Hjem
Studentsider
bilateral

The American University, Washington D.C. og Det juridiske fakultet (BILATERAL - 5. studieår)

  • LandUSA
  • ByWashington
  • Studieplassar8
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar på siste studieår av masterprogrammet i rettsvitskap.

For å kvalifisere til studier ved American University Washington College of Law i ett semester må du ha eit karaktersnitt på sterk C eller betre, og du må ha fullført alle emna til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som har oppnådd karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregående skule treng ikkje å avleggje TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Du kan og skrive ei oppgåve som kan godskrivast som masteroppgåva i mastergraden i rettsvitskap.

Det er berre mogleg å utveksle til Washington College of Law i eitt semester, og du kan dermed velge om semesteret skal godskrivast som spesialemne eller masteroppgåve (forutsatt at du har skrive oppgåve som tilsvarer den norske masteroppgåva). Du kan velge blant dei fleste faga som blir tilbydd som del av dei ulike LLM-programma ved WCL. 12 credits per semester tilsvarar 30 studiepoeng.

Ein kan få godskriving av masteroppgåve ved å skrive ei oppgåve under opphaldet. Oppgåva må tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang (12 000 ord) og djupne. Det er mogleg å skrive ei oppgåve som kan tilsvare den norske masteroppgåva i omfang gjennom å ta emnet "Independent Study", der du sjølv vel tema og avtalar med ein rettleiar. (Skriving av Independent study og rettleiar til dette må avklarast med Washington College of Law i kvart einskild tilfelle). For å kunne få godskriving for masteroppgåve må semesteret, sett under eitt, tilsvare 30 studiepoeng. Ein må difor også ta andre emne i tillegg slik at arbeidsbelastninga totalt er på 12 credits per semester.

denne nettsida finn du oversikt over emne du kan velge blant ved Washington College of Law.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studentar som har vore på utveksling til WCL kan på eige initiativ returnere til Washington College of Law for å fullføre ein LL.M.-grad etter at ein har fullført den norske mastergraden i rettsvitskap. Emna som vart tekne under utvekslingssemesteret kan inngå i LL.M.-graden ein eventuelt tek etter å ha fullført mastergraden i rettsvitskap.

Studieavgift

Kvart år kan opp til 8 studentar utveksle til Washington College of Law for eitt semester.

Studieåret 2024/2025 er ordinære skolepengar for eitt semester 32 207 USD. UiB-studentar betaler 50% av det ordinære skolepengebeløpet, altså 16 104 USD. Obligatoriske avgifter på 576 USD kjem i tillegg.

Lånekassen gjev støtte til å dekke skolepengar, storparten som lån og noko som stipend.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Om forsikring

Ved amerikanske universitet er det oftast eit krav at studentane kjøper helseforsikring gjennom universitetet. Prisen på helseforsikringa ved vertsuniversitetet ditt finn du på nettsidene til vertsuniversitet ditt. Dersom du har kjøpt eiga forsikring for studentar i utlandet, slik UiB på det sterkaste anbefaler alle å gjere, kan du prøve å søke om fritak (insurance waiver) frå universitetet si forsikring. Det er den enkelte student sitt ansvar å skaffe eiga forsikring og søke fritak (insurance waiver) ihht instruksane som blir gitt ved vertsuniversitetet.

Det siste året, etter at Norge og HELFO avslutta samarbeidet med den amerikanske forsikringsagenten Optum, har fleire studentar frå fakultetet erfart at det ikkje lenger er mogleg å få fritak. Studentar som ikkje får fritak, må sjølve betale for forsikringa ved vertsuniversitetet eller ei anna amerikansk helseforsikring med dekning på same nivå. Lånekassen gir ikkje ekstra støtte til å dekke denne forsikringa.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

American University of Washington (AU) blei grunnlagt i 1893, og har i dag 5 000 lågaregradsstudentar og like mange studentar på høgare grad. Universitetet administrerer The Washington Semester Program, som er det aktuelle tilbodet til UiB-studentar. Dette programmet blei grunnlagt i 1947, og har sidan då trekt til seg amerikanske studentar som ville dra på ¿utveksling¿ til eigen hovudstad. I dag rekrutterer Washington Semester Program både amerikanske og internasjonale studentar. Om lag 400 studentar deltek kvart semester på Washington Semester Program. American University i Washington har to campusar i øvre, nordvestlege Washington, DC; Main campus og Tenley campus. Washington Semester held til på sistnemnde. Campusane ligg i gåavstand frå kvarandre. Den næraste metrostasjonen ligg berre eit kvartal unna campus. Dette er ein metro som vert rekna for å vere både rein og trygg. Med metroen tek det berre få minutt å komme seg til sentrum. Som semesterstudent ved American University har du tilgang til universitetet sitt bibliotek og mediesenter, pc-stover, treningssenter og symjebasseng.

Washington D.C. er USAs monumentale hovudstad. Byen er i dag ein spanande, men trygg storby, med eit rikt kulturtilbod. I sentrum av byen finn ein Kongressen, Det kvite hus, ei lang rekke monument og offentlege administrasjonsbygg. Utanfor bykjerna kan ein finne trivelege bydelar, som Georgetown. Nord-vest for bysentrum ligg eit flott bustadområde og ambassadestrøket. I dette nabolaget ligg American University.

Bustad

Universitetet tilbyr ikkje bustad på campus for studentar ved Det juridiske fakultet som skal utveksle gjennom fakultetsavtalen med Washington School of Law. Studentar finn vanlegvis bustad på den private marknaden i nærleiken av campus, og universitetet gjev noko rettleiing om korleis ein kan finna bustad.

Semesterinndeling

Vårsemesteret varer frå midten av januar til byrjinga av mai, medan haustsemesteret varer frå slutten av august til midten av desember.

Studentrapportar

2023

Vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap

06.01.2023 - 13.05.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er en del som må gjøres av forberedelser før man reiser til USA, spesielt angående visum søknad prosessen. Jeg kan desverre ikke gi tips angående visum ettersom jeg er amerikansk statsborger og reiste hit med mitt amerikanske pass. Det jeg vil anbefale er å begynne å se på bolig så fort som mulig, da det kan være vanskelig å finne et praktisk sted å bo, som også ligger i et greit område, som ikke er forferdelig dyrt. Anbefaler også å bestille flybilletter tidlig, undersøke hvilke fag du ønsker å ta i god tid, og vær sikker på å lese mails med informasjon fra det amerikanske universitetet nøye.

Undervisningsformer

Undervisningen er ganske variert ut fra hvilke fag/hvilke professor man har ettersom professorene har mye frihet rundt hvordan de ønsker å strukturere/gjennomføre undervisningen. Jeg hadde hørt mye på forhånd om så kaldt "cold-calling" på amerikanske universitet generelt. Jeg syntes ikke de var mye cold-calling. Mine professorer plukket alltid studenter med hånden oppe, og cold-callet kun en gang i blant dersom ingen rakk opp hånden, noe som sjelden var tilfellet. Muntlig aktivitet i timen er derimot viktig unasett og det oppfordres ofte til diskusjon, så det er lurt å komme forberedt til timen. Man er også mer på skolen da det er påbudt med 75% oppmøte i hvert fag, men man kan få godkjent fravær som ikke påvirker prosenten. Ut fra hvilke fag man velger så er det også en del løpende arbeid med presentasjoner, innleveringer, gruppeoppgaver etc. som man får karakter på.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes fag utvalget var veldig bra og syntes faktisk det var vanskelig å velge. Til slutt satt jeg igjen med 5 fag, Corporate Compliance, U.S Business Law, American Legal Institutions, Legal research and Writing og Gender, Cultural differences and Human Rights. Jeg var veldig fornøyd med alle sammen. Jeg prøvde å velge fag med ulike eksaminerings former for å slippe å ha 5 skoleeksamener.

Corporate var en take-home eksamen som vi hadde 10 dager på, og halvparten av fagets "poeng" var allerede opptjent før eksamen, slik at eksamen kun telte 50%. Vil anbefale faget om du liker gruppe arbeid og litt "alternativ" undervisning med rollespill og liknende. Faget handler lite om juss og mer om det store bildet av hva store bedrifter må forholde seg til i forbindelse med "Compliance" med interne og eksterne lover og reguleringer. Det er mulig noe av faget endrer seg neste semester ettersom en ny professor tar over faget.

American legal Institutions (ALI) og American legal R&W er begge gode fag for internasjonale stundenter. Fagene gav meg en bedre forståelse for det amerikanske rettssystemet, hvordan finne frem i amerikanske rettskilder, hvordan skrive bra juridisk engelsk og hvordan å skrive dokumenter som memos/case-briefs etc. ALI var en 51 spørsmål multiple choice og American legal R&W hadde ingen eksamen, men ble vurdert på grunnlag av løpende innleveringer.

U.S Business var veldig greit å ha ved siden av Corporate Compliance, og med tanke på at bedriftsrett/corporate-law ikke er ey obligatorisk fag ved UiB, så syntes jeg det var et gøy fag hvor jeg lærte masse om ulike bedrifts-typer. Dette var det eneste faget jeg hadde med en mer tradisjonell skole-eksamen hvor vi fikk "hypotheticals" som vi skulle rådgi løsninger på. Eksamen var også open-book med alle kilder tilgjengelig.

Gender and Human rights syntes jeg var et spennende fag. Dersom du er interessert i menneskerettigheter og kvinne-rettigheter så er dette et supert fag. I stedet for eksamen jobber man hele semesteret med en 7000-ords innlevering (research-paper). Jeg syntes dette var veldig greit, og ikke minst god trening for masteren om du ikke har skrevet den enda.

Fagleg utbyte og språk

Å studere i USA har gitt med mye verdifull kunnskap som jeg tar med meg til Norge. Jeg føler jeg har blitt bedre på å både snakke og skrive "juridisk-engelsk". I tillegg har jeg lært mye om bedriftsrett og menneskerettigheter som jeg er sikker på vil være relevant også i Norge. Det jeg har lært om det amerikanske rettssystemet er også verdifull kunnskap, spesielt for meg som vurderer å jobbe i Amerika i et par år potensielt. Professorene var generelt veldig dyktige og hjelpsomme også, noe som gjorde læringsprosessen enkelte.

Universitetsområdet og byen

Campus er utrolig flott, og det er Washington D.C som by også. Campus er veldig nytt, alltid rent, og det er masse fine lese-plasser. Jeg var for det aller meste på WCL campus og ikke på main-campus, men main-campus er veldig fint det også - ikke minst mye større. Washington D.C er også en veldig flott by. Det er mye å se og mye å gjøre, og det er generelt en veldig ren og koselig by etter min mening. Angående transport så anbefaler jeg å plukke opp the U-pass som er inkludert i tuition-prisen. Da kommer man seg rundt gratis et godt stykke både med buss og metro.

Bustad

Jeg syntes det var litt vanskelig å finne sted å bo - men det var nok en kombinasjon av at jeg både var sent ute og en smule kresen på hvor og hvordan jeg ville bo. Det er ikke alle områder i D.C som er like trygge, så for meg var det viktig å bo i et område hvor jeg følte meg trygg. Jeg bodde i Friendship Heights (20 min spasertur til WCL campus). Jeg var veldig fornøyd med området, typisk upper-middle class nabolag som var veldig koselig. Jeg og min norske roomate som også var på utveksling i D.C fant huset vårt på Airbnb, noe som var veldig praktisk fordi vi slapp en god det papir arbeid og ekstra utgifter.

Jeg vil anbefale å være tidlig ute med å se på bolig. Skolen tilbyr ikke campus-living og jeg synes at ressursene fra skolen angående å finne bolig var av begrenset hjelp. Det er høye priser og mange av leilighetene kommer umøblert. Vær også obs på at enkelte av leilighetene krever høye depositum, credit checks (som er vanskelig å gjøre skikkelig på utenlandske studenter) forsikringer etc. Så jeg anbefaler å undersøke nøye og stille masse spørsmål til utleier for å sikre at det ikke blir noe problemer når avtalen skal signeres. Spør også om hvilke utgifter som ikke er inkludert i leien ettersom strøm/vann/internet osv. kan komme i tillegg. Anbefaler forøvrig å sjekke Airbnb for å slippe papir arbeidet, selv om jeg og min roomate var ganske så heldig med vårt funn.

Sosialt miljø

Det sosiale miljørett var veldig bra. Jeg har fått venner for livet og hadde et veldig trivelig opphold med en fin venne gjeng. Skolen er veldig faglig orientert og legger mye fokus på faglige-arrangement/utdannings-messer/kultur-arrangement etc. Jeg var litt overrasket over at det ikke var mer sosiale arrangement for studentene og at ikke sports grupper/andre sosiale grupper ble promotert i større grad på orientation day. Å få seg venner gikk likevel veldig greit, men det måtte jeg legge inn en innsats for selv.

Vår 2023 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2023 - Integrert master i rettsvitskap

06.01.2023 - 13.05.2023

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen til skolen går veldig greit når det er gjennom UiBs utvekslingsavtale. Visumprosessen er omfattende, jeg måtte sende inn fysisk passbilde rundt 5 ganger fordi det aldri var godt nok, noe som endte med at jeg måtte ombooke flyet mitt og rakk dermed ikke studiestart. Hvis du slipper å møte opp på ambassaden for intervju, slik jeg gjorde, er det likevel SVÆRT viktig at passbildet du sender inn er PERFEKT. Utenom dette synes jeg ikke prosessen er så ille som alle skal ha det til, bare gjør det de ber om og vær forberedt på at ting tar tid.

Innledningsvis vil jeg påpeke at dette trolig er den dyreste utvekslingsavtalen til UiB JurFak. Fra egen lomme (det er lån som jeg vil måtte betale tilbake til Lånekassen) måtte jeg ut med kr. 180 000 i skolepenger/forsikring, leiekostnader på kr. 13 500/mnd og midler til levekostnader som er minst like høye som i Norge. Totalprisen ble altså på godt over kr. 300 000 for 4 mnd, og kun en liten del av maksimal-lånet fra Lånekassen på kr. 213 000 kan bli omgjort til stipend. Du bør med andre ord tenke deg nøye om hvorvidt du tror det er verdt kostnadene å dra på utveksling til Washington D.C. Det er svært synd at UiB ikke har klart å få til en bedre utvekslingsavtale her, for dette er et svært flott studiested og en god erfaring å utveksle hit. Studenter fra UiB var tilsynelatende de eneste utvekslingsstudentene ved skolen som måtte betale halve skoleavgiften fra egen lomme, det ser jo ikke helt bra ut. Jeg håper UiB klarer å få til en bedre løsning her i fremtiden. Skulle jeg valgt igjen, så hadde jeg nok vurdert noen av "gratisstedene" og dermed vært nærmere kr. 200 000 rikere, som heller kunne blitt brukt på reising.

Undervisningsformer

Undervisningen består kun av obligatoriske forelesninger, men klassene er små og består av muntlige diskusjoner. Professorene forventer at du deltar muntlig, og som regel er muntlig deltakelse en del av sluttkarakteren. Men ikke vær redd - det forventes ikke at du sier noe smart.

Noen av fagene har også midtsemester-eksamen og essay-innlevering.

Vurdering av emnetilbodet

Man tar rundt 4-5 fag per semester, og hvert fag har som regel to dobbelttimer eller én trippeltime i uken. Det går med andre ord mye tid til forelesninger. Noen forelesninger går om kveldstid, så sent som til 22. Mitt beste tips ved utveksling til AU WCL er å være svært påpasselig med hvilke fag du velger. Arbeidsomfanget er allerede stort ettersom det er på JD/LLM-nivå, noe som fort kan kræsje med friheten man så for seg at man skulle ha på utveksling. Prøv å velge så mange LLM-fag som mulig, ettersom disse er tilpasset utenlandske studenter. Selv valgte jeg følgende 4 fag: U.S. Business Law; U.S. Contracts; Securities Regulation; og Gender, Cultural Differences and Human Rights. Jeg hadde ingen night classes, relativt lite arbeidsomfang og åpnet omtrent ikke pensumbøkene, men fikk toppkarakter i alle fag. Den andre UiB-utvekslingsstudenten hadde 5 fag, night classes, en rekke innleveringer og hadde svært lange og tunge dager på skolen, slik at det ble lite tid igjen til å sosialisere seg og oppleve USA utenom helger og ferier. Jeg forstod at h*n angret på sine valg av fag. Skolen er veldig behjelpelige med valg av fag, så det er bare å ta kontakt!

Professorene er svært dyktige, engasjerte og hjelpsomme. Foreleseren i Securities Regulation er kanskje den beste foreleseren jeg noen gang har hatt gjennom min studietid. De er genuint opptatt av at du skal lære, de får deg aldri til å føle deg dum, de stiller alltid opp og er stort sett alltid blide og hyggelige. Eneste minuset er at noen av professorene har en litt kronglete læreplan som kan være vanskelig å følge.

Dessverre har ikke AU WCL blokkfag, slik at alle final exams vil foregå i et tidsrom på to uker ved slutten av semesteret. De fleste er self-scheduled take home exams, men noen er skoleeksamen. Så å si alle eksamener er open book exams. Selv om arbeidsomfanget i faget kan være stort, skal det svært mye til for å stryke på eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Selvfølgelig en god erfaring å lære juss i et nytt land, på et nytt språk og med nye vurderingsformer. Det var særlig forbedring av den faglige engelsken jeg var ute etter, og dette fikk jeg!

Samtidig kunne språket/nye læringsformer være en utfordring, og det var veldig vanskelig å konsentrere seg og henge med i enkelte fag. Her må man rett og slett bare finne sin egen metode, og gjerne forhøre seg med andre. Det gikk til slutt bra med meg, utrolig nok :)

Universitetsområdet og byen

Fantastisk campus, veldig pent og det er alltid en ledig leseplass. Main Campus er også utrolig fint! Tenleytown er veldig koselig, med en rekke sunne, rimelige og gode fast food restauanter og kaféer. Inkludert i skoleavgiften er medlemsavgift til AU sine to treningssentre på main campus. Disse er helt OK, men så fulle av folk at jeg heller kjøpte medlemskap på Gold's Gym 15 minutter unna WCL.

Washington D.C. er i seg selv også helt nydelig. Rent og pent overalt, flotte bygninger og monumenter, The Mall, Cherry Blossom Festival, gratis museer osv. Utelivet er helt OK. Metrolinjen er svært praktisk, og reisekort er inkludert i skoleavgiften.

Bustad

Start tidlig med letingen, men vær samtidig tålmodig. Jeg og den andre UiB-utvekslingsstudenten gikk sammen og fant leilighet først etter at vi hadde reist til USA. Det aller meste leies ut umøblert, men vi var svært heldige og fant en (møblert) AirBnb som akkurat hadde blitt lagt ut, og slo til. Her betalte vi kr. 27 000/mnd for to personer. Men vi var svært heldige, dette er veldig billig.

Sosialt miljø

Skolen arrangerer SVÆRT mange events, som middager, foredrag, networking events, fester, forestillinger, ball o.l. Dra på disse - det er du selv som har finansiert de med skoleavgiften ;)

Amerikanere er svært utadvendte, og veldig lette å komme i kontakt med. Utnytt dette! Vanligvis finner utvekslingsstudenter hverandre, men jeg hadde selv fokus på også å bli kjent med amerikanere, og ble fort med i en gjeng. Ved slutten av semesteret reiste vi sammen til North Carolina og fikk virkelig oppleve amerikansk kultur. Et minne for livet!

Hvis du så for deg American Pie og frat parties, så er nok ikke Washington/AU WCL det riktige stedet for deg. Skolen er på graduate/JD-nivå, som betyr at studentene er forbi den perioden, og gjerne nå ønsker å være seriøse, gjøre det bra på skolen, forberede seg til arbeidslivet osv.

Selv om amerikanere også er glad i alkohol, vil jeg påstå at de kanskje har et litt sunnere forhold til det enn oss nordmenn. I USA kunne man dra ut på en tirsdag, men det betydde et par drinks også gå hjem og legge seg til normal tid, i stedet for grøftefylla og TIX til 05.

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

07.01.2022 - 14.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av utvekslingsoppholdet mitt var det mye forberedelser å gjøre. Når man velger å ta utveksling utenfor Europa og spesielt i statene følger det med mye papirarbeid, søknader og andre forberedelser. Mitt beste tips er å komme i gang med disse forberedelsene tidlig - sett deg ned og lag en liste over alt som må gjøres slik at du ikke blir overveldet. Etter at alt det praktiske knyttet til reise og skole er på plass er det på tide å finne et sted å bo. Mitt beste tips når det kommer til studentbolig i Washingston D.C. er å finne grupper på Facebook hvor andre studenter/utleiere av studentboliger legger ut innlegg om ledig "shared housing". Da er det bare å ta kontakt på facebook og booke en digital visning. For min del avtalte jeg noen visninger før jeg kom til D.C. og møtte opp fysisk på disse visningene. Personlig synes jeg det var veldig bra at jeg så leilighetene fysisk ettersom det var noen av leilighetene som ikke så ut som de gjorde på bildene. Et annet godt tips jeg har mtp bolig er å finne et sted i nærheten av metrolinjen slik at du lett kommer deg frem og tilbake til skolen. Dette er viktig ettersom du vil ha fysisk undervisning nesten hver dag i ukedagene. Selv bodde jeg i et område som heter Shaw i et fint leilighetskompleks drevet av OSLO Apartments. Dette utleiebyrået kan jeg anbefale på det sterkeste - fine leiligheter med eget rom og bad, profesjonelt team som har kontorer i leilighetskompleksene og greie leiepriser.

Undervisningsformer

Det jeg likte spesielt godt med American University var undervisningsopplegget. Undervisningen var fysisk og interaktiv med flike professorer og klasser med maksimum 30 elever. Universitetslokalene var nyoppusset og fine og det var bra utvalg av lesesaler, bibloteker, kantine og uteområder. Noe jeg spesielt merket meg var hvor involverte professorene var. Det var god faglig oppfølging og jeg følte at professorene virkelig ville at jeg skulle mestre. For min del hadde jeg ulike undervisningsformer i de ulike fagene. I noen fag var det kun en avsluttende eksamen, i andre hadde vi flere innleveringer i løpet av semestret og i andre fag var undervisningsformen mer interaktiv og praktisk med "exercises", diskusjoner og presentasjoner. Med andre ord var det mye variasjon i undervisningsformene noe som gjorde at en dag på universitetet aldri var kjedelig.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på American University vil jeg si er utrolig variert og bra. For utvekslingsstundenter er tilbudet noe redusert, men heller lagt opp slik at man kan velge fag som er mer internasjonale av natur. Selv valgte jeg fagene Lawyer Bargaining, International Law, Cyber Flash Points, Renewable Energy og Comparative Environmental Law. Personlig var jeg ekstremt fornøyd med alle fagene jeg valgte. Spesielt synes jeg Lawyer Bargaining og Cyber Flash Points var spennende ettersom dette er fag jeg ikke hadde hatt muligheten til å ta hjemme i Norge. Disse fagene lærte meg om rettsområder jeg ikke hadde vært innom tidligere og ga meg gode teknikker som jeg kan ta med meg inn i arbeidslivet. Ellers fokuserte professorene mye på å trekke inn dagsaktuelle problemsstilinger og saker i alle fagene som gjorde at nesten alle timene var diskusjonsbasert og interaktive.

Fagleg utbyte og språk

Som allerede nevnt fikk jeg stort faglig utbytte av emnetilbudet og de varierende undervisningsformene som skolen hadde å tilby. Jeg tilegnet meg verdifull kunnskap og lærte meg teknikker som jeg kan ta med meg videre inn i arbeidslivet. Når det gjelder språk var det for min del et ganske enkelt skifte og jeg ble raskt komfortabel med å følge engelskspråklig undervisning og prate engelsk selv. Personlig opplevde jeg at mine medstudenter og professorer var tålmodig med meg når det gjaldt språkbarrieren og de respekterte at det noen ganger kunne være vanskelig for meg å formulere meg korrekt. Det vil uansett være noe skummelt og unaturlig å plutselig måtte snakke engelsk hver dag, men det er en bratt læringskurve og man sitter i etterkant igjen med bedre vokabulær, uttallelse og ikke minst god mestringsfølelse.

Universitetsområdet og byen

Washington D.C. er en fantastisk by med mange muligheter. Det er en by med mye kultur, politikk og historie. Capitol Hill, The White House, Lincoln Memorial, Washington Monument og de mange museer er kun noen eksempler på ting byen har å tilby. Hvis du er interessert i mat og vin er det også mange nydelige cafeer, resturanter og barer som er verdt å sjekke ut. Universitetet er lokalisert i Tenleytown som ligger ca. 20/30 minutter unna sentrum med kollektiv transport. Tenleytown er et nydelig lite område med mange resturanter og butikker som ligger i nærheten av skolen. Det juridiske fakultetet ligger kun 5 minutter gange fra metroen og hovedcampus ligger ca. 15 minutter gange fra metroen. Selv var jeg mye på hovedcampus hvor man finner lesesaler, bibloteker, bokhandel, treningsfasiliteter, cafeer og ikke minst en stor gressplen som alltid er full av studenter.

Bustad

Som tidligere nevnt bodde jeg sammen med 3 andre i en veldig fin leilighet som jeg fant gjennom OSLO Apartments/Ditto Management. Det er ellers mange bomuligheter i Washingston D.C. enten man vil bo alene i en hybel, nær campus i et studentleilighetskompleks eller i shared housing slik jeg gjorde. Før jeg fant OSLO Apartments tok jeg kontakt med mennesker via ulike facebook-housing grupper. American University har i tillegg en egen søkemotor hvor du kan finne housing. Generelt er det ganske dyrt å bo i Washington D.C. så jeg anbefaler at du gjør god research før du flytter over.

Sosialt miljø

Washington D.C. er en mangfoldig by bestående av mange studenter inklusive utvekslingsstudenter. Skolen legger i tillegg opp til mye sosialt gjennom eventer og andre sosiale ting. I OSLO Apartments var også teamet flinke på å arrangere sosiale sammenkomster. Før jeg kom til D.C. tok jeg også kontakt med et par nordmenn jeg visste var der/skulle dra dit. Mitt beste tips når det kommer til det sosiale er å være åpen for å bli kjent med alle type mennesker og ikke minst ta initiativ! Amerikanere er svært glad i brunch - inviter dem på det så får du deg automatisk en venn:)

2021

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

21.08.2021 - 23.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som må ordnes før avreise. Visumsøknad var det som var mest trøblete for meg, men det var pga. ambassaden i Oslo holdt stengt en lengre periode pga. Covid 19. Jeg ville uansett ordnet et intervju på ambassaden så fort du har fått den informasjonen du trenger fra American University. J-1 visum er riktig visum dersom du skal på utveksling. Før du kan bestille intervju på ambassaden må du få skjemaet DS-2019 fra American University, som du igjen får av å fylle ut et skjema gjennom deres nettsider såvidt jeg kan huske. I tillegg må skjemaet DS-160 fylles ut før du drar på ambassaden - dette skjemaet kan du google deg til. I tillegg må du betale SEVIS fee før intervjuet. Det meste av denne informasjonen skal du også få av American University, men jeg anbefaler å gjøre egne undersøkelser også da de ikke nødvendigvis har full oversikt. Det er en ganske dyr helseforsikring ved universitetet, men denne kan waives. For å gjøre dette må du ta kontakt med selskapet som Helfo har ordnet forsikring gjennom, og få all informasjonen du trenger fra dem. For meg var dette selskapet Optum Health. De vil sende deg et brev med den informasjonen du trenger for å søke om fritak fra forsikringen som polisenummer mm. Ellers er personene du blir satt i kontakt med fra American University veldig behjelpelig med hva som helst, det var i alle fall min erfaring.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på de fagene jeg tok var litt forskjellig. Det ene faget var rent online kurs og hjemmeeksamen. Litt usikker på om dette var pga. Covid 19 eller om det var en varig løsning. I de andre fagene var det oppmøte med forelesninger. Professorene generelt krever en del mer deltakelse og forberedelse enn man er vant med i Norge. Av de professorene jeg hadde var det likevel helt greit om man ikke kunne svare godt for seg, så veldig skummelt er det ikke. Men alle professorene meldte på forhånd at deltakelse kan trekke deg ned eller dra deg opp på sluttkarakteren. Det var hjemmeeksamen i 3 av 4 fag. Usikker på om det hadde noe med Covid å gjøre, men fikk inntrykk av at hjemmeeksamen var ganske vanlig.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et bredt emnetilbud ved universitet. Oppmeldingsfristen er noen uker etter skolestart, så du har tid til å møte opp i mange fag de første ukene for å se hva du vil ta. Det er en lang liste med forhåndsgodkjente fag, men min erfaring er at det ikke var noe problem å snakke med fakultetet i Bergen før oppmeldingsfrist og få forhåndsgodkjent andre fag. Jeg tok litt internasjonale fag og litt om immateriell rett. Dette er to områder de har mye å velge i.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes jeg fikk et godt faglig utbytte i de emnene jeg tok. Professorene var veldig forskjellige i sin måte å ha kurset på, men de fleste var ganske engasjerende. Undervisningen foregår selvsagt på engelsk, men det bør ikke være noe problem å henge med og bestå eksamenene med ok+ ferdigheter i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Området rundt universitetet er forholdsvis rolig. Det føltes ut som et veldig trygt område. Juss-campus ligger omtrent en kilometer unna hovedcampus og det er lettere å komme seg til og fra juss-campus kollektivt. Det er et godt stykke utenfor selve bykjernen, men du er i sentrum på 10-15 minutter med Metroen. Det er et Metrostopp rett ved juss-campus. Selve bykjernen er relativt liten, og er absolutt gangbar. Går man rundt en hel dag har man fått sett mye. Ellers er uber et godt alternativ til gange/kollektiv for å komme seg rundt til en grei penge, i alle fall for oss nordmenn. Det er bra med liv i gatene i helgene, men det er en relativt rolig by vil jeg si. Personlig likte jeg byen veldig godt. Ikke for stor og ikke for liten etter min mening.

Bustad

Washington er kjent for å være et dyrt sted å bo, og det går med en del utgifter på dette. Jeg reiste med en studiekamerat og vi leide oss en AirBnB-leilighet sammen. Hadde jeg dratt alene for et semester ville jeg nok også leid gjennom AirBnB, da det er vanskelig å få noe annet for såpass kort tidsrom. Jeg møtte andre der som hadde leid et rom i et kollektiv gjennom AirBnB, så det er nok mulig å få det til en levelig pris. Hvis man søker på AirBnB med hele tidsrommet man skal være i Washington var det mange som hadde et fradrag for "lengre opphold" som gjorde at man havnet på rundt markedspris i måneden. Man burde imidlertidig tenke på hvor i Washington man bor, da ikke alle bydeler er like trygge. Finner du noe relativt nærme Campus er det nok helt fint. Ellers så var kontaktene fra universitetet du snakker med i forkant behjelpelig med hvilke områder som er fine å bo i.

Sosialt miljø

Jeg dro på utveksling med en god kamerat fra studiene, og hadde sånn sett en fordel der. Det arrangeres orienteringsmøter første uken (som jeg ikke fikk deltatt på pga Covid 19 restriksjoner) der alle nye internasjonale studenter møtes. Jeg fikk også møtt flere av disse ved senere anledninger. Miljøet var veldig godt og det er mange internasjonale studenter på det juridiske campus. Jeg ble kjent med både amerikanere og andre internasjonale, men mest internasjonale studenter. For min del ble jeg kjent med mange internasjonale studenter og hadde et veldig fint sosialt miljø i tiden i Washington.

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

21.08.2021 - 23.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosesser: Det er en del papirarbeid som skal gjøres før avreise. Så det anbefales å komme i gang med tidlig slik at det ikke blir noe stress. Det kreves også dokumentasjon på noen vaksiner dersom man er under 26 år i DC så det kan være greit å få en oversikt over dette tidlig slik at man eventuelt kan ta manglende vaksiner. I verste fall er det også gode muligheter til å ta manglende vaksiner her nede.

Undervisningsformer

Har tatt fire fag her hvor undervisningsformen er noe annerledes enn den norske modellen. Det er mye større fokus på diskusjon og aktiv deltakelse i stedet for en forelesning der en professor står for snakkingen (som vi er mer vant til i Norge). Derfor er det også større krav til å være forberedt til timene og være kjent med stoffet. Det opereres med et "cold-calling"-system der professorene har en kortstokk med navnene på studentene i klassen og trekker ut et kort/navn som skal typisk gjennomgå en dom eller argumentere for en part. Dette ble brukt i varierende grad av professorene etter hvor aktiv den frivillige deltakelsen var og tema for timen. I tre av fagene jeg tok var det ikke andre arbeidskrav eller ting man måtte gjøre enn "midterm" eksamen og "final" eksamen. I det ene faget var det ukentlige (små/korte) innleveringer og oppgaver. Slik jeg har forstått det varierer det litt hva slags vurderingsformer og undervisningsformer som finnes i de forskjellige fagene. Noen fag har også mer presentasjoner og innleveringer underveis. Man trenger ikke bestemme seg for fag før et par uker etter semesterstart så man har mulighet til å gå i mange timer og se litt hvordan opplegget er og hva som kreves før man bestemmer seg.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes fagene var veldig spennende! Som utvekslingsstudent kan man velge mellom mange fag og sånn sett velge hva som man selv synes mest interessant. Alle professorene var veldig dyktige og gjorde selv tørre temaer interessante.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes utbytte med tanke på språket har vært veldig bra. Både skriftlig og muntlig får man utfordret og testet seg selv og det ga meg mye. Når det kommer til faglig utbytte er det kanskje størst utbytte materielt av fagene som omhandler internasjonal rett. Men også de amerikanske fagene kan være veldig nyttige. De har en veldig praktisk tilnærming til undervisningen som gir veldig nyttig erfaring med argumentasjon og diskusjon.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint og har gode fasiliteter når det kommer til leseplass, kantine, bibliotek og saler. Selve byen kan tilby det meste. Fra uteliv og kulturtilbud til skog og friluftsområder. Det er også mye gode sportsarrangementer i byen der man kan se på ishockey og basketball midt i sentrum i Capitol One Arena, man kan se Washington Football Team spille amerikansk fotball like utenfor byen eller man kan se DC United spille "soccer" på Audi Field.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne bolig gjennom nettsidene og plattformene som henvises til fra skolens side ettersom de ofte krever lengre leietid enn ett semester. Derfor valgte vi gjennom Airbnb der man kan ha korttidsleie. Enkelte der tilbyr også rabatt jo lengre opphold man bestiller slik at vi fikk nokså gunstig leie for ett semester. Omtrent alle plasser i DC er fint med tanke på avstand ettersom metro og busstilbud er godt. Men å bo nærme et metrostopp kan være gunstig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved skolen er veldig bra. Det er veldig mange andre internasjonale studenter fra hele kloden som kommer som også er på utkikk etter venner. Skolen inviterer til mye arrangementer tidlig i semesteret slik at man kan bli kjent med andre studenter. Det er også som nevnt et mer aktivt klassemiljø med diskusjoner og samtaler som gjør at man kan bli kjent med andre også i timen.

2019

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

13.08.2019 - 16.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Etter at du har kommet inn på Washington College of Law (WCL) er det mye som skal ordnes før avreise, men du får utfyllende og god informasjon fra fakultetet. I opptaksbrevet fra WCL får du beskjed om at du vil motta en pakke per post som inneholder vesentlig informasjon og dokumentasjon blant annet for å kunne søke om visum. Her er det viktig å være litt "på" overfor WCL da jeg opplevde at det tok flere måneder før jeg fikk pakken og det dermed kan bli problematisk med å booke avtale i tide hos ambassaden i Oslo vedørende visum osv.

Jeg opplevde også at jeg fikk tilsendt mye informasjon om hva jeg måtte gjøre både fra American University og WCL, men som ikke angikk meg fordi jeg kun er utvekslingsstudent og ikke LLM-student. Jeg oppfordrer derfor til å sende dem en mail dersom du er usikker på om det er noe du behøver å gjøre eller ikke.

WCL krever bevis på at du har tatt enkelte typer vaksiner og dokumentasjon på at du har hatt vannkopper dersom det er tilfelle. Vedrørende sistnevnte, kan blodprøve hos fastlegen enkelt bekrefte dette.

Fristen for å betale skolepenger er ikke før i september og det samme gjelder fristen for å "waive" den dyre helseforsikringen som WCL i utgangspunktet krever. Høsten 2019 hadde skolen fått ny forsikringsgiver og strammet inn på reglene for hvem som kunne waive. Med riktig dokumentasjon fikk jeg imidlertid waivet helseforsikringen. Videre er det greit å vite at det kommer en ekstra "fee" i tillegg til skolepengene på omkring $600 (som ikke er dekket under skolepengene fra Lånekassen). Denne må du betale uansett, men den gir deg blant annet tilgang til treningssenter 10 minutter gangavstand fra WCL-fakultetet og metropass for hele semesteret (gjelder all buss og metro)

Undervisningsformer

På WCL operer de i utgangspunktet med "lectures" eller "seminars". Antall studenter i hver time kan variere, men som regel er man flere når det er "lectures" enn ved "seminars". Selv opplevde jeg at i det ene faget var vi kun 7 studenter pluss professoren. Dette er riktignok noe av de laveste antallet studenter de tillater uten at faget blir avlyst.

Undervisningsformen varierer utrolig fra professor til professor da det er de som bestemmer opplegget for faget, men gjennomgående er timene mye mer interaktive mellom student og professor enn det vi er vandt til fra Bergen. Aktivitet i timen, enten det er lectures eller seminars, er forventet og teller med i den samlede karakteren. Professorene kan ofte bruke "cold-calling" i timene sine, som betyr at de ber deg helt tilfeldig om å forklare noe eller svare på det professoren ber om. I starten virket dette veldig skummelt, men etter en kort stund blir man vandt til det også. Et tips kan være at man i starten av timen selv tar initiativ til å svare på spørsmål man kan, da er sjansen mindre for å bli pekt ut tilfeldig senere!

Professorene setter også opp lange leselister til timene med pensum som de forventer du har lest til timene. I starten virket dette veldig overveldende da det kunne være flere hundre sider til hver time. Etter noen uker fant jeg imidlertid ut hva professorene i de enkelte timene faktisk krevde og la opp lesingen deretter. Leseleksene var dermed fullstendig overkommelige og jeg hadde tid til å gjøre alt mulig annet i tillegg.

Karakteren du får i fagene er ofte basert på en samlet vurdering av flere krav du har måttet oppfylle gjennom semesteret. Eksempelvis innleveringer, muntlig deltakelse og en avsluttende eksamen. Jeg likte veldig godt denne formen for vurdering da det ikke er avgjørende hva du gjør på noen timer på én eksamen. Selv ble jeg vurdert basert på fremføringer (alene og i gruppe), innleveringer og hjemmeeksamen av forskjellig lengde

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet hos WCL på høsten var veldig godt og det var mange fag innen for flere forskjellige rettsområder som virket interessante. Så vidt jeg har forstått både fra LLM-studenter jeg gikk med og fra andre studenter fra Norge er tilbudet kanskje noe mindre på vårsemesteret og at det derfor kan være vanskeligere å velge/få fag man syns er interessante på våren.

Mitt tips er å være tidlig ute når oppmeldingen til fag begynner hos WCL da det er mange fag som er populære og det er begrensninger på antall. Skulle du imidlertid ikke få plass på et fag du ønsker, kan du sette deg på venteliste og det er også mulig å høre med professoren når du ankommer om de har plass til en til. Dessuten er det den første uken såkalt "add/drop-period" hvor du kan gå i timene du er meldt til, se om du får et godt inntrykk av faget, snakke med professoren osv. Derfor kan det være lurt å melde seg opp til flere fag enn det man trenger (antall credits) for å kunne teste ut de forskjellige fagene.

Selv endte jeg opp med kun menneskerettighetsfag ("Human Rights & Terrorism", "Regional Approaches to Human Rights", "International Trafficking in Persons" og "Gender and comperative internatinal law". Fagene bygget i utgangspunktet på internasjonal rett, noe som jeg så som en fordel da man har noe mer forkunnskap om dette enn fag som kun fokuserer på amerikansk rett. Personlig synes jeg disse fagene var ekstremt spennende og professorene jeg hadde var ekstremt dyktige. De var i tillegg anerkjente fra det internasjonale menneskerettighetsmiljøet og hadde hatt stillinger høyt oppe i blant annet FN-systemet. Det gjorde undervisningen også veldig praktisk rettet.

Pensum kan være veldig dyrt, så her kan det være lurt å kjøpe brukte bøker, leie på nettet eller låne fra biblioteket.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg hadde et stort faglig utbytte og fikk lært mye mer om et rettsområde som jeg gjennom studiet i Bergen har funnet interessant. Som nevnt er professorene veldig dyktige og de er også opptatt av at studentene skal gjøre det bra.

Språklig sett, var det kun meg fra Skandinavia på WCL denne høsten og jeg fikk absolutt trent og forbedret engelsken min mye da jeg snakket bare engelsk. I starten var det uvant med juridisk terminologi på engelsk, men det tok ikke mange ukene før man kom inn i dette og det ikke føltes så krevende å verken snakke i timen eller skrive innleveringer.

Universitetsområdet og byen

Washington D.C er en ekstremt fin og stilig by som har masse forskjellig å tilby og det skjer noe hele tiden. Sammenlignet med for eksempel New York er det likevel en noe mindre hektisk by ved at det ikke er i nærheten av like mange mennesker og turister overalt, noe som er veldig deilig når du skal bo der over en lengre periode.

Det er relativt dyrt å leve i D.C da både mat- og drikkeprisene i butikk og ute ikke er spesielt mye lavere enn i Norge. Samtidig er mange aktiviteter og severdigheter gratis og det er absolutt verdt pengene å dra på utveksling hit!

Beliggenheten gjør også at det er mulig å reise litt rundt i områdene og billige bussbilletter kan ta deg blant annet til Philadelphia og New York på ikke mange timene. Det er også nasjonalparker og andre veldig fine naturområder som heller ikke ligger langt unna.

Været på høsten er upåklagelig. Selv om det kan være litt varmt med 30 + grader i august/september, holder varmen seg ut oktober med godt over 20 grader!

Fakultetet til WCL er superfint og alt er veldig moderne og nytt da fakultet var helt nytt for ikke så mange år siden. WCL ligger litt utenfor "sentrum", men rett ved metrostasjonen "Tenleytown" som gjør at du på bare få minutter er downtown. I Tenleytown er det også flere lunsjsteder og matbutikk.

Bustad

Som nevnt er det dyrt å leve i D.C og det gjelder også bolig. Selv var jeg heldig å komme i kontakt med to nordmenn som var praktikanter på den norske ambassaden i D.C og fikk mulighet til å bo sammen med dem. Jeg har derfor ikke mange tips på hvor man ellers kan få tak i leilighet, men jeg anbefaler å sende en mail til WCL da de ofte sitter på informasjon om landlords som leier ut til studenter.

Leiligheten min lå 15 minutter gangavstand fra fakultetet og derfor litt lenger unna sentrum. På en side hadde det vært digg å bo downtown, men samtidig er man som regel på skolen hver dag og det er derfor deilig å kunne bo i nærheten.

Generelt kan det være lurt å bo et sted langs den røde metro-linjen da denne går direkte til WCL. Jeg kjente likevel flere som ikke gjorde det og det funket og. Om morgenen er det mye trafikk, så selv om D.C har et stort bussnettverk, ville jeg heller anbefalt å bo i nærheten av metroen da du kan stå veldig i lenge i trafikk hver dag om du skal ta buss

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i D.C var veldig, veldig bra og absolutt noe av det som gjorde oppholdet så bra som det ble! Anbefaler på det sterkeste utveksling til D.C.

De første dagene er det "orientation" på skolen hvor du møter de LLM-studentene som begynner samme semester som deg. Det gjorde absolutt ingenting å kun være utvekslingsstudent for ett semester, da LLM-studentene er like ivrige på nye venner som deg. Jeg var som sagt eneste fra Skandinavia, noe som jeg i ettertid er veldig glad for, da jeg ble veldig godt kjent med folk fra hele verden. Likevel hadde jeg også et norsk nettverk gjennom praktikantene på ambassaden og fikk inntrykk av at det er mange nordmenn i D.C å bli kjent med også.

Det er også et "LLM-board" som har ansvaret for det sosiale for LLM/utvekslingsstudenter gjennom året. Dette inkluderte mange "happy hours" med mat og drikke, "galla" i desember, omvisning på Pentagon og Organization of American States og mye mer.

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

21.08.2018 - 20.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det må foretas en del forberedelser i forbindelse med utveksling til American University og WCL, for eksempel visum, vaksiner og forsikring. Start tidlig med det du allerede kan gjøre noe med, og følg sjekklister tilsendt fra både UiB og WCL. Det kan virke noe overveldende i starten, men så lenge du følger prosessen går dette helt fint. Både UiB og WCL er hjelpsomme og det er bare å stille spørsmål.

Undervisningsformer

Undervisningen hos WCL kan sammenlignes med videregående i Norge. Det er klasser (alt fra 10 til 50 stk) én til to ganger i uken, lekser, forventning om deltakelse i timen og ofte også midterms/rapporter underveis i løpet av semesteret. Dette var noe uvant i starten, men man kommer fort inn i det. Mange av professorene er veldig ålreite overfor utvekslingsstudenter.

Vurdering av emnetilbodet

Dersom du reiser som utvekslingsstudent over ett semester er fagutvalget stort. WCL tilbyr fem ulike LLM'er hvor du kan kombinere fag fra alle fagområdene. Det vanligste er at du blir plassert i ILSP (International Legal Studies Program) med tilhørende fagliste, men du kan også sende forespørsel om andre fag fra de andre LLM-programmene. Tar du en LLM ville jeg anbefalt å forholde deg til faglisten som er tilknyttet LLM-programmet.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte vil variere. Noen fag er lagt opp for utvekslingsstudenter hvor det er hensyntatt at du ikke nødvendigvis har common law-bakgrunn eller særlige engelskkunnskaper. Andre fag tar du sammen med de amerikanske jusstudentene (JD's). Da vil det variere fra professor til professor hvor mye du blir hensyntatt. Noen fag er vanlige jussfag og kan være utfordrende, mens andre fag fremstår som mer politiske.

Generelt tror jeg du vil få et språklig utbytte da alle fagene selvfølgelig foregår på engelsk. Den mer hverdagslige engelsken vil variere ut fra hvilke andre utvekslingsstudenter du er sammen med. For min egen del var jeg den eneste fra Skandinavia, og har av den grunn hatt et stort språklig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Washington er en fantastisk by. Det er en roligere by en eksempelvis New York og det er derfor lettere å komme seg til rette og ha en 'vanlig' hverdag. Samtidig har byen mye å tilby både når det gjelder politikk, historie, kultur, sport, uteliv og natur. For meg har det vært en perfekt kombinasjon og det har spesielt vært en spennende by å bo i samtidig som det hersker mye politisk uro i USA. Universitetsområdet ligger nordvest for sentrum, cirka 20 minutter med metro. Det er ikke så mye som skjer i dette området, annet enn plasseringen av de ulike fakultetene og treningssenter (som du får tilgang til gjennom studieavgiften).

Bustad

Jeg vil anbefale å bo et sted mellom universitetsområdet og sentrum, spesielt i nærheten av den røde metrolinjen. Da har du enkel tilgang til begge steder, og er ikke avhengig av andre transportmidler. Det skal sies at dette nok er noen av de dyreste stedene å bo i byen. Generelt er prisnivået høyt i Washington, og for min egen del måtte jeg spare opp en god del på forhånd for å ha mulighet til å bo et bra sted og gjøre alt jeg hadde lyst til.

Sosialt miljø

Gjennom den første uken av oppholdet (Orientation) møter du alle LLM- og utvekslingsstudentene på WCL. Det er enkelt å bli kjent og for min egen del dannet vi en gruppe allerede den første dagen. Dette var personer fra alle steder i verden og folk med ulik bakgrunn. Noen av LLM-studentene er erfarne advokater fra hjemlandet, mens andre kan være på sitt tredje studieår. Jeg ble også kjent med andre nordmenn som gikk på andre studier på American University. Det skal likevel nevnes at Washington College of Law er et relativt adskilt fakultet, og at man ikke omgås andre studenter med mindre man oppsøker det.

2015

Haust 2015 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2015 - BA i samfunnsøkonomi

01.08.2015 - 20.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler alle å være 21 år før man drar på utveksling til USA.
Vær forberedt på mye reising med metro/bus til og fra forelesninger.
Trenger ikke å stresse med å finne internship før en drar, da en får mye hjelp og veiledning til dette i løpet av de første ukene.

Undervisningsformer

Klassene er relativt små (ca 20 elever) så mye av undervisningen består av diskusjoner mellom elever og lærere.
1-2 ganger i uke drar downtown og har gjesteforelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Internship og hovedfaget blir bare 12 credits (24 studiepoeng) til sammen. Jeg måtte derfor ta et valgfag for å komme opp i 30 studiepoeng. Her er det mye å velge mellom - alt etter hva som passer inn i timeplanen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg gikk Global Economics and Business og forventet noe av det samme man har ved UiB. Ble derfor positivt overrasket av hvor praktisk undervisningen var.

Universitetsområdet og byen

Alle våre forelesninger var off-campus, ca 5 min unna main-campus med gratis buss.
DC er en relativt liten by, så en blir fort kjent i de forskjellige bydelene og med metroen.

Bustad

Jeg bodde i The Berkshire med en romkammerat. Selv om jeg var heldig med romkammeraten og trivedes godt der jeg bodde, vil jeg anbefale andre å lete etter privat bolig - spesielt dersom en drar med flere kjente.

Sosialt miljø

Washington Semester Program består av ca 150 studenter, der over halvparten er internasjonale. Det er derfor gode muligheter til å bli kjent med både internasjonale og amerikanske studenter.
Godt tilbud av organiserte aktiviteter som fotball og volleyball på campus.

Haust 2015 - BA i Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Haust 2015 - BA i Administrasjon og organisasjonsvitenskap

01.08.2015 - 20.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før søknadsfristen valgte jeg tre veldig ulike utvekslingsavtaler. På førsteplass valgte jeg USA, deretter Kina og til slutt Tyskland. Utfallet ble at jeg utvekslet til American University i Washington DC, noe jeg er storfornøyd med i dag. Grunnen til at jeg valgte American University var i hovedsak på grunn av Washington Semester Program (WSP) hvor internship to dager i uken er inkludert. I tillegg til akademia får man altså profesjonell erfaring, noe som appellerte veldig til meg. WSP har ulike studieretninger, blant annet “International Law and Organizations”, “Foreign Policy”, “Business and Economics”, journalistikk, “Sustainable Development” for å nevne noen. Jeg valgte International Law and Organizations (ILO).

Transport fra campus til metrostoppet er via universitets shuttlebuss. Dette er kostnadsfritt og tar deg til ulike steder på campus samt metrostoppet i Tenleytown som er ca 10 min unna campus med bussen. I Tenleytown finner man ulike resturanter og cafeer til en rimelig pris, samt matbutikker. I Tenleytown området ligger også Brandywine bygningen hvor klasserommene holder til. Noe som er verdt å huske på er å spare ekstra penger til metroen. Metrosystemet i DC er dyrt. Det er ingen fastpris slik som det er i New York for eksempel, og man kan fort bruke langt mer enn $15 på en dag. Ettersom mye av undervisningen foregår utenfor campus, blir det mye bruk av metro. Beregn derfor en god del ekstra penger til transport. Buss derimot, er billigere, og koster ca. $2 uansett avstand. Samtidssystemet funker desverre dårlig, og skal du rekke internshippet tidlig morgen er metro den enkleste løsningen tidsmessig.

Noe man også bør huske på er at dersom man bor på dorm, er at det er pålagt å betale for mealswipes, noe som betyr at man må betale for en matplan hvor en “swipe” tilsvarer et måltid man spiser på campus. Dette trenger man ikke å gjøre dersom man bor i leilighet utenfor campus. Maten er dyr, og har ikke den beste kvaliteten, noe som resulterte i at jeg tapte en del penger her ettersom det ble en del take-away istedet. På en annen side er det flere tilbud man kan benytte mealswipes og eaglebucks(penger man fyller på studentkortet) på; Starbucks, matbutikken, Panera i Tenleytown m.m.

Undervisningsformer

Undervisningsopplegget er meget annerledes der enn her i Norge. Man kan sammenligne opplegget med videregåendeskole i og med at deler av undervisningen foregikk i klasserom sammen med professoren vår som opptrådte som en typisk klasseforstander. Noe annet som var annerledes var at mesteparten av undervisningen foregikk hos ulike organisasjoner i DC. Vi fikk for eksempel besøke the World Bank, American Foreign Service Association, Organization of American States og mye mer. Vi hadde tre komponenter, seminarer (professoren holder forelesning), internshipcourse og et valgfag. I løpet av semesteret skrev vi jevnlig oppgaver/essay skriving uke til uke noe som var en stor fordel, spesielt for internasjonale, med tanke på å utvikle de engelske skriveferdighetene.

Vurdering av emnetilbodet

Faglig sett fokuserte ILO mer på samfunnsaspektet enn på jussen, noe som gjorde det veldig relevant for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Det var mye lettere å få gode karakterer på AU enn på UiB. Oss nordmenn hadde et stort forsprang ettersom universitetene i Norge stiller betydelig høyere krav til studentene for å få toppkarakterer. Det var også for lite undervisning på skolen, og for lite fokus på pensum.

Fagleg utbyte og språk

Selv om det var lett å få gode karakterer, kommer jeg tilbake til Bergen med ny kunnskap om hvordan internasjonal rett fungerer i praksis. En kjempe fordel er at man får snakket og skrevet engelsk, både akademisk og i dagliglivet, noe man blir vant med relativt raskt. Jeg var intern hos et konsulent firma, Jacobs, Cordova & Associates, som jobber internasjonalt med klienter som Verdens Banken og EU. Mine internshipdager var mandager og torsdager, noe som både jeg og sjefen min ikke var fornøyd med. Det hadde vært bedre om det hadde vært to påfølgende dager etter hverandre slik at man får best mulig utbytte av læringen. Uansett, lærte jeg mye, fikk gode tilbakemeldinger samt en fin attest som jeg vil kunne bruke når jeg skal søke på en profesjonell jobb etter endt utdanning.

Universitetsområdet og byen

DC er en utrolig vakker og flott by og det er mye å finne på her. Det jeg er mest glad for å ha sett var nok Arlington Cementary. Det er også verdt å få med seg alle severdighetene som for eksempel the National Monument, the White House og Lincoln Memorial. Museumstilbudet er også godt. Alle museer som er tilknyttet “the Smithsonian” er gratis, og utvalget er stort; Air and Space Museum, Holocaust Museum, the National Zoo, Museum of American History med flere. Nattelivet er også veldig bra, og det er mye gøy å finne på blant annet på Dupont Circle, Adams Morgan, U-street og Georgetown. Front Page på Dupont hver torsdag ble til en tradisjon dette semesteret. Her var det et genialt tilbud; Drikke for $2 inkludert taco, noe som var perfekt for oss fattige studenter.

Bustad

Jeg bodde på dorm på campus i Leonard Hall sammen med ei annen norsk ei som jeg kjenner godt fra før av, noe som funket veldig bra. Her var det både jenter og gutter som bodde i samme etasje. Det å bo på dorm er utrolig sosialt, og man blir veldig godt kjent med folk ettersom man bor så tett innpå hverandre. Her ser folk hverandre på sitt verste og sitt beste, og jeg har uten tvil fått venner for livet etter oppholdet på Leonard. Jeg vil anbefale å bo på dorm i og med at det er veldig lett å bli kjent med andre, selvom standarden kanskje ikke er den beste. Personlig syntes jeg det var helt fantastisk å bo på Leonard Hall, og man blir godt vant med felles dusj og bad etterhvert. Dersom man ønsker å bo i leilighet, vil jeg anbefale å bo i leilighetskomplekset “Berkshire Apartments”. Dette er ca. fem-ti minutters gåavstand unna hovedcampuset, og her er det også mange AU studenter som bor. Dette er derimot litt dyrere enn å bo på Leonard Hall.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var ekstremt bra. Folk fra hele verden, inkludert amerikanere, var en del av Washington Semester Program, og alle var svært inkluderende ettersom alle var enten fra andre byer i USA eller fra andre land. De aller fleste var ivrige på å bli kjent med hverandre, og man knyttet bånd veldig raskt. Man fant på mye sammen, enten det var idrettsarrangementer eller filmkvelder. Vi dro også mye ut sammen og utforsket nattelivet. Alt det sosiale foregikk sammen med folk fra programmet.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

19.08.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før du skal reise er det mye som skal gjøres. Dette var ganske forvirrende og vanskelig - noe som er bakgrunnen til at vi har skrevet om det her. Jeg tror vi skal ha dekket alt, men vær nøye på å lese brevene du får fra skolen - da spesielt en sånn «før-skolestart» katalog som skal dekke det meste.


Her kommer en liten oppsummering av ting som må ordnes FØR avreise.


Først må du søke om visum.
• Dette gjøres fra denne siden: https://ceac.state.gov/genniv/. Her vil du måtte fylle ut en hel del med opplysninger og i tillegg laste opp et bilde som passer til kriteriene. Vi tok bare et bilde med mobilen inntil en hvit vegg - det gikk bra.
• Du vil få opp et referansenummer, denne må du ta vare på slik at du kan hente opp søknaden din senere.
• Print ut søknaden og ha denne med når du reiser. Den kan også være grei å ha med når du skal på ambassaden


Deretter må du betale SEVIS-avgiften.
• Den kvitteringen du får etter å ha betalt denne må du printe ut å ha med når du skal på ambassaden i Oslo.


Du må også betale noe kalt en visaavgift (eller visumavgift)
• Dette gjør du inne på ambassadens hjemmeside. Her vil du opprette en profil og skrive ut kvitteringen for betalingen og bestille time hos ambassaden (anbefaler å bestille tidlig på dagen).
• https://cgifederal.secure.force.com/?language=Norwegian&country=Norway


Bestille time på ambassaden inne på ambassadens hjemmeside. Det er også her inne du betaler visaavgiften, som må betales før du får bestille time.
• Her logger du inn på samme side som på punkt 4. Trykk på Avtal time i menyen på venstre side og det vil sette i gang prosessen.
• Du vil trenge: Passnummeret ditt, CGI-referansenummeret på kvitteringen din (fra visaavgiften) og det 10-sifrede strekkodenummeret på D-160-skjemaet ditt (VISUMET ditt fra punkt 1).


Hva må du ha med deg på ambassaden?
• Passfoto i en bestemt størrelse som står beskrevet på ambassadesiden
• Inntaksbrevet du har fått fra skolen
• Passet ditt (det er viktig at dette ikke går ut ila det neste året).
• Kvittering på betalt SEVIS-avgift
• i-20 skjemaet du har fått fra UiB (som er sendt fra WCL - skolen i USA).


Vaksinering
• Du må ha endel vaksiner før du reiser. Disse finner du på hjemmesiden til skolen. Det vil være et skjema som egen din må fylle ut ved vaksinering. Dersom du ikke vaksinerer deg hjemme - vil dette måtte gjøres i USA, noe som er veldig dyrt. Det er ikke å anbefale
• Vaksinasjonsbrevet må du ha med deg når du reiser og det må sendes til skolen.


Forsikring
• Ring HELFO for å få tilsendt et forsikringsskjema. Dette skal egentlig sendes automatisk til deg etter lånekassen har gitt beskjed til HELFO om at du reiser - men det skjer ikke alltid. Dette skjema vil du trenge til å waive health insurance i USA fra skolen.
• Skaff deg forsikring hos ANSA - skriv ut forsikringspapirene før du reiser. Dette vil også brukes til å waive health insurancefra skolen.
• Angående waiver, så gjøres dette når du kommer ned gjennom et eget skjema. Du får dette utlevert en av de første dagene på skolen.


Søke lån og stipend hos lånekassen på lånekassens sider. Dette er det lurt å gjøre tidlig, da du har mye som skal betales i forbindelse med reise/visum osv.

Undervisningsformer

Ved AU har de klasseromsundervisning. Det er forventet at man møter opp til timene, og ved noen av kursene kan man bare ha et visst fravær for å kunne ta eksamen. I enkelte klasser er det også forventet at man møter forberedt til timene, og deltar. Imidlertid håndheves dette ikke strengt. Dersom man ikke vil prate høyt, så slipper man dette.

Professorene som har de enkelte kursene er veldig hyggelige, og gir god hjelp.

Vurdering av emnetilbodet

De har veldig mange forskjellige kurs som tilbys. Her er noe for enhver smak. Alt fra Copyright, Cyberlaw, Space Law, National Security Law, International Law, Criminal Law, til Business Law.

Første uken er det add/drop week, hvor man kan gå i de timene man ønsker og se om kurset er noe for deg. Her forteller også professoren hvor mye fravær hun eller han forventer. Men merk at man må melde seg opp i fag på forhånd, og de populære kursene blir fylt opp, så hver tidlig ute. Er faget fylt opp, vil du komme på venteliste. Melding om plass kommer på skolemail, hvor man har 24 timer på seg til å takke ja. Gjør man ikke dette mister man plassen, og kommer sist på ventelisten.

OBS. Bøkene er mye dyrere enn man er vant til i Norge. Kjøp de brukt på Amazon, og undersøk i hvert kurs om alle bøkene er helt nødvendige å ha. Vær også klar over at man kan selge bøkene sine til visse bokhandlere på nettet dersom de er pent brukt.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken kommer man lett inn i. Det kan enkelte ganger være utfordrende å diskutere vanskelige juridiske problemstillinger med andre amerikanske studenter i timen, men dette blir man vant til.

Professorene er jevnt over meget gode, og hjelpsomme. Utbyttet av fagene avhenger av deg selv og egen innsats.

Terskelen for å stryke er høy, og sammenlignet med Bergen virker det som at det ikke er veldig vanskelig å få gode karakterer.

Universitetsområdet og byen

American University College og Law, har flyttet til et annet lokale, som vi dessverre ikke fikk oppleve. Det så imidlertid veldig flott ut, så fasilitetene bør være meget bra. Det er enkelt å komme seg til fakultetet via buss eller metro.

Byen D.C. er veldig flott, og tilbyr noe for enhver. Det er mange praktikanter, organisasjoner og studenter i byen som gjør at det er et godt sosialt miljø. Som alle andre byer, er det enkelte steder hvor man ikke bør ferdes alene på natten, men ingen av de norske opplevde noen form for ubehageligheter eller kriminalitet.

Byen ligger 4 timer unna New York, som absolutt er verdt en tur. Merk at bussbillettene er mye billigere en togbillettene.

Bustad

Det er dyrt å bo i D.C. Både bolig, og transport koster mye. Metro er dyrt, og buss er forholdsvis dyrt ettersom det ikke var mulig å kjøpe månedskort og det heller ikke er noen studentpris. Avstandene i D.C. er større enn man er vant til i Bergen, så derfor er det ofte ikke noe alternativ å ta beina fatt. Derfor må det prioriteres om man vil bo nærme skolen, og ikke bruke så mye penger på transport, eller om man vil bo nærmere sentrum.

Måter å finne seg bolig på:
- Craigslist. Her legges det boliger ut hele tiden.
- Viktig å sjekke praktikantsider.
- Den norske ambassaden har nye praktikanter hvert halvår, så en mulighet vil kanskje være å ta kontakt med disse for å høre om det er mulig å bo sammen.
- Det finnes blant annet en facebookgruppe hvor praktikanter kan søke etter personer å bo sammen med. Dette kan være et alternativ hvor man kan lete.
- Det finnes også organisasjoner som WISH og ISH (International Student Housing) som er et boligfelleskap for studenter og praktikanter.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet blant LLM studentene var upåklagelig. LLM studentene som vi utvekslingsstudenter var en del av, hadde et veldig godt miljø og gjorde mye sosialt sammen. Det kreves mer innsats av deg selv for å komme inn i et amerikansk miljø, ettersom man har så god kontakt med LLM studentene, men dette er absolutt mulig.

En av oss meldte seg inn i fotballklubben ved AU (soccer). Her fikk man god kontakt med andre amerikanske studenter.

Vi vil anbefale å starte på høsten, ettersom man da starter opp sammen med de andre LLM studentene som da også er nye.

Vår 2015 - Integrert masterprogram i rettsvitskap

Vår 2015 - Integrert masterprogram i rettsvitskap

07.01.2015 - 05.05.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde problemer med å få visa papirene mine fra Universitetet i Washington i tide. Det er viktig at man purrer på dem! Skolepenger trenger man ikke betale før man er startet på studiene.

Undervisningsformer

Undervisning og emner er nå endret.

Universitetsområdet og byen

Det er en praktfull by med mye muligheter. Gled dere!

Bustad

Å finne korttidsleie av leiligheter kan være vanskelig. Se blant annet på craigslist.com for alternativer. For mitt vedkommende ble løsningen å bo på hotell de første dagene for å på den måten ha mulighet til å dra på visning. Å bo ved Dupont Circle er absolutt det beste, men også i nærheten av den røde metro linjen er praktisk.

Haust 2014 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2014 - BA i samfunnsøkonomi

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Student rapport – Washington Semester Program, American University, Washington DC

Høsten 2014 valgte jeg å dra et semester til Washington DC. Jeg studerer samfunnsøkonomi og valgte faget «Global Economics and business». Programmet het Washington Semester Program. Det var et utrolig spennende og lærerikt fag. Skolen heter American University. Jeg valgte å dra på Washington Semester Program fordi det var inkludert at du skulle være intern. Erfaringen fra å faktisk jobbe i et firma er utrolig godt å ha med. Jeg fant informasjon om Washington Semester Program på UiB sin hjemmeside, jeg hørte også om en som dro dit og hadde det veldig kjekt.
Helt fra begynnelsen av semesteret er det veldig mye å gjøre. Det er stor forskjell på hvilke arbeidsoppgaver man har i Norge og USA. Her handler det veldig mye om å skrive stiler, presentasjoner, gruppearbeid, det var en del lesing og, men ikke på samme nivå som i Norge. Vi hadde en del innleveringer. De tok også fravær på forelesningene, noe som ikke er vanlig i Norge. I løpet av semesteret besøkte vi IMF, World Bank, New York Stock Exchange, flere ambassader, The White House og mange andre bedrifter.
To dager i uken skal man være intern hos et selskap. Vi måtte selv lage CV og følgebrev for å søke på internship. De var veldig hjelpsomme og hjalp til med råd om hvordan du kunne søke, skrive CV og følgebrev. I tillegg har skolen en bazaar hvor mange bedrifter kommer og man kan gi CV til dem. Internship var en utrolig bra opplevelse. Jeg jobbet i et selskap hvor de drev med medieovervåkning.
Inkludert i Washington Semester Program er Internship et fag, og så har du to andre fag som er i samme seminar. Seminaret inkluderte en forelesning og mange møter med bedrifter hver uke.
For å oppfylle kravet om 30 norske studiepoeng var jeg nødt til å ta et ekstra fag. Man kunne velge mellom Research Paper (som er omtrent som en Bachelor oppgave) eller et par andre fag. Jeg valgte International Development, som er et online fag. I dette faget var det et tema for to uker. Da var vi nødt å skrive en rapport om materiale vi hadde til de ulike temaene. I tillegg må man skrive en kommentar til tre av de andre studentene sine rapporter. Materialet inkluderte en bok, en film, flere musikk videoer, noen artikler, og flere forelesninger og taler om temaet.
Du må være klar for å betale mye for transport. Skolen substituerer ikke med noe. Ettersom vi dro rundt til omtrent 3-6 steder hver uke, ble Metro og buss kostnaden ganske høy. Det er definitivt hvert det, men du må inkludere det i regnskapet. I tillegg dro vi til New York med klassen for å besøke New York Stock Exhcange og en annen bedrift. Vi var nødt til å finne og betale både transport og bolig i New York. Skolen var veldig flink til å gi informasjon og
Jeg valgte å bo på The Berkshire, som er studentleiligheter fem minutter fra Campus. Dette valget har jeg vært utrolig fornøyd med og er veldig glad for at jeg fikk bo her. Jeg bodde sammen med en jente, og dette fungerte veldig bra. Det var litt rart i begynnelsen fordi du må dele rom med en du aldri har møtt før, men jeg ble veldig fort vant til dette. Grunnen til at jeg valgte å bo på The Berkshire istedenfor campus, var fordi på campus er du nødt å ha en «mealplan». Jeg ønsket å kjøpe mat og lage den selv og valgte derfor og heller bo i student leilighetene. Det er en butikk «Giant» fem til ti minutter i gåavstand. Denne ble åpnet underveis i semesteret. Før denne ble åpnet var jeg nødt til å ta en gratis buss til nærmeste butikk.
Miljøet i klassen var utrolig mye mer intensjonalt enn jeg hadde trodd. Vi hadde mange studenter fra Frankrike og Tyskland, men også noen fra Korea, Japan, Indonesia, Marokko og USA. Man blir veldig sterkt knyttet ettersom det er mange fra forskjellige land og svært få er fra Washington DC. Omtrent alle er enten fra et annet land, eller fra en annen stat i USA. Ettersom mange kom uten å kjenne noen fra før, ble det veldig lett å bli kjent med andre. Sosial sett var det veldig bra, de fleste var mest med dem i klassen og den de bodde med. De fleste i min klasse bodde på campus eller i The Berkshire. De som bodde i andre leiligheter var litt utenfor. De er ganske streng når det kommer til fester og alkohol inntak. Det er ikke lov å drikke i noen av studentleilighetene og om man hadde fester fikk man ofte klager fra naboer. Derfor gikk vi ofte ut i helgene, og det er utrolig mange gøye barer og klubber rundt om i DC.
Jeg vil sterkt anbefale å delta på Washington Semester Program. Det var utrolig mye arbeid med internship og de tre fagene, men du får utrolig mye erfaring og kunnskap igjen for det. Du knytter deg sterke bånd med mennesker fra hele verden. Du får reise rundt å se mange bedrifter i Washington DC, det er en veldig unik opplevelse. Semesteret gikk utrolig fort og man må nyte og være der mens man kan.

2014

Haust 2014 - BA i historie

Haust 2014 - BA i historie

01.09.2014 - 15.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Siden studieoppholdet er i USA må man søke om visum for å studere. Denne prosessen kan være treg så det er lurt å starte søkingen med en gang du har fått plass. På forhånd vil du bli tilsendt en rekke papirer som er viktige, også ved innreise i passkontrollen. Det kan være lurt å lese informasjon tilsendt fra skolen, men du får vite alt det viktigste i en rekke infomøter på starten av semesteret. Ellers kan det være greit å reise til byen noen dager før semesteret starter, slik at du blir kjent med området rundt campus og resten av byen. Du må være klar over at Washington er en dyr by og du må forvente å bruke en god del på offentlig transport, og det kommer til å bli brukt ofte.

På Washington Semester Program skal du to dager i uken jobbe på internship. Du vil få tilgang til kontakter og informasjon om ulike internships allerede før semesteret starter. Det er lurt å komme tidlig i gang med å søke. Det er ikke nødvendig, du har fortsatt tid når du kommer bort, og du vil få hjelp, men det er mye lettere å få et spennende internship hvis man er tidlig. Så om du ikke søker før du reiser, i hvert fall bla gjennom listen og se hva som er tilgjengelig. Men ikke vær redd. Washington D.C er en by som lever på interns, så du vil få et til slutt.

Undervisningsformer

På Washington Semester Program er undervisningsformen seminarer. Du blir delt inn i små klasser, så du vil få et godt forhold til både medstudenter og professor. Det er også mange gjesteforelesere som underviser, både på campus og inne i byen på ulike kontorer og arbeidsplasser. Hvem som gjesteforeleser kommer an på hvilke fag du tar, men du kan forvente å mange spennende personer. Det er undervisning 3 dager i uka. De 2 resterende dagene er jobbdager på internship.

Vurdering av emnetilbodet

De har et ganske bra emnetilbud, i hvert fall hvis du studerer sosiale fag. De har alt fra amerikansk politikk, journalistikk, økonomi, jus-fag osv. De har ingen humanistiske fag, eller vitenskap/fysikk/matte eller lignende.

Fagleg utbyte og språk

Både det faglige og språklige utbyttet har vært stort. Jeg har lært ufattelig mye om det emne jeg studerte og siden vi hadde gjesteforelesere, fikk vi en god forklaring på ulike emner av folk som faktisk jobbet med det de snakket om. Jeg har personlig fått et veldig godt faglig utbytte, og har lært utrolig mye, både om det emnet jeg studerte men også andre ting. Siden vi jobber på internship to dager i uken, så får man også god erfaring med å jobbe innen et område.

Siden all undervisning og oppgave innlevering foregikk på engelsk har jeg merket utrolig godt hvor mye jeg har forbedret meg. Jeg har merket forskjell både språklig, men aller mest på uttalen min, som har forbedret seg kraftig.

Universitetsområdet og byen

Campus på universitetet er helt likt et stereotypisk college. Det er flere bygninger sentrert rundt en stor gressplen som om sommeren blir brukt til å kaste ball, spille gitar og andre aktiviteter man ser i college-filmer. På campus er det flere butikker, postkontor, en Starbucks og en Subway. For å ta metroen til byen må man ta en shuttlebus som går hvert 10. minutt, og bussen tar mellom 5 og 10 minutter alt etter trafikken. Med metroen er det også en rekke restauranter og handlebutikker, så du får alt du trenger.

Byen har mye å tilby. Smithsonian har mange forskjellige museer som alle er gratis. Der kan du tilbringe mange timer. Det er også mange andre ting å se som er gratis: Det Hvite Hus, Capitol Hill, Washington Monument, Lincoln Memorial osv. Du er virkelig midt i hjertet av USA. Det er en rekke konsertlokaler som ofte har konserter, og det er også mange barer rundt omkring så du finner alltid noe å gjøre.

Bustad

Det er flere måter å bo i D.C. Å leie privat kan være dyrt om man er alene, men hvis man kjenner flere som skal til samme sted kan det lønne seg å gå sammen og leie privat. Hvis ikke er det flere muligheter til å bo på campus. Det finnes både tradisjonelle "dorms" men også leiligheter med kjøkken og bad (Berkshire Apartments). For utenlandsstudenter på Washington Semester Program, er det mest vanlige å bo i Berkshire, men man er ikke nødt. Det er helt greie leiligheter, ikke fantastiske men de duger. Alle utenlandsstudenter blir romkamerat med en fra USA, slik at det blir en god blanding, og at man ikke bare oppholder seg med folk fra sitt eget land. Berkshire ligger ikke på campus, men rett nede i gaten, så det tar ikke fem minutter en gang å gå til campus.

Sosialt miljø

Siden det er små klasser er det veldig lett å bli kjent med noen og man får et godt forhold til de andre studentene. Det er en rekke arrangementer som blir arrangert, bare for Washington Semester Program, så det er også lett å bli kjent med studenter som tar andre fag. I Berkshire Apartments er det hovedsaklig studenter som bor, og siden du får en romkamerat så har du mulighet til å bli godt kjent med den personen også. Du vil få gode muligheter til å få venner for livet.

Vår 2014 - BA i adm. og org.vitskap

Vår 2014 - BA i adm. og org.vitskap

01.01.2014 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Generelt er det veldig mye som skal på plass før man reiser ut, og man er nødt til å ha kredittkort, penger på bok, eller snille foreldre, for studielånet kommer lenge etter man har brukt mange, mange tusen. Det kan være greit å være forberedt på! Man må også reise ens ærend til den amerikanske ambassaden i Oslo for å få ordnet visum, og dette kan man ikke gjøre før man har fått papirer på at man er kommet inn på skolen i USA. Det er med andre ord både dyrt og hektisk før man kommer seg av gårde.

Undervisningsformer

Jeg tok faget "Transforming Communities" som er del av "Washington Semester Program". Slik jeg forstod det, skal ikke dette faget fortsette på samme måte i fremtiden. Men "Washington Semester Program" er i hvert fall et program der du tre dager i uken har undervisning og to dager i uken jobber som praktikant, i en jobb du selv har skaffet deg. Undervisningen er lagt opp som forelesninger, diskusjoner og stor grad av utflukter til ulike bedrifter og organisasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg skriver om det faglige utbyttet under, men syns altså kombinasjonen av praktikantjobbing, diskusjoner, forelesninger og "site visits" var god. Noen ganger kom også såkalte "speakers" til klassen, fra de ulike organisasjonene. Det jeg har mest å utsette, er at hverdagen ble veldig hektisk. Man måtte farte hele DC rundt og overholde tidsskjema, noe som var vanskelig som ukjent i byen. I tillegg hadde vårt fag altfor mange innleveringer, noe som gjorde oss stresset og demotiverte.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syns faget jeg tok var veldig lærerikt. Det ga meg verdifull innsikt i amerikansk offentlig politikk, hvordan offentlige tilbud er organisert, rollen den frivillige sektoren har, og hvordan ulike tiltak fungerer i praksis. Vi besøkte mange viktige offentlige institusjoner på ulike nivå, fra sosialkontor til Senatet til Høyesterett. Kombinasjonen med praktikantjobbing er også veldig verdifull, selv om det er litt opp til deg selv hvor relevant jobb du klarer å få, og hva du gjør ut av tiden din der.

Språklig er kravet høyt til flytende muntlig og skriftlig engelsk. Det blir ikke gjort noen tilpasninger, og du forventes å forstå alt, og delta i timene, samt skrive store mengder innleveringer, der du vurderes på lik linje med amerikanske studenter. Personlig hadde jeg utdannelse i engelsk fra UiB fra før, men ble definitivt utfordret av smartinger med amerikansk morsmål.

Universitetsområdet og byen

DC er en fantastisk by som har absolutt alt du kan ønske deg. Veldig mye av amerikansk historie kan oppleves her. I tillegg er DC en amerikansk storby, med alt det innebærer av uteliv og kultur. Det er spesielt spennende å oppdage de ulike bydelenes særpreg. Jeg anbefaler å finne gode sider å følge på sosiale medier, sånn at man får med seg hva som skjer - det er nemlig veldig mye. Det kan være lurt å legge en plan tidlig i semesteret - du får ikke tid til alt du tror. Men vit for all del at DC er kjent for BRUNCH. Bare gjør det.

Bustad

Jeg bodde privat, og var ikke spesielt fornøyd egentlig. Men i følge en del av vennene mine som bodde på campus, var det også veldig dårlig verdi for pengene der. Jeg anbefaler å gjøre en del research selv her - og sjekk for all del godt hvilket område du bosetter deg i. Ikke alle steder i DC er trygge.

Sosialt miljø

Det er veldig lett å bli kjent med folk på American University. Nesten alle er tilreisende, og mange kjenner ingen andre. AU legger hele tiden opp til sosiale samlinger, og noen av dem er spesielt for internasjonale studenter. Hvis du går alene gjennom semesteret ditt der, er det fordi du har valgt det selv. Det kan være greit å tenke gjennom om man vil klamre seg til nordmenn, for dem er det flere av. Men da lærer du nok ikke like mye om hverken språk eller kultur ... PS: Husk at man må være 21 for å drikke alkohol i USA, og campus er rusfri ...

Bilde av bygning
Foto/ill.:
© Washington College of Law

Informasjon