Hjem
Studentsider
erasmus+

Université de Strasbourg og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByStrasbourg
  • Studieplassar3
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er fransk. Det finst òg eit avgrensa emnetilbod på engelsk, med det er ikkje nok engelskspråklege emne til å fylle eit heilt semester. Studentar som ønsker å reise ut gjennom denne avtalen må vere førebudde på å ta emne på fransk for å oppnå full semesterbelasting. Gode franskkunnskapar er derfor anbefalt.

Universitetet krev at Erasmus-studentar har forkunnskapar i fransk tilsvarande minst nivå B1 (helst B2) etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse, men krev ingen dokumentasjon av språkkunnskapane.

Informasjon om fransk språkkurs finn du på denne nettsida.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På nettsida til universitetet finn du oversikt over kva emne ein kan ta som Erasmus-student. Erasmus-studentar kan velje blant emne på bachelornivå og nokre emne på masternivå.

NB! Vi gjer merksam på at per i dag er alle juridiske emne ved Strasbourg på 7 studiepoeng (ECTS credits), noko som gjer at ein må vere budd på å ta totalt 5 fag à 7 studiepoeng for å få full semesterbelastning. Strasbourg opnar også for at ein kan avtala tilleggsoppgåver («tutorial/travaux dirigés») i eit av dei fire emna ein har valt, og dermed kan oppnå to ekstra studiepoeng ved hjelp av dette. Merk at dette berre er mogleg i bestemte emne.

Universitetet nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université de Strasbourg blei grunnlagt ved fusjonen mellom tre universitet i 2009. Den noverande institusjonen har i alt 12 avdelingar, eit breitt fagtilbod og rundt 43 000 studentar. Universitetet har fleire campusar rundt om i byen. Dei viktigaste ligg på trikkestoppa Cité adminsitrative, Gallia og Esplanade.

Strasbourg ligg nordaust i Frankrike på grensa mot Tyskland, og har om lag 500 000 innbyggarar. Her ligg både Den europeiske menneskerettsdomstol og Europaparlamentet. Desse og andre institusjonar gjer Strasbourg til ein internasjonalt orientert by. Strasbourg har høg levestandard og eit av Frankrikes best utbygde sykkelvegnett.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor samarbeider med studentsamskipnaden CROUS i Strasbourg, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2022

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 – Integrert master i rettsvitskap

17.01.2022 - 22.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler deg å ha et relativt godt nivå i fransk før du reiser ned. Helst C1 etter min mening. Jeg tok intensivt språkkurs fire uker før studiestart. Ettersom semesteret mitt startet andre uken i januar, tok jeg språkkurset før juleferien. Språkkurset kan du ta hvor som helst i Frankrike og dekkes av lånekassen når du skal studere på fransk. Les mer om korte språkkurs her: https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/utland/sprakkurs/. Jeg dro selv til Lyon og kan anbefale L’école Inflexyon. Skolen ligger ikke langt unna sentrum, lærerne er trivelige og man blir en del av et klassemiljø som er utrolig hyggelig. Da jeg kom til språkskolen, måtte jeg ta noen prøver for at de kunne kartlegge språknivået mitt. Jeg ble plassert i en klasse med andre på samme nivå som meg (C1). De fire ukene i Lyon gjorde meg definitivt bedre rustet for semesterstart, selv om jeg hadde et høyt nivå i fransk til å begynne med.

Undervisningsformer

Jeg kunne velge mellom fag på bachelor- og masternivå. Jeg hadde fem fag til sammen: Droits des biens, Système juridique de l’Union Européenne, Droit du marché interieur de l’Union Européenne, La protection internationale et européenne des Droits de l’Homme 2 og Libertés publiques. Utvekslingsstudentene har forelesning sammen med de franske studentene. Vi hadde 2-3 timer forelesning i hvert fag per uke. Forelesning var ikke obligatorisk, men jeg anbefaler deg likevel å møte opp ettersom pensum er det som blir sagt i forelesning. I Frankrike er det vanlig å transkribere det foreleseren sier. Jeg anbefaler deg å ta kontakt med noen av de franske i forelesningssalen som kan sende notatene sine. Det pleier ikke å være noe problem. Kvaliteten på notatene kan variere, så jeg ville ikke slått meg til ro med hvilke som helst notater. Få notater fra litt forskjellige, og velg ut de som er best. Hovedpoenget med eksamen er å pugge notatene fra forelesning. Når det er sagt, er ikke det nødvendigvis tilstrekkelig for utvekslingsstudentene. Det er mange referanser i notatene som forutsetter at du kan det franske rettssystemet, så vær obs på at det kan bli litt mer jobb.
Det er opp til foreleseren å bestemme om det blir muntlig eller skriftlig eksamen for utvekslingsstudentene. Vi fikk dato for eksamen ganske sent, 2-4 uker før selve eksamen. Noen av eksamenene var enklere enn andre, men jeg kan vel si at vi generelt sett ble møtt med ganske høye krav. Flere av utvekslingsstudentene strøk på eksamen. Jeg vil ikke skremme deg som leser denne rapport bort fra å dra på utveksling til Strasbourg, men jeg tenker det er greit å vite at enkelte forelesere krever mye av utvekslingsstudentene. Hvis du skulle være så uheldig å stryke på eksamen, får du heldigvis en ny sjanse i juni/juli. Man får dato for kontinuasjonseksamen to uker før eksamenen.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde C1 i fransk da jeg kom til Strasbourg, så språket var ikke en stor utfordring for meg. Det er riktignok annerledes å studere juridiske fag på fransk, men det kommer man overraskende fort inn i såfremt man har et greit grunnlag. Jeg anbefaler å snakke fransk sammen med de andre utvekslingsstudentene. Selv om det frister å snakke engelsk til å begynne med, kan det være lurt å snakke fransk fordi da blir dere vant til å snakke det språket med hverandre. Jeg kjenner en som var et annet sted i Frankrike på utveksling, og de ble så vant til å snakke engelsk, at det ble unaturlig å skifte over til fransk etter hvert.
Når det kommer til det faglige utbyttet, har jeg lært masse. Semesteret har vært tøft skolemessig, men når er sagt har jeg lært en haug. Fagene jeg tok var kjempespennende, spesielt fagene innen EU-rett og menneskerettigheter. Droits des biens likner på allmenn formuerett vi har ved UiB. Anbefaler kanskje ikke å ta dette faget hvis du drar på utveksling før du har hatt faget hjemme, men hvis du allerede har hatt det, tenker jeg det skal gå fint.

Universitetsområdet og byen

Alle forelesningene er på det juridiske fakultetet. Det finnes et eget bibliotek for jusstudentene på fakultet og et litt større bibliotek på universitetsområdet som er for alle studentene («Alinéa»). Hvis du har lyst til å lese i finere omgivelser, anbefaler jeg «la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg». Søk det opp på Google, det er virkelig helt nydelig.
Strasbourg er en kjempefin by. Sentrumskjernen befinner seg på en slags øy som er omringet av mange små, hyggelige broer. Det er en ganske rolig by sammenlignet med andre byer i Frankrike. Jeg følte meg alltid trygg i gatene og det er lite med biltrafikk. De fleste forflytter seg på sykkel. Jeg anbefaler deg å leie Vélhop. Det er en bysykkel som kan leies for en periode. Det virkelig genialt, og koster ikke all verdens. Sjekk ut kriteriene for å leie på nett. Om jeg husker riktig må man skrive ut noen dokumenter på forhånd. Det kan være greit å gjøre hjemme i Norge slik at du får skaffet deg en sykkel så snart du kommer til Strasbourg.
Strasbourg har masse å by på når det gjelder kulturliv. Restaurantene er mmm, barene er utrolig hyggelige og det finnes mange kinosaler. Etter min mening er kino en perfekt måte å trene på fransken, og det er ikke like dyrt som hjemme i Norge (rundt 4-5 euro). Og så må jeg ikke glemme festivalene i Jardin des deux Rives som er en hage/park like utenfor sentrumskjernen. De festivalene er virkelig noe for seg selv. Og konserter, ja, det er det mye av i Strasbourg. Ellers holder jo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, Europarådet og Europaparlamentet til i Strasbourg. Byen er terningkast seks etter min mening.
Hvis du har lyst til å storhandle for en billig penge, er Tyskland bare en liten halvtime unna på sykkel. Ikke nok med det, går det vanvittig mange togforbindelser til andre steder i Europa. Og hvis du har lyst til å spare penger på reisene, finnes det billige nattbusser som kan ta deg direkte til for eksempel Italia (Flixbus). Og til slutt, hvis du har mest lyst til å reise rundt i Frankrike når du er på utveksling, anbefaler jeg deg å kjøpe Carte Avantage Jeune gjennom SNCF. Da får du rabaterte priser. Det er jo perfekt når Paris er to timer unna med tog. Strasbourg er med hånda på hjertet en av favorittbyene mine i Frankrike!

Bustad

Alle utvekslingsstudentene får tilbud om å bo på studenthybel hvis jeg har forstått det rett. Hyblene er imidlertid små, og jeg vet om flere som har vært misfornøyde, spesielt når det gjelder renslighet. Jeg ønsket å bo med franske og valgte derfor å leie privat. Jeg fant en leilighet på La Carte des Colocs og betalte bare 430 € per måned (strøm og internett inkludert). Jeg bodde nord for øya (sentrumskjernen) og det tok meg bare 15 minutter på sykkel til universitetsområdet som ligger sør for øya. Etter min mening er det ikke et must å bo nærme universitetet. Så lenge du finner deg en leilighet som ikke er langt unna øya, er det ganske korte avstander på sykkel.

Sosialt miljø

Jeg hadde det veldig bra sosialt under hele utvekslingsoppholdet, men det var litt tøft til å begynne med ettersom det ikke var noe ordentlig integreringsopplegg for utvekslingsstudentene. Vi fikk bare tilsendt en forelesningsplan for to uker frem i tid noen dager før semesterstart. Det var med andre ord ingen velkomstuke. Det er mulig de har en velkomstuke for de utvekslingsstudentene som kommer på høstsemesteret, men det er jeg usikker på. Forelesningene var med rundt 200-300 franske studenter, så det var vanskelig å få øye på de andre utvekslingsstudentene i forelesningssalen. Det var dessuten flere utvekslingsstudenter som ga opp forelesning fordi de fikk større utbytte av å lese på forelesningsnotatene hjemme hos seg selv. Dette innså jeg først da jeg skulle ha eksamen på slutten av semesteret fordi da ble jeg plutselig introdusert for en haug andre utvekslingsstudenter som jeg ikke hadde sett i forelesning. Universitetet hadde en kort introduksjonsforelesning for utvekslingsstudentene den første uken. Da lærte vi om de ulike plattformene som universitetet i Strasbourg bruker - à la MittUiB som vi bruker på UiB. Det var ikke mange utvekslingsstudenter som møtte opp, men vi fikk opprettet en felleschatt på Whatsapp med de som var der. Så fort noen i chatten ble kjent med andre utvekslingsstudenter, ble disse lagt til i chatten og på den måten fikk vi en bedre oversikt over utvekslingsstudentene på campus. Litt tungvint, men det funket. Det ble arrangert flere ESN-arrangementer i løpet av semesteret, men oppmøtet var ganske dårlig, så man ble tvunget til å finne folk på andre måter.
På universitet i Strasbourg har de noe som kalles SUAPS som kan sammenlignes med juristforeningen i Bergen. Det er mulig å melde seg inn i diverse undergrupper som arrangerer gruppetreninger, utflukter, og liknende. Mange av gruppetreningene er helt gratis og SUAPS sitt treningsstudio koster ca. 20 € i semesteret. Jeg meldte meg på en fem dagers alpetur på starten av semesteret. Det kostet rundt 400 € for overnatting, mat, transport, skiutstyr og heiskort i fem forskjellige skianlegg. I tillegg til dette fikk vi skiinstruktør som fulgte oss hele dagen noe som var perfekt for en nybegynner som meg. Jeg meldte meg på utflukten alene, men det var enkelt å bli kjent med folk. Anbefales! Det er også mulig å bli med på dagstur til Les Vogues som er et område nærme Strasbourg hvor man kan stå på ski. Det koster ca. 20 € per utflukt.
Hvis du er en like stor løpeentusiast som meg, anbefaler jeg deg å sjekke ut MATRAT sin løpeklubb. I jakten på franske venner, meldte jeg meg inn i denne klubben. Den består av begge kjønn i alderen 28-40 år. Jeg hadde lyst til å bli kjent med franske folk som ikke gjør det samme som meg. Løpeklubben var den perfekte plassen for det. Etter hvert som vi ble bedre kjent møttes vi også utenom trening. Jeg fikk meg noen skikkelig gode vennskap. Ellers var jeg veldig heldig med kollektivet. De dro meg med i alle retninger og takket være dem ble jeg blitt kjent med enda flere folk.

2019

HAUST 2019 - BA i samanliknande politikk

HAUST 2019 - BA i samanliknande politikk

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være tidlig ute med å finne seg en bolig og kjøpe flybilletter dit. Prøv å skaff deg så mye informasjon på forhånd som du kan om universitet og tilbudene de har der nede. Den første uken er det lurt å delta på sosiale arrangementer for å bli kjent med de andre studentene og ordne praktiske ting. Frankrike er byråkratisk og opplevde selv at ting tok mye lengre tid enn i Norge. Det var lite struktur på fakultet og spesielt når det kom til å få ordnet fagene jeg skulle ha her nede. Vi fikk også vite eksamensdatoer en uke før vi skulle ha dem og timeplanene ble sendt ut hver uke med nye rom. Dette er ofte ting som vi tar for gitt i Norge at det skal være struktur på og det er derfor lurt å ha tålmodighet når man er her nede.

Jeg vil også anbefale å skaffe deg en oversikt over byen og kjøpe en sykkel når du er her nede. De har forskjellige marked hver måned og man man kan kjøpe sykler der. De har egne felt for sykler nesten overalt i byen og det er lett å komme seg rundt med dem. Det er også smart å øve på fransk før man drar hit og UiB arrangerer et eget språkkurs i Caen på fire uker for de som skal studere her etter sommeren.

Undervisningsformer

Det meste av pensum får man i forelesningene og det er lagt like mye vekt på lesing på egenhånd som det er i Norge. Det var kun noen av professorene fagne med pensum på nettet. Utenom det har de presentasjoner og innleveringer i de fleste av fagene. De fleste eksamenene er skriftlige på ca. to timer, og noen av dem er også muntlige eller innleveringer.

Vurdering av emnetilbodet

De hadde mye forskjellige emnetilbud både på engelsk og fransk. Det er lurt å melde seg på CES-programmet de tilbyr på Sciences Po. Det er både fag og utflukter inkludert som studiepoeng i programmet. Utenom det så kan man velge mellom både franske og engelske fag. De engelske fagene har bare 3 studiepoeng per fag og de franske fagene har litt mer. Man ender derfor opp med å måtte ta mange flere småfag enn det man ville ha hatt i Norge. Sciences Po har fag i både politikk, økonomi, jus og historie. De fleste har derfor en blanding av disse fagene.

Fagleg utbyte og språk

De har et intensivt språkkurs i fransk den første uken og deretter blir man plassert i grupper som man følger hele semesteret. De snakker nesten ikke engelsk her og det er derfor lurt å ha franskkunnskaper på forhånd. Jeg hadde fransk på ungdomsskolen og videregående noe som var til hjelp her nede. Jeg anbefaler å snakke fransk så mye som mulig og man lærer veldig mye av å snakke det.

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er en veldig fin by med tysk arkitektur. Den har vært en tysk by tidligere, og har derfor en blanding av fransk og tysk kultur. Den er akkurat passe stor og den har mange kulturelle tilbud. Det ligger kjente europeiske institusjoner der som Menneskerettighetsdomstolen, Europarådet og Europaparlamentet. Byen ligger også nærme flere store byer som Frankfurt, Basel, Heidelberg, Stuttgart, Liechtenstein og Luxembourg. Det går også et ekspress tog til Paris som tar ca. 2 timer og man kan ta toget til Kehl i Tyskland som tar 15 minutter. De fleste drar dit for å handle billigere mat enn den man får kjøpt i Strasbourg.

Universitetsområdet er spredt utover og Sciences Po er et veldig gammelt bygg. De har heldigvis begynt å bygge og pusse opp et nytt fakultet som snart skal være ferdig. Det har flere tilbud gjennom universitet og man kan melde seg på forskjellige idretter gjennom SUAPS. De har også flere organisasjoner gjennom Sciences Po og man kan melde seg på dem i starten av semesteret.


Bustad

Det er lurt å søke bolig så fort som mulig gjennom universitet. Crous leier ut flere leiligheter som ligger nærme universitet til en lav månedsleie. Jeg rakk ikke å få bolig gjennom dem siden jeg var sent ute og opplevde at det var vanskelig å få bolig utenom universitet. Det er også lurt å søke på CAF som er et tilbud om boligstøtte for studenter og de betaler litt over en fjerdedel av husleien din. Behandlingstiden deres er på ca. en måned, og de vil ha papirer som fødselsattest på fransk, husleiekontrakt, forsikringsbevis, fransk bankkonto og studentbevis på papir.

Sosialt miljø

Det er et veldig bra internasjonalt og sosialt miljø. Den første uken arrangerte tidligere Erasmus studenter mange forskjellige arrangementer. De tok oss med rundt i byen for å vise oss det lokale miljøet og på kvelden dro vi på restauranter eller barer. De hadde også forskjellige utflukter i noen av helgene gjennom semesteret. De arrangerte også Gala de Sciences Po som er et juleball på vinteren.

2017

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2016 - 08.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Da man må ta 5 fag i semesteret for å tatt 30 studiepoeng eller mer, betyr det at enkelte fag vil være på fransk. Sørg derfor for at du har et greit nivå i fransk før du drar til Strasbourg! Selv hadde jeg ca. B2-nivå, og fulgte et forberedende språkkurs i Caen i 4 uker før jeg ankom Strasbourg. Dette gjorde at jeg allerede var vant til å høre fransk rundt meg, og overgangen med å studere i Strasbourg var nok mindre enn hvis jeg hadde ankommet direkte fra Norge. Når man i tillegg får 20,500 tusen i stipend fra Lånekassen for å ta et språkkurs så anbefales det på sterkeste!

Undervisningsformer

Undervisningsformene kan fremstå som svært gammeldags for norske studenter. I alle utenom ett fag bestod pensum utelukkende av det som blir i sagt i forelesningene. Forelesningene fremstår derfor som ren diktat. Foreleserne står fremme i auditoriumet og snakker, og det som blir sagt er pensum. Dette kan forklare franske studenters eventyrlige evner til å transkribere.
Som utlending kan det være vanskelig å få med seg alt som blir sagt. Men hvis man drar fram en USB-minnebrikke og stotrer "Je suis Erasmus", så er de aller fleste villige til å dele notatene sine. Ev. så finnes det notater på diverse internettsider for jusstudenter som man kan bruke.

Vurdering av emnetilbodet

Det er rikelig med emner å velge i. Selv har jeg hatt fag som omhandler fransk forvaltningsrett, fransk kontraktrett m.m.

2016

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 10.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er grei informasjon på forhåd, selv om noe kommer litt sent (se videre kommentarer om fransk administrasjon). Ting fungerer greit ift uib, men jeg opplevde litt problemer ift forhåndsgodkjenning av fag da det er svært lite informasjon på nettet og dette er veldig vanskelig å få ordet i Franskrike. Men det ordet seg. Utenom det er det bare å følge vanslig prosedyre med de forhpndsregøer man tar før man reiser ut, og ikke noe spesielt som må gjøres som preger Frankrike.

Undervisningsformer

Undervisningsformene i franskirke er svært annerledes. først og fremst fordi de ikke har pensumbøker, her er det ene og alene notater fra forelesningene som teller. I timerne er derfor alle veldig ivrig til å notere ned "alt" foreleseren sier. Dette er vanskelig å gjøre på fransk i begynnelsen, men de fleste franskmenn er villig til å gi notater dersom du spør. Er de ikke det, er det bare å spørre noen andre (jeg lyktes alltid til sist!).
Eksamensformen er og annerledes, her skal du ha memorert mest mulig av det foreleseren har sagt i timen for så å skirve dette ned i løpet av en time skriftlig eksamen eller få det fortalt i løpet av en 10-minutters muntlig eksamen. Inntrykket her er at vanskelighetsnivået varierer veldig. Men universitetet anbefaler at man ikke tar fjerde års fag. Jeg valgte likevel et fjerde års fag (droit international privé), dette er vanskelig, men interessant, og er overkommelig hvis man er villig til å bruke noen timer ekstra på biblioteket. Men i forhold til eksamen er det bare å forberede seg på at det er et veldig velfungerende norks utdanningssystem man kommer fra. Vi fikk vite eksamensdatoene helt i slutten av november, (eksamen i midten av desember) og generell mangel på fungerende administrasjon kan være svært frustrerende. Men det er bare å innse at de ikke har det på samme måte som i Norge, og ta det som en del av opplevelsen. Det order seg til slutt, selv om det tar litt lengre tid enn man skulle tro var nødvendig.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et bredt emneutvalgt som tilbys ved universitetet i Strasbourg. Jeg er veldig fornøyd med de franske fagene jeg valgte, som var; droit international privé, droit international public, libertés publiques. Jeg valgte i tillegg et engelsk fag som heter introduction to english legal system, som er helt greit, men ikke av de mest spennende emnene de har.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er, som sagt, veldig fornøyd med mitt fagvalg. og føler jeg fikk et godt faglig utbytte. Samtidig er fordelen ved å dra til franskrike at man lærer seg fransk mye bedre. Det er nok å anbefale å ha en viss base i fransk språk (jeg hadde tidligere tatt et fransk årsstudium ved Universitetet i Agder, samt hatt det gjennom grunnskole og videreårende). Men det er mye man lærer i løpet av kort tid, og man venner seg fort til å forstå faguttrykk og høre franske forelesninger, selv om det går fort mange ganger. I tillegg vil jeg anbefale å snakke fransk mest mulig, det er ikke alltid lett å få franske venner, men jeg brukte det bla. mye snår jeg snakket med andre erasmusstudenter. i tillegg er det var det vanlige uttrykket, å gå ut av komfortsonen og prøve som gjelder her og.

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er en utrolig fin by!
Den er passelig stor (på størrelse med Bergen) og veldig hyggelig med små gater, gammel bebyggelse og mye historie. I tillegg er plasseringen i Europa perfekt, her er du midt i kjernen. Toget til Paris tar bare litt over 2 timer. I tillegg kan du gå (!) til Tyskland på under en time. Jeg besøkte og Luxembourg by som er rundt 2 timer med tog. Her har man mange muligheter. I tillegg har du europarådet og EMD som er plassert her, og innbyr til muligheter for besøk. Jeg var bla. under en debatt på europarådet som man kunne fritt se på fra tribunen.

Bustad

Jeg søkte men fikk ikke studentbolig via universitetet. Dette er kanskje greit å få med seg, da universitetet i Strasbourg på forhånd gir inntrykk av at dette ikke er noe problem. Jeg endte derved med å bo i Residence Paul Janet som tilbyr studioleiligheter til studenter på det private markedet. Dette er virkelig å anbefale. Det har en fin plassering, med under 5 minutter til fakultetet og under 10 minutter til sentrumskjernen. det er fine og praktiske leiligheter.
Men her, som med mye annet i Frankrike, er administrasjons- og papirarbeidet gjort mye vanskeligere enn nødvendig. Ting tar tid, men det ordner seg til slutt. I hvertfall hvis man står på å maser litt.

Sosialt miljø

Jeg er fornøyd med det sosiale livet rundt studiene. Men her er det selvagt hva du gjør det til selv. Personig deltok jeg ikke så mye i erasmusaktivitetene, men fikk møtt mange fantastiske mennekser fra ulike land, og hadde en super opplevelse. Jeg var og en del med andre norske, en annen fra uib og noen fra uio. Dette syns jeg personlig var velsig fint, man kan da studere sammen og kunen ha felles sammenligningsgrunnlag samtidig som man finner på mye kjekt. Men det er som sagt hva en gjør det til selv, men alle muligheter ligger til rette for et fint semester.

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

HAUST 2015 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 10.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Strasbourg er en liten og oversiktlig by, så jeg kan ikke tenke meg at man møter på noen store orienteringsproblemer ved ankomst. Jeg ville kanskje tenkt litt over hva slags hverdag man ser for seg og hvor man bør bo for å oppnå dette. Som i små byer for øvrig kan ting fort oppleves som usentralt, selv om ingenting i realiteten er særlig langt unna.

Strasbourg er en sykkelby. Ønsker man å skaffe seg sykkel kan man enten leie (rundt 30 euro for et semester, med rundt 150 euro i depositum) eller kjøpe brukt på leboncoin.fr eller på loppemarked. Da vil man kunne få en kurant sykkel for 40 euro - og skulle faren være ute og sykkelen forsvinner unngår man å miste et depositum. En del av syklene i Strasbourg bytter nok hyppig eierskap, av ulike grunner...

Undervisningsformer

Undervisningsopplegget i Frankrike er ikke som hjemme. Det er sjeldent behov for å kjøpe pensum, i den forstand at det som blir sagt på forelesninger utgjør det komplette innholdet i fagene.

Lærebøker kan man gå til anskaffelse av, dersom man ønsker en alternativ fremstilling av stoffet. Mange forelesninger oppleves, for en nordmann, som ren diktat... Notatene franskmennene produserer er dermed lettleselige og inneholder stort sett hvert eneste ord som har blitt sagt. De fleste franske studentene er villige til å dele sine notater.

En mulig tilnærming vil kunne være å spørre foreleser om han/hun tillater at det tas opptak av undervisningen, for så å transkribere/bearbeide dette på egenhånd.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Strasbourg har en del emner å velge mellom, men ikke alle er tilgjengelige for ERASMUS-studenter. Når man kun skal fylle ett semester med fag, er min opplevelse likevel at emnetilbudet var greit.

Fagleg utbyte og språk

Det var svært lærerikt å følge fransk jussundervisning, både for språklig utbytte og for kjennskap til fransk rett, fransk metode og franske rettstradisjoner.

Det er helt klart en fordel å ha bodd i Frankrike før, slik at man på forhånd er vant til å høre det franske språket. Især når man skal følge undervisning om relativt komplekse juridiske problemstillinger. I motsatt fall vil jeg anta at man bruker en måned eller to på å venne seg til å høre fransk, og mye av den informasjonen som har blitt gitt i undervisningssammenheng ila denne startfasen kan nok gå til spille (igjen - da kan det være nyttig med opptak av forelesningene, i de fagene dette er tillatt, eller notater fra franske medstudenter).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger litt utenfor bykjernen. 10-15 minutters gange, eller 5-10 minutter med tram. Området som sådan fungerer greit, men noen av bygningene er ganske slitte.

Nærmere sentrum ligger derimot nasjonal- og universitetsbiblioteket, et lyst og luftig bibliotek som ble pusset opp i 2014. Dette er, etter min mening, verdt å oppsøke dersom man planlegger lange lesedager, selv om man skulle bo nærmere Esplanade og universitetsområdet.

Bustad

Jeg leide et rom i et kollektiv som jeg fant på leboncoin.fr. I forkant av mitt opphold var jeg en tur i Strasbourg for å gå på visninger og gjøre meg kjent med byen. Dersom man har anledning til å enten dra ned litt før semesterstart for å orientere seg i boligmarkedet, vil det helt klart kunne gi god uttelling på boligfronten. På en annen side, planlegger man et opphold som varer i ett semester, så er jo dette en så kort tidsperiode at bosted ikke nødvendigvis har så mye å si.

Jeg bodde i Allée de la Robertsau, ikke så langt fra Parc de l'Orangerie. Dette var et fint og fredelig område, ca 15 minutters gange til universitetsområdet og 10-15 minutters gange til byen.

Sosialt miljø

Det er alltid en liten utfordring å få kontakt med innfødte når man er på kortvarige utvekslingsopphold. Det blir mye hva man gjør det til selv. Det finnes mange muligheter for å ta del i ulike studentaktiviteter ved å melde seg inn i crous suaps.

2015

2014/15 - BA historie

2014/15 - BA historie

01.09.2014 - 15.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å være mentalt forberedt på at det er sannsynligvis veldig mye arbeid i starten i forhold til små ting som du tar forgitt i Norge. Mobil, bank, skole ting som skal være i orden før du virkelig starter på universitetet. Det jeg mener var en god ide i starten er å bare være med på alt mulig av arrangementer de første ukene, og prøve å kjenne byen og mennesker så fort som mulig. Etterhvert kan du jo være mer selektiv.
Når det gjelder Frankrike er det veldig viktig å være utrolig tidlig ute CAF. Det er et tilbud som staten gir deg for å hjelpe deg med leien på boligen din. Det tar utrolig lang tid og det er viktig å være tidlig ute med dette. Fransk bank er også viktig å få på plass tidlig, med tanke på at du alltid trenger det videre.

Undervisningsformer

I alle fagene jeg tok var det som regel 2-3 timer forelesning i uken. I forelesningene var det varierende mengder med folk, det kom an på faget man tok. I de fleste forelesningene var det uten powerpoint, handouts og var kun professoren som sto foran alle og snakket. I et par fag var det til og med en overhead light projektor, typ fra 1950 tallet. Jeg tok ikke så veldig mange engelske fag, men i nesten alle de engelske fagene hadde læreren powerpoint og handouts med informasjon, noe som er optimalt. På de franske manglet informasjons ark og powerpoint, noe som var utrolig skuffende og ekstremt gammeldags.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på Université de Strasbourg var veldig godt. Utrolig mye spennende å velge mellom, på fransk, engelsk, spansk og tysk! Det eneste som jeg synes var litt merkelig var det at det var så utrolig mye små fag. 90% av fagene var 3 poengs fag, noe som gjorde at mye av fagene var veldig generelle. Men igjen, mange av dem var også veldig spesifikke, men allikevel synes jeg det var ofte at det var litt for generelt. Utenom dette var det mye fine fag der man kunne velge mellom veldig mye spennende temaer. Som student i Strasbourg på politikk hadde vi jo også den unike sjansen å kunne delta på et 5 poeng fag som het Semaine Europeenne, der vi deltok i en Europa Parlamentet simulasjon, i det ekte Europa Parlamentet. Dette tilbudet var fantastisk lærerrikt og spennende.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig godt, lærte utrolig mye nytt og spennende, men igjen, som jeg sa tidligere, at det med 3 poengs fag er litt lite! Heller større og mer detaljerte fag enn 10 tre poengs fag der du får veldig mye generell informasjon og går lite i dybden. Språk var nok det jeg lærte mest av. Fra å komme til Frankrike med veldig lite språkkunnskaper til det å studere bra på det samme språket krevde mye innsats, noe jeg på slutten av året var veldig fornøyd med! Franskmenn snakker generelt veldig lite engelsk, og hvis de gjør det så vil de ikke prate det uansett, så det å mestre språket, ikke bare akademisk, var essensielt.

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er en fantastisk by på alle måter. Perfekt for studenter, vakkert, ikke farlig og ligger veldig sentralt i Europa for andre mulige reisemål. Byen er på 270 tusen men er veldig konsentrert så den er lett å kjenne. Det er alt man kan ønske i Strasbourg og mye fine ting å se, som Notre Dame Strasbourg, Europa Parlamentet, Europa Rådet og menneskerettighets domstolen. Regionen Alsace er en kjent region med veldig sterkt kulturfølelse og fantastisk natur. De er også kjent for sin hvit vin, og litt utenfor Strasbourg ligger en haug med små landsbyer der du kan gå å smake på vinen deres, også kalt for Wine Route, som er en av de eldste turist rutene i Frankrike. Når det gjelder Universitetsområdet lå alle stedene spredt rundt i byen så det er ikke så mye å si om det. De hadde samtlige restauranter for studenter rundt om i byen der det var mulig å spise lunch og middag til veldig rimelig priser, men jeg ville frarådet andre til å spise der hver dag!

Bustad

Universitetet i Strasbourg har veldig gode studentboliger til nesten alle, men de har også noen dårlige som ligger langt borte fra sentrum. Jeg var tidlig med å søke om bolig, men etter de rotet bort min søknad måtte jeg søke på nytt, veldig sent, og derav fikk tildelt en dårlig studentbolig. Den lå lang borte på universitetet, og jeg var veldig misfornøyd. Men etter 3 uker klarte jeg å finne meg en utrolig fin privat leilighet midt i sentrum der jeg bodde resten av året! Men jeg besøkte nesten alle andre studentboliger via venner, og de fleste var veldig ordentlige.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Strasbourg var veldig bra. Som sagt så er byen veldig konsentrert så du treffer kjente og ukjente studenter stadigvekk og det er alltid noe student arrangement på gang. Det er veldig lagt opp for studenter angående priser og tilbud. Utenom det vil jeg bare si at det som er viktig er å være åpen for invitasjoner og hvis noen du nettopp møtte spurte om du vil være med på en fest eller i parken så burde du bare si ja og bli med, som regel blir det aldri kjedelig.

2014

Haust 13/vår 14 - BA i fransk

Haust 13/vår 14 - BA i fransk

01.09.2013 - 30.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

- Det er helt greit å reise alene, du blir raskt kjent med nye folk!
- Skaff deg gjerne et fransk telefonabonnement med en gang, det gjør livet lettere og er ganske billig: "Free" koster f.eks bare 2 euro pr måned.
- Skaff deg en fransk bankkonto med en gang, da får du mulighet til å ta imot bostøtte fra caf, det kan faktisk utgjøre en del.
- Sommeren varer lengre i Frankrike, helt til september-oktober, "våren" fra mars-mai tilsvarer egentlig norsk sommer..!
- Det kan være greit å ha med et par ullsokker og en ullgenser i reserve, innendørs blir det gjerne litt kjøligere om vinteren.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår hovedsaklig ved tavleundervisning. Det er viktig å ta gode notater, spør medelever og diskuter dersom det er noe som er vanskelig. Å danne kollokvier er en god idé!

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange fag å velge blant ved universitetet. Det kan for øvrig være greit å vite at det akademiske systemet er litt annerledes enn det man er vant til fra Norge. Man har mer undervisning og fagene teller mindre studiepoeng/ECTS. Arbeidsmengden er ikke nødvendigvis mindre pr fag likevel, men UiB pleier å justere dette ved å la norske studenter ta færre ETCS. Karakterene blir gitt på en skala fra 1-20, hvor 20 er toppkarakter, og man pleier å si at man må få "la moyen": 10, eller mer for å bestå faget. Det holdes flere eksamener eller CC/"Contrôles continues": sluttkarakteren avgjøres med andre ord ikke bare med en eksamen. Det gjøres ofte også oppveiing, slik at hvis du f.eks. får 9 i et fag, men 11 i et annet, består du i begge fagene.

Fagleg utbyte og språk

Det året jeg var i Strasbourg lærte jeg å snakke fransk. Så enkelt er det. Reis ut! Det er den beste - og ikke minst - den kjekkeste måten å lære fransk på! Jeg var glad for å ha grammatikk og oversettelse fra UiB i bagasjen, det er helt klart, men det viktigste middelet for å lære seg språket er å bo der det snakkes.

Ved universitetet kan franske studenter ta kurs i norsk, og mange av dem blir glade for en norsk språktandempartner :)

Universitetsområdet og byen

Strasbourg er en fantastisk by med et rikt kulturliv: kino, konsert, opera/teater... Naturen er heller ikke lengre unna enn en kort togtur, med muligheter for å gå på fjelltur: fjellkjeden "Les Vosges" ligger like i nærheten. Strasbourg har også EU-parlamentet, Europarådet og Den europeiske menneskerettsdomstolen. Byen ligger sentralt i Europa og er et godt utgangspunkt for dem som vil reise og se resten av kontinentet :) I selve byen forflytter man seg ellers lett rundt på sykkel i sykkelbyen Strasbourg. Selv tok jeg et årsabonnement hos Velhop, det var lettvint og greit. Man kommer seg også lett rundt med "tram"/bybane.

Bustad

Jeg bodde på studenthybel, hos CROUS/tilsvarende SiB bolig, en såkalt "studio" for meg selv, med kjøkkenkrok (vask, to kokeplater), bad/toalett og soverom. Det er billigere å leie i Frankrike enn i Norge. Jeg bodde like i nærheten av universitetet og det var veldig praktisk. Det går selvsagt an å bo i et fransk kollektiv, men da må man være forberedt på å lete mer, noe som kanskje er litt vanskelig hvis man ikke snakker fransk ennå. Men for dem som vil prøve er leboncoin.fr eller "finn.no" om du vil, et veldig godt sted å starte. Kollektiv er en enkel inngangsport til å bli kjent med franskmenn og få praktisert språket i det daglige.

Sosialt miljø

Året i Strasbourg var et veldig sosialt og kjekt år som har betydd enormt mye for meg, faglig og personlig, i etterkant! Jeg lærte språket og ble kjent med kulturen, jeg ble kjent med fantastiske mennesker, både gjennom Erasmus-nettverket og via idrett. Det ble arrangert en rekke aktiviteter med lokale ESN/Erasmus-gruppa, med f.eks reiser omkring i Frankrike. Det var en lett og grei måte å bli kjent med folk på. De fleste kommer til Strasbourg alene, så det er mange i samme situasjon som deg. Og hvorfor ikke fortsette med en sport du kjenner eller prøve ut noe nytt? SUAPS eller SIB trening tilbyr mange forskjellige idretter.Det er en grei måte å bli kjent med franskmenn på.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Université de Strasbourg/Catherine Schröder Unistra

Informasjon