Hjem
Studentsider
erasmus+

University College Dublin - National University of Ireland, Dublin og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (ERASMUS+)

  • LandIrland
  • ByDublin
  • Studieplassar1
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld i første rekke for studentar med gyldig studierett på bachelorprogrammet i historie. Studieretten må være gyldig i den perioden du er på utveksling. Andre interesserte studentar kan og søkje, men blir prioriterte etter historie- studentane. Ein må ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Etter at du har bestått eksamenar tilsvararande 60 studiepoeng, kan du tilpasse utreisetidspunktet etter kva som passar med emna i utdanningsplanen.

Språk

Undervisingsspråket ved lærestaden er engelsk.

Dersom du ikkje har nok engelskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Du kan enten ta deler av spesialiseringa di ved dette universitetet, eller du kan velje emne som skal inngå som frie studiepoeng i graden din.

Ønsker du å ta deler av spesialiseringa på utveksling må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande eitt eller fleire spesifikke emne ved UiB. Vel du å ta frie studiepoeng kan du velje fritt mellom dei akademiske emna universitetet tilbyr. Emna kan ikkje overlappe med emne du har frå før.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med studierettleiar@ahkr.uib.no 

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University College Dublin (UCD) er Irlands største og mest mangfoldige universitet. Det tilbyr disiplinar fordelt på sju fakultet - College of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine, College of Arts & Celtic Studies, College of Business & Law, College of Engineering & Architecture, College of Health Sciences, College of Human Sciences, College of Science. UCD har røter tilbake til 1854, då Catholic University of Ireland blei grunnlagt, og er i dag eit moderne universitet med over 22 000 studentar. Campus er stort og frodig og ligg om lag 5 kilometer sør for bysentrum.

Dublin er Irlands hovudstad og har om lag 1 million innbyggarar, dersom ein reknar med områda utanfor bykjernen. Byen ligg på austkysten av Irland og vart sete for eit norsk kongedøme kring år 840, etter at norske vikingar inntok området og laga ein festning der.

Bustad

Erasmus-studentar kan søke om bustad på campus, men kapasiteten er dårleg, så det kan vera svært vanskeleg å få. Internasjonalt kontor ved UCD kan hjelpe til med å finne bustad utanfor campus.

Semesterinndeling

September til desember og januar til mai.

Studentrapportar

2018

Vår 2018 - BA i filosofi

Vår 2018 - BA i filosofi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Boligmarkedet: På grunn av et vanskelig boligmarked burde man reise ned for å finne bolig. Jeg har hørt flere historier om folk som har blitt lurt og/eller skuffet over bostandard på rommet som de flyttet inn i usett.

Undervisningsformer

Formene for undervisning var de følgende: Seminar-modell, forelesning og tutorials. Tutorials minner mer om seminar-modeller på UIB. Det de kalte for seminar var en slags kollektiv samtale mellom klasse og professor.

Eksamen:
De aller fleste fag har både skoleeksamen og en skriftlig oppgave.

Vurdering av emnetilbodet

Filosofiske Fakultet på UCD:

Jeg opplevde at skolen hadde et bredt tilbud når det gjaldt emner. Man kan si mye forskjellig om større universiteter, som jo University College Dublin er, men det som beriker et større universitet er økte muligheter i fag og om filosofer jeg ellers ikke ville hatt mulighet til å fordype meg i.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte:

Når det kommer til det faglige utbyttet vil dette være knyttet til denne friheten og mangfoldet når det kommer til valg av fag. Jeg ønsker blant annet å trekke frem et fag som fokuserte utelukkende på den Franske filosofen Maurice Merleau-Ponty. Jeg føler meg veldig privilegert som har kunnet velge en rekke fag jeg ellers ikke ville hatt mulighet til ved andre universiteter.

Språk
I Dublin foregår alt av undervisning på Engelsk. Til tross for at så og si hele den Norske befolkning snakker engelsk flytende så er det mye man lærer språklig i løpet av utvekslingsopphold. At alt av pensum er på Engelsk vil også bidra til større ferdigheter til å lese akademiske tekster publisert på engelsk.

Universitetsområdet og byen

UCD

UCD sitt universitetsområde er et stykke utenfor sentrum med en rekke brutalistiske bygninger. Jeg vil ikke hevde at det er den peneste campus, men den er oversiktlig og har det du trenger.

Dublin som en by er nydelig. En rik historie med et voldsomt fokus på sine stolte litterære tradisjoner. Det eksisterer en utrolig mengde puber i byen og Irer er kjent for sin inkluderende og unike "pubkultur". Videre er det flere flotte museer. Det er en by som enn så lenge har klart å unngå den type gentrifisering som man ser i andre storbyer. For å sette pris på sjarmen til Dublin, kan det være lurt å se det vakre i noe som oppleves litt "gritty".

Bustad

Mellom UCD og Byen:

Først og fremst er det viktig å nevne at det er utrolig dyrt å bo i Dublin. De går gjennom en form for housing crisis og dermed er det både vanskelig og dyrt å få seg bolig. Jeg ønsket ikke å bo på campus og bosatte meg dermed mellom UCD og sentrum. Min tanke var at slik ville jeg oppleve mer av selve byen. Dette var nok noe dyrere enn å bo på campus, men jeg angrer ikke. Uavhengig av min opplevelse, kjenner jeg folk som bodde på campus og syntes det var greit.

Sosialt miljø

Ulike klubber:

Det er nok viktig å melde seg inn i en rekke klubber for å opparbeide seg et sosialt miljø på universitet. Det er et veldig stort universitet, noe som gjør at det kan virke vanskeligere å bli kjent med folk. Derfor er mitt tips å melde seg inn i klubber slik at det ikke blir så overveldende. Selv var jeg med i en filmklubb, irsk folkemusikk-klubb og en klubb for utvekslingselever.

Informasjon