Hjem
Studentsider
erasmus+

Université Grenoble Alpes og Institutt for geovitenskap (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByGrenoble
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar på bachelor- og masterprogramma i geovitskap.Avtalen kan og benyttast av lektorstudenter som har geovitskap som eitt av sine fag. Andre interesserte studentar kan òg søke, men blir prioriterte etter geovitskapstudentane.

Ver merksam på at det krevst eit karaktersnitt på C eller betre for å bli nominert til ein av Institutt for geovitskap sine Erasmus+-avtalar. Nokre universitet kan òg ha krav om høgare karaktersnitt enn dette.

Når i studiet kan eg reise

Etter at ein har oppnådd 60 studiepoeng, kan ein tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen. For studentar på bachelorprogrammet i geovitskap, er det tilrådd å reise på utveksling i 6. semester. Du må ha gyldig studierett på eit bachelor- eller masterprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling.

Språk

Undervisningsspråket ved Université Joseph Fourier - Grenoble I er i hovudsak fransk. Universitetet tilbyr språkkurs i fransk før vårsemesteret. Université Joseph Fourier - Grenoble I krev ikkje dokumentasjon på språkkunnskapar.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet.

Kva emne kan eg ta

Gjennom Institutt for geovitenskap sin Erasmus+-avtale med Université Joseph Fourier - Grenoble I (UJF), kan du velje mellom ei rekke emne innanfor både geologi og geofysikk. UJF er blant anna sterke på geodynamikk, geodynamisk modellering, strukturgeologi, seismologi, seismotektonikk, sedimentologi og kvartærgeologi.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande, eller som erstatning for emne i kursdelen av mastergraden ved UiB.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med studieveileder@geo.uib.no.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Joseph Fourier (UJF) er ein del av paraplysamarbeidet Université Grenoble Alpes. Det blei grunnlagt i 1970, og har i dag om lag 18 000 studentar. Universitetet fokuserer på fagområde knytt til naturvitskap, teknologi, medisin og helsefag. I tillegg til fakultetseiningane har UJF òg eit stort observatorium, ein alpin botanisk hage og ei rekke forskingslaboratorium. Universitetet sin hovudcampus ligg aust for byen, i Saint-Martin-d'Hères.

Grenoble ligg søraust i Frankrike. Sjølve byen har om lag 160 000 innbyggarar, i storbyområdet bur rundt ein halv million. Grenoble er omkrinsa av fjell og blir ofte kalla for Alpane sin hovudstad. Byen er eit populært utfartspunkt for friluftsliv og skisport. Tidlegare har det òg vore mykje industri og gruvedrift i området.

Bustad

Det finst studentbustader både på campus og nærare sentrum. Dei fleste er drifta av studentsamskipnaden CROUS. Det kan vere vanskeleg å finne bustad på den private marknaden rundt semesterstart. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

03.01.2022 - 30.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Forsikring: Jeg pauset den vanlige reiseforsikringen og gikk for en forsikring via ANSA som dekker lengre opphold i utlandet som utvekslingsstudent.

Reise ned: Jeg har erfart at de mest effektive er å fly til Lyon, og så tar man busser som går jevnlig til Grenoble. De koster en hundrings og tar en time. Reis med skibaggasje, enten om du tar med deg langrenn eller randonee/slalom. Samt turklær generelt til fjellturer. Dette er veldig populære aktiviteter blant studentene her.

Undervisningsformer

Jeg tok fagene Public Law II, Introduction à la Common Law, International Protection of Human Rights, History of Human Rights, Agrobiodiversity and the Law, Private International Law og European Business Law. Det høres mye ut, men fagene ligger på 4-5 poeng så jeg måtte ta alle disse for å ta 30 studiepoeng her.

Alle disse fagene var på engelsk. De er tilpasset internasjonale studenter, så alle forelesningene er lagt opp i forhold til at man skal kunne ta alle disse fagene (altså ingen kollidering med timeplaner). De fleste i klassen tok engelske fag, mens en del kombinerte med å ta noen fag på fransk. Timeplanen og arbeidsmengde var helt overkommelig.

Vurderingsformene i disse fagene er en kombinasjon mellom foredrag/presentasjoner, innleveringer og/eller korte eksamener.

For min del var ikke fransken min på et slikt nivå at jeg kunne ta jussfag på fransk. Selv om man ikke tar fag på fransk, har man likevel en ypperlig mulighet til å lære fransk når man bor i Frankrike. Jeg gikk på språkkurs en gang i uken som vi fikk tilbud om gratis, samt jeg gikk på en del forelesninger i Sciences Politiques (statsvitenskap) ettersom dette er åpne forelesninger. Vi var en gjeng som gikk sammen på noen av disse.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var bra. Noe var litt repeterende i forhold til fagene jeg har hatt på jussen i Bergen, men samtidig fint å få andre perspektiver på fagene og lære dem på et annet språk. Det er helheten i det faglige og kulturelle utbyttet som er det viktigste etter min mening, og her oppfylte Universitetet i Grenoble forventningene mine.

Fagleg utbyte og språk

Her viser jeg til det jeg har skrevet ovenfor.

Universitetsområdet og byen

Univsersitetsområdet er veldig kjekt og fint! Man ser alpefjellene i alle retninger, og de fleste fakultene ligger i samme område. Det er flere cafeer og studentrestauranter med rimelige priser, så her trenger du ikke bekymre deg over kjedelig lunsj hehe.

Videre har de både klatrehall, tennisbane, fotballbane og svømmehall på campus. Det er mulig å alle slags sportsfag når man er student her, men dette blir jo da kun akseptert som poeng av hjemuniversitetet ditt dersom dere har frie studiepoeng.

Dersom du tenker å dra i alpinanleggene, så er et hot tips å skaffe deg uGlisse-kortet via universitetet. Da får man mye rimeligere priser i anlegget, særlig i ukedagene. Dette hadde vi stor glede av!

Bustad

Universitetet i Grenbole tilbyr ulike steder å bo for studentene, og dette fikk jeg mail om i midten av oktober fra denne mailadressen: studenthousing@univ-grenoble-alpes.fr. Jeg benyttet meg av dette tilbudet, og det gjorde de fleste jeg kjenner også. Da slipper man å ordne med en garantist i Frankrike eller å betale depositum. Leilighetskomplekset jeg bodde i heter Privolodges Park Campus Valmy. Dette ligger midt mellom universitetet og byen, så det var veldig greit. Jeg bare syklet rundt til det meste herfra, leide en sykkel via MetroVelo på campus. Anbefales!

Sosialt miljø

Jeg var heldig med klassemiljøet mitt, vi var en veldig internasjonal gjeng, noe som var kjekt. Ellers så var det lett å bli kjent med andre studenter her i Grenoble, om man deltar på litt felles studentarrangementer så møter man dem fleste.

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

03.01.2022 - 30.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det går helt fint å dra til Grenoble uten å snakke fransk, for det er mange andre utvekslingsstudenter man kan komme i kontakt med, og franskmenn flest snakker nokså bra engelsk. Men hvis har mulighet til å forberede deg på å snakke en del fransk, anbefaler jeg deg å gjøre det. Hvis man kan kommunisere med franskmenn på deres morsmål, åpner det seg langt flere muligheter til å bli kjent med landet og menneskene som bor der. Jeg synes ikke det har vært lett å prøve å snakke mye fransk, men det har definitivt vært verdt innsatsen. Franskmenn trenger absolutt ikke være så pripne som noen liker å si at de er (også sies det ofte at franskmenn utenfor Paris er mindre arrogante enn de man finner i hovedstaden.)

Undervisningsformer

Klasseromsundervisning for de fagene jeg valgte på engelsk, og forelesninger for de jeg tok på fransk.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg dro mer på utveksling for å oppleve et nytt land, snakke et annet språk og nyte slutten av studietiden snarere enn for å lære masse juss. Jeg valgte derfor å ha tre fag på engelsk sammen med de andre utvekslingsstudentene, og tre på fransk med de franske studentene på andreåret. Det passet meg veldig bra at kravene i de engelske fagene var langt mildere enn i Norge, og professorene som underviste i dem var veldig greie og flinke.

I de franske fagene måtte jeg jobbe mye for å overleve, men jeg fikk heldigvis særbehandling gjennom kortere muntlige eksamener i stedet for skriftlige på lik linje med de franske studentene. Jeg jobbet mye for å få språket opp til et nivå hvor jeg kunne forstå notatene som de andre studentene tok, og som jeg var helt avhengig av. Hvis du er motivert for å gå hundre prosent inn for å lære deg fransk anbefaler jeg deg å gjøre som jeg gjorde, fordi du får lært deg et nytt språk samtidig som du oppnår studentpoeng du trenger for å få jussgraden din. Det er slit, og jeg er veldig glad jeg hadde 4 uker intensivkurs i Frankrike før jul, og at jeg hadde fransk som et av mine valgfag på videregående. Men hvis en enkel sjel som meg klarer det, klarer du det også.

Fagleg utbyte og språk

Det største utbyttet jeg har fått er fransk- og engelskkunnskaper. Men jeg har også lært ting jeg vil prøve å ta med meg videre, fra fagene "Institutions européennes", European Business Law og Private International Law.

Universitetsområdet og byen

Nydelig campus, hvor du slipper å se douchebag-ryggsekker og grå capser overalt. Her er alle mulige slags studenter samlet på samme område og det har vært veldig forfriskende. Jeg opplever menneskene her som mer avslappet enn nordmenn, og folk gjør sine egne rare ting hvis de vil det. Solen skinner ofte i Grenoble om våren, og byen er omringet av masse fjell og heftige skianlegg. Skaff deg U-glisse rabatten, og kom deg i bakken!

Bustad

Jeg gikk til franske versjonen av hybel.no for å finne franskmenn å bo med. Ikke norsk standard for å si det sånn, men jeg fant iallfall noe billig. Franskmenn generelt er mindre nøye på hygiene og rydding, så hvis du er germofob som meg uten å ville tilpasse deg, kan det hende at du burde finne egen leilighet. https://www.lacartedescolocs.fr/

Sosialt miljø

Vi utvekslingsstudentene som ble introdusert for hverandre var raske med å ta en kveld på karaokebar. Det bryter isen veldig bra og er ikke minst veldig sunt for egoet å synge Africa av Toto foran medstudentene sine. Vi fikk et veldig godt miljø oss imellom, og nettopp det at man neppe sees igjen hvis man ikke vil, gjorde kanskje at det var enda lettere å være åpne med hverandre og mindre redde for å dumme oss ut. Det er et veldig livlig studentmiljø her, så hvis du setter stoltheten din til side og inntar et åpent sinn burde du enkelt skaffe deg venner.

Informasjon