Hjem
Utdanning
bilateral

The American University Washington D.C. og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByWashington
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Alle studentar som Washington Semester Program sitt fagtilbod er relevant for kan søke.Jusstudentar har ikkje høve til å søke på denne avtalen.Du må ha karaktersnitt C eller høgare og ha tatt 90 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

Språk

Studentar som har karakteren 4 eller høgare i engelsk frå vidaregåande skule, treng ikkje ta språktest.

Dei som ikkje kan oppfylle dette kravet må syte for å ta ein annan test. Nedanfor finn du krava American University stiller til resultat på ulike språktestar:

Paper Based TOEFL: 550
Computer Based TOEFL: 213
Internet Based TOEFL: 80
IELTS: 6.5
MELAB: 80
APIEL: 3
SAT1-Verbal: 530
TOEIC: 730

Ordinær TOEFL-test kan også takast i Bergen. Påmelding skjer via TOEFL sine heimesider. IELTS-testen vert arrangert av Folkeuniversitetet-Friundervisningen.

Kva emne kan eg ta

Washington Semester Program tilbyr 12 ulike program. Dei fleste fell innanfor fagfelta juss, politikk, økonomi og media, men nye program innan historie og teatervitskap starta opp våren 2007. Sjå universitetet sine heimesider for meir detaljert informasjon om programtilbodet det semesteret du ønsker å reise ut.

Kvart program består av to seminar, i tillegg til praksisplass (internship) og ei semesteroppgåve (research project). Kvar komponent er verd 4 credits, til saman 16 amerikanske credits (vanlegvis 32 studiepoeng). Seminara vert undervist både av tilsette ved American University og gjesteførelesarar med bakgrunn i til dømes organisasjonar, politikk eller media. Studentane er utplassert to dagar i veka i ein relevant organisasjon eller institusjon. Dessutan skal ein altså levere inn og presentere ei skriftleg oppgåve.

I somme tilfelle vel studentane "elective courses" i staden for "research project". Du må sjølv undersøke med fagleg rettleiar ved UiB om "elective courses" kan godkjennast som del av graden din ved UiB og kva fag du må ta. Ver merksam på at det ikkje alltid vil vere like enkelt å ta akkurat dei faga du ønsker mest. Utvekslingsstudentar vel fag etter at alle gradsstudentane har gjort det. Faga kan difor vera fulle.

Washington Semester er tilpassa studentar på både lågare og høgare grad etter som kursa er på 400-nivå, men dersom du er masterstudent ved UiB må du fyrst undersøke om studieprogrammet ditt kan godkjenne Washington Semester Program som ein del av mastergraden din.

Det som gjer dette studietilbodet særleg attraktivt, er at utplassering i ein interesseorganisasjon, ein institusjon eller ei bedrift er ein integrert del av studieopplegget. At AU held til i Washington gir deg eit unikt høve til å få eit innblikk i det amerikanske politiske systemet og amerikansk praktisk politikk.

Kvart program varer eitt semester, men dersom ein får det førehandsgodkjent, kan ein gjerne vere der eit år, og følge to ulike program.

Studieavgift

UiB kan nominere om lag 30 studentar til betalande plassar ved Washington Semester Program kvart semester. American University krev at UiB-studentar har minimum 90 studiepoeng før dei kan delta på Washington Semester Program.

Våren 2019 er skulepengane USD 17 178 per semester og dei overstig Lånekassas skolepengestøtte per semester med om lag 30 000 kroner. 

I tillegg kjem ein obligatorisk semesteravgift på USD 404 som dekker bl.a. diverse aktivitetar for studentar, tilgång til universitetets sportssenter, og ubegrensa tilgång til offentlig transport i DC-området. Lånekassen gjev ikkje ekstra støtte til å dekke desse utgiftane.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

American University of Washington (AU) blei grunnlagt i 1893, og har i dag 5 000 lågaregradsstudentar og like mange studentar på høgare grad. Universitetet administrerer The Washington Semester Program, som er det aktuelle tilbodet til UiB-studentar. Dette programmet blei grunnlagt i 1947, og har sidan då trekt til seg amerikanske studentar som ville dra på ¿utveksling¿ til eigen hovudstad. I dag rekrutterer Washington Semester Program både amerikanske og internasjonale studentar. Om lag 400 studentar deltek kvart semester på Washington Semester Program. American University i Washington har to campusar i øvre, nordvestlege Washington, DC; Main campus og Tenley campus. Washington Semester held til på sistnemnde. Campusane ligg i gåavstand frå kvarandre. Den næraste metrostasjonen ligg berre eit kvartal unna campus. Dette er ein metro som vert rekna for å vere både rein og trygg. Med metroen tek det berre få minutt å komme seg til sentrum. Som semesterstudent ved American University har du tilgang til universitetet sitt bibliotek og mediesenter, pc-stover, treningssenter og symjebasseng.

Washington D.C. er USAs monumentale hovudstad. Byen er i dag ein spanande, men trygg storby, med eit rikt kulturtilbod. I sentrum av byen finn ein Kongressen, Det kvite hus, ei lang rekke monument og offentlege administrasjonsbygg. Utanfor bykjerna kan ein finne trivelege bydelar, som Georgetown. Nord-vest for bysentrum ligg eit flott bustadområde og ambassadestrøket. I dette nabolaget ligg American University.

Bustad

Universitetet tilbyr ikkje bustad på campus for studentar ved Det juridiske fakultet som skal utveksle gjennom fakultetsavtalen med Washington School of Law. Studentar finn vanlegvis bustad på den private marknaden i nærleiken av campus, og universitetet gjev noko rettleiing om korleis ein kan finna bustad.

Semesterinndeling

Vårsemesteret varer frå midten av januar til byrjinga av mai, medan haustsemesteret varer frå slutten av august til midten av desember.

Studentrapportar

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

21.08.2018 - 20.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det må foretas en del forberedelser i forbindelse med utveksling til American University og WCL, for eksempel visum, vaksiner og forsikring. Start tidlig med det du allerede kan gjøre noe med, og følg sjekklister tilsendt fra både UiB og WCL. Det kan virke noe overveldende i starten, men så lenge du følger prosessen går dette helt fint. Både UiB og WCL er hjelpsomme og det er bare å stille spørsmål.

Undervisningsformer

Undervisningen hos WCL kan sammenlignes med videregående i Norge. Det er klasser (alt fra 10 til 50 stk) én til to ganger i uken, lekser, forventning om deltakelse i timen og ofte også midterms/rapporter underveis i løpet av semesteret. Dette var noe uvant i starten, men man kommer fort inn i det. Mange av professorene er veldig ålreite overfor utvekslingsstudenter.

Vurdering av emnetilbodet

Dersom du reiser som utvekslingsstudent over ett semester er fagutvalget stort. WCL tilbyr fem ulike LLM'er hvor du kan kombinere fag fra alle fagområdene. Det vanligste er at du blir plassert i ILSP (International Legal Studies Program) med tilhørende fagliste, men du kan også sende forespørsel om andre fag fra de andre LLM-programmene. Tar du en LLM ville jeg anbefalt å forholde deg til faglisten som er tilknyttet LLM-programmet.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte vil variere. Noen fag er lagt opp for utvekslingsstudenter hvor det er hensyntatt at du ikke nødvendigvis har common law-bakgrunn eller særlige engelskkunnskaper. Andre fag tar du sammen med de amerikanske jusstudentene (JD's). Da vil det variere fra professor til professor hvor mye du blir hensyntatt. Noen fag er vanlige jussfag og kan være utfordrende, mens andre fag fremstår som mer politiske.

Generelt tror jeg du vil få et språklig utbytte da alle fagene selvfølgelig foregår på engelsk. Den mer hverdagslige engelsken vil variere ut fra hvilke andre utvekslingsstudenter du er sammen med. For min egen del var jeg den eneste fra Skandinavia, og har av den grunn hatt et stort språklig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Washington er en fantastisk by. Det er en roligere by en eksempelvis New York og det er derfor lettere å komme seg til rette og ha en 'vanlig' hverdag. Samtidig har byen mye å tilby både når det gjelder politikk, historie, kultur, sport, uteliv og natur. For meg har det vært en perfekt kombinasjon og det har spesielt vært en spennende by å bo i samtidig som det hersker mye politisk uro i USA. Universitetsområdet ligger nordvest for sentrum, cirka 20 minutter med metro. Det er ikke så mye som skjer i dette området, annet enn plasseringen av de ulike fakultetene og treningssenter (som du får tilgang til gjennom studieavgiften).

Bustad

Jeg vil anbefale å bo et sted mellom universitetsområdet og sentrum, spesielt i nærheten av den røde metrolinjen. Da har du enkel tilgang til begge steder, og er ikke avhengig av andre transportmidler. Det skal sies at dette nok er noen av de dyreste stedene å bo i byen. Generelt er prisnivået høyt i Washington, og for min egen del måtte jeg spare opp en god del på forhånd for å ha mulighet til å bo et bra sted og gjøre alt jeg hadde lyst til.

Sosialt miljø

Gjennom den første uken av oppholdet (Orientation) møter du alle LLM- og utvekslingsstudentene på WCL. Det er enkelt å bli kjent og for min egen del dannet vi en gruppe allerede den første dagen. Dette var personer fra alle steder i verden og folk med ulik bakgrunn. Noen av LLM-studentene er erfarne advokater fra hjemlandet, mens andre kan være på sitt tredje studieår. Jeg ble også kjent med andre nordmenn som gikk på andre studier på American University. Det skal likevel nevnes at Washington College of Law er et relativt adskilt fakultet, og at man ikke omgås andre studenter med mindre man oppsøker det.

2015

Haust 2015 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2015 - BA i samfunnsøkonomi

01.08.2015 - 20.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler alle å være 21 år før man drar på utveksling til USA.
Vær forberedt på mye reising med metro/bus til og fra forelesninger.
Trenger ikke å stresse med å finne internship før en drar, da en får mye hjelp og veiledning til dette i løpet av de første ukene.

Undervisningsformer

Klassene er relativt små (ca 20 elever) så mye av undervisningen består av diskusjoner mellom elever og lærere.
1-2 ganger i uke drar downtown og har gjesteforelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Internship og hovedfaget blir bare 12 credits (24 studiepoeng) til sammen. Jeg måtte derfor ta et valgfag for å komme opp i 30 studiepoeng. Her er det mye å velge mellom - alt etter hva som passer inn i timeplanen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg gikk Global Economics and Business og forventet noe av det samme man har ved UiB. Ble derfor positivt overrasket av hvor praktisk undervisningen var.

Universitetsområdet og byen

Alle våre forelesninger var off-campus, ca 5 min unna main-campus med gratis buss.
DC er en relativt liten by, så en blir fort kjent i de forskjellige bydelene og med metroen.

Bustad

Jeg bodde i The Berkshire med en romkammerat. Selv om jeg var heldig med romkammeraten og trivedes godt der jeg bodde, vil jeg anbefale andre å lete etter privat bolig - spesielt dersom en drar med flere kjente.

Sosialt miljø

Washington Semester Program består av ca 150 studenter, der over halvparten er internasjonale. Det er derfor gode muligheter til å bli kjent med både internasjonale og amerikanske studenter.
Godt tilbud av organiserte aktiviteter som fotball og volleyball på campus.

Haust 2015 - BA i Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Haust 2015 - BA i Administrasjon og organisasjonsvitenskap

01.08.2015 - 20.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før søknadsfristen valgte jeg tre veldig ulike utvekslingsavtaler. På førsteplass valgte jeg USA, deretter Kina og til slutt Tyskland. Utfallet ble at jeg utvekslet til American University i Washington DC, noe jeg er storfornøyd med i dag. Grunnen til at jeg valgte American University var i hovedsak på grunn av Washington Semester Program (WSP) hvor internship to dager i uken er inkludert. I tillegg til akademia får man altså profesjonell erfaring, noe som appellerte veldig til meg. WSP har ulike studieretninger, blant annet “International Law and Organizations”, “Foreign Policy”, “Business and Economics”, journalistikk, “Sustainable Development” for å nevne noen. Jeg valgte International Law and Organizations (ILO).

Transport fra campus til metrostoppet er via universitets shuttlebuss. Dette er kostnadsfritt og tar deg til ulike steder på campus samt metrostoppet i Tenleytown som er ca 10 min unna campus med bussen. I Tenleytown finner man ulike resturanter og cafeer til en rimelig pris, samt matbutikker. I Tenleytown området ligger også Brandywine bygningen hvor klasserommene holder til. Noe som er verdt å huske på er å spare ekstra penger til metroen. Metrosystemet i DC er dyrt. Det er ingen fastpris slik som det er i New York for eksempel, og man kan fort bruke langt mer enn $15 på en dag. Ettersom mye av undervisningen foregår utenfor campus, blir det mye bruk av metro. Beregn derfor en god del ekstra penger til transport. Buss derimot, er billigere, og koster ca. $2 uansett avstand. Samtidssystemet funker desverre dårlig, og skal du rekke internshippet tidlig morgen er metro den enkleste løsningen tidsmessig.

Noe man også bør huske på er at dersom man bor på dorm, er at det er pålagt å betale for mealswipes, noe som betyr at man må betale for en matplan hvor en “swipe” tilsvarer et måltid man spiser på campus. Dette trenger man ikke å gjøre dersom man bor i leilighet utenfor campus. Maten er dyr, og har ikke den beste kvaliteten, noe som resulterte i at jeg tapte en del penger her ettersom det ble en del take-away istedet. På en annen side er det flere tilbud man kan benytte mealswipes og eaglebucks(penger man fyller på studentkortet) på; Starbucks, matbutikken, Panera i Tenleytown m.m.

Undervisningsformer

Undervisningsopplegget er meget annerledes der enn her i Norge. Man kan sammenligne opplegget med videregåendeskole i og med at deler av undervisningen foregikk i klasserom sammen med professoren vår som opptrådte som en typisk klasseforstander. Noe annet som var annerledes var at mesteparten av undervisningen foregikk hos ulike organisasjoner i DC. Vi fikk for eksempel besøke the World Bank, American Foreign Service Association, Organization of American States og mye mer. Vi hadde tre komponenter, seminarer (professoren holder forelesning), internshipcourse og et valgfag. I løpet av semesteret skrev vi jevnlig oppgaver/essay skriving uke til uke noe som var en stor fordel, spesielt for internasjonale, med tanke på å utvikle de engelske skriveferdighetene.

Vurdering av emnetilbodet

Faglig sett fokuserte ILO mer på samfunnsaspektet enn på jussen, noe som gjorde det veldig relevant for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Det var mye lettere å få gode karakterer på AU enn på UiB. Oss nordmenn hadde et stort forsprang ettersom universitetene i Norge stiller betydelig høyere krav til studentene for å få toppkarakterer. Det var også for lite undervisning på skolen, og for lite fokus på pensum.

Fagleg utbyte og språk

Selv om det var lett å få gode karakterer, kommer jeg tilbake til Bergen med ny kunnskap om hvordan internasjonal rett fungerer i praksis. En kjempe fordel er at man får snakket og skrevet engelsk, både akademisk og i dagliglivet, noe man blir vant med relativt raskt. Jeg var intern hos et konsulent firma, Jacobs, Cordova & Associates, som jobber internasjonalt med klienter som Verdens Banken og EU. Mine internshipdager var mandager og torsdager, noe som både jeg og sjefen min ikke var fornøyd med. Det hadde vært bedre om det hadde vært to påfølgende dager etter hverandre slik at man får best mulig utbytte av læringen. Uansett, lærte jeg mye, fikk gode tilbakemeldinger samt en fin attest som jeg vil kunne bruke når jeg skal søke på en profesjonell jobb etter endt utdanning.

Universitetsområdet og byen

DC er en utrolig vakker og flott by og det er mye å finne på her. Det jeg er mest glad for å ha sett var nok Arlington Cementary. Det er også verdt å få med seg alle severdighetene som for eksempel the National Monument, the White House og Lincoln Memorial. Museumstilbudet er også godt. Alle museer som er tilknyttet “the Smithsonian” er gratis, og utvalget er stort; Air and Space Museum, Holocaust Museum, the National Zoo, Museum of American History med flere. Nattelivet er også veldig bra, og det er mye gøy å finne på blant annet på Dupont Circle, Adams Morgan, U-street og Georgetown. Front Page på Dupont hver torsdag ble til en tradisjon dette semesteret. Her var det et genialt tilbud; Drikke for $2 inkludert taco, noe som var perfekt for oss fattige studenter.

Bustad

Jeg bodde på dorm på campus i Leonard Hall sammen med ei annen norsk ei som jeg kjenner godt fra før av, noe som funket veldig bra. Her var det både jenter og gutter som bodde i samme etasje. Det å bo på dorm er utrolig sosialt, og man blir veldig godt kjent med folk ettersom man bor så tett innpå hverandre. Her ser folk hverandre på sitt verste og sitt beste, og jeg har uten tvil fått venner for livet etter oppholdet på Leonard. Jeg vil anbefale å bo på dorm i og med at det er veldig lett å bli kjent med andre, selvom standarden kanskje ikke er den beste. Personlig syntes jeg det var helt fantastisk å bo på Leonard Hall, og man blir godt vant med felles dusj og bad etterhvert. Dersom man ønsker å bo i leilighet, vil jeg anbefale å bo i leilighetskomplekset “Berkshire Apartments”. Dette er ca. fem-ti minutters gåavstand unna hovedcampuset, og her er det også mange AU studenter som bor. Dette er derimot litt dyrere enn å bo på Leonard Hall.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var ekstremt bra. Folk fra hele verden, inkludert amerikanere, var en del av Washington Semester Program, og alle var svært inkluderende ettersom alle var enten fra andre byer i USA eller fra andre land. De aller fleste var ivrige på å bli kjent med hverandre, og man knyttet bånd veldig raskt. Man fant på mye sammen, enten det var idrettsarrangementer eller filmkvelder. Vi dro også mye ut sammen og utforsket nattelivet. Alt det sosiale foregikk sammen med folk fra programmet.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

19.08.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før du skal reise er det mye som skal gjøres. Dette var ganske forvirrende og vanskelig - noe som er bakgrunnen til at vi har skrevet om det her. Jeg tror vi skal ha dekket alt, men vær nøye på å lese brevene du får fra skolen - da spesielt en sånn «før-skolestart» katalog som skal dekke det meste.


Her kommer en liten oppsummering av ting som må ordnes FØR avreise.


Først må du søke om visum.
• Dette gjøres fra denne siden: https://ceac.state.gov/genniv/. Her vil du måtte fylle ut en hel del med opplysninger og i tillegg laste opp et bilde som passer til kriteriene. Vi tok bare et bilde med mobilen inntil en hvit vegg - det gikk bra.
• Du vil få opp et referansenummer, denne må du ta vare på slik at du kan hente opp søknaden din senere.
• Print ut søknaden og ha denne med når du reiser. Den kan også være grei å ha med når du skal på ambassaden


Deretter må du betale SEVIS-avgiften.
• Den kvitteringen du får etter å ha betalt denne må du printe ut å ha med når du skal på ambassaden i Oslo.


Du må også betale noe kalt en visaavgift (eller visumavgift)
• Dette gjør du inne på ambassadens hjemmeside. Her vil du opprette en profil og skrive ut kvitteringen for betalingen og bestille time hos ambassaden (anbefaler å bestille tidlig på dagen).
• https://cgifederal.secure.force.com/?language=Norwegian&country=Norway


Bestille time på ambassaden inne på ambassadens hjemmeside. Det er også her inne du betaler visaavgiften, som må betales før du får bestille time.
• Her logger du inn på samme side som på punkt 4. Trykk på Avtal time i menyen på venstre side og det vil sette i gang prosessen.
• Du vil trenge: Passnummeret ditt, CGI-referansenummeret på kvitteringen din (fra visaavgiften) og det 10-sifrede strekkodenummeret på D-160-skjemaet ditt (VISUMET ditt fra punkt 1).


Hva må du ha med deg på ambassaden?
• Passfoto i en bestemt størrelse som står beskrevet på ambassadesiden
• Inntaksbrevet du har fått fra skolen
• Passet ditt (det er viktig at dette ikke går ut ila det neste året).
• Kvittering på betalt SEVIS-avgift
• i-20 skjemaet du har fått fra UiB (som er sendt fra WCL - skolen i USA).


Vaksinering
• Du må ha endel vaksiner før du reiser. Disse finner du på hjemmesiden til skolen. Det vil være et skjema som egen din må fylle ut ved vaksinering. Dersom du ikke vaksinerer deg hjemme - vil dette måtte gjøres i USA, noe som er veldig dyrt. Det er ikke å anbefale
• Vaksinasjonsbrevet må du ha med deg når du reiser og det må sendes til skolen.


Forsikring
• Ring HELFO for å få tilsendt et forsikringsskjema. Dette skal egentlig sendes automatisk til deg etter lånekassen har gitt beskjed til HELFO om at du reiser - men det skjer ikke alltid. Dette skjema vil du trenge til å waive health insurance i USA fra skolen.
• Skaff deg forsikring hos ANSA - skriv ut forsikringspapirene før du reiser. Dette vil også brukes til å waive health insurancefra skolen.
• Angående waiver, så gjøres dette når du kommer ned gjennom et eget skjema. Du får dette utlevert en av de første dagene på skolen.


Søke lån og stipend hos lånekassen på lånekassens sider. Dette er det lurt å gjøre tidlig, da du har mye som skal betales i forbindelse med reise/visum osv.

Undervisningsformer

Ved AU har de klasseromsundervisning. Det er forventet at man møter opp til timene, og ved noen av kursene kan man bare ha et visst fravær for å kunne ta eksamen. I enkelte klasser er det også forventet at man møter forberedt til timene, og deltar. Imidlertid håndheves dette ikke strengt. Dersom man ikke vil prate høyt, så slipper man dette.

Professorene som har de enkelte kursene er veldig hyggelige, og gir god hjelp.

Vurdering av emnetilbodet

De har veldig mange forskjellige kurs som tilbys. Her er noe for enhver smak. Alt fra Copyright, Cyberlaw, Space Law, National Security Law, International Law, Criminal Law, til Business Law.

Første uken er det add/drop week, hvor man kan gå i de timene man ønsker og se om kurset er noe for deg. Her forteller også professoren hvor mye fravær hun eller han forventer. Men merk at man må melde seg opp i fag på forhånd, og de populære kursene blir fylt opp, så hver tidlig ute. Er faget fylt opp, vil du komme på venteliste. Melding om plass kommer på skolemail, hvor man har 24 timer på seg til å takke ja. Gjør man ikke dette mister man plassen, og kommer sist på ventelisten.

OBS. Bøkene er mye dyrere enn man er vant til i Norge. Kjøp de brukt på Amazon, og undersøk i hvert kurs om alle bøkene er helt nødvendige å ha. Vær også klar over at man kan selge bøkene sine til visse bokhandlere på nettet dersom de er pent brukt.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken kommer man lett inn i. Det kan enkelte ganger være utfordrende å diskutere vanskelige juridiske problemstillinger med andre amerikanske studenter i timen, men dette blir man vant til.

Professorene er jevnt over meget gode, og hjelpsomme. Utbyttet av fagene avhenger av deg selv og egen innsats.

Terskelen for å stryke er høy, og sammenlignet med Bergen virker det som at det ikke er veldig vanskelig å få gode karakterer.

Universitetsområdet og byen

American University College og Law, har flyttet til et annet lokale, som vi dessverre ikke fikk oppleve. Det så imidlertid veldig flott ut, så fasilitetene bør være meget bra. Det er enkelt å komme seg til fakultetet via buss eller metro.

Byen D.C. er veldig flott, og tilbyr noe for enhver. Det er mange praktikanter, organisasjoner og studenter i byen som gjør at det er et godt sosialt miljø. Som alle andre byer, er det enkelte steder hvor man ikke bør ferdes alene på natten, men ingen av de norske opplevde noen form for ubehageligheter eller kriminalitet.

Byen ligger 4 timer unna New York, som absolutt er verdt en tur. Merk at bussbillettene er mye billigere en togbillettene.

Bustad

Det er dyrt å bo i D.C. Både bolig, og transport koster mye. Metro er dyrt, og buss er forholdsvis dyrt ettersom det ikke var mulig å kjøpe månedskort og det heller ikke er noen studentpris. Avstandene i D.C. er større enn man er vant til i Bergen, så derfor er det ofte ikke noe alternativ å ta beina fatt. Derfor må det prioriteres om man vil bo nærme skolen, og ikke bruke så mye penger på transport, eller om man vil bo nærmere sentrum.

Måter å finne seg bolig på:
- Craigslist. Her legges det boliger ut hele tiden.
- Viktig å sjekke praktikantsider.
- Den norske ambassaden har nye praktikanter hvert halvår, så en mulighet vil kanskje være å ta kontakt med disse for å høre om det er mulig å bo sammen.
- Det finnes blant annet en facebookgruppe hvor praktikanter kan søke etter personer å bo sammen med. Dette kan være et alternativ hvor man kan lete.
- Det finnes også organisasjoner som WISH og ISH (International Student Housing) som er et boligfelleskap for studenter og praktikanter.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet blant LLM studentene var upåklagelig. LLM studentene som vi utvekslingsstudenter var en del av, hadde et veldig godt miljø og gjorde mye sosialt sammen. Det kreves mer innsats av deg selv for å komme inn i et amerikansk miljø, ettersom man har så god kontakt med LLM studentene, men dette er absolutt mulig.

En av oss meldte seg inn i fotballklubben ved AU (soccer). Her fikk man god kontakt med andre amerikanske studenter.

Vi vil anbefale å starte på høsten, ettersom man da starter opp sammen med de andre LLM studentene som da også er nye.

Vår 2015 - Integrert masterprogram i rettsvitskap

Vår 2015 - Integrert masterprogram i rettsvitskap

07.01.2015 - 05.05.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde problemer med å få visa papirene mine fra Universitetet i Washington i tide. Det er viktig at man purrer på dem! Skolepenger trenger man ikke betale før man er startet på studiene.

Undervisningsformer

Undervisning og emner er nå endret.

Universitetsområdet og byen

Det er en praktfull by med mye muligheter. Gled dere!

Bustad

Å finne korttidsleie av leiligheter kan være vanskelig. Se blant annet på craigslist.com for alternativer. For mitt vedkommende ble løsningen å bo på hotell de første dagene for å på den måten ha mulighet til å dra på visning. Å bo ved Dupont Circle er absolutt det beste, men også i nærheten av den røde metro linjen er praktisk.

Haust 2014 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2014 - BA i samfunnsøkonomi

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Student rapport – Washington Semester Program, American University, Washington DC

Høsten 2014 valgte jeg å dra et semester til Washington DC. Jeg studerer samfunnsøkonomi og valgte faget «Global Economics and business». Programmet het Washington Semester Program. Det var et utrolig spennende og lærerikt fag. Skolen heter American University. Jeg valgte å dra på Washington Semester Program fordi det var inkludert at du skulle være intern. Erfaringen fra å faktisk jobbe i et firma er utrolig godt å ha med. Jeg fant informasjon om Washington Semester Program på UiB sin hjemmeside, jeg hørte også om en som dro dit og hadde det veldig kjekt.
Helt fra begynnelsen av semesteret er det veldig mye å gjøre. Det er stor forskjell på hvilke arbeidsoppgaver man har i Norge og USA. Her handler det veldig mye om å skrive stiler, presentasjoner, gruppearbeid, det var en del lesing og, men ikke på samme nivå som i Norge. Vi hadde en del innleveringer. De tok også fravær på forelesningene, noe som ikke er vanlig i Norge. I løpet av semesteret besøkte vi IMF, World Bank, New York Stock Exchange, flere ambassader, The White House og mange andre bedrifter.
To dager i uken skal man være intern hos et selskap. Vi måtte selv lage CV og følgebrev for å søke på internship. De var veldig hjelpsomme og hjalp til med råd om hvordan du kunne søke, skrive CV og følgebrev. I tillegg har skolen en bazaar hvor mange bedrifter kommer og man kan gi CV til dem. Internship var en utrolig bra opplevelse. Jeg jobbet i et selskap hvor de drev med medieovervåkning.
Inkludert i Washington Semester Program er Internship et fag, og så har du to andre fag som er i samme seminar. Seminaret inkluderte en forelesning og mange møter med bedrifter hver uke.
For å oppfylle kravet om 30 norske studiepoeng var jeg nødt til å ta et ekstra fag. Man kunne velge mellom Research Paper (som er omtrent som en Bachelor oppgave) eller et par andre fag. Jeg valgte International Development, som er et online fag. I dette faget var det et tema for to uker. Da var vi nødt å skrive en rapport om materiale vi hadde til de ulike temaene. I tillegg må man skrive en kommentar til tre av de andre studentene sine rapporter. Materialet inkluderte en bok, en film, flere musikk videoer, noen artikler, og flere forelesninger og taler om temaet.
Du må være klar for å betale mye for transport. Skolen substituerer ikke med noe. Ettersom vi dro rundt til omtrent 3-6 steder hver uke, ble Metro og buss kostnaden ganske høy. Det er definitivt hvert det, men du må inkludere det i regnskapet. I tillegg dro vi til New York med klassen for å besøke New York Stock Exhcange og en annen bedrift. Vi var nødt til å finne og betale både transport og bolig i New York. Skolen var veldig flink til å gi informasjon og
Jeg valgte å bo på The Berkshire, som er studentleiligheter fem minutter fra Campus. Dette valget har jeg vært utrolig fornøyd med og er veldig glad for at jeg fikk bo her. Jeg bodde sammen med en jente, og dette fungerte veldig bra. Det var litt rart i begynnelsen fordi du må dele rom med en du aldri har møtt før, men jeg ble veldig fort vant til dette. Grunnen til at jeg valgte å bo på The Berkshire istedenfor campus, var fordi på campus er du nødt å ha en «mealplan». Jeg ønsket å kjøpe mat og lage den selv og valgte derfor og heller bo i student leilighetene. Det er en butikk «Giant» fem til ti minutter i gåavstand. Denne ble åpnet underveis i semesteret. Før denne ble åpnet var jeg nødt til å ta en gratis buss til nærmeste butikk.
Miljøet i klassen var utrolig mye mer intensjonalt enn jeg hadde trodd. Vi hadde mange studenter fra Frankrike og Tyskland, men også noen fra Korea, Japan, Indonesia, Marokko og USA. Man blir veldig sterkt knyttet ettersom det er mange fra forskjellige land og svært få er fra Washington DC. Omtrent alle er enten fra et annet land, eller fra en annen stat i USA. Ettersom mange kom uten å kjenne noen fra før, ble det veldig lett å bli kjent med andre. Sosial sett var det veldig bra, de fleste var mest med dem i klassen og den de bodde med. De fleste i min klasse bodde på campus eller i The Berkshire. De som bodde i andre leiligheter var litt utenfor. De er ganske streng når det kommer til fester og alkohol inntak. Det er ikke lov å drikke i noen av studentleilighetene og om man hadde fester fikk man ofte klager fra naboer. Derfor gikk vi ofte ut i helgene, og det er utrolig mange gøye barer og klubber rundt om i DC.
Jeg vil sterkt anbefale å delta på Washington Semester Program. Det var utrolig mye arbeid med internship og de tre fagene, men du får utrolig mye erfaring og kunnskap igjen for det. Du knytter deg sterke bånd med mennesker fra hele verden. Du får reise rundt å se mange bedrifter i Washington DC, det er en veldig unik opplevelse. Semesteret gikk utrolig fort og man må nyte og være der mens man kan.

2014

Haust 2014 - BA i historie

Haust 2014 - BA i historie

01.09.2014 - 15.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Siden studieoppholdet er i USA må man søke om visum for å studere. Denne prosessen kan være treg så det er lurt å starte søkingen med en gang du har fått plass. På forhånd vil du bli tilsendt en rekke papirer som er viktige, også ved innreise i passkontrollen. Det kan være lurt å lese informasjon tilsendt fra skolen, men du får vite alt det viktigste i en rekke infomøter på starten av semesteret. Ellers kan det være greit å reise til byen noen dager før semesteret starter, slik at du blir kjent med området rundt campus og resten av byen. Du må være klar over at Washington er en dyr by og du må forvente å bruke en god del på offentlig transport, og det kommer til å bli brukt ofte.

På Washington Semester Program skal du to dager i uken jobbe på internship. Du vil få tilgang til kontakter og informasjon om ulike internships allerede før semesteret starter. Det er lurt å komme tidlig i gang med å søke. Det er ikke nødvendig, du har fortsatt tid når du kommer bort, og du vil få hjelp, men det er mye lettere å få et spennende internship hvis man er tidlig. Så om du ikke søker før du reiser, i hvert fall bla gjennom listen og se hva som er tilgjengelig. Men ikke vær redd. Washington D.C er en by som lever på interns, så du vil få et til slutt.

Undervisningsformer

På Washington Semester Program er undervisningsformen seminarer. Du blir delt inn i små klasser, så du vil få et godt forhold til både medstudenter og professor. Det er også mange gjesteforelesere som underviser, både på campus og inne i byen på ulike kontorer og arbeidsplasser. Hvem som gjesteforeleser kommer an på hvilke fag du tar, men du kan forvente å mange spennende personer. Det er undervisning 3 dager i uka. De 2 resterende dagene er jobbdager på internship.

Vurdering av emnetilbodet

De har et ganske bra emnetilbud, i hvert fall hvis du studerer sosiale fag. De har alt fra amerikansk politikk, journalistikk, økonomi, jus-fag osv. De har ingen humanistiske fag, eller vitenskap/fysikk/matte eller lignende.

Fagleg utbyte og språk

Både det faglige og språklige utbyttet har vært stort. Jeg har lært ufattelig mye om det emne jeg studerte og siden vi hadde gjesteforelesere, fikk vi en god forklaring på ulike emner av folk som faktisk jobbet med det de snakket om. Jeg har personlig fått et veldig godt faglig utbytte, og har lært utrolig mye, både om det emnet jeg studerte men også andre ting. Siden vi jobber på internship to dager i uken, så får man også god erfaring med å jobbe innen et område.

Siden all undervisning og oppgave innlevering foregikk på engelsk har jeg merket utrolig godt hvor mye jeg har forbedret meg. Jeg har merket forskjell både språklig, men aller mest på uttalen min, som har forbedret seg kraftig.

Universitetsområdet og byen

Campus på universitetet er helt likt et stereotypisk college. Det er flere bygninger sentrert rundt en stor gressplen som om sommeren blir brukt til å kaste ball, spille gitar og andre aktiviteter man ser i college-filmer. På campus er det flere butikker, postkontor, en Starbucks og en Subway. For å ta metroen til byen må man ta en shuttlebus som går hvert 10. minutt, og bussen tar mellom 5 og 10 minutter alt etter trafikken. Med metroen er det også en rekke restauranter og handlebutikker, så du får alt du trenger.

Byen har mye å tilby. Smithsonian har mange forskjellige museer som alle er gratis. Der kan du tilbringe mange timer. Det er også mange andre ting å se som er gratis: Det Hvite Hus, Capitol Hill, Washington Monument, Lincoln Memorial osv. Du er virkelig midt i hjertet av USA. Det er en rekke konsertlokaler som ofte har konserter, og det er også mange barer rundt omkring så du finner alltid noe å gjøre.

Bustad

Det er flere måter å bo i D.C. Å leie privat kan være dyrt om man er alene, men hvis man kjenner flere som skal til samme sted kan det lønne seg å gå sammen og leie privat. Hvis ikke er det flere muligheter til å bo på campus. Det finnes både tradisjonelle "dorms" men også leiligheter med kjøkken og bad (Berkshire Apartments). For utenlandsstudenter på Washington Semester Program, er det mest vanlige å bo i Berkshire, men man er ikke nødt. Det er helt greie leiligheter, ikke fantastiske men de duger. Alle utenlandsstudenter blir romkamerat med en fra USA, slik at det blir en god blanding, og at man ikke bare oppholder seg med folk fra sitt eget land. Berkshire ligger ikke på campus, men rett nede i gaten, så det tar ikke fem minutter en gang å gå til campus.

Sosialt miljø

Siden det er små klasser er det veldig lett å bli kjent med noen og man får et godt forhold til de andre studentene. Det er en rekke arrangementer som blir arrangert, bare for Washington Semester Program, så det er også lett å bli kjent med studenter som tar andre fag. I Berkshire Apartments er det hovedsaklig studenter som bor, og siden du får en romkamerat så har du mulighet til å bli godt kjent med den personen også. Du vil få gode muligheter til å få venner for livet.

Vår 2014 - BA i adm. og org.vitskap

Vår 2014 - BA i adm. og org.vitskap

01.01.2014 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Generelt er det veldig mye som skal på plass før man reiser ut, og man er nødt til å ha kredittkort, penger på bok, eller snille foreldre, for studielånet kommer lenge etter man har brukt mange, mange tusen. Det kan være greit å være forberedt på! Man må også reise ens ærend til den amerikanske ambassaden i Oslo for å få ordnet visum, og dette kan man ikke gjøre før man har fått papirer på at man er kommet inn på skolen i USA. Det er med andre ord både dyrt og hektisk før man kommer seg av gårde.

Undervisningsformer

Jeg tok faget "Transforming Communities" som er del av "Washington Semester Program". Slik jeg forstod det, skal ikke dette faget fortsette på samme måte i fremtiden. Men "Washington Semester Program" er i hvert fall et program der du tre dager i uken har undervisning og to dager i uken jobber som praktikant, i en jobb du selv har skaffet deg. Undervisningen er lagt opp som forelesninger, diskusjoner og stor grad av utflukter til ulike bedrifter og organisasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg skriver om det faglige utbyttet under, men syns altså kombinasjonen av praktikantjobbing, diskusjoner, forelesninger og "site visits" var god. Noen ganger kom også såkalte "speakers" til klassen, fra de ulike organisasjonene. Det jeg har mest å utsette, er at hverdagen ble veldig hektisk. Man måtte farte hele DC rundt og overholde tidsskjema, noe som var vanskelig som ukjent i byen. I tillegg hadde vårt fag altfor mange innleveringer, noe som gjorde oss stresset og demotiverte.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syns faget jeg tok var veldig lærerikt. Det ga meg verdifull innsikt i amerikansk offentlig politikk, hvordan offentlige tilbud er organisert, rollen den frivillige sektoren har, og hvordan ulike tiltak fungerer i praksis. Vi besøkte mange viktige offentlige institusjoner på ulike nivå, fra sosialkontor til Senatet til Høyesterett. Kombinasjonen med praktikantjobbing er også veldig verdifull, selv om det er litt opp til deg selv hvor relevant jobb du klarer å få, og hva du gjør ut av tiden din der.

Språklig er kravet høyt til flytende muntlig og skriftlig engelsk. Det blir ikke gjort noen tilpasninger, og du forventes å forstå alt, og delta i timene, samt skrive store mengder innleveringer, der du vurderes på lik linje med amerikanske studenter. Personlig hadde jeg utdannelse i engelsk fra UiB fra før, men ble definitivt utfordret av smartinger med amerikansk morsmål.

Universitetsområdet og byen

DC er en fantastisk by som har absolutt alt du kan ønske deg. Veldig mye av amerikansk historie kan oppleves her. I tillegg er DC en amerikansk storby, med alt det innebærer av uteliv og kultur. Det er spesielt spennende å oppdage de ulike bydelenes særpreg. Jeg anbefaler å finne gode sider å følge på sosiale medier, sånn at man får med seg hva som skjer - det er nemlig veldig mye. Det kan være lurt å legge en plan tidlig i semesteret - du får ikke tid til alt du tror. Men vit for all del at DC er kjent for BRUNCH. Bare gjør det.

Bustad

Jeg bodde privat, og var ikke spesielt fornøyd egentlig. Men i følge en del av vennene mine som bodde på campus, var det også veldig dårlig verdi for pengene der. Jeg anbefaler å gjøre en del research selv her - og sjekk for all del godt hvilket område du bosetter deg i. Ikke alle steder i DC er trygge.

Sosialt miljø

Det er veldig lett å bli kjent med folk på American University. Nesten alle er tilreisende, og mange kjenner ingen andre. AU legger hele tiden opp til sosiale samlinger, og noen av dem er spesielt for internasjonale studenter. Hvis du går alene gjennom semesteret ditt der, er det fordi du har valgt det selv. Det kan være greit å tenke gjennom om man vil klamre seg til nordmenn, for dem er det flere av. Men da lærer du nok ikke like mye om hverken språk eller kultur ... PS: Husk at man må være 21 for å drikke alkohol i USA, og campus er rusfri ...

Informasjon