Hjem
Studentsider
erasmus+

Institut d'études politiques de Lyon og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+ - Sciences Po Lyon)

  • LandFrankrike
  • ByLyon
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for samanliknande politikk har fortrinn på plassane før studentar i administrasjon og organisasjonsvitskap. Søkarar frå andre fagområde blir vurderte om det er ledige plassar.

Søkaren må ha tatt minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Normalt reiser ein ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og sjette semester. Sjå fakultetet si nettside for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Undervisningsspråket er fransk. Nokre emne blir underviste på engelsk. Institusjonen anbefaler at du har språkkunnskapar tilsvarande B2-nivå i eitt av undervisningsspråka.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Sciences Po Lyon tilbyr emne innan statsvitskap, jus, økonomi og historie. Ein kan ta årsstudium (Certificat d'Études Politiques) eller semesterstudium (Attestation d'Études Politiques) i politiske studiar. Det er òg mogeleg å ta eit sertifikat i fransk og europastudium (Certificate of French and European Studies). Det gjeld eigne krav for dette. På denne nettsida finn du meir informasjon og oversikt over emnetilbod.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år. Emna utgjer normalt 3 til 4 ECTS. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Institut d¿Etudes Politiques de Lyon (Sciences Po Lyon) er ein av ni prestisjeskular i sitt slag i Frankrike. Instituttet har 1500 studentar, og undervisningstilbod primært innan samfunnsvitskaplege, økonomiske, politiske og juridiske fag. Instituttet er tilknytt Université Lumiere Lyon 2, og medlem i det regionale samarbeidet Université de Lyon. Instituttet held hus i Berthelotsenteret, ein gamal medisinsk militærhøgskule i Lyon sentrum.

Lyon ligg søraust i Frankrike, i regionen Rhône-Alpes, og er den nest største byen i landet etter Paris, med om lag 1,2 millionar innbyggarar i storbyområdet. Lyon blir rekna for å vere Frankrike sin gastronomiske hovudstad. Frå Lyon tek det om lag to timar med tog å reise til Paris.

Bustad

Det finst studentbustader både på campusane og nærare sentrum. Dei fleste er drifta av studentsamskipnaden CROUS sitt regionale kontor. Internasjonale studentar har prioritet som søkarar. Det er òg mogleg å bu hos ein vertfamilie, eller finne bustad på den private marknaden i Lyon. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2019

Høst 2019 - BA europastudium

Høst 2019 - BA europastudium

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig å lete etter sted å bo, flere venner leide Airbnb innledningsvis og brukte mye penger på det.

Undervisningsformer

Ikke forvent høy grad av organisasjon i forhold til pensum- og leselister. I visse land bestemmer professorer helt på egenhånd hvordan undervisningen skal foregå, og i visse tilfeller var forelesning eneste måte skolen ga kunnskap.

Fagleg utbyte og språk

Lær deg tidlig å finne relevant kunnskap gjennom online artikler på egenhånd, det er ofte at professorer ikke gir ut slikt selv.

Universitetsområdet og byen

Skolen ligger veldig fint nært sentrum uten å være i selve hjertet av byen. Lett tilgjengelig med Velov (bysykkel) og Tram T2. For min del var det ubetydelig å bo et lite stykke unna byen, men visse områder kan gi transporttid på over 30 minutter.

Bustad

Anbefaler å lete i Facebook grupper vel så mye som lokale sider. Lescartescoloc er en grei side, men mange av annonsene der ligger også ute på facebookgruppene. Skriv litt om deg selv slik at utleier ikke forblir usikker.

2018

Høst 18 - BA sammenliknende politikk

Høst 18 - BA sammenliknende politikk

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Begynn å lete etter leilighet med en gang du vet at du skal på utveksling. Hvis du spesifikt skal til Lyon sånn som meg er det verdt det for å få tak i en leilighet nærmere byen, 1e/2e/3e arrondissement for eks. Det er fullt mulig å bo litt i utkanten, men man sparer mye tid hvis man slipper å ta metro/tram så mye hver dag.

Dra på utveksling! er mitt viktigste tips.

Undervisningsformer

Dette varierer fra lærer til lærer. Noen er forelesninger sånn som man tenker om de i Norge, mens andre er mer som ungdomsskole emner, fransk undervisningen vil være godt tilfelle i mitt tilfelle, minner veldig om de fransktimene jeg hadde på videregående. Noen kan ende opp med emner som kun varer en måned der læreren forventer ganske mye av studentene, mens andre emner krever lite arbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Stor variasjon mellom det å kunne velge mellom fag både på engelsk og fransk eller kun på engelsk. Dette handler om din egen beherskelse av det franske og evt. det engelske språket. I mitt tilfelle hadde jeg egentlig ingen valg når det kom til hvilke emner jeg ville ta ettersom at jeg ikke føler meg god nok i fransk til å velge noen emner der det undervises på fransk. Noen av emnene som jeg måtte ha ville jeg definitivt byttet ut hvis jeg kunne.

Fagleg utbyte og språk

Føler at i enkelte emner snakkes det om forfattere og teorier som de fleste norkse statsvitenskapelige studenter har lært om i ex. phil o.l. ikke det mest interessante, til gjengeld føler jeg virkelig at noen av emnene ikke krever i nærheten like mye arbeid som i Norge, i hvertfall hvis det er snakk om frie studiepoeng.
Språklig tror jeg hver enkelt sitt utbytte har å gjøre med for enkelt man har for å lære språk, men også hvilket språk man snakker med vennene man får mens man er på utveksling. Hvis man havner i en gruppe der engelsk forblir hovedspråket vil utbyttet være mindre. Samtidig skyter man seg selv i foten hvis man tvinger seg selv til å prøve å skaffe venner med et språk man virkelig ikke behersker, hvis engelsk er enklere for begge parter er det mer nødvendig å danne sosiale bånd enn å lære litt mer fransk synes jeg.

Universitetsområdet og byen

Jeg har blitt virkelig glad i Lyon. Tror det er en by som man må bli litt kjent med før man verdsetter den. Det er ikke en turistby som Paris der det er et uendelig tilbud av turist-aktige ting å gjøre hver dag, men heller en by som generelt har en god følelse, hvis jeg kan være så vag.
Selve campus til Sciences-Po er forsåvidt grei, ligger godt til rette nærme sentrum. Eneste problemet er at lufta er veldig dårlig når det er varmt, og klasserommene kan være valdig kalde når det er kaldt.

Bustad

Jeg bor i det åttende distriktet, eller 8e arrodissement, som er et stykke unna byen. Kan minne om en balieu i utgangspunktet, men Lyon generelt er en trygg by. Selve bygget er gammelt og lite lydisolerende, og blir kaldt hvis varmen ikke er på. Norsk isolering og gulvvarme finner man neppe.

Sosialt miljø

Meg selv og de fleste folkene jeg har blitt venner med under oppholdet her har reflektert en del over hvor lite skolearbeid en egentlig gjør i forhold til hjemlandet. Nordmenn, tyskere, amerikanere, litauere og andre nasjonaliteter sier at de generelt gjør lite arbeid i forhold til hjemlandet. Har dermed vært mer sosialt aktiv enn det jeg har vært siden videregående tror jeg, plager meg lite. De fleste av vennene mine har jeg ikke fag sammen med, men møtte gjennom "fadderuka" eller felles venner, spesifikt ei i kollektivet jeg bor med. Tror jeg har vært veldig heldig med den ene samboeren min, vi henger i lag mye.
Det krever litt innsats, men ettersom at jeg kom hit alene, ble jeg instinktivt drevet til å være mer sosialt ettersom at det for meg er veldig nødvendig. Den andre samboeren min sa i starten av semesteret "I don't need friends", hun sitter nå hver kveld å skyper med familier/kjæreste og sier at hun hater Lyon. Venner er viktig, det fortjener innsatsen din!

Høst 18 - BA sammenliknende politikk

Høst 18 - BA sammenliknende politikk

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

BO: Start tidlig med å se etter boplass. Lyon er en studentby, og med regler som å skulle ha en "garant", dvs. en person som bor i Frankrike som kan garantere at du kan betale for deg, kan det være vanskelig.

PRE-MODULE: Sciences Po tilbyr et forkurs med fransk språkkurs og introduksjon til undervisningen. Man har språkkurs hver dag i to uker, ca. 3 timer hver dag, pluss noen forelesninger - på fransk. Jeg anbefaler forsåvidt dette kurset fordi man blir kjent med byen, Sciences Po og de andre utvekslingsstudentene. Språkkurset er greit - kommer litt an på professoren, og forelesningene er litt utfordrende for de som ikke snakker godt fransk.

Undervisningsformer

Jeg valgte å ha emner på engelsk, og da tilbyr Sciences Po "Diploma of French and European Studies" (DFES), med et fransk språkkurs to timer i uken.
Hvert engelske fag hadde en forelesning på to timer i uken. Syv av emnene hadde vi hele semesteret, mens ett av dem "Economic crisis, democratic legitimacy and Institutional Confidence in Contemporary Democracies" varte kun i fire uker. Vi startet med dette faget 12.november, og hadde det tre ganger i uken fram til 12.desember.
De fleste fagene var mindre klasser med ca. 20 stk, og noen var større (lignende forelesninger på UiB).

Vurdering av emnetilbodet

Sciences Po sine fag er litt annerledes arrangert enn på UiB, i stedet for f.eks. tre større emner bestående av 10 studiepoeng, så har vi her 8 emner som gir 3 studiepoeng hver + språkkurs som gir 6. Om man tar DFES så er disse emnene allerede bestemt på forhånd.
Om man velger andre alternativer med franske fag, så har man en periode hvor man kan "teste" ulike fag før man bestemmer seg.

Det er mer spesifikke temaer. Jeg hadde disse emnene (høst 2018):
- Europe’s Nuclear Independence
-French Politics and Society
-Unification of Italy
-Justice and Democracy in the Era of Globalization
-Weak parties, Weak democracies: A comparative look at the state of political parties in France and the US
-The US-UK Special Relationship
-European Imperialism in the 19th Century
-Economic Crisis, Democratic Legitimacy and Institutional Confidence in Contemporary Democracie

+ fransk språkkurs

Fagleg utbyte og språk

Det var veldig varierende faglig utbytte. Noen emner var veldig gode, med flinke professorer som "French politics and society", "weak parties, weak democracies" og "European Imperialism in the 19th Centuries".

Noen er jeg veldig skuffet over. Både fordi det virket som om professoren selv ikke visste hva de gjorde, og kunne være ganske nedlatende og frekke: Dette var spesielt "Justice and Democracy..." og "Economic crisis ..."
Resten var, etter min mening, helt greit. Franskkurset var også helt ok, men jeg skulle ønske vi hadde litt mer dagligdagse samtaler og undervisning flere ganger i uken. Man blir fordelt etter hvilket nivå man er på ved å ta en liten test på starten av semesteret.
Man blir bedre i engelsk av å snakke med alle de andre internasjonale studentene.

Universitetsområdet og byen

Lyon er en nydelig by, som er akkurat passe stor. Enkelt å komme seg rundt, og veldig hyggelig å vandre rundt i.
Sciences Po ligger relativt nærme sentrum med flere koselige cafeer i nærheten.

Selve bygget hvor vi har undervisning er ikke imponerende i seg selv. Gammelt, slitt og med dårlig luft.

Bustad

Jeg anbefaler å starte tidlig. Sciences Po har en side med studentboliger som man kan se på, men da er det lurt å være tidlig ute.
Jeg var veldig heldig å finne en super leilighet i 8.arrodissement hvor jeg bodde med ei fra Italia. Trengte ikke en "garanteur" - noen krever dette,og kan være vanskelig for utvekslingsstudenter å skaffe. Jeg brukte nettsiden Appartager, men også sjekk ut Erasmus & International Students LYON/ International Students IEP Lyon på facebook.

Noen tips: 2.arrondissement er supersentralt, 6. arrondissement er nær en flott park som heter Parc de la Tete D'or, men kan være litt dyrt.
8. arrondissement, hvor jeg bor nå, er veldig greit og med gode muligheter med trammen for å komme seg til skolen (30 min å gå). Nær Jean Mace, også åttende, er nærmere skolen. Prøv å unngå området rundt Perrache, Villeurbanne, og Guillotière.
Det er forsåvidt veldig godt kollektivt-tilbud i Lyon, med tram, metro, bysykler, buss osv.

Sosialt miljø

Det er et godt miljø blant de internasjonale studentene, men man må virkelig gi en god innsats for å bli kjent med de franske.
Dette er sikkert enklere om man tar franske emner.
Det er ingen "fadderuke" på samme måte som hos UiB, og Sciences Po er ikke så veldig flinke til å danne felles sosiale arenaer for franske og internasjonale studenter.
Jeg har trivdes veldig godt med å bli kjent med studenter fra hele verden.

2016

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Fag: de fleste av fagene jeg valgte på forhånd var tilgjengelige, men ikke alle. I begynnelsen kan du prøve ut mange av fagene for så å velge de du vil fortsette med.

Forkurset i fransk: Jeg var veldig fornøyd med forkurset. Det er intensivt i to uker fra mandag til fredag, ca. fire-seks timer dagen, men absolutt verdt det om du vil friske opp fransken før du begynner. Lærerne var veldig dyktige og det var kjekt å bli kjent med en del fra skolen før det begynte.

Telefon: Skaff deg fransk Sim-kort så fort som mulig! Jeg var treg med dette noe som selvfølgelig endte i en dyr telefonregning ettersom jeg ikke klarer å motstå å bruke internett. I Lyon har de Free-automater flere steder i sentrum hvor du enkelt kan skaffe deg Sim-kort på stedet.

Buddy-system/språk-tandem: Sciences Po har som i Bergen et Buddy-system. Dette vil jeg absolutt anbefale dere å ta i bruk for å praktisere språket og få deg nye franske venner. Dette gjelder kanskje spesielt de som tar mest fag på engelsk, ettersom det ikke er så mange franske studenter på disse.

Reise: Fra Lyon er det enkelt å komme seg rundt med buss og tog. I løpet av utvekslingen min reiste jeg til Amsterdam, Paris, Grenoble, Annecy, Genève, Marseille, Nice, Cannes og Monaco. Eurolines er lurt å sjekke ut for billige buss-billetter, og ellers SNCF voyages for tog.

Transport: Du kan få månedskort på trikk og metro til ca. 300kr i måneden. I tillegg er det mange bysykler.

Undervisningsformer

Jeg hadde bare fag på engelsk, i tillegg til et fransk språkfag. Det franske språkfaget var 4 timer 2 ganger i uken og de engelske fagene hadde en forelesning i uken på 2 timer. Noen av fagene varer hele semesteret, mens noen er kortere og varer rundt 3-4 uker.
De fleste av de lengre fagene hadde små klasser på rundt 10-15 i hver, mens andre var mer lik størrelsen på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene er en del annerledes enn ved UiB. Jeg tok i alt 8 fag. Jeg var fornøyd med de fleste av fagene og det var fint å kunne fokusere nærmere på spesifikke land.

Jeg tok følgende fag: Europe and Africa: from exploitation to enlightened engagement (kort fag), The domestic and foreign policy of modern Russia (kort fag), Poland’s Foreign Policy after the EU (kort fag), Political history of Italy from 1861 until today, The British Contribution to the Defence of Europe, Introduction to Legal systems in the world, The cultural roots of political Islam, The role of the mass media in building political consensus (kort fag)

Likte best fagene om politisk islam, Europa & Afrika og Italiensk politisk historie.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er fornøyd med det faglige fra skolen for det meste. Faget jeg tok for å lære fransk var ikke helt som foventet. Det ble mye individuelt arbeid i grupper, og ikke så mye fra læreren. Det kan være noe utfordrende når man er på nybegynner-nivå.
I de andre fagene gikk undervisningen veldig greit.

Universitetsområdet og byen

Lyon er en kjempefin by og passelig størrelse. Er alltid noe å finne på og skolen ligger sentralt til.

Bustad

Det kan være lurt å begynne å søke bolig tidlig, ettersom at mange leietakere kan kreve mye papirarbeid.
Sjekk ut: adele.org, my french lifeguard eller facebook-sider som Erasmus & International Students LYON/ International Students IEP Lyon.

Sosialt miljø

Skolen i seg selv legger ikke opp til så mye sosialt mellom franske og utvekslingselever. Det er ikke en fadderuke slik som ved UiB. Men Sciences Po har som i Bergen et Buddy-system. Dette vil jeg absolutt anbefale dere å ta i bruk for å praktisere språket og få deg nye franske venner. Dette gjelder kanskje spesielt de som tar mest fag på engelsk, ettersom det ikke er så mange franske studenter på disse.

Jeg har blitt kjent med masse nye mennesker fra hele verden og Lyon er en fin studentby.

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

Vår 2016 - BA sammenliknende politikk

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Alt som er viktig å få gjort av forberedelser vil UiB hjelpe deg og minne deg på.
Når det kommer til valg av fag er dette noe man stort sett ikke trenger å stresse med.
Fagene blir ofte ikke endelig bestemt før du er kommet til utvekslingsstedet

Undervisningsformer

klasserom med 10-20 stk.
Dersom du tar fag på engelsk vil det hovedsakelig være utvekslingsstudenter.
Ikke pensum, så man må notere alt foreleser sier og pugge dette til eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Begrenset med emner som tilbys på engelsk.
Vi hadde muligheten til å velge mellom 13 fag og måtte ha 9 av dem.
Man tar et certificate som man også får attest for.
Fransk er obligatorisk. De har ikke noe krav om å kunne fransk, men jeg ser fordelen av å ha noen forkunnskaper.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken forbedres hovedsaklig av interaksjon med engelskspråklige studenter, ikke lærere og skole.
Faglig utbytte er svært varierende og avhengig av professor.

Universitetsområdet og byen

Du vil ikke bli skuffet om du reiser til Lyon, det er en vakker by som har mye å tilby.

Bustad

Jeg leide av et selskap som heter Nexity. Det er ikke noe studentsamskipnad som hjelper deg med å finne bolig.
Jeg bodde i en studio-leilighet nære skolen og var veldig fornøyd. Man kan også leie privat i kollektiv, til både rimeligere og dyrere priser.

Sosialt miljø

De internasjonale studentene blir veldig tett knyttet sammen.
Man har ikke noe med de franske studentene å gjøre, med mindre man går veldig aktivt inn for det selv.
Det er desto vanskeligere dersom du ikke har gode franskkunnskaper.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Institut d'Etudes Politiques de Lyon

Informasjon