Hjem
Utdanning
erasmus+

Universidade de Lisboa og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandPortugal
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelornivå
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er i hovudsak portugisisk, men dei har òg nokre emne med engelsk som undervisningsspråk. Det finst nok emne til å fylle eit semester berre med emne som har engelsk som undervisningsspråk.

Universitetet tilbyr òg språkkurs i portugisisk for internasjonale studentar.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar i portugisisk finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På universitetet sine nettsider finn du lenke til ei oversikt over juridiske emne med undervisning på engelsk.

Universidade de Lisboa nyttar ECTS-poengsystemet, der ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 2017

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidade de Lisboa har historiske røter heilt tilbake til 1288, og er det største universitetet i Portugal med nesten 47 000 studentar. Universitetet har eit breitt fagleg tilbod fordelt på 18 fakutlet og institutt. Universitetet sin hovudcampus er Cidade Universitária i Lisboa sentrum. Her ligg òg Portugal sitt nasjonalbibliotek og ein stor sportsstadion.

Lisboa er hovudstad i Portugal og ligg idyllisk til på nordsida av elva Tejo, ved munninga mot Atlanterhavet. Byen har om lag 650 000 innbyggarar og subtropisk middelhavsklima, med milde vintrar og varme somrar. Bydelen Alfama og dei kronglete trikkebanene her har gitt Lisboa tilnamn som Europas San Fransisco.

Bustad

Universitetet administrerer eit fleirtal studentbustader og kollegium. Søkeprosessen går via nettsidene for universitetet si sosialteneste.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juli.

Studentrapportar

2019

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

14.09.2018 - 02.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

UiB gir jo god informasjon om hva som må fikses av formelle ting før man reiser ned. Utover dette kan jeg jo tipse om å ha is i magen når det gjelder fagvalg, for endelig emnetilbud kommer gjerne veldig sent. Min erfaring var at utvekslingskoordinatorene på UiB var veldig hjelpsomme og svarte raskt angående endringer i Learning Agreement osv etter at vi var kommet ned og fikk vite hvilke emner som faktisk ble tilbudt. Jeg vil også tipse om å fikse transportkort med en gang du kommer ned - dette gjøres på enkelte metrostasjoner, man må fylle ut et skjema og ha med passbilde, og så tar det en uke å produsere kortet. Dette kortet kan da brukes som månedskort, og brukes på både metro, trikk og buss. I 2018 kostet dette 36 euro i måneden. Ta gjerne med noen kopier av passet ditt, det kan være nyttig både for å skaffe transportkort og i andre sammenhenger.

Undervisningsformer

Det tilbys intensivkurs som vanligvis gir 3 studiepoeng. Disse varer gjerne en uke, med 2 timers obligatorisk undervisning på engelsk hver dag.
Tema for disse intensivkursene varierer fra semester til semester alt etter hvilke gjesteforelesere som kommer, så det kan være mye ymse, alt fra italiensk forvaltningsrett til amerikansk helserett. Eksamensform for intensivkurs er gjerne en innlevering i etterkant av kurset, eventuelt en skriftlig prøve.

For øvrig undervises vanlige emner gjennom hele semesteret, og gir som regel 6 studiepoeng. Det tilbys mange fag på engelsk. Her er oppmøte i seminargruppene som regel obligatorisk, men dette er gjerne litt mer fleksibelt for utvekslingsstudenter. Når det gjelder eksamensform, er det opp til emneansvarlig å bestemme dette, men for utvekslingsstudenter består den gjerne av en skriftlig prøve eller innlevering på slutten av semesteret (i desember for høstsemesteret). Dette avklares med emneansvarlig i begynnelsen av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Intensivkursene som ble tilbudt på engelsk varierer som sagt fra semester til semester, siden dette avhenger av hvilke gjesteforelesere som kommer. Det er dermed vanskelig å vurdere disse generelt, men de er gjerne veldig "smale" og kan virke litt irrelevante - men det kan jo være en gylden mulighet til å lære noe helt nytt, og se norsk rett med nye øyne.

Det ble også tilbudt mange interessante vanlige 6-poengs fag på engelsk, mange innen internasjonal rett. I tillegg kan vi jo velge fag på portugisisk. Så jeg er veldig fornøyd med emnetilbudet! Det eneste som var uvant var at mange av fagene jeg ville ta hadde undervisning om kvelden, gjerne til så sent som 22.30.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok for det meste vanlige 6-poengs fag innen internasjonal rett, noen på engelsk og noen på portugisisk. Jeg er godt fornøyd med seminarundervisningen - seminarene fungerte egentlig som små forelesninger, med mer rom for å stille spørsmål osv. Forelesningene (aulas teoricas) var litt vanskeligere å henge med på, som regel satt professoren og snakket uten mikrofon eller visuelle hjelpemidler.

Det tilbys språkkurs for Erasmusstudenter ved universitetet, og dette koster noen hundrelapper, med undervisning 2 kvelder i uka. Så det er en gylden mulighet jeg vil anbefale! Jeg tok selv et intensivkurs som varte hele september måned, med undervisning fra 8-12 hver formiddag. Dette kurset koster endel mer, men da kan man søke språkstipend fra Lånekassen dersom man planlegger å ta minst ett fag på portugisisk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kjempefint, med mange kantiner med billig mat - prisene varierer litt, men på den mest populære kantinen på juridisk fakultet (i nederste etasje) koster 3-retters lunsj 2,50 euro og man kan som oftest velge mellom kjøtt, fisk eller vegetarisk.
Lisboa er en fantastisk by, med utrolig mange ting å finne på og oppleve - og det er lett å komme seg rundt med metro, trikk, buss og tog. Jeg syns byen er imponerende velorganisert med tanke på hvor utrolig mye turister det er. Hvis man bor veldig sentralt, må man være forberedt på stappfulle metrovogner og lange køer på nærbutikken! Jeg følte meg også veldig trygg, også når jeg gikk alene om kvelden.

Bustad

Det legges ut veldig mange rom til utleie på Facebook - spesielt på "Erasmus Lisboa" for det aktuelle skoleåret. Det er også flere som har hatt suksess med Uniplaces, men man må selvfølgelig være påpasselig, det fins jo mye lureri!
Jeg valgte selv å bo på airbnb første uka og gå på visninger, og dette funket fint for meg! Jeg brukte endel lokale utleienettsteder (som olx.pt og idealista.pt) og prøvde å avtale visninger i månedene før jeg dro ned til Lisboa, men det var ikke så mange som svarte. Så min erfaring var at det var mye lettere å få svar når jeg kunne skrive at jeg kunne komme på visning samme uke. Og når jeg kunne møte opp på visning ble det også lettere å få ja til å flytte inn.

Når det gjelder valg av sted å bo, syns jeg ikke det har så mye å si hvorvidt man bor lenger nord i byen nært universitetet, eller mer sentralt i sør. Så lenge man bor nært et metrostopp kommer man seg lett rundt! Lisboa er uansett ikke så veldig stort, så man kan også lett komme seg rundt til fots.

Sosialt miljø

Det ble opprettet en egen Facebook-gruppe for Erasmusstudenter ved det juridiske fakultetet, og en Buddyordning. Så jeg følte vi ble veldig godt tatt imot! Det arrangeres også mange fester på fakultetet, og mange idrettslag og lignende man kan engasjere seg i. Gjennom Facebook-gruppen til Erasmus er det også veldig lett å komme i kontakt med andre som vil bli kjent. Det kan vel være vanskeligere å bli kjent med portugisiske studenter dersom man bare tar fag på engelsk, men da kan jo det å bli med i et idrettslag eller lignende være en god ide.

2016

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

15.02.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser:
- Ta kontakt med din Erasmus kontaktperson i Lisboa og be om informasjon om oppstart, fagvalg, og annet du lurer på. Administrasjonen ved FDUL er noe treg, og man må gjerne etterspørre informasjon 3-4 ganger (dette gjelder forøvrig all informasjon ved FDUL, så ha det i bakhodet også ved senere anledninger).
- Søk opp gruppen Erasmus Life Lisboa på Facebook/internett. Dette er en av de to store Erasmus-organisasjonene i Lisboa, og de har et stort nettverk av internasjonale studenter. Du kan komme i kontakt med nye studenter, få hjelp til bolig, eller bare ha en kontaktperson som du kan møte i det du kommer frem til Lisboa. Videre organiserer ELL flere utflukter, fester og andre sprell i løpet av semesteret - til veldig lave priser.

Når du har kommet frem:
- Besøk Erasmus Life Lisboa. ELL hjelper deg med å få mobilabonnement, guidede turer i sentrum, møte andre studenter og mye mer.
- Få hjelp av ELL eller gå direkte til metrostasjonen Marqûes de Pombal for å fylle ut skjema til metrokort. Kortet koster rundt 20€ å produsere, og kan deretter fylles på med månedskort til metro og/eller tog. Metrokort koster 35€/mnd. Det tar gjerne litt tid å få produsert kortet, så det anbefales å gjøre dette så tidlig som mulig.

Universidade de Lisboa tilbyr et språkkurs som går 2 ganger i uken på kveldstid for rundt en tusenlapp. En del studenter valgte dette, med varierende resultat. Det er også mulig å melde seg på intensivkurs som løper over 1-2 uker hos private språkskoler, og disse har ofte tilbud i starten av semesteret (99€). Jeg vil virkelig anbefale å investere i noen timer for å lære seg litt portugisisk - selv om så og si alle i Lisboa snakker engelsk så er det veldig kjekt å kunne lire av seg noen gloser her og der. Særlig er det fint i etterkant av oppholdet å sitte igjen med kjennskap til et nytt språk.

Undervisningsformer

Det er mulig å velge fag med i hovedsak tre ulike undervisningsformer: intensivkurs, bacheloremner og masteremner. Intensivkurset består av en gruppe spesialemner som undervises av eksterne forelesere fra hele verden, i hovedsak på engelsk. Hvert emne løper over 1 uke med 2 timer forelesning per dag. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen (1-2 timer) eller muntlig fremføring, og har strengt obligatorisk oppmøte i hver forelesning. Bacheloremnene løper over hele semesteret, med oppstart i februar og eksamen eller innlevering av skriftlig arbeid på rundt 10-15 sider i starten av juni. Bacheloremner har obligatorisk oppmøte, men det er mer rom for å søke om fritak fra forelesning enn det er på intensivkurs.
Masteremner har forelesninger på kveldstid, og jeg valgte selv ingen slike emner. Dette semesteret var forelesningene typisk fra kl 18-21:30 to ganger i uken, og evaluering består av en oppgave på rundt 10-15 sider. Alle de ulike undervisningsformene hadde tilgjengelige fag som var på engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

FDUL har et variert utvalg av emner på engelsk. Særlig er det stort fokus på krysningsfeltet mellom økonomi og juss, noe som er en gjenganger ved flere universiteter i Lisboa. Det er mulig å sette sammen en kombinasjon av fag som enten gir deg tyngde innenfor ett område, eller en kombinasjon som varierer mellom ulike fagområder. Selv valgte jeg en kombinasjon av dette, hvor jeg i hovedsak hadde fag innen EU-rett, men også andre spesialfag som Law and Economics og Bioethics. Det skal imidlertid nevnes at intensivkursene ikke er rene jussfag, men også i stor grad omfatter økonomi og statsvitenskap.

Fagleg utbyte og språk

Selv hadde jeg 8 intensivkurs og 1 bacheloremne, hvor siste obligatoriske forelesning ble holdt i april. Kvaliteten på intensivkursene var varierende, hvor jeg etter noen kurs føler jeg har fått svært godt læringsutbytte, og etter andre kurs føler jeg kun har fått en overfladisk innføring i emnet. Dette skyldes i hovedsak hvordan foreleser velger å legge opp kurset og utnytte seg av den relativt korte undervisningstiden på 10 timer totalt. Bachelorkurset i miljørett var svært interessant. Selv om vi på grunn av forelesers hektiske hverdag som representant i parlamentet hadde færre forelesninger enn planlagt, fikk vi et godt innblikk i emnet og jeg er fornøyd med læringsutbyttet.

Jeg hadde kun engelske fag, og har dermed forbedret min juridiske kompetanse på engelsk. Dersom du tar et portugisisk språkkurs i forkant, kan jeg imidlertid anbefale å ta et bachelorfag på portugisisk. Foreleserne har stor forståelse for at Erasmus-studenter ikke er helt stødig i språket, og tilrettelegger gjerne undervisning og eksamen/oppgaveinnlevering for deg som internasjonal student.

Universitetsområdet og byen

Lisboa er en helt fantastisk by å bo i. Byen bærer preg av ekte sydeuropeisk kultur, med flust av gaterestauranter, parker, åpne plasser og godt klima. Det er en by med mye liv både på dagtid og kveldstid, og det er alltid noe å finne på. Byen består av flere høyder, hvor sentrumskjernen er lokalisert ved Rio Tejo. Lisboa har et velfungerende kollektivsystem, hvor det går både metro og buss. Universitetsområdet befinner seg i utkanten av sentrum (Cidade Universitária), et område kun bestående av ulike fakultet. Det er flere strender i nærheten som man kommer til med tog eller buss, og allerede i april er det varmt nok til å gå på stranden. Det er også flere gode takterrasser og barer man kan benytte seg av.

Som blond kvinne får man en del oppmerksomhet, men jeg følte meg aldri utrygg i Lisboa. Både på dagtid og nattestid var jeg komfortabel med å gå alene, men man skal bruke sunn fornuft som alle andre steder i verden. Lommetyveri og veskenapping skjer dessverre hyppig, særlig av turister og utvekslingsstudenter.

Portugisere er imøtekommende og hyggelige, selv om de kan virke litt "bryske" i starten. Dette er imidlertid bare hvordan portugisere er, og det tar kort tid å komme seg inn i deres vaner og rutiner. Ha forståelse for at kulturen er annerledes enn i Norge - sett deg inn i lokale skikker, lær deg høflighetsfrasene (obrigada/o, bon dia, boa tarde, boa noite) og du vil få veldig mye tilbake!

Bustad

Jeg vil anbefale å bo i nærheten av sentrum fremfor ved universitetet. Erfaringsmessig vil de fleste tilbringe mesteparten av tiden sin i sentrum, og det er mange flotte områder å bo i. Jeg kan anbefale områdene Baixa-Chiado, Rossio, Principe Real, Marqûes Pombal/Parque, Graça, Santos og Campolide - eventuelt alle områder langs nederste del av blå/grønn/gul metro.

Husleie er som alt annet mye billigere i Portugal enn i Norge, og ligger på rundt 200-400€ i måneden.
Det er i hovedsak 3 måter å få seg bolig i Lisboa som utvekslingsstudent:
1) ELL/andre Erasmus-organisasjoner samarbeider med ulike utleiere og disponerer over flere leiligheter i sentrum. Disse er av varierende størrelse og kvalitet, men er utelukkende for Erasmus-studenter. Ta kontakt med ELL og spesifiser hvilke ønsker du har, og de hjelper deg med å finne en passende bolig enten før eller etter du har ankommet Lisboa.

2) Uniplaces er et internasjonalt selskap som har et stort marked i Lisboa. Gjennom Uniplaces kan du "booke" rom i et kollektiv - men det er ingen mulighet for å komme på visning. Du booker dermed rommet usett, og minste reservasjonstid er 3 måneder. Blant venner har det vært varierende grad av kvalitet på leiligheter via Uniplaces, noen har vært veldig heldig der andre har fått en familie med små barn som romkamerater. NB: reservasjonen er bindende, og kan kun annulleres dersom leiligheten "ikke svarer til annonsen". Du må betale første husleie ved reservasjon, så vær den jusstudenten du er og vær helt sikker på at du har lest alle vilkår både i annonsen og kontrakten.

3) Selv valgte jeg å reise til Lisboa før jeg fikk tak i bolig, for å finne ut hvilke områder jeg ville bo i. Jeg benyttet meg av Facebook-grupper og lokale utleiesider, og fikk se mye ymse av utleiemarkedet i Lisboa før jeg fant mitt hjem. Dette kan ta alt fra 1 til 4 uker, og krever både tålmodighet og is i magen. Du kan også benytte deg av AirBnB, men da bør du være ute i god tid før du reiser ned.

Det eksisterer et nettverk av studentboliger, men jeg har ingen erfaring med dette og ingen venner som benyttet seg av tilbudet. Ta eventuelt direkte kontakt med erasmuskontoret hos FDUL dersom du er interessert i studentbolig.

Sosialt miljø

Lisboa er uten tvil den mest sosiale studentbyen jeg har besøkt. Nabolaget Bairro Alto består av rundt 300 små barer, hvor studenter møtes hver dag for billig øl. Det organiseres surfekurs, turer, konkurranser og filkvelder hver eneste uke, så man får helt klart oppleve mye i løpet av tiden her. Jeg kan spesielt anbefale "Erasmus free walking tours" rundt i sentrum, hvor du både får utforske og bli kjent med byen, og møte andre studenter i samme situasjon. Selv ble jeg godt kjent med internasjonale studenter og portugisere, både gjennom skole og erasmusnettverk.

Dersom du er i Lisboa under vårsemesteret, bør du få med deg festivalen Santos Populares som finner sted 9.-13. juni. Dette er som portugisernes 17. mai, hvor alle nabolagene i hele sentrum fylles av gatebarer, scener, dekorasjoner, sardingrilling og mye mer.

2015

Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2015 – Integrert master i rettsvitskap

18.02.2015 - 11.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å ta et språkkurs før begynnelsen av semesteret. På denne måten er det lettere å håndtere en del dagligdagse situasjoner, samt å kunne prate litt dersom man treffer på noen som ikke kan engelsk. Generelt er nivået på engelsken svært god, og spesielt blandt de yngre studentene på høyere utdanninger. Likevel oppevde jeg at i situasjoner som å bestille mat i kantinen og å printe, var det fint å kunne litt portugisisk.

Jeg anbefaler også å ha god kontroll på dokumenter og frister. Mitt inntrykk er at portugiserne har en annen måte å forholde seg til tidsfrister på, og her er det lurt å selv følge godt med og ikke være redd for å spørre en gang til om ting er signert og sendt av gårde innen fristen.

Jeg var i Lisboa på vårsemesteret, og kom ned i midten av januar for å ta et språkkurs før start. Været var ganske kaldt på dette tidspunktet, og leilighetene holder ikke særlig godt på varmen. Jeg anbefaler derfor å pakke ned godt med varmt tøy for årets første måneder, en god jakke som er både vind- og vanntett anbefales. Utover i mars og april ble det gradvis varmere, og etterhvert mulig å legge seg på stranden. Solen er svært sterk, så husk høy nok solfaktor.

Undervisningsformer

Hos Universidade de Lisboa, faculdade de direito kan man velge fag både på portugisisk og på engelsk. Fakultetet har i lengre tid tilbudt intensive kurs på engelsk (og enkelte andre språk), som er spesielt tilpasset erasmusstudenter. Kursene varer som regel en uke, med til sammen 10 undervisningstimer, og gir 3 studiepoeng per kurs. Det undervises i ulike emner, og det er i varierende grad lagt opp til deltakelse fra studentene. Felles for alle kurs er at de avsluttes med en eksamen, enten i form av et essay som skal leveres, en skriftlig eksamen eller en multiple-choice test.
Forutenom de intensive kursene tilbys også faste kurs som går over hele semesteret, som regel med to forelesningstimer i uken på masterkursene, og to forelesningstimer og to praktiske timer (problemløsning) på bachelorkursene. Forelesningene krever varierende grad av deltakelse fra studentene, og det er opp til professoren i hvert enkelt fag i hvilken grad muntlig deltakelse skal telle inn på karakteren. Stort sett er det likevel slik at professorene prater mest i undervsiningen. I slutten av semesteret avlegges en eksamen eller et skriftlig verk leveres inn.

Jeg valgte ikke selv emner på portugisisk, men dette er også mulig, og kan være aktuelt om man ønsker å lære seg språket skikkelig. Kursene holdes gjennom hele semesteret, og avsluttes med en test. På en karakterskala fra 0-20 må man oppnå mer enn 12, for ikke å måtte avlegge en ny skriftlig eksamen dersom man får mellom 8 og 12. Får man igjen mellom 8 og 12 på skriftlig eksamen, må en muntlig eksamen avholdes helt i slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var ok, samtidig som jeg vet at studentorganisasjonen arbeider for å kunne tilby enda flere emner på engelsk.

Muligheten for å velge intensive kurs om flere interessante temaer var god (på tross av noe varierende kvalitet på kursene), og også muligheten for å velge faste emner på engelsk. Generelt opplevde jeg at professorene var svært kunnskapsrike og hyggelige, og opptatt av at vi skulle delta og lære faget deres. Språkbarrieren gjør selvsagt sitt med nivået, men stort sett fungerte det fint synes jeg.

Fagleg utbyte og språk

Mitt faglige utbytte fra skolen er ikke det beste. Det beror nok delvis på at jeg valgte en del intensive kurs som er åpne for alle fra 1. studieår til mastertrinnene. Nivået blir derfor litt på overflaten og ikke veldig avansert. Til dette kommer at forelesernes i varierende grad snakker godt engelsk (noen snakker veldig godt, andre ikke). Jeg valgte imidlertid ikke Universitetet i Lisboa for først og fremst å få faglig utbytte.
Det jeg derimot fikk stort utbytte av, var å skrive og snakke om juss på engelsk. Dette er noe vi gjør lite på univeristetet i Norge, og selv merket jeg at jeg hadde godt av å lære mer av dette. I tillegg utviklet jeg også kunnskapen min i portugisisk, selv om det var mest som hverdagsspråk og ikke juridisk språklig.

Universitetsområdet og byen

Byen Lisboa er en fantastisk by, og har utrolig mye å by på. Det er endeløst med retsauranter og cafeer å utforske, og med priser på ca 1/3 av de norske ligger det til rette for at man kan kose seg og prøve litt av hvert. I det gamle området av byen, Alfama, finner du byens eldste nabolag. Det er utrolig autentisk og genuint, med trange gater og sjarmerende porselensbelagte bygninger. Trasker man opp noen av de bratte gatene, kommer man fort til fantastiske utkikkspunkter hvor det alltid er en liten café eller en restaurant man kan nyte el god kaffe eller en øl på til flott utsikt.

Lenger ned mot havet finner en Praca de comercio, en stor plass ute ved havet hvor man kan fortsette strandpromeaden forbi de fleste sentrumsområdene. I den mer hippe bydelen Baixa-Chiado finnes flere butikker, treningssenter, museer, teater med mer. Her er det alltid liv 24 timer i døgnet, og stedet er en naturlig møteplass for så vel turister som lokale.

Det bugner av små parker, monumenter, museer, kirker, slott etc å se i Lisboa by, samtidig som det er kort avstand til omkringliggende byer og andre perler i Portugal. Lei en bil for en billig penge og kjør nordover eller sørover og besøk de mange koselige fiskelandsbyene langs kysten. Eller kjør innover i landet og besøk Èvora, hvor det finnes en kirke laget av menneskelige hodeskaller.
Med toget fra Cais do Sodré, tar det 25 minutter fra sentrum til fantastiske Carcavelos beach, hvor man kan surfe, nyte en middag ved promenaden, eller bare ligge å sole seg. Tar man toget 15 minutter til kommer man til den lille byen Cascais, et utrolig velholdt område med flotte strender, restauranter og museer. Her kan man f eks leie en sykkel gratis og sykle rundt i området.

Lisboa har også et fantastisk uteliv, og her finnes noe for en hver smak. Nabolaget Bairro Alto forvandles til uteivsområde på kvelden, hvor barene ligger tett og tett i gatene og man kan få en øl eller en drink til en svært billig penge. Dette kan være et fint sted å starte kvelden.
Lenger ned mot sjøen finner man de fire største (og beste) klubbene i Lisboa, Lux, Lust, Main og Urban Beach. Hit drar man ikke før klokken 2 på natten, og disse klubbene stenger aldri.
Foruten om disse finnes flere roof-top barer (Tivoli, Park, Fenix etc), hvor man kan nyte en drink til fantastisk utsikt før man drar videre.

Lisboa er en by hvor man kan slappe av i parker eller på en café, men det er også som regel alltid noe som skjer et eller annet sted som man kan være med på. Enten det er et løp, en felleslunsj i en park eller andre ting, her gjelder det å følge litt mer på nettet hva som skjer. Byen er så pass liten at det er gåavstand til det meste i sentrum.

Mitt fakultet lå i "Cidade Universitaria", som helt enkelt betyr universitetsbyen. Her ligger alle fakultetene til Universitetet i Lisboa på rad og rekke, samt en del andre fakulteter. Likevel opplevde jeg at man stort sett oppholder seg med studentene fra sitt fakultet og på sin campus. Juridisk fakultet har tre cafeer som tilbyr variert mat (mye kaker og pasteller, som er veldig stort i Portugal, men også andre, litt sunnere varmretter etc). Ellers ligger det flere restauranter i gangavstand fra fakultetet. Selve bygget er ok velholdt, med store auditorier der noe av undervsining foregår, mindre undervisningrom for mindre klasser, en stor lesesal, et stort bibliotek som det er fint å lese på, samt administrasjon.

Bustad

Jeg og en venninne bodde gjennom hjemmesiden airbnb.com, og var veldig fornøyde med det. Den leiligheten vi bodde lengst i holdt en veldig god standard, lå svært sentralt ved området "Baixa-Chiado" og kostet 950 euro per måned inkludert alt.
Jeg anbefaler å bruke litt tid på å lete etter leilighet før man drar ned. Det er mulig å finne veldig fine leiligheter til en ok pris, og det er verd å bruke litt tid på dette.
Områdemessig anbefaler jeg å bo i sentrum av byen, i områdene Alfama, Baixa/Chiado, Bairro Alto, Principe Real, Rato, Marques de Pombal, Saldanha, Picoas, Avenida de Liberdade, Martin Moniz, Cais do Sodré eller i nærheten av disse. Da bor man tett på de hyggeligste områdene av byen, som har mest å by på av ting å se, restauranter og cafeer, utesteder etc. Områdene har også stort sett god tilgang til metro og annen kollektivtransport.

Generelt opplevde jeg Lisboa som en rolig by, og ble aldri utsatt for noen ubehagelige episoder. Det er lavt nivå av kriminalitet i byen, og jeg regner med at det er relativt sikkert å oppholde seg og bo i de fleste områder av byen. Det kan også nevnes at sentrum av byen ofte ligger et stykke unna universitetene, men her tar som regel metroen deg effektivt fra sted til sted.

Sosialt miljø

Jeg opplevde portugiserne som svært hyggelige og venlige mennesker som er interesserte i å bli kjent med utlendinger. Det hjelper også på at de fleste snakker godt engelsk, slik at språkbarrieren ikke blir så stor.
Jeg fikk flere venner både blandt portugiserne og de andre erasmus studentene. Erasmus er et veldig stor og kjent konsept i Lisboa, med flere organisasjoner som arrangerer turer og aktiviteter for erasmusstudentene. Her er det enkelt å møte andre som er på utveksling.
På juridisk fakultet er det en studentassosiasjon som har mye av ansvaret for utvekslingsstudentene, og jeg ble godt kjent med flere fra denne assosiasjonen. Det er i tillegg mulig å søke om å bli en del av en buddy ordning, hvor man da får oppnevnt en buddy som hjelper en litt på vei som ny i byen. Jeg prøvde ikke selv ordningen, men fikk høre at den hadde hatt varierende suksess blandt noen av de andre norske.

Som alltid tror jeg det er viktig å være åpen for kulturforskjeller, virke interessert og sette seg litt inn i kultur og tradisjoner på forhånd. Jeg opplevde at når man respekterer den portugisiske kulturen, så er portugiserne veldig høflige tilbake og vil gjerne bli kjent med deg.

Informasjon