Hjem
Studentsider
erasmus+

Université de Strasbourg og Institutt for biomedisin (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByStrasbourg
  • Studieplassar5
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université de Strasbourg blei grunnlagt ved fusjonen mellom tre universitet i 2009. Den noverande institusjonen har i alt 12 avdelingar, eit breitt fagtilbod og rundt 43 000 studentar. Universitetet har fleire campusar rundt om i byen. Dei viktigaste ligg på trikkestoppa Cité adminsitrative, Gallia og Esplanade.

Strasbourg ligg nordaust i Frankrike på grensa mot Tyskland, og har om lag 500 000 innbyggarar. Her ligg både Den europeiske menneskerettsdomstol og Europaparlamentet. Desse og andre institusjonar gjer Strasbourg til ein internasjonalt orientert by. Strasbourg har høg levestandard og eit av Frankrikes best utbygde sykkelvegnett.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor samarbeider med studentsamskipnaden CROUS i Strasbourg, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2024

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 3. studieår i studieordningen av 2021.* Generelt tips uansett hvor du drar: meld deg inn i ESN/ANSA Whatsappgrupper/facebookgrupper osv, finn fakultetet/universitetet på sosiale medier - her er det mye nyttig info å finne:)

Søknadsprosessen var litt kronglete, som forventet. Det var vanskelig å vite rekkefølgen, men dette var rekkefølgen for det vi måtte gjøre: søke forhåndsgodkjenning av fag, fylle ut OLA med de forhåndsgodkjente fagene, legge ved signert OLA i online registration form på Unistra sin portal (sammen med vitnemål fra vitnemålsportalen, kopi av pass, kopi av ID-photo), fullføre online registration form (her kunne man søke housing gjennom CROUS (typ som Sammen), få signatur på online registration form fra UiB, sende signert pre-registration form, pass-kopi og ID-photo til Unistra. Det virket litt rart/unødvendig at det var så omstendelig men det gikk greit når man bare gjorde én ting av gangen.

Semesteret vårt var fra begynnelsen av januar til midten/slutten av april (men med gjentakseksamen i juni dersom du stryker).

Undervisningsformer

All undervisning var kun forelesninger. Hver forelesning varte tre timer, men i ett fag var det delt opp i 1,5 time en dag og 1,5 time en annen dag. Forelesningene ble i utgangspunktet holdt til samme tid, samme sted hver uke, men med noen unntak her og der. Flere av foreleserne sa på starten av semesteret at det ikke var behov for annen lesing utover å være i forelesningene og forstå stoffet. Det stemte til en viss grad, med litt skippertak/oppfriskning rett før eksamene.

Eksamene jeg hadde var alle én time skriftlig for hånd. Tre av dem var multiple choice og det var overraskende nok de aller vanskeligste jeg hadde. De tre andre var essay-spørsmål og ganske greie. Jeg vet at i noen fag var det muntlig eksamen, hovedsaklig i de franske fagene og spesielt for erasmusstudenter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var forberedt på at jeg måtte ta fag på fransk, men fakultetet hadde akkurat nok engelske emner til å gi 30stp på vårsemesteret. Det er når du tar i betraktning at ikke alle engelske fag blir godkjent av UiB pga. at det ikke er rene jussfag eller overlapper med deler av fag hjemme, feks rettsstaten.

Likevel, vil jeg si at det var et overraskende dårlig utvalg av fag på engelsk, ettersom man skulle tro at et juridisk fakultet i Strasbourg hadde mer fokus på menneskerettigheter og EU-rett, også på engelsk. Jeg hadde fagene EU Policies, International Economic Law, Introduction to UK Public Law, English Administrative Law, English Contract Law (mye britisk rett altså) og Histoire des sources du droit en Europe. Alle fagene var på 7 ECTS bortsett fra English Administrative Law som var 3,5 ECTS. Vi trengte altså minst fem fag for å oppnå 30 stp.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes alle fagene egentlig var interessante, men dessverre gikk mye av det tapt i varierende kvalitet på forelesningene og engasjement hos professorene. Noen snakket godt engelsk, men veldig fort, mens andre snakket veldig dårlig engelsk men til gjengjeld veldig sakte. I faget jeg hadde på fransk snakket professoren sakte og tydelig (det var et fag på første året), men dette er absolutt ikke normalen, tror jeg bare var heldig.

Jeg hadde nok ikke valgt alle fagene jeg hadde dersom jeg hadde et større utvalg, og jeg ville ikke gått for Strasbourg dersom du utelukkende ser etter faglig utbytte. (Ved mindre du er interessert i å lære britisk rett, men i Frankrike - da er Strasbourg stedet for deg!)

Ellers var det betryggende at erasmuskordinatoren der snakker godt engelsk. All info og mail vi fikk fra utvekslingskontoret ble skrevet både på fransk og engelsk. Det var flere erasmusstudenter som kunne null niks fransk, men det er absolutt en fordel å ha i hvertfall noe franskkunnskaper. Informasjonsmøtet første skoledag var feks utelukkende holdt på fransk:)

Universitetsområdet og byen

Helt nydelig. Strasbourg er en kjempefin by generelt og en like fin studentby (nest største studentby i Frankrike etter Paris). Universitetet ligger i gåavstand fra sentrum. Byen ikke er kjempestor, og kan sammenlignes litt med Bergen. Det var flere kantiner og bibliotek på campus vi benyttet oss godt av, blant annet tre-retters varm lunsj til 3,3 euro.

Byen har gode trikk- og bussforbindelser og ellers kan du gå eller sykle stort sett. Jeg bodde selv litt utenfor sentrum og kunne fint gå til fakultetet på 20 min, og ta trikken til sentrum på 10 min. Ettersom Strasbourg ligger på grensen til Tyskland, og har vært del av Tyskland før, bærer byen preg av både fransk og tysk kultur. Å ta trikken til Kehl i Tyskland for litt harryhandel var også vanlig.

Byen har en veldig sentral beliggenhet i Europa og jeg reiste mye rundt med tog og buss til ulike franske byer, samt Sveits, Tyskland, Italia, Luxembourg og Østerrike. Jeg er glad for at min prioritering var å heller bo litt billigere/mindre til fordel for å bruke mer penger på reise:)

Bustad

Jeg kontaktet en jeg kjente fra jussen på UiB som var på utveksling semesteret før meg, og jeg skulle i utgangspunktet bo i kollektiv. Det kan imidlertid være vanskelig å finne en utleier som vil leie ut til et så kort opphold, og ofte må man ha garantist osv for å leie i Frankrike.
Heldigvis hadde jeg også søkt studentbolig gjennom søknadsprosessen til universitetet. Det ville jeg gjort uansett, så kan du evt takke nei hvis du får tilbud.

Jeg fikk plass i en studentbolig der jeg hadde eget rom og bad, men delte kjøkken. Dette gikk helt greit og var absolutt verdt det pga den lave leieprisen, etter min mening. Igjen, jeg ville meldt meg inn i spesielt ESN-whatsappgrupper, her ble det delt mye fortløpende om bolig og utsyr til studentbolig.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet blant studentene var veldig bra. Det er mange internasjonale studenter der, og Erasmus student nettwork (ESN) har mye opplegg og aktiviteter for erasmusstudentene. Blant annet en welcome week de første ukene og varierende arrangementer utover semesteret. Vi brukte mye tid på forskjellige barer og parker i Strasbourg:)

I tillegg har Universitet i Strasbourg et stort tilbud av idrett og andre aktiviteter gjennom SUAPS, bla. skiturer, volleyball, gruppetimer, turn, fekting, yoga, klatring, egentlig det meste du kan tenke deg. Her er det lurt å sjekke ut hva de tilbyr tidlig, fordi det er påmelding på starten av semesteret.

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2023 - 12.01.2024

Førebuingar/praktiske tips

Strasbourg er litt klønete å reise til fra Norge, det er best å reise til en av de større flyplassene som ligger i nærheten og så ta tog/buss eller eventuelt et nytt fly til Strasbourg. Jeg reiste ned via Stuttgart i Tyskland og deretter med tog til Strasbourg da jeg først kom ned etter sommeren, jeg har også reist via Paris og Zurich. Frankfurt er også i nærheten, og det var flere som kom via Amsterdam.

På vei hjem fra Strasbourg reiste jeg med tog, det fungerte overraskende fint. Velger man å reise med tog er den raskeste ruten via Gøteborg til København, deretter via Hamburg til Offenbourg i Tyskland og så fra Offenbourg til Strasbourg.

Vi fikk tilsendt en semester-kalender rundt en måned før vi dro ned, men den var veldig generell og virket som den gjaldt for hele fakultetet. I den var høstferie-uken og eksamensperioden markert, utover det var det ingen informasjon om forelesningene. Informasjon om selve undervisningen fikk vi ikke før vi var der nede, og bare to-tre dager før skolestart. De bruker en læringsplattform som heter Ernest, og der måtte vi selv gå inn og velge fagene våre for å se når det var forelesninger. Det var litt komplisert og vanskelig å sette seg inn i helt i starten, særlig fordi vi ikke var vant til det systemet hjemmefra, men etter hvert kom vi inn i det og det ble helt uproblematisk å orientere seg og holde seg oppdatert på informasjonen som ble gitt.

Generelt er væremåten blant de ansatte, både på universitetet og andre steder, litt forskjellig fra det vi var vant til hjemmefra. Vi opplevde dessverre flere ganger å bli møtt med arroganse og utålmodighet. Ingen var noen gang slemme, men jeg vil absolutt si at det er verdt det å være forberedt på at man kan møte andre holdninger her nede enn det vi kanskje er vant med fra Norge.

Undervisningsformer

Hvert fag hadde forelesninger på tre timer i uka, og de var vanligvis enten delt opp i to forelesninger på en og en halv time hver, eller så var det en lang forelesning en gang i uka. De fleste forelesningene var til samme tidspunkt og i samme rom hver uke, men i noen fag byttet de mye på. Slik jeg forsto det er selve organiseringen av forelesningene veldig avhengig av den enkelte professor, og noen var mer strukturerte enn andre. Foreleserne ga oss pauser litt som de syns at det passet, men normalt var det omtrent 10-15 minutter en gang i timen. Verken jeg eller noen jeg ble kjent med hadde obligatorisk undervisning, men det var ingen pensumlitteratur sånn som vi er vant med fra Norge, så det professorene sa i forelesningene var det som var pensum til eksamen. Det er derfor viktig å få med seg så mye som mulig av undervisningen, fordi det var våre egne og medstudenters notater som ble det vi leste på i eksamensperioden.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet syntes ikke jeg var så godt. Universitetet i Strasbourg tilbyr egentlig veldig mange spennende fag som jeg hadde kunnet tenke meg å ta, men veldig mange av dem er dessverre ikke forhåndsgodkjent av UiB. Det gikk helt fint, vi klarte å finne fag som vi både syntes var interressante og forhåndsgodkjente av UiB, men jeg kjente på at vi hadde ganske mye mer begrensede valgmuligheter enn andre Erasmus-studenter fra andre land. [Merknad fra Det juridiske fakultet: Det er også mulig å ta fag som ikke står på listen over allerede forhåndsgodkjente emner. Ta kontakt med fakultetet, så vil fakultetet gjøre en vurdering av om emnet/emnene kan godkjennes eller ikke. Hvis emnet kan godkjennes, vil det legges til på listen over godkjente emner og du kan ta det.] Det som går an, og som noen av oss gjorde, er å gå på forelesningene i de fagene man gjerne vil ta bare for å lære, men uten at man skriver opp disse på Learning Agreement eller melder seg opp til eksamen.

Fagleg utbyte og språk

De aller fleste fagene går på fransk, men det semesteret jeg var i Strasbourg var det ganske godt tilbud om engelskspråklige fag også. Jeg tok to fag på fransk og tre på engelsk. Jeg vet at flere studenter som ikke følte seg stødige i fransk klarte å oppfylle kravet til studiepoeng med bare engelskspråklige fag.

Det gikk for meg helt greit å følge fagene jeg hadde på fransk, den største utfordringen var vel at de var hakket tyngre å lese på akkurat i eksamensperioden. Jeg hadde nok et B1/B2-nivå da jeg kom ned, og dro med B2-nivå, så det hjalp meg absolutt å kunne litt fransk før jeg kom ned. Alle utvekslingsstudenter fra alle land fikk tilbud om et to uker-langt intensivt språkkurs i regi av universitetet før semesterstart, personlig fikk jeg veldig mye ut av det, så det vil jeg anbefale for alle som skal til Strasbourg.

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er en kjempefin by! Selve sentrum er veldig flott, det skinner gjennom at det er en by med mye historie og kultur. Mange av EU-institusjonene ligger jo også her, det har vært veldig kult å ha tilgang på dem. Byen er ikke så stor i europeisk målestokk, det aller meste ligger i gå- eller sykkelavstand, litt avhengig av hvor man bor selvfølgelig. Kollektivtransport-tilbudet er veldig godt, det er lett å komme seg rundt i byen.

Selve universitetsområde er ganske stort, og de aller fleste fakultetene ligger på samme campus. Da jeg var der hadde det juridiske fakultetet ikke et eget bibliotek, det var under oppussing, men det er mange andre biblioteker og lesesaler å sitte på rundt på campus.

Unistra benytter seg av et betalingssystem som heter Izly, du kan overføre penger til studentkortet ditt og betale med det. På universitetsrestaurantene - Resto'U - godtar de vanligvis kun betaling med Izly. På disse restaurantene serverer de treretters måltider for rundt 3 euro, det har vært veldig praktisk og komfortabelt å ta lunsjpausene våre der en gang iblant.

Alt i alt syns jeg at tilbudene på og rundt campus har vært veldig bra.

Bustad

Jeg bodde i studentbolig fra Crous, som fungerer som en slags studentsamskipnad her i Strasbourg. Det har vært helt fint, intet mer, intet mindre. Da jeg først kom var jeg ganske skuffet, jeg hadde sett for meg at det skulle være som en norsk studentbolig, og det var det ikke. Jeg har bodd i et rom med eget bad, og så har jeg delt kjøkken med alle som bor på samme etasje, kanskje rundt 50-60 mennesker. Det har fungert overraskende greit med tanke på plass, det har omtrent alltid vært ledig plass når jeg har kommet inn for å lage mat til meg selv, men siden det deles på så mange så har det av og til samlet seg opp mye søppel og ikke virket så appetittelig. Det er heller ingen ovn på kjøkkenet, og man har ikke tilgang på fryser, kun et minikjøleskap inne på rommet. Det har heller ikke vært mulig å lagre kjøkkenutstyr og mat på kjøkkenet - da blir det tatt av de andre på etasjen - så jeg har hatt en boks som jeg har fylt med det kjøkkenutstyret og de ingrediensene jeg har trengt hver gang jeg har gått for å lage mat. Kjøkken-situasjonen har vel vært det eneste som jeg aldri ble helt vant til, og som jeg ikke har syntes at har vært så trivelig med oppholdet mitt.

Utenom det har det vært flere ting ved studentresidensen jeg har likt godt. Det er et treningssenter i underetasjen av det bygget jeg har bodd i, som til tross for å være lite er relativt velutstyrt etter min mening. Det er også et oppholdsrom der mange av de andre som bor på residensen tilbringer mye tid, og Crous har vært veldig flinke til å organisere mange sammenkomster og arrangementer der, det har vel vært noe omtrent hver uke. Det er altså lett å bli kjent med andre på residensen hvis man ønsker det. Og så er prisen på leien på studentboligene betydelig lavere enn gjennomsnittsprisen på det private markedet, og det har vært veldig deilig og praktisk å kunne prioritere å bruke pengene på å gjøre andre ting mens jeg har vært her nede.

Så alt i alt er studentboligene helt greie etter min mening - intet mer, intet mindre. Så lenge man ikke forventer seg "norsk standard" burde det gå bra!

Sosialt miljø

Det sosiale har vært veldig bra i Strasbourg. ESN er Erasmus-organisasjonen her nede, og de arrangerer mange utflukter og sammenkomster, særlig i begynnelsen av semesteret, som det har vært gøy å være med på. Også AED, som er juristforeningen her nede, har også mange arrangementer man kan delta på.

2023

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student som utvekslet som del av 5. studieår på studieordningen av 2003*

Vær tidlig ute med registrering. Når du blir godkjent av UiB til Strasbourg, vil du få en mail av Strasbourg (både på fransk og engelsk), hvor all informasjon om prosessen videre blir formidlet. Dette gikk relativt knirkefritt for meg. Underveis i semesteret kom det imidlertid tydelig frem at ting tar tid i Frankrike. Dette kan illustreres godt ved at vi ikke fikk vite eksamensdatoer før rundt tre uker før vi faktisk skulle ha eksamen. Det kan dermed være lurt på å forberede seg på disse ulikhetene mellom Norge og Frankrike, og å holde hodet kaldt. Det er garantert flere som lurer på akkurat det samme som deg, så gå sammen om å stille spørsmål. Læringsplattformen Ernest og den tilhørende timeplanen er forvirrende i starten, men man kommer seg fort inn i det.

I tillegg vil jeg oppfordre om å være bevisst på hvilket undervisningsspråk man ønsker. Hvis man bare vil ta engelske fag, er det ingen garanti for at det er nok fag for å fylle antall studiepoeng som kreves. Dette vil også variere fra semester til semester, og må derfor undersøkes før du takker ja. Ellers vil jeg oppfordre alle til å benytte seg av språkkurset som blir tilbudt før semesterstart. Dette er en gyllen anledning til å bli godt kjent med byen, forbedre franskkunnskapene og knytte nye bekjentskap.

Undervisningsformer

Fagene undervises enten på fransk eller engelsk. Det er også noen fag som går på tysk. Jeg tok bare fag på engelsk. Hvert av disse fagene, med unntak av ett som gikk digitalt, hadde tre-timers-forelesninger, en gang i uka, per fag. Det var ingen krav om obligatorisk aktivitet. Det er ikke praksis å bruke mye tid på selvstudium og å kjøpe litteratur (i alle fall ikke blant utvekslingsstudenter). Dette betyr at det som presenteres i forelesning, er det som forventes av kunnskap på eksamen. Eksamen er enten en time skriftlig eller 10 minutter muntlig, avhengig av fag. Eksamenene som blir avgitt av Erasmus-studenter skilles ut i en egen bunke, noe som kan indikere at det er en viss forskjellsbehandling mellom Erasmus-studenter og de franske studentene i vurderingen.

Vurdering av emnetilbodet

Jo bedre franskkunnskaper man har før man drar ned, desto større emnetilbud vil man naturligvis ha, ettersom de fleste fagene undervises på fransk. Dersom man ønsker å ta fag på fransk, vil jeg anbefale at man har B2/C-nivå som utgangspunkt. Hvis ikke vil man måtte bruke mye tid bare på å forstå det helt grunnleggende. Jeg hadde selv planer om å ta et fag på fransk, men ettersom jeg startet på A-nivå, fant jeg fort ut at det kom til å bli for komplisert og ikke minst veldig tidkrevende. Istedenfor tok jeg et franskkurs privat. Franskkurs tilbys også av universitetet. Hvis man vil ta menneskerettighetsrelaterte fag, må disse tas på fransk. Høsten 2023 var det i alle fall ingen menneskerettighetsfag på engelsk. Alle fagene jeg tok hadde imidlertid et visst preg av å være internasjonalt komparative, noe som er interessant dersom man ønsker å lære om ulike rettskulturer.

Fagleg utbyte og språk

Personlig hadde jeg lite utbytte faglig sett, hovedsakelig fordi nivået var relativt lavt og muligens tilpasset bedre studenter som går 1./2. året i forhold til de som går 5. året. Hvis man tar fag hvor majoriteten av studentene er utvekslingsstudenter, kan man altså forberede seg på et ganske behagelig semester sammenlignet med det man er vant til fra Bergen. Jeg hadde derimot stort utbytte språklig sett, og forbedret meg mye i løpet av den tiden jeg var der. Hvis du vil gå inn for å lære deg fransk - benytt deg av språkkvelder etc. som blir annonsert via Ernest og gjennom studentorganisasjoner i sosiale medier. På språkfakultetet er det dessuten flere som lærer seg skandinaviske språk. Her er det gode muligheter for språkutveksling.

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er en utrolig koselig by, og med gode muligheter for å reise rundt i Europa. Hvis du drar på høsten, er dessuten julemarkedet en stor begivenhet og som fyller gatene hver dag fra november og helt mot årsslutt. Jeg vil også oppfordre til å besøke de ulike EU-institusjonene der nede. Det er jevnlige høringer som det er relativt lett å på plass på dersom man følger med på timeplanen. Studentorganisasjonen er aktiv, og det arrangeres språkkvelder, turer ut av byen og fester. Hvis man er interessert i å drive med sport, kan man gjennom universitetet melde seg inn ulike aktiviteter helt gratis, og utvalget er godt. Studentkortet som man får utdelt i starten av semesteret inkluderer dessuten et kulturkort. Dette gir studenter ganske store avslag på mange kulturtilbud rundt omkring i byen. Dette har en varighet på et år, selv om man formelt sett bare er utvekslingsstudent i et semester.

Bustad

Det er en del muligheter når det kommer til bolig. Dette er informasjon som man også får tilsendt på mail i forbindelse med registrering. Du kan for eksempel bo i studentbolig gjennom CROUS. Jeg valgte å bo i privat kollektiv og fant rommet på lacartedescolocs.fr. Vær forberedt på at utleiere i Frankrike krever mye informasjon når du ønsker å leie av dem. Dette for at de kan stole på at du vil være i stand til å betale. Blant annet kreves ID-dokumenter og innsendelse av dine tre siste lønnsslipper. Hvis du ikke jobber, kan du bruke garantister. Noen utleiere krever franske garantister, mens andre godtar at eksempelvis egne foreldre stiller som garantister. Dette varierer. Dersom du leier gjennom et utleiebyrå er prosessen ganske formell og de kommer til å kreve franske garantister. Dersom du derimot leier direkte fra utleier, er det større sannsynlighet for at prosessen blir mer fleksibel. Hvis du velger å bo privat er det større sannsynlighet for at utleier ønsker noen som kan bo der lenger enn et semester. Av den grunn kan det være mer komplisert å finne bolig privat enn å bo i studentbolig. Jeg synes imidlertid det var veldig verdt å bo privat selv om jeg betalte litt mer (515 euro i måneden). Jeg anbefaler derfor å begynne å lete tidlig. Et annet tips er å ikke begrense seg til den hardeste bykjernen når du leter. Strasbourg er en liten by og selv om man ikke bor rett ved katedralen, vil det være mulig å gå stort sett over alt.

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt miljø i Strasbourg, og dersom du er med på oppstartsopplegget er det lett å komme i kontakt med andre utvekslingsstudenter. Det er verdt å nevne at det sosiale miljøet generelt er ungt, ettersom utveksling i andre land i Europa skjer mye tidligere i studieløpet enn i Norge (selv om dette nå er endret, slik at også 3. årsstudenter kan dra ut). Uansett kan dette være verdt å ha i bakhodet for de som er litt lenger ute i 20-årene når de drar på utveksling. Uansett er det lett å finne noen man trives med i Strasbourg siden universitetsmiljøet er såpass stort.

Høst 2022/Vår 2023 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2022/Vår 2023 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2022 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det var vanskelig å få tak i bolig i Strasbourg. Flere måtte bo på hotel etter semesteret startet fordi de ikke fant bolig. Derfor er det viktig å se etter leilighet god tid i forveien. Både se etter studentbolig og privat. I Frankrike er det hovedsakelig Crous som er studentboliger, men det finnes også andre selskaper. I Strasbourg er Gallia eller Paul Appelle de beste studentboligene. Ellers kan man se på Leboncoin som er en fransk versjon av FINN.NO der de legger ut leiligheter til leie. Vær obs på å se leiligheten før du betaler eller signerer noe, flere ble lurt da de prøvde å finne bolig. Vær sikker på at boligen eksisterer.

Undervisningsformer

I det franske systemet er det svært mange emner i forhold til det norske systemet. Hvert emne var verdt 3 poeng, altså må man ta 10 emner hvert semester for å få 30 studiepoeng, mens man her i Norge som oftest bare tar 2 eller 3 emner hvert semester. De fleste emnene hadde forelesning med professorer som snakket mesteparten av timen, noen svært uorganiserte, mens andre mer organisert og flink til å inkludere studentene og skape diskusjoner. Andre emner var i mindre klasserom der det ble mer interaktivt med blant annet presentasjoner som en del av vurderingsgrunnlaget.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene er mer overfladisk enn man gjerne er vandt til på UiB der vi går mer i dybden på ting, noe som er forståelig siden hvert emne kun gir deg 3 stp. I noen av emnene er det kun eksamen på slutten av semesteret som bestemmer karakteren din, mens i andre emner har man vurdering underveis, presentasjoner, innleveringer og aktivitet i timene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok kun emner på engelsk, utenom FLE - Française langue étranger som er fransk som fremmedspråk altså fokus på å lære og praktisere mer fransk. Dette gjorde at jeg hovedsakelig fikk øvd meg på engelsk kunnskapene mine, men også litt på fransken min. Utenom universitetet prøvde jeg å snakke fransk med alle jeg møtte i hverdagen (utenom venner som kun er Erasmus elever dessverre, der ble det engelsk), som på butikken, bakeri, naboer osv. Dersom man går inn for å lære mer fransk er det selvfølgelig mulighet til det. Det ble arrangert språk kafé og andre arrangementer som man kan dra på for å øve seg i Fransk. Selv om jeg ikke fikk øve mye på fransken min hver uke vil jeg si at fransken min har forbedret seg.

Universitetsområdet og byen

Som politikkstudent studerer man på Sciences Po som er en "del av" Universitetet i Strasbourg. Det er ganske separert, men tilhører fortsatt universitet. Sciences po ligger veldig sentralt og er veldig fin (bygget er ganske nytt). Gode forelesningssaler og klasserom pluss et bra bibliotek med mye lys. I tillegg kan man studere på universitetsbiblioteket som ble ferdig bygget mens jeg var der. Stort, fint, futuristisk og åpent bibliotek med mye lys. Veldig fancy.

Bustad

Som sagt var bolig ganske vanskelig å finne. Jeg bodde 1 mnd hos en fransk familie som jeg veldig tilfeldig møtte. De leier ikke ut til studenter, men jeg spurte pent om jeg kunne bo der i noen dager, som til slutt ble til en måned.

Etter en måned fant jeg en bolig helt i sentrum av Strasbourg, med utsikt rett på katedralen. Boligen var veldig fin, men umøblert som ble ganske vanskelig da jeg skulle flytte hjem igjen og måtte kvitte meg med absolutt alt som var i huset. Anbefaler å leie møblert dersom det er mulig, men jeg fant dessverre ikke det. Boligene som ligger i sentrum har sjeldent heis, som jeg fikk oppleve, men definitivt verdt det med så god plassering. Jeg brukte 10 min på å gå til skolen.

Vil også anbefale å leie sykkel. Strasbourg er veldig flatt og har relativt gode sykkelveier. Velohop leier ut sykler til studenter for 10 euro for to semestre (ikke i mnd, men totalt), der man får sin egen sykkel og lås som leveres inn igjen når du er ferdig med ett eller to semestre. Anbefaler dette på det sterkeste. Uansett hvor nærme campus du bor er det kjekt å kunne sykle rundt i resten av Strasbourg.

Sosialt miljø

Det sosiale var veldig bra. Det var vanskelig å bli kjent med franske studenter, med mindre man allerede var helt flytende i Fransk, men erasmus studenter var veldig åpne for å bli kjent med hverandre. Første semesteret slet jeg litt med å finne folk jeg fikk en god vibe med, de var hyggelige, men vi fant ikke helt tonen. I slutten av første semester fant jeg en gjeng som passet meg veldig bra og da det kom nye studenter for andre semesteret fikk jeg enda flere som jeg ble kjent med. Andre semester kom det to norske som jeg ble veldig glad for, men vi snakket som regel på engelsk siden vi som oftest var sammen i grupper. Selv i større grupper med folk man kanskje ikke kjente så godt var det veldig hyggelig siden de fleste bare ville sosialisere og vi hadde fine stunder. Vi fant på mye forskjellig sammen i Strasbourg og noen turer til andre steder. Det var svært trist å si hade til alle sammen, men jeg syns det er fint nå at jeg har venner i andre land som jeg kan besøke.

Å få erasmus-venner er en spesiell opplevelse som er veldig fin og jeg vil anbefale på det sterkeste å dra på utveksling.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2022 - 08.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Med en gang utvekslingsoppholdet i Strasbourg ble bekreftet, sendte universitetet en mail om alt man trengte å gjøre før studiestart. Alle mailer fra universitetet i Strasbourg blir skrevet på både engelsk og fransk, og inneholdt informasjon om hvilke dokumenter vi måtte sende inn, og hvordan man kunne få plass i et av studentboligene i byen. De svarer også godt på alle spørsmål man skulle ha, selv om man må regne med at det tar litt tid å få svar fra Strasbourg. Før avreise er det også lurt å friske opp franskkunnskapene, da det meste i Strasbourg foregår på fransk. Selv om du ikke kan noe fransk fra før av, og du får tatt hele utvekslingsoppholdet på engelsk, er det lurt å lære seg litt fransk før man drar ned. De aller fleste vil helst prate på fransk, og enkelte vil ikke kommunisere på engelsk. Mailer og div. informasjon fra universitetet vil også primært bli sendt ut på fransk, men det går fint å svare på engelsk - selv om svaret noen ganger kommer tilbake på fransk.

Undervisningsformer

De aller fleste undervisningsformene er lagt opp som forelesninger (cours magistraux). Alle forelesninger varer i tre timer, og det er opp til foreleser selv når man tar pauser - og hvor lenge pausene varer. Dette blir man vant til. Ellers varierer det fra professor til professor hvilken vekt man tillegger pensum utenfor forelesninger, men man kan gå ut fra at denne som regel er liten. Hovedvekten er lagt på det som foregår i forelesninger, og du ser derfor at de fleste prøver å notere ordrett det professoren sier. Til forskjell fra UiB blir ikke forelesningene tatt opp (med mindre foreleser ordner med dette selv), så det er viktig å møte opp. Universitet i Strasbourg tilbyr også fag som undervises i klasserom, hvor det er større vekt på deltakelse fra studentene - uten at deltakelse har noe å si for avsluttende karakter i faget. Ingen av fagene jeg tok hadde innleveringer eller obligatoriske krav i løpet av semesteret. Alle karakterer fastsettes etter en avsluttende eksamen på slutten av semesteret, og er enten en muntlig eksamen på 10 minutter, eller en skriftlig eksamen på 1 time. I fag på fransk er det lov å ta med ordbok.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Strasbourg har et variert emnetilbud. Dersom man er god i fransk, vil tilbudet naturligvis være større og mer variert. Går man for utveksling på engelsk, må man ta de fagene som tilbys på engelsk det semesteret. Da jeg var der, ble det tilbudt akkurat nok emner på engelsk for å ta 35 studiepoeng.

Fagleg utbyte og språk

Språket ved universitetet i Strasbourg er først og fremst fransk. Mange er også gode i engelsk, og det er som nevnt fullt mulig å ta et utvekslingsopphold her uten franskkunnskaper. Det er likevel lurt å kunne en del fransk fra før av, da dette vil gjøre skolehverdagen og livet ellers i Strasbourg, mye lettere. Tysk er også et språk som er mye brukt i Strasbourg.

Det faglige utbyttet varierer veldig, og kommer an på hvilke forventninger foreleser har til studentene. Noen forventer at man leser mye utenom forelesninger - andre ikke. Hvor mye innsats man legger inn selv, har derfor mye å si. Det er likevel mange engasjerte professorer som jobber ved universitetet, som gjerne diskuterer problemstillinger i, og utenfor forelesninger.

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er superfin by, med en veldig godt kulturtilbud. Som student ved universitetet vil studentkortet ditt også fungere som ditt «carte culture» (kulturkort), som gir deg gode rabatter til både kino, muséer, teater osv. Gamlebyen i Strasbourg har mange fine butikker, koselige caféer og gode restauranter. Utenfor byen finnes det utrolig mange fine parker, og det er også lett å ta trikken over til byen Kehl i Tyskland. Strasbourg har et veldig godt kollektivtilbud, men anbefaler også å skaffe seg abonnement på en bysykkel. Et slik abonnement er ganske billig, og er en flott måte å gjøre seg kjent i Strasbourg på. Nesten hele byen er lagt opp med sykkelveier, og det er sykkelparkering overalt.

Universitetsområdet er svært, og ligger veldig sentralt til i byen. Mens jeg var der, var det veldig mye byggearbeid på området - og det var derfor litt begrenset hvor mye man oppholdt seg på universitetsområdet utenom forelesninger. Likevel finner man noen veldig fine bibliotek og lesesaler på campus, selv om man også finner dette inne i byen.

Bustad

Strasbourg er en stor studentby, og det er derfor veldig greit å skaffe seg bolig både privat og via universitetet. Selv fikk jeg tilbud om plass ved en studentbolig (CROUS), og trivdes veldig godt der. Er man opptatt av å bo billig vil studentbolig være det beste alternativet, men uansett trenger man ikke regne med mer en omtrent 500 euro i måneden for leie.

Sosialt miljø

Strasbourg er en studentby som tiltrekker seg mange utenlandske studenter hvert år. Organisasjonen «Erasmus Student Network Strasbourg» arrangerer velkomstuke/måned, i tillegg til mange andre aktiviteter gjennom semesteret hvor man kan møte andre utvekslingsstudenter. Dersom man søker seg til Strasbourg anbefaler jeg derfor å følger «esn.strasbourg» på instagram. Der legger de ut alt av informasjon om hva som skjer sosialt, som f.eks. quiz, fester, turer og middager. Det er derfor et godt samhold blant utvekslingsstudentene, og det er et miljø det er lett å komme inn i.

2019

HAUST 2019 - BA i samanliknande politikk

HAUST 2019 - BA i samanliknande politikk

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være tidlig ute med å finne seg en bolig og kjøpe flybilletter dit. Prøv å skaff deg så mye informasjon på forhånd som du kan om universitet og tilbudene de har der nede. Den første uken er det lurt å delta på sosiale arrangementer for å bli kjent med de andre studentene og ordne praktiske ting. Frankrike er byråkratisk og opplevde selv at ting tok mye lengre tid enn i Norge. Det var lite struktur på fakultet og spesielt når det kom til å få ordnet fagene jeg skulle ha her nede. Vi fikk også vite eksamensdatoer en uke før vi skulle ha dem og timeplanene ble sendt ut hver uke med nye rom. Dette er ofte ting som vi tar for gitt i Norge at det skal være struktur på og det er derfor lurt å ha tålmodighet når man er her nede.

Jeg vil også anbefale å skaffe deg en oversikt over byen og kjøpe en sykkel når du er her nede. De har forskjellige marked hver måned og man man kan kjøpe sykler der. De har egne felt for sykler nesten overalt i byen og det er lett å komme seg rundt med dem. Det er også smart å øve på fransk før man drar hit og UiB arrangerer et eget språkkurs i Caen på fire uker for de som skal studere her etter sommeren.

Undervisningsformer

Det meste av pensum får man i forelesningene og det er lagt like mye vekt på lesing på egenhånd som det er i Norge. Det var kun noen av professorene fagne med pensum på nettet. Utenom det har de presentasjoner og innleveringer i de fleste av fagene. De fleste eksamenene er skriftlige på ca. to timer, og noen av dem er også muntlige eller innleveringer.

Vurdering av emnetilbodet

De hadde mye forskjellige emnetilbud både på engelsk og fransk. Det er lurt å melde seg på CES-programmet de tilbyr på Sciences Po. Det er både fag og utflukter inkludert som studiepoeng i programmet. Utenom det så kan man velge mellom både franske og engelske fag. De engelske fagene har bare 3 studiepoeng per fag og de franske fagene har litt mer. Man ender derfor opp med å måtte ta mange flere småfag enn det man ville ha hatt i Norge. Sciences Po har fag i både politikk, økonomi, jus og historie. De fleste har derfor en blanding av disse fagene.

Fagleg utbyte og språk

De har et intensivt språkkurs i fransk den første uken og deretter blir man plassert i grupper som man følger hele semesteret. De snakker nesten ikke engelsk her og det er derfor lurt å ha franskkunnskaper på forhånd. Jeg hadde fransk på ungdomsskolen og videregående noe som var til hjelp her nede. Jeg anbefaler å snakke fransk så mye som mulig og man lærer veldig mye av å snakke det.

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er en veldig fin by med tysk arkitektur. Den har vært en tysk by tidligere, og har derfor en blanding av fransk og tysk kultur. Den er akkurat passe stor og den har mange kulturelle tilbud. Det ligger kjente europeiske institusjoner der som Menneskerettighetsdomstolen, Europarådet og Europaparlamentet. Byen ligger også nærme flere store byer som Frankfurt, Basel, Heidelberg, Stuttgart, Liechtenstein og Luxembourg. Det går også et ekspress tog til Paris som tar ca. 2 timer og man kan ta toget til Kehl i Tyskland som tar 15 minutter. De fleste drar dit for å handle billigere mat enn den man får kjøpt i Strasbourg.

Universitetsområdet er spredt utover og Sciences Po er et veldig gammelt bygg. De har heldigvis begynt å bygge og pusse opp et nytt fakultet som snart skal være ferdig. Det har flere tilbud gjennom universitet og man kan melde seg på forskjellige idretter gjennom SUAPS. De har også flere organisasjoner gjennom Sciences Po og man kan melde seg på dem i starten av semesteret.


Bustad

Det er lurt å søke bolig så fort som mulig gjennom universitet. Crous leier ut flere leiligheter som ligger nærme universitet til en lav månedsleie. Jeg rakk ikke å få bolig gjennom dem siden jeg var sent ute og opplevde at det var vanskelig å få bolig utenom universitet. Det er også lurt å søke på CAF som er et tilbud om boligstøtte for studenter og de betaler litt over en fjerdedel av husleien din. Behandlingstiden deres er på ca. en måned, og de vil ha papirer som fødselsattest på fransk, husleiekontrakt, forsikringsbevis, fransk bankkonto og studentbevis på papir.

Sosialt miljø

Det er et veldig bra internasjonalt og sosialt miljø. Den første uken arrangerte tidligere Erasmus studenter mange forskjellige arrangementer. De tok oss med rundt i byen for å vise oss det lokale miljøet og på kvelden dro vi på restauranter eller barer. De hadde også forskjellige utflukter i noen av helgene gjennom semesteret. De arrangerte også Gala de Sciences Po som er et juleball på vinteren.

2017

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2016 - 08.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Da man må ta 5 fag i semesteret for å tatt 30 studiepoeng eller mer, betyr det at enkelte fag vil være på fransk. Sørg derfor for at du har et greit nivå i fransk før du drar til Strasbourg! Selv hadde jeg ca. B2-nivå, og fulgte et forberedende språkkurs i Caen i 4 uker før jeg ankom Strasbourg. Dette gjorde at jeg allerede var vant til å høre fransk rundt meg, og overgangen med å studere i Strasbourg var nok mindre enn hvis jeg hadde ankommet direkte fra Norge. Når man i tillegg får 20,500 tusen i stipend fra Lånekassen for å ta et språkkurs så anbefales det på sterkeste!

Undervisningsformer

Undervisningsformene kan fremstå som svært gammeldags for norske studenter. I alle utenom ett fag bestod pensum utelukkende av det som blir i sagt i forelesningene. Forelesningene fremstår derfor som ren diktat. Foreleserne står fremme i auditoriumet og snakker, og det som blir sagt er pensum. Dette kan forklare franske studenters eventyrlige evner til å transkribere.
Som utlending kan det være vanskelig å få med seg alt som blir sagt. Men hvis man drar fram en USB-minnebrikke og stotrer "Je suis Erasmus", så er de aller fleste villige til å dele notatene sine. Ev. så finnes det notater på diverse internettsider for jusstudenter som man kan bruke.

Vurdering av emnetilbodet

Det er rikelig med emner å velge i. Selv har jeg hatt fag som omhandler fransk forvaltningsrett, fransk kontraktrett m.m.

2016

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 10.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er grei informasjon på forhåd, selv om noe kommer litt sent (se videre kommentarer om fransk administrasjon). Ting fungerer greit ift uib, men jeg opplevde litt problemer ift forhåndsgodkjenning av fag da det er svært lite informasjon på nettet og dette er veldig vanskelig å få ordet i Franskrike. Men det ordet seg. Utenom det er det bare å følge vanslig prosedyre med de forhpndsregøer man tar før man reiser ut, og ikke noe spesielt som må gjøres som preger Frankrike.

Undervisningsformer

Undervisningsformene i franskirke er svært annerledes. først og fremst fordi de ikke har pensumbøker, her er det ene og alene notater fra forelesningene som teller. I timerne er derfor alle veldig ivrig til å notere ned "alt" foreleseren sier. Dette er vanskelig å gjøre på fransk i begynnelsen, men de fleste franskmenn er villig til å gi notater dersom du spør. Er de ikke det, er det bare å spørre noen andre (jeg lyktes alltid til sist!).
Eksamensformen er og annerledes, her skal du ha memorert mest mulig av det foreleseren har sagt i timen for så å skirve dette ned i løpet av en time skriftlig eksamen eller få det fortalt i løpet av en 10-minutters muntlig eksamen. Inntrykket her er at vanskelighetsnivået varierer veldig. Men universitetet anbefaler at man ikke tar fjerde års fag. Jeg valgte likevel et fjerde års fag (droit international privé), dette er vanskelig, men interessant, og er overkommelig hvis man er villig til å bruke noen timer ekstra på biblioteket. Men i forhold til eksamen er det bare å forberede seg på at det er et veldig velfungerende norks utdanningssystem man kommer fra. Vi fikk vite eksamensdatoene helt i slutten av november, (eksamen i midten av desember) og generell mangel på fungerende administrasjon kan være svært frustrerende. Men det er bare å innse at de ikke har det på samme måte som i Norge, og ta det som en del av opplevelsen. Det order seg til slutt, selv om det tar litt lengre tid enn man skulle tro var nødvendig.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et bredt emneutvalgt som tilbys ved universitetet i Strasbourg. Jeg er veldig fornøyd med de franske fagene jeg valgte, som var; droit international privé, droit international public, libertés publiques. Jeg valgte i tillegg et engelsk fag som heter introduction to english legal system, som er helt greit, men ikke av de mest spennende emnene de har.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er, som sagt, veldig fornøyd med mitt fagvalg. og føler jeg fikk et godt faglig utbytte. Samtidig er fordelen ved å dra til franskrike at man lærer seg fransk mye bedre. Det er nok å anbefale å ha en viss base i fransk språk (jeg hadde tidligere tatt et fransk årsstudium ved Universitetet i Agder, samt hatt det gjennom grunnskole og videreårende). Men det er mye man lærer i løpet av kort tid, og man venner seg fort til å forstå faguttrykk og høre franske forelesninger, selv om det går fort mange ganger. I tillegg vil jeg anbefale å snakke fransk mest mulig, det er ikke alltid lett å få franske venner, men jeg brukte det bla. mye snår jeg snakket med andre erasmusstudenter. i tillegg er det var det vanlige uttrykket, å gå ut av komfortsonen og prøve som gjelder her og.

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er en utrolig fin by!
Den er passelig stor (på størrelse med Bergen) og veldig hyggelig med små gater, gammel bebyggelse og mye historie. I tillegg er plasseringen i Europa perfekt, her er du midt i kjernen. Toget til Paris tar bare litt over 2 timer. I tillegg kan du gå (!) til Tyskland på under en time. Jeg besøkte og Luxembourg by som er rundt 2 timer med tog. Her har man mange muligheter. I tillegg har du europarådet og EMD som er plassert her, og innbyr til muligheter for besøk. Jeg var bla. under en debatt på europarådet som man kunne fritt se på fra tribunen.

Bustad

Jeg søkte men fikk ikke studentbolig via universitetet. Dette er kanskje greit å få med seg, da universitetet i Strasbourg på forhånd gir inntrykk av at dette ikke er noe problem. Jeg endte derved med å bo i Residence Paul Janet som tilbyr studioleiligheter til studenter på det private markedet. Dette er virkelig å anbefale. Det har en fin plassering, med under 5 minutter til fakultetet og under 10 minutter til sentrumskjernen. det er fine og praktiske leiligheter.
Men her, som med mye annet i Frankrike, er administrasjons- og papirarbeidet gjort mye vanskeligere enn nødvendig. Ting tar tid, men det ordner seg til slutt. I hvertfall hvis man står på å maser litt.

Sosialt miljø

Jeg er fornøyd med det sosiale livet rundt studiene. Men her er det selvagt hva du gjør det til selv. Personig deltok jeg ikke så mye i erasmusaktivitetene, men fikk møtt mange fantastiske mennekser fra ulike land, og hadde en super opplevelse. Jeg var og en del med andre norske, en annen fra uib og noen fra uio. Dette syns jeg personlig var velsig fint, man kan da studere sammen og kunen ha felles sammenligningsgrunnlag samtidig som man finner på mye kjekt. Men det er som sagt hva en gjør det til selv, men alle muligheter ligger til rette for et fint semester.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 10.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Strasbourg er en liten og oversiktlig by, så jeg kan ikke tenke meg at man møter på noen store orienteringsproblemer ved ankomst. Jeg ville kanskje tenkt litt over hva slags hverdag man ser for seg og hvor man bør bo for å oppnå dette. Som i små byer for øvrig kan ting fort oppleves som usentralt, selv om ingenting i realiteten er særlig langt unna.

Strasbourg er en sykkelby. Ønsker man å skaffe seg sykkel kan man enten leie (rundt 30 euro for et semester, med rundt 150 euro i depositum) eller kjøpe brukt på leboncoin.fr eller på loppemarked. Da vil man kunne få en kurant sykkel for 40 euro - og skulle faren være ute og sykkelen forsvinner unngår man å miste et depositum. En del av syklene i Strasbourg bytter nok hyppig eierskap, av ulike grunner...

Undervisningsformer

Undervisningsopplegget i Frankrike er ikke som hjemme. Det er sjeldent behov for å kjøpe pensum, i den forstand at det som blir sagt på forelesninger utgjør det komplette innholdet i fagene.

Lærebøker kan man gå til anskaffelse av, dersom man ønsker en alternativ fremstilling av stoffet. Mange forelesninger oppleves, for en nordmann, som ren diktat... Notatene franskmennene produserer er dermed lettleselige og inneholder stort sett hvert eneste ord som har blitt sagt. De fleste franske studentene er villige til å dele sine notater.

En mulig tilnærming vil kunne være å spørre foreleser om han/hun tillater at det tas opptak av undervisningen, for så å transkribere/bearbeide dette på egenhånd.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Strasbourg har en del emner å velge mellom, men ikke alle er tilgjengelige for ERASMUS-studenter. Når man kun skal fylle ett semester med fag, er min opplevelse likevel at emnetilbudet var greit.

Fagleg utbyte og språk

Det var svært lærerikt å følge fransk jussundervisning, både for språklig utbytte og for kjennskap til fransk rett, fransk metode og franske rettstradisjoner.

Det er helt klart en fordel å ha bodd i Frankrike før, slik at man på forhånd er vant til å høre det franske språket. Især når man skal følge undervisning om relativt komplekse juridiske problemstillinger. I motsatt fall vil jeg anta at man bruker en måned eller to på å venne seg til å høre fransk, og mye av den informasjonen som har blitt gitt i undervisningssammenheng ila denne startfasen kan nok gå til spille (igjen - da kan det være nyttig med opptak av forelesningene, i de fagene dette er tillatt, eller notater fra franske medstudenter).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger litt utenfor bykjernen. 10-15 minutters gange, eller 5-10 minutter med tram. Området som sådan fungerer greit, men noen av bygningene er ganske slitte.

Nærmere sentrum ligger derimot nasjonal- og universitetsbiblioteket, et lyst og luftig bibliotek som ble pusset opp i 2014. Dette er, etter min mening, verdt å oppsøke dersom man planlegger lange lesedager, selv om man skulle bo nærmere Esplanade og universitetsområdet.

Bustad

Jeg leide et rom i et kollektiv som jeg fant på leboncoin.fr. I forkant av mitt opphold var jeg en tur i Strasbourg for å gå på visninger og gjøre meg kjent med byen. Dersom man har anledning til å enten dra ned litt før semesterstart for å orientere seg i boligmarkedet, vil det helt klart kunne gi god uttelling på boligfronten. På en annen side, planlegger man et opphold som varer i ett semester, så er jo dette en så kort tidsperiode at bosted ikke nødvendigvis har så mye å si.

Jeg bodde i Allée de la Robertsau, ikke så langt fra Parc de l'Orangerie. Dette var et fint og fredelig område, ca 15 minutters gange til universitetsområdet og 10-15 minutters gange til byen.

Sosialt miljø

Det er alltid en liten utfordring å få kontakt med innfødte når man er på kortvarige utvekslingsopphold. Det blir mye hva man gjør det til selv. Det finnes mange muligheter for å ta del i ulike studentaktiviteter ved å melde seg inn i crous suaps.

2015

2014/15 - BA historie

2014/15 - BA historie

01.09.2014 - 15.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å være mentalt forberedt på at det er sannsynligvis veldig mye arbeid i starten i forhold til små ting som du tar forgitt i Norge. Mobil, bank, skole ting som skal være i orden før du virkelig starter på universitetet. Det jeg mener var en god ide i starten er å bare være med på alt mulig av arrangementer de første ukene, og prøve å kjenne byen og mennesker så fort som mulig. Etterhvert kan du jo være mer selektiv.
Når det gjelder Frankrike er det veldig viktig å være utrolig tidlig ute CAF. Det er et tilbud som staten gir deg for å hjelpe deg med leien på boligen din. Det tar utrolig lang tid og det er viktig å være tidlig ute med dette. Fransk bank er også viktig å få på plass tidlig, med tanke på at du alltid trenger det videre.

Undervisningsformer

I alle fagene jeg tok var det som regel 2-3 timer forelesning i uken. I forelesningene var det varierende mengder med folk, det kom an på faget man tok. I de fleste forelesningene var det uten powerpoint, handouts og var kun professoren som sto foran alle og snakket. I et par fag var det til og med en overhead light projektor, typ fra 1950 tallet. Jeg tok ikke så veldig mange engelske fag, men i nesten alle de engelske fagene hadde læreren powerpoint og handouts med informasjon, noe som er optimalt. På de franske manglet informasjons ark og powerpoint, noe som var utrolig skuffende og ekstremt gammeldags.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Université de Strasbourg var veldig godt. Utrolig mye spennende å velge mellom, på fransk, engelsk, spansk og tysk! Det eneste som jeg synes var litt merkelig var det at det var så utrolig mye små fag. 90% av fagene var 3 poengs fag, noe som gjorde at mye av fagene var veldig generelle. Men igjen, mange av dem var også veldig spesifikke, men allikevel synes jeg det var ofte at det var litt for generelt. Utenom dette var det mye fine fag der man kunne velge mellom veldig mye spennende temaer. Som student i Strasbourg på politikk hadde vi jo også den unike sjansen å kunne delta på et 5 poeng fag som het Semaine Europeenne, der vi deltok i en Europa Parlamentet simulasjon, i det ekte Europa Parlamentet. Dette tilbudet var fantastisk lærerrikt og spennende.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig godt, lærte utrolig mye nytt og spennende, men igjen, som jeg sa tidligere, at det med 3 poengs fag er litt lite! Heller større og mer detaljerte fag enn 10 tre poengs fag der du får veldig mye generell informasjon og går lite i dybden. Språk var nok det jeg lærte mest av. Fra å komme til Frankrike med veldig lite språkkunnskaper til det å studere bra på det samme språket krevde mye innsats, noe jeg på slutten av året var veldig fornøyd med! Franskmenn snakker generelt veldig lite engelsk, og hvis de gjør det så vil de ikke prate det uansett, så det å mestre språket, ikke bare akademisk, var essensielt.

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er en fantastisk by på alle måter. Perfekt for studenter, vakkert, ikke farlig og ligger veldig sentralt i Europa for andre mulige reisemål. Byen er på 270 tusen men er veldig konsentrert så den er lett å kjenne. Det er alt man kan ønske i Strasbourg og mye fine ting å se, som Notre Dame Strasbourg, Europa Parlamentet, Europa Rådet og menneskerettighets domstolen. Regionen Alsace er en kjent region med veldig sterkt kulturfølelse og fantastisk natur. De er også kjent for sin hvit vin, og litt utenfor Strasbourg ligger en haug med små landsbyer der du kan gå å smake på vinen deres, også kalt for Wine Route, som er en av de eldste turist rutene i Frankrike. Når det gjelder Universitetsområdet lå alle stedene spredt rundt i byen så det er ikke så mye å si om det. De hadde samtlige restauranter for studenter rundt om i byen der det var mulig å spise lunch og middag til veldig rimelig priser, men jeg ville frarådet andre til å spise der hver dag!

Bustad

Universitetet i Strasbourg har veldig gode studentboliger til nesten alle, men de har også noen dårlige som ligger langt borte fra sentrum. Jeg var tidlig med å søke om bolig, men etter de rotet bort min søknad måtte jeg søke på nytt, veldig sent, og derav fikk tildelt en dårlig studentbolig. Den lå lang borte på universitetet, og jeg var veldig misfornøyd. Men etter 3 uker klarte jeg å finne meg en utrolig fin privat leilighet midt i sentrum der jeg bodde resten av året! Men jeg besøkte nesten alle andre studentboliger via venner, og de fleste var veldig ordentlige.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Strasbourg var veldig bra. Som sagt så er byen veldig konsentrert så du treffer kjente og ukjente studenter stadigvekk og det er alltid noe student arrangement på gang. Det er veldig lagt opp for studenter angående priser og tilbud. Utenom det vil jeg bare si at det som er viktig er å være åpen for invitasjoner og hvis noen du nettopp møtte spurte om du vil være med på en fest eller i parken så burde du bare si ja og bli med, som regel blir det aldri kjedelig.

2014

Haust 13/vår 14 - BA i fransk

Haust 13/vår 14 - BA i fransk

01.09.2013 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

- Det er helt greit å reise alene, du blir raskt kjent med nye folk!
- Skaff deg gjerne et fransk telefonabonnement med en gang, det gjør livet lettere og er ganske billig: "Free" koster f.eks bare 2 euro pr måned.
- Skaff deg en fransk bankkonto med en gang, da får du mulighet til å ta imot bostøtte fra caf, det kan faktisk utgjøre en del.
- Sommeren varer lengre i Frankrike, helt til september-oktober, "våren" fra mars-mai tilsvarer egentlig norsk sommer..!
- Det kan være greit å ha med et par ullsokker og en ullgenser i reserve, innendørs blir det gjerne litt kjøligere om vinteren.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår hovedsaklig ved tavleundervisning. Det er viktig å ta gode notater, spør medelever og diskuter dersom det er noe som er vanskelig. Å danne kollokvier er en god idé!

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange fag å velge blant ved universitetet. Det kan for øvrig være greit å vite at det akademiske systemet er litt annerledes enn det man er vant til fra Norge. Man har mer undervisning og fagene teller mindre studiepoeng/ECTS. Arbeidsmengden er ikke nødvendigvis mindre pr fag likevel, men UiB pleier å justere dette ved å la norske studenter ta færre ETCS. Karakterene blir gitt på en skala fra 1-20, hvor 20 er toppkarakter, og man pleier å si at man må få "la moyen": 10, eller mer for å bestå faget. Det holdes flere eksamener eller CC/"Contrôles continues": sluttkarakteren avgjøres med andre ord ikke bare med en eksamen. Det gjøres ofte også oppveiing, slik at hvis du f.eks. får 9 i et fag, men 11 i et annet, består du i begge fagene.

Fagleg utbyte og språk

Det året jeg var i Strasbourg lærte jeg å snakke fransk. Så enkelt er det. Reis ut! Det er den beste - og ikke minst - den kjekkeste måten å lære fransk på! Jeg var glad for å ha grammatikk og oversettelse fra UiB i bagasjen, det er helt klart, men det viktigste middelet for å lære seg språket er å bo der det snakkes.

Ved universitetet kan franske studenter ta kurs i norsk, og mange av dem blir glade for en norsk språktandempartner :)

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er en fantastisk by med et rikt kulturliv: kino, konsert, opera/teater... Naturen er heller ikke lengre unna enn en kort togtur, med muligheter for å gå på fjelltur: fjellkjeden "Les Vosges" ligger like i nærheten. Strasbourg har også EU-parlamentet, Europarådet og Den europeiske menneskerettsdomstolen. Byen ligger sentralt i Europa og er et godt utgangspunkt for dem som vil reise og se resten av kontinentet :) I selve byen forflytter man seg ellers lett rundt på sykkel i sykkelbyen Strasbourg. Selv tok jeg et årsabonnement hos Velhop, det var lettvint og greit. Man kommer seg også lett rundt med "tram"/bybane.

Bustad

Jeg bodde på studenthybel, hos CROUS/tilsvarende SiB bolig, en såkalt "studio" for meg selv, med kjøkkenkrok (vask, to kokeplater), bad/toalett og soverom. Det er billigere å leie i Frankrike enn i Norge. Jeg bodde like i nærheten av universitetet og det var veldig praktisk. Det går selvsagt an å bo i et fransk kollektiv, men da må man være forberedt på å lete mer, noe som kanskje er litt vanskelig hvis man ikke snakker fransk ennå. Men for dem som vil prøve er leboncoin.fr eller "finn.no" om du vil, et veldig godt sted å starte. Kollektiv er en enkel inngangsport til å bli kjent med franskmenn og få praktisert språket i det daglige.

Sosialt miljø

Året i Strasbourg var et veldig sosialt og kjekt år som har betydd enormt mye for meg, faglig og personlig, i etterkant! Jeg lærte språket og ble kjent med kulturen, jeg ble kjent med fantastiske mennesker, både gjennom Erasmus-nettverket og via idrett. Det ble arrangert en rekke aktiviteter med lokale ESN/Erasmus-gruppa, med f.eks reiser omkring i Frankrike. Det var en lett og grei måte å bli kjent med folk på. De fleste kommer til Strasbourg alene, så det er mange i samme situasjon som deg. Og hvorfor ikke fortsette med en sport du kjenner eller prøve ut noe nytt? SUAPS eller SIB trening tilbyr mange forskjellige idretter.Det er en grei måte å bli kjent med franskmenn på.

Informasjon