Hjem
Studentsider
bilateral

University of Stellenbosch og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandSør-Afrika
  • ByMatieland
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen opnar for at studentar både på bachelor- og masternivå kan søke seg til Universiteit van Stellenbosch. Universitetet krev eit karakterksnitt på C eller høgare for å gi opptak.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du høyrer til for råd om når du kan reise ut på ditt studieprogram. Vanlegvis vil det passe best i eit semester når du kan ta frie studiepoeng. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er afrikaans og engelsk.

Ein skal vere merksam på at dei fleste av faga på lågare grad vert underviste på afrikaans. Fleire internasjonale studentar vel emne på lågare grad med afrikaans som undervisningsspråk. På desse emna må ein vere i stand til å følge undervisninga på afrikaans, men ein står fritt til å snakke og spørre på engelsk, samt levere alle oppgåver på engelsk. Eksamen kan gjennomførast/leverast på engelsk på både høgare og lågare grad.

Nokre emne på lågare grad har engelsk som undervisningsspråk. Talet på emne varierer frå semester til semester. Sjå universitetet sine internettsider for oppdatert informasjon. Norske studentar slepp som oftast unna engelske språktestar om dei kan vise til karakteren 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande skole.

Universitetet tilbyr eit intensivt språkkurs i afrikaans i forkant av semesterstart både om hausten og våren. Det er mogeleg å få støtte frå Lånekassen til å dekke utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå Lånekassen sine nettsider for meir informasjon.

Kva emne kan eg ta

Utveksling er mogeleg innanfor dei fleste fagområde. Undervisninga på lågare grad blir gitt på afrikaans, eit språk som ligg nær flamsk eller nederlandsk. Ein kan likevel levere oppgåver og skrive eksamen på engelsk. På høgare grad blir undervisningsspråket bestemt av samansettinga av klassen. I dei aller fleste tilfella vil undervisningsspråket då vere engelsk.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

UiB får plassar med reduserte studiepengar kvart år. I 2019/2020 ligg skolepengane på ZAR 28 725 . Ei administrativ avgift på R 7125 kjem i tillegg.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Stellenbosch er eit middels stort universitet med 18 000 studentar fordelte på fire campusar (Stellenbosch, Tyberg, Bellville Park og Saldanha). Ein tredjedel er studentar på høgare grad. Om lag 1500 er internasjonale studentar. Studentsenteret The Nelsie er ein naturleg samlingsstad for utanomfaglege studentaktivitetar. Huset rommar ei rekke små restaurantar, ein kaffibar, ein pub, to kinoar, danserom, postkontor, bankar, fax- og kopisenter og ein bokhandel. Elles disponerer universitetet to sportsarenaer, to store symjebasseng og treningsstudio. Universitetet har òg eit stort og moderne bibliotek som er knytt til fem andre akademiske bibliotek i Western Cape-provinsen. På universitetet finn du fleire PC-stover. Ein kan òg få tilgang til internett frå romma på studentheimane. Ein kan velje mellom 40 ulike kulturelle, sportslige, religiøse og politiske klubbar og studentsamfunn. Det finst i tillegg ei eiga studentavis, studentradio og andre magasin som blir publiserte av studentane.

Stellenbosch er ein universitetsby med om lag 60 000 innbyggarar. Byen ligg berre 50 kilometer utanfor Cape Town og 30 kilometer frå den internasjonale flyplassen. Området er kanskje best kjend som vindistrikt, med over 100 ulike vingardar. Stellenbosch er elles ein triveleg by, med historiske kvite Cape-Hollandske bygningar og fleire parkar og hagar. Stellenbosch er eit aktivt kultursentrum med små, spanande kunstgalleri plassert rundt om i heile byen. Dei har eit breitt tilbod av konsertarrangement og teater. Kvart år vert ein lokal mat- og vinfestival arrangert. Området Western Cape ligg i har eit behageleg middelhavsklima. Om sommaren (desember-februar) kan det vere nokså varmt og tørt, med temperaturar frå 25-35°C. Om vinteren (juni-august) er det kjøligare, og det regnar meir. Temperaturane ligg då mellom 6-19°C. Om våren (september-november) er det mildt og varmt, med temperaturar frå 19-24°C og om hausten skin sola mykje, og temperaturane ligg mellom 16-25°C. Berre ein halv times køyretur unna finn ein flotte strender.

Bustad

Meir enn ein tredel av studentane bur på campus. Internasjonale studentar bur vanlegvis i studentheimen Concordia, eller dei kan leige eit rom i den nyutvikla studentbyen Academia. Å leige privat bustad i Stellenbosch er eit anna alternativ. Det internasjonale kontoret ved ved universitetet vil vere til hjelp med å finne bustad.

Semesterinndeling

Det akademiske året går frå byrjinga av februar til midten av desember. Det første semesteret tek til i byrjinga av februar og varer til slutten av juni. Det andre semesteret tek til i midten av juli, etter 3 vekers vinterferie, og sluttar i midten av desember. Studentar som vil følge språkkurset i afrikaans må rekne med å kome til Stellebosch om lag ein månad før semesterstart, rundt 10. januar før vårsemesteret og 20. juni før haustsemesteret.

Studentrapportar

2014

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

14.07.2014 - 15.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Stellenbosch er en veldig vakker liten by, det er koselig, hyggelig og en trygg atmosfære. Men i en liten by er det begrenset hvor mye man kan ta seg til, etter en månedes tid har man utforsket mye av det en kan gjøre i selve byen Stellenbosch, og man ønsker nok å utvide ens horisonter - det var i alle fall vår følelse. Derfor råder jeg alle som vurderer å dra til Stellenbosch, og også sette av på ens budsjett penger til en leiebil. Dette gjør at en kan komme seg lett til enormt mye mer i nærheten, og ikke minst gjør det at en lettere kan ta seg turer til Cape Town og til stranden. Det kan ikke stresses nok hvor viktig dette vil være, husk leiebil!

Det kan også være kjølig om vinteren, så ta med varme klær. Vi hadde en bra vinter som var veldig varm og lite nedbør, men det regner også en hel masse i perioder så en lett regnjakke er ikke å fordra.

Ta av mobilt internett i det du flyr fra Norge. 2 minutter med synkronisering av facebook og div andre apper kostet meg 3000 kr.

Undervisningsformer

Undervisningen i Stellenbosch kommer nok ikke til å sjokkere, det er mye tavleundervisning også her, men med et ekstra fokus på seminarer eller tutorials som de kaller det. Avhengig av hvilke fag du tar så vil en del være obligatorisk og en vil også ha en hel del innleveringer og tester. Det er litt som å komme tilbake på ungdomsskolen, da en blir holdt i hånden på ens vei igjennom fagene. I psykologifagene var dette mindre strikt, og mer løst gjennom å ha en stor innleveringsoppgave mot slutten av semesteret og en fremføring, men også her forventet de oppmøte i alle timer og at en skulle kunne diskutere eller gjengi minst en artikkel til hver time.

Det var mange dyktige forelesere på universitetet og en behøver ikke være redd for dem som mange av de lokale kan virke å være til tider. Behandle de med respekt og vær høflig, men ikke vær redd for å være uenig med dem, det tror jeg tvert om at de tidvis kan sette pris på.

Noen fag går 50/50 på Engelsk og Afrikaans, det er ikke et stort problem, man får bare ikke så mye ut av forelesningene da det tar dobbelt så lang tid å gå igjennom stoffet.

Alt i alt, vær forberedt på periodesvis lange dager på skolen, innleveringer av oppgaver fra 500 ord til 2500 ord, en hel del lesing, emne-liknende oppgaver i psykologifagene og noen fremføringer. Det er dog viktig å poengtere at det er en del arbeid i begynnelsen av semesteret frem til "mid-term" når man har spring-break (woho), og så 2 måneder til med mye skole før man er ferdig i November og har potensielt 2 måneder med fri. Det er deilig å ikke ha eksamen på slutten (avhengig av fagene en tar), men det tar på å skrive så mange oppgaver som det vi gjorde.

Vurdering av emnetilbodet

Sosial psykologi semesteret på profesjon var semesteret vi dro. Det var knotete å finne fag, men vi endte opp med følgende: Sosial psykologi i Norge ble erstattet med:
Social Psychology 745 (6.5poeng)
Public Anthropology 54186-242 (4 poeng)

Propsy310 ble erstattet med:
Psychology, Health and Disability 741 (6.5p)
Theories and debates in social anthropology 54186-344 (6p)

For å få nok poeng til lånekassen kan en ta litt random fag. Vi lærte oss Afrikaans og tok et førsteårsfag i psykologi (anbefaler ikke det, men Afrikaans var kjekt å lære).

Det er derimot veldig greit å kommunisere med Universitetet angående det å finne fag. De er veldig behjelpelig og vil tydelig ha Norske utvekslingsstudenter. De svarer fort og vennlig.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte for vår del som tok en del antropologi var på en måte veldig bra og på en annen ikke fullt så bra. Vi fikk veldig mange nye perspektiver og lærte oss et "nytt" fag. Antropologi er beslektet til psykologi uten tvil, men det er en helt annen måte å tenke på og ikke minst skrive på. Det var veldig interessant og vi hadde en utmerket lærer i Social Anthropology.

Psykologifagene bærer sterkt preg av hvor i verden man befinner seg. Alt handler om rase, fordommer, HIV/AIDS, tuberkolose, fattigdom, klasse og hvordan ta seg videre, og hvordan gjøre en forskjell. Det var mye interessant, nye perspektiver og en ny forståelse for hvor viktig kontekst er for hvordan en skal tenke og hvordan en skal gjøre ting. Sosial psykologi spesielt var ganske ensidig med fokus på kontakt-teori for å minske fordommer - funker det og i så fall når, hvor, hvorfor, og hva funker det ikke på. Det mest interessante i det faget var nok diskurs-psykologi delen som gav oss enda en ny måte å tenke på, og den tilnærmingen gav en del i konteksten Sør-Afrika. Men det var veldig lite utfordrende, og veldig lett å få en god karakter. Ikke vær like redd som det vi var for å stryke, for man endte opp på andre siden av det kontinuumet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint, mange gamle, flotte bygg. Byen er også en av de fineste vi besøkte på vår reise igjennom Sør-Afrika. Det er som nevnt en liten by, så en går tom for ting å gjøre etter en stund, og man blir trøtt av å gå på de samme resturantene uansett hvor gode de er. Så husk leiebil! Det er mange studentklubber en kan være med i, vi var kun med i filmklubben, og det er en utmerket måte å komme i kontakt med andre på.

Man må besøke Church street og Dorp Street, her er det uendelig med bra resturanter og lunch steder, vin-smaking og øl-smaking. Ellers er fjellene utmerket for hiking og området rundt Stellenbosch er spekket med vingårder, flere hundre. Besøk minst en i uken, helst flere!

De har et veldig bra treningssenter med pool (grei å utnytte på varme dager).

Bustad

Vi bodde i Academia, som var en inngjerdet student by, rundt 600 personer bodde her og mange utvekslingsstudenter (les tyskere). Anbefaler å forsøke å finne noe annet, helst et rom i et hus sammen med andre, evt finne et hus sammen med de man reiser med. Ellers er kan en gå inn på gumtree og lete. Det er rimelig dyrt på academia 3250 kr måneden, og det er ikke særlig fint. For samme pris kan man finne et rom i et gigantisk hus med pool, vær tålmodig og begynn å let tidlig!

Sosialt miljø

I Academia var det et godt sosialt miljø, og mange utvekslingsstudenter. Nesten hver kveld er det braai (grillings) og en kan slå seg ned med alle og begynne å grille. De mange studentklubbene er også et godt sted å lete venner, ellers kommer det der litt automatisk gjennom skolen eller orienteringsuken. Alltid greit å ta et internasjonalt kurs om en kan, da en lettere treffer andre som er desperat etter kontakt om alt annet failer :)

Fin bygning og flotte fjell
Foto/ill.:
© University of Stellenbosch

Informasjon