Hjem
Studentsider
erasmus+

Klaipeda University og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandLitauen
  • ByKlaipëda
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på eit av studieprogramma ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og andre studentar som ønsker å ta samfunnsfaglege emne når dei er på utveksling.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelorprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelorprogramma ved LLE blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn det er plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar ved LLE: Det passar best å reise på utveksling i fjerde, femte eller sjette semester av bachelorgraden. Det tilrådast å ta emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Masterstudentar: Det passar best å reise ut i det andre semesteret av masterprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studierettleiaren for programmet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er Engelsk.

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet. Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta emne som skal inngå i spesialiseringa i graden din ved UiB, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande spesialiseringsemne ved UiB. Det er lettast å finne emne som kan innpassast på 200-nivå.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Klaipëda University blei grunnlagt i 1991. Det har i dag over 6500 studentar, fordelte på sju fakultet. Ein kan merke at universitetet ligg i den einaste hamnebyen i Litauen, då dette er det einaste universitetet i landet som tilbyr studium innan felta oseanografi, undervassarkeologi og hamneteknologi. Det har òg ein eigen yacht, samt det største skuleskipet i Litauen. Desse båtane blir brukt til opplæring og marine tokt. Universitetet si dansegruppe Zuvedra har vunne EM og VM i sportsdans fleire gonger.

Klaipëda har rundt 160 000 innbyggarar, og ligg ved Østersjøen ved munninga av elva Nemunas. Herfrå finst det ferjesamband til Danmark, Sverige og Tyskland. Det er heller ikkje langt til badebyane Nida og Palanga.

Bustad

Internasjonale studentar kan søke om studentbustad på to stader i Klaipëda, enten i sentrumskjernen eller på bustader som ligg i sørenden av byen. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Informasjon