 timer med forelesninger hver uke. Plus 1 eller 2 timers gruppe arbeid med innleveringer eller quizer på de sosiologiske fagene og 1 lab ( 2-3 timer) for de vitenskappelige fagene. Alle innleveringer og quizer teller til sluttkarakteren (10 til 20% av karakteren). Også hver fag av de jeg har tatt hadde stor essay type innlevering før eksamensperiode (20 til 50% av karakteren). Eksamener har vart i 2 timer og tellet fra 20 til 50% av sluttkarakteren. Derfor var arbeidmengde ganske jevnt gjennom hele semester.

Vurdering av emnetilbodet

Monash hadde ikke den beste tilbudet innenfor de geologiske fagene, men tilbudet innenfor andre områder er ganske stor. Fag med 1000 kode er lettere enn 100-kode fag fra UiB. 2000 og spesielt 3000-kode fag har lignet mye på deg som vi har i Bergen. Samtidig øker vurderingskriteriene med fagkode. F.eks.: på 3000-kode fag vil professorene forvente dypere analyse og forskning ved skriving av essay enn på 2000-kode fag. jeg kan også anbefale til å ta kurset som heter "Exploring contemporary Australia". Den kurset er laget spesielt for utvekslingsstudenter og vil gi forståelse for hvordan den Australske samfunnet virker. Det er også en ganske god plass til å møte andre utvekslingsstudenter.

Fagleg utbyte og språk

Før jeg reiste på utveksling lo Monash i top-100 beste universitetene i verden i følge flere forskjellige rankinger. Universitet er en ganske godt sted til å forbedre engelskkunnskapene. Professorene er vannligvis fra Australia og derfor har en australsk aksent, som kan være utfordrende til noen.

Universitetsområdet og byen

Clayton er den største campus som universitetet har. Den ligger ca. 1 time fra byens sentrum. Campus har mange leseplasser i de forskjellige bygningene som kan være nyttig i eksamensperiode. Samtidig i sentrum av campus ligger det flere kafeer med mat fra hele verden og det alltid skjer noe på campus (BBQ, liten konsert osv).
Melbourne selv er ganske stor by i forhold til Bergen. Avstandene er store og det tar mye tid til å komme fram til forskjellige bydeler. Kollektiv transport er bra midt på dagen men er gankse dårlig på kveldene spesielt i arbeidsdagene.

Bustad

Jeg har valgt til å bo nær til Clayton campus i område som heter Mulgrave. Jeg kan anbefale til å kjøpe sykkel for å minke tiden det tar til å blant annet komme til campus eller matbutikkene. Det er anbefalt til å tenke om hvordan du skal bruke din tid i Melbourne. Hvis studiene er den absolutt viktigste så er det bedre til å søke bolig nær til campusene men da blir reise tid til sentrum ganske stor. Hvis det sosiale livet er viktigere da er det bedre til å søke bolig nær til byens sentrum/ områdene som er nær strandene. Bolig prissene er ca. de samme som i Norge selv om maten er litt billigere.

Sosialt miljø

På Monash så hadde de en svært god innføringsuke for utvekslingsstudentene, hvor jeg har faktisk møt alle vennene mine. Det finnes flere organisasjoner som det er ganske nyttig til å bli med. Viktigste er MOVE og MSA som har ganske mange kulle arrangementer og ekskursjoner.

2017

Haust 2017 - BAPS-PED

Haust 2017 - BAPS-PED

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Å reise på utveksling er å reise til en oppdagelse av seg selv.
Når man reiser på utveksling utfordrer man seg selv. Du vil finne deg selv i nye situasjoner, undre deg over nye spørsmål og lære mer om deg selv uten inflytelsen til trygge Norge. Praktiske tips jeg vil gi, er å sette forventningene ned. Det høres gjerne negativt ut, men vil være med på å gjøre opplevelsen din mye bedre. Glem det andre har opplevd og forventningene folk pumper opp i reisen. Din tur vil være unik for deg med dine nye bekjentskaper og ditt nærområde. Annbefaler 100% å reise alene uten andre du kjenner. På denne måten står du i en bedre situasjon til å komme i kontakt med nye mennesker både ved at du må pushe deg selv, og ved at andre har lettere for å komme bort til deg. Jeg annbefaler også at du finner ut om du vil bo i et av universitetes bygg eller nærmere sentrum. Å bo i nærheten av toget kan være en god ide så du slipper å bytte transtportmiddel for ofte. Men ikke lei noe før du er der nede. Reis ned en uke i forveien, bo på airbnb eller noe og dra på "inspections" (visninger) i løpet av uken, mens du bekjemper jetlagen.

Undervisningsformer

Det er mye tettere oppfølging enn det man gjerne er vant med fra psykfak. Innleveringer og gruppearbeid hver uke blir fort en vane. Når du velger fag kan det være greit å se om du kan få mandagen eller fredagen fri, så du kan reise rundt å utforske det enorme landet Monash befinner seg i. Det er et virkelig flott land. Om du blir lei av storbylivet dra til Halls Gap. Bo på motel, se kenguruer i hagen, og bestig the Grampians. Det er et undervurdert lite tettsted som byr på digg is, fjell og mye sjarm.

Vurdering av emnetilbodet

For en som studerer pedagogikk på psykfak var det forfriskende å gå til et eget fakultet for undervisning. De har mye varierende og spennende fagtilbud for alle ønsker. Selv vil jeg virkelig anbefale Teaching Children With Special Needs, der du får et innblikk i austrlalienske skolers problemstilling med integrering av urbefolkningen. Foreleseren er en fantastisk lærer, og om du får til å skaffe deg politiattest der kan du få delta i undervisningen på skoler som en del av undervisningen. Monash er et universitet som tar din utdannelse seriøst og ønsker at du skal lykkes. Dette innebærer en del innleveringer, gruppeleveringer/presentasjoner og annet arbeid du måles på.

Fagleg utbyte og språk

Jeg reiste ned med et ønske om å forbedre engelskkunnskapene mine, og det vil jeg helt klart si har skjedd. Om man blir kjent med andre utvekslingselever eller australske studenter så går samtalene på engelsk (med mindre du bare henger med norske/danske/svenske da). Ble selv overrasket over hvor mange dansker som reiser ned dit. Man vil også lære den australske aksenten som de selv mener gjør engelsken deres til en "dårligere" engelsk, men det er opp til deg selv å bestemme. Finnes mange morsomme videoer du kan se om disse utrykkene de har.

Universitetsområdet og byen

I løpet av perioden jeg var der var det mye konstruksjon, både på toglinjen, universitetsområdet og bygget som blir det nye fakultetet for undervisning (!!). Det vil si at for deg som kommer nå videre, vil alt dette ligge klart for deg.

Bustad

Clayton har ikke noe særlig å by på. I området Chadstone er det et stort handlesenter dersom det er noe for deg. St.Kilda er virkelig flott og ikke for vanskelig å komme til. Der er også den beste stranden og fornøyelsesparken i Melbourne. Selv flyttet jeg inn i en leilighet med fem andre for å betale mindre og bo midt i sentrum. Å bo i sentrum av Melbourne, en by som minner om New York, var fantastisk for den perioden. Deilig å ikke måtte stresse med ulike tog eller busser når man har kost seg i byen, men at man kan gå hjem. Da jeg var der høsten 2017 var det mye arbeid på toglinjen til Universitetet som skapte problemer for dem som bodde på universitetsområdet når de skulle hjem. Å komme seg frem og tilbake på dagtid var null problem.

Sosialt miljø

Som andre har nevnt, bli med på MOVE og MSA. Her kommer man i kontakt med andre og får forskjellige ting billigere. Det er konstant noen som griller og det er gratis mat rundt over det hele. I andre etasjen på Clayton campus har de en student eid restaurant med digg billig vegansk og vegetarisk mat servert i mega porsjoner. Perfekt å møte venner der for lunsj (man kan også ta med medbrakt mat og drikke). Og vi må ikke glemme baren de har på campus heller, Sir Johns. Man møtes gjerne her med medstudenter for en øl på slutten av studiedagen.

2016

Haust 2016 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

Haust 2016 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

01.07.2016 - 19.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst vil eg berre seie- dra på utveksling!!! Ikkje tvil, berre gjer det. Dei fleste blir nervøse og i usikre før ein plutseleg skal til det fjerne utland, men eg anbefaler det på det sterkaste. Alt av praktiske ting ordnar seg - ein får den hjelpa ein treng ved UiB, og om ikkje er Monash University hjelpsame. Viktigaste er vel å sørgje for flybillett dit. OG eg vil anbefale å studere kart og skildringar av ulike bydelar, slik at du har litt peiling på kor du vil bu når du kjem dit. I tillegg kan det vere lurt å laste ned Ptv-appen (Public Transport Victoria) som er semesterets mest brukte app, og skaffe australsk simkort så raskt som mogleg.

Undervisningsformer

Undervisningsformene i faga eg tok er ikkje heilt som ved UiB. I staden for mykje sjølvstudie, deltok eg i obligatoriske seminar, hadde quizzar kvar veke og hadde fleire innleveringar i løpet av semesteret. Korleis løpet er lagt opp kjem an på faget ein tek og kva fakultet ein er ein del av. Personleg likte eg opplegget veldig godt, fordi eg blei "tvunge" til å arbeide regelmessig, samtidig som quizzane ikkje var for vanskelege. Slik fekk eg både mykje ut av faga og ut av fritida. Generelt var seminarleiarane og foreleserane mine veldig inspirerande og kunnskapsrike!

Vurdering av emnetilbodet

Sidan eg hadde berre valfrie emne dette semesteret hadde eg ein del å velje mellom. Monash University har mykje å by på, og det var mange fag eg ville ta. Både Managing Conflict, Build Your Career: Planning and strategies for
employability og Managerial Communication var veldig spennande fag. Introduction to Management var mykje repetisjon, men var eit greitt fag å ta, om ein ser bort i frå dei ikkje-motiverande seminarleiarane.

Fagleg utbyte og språk

Faga eg tok var interessante, og eg lærte mykje. Kanskje spesielt fordi det var mindre "klasser" enn eg er vandt til, så vi fekk god oppfølging. Igjen, dette kjem an på kva fakultet ein går på og kva fag ein tek.
Språkmessig har eg utvikla meg ein del. Trivdes godt med å snakke engelsk, og skriftspråket mitt forbetra seg også gjennom essayskriving og liknande.

Universitetsområdet og byen

Åh, eg elsker denne byen. Gatene, menneska, kafeane, barane, stemninga... Absolutt til å anbefale. Ein blir liksom ikkje ferdig. Om du vil oppleve noko nytt er det alltids nye ting å prøve.
Eg hadde hovudsakleg undervisning på Caulfield-campuset, som er lite, koseleg og oversiktleg, også hadde eg eit fag på Clayton - mykje campusliv, gratis mat, gratis drikke, underhaldning. Vil uansett anbefale fag på Caulfield; det er nærmare sentrum.

Bustad

Eg budde i Alfred Street i Balaclava. Veldig ideelt strøk med 20 min med trikk til Caulfield-campuset og 15 min med tog til sentrum. South Yarra er veldig fint - med Chapel Street som har dei beste barane, Fitzroy er nydeleg - men litt for lang transportetappe fra byen, Prahran er relativt nærme, samt Southbank. Vil ikkje anbefale å bu på campus, men finne ein stad å bu sjølve.
Vi var to norske jenter som reiste saman, møtte tre danske første dagen, og flytta inn med dei. Var deilig å ordne leilighet så raskt, men ikkje stress om det tek litt tid, det ordnar seg til slutt uansett.

Sosialt miljø

Veldig bra! Bli med på MOVE - australske elevar arrangerar for utvekslingselevane, kule folk. Meir essensielt, delta på dei første dagane på skulen. Dei fleste er ganske kontaktsøkande da.
Du er sjølv med på å skape ditt sosiale miljø - Melbourne og Monash har alt mogleg å by på. Ein veldig multikulturell by og folk er veldig hyggelege. Om du vil bli kjent med lokale studentar er det berre å gå for det, dei er som regel opne og nysgjerrige. Om ikkje, er det mange internasjonale menneske klare for å bli kjent.

Haust 15/vår 16 - BA i digital kultur

Haust 15/vår 16 - BA i digital kultur

27.07.2015 - 08.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Se gjerne etter et sted å bo før du kommer frem. Flatmates.com.au er et godt sted å begynne. Pass på at du har kopi av alle viktige papirer, gjerne på mobilen din også.
Bli med i facebookgruppen for utvekslingsstudenter til Monash. du kan ofte få med deg noe nytt der eller se om andre fra norge også skal til Monash.

Undervisningsformer

Fagene er som oftest delt opp i forelesninger, øvinger og eventuelt lab i noen tilfeller. Eksamene teller som regel ikke hele graden. I mine fag, om de hadde eksamen i det hele tatt, veide eksamene 30-60 %. Ikke alle fag, spesielt i arts fakultetet hadde eksamen. Karakterskalaen er også anderledes og de viser ofte hvor mange prosent du har fått på et prosjekt. De deler et semester opp i 12 uker med en uke uten timer (swot vac) og en 3 ukers eksamensperiode. De pleier å legge ut eksamenstimeplanen omtrent 6 uker før eksamensperioden begynner.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange emnetilbud å velge mellom, men vær sikker på at du har lov til å velge dem fra UiB. Pass på at du har nok fag til å være fulltidsstudent. og at timene dine ikke krasjer med hverandre. De fleste forelesningene blir tatt opp på video og kan bli sett på senere om timeplanen din ikke går opp.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene foregår i hovedsak på engelsk (eventuelt med unntak noen av språkfagene). Monash er kjent for sitt internasjonale miljø så språk skulle ikke være noe særlig problem.
Jeg valgte å ta noen fag som var relevante til min linje og noen mer for min egen del. Flere av fagene jeg valgte å ta (Public Sphere og Media and Culture) var overraskende relevante og jeg var glad jeg tok dem.
Jeg tok for det meste første og andreårsfag siden mange av de andre fagene hadde jeg ikke forhåndskunnskapene til å ta. hvis du vil ta enkelte fag kan det være mulig om du får tillatelse fra læreren i det spesifikke faget.

Universitetsområdet og byen

Clayton campus er stort, så jeg vil ambefale å se på et kart av området når man kan. De har nylig gitt bygningene nye navn som brukes når man reffererer til hvor de forskjellige timene er så det kan være litt forvirrende.
Caulfield campus er 20 minutter unna med buss (det er en gratisbuss som går mellom Caulfield og Clayton campus for elevene) og det er rett ved Caulfield togstasjon. Bussen går ofte så det er ikke stort problem å komme seg frem og tilbake.

Bustad

Jeg valgte å bo i Clayton, hvor universitetet er, men ikke på campus. Når du ser etter et sted å bo, sjekk hvordan internettet er. Internettet i Australia er ikke kjent for å være ganske raskt og er gjerne ustabilt. Er dette noe du setter høyt opp på prioriteringen din vil jeg ambefale heller å bo på campus på Clayton ettersom at de har godt internet. Det er fullt mulig å bo lenger vekke fra campus og pendle til universitetet, men jeg vil ambefale å bo nermt Pakenham eller Cranebourne toglinjene siden et av stoppene (Huntingdale) har en direktebuss til Clayton og har Caulfield stoppet på linjen. Jeg vil og ambefale å skaffe consession kortet til PTV (Public Transport Victoria). Du vil spare my penger på offentlig transport om du gjør det.

Sosialt miljø

Jeg vil anbefale å bli med i en klubb eller to på universitetet. Mange av klubbene har ukentlige aktiviteter som det er mulig å delta i. I tillegg kan man bli kjent med andre elever med samme interesser som eg selv selv om man ikke studerer det samme. Det er billig å bli med, og om man har kjøpt MSA kort (Monash Student Association) vil man få avslag både på medlemskap og på arrangementer i løpet av året.
Vær med på orienteringsuken, både den internasjonale og den vanlige. Det er greit å skaffe seg venner utenfor fagene du tar.
MOVE (Monash overseas exchange) arrangerer også en del ting i løpet av året og det kan være greit å se hva de driver med og.

2014

Haust 2014 - BA i generell psykologi

Haust 2014 - BA i generell psykologi

21.07.2014 - 22.11.2014

Førebuingar/praktiske tips

Utveksling er dyrt så det er viktig å spare opp penger som man kan ha i tillegg til stipend og lån fra lånekassen. Ha dette i orden før du reiser, samt sørg for at visum og pass er gyldig. Det kan også være nyttig å sjekke om det er noen vaksiner du trenger å ta, jeg tok for eksempel Poliovaksinen samt vaksine for Hepatitt B og C. Planlegger du også å reise til Asia over en lengre periode under eller etter utvekslingsoppholdet er det også nødvendig å undersøke evt. vaksiner.

Søk på Facebook før du reiser etter norske grupper/organisasjoner i Melbourne, i slike er det mulig å forhøre seg om bolig mm. som kan være nyttig informasjon. Jeg vil også anbefale deg å melde deg inn i ANSA (et halvt års/års medlemsskap, avhengig av ditt utvekslingsopphold) før du reiser. De har møter og felles turer man evt. kan delta på og møte andre nordmenn gjennom dette om det er ønskelig.

De to største campusene til Monash er Clayton (hovedcampuset) og Caulfield. Jeg vil anbefale deg å velge fag som tilhører Caulfield campus, da dette er campuset som ligger nærmest Melbourne sentrum (ca.30min med trikk/tog, tog som regel raskere). Selv hadde jeg tre fag på Caulfield og kun ett på Clayton, dette var ingen problem da det går gratis shuttle bus mellom disse to campusene. Clayton campus er 40min med tog unna sentrum.

Dersom du velger å studere ved Monash Universitet har universitetet en gratis pick-up tjeneste de tilbyr deg når du ankommer flyplassen i Melbourne. Dette er noe du registrerer deg til etter du har kjøpt flybillett. Det er et godt tilbud jeg anbefaler deg å takke ja til. Du vil da bli møtt av en sjåfør i ankomstområdet på flyplassen, sjekk med han/hun at det er rett studentnummer/navn. Sjåføren vil dermed kjøre deg til ønskelig destinasjon. Selv bestilte jeg to netter på hotell i Melbourne sentrum (Ibis hotell), det er også noe jeg anbefaler om du har mulighet til dette. Det gir god mulighet til å organisere seg litt. Før jeg reiste søkte jeg også etter hostell på nett. Dersom du velger Monash vil jeg anbefale å bestille rom på XBase Backpackers Hostel i St Kilda. Dette hostell ligger kun ca 20min (med trikk) fra Monash og Caulfield campus. Er du jente kan du for noen få ekstra kroner bestille et utelukkende jenterom. XBase er kjent som et partyhotell, men selv hadde jeg ikke store problemer med dette. Jeg var også heldig å møte tre andre jenter på samme rom som skulle gå på samme universitet og campus som meg. Husk å kjøp ørepropper!

St Kilda er et flott og kult område 15min (med tog) utenfor Melbourne sentrum jeg hadde bestemt meg på forhånd at jeg ønsket å bo i. Jeg bodde 2 uker på hotstellet før jeg fant meg et permanent sted å bo. Det er også fint mulig å finne et sted å bo i løpet av en uke om man er effektiv. Jeg fant et 'share house' (kollektivhus) akkurat tidsnok til skolestart. Jeg syns det var overkommelig å bo på hostell under fadderuka. Være obs med å bestille hostell før du ankommer Melbourne, ikke fall for de med lavest priser, de har som regel svært dårlig standard og har sjeldent skap med lås og annen sikkerhet. I St Kilda er de to mest brukte hostellene XBase og Nomads.

Tidligst mulig etter at du har ankommet Melbourne og fått sjekket inn på et hostell (det er også flere hostell i sentrum, men vær nøye med å velge de som er sentrale) bør du begynne å se på kollektiv og evt. leiligheter å leie for ditt opphold. Benytt også fadderuka på universitetet til å møte andre personer som også leter etter sted å bo. De største sidene for leie av bolig i Australia er gumtree.com.au, flatmates.com.au og flatmatefinders.com.au (hvor du lager en profil om ønske om bolig).

De mest attraktive stedene/områdene å bo i Melbourne (og som ligger med passende avstand fra de to nevnte campusene) er Melbourne sentrum (CBD, Central Business District), Southbank (rett utenfor CBD), St Kilda, Chapel Street, Prahran og Carlilse Street. Dette er sentrale, kulturelle, busy områder som har alt en student kan ønske seg! Cafeer, shopping, puber, utesteder, parker, St Kilda Beach, supermarked osv. Jeg vil ikke anbefale å finne bolig i områdene rundt Caulfield og Clayton, da det kun er surburbs der. Jeg vil heller ikke anbefale å bo på universitetscampusene.

Trikk og tog er hovedalternativene for transport i og rundt Melbourne sentrum, og dette fungerer ganske bra. Når du ankommer Melbourne bør du fortest mulig skaffe deg et Myki-kort, dette er trikk-, tog- og busskort. Kortet kan du kjøpe ente på Southern Cross Station i sentrum eller på en 7/11-butikk. På togstasjoner og på mange av trikkestoppene samt 7/11 kan du fylle på kortet, kontant eller med bruk av kort. Du kan fylle på penger på det som ved et kontantkort eller kjøpe en reiseperiode.

Undervisningsformer

All undervisning på universitetet (Monash samt Melbourne Universitet) foregår på engelsk, pensumbøker er også skrevet på engelsk. På Monash er undervisningsformene en kombinasjon av forelesninger, seminar, og ukentlige 'tutorials' (mindre klasser/grupper). De aller fleste fag har en høy andel av innleveringer (noen har 1-2 muntlige presentasjoner) som utgjør den største prosentandelen av den endelige karakteren i faget. Eksamen vil dermed i mange fag kun telle 40-60% av endelige karakter, hvilket gjør eksamensperioden mindre stressende enn for eksempel her i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

De største fakultetene på Monash er nok Faculty of Arts og Business Faculty. Emner og fag i psykologi går under faculty of Arts. Det er dessverre svært få psykologiske fag man kan velge fordi det som oftest kreves at et annen fag, gitt og holdt av universitetet, må være bestått forhånd. Jeg valgte et fag under kriminologi, et innføringsfag i filosofi, et kommunikasjonsfag og et historiefag. Jeg vil anbefale å velge fag du syns er interessante og som ikke er for krevende eller tar for mye tid. Karakterskalaen på Monash (og i Australia generelt) er annerledes de vi er vant med i Norge. På Monash ligger høyeste karakter mellom 80 og 100 prosent, altså må du ikke score 100% for å oppnå høyeste karakter.

Fagleg utbyte og språk

Filosofi og kriminologi syns jeg var veldig spennende fag samtidig som de var passe utfordrende. Fagene er også til en viss grad relevante for psykologi.
Når det gjelder språklig utbytte er utveksling til engelsktalende land en unik mulighet til å bedre engelsken din. Du kommer til å prate engelsk hver dag og bedre vokabularet ditt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet på Caulfield campus ligger veldig sentralt til kollektivtransport da de har en togstasjon på andre siden av veien samt trikkestopp og busstopp. Campuset har også et stort uteområdet, treningsstudio, cafeer, spisesteder, minibank mm. Det har også et senter hvor du finner Commonwealth Bank, supermarket, caffeer, diverse spisesteder, apotek mm.

Monash har også en studentorganisasjon kun for utvekslingsstudenter og internasjonale studenter som jeg syns fungerte veldig bra. Denne organisasjonen heter 'MOVE' og arrangerer en rekke opplegg, arrangement, byvandring, bli-kjent-kvelder, turer mm. De organiserer også gratis frokost fast en gang i uka, samt gratis lunsj en gang i uka. Det er en flott mulighet å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene på! Jeg anbefaler deg å bli med på så mange arrangement så mulig, da vil du møte folk fra hele Europa samt mange svensker, dansker og andre nordmenn.

Byen Melbourne falt jeg pladask for. Det er virkelig en fantastisk by med uendelig muligheter. Melbourne er den mest kulturelle og europeisk byen i Australia. Den ble også nettopp kåret til verdens mest 'livable' by. Den er velorganisert på de fleste måter, det er enkelt å komme seg rundt og det er enkelt å organisere seg i byen. Melbourne har alt. Parker, Royal Botanical Garden, graffittigater, laneways, kaffe, bibliotek, gatekonserter, 'rooftop' bars, matfestivaler, filmfestivaler, kunstfestivaler, museer, utendørs kino og mye mye mer. Folk er veldig hyggelige og hjelpsomme. Melbourne ligger i staten Victoria, som har et fantastisk kystvei som heter the Great Ocean Road (bør kjøres!) samt nasjonalparken the Grampians.

Været i Melbourne er mye mer variert og ustabilt enn været i byene i New South Wales og Queensland. Byen ligger som kjent helt syd i Australia, hvilket gjør vintrene kaldere enn i resten av landet, men langt fra så kaldt som i Norge! Det kaldeste jeg opplevde var i august, da var det rundt 9-12 grader på dagtid og 4 grader om natten. I august og semptember regner det en del i Melbourne. Våren og sommeren kommer til Mebourne oktober/november/desember og da ligger gradene mellom 20 og 35 grader, men selv om sommeren kan det komme mye regn av og til.

Bustad

Som sagt har Melbourne mange attraktive, kule bosteder og områder både i og utenfor sentrum. Jeg anbefaler at du finner deg et sted å bo nettopp i en av disse områdene, det gjør at du kan ta del i bylivet, utforske alt Melbourne har å by på samt delta på arrangement holdt av universitetet.

Sosialt miljø

Du kommer til å møte utvekslingsstudenter fra Norge, Scandinavia, Europa og andre land. Du vil som sagt bli introdusert for disse gjennom fadderuka, så være sosial og imøtekommende, og delta på arrangementer. Det ble et godt sosialt miljø blant utvekslingsstudentene under mitt opphold, jeg hadde også et godt sosialt miljø med folka jeg bodde med i huset.

H13/V14 - BA i meteorologi/oseanografi

H13/V14 - BA i meteorologi/oseanografi

13.07.2013 - 10.07.2014

Undervisningsformer

Når det gjelder studieopplegg er det jeg opplevde som ulikt fra UiB at det som regel var enkelttimer med forelesninger på 50 min og at det var mer obligatorisk arbeid med tester, ukentlige quiz, innleveringer og lignende hvor alle resultat i kurset teller med på sluttkarakteren. Eksamensresultatet gjaldt mellom 70 % og 30 % på kursene jeg tok. Arbeidsmengden var mer enn jeg hadde sett for meg, men gjerne slik det burde være når alt du gjør i løpet av semesteret blir evaluert og det dermed gjerne blir en mindre arbeidsmengde rett i forkant av eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Mye å velge mellom. Kursene med 1000-kode kan virke som om har lavere nivå enn UiB sine kurs med 100-kode, men samtidig begynner de australske studentene et år før oss på universitet. Kursene jeg fulgte var en blanding av 1000-3000 fag innenfor matte, meteorologi, informatikk og samfunn og miljø. Jeg fikk inntrykk av at mattekursene var de som holdt høyest nivå, mens samfunn og miljøkursene var hakket lavere. De har kurset ”Exploring contemporary Australia” som er tilrettelagt for utvekslingsstudenter hvor man får muligheten til å lære om Australsk kultur og historie, samt dra på ulike ekskursjoner og bli kjent med andre studenter.

Fagleg utbyte og språk

Monash er regnet som et bra universitet og er rangert som et av de topp èn prosent beste av verdens universiteter, ifølge Times Higher Education World University Rankins. Jeg følte det faglige utbytte var bra.
I forhold til språk kan noen forelesere med en sterk australsk aksent være litt utfordrende å forstå til tider, men det er noe man venner seg til etterhvert.

Universitetsområdet og byen

Clayton campus er et stort campus som ligger ca 45 min fra byen med tog (Caulfield ligger nærmere). Det var spennende og oppleve å være en del av et stort campus, med mange ulike bygninger, fine uteområder hvor det ofte var noe opplegg med blant annet gratis BBQ, og mange ulike spisesteder for mat og kaffe.
Jeg synes det var fantastisk å bo i Melbourne, det var alltid noe nytt og spennende og finne på, enten det var nye barer/restauranter/cafeer som skulle testes ut, teater, kunst, musikk og shopping, og ikke minst festivaler og markeder. De ulike forstedene rundt sentrum har alle sitt særpreg og er verdt å sjekke ut. Å spise på restaurant var som regel en god del billigere enn i Norge og det store utvalget av god og spennende mat gjorde at det lett ble en del middager ute. Byen føltes trygg, var enkel og venne seg til og å føle seg hjemme i. Dette har nok også noe med menneskene jeg møtte, som generelt sett var utrolig imøtekommende og hjelpsomme. Det er også mange ulike muligheter for dags- eller helgeutflukter rundt Melbourne.

Bustad

Jeg valgte å bo nært sentrum og heller reise til Clayton campus med tog og shuttle buss. På dagtid var den offentlige transporten god nok, men for dem som bodde på campus var det vanskelig å komme seg hjem fra sentrum på natten. Nattbusser gikk, men det tok lang tid. Jeg bodde i forstedene Richmond og Windsor, som er nær toglinjen som går ut til universitetet, områder jeg likte godt. Jeg bodde på hostel (kan anbefale hostelet Back Of Chapel) når jeg ankom byen og fant så rom i kollektiv på nettet. Et tips kan være og ikke bli stresset om man ikke finner noe bra med en gang, så dukker det som regel opp noe bedre. Med mindre man bor midt i sentrum med god standard, lå prisnivået litt under det jeg var vant med fra Bergen, men også med lavere standard på leilighetene. Mitt inntrykk av å bo i byen i forhold til å bo på campus er at det gjerne er mer sosialt å bo på campus, men at man får opplevd mer av det å bo i Melbourne hvis man bor i leilighet mer sentralt.

Sosialt miljø

Det er mange ulike klubber og organisasjoner som man kan bli medlem i. Selv var jeg involvert i en organisasjon for utvekslingsstudenter, MOVE, som arrangerte mange sosiale sammenkomster som utflukter rundt om i Melbourne og staten Victoria for utvekslingsstudenter, i tillegg til at de hadde et buddy-program. Dette var en fin mulighet til å møte andre utvekslingsstudenter, samt lokale studenter med interesse for utveksling og reise. Mange valgte også å bli med i surfeklubben, noe som ofte blir sett på som et must når man er i Australia. Det var også en bra introduksjonsuke for utvekslingsstudenter så jeg følte jeg ble godt mottatt.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Monash University

Informasjon