Hjem
Studentsider
erasmus+

Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux og Institutt for politikk og forvaltning (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByPessac-Cedex
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar frå Institutt for politikk og forvaltning har fortrinn på å reise ut gjennom denne avtalen. Søkarar frå andre samfunnsvitskaplege fagområde kan vurderast om det er ledig plass. Ein må ha tatt minimum 60 studiepoeng før ein kan reise på utveksling. Det er mogeleg å søke om opptak for eit semester, eller for eit heilt år.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar passar det normalt best å reise ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Studentar på masterprogrammet i Politikk og forvaltning kan normalt reise i andre semester. Studentar på masterprogrammet i Politics and Governance of Global Challenges kan reise i sitt tredje semester. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråka er fransk og engelsk. Sciences Po Bordeaux krev B1-nivå i fransk (CEFR) dersom ein ønskar å følgje emne på fransk. Det vert krevd eit offisielt sertifikat for å stadfesta språkkunnskapar i fransk.

Institusjonen tilbyr fransk språkkurs til utvekslingsstudentar.

Kva emne kan eg ta

Sciences Po Bordeaux tilbyr eit breitt spekter av samfunnsfaglege emne på engelsk og fransk. Spesielt emne innanfor statsvitskap, økonomi og jus med hovudvekt på teoriar knytt til fagfeltet International Relations, men ein finn òg emne som omhandlar fransk samfunn, historie, kultur og språk. Oversikt over emnetilbodet finn du på denne nettsida. Heilårsstudentar ved Sciences Po-skulane har moglegheit til å ta Certificat d'Etudes Politiques (Certificate of Political Studies). Det gjeld eigne krav for dette.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Emna utgjer normalt 2-8 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå og innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux Sciences blir i daglegtale helst kalla Sciences Po Bordeaux, og er eitt av ni politiske institutt av sitt slag i Frankrike. Det har strenge opptaksprosedyrar og knapt 1 300 studentar. Instituttet tilbyr studium innan politikk, juss, økonomi, historie, geografi, framandspråk og samtidsutfordringar. Universitetet sin hovudcampus ligg i Pessaci utkanten av Bordeaux, som del av det nest største campusområdet i Frankrike.

Bordeaux er ein hamneby med rundt 250 000 innbyggarar, og den største byen i regionen Aquitaine på Frankrikes vestkyst. Storbyområdet har nærare ein million innbyggarar. Vinindustrien i regionen har ei omsetting på 14,5 milliardar euro kvart år, og står for størsteparten av sysselsettinga i Bordeaux ved sida av aktivtetar og forsking knytt til lufttrafikk, romfart og teknologi.

Bustad

Instituttet har studentbustader nær campus, og administrerer eit avgrensa tal bustader til internasjonale søkarar. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad til bustad gjennom Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2023

Høst 2023 - BA sammenliknende politikk

Høst 2023 - BA sammenliknende politikk

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Se etter bolig tidlig og ta litt språkopplæring om du ikke kan noe fra før. Folk snakker grei engelsk i Bordeaux (og er mer villig til å bruke den enn i Paris). Men å kunne basis ting hjelper mye i hverdagen. Man er MYE høfligere i Frankrike mot alle, særlig eldere. Man sier Bonjour, Madame/monsieur, til butikk arbeidere, bussjofører osv.

Undervisningsformer

Jeg tok i all hovedsak fag på Engelsk. Disse var en god blannding av masteremner I store klasser noen i klasserom noen i forlesningsaler. Men jeg tok også mange fag kun for utvekslings elever. Noen av emnene er ganske små i forhold til på UiB. typ 20-30 elever

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på engelsk er greit. fagene er små så her må man ta mange. man kan velge og "dobble" ECTS i noen fag ved å skrive en særemne oppgave i de fagene i tillegg til eksamen.

Fagleg utbyte og språk

English track er på engelsk men med mulighet for fremmedspråkstimer på Fransk. French track har i all hovesak fag på fransk men man har mulighet til å velge noen engelske fag (rundt 2-3).

Universitetsområdet og byen

Byen er kjempe fin!!! kalles ofte lille-Paris men jeg liker den bedre. Været er bra ut oktober men etter det blir det ganske likt som i bergen, mye regn og det kan bli kaldt selvom det sjeldent blir snø eller minus grader. Vin kulturen setter stort preg på byen og hele landskapet utenfor byen er dekket av vingårder. Universitetet er fint men ikke sikkelig pent. Det er billig mat i kantinene og universitet har mye liv. Det er mye færre leseplasser her, man må sitte på bord på bibliotektet. Science Po er også et sted hvor det kommer mange interessante politikere og personer, f.eks tidligere kongressmedlem fra USA for gjesteforelesninger. Sikerhetsnivået i Frankrike er høyt, her må man bli vant til mye sikkerhetskontroller og mye militærpoliti.

Bustad

Det å finne bolig er til tider vanskelig i Bordeaux. Selvom jeg var heldig å fant bolig med en gang anbefaler jeg å starte så tidlig som mulig. Det er generelt ganske dyrt men biligere enn i bergen sentrum. Les kontrakter nøye her siden det er mye mere bedrageri enn hjemme i norge. jeg bodde privat og studentboligene jeg har sett eller besøkt hos venner er ikke på Sammen standard (men veldig mye billigere).

Sosialt miljø

Her er det mye og ta tak i. ESN (Erasmus Student Network) er aktive i bordeaux og planlegger mye sprell man kan bli med på. Science Po har også en hel rekke organisasjoner man kan bli med i med forskjelige temaer, samt mange sportslag. Vin/20 (Vinklubben) falt i smak for meg.

2022

Vår 2022 - BA i politisk økonomi

Vår 2022 - BA i politisk økonomi

15.01.2022 - 15.06.2022

Undervisningsformer

Det meste av undervisningen er forelesninger med store grupper som vi er vandt til fra UiB, og de varer i 1,5 time uten pause. Unntaket fra dette er for de som tar Fransk som fremmedspråk. Dette foregår i mindre grupper som er mer interaktive.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns emnetilbudet var bra, og fokusert på politikk og internasjonale relasjoner. Det er selvfølgelig mer å velge i for de som kan ta fag på Fransk også, og mer bredde i hvilke fag man kan ta, men de har et bra tilbud på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitet er ca. 30 min fra byen med tram, men den går ofte så det er egentlig ikke noe problem. Byen er grei, med mange gode restauranter og barer, og en interessant historie.

Bustad

Jeg var heldig og fant en fin leilighet ved togstasjonen, men markedet er litt vanskelig her nede. Det er dyrt og høy etterspørsel, så det var noen som slet med å finne seg leilighet. Her er Erasmus fra universitet veldig hjelpsom fordi de har noen kontakter som har ledige leiligheter. Crous, Frankrike sin Sammen, har også leiligheter, men det er mange som klager på at de har problemer, at internett kutter ut fra tid til annet, og at det ikke er så rent. Det er også høy etterspørsel på disse, så det er ikke alle som søker etter som får rom.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra, men litt dempet på grunn av covid.

2021

BASV-SAPO HØST 2021

BASV-SAPO HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Selvom mange sa at det var viktig å finne seg en bolig tidlig, tenkte jeg at det skulle gå fint. Selvfølgelig hadde folk rett, skulle ønske jeg hadde startet tidligere å finne bolig.

Undervisningsformer

Det var stor forskjell på hvordan skolen var strukturert i Sciences Po. Klassene var mye mindre nesten som å gå på videregående igjen. I tillegg var fagene også mye mindre, Det var 2,4,6 og 8 poengs fag så det var rart å ha mange fag og holde styr på lesingen i de ulike fagene.

Vurdering av emnetilbodet

For å være Sciences Po var jeg veldig skuffet over hvilke fag man kunne velge. Dette er jo selvfølgelig også fordi jeg gikk English-track som ikke hadde like mange fag som det var på French-track. Men igjen når jeg tenker på hvilke skole jeg gikk på hadde jeg forventet mer.

Fagleg utbyte og språk

Jeg skal være ærlig å innrømme at jeg ikke brukte den tiden på å lære meg fransk selvom det er nok det viktigste man kan gjøre der nede. Men siden jeg gikk Enligsh-track var engelsk det dominerende språket og var det jeg fikk brukt og utviklet mest.

Universitetsområdet og byen

Skolen i seg selv er ganske liten med kun i overkant av 2000 studenter. Campus var ganske lite, men koselig. Skolen har ikke noe innebygget aircon og når gradestokken bikker 35 grader er det kanskje på tide å dra fram viften. Bordeaux er kanskje i min mening et av de fineste byene i Europa. Alt arkitekturen følger et tema og det er ingen høye bygninger utenom kirketårn som blokkerne "skyline" til byen. Det er veldig intim by og du kan komme deg fra den ene siden av byen til den andre på null komma niks.

Bustad

Jeg fant en bolig gjennom studapart og var veldig takknemlig at jeg i det hele tatt fikk en bolig å tidlig som jeg gjorde. Leiligheten befant seg rett utenfor bysentrum så det var kun ca 15 min med buss inn til sentrum. Boligen var relativt ny og hadde alt jeg trengte for å overleve.

Sosialt miljø

Sciences po er en ganske liten skole så du blir veldig godt kjent med de andre medelevene dine, og jeg har møtt folk som jeg kommer til å ta med meg resten av livet.

Vår 2021 - BA i sammenliknende politikk

Vår 2021 - BA i sammenliknende politikk

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Om du ikke snakker fransk kan det være greit å lære seg det aller enkleste før du reiser. Gjerne start tidlig med å se etter bolig. Du får en del info fra universitetet.

Undervisningsformer

Under oppholdet mitt gikk undervisningen som for de fleste ellers, digitalt. Det var imidlertid stor variasjon mellom emnene, ettersom enkelte emner hadde veldig mange deltagere, mens andre var mer intime (omtrent 10 studenter på det ene emnet jeg tok). Det meste av vurderinger/struktur av emnene virket også å variere en del fra emne til emne, etter hvem som var ansvarlige for det. Jeg antar at det kommer til å være slik i det minste til en viss grad også når vanlig fysisk foredragsundervisning er tilbake.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet totalt sett er veldig bredt, og det er mange mulige retninger å gå når det gjelder spesialisering. De aller fleste emnene er kun på fransk, men engelskutvalget er også bra nok, spesielt de på masternivå, ettersom det er en hel masterlinje på ScPoBdx som går på engelsk. Om du ikke snakker fransk, går bachelor, og kun ønsker å ta emner på bachelornivå er det færre muligheter, men det er fortsatt nok til å ta flere enn 30 stp. Jeg går bachelor og snakket ikke fransk, og valgte å ta mesteparten av emnene mine fra emnene på masternivå. Det gikk helt fint.

De fleste emnene er for 4 stp, så du må ta en god del flere emner enn det vi gjør i Norge. Det bidrar til at du kan forme studieløpet enda mer selv, men gjør også at du kanskje må planlegge litt bedre, så du ikke får/i tilfelle du ender opp med siste vurdering i mange emner ila. en kort periode. Som tidligere nevnt var det litt variasjon mellom emnene, men generelt sett er arbeidskravene noe høyere enn UiB sine.

Jeg trengte ikke kjøpe pensum til noen av emnene jeg tok, ettersom det aller meste enten var åpent på nett eller ble gjort tilgjengelig fra universitetet. Det er også et gode biblioteker i Bordeaux, både tilknyttet ScPo og offentlig i sentrum.

Fagleg utbyte og språk

De fleste emnene holder godt faglig nivå, og fordi de er flere og ofte er mer spisset er det lettere å få mer spesialisert kunnskap innen et fagområde. Men, det er som så mye ellers mye hva man gjør det til selv.

Dette gjelder spesielt når det kommer til språkutviklingen. Jeg opplevde språkkurset som godt. Jeg hørte at tilnærmingene fra de ulike språklærerne også var litt forskjellige, men jeg var fornøyd med min. Hun var ganske artig, veldig ekspressiv, og snakket nesten ikke et kvekk engelsk (hun var i hvert fall veldig lite villig til det). Det var egentlig like greit. Utenom forelesere og andre studenter fra Sciences Po gjelder fraværet av engelsk hos de aller fleste andre franskmenn også, og nivået blant unge er også varierende. Det hjelper for å tvinge deg uti det. Det er dog kanskje greit å lære seg det aller enkleste før man kommer, så er du i gang. For å lære enda mer så anbefaler jeg å bo i kollektiv med noen lokale.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er i Pessac, en liten halvtime trikk fra sentrum av Bordeaux, og har bl.a. veldig gode idrettsfasiliteter, med fotball-, tennis-, løpebaner osv. osv. Det aller meste skjer likevel i Bordeaux, som er en veldig fin by! Det er også enkelt å komme seg rundt til andre steder fra Bordeaux med tog. Jeg anbefaler spesielt å ta noen turer sørover, enten mot kysten eller opp mot Pyrénéene, hele dette området er nydelig.

Bustad

Flere har syntes det er vanskelig å finne bolig, kanskje spesielt om du ikke snakker fransk. Det er nok lurt å starte tidlig. Jeg anbefaler at du prøver å finne et sted i sentrum. Dersom du ikke finner noe, eller om det du finner virker litt for dyrt, kan det kanskje være en idé å gå for studentbolig fra Crous, om enn bare for en periode mens du leter videre. Disse rommene er helt kurante, billige, men veldig små. Du kommer til å få en del info fra Sciences Po dersom du søker. Anbefaler å forsøke å ta kontakt med noen fra Erasmix, som sikkert kan hjelpe deg, og som kanskje vet om ledige rom i kollektiv med andre Sciences Po-studenter. Spesielt for å lære språk vil nok dette være den aller beste løsningen.

Sosialt miljø

Det utvikler seg raskt et godt sosialt miljø blant utvekslingsstudentene, og hvis du tar litt initiativ og slenger deg på arrangementer osv. kan du fort bli kjent med de franske studentene også.

Haust 2020/vår 2021 - BA i sosialantropologi

Haust 2020/vår 2021 - BA i sosialantropologi

15.08.2020 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

-Husk å samle alle viktige emailer på ett sted/mappe så vet du hvor de ligger når du trenger dem.
-Det er viktig å være direkte og konkret i emailer og kommunikasjon med vertsuniversitetet for å forhindre misforståelser og feil.

Undervisningsformer

Undervisningsformene foregikk hovedsakelig gjennom zoom. I de fleste av fagene fikk man mye frihet til å velge hva man ville skrive om og fordype seg i, noe som jeg satte stor pris på.

Vurdering av emnetilbodet

Spekteret av forskjellige emnetilbud opplevde jeg ikke som det bredeste, men de fagene jeg tok var veldig berikende og interessante.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk fordype meg i fag og områder som jeg ellers aldri hadde vært borti noe som var både spennende og berikende for min akademiske utvikling.

Universitetsområdet og byen

Jeg satt i Oslo under hele utvekslingen på grunn av Covid 19

Bustad

-

Sosialt miljø

-

2019

Høst 2019 - BA europastudium

Høst 2019 - BA europastudium

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Lurt å kunne litt "basic" fransk, då den stereotypiske "franskmenn kan dårleg engelsk" ofte er sann. Frankrike likar å ha dokument osv fysisk i papir, og det å sende det over mail er ikkje alltid godt nok.

Undervisningsformer

Ein merkar fort at det var meir fokus på klasseromsundervisning enn forelesning i auditorium slik som på UiB. tre av sju emner eg hadde var vanleg forelesning i auditorium, medan resten var i klasserom. Det vart jo litt som å kome tilbake på vidaregåande, og man blir kanskje litt meir pressa til å følgje med.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilboda var relativt gode, der var nokre emner eg verkeleg likte, medan andre eg ikkje likte like godt. Det var ein god del forskjellege emner ein kunne velje mellom, frå emne om climate change til world economy til politics in Africa, så det var veldig smak og behag.

Fagleg utbyte og språk

Veldig spennande fag, nokre forelesarar kunne betre engelsk enn andre, det kunne vere at nokon hadde veldig tjukk fransk dialekt, men det gjekk greit å forstå!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er bra! Byen er heilt nydelig! Det er veldig sør i Frankrike, så ein kan forvente at sommaren vare heilt til oktober nesten! Einaste som var travelt var trikkane her i Bordeaux, då dei ikkje gjekk slik som dei skulle heile tida. Men alt i alt er Bordeaux ein av dei finaste plassane eg har vore!

Bustad

Bustad her i Bordeaux er vanskeleg og finne, difor valgte eg å søke studentbolig hos Crous. Det endte opp med å vere ein lang og usikker prosess. Eg søkte ganske tidleg, kanskje allereie i mars-april, og fekk ikkje rom der eg ville, men eg fekk ein "resteplass" i eit anna bygg, så eg endte opp med å vere veldig heldig! Alt av dokument eg fekk var på fransk, og berre når eg skulle søke bustad måtte eg sende mykje forskjellege dokument via post, og alt var ikkje alltid heilt klart kva eg skulle sende, men utvekslingsrådgjevaren i Bordeaux var veldig hyggeleg og hjalp meg! Denne studentboligen fekk eg tildelt i slutten av juli/byrjinga av august, altså berre rundt ein måned før eg skulle setje avgårde, så det var ganske knapt! Eg budde i Village 3, på eit 9 kvm rom med ein liten kjøkkenkrok (altså ein platetopp og eit kjøleskap) og eige toalett, og betalte berre rundt 2 500NOK i måneden, noko som viste seg å vere veldig greit når det berre skulle vere i underkant av 4 måneder. Eg budde då 10 minutt gåavstand til skulen, noko som var ganske greit med tanke på at trikken/banen og bussane ikkje alltid var til å stole på, men det tok meg alt mellom 20-30 minutt med bane til byen, så det var ikkje fullt så kjekt. Eg kan alltids svare på eventuelle spørsmål angåande Crous!

Sosialt miljø

Erasmix-gjengen, altså "utvekslingsfadderane", var veldig flinke til å finne på ting og lage arrangement! Gjennom semesteret så arrangerte dei eller inviterte dei til festa, quiz, kino, konsert osv! Eg føler ein får eit slags forhold til mange forskjellege folk på utveksling, som ein kanskje han henge med på skulen og i kantina, medan ein har meir faste folk som ein henge meir med på fritida.

Høst 2019 - BA europastudium

Høst 2019 - BA europastudium

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg satte meg godt inn i hvilke utvekslingsavtaler UiB har, og mitt studie mer spesifikt. Videre var jeg klar på at jeg ønsket å lære fransk og valget falt da på et universitet i Frankrike. Jeg fikk plass på Sciences Po Bordeaux. Jeg meldte også på et språkkurs med fire uker varighet i sør-Frankrike.

Undervisningsformer

Mye undervisning i klasserom med mindre grupper. Pensum er som regel notater fra forelesning da man ikke har bøker.

Vurdering av emnetilbodet

Et bredt og variert utvalg av engelske fag. Alt var relevant for mitt studie.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte mye fransk av å være i Frankrike. Av det rent faglige følte jeg at nivået var relativt lavt og det var ikke særlig utfordrende. Fagene jeg tok krevde ganske lite arbeid.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde er fint og universitetet i seg selv er veldig moderne. Fine klasserom. Biblioteket er veldig lite. Universitetet ligger omtrent 2 mil fra byen. Bordeaux er en utrolig fin by.

Bustad

Jeg leide et rom i et hus hos et fransk par. Det var veldig god standard og ok prisnivå.

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø. Man blir fort kjent med andre utvekslingsstudenter. Mye gode tilbud for utvekslingsstudenter ref sportslag og klubber. Man blir dog ikke så godt kjent med de franske studentene.

Høst 2019 - BA europastudium

Høst 2019 - BA europastudium

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Et godt tips er alltid å sette seg litt inn i kultur og språk til det landet du skal flytte til. Da har man et godt utgangspunkt når man først har landet og skal gå løs på et nytt land.

Videre anbefaler jeg å tidlig se etter steder å bo. I Frankrike kan bolig være vanskelig å finne, og mange studenter jeg møtte slet med å finne et permanent sted å bo for utvekslingsoppholdet.

Undervisningsformer

De fleste undervisningsformer på Sciences Po Bordeaux var i klasserom med mindre klasser på ca. 25-30. Dette gjorde forelesningene mer intime. I alt hadde jeg kanskje to fag som minnet om Norge med sine store forelesningssaler.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg vil si at tilbudet av fag som var tilgjengelig for utvekslingsstudenter som ikke mestret fransk, var meget dårlig. Det var totalt kanskje 10, og nesten alle disse måtte velges dersom man skulle ha nok studiepoeng.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har mestret språket mer etter et halvår i Frankrike enn det jeg skulle tro. Språk var imidlertid en utfordring da ikke alle i Frankrike mestret engelsk like godt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet lå en halvtime med trikk og buss fra sentrum av Bordeaux.

Bustad

Jeg bodde i et hus nærme togstasjonen ved Bordeaux hvor huseier hadde leid ut hvert soverom i huset til en student. Fellesområdene kunne alle bruke. Etter å ha møtt mange studenter som hadde bodd på andre måter, forsto jeg at jeg hadde hatt meget flaks da jeg hadde funnet et studentkollektiv. Dette fordi de fleste andre på skolen enten bodde hos vertsfamilier eller alene.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på universitetet var etter min mening meget godt. Studentoranisasjonen "Erasmix" hjalp godt til med å få oss integrert i Bordeaux sitt studentmiljø. Det ble lagt opp til at vi kunne melde oss opp i de fleste sporter på universitetet, og personlig var jeg med på skolens fotballag, som gjorde at jeg ble kjent med mange lokale studenter.

Vår 19 - BA samfunnsøkonomi

Vår 19 - BA samfunnsøkonomi

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Du vil få masse informasjon av universitetet tidlig, dette kan hjelpe deg bli kjent med hvilke fag du kan ta og universitetet generelt.

Undervisningsformer

Forelesninger

Vurdering av emnetilbodet

Hvis du vil ha fag på fransk og engelsk har du mye å velge i! Om du bare vil ha fag på engelsk slik som meg er det litt mindre, men fortsatt en del, alt dette kan du finne på deres nettside.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde fransk, noe jeg synes var veldig kult! Ellers var fagene generelt mye mindre enn på UiB, så en måtte ta flere fag enn hjemme. Fagene var veldig varierende, noen lærte jeg ikke så mye, mens andre masse.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux var en veldig koselig by, litt større enn Bergen. Universitetet lå 20 min unna byen så det var et lite minus, men anbefaler å bo i byen, da det ikke er mye rundt universitetet

Bustad

Jeg synes det var vanskelig å finne bolig i Bordeaux. Jeg fikset det når jeg kom ned dit, men vil anbefale å prøve å finne noe før om mulig. Det er også betydelig dyrere å bo der i forhold til Bergen.

Sosialt miljø

Braa

2016

Vår 2016 - BA i samfunnsøkonomi

Vår 2016 - BA i samfunnsøkonomi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Forbered deg på å møte nye kulturer hvor ting ofte blir gjort annerledes enn man er vant til. Prøv å lære språket så raskt som mulig, det er en god måte få bedre innsikt i den lokale kulturen.

Undervisningsformer

Min opplevelse var at det er mer mulighet for deltagelse i skoletimene enn i Norge. Det er nødvendig å følge godt med i timene siden pensumbøker ofte ikke hører til fagene.

Vurdering av emnetilbodet

Bra tilbud av emner, og masse emner som viker fra den bachelorgraden jeg har tatt i Norge. Deilig å lære noe i et annet felt.

Fagleg utbyte og språk

Bra tilbud av språkundervisning, og man lærer raskt hvordan man holder en dagligdags samtale hvis man legger litt arbeid i det.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er litt gammelt og slitt. Det ser ikke så bra ut, men lokalene er gode. Byen er vakker og det er masse å gjøre.

Bustad

Hadde ingen problemer med å finne et sted å bo, universitetet prøver så godt de kan å få deg bosatt. i tillegg er det studentboliger som er veldig billige som ligger rett ved universitet.

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miijø, du møter folk fra alle verdensdeler og kulturer. Lærer man litt av det lokale språket er befolkningen mye mere imøtekommende og snakkesalige. Veldig bra sosialt miljø.

2015

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Forbred deg på mye papirarbeid og ventetid, i forhold til at du må åpne bankkonto og andre praktiske saker alt ettersom hvor du skal bo. Alt ordner seg som oftest til slutt, men det tar ofte litt lenger tid med prosesser i Frankrike enn i Norge.

Undervisningsformer

Det kommer an på om du skal ta Certificat d'Etudes politiques, eller ikke. Dette er et diplom, som gjør at man har litt andre kurs enn andre, og er kun mulig for de som går på Sciences po i et helt år. Dette går mye i seminarbasert undervisning, som kanskje passer best for de med lite franskkunnskaper, da disse kursene visstnok går ganske tregt.

Jeg valgte å ikke gjøre dette, da jeg kun var i Bordeaux et semester, og har kun hatt forelesninger i amphi. Den første uken med forelesninger har du mulighet til å gå rundt på de ulike forelesningene og bestemme deg for hvilke du liker best. Jeg valgte mye ut i fra hvilke forelesere som brukte power point, da de som ikke har det ofte er vanskelig å følge med mindre du snakker helt flytende fransk. I de kursene jeg har valgt har det ikke vært noe obligatorisk undervisningsaktivitet, kun forelesninger i 1,5 time (uten pause som i Norge).

Vurdering av emnetilbodet

Det er veldig variert, men jeg vil si at det på generell basis er dårligere og kan virke veldig tilfeldig sammensatt, i forhold til i Bergen. Ikke fordi det nødvendigvis er dårlig, men fordi Norges universiteter holder en høy standard. I tillegg er det uvant at alle fagene er 4 eller 8 studiepoeng, så man må ta flere fag og områdene blir derfor mer "splittet".
Som utvekslingsstudent kan du velge kurs "à la carte", fra første år til fjerde år. Jeg har hatt fag fra alle årene, så har hatt mange forskjellige fag, alt fra historie og sosiologi, fra franske institusjoner (obligatorisk for utvekslingsstudenter i french track) til internasjonale studier.
Noen av fagene er jeg mer fornøyd med andre, men det handler mest om hvilken professor som underviser. Det er derfor smart å sette seg inn i og spørre om hvilke professorer som er pedagogiske og vennlig innstilt overfor internasjonale studenter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt et stort faglig utbytte av noen av fagene, men ikke alle. Først og fremst dro jeg på utveksling for å lære meg fransk, og det har jeg i stor grad oppnådd. Det er tungt til tider, men det kommer mer og mer naturlig når man bor i Frankrike.
Før jeg dro til Bordeaux, tok jeg et fransk språkkurs på fire uker, noe jeg anbefaler på det sterkeste! Lånekassen gir stipend for dette, som vanligvis dekker hele kurset og bosted. Med mindre man allerede har et nivå B2/C1 i fransk, anbefaler jeg å studere fransk før man kommer til Bordeaux. Også fordi språknivået påvirker i stor grad det faglige utbyttet.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux har et utrolig vakkert sentrum, med ulike kvartaler, men som alle ligger innenfor en radius på en halvtime.
Universitetsområdet derimot ligger utenfor sentrum (ca 20 minutter med tram), i Pessac. Bortsett fra universitetsområdet, er det ganske øde.

Bustad

Derfor anbefaler jeg å finne et sted å bo i sentrum, selv om dette kan være vanskelig. Det enkleste er bolig gjennom universitetet, da dette er billig og nærme skolen. Men de fleste som bor i Pessac er ikke veldig fornøyd, da det er tungvint å dra fram og tilbake til byen hver gang man har lyst til å gjøre noe sosialt eller gå på arrangementer (som det er mye av i Bordeaux).
Man kan også søke om boligstøtte (CAF), uavhengig om du bor i privat- eller studentbolig.
Jeg søkte på et privat "studenthjem" som ligger midt i byen som heter "Habitats Jeunes le Levain", som jeg kan anbefale.
Ellers finnes det mange som ser etter folk å bo med, og man kan finne kollektiv i sentrum, men dette er ofte litt vanskeligere.

Sosialt miljø

Det kommer jo litt an på hva man gjør det til selv, mulighetene er der i hvert fall.
Sciences po har mange ulike klubber, alt fra musikk til sport til faglige grupper. Det er mye interessant her, så anbefaler å melde seg inn, også for å møte franske studenter. Det finnes også en vinklubb som er veldig populær.
Ellers er Bordeaux fylt med utesteder, konserter og mange kule og originale arrangementer.

Vår 2015 - BA sammenliknende politikk

Vår 2015 - BA sammenliknende politikk

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Les deg opp på hvilke fag du vi ta før du drar, men vær oppmerksom på at fag kan være byttet ut eller ikke lenger er tilgjengelig. Nettsidene kan være utdatert, og jeg opplevde at å få informasjon om fagene kunne være vanskelig å få tak i. Finn bosted før du drar. Gjerne privat, da studenthybler ofte er av veldig lav standard.

Undervisningsformer

Jeg hadde ingen pensum og forelesningene var det eneste jeg hadde å lese på. Det var derfor viktig å være i alle forelesningene. Noen har heller ikke power point som legges ut på nett. Medstudentene er veldig greie hvis du går glipp av forelesning, så det er lett og få notater fra andre.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene jeg tok hadde ikke like høy standard som jeg er vant med fra Norge, og noen fag var bare veldig dårlige. Jeg tok mange fag, da fagene har lite poeng.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk forbedret engelsk ettersom jeg to engelske fag, og fikk også forbedre fransk, da jeg hadde fransk som språk som et fag.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig fint, nesten alle universitetene lå i samme område litt utenfor sentrum. Sentrum var også veldig fint, og det var mye aktiviteter å ta seg til. Mye museum, parker og severdigheter.

Bustad

Jeg vil anbefale å bo privat og i sentrum. Studenthyblene var alle ved universitetet som lå utenfor byen, og det var ikke alltid lett og komme seg dit på kveldstid. De har også lavere standard enn man er vant med i Norge.

Sosialt miljø

Utvekslingselever er i utgangspunktet veldig sosiale, og erasmus hjelper til med arrangementer. Det kan derimot være vanskelig å komme innpå de lokale studentene.

Vår 2015 - BA sammenliknende politikk

Vår 2015 - BA sammenliknende politikk

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Spør andre studenter på studiestedet om tips! Bruk "fadderen" du får utdelt. Administrasjonen på skolen er litt vanskelig å kommunisere med, og jeg følte jeg ikke fikk svar på det jeg lurte på av dem. Finn en plass å bo før du drar, det er veldig vanskelig å ordne dette når man er der nede. Studentboligene kan være ok, og de kan være ganske dårlige. Noen av dem er renoverte, mens andre ikke er det. Prøv å legg inn forespørsel om å havne i de renoverte dersom det er mulig. Rommene er generelt veldig små. De har eget bad, mens man vanligvis deler kjøkken med flere andre.

Undervisningsformer

Enkelte fag er forelesningsbaserte. Noen er mer klasseromsundervisning, dette kommer an på hvor mange studenter som deltar. Mange av bachelorfagene er klasseromsbaserte, mens masterfagene er mer forelesninger (med unntak). Enkelte fag legger opp til at studentene skal bidra til diskusjon, mens andre igjen bare innebærer at lærer/professor prater. Skriftlig eksamen varer som regel i én og en halv time, og er ikke anonymisert. Muntlig eksamen kan vare alt fra 5 min til 30 min. Enkelte fag har lekser til hver time, andre har kun lesekrav. Dette varierer veldig fra fag til fag.

Vurdering av emnetilbodet

Innenfor English Track var emnetilbudet veldig smalt. Det var vanskelig å velge nok fag til å ta 30 ECTS uten å velge masterfag som opplevdes veldig krevende av mange. Noen av fagene er verdt kun 2 ECTS, men innebærer fortsatt en del arbeid. De fleste fagene er på 4 ECTS, så det sier seg selv at man må ta ganske mange fag. Vi ble anbefalt å ta flere enn 30 ECTS, da det ikke er mulig å verken ta opp eller klage på eksamenskarakter.
Jeg fikk inntrykk av at det er flere fag å velge mellom på French Track, men da skal man være ganske stødig i fransk for å henge med.

Fagleg utbyte og språk

Siden jeg tok English track ble det til at jeg snakket mest engelsk både på skolen og utenfor. Jeg lærte derfor ikke så mye mer fransk enn jeg kunne fra før. Franskundervisningen på skolen kunne vært mye bedre. Det var store forskjeller på nivåene (man blir plassert i en klasse basert på en språktest som tas helt i starten av semesteret). Hvis man tar French track vil jeg gå utifra at man lærer mye mer språk, og da går det også an å bli kjent med andre franske studenter.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en kjempevakker by. Det finnes utallige restauranter, barer og klubber. Kollektivtilbudet er kjempebra. Det går trikk med tre forskjellige linjer, og med den kommer man seg stort sett over hele byen. I tillegg er det mange busser med hyppige avganger. Det eneste som er dumt er at trikken slutter å gå klokken ved midnatt på hverdager og klokken 01 i helgene, noe som gjør det vanskelig å komme seg hjem - spesielt for studenter som bor i studentboligene. De ligger 20 minutter unna sentrum med trikken. Man kan imidlertid også leie sykler, det finnes sykkelstasjoner overalt og det er fine sykkelforhold over hele byen. Studentboligene ligger på universitetsområdet i Pessac. Universitetsområdet er stort og fint, og det ligger mange forskjellige fakulteter der - ikke bare Sciences Po. Det er flere kantiner å velge mellom, og alle serverer både kald og varm mat. Varm lunsj kan kjøpes hver dag til en billig penge.

Bustad

Jeg leide privat hos en dame som bodde midt mellom skolen og sentrum. Denne hybelen fant jeg gjennom siden appartager.com. Denne siden fungerer som finn.no, og var en god hjelp da jeg lette etter bolig.

Sosialt miljø

Det sosiale er uten tvil det beste med å dra på utveksling. Jeg ble kjent med folk fra hele verden, ikke bare Europa. Mitt inntrykk er at de fleste som drar på utveksling er veldig interesserte i å bli kjent med nye, spennende folk og det er derfor ikke vanskelig å få venner. Det verste med å dra på utveksling er jo å dra fra alle man har blitt så godt kjent med - men man har til gjengjeld venner man kan besøke over hele verden!

14-15 BA sammenliknende politikk

14-15 BA sammenliknende politikk

01.09.2014 - 30.05.2015

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig med alt det praktiske som må gjøres. Skal du studere på fransk, dra på språkkurs i forkant og søk lånekassen om stipend til dette.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i de vanlige fagene var som følger: du kommer på alle forelesninger, professoren står foran og underviser og du noterer så mye som overhodet mulig av hva han sier. Disse notatene utgjør 'pensum' som du skal lese på til eksamen. I noen av fagene hadde vi presentasjoner og essays i løpet av semesteret. I franskundervisningen hadde vi lignende opplegg som når man lærer andrespråk i Norge, med lærebok og oppgaver. For å få nok studiepoeng må man ofte ta veldig mange fag, da et normalt fag tilsvarer 4 studiepoeng. Som utvekslingsstudent kunne man snakke med foreleseren og spørre om man kunne få skrive en større oppgave i faget i bytte mot at man fikk doblet studiepoengmenden.

Vurdering av emnetilbodet

Det er usikkert hvilke fag som faktisk er tilgjengelig på universitetet før man reiser ned. En del av det du velger deg ut og får forhåndsgodkjent er mest sannsynlig ikke tilgjengelig når du faktisk reiser ned. Likevel opplevde jeg emnetilbudet som godt, det var en del å velge i på engelsk, som var grunnen til at jeg valgte det universitetet. Fagene på engelsk virket også mye mer interessante enn de som ble tilbudt på fransk.

Fagleg utbyte og språk

De fagene jeg hadde som ble undervist på engelsk var nærmest rene "utvekslingsklasser" da de lokale studentene som oftest studerte på fransk. Dermed må man legge inn en ekstra innsats dersom man skal lære seg språket i tillegg. Ikke vær redd for at fransken ikke sitter, alle setter pris på at du forsøker. Jeg opplevde også at veldig mange snakker ok engelsk til å kunne gjøre seg forstått.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ble dessverre flyttet ut av byen for en del år siden, da det vokse seg for stort til sitt tidligere lokale. Dermed ligger det ca. 30 minutter fra bykjernen, men er lett tilgjengelig med bybanen. Byen er fantastisk flott å bo i. Den kan virke stor med første øyekast, men det er lett å bli kjent med bykjernen og føle seg hjemme. Jeg kan virkelig anbefale Bordeaux. Det er en (litt dyr) togtur unna Paris, nærme stranden, nærme vindistriktene, og ikke så altfor langt fra Spania.

Bustad

Det er billig å bo i studentbolig nær campus, men jeg vil anbefale å bo i byen slik at man får mest mulig utbytte av den.

Sosialt miljø

Det er mange foreninger og idretter du kan være med på, hvor du får muligheten til å bli kjent med lokale studenter. Sciences Po er et lite universitet, og dermed også med et lite utvekslingsmiljø, så pass på å ikke havne i utvekslingsboblen.

2014

Høst 2014 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

Høst 2014 - BA administrasjon og organisasjonsvitenskap

01.09.2014 - 22.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Om du skal til Frankrike så lær litt fransk før du drar, selv om du skal studere på engelsk eller norsk. Fransk trengs for å kunne lettere komme seg rundt om kring i Frankrike, særlig om enn ender opp med å måtte kommunisere med eldre.
Husk at det er mye papirarbeid som skal utføres før reise, og jo raskere dette blir gjort, jo bedre. Plutselig kan det komme opp noe uventet eller noe som kompliserer ting, da er det greit å ha litt ekstra tid.
Ikke stress altfor mye med å finne et sted å bo, men det bør helst være gjort klart før du reiser ned, noen tenker at det ordner seg lettere med en gang du kommer dit du skal, men det er ikke alltid tilfellet. Det finnes ulike nettsted som er bra for å finne et sted å bo på det private markedet. Det er også mulig å søke om å bo på campus, dette involverer en del papir arbeid. Ting som er viktige å huske på når du søker å bo i studentbolig i tilknyttet universitet (kan også være relevant når du søker på det private markedet) er følgende:
• Kopi av pass (Begge sider).
• Student kort eller student bevis.
• En kontoutskrift, eller bevis på bankkonto.
• Forsikrings papirer. (Kan fikses gjennom Erasmus)
• Et bevis på hva foreldrene dine tjener eller noen du kjenner som bor i Frankrike.
Husk også alltid å ha noen pass bilder i lommen når du går rundt om kring, (det trengs til det meste av kort og beviser).

Undervisningsformer

Undervisning i Frankrike fungerer på en litt annen måte enn det du gjerne er vant til her i Norge. I Norge baserer vi oss for det meste på bøkene vi leser også tilføyes det kunnskap og synspunkt fra forelesere som kan være lurt å ta i betrakting. I Frankrike er ikke bøkene så viktige. Faktisk så brukte vi kun en bok i det ene faget resten av fagene hadde ingen bøker men vi ble oppmuntret til å finne aktuelt stoff på netter og biblioteket selv og å lese enkelte nett artikler som ble lagt ut på skolens nettsted. Det viktigste vi skulle få med oss og som vi kom til å bli testet på eksamen var det foreleseren sa til oss i forelesningen. Så det er viktig å høre godt etter og å ta masse notater.
Grunnet at forelesningene er av viktigere relevans er selve timeplanen satt opp litt annerledes og er mindre "fri" enn det timeplanen på UiB ofte kan være.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg husker ikke alle emnene som er tilbudt på skolen, men dette er det lett å finne frem til på skolens nettsted. http://www.sciencespobordeaux.fr/en/index.html . Det var en god del emner å velge mellom og jeg selv er veldig fornøyd med de fagene jeg ble tilbudt. Selv så hadde jeg Fransk Politisk Historie, Økonomisk Historie, Fransk som språk, Agenda Setting, EU policy making, og Contemporary Russia in IR, Dette er bare noen få av de fagene jeg kunne ta. Husk selvsagt å få fagene du velger godkjent av UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler fagene beriket meg og det var kjekt å ta noe litt annerledes og få nye synspunkt på ting jeg allerede kunne og nye ting jeg ikke kunne. Følger du med i timen og tar notater er hvert fag meget lærerikt . Språklig så studerte jeg på engelsk utenom fransk som fremmed språk. Jeg føler jeg fikk forbedret meg i begge språkene, da særlig i engelsk men Fransk kurset var lærerikt og det var fint å kunne ha fransktimene i bakhodet når jeg gikk rundt på campus eller i byen og skulle konversere på Fransk.

Universitetsområdet og byen

Bordeaux, er en kjempe flott by med et godt tram nettverk som går gjennom byens ulike soner. Slik er det enkelt å raskt komme seg rundt om kring selv uten bil. Videre er det et sykkel utleie system gjennom hele Bordeaux området som gjør det mulig å leie sykler nesten hvor enn du er for en billig penge. Byen er veldig fin og kjekk å tilbringe tid i. Campus ligger litt utenfor sentrumskjernen og tar 15-20min med trammen til fra sentrum. Det er et stort fint campus som har flere biblioteker, lesesaler og kantiner.

Bustad

Jeg bodde privat og det ente opp med å være en veldig god løsning som jeg er fornøyd med, jeg bodde i et kollektive med 3 andre studenter. Jeg bodde i Sentrum og det tok meg 10min å til trammen også 15min til Campus. ca 30min noe som jeg syntes var en helt ok skolevei. Når det kommer til Fransk bo standard så kan den på noen områder være litt lavere enn det du gjerne er vant til i Norge men det går nok ganske fint. Det som jeg reagerte mest på var at de har mye tynnere vegger og mindre isolasjon. Dette gjør ikke så mye ettersom det er et varmt klima, og når det gjelder ulyd fra utenfor eller naboer så går det fint å kjøpe et par øreplugger. Jeg fikk meg også noen venner som bodde på campus og boligene der er helt greie. De minner veldig om SIB sine boliger på Fantoft de fleste av dem, men de er designet ofte mer som kollektiv, hvor du da deler felles areal og kjøkken med 2-3 andre personer. Du har da ditt eget rom og bad. Dette er selvsagt litt avhengig av hvilken bygging du måtte få bo plass på. Noen litt verre og noen litt bedre.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skolen var meget bra. Her møtte jeg jo for det meste utvekslingsstudenter som var veldig like sinnede og hyggelige. Fransk ungdom er veldig hyggelige og imøtekommende dem også. Skolen arrangerte mange sosiale begivenheter, alt i fra turer, til fester til pikniker. Videre er det et stort tilbud på å delta i mange ulike klubber og student assosiasjoner.

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

Vår 2014 - BA i samanliknande politikk

19.01.2014 - 16.05.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det var vanskelig å få informasjon om hvilke fag man faktisk kunne ta. Hverken brosjyre eller nettside var oppdatert og det skapte problemer da jeg ba om forhåndsgodkjenning på enkelte fag, og det etter ankomst viste seg ikke mulig å ta disse fagene.

Det er også viktig å merke seg at det finnes mange facebookgrupper knyttet til sciences po og erasmus som kan være greit å bli en del av hvis man ønsker å f.eks finne bolig på egenhånd.

Undervisningsformer

Undervisningen er svært annerledes enn den norske modellen. Det er stort sett ikke pensum i form av hverken bøker eller artikler. Alt som blir sagt i forelesningene er eksamensrevelant og derfor fungerer forelesningsnotatene dine som pensum. Dette kan være viktig å merke seg ettersom man må finne nye metoder for hvordan man studerer.

Det kan også være lurt å forbedere seg på at man må ta mange fag på 2 og 4 poeng for å fylle opp de 30 studiepoengene man må ha. Det gjør at man må ta mange flere fag enn man er vant til fra UiB på en gang, men det går greit ettersom det ikke er noe særlig pensum. Så lenge du møter opp i forelesningene skal det gå greit å klare fagene. Husk også at du kan dobble fagene ved å skrive en ekstra oppgave i avtale med professor og dermed kan et 4-poengsfag bli 8 poeng.

Det er også virkig å merke seg at all informasjon henger rundt på tavler på skolen. Internett er svært lite oppdatert så hvis du vil få med deg alt fra informasjon om fagene til karakterene dine er disse tavlene stedet du må oppsøke.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var veldig fornøyd med oppholdet mitt på Sciences Po Bordeaux. Det er selvfølgelig en god del ting jeg peker på her som man burde være obs på men så lenge man er forberedt på disse tingene, og har litt tålmodighet for den elitistiske kulturen og det franske byråkratiet, så går det bra. Frankrike er et fantastisk land å studere og studiemiljøet, både blant erasmusstudentene og de franske studentene, var veldig bra.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom professorne selv former faget og undervisningen kan det være greit å høre litt rundt med andre som har hatt de samme professorne og hvem som er anbefalt. Evt vil jeg anbefale å først prøve alle fagene de første ukene før man velger ut hvilke som er interessante og ønskelig. Mange av fagene har høy kvalitet og gode professorer, men dette gjelder ikke alle.

Jeg endte med å ta åtte fag til sammen som gjorde at jeg følte at jeg fikk en større bredde studiene enn det å f.eks ha tre fag man fordyper seg i. Samtidig går man ikke like dypt inn i alle fagene ettersom noen bare er 2 poeng.

Språklig var undervisningen ved Sciences Po veldig dårlig. I alle fall på begynnelsesnivå. Jeg fikk vite senere at det var mulig å ta språkundervisning på instituttet som lå rett ved, men informasjonen fikk jeg for sent til å melde meg opp til faget. Det anbefales at man har en viss grad av frannskkunnskaper på forhånd eller tar andre kurs i tillegg. Jeg tok alle fagene på engelsk, men likevel er den franske kulturen slik at det forventes at du har en viss kunnskap om fransk språk.

Universitetsområdet og byen

Det er viktig å merke seg at campus ligger noe utenfor byen. Det tar ca en halvtime med tram inn til byen. Campus er ganske slitt og det er ingen kafeer eller butikker der så i helgene skjer det svært lite. Det anbefales derfor å bo i sentrum hvis du har mulighet. Bordeaux er en veldig vakker by og sentrumskjernen er nok liten til å gå rundt i. Her er trange gater, små bakerier og bygninger med flott arkitektur. Det er også mye liv i byen både på dagen og kvelden. Området rundt er også fantastisk. Med base i Bordeaux har man omringet av de beste vindistriktene som er verdt et besøk. Det er heller ikke langt til Basqueland som er verdt et besøk. Kulturen i Sør-Frankrike er noe mer avslappet enn i Nord, og Bordeaux i seg selv er en litt rikere by. Selv om det er en storby føles den ikke så stor etter bare noen uker, og det er en by som er veldig lett å like.

Bustad

Jeg bodde i sentrum sammen med en fransk romkamerat som jeg ble kjent med gjennom vinklubben. Det er litt vanskelig å finne et bra sted å bo så det er viktig å starte tidlig og bruke Sciences Pos facebookgrupper og kontakter for å finne steder. Det anbefales ikke å bo på campus ettersom det er langt unna byen og det oppsto flere tilfeller der studentene ikke følte seg trygge på campus. Det skal visstnok imidlertid være et godt sosialt miljø på campus, men det kan man være en del av selv om man ikke bor der. Også med tanke på å komme inn i den franske kulturen anbefales det å bo sammen med franske studenter i sentrum. Merk også at det er andre standarder i leiligheter enn det man er vant til fra Norge, og kontrakt er f.eks ikke like vanlig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved Sciences Po Bordeaux er veldig bra. Det er en egen organisasjon for erasmusstudentene, erasmix, som arrangerer sosiale happenings for utvekligsstudentene slik at de skal føle seg velkomne. Det er også utflukter og ball. Det anbefales i tillegg at man melder seg i en av de mange klubbene som driver med alt fra politikk, miljø, sport, spill, musikk og vin. Jeg ble med i en vinklubb som introduserte meg for mange flotte franske lokale viner og vingårder. Det gjorde i tillegg at jeg fikk flere franske venner. Det er også åpne fag som driver med sport. Disse studiepoengene får man ikke godtkjent, men er verdt å være med på for å drive med en sport, dans eller annen aktivitet og få flere franske venner.

Informasjon